Sunteți pe pagina 1din 8

Laborator Tehnica Microundelor

L.5. Tehnologia microstrip şi utilizarea ei în circuitele de microunde

Scop: Se prezintă principalele caracteristici ale elementelor realizate în


tehnologie microstrip, aplicaţii, şi modul de proiectare a liniilor microstrip utilizând
programul APPCAD produs de Agilent Tehnologies.

Introducere
Liniile microstrip sunt utilizate frecvent în domeniul microundelor, realizarea lor fiind de
regulă cu substrat dielectric izotrop, constituind una dintre modalităţile cele mai eficiente de
realizare a unor dispozitive şi elemente de microunde.Linia microstrip este prezentată în figura de
mai jos (secţiunea a):

Această linie se compune din doi conductori separaţi de un substrat dielectric:

ƒ un conductor panglică îngust cu lăţimea w şi cu grosimea t plasat pe partea frontală a


substratului dielectric
ƒ un conductor plasat pe partea inferioară a substratului dielectric, care acoperă toată suprafaţa
acestuia

Electrozii se caracterizează prin rezistivitatea lor electrică ρ.


Substratul dielectric se caracterizează prin următorii parametrii :
h- grosimea substratului
εr – constanta dielectrică relativă
tan δε - factorul de pierderi în dielectric
k – conductivitatea dielectrică

2
Laborator Tehnica Microundelor

Dintre materialele dielectrice des întâlnite amintim sticlotextolitul placat cu folie de cupru
care este utilizat la frecvenţe ce nu depăşesc 1 GHz. La frecvenţe superioare acestei valori piederile
în dielectric devin importante şi de regulă se utilizează materiale dielectrice ca duroid, cuarţ, silicon,
alumină.
Schematic liniile de forţă ale câmpului electric şi magnetic sunt reprezentate în figura de mai
sus secţiunea b. Modul de propagare poate fi considerat a fi TEM.

Parametrii liniei microstrip


Circuitul liniei microstrip este caracterizat prin impedanţa sa caracteristică ZL şi prin
constanta dielectrică efectivă εef . Intr-o aproximaţie statică putem considera impedanţa
caracteristică şi constanta dielectrică efectivă εef ca având o dependenţă funcţie de tipul şi
dimensiunile materialului dielectric ca cea de mai jos:

ZL, εr,ef = F(w/h, t/h, εr)

În literatura de specialitate sunt prezentate o serie de metode de calcul a celor două mărimi care
descriu linia microstrip funcţie de diverşi parametrii. În continuare vor fi prezentate ecuaţiile lui
Wheeler pentru calculul celor doi parametrii ce descriu linia microstrip:

- pentru conductori strip înguşti care îndeplinesc relaţia w/h ≤ 3,3 impedanţa caracteristică este:
   4  
  2   ln  
ZL =
120 ln 4h + 16 h  + 2  − ε r − 1  ln π  +  π  
2(ε r + 1)   w  w  2(ε r + 1)   2  ε r 
    
  

- pentru conductori strip laţi care îndeplinesc relaţia 3,3 ≤ w/h, inpedanţa caracteristică este:
−1
  eπ 2 
 (ε r − 1) ln  
60π  w  4  ε + 1   πe  w   16 
ZL = + ln  + r  ln  + ln + 0,94   +
ε r  2h  π  2πε r   2  2πε r 
2
 2h 
 
 

- pentru conductori strip înguşti care îndeplinesc relaţia w/h ≤ 1,3 constanta dielectrică efectivă
este:
 w     4 
2     ln  
1+ εr  A  ε −1 π
εr,ef = 
 8h   h  
 unde A= ln  +  şi B = r ln  +  π  
2  A− B w  32  2(ε r + 1)   2  εr 
   
   

- pentru conductori strip laţi care îndeplinesc relaţia 1,3 ≤ w/h ≤ 2 constanta dielectrică efectivă
este:

3
Laborator Tehnica Microundelor
ε − 1  πe  w  1  eπ 
2
E −D
2
εr,ef = ε r   unde D= r ln  + 0,94  − ln   şi
 E  2πε r   2  2h  
 ε r  16 
w 1   w  
E= + ln 2πe + 0,94   unde e= exp(1)= 2,718281
2h π    2h  

- pentru conductori strip laţi care îndeplinesc relaţia 2 ≤ w/h constanta dielectrică efectivă poate fi
considerată a fi:
−0 , 55
ε + 1 ε r − 1  10h 
εr,ef = r +  1 + 
2 2w  w 

Pierderi de energie în linia microstrip

Pierderi de energie prin conductor

Coeficientul de pierderi αp prin conductorul unei linii de transmisie microstrip este datorat
valorii finite a rezistenţei specifice ρ a metalului conductorului şi a metalizării planului de bază.
Dependenţa funcţională a acestui parametru este:

αp = ρf F(w/h, t/h, εr, h/λ0)

Acest coeficient de pierderi nu are totuşi o variaţie proporţională cu radicalul frecvenţei


datorită faptului că curenţii depind şi ei de h/λ0 , iar semnificaţia lui se poate traduce printr-o
rezistenţă specifică de suprafaţă.

Pierderi de energie în dielectricul substratului

Pierderile dielectricului în linia de transmisie microstrip se datorează pierderilor ohmice în


materialul substratului. Aceste pierderi sunt caracterizate de factorul de pierderi dielectrice tan δε ,
care este relativ independent de frecvenţă şi care are valori cuprinse între 0,0001 şi 0,001 pentru
substratele dielectrice cu pierderi mici. In practică pentru a descrie pierderile dielectrice se
utilizează un factor denumit coeficient de pierderi dielectrice notat cu αε care se modifică cu
frecvenţa şi care devine important la valori mari ale acesteia.

Pierderi datorate scurgerilor de energie

Aceste pierderi se datorează conductivităţii finite a materialului dielectric al substratului.


Conductivitatea dielectrică variază de la valori de k< 10-13 [Ωcm]-1 per exemplu pentru materiale
ceramice unde pot fi ignorate, la valori de k = 10-2 [Ωcm]-1 per exemplu pentru GaAs caz în care
trebuie luate în considerare. Ele sunt definite prin coeficientul pierderilor de scurgere αk care are o
dependenţă funcţională de forma:
αk =(k/εr)F(w/h, εr) , fiind independent de frecvenţă.

Utilizarea liniilor microstrip

Componente pasive realizate în tehnică microstrip

Cele mai simple elemente realizate în tehnica microstrip sunt condensatorii, inductanţele şi
rezistenţele. În continuare se vor da câteva exemple de astfel de elemente.
4
Laborator Tehnica Microundelor

În figurile următoare vor fi prezentate trei tipuri de capacităţi care se utilizează fie ca
condensatori de blocaj fie ca condensatori de înaltă frecvenţă:

Capacitate cu interval cuplat :

Capacitate interdigitală:

Condensator placă:
©

În figurile următoare vor fi prezentate câteva tipuri de elemente rezistive:


Rezistenţă de înaltă frecvenţă rectangulară, cu constante concentrate plasate în despărţitura
dintre două linii de transmisie microstrip:

5
Laborator Tehnica Microundelor

Terminaţie adaptată cu constante distribuite:

În figurile următoare vor fi prezentate câteva tipuri de inductanţe care se utilizează ca


inductanţe de blocaj sau ca inductanţe de înaltă frecvenţă:
a) Stripline îngust; b)stripline meander îngust; c)conductor subţire; d) stripline în formă de
inel; e)stripline de tip spirală.

În figura următoare va fi prezentat un exemplu de rezonator microstrip, aceşti rezonatori


putând fi definiţi ca fiind acele domenii volumice în care poate să se formeze o configuraţie de unde
staţionare, respectiv să apară diferite moduri de oscilaţie.

6
Laborator Tehnica Microundelor

Elemente de adaptare a impedanţelor

Adaptarea impedanţelor este necesară la conectarea oricăror echipamente de microunde fie


ele linii coaxiale, microstrip sau ghiduri de undă. Transformarea impedanţei prin modificarea
proprietăţilor liniei de transmisie, cu tronsoane în λ/4, sau prin utilizarea unuia sau mai multor
tronsoane de linii de transmisie cu lungimi diferite, şuruburi de acord sau elemente cu constante
concentrate – sunt câteva din elementele de adaptare utilizate în practică. În circuitele integrate de
microunde realizate prin tehnologia microstrip se utilizează de regulă patru configuraţii pentru
realizarea adaptării de impedanţă:
-adaptarea de impedanţă cu un transformator de impedanţă de forma unui tronson de linie de
transmisie cu lungimea λ/4 , prezentat în figura următoare :

ƒ tronson singular de linie de transmisie


ƒ tronson adiacent impedanţei de sarcină
ƒ adaptarea directă

Transformator de impedanţă cu linie de transmisie λ/4:

Alte elemente realizate în tehnică microstrip

ƒ tronson radial de linie microstrip: numeroase circuite de microunde printre care filtrele
trece-jos şi mixerii necesită utilizarea unor tronsoane de linii de transmisiune cu impedanţa
caracteristică cuprinsă între 10-20 ohmi, cuplate în paralel cu linia de transmisie principală.
La frecvenţe înalte un tronson de linie microstrip cu o astfel de valoare a impedanţei are o
lăţime w care este comparabilă cu lungimea de undă, în care pot fi excitate moduri de
propagare superioare, comportarea acestei structuri fiind complet diferită de aceea prezisă
pe baza miodelului liniei de transmisie unidimensional.

ƒ circuite de alimentare cu tensiune continuă: polarizarea dispozitivelor active respectiv


alimentarea acestora cu tensiune continuă se realizează în cadrul unor structuri planare de
circuit cu linii de transmisie microstrip prin intermediul unor circuite care la modul ideal ar

7
Laborator Tehnica Microundelor

trebui să prezinte o impedanţă infinită la frecvenţa de microunde şi o impedanţă foarte mică în


punctul unde se aplică tensiunea continuă.

ƒ condensatorii de blocare a tensiunii continue: sunt elemente importante în circuitele de


microunde microstrip cu elemente active care necesită tensiuni de alimentare sau
polarizare.Exemplu:

ƒ cuplori direcţionali: dispozitive cu patru porţi formate din două linii de transmisie
poziţionate una în apropierea celeilalte pentru a permite transferul de energie prin cuplaj.
Exemplu:

ƒ divizori de putere: divizorii de putere sunt circuite pasive care au proprietatea de a împărţi
puterea de la intrare fără pierderi şi fără reflexii, către mai multe porţi de ieşire, într-un
anumit raport bine determinat

Concluzii

Elementele realizate în tehnologie microstrip sunt utilizate pe scară largă la ora actuală într-o
mare varietate de echipamente utilizate în domeniul microundelor din care amintim filtre,
oscilatoare, amplificatoare, mixeri, modulatoare şi demodulatoare, schimbătoare de frecvenţă,
multiplicatoare, divizoare de frecvenţă şi antene.

8
Laborator Tehnica Microundelor

Desfăşurarea lucrării

Proiectarea liniilor microstrip

Se utilizează programul de proiectare a liniilor microstrip din pachetul software APPCAD


produs de compania Agilent Tehnologies, care permite calcularea parametrilor care descriu linia
microstrip (Pasive Circuit/Microstrip). Astfel se pot modifica valorile constantei dielectrice relative
εr pentru diferite materiale din care se realizează substratul dielectric, valorile frecvenţei de lucru f,
a grosimii substratului dielectric h şi a lăţimii conductorului panglică w. În toate cazurile se
determină valoarea impedaţei caracteristice Z0, εr,ef. Reprezentaţi grafic variaţia celor doi parametrii
pentru o linie mocrostrip, funcţie de frecvenţă, materialul dielectric utilizat, dimensiunile fizice ale
liniei. Se poate observa şi variaţia vitezei de propagare a undei şi a lungimii de undă în raport cu
tipul de material utilizat ca dielectric.
În continuare prezentăm câteva valori standard pentru materialele dielectrice care pot forma
substratul:

Materialul Constanta dielectrică relativă


relative εr
Al2O3 9.8
Safir 9.4
Sticla quarţ 3.78
Oxid de Beriliu 6.3
GaAs 12.9
Siliciu 11.9
Ferită 9-16
DICLAD 2.20; 2.33; 2.6; 2.97; 3.24; 10.2
RT 2.33; 2.20; 2.94; 6; 10.5

Bibliografie

[BAI96] Roman Baican, Circuite integrate de microunde, Ed. Promedia Plus, Cluj-Napoca, 1996
[GEN84] Gentili Christian, Amplificateurs et oscillateurs micro-ondes, Paris,1984