Sunteți pe pagina 1din 1

S-astept

de Tudor Arghezi

Poezia ,,S-aștept’’,scrisă de Tudor Arghezi este un text liric în care se exprimă, în mod
direct, sentimente de nostalgie, de speranță, de spulberare a oricărui vis, în legătură
cu/generate de scurgerea vremii. Tema poeziei este trecerea timpului așa cum reiese din
motivul literar al amintirii, din repetiția verbului ,,s-aștept’’, dar și a interogației din finalul
poeziei: ,,Când peste mine timpul se prăbușește-ntreg?’’
Discursul liric este unul confesiv, reieșit din utilizarea verbelor la persoana I ,,s-
aștept’’, ,,n-am’’, ,,să înțeleg’’ și a pronumelor de persoana I ,,-mi’’și ,,mine’’. Sentimentele
care se degajă din text sunt de nostalgie, de regret, de melancolie, eul liric aflându-se în
ipostaza însinguratului, așa cum reiese din versurile: ,,Ce să aștept să vie și ce să
înțeleg,/Când peste mine timpul se prăbușește-ntreg?’’
Textul poetic este dominat de expresivitate, aceasta realizându-se prin intermediul
figurilor de stil și a imaginilor artistice. Astfel, prin intermediul metaforei ,,viața cu coșurile
pline’’se sugerează dorința poetului de a mai avea parte de momente inedite în viața sa. De
asemenea, repetiția verbului ,,s-aștept’’, care devine laitmotivul poeziei, exprimă tristețea și
nerăbdarea descoperirii viitorului. Personificarea ,,nu mai urcă de-a dreptul niciun
drum’’accentuează spulberarea oricărei speranțe de a fi bine cu sine însuși și imposibilitatea
de a ieși din starea de singurătate ce-l domină.
Întregul mesaj poetic, cu ajutorul mijloacelor artistice, are capacitatea de a exprima
încărcătură afectivă, cu sentimente de tristețe și de apăsare interioară.

S-ar putea să vă placă și