Sunteți pe pagina 1din 41

NUME ȘI PRENUME

VÂRSTA MEA

Colecție îngrijită de
Corina Țaranu

3
Caiet de lectură
și aplicații
Copertă uliu Duma
Design și dtp Patricia Pușcaș
edactor Corina aranu
lustrații lavius Pătrașcu
.shu erstock.com
.dreamstime.com

Cop right 20 Sinapsis Publishing Projects. Toate drepturile rezervate

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României


Citesc cu on i Descoperă biblioteca veveri ei caiet de lectură i aplica ii
clasa a -a. Cluj- apoca Sinapsis Publishing Projects, 20
SB 7 - 0 -7 5-04 -0
37
Cuprins
Competențe
Titlu Pag.
specifice
U T T U L T M 5
Întâia zi de școală . .2 .4 2.2 3.
ragment din Cuore, inimă de copil , dmondo de micis 3.2 3.3 3.4 3.
La cantină .3 2.2 3. 3.2 3.3
te t nonliterar, informativ 3.4
Zile de toamnă . .3 .4 2.2 3.
eorge Coșbuc 3.2 3.3 3.4
Ce e mai ușor? . .2 .3 3. 3.2
3
Poveste cu învățătură 3.3 3.4 3.
Cum și-a primit tatu numele? . .2 2.2 3. 3.2
ud ard ipling 3.3 3.4
Ce este un tatu? .2 .3 .4 2.2 3.
te t nonliterar, informativ 3.2 3.3 3.4
Fă-ți partea! . .2 .3 .4 3.
2
Poveste cu învățătură 3.2 3.3 3.4
Tatu sau pangolin? . .2 .3 3. 3.2
23
te t nonliterar, informativ 3.3 3.4
Protectorii pangolinului . .2 .3 .4 3.
25
te t nonliterar, informativ 3.2 3.3 3.4
Ai citit cu atenție? Verifică-te singur! 27

U T T 2 D U L 2
Unde este Fram? . .2 2.2 3. 3.2
2
ragment din ram, ursul polar , Cezar Petrescu 3.3 3.4
Interviu cu ursul polar .3 .4 2.2 3. 3.2
32
te t nonliterar 3.3 3.4
Crăciunul copiilor . .2 2.2 3. 3.2
3
ctavian oga 3.3 3.4
Crăciunul în jurul lumii
2.2 3. 3.2 3.3 3.4 3
te t informativ
Scrisoare din Australia . .2 .4 3. 3.2
40
te t aparținând stilului funcțional 3.3 3.4 4.2
O rețetă ușoară . .2 .3 3.2 3.3
43
Chec marmorat 3.4 3.
Ștrengăriile păpușii, fragment din Capitolul , venturile lui .2 .3 2.2 3. 3.2
45
Pinocchio , Carlo Collodi 3.3 3.4 3. 4.2
Vulpea și cocorul .3 .4 2.2 3. 3.2
4
Lev Tolstoi 3.3 3.4

3
. 2.2 3. 3.2 3.3
Ai citit cu atenție? Verifică-te singur! 3.4
5

Evaluare la finalul semestrului I 52

U T T 3 BUCU L P M 53
Ghiocelul . .4 2.2 3. 3.2
54
Legendă povestită de ulia așdeu 3.3 3.4
Mărinimie .3 2.2 3. 3.2 3.3
57
mil ârleanu 3.4
Coronița de rouă . .2 .3 3.2 3.3
0
Poveste nemuritoare 3.4
Puiul de căprioară vine pe lume . .2 .3 2.2 3.
3
bandă desenată 3.2 3.3 3.4 3.
.3 .4 2.2 3. 3.2
Bunica anchetează
3.3 3.4
Europa – de unde-i vine numele? . .2 .3 3.2 3.3
articol enciclopedic 3.4
Răpirea Europei . .2 .3 2.2 3.
70
ragment din Legendele limpului , le andru Mitru 3.2 3.3 3.4
Meseria mea - apicultor .3 2.2 3. 3.2 3.3
75
te t nonliterar 3.4 3.
. .4 2.2 3. 3.2
Ai citit cu atenție? Verifică-te singur! 3.3 3.4
7

U T T 4 S L 7
Mowgli este acceptat în haitic .2 .3 2.2 3. 3.2
0
ragmente din Cartea unglei , ud ard ipling 3.3 3.4
Crescut de animale . .3 2.2 3. 3.2
2
articol din revistă 3.3 3.4
Ceaiul nebunilor . .2 2.2 3. 3.2
4
bandă desenată 3.3 3.4
Domino – cum se joacă? .2 .3 .4 2.2 3.
7
te t nonliterar regulile unui joc 3.2 3.3 3.4
Cu metroul prin București .3 2.2 3. 3.2 3.3
te t nonliterar harta de metrou 3.4 3.
În trenul vacanței . .2 2.2 3. 3.2
te t nonliterar mersul trenurilor, biletul de călătorie 3.3 3.4
Ai citit cu atenție? Verifică-te singur! 3

Evaluare finală 4

Soluții

4
UNITATEA 1: FRUNZELE TOAMNEI
În această unitate:
vei e trage informații de detaliu dintr-un te t literar
sau informativ
vei deduce sensul unui cuvânt prin raportare la
mesajul lecturat
vei asocia informații descoperite în te tele lecturate
cu e periențele proprii
vei formula întrebări și vei oferi răspunsuri la
întrebări
vei formula enunțuri care e primă mesajul unui
te t
vei identifica titlul și autorul unui te t
vei identifica enunțuri adevărate, false
vei e trage din te t elemente semnificative pentru
a susține o opinie referitoare la te tul citit
vei identifica elementele te tului care fac posibilă
înțelegerea acestuia
vei pune în ordine etapele unei povestiri
vei povesti pe scurt o secvență dintr-o poveste
vei realiza o schemă pentru a ilustra ceea ce ai
înțeles dintr-un te t informativ
vei face predicții cu privire la conținutul unui te t
pornind de la imagine titlu.

5
_ _ /_ _
❶ Întâia zi de școală 2 0 _ _

ragment din Cuore, inimă de copil de dmondo de micis

Citește cu Ronți.

CT MB
ntâia zi de coală
Luni, 7
zi e întâia zi de coală Ca un vis au trecut Edmondo de Amicis
la ară cele trei luni de vacan ă Mama m-a dus azi fost un scriitor italian care a
diminea ă la coala Bare , să mă înscrie în clasa încercat prin operele sale să
a -a primară. Mi-era gândul tot la ară i mă duceam educe copilașii.
la coală cu inimă rea. Pe toate uli ele mi unau n cartea cu titlul Cuore, inimă
de copil este istorisită povestea
copii. Cele două librării erau pline de părin i, care
unui elev pe nume nrico. cesta
cumpărau ghiozdane, caiete, condeie, i în fa a participă la câteva întâmplări
colii se îngrămădise atâta lume, încât portarul i frumoase și emoționante.
poli istul abia puteau să ină orânduială la poartă. trăit între anii 4 și 0 .
Pe când stăteam lângă poartă, sim ii că-mi pune
cineva mâna pe umăr era profesorul meu din clasa a -a, cel cu părul ro u i zbârlit,
vesel, ca de obicei. l îmi spuse
a să zică, nrico, iată-ne despăr i i pentru totdeauna
Lucrul acesta-l tiam i eu, dar cuvintele lui tot mă întristară.
Pătrunserăm cu greu. Domni, doamne, femei din popor, me te ugari, ofi eri,
bunici, servitoare fiecare cu câte un copil de mână i cu certificatele de promovare
în cealaltă, umpleau sala i scara, făcând atâta zgomot încât părea că intrau la teatru.
evăzui cu plăcere sala cea mare din etajul de jos, cu u ile celor apte clase, unde-mi
petrecusem cei dintâi trei ani de coală.
ra gloată mare. Profesoarele treceau în sus i în jos. Profesoara mea din clasa
superioară mă salută din u a clasei sale i-mi zise
nrico, tu mergi acum la etajul de sus. -am să te mai văd nici măcar trecând
i se uită la mine cu întristare.
n jurul directorului se a au femei foarte îngrijorate, fiindcă nu mai erau locuri
pentru copiii lor băgai de seamă că barba lui era mai căruntă decât în anul trecut. Mi
se păru că unii dintre băie i crescuseră, al ii se îngră aseră.
n etajul de jos, unde se i făcuseră împăr irile, erau copila i din clasa inferioară,
care nu voiau să intre în clasă i se opinteau ca ni te măgăru i trebuia să-i tragă
înăuntru cu de-a sila. Unii fugeau al ii, văzând pe părin ii lor că pleacă, începeau să
ipe i ace tia erau sili i să se înapoieze, ca să-i mângâie sau să-i ia cu dân ii.

6
Profesoarele nu mai tiau unde le stătea capul. Pe fră iorul meu îl înscriseseră în
clasa profesoarei Delcati, pe mine în aceea a profesorului Perboni, la etajul de sus. La
ora zece eram cu to ii în clasă cincizeci i patru la număr, erau numai vreo cincisprezece
sau aisprezece dintre camarazii mei din clasa a -a, între care Derossi, acela care ia
întotdeauna premiul . Ce mică i tristă mi se păru coala pe lângă pădurile i mun ii
unde-mi petrecusem vara
Mă gândeam asemenea la profesorul meu din clasa a -a. Ce bun era i ce micu
Părea că este un colar de-ai no tri l, mereu râdea cu noi. Ce rău îmi pare că nu-l mai
văd aici cu părul lui cel ro u i zbârlit
Profesorul de acum e înalt i n-are barbă, părul îi e cărunt i lung, are o dungă
adâncă pe frunte. lasul îi este gros, se uită intă la noi ca i cum ar vrea să ne ghicească
gândurile. u râde niciodată u îmi ziceam în mine sta e abia ziua dintâi, mai sunt
încă nouă luni Ce de muncă Câte e amene la sfâr itul lunilor Ce de osteneală mi
păru bine că am găsit pe mama la u a colii, căci sim eam nevoia de a mă arunca în
bra ele ei. a mi-a zis
-ai grijă, nrico, o să învă ăm împreună. Mă întorsei acasă cu inima bună. Dar
tot nu mai am pe bunul meu profesor, care ne zâmbea a a de blând i vesel. coala nu
mi se mai pare a a de frumoasă ca mai înainte
Vocabular
condei instrument de scris cu peniță cu de-a sila în mod forțat
gloată mulțime de oameni camarad prieten
a se opinti a-și încorda puterile

Ce ne spune textul?

❶ Activitate în echipă: ormulează întrebări despre te t și roagă-l pe colegul tău de


bancă să răspundă la ele.
C ?

U D ?

C D ?

❷ ăspunde oral la întrebări.


a) Cine l-a însoțit pe nrico în prima zi de școală?
b) Unde era gândul copilului?
c) Ce cumpărau părinții din librării?
d) Cine îi pune lui nrico mâna pe umăr?

7
e) Cum se numea elevul care lua întotdeauna premiul ?
f) Care era trăsătura fizică a profesorului din clasa a -a pe care o reține cel mai
bine nrico?
g) Cum părea școala pe lângă munții și pădurile unde nrico își petrecuse vara?
h) Care este sentimentul pe care îl are băiatul la finalul primei zile de școală? De ce?
❸ Subliniază în te t
• cu verde cuvintele pe care profesorul din clasa a -a i le spune lui nrico
• cu albastru cuvintele cu care mama îl încurajează pe nrico.
❹ De ce îl iubea nrico pe vechiul lui profesor? otează cel puțin două motive.

❺ otează trei însușiri fizice ale profesorului pe care nrico îl are în clasa a -a.

❻ Discută cu colegii La ce ți-a fost gândul în prima zi de școală?


❼ Compară
Prima zi de școală a lui nrico Prima zi de școală a ta

Ne jucăm cu cuvintele!

❽ Cadranul cuvintelor
Cuvinte care descriu sentimente Cuvinte care arată numere

Cuvinte pe care nu le înțeleg Cuvinte care se repetă

* Cere părerea colegilor despre cuvintele pe care nu le cunoști.


oagă-l pe colegul tău de bancă să citească un paragraf din lectură,
Joc apoi pune-i câteva întrebări din paragraful citit.

Părerea mea despre această lectură:

8
_ _ /_ _
❷ La cantină 2 0 _ _

Citește cu Ronți.
MENIU PENTRU CANTINA ȘCOLII
Săptămâna 21 – 25 ianuarie
Luni Marți Miercuri Joi Vineri
Supă cu piept
riptură de de pui Ciorbă de Supă cremă de
porc, orez cu salată verde linte
legume Cotlet de porc,
cartofi piure nițel, cartofi nițel de
Salată cu gratinați curcan, cartofi
roșii, ardei și Prăjitură cu copți cu
castraveți brânză de vaci oșii cu cașcaval
telemea
Clătite cu Suc de Salam de
ciocolată portocale Tort cu mere biscuiți
proaspăt stors

Ce ne spune textul?

❶ Cum se numește documentul pe care l-ai citit?

❷ Ce fel de informații găsești în el?

❸ Documentul reprezintă meniul


⃝ zilei ⃝ săptămânii ⃝ lunii
❹ Unde se oferă acest meniu?

❺ Ce dată va fi joi?

❻ De ce crezi că nu e istă un meniu pentru ziua de joi?

9
❼ Ce sărbătoresc românii în 24 ianuarie?

❽ n care dintre zile copiii vor servi cartofi?

❾ Ce salată este propusă miercuri?

❿ n care dintre zile copiii nu vor servi supă sau ciorbă?

⓫ Care este mâncarea care îți place dintre cele prezentate în meniu?

⓬ Citește regulile notate pe peretele cantinei.

REGULI DE RESPECTAT LA CANTINĂ


Consumăm alimentele și nu ne jucăm cu ele.
u aruncăm mâncarea pe jos.

otează o regulă de igienă pe care ar trebui să o respecte copiii când iau masa la școală.

⓭ otează în tabelul de mai jos meniul pe care îl ai la școală sau pe care ți-ar plăcea să-l ai.
Luni Marți Miercuri Joi Vineri

Părerea mea despre această lectură:

10
_ _ /_ _
❸ Zile de toamnă 2 0 _ _
de eorge Coșbuc

Citește cu Ronți.

eri vedeam pe luncă uturi


Mândri uturi zburători
i vedeam zburând albine
eri era și cald și bine.

zi e frig și nori și vânt,


runzele cad la pământ George Coșbuc
lorile stau supărate fost un scriitor român care
eștejesc de brumă toate. a scris numeroase poezii,
printre care și unele dedicate
eri era frumos pe-afară copiilor. Poeziile sale se
Ca-ntr-o zi de vară. recitau la serbările școlare sau
zi e toamnă pe pământ, populare.
reme rea și bate vânt. trăit între anii și .

Ce ne spune textul?

❶ Completează Fișa de lectură

Titlul lecturii
utorul lecturii
umărul de strofe
umărul de versuri al fiecărei strofe
notimpul despre care este vorba în poezie

❷ Unește cu o linie ce se potrivește.


cald și bine
eri era toamnă pe pământ
zi e frumos pe-afară
frig și nori și vânt
11
❸ dentifică în te t și subliniază cuvintele care arată cum e vremea de afară.

Ne jucăm cu cuvintele!

❹ otează din te t cuvinte perechi, după model.


bine – albine
❺ ăsește în te t o pereche de cuvinte ca în modelul de mai jos.
frumos – urât

❻ Citește cu atenție poezia și completează frunzulițele.
e a rat ă cum e nt care arat ă
r v â mi
ca uv
re

șc
nt

C
me

are
C uvâ

so
nțele p us p e
a

î
cu
nt
nt

ru
C uvâ

urât

so
înțele p us p e
arat ă un sen cu
re
nt

ca ti
nt

ru
C uvâ
m

bună
nt

en
C uvâ

Părerea mea despre această lectură:

12
_ _ /_ _
❹ Ce e mai ușor? 2 0 _ _

Citește cu Ronți.

ntr-o frumoasă zi de toamnă, trei prieteni s-au dus în pădure să culeagă fructe
și ciuperci, și să prindă păsări. Se simțeau atât de bine, încât nici nu și-au dat seama
cum a zburat timpul și a trecut ziua. Când au pornit spre casă, deja se înserase și i-a
cuprins frica.
Să vezi ce o să pățim când ajungem acasă
S-au oprit în mijlocul drumului și s-au sfătuit ce să facă să le spună părinților o
minciună sau adevărul?
Primul dintre prieteni zise
u am să le spun că am fost în pădure și mi-a ieșit un lup în cale. Tata o să se
sperie și nu o să mă mai certe.

l doilea zise
u am să le spun că m-am întâlnit cu bunicul. Mama o să se bucure și n-o să mă certe
u am să spun adevărul zise al treilea prieten. mai ușor ntotdeauna e mai
ușor să spui adevărul, fiindcă nu trebuie să scornești nimic
13
i s-a dus fiecare acasă. Tocmai pe când povestea primul băiat mai cu foc tatălui
său povestea cu lupul, se pomeniră cu pădurarul.
u se a ă niciun lup în pădurea noastră, spuse el.
Când auzi asta, tatăl băiatului se supără foc. n primul rând, pentru că băiatul
întârziase, și în al doilea rând, pentru că mințise.
Cel de-al doilea băiat a spus și el acasă minciuna cu bunicul. Dar, ca un făcut,
tocmai atunci a venit bunicul la ei Când a ă mama băiatului adevărul, se supără foc.
n primul rând pentru că băiatul întârziase, iar în al doilea rând, pentru că mințise.
Cel de-al treilea băiat și-a recunoscut vina, cum a ajuns acasă. drept că mătușa
lui a bombănit ce-a bombănit, dar apoi l-a iertat.

Ce ne spun imaginea și textul?

❶ Evantaiul lecturii: Citește lectura. Discută cu colegul de bancă


despre lectură. mpreună,
completați evantaiul.

cturii
titlul le
ctură
b a în le
te vor
cin e es
pre iii
c

des
lo

p
co
el

t
un
ac

s
n

e
nd
î
nt

u
ul
su

il

loc
op
re

eilea
ca

ic
tru

ulu

ea

e-al tr
en

doil
rim
lp
vu

ap

e-al
oti

celui d
iun
m

lui d
nc
mi

decizia
za c
scu

❷ Completează cauza care a dus la îngrijorarea copiilor.


Cauza fectul
Copiilor le e teamă să se
întoarcă acasă.

14
❸ ormulează întrebări pe baza te tului care încep cu cuvintele date. oagă-l pe
colegul tău să răspundă oral la întrebări.
C D ?
U D ?
C ?
C ?
D C ?
❹ umerotează în ordine etapele desfășurării evenimentelor.
Când ajunge primul copil acasă, vânătorul anunță părinții că în pădure nu mai
sunt lupi.
l doilea copil decide să le spună părinților că s-a întâlnit în pădure cu bunicul.
l treilea copil decide să spună adevărul.
Când ajunge al doilea copil acasă, bunicul vine în vizită.
Trei copii merg în pădure să culeagă poame și ciuperci și să prindă păsări.
Primul copil decide să mintă părinții că a întâlnit în pădure un lup.
Copiii rămân până târziu în pădure și sunt îngrijorați că vor fi certați acasă.
❺ Care dintre copii consideri că a procedat corect? De ce?

❻ lege proverbul care e primă cel mai bine învățătura lecturii.


Prietenul la nevoie se cunoaște.
Minciuna are picioare scurte.
dreptul călătorului să mintă.
CONCURS
Joc mpreună cu colegul de bancă, identificați în te t și citiți doar
cuvintele formate din două silabe. Cine a găsit mai multe?

Părerea mea despre această lectură:

15
_ _ /_ _
❺ Cum și-a primit tatu numele? 2 0 _ _
de ud ard ipling
fragmente

Citește cu Ronți.

ceasta, dragul meu, e o altă poveste din


vremurile de demult. n acele vremuri îndepărtate,
trăia un arici ghimpos i stufos care- i ducea via a
pe malurile tulburelui mazon, mâncând melci
codobelci i alte lucruri delicioase. l avea o
prietenă o broască estoasă, care se mai numea i Rudyard Kipling
Tropa-Tropa i care trăia de asemenea pe malurile Scriitor englez, născut în ndia,
tulburelui mazon, mâncând lăptuci verzi i alte ipling este foarte cunoscut
lucruri delicioase. i a a, dragul meu, toate erau pentru povestirea sa pentru
bune i frumoase. u-i a a? copii, Cartea unglei .
Tot pe atunci i pe acelea i maluri ale uviului Pe lângă aceasta, a scris multe
mazon cel tulbure, trăia i aguarul cel pestriț. l povestioare despre animalele
deosebite de pe continentul sia.
mânca orice-i cădea la îndemână. Când nu putea
n anul 07 a primit Premiul
prinde căprioare și maimu e, mânca broa te i
obel pentru Literatură.
gândaci, iar când nu a mai putut prinde broa te i
gândaci, s-a dus la Mama aguar i ea l-a învă at
cum să mănânce arici i broa te estoase.
iule, când găse ti un arici, trebuie să-l azvârli în apă ca să-l sile ti să se desfacă,
iar când prinzi o broască estoasă, smulge-o din carapace cu laba. i, as el, totul merse
de minune.
ntr-o minunată noapte, pe malurile
uviului mazon cel tulbure, aguarul cel
pestriț găsi pe ep- epu ilă- ricilă cel ghimpos
i stufos i pe Tropa-Tropa estoasa, stând de
vorbă sub trunchiul unui copac prăvălit.
Pentru că nici unul, nici altul nu apucară să
se facă nevăzu i, ricilă se strânse ca o minge i
Tropa-Tropa î i strânse capul i picioarele sub
carapace cât putu mai strâns. ...
poi amândoi se încolăciră i se învârtiră
în jurul aguarului cel pestriț, până ce ochii i se
învârtiră în cap ca ni te ro i de car.
l plecă apoi să aducă pe Mama aguar.

16
Mămico, spuse el, în pădure sunt două animale noi i ce e mai curios e că acela
despre care ai spus că nu poate înota, înoată, iar acela despre care ai spus că nu se
poate încolăci, se încolăce te, iar pe deasupra, amândoi sunt acoperi i cu solzi, în loc
ca unul să fie neted, iar celălalt plin cu epi i pe lângă toate altele, se învârtesc jur
împrejur de m-au zăpăcit.
iule, fiule spuse Mama aguar, mi cându- i coada cu gra ie, un rici e un rici
i nu poate fi altceva decât un rici i o Broască estoasă e o Broască estoasă i nu
poate fi altceva decât o Broască estoasă.
Dar nu este un rici i nu este o Broască estoasă, e pu in din amândouă i nu
tiu cum se numesc
Prostii, spuse Mama aguar, orice fiin ă are un nume. i voi spune Tatu, până îi
voi a a adevăratul nume.
aguarul cel pestriț ascultă ceea ce i se spuse, dar, ciudat, din acea zi i până în
zilele noastre, dragul meu, nimeni de pe malurile tulburelui mazon, n-a mai spus lui
ep- epu ilă- ricilă i lui Tropa-Tropa al el decât Tatu. istă arici și broa te estoase
i în alte păr i sunt i în grădina mea , dar specia adevărată i în eleaptă cu solzii săi
stând frumu el unul peste altul, ca solzii conului de brad, e numită întotdeauna Tatu.

Ce ne spune textul?

❶ Completează Fișa de lectură.

Titlul lecturii
utorul lecturii

❷ umește fiecare viețuitoare.

❸ Unde locuiesc viețuitoarele despre care ai citit?

17
❹ Care este numele pe care îl are țestoasa din te t?
❺ Care este numele pe care îl are ariciul din te t?
❻ Cu ce se hrănește fiecare?
jaguarul
ariciul
țestoasa
❼ Subliniază în te t cuvintele care arată cum l-a învățat Mama aguar pe Puiul aguar
să mănânce aricii și țestoasele.
❽ Care este numele pe care Mama aguar i l-a dat viețuitoarei care nu e nici arici,
nici țestoasă?

❾ dentifică în ultimul alineat al te tului și transcrie o însușire fizică a viețuitoarei Tatu.

❿ olosește-ți cunoștințele generale


dentifică și notează trei perechi de viețuitoare care au trăsături comune se
aseamănă .
____________________ - ____________________
____________________ - ____________________
____________________ - ____________________

Ne jucăm cu cuvintele!

⓫ ăsește cuvinte care să aibă același înțeles cu cuvintele date.


a azvârli - ____________________ prăvălit - _____________________
a sili - ____________________ pestriț - _____________________
lcătuiește enunțuri cu două dintre cuvintele pe care le-ai găsit.

Părerea mea despre această lectură:

18
_ _ /_ _
❻ Ce este un tatu? 2 0 _ _

Privește cu atenție imaginea și răspunde la întrebări.

L este cel mai folosit motor de căutare. Ce este un motor de căutare? Un


instrument care permite găsirea site-urilor de pe internet care abordează o anumită
temă sau care răspund la o anumită întrebare.
❶ De ce spunem că oogle este un motor de căutare?
A. Pentru că face zgomot.
B. Pentru că a fost creat în Statele Unite ale mericii.
C. Pentru că accelerează căutarea de informații pe internet.
❷ Motorul de căutare dă niște rezultate. Ce alt cuvânt s-ar putea folosi în loc de
rezultate?
A. răspunsuri
B. operații
C. resturi
❸ Domeniul unui site ne oferă informații despre conținutul sau despre originea sa.
De e emplu, tatu.eu este un site european. După părerea ta, tatu.ro este un site
A. italian
B. românesc
C. nu avem de unde să știm
19
Ce ne spun imaginile și textul?
❹ Ce căutare a dat ca rezultat această pagină?
A. google B. curiozități C. tatu
❺ Ce posibilități ți se oferă pe pagină?
A. Să găsești jocuri.
B. Să faci o vizită la grădina zoologică.
C. Să vezi site-uri cu informații și imagini cu tatu.
❻ Ce propune site-ul gokids.ro?
A. nformații și curiozități
B. otografii
C. ilmulețe
❼ Unde vei intra ca să vezi mai multe imagini cu tatu?
A. ideoclipuri B. Tatu ikipedia C. magini pentru tatu
20
_ _ /_ _
❼ Fă-ți partea! 2 0 _ _

❶ Citește titlul și privește imaginea, apoi completează.


nformații pe care le înțeleg din titlu nformații pe care le înțeleg din imagine
............................................................. ..................................................................
............................................................. ..................................................................
............................................................. ..................................................................

Cred că această lectură va fi despre


....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

Fă-ți partea!

dată, în pădurea tropicală, a


izbucnit un incendiu imens. Toate
animalele speriate, înmărmurite de
frică, priveau neputincioase dezastrul.
Doar mica pasăre colibri prinse zbor,
căutând câteva picături de apă pe care
să le prindă în cioc și să le arunce peste
foc.
ăzdrăvanul animal tatu, enervat
de inițiativa micii creaturi, îi spuse
Colibri, nu crezi că e fără rost
osteneala ta? Cu câteva picături de apă
vrei să stingi niște ăcări atât de mari?
i colibri i-a răspuns
tiu că nu prea am șanse de
reușită, dar îmi fac partea mea

❷ Care sunt personajele acestei lecturi?

21
❸ Cum s-au simțit animalele când a izbucnit incendiul?

❹ Completează.
Cauză Efect
nimalele privesc neputincioase
dezastrul.
❺ otează câte două trăsături pentru fiecare.
Pasărea Colibri Tatu

❻ Care dintre cele două personaje a procedat corect? De ce?

❼ a) Ce crezi că s-ar fi întâmplat dacă toate viețuitoarele ar fi dus apă?

b) Care crezi că este învățătura lecturii?

Ne jucăm cu cuvintele!

❽ ăsește cuvinte cu înțeles asemănător pentru cuvintele date.


neputincios - a izbucni -
imens - năzdrăvan -
osteneală - picătură -
❾ lcătuiește enunțuri cu două dintre cuvintele găsite de tine.

Părerea mea despre această lectură:

22
_ _ /_ _
❽ Tatu sau pangolin? 2 0 _ _

Citește cu Ronți.

Tatu Pangolin

poate ajunge în lungime până la poate ajunge în lungime până la m,


,5 m, iar coada poate să aibă până din care coada măsoară până la 30 cm
la 35 cm poate cântări până la 20 kg
poate cântări până la 50 kg poate trăi până la ani
poate trăi până la 2 ani are o carapace formată din plăci care îi
are o carapace protectoare care îi acoperă corpul și îl protejează
acoperă corpul ca o armură aceasta picioarele sunt înarmate cu gheare
este alcătuită din mici plăci osoase puternice și încovoiate, ajutându-l să
corpul este prevăzut cu o blană albă sape mușuroaiele furnicilor pe care le
care acoperă fața și părțile laterale prinde cu limba sa lungă și lipicioasă
trăiește în păduri și pajiști se mai numește și mâncător de furnici

se hrănește cu insecte, furnici, termite trăiește în pășune, savană și junglă

este vânat de urși, lupi, coioți se hrănește cu furnici și termite

numele său este în alte limbi armadillo numele lui înseamnă cineva care
care înseamnă în traducere micul se încolăcește, deoarece are
blindat capacitatea de a se face ghem pentru
a evita pericolele sau are obiceiul
specia este pe cale de dispariție de a se atârna de crengile copacilor,
deoarece este vânat în mare parte cu încolăcindu-și coada în jurul lor
scopul de a se face e perimente pe
armura sa osoasă foarte rezistentă este comparat cu un uriaș con de pin
mergător
poate fi găsit în merica Centrală,
merica de Sud și în Me ic este vânat pentru solzi, carne și piele
poate fi găsit în frica și în sia

23
Ce ne spune textul?

❶ Completează diagrama, scriind cel puțin două diferențe și cel puțin două asemănări.

Tatu semănări Pangolin

❷ Scrie numele viețuitoarei care se potrivește descrierii.


Mai este numit și mâncătorul de furnici . _________________
umele lui înseamnă micul blindat . _________________
umele lui înseamnă cineva care se încolăcește . _________________
ste comparat cu un uriaș con de pin. _________________
Poate trăi până la ani. _________________
Poate ajunge în lungime până la ,5 m. _________________
re corpul acoperit de o blană albă. _________________
❸ Care dintre cele două viețuitoare ți se pare mai interesantă? De ce?

Părerea mea despre această lectură:

24
_ _ /_ _
❾ Protectorii pangolinului 2 0 _ _

Citește cu Ronți.

Oameni care și-au dedicat viețile celui mai traficat


mamifer din lume: pangolinul
Pangolinul este în mare pericol Un mamifer, despre
care unii nu au auzit niciodată, este cel mai vânat de pe planetă. Mai mult de milion
de pangolini sălbatici au fost vânați ilegal în ultimii zece ani. ceștia sunt căutați în
special pentru carnea lor și pentru solzii care îi acoperă și îi protejează.
Un grup de bărbați din imbab e au luat în serios sarcina de a-i proteja. ceștia
au creat în anul 4 o organizație care se ocupă cu protejarea speciilor amenințate
din imbab e și din restul fricii. u grijă de pangolini ca de proprii copii și își doresc
să îi apere de orice reprezintă o amenințare.
i în sia, pangolinii sunt în pericol. cestora li se pun curse ca să fie prinși. Cei
salvați din curse adesea sunt răniți. Mesajul protectorilor de pe acest continent spune
că locul unui pangolin este în pădure și nu în farfurie.
iua nternațională a Pangolinului este sărbătorită în fiecare an în a treia sâmbătă
a lunii februarie. Scopul acesteia este de a sensibiliza oamenii cu privire la pericolul în
care se a ă aceste viețuitoare și de a susține protejarea lor.
Sursă informații: www.animals.bracroft.tv

Ce ne spun imaginea și textul?


❶ Despre ce este te tul citit? Știai că... ?
a) animale pe cale de dispariție din țara noastră imbab e este o
b) oameni care și-au dedicat viața protejării țară situată pe continentul
pangolinului frica. lte specii de
c) vânătoare animale care sunt pe cale
❷ Pentru ce sunt vânați pangolinii? de dispariție din această
a) pentru capacitatea lor de a se încolăci țară sunt elefantul african,
b) pentru că sunt pe cale de dispariție câinele sălbatic african,
c) pentru carnea și solzii lor hipopotamul, liliacul gulerat
care se hrănește cu fructe.
❸ Subliniază în te t
- cu albastru informația legată de numărul de pangolini care au fost vânați ilegal
în ultimii zece ani
- cu verde te tul care arată modalitatea prin care sunt capturați pangolinii în sia
- cu violet te tul care arată cât de multă grijă au de pangolini membrii organizației
din imbab e

25
- cu portocaliu motivul pentru care oamenii sărbătoresc iua nternațională a
Pangolinului
- cu roșu perioada când este sărbătorită iua nternațională a Pangolinului.
❹ ăspunde la întrebări.
a) Unde consideră protectorii pangolinului din sia că este locul acestei viețuitoare?

b) n ce an a fost creată organizația din imbab e care se ocupă cu protejarea


pangolinului?

❺ Folosește-ți cunoștințele generale! otează specii de viețuitoare care sunt pe cale


de dispariție din cauza vânătorii în țara noastră.
❻ n imaginea care însoțește te tul este
prezentat mesajul
a) omul poate să facă rău pangolinului
b) omul trebuie să țină în brațe pangolinul
c) omul poate să protejeze pangolinul.

Ne jucăm cu cuvintele!

❼ Unește cuvintele care au acelaș înțeles.


a proteja • • a primejdui, a amenința
a pune în pericol • • a ocroti
a dedica • • a acorda toată atenția
a lua în serios • a se ocupa de ceva cu dăruire

❽ A-i sensibiliza înseamnă în te t


a) a-i emoționa b) a face să fie conștienți c) a-i impresiona.
❾ Completează rețeaua cuvântului a trafica.
nd cit esc ac
ginez câ est sul c uvânt ului în t e
i ima cu Sen xt
m

î
C e

nt

C uvânt ul dat

iția din dicțio na unț cu acest cuvâ


Defin r Un
en nt

Părerea mea despre această lectură:

26
AI CITIT CU ATENȚIE? VERIFICĂ-TE SINGUR!

Citește întrebările și încercuiește răspunsul corect.

❶ eprezintă o poezie lectura


a) ntâia zi de școală
b) ile de toamnă
c) Protectorii pangolinului
❷ i citit despre Tatu în lectura
a) Ce e mai ușor?
b) ă-ți partea
c) Protectorii pangolinului
❸ ăsești informații despre feluri de mâncare în lectura
a) ntâia zi de școală
b) Ce e mai ușor?
c) La cantină
❹ i citit despre personajul nrico în lectura
a) Prima zi de școală
b) La cantină
c) ă-ți partea
❺ eorge Coșbuc este autorul lecturii
a) ntâia zi de școală
b) ile de toamnă
c) Ce este un tatu?
❻ i învățat că Minciuna are picioare scurte. în lectura
a) ntâia zi de școală
b) Ce e mai ușor?
c) La cantină
❼ Mai este numit și mâncătorul de furnici Calificativul meu
a) pangolinul FB toate răspunsurile corecte
b) tatu B 5 răspunsuri corecte
c) colibri S 3 răspunsuri corecte

Răspunsuri: ❶ b); ❷ b); ❸ c); ❹ a); ❺ b); ❻ b); ❼ a).

27
UNITATEA 2: DARURILE IERNII
În această unitate:
vei e trage informații de detaliu dintr-un te t literar
sau informativ
vei deduce sensul unui cuvânt prin raportare la mesajul
lecturat
vei asocia informații descoperite în te tele lecturate cu
e periențele proprii
vei formula întrebări și vei oferi răspunsuri la întrebări
vei formula enunțuri simple care e primă mesajul unui
te t
vei redacta un bilet adresat unui scriitor
vei identifica titlul și autorul unui te t
vei identifica enunțuri adevărate, false
vei e trage din te t elemente semnificative pentru a
susține o opinie referitoare la te tul citit
vei identifica elementele te tului care fac posibilă
înțelegerea acestuia
vei redacta o scrisoare
vei identifica trăsăturile unui personaj
vei povesti pe scurt o secvență dintr-o poveste
vei citi un interviu cu ursul polar
vei lectura o rețetă alimentară
vei realiza o schemă pentru a ilustra ceea ce ai înțeles
dintr-un te t.

28
❿ Unde este Fram? 20

ragment din ram, ursul polar de Cezar Petrescu

Citește cu Ronți.

Lipsea ram, ursul alb.


De ce întârzia ram?
ceasta nu se mai întâmplase niciodată.
ram îi întrecea pe to i. l nu avea nevoie
de îmblânzitor, de crava ă i de semnale. ntra Cezar Petrescu
singur în arenă, ca un om. ntra în două labe, Scriitorul român a scris, pe lângă
cât e de mare. Saluta în dreapta i în stânga, alte opere numeroase, și literatură
înainte i îndărăt. Se plimba cu labele la spate pentru copii.
de jur împrejurul arenei, până ce se potoleau Personajul ram este un urs polar
aplauzele. Pe urmă făcea un semn că vrea lini te. prins de eschimoși în ținuturile
i începea singur programul lui. polare. umele lui înseamnă
Se ridica pe prăjină ca un marinar pe înainte în limba norvegiană.
juns la un circ, într-o zi el uită
catargul corăbiei. Umbla cu o bicicletă uria ă,
toate acrobațiile pe care știa să le
trecând pe pun i în cumpănă. ăcea dublu salt
facă, moment care este surprins în
mortal i bea bere din sticlă. tia să fie comic i fragmentul pe care l-ai citit. Pentru
tia să fie grav. că nu mai poate fi folosit la circ, este
Chema cu trimis înapoi în ghețurile polare.
laba luptătorii colo, el trece prin multe aventuri,
din galerie i descrise cu mult talent în carte.
din staluri să Scriitorul a trăit între anii 2 și
po ească la .
trântă i să
bo eze cu el. ntotdeauna se găsea cineva din galerie
să coboare i să încerce de obicei tot un atlet al
circului, amestecat dinadins prin mul ime. Lupta
sfâr ea în hazul tuturor, fiindcă ram era puternic, dar
blând i glume . Cu o singură labă moale culca omul la
pământ. Pe urmă începea să numere bătând cu laba
în aer una, două, trei, patru, cinci... Când isprăvea
de numărat, î i ridica adversarul de subsuoară ca
pe-o boccea i-i dădea drumul de-a rostogolul la
picioarele publicului din lojă. mul se ridica ru inat,
tergându-se de praf, în râsul lumii.
ram chema, cu laba, sus spre galerie
29
i, cine mai po e te? Curaj, vă rog ...
u mai po ea nimeni. Ursul alb le făcea semn de milă cu amândouă labele
tunci de ce mai râde i de pomană? Sunte i ni te neputincio i... ici să vă văd,
nu acolo sus ...
Tumbele lui, roata igănească de jur împrejurul arenei, acroba iile pe labele de
dinainte stârneau uimire i veselie.
Copiii îl iubeau, fiindcă era hazliu. amenii în toată firea îl iubeau, fiindcă era
într-adevăr de mirare cum asemenea animal greoi i sălbatic, adus din pustiurile
înghe ate, arăta atâta blînde e, atâta în elegere i atâta sprinteneală în mi cări.
reprezenta ie fără ram, ursul polar, era parcă neisprăvită. ...
l era cel mai mare i mai puternic animal, născut în ara zăpezilor i a ghe urilor
ve nice, îmblânzit ca un miel i în elegător ca un om. Pentru dânsul nu era nevoie de
nici o crava ă, de nici o privire poruncitoare, de nici un deget care să-i arate locul i să-i
amintească în fiecare clipă ce are de făcut. plauzele erau răsplata lui. ar ram iubea
aplauzele. Se vedea bine că în elege rostul lor, că le a teaptă, că-i fac plăcere. ubea
aplauzele, iubea publicul, iubea mai ales copiii. Când îi vedea ron ăind o bomboană,
întindea laba să capete i el. Saluta mul umind, cu laba la cap, ca un soldat. ar dacă
se întâmpla să capete mai multe bomboane, î i oprea numai una i pe celelalte le
întindea în palmă altor copii, parcă ar fi tiut că nu to i au parte prea des de dulciuri.
Un copil curajos cobora să primească darul. ram îl alinta pe cre tet, cu laba lui mare,
care devenea deodată u oară i lină ca o mână de mamă.
Vocabular
cravașă nuia sau băț folosit pentru a îndemna un animal să meargă
îndărăt înapoi
boccea pachețel făcut dintr-o pânză
stal zonă a unei săli de spectacol unde sunt așezate scaunele
de pomană în zadar
neisprăvit incomplet

Ce ne spune textul?

❶ ăspunde oral la întrebări.


a) Cine este ram?
b) Cum intra ram în arenă?
c) Cum era o reprezentație fără ram?
d) Care era răsplata lui ram?
e) Ce făcea ram când vedea copiii ronțăind bomboane?
f) Care sunt trei lucruri pe care le iubea ram?
30
❷ Completează cadranul.

Cine este personajul cel mai Unde se petrece întâmplarea?


important?

Ce sentiment ai citind această lectură? Cât de mult ți-a plăcut personajul?


i dau acestui personaj steluțe.

❸ Completează piramida personajului.

Numele personajului

Trăsături fizice

Calități ale personajului

Lucruri care îl fac special

Părerea mea despre această lectură:

31
_ _ /_ _
⓫ Interviu cu Ursul polar 20 _ _

Citește cu Ronți.

Sunt cel mai mare animal de


pradă întâlnit pe uscat.
Ursule, Mârâi și mormăi ca un adevărat
cine ești tu? rege al pustiului înghețat.
La maturitate, ajung să
cântăresc 450 de kg.
Trăiesc în jur de 25 de ani. Unii
dintre noi ajung până la 30, dar
acesta e un record.
Deși sunt greoi, pot să mă
deplasez cu 40 km pe oră
când mă grăbesc foarte tare.

Unde e
tărâmul tău?

Trăiesc la Pol și m-am adaptat foarte bine la


temperaturile de până la -37 de grade Celsius.
Blana mea mă ajută să rezist la frig. Secretul
meu sunt firele de păr transparente, care
conduc căldura soarelui înspre piele. Mă ajută
mult împotriva frigului și stratul de grăsime pe
care îl am sub piele.

32
Ursule, cu ce te hrănești?
Sunt carnivor ador carnea de focă Știai că ursului
și prind vânatul lângă malul mării sau polar uneori
oceanului, pe calotele de gheață. îi e atât de
ac câte un plan de atac e celent. Stau cald, încât se
ore în șir lângă copcă, așteptând ca focile să tăvălește prin
iasă. Uneori sunt nevoit să mă deplasez 30 de zăpadă să se
răcorească?
kilometri în căutarea prăzii. Pot să mănânc
70 de kilograme de hrană la o singură masă.

Ce ne mai poți spune despre tine?


m o viață organizată. ânez de unul
singur și nu în haite, precum lupii. Sunt un
înotător înăscut, pot să înot distanțe de
00 de kilometri pe zi, dar nu rezist mult
timp sub apă. Culoarea albă a blănii mele
mă ajută să mă camu ez. Cu toate acestea,
oamenii ne vânează și în prezent rasa
noastră e pe cale de dispariție.
Cum sunt puișorii tăi?
Puișorii mei apar pe lume în lunile
decembrie sau ianuarie, adică în perioada
de hibernare. De obicei se nasc doi puișori.
i au la naștere doar 700 de grame, dar
cresc foarte repede. n primele 3 luni ajung
la 2 kilograme. La început se hrănesc
doar cu laptele mamei, rămânând lângă ea
cel puțin 2 ani. Ursoaica e o mamă foarte
grijulie, apărându-i de toate pericolele. Tot
mama îi învață să vâneze.

33
❶ ăspunde oral la întrebări
a. Câți ani poate să trăiască ursul polar?
b. Cu ce se hrănește ursul polar?
c. Cum sunt puii de urs polar?
d. Ce îl ajută pe ursul polar să se protejeze de frig?
e. cest te t este o povestire precum ram, ursul polar ? De ce?
❷ Care este tema acestui te t?
⃝ animalele sălbatice
⃝ ursul polar
⃝ puii de urs polar
❸ i-e frică de ursulul polar? De ce?

❹ Ce ți s-a părut interesant în acest interviu? De ce?

❺ devărat sau fals?


a) Ursul trăiește 35 de ani. ⃝
b) Ursul mormăie. ⃝
c) n zilele noastre, ursul polar este pe cale de dispariție. ⃝
d) La naștere, puiul de urs cântărește 2 kilograme. ⃝
34
❻ Pune-i și tu o întrebare ursului polar. oagă-l pe colegul tău de bancă să răspundă
în locul ursului.
ntrebare

ăspuns

❼ De ce crezi că ursul polar este considerat un rege al pustiului înghețat?

❽ ăsește cuvintele opuse.


Model: Ursul polar este un animal mic. → Nu, ursul polar este un animal mare.
a. Ursul polar are o viață dezorganizată. u,

b. Blana ursului îl ajută să reziste la căldură. u,

c. Ursul polar este regele pustiului topit. u,

Joc jută-l pe ursuleț să ajungă la ghețar.

Părerea mea despre această lectură:

35
⓬ Crăciunul copiilor 20
de ctavian oga

Citește cu Ronți.

Dragi copii din țara asta,


ă mirați voi cum se poate,
Moș Crăciun, din cer de-acolo,
Să le știe toate, toate?
Octavian Goga
Uite cum ă spune Badea... Poetul român a scris
arna n noapte, pe zăpadă, numeroase poezii destinate
l trimite câte-un înger copiilor. publicat prima
La fereastră ca să vadă... poezie înainte să împlinească
7 ani.
ngerii se uită-n casă
La Ciucea, în județul Cluj,
ăd și spun, iar Moșul are
se poate vizita casa unde a
Colo n cer, la el în tindă,
locuit scriitorul.
Pe genunchi o carte mare.
trăit între anii și 3 .
Cu condei de-argint el scrie
Ce copil și ce purtare...
i de-acolo știe Moșul,
Că-i șiret el, lucru mare.
Vocabular
tindă încăpere mică situată la intrarea în
casele țărănești

Ce ne spune textul?

❶ Completează Fișa de lectură.

Titlul lecturii
utorul lecturii
umărul de strofe
umărul de versuri ale fiecărei strofe
notimpul despre care este vorba în poezie

36
❷ Din e periența ta, de unde crezi că știe Moș Crăciun cum a fost comportamentul
copiilor? Discută cu colegii.
❸ otează pe steluță ceea ce nu ai înțeles din poezia citită.

Discută cu colegul de bancă


despre ceea ce nu ai înțeles. tunci când
vorbești cu ceilalți despre un anumit
lucru, e plicațiile lor și ideile lor te pot
ajuta să te lămurești.

❹ Scrie un acrostih.
I
Ce este un acrostih?
A poezie sau
R strofă în care literele
inițiale ale versurilor,
N citite pe verticală,
A alcătuiesc un cuvânt.

Ne jucăm cu cuvintele!

❺ ăsește în poezie rime pentru cuvintele


poate - _____________ zăpadă - _______________ mare - _______________
❻ lcătuiește enunțuri cu Moș Crăciun, condei de-argint, înger.

❼ otează două enunțuri care să arate semnificațiile cuvântului șiret.

Joc Memorează poezia și recit-o cu intonație în fața clasei.


Părerea mea despre această lectură:

37
_ _ /_ _
⓭ Crăciunul în jurul lumii 2 0 _ _

Citește cu Ronți.

Germania Regatul Unit al Marii Britanii


rohe eihnachten Merr Christmas
Crăciunul se sărbătorește în 25 și 2 Crăciunul se sărbătorește în
decembrie. Se consideră că darurile sunt 25 decembrie. Pregătirile pentru
oferite în data de 24, nu de către Moș sărbătoare încep cu mult înainte. Se
Crăciun, ci de către Copilul isus. ilele de mănâncă budincă și curcan. Bradul este
advent de așteptare a Crăciunului încep împodobit la jumătatea lunii decembrie.
cu patru săptămâni înainte. ermanii n seara de jun, grupuri de colindători
pregătesc o coroană cu patru lumânări vin pe la casele oamenilor să cânte. n 25
care anunță că în curând va fi Crăciunul. decembrie, darurile sunt aduse de Moș
elurile de mâncare tradițională care se Crăciun, căruia copiii îi pregătesc plăcintă
pregătesc sunt curcanul și cârnații cu cu fructe și morcovi pentru reni.
varză murată.
Spania Italia
eliz avidad Buon atale
Copiii spanioli sunt foarte norocoși talienilor le datorăm obiceiul
deoarece primesc de două ori cadouri. de a decora o iesle cu zile înainte
Prima dată în 25 decembrie, de la Moș de Crăciun. Bradul este împodobit pe
Crăciun și apoi în ianuarie, de la Magi. data de decembrie. Moș Crăciun,
n unele orașe au loc spectacole în stradă numit Babo Natale este cel care aduce
cu reprezentații înfățișându-i pe cei trei darurile în seara de 25 decembrie. La
magi. La târgurile care se organizează, masa de Crăciun, numită La Viglia, toate
se pot găsi multe produse artizanale preparatele sunt realizate din pește cu
tradiționale. elul de mâncare principal garnitură de legume.
include fructe de mare și pește.

Suedia Statele Unite ale Americii


od ul Merr Christmas
Jul Tomte, spiridușul de Crăciun, mericanii sunt cei care l-au
este cel care aduce cadourile în seara de creat pe Moș Crăciun. șadar, el aduce
jun. Pe data de 3 decembrie, tradiția cadourile în seara de 24 decembrie. Cu
spune că fiica cea mai mare din orice ocazia acestei sărbători, se obișnuiește
familie trebuie să poarte o coroniță cu ca oamenii să-și trimită felicitări. Casele
patru lumânări pe cap și să îmbrace o sunt frumos împodobite cu luminițe și
rochie albă. s el costumată, aduce pe ghirlande. n brad se agață bomboane
o tavă băuturi calde cu care îi servește și alte decorațiuni. Specialitatea
pe ceilalți membri ai familiei. La masa de Crăciunului este o prăjitură cu fructe
Crăciun este servit bufetul suedez. confiate.

38
Ce ne spune textul?
❶ otează trei dintre numele țărilor menționate în lectura citită.
______________ _______________ _______________
❷ Cum spunem Crăciun Fericit! în italiană? _________________________________
❸ Compară felul în care se sărbătorește Crăciunul în diferite țări, completând tabelul.

Cine oferă Data la care eluri de


cadouri? copii primesc lte obiceiuri mâncare
cadourile

ermania

egatul Unit al
Marii Britanii

Spania

talia

Suedia

Statele
Unite ale
mericii
❹ Scrie numele țării care corespunde descrierii.
a) n unele orașe au loc spectacole în stradă cu reprezentații înfățișându-i pe cei
trei magi. ____________________
b) La Crăciun, oamenii își trimit felicitări. ____________________
c) Tradiția spune că fiica cea mai mare din orice familie trebuie să poarte o
coroniță cu patru lumânări pe cap. ____________________
❺ Citește propozițiile și notează devărat sau als . Corectează oral propozițiile greșite.
a) n talia, darurile sunt aduse de către copilul isus. ⃝
b) n Suedia, Betana aduce darurile în seara de jun. ⃝
c) n talia, Moș Crăciun este numit Buon atale. ⃝
Părerea mea despre această lectură:

39
_ _ /_ _
⓮ Scrisoare din Australia 2 0 _ _

Citește cu Ronți. 2 decembrie 20


Melbourne, ustralia
Dragă bunică,
să î i povestesc despre un al el de Crăciun. La 30 de grade Celsius, povestea
cu Crăciunul se desfă oară un pic diferit față de cum tiam noi. Decorul se schimbă,
zăpada iese din scenă, i până i eroul pove tii noastre, bătrânul Mo Crăciun suferă
unele modificări importante. Se păstrează, în schimb, tradi ia decorării pomului de
Crăciun i a împodobirii casei cu ramuri verzi. Se folosesc în special crengu ele cu
frunze ro iatice ale unei plante tipice ustraliei, Christmas bush . Se cântă cântece
de Crăciun, se trimit felicitări, se atârnă osetu e. Se păstrează i tradi ia cadourilor.
Modificări importante au loc în ceea ce prive te masa de Crăciun. ceasta
reprezintă aici o ie ire la iarbă verde, un grătar în spatele casei, sau un picnic pe plajă,
unde se mănâncă - tiu că nu te a tep i să spun sarmale, dar nici fructe de mare, pui
rece, paste, salate, înghe ată. Totu i, e istă i familii care nu au renun at la mâncăruri
tradi ionale din țările de unde provin, precum friptura de curcan, plăcinta cu fructe sau
celebra pudding . Masa de Crăciun mai include i un desert tipic australian prăjitura
Pavlova, un fel de bezea moale, cu fri că i fructe proaspete asta a fost partea mea
preferată a mesei de Crăciun .
Cât despre personajul-cheie al pove tii, Mo Crăciun, a mai dat jos din haine, a
renun at la a mai coborî pe horn, i a schimbat sania trasă de reni cu placa de surf. Mai
mult, se pare că are i ceva concuren ă pe omul cu bocceluța , hoinarul australian.
Purtând o haină albastră i o pălărie maro, acesta sose te cu cadourile într-o imensă
ma ină de teren
Pe lângă desfăcutul cadourilor, activită ile tipice unei zile de Crăciun în ustralia
sunt înotul, bătaia cu pistoale cu apă i jocul de crichet. ar una dintre cele mai
importante tradi ii australiene de Crăciun este cea a colindelor la lumina lumânării.
un eveniment de propor ii uria e în fiecare an, în săptămâna dinaintea Crăciunului,
mii de oameni se adună în parcurile celor mai importante ora e din ustralia pentru
a cânta cântecele lor de Crăciun preferate. Tradi ia s-a născut în ora ul Melbourne,
în anul 37. Prietenii de aici mi-au spus i mie povestea pe când se întorcea acasă,
orman Banks, un cunoscut om de radio, a văzut la o fereastră o bătrânică, stând
singură la lumina lumânărilor i îngânând colindele difuzate la radio. ceastă imagine
l-a făcut să se gândească la to i acei oameni care, din diverse motive, sunt singuri
de sărbători un lucru foarte trist. sim it nevoia să facă ceva pentru a-i ajuta i a
venit cu această idee de a-i aduna pe oameni împreună să cânte colinde la lumina
lumânărilor i să împartă bucuria sărbătorilor. Sper să fac i eu un lucru atât de frumos
pentru cineva într-o zi
40

S-ar putea să vă placă și