Sunteți pe pagina 1din 2

Data: 29.09.

2020

Preistoria în
spațiul
românesc

Introducere în preistorie
Preistoria începe odată cu apariția omului pe Pământ și durează până la
inventarea scrierii. În funcție de materialele din care erau confecționate uneltele,
preistoria cuprinde două perioade:

 Epoca pietrei
 Epoca metalelor

Primele dovezi ale existenței omului au fost descoperite în Africa. De


aici, oamenii s-au răspândit către celelalte continente. În spațiul românesc,
primele dovezi de locuire ale omului preistoric au fost descoperite la:

 Bugiulești (Vâlcea)
 Ohaba Ponor (Hunedoara)

I. EPOCA PIETREI
1. Paleoliticul în spațiul românesc

În paleolitic oamenii utilizează cele mai simple arme și unelte din oase și
pietre. Își procură hrana culegând ce oferă terenul și locuiesc în adăposturi
improvizate. (practică nomadismul, căutând hrană în zonele cu vegetație).

1
Existența lui Homo Sapiens pe teritoriul românesc este dovedită de oasele
descoperite în:

 Peștera din Anina (Caraș-Severin)


 Peștera Cioclovina Uscată (Hunedoara)
2. Mezoliticul în spațiul românesc

În mezolitic omul descoperă focul și domesticește animalele, primul


fiind câinele.

3. Neoliticul în spațiul românesc

În neolitic omul trece de la stadiul de culegător și vânător la cel de


producător al propriei hrane. Astfel apare agricultura cu cele două ramuri:

 cultivarea plantelor
 creșterea animalelor

Omul preistoric devine sedentar și reușește să-și asigure hrana pe termen


lung. Tot în această perioadă apar primele meșteșuguri (ex: olăritul și țesutul).
Omul devine un veritabil creator de artă.