Sunteți pe pagina 1din 24

 Alimentarea consumatorilor nu se face direct de la centralele

electrice ci prin intermediul sistemului energetic național


 Acesta este format dintr-o rețea de circuit închis în care centrala
debitează energie, iar consumatorii absorb energia debitată.
Reţelele de transport şi distribuție a energiei electrice sunt
necesare ca verigi intermediare pentru transportul energiei
electrice de la centralele electrice până în centrele de consum și
pentru distribuirea acesteia către receptoarele consumatorilor.
Energia nu poate fi înmagazinată și de aceea trebuie consumată imediat.

Pentru a fi cât mai economic, transportul energiei


electrice la distanțe mari se face la tensiuni foarte mari.
• reprezintă elemente de legătură între sursele de
energie electrică și consumatori
• constau într-un ansamblu de linii electrice aeriene,
sau subterane, legate între ele prin transformatoare
dispuse în stații sau posturi de transformare.
 Stație ridicatoare de tensiune (SR1) - care ridică tensiunea produsă de
generator (6-24Kv) la valoarea de 110Kv sau 220 Kv
 linii electrice aeriene de înaltă tensiune (L1) - formate din 4 conductori din
otel-aluminiu prin care se transporta energia electrica la distanțe mari
 stații coborâtoare de tensiune - coboară tensiunea la o anumită valoare
 SC1 de la 110Kv sau 220Kv la 35 Kv
 SC2 de la 35 KV LA 6 kV
 PT de la 6 Kv la 400/230 V
 linii electrice subterane de medie tensiune (L2) - formate din cabluri
subterane care transportă energia de la stațiile de medie tensiune (care se afla
la marginea unei așezări umane) spre consumatorii de medie tensiune sau
posturile de transformare PT.
Stație de transformare
de 110/20 kV
CONEXIUNI FOLOSITE LA STAŢIILE ELECTRICE
 Asigurarea continuității în
alimentarea cu energie a
consumatorilor
 Siguranță în funcționare
 Asigurarea parametrilor
calitativi ai energiei electrice
furnizate consumatorilor
 Eficiență economică
 Cerințe legate de protecția
mediului înconjurător
 După tensiunea nominală:
 de joasă tensiune JT – până 100 V
 de medie tensiune MT – 100 - 35.000 V
 de înaltă tensiune IT - 35.000 - 400.000V
 de foarte înaltă tensiune FIT - peste 400kV
 După destinaţie:
 de transport
 de distribuție
 de utilizare
 După configurație:
 rețele radiale
 rețele buclate
 rețele buclate complex
Reţele electrice radiale - cuprind linii
electrice care fac legătura între o singură sursă
de energie electrică şi unul sau mai multe
puncte de consum;

Punctele de consum pot fi amplasate în


sfârşitul liniei electrice, de-a lungul liniei
electrice, sau alimentate prin ramificaţii
racordate la linia electrica.
sunt elemente ale reţelelor de transport şi distribuţie
prin intermediul cărora se transportă şi se distribuie
energia electrică.
 După modul construcţiei, liniile electrice se împart în:
LES – linii electrice subterane
LEA – linii electrice aeriene
transportul şi distribuţia energiei electrice la consumatorii din
oraşe, de pe platformele industriale, în staţii şi centrale electrice.
Lipsa
influenței
factorilor
atmosferici

Siguranță în
funcționare

Evitarea pericolului
atingerii
Construcția
durează
mult timp

Cost
ridicat

Detectarea
defectelor și
repararea
punctelor de
avarie este
dificilă