Sunteți pe pagina 1din 1

Fişă de lucru clasa a VII-a

Citeşte cu atenţie textul de mai jos, pentru a putea răspunde cerinţelor:

Aceasta mare e acoperită de adolescenţi un pas greşit să văd, sau o alunecare


care învaţă mersul pe valuri, în picioare, măcar pân' la genunchi în valul diafan
mai rezemându-se cu braţul, de curenţi, sunând sub lenta lor înaintare.
mai sprijinindu-se de-o rază ţeapănă, de soare. Dar ei sunt zvelţi şi calmi, şi simultan
Eu stau pe plaja-ntinsă tăiată-n unghi perfect au şi deprins să meargă pe valuri, în picioare.
şi îi contemplu ca la o debarcare. (Nichita Stănescu-Adolescenţi pe mare)
O flota infinită de yole. Şi aştept

I.Selectează, din acvariul impresiilor, substantivele potrivite stării tale de după prima lectură:

uimire curaj încântare tristeţe amuzament


durere bucurie speranţă regret
melancolie nedumerire entuziasm
smerenie surprindere indiferenţă

II.ISTORIA UNEI LECTURI


Lectura este un drum prin lumea textului. Intră fără sfială în această lume! Notează/deseneaza ce
vezi, ce simţi, ce auzi, de ce anume îţi aminteşti!
La început am văzut …………………………………………………...am simţit…………
…………………………………..mi-am amintit de……………………………..Apoi am observat
………………………m-a impresionat…………………………………………
……………………………………………În final………………………………………..

DESEN

III. DESCIFRAREA TEXTULUI


1.Transcrie cuvintele care aparţin câmpului lexical al:
 elementelor naturii:..............................................................................................................................
2.Poezia Adolescenţi pe mare este una foarte bogată în semnificaţii, putând da naştere la o serie întregă de
interpretări. Pornind de la această idee, explică semnificaţia cuvântului mare, din primul vers:
3. Având ca punct de plecare răspunsul pe care l-ai dat la cerinţa anterioară, explică semnificaţia
metaforelor : curenţi, rază ţeapănă, de soare, valuri, plaja.
4.Numeşte tema poeziei:
5.Transcrie :
 Un epitet
 O enumeraţie
 O inversiune
 O comparaţie
 O metaforă
6.Precizează felul imaginilor artistice din versurile sunând sub lenta lor înaintare.
au şi deprins să meargă pe valuri, în picioare
7.Extrage, din text, cuvintele prin care se face simţită prezenţa eului liric şi precizează valorile lor
morfologice.
8. Precizează o posibilă ipostază a eului liric.
9.Exprimă-ţi opinia în legătură cu semnificaţia următoarelor cugetări şi maxime:
 Tinereţea este un soare care îşi prelungeşte răsăritul. (Victor Hugo)

 Tinereţea n-are nevoie să fie frumoasă ca să fie divină. (Tudor Arghezi.)

S-ar putea să vă placă și