Sunteți pe pagina 1din 1

LRC. Fonetică şi fonologie.

Morfologie, anul I, semestrul II

Fonetică şi fonologie
1. Transcrierea fonetică (IPA)
2. Transcrierea fonetică. Descrierea sunetelor în funcţie de proprietăţile lor articulatorii
3. Coarticulaţia. Fenomenele fonetice legate de coarticulaţie sau de poziţia sunetului în cuvânt
4. Transcrierea fonetică şi fonologică. Analiza fonemică (structura fonematică) a cuvintelor. Descrierea
fonemelor în funcţie de trăsăturile lor distinctive
5. Transcriere fonetică şi fonologică. Analiză fonemică.
6. Alfabetul. Raportul sunet – grafem. Principiul fonetic al ortografiei
7. Norma ortoepică şi ortografică. Principiile ortografiei româneşti. Norma punctuaţiei. Tipuri de tendinţe şi
de greşeli, la nivel fonetic

Morfologie
8. Analiză morfematică: segmentarea; ilustrarea tipurilor de morfeme
9. Analiză morfematică şi morfologică de tip tradiţional: categoriile gramaticale ale substantivului (mărci,
valori). Substantivele neregulate
10. Analiză morfematică şi morfologică de tip tradiţional: categoriile gramaticale ale adjectivului (mărci,
valori). Adjectivele neregulate
11. Analiză morfologică de tip tradiţional: pronumele
12–13. Analiză morfematică şi morfologică de tip tradiţional: categoriile gramaticale ale verbului (mărci,
valori). Verbele defective
14. Recapitulare generală, prin exerciţii

Bibliografie de bază [total 169 p.]:


Limba română contemporană. Fonetica. Fonologia. Morfologia, coord. Ion Coteanu, EDP, Bucureşti, 1985,
p. 14-16, 18-25, 57-64, 70-76 (Fonetică, Fonologie); 96-101 (Articolul); 111-118, 135-139
(Substantivul); 148-151 (Adjectivul), 220-235 (Pronumele) [total 56 p.]
GALR I (2008), p. 10-17 (Morfemul); 92-95 (Substantivele compuse); 323-325 (§ 2.), 362-393, 399-456,
468-474, 486-488, 498-499, 504-505, 525-528 (Verbul) [total 113]

Bibliografie facultativă:
Avram, Mioara (1997), Gramatica pentru toţi, ed. a II-a, Humanitas, Bucureşti, p. 29-251(selectiv)
Dicţionar de ştiinţe ale limbii, ed. a 2-a, Nemira, [Bucureşti], 2005 (selectiv)
Enciclopedia limbii române, coord. Marius Sala, Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2001 (selectiv)
Rosetti, Al., Aurelian Lăzăroiu, Introducere în fonetică, EŞE, Bucureşti, 1982 (selectiv)
Vasiliu, Emanuel Scrierea limbii române în raport cu fonetica şi fonologia, [Tipografia Universităţii],
Bucureşti, 1979, p. 40-61

Condiţii de absolvire
1. Formă de verificare: examen oral – 2 subiecte teoretice (fonetică + morfologie); analiză de text
(analiză morfologică şi morfematică, transcriere fonetică/fonologică, analiza fonemelor)
2.Activitate de seminar. Prezenţă obligatorie: la minimum 10 seminare