Sunteți pe pagina 1din 18

1.

Das Alphabet (alfabetul)

Litera Cum se citeste Exemple


A A Apfel (mar)
B Be Bus (autobuz)
C Ţe Chemie (chimie)
D De dunkel (intunecat)
E E Erde (pamant)
F Ef fliegen (a zbura)
G Ghe Gebäude (cladire)
H Ha Heute (astazi)
I I intelligent (inteligent)
J Iot Jäger (vanator)
K Ca Kunde (client)
L El Liebe (dragoste)
M Em Mensch (om)
N En Nacht (noapte)
O O oben (deasupra/sus)
P Pe Polizei (politie)
Q Cu Quelle (sursa)
R Er rafiniert (rafinat)
S Es Straβe (strada)
T Te Tisch (masa)
U U U-Bahn (metrou)
V Fau Verwandte (ruda)
W Ve Wolke (nor)
X Ics Xylophon (xilofon)
Y Iupsilon Yacht (iaht)
Z Ţet Zug (tren)

Pronuntie
ä = se citeste ae h la mijlocul si la sfarsitul cuvantului =
nu se citeste; el arata ca vocala
dinaintea lui este lunga (zehn = ţen)
ö = oe h la inceputul cuvintelor = h (hier =
hir)
ü = iu (über = iubãr) j = se citeste i (ja = ia)
äu= oi (ex: Häuser = Hoizãr) k= se citeste c (klein = clain)
aa, ee, oo = se citesc ca a, e si o ks = se citeste cs (links = lincs)
lungi si nu ca dubla consoana
e final = e (eine = aine) sch = se citeste ş
ei = ai (ein = ain) st (la inceputul silabei si cuvantului) =
şt(Stunde = Ştunde)
er la sfarsitul cuvantului = ãr (über sp = se citeste şp (la inceputul silabei
= iubãr) si cuvantului)
en la sfarsitul cuvantului = ãn s inaintea unei vocale = se citeste z
(sieben = zibãn) (sechs = zecs)
eu = oi (neun = noin) ss = se citeste s (weiss = vais)
ie = I lung (die = di) ß = ss = se citeste s (groß = gros)
chs = cs (vezi ex. precedent) tsch se citeste ci (Deutsch = Doici)
ch = h (China = Hina) ts final = se citeste ţ (rechts = rehţ)
dt final = se citeste t (Stadt = Ştat) v =  se citeste f (vier = fir)
ig la sfarsitul cuvantului = ih w = se citeste v (was = vas)
(niedrig = nidrih)
ge = ghe (gelb = ghelb) z = se citeste ţ (zwei = ţvai)
y = iu sau i

Alte reguli
1. De fiecare data cand intalnim la mijlocul cuvintelor consoana dubla, inseamna
ca vocala dinaintea acesteia se citeste scurt. De ex: dritte se citeste drite, cu
i citit rapid.
2. Accentul cade, in general pe prima silaba.
3. Substantivele se scriu cu litera mare. Ex: der Mann, das Fenster, die Liebe
4. Toate adjectivele si verbele substantivizate se scriu cu litere mari. Ex: der Alte,
5. Unele substantive obtinute prin derivare din alte parti de vorbire se scriu cu
majuscule. Ex: etwas Neues, die Meinigen etc
6. Pronumele personal de politete se scrie cu litere mari. Ex: Haben Sie …?
7. β se intrebuinteaza dupa o vocala lunga si intotdeauna inainte de t sau la
sfarsitul unei silabe , daca in radacina a fost ss sau β. Ex: essen, müssen,
wiessen; insa: iβt, muβ weiβ.
8. Doi s (ss) se scriu de regula intre doua vocale din care prima este scurta. Ex:
verlassen, Flüsse, Niederlassung.
9. In cuvintele de origine straina, v se pronunta tot v. Ex: Viktor, Vesuv, bravo,
Vitrine, etc.
10. b, d, g la sfarsitul cuvintelor – silabelor- se pronunta: p, t, respective k. Ex:
Lob(lop), Wand (vant), Tag(tak).

2. Die Nummer/-n (numarul)


Romana Germana
Zero Null
Unu Eins
Doi Zwei
Trei Drei
Patru Vier
Cinci Fünf
Sase Sechs
Sapte Sieben
Opt Acht
Noua Neun
Zece Zehn
Unsprezece Elf
Doisprezece Zwölf
Treisprezece Dreizehn
Paisprezece Vierzehn
Cincisprezece Fünfzehn
Şaiprezece Sechzehn
Şaptesprezece Siebzehn
Optsprezece Achzehn
Nouasprezece Neunzehn
Douazeci Zwanzig
douazeci si unu einundzwanzig
douazeci si doi zweiundzwanzig
Treizeci Dreiβig
Patruzeci Vierzig
Cinzizeci Fünfzig
Şaizeci Sechzig
Şaptezeci Siebzig
Optzeci Achzig
Nouazeci Neunzig
o suta Hundert
o mie Tausend
zece mii zehntausend
o suta de mii hunderttausend
un million eine Million
un milliard eine Milliarde

3. Bestimmte und unbestimmte Artikeln (articole hotarate si


nehotarate)

Articolele hotarate preceda un substantiv


 
Articolele nehotarate (pozitive sau negative*) indica ca o persoana sau un
lucru nu este unica in vreun fel

*In limba germana se obtine negativul unui substantiv cu un articol negativ:

Romana: Aceasta nu este o carte.


Germana: Das ist kein Buch.

Exista 3 articole : masculin (der), feminin (die), neutru (das)


Singular: Hotarat Nehotarat pozitiv Nehotarat negativ
masculin: Der ein kein
feminin: Die eine keine
neutru: Das ein kein
plural **: Die --- keine
** Pluralul este la fel pentru toate 3 articolele.

Nota: Toate substantivele sunt scrise in germana cu litere mari.

Exemple genul masculin:

Der / ein / kein Mann, Vater, Direktor, Fußball, Tisch (singular)......ist.....


Die / - - / keine Männer, Väter, Direktoren, Fußbälle, Tische (plural).....sind....

Nota: Fußball inseamna fotbal. ß este echivalentul lui dublu s. Tisch inseamna
masa. 

Exemple genul feminin:

Die / eine /keine Frau, Mutter, Direktorin, Lektion, Blume (singular) ....ist.....
Die / --- / keine Frauen, Mütter, Direktorinnen, Lektionen, Blumen
(plural)...sind...
Nota: Frau inseamna femeie/, Blume inseamna floare

Exemple genul neutru:

Das / ein / kein Kind, Bier / Museum / Hotel / Haus (singular)....ist.....


Die / --- / keine Kinder, Biere, Museen, Hotels, Häuser (plural) ....sind.....
Nota: Kind inseamna copil, Bier bere, Haus casa.

4. Die Artikeln 2 (articolele 2)


Declinarea 
 
Exista 4 declinari in limba germana:
 
1.NOMINATIV - Raspunde la intrebari cum ar fi: Cine? (Wer?) si Ce? (Was?)
 
Gen Hotarat Nehotarat Negativ Demonstrativ
(Pronume)
masculin: der ein kein dieser
feminin: die eine keine diese
neutru: das ein kein dieses
plural:  die --- keine diese

2. ACUZATIV:- Raspunde la intrebari cum ar fi: Ce? (Was?) Pe cine? (wen?)

Gen Hotarat Nehotarat Negativ Demonstrativ


(Pronume)
masculin: den einen keinen diesen
feminin: die eine keine diese
neutru: das ein kein dieses
plural:  die --- keine diese

3. DATIV:  (obiect indirect) Raspunde la intrebari cum ar fi: Cui? (Wem?)

Gen Hotarat Nehotarat Negativ Demonstrativ


(Pronume)
masculin: dem einem keinem diesem
feminin: der einer keiner dieser
neutru: dem einem keinem diesem
plural:  den --- keinen diesen  +  n  la
sfarsitul
substantivului

4. GENITIV: (caz posesiv):Raspunde la intrebari cum ar fi: A cui? (Wessen?)


Gen Hotarat Nehotarat Negativ Demonstrativ
(Pronume)
masculin: des eines keines dieses  + e/es la
sfarsitul
substantivului
feminin: der einer keiner dieser
neutru: des eines keines dieses  + e/es la
sfarsitul
substantivului
plural:  der --- keiner dieser

N: Der Mann geht einkaufen. Wer? der Mann


Ac: Ich gebe der Frau ein Buch. Was? ein Buch
D: Ich gebe der Frau ein Buch. Wem? der Frau
G: Das Buch des Kindes ist alt. Wessen? des Kindes
SG PL
M F N M, F,
N
N: Cine? (wer?) der die das die
Ac: Pe cine, ce? den die das die
D: Cui? dem der dem den
G: A/al cui? des der des der

Observatii:
a) cazurile Acuzativ, Dativ si Genitiv depind deasemenea de prepozitii
(nu este detaliat aici).

Nominativ (masculin): 
 
WER ist das? (Cine este acesta?)
Das ist der/ein/kein/dieser Fußballspieler.  (Acela este [articol] jucatorul de
fotbal).

Nominativ   (neutru):

WAS ist das? (Ce este aceasta/acesta?)


Das ist das/ein/kein/dieses Buch. (aceea/acela este [articol] carte).

Acuzativ (masculin):

WEN siehst du? (Pe cine vezi?)


Ich sehe den/einen/keinen/diesen Mann. (Vad [articol] barbat).

Acuzativ (feminin):

WAS kauft Linda? (Ce cumpara Linda?)   


Sie kauft die/eine/keine/diese Tasche. (Ea cumpara[articol] poseta).

Dativ (plural):

WEM gehört dieses Haus? (A cui este casa aceasta?)


Das Haus gehört den/keinen/diesen Leuten. (Casa aceasta este a [articol] oameni.).

 Genitiv  (neutru): 

WESSEN Spielzeug ist das? (A cui jucarie este aceia?)


Das ist das Spielzeug des/eines/keines/dieses  Kindes. (Este jucaria
copilului.)

5.sein, war, gewesen sein (a fi), haben, hatte, gehabt haben (a avea)
 

Conjugarea la prezent: Conjugarea la prezent:

Singular: Singular
Ich bin (Eu sunt) Ich habe (Eu am)
Du bist (Tu esti) Du hast (Tu ai)
Sie sind (Dumneavoastra sunteti) Sie haben (Dvs. aveti)
Er ist (El este) Er hat (El are)
Sie ist (Ea este) Sie hat (Ea are)
Es ist (El/ea este [pt genul neutru]) Es hat (El/ea pt neutru)

Plural: Plural:
Wir sind (Noi suntem) Wir haben (Noi avem)
Ihr seid (Voi sunteti) Ihr habt (Voi aveti)
Sie sind (Dumneavoastra sunteti) Sie haben (Dumneavoastra aveti)
Sie sind (Ei sunt) Sie haben (Ei au)

Forma formala [de politete] este mereu scrisa cu litera mare, celelalte fome
sunt scrise cu litere mari doar la inceputul propozitiei.

Exemple:

Ich bin Amerikaner. (Eu sunt american.)


Bist du glücklich? (Esti fericit?)
Er ist aus England. (El este din Anglia.)
Ist sie auch aus England?  (Este ea deasemenea din Anglia?)
Das ist ihr Kind. (Acesta este copilul ei).

Wir sind in Urlaub. (Noi suntem in concediu)


Seid ihr meine Freunde? (Sunteti voi prietenii mei?)
Herr Schmidt, Sie sind herzlich willkommen! (Domnule Schmidt sunteti bine-
venit!)
Die Kinder sind im Garten. (Copii sunt in gradina.)

6. Begrüßungen (salutari)

Tschüss!
Pa!
Guten Abend!
Buna seara !

Guten Morgen!
Buna dimineata!

Gute Nacht!
Noapte buna!

Auf Wiedersehen!
La revedere!

Hallo!
Buna,salut!

Wie geht es Ihnen?


Ce mai faceti?[formula de politete]

Wie geht es Dir?


Ce mai faci?

Wie geht's? 
Esti bine ?

Mir geht es gut und Ihnen? 


Sunt bine, dar dumneavoastra ? – Formula de politete

Mir geht's gut und dir?


Sunt bine, dar tu ?
 
Ich heiβe Heinz.
Numele meu este Heinz.

Bis später.
Pe mai tarziu.
 
Bis gleich.
Pe curand .
 
Das ist Fritz. 
Acesta este Fritz.

7. Fußball (fotbal)

der Ball/die Bälle


mingea
der Fuβball 
fotbalul

das Tor/die Tore


golul

der Torwart/die Torwärter


portarul

das Stadion/die Stadien


stadionul
 
die Mannschaft/die Mannschaften
echipa
 
die Karte/die Karten
tichetul
 
der Eintritt/die Eintritte
intrarea
 
Wieviel kostet die (Eintritts)Karte?
Cat costa tichetul?

Wo kann ich Karten finden?


Unde pot gasi bilete?

Wo kann ich Karten kriegen?


De unde pot lua bilete?

Wo ist das Spiel?


Unde este meciul?

8. Die Tiere (animalele)

Romana Germana
Animalul das Tier/die Tiere
Ursul der Bär/die Bären
Pasarea der Vogel/die Vögel
der Schmetterling/die
Fluturele Schmetterlinge
Pisica die Katze/die Katzen
Vaca die Kuh/die Kühe
Cainele der Hund/die Hunde
das Elefant/die
Elefantenkuh/die
Elefantul Elefanten
Pestele der Fisch/die Fische
Calul das Pferd/die Pferden
die Schlange/die
Sarpele Schlangen
Lupul der Wolf/die Wölfe

9. Die Farben (culorile)

Romana Germana
Culoarea die Farbe/die Farben
Negru schwarz
Albastru blau
Maro braun
Verde grün
Gri grau
Portocaliu orange
Rosu rot
Alb weiss
Galben gelb
Roz rosa
Mov lila

10. Die Zeit (timpul)

Romana Germana
Luni Montag
Marti Dienstag
Miercuri Mittwoch
Joi Donnerstag
Vineri Freitag
Sambata Samstag
Duminica Sonntag
Astazi heute
Ieri gestern
Alaltaieri vorgestern
Maine morgen
Poimaine übermorgen
Ziua der Tag/die Tage
ziua de lucru der Arbeitstag
ziua de sarbatoare der Feiertag
Saptamana die Woche/die Wochen
Luna der Monat/die Monate
Anul das Jahr/die Jahre
Vara der Sommer
Primavera der Frühling
Toamna der Herbst
Iarna der Winter
Concediul der Urlaub/die Urlaube
die Ferien (defectiv de
Vacanta singular)

Jänner, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August,


September, Oktober, November, Dezember

11. Die Familie (familia)

Romana Germana
Matusa die Tante
Unchiul der Onkel
Baiatul der Junge
Fata das Mädchen
Varul der Vetter
Verisoara die Kusine/Cousine
Familia die Familie
Tatal der Vater
Mama die Mutter
Sora die Schwester
Fratele der Bruder
Fiul der Sohn
Fiica die Tochter
Nasul der Pate
Nasa die Patin
Nepoata die Enkelin
Nepotul der Enkel
Bunicul der Groβvater, der Opa
Bunica die Groβmutter, die Oma
Sotul der Ehemann
Sotia die Ehefrau
tatal vitreg der Stiefvater
mama vitrega die Stiefmutter
socrul der Schwiegervater
soacra die Schwiegermutter
Prietenul der Freund
Prietena die Freundin

12. Das Haus (casa)

curtea interioara der Hinterhof


Balconul der Balkon
Gratarul/grilajul der Grill/das Gitter
Pivnita der Keller
Baia das Badezimmer
Dormitorul das Schlafzimmer
Plapuma, patura/tavanul die Decke
Podeaua der Boden
Dulapul der Wandschrank
Usa die Tür
Soneria die Türklingel
Garajul die Garage
Gradina der Garten
Bucataria die Küche
camera de zi das Wohnzimmer
cutia postala der Briefkasten
Acoperisul das Dach
Camera das Zimmer
Scara die Treppe
Piscine das Schwimmbad

13. Die Maßeinheiten = unităţile de măsură

der Meter der metăr = metrul


der Liter der lităr = litrul
das Kilogramm (das das kilogram (das kilo) = kilogramul
Kilo)
das Stück das ştiuc = bucata

Die Zeit = timpul


die Sekunde di secunde = secunda
die Minute di minute = minutul
die Stunde di ştunde = ora
der Tag der tag = ziua
die Woche di vohe = săptămâna
der Monat der monat = luna
das Jahr das iar = anul

14. Conjugarea unor verbe la prezent (Präsens)

gehen, ging, gegangen sein= a essen, aß, gegessen haben= a


merge mânca
Singular Singular

Ich gehe (Eu merg) Ich esse (Eu mănânc)

Du gehst (Tu mergi) Du isst (Tu mănânci)


Er/sie/es geht (El,/ea/n. merge) Er/sie/es isst (El/ea/n. mănâncă)

Plural Plural

Wir gehen (Noi mergem) Wir essen (Noi mâncăm)

Ihr geht (Voi mergeţi) Ihr esst (Voi mâncaţi)

Sie gehen (Ei merg) Sie essen (Ei mănâncă)

Sie (dvs., sg., pl) gehen (Dvs. Sie (dvs., sg., pl) essen (Dvs.
mergeţi) mâncaţi)

trinken, trank, getrunken haben schlafen, schlief, geschlafen


= a bea haben = a dormi
Singular Singular

Ich trinke (Eu beau ) Ich schlafe (Eu dorm)

Du trinkst (Tu...) Du schläfst (Tu ...)

Er/sie/es trinkt Er/sie/es schläft

Plural Plural

Wir trinken Wir schlafen

Ihr trinkt Ihr schlaft

Sie trinken Sie schlafen

Sie (dvs., sg., pl) trinken Sie (dvs., sg., pl) schlafen

laufen, lief, gelaufen sein= a sprechen, sprach, gesprochen


alerga haben = a vorbi
Singular Singular

Ich laufe (Eu alerg) Ich spreche (Eu vorbesc)

Du läufst (Tu ...) Du sprichst (Tu ...)


Er/sie/es läuft Er/sie/es spricht

Plural Plural

Wir laufen Wir sprechen

Ihr lauft Ihr sprecht

Sie laufen Sie sprechen

Sie (dvs., sg., pl) laufen Sie (dvs., sg., pl) sprechen

Hausaufgabe (tema pentru acasa)

1. Traducere

Bărbatul are o casă. Ea este in Bucuresti. Casa are 5 camere: o bucătărie, o


baie, o cameră de zi şi două dormitoare. El doarme în dormitor. Soţia şi copiii
mănâncă şi beau în bucătărie. Acesta este un dulap (de perete). Aceasta este
o canapea roz.
Domnule Schmidt sunteti bine-venit! Cum va merge? Sunt bine, dar dvs.?
Copiii sunt in gradina. In gradina sunt si animalele: pasarile, pisica, vaca si
sarpele.
Pe curand!
Luni este zi de sarbatoare. Anul are 12 luni: ianuarie, februarie …..
decembrie.
Eu am concediu vara si iarna. Tu cand ai vacanta?
Mama e pe balcon. Tatal merge la piscina. Noi vorbim mult (viel).

2. Cititi numerele: 24, 67, 98, 143, 275, 1.368, 59.329, 100.323, 6.345.767

S-ar putea să vă placă și