Sunteți pe pagina 1din 1

Test la limba română – nr 3

1. Precizează persoana, numărul, cazul și forma pronumelor personale din enunțurile de


mai jos. 1p
a) El i-a împrumutat cartea.
b) Le-am dat-o înapoi.

2. Analizează sintactic și morfologic cuvintele subliniate în următorul text: 2p


Fața ei deosebit de expresivă, cum ți-am spus, arăta acum răvășirea de atunci.
3. Identifică pronumele reflexive din următoarele enunțuri și precizează cazul și funcția
lor sintactică:
a) Își croia drum prin mulțime.
b) Totul este pentru sine.
1p
4. Indică valoarea morfologică și funcția sintactică pentru cuvintele subliniate din
următoarele enunțuri. 4p

a) Împotriva alor noștri s-au spus multe.


b) Pune-l lângă celălalt.
c) Fiecăruia dintre ei i se cuvin felicitări.
d) Cărțile prietenilor mei sunt pe masă.
e) De la aceștia până la blocul meu nerg mult.
f) Dan i-a ajutat pe mulți.
g) Ce carte ai citit?
h) Am ajuns acasă după ai mei.
i) Copilul acela construiește un planor.
j) Pe tata l-a ajutat nu stiu cine.
k) Precum cine a lucrat Mihai?
l) Muncise toată viața pentru ai săi.
m) Era nemultumit că îl ceartă întotdeuna pentru aceștia.
n) Fiecare învață cât poate.
o) Ca și cine învață?
p) Teza celeilalte a fost mai bună decât a ta.
q) Cu ai noștri m-am întâlnit în parc.
r) Cartea este pentru acela.
s) Au staționat înaintea alteia dintre clădiri, nu unde trebuia.
t) Înaintea căruia dintre blocuri ai oprit mașina?

5. Alcătuiește 2 enunțuri în care cuvântul „nouă” să aibă valori morfologice diferite. 1p