Sunteți pe pagina 1din 1

6/3/19

SENS DE BAZĂ / SENSURI DERVATE; SENS PRINCIPAL / SENS SECUNDAR ; SENS


PROPRIU / SENS FIGURAT

I. În construcţiile
1. Avea o gură cu buze cărnoase.
2. Scaunul avea picioare mici.
3. Are o sănătate de fier.
cuvintele subliniate sunt folosite în ordinea dată , cu sens:

a. figurat, secundar, propriu;


b. secundar, figurat, propriu;
c. propriu, figurat, secundar;
d. propriu, secundar, figurat.

II Varianta în care cuvâ ntul subliniat are sens figurat este:

a. Cântecul privighetorii ră suna în să lciile pletoase.


b. Ne deplasam încet, cu barca, pe un braţ vechi al Dună rii.
c. Nefiind atenţi, s-au izbit cu hidrobicicleta de piciorul podului.
d. Ştirea publicată în ziarul de astă zi, o am din izvor sigur.

III Indicați sensurile fundamentale (de bază) și sensurile secundare ale cuvintelor
subliniate:

1. Maşina nu intră pe poarta casei. (sens propriu -........................................................)


2. Mingea nu a vrut să intre in poartă. - la fotbal (sens propriu - ..................................................)
3. S-a speriat şi inima ii bă tea cu putere. (sens propriu - ..........................................................)
4. Ciprian şi-a cumpă rat o casă in inima orasului. (sens propriu - ..................................................)
5. Sabia lui Ştefan cel Mare este la turci. (sens propriu - ......................................................)
6. Duşmanii au trecut ţara prin foc şi sabie. (sens propriu - ......................................................)
7. Fiecare om are două braţe. (sens propriu - ....................................................)
8. Braţele Dună rii sunt raiul pă să relelor. (sens propriu - .................................................)

IV Puneți cuvintele subliniate (ele avâ nd sens propriu) la sens figurat din urmă toarele
enunțuri:

1.Maria are un colier scump. → …............................................................................................................................


2.Ne plimbă m într-o pădure de fagi. → ….............................................................................................................
3. Bunicul meu s-a născut în Ardeal. → …............................................................................................................
4.Stră moșii noștri se apă rau folosind arcuri și săgeți. → ...............................................................................

V Indicați sens propriu și sens figurat:

1. Bluza Mariei este neagra. ...................................................


2. Vlad are sufletul negru. ...................................................
3. Petronelei i-a intrat o aschie in mana. ...................................................
4. Alexandra e slaba ca o aschie. ...................................................