Sunteți pe pagina 1din 21

Arhiepiscopia Bucureștilor

Protoieria Sector II Capitală

Concursul Național Catehetic: „Rugăciunea în viața mea”

Proiect:
CĂLĂTORIE ÎN LUMEA RUGĂCIUNII. FILE DE POVESTE

Inițiator:. Marta TACHE


Preot Paroh Bogdan-Aurel TELEANU

BUCUREȘTI 2022

1|21
CUPRINS

1. Titul și motivația....................................................................................... 3

2. Echipa de proiect ...................................................................................... 3

3. Locul desfășurării ..................................................................................... 4

4. Perioada de organizare.............................................................................. 4

5. Beneficiari ................................................................................................ 5

6. Buget și resurse.........................................................................................

7. Descrierea proiectului ............................................................................... 6

7.1. Obiectivele proiectului .......................................................... 6

7.2. Activitățile proiectului ........................................................... 7

7.3. Rezultatele așteptate .............................................................. 8

8. Impactul proiectului .................................................................................. 10

9. Anexe ........................................................................................................ 12

2|21
1. Titlu și motivarea

Proiectul Ateneului Sfântului Pantelimon a fost intitulat Călătorie în viața rugăciunii. File de
călătorie.

Proiectul este o continuare a Călătoriei în copilăria Sfinților, o filă din cartea vie pe care Parohia
își dorește să o scrie în sufletele enoriașilor.

Fiecare dintre cuvintele alese în nume au sens aparte, după cum urmează:

 călătorie – pentru că rugăciunea este o călătorie a inimii către Dumnezeu

 lumea – pentru că așa cum oamenii au familie, așa și rugăciunea se poate considera că are
părți care o formează ca întreg.

 rugăciunea – subiectul proiectului, care nu poate fi subînțeles, ci pus în valoare de activități


și trăirea cu care se vor fi realizat.

 file de poveste – sintagma aleasă ne indică caracterul unitar al întâlnirilor din ultimii ani,
fiecare călătorie, aducând cu ea altă poveste, alte orizonturi și virtuți noi.
O altă călătorie va fi fost începută, cu scopul de a rămâne cu sufletul lipit de bunătatea și
de ajutorul pe care îl putem primi, atunci când legăm o prietenie, în veșnicie, cu un Sfânt
îndrăgit și a cărui poveste le-o spunem prietenilor.
2. Echipa de proiect

Demersul strategic, stabilirea dinamicii proiectului, precum și planificarea activităților au


fost făcute de echipa de proiect formată din:

 Bogdan-Aurel TELEANU - Preotul Paroh al Bisericii Sfântul Pantelimon Foișorul de Foc


 Silviu-Constantin NEDELCU - Bibliotecar în cadrul Bibliotecii Academiei Romane și
cercetător științific;
 Ioana REVNIC, profesor și coordonatoarea proiectelor și comunităților Bunătate.ro și
Spune-mi o poveste pentru suflet;
 Mihaela PURCARU, profesorul și alumnă Teach for România.

Denumirea parohiei și date de contact (adresă și telefon);

 Departamentul pentru Copii și Tineret al Bisericii Sfântului Pantelimon - Foișorul de Foc


din București - Parohia „Sfântul Pantelimon”, Str. Iancu Căpitanu nr. 24, Sect. 2, București.

Numele preotului și date de contact (adresă, telefon, e-mail);

 Preot Bogdan-Aurel TELEANU, Str. Iancu Căpitanu nr. 24, Sect. 2, Bucureşti.
 email: teleanub@yahoo.com telefon: 0723237318

Denumirea unităţii de învăţământ şi date de contact

Școala Gimnazială Maica Domnului


Adresă: Str. Profesor Ion Maiorescu 32, București
Telefon: 021 252 0310

Numele profesorului coordonator al grupului de elevi din mediu defavorizat


Profesor Inv. Drd. Mihaela PURCARU
Email: mihaela.purcaru@teachforromania.ro
Telefon: 0728209258
4|21
Familia Babaciu – beneficiarii sociali ai proiectului și ai Tainei Botezului
Copii botezați
1. Evelina-Maria
2. Antonio Elis
Cu familia lor
3. Claudia-Mihaela - mama
4. Nicoleta-Florentina – 15 ani
5. Denisa-Mihaela – 13 ani
6. Albert-David – 16 ani

3. Locul desfăşurării

Întâlnirile au fost desfășurate în Parohia „Sfântul Pantelimon”, Str. Iancu Căpitanu nr. 24,
Sect. 2, București.

4. Desfășurarea activităților mini proiectului


14 ianuarie – 25 martie 2022, cf graficului Gantt
5. Beneficiarii proiectului

Beneficiari direcți

- O familie cu 5 copii, dintre care 3 sprijiniți de alumna Teach for Romania prof. drd.
Mihaela PURCARU, dintre care 2 au primit Taina Botezului, alături de părinți spirituali
din familia extinsă a parohiei.
- 14 copii și familiile acestora din cadrul Parohiei Sfântul Pantelimon Foișorul de Foc;

Beneficiari indirecți

- Familiile parohiei care vor duce mai departe, în viața de zi cu zi învățăturile desprinse din
cateheze;

- Profesorii Teach for Romania din țară, care se vor inspira din exemplul de bune practici
desfășurat între școală și în Biserică;

- Alte parohii care se pot inspira pentru a ține vie conectarea cu sufletele copiilor, în contextul
socio-educațional.

De fiecare dată, câte un copil al Parohiei a primit un exemplar din „Călătorește cu trei sfinți
români” spre a nota pentru „capsula timpului” ce va să fie Biblioteca parohială, impresii ale
momentelor catehetic.

6. Resursele și bugetul

6.1. Resursele umane


 Coordonator proiect
 Expert sunet/grafică și echipă – acord de voluntariat cu Lumina Cuvântului
 Moderatorul
 Povestitoarea
 Invitați speciali

6|21
6.2. Resursele informaționale și materiale
 Videoproiector, laptop
 Licență plătită Zoom (toate opțiunile incluse)
 Diplome
 Cărți
 Reviste tipărită - periodicul

6.3. Resursele de timp – cf diagrama Gantt

2022 IANUARIE FEBRUARIE MARTIE

A1
A2
A3

7|21
6.4. Resursele financiare.

Valoarea totală a proiectului 1.360 EUR


Valoarea sumelor colectate (în bani și bunuri) 1100 EUR 80%
Valoarea sumelor necesare desfășurării
260 EUR 20%
activităților - contribuție proprie
Contribuție Contribuție
Linii de buget valoarea totala a proiectului Cost total
sponsori/voluntari Biserică
Cost [Nr
1 Costuri pentru resursele umane implicate 0%
unitar unități]
1.1 Coordonator proiect 0 4
1.2 Moderator 0 1
Voluntariat
1.3 Profesor de religie 0 1
1.4 Invitați speciali 0 3
1.5 Expert sunet/grafică și echipă 0 1 0€ 0€ 0€

Costuri legate direct de desfășurarea Cost [Nr


2 0€ 100%
proiectului unitar unități]
2.1 Cazare
2.2 Cadouri botez- produse de igienă 20€ 10 200 € 200€
Cărți oferite Bibliobus-ului parohial al
2.3 localității Văleni, Protopopiatul Făgăraș, jud. 1€ 1000 1000€ 1000€ 0€
Brașov
2.4 Reviste pentru familiile parohiei - periodicul 1,5€ 40€ 60€ 0 60€
2.5 Cărți povești – Călătorește cu 3 Sfinți români 5€ 20€ 100€ 1000€
2.6 Fotograf/video
2.7 Licențe Zoom Voluntariat
Costuri de comunicare (maximum 10% din Cost [Nr
4 0€ 0€ 0€ 0%
totalul finantarii solicitate) unitar unități]
4.1 Promovare online 0 4 Voluntariat

TOTAL 1360 € 1100 € 260 €


7. Descrierea proiectului

7.1.Obiectivele proiectului

Obiectivul general al proiectului este redat de către organizatorii Concursul


Naţional Catehetic Biserica – concursul își propune să cultive relația de comuniune a omului
cu Dumnezeu şi cu aproapele prin rugăciune, accentuând rolul şi necesitatea acesteia în
viaţa Bisericii şi credincioşilor.

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. Prezentarea a minim 5 cateheze în rândul membrilor parohiei;


2. Crearea unui număr special al revistei Bisericii, Ateneul Sfântului Pantelimon,
dedicat proiectului care să conțină cateheze ilustrate cu ajutorul copiilor;
3. Lansarea cărții rezultate din Călătoria anului trecut, în mijlocul parohiei, deschizând
capsula timpului pentru copii.
4. Organizarea a cel puțin 3 întâlniri pentru a dezvolta și consolida coeziunea dintre
participanți;
5. Organizarea unui eveniment – cerc pastoral – care să pună în valoare catehezele ;
7.2. Activitățile proiectului Rezultatele obținute

-
A1. ACATISTUL/PARACLISUL - ROSTIREA PRIMEI CATEHEZEI
-
A1.1. Achiziționarea de cărți de rugăciune
pentru biblioteca parohiei pentru rugătorii - 200 de cărți de rugăciune „Istoria și Paraclisul
parohiei – coordonator Silviu-Constantin Icoanei Maicii Domnului Eleovrityssa
NEDELCU Izvorâtoarea de untdelemn” (foto 3 anexe)

A1.2 Lansarea volumului „Călătorește cu


trei sfinți români” de Ioana Revnic
Cărți care deschid "capsula timpului"

A2. BOTEZUL
- donație în produse de igienă (scutece, lapte, creme)
în valoare de 1000lei
A2.1. Achiziționarea de produse pentru
îngrijire copii
ROSTIREA CATEHEZEI SECUDE
și exemplificare prin Sfânta Taină a botezului
A 2.1. ”Taina Botezului, mama tuturor
dăruită Mariei și lui Antonie.
rugăciunilor creștine” – coordonator Mihaela
PURCARU
CERC PASTORAL – 1 CATEHEZĂ

A3. PRAVILA

„Joi, 17 martie 2022, Cercul pastoral-misionar


ce a avut ca temă „Lectura duhovnicească în
lucrarea misionară a sfinţilor rugători isihaşti.
Generaționism filocalic de la sfinții Ioan
Casian și Dionisie Exiguul la sfinţii Simeon
Noul Teolog, Grigorie Palama şi Paisie de la
Neamţ”.

REVISTA CU PRAVILE PENTRU COPII – 2


CATHEZE

10 | 2 1
8. Impactul proiectului

Proiectul are impact pe termen lung în însușirea de comportamente noi, în ceea ce privește
calitatea și înțelegerea rugăciunii, dar și pe termen mediu și scurt, ajutând la coeziunea parohiei,
întărind dimensiunea de voluntariat și continuând activitățile culturale dedicate cu precădere
copiilor.

În cifre:

 3 comunități însuflețite (București,Văleni-Făgăraș și Dăeni-Tulcea);


 29 de pachete cu cărți de povești dăruite - Dăeni-Tulcea ;
 1000 de cărți pentru Bibliobus - Văleni-Făgăraș
 3 ateliere cathetice;
 1 cerc pastoral-misionar;
 1 lansare de carte;
 1 familie și 7 suflete binecuvântate cu daruri cerești și materiale.

11 | 2 1
Anexe: Catehezele, fotografiile și periodicul
13 | 2 1
14 | 2 1
15 | 2 1
16 | 2 1
17 | 2 1
18 | 2 1
19 | 2 1
20 | 2 1
21 | 2 1

S-ar putea să vă placă și