Sunteți pe pagina 1din 32

GHIDUL STUDENTULUI BASARABEAN 1

ORGANIZAȚIA STUDENȚILOR BASARABENI


DIN TIMIȘOARA

S
CONTACTE
osbtimisoara@gmail.com
0(40) 754 777 068
@osbtimisoara
@osbtimisoara

GHIDUL
tudentului
BASARABEAN

ALEEA F. C. RIPENSIA, CĂMINUL C15, TIMIȘOARA, 2022


2 ORGANIZ AȚIA STUDENȚILOR BASARABENI DIN TIMIȘOARA

Cuprins
Capitol I. De ce Timișoara?

I.1 UVT - „Become your best la Vest”..............................6


I.2 UPT - „Tu ești politehnica noului secol”...................7
I.3 UMFT - „Doctrina et scienria in Posterum”...........8
I.4 Toate drumurile duc la Timișoara..............................9

Capitol II. Admitere

II.1 Alegerea corectă..............................................................10


II.2 Actele necesare pentru admitere............................11
II.3 Procesul de admitere UVT..........................................12
II.4 Procesul de admitere UPT..........................................16
II.5 Procesul de admitere UMFT.......................................17
II.6 Taxe........................................................................................19

Capitol III. Viza și permisul de ședere

III.1 Viză / Viză de flotant.....................................................23


III.2 Permis de ședere..........................................................24
III.3 Buletin provizoriu..........................................................25

Capitol IV. Student la Timișoara

IV.1 Cazarea la UVT și UPT..................................................26


IV.2 Procesul de studii.........................................................27
IV.3 Facilități pentru studenți...........................................28
IV.4 Timișorean în devenire...............................................31
IV.5 OSB Timișoara - Student azi, lider mâine..........32

GHIDUL STUDENTULUI BASARABEAN 3

INTRODUCERE

Fiecare din noi s-a confruntat la un moment dat cu alegerea unui drum care ne va

caracteriza viitorul și viața. Responsabilități, consecințe, viitor, necesitatea de a te maturiza

în pași rapizi reprezintă doar câteva obligații care cad pe umerii unui absolvent. În amalgamul

acestui vârtej, necesitatea de a te decide cine ești și cine vei deveni în viitor reprezintă una

dintre cele mai importante decizii pe care o poate lua fiecare dintre noi. Astfel, Organizația

Studenților Basarabeni din Timișoara - OSB Timișoara vine în ajutorul viitorilor studenți cu

„Ghidul Studentului Basarabean”.

Organizația Studenților Basarabeni din Timișoara a fost formată la data de 3 mai

2001 în urma impulsului firesc al studenților basarabeni de a se afirma în mediul studențesc

românesc prin schimbul de specific cultural între studenții români și etnici din Republica

Moldova. Organizația Studenților Basarabeni promovează și apără interesele tinerilor

români de pretutindeni, veniți la studii în Timișoara, afirmarea spiritului românesc al

acestora, precum și educarea lor în spiritul unității culturale. Ca organizație avem drept

scop sprijinirea studenților și elevilor etnici români în vederea integrării lor în comunitatea

locală și stimularea acestora în implicarea la actul educațional, la viața socială, economică

și culturală.

Astfel, pentru a veni în ajutorul viitorilor studenți, am conceput un ghid care are ca

scop informarea și introducerea fiecărui absolvent în „viața unui boboc în Timișoara”. În

ghid aveți prezentate informații precum: prezentarea fiecărei universități din Timișoara,

procesul de admitere, facilități, oportunități și ceea ce reprezintă însăși „Capitala Vestului”

Timișoara.

Simțiți-vă liberi în a studia ghidul și a face cunoștință cu potențialul pe care vi-l poate

oferi acest oraș.


4 ORGANIZ AȚIA STUDENȚILOR BASARABENI DIN TIMIȘOARA

| I. De ce Timișoara?

„Timișoara, orașul în care vrei să înveți”


Dacă ești student și nu știi pe unde să o apuci, te așteptăm în Timișoara. De
ce Timișoara? Pentru că este unul dintre cele mai mari și ofertante centre culturale
după Iași și București. De altfel, informal i se mai zice Orașul Studenților. Aici te
așteaptă 3 universități gata să îți deschidă ușile spre noi cunoștințe.

Universitatea de Vest din Timișoara—dacă ești pasionat de arte, muzică și


teatru, chimie, biologie, geografie, fizică, matematică, economie, marketing, drept,
istorie, limbi străine, educație fizică și sport, contabilitate, teologie, politică, filozofie,
psihologie și comunicare.

Universitatea Politehnica Timișoara—dacă ai un suflet de inginer, cu


înclinații spre arhitectură, comunicare, mecanică, construcții, electrotehnică,
calculatoare, chimie, management, transporturi, telecomunicații, tehnologii
informaționale și urbanism.

Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș—dacă ești pasionat


de biologie și chimie și dorești să fii ca cei despre care zilnic auzi că salvează vieți
în spitale, sau cunosc orice despre prospectul unui medicament, sau te ajută atunci
când mănânci prea mult dulce și iar te dor dinții.
GHIDUL STUDENTULUI BASARABEAN 5

Oricare ar fi alegerea ta, în Timișoara vei găsi o mulțime de parcuri în care să te odihnești sau
să faci sport și o mulțime de clădiri istorice uimitoare pe care le vei putea admira plimbându-te prin
cele 3 mari piețe: Piața Unirii, Piața Victoriei, Piața Libertății (și alte piețe mai mici: Piața Traian de
exemplu). Dacă vei obosi să te plimbi pe jos, vei putea să faci o călătorie cu vaporetto pe râul Bega, sau
să iei o trotinetă/bicicletă publică și să ajungi mai repede acasă, în căminele din Complexul Studențesc.
Ce este Complexul
Studențesc?
E un cartier dedicat exclusiv
studenților, în inima Timișoarei, aproape
de facultăți, cu cantină și alte locuri în care
poți să mănânci bine, aproape de centru,
aproape de Parcul Rozelor, Parcul Regina
Maria—mai pe scurt, aproape de orice are
nevoie un student.
Și totuși, dacă o să te simți un pic
obosit de rutina zilnică, în Timișoara mai
găsești și o mulțime de cafenele în care să
te încarci luându-ți cafeaua sau o gustare
bună, centre comerciale și mall-uri în care
să-ți faci plinul dacă asta te face fericit,
librării și oricare alte tipuri de funcțiuni.
Cu alte cuvinte, Timișoara este
orașul în care suntem siguri că o să vrei să
înveți și care o să te facă să vrei înveți. Dacă
ai cumva dubii în privința la acest lucru, te
așteptăm în Timișoara să te convingi.

Complexul Studențesc
6 ORGANIZ AȚIA STUDENȚILOR BASARABENI DIN TIMIȘOARA

UVT - „Become your best la Vest”

Universitatea de Vest din Timișoara (abreviată UVT) este principala instituție


de învățământ superior și centru de cercetare din vestul României.
Deviza academică a Universității de Vest din Timișoara este:
Scientiae et artes. Doctrina et disciplina.
Aceasta este de asemenea, una din cei
cinci membri ai consorțiului „Universitaria”
(grupul universităților românești de elită),
bine individualizată în Spațiul European al În-
vățământului Superior, ce își asumă, conform
Cartei universitare, misiunea generală de cer-
cetare științifică avansată și educație, generând
și transferând cunoaștere către societate prin:

a) cercetare științifică, dezvoltare, inovare și


transfer tehnologic, prin creație individuală
și colectivă, în domeniul științelor, al
științelor inginerești, al literelor, al artelor,
prin asigurarea performanțelor și dezvoltării
fizice și sportive, precum și valorificarea și
diseminarea rezultatelor acestora;
În prezent, cele 11 facultăți ale Universității
de Vest din Timișoara (Facultatea de Arte și b) formare inițială și continuă, la nivel
Design, Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie, universitar, în scopul dezvoltării personale,
Facultatea de Drept, Facultatea de Economie și de al inserției profesionale a individului și
Administrare a Afacerilor, Facultatea de Educație al satisfacerii nevoilor de competențe ale
Fizică și Sport, Facultatea de Fizică, Facultatea mediului socio-economic.
de Litere, Istorie și Teologie, Facultatea de
Matematică și Informatică, Facultatea de Muzică
și Teatru, Facultatea de Sociologie și Psihologie,
Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe
ale Comunicării desfășoară peste 73 de programe
de studii universitare de licență și peste 80 de
programe de studii universitare de masterat.
Universitatea are în derulare relații de schimb
cu peste 500 de universități din întreaga lume.
În cadrul acestor parteneriate, sute de studenți
și cadre didactice parcurg stagii de pregătire,
urmează cursuri de master, pregătesc doctoratul Universitatea de Vest din Timișoara
şi participă la programe postdoctorale în (UVT) face parte din Alianța Universitară
străinătate. Europeană UNITA – Universitas Montium,
alături de Universidade de Beira Interior
(Portugalia), Universidad de Zaragoza (Spania),
Université de Pau et des Pays de l’Adour (Franța), Université Savoie Mont Blanc (Franța), Università di
Torino (Italia). De asemenea, UVT se clasează pe locuri onorante în numeroase topuri internaționale
privind standardele în educație și cercetare.
GHIDUL STUDENTULUI BASARABEAN 7

UPT - „Tu ești politehnica noului secol”


Universitatea Politehnica din Timișoara (UPT) a fost înfiinţată în anul 1920, la scurt timp
după unirea teritoriilor româneşti, într-un context european marcat de redefinirea statală şi tarele
primului război mondial, Şcoala Politehnică din Timişoara – cum s-a numit la început – a constituit
răspunsul pentru una din cerinţele formulate de societatea românească a vremii, şi anume formarea
de ingineri.

Universitatea Politehnica Timişoara, universitate de cercetare avansată şi educaţie, este astăzi una din-
tre şcolile româneşti cu tradiţie, recunoscută în plan naţional şi internaţional, atât prin activitatea
generaţiilor de cadre didactice, cât şi prin activitatea de excepţie a unor academicieni prestigioşi. În
spiritul tradiţiei, misiunea Universităţii Politehnica Timişoara constă în satisfacerea cerinţelor de com-
petenţă ale mediului societal, prin asigurarea formării profesionale superioare, de nivel universitar şi
postuniversitar. Purtătoare de valori fundamentale, misiunea reflectă, totodată, preocuparea pentru
viitorul societăţii, prin trasarea direcţiilor de dezvoltare a acesteia în plan local, regional, naţional,
internaţional.

1.Facultatea de Arhitectură și Urbanism (ARH) 6.Facultatea de Inginerie Electrică și Energetică (IEE)


2.Facultatea de Automatică și Calculatoare (AC) 7.Facultatea de Inginerie din Hunedoara (FIH)
3.Facultatea de Chimie Industrială și Ingineria Mediului (CIIM) 8.Facultatea de Management în Producție și Transporturi
4.Facultatea de Construcții (CT) (MPT)
5.Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informațio- 9.Facultatea de Mecanică (Mec)
nale (ETcTI) 10.Facultatea de Științe ale Comunicării (SC)

Campusul UPT cuprinde 16 cămine studenţeşti care oferă 6500 locuri de cazare, cu aproximație, o
cantină studenţească, o policlinică studenţească, două baze sportive performante (cu bazin, stadion,
sauna, teren de fotbal/volei/baschet), Biblioteca Centrală UPT și 2 cămine cu cazare în regim hotelier
(Casa Politehnicii 1 și 2).
Biblioteca UPT este cea mai mare bibliotecă la nivel național, care pune la îndemâna studenților o
gamă foarte variată de cărți din diferite domenii (atât cărți/scrieri de specialitate, cât și opere beletris-
tice). Dotată cu săli de lectură și lucru performante, dar și săli deschise 24h pentru iubitorii de a lucra,
biblioteca mai propune și un catalog online care facilitează procesul de împrumut al cărților.
8 ORGANIZ AȚIA STUDENȚILOR BASARABENI DIN TIMIȘOARA

UMFT - „Doctrina et scienria in


Posterum”
Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara (UMFT)
este formată în prezent din trei entități: Facultatea de Medicină, Facultatea de
Medicină Dentară şi Facultatea de Farmacie.

Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara (UMFT) a marcat în


2020 75 de ani de la înfiinţare, 75 de ani de activitate continuă de învăţământ universitar medical,
de cercetare şi dezvoltare a resursei medicale în Sănătate și pentru Sănătate. Aceasta este formată în
prezent din trei entități:
1. Facultatea de Medicină,
2. Facultatea de Medicină Dentară
3. Facultatea de Farmacie.
În anul 2020, Universitatea de Medicină și Farmacie ”Victor Babeș” din Timișoara formează
6.646 de studenți, dintre care 6.462 la programe de licență și 184 la programe master și este prezentă
în clasamente de referință realizate de organisme internaționale și naționale importante.
În clasamentul Academic Ranking of World Universities 2020 (cunoscut și ca Top Shanghai), unul
dintre cele mai prestigioase din lume, Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș din
Timișoara ocupă poziția 401-500 la nivel mondial și poziția 2-3 la nivel național în domeniul Ştiinţe
Medicale, la subiectul Medicină Clinică.
De asemenea, Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara este parte integrantă
din Asociația Universităților de Medicină și Farmacie din România.
GHIDUL STUDENTULUI BASARABEAN 9

Toate drumurile duc la Timișoara


Timișoara nu e doar un oraș al studenților, ci și un oraș al inovațiilor și al posibilităților, este
puntea de intrare în Europa. Dați-ne voie să vă demonstrăm acest lucru:

• În 1884, Timișoara a fost primul oraș din Europa continentală cu iluminare stradală electrică.
• În 1989, scânteile Revoluției împotriva regimului Ceaușescu s-au aprins pe străzile Timișoarei.
• Este primul oraș european care a inaugurat, în 1869, un tramvai. Acesta a fost construit din lemn
în Viena și era tras de cai, fiind foarte încăpător pentru cel puțin 15 pasageri.
• Canalul Bega, considerat râu în trecut, a devenit primul râu navigabil din țară, fapt ce a dus la
creșterea comerțului din acele vremuri. Astfel, Timișoara și-a întărit rolul strategic și economic,
transformându-l într-un centru economic aproape vital atât pe plan național, cât și internațional.
• Este un oraș renumit pentru Fabrica de Bere Timișoreana, construită în 1718. Este cea mai veche
fabrică din România care funcționează și în prezent.
• În Timișoara există 4 teatre care oferă spectacole în română, maghiară și germană: Teatrul german
de stat al orașului, Teatrul de stat maghiar Csiky Gergely, Teatrul Național Mihai Eminescu și
Teatrul de Păpuși Merlin.

Afirmăm cu certitudine că
„Toate drumurile duc la Timișoara”!
Cel mai mare oraș din Vest, de unde cu ușurință poți călători cu trenul în
orice colț al României, în Ungaria (Budapesta se află la doar 300 km distanță) și
Serbia (Belgrad se află la 160 km distanță). Cei 900 km de casă devin nesemnificativi
atunci când poți întâlni oricând un cunoscut pe stradă, atunci când te aștepți cel mai
puțin. Timișoara e de altfel una dintre destinațiile favorite ale tinerilor din Republica
Moldova.
10 ORGANIZ AȚIA STUDENȚILOR BASARABENI DIN TIMIȘOARA

| II. Admitere
Alegerea corectă
Un oraș este deosebit nu doar prin faptul că
1.Ce oraș mi se potrivește?
ceea ce arată e frumos, dar prin modul în 2.Unde mă văd trăind și studiind în
care ceea ce e frumos poate fi și în același următorii 3 - 4 - 6 ani?
timp util. 3.Cum îmi dau seama la ce facultate
Procesul de luare a unei decizii vreau?
în ceea ce privește destinația de studiu și 4.Cum mă pot informa corect
universitatea pe care s-o urmezi este unul cu privire la studiile în orașul
care implică în primul rând dorința ta și
respectiv?
mai apoi, răspunsul la câteva întrebări:

Pentru a răspunde la prima întrebare este foarte important să iei în calcul și facilitățile pe care le poți avea ca
student, în orașul în care dorești să aplici la studii. Orașul pe care îl alegi va influența viața ta pe numeroase
1 planuri. De aceea, este foarte important să petreci mai mult timp evaluând și comparând orașele pentru a ști
care se potrivește cel mai bine profilului tău. Astfel, stabilește-ți prioritățile. Fă o listă cu lucrurile care ți se
par importante într-un oraș. De exemplu: calitatea centrelor universitare sau viața nocturnă. Un alt aspect
foarte important de care trebuie să ții cont este să decizi dacă vrei să stai la cămin sau în chirie. Studiază bine
ofertele și decide care răspunde mai bine așteptărilor tale. Dar nu uita – aici va fi locul unde îți vei petrece
cel puțin trei ani.

Fiecare oraș are personalitatea sa. Timișoara spre exemplu este un oraș prietenos, multicultural, distractiv,
2 plin de viață și colorat. Dacă te consideri la fel, poți să ai acest oraș în vedere. Unii studenți caută agitația
specifică unui oraș mare, alții apreciază liniștea și timpul liber pe care îl poate aduce traiul într-un oraș mai
mic. Alege în funcție de preferințele tale.

Ca să îți dai seama ce program de studii universitare să alegi, încearcă să te gândești unde te vezi peste 5-10
3 ani. Trebuie să știi în ce domeniu ai vrea să activezi, și, desigur, ce profesie ți-ar plăcea să ai, pentru a face o
alegere bună. Îți recomandăm să îți alegi întâi profesia, după facultatea și abia apoi universitatea!

În multe cazuri nu este suficientă o simplă căutare pe Google pentru a te informa cu privire la posibilitățile
4 de studiu dintr-un oraș. De aceea suntem aici pentru a te îndruma în cariera ta de student în Timișoara.
Astfel, în acest ghid vei găsi tot de ce ai nevoie pentru a deveni student în România/ Timișoara.
GHIDUL STUDENTULUI BASARABEAN 11

Acte necesare pentru înscrierea la studii


Pentru început, este necesar să știi că regulamentele de admitere diferă de la o universitate la
alta. Actele solicitate pentru dosarul de admitere, însă, coincid în mare parte.
Cele mai importante acte, pe care sigur le aveți în posesie și sunt solicitate la admitere sunt:
Buletinul (cartea de identitate),
Certificatul de naștere,
Diploma de Bacalaureat
Pașaportul Biometric valabil cel puțin 6 luni de la începerea studiilor.

Totuși în această listă mai apar o serie de acte:


Foaia matricolă - se obține de la conducere liceului, anunțându-se din timp (până la ridicarea diplo-
mei de bacalaureat) dirigintele sau secretarul directorului. Reprezintă o foaie cu toate notele obținute
în liceu, din clasa a IX-a până în a XII-a.
Pentru românii de pretutindeni este nevoie de adeverință medicală forma 86/e care se eliberează de
către medicul de familie la care sunteți înregistrat, în urma unui control.

De asemenea, e nevoie să menționăm și niște cazurile speciale pentru care


se cer acte suplimentare.
1. Dacă ești căsătorit/căsătorită este nevoie de certificatul de căsătorie.
2. Dacă ai absolvit examenul de bacalaureat înaintea anului academic
curent, este nevoie să prezentați o declarație pe proprie răspundere
precum că nu ai mai profitat de studii finanțate de la bugetul de stat al
României pentru studiul de licență/masterat. Dacă ai profitat de studii
finanțate de bugetul României, trebuie să menționezi perioada în care
ți-ai efectuat studiile. ATENȚIE! Declarația dată se întocmește doar
în cazul candidaților care aplică pentru locuri bugetare. Aceasta și ur-
mătoarele declarații pe propria răspundere se întocmesc la un notar
autorizat, contra cost.
3. Pentru candidații care au absolvit deja un ciclu de licență este necesar
de prezentat: diploma de licență însoțită de foile matricole sau supli-
mente la diplomă și o adeverință de la facultatea unde a urmat studiile
de licență cu specificarea regimului de studii pe ani (buget/taxă).
4. Pentru candidații cetățeni români cu domiciliul în străinătate este
nevoie de o declarație pe proprie răspundere precum că nu aveți
buletin sau carte de identitate românească.
5. Dacă nu ai susținut examenul de bacalaureat la limba și literatura
română acesta fiind înlocuit cu un examen la altă limbă este nevoie
de o declarație privind apartenența la identitatea culturală românească
avizat de către reprezentanțele diplomatice (ambasadă/consulat)
ale României în Republica Moldova (încadrarea fiecărui raion
administrativ din Republica Moldova în raza de acțiune a ambasadei
din Chișinău sau consulatelor din Bălți și Cahul este menționată în
capitolul 3 Viză și permise.
6. Recomandarea noastră este să vă alocați 2-3 zile în care să adunați aces-
te acte și să le centralizați într-un dosar, totodată scanându-le într-un
format PDF, pe device-ul vostru. Acest fapt vă va facilita următoarea Model de certificat căsătorie,
gestionare a dosarului de admitere. certificat de naștere și
diplomă de Bacalaureat
12 ORGANIZ AȚIA STUDENȚILOR BASARABENI DIN TIMIȘOARA

Procesul de admitere UVT


La Universitatea de Vest din Timișoara (UVT), persoanele
care se încadrează în categoria românilor de pretutindeni au Înscrierea pentru proce-
posibilitatea de a candida pe locuri finanțate de bugetul de stat,
cu bursă sau fără bursă, sau pe locuri cu taxă (în lei, în cuantum
sul de admitere la Uni-
egal cu cel pentru cetățenii români), pentru programele de studii versitatea de Vest din
universitare de licență, masterat sau doctorat. Timișoara (UVT) se des-
fășoară exclusiv online.

Începând cu luna iunie 2022, candidații


Admitere - români de
pot începe procesul de înscriere online pentru a pretutindeni
urma studiile universitare la UVT, prin crearea
unui cont pe platforma digitală de admitere, unde Candidații români de
își vor completa datele personale, vor încărca toate pretutindeni sunt scutiți de
documentele justificative necesare, vor achita
taxa de înscriere și, ulterior, își vor confirma locul achitarea taxei de înscriere.


și vor achita taxa de înmatriculare. Din acest
moment, vor putea intra în contact cu echipa
UVT și își vor putea completa dosarul oricând,
până la data limită de înscriere menționată în
calendarul fiecărei facultăți
Candidații vor identifica pe platforma
de admitere facultățile UVT și, în cadrul
acestora, mai multe sesiuni de admitere,
dedicate anumitor programe/domenii de studii
universitare sau anumitor categorii de candidați. Te îndemnăm să selectezi cu atenție opțiunile!
FOARTE IMPORTANT! Candidații români de Crearea clasamentelor se va face în funcție de
pretutindeni vor aplica exclusiv pe sesiunile ordinea opțiunilor tale pe programe de studii și
dedicate lor - care au în denumire „sesiune tipuri de locuri. Dacă nu vei selecta și opțiuni pe
pentru candidații români de pretutindeni”. locuri cu taxă, nu vei fi distribuit pe aceste locuri
(Depunerea la mai multe facultăți diferite este în cazul în care nu vei fi eligibil pentru un loc
permisă.) Un candidat poate fi admis sau poate finanțat de la bugetul de stat.
parcurge un singur program de studii universitare În cadrul aceleiași sesiuni de admitere, un candidat va
pe loc finanțat de la bugetul de stat la același ciclu putea depune cel mult două „dosare”, doar în cazul în
de studii universitare și poate parcurge cel mult care dorește să urmeze în paralel două programe de studii
universitare cuprinse în aceeași sesiune electronică pe
două programe de studii universitare în paralel.
platforma de admitere.
Pentru aceeași facultate, un candidat nu poate depune mai mult de două dosare. Studenții înmatriculați
concomitent la două programe de studii universitare diferite din cadrul Universității de Vest din
Timișoara beneficiază, la cerere și cu documente doveditoare, de o reducere de 50% din taxa de
școlarizare pentru programul de studii universitare la care sunt înmatriculați cu taxă. În cazul în
care ambele programe de studii universitare sunt urmate în regim cu taxă, reducerea se va solicita în
proporție de 25% pentru fiecare program de studii la care sunt înmatriculați.
GHIDUL STUDENTULUI BASARABEAN 13

Alegerea opțiunilor este poate cea mai Candidații care deja au urmat anul I pe
importantă activitate din cadrul procesului de loc finanțat de la bugetul de stat la alt program
admitere. Printr-o opțiune înțelegem alegerea de studii universitare din cadrul aceluiași ciclu de
unui program de studii universitare împreună studii universitare (licență/masterat), indiferent
cu un tip de loc. Locurile pot fi finanțate de la dacă au absolvit sau nu respectivul program de
bugetul de stat sau pot fi cu taxă. Îți recomandăm studii și indiferent de universitate (din România),
să alegi și opțiunile de loc cu taxă, pe lângă cele vor putea candida doar pe locuri cu taxă.
finanțate de bugetul de stat, pentru a te asigura că Candidații români de pretutindeni
vei fi repartizat pe unul dintre locuri. sunt scutiți de plata taxelor de înscriere și de
După încheierea perioadei de înscriere, opțiunile, ordinea înmatriculare.
acestora, precum și alte informații din fișa de înscriere nu Procesul de înscriere online se va finaliza
pot fi modificate.
după încărcarea pe platforma de admitere a
Crearea clasamentelor ține cont de opțiunile can-
documentelor justificative pentru scutirea
didaților și de numărul de locuri disponibile pen-
de taxă de înscriere, în secțiunea de Plăți
tru fiecare program de studii universitare.
(dovada aparteneței în categoria cetățenilor
români de pretutindeni - ce trebuie validate,
ulterior, de către comisia de admitere de la
nivelul facultății), odată cu apăsarea butonului
„Finalizează și depune”, poziționat pe pagina
dosarului în colțul din dreapta jos.

Admiterea la studiile universitare de licență se va desfășura pe bază de concurs de dosare, cu respectarea condițiilor
solicitate în privința dosarelor de candidatură și a criteriilor precizate în regulamentul propriu privind organizarea și
desfășurarea procesului de admitere a fiecărei facultăți din cadrul UVT. În cazul învățământului superior vocațional,
admiterea la studii este condiționată de susținerea unor probe de aptitudini la care candidații trebuie să participe. În
cadrul UVT se află în această situație programele de studii universitare derulate de Facultatea de Muzică și Teatru,
Facultatea de Arte și Design, Facultatea de Educație Fizică și Sport. Mai multe detalii despre procesul de admitere
pentru fiecare program de studii universitare pot fi găsite pe paginile aferente acestora de pe prezenta platformă.
Acte necesare pentru procesul de admitere la studii universitare de licență pentru
românii de pretutindeni (vor fi încărcate pe platforma de admitere online):
• formularul de înscriere la studii universitare – completat pe platforma de admitere online;
• certificat de naștere – copie și traducere autorizată (unde este cazul) în limba română sau într-o
limbă de circulație internațională;
• buletin/act de identitate;
• pașaport, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii universitare (valabil cel
puțin până în luna aprilie 2023) – copie după primele 3 pagini;
• certificat de căsătorie (dacă este cazul) – și traducere autorizată în limba română sau într-o limbă
de circulație internațională;
• adeverință medicală tip (eliberată în România sau în țara de origine) nu mai veche de 30 de zile
de la data prezentării acesteia la biroul de preluare a documentelor, care să ateste dacă respectivul
candidat este apt pentru a se înscrie să parcurgă studii universitare și, dacă este cazul, afecțiunile
cronice de care suferă candidatul (neuropsihiatrice, de natură psihopatologică, pulmonare, der-
mato-venerice, handicap (tipul, gradul) etc.). Tulburările specifice de învățare (dislexie, disgrafie,
discalculie etc.) sau eventuale cerințe educaționale speciale vor fi atestate printr-un certificat de
diagnostic – și traducere autorizată în limba română (dacă este cazul);
• diplomă de bacalaureat sau echivalentă – și traducere autorizată (unde este cazul) în limba română
sau într-o limbă de circulație internațională;
• foaie matricolă pentru clasele IX-XII (XIII) – și traducere autorizată (unde este cazul) în limba
română sau într-o limbă de circulație internațională;
14 ORGANIZ AȚIA STUDENȚILOR BASARABENI DIN TIMIȘOARA

• pentru candidații care au urmat/absolvit deja un alt ciclu de studii universitare de licență: diplomă
de licență, însoțită de foaia matricolă / suplimentul la diplomă – și traduceri autorizate (unde este
cazul) în limba română și/sau, dacă este vorba de o instituție de învățământ superior din România,
adeverință de la universitatea unde a urmat programul de studii universitare de licență cu specifi-
carea regimului de studii (finanțat de la bugetul de stat/cu taxă);
• pentru cetățenii români cu domiciliul în străinătate (CRDS), declarație pe proprie răspundere că
nu are buletin/carte de identitate românească, întocmită la notar;
• pentru etnicii români din afara granițelor, declarație privind apartenența la identitatea culturală
românească, avizată de reprezentanțele diplomatice (ambasadă, consulat) ale României în țara
respectivă (excepție: Republica Moldova)
• dovada studierii limbii române (pentru cel puțin patru ani de stu-
dii consecutivi) sau a parcurgerii de programe de studii cu predare
în limba română, emisă de o instituție de învățământ acreditată din
străinătate sau din România sau, pentru candidații care nu au urmat
studii în limba română, dar cunosc limba română: certificat de com-
petență lingvistică emis de Universitatea de Vest din Timișoara, de In-
stitutul Limbii Române sau de Institutul Cultural Român (minimum
nivel B2); Model declarație

Acte necesare pentru procesul de admitere la studii univer-


sitare de masterat pentru românii de pretutindeni (vor fi
încărcate pe platforma de admitere online):
• formularul de înscriere la studii universitare – completat pe platforma de admitere online;
• certificat de naștere – și traducere autorizată (unde este cazul) în limba română sau într-o limbă
de circulație internațională;
• buletin/act de identitate;
• pașaport, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii universitare (valabil cel
puțin până în luna aprilie 2023) – copie după primele 3 pagini;
• certificat de căsătorie (dacă este cazul) – și traducere autorizată în limba română sau într-o limbă
de circulație internațională;
• adeverință medicală tip (eliberată în România sau în țara de origine) nu mai veche de 30 de zile
de la data prezentării acesteia la biroul de preluare a documentelor, care să ateste dacă respectivul
candidat este apt pentru a se înscrie să parcurgă studii universitare și, dacă este cazul, afecțiunile
cronice de care suferă candidatul (neuropsihiatrice, de natură psihopatologică, pulmonare, der-
mato-venerice, handicap (tipul, gradul) etc.). Tulburările specifice de învățare (dislexie, disgrafie,
discalculie etc.) sau eventuale cerințe educaționale speciale vor fi atestate printr-un certificat de
diagnostic – și traducere autorizată în limba română sau într-o limbă de circulație internațională
(dacă este cazul);
• diplomă de bacalaureat sau echivalentă – și traducere autorizată (unde este cazul) în limba română
sau într-o limbă de circulație internațională;
• diplomă de licență – și traducere autorizată (unde este cazul) în limba română sau într-o limbă de
circulație internațională;
• supliment / foaie matricolă la diploma de licență – și traducere autorizate (unde este cazul) în lim-
ba română sau într-o limbă de circulație internațională;
• pentru candidații care au urmat/absolvit deja un alt ciclu de studii universitare de masterat: diplo-
ma de masterat, însoțită de foaia matricolă / suplimentul la diplomă – și traduceri autorizate (unde
este cazul) în limba română sau într-o limbă de circulație internațională și/sau, dacă este vorba
de o instituție de învățământ superior din România, adeverință de la universitatea unde a urmat
programul de studii universitare de masterat cu specificarea regimului de studii pe ani (finanțat de
la bugetul de stat/cu taxă);
GHIDUL STUDENTULUI BASARABEAN 15

• pentru cetățenii români cu domiciliul în străinătate (CRDS), declarație pe proprie răspundere că nu au buletin/carte
de identitate românească, întocmită la notar;
• pentru etnicii români din afara granițelor, declarație privind apartenența la identitatea culturală românească, avizată
de reprezentanțele diplomatice (ambasadă, consulat) ale României în țara respectivă (excepție: Republica Moldova);
• dovada studierii limbii române (pentru cel puțin patru ani de studii consecutivi) sau în limba română, emisă de o
instituție de învățământ acreditată din străinătate sau din România sau, pentru candidații care nu au urmat studii
în limba română, dar cunosc limba română, certificat de competență lingvistică emis de Universitatea de Vest din
Timișoara, de Institutul Limbii Române sau de Institutul Cultural Român (minim nivel B2);
• recomandarea ierarhilor sau acordul conducătorilor de culte – pentru candidații la admiterea în învățământul supe-
rior teologic.
Admiterea pentru această categorie de candidați
la ciclul de studii universitare de masterat este condiționată de
participarea la probele de examen în cadrul facultăților UVT ce
derulează programele de studii universitare de masterat pentru
care au optat candidații. Aceștia vor susține probe de admitere
în funcție de opțiunea aleasă, conform metodologiei privind
organizarea și desfășurarea procesului de admitere la programele
de studii universitare de la ciclul de studii de masterat a fiecărei
facultăți pentru care au optat.
În cazul în care candidatul ocupă un loc cu taxă, acesta va achita
30% din valoarea taxei anuale de studii până în luna august,
pentru sesiunea de admitere din luna iulie, respectiv până în
septembrie, pentru sesiunea de admitere din luna septembrie,
prin plată online cu cardul pe platforma de admitere online.

Candidații români de pretutindeni declarați admiși la Universitatea


de Vest din Timișoara vor confirma locul, în termenul precizat de calen-
darul stabilit de fiecare facultate în parte prin metodologiile proprii, pe
platforma de admitere online, conectându-se în contul propriu, vizualizând
dosarul care a fost declarat admis, selectând butonul „Plătește” din drep-
tul taxei de înmatriculare, selectând opțiunea Scutire taxă și încărcând la
secțiunea documente justificative declarația corespunzătoare (vezi codul
QR), completată și semnată.
Documentele candidaților români de pretutindeni Platforma de ADMITERE online

necesare pentru procesul de admitere vor fi


încărcate de aceștia pe platforma de admitere online
până la termenul limită pentru înscriere stabilit
prin regulamentele proprii ale facultăților privind
organizarea și desfășurarea procesului de admitere
și vor fi prezentate în original la sediul UVT până
la data începerii anului universitar (03.10.2022),
pentru scanarea și certificarea acestora conform cu Taxe studii 2022-2023 Confirmare loc
originalul de către operatorii UVT. În cazul în care
documentele în original nu vor fi prezentate la birourile de resort ale UVT în termenul anterior
menționat sau în cazul în care se constată discrepanțe între datele înscrise în aceste documente și
datele/documentele încărcate de candidați pe platforma de admitere online, candidații își vor pierde
locul confirmat la UVT.
16 ORGANIZ AȚIA STUDENȚILOR BASARABENI DIN TIMIȘOARA

Procesul de admitere UPT


Alte facilități:
• Finanțarea taxelor de școlarizare pentru anul
pregătitor de limbă română și o bursă lunară,
dacă este cazul.
• Finanțarea taxelor de școlarizare pe întregul
ciclu academic pentru care studentul a fost
admis și o bursă lunară, dacă este cazul.
• Finanțarea taxelor de cazare în căminele
studențești prin bugetul ministerului, în
limita fondurilor alocate.
• Asistența medicală gratuită în caz de urgențe
UPT oferă două tipuri de burse pentru românii medicale și chirurgicale și boli potențiale
de pretutindeni: epidemice, în conformitate cu legislația
• Fără taxă de școlarizare, dar cu bursă lunară, națională actuală.
finanțarea de la bugetul de stat fiind pentru taxa • Transport cu aceleași condiții cu studenții
de școlarizare, bursă lunară : 65 de euro/lună români, conform legislației naționale actuale.
pentru studenți de la ciclul de licență. • Alte tipuri de burse, în conformitate cu legea
• Fără taxă de școlarizare, dar fără bursă, în vigoare.
finanțarea de la bugetul de stat fiind pentru taxa
de școlarizare și cazare în cămin.
Dosarul de înscriere:
1. Dosar de carton tip plic (doar la depunerea documentelor în format fizic);
2. Cerere-tip de înscriere la studii universitare de licență (Anexa 2);
3. Certificat de naștere – copie și traducere autorizată (unde este cazul în limba română);
4. Buletin/act de identitate – copie;
5. Pașaport, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii – copie după primele 3
pagini;
6. Certificat de căsătorie – copie și traducere autorizată (după caz);
7. Adeverință medicală tip (eliberată în România sau în țara de origine) – original și traducere
autorizată (dacă e cazul) – trebuie să conțină informații actuale despre starea generală de sănătate
a candidatului, antecedente de boli cronice și respectiv de SARS-COV-2;
8. Diplomă de Bacalaureat sau echivalentă / adeverință de absolvent pentru anul curent – copii și traduceri
autorizate (unde este cazul) în limba română;
9. Foaie matricolă pentru clasele IX-XII (XIII) – copii și traduceri autorizate (unde este cazul) în limba
română;
10. Pentru candidații care au absolvit bacalaureatul înaintea anului academic curent, declarație pe
proprie răspundere conform căreia nu au mai beneficiat de studii finanțate de la bugetul de stat al României
pentru ciclul de licență, sau, dacă au beneficiat, pentru ce durată, întocmită la notar – doar pentru
candidații care optează pentru locuri bugetate;
11. Pentru candidații care au absolvit deja un ciclu de licență: diplomă de licență însoțită de foi matricole
/ suplimente la diplomă – copii și traduceri autorizate (unde este cazul) în limba română; adeverință
de la facultatea unde a urmat studiile de licență cu specificarea regimului de studii pe ani (bugetat
/ taxă);
GHIDUL STUDENTULUI BASARABEAN 17

12. Pentru candidații cetățeni români cu domiciliul în străinătate (CRDS) declarație pe proprie răspun-
dere că nu au buletin/carte de identitate românească, întocmită la notar;
13. Pentru etnicii români din afara granițelor, declarație privind apartenența la identitatea culturală
românească (Anexa 3), avizată de reprezentanțele diplomatice (ambasadă, consulat) ale României
în țara respectivă (excepție: Republica Moldova);
14. Nota de prelucrare a datelor cu caracter personal (notă informativă).
Observații :
• În cazul depunerii online documentele se
vor scana într-un singur document PDF în
ordinea de mai sus. Documentul se va numi
,,Licență_admitere_2022_NUME_Prenume
(se va înlocui cu numele și prenumele candi-
datului)”.
• Pentru românii de pretutindeni nu se percepe
taxă de înscriere și de confirmare a locului
(excepție – statut ,,cu taxă în lei”).

Confirmare:
Fiecare candidat declarat admis va confirma locul
astfel:
• Transmiterea online a Anexei 4
• Depunerea în original, la comisia de înscri-
ere, a întregului dosar de admitere, Anexa 4
și 4 poza de tip diplomă, în intervalul destinat
confirmărilor.

Persoană de contact :
Loredana Mustățea/ Bianca Zablatoschi
Departamentul de Relații Internaționale
Tel. 0256-403187
romanidepretutindeni@upt.ro

Admitere online Targ virtual Metodologia de admitere


educationalUPT
18 ORGANIZ AȚIA STUDENȚILOR BASARABENI DIN TIMIȘOARA

Procesul de admitere UMFT


Procesul de înscriere a dosarului de admitere la UMFT se face în perioadele prevăzute în
calendarul stabilit conform metodologiei de admitere ce se actualizează anual, împreună cu locurile
oferite studenților internaționali. Dosarul de admitere a fiecărui candidat se încarcă pe siteul
universității www.umft.ro la secțiune respectivă, iar însăși dosarul conține următoarele acte (legalizate
la o instituție de stat, conform cerințelor din metodologie):
• Declarație privind protecția datelor personale – Anexa 1;
• Cerere de înscriere la concursul de admitere – Anexa 5;
• Diploma de bacalaureat sau echivalentă;
• Foaia matricolă cu notele obținute pe parcursul liceului;
• Pașaportul, valabil cel puțin 6 luni de la începerea anului
universitar;
• Carte de identitate; Certificatul de naștere; Certificatul medical;
• Certificat de căsătorie, dacă este cazul;
• Declarație pe proprie răspundere precum că nu ați mai profitat de studii finanțate de la bugetul de
stat al României pentru studiul de licență/masterat;
• Declarație pe proprie răspundere precum că nu aveți buletin sau carte de identitate românească;
Admiterea cetățenilor
români de pretutindeni se va des-
fășura sub forma unui concurs
de admitere, pe baza punctaju-
lui obținut în urma aplicării ur-
mătoarei formule de calcul sta-
bilite de universitate punctajul Unde:
final de admitere fiind minimum - Bacalaureat = media obținută la examenul de bacalau-
5.00 (cinci). reat/echivalent sau media anilor de studii în cazul țărilor
care nu au examen de bacalaureat/echivalent, înmulțit cu
0,2;
- ∑Biologie = Media aritmetică a tuturor notelor de la
biologie/echivalent obținute în liceu împărțită la numărul
anilor în care materia a fost studiată, înmulțită cu 0,6;
- ∑Chimie = Media tuturor notelor de la chimie/echivalent
obținute în liceu împărțită la numărul anilor în care mate-
ria a fost studiată, înmulțită cu 0,2;
Pagina de admitere UMFT

Candidații care în foaia matricolă au materii cu altă denumire decât biologie/chimie dar
corespund biologiei/chimiei, sunt obligați să transmită o adeverință emisă de liceu, prin care se
certifică faptul că materia/materiile respective sunt echivalentul biologiei/chimiei.
Clasificarea candidaților se va face în funcție de ordinea opțiunilor exprimate în fișa de
înscriere, în ordinea descrescătoare a punctajului de admitere, în limita locurilor aprobate pentru
fiecare program de studii. Un candidat poate figura admis la cel mult un program de studii universitare
de licență.
Afișarea rezultatelor, depunerea contestațiilor, confirmarea locului se va petrece conform
calendarului stabilit în metodologie.
După afișarea rezultatelor, studenții declarați admiși au obligația confirmării locului pe adresa
de e-mail: admission@umft.ro, prin atașarea copiei scanate a formularului de confirmare a locului
Anexa 7, sub sancțiunea pierderii locului obținut prin concurs în caz de neîndeplinire a acestei
obligații.
GHIDUL STUDENTULUI BASARABEAN 19

Taxe universitare
Universitatea Politehnica Timișoara
Conform Metodologiei de admitere a studenților internaționali de origine română în
învățământul superior și a clarificărilor ulterioare, acești cetățeni participă la procesul de admitere pe
locuri subvenționate de statul român. Pentru studenții români de pretutindeni NU se percepe nici o
taxă ulterioară în întregul proces de învățământ, finanțarea de la bugetul de stat incluzând atât taxa de
școlarizare, cât și cazarea în cămin. Studenții internaționali de origine română pot solicita și studii cu
taxă în lei, taxele de școlarizare fiind aceleași ca pentru studenții români.
Taxe de studii Taxe de admitere
Pentru fiecare domeniu de studiu se Taxele de admitere pentru ciclul de studii
percepe o taxă anuală. Astfel, LICENȚĂ sunt:
• pentru domeniile Științe ale comunicării, • taxa de înscriere - 100 de lei pentru toate
Științe administrative, Limbi moderne formele de învățământ și tipuri de concurs;
aplicate taxa este de 2550 lei/an; • taxa de confirmare - 100 de lei pentru toate
• pentru domeniile Tehnice, Informatică, Ar- formele de învățământ și tipuri de concurs;
hitectură - programul de studii Mobilier și • taxa de echivalare a studiilor absolvite - 150
amenajări interioare - 3600 lei/an; pentru do- de lei (se percepe doar candidaților declarați
meniul Arhitectură taxa este de 4200 lei/an. admiși și trebuie achitată deodată cu taxa de
• Pentru ciclul de studii Master pentru toate confirmare).
domeniile taxa este de 3900 lei/an, iar pentru Taxele de admitere pentru ciclul de studii
ciclul de studii Doctorat taxa pentru toate MASTER sunt:
domeniile de studii este de 4200 lei/an. Taxa • taxa de înscriere - 150 de lei pentru toate
se poate plăti în 4 rate (2 pe semestru) - programele de studii;
cererile se depun la prorectorul responsabil • taxa de confirmare - 100 de lei pentru toate
cu procesul de învățământ. Se pot face cereri programele de studii.
de reducere a debitelor dacă acestea sunt • Taxele de admitere pentru ciclul de studii
mai mari de 1,5 ori decât taxa anuală de DOCTORAT sunt:
școlarizare - cererile se depun la prorectorul • taxa de înscriere - 150 de lei.
responsabil cu procesul de învățământ. • Taxele de admitere pentru programele de
_____________________________________ studii postuniversitare sunt:
Alte taxe în procesul de învățământ sunt: • taxa de înscriere - 150 de lei.
• Taxa de penalizare (pentru neplata la termen
a taxei de școlarizare) pentru debite mai mici
de 100 de lei - 10 lei, pentru debite mai mari Conform Legii Educației Naționale nr.
sau egale cu 100 - 15% din valoarea debitului 1/2011, reactualizată în 2017, Art. 277:
fără a depăși suma de 200 de lei; (1) Copiii personalului didactic și didactic
*Scutiri de penalități se acordă în cazuri punctuale auxiliar aflat în activitate sunt scutiți de plata
cu aprobarea Consiliul de Administrație UPT - taxelor de înscriere la concursurile de admitere
cererile se depun la prorectorul responsabil cu în învățământul superior și beneficiază de
procesul de învățământ. gratuitate la cazarea în cămine și internate.
• Taxă de recunoaștere și echivalare pentru anii (2) Beneficiază de prevederile alin. 1 și copiii
de studiu recunoscuți - 500 lei/an recunoscut; personalului didactic și didactic auxiliar
• Taxă de susținere a examenelor în prezentarea pensionat din sistemul de învățământ, precum
a 3-a - 60 lei/disciplină; și copiii orfani de unul sau ambii părinți ce au
• Taxă de recuperare a lucrărilor de laborator - activat în sistemul de învățământ.
20 lei/ședință.
20 ORGANIZ AȚIA STUDENȚILOR BASARABENI DIN TIMIȘOARA

Taxe de cazare în căminele UPT


Pentru studenții români de pretutindeni în regim fără taxă nu se
percepe taxa de cazare decât la începutul anului de învățământ, în
sumă de 90 de lei.

Pentru studenții în regim cu taxă ai UPT:


• 190 de lei/persoană pentru căminele 1C,2C, 4C, 7C și 2MV;
• 195 de lei/ persoană pentru căminele 8C, 9C, 11C, 14C, 19C,
20C, 21C, 22C și 1MV;
Pentru studenții în regim fără taxă ai
altor universități de stat:
• 190 de lei/persoană pentru căminele 1C,2C, 4C, 7C și 2MV;
• 195 de lei/ persoană pentru căminele 8C, 9C, 11C, 14C, 19C,
20C, 21C, 22C și 1MV;
• Pentru studenții în regim cu taxă ai altor universități de stat:
• 260 de lei/persoană pentru căminele 1C,2C, 4C, 7C și 2MV;
Cămin Studențesc 1MV
• 265 de lei/ persoană pentru căminele 8C, 9C, 11C, 14C, 19C,
20C, 21C, 22C și 1MV;

Tarife cartele de masă:


10 lei/cartelă.

Cămin Studențesc 8C

Cămin Studențesc 2MV

Cămin Studențesc 19C, cameră cămin Cămin Studențesc 22C, cameră cămin
GHIDUL STUDENTULUI BASARABEAN 21

Universitatea de Vest din Timișoara

În conformitate cu prevederile legale, Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) percepe


taxe de studii pentru studenții ce nu ocupă un loc finanțat de la bugetul de stat, precum și diverse alte
taxe universitate, pentru toți studenții, indiferent de forma de finanțare a studiilor acestora, pentru
activitățile menționate la articolul 222, alineatul (2) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu
modificările și completările ulterioare.
De asemenea, studenții la regim cu taxă cazați în căminele UVT achită lunar o taxă de cazare.
Toate taxele pot fi achitate prin intermediul platformei online StudentWeb, accesând secțiunea
Financiar -> Plăți. (Disponibil la: https://admitere.uvt.ro/wp-content/uploads/2022/06/Taxe-de-studiu-
anul-universitar-2022-2023.pdf)

Taxe universitare
Taxe pentru activitatea didactică:
• Taxa de înscriere (licență, continuare studii, masterat, doctorat,
grade didactice, ID, cursuri postuniversitare, alte cursuri) - 200
de lei;
• Taxa de înmatriculare - 150 de lei;
• Taxa de reînmatriculare / repetare / prelungire studii - 300 de lei;
• Taxa de examinare / reexaminare (sesiunea C; discipline
nepromovate din anii anteriori ne-recontractate; examene de
diferență) - 100 lei / prezentare examen;
• Taxa de recontractare disciplină - taxă de studiu / 60 x Nr. credite
aferent disciplinei respective;
• Taxa de recontractare disciplină – pentru disciplinele
complementare care formează competențe transversale, disciplina
Educație fizică (curs general), disciplina Consiliere profesională și
orientare în carieră - 100 de lei;
Taxa de înscriere la examenul de finalizare a studiilor de licență și masterat:
• pentru absolvenți externi UVT - 1000 de lei
• pentru absolvenți UVT care nu au susținut licența/disertația în sesiunea promoției - 300 de lei;
Taxa de procesare a contractului de studii (în situația reluării contractului de studii suspendat pentru
neplata taxei de școlarizare) - 25 lei/ săptămână sau fracțiune de săptămână din perioada de la data
suspendării până la data achitării taxei de școlarizare restantă;

Taxe de competență lingvistică:


• Taxă pentru obținerea certificatului de com-
petență lingvistică – interni UVT: Limbi
străine/ Limba română - 20 de lei;
• Taxă pentru obținerea certificatului de com-
petență lingvistică – cetățeni români și cetățe-
ni ai țărilor membre ale Uniunii Europene:
Limbi străine - 500 de lei, Limba română -
800 de lei;
• Taxă pentru obținerea certificatului de com-
petență lingvistică pentru studenții non-UE:
Limbi străine/ Limba română - 800 de lei.
22 ORGANIZ AȚIA STUDENȚILOR BASARABENI DIN TIMIȘOARA

Taxe lunare de cazare în căminele UVT


Căminele C3, C15, C16, C17 - 150 de lei/lună;
Căminele C12, C13 - 180 de lei/lună;
Camelia/ C3 Garsoniere/ G4 + utilități - 200 de lei/lună;
Drept/Renașterii - 250 de lei/lună.

Taxele de studiu pot fi achitate în mai multe tranșe, conform


contractului de studii. Termenele limită pentru achitarea taxelor Cămin C3
universitare sunt stabilite în Codul drepturilor și obligațiilor studentului
și Regulamentul privind activitatea profesională a studenților de la
ciclurile universitare de licență și de masterat din Universitatea de Vest
din Timișoara. Astfel, termenele în vigoare sunt:
• taxa de reexaminare – cu cel puțin 2 zile lucrătoare înainte de
începerea sesiunii de examene în care se dorește susținerea
reexaminării (excepție în cazul reînmatriculării/repetării/
prelungirii de studii, caz în care taxele de reexaminare se achită
în termen de 5 zile lucrătoare de la începerea anului universitar)
• taxa de recontractare – primele 5 zile lucrătoare de la începerea
anului universitar;
• taxa de prelungire a studiilor – 48 de ore de la primirea
notificării conform căreia taxa a fost configurată;
• taxa de repetare a studiilor – 3 zile lucrătoare de la primirea
notificării conform căreia taxa a fost configurată.

Taxa de cazare se achită lunar, până la data de 15 a lunii următoare


celei pentru care se face plata, conform Contractului de închiriere.
După această dată, se vor aplica penalizări de 1% pentru fiecare
zi de întârziere, calculate la valoarea debitului înregistrat până la
momentul înregistrării plății.

Cămin DREPT

Cămin Camelia Cămin C17


GHIDUL STUDENTULUI BASARABEAN 23

|Viza și permisul de ședere


Odată ce ai fost admis la o universitate din România, trebuie să ai în vedere obținerea unei
vize în scop de studii și a unui permis de ședere (valabil pentru cetățenii non-UE).
1. În cazul în care ești cetățean al statului român (deții certificatul de cetățenie română și/sau certifi-
cat de naștere român sau pașaport românesc) va trebui să obții un buletin provizoriu.
2. În cazul în care ești cetățean al statului român cu buletin românesc, va trebui să obții viza de flotant.

Pentru viza în scop de studii ai nevoie de:


1. Formularul de cerere completat integral (se generează automat
după completarea cererii de solicitare a vizei pe portalul online
www.eviza.mae.ro) și semnat în fața funcționarului de la ghișeu;
2. Pașaport valabil - Valabilitatea acestuia trebuie să depăşească cu
cel puţin 3 luni data valabilității vizei de intrare în România pe
care o soliciți şi totodată să fi fost eliberat în ultimii 10 ani;
3. Certificat de naștere;
4. Buletin de identitate + fișa de însoțire;
5. Două fotografii 3x4, color, de dată recentă;
6. Dovada de acceptare la studii - eliberată de Ministerul Educaţiei
Naţionale, din care să rezulte că vei urma o formă de învăţământ
cu frecvenţă, la o instituţie de învăţământ superior de stat sau
particulară, acreditată ori autorizată provizoriu potrivit legii; Viza - MODEL
7. Cazier judiciar;
8. Asigurare medicală de călătorie – pentru perioada valabilității
vizei;
9. Contractul de cazare;
10. Acord reprezentant legal – Încuviinţarea părinţilor sau a tutorelui
cu privire la şederea în scop de studii pe teritoriul României, dacă
ești minor;
11. Mijloace financiare - Dovada mijloacelor de întreţinere, în
cuantum de cel puţin salariul de bază minim brut pe ţară garantat
în plată, lunar, pentru întreaga perioadă înscrisă în viză. Această
dovadă se face prin prezentarea unui extras de cont al unui card
bancar internațional, deschis pe numele solicitantului vizei, din Portalul online pentru viza
care să rezulte suma deținută. Atenție! Nu este necesară această
dovadă pentru studenții admiși pe loc bugetat cu bursă;
12. Dovada achitare taxe - Dovada achitării taxei de studii pentru cel
puţin un an de studii (după caz).
Toate documentele se vor prezenta în original + copie la ghișeul consulatului sau ambasadei. Înainte de asta
trebuie completată corect și integral cererea de solicitare a vizei pe portalul www.eviza.mae.ro, încărcând și
toate actele justificative, pentru a primi o programare pe e-mail pentru prezentarea fizică la ghișeu (timpul de
așteptare al programării poate varia).
24 ORGANIZ AȚIA STUDENȚILOR BASARABENI DIN TIMIȘOARA

Viza de flotant
Dacă deții carte de identitate românească, ai nevoie de viza de flotant.
Pentru aceasta ai nevoie de:
1. Cerere tip; se va imprima FAŢĂ-VERSO, pe o singură foaie F(https://arhiva.primariatm.ro/
evpers/Fisiere/anexa19.resedinta.pdf )
2. Actul de identitate, în original;
3. Certificatele de naştere ale copiilor minori sub 14 ani, original şi copie (după caz);
4. Documentul cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original şi copie – pentru detalii
accesează https://www.primariatm.ro/dovada-adresei-de-domiciliu/ ;
5. Actul de identitate al găzduitorului (proprietarul locuinței / uzufructuarul), dacă este cazul.
Pentru persoanele care solicită stabilirea reşedinței în locuri de cazare în comun – cămine, campusuri
universitare, instituții de ocrotire şi protecție socială, la rubrica din Cererea pentru înscrierea în
actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reşedinței, destinată găzduitorului, se menționează
datele administratorului imobilului, care semnează şi aplică ştampila administrației.
_____________________________________________________________________________
Studenții cazați în campusuri universitare pot depune cererea personal ori prin intermediul
administratorilor imobilelor.
Pentru depunerea cererii te vei prezenta la Evidența Persoanelor Timișoara, făcând o programare în
prealabil la adresa https://evpers.primariatm.ro/programare-carte-identitate/

Permisul de ședere
După intrarea în România trebuie să obții un permis de ședere. Acesta atestă dreptul de
ședere în România și îl poți obține de la Inspectoratului General pentru Imigrări din județul Timiș. Pentru
obținerea permisului de ședere vei depune personal actele necesare cu cel puțin 30 de zile înainte de
expirarea dreptului de ședere acordat de viză. De asemenea, ai posibilitatea de a depune documentele
și prin intermediul aplicației online, disponibilă la adresa https://portaligi.mai.gov.ro/portaligi/, după
care vei fi programat pentru depunerea actelor în original.
Pentru permisul de ședere ai nevoie de:
1. Cerere;
2. Documentul de trecere a frontierei (pașaportul în original și copie a
paginii principale, paginii cu viza și paginii cu ștampila de intrare în
țară);
3. Dovada de acceptare la studii;
4. Adeverința de la facultatea la care îți faci studiile care să ateste că
urmezi o formă de învățământ la zi;
5. Adeverința medical (se poate obține la Policlinica Studențească);
6. Contractul de cazare semnat și ștampilat (original și copie);
7. Dovada mijloacelor de întreținere, în cuantum de cel puțin salariul de
bază minim brut pe țară garantat în plată pentru o perioadă de cel
puțin 6 luni (Bursierii statului român (buget cu bursa) nu trebuie să
facă dovada mijloacelor de întreținere;
8. Dosar tip plic de carton.
Permis de ședere - MODEL
Dosarul se depune la Serviciul de Imigrări al Județului Timiș, str.
Andrei Mocioni, nr. 8 - 10.
GHIDUL STUDENTULUI BASARABEAN 25

Buletinul provizoriu
Buletinul provizoriu este documentul cu ajutorul căruia un student cu cetățenie română se
poate identifica ca persoană fizică în spațiul românesc, când acesta nu deține reședință oficială.

Programări pentru depunerea cererilor :


- Programarile online sunt disponibile pentru ghișeele
1,4,5,6. La ghișeele 1,4,6 se pot face programări pentru in-
tervalul orar 8:30 – 16:30, acestea se fac pe site-ul primăriei (
https://www.primariatm.ro/acte-de-identitate/ ).
- Programările telefonice sunt disponibile pentru ghișeele
3,7,8, la numărul de telefon 0751999888 sau 0747777666.

Documente necesare:
1. Eliberarea unui act de identitate în caz de expirare/ schimbare domiciliu/ modificare date/
preschimbare/ anulare/ modificare fizionomie;
2. Eliberarea unui act de identitate în cazul pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate;
3. Primul act de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani/ Eliberarea unui act de identitate minorului
(cu vârsta de până la 18 ani);
4. Primul act de identitate după împlinirea vârstei de 18 ani;
5. Eliberarea actului de identitate după dobândirea/ redobândirea cetățenilor române;
6. Carte de identitate pentru cetățenii români care doresc să-și schimbe domiciliul din străinătate în
România;
7. Carte de identitate provizorie pentru cetățenii românia care doresc să-și schimbe domiciliul din
străinătate în România;
8. În cazul în care vă aflați temporar în străinătate;
9. În cazul în care nu dețineți unul sau mai multe documente necesare pentru eliberarea cărții de
identitate.

Formulare : site-ul primariei ( https://www.primariatm.ro/acte-de-identitate/ )


Taxa pentru buletinul provizoriu este 1 leu.
Termenul de soluționare al cererilor este de 7 zile lucrătoare pentru eliberarea cărților de identitate.
26 ORGANIZ AȚIA STUDENȚILOR BASARABENI DIN TIMIȘOARA

| IV. Student la TIMIȘOARA


Despre Cazare
Universitatea Politehnica Timișoara Universitatea de Vest din Timișoara
UPT îți asigură cazarea în căminele sale În căminele UVT, cazarea se face
în intervalul de timp al studenției, care începe anual, înaintea începerii anului universitar,
în a patra zi de dinaintea primei zile a anului în conformitate cu prevederile din calendarul
universitar şi se termină în prima zi a vacanţei de general de cazare, cu cel puțin o săptămână
vară, precum şi pe parcursul stagiilor de practică înainte de începerea procesului de cazare. De
programate în Timişoara în timpul vacanţei asemenea, se pot face cazări sau transferuri între
de vară. În restul timpului, căminele vor avea cămine lunar, în cazul eliberării unor locuri de
un regim stabilit în mod operativ, astfel încât cazare, fiind necesar a se depune o cerere în acest
să fie posibile reparaţii, igienizări, dezinsecţii, sens care va intra în analiza Biroului Executiv de
acordarea de concedii legale personalului aferent. Cazare (BEC).
De regulă, căminele se vor închide pe perioada Pot beneficia de cazare doar studenții care
vacanţelor. urmează pentru prima dată un ciclu de studii
Cazarea se face pe baza Contractului de universitare (licență, master, doctorat). Studenții
Închiriere individual încheiat între Universitatea care efectuează al 2-lea ciclu de studii universitare
Politehnica Timişoara şi fiecare locatar. Toate primesc cazare doar în cazul în care au rămas
obligaţiile şi drepturile părţilor se stabilesc prin locuri disponibile după cazarea studenților aflați
acest contract. Locurile de cazare din căminele la primul ciclu de studii universitare de licență,
UPT se repartizează de către Direcţia Socială master sau doctorat.
din cadrul Direcţiei General Administrative. Cazarea în cămine se realizează pe
Procesul de repartizare este condus şi avizat de principiul egalității în drepturi între studenții
către Prorectorul cu procesul de învăţământ şi UVT. Cazarea se va face distinct pentru două
problematică studenţească. Cazarea propriu-zisă categorii:
se va face în conformitate cu Art. 3 al prezentului a) pe baza rezultatelor școlare și a activităților
Regulament. extracurriculare;
La sfârșitul anului, ai ocazia să-ți alegi căminul în b) cazuri sociale.
care vrei să stai în următorul an universitar. Acest UVT repartizează fiecărei facultăți un număr de
proces fiind numit precazare. locuri de cazare, în funcție de numărul de studenți
De obicei, studenții români de pretutindeni în și de numărul de cereri de cazare. Fiecare facultate
anul 1 sunt repartizați într-un cămin. Pentru își repartizează locurile de cazare pentru ciclurile de
cazare este nevoie de buletin, copie buletin și 4 licență, masterat și doctorat în funcție de politica pe
poze ¾. Aducem la cunoștință că românii de care o promovează (cazarea prioritară a studenților
pretutindeni nu achită cazarea. de anul I etc.).
Pentru cazare este nevoie de buletin, copie buletin
și 2 poze ¾. Aducem la cunoștință că românii
de pretutindeni nu achită taxa de cazare.
GHIDUL STUDENTULUI BASARABEAN 27

Procesul de studii
Ca să să-ți fie pe înțeles acest subcapitol, o să trecem pe rând prin procesul de învățământ uni-
versitar, în ordine cronologică - de la prima zi de facultate, până la sesiune și vacanțe.

După nenumăratele încercări de a înțelege orarul și a identifica sălile de curs, încet cu încet vei
face cunoștință cu toți colegii tăi. Comparativ cu liceul și clasele paralele, studenții la universități sunt
împărțiți puțin mai diferit. Toți studenții din aceeași specializare, formează un an (an I, an II etc.), apoi
ei sunt divizați în grupe, care la rândul lor sunt împărțite în semigrupe. Fiecare universitate/facultate
are regulament propriu de divizare a listelor cu studenții în acest sistem, respectiv tot ce se cere de la
tine e să fii atent și să te ții alături de grupe și semigrupa ta. Liderii tăi vor fi șefii de an, de grup, de
semigrupă, care sunt aleși prin vot democratic și reprezintă vocea voastră, a studenților, în universitate
și mențin legătura constant cu cadrele didactice.
Anul universitar este împărțit în 2 semestre După cum îți dai seama și aici există o
a câte 14 săptămâni, la finalul cărora este regulă oarecare. În primul rând sunt examenele
perioada de sesiune. Disciplinele în facultate din sesiune. Ele sunt cele mai importante, deseori
sunt structurate în următorul fel: cele mai dificile. Examenele se țin strict în
• Curs - partea de teorie. Cursul este foarte perioada de sesiune, fiind împărțite în mai multe
important pentru a înțelege bazele materiei. prezentări (depinde de universitate), ce reprezintă
• Seminar - partea practică. Aici vei aplica în că ai mai mult de o șansă de a lua examenul pe
practică cunoștințele obținute de la curs. notă de trecere - mai mult sau egal cu 5, sau de a-ți
Partea de seminar este mult mai interactivă mări nota. De asemenea, există teste periodice,
și implică mai multe calcule, discuții, studii examene de presesiune, predare de proiecte etc.,
de caz, etc., în conformitate cu profilul facultății.
• Laborator - partea experimentală. Aici vei
lucra deja la nivel de cercetare, analizând
diferite teme în laboratoare, lucrând cu
instrumente pe partea de măsurători, analize
și creație.
Pentru a promova o materie este nevoie să treci
examenul sau testul, aferent materiei.
28 ORGANIZ AȚIA STUDENȚILOR BASARABENI DIN TIMIȘOARA

Unul dintre cele mai importante aspecte din facultate, sunt creditele.

Ce sunt ele?
Creditele reflectă cantitatea de muncă investită de student, pentru însușirea disciplinei sub
toate aspectele: curs, laborator, seminar etc. Creditele sunt numere întregi, asociate fiecărei discipline
cuprinse în planul de învățământ. Un credit presupune între 25 și 30 de ore de studiu pentru disciplina
respectivă. În total sunt cel puțin 30 credite pe semestru, 60 pe an. Creditele sunt dobândite în urma
promovării examenului, calificării la seminar cu minimum 5, obținerea calificativului admis etc. Pentru
a putea promova până în următorul an universitar, este nevoie de acumulat minimul 50% din totalul
de credite (30), iar pentru a primi diploma de finalizare a studiilor este nevoie de a obține absolut
toate creditele din perioada anilor. De asemenea, ele ajută la calculul mediei ponderate, obținerea
unui loc în cămin etc. Totuși, scopul vostru trebuie să fie de a obține toate creditele și a trece materia
cu nota cea mai mare, pentru a beneficia de toate bucuriile studenției. Unele universități mai oferă
credite pentru activități extracurriculare, drept exemplu fiind UVT care oferă semestrial 2 credite
pentru studenții membrii activi ai organizațiilor studențești înscrise în Carta Universității, cum ar
fi Organizația Studenților Basarabeni din Timișoara, care anual ajută zeci de studenți să obțină aceste 2
credite.
Toate nuanțele procesului de studii se dobândesc pe parcursul anilor, deoarece ele diferă chiar
și de la o facultate la alta în cadrul aceleiași universități.

Facilități oferite studențilorUVT
Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) oferă o gamă largă de beneficii, facilități și opor-
tunități pentru susținerea procesului educațional, pentru sprijin social, pentru consiliere sau pentru
dezvoltare personală.
În continuare vă prezentăm principalele facilități • reducere 75 % pentru accesul la muzee,
de care se bucură studenții UVT: concerte, spectacole de teatru, operă, film,
• dreptul de a aplica pentru un loc de cazare la alte manifestări culturale și sportive
într-un cămin studențesc; organizate de instituții publice, conform
• dreptul de a beneficia de diverse tipuri de art. 205 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu
burse, atât pentru recompensarea rezultatelor modificările și completările ulterioare;
academice, cât și de sprijin social; • asistență medicală gratuită la Policlinica
• transport feroviar cu 50% reducere, în Studențească situată în Complexul Studențesc;
baza legitimației de student, pentru toți • acces gratuit la Biblioteca Centrală
studenții înmatriculați la programe de Universitară „Eugen Todoran” din Timișoara
studii universitare la forma de învățământ – o bibliotecă modernă, ce oferă acces atât la
cu frecvență, indiferent de vârstă, pe orice resurse în format fizic, cât și la baze de date
rută internă, indiferent de destinație sau de electronice, precum și la săli de lectură și
distanța călătoriei, pentru toate tipurile de spații de studiu;
trenuri, pe locuri de clasa a II-a, pe toată • acces la baza sportivă a UVT (săli & terenuri
perioada anului calendaristic, indiferent de de sport);
operatorul feroviar; • dreptul de a aplica pentru locuri în taberele
• transport local în comun gratuit în studențești organizate de Ministerul
municipiul Timișoara, pe toate liniile, în baza Tineretului și Sportului;
abonamentelor STPT;
GHIDUL STUDENTULUI BASARABEAN 29

• oportunitatea de a parcurge cel puțin trei • UVT-TV – un studio de televiziune propriu


discipline complementare din alt domeniu care asigură informarea comunității cu privire
de studii decât cel al programului la care este la evenimentele desfășurate în universitate
înmatriculat studentul, pe perioada studiilor și nu numai și care oferă oportunitatea
universitare de licență, pentru a-și dezvolta studenților de a efectua practică în domeniul
competențe transversale; jurnalismului;
• dreptul de a beneficia gratuit de activități de • un Ghid al studentului cu toate informațiile
consiliere în carieră și consiliere psihologică necesare pentru parcurgerea studiilor
oferite de Centrul de Consiliere și Orientare universitare;
în Carieră (CCOC) din UVT ;oportunități de • dreptul de a reprezenta și a fi reprezentați în
dezvoltare antreprenorială prin intermediul structurile de conducere ale universității;
Societății Antreprenoriale Studențești (SAS); • pe parcursul studiilor universitare, fiecare
• dreptul de studiu și de a parcurge stagii de student UVT va planta cel puțin un copac,
practică pentru anumite perioade de timp pentru a contribui la un mediu înconjurător
în alte state, beneficiind de burse în cadrul sănătos;
programelor de mobilități internaționale și în • baze de practică la Poiana Mărului (jud. Caraș
baza celor peste 500 de parteneriate încheiate Severin) și Gurahonț (jud. Arad);
de UVT cu universități din întreaga lume; • Săptămâna de inițiere la UVT pentru „boboci”,
• oportunitatea de a desfășura activități de studenții înmatriculați în anul 1 al ciclului de
voluntariat în cadrul organizațiilor studențești studii universitare de licență, unde aceștia
care activează în UVT; vor participa la evenimente introductive și de
• dreptul de a beneficia în fiecare semestru și acomodare, sesiuni de informare, sesiuni de
de câte două credite de studii transferabile consiliere și orientare în mediul universitar,
pentru activitățile de voluntariat desfășurate, tururi ale municipiului Timișoara și vizite
suplimentar creditelor obligatorii, indiferent la instituțiile culturale din oraș, activități
de programul de studii pe care îl urmează. de teambuilding, evenimente culturale,
Astfel, activitatea de voluntariat devine oficial conferințe, dezbateri, expoziții, spectacole de
recunoscută de universitate și va fi înscrisă la teatru, proiecții de film, concerte etc.;
Suplimentul la diplomă la absolvirea studiilor • Ceremonie de absolvire unică, ce va face acest
universitare. Mai multe detalii despre acest eveniment unul de neuitat, prin care va vibra
drept al vostru puteți găsi în Regulamentul întreg municipiul Timișoara;
privind acordarea de credite pentru activitatea • Gală anuală a premiilor UVT unde în fiecare
de voluntariat, aprobat de Senatul UVT; an se acordă, pe bază de competiție, și premiul
• oportunitatea de a participa constant la Studentul anului;
conferințe organizate de Universitatea de Vest • oportunitatea de a participa la diverse
din Timișoara având invitați personalități proiecte de cercetare științifică, alături de
de marcă din lumea academică și științifică cadrele didactice;
națională și internațională; • viziune educațională inovatoare, centrată pe
nevoile studenților – Teaching & Learning
Brand UVT – care stă la baza procesului
educațional din universitate.

Card STPT (transport


Legitimație de trans-
public local)
port pentru studenți
30 ORGANIZ AȚIA STUDENȚILOR BASARABENI DIN TIMIȘOARA

Facilități oferite
studenților UPT
• Burse acordate de Ministerul Educației Naționale: Burse de performanță I/II (1000/800 lei), Burse
de merit I/II (700/600 lei), Burse sociale (580 lei);
• Burse pentru stagii în străinătate prin programul Erasmus+ și acorduri bilaterale (peste 200 de
acorduri);
• Burse private de la companii;
• Burse și ajutoare sociale speciale oferite de UPT din venituri proprii;
• Cazare pentru toți studenții în căminele din Complexul Studențesc (dotate cu conexiune internet,
cablu TV, frigider în cameră, săli de lectură, bucătării și spălătorii);
• Masă subvenționată de UPT la cantina studențească, contribuția studentului fiind de numai 8 lei;
• Acces gratuit la cea mai modernă bază sportivă din țară care cuprinde: pistă de atletism, terenuri
de fotbal, terenuri de baschet, terenuri de tenis, teren de baschet, sală multifuncțională pentru
handbal, minifotbal, volei, tenis de câmp, badminton și baschet, săli de forță și fitness, bazine de
înot semiolimpice și saună;
• Asistență medicală gratuită în cadrul policlinicii studențești;
• Acces gratuit la bibliotecile și bazele de date ale întregului centru universitar;
• Transport gratuit pe mijloacele de transport în comun din Timișoara;
• Tabere studențești gratuite;
• Participare, alături de ligile studențești, la activități de voluntariat recunoscute prin credite;
• Centru de Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC) – care are
rolul de a-i sprijini pe cei interesați, în dezvoltarea unei cariere de
succes și oferă următoarele servicii:
• Consiliere educațională, individuală și de grup;
• Consiliere în carieră, individuală și de grup;
• Consiliere psihologică și evaluare aptitudinală;
• Facilitarea legăturii cu piața muncii pentru stagii de practică, lo-
curi de muncă și alte posibile colaborări;
Broșură UPT -
• Reduceri pentru toți studenții la diverși parteneri economici prin
Politehnica noului secol
proiectul PoliCard (MedLife, Tucano Coffee, Bun Burger, Așii
Telefoanelor etc.)
• Alumniversum - o festivitate de absolvire grandioasă dedicată tuturor absolvenților la final de stu-
dii, care se organizează pe Stadionul Știința;
• Cursuri și activități extracurriculare* (Innovation Labs, SAS-Dezvoltare calităților antreprenoriale
ale studenților și profesionalizarea acestora în cadrul Societății Antreprenoriale Studențești);
• Program de formare psihopedagogică – nivel I (în paralel cu studiile de licență);
• Evenimente de cariera bianuale care vin cu mii de oferte de practică și locuri de munca pentru
studenți și absolvenți.
GHIDUL STUDENTULUI BASARABEAN 31

Timișorean în devenire
Abia după ce vei trăi toate capitolele descrise recent, după ce vei da prima petrecere în cămin,
după ce vei rămâne șocat de una dintre materiile de la facultate, după ce vei obține primele, dar cele
mai importante succese în viața de student, după ce vei ști cum arată fiecare stradă și clădire din piețele
orașului, atunci te poți considera un Timișorean în devenire!
Procesul de acomodare cu mediul universitar și Timișorean, este destul de simplu dacă încerci
să prinzi cât mai multe activități curriculare, să te implici în societăți de voluntariat, să aplici la selecții
pentru echipele sportive universitare, să încerci cât mai multe localuri din oraș, și îți faci o mulțime de
prieteni și cunoscuți și desigur să iubești toată atmosfera și farmecul vieții studențești, fără somn, dar
cu mii de amintiri și experiențe.

Timișoara este un oraș


enorm în posibilități, unde
fiecare își va găsi activități pe
placul său. Dacă iubești sportul
și nu poți o săptămână fără
antrenamente, recomandăm
Complexul Sportiv Banu
Sport, unde pe lângă o sală
performantă de forță și fitness,
ai posibilitatea să joci cu
colegii orice sport de echipă pe
terenul polivalent din cadrul
complexului. Pentru o seară
socială frumoasă, unde poți ieși
cu toți prietenii recomandăm
House of Pool, iar pentru o
petrecere de neuitat în club
recomandăm Berărescu și
ATU. Pentru un drum frumos
către facultate, recomandăm
să treceți dimineața prin Sută
la Sută, unde găsești cele mai
bune gogoși și gustări din oraș.

Din moment ce salutul


și rămasul bun al tău se
va transforma într-un
simplu ,,Ceau”, atunci
procesul de adaptare a
luat sfârșit și deja ai tot
dreptul să te numești
Timișorean adevărat!

Harta Timișoarei ce cuprinde zona centrală și Complexul studențesc


32 ORGANIZ AȚIA STUDENȚILOR BASARABENI DIN TIMIȘOARA

| OSB Timișoara
Student azi,
ider mâine
Fiindcă am atins tema voluntariatului și poate că sunteți curioși să aflați cine a elaborat acest
ghid și de ce, vă prezentăm cu mare drag organizația ce reunește toți basarabenii din Timișoara într-o
societate unită, timp de 21 de ani, o organizație ce anual execută o totalitate de proiecte dedicate stu-
denților și nu doar - Organizația Studenților Basarabeni din Timișoara.
OSB Timișoara este o organizație non-guvernamentală, non-profit și neafiliată politic, ce
se ocupă din 2001, de reprezentarea studențească a românilor etnici basarabeni din universitățile
Timișorene. Datorită patrimoniului bogat și divers, oamenilor minunați ce anual organizează aseme-
nea proiecte precum: Descoperă Timișoara, Teambuilding, Balul Bobocilor, Festivalul Cultural Zilele
Basarabiei, Cupa locală și națională de fotbal/volei a basarabenilor, proiecte caritabile și multe alte
activități deosebite, OSB a devenit o societate ce ajută membrii săi și nu doar, să construiască o bază
de experiență profesională, o bază de lider și coordonator. Aceste experiențe ajută enorm la formarea
personalității, la angajare și lucru propriu-zis și viața de student.

OSB este acel loc unde ți se oferă ajutorul și


suportul necesar, locul unde niciodată nu te vei
simți singur, locul ce îl poți numi ,,ACASĂ”