Sunteți pe pagina 1din 17

Domnului Vitalie TIMOTIN

Șef al INSP al IGP


comisar principal

NOTA INFORMATIVĂ
cu privire la situația accidentară pentru perioada 01.01.2021 – 31.12.2021

Potrivit datelor din Sistemul informațional automatizat ”Registrul accidentelor rutiere”,


pe parcursul a douăsprezece luni ale anului 2021, s-au înregistrat 2517 accidente în traficul
rutier, în rezultatul cărora 254 persoane au decedat, iar altele 2834 au fost traumatizate.

3123 3031
2615 2834
2585 2517
2265
2004

274 277 245 254


2018 2019 2020 2021

Trendul accidentelor rutiere înregistrate în perioada de 12 luni ale anilor


2018 – 2021 și consecințele acestora.

Evoluția situației accidentare în perioada anilor 2018-2021 (Diagrama nr.1) are un


caracter descendent, fiind înregistrată o descreștere cu:
- 3,7% la numărul de accidentelor în traficul rutier;
- 7,3% la numărul persoanelor decedate;
- 9,3% la numărul persoanelor traumatizate.

Accidente Decedați Traumatizați


277
3000 2615 2585 280 274 3500 3123 3031
2517 2834
2500 270 3000
2004 2265
254 2500
2000 260
245 2000
1500 250
1500
1000 240 1000
500 230 500
0 220 0
2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

Accidente Decedați Traumați


Diagrama nr.1 Evoluția situației accidentare pentru 12 luni ale anilor 2018-2021.

Prin urmare, comparând datele generalizate, cu perioada analogică a anului precedent, se


atestă o creștere la toate compartimentele (Diagrama nr.2), după cum urmează cu:
+25,6% la numărul de accidente înregistrate;
+3,67% a persoanelor decedate și respectiv;
+25,12% a persoanelor traumatizate.
Accidente / 2020 2021 +/- %
persoane
Înregistrate 2004 2517 +513 +25,6%

Decedați 245 254 +9 +3,67%

Traumatizați 2265 2834 +569 +25,12%

Diagrama nr.2 Evoluția situației accidentare pentru 12 luni ale anului 2021.

CAUZE A PRODUCERII ACCIDENTELOR RUTIERE


Datele generalizate la nivel național cu referire la „cauzele producerii accidentelor
rutiere”, prezintă următoarele rezultate:

2019 2020 2021

894
900
800
700 602614
600
449 433
500
400 335 313
272
300 223 191 227 207
159 158 170 158150
200 84 123 118110
100
0

Diagrama nr. 3 Principalele cauze generatoare de accidente rutiere.


Astfel, indicii generalizați, supuși analizei, cu referire la „cauza producerii accidentelor
rutiere”, ne arată că „Viteza neadecvată vizibilității, condițiilor, situației rutiere” rămâne
principala cauză, și constituie 35,52% din numărul total al accidentelor supuse evidenței
pentru perioada vizată, care a dus la decesul a 134 (a.p.119,+12,61%) persoane și
traumatizarea altor 1028 (a.p.716, +43,53%).
2019 2020 2021 Total General
Cauza producerii
A D T A D T A D T A D T
accidentului
Conducere imprudentă 109 17 108 97 8 102 102 9 105 5,15 12,5 2,94
Depăşire neregulamentară 51 11 83 47 13 71 62 16 95 31,91 23,08 33,8
Neacordarea priorităţii 19
223 5 299 6 239 335 8 424 75,39 33,33 77,41
altor autovehicule 1
Neacordarea priorităţii 31
449 12 451 11 316 433 22 424 38,34 100 34,18
pietonilor 3
Neasigurarea la
22
schimbarea benzii sau 272 20 378 15 262 159 12 201 -29,96 -20 -23,28
7
direcţiei de mers
Nerespectarea distanţei 102,3
158 5 194 84 3 105 170 2 195 -33,33 85,71
dintre vehicule 8
15
Stare de ebrietate alcoolică 158 37 181 22 179 123 19 137 -18 -13,64 -23,46
0
Traversare
11
neregulamentară a 207 26 185 20 102 110 15 95 -6,78 -25 -6,86
8
drumului de către pietoni
Viteză neadecvată
61 102
vizibilităţii, condiţiilor, 602 93 760 119 716 894 134 45,6 12,61 43,58
4 8
situaţiei rutiere

Analiza datelor înregistrate, cu privire la cauzele producerii accidentelor rutiere, ne


reflectă o creștere cu +102,38% la accidentele rutiere ca urmare a „Nerespectarea distanței
dintre vehicule”. În același timp s-a înregistrat o descendență semnificativă a accidentelor
rutiere, cât și a consecințelor acestora, produse ca urmare a „Neasigurarea la schimbarea
benzii sau direcției de mers, viraj incorect” cu – 29,96%.

DINAMICA ACCIDENTELOR RUTIERE CONFORM CATEGORIEI


Potrivit datelor statistice extrase din aceiași sursă de informație, la capitolul „categoria
accidentului și tipul”, proporționalitatea accidentelor este următoarea:

2019 2020 2021


Categoria de accident A D T A D T A D T
Accident cu participarea
948 106 880 679 91 621 868 88 806
vehiculelor şi a pietonilor
Accidente cu participarea unui
743 96 861 702 97 797 779 110 872
singur vehicul
Accidente rutiere cu participarea
894 75 1290 623 57 847 870 56 1156
mai multor mijloace de transport
Total General 2585 277 3031 2004 245 2265 2517 254 2834

1156
1200 868 870 872
1000 806 779
800 Accidente
600
400 88 56 110 Decedati
200 Traumati
0
Accidente cu participarea Accidente cu participarea mai Accidente cu participarea unui
vehiculelor si a pietonilor multor vehicule (34,56%) vehicul (30,95%)
(34,49%)

2021-categorii accidente rutiere


Analizând datele din diagramele de mai sus, se constatată că cele mai multe accidente
rutiere s-au înregistrat cu participarea mai multor vehicule – 870 (a.p.623, +39,65%)
accidente, în urma cărora au decedat 56 (a.p.57, -1,75%) persoane și altele 1156 (a.p.847,
+36,48%) persoane fiind traumatizate, astfel, înregistrând o creștere a numărului accidentelor
și a persoanelor traumatizate, iar numărul persoanelor decedate a scăzut, față de perioada
analogică a anului precedent.
Referitor la tipul accidentului, s-a constatat că, cel mai mare număr de accidente au fost
comise ca urmare la:
 tamponarea pietonilor aflați pe spațiile destinate circulației acestora
(18,51%) – 466 (a.p.356, +30,9%) accidente, în urma cărora au decedat 24 (a.p.16,
+50%) persoane și alte 460 (a.p.354, +29,94%) persoane traumatizate;
 ciocnire laterală (16,77%) – 422 (a.p.332, +27,11%) accidente, în urma cărora au
decedat 12 (a.p.17, -29,41%) persoane și alte 538 (a.p.430, +25,12%) persoane traumatizate;
 tamponarea pietonilor angajaţi în traversare neregulamentară sau
staţionaţi pe partea carosabilă a drumului (10,33%) – 260 (a.p.195, +33,33%)
accidente, în urma cărora au decedat 33 (a.p.43, -23,26%) persoane și altele 228
(a.p158, +44,3%) persoane traumatizate;
 inversiune (10,05%) – 253 (a.p.237, +6,75%) accidente, urmare cărora au
decedat 31 (a.p.31) persoane și alte 276 (a.p.285, -3,16%) persoane traumatizate;
 ciocnire „faţă în spate”, inclusiv cu automobile oprite în virtutea situaţiei
rutiere (8,58%) - 216 (a.p.123, +75,61%) accidente, în urma cărora au decedat 3
(a.p.3) persoane și alte 279 (a.p.163, +71,17%) persoane traumatizate;
 tamponare cu obstacol din afara carosabilului (8,3%) – 209 (a.p.174,
+20,11 %) accidente, urmare cărora au decedat 49 (a.p.42, +16,67%) persoane și alte
256 (a.p.209, +22,49%) persoane traumatizate.
Totodată, se menționează faptul că, pe parcursul perioadei de raport comparativ cu
aceeași perioadă a anului 2020 s-a înregistrat creștere la accidentele rutier ca urmare a:
 ciocnire cu vehicul staţionat (1,51%) – cu 153,33% sau 38 accidente
comparativ cu 15 înregistrate în perioada analogică în 2020, urmare cărora au decedat 3
(a.p.0, +100%) persoane și alte 40 (a.p.13, +207,69%) persoane traumatizate;
 căderea pasagerului în vehicul (2,22%) - cu 115,38% sau 56 accidente
comparativ cu 26 înregistrate în perioada analogică în 2020, urmare cărora au fost
traumatizate 56 (a.p.27, +107,41%) persoane.
EVOLUȚIA ACCIDENTELOR RUTIERE CONFORM MEDIULUI:
URBAN, RURAL
Potrivit datelor statistice extrase, referindu-ne la mediul producerii accidententelor
rutiere, proporționalitatea accidentelor este următoarea:
1600
1400
1360
1271
1200
1000
960
800
558 613
600 509 460 446 511
400
200
158 138 122
0
2019 2020 2021
SAT (20,3%) ORAȘ (50,49%) TRASEE (24,35%) INAFARA LOCALIATATI

Astfel, indicii generalizați, supuși analizei, ne arată că mediul urban este în topul
producerii a accidentelor rutiere, unde au fost înregistrate 50,49% din numărul total de
accidente produse pe teritoriul țării, sau 1271 (a.p.960,+ 32,4%) accidente, în urma cărora 40
(a.p.44, -9,1%) persoane au decedat, iar altele 1367 (a.p.1048, +30,4%) s-au ales cu diferite
traumatisme.
Mediul 2019 2020 2021 Total general
A D T A D T A D T A D T
urban 1360 62 1550 960 44 1048 1271 40 1367 32,4 -9,1 30,4
rural 509 65 558 460 64 499 511 62 535 11,1 -3,1 7,2
trasee 558 120 737 446 112 537 613 132 773 37,44 17,86 43,95
în afara -20 -12,2
localității 158 30 186 138 25 181 122 20 159 11,6

TOTAL 2585 277 3031 2004 245 2265 2517 254 2834 25,6 3,67 25,12

MEDIUL URBAN
Urmare a analizei datelor supuse evidenței se atestă că, principalele cauze generatoare a
accidentelor rutiere în mediul urban sunt:
 „Neacordării priorității pietonilor” a înregistrat 376 (a.p.281, +33,81%) accidente,
soldate cu 15 (a.p.5, +200%) persoane decedate şi 372 (a.p.289, +28,72%)
traumatizate;
 „Vitezei neadecvate vizibilității, condițiilor, situației rutiere” a înregistrat 266
(a.p.137, +94,16%) accidente, soldate cu 12 (a.p.12) persoane decedate şi 278
(a.p.153, +81,7%) traumatizate;
Cu referire la tipul accidentului rutier, s-a constatat că, cel mai mare număr de accidente au
fost comise ca urmare a:
 ,,Tamponarea pietonilor aflați pe spațiile destinate circulației acestora”, a înregistrat
411 (a.p.326, +26,07%) accidente, soldate cu 16 (a.p.9, +77,78%) persoane decedate
și 410 (a.p.331, +23,87%) traumatizate;
 ,,Ciocnire laterală”, a înregistrat 240 (a.p.215, +11,63%) accidente, soldate cu 1
(a.p.7, -85,71%) persoane decedate și 292 (a.p.271, +7,75%) traumatizate;
 ,, Tamponarea pietonilor angajaţi în traversare neregulamentară sau staţionaţi pe
partea carosabilă a drumulu”, a înregistrat 157 (a.p.121, +29,75%) accidente, soldate
cu 10 (a.p.14, -28,57%) persoane decedate și 142 (a.p.111, +34,23%) traumatizate;

MEDIUL RURAL
Referindu-ne la mediul rural stabilim că, au fost comise 20,3% din numărul total de
accidente produse pe teritoriul țării sau 511 (a.p.460,+ 11,1%) accidente, în urma cărora 62
(a.p.64, -3,1%) persoane au decedat, iar altele 535 (a.p.499, +7,2%) s-au ales cu diferite
traumatisme.
Urmare a analizei datelor supuse evidenței se atestă că, principalele cauze generatoare a
accidentelor rutiere în mediul urban sunt:
 „Vitezei neadecvate vizibilității, condițiilor, situației rutiere” a înregistrat 238
(a.p.180, +32,22%) accidente, soldate cu 32 (a.p.29, +10,34%) persoane decedate şi
256 (a.p.201, +27,36%) traumatizate;
 „Stare de ebrietate alcoolică, adormire la volan” a înregistrat 65 (a.p.89, -26,97%)
accidente, soldate cu 8 (a.p.12, -33,33%) persoane decedate şi 66 (a.p.101, -34,65%)
traumatizate;
Cu referire la tipul accidentului rutier, s-a constatat că, cel mai mare număr de accidente au
fost comise ca urmare a:
 ,,Inversiune”, a înregistrat 104 (a.p.84, +23,81%) accidente, soldate cu 11 (a.p.9,
+22,22%) persoane decedate și 104 (a.p.98, +6,12%) traumatizate;
 ,, Tamponare cu obstacol din afara carosabilului”, a înregistrat 80 (a.p.78, +2,56%)
accidente, soldate cu 15 (a.p.15) persoane decedate și 83 (a.p.82, +1,22%)
traumatizate;
 ,, Tamponarea pietonilor care circulau pe partea dreaptă a drumulu”, a înregistrat 61
(a.p.43, +41,86%) accidente, soldate cu 8 (a.p.10, -20%) persoane decedate și 58
(a.p.40, +45%) traumatizate;

EVOLUȚIA ACCIDENTELOR RUTIERE PE TRASEELE NAŢIONALE


Pe drumurile naționale au fost comise 613 (a.p.446, +37,44%) accidente rutiere soldate
cu 132 (a.p.112, +17,86%) persoane decedate și 773 (a.p.537, +43,95%) traumatizate.
Urmare a analizei datelor supuse evidenței se atestă că, principalele cauze generatoare a
accidentelor rutiere pe traseele naționale se menține, viteza neadecvată condițiilor, situației
rutiere (320-78-400), sau circa 52,2% din numărul total al accidentelor rutiere produse pe
trasee și neacordarea priorităţii altor autovehicule (60-7-85) cu 9,7%.
Prin urmare, referindu-ne la tipul accidentului rutier, stabilim că, urmare a ciocnirii
laterale sau înregistrat 115 (a.p.57, +101,75%) accidente rutiere soldate cu 9 (a.p.6, +50%)
persoane decedate și altele 157 (a.p.80, +96,25%) traumatizate. Această categorie de accident
este în topul evenimentelor rutiere produse pe trasee naționale soldate cu cel mai ridicat
număr al persoanelor pătimite și, constituie circa 18,7% din numărul total al accidentelor
rutiere înregistrate pe drumurile naționale.
Contextual, prezintă tendințe de creștere a accidentelor rutiere ca urmare a:

Tamponarea pietonilor aflați pe spațiile destinate circulației acestora, a înregistrat


34 (a.p.14, +142,86%) accidente, soldate cu 6 (a.p.5) persoane decedate și 30 (a.p.9,
+233,33%) traumatizate;
Tamponarea pietonilor care circulau pe partea dreaptă a drumului, a înregistrat
37 (a.p.23, +60,87%) accidente, soldate cu 15 (a.p.13, +15,38%) persoane decedate și 22
(a.p.13, +69,23%) traumatizate;
Tamponare cu obstacol din afara carosabilului, a înregistrat 72 (a.p.54, +33,33%)
accidente, soldate cu 23 (a.p.16, +43,75%) persoane decedate și 100 (a.p.73, +36,99%)
traumatizate;
Ciocnire „faţă în spate”, inclusiv cu automobile oprite în virtutea situaţiei
rutiere, a înregistrat 47 (a.p.40, +17,5%) accidente soldate cu 1 (a.p.2) persoane decedate și
82 (a.p.51, +60,78%) traumatizate;
Tamponarea pietonilor angajaţi în traversare neregulamentară sau staţionaţi pe
partea carosabilă a drumului, a înregistrat 56 (a.p.38, +47,37%) accidente, soldate cu 16
(a.p.20, -20%) persoane decedate și altele 40 (a.p.19, +110,53%) traumatizate.
Separând drumurile naționale pe categoria traseului, ca cel mai cu risc sporit de
producerea a accidentelor rutiere și consecințele se identifică următoarele direcții:
- traseul R3 Chișinău – Hâncești – Cimișlia – Basarabeasca – frontiera cu Ucraina , a
înregistrat 52 (a.p.36) accidente soldate cu 4 (a.p.4) decedați și 71 (a.p.52) persoane
traumatizate;
- traseul M5 Frontiera cu Ucraina – Criva – Bălți – Chișinău – Tiraspol – frontiera
cu Ucraina, a înregistrat 31 (a.p.27) accidente soldate cu 9 (a.p.9) decedate și 35 (a.p.36)
persoane traumatizate;
- traseul R6 Chișinău – Orhei – Bălți, a înregistrate 57 (a.p.53) accidente soldate cu 8
(a.p.12) decedați și 82 (a.p.67) persoane traumatizate;
- traseul R16 Bălți – Fălești – Sculeni – Ungheni, a înregistrat 18 (a.p.15) accidente,
soldate cu 3 (a.p.4) persoane decedate și 19 (a.p.14) traumatizate.
Totodată se identifică faptul că drumul expres, M1-Frontiera cu România – Leușeni –
Chișinău – Dubăsari – frontiera cu Ucraina, a înregistrat tendințe de creștere a
fenomenului accidentar fiind, produse 28 accidente rutiere soldate cu 7 persoane decedate și
altele 41 traumatizate, comparativ cu 12 accidente rutiere soldate cu 4 persoane decedate și
altele 11 traumatizate, înregistrate în perioada analogică a anului 2020.

57
60 52 53
50
36
40 31 28
27
30 18 2020
15 12
20 2021
10
0
R-3 M-5 R-6 R-16 M-1

În același context, se evidențiază că cele mai multe persoane au decedat în consecințele


accidentelor produse pe:
- traseul R3 raionul Hâncești – 4 persoane;
raionul Ialoveni – 1 persoană;
- traseul R6 raionul Orhei – 2 persoane;
raionul Sângerei – 3 persoane;
raionul Telenești – 2 persoane;
- traseul M5 raionul Râșcani – 3 persoane;
raionul Briceni – 1 persoană;
raionul Fălești – 3 persoane;
mun. Chișinău – 1 persoană;
- traseul R16 raionul Fălești – 1 persoană;
raionul Ungheni – 2 persoane.
DINAMICA ZILNICĂ DE COMITERE A ACCIDENTELOR RUTIERE

În urma analizei indicilor supuși, la capitolul „numărul accidentelor rutiere înregistrate


în dependență de ziua producerii”, s-a constatat că pe parcursul perioadei de raport cele mai
multe accidente au fost comise în zilele de vineri și duminică – 391 și 376 cazuri.
Comparativ cu perioada analogică a anului 2020, se identifică că, cel mai mare număr de
accidente au fost comise în zilele de luni – 302 cazuri și sâmbătă – 298 cazuri.

2019 2020 2021


Ziua săptămînii A D T A D T A D T
Luni 392 39 489 302 36 328 346 37 387
Marti 366 21 425 291 29 327 342 31 384
Mercuri 347 46 413 274 23 302 356 34 384
336 30 373
Joi 276 33 315 354 33 392
Vineri 398 45 447 284 40 302 391 32 449
Simbata 348 42 415 298 48 362 352 47 384
Duminică 398 54 469 279 36 329 376 40 454
Total General 258 277 3031 2004 245 2265 2517 254 2834
5

Ziua comiterii an.2020 Ziua comiterii an.2021


Sîmbătă Sîmbătă
Duminică 376 Luni 346Marţi
Duminică 279 Luni 302
298 352 342
Marţi
291

Miercuri Miercuri
Vineri 274
284 Vineri 356
Joi 276
391 Joi 354

EVOLUȚIA PE ORE A ACCIDENTELOR RUTIERE

Conform datelor extrase din aceeași sursă, la capitolul „numărul accidentelor rutiere
comise în dependență de intervalul de timp”, înregistrate pe parcursul perioadei de referință,
se constată că, cele mai multe au fost comise în intervalul de timp 18:00-20:00, 367 cazuri
(a.p. 312).
Tot în această perioadă se menține și nivelul ridicat de traumatizme, fiind înregistrate 414
(a.p.312) persoane traumatizate și 32 (a.p.41) decese.
2019 2020 2021
Ora interval A D T A D T A D T
00.00-06.00 223 45 288 174 39 215 175 35 188

06.00-08.00 158 18 196 140 20 170 148 24 169

08.00-10.00 248 12 294 180 11 220 238 14 270

10.00-12.00 265 28 338 210 10 245 266 8 308

12.00-14.00 267 13 303 200 20 221 290 18 327

14.00-16.00 270 21 329 213 15 262 305 23 344

16.00-18.00 375 33 423 285 34 296 342 37 383


349 41 375
18.00-20.00 291 41 312 367 32 414
268 41 293
20.00-22.00 188 37 185 236 30 254

22.00-24.00 162 25 192 123 18 139 150 33 177


Total General 2585 277 3031 2004 245 2265 2517 254 2834

Ora comiterii an. 2020 Ora comiterii an. 2021

188 123 174 00.00-06.00 236 150 175 00.00-06.00


06.00-08.00 148 06.00-08.00
291 140 367
08.00-10.00 238 08.00-10.00
10.00-12.00 10.00-12.00
180
12.00-14.00 12.00-14.00
14.00-16.00 14.00-16.00
16.00-18.00 16.00-18.00
18.00-20.00 34 26 18.00-20.00
28 21
20.00-22.00 2 6 20.00-22.00
5 213 0
200 22.00-24.00 305 290 22.00-24.00

În același timp se identifică că în perioada de timp între orele 14:00-16:00 s-a înregistrat
o ascendență cu +43,19%, sau 305 (a.p.213) la numărul de accidente, soldate cu 23 (a.p.15,
+53,33%) persoane decedate și 344 (a.p.262, +31,3%) traumatizate.
CATEGORIA DE VÎRSTĂ A VICTIMILOR ACCIDENTELOR RUTIERE
Conform datelor statistice extrase pentru perioada indicată, făcând referință la vârsta
victimelor care au avut de suferit ca urmare a producerii accidentelor, s-a constatat că din
3088 (decedați+traumatizați) înregistrați sunt:
 victime traumatizate ușor – 1957;
 victime traumatizate grav – 877;
 decedați – 254.
Urmare a analizei desfășurate a numărului total de persoane decedate, s-a constatat că
47,63% sau 121, persoane din numărul total, sunt persoane cu vârstă cuprinsă între 31 – 64
ani.
Numărul şi categoria de vârstă a persoanelor decedate în accidente
122121

39 44
14 16 16 18 19 17 21 25
7 4 1 0 0 3 4 6

00-06 07-09 10-14 15-17 18-20 21-24 25-30 31-64 65-150 lipsa
date
2020 2021
Analiza consecințelor survenite în urma accidentelor rutiere (persoane traumatizate)
în coraport cu vârsta victimelor se precizează faptul că, cele mai multe persoane traumatizate
au fost cu vârsta cuprinsă între 31-64 ani, 882 persoane au fost traumatizate ușor și 396
persoane au fost traumatizate grav, pe parcursul anului 2021.
DINAMICA SITUAȚIE ACCIDENTARE
ÎN RAIOANELE CARE AU ÎNREGISTRAT CREȘTERE
În urma analizei comparative a numărului accidentelor pentru douăsprezece luni ale
anului 2021, se evidențiază tendințe creștere esențială a numărului de accidente și a
consecințelor acestora, față de perioada analogică a anului 2020, în următoarele organe de
evidență:

 Șoldănești – 13-0-14 (a.p.6-1-9), +116,67% a numărului de accidente și cu


+55,56% a persoanelor traumatizate;
 Strășeni – 53-9-58 (a.p.28-12-28), +89,29% a numărului de accidente, -25% a
persoanelor decedate și cu +107,14% a persoanelor traumatizate;
 Drochia– 44-9-49 (a.p.25-3-31), +76% a numărului de accidente, +200% a
persoanelor decedate și cu +58,06% a persoanelor traumatizate;
 Rezina – 34-5-41 (a.p.23-5-21), +47,83% a numărului de accidente și cu +95,24%
a persoanelor traumatizate;
 Hîncești – 65-16-86 (a.p.44-7-57), +47,73% a numărului de accidente, +128,57% a
persoanelor decedate și cu +50,88% a persoanelor traumatizate;
 Cantemir – 31-4-31 (a.p.24-1-25), +29,17% a numărului de accidente, +300% a
persoanelor decedate și cu +24% a persoanelor traumatizate;
 Comrat – 43-10-40 (a.p.30-9-35), +43,33% a numărului de accidente și cu
+11,11% a persoanelor decedate și cu +14,29% a persoanelor traumatizate;
 Soroca – 46-10-46 (a.p.39-6-36), +17,95% a numărului de accidente, +66,67% a
persoanelor decedate și cu +27,78% a persoanelor traumatizate;
 Nisporeni – 31-7-35 (a.p.28-1-31), +10,71% a numărului de accidente, +600% a
persoanelor decedate și cu +12,9% a persoanelor traumatizate;
 Ocnița – 20-7-18 (a.p.17-1-17), +17,65% a numărului de accidente și cu +600% a
persoanelor decedate și cu +5,88% a persoanelor traumatizate;
 Briceni– 41-9-49 (a.p.39-5-43), +5,13% a numărului de accidente și cu +80% a
persoanelor decedate și cu +13,95% a persoanelor traumatizate.
CAUZE, GENERATOARE DE ACCIDENTE, ÎN RAIOANELE EVIDENŢIATE

În urma analizei indicilor supuși, la capitolul „cauza producerii accidentelor rutiere”


în raioanele cu creștere a numărului de accidente, s-a constatat că, ,,viteza neadecvată
vizibilității, condițiilor, situației rutiere” rămâne principala cauză a producerii accidentelor
rutiere.
39
40
35 29
27
30 25
25 20
18 16
20 15 15 16 2020
13 13
15 10 1112 11 2021
7 8 9 8
10 6
3
5
0
Briceni Cantemir Comrat Drochia Rezina Hîncești Nisporeni Ocnița Soroca Strășeni Ștefan
Vodă

Studiul datelor din diagrama de mai sus, prin metoda comparației cu perioada analogică
a anului 2020, ne indică asupra faptului că, în 2021 în raioanele identificate cu risc sporit de
majorare a numărului accidentelor rutiere, principala cauză rămâne a fi, ,,viteza neadecvată
vizibilității, condițiilor, situației rutiere”, care au înregistrat:

- Strășeni – 27-6-25, (a.p.13-3-12);


- Drochia– 15-5-15, (a.p.3-0-7);
- Rezina – 10-0-13, (a.p.6-2-4);
- Hîncești 39-11-53, (a.p.29-6-37);
- Cantemir –8-1-9, (a.p.27-6-34);
- Comrat – 25-8-21 (a.p.16-5-19);
- Soroca – 16-7-15, (a.p.11-2-12);
- Nisporeni – 15-4-16, (a.p.13-1-13);
- Ocnița– 12-6-9, (a.p.11-1-11);
- Briceni – 18-6-21, (a.p.20-4-21).

Localitatea cu pondere de producere a accidentelor rutiere, se menține mun. Chișinău,


unde au fost înregistrate 44,57% din numărul total de accidente produse pe teritoriul țării, sau
1122 accidente, în urma cărora 40 persoane au decedat, iar altele 1202 s-au ales cu diferite
traumatisme.
SITUAȚIA ACCIDENTARĂ ÎN mun. CHIŞINĂU
Pe parcursul perioadei de referință conform informației înregistrate în Sistemul
informațional automatizat „Registrul accidentelor rutier”, în mun. Chișinău s-au înregistrat
1122 (a.p.798, +40,6%) accidente în traficul rutier, în rezultatul cărora 40 (a.p.33, +21,21%)
persoane au decedat, iar altele 1202 (a.p.894, +34,45%) au fost traumatizate.

1600 Accidente (+40,6%)


Decedați (+21,21%)
1400 1345 Traumați (+34,45%)
1202
1200 1154 1122

1000
894
798
800

600

400

200
46 33 40
0

Confruntând datele generalizate, cu perioada anului precedent, se constată o creștere


semnificativă la toate compartimentele.
CAUZELE GENERALE PE MUN. CHISINAU
Analiza datelor înregistrate, cu privire la cauzele producerii accidentelor rutiere în mun.
Chișinău, ne reflectă că, la compartimentul dat, pondere au înregistrat accidentele rutiere ca
urmare a „Vitezei neadecvate vizibilității, condițiilor, situației rutiere”. Totodată tendințe de
creștere prezintă cauzele „Neacordării priorității pietonilor” și „Neacordarea priorității
altor vehicule”, contextual 72,5% din numărul deceselor înregistrate în mun.Chișinău au
survenit ca urmare a accidentelor rutiere cu implicarea pietonilor.
338 340
238 255 226
300
170
200 124 94 137113 119 123 91 87
51
100
0
2019
2020
2021

În urma analizei datelor la nivel sectorial, în vederea stabilirii locației cu pondere, unde
au fost comise cele mai multe accidente rutiere pe parcursul a douăsprezece luni ale anului
2021, se constată că, sectorul sectorul Buiucani este în top ca organ teritorial cu risc de
producere a accidentelor rutiere, care a înregistrat 260 (a.p.177, +46,89%) accidente soldate
cu 9 (a.p.8, +12,5%) persoane decedate și altele 280 (a.p.196, +42,86%) traumatizate, urmat
de sectorul Rîșcani cu – 258 (a.p.178, +44,94%) accidente, soldate cu 11 (a.p.5, +120%)
persoane decedate și 275 (a.p.200, +37,5%) traumatizate.
Totodată, în sectorul Ciocana s-a înregistrat o creștere la toate compartimentele cu
+48,65%, sau 165 (a.p.111) accidente, soldate cu 7 (a.p.3, +133,33%) persoane decedate și
altele 180 (a.p.124, +45,16%) persoane traumatizate.
300 283
260 258
244 235 238
250 230
201
172 177 178
200 165
160 162
150 111 2019
2020
100
2021
50

0
Botanica Buiucani Centru Ciocana Rîşcani
(+17,91%) (+23,17%) (+21,21%) (+14,71%) (+22,99%)

Principalele cauze generatoare de accidente rutiere, în mun. Chișinău:


- sec. Buiucani:
 „Viteza neadecvată vizibilității, condițiilor, situației rutiere” a înregistrat 64 (a.p.22,
+190,91%) accidente, soldate cu 4 (a.p.1, +300%) persoane decedate şi 68 (a.p.24,
+183,33%) traumatizate;
 „Neacordarea priorității pietonilor”, a înregistrat 68 (a.p.46, +47,83%) accidente,
soldate cu 2 (a.p.1, +100%) persoane decedate şi 68 (a.p.24, +183,33%) traumatizate;
 „Neacordarea priorităţii altor autovehicule” a înregistrat 61 (a.p.32, +90,62%)
accidente, soldate cu 72 (a.p.38, +89,47%) traumatizate.
- sec. Rîșcani:
 „Neacordarea priorității pietonilor”, a înregistrat 80 (a.p.49, +63,27%) accidente,
soldate cu 4 (a.p.1,+300%) persoane decedate și 78 (a.p.50, +56%) traumatizate;
 „Viteza neadecvată vizibilității, condițiilor, situației rutiere” a înregistrat 54 (a.p.24,
+125%) accidente, soldate cu 2 (a.p.1, +100%) persoane decedate şi 61 (a.p.29 +110,34%)
persoane traumatizate;
 „Neacordarea priorităţii altor autovehicule”, a înregistrat 45 (a.p.24, +87,5%)
accidente, soldate cu 55 (a.p.32, +71,88%) traumatizate.
- sec. Botanica:
 „Neacordarea priorității pietonilor”, a înregistrat 69 (a.p.46, +50%) accidente,
soldate cu 3 (a.p.3) persoană decedată şi 68 (a.p.43, +58,14%) traumatizate;
 „Viteza neadecvată vizibilității, condițiilor, situației rutiere” a înregistrat 40 (a.p.22,
+81,82%) accidente, soldate cu 2 (a.p.4, -50%) persoane decedate și cu 39 (a.p.23,
+69,57%) traumatizate;
 „Neacordarea priorităţii altor autovehicule”, a înregistrat 36 (a.p.31, +16,13%)
accidente, soldate cu 0 (a.p.1, -100%) persoane decedate şi 51 (a.p.42, +21,43%)
traumatizate.
- sec.Centru:
 „Neacordarea priorității pietonilor”, a înregistrat 72 (a.p.62, +16,07%) accidente,
soldate cu 1 (a.p.0, +100%) persoane decedate şi 74 (a.p.66, +12,12%) traumatizate;
 „Viteza neadecvată vizibilității, condițiilor, situației rutiere” a înregistrat 50 (a.p.16,
212,5%) accidente, soldate cu 1 (a.p.1) persoane decedate și cu 52 (a.p.16, +225%) persoane
traumatizate;
 „Neacordarea priorităţii altor autovehicule”, a înregistrat 53 (a.p.19, +178,95%)
accidente, soldate cu 62 (a.p.23, +169,57%) traumatizate.
- sec. Ciocana:
 „Viteza neadecvată vizibilității, condițiilor, situației rutiere” a înregistrat 47 (a.p.10,
+370%) accidente, soldate cu 3 (a.p.1, +200%) persoane decedate și 50 (a.p.18, +177,78%)
persoane traumatizate;
 „Neacordarea priorității pietonilor”, a înregistrat 51 (a.p.35, +45,71%) accidente,
soldate cu 4 (a.p.0, +100%) persoane decedate și 51 (a.p.36, +41,67%) traumatizate;
 „Neacordarea priorităţii altor autovehicule”, a înregistrat 31 (a.p.7, +342,86%)
accidente, soldate cu 39 (a.p.6, +550%) traumatizate.
În acest context, au fost examinate datele privind concentrația accidentelor rutiere pe
străzile mun. Chișinău pentru fiecare sector în parte.
În sectorul Buiucani cele mai multe accidente au fost înregistrate pe str. Alba-Iulia – 25
cazuri, str. Calea Ieșilor și str. Vasile Lupu – 23 și 17 cazuri; str. Ion Creangă – 16 cazuri și bd.
Ștefan cel Mare – 15 cazuri.
În sectorul Rîșcani cea mai cu risc sporit de producere a accidentelor rutiere au fost str.
Albișoara –  21 cazuri; str. Calea Orheiului – 16 cazuri; str. Florilor – 15 cazuri, bd. Moscova –
13 cazuri și str. B. Voievod și str. Al. Russo – cîte 12 cazuri.

Străzi cu nivel ridicat de producere a accidentelor rutiere în mun. Chișinău


Buiucani - 260 Rîșcani - 258 Centru - 238 Botanica - 201 Ciocana - 165
Alba-Iulia – 25 Albișoara – 21 Hîncești – 23 Dacia – 40 Mircea cel Bătrân -
29
C. Ieșilor – 23 C. Orheiului – 16 Grenoble – 20 Muncești – 30 Vadul lui Vodă – 16
V. Lupu – 17 Florilor - 15 Ismail – 19 Cuza Vodă – 15 Uzinelor – 15
Ion Creangă – 16 Moscova - 13 Ștefan cel Mare – Decebal – 15 Alecu Russo - 10
18
Nicolai Costin – 15 Bogdan Voievod – N. Testemițeanu – Traian – 14 M. Sadoveanu – 10
12 14
Ștefan cel Mare - Al. Russo - 12 Calea Basarabiei - Sarmizegetusa – Ginta Latină – 8
15 13 12

ACCIDENTELE RUTIERE CU IMPLICAREA PIETONILOR LA NIVEL


NAȚIONAL
În perioada de raport pe teritoriul republicii sau produs 868 (a.p.679) de accidente rutiere
cu implicarea pietonilor, soldate cu 88 (a.p. 91) persoane decedate și 806 (a.p.621) persoane
traumatizate.
Potrivit datelor generalizate se identifică faptul că pietonii sunt cea mai vulnerabilă
categoria a participanților la trafic, supuși riscului de a suporta traumatismul rutier (34,48%
din numărul total de accidente rutiere înregistrate pe parcursul a douăsprezece luni ale anului
2021).
Rezultatele obținute, urmare a analizei, după categoria accidentului rutier, stabilesc că
cel mai frecvent pietonii au avut de suferit aflați pe spațiile destinate circulației acestora, și
la traversarea neregulamentară a drumului. În același timp indicii supuși analizei, prezintă
că numărul ridicat al persoanelor decedate în calitate de pietoni (58 persoane), au survenit ca
urmare a tamponării pietonilor care circulau pe partea dreaptă a drumului și tamponării
pietonilor angajați în traversare neregulamentară.
458 466
450 356 340
260
300 195
109 90121
150 41 3821
0
2019
2020
2021

Totodată, se identifică a fi supuși riscului și tamponarea pietonilor care circulau pe


partea dreaptă a drumului, fiind înregistrată o creștere cu 34,44% la numărul de cazuri și cu
35,53% a persoanelor traumatizate.
DATELE PRIVIND IMPLICAREA MINORILOR ÎN ACCIDENTELE RUTIERE
În același timp în accidentele rutiere au fost implicați și minorii, 479 (a.p.342, +40,1%)
persoane, ceea ce constituie 18,15% din numărul total de victime survenite în urma
accidentelor înregistrate, din ele 17 (a.p.15, +13,3%) minori au decedat, 313 (a.p.236,
+32,6%) au fost traumatizații ușor, 126 (a.p.81, +55,6%) traumatizați grav, iar 23 (a.p.10) nu
a suferit careva traumatisme. Fiind înregistrată o creștere la numărul minorilor implicați,
precum și a traumatismelor suportate, comparativ cu perioada analogică a anului precedent.

499 479
500
450
400 342 Implicati
337
313
350
Decedați
300 236
250 Traumati usor
200 126
115
150 81 Traumati grav
100 30 23
17 15 10 17 Nu au patimit
50
0
2019 2020 2021
Totodată, la capitolul producerea accidentelor rutiere din culpa minorilor, 109 persoane
implicate (a.p.64, +70,3%), din ele 5 (a.p.1, +400%) minori au decedat, 50 (a.p.45, 11,1%) au
fost traumatizații ușor, 38 (a.p.13, +192,3 %) traumatizați grav, iar 16 (a.p.5) nu a suferit
careva traumatisme.
ACCIDENTELE RUTIERE CONFORM CATEGORIEI DE CONDUCĂTORI
AUTO CULPABILI
Dacă să ne referim la categoria participanților la trafic culpabili, în calitate de
conducători ai mijloacelor de transport, în cele mai multe cazuri ce se fac vinovați de
producerea accidentelor, conducătorii de autoturisme, constituind 79,66% din numărul total
de accidente pe țară, totodată fiind înregistrată și o creștere la numărul de accidente și a
persoanelor traumatizate, în care aceștea se fac vinoveți.
Categoria de conducători auto culpabili în1884
accidentele rutiere

1381

183 165
26 21 42 58 57 83 41 87 57 67

Căruţaş Conducător al Conducător al Conducător al Conducător au- Conducător Motociclist


(0,89%) altui tip de transportului de transportului de toturism scuter (2,83%) (6,98%)
vehicul încărcături persoane (79,66%)
(2,45%) (3,51%) (3,68%)

2020 2021

ACCIDENTELE RUTIERE CU AUTOR NECUNOSCUT


Analiza rezultatelor pe cauzele penale intentate pe faptul accidentului rutier denotă, că
pe parcursul a douăsprezece luni ale anului 2021 au fost calificate ca infracțiuni 787 (a.p.740,
+6,35%) cazuri. În urma efectuării acțiunilor de urmărire penală, au fost trimise procurorului,
cu propunere de finisare a urmăririi penale 641 cauze penale, ceea ce constituie 81,45%, fiind
terminată urmărirea penală pe 576 cauze, trimise în judecată 283 cazuri, încetate 237 cazuri,
clasate 56 cazuri, suspendate condiționat 0 cazuri.
Pe parcursul perioadei de referință, urmare a accidentelor produse pe teritoriul țării au
fost înregistrate 254 (a.p. 202, +25,74%) accidente rutiere soldate cu consecințe ușoare și
grave autorii cărora au părăsit locul faptei.
Astfel, din numărul total de accidente rutiere produse, 19 (a.p.23, -17,39%) persoane
au decedat și 249 (a.p. 203, +23,7%) persoane au fost traumatizate.
Totodată, din 254 accidente rutiere autorii cărora au părăsit locul faptei, în 172 cazuri
au fost stabilite persoanele culpabile, ceea ce 67,72%, în 82 cazuri (4 persoane decedate și 79
persoane traumatizate) făptașii încă nu au fost stabiliți, după cum urmează:
- mun. Chișinău – 65-0-66 (neidentificat),
- IP Glodeni – 1-1-0 (neidentificat),
- IP Anenii Noi – 1-0-1 (neidentificat),
- IP Ialoveni – 2-0-2 (neidentificat),
- IP Edineț– 1-0-1 (neidentificat),
- IP Călărași – 1-0-1 (neidentificat),
- IP Orhei – 6-1-5 (neidentificat),
- IP Basarabeasca – 1-0-1 (neidentificat),
- IP Cahul – 1-0-1 (neidentificat),
- IP Fălești – 1-1-0 (neidentificat),
- IP Strășeni – 1-0-1 (neidentificat),
- IP Telenești – 1-1-0 (neidentificat).
În același timp, conform datelor statistice din programul de evidență unică, pe parcursul
a douăsprezece luni ale anului 2021 au fost întocmite 16 891 (a.p.13 995) procese-verbale cu
privire la contravenție în baza art. 242 alin. (1) şi (2) Cod contravențional. Pentru părăsirea
locului accidentului rutier au fost întocmite 2 824 (a.p.2 419) procese-verbale în baza art. 243
alin. (1) și (2) Cod contravențional.

ACTIVITĂŢILE DE INFORMARE ŞI SENSIBILIZARE A


PARTICIPANŢILOR LA TRAFIC PENTRU DOUĂSPREZECE LUNI ALE ANULUI
2021
Totodată, pe parcursul a 12 luni ale anului 2021, de comun cu angajații DPP a INSP, au
fost desfășurate 85 măsuri de verificare în trafic (filtre) a conducătorilor de vehicule prin
intermediul Sistemului informațional automatizat de evidență a contravențiilor, a cauzelor
contravenționale și a persoanelor care au săvârșit contravenții. În rezultatul operaţiunii au fost
obținute următoarele rezultate:
- au fost supuse verificării peste 21143 unități de transport;
- au fost întocmite 4842 procese – verbale cu privire la contravenţie;
- au fost aplicate amenzi în sumă de 3314825 lei;
- au fost aplicate 14014 puncte de penalizare;
- au fost înmânate 753 citații conducătorilor auto;
- au fost reținute 26 automobile la parcare auto;
- au fost ridicate 4 numere de înmatriculare;
- au fost ridicate 47 permise de conducere;
- la un vehicul au fost scoase peliculele de pe suprafețele de geam a portierelor din
fată;
- 6 vehicule cu numere de înmatriculare străine, au fost ridicate/predate SV ,,Centru”.
Prin urmare, în perioada vizată pe domeniul prevenirii accidentelor rutiere și sporirea
nivelului de educație rutieră a participanților la trafic, au fost desfășurate 3524 activități de
informare, a căror beneficiari au fost 79660 cetățeni, fiindu-le distribuite 62793 pliante și
flyere cu informații utile și recomandări. Pe domeniul dat au fost realizate 926 publicații în
mass-media.
Ofițerii din cadrul Secției sistematizare a circulației rutiere din cadrul DPP a INSP, în
perioada de raport, întru îmbunătățirea sistematizării și organizării circulației rutiere pe
drumurile publice, au elaborat și înaintat în total 55 sesizări, dintre care, 12 sesizări în adresa
Direcției generale transport public și căi de comunicații a Consiliului municipal Chișinău, 21
sesizări în adresa ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”, 9 sesizări în adresa Ministerului
Economiei și Infrastructurii, 2 sesizare în adresa Primăriei orașului Durlești, 6 sesizări în
adresa Primăriei mun. Chișinău, 2 sesizare în adresa SRL „Evrascon”, 1 sesizare în adresa
Consiliului raional Anenii Noi, 1 sesizare în adresa ÎM „EXDRUPO” și 1 sesizare în adresa
ÎM „Spații Verzi”.
Pe parcursul perioadei de raport ofițerii Secției sistematizare a circulației rutiere din
cadrul DPP a INSP au participat la 17 ședințe de lucru.

REZULTATELE PRIVIND ACTIVITĂŢILE DE APLICARE A LEGII


PENTRU 12 LUNI ALE ANULUI 2021
În cadrul activităților de aplicare a legii pe parcursul a douăsprezece luni ale anului
2021, de către efectivul INSP, au fost constatate 353 184 (a.p.212 680) contravenții, fiind
aplicate 344 463 (a.p.205 062) amenzi în valoare de 245 739 980 (a.p.155 142 347) lei, fiind
achitate 301 905 (a.p.186 075) contravenții, în valoare de 109 992 072 (a.p.73 269 484) lei,
inclusiv 155 414 (a.p.90 648) cazuri de depășire a vitezei stabilite, 4 493 (a.p.3 363) cazuri de
trecere a intersecției la semnalul de interzicere al semaforului, 9 977 (a.p.7 231) cazuri de
neutilizare a centurii de siguranță și scăunelului pentru copii, precum și 14 988 (a.p.8 406)
contravenții comise de pietoni și alte categorii de participanți la trafic.
Pentru comiterea contravențiilor grave, prin decizia instanței de judecată au fost private
de dreptul de a conduce vehicule 270 (a.p.398) persoane.
Pe parcursul a douăsprezece luni ale anului 2021, din vina conducătorilor auto în stare
de ebrietate, au fost produse 5989 (a.p.5453 +2,9%) accidente în traficul rutier.
Din numărul total de accidente rutiere înregistrate în perioada vizată, 312 (a.p.314
0,64%) accidente rutiere au fost calificate ca grave, soldate cu decesul a 19 (a.p.22 -13,64%)
persoane şi traumatizarea altor 138 (a.p.179 – 22,91%).
Totodată pe parcursul perioadei de referinţă, la nivel naţional, s-a intervenit în 5989
situaţii (+2,35%, a.p. 5851) în care conducătorii de vehicule au fost depistaţi sub influenţa
băuturilor alcoolice. Din ele, 4598 (+4,26%, a.p. 4410) cazuri au fost calificate ca infracţiuni
şi 1391 (-3,46% a.p.1441) - documentate ca contravenţii.
Coraportul cauzelor contravenţionale din totalul cazurilor confirmate de conducere a
vehiculelor de către persoane aflate în stare de ebrietate alcoolică este de +4,26%, iar a
cauzelor penale – de +15.39%.
Urmare măsurilor întreprinse, din cele 4598 cauze penale pornite de către organele de
urmărire penală pe faptul conducerii vehiculelor în stare de ebrietate cu grad avansat sau în
stare de ebrietate narcotică (art. 264 1 CP), 4401 (ceea ce constituie 95,71%, din numărul total
de cauze penele pornite) au fost finisate şi remise spre examinare procurorului, urmărirea
penală fiind finisată pe 4078 cazuri, cu adoptarea următoarelor decizii:
expediate în judecată – 3876 cauze;
încetate – 18 cauză;
clasate – 177 cauze;
suspendate – 7 cauze;
rămase în procedură – Procuratura: 323 cauze.
Totodată în procedura OUP, au rămas 197 cauze.
Studierea deciziilor aplicate pe marginea cauzelor contravenţionale finisate, iniţiate de
către agenţii constatatori denotă că, din 1391 cauze contravenţionale iniţiate, pe 521 (ceea ce
constituie 37,45% din numărul total de cauze contravenţionale) procedura a fost finisată şi
remise spre examinare în instanţa de judecată, pe alte 847 (60,89%) cauze contravenţionale au
fost aplicate amenzi (de către agenţii constatatori), iar alte 23 (1,65%) cauze sunt în
procedură, la organul de constatare.
Din numărul de 521 cauze expediate în instanţă au fost examinate 289 cauze cu
aplicarea următoarelor sancţiuni/decizii:
privarea de dreptul de a conduce orice mijloc de transport – 144 sancţiuni;
amenda – 124 sancţiuni;
clsate – 21.
În examinare în instanţa de judecată au rămas 232 cauze.

CONSTATĂRI
 Urmare a analizei s-a identificat o creștere a numărului de accidente rutiere și
consecințele acestora în raioanele: Drochia, Briceni, Soroca, Strășeni, Hîncești,
Șoldănești, Nisporeni, Ocnița, Rezina, Cantemir, Comrat ;
 La capitolul cauza producerii accidentelor rutiere, înregistrate în perioada de referință
cele mai frecvente cauze sunt: Viteză neadecvată vizibilității, condițiilor, situației
rutiere, Neacordarea priorității pietonilor, Neacordarea priorității altor autovehicule,
Nerespectarea distanței dintre vehicule, Neasigurarea la schimbarea benzii sau
direcţiei de mers, viraj incorect și Starea de ebrietate alcoolică, adormire la volan;
 Urmare a analizei situației accidentare în mun. Chișinău, se constată că cele mai multe
evenimente rutiere au fost înregistrate în sec. Rîșcani și Buiucani al capitalei, iar cele
mai multe cazuri au fost înregistrate pe bd. Dacia, șos. Muncești din sec. Botanica; str.
Alba-Iulia din sec. Buiucani; str. Mircea cel Bătrîn din sec. Ciocana și bd. Ștefan cel
Mare;
 Pe parcursul perioadei de raport comparativ cu aceeași perioadă a anului 2020,
urmărind trendul accidenții conform tipului s-a înregistrat creștere la căderea pasagerului
în vehicul și ciocnire cu vehicul staționat;
 Cel mai cu risc sporit de producerea a accidentelor rutiere și consecințele acestora au
fost stabilite drumurile republicane, R3 Chişinău – Hînceşti – Cimişlia – Basarabeasca –
frontiera cu Ucraina, traseul R6 Chișinău – Orhei – Bălți, traseul M5 Frontiera cu
Ucraina – Criva – Bălți – Chișinău – Tiraspol – frontiera cu Ucraina, care prezintă
tendințe de creștere a evenimentelor și traumatismului rutier și M1-Frontiera cu România
– Leușeni – Chișinău – Dubăsari – frontiera cu Ucraina;
 Dinamica zilnică a accidentelor rutiere denotă că, cele mai multe accidente au fost
înregistrate în zilele de duminică și vineri – în intervalul de timp cuprins între orele
16:00 – 20:00.
PROPUNERI ÎN VEDEREA DIMINUĂRII NUMĂRULUI DE ACCIDENTE

Sesizarea entităților responsabile de ridicarea gradului de siguranță rutieră la nivel


național;
Sporirea gradului de siguranță rutieră prin intensificarea activităților de prevenire și
impunere a legislației pe tronsoanele traseelor naționale, care au înregistrat cea mai mare
concentrare de accidente rutiere, după cum urmează:
- traseul R6 Chișinău – Orhei – Bălți;
- traseul R3 Chișinău – Hâncești – Cimișlia – Basarabeasca – frontiera cu Ucraina;
- traseul M5 Frontiera cu Ucraina – Criva – Bălți – Chișinău – Tiraspol –
frontiera cu Ucraina;
- traseul M1 Frontiera cu România – Leușeni – Chișinău – Dubăsari – frontiera cu
Ucraina;
 - traseul R16 Bălți – Fălești – Sculeni – Ungheni”;
Acordarea unei atenții sporite pietonilor în deosebi a minorilor și persoanelor cu vârsta
înaintată care de deplasează de unul singur pe drumurile publice pe timp de noapte, ploaie sau
în condiții cu vizibilitate redusă;
Intensificarea activității de serviciu în localitățile care au înregistrat creștere la
comiterea accidentelor rutiere, cum sunt: Drochia, Briceni, Soroca, Strășeni, Hîncești,
Șoldănești, Nisporeni, Ocnița, Rezina, Cantemir, Comrat.
Revizuirea amplasării forțelor și mijloacele INSP cu supravegherea continuă a
obiectivelor și instalațiilor rutiere menite pentru organizarea circulației rutiere;
Intensificarea campaniilor de informare și impunere a legislației față de participanții la
trafic (conducătorii de vehicule, pietoni, cicliști) prin organizarea și desfășurarea punctelor de
control, raziilor planificate și inopinate, orientate la menținerea siguranței traficului rutier.

Direcția poliție patrulare

S-ar putea să vă placă și