Sunteți pe pagina 1din 3

Aria curriculară: Om și societate

Disciplina de învăţământ: Geografie


Clasa a IV-a
Nr. de ore pe săptămână: 1
Planificare calendaristică orientativă
Unitatea Competenţe Conţinuturi Nr. Săptămâna Observaţii
de de
învăţare ore

MODULUL 1- 7h
1. 1.1; Orizontul apropiat 4 1,2,3,4
Orizontul 1.2; Orientarea și distanțele în orizontul
apropiat, 2.1; apropiat
orizontul 2.3; - Clasa, școala, cartierul, localitatea
local 3.1; - Planul clasei, planul locuinței, planul
3.2; școlii, planul cartierului și al localității
3.3;
3.4; Modificări observabile în realitatea 1 5
4.1; înconjurătoare
4.2. - Repere observabile: ziua, luna, anul
- Repere convenţionale: calendarul
Punctele cardinale 2 6,7
- Mijloace şi instrumente de orientare
- Soarele, mijloc de orientare
Recapitulare – Evaluare
MODULUL 2- 8h
Orizontul local 3 8,9,10
- Linia orizontului
- Descrierea orizontului local
- Harta
- De la orizontul local la regiune şi ţară

Recapitulare – Evaluare 1 11

2. 1.1; Limite și vecini 2 12,13


Elemente 1.2; Relieful: caracteristici generale și
de 1.3; trepte de relief
geografie 3.1; Clima, vegetația, animalele şi solurile, 2 14,15
Unitatea Competenţe Conţinuturi Nr. Săptămâna Observaţii
de de
învăţare ore

generală 3.2; apele


4.1;
4.2; MODULUL 3- 5h
4.3.
Locuitorii și așezările omenești 1h 16

Activitățile economice 3 17,18,19


- Resurse și activități industriale
- Principalele produse agricole
- Căile de comunicație
Recapitulare – Evaluare 1 21

MODULUL 4- 5h
3. 1.1; Marile unități geografice ale României 2 22,23
Elemente 1.2; – caracteristici generale (pe trepte de
de 1.3; relief)
geografie 2.3; Carpații
regională 3.1; Dealurile și podișurile 1 24
3.2;
3.3; Câmpiile. Delta Dunării 1 25
3.4;
4.1; Caracteristici geografice ale regiunii în 1 26
4.2; care este situat orizontul local
4.3. - Elemente de prezentare ale unei regiuni
(poziție geografică şi limite, caracteristici
naturale, resurse și activități economice)
- Caracterizarea regiunii din jurul
orizontului local

MODULUL 5- 8h
Organizarea administrativă a 2 27,28
României
- Organizarea administrativă actuală
- Orașul București – caracterizare
geografică
- Caracterizarea geografică a județului și
a localității în care este situat orizontul
local
Recapitulare - Evaluare 1 29
4. 1.1; România în Europa 1 30
Unitatea Competenţe Conţinuturi Nr. Săptămâna Observaţii
de de
învăţare ore

România 1.2; - Poziția geografică a României în


în Europa 1.3; Europa: limite și vecini
și pe glob 2.3; - Țările vecine: denumire, capitală
3.1; Europa – un continent al planetei 1 31
3.2; - Europa – scurtă caracterizare geografică
3.3; - Europa și România – elemente comune
3.4; - Uniunea Europeană
4.1; Terra – planeta noastră, o planetă a 1 32
4.3. sistemului solar
- Caracteristici generale (formă, mărime,
mișcări)
- Continente și oceane
- Planiglobul – imaginea Terrei
Recapitulare - Evaluare 1 33

5. 1.1; 2.3; 4.1; Recapitulare finală 1 34


Geografia 1.2; 2.2; 3.1;
în viaţa 3.4 ;4.2;1.3;
noastră 2.1; 3.2 ;3.3;
4.3

S-ar putea să vă placă și