Sunteți pe pagina 1din 5

Cuvântul lui Dumnezeu

Cel mai important fundament al vieții creș ne este Cuvântul lui Dumnezeu si pentru ca este
Cuvântul lui Dumnezeu de aceea el are si autoritate asupra vieții si credinței noastre. Cuvântul lui
Dumnezeu sta la temelia vie i noastre prac ce si de zi cu zi cu El.
Noi mai numim Cuvântul lui Dumnezeu si : Biblia sau Sfânta Scriptura.
Cunoș nța noastră despre Dumnezeu provine din Biblie. Biblia este autoritatea finala in viata
noastră de creș ni si ea ne arata voia lui Dumnezeu pentru noi.

DAR De unde s m ca Cuvantul lui Dumnezeue adevarat si ca putem avea incredere in el? Ce dovezi
avem?

1. Credibilitatea Cuvântului lui Dumnezeu

A. Biblia afirma despre Biblie


● Tot Cuvantul Lui este in intregime adevarat Psalm 119:160
'Temelia Cuvântului Tău este adevărul, și fiecare judecată a Ta este dreaptă pe vecie! '

● Este de origine cereasca Psalm 119:89


'Pentru totdeauna, DOAMNE, cuvântul tău este întemeiat în cer.

● nu este de origine omenească ci Divină Galateni 1:11-12


'Vă fac cunoscut, fraților, că Evanghelia vestită de mine nu este de origine omenească , pentru că n-am
primit-o, nici n-am învățat-o de la vreun om, ci prin descoperire din partea lui Isus Cristos. '

● Este inspirat de Dumnezeu prin Duhul Sfant 2Timotei 3:l6; Fapte 1:16;
'Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos pentru învățătură, pentru mustrare, pentru
îndreptare, pentru acea disciplinare în dreptate, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și pe deplin
echipat pentru orice lucrare bună.' 2 Timotei 3:16-17
„Bărbați, fraților, trebuia să se împlinească Scriptura spusă mai dinainte de Duhul Sfânt, prin gura lui
David, cu privire la Iuda, care a devenit călăuza celor ce L-au arestat pe Isus. Fapte 1:16

B. Isus afirma despre Cuvântul lui Dzeu


● Cuvântul lui Dumnezeu este adevărul Ioan 17:17
'Sfințește-i prin adevăr! Cuvântul Tău este adevărul. ' Ioan 17:17

● Cuvântul lui Dumnezeu nu poate fi desființat 'Ioan 10:35


'Dacă pe aceia la care a venit Cuvântul lui Dumnezeu, El i-a numit „dumnezei“ , și Scriptura nu poate fi
desființată, 'Ioan 10:35

C. Profețiile împlinite sunt multe. Câteva exemple

Căci nicio profeție n-a fost adusă vreodată prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, conduși
de Duhul Sfânt. 2Petru 1:21

● Nasterea lui Isus din fecioara Isaia 7:14, Matei 1:18-25


'De aceea Însuși Stăpânul vă va da un semn. Iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și îi va
pune numele Emanuel . ' Isaia 7:14

1
● Locul nasterii va fi Betleem Mica 5:2 Matei 2:1
'„Dar tu, Betleeme Efrata , deși ești neînsemnat printre miile lui Iuda, totuși din tine Îmi va ieși Cel Ce va fi
Conducător în Israel, Cel ale Cărui origini sunt din vechime, din zilele veșniciei.“ 'Mica 5:2
Cu doar câteva săptămâni înainte de nașterea lui Isus, Maria, mama Lui, se afla în casa ei din Nazaret,
Israel. Nu avea de gând să călătorească mulți kilometri până la Betleem. Cu toate acestea, evenimentele
care nu erau în controlul ei au făcut ca această călătorie să fie necesară. Împăratul Roman, Augustus, a dat
un decret prin care toți trebuiau să plătească o taxă. Așadar, Maria și soțul ei, Iosif, pentru a împlini legea
au fost nevoiți să facă lunga călătorie în orașul liniei lor genealogice. Ajungând în Betleem, Israel, aceș a
nu au găsit nicio cameră liberă unde să poată poposi. Prin urmare, Maria a fost obligată să stea într-un
grajd. Acolo ea a născut pe Pruncul Isus. L-a îmbrăcat în scutece și L-a culcat într-o iesle. As el, Isus S-a
născut în orașul Betleem unde profetul Mica a zis, cu 500 de ani înainte, că Isus se va naște.

● Mainile si picioarele strapunse Psalm 22:16 Ioan 19:18-37


● Coasta strapunsa Zaharia 12:10, Ps34:20 Ioan 19:36-37
● si intoarcerea evreilor risipi Ezechiel 28:25-26

D.Cercetările istorice confirmă că Biblia este adevărată


E.Dovezi exterioare care ne arata caracterul unic si divin al Bibliei
● Biblia este una din scrierile cele mai vechi ale omenirii, cu cele mai multe manuscrise gasite
● Este prima carte parita - anul 1455 d.H.
● Este cea mai raspandita si tradusa carte in general
● Manuscrisele cele mai vechi au fost scrise la cca 100 de ani de la originalul ini al (spre compara e
cu doar 10 scrieri ale lui Cezar care au fost scrise la 900 de ani dupa moarte lui). De asemenea,
daca comparam numarul manuscriselor pastrate pana azi, avem peste 24.000 de manuscrise
par ale si integrale ale Noului Testament iar pe locul 2 ca numar de manuscrise este Iliada lui
Homer cu doar 643 de manuscrise gasite.
Dumnezeu a avut grija ca Cuvantul lui sa ajunga pana la noi azi, nealterat.

STIATI CA? - Manuscrisele de la Marea Moartă


În primăvara anului 1947, un păstor arab pe nume Muhammad Dib, împreună cu colegii săi de breslă, au
descoperit la Wadi Qumran un număr de vase în care se găseau suluri de piele înfășurate în pînză. După ce
aceste manuscrise au fost cercetate, arheologii și-au dat seama că au de-a face cu niște documente biblice
foarte vechi. O descoperire formidabilă. Au fost descoperite în jur de 800 de suluri, printre care fragmente
și chiar tot Vechiul Testament cu excepția cărții Estera. Printre sulurile de piele și papirus a fost găsit și un
sul de 7 metri ce conținea cartea Isaia în limba ebraică. În urma examinării s-a constatat că a fost scris în
jurul anului 100 î.H. As el, acest sul de 7 metri este o dovadă remarcabilă ce dovedește că textul biblic s-a
păstrat nealterat de-a lungul mpului, în cazul dat cartea Isaia, deoarece textul dat este iden c cu
versiunea ce se găsește în Biblia din zilele noastre.

F. Dovezi interioare
Atât de multe vieți au fost transformate de-a lungul istoriei de aceasta carte, oameni care au experimentat
pacea, iertarea pacatelor, vindecari, raspunsuri la rugaciuni, puterea lui dzeu in viata lor. Ea este un Cuvant
viu, care lucreaza si astazi si aduce credinta, impacare cu Dzeu si pace in inima.

2
2. Biblia: canon, structura si con nut
STIATI CA? Cuvântul Biblie vine din limba greacă: Biblos = carte, bibliotecă

Biblia este compusă din 66 de cărți diferite, scrise de mai mult de 30 de bărbați în trei limbi
diferite: ebraică, aramaică și greacă. . Aceș bărbați au venit din diferite clase sociale, iar cei mai mulți
dintre ei nu au avut contact unii cu alții.
Tema principală – legamantul lui Dumnezeu cu oamenii si răscumpărarea prin Hristos.
Este impar ta in Vechiul Testament ( Legamant ) si Noul Testament (Legamant).

Vechiul Testament conţine 39 de cărţi după cum urmează:


● 17 cărţi istorice din care: 5 cărţi ale lui Moise, numite şi Pentateuh (de la Geneza sau Facerea la
Deuteronom sau a doua lege) precum şi 12 cărţi istorice legate de poporul lui Israel, de la Iosua la
Estera;
● 5 cărţi poetice: de la Iov la Cântarea Cântărilor;
● 17 cărţi profetice din care 5 sunt ale Profeţior Mari (de la Isaia la Daniel) şi12 ale Profeţilor Mici (de la
Osea la Maleahi)

Vechiul Testament se ocupă în primul rând de relaţia dintre Dumnezeu şi naţiunea lui Israel si este
o prefigurare a Noului Testament si a venirii lui Isus, Mesia. Pentateucul tratează naşterea poporului Israel
şi incheierea unui legamant cu acesta. Cărţile istorice consemnează istoria Israelului, victoriile şi succesele
lui, împreună cu înfrângerile şi eşecurile sale. Cărţile poe ce ne oferă o vedere mai îndeaproape a relaţiei
lui Dumnezeu cu Israelul şi a pasiunii Lui pentru Israel ca acesta să se închine şi să-L asculte pe El. Cărţile
profe ce sunt chemarea lui Dumnezeu pentru Israel de a se pocăi de idolatrie şi de necredincioşie şi de a
se întoarce la o relaţie de ascultare şi de fidelitate spirituală.

Noul Testament conţine 27 de carţi dupa cum urmeaza:


1. 4 cărţi biografice: Evangheliile lui Matei, Marcu, Luca şi Ioan;
2. o carte istorică: Faptele apostolilor;
3. 21 cărţi didac ce: 14 epistole pauline sau epistolele lui Pavel;
4. 7 epistole generale, de exemplu Epistolele lui Iacov , Iuda;
5. o carte profe că : Apocalipsa.

3. Însemnătatea Cuvântului lui Dumnezeu


(de ce este Biblia atât de importanta)
Biblia este veșnică. Cerul şi Pământul vor trece, dar cuvintele mele vor rămâne pentru veșnicie (Matei 24:35).

a. Cuvantul lui Dumnezeu este unicul fundament si izvor al credintei Romani 10:17

➔ 'Astfel, credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin Cuvântul lui Cristos. ' Romani 10:17
➔ În El și voi, după ce ați auzit Cuvântul adevărului, – Evanghelia mântuirii voastre –, și ați crezut în El,
ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt Cel promis, ' Efeseni 1:13
Credinta nu se bazeaza pe sen mente, filozofii omenes , tradi i sau circumstante ci numai pe Cuvantul lui
Dumnezeu

3
b. Cuvantul lui Dumnezeu este hrana pentru duhul nostru Matei 4:4

➔ 'Însă Isus , răspunzând, a zis: – Este scris: „Omul nu trăiește doar cu pâine, ci cu orice cuvânt care
iese din gura lui Dumnezeu“ . ' Matei 4:4
Asa cum ne hrănim trupul, tot asa avem nevoie sa ne hrănim zilnic si duhul nostru, cu Cuvantul lui
Dumnezeu.

4. Ce spune Dumnezeu despre Cuvântul Sau.

Cuvantul este:
● Activ si eficient IN noi precum si PRIN noi.
- 'Căci Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător , mai ascuțit decât orice sabie cu două tăișuri,
străpungând până desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva și fiind în stare să judece gândurile și
intențiile inimii. ' Evrei 4:12
El este ac v pentru nașterea din nou, pentru vindecare, zidirea si întărirea noastră, pentru a fi
rodnici, pentru a primi corectura si discernământ si pentru a putea sa ne împotrivim păcatului .
- 'Voi ați fost născuți din nou, nu dintr-o sămânță pieritoare, ci dintr-una nepieritoare, prin Cuvântul cel viu
și trainic al lui Dumnezeu. 1 Petru 1:23
'Căci niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este fără putere. ' Luca 1:37
'De aceea și noi Îi mulțumim neîncetat lui Dumnezeu pentru că, atunci când ați primit Cuvântul lui
Dumnezeu, pe care l-ați auzit de la noi, l-ați primit nu ca pe un cuvânt al oamenilor, ci, așa cum și este de
fapt, ca pe Cuvântul lui Dumnezeu, care lucrează în voi, cei care credeți. ' 1 Tesaloniceni 2:13

● Adevărat SI Adevărul, ne sfinteste si elibereaza


'Sfințește-i prin adevăr! Cuvântul Tău este adevărul. ' Ioan 17:17
'Veți cunoaște adevărul, iar adevărul vă va elibera. ' Ioan 8:32

Ce inseamna asta pt noi? Noi ne ghidam, ne bazam pe Cuvantul Lui si asta ne schimba gandirea, si
concep ile depre lume. De exemplu, ce zice Biblia despre minciuna, rela ile cu ceilal , rela ile intre
sot-so e, intre parin si copii.

● De neschimbat
'Cerul și pământul vor trece, însă cuvintele Mele nicidecum nu vor trece! ' Matei 24:35

● Creator si viu
'Căci El a zis, și așa a fost! El a poruncit, și ce a poruncit a rămas în picioare! ' Psalmii 33:9

'tot așa este și cu al Meu Cuvânt, care iese din gura Mea: nu se va întoarce la Mine fără rod, ci Îmi va
împlini dorința și va reuși în lucrul pentru care l-am trimis. ' Isaia 55:11

● putere si o arma
'Căci mie nu mi-e rușine de Evanghelie, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia
care crede, – întâi a iudeului, apoi a grecului –, ' Romani 1:16
'Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu. ' Efeseni 6:17
'Nu este Cuvântul Meu ca un foc și ca un ciocan care sfărâmă stânca? zice Domnul . ' Ieremia 23:29
● Vindecare

4
'Căci ele sunt viață pentru cei ce le găsesc și vindecare pentru tot trupul lor. ' Proverbe 4:22
'De aceea nici nu m-am considerat vrednic să vin eu însumi la Tine! Prin urmare, spune un cuvânt și fă
as el ca slujitorul meu să fie vindecat! ' Luca 7:7
● Produce credinta in noi
'As el, credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin Cuvântul lui Cristos. ' Romani 10:17
● Hrana
'Însă Isus , răspunzând, a zis: – Este scris: „Omul nu trăiește doar cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din
gura lui Dumnezeu“ . ' Matei 4:4

● Cel care ne curata, ne da corectura si discernamant


- Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos pentru învățătură, pentru mustrare, pentru
îndreptare, pentru acea disciplinare în dreptate, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și pe
deplin echipat pentru orice lucrare bună.' 2 Timotei 3:16-17
- 'Căci Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător , mai ascuțit decât orice sabie cu două tăișuri,
străpungând până desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva și fiind în stare să judece gândurile
și intențiile inimii. ' Evrei 4:12
- 'ca s-o sfințească, curățind-o prin spălarea cu apă, prin Cuvânt, ' Efeseni 5:26

● Cel care ne intareste si transforma


- 'Iar acum vă încredințez lui Dumnezeu și Cuvântului harului Său, Cuvânt care are putere să vă zidească și
să vă dea moștenirea alături de toți cei sfințiți! 'Faptele Apostolilor 20:32b
- 'V-am scris, copilașilor, pentru că L-ați cunoscut pe Tatăl. V-am scris, părinților, pentru că L-ați cunoscut
pe Cel Ce este de la început. V-am scris, nerilor, pentru că sunteți tari, iar Cuvântul lui Dumnezeu rămâne
în voi și l-ați învins pe cel rău. 'I Ioan 2:14
● Cel care ne ajuta sa ne impotrivim pacatului
'Strâng Cuvântul Tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta. ' Psalmii 119:11

● Cel care ne face sa fim rodnici


'Iar cât despre sămânța din pământul bun, aceș a sunt cei care, atunci când aud Cuvântul, îl țin strâns
într-o inimă frumoasă și bună și aduc rod cu răbdare . ' Luca 8:15
4. Umblarea cu Cuvantul

● Nu putem desparti dragostea noastra pentru Isus de dragostea pentru Cuvantul lui Dumnezeu.
Nu-l poti iubi pe Dumnezeu fara sa iubesti Cuvantul Lui!
'Cel ce are poruncile Mele și le păzește, acela este cel ce Mă iubește. Și cel ce Mă iubește va fi iubit de
Tatăl Meu, iar Eu îl voi iubi și Mă voi arăta lui. ' Ioan 14:21
● Sa ne preocupam cu el, sa-l punem in inima noastra
● Sa proclamam Cuvantul Lui
'Fiindcă, dacă mărturiseș cu gura ta că Isus este Domn și crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat dintre
cei morți, vei fi mântuit. 'Romani 10:9
● Sa fim in mod constient implinitori ai Cuvantului
'Fiți împlinitori ai Cuvântului, și nu doar ascultători, înșelându-vă singuri. 'Iacov 1:22

--------

S-ar putea să vă placă și