Sunteți pe pagina 1din 2

Funcţii, funcţii injective, funcţii surjective

clasa 10F, 10C, data 8 feb 2021

Reamintim că o funcţie este un triplet de forma (f, A, B) unde A , B sunt două


mulţimi nevide numite domeniu de definiţie, respectiv domeniu de valori (codomeniu) al
funcţiei iar f se numeşte lege de corespondenţă, care asociază unui element x∊A un singur
element y∊B. Notăm f(x) = y, iar f(x) se numeşte imaginea lui x prin funcţia f. În acest caz x
este preimaginea lui f(x) prin funcţia f.
Funcţia f, definită pe mulţimea A cu valori în mulţimea B se notează f : A -> B,
x->f(x).
Dacă A⊂R ( A inclusă în R) atunci f se numeşte funcţie reală, iar dacă B ⊂ R atunci f este
funcţie cu valori reale.
Imaginea funcţiei f este mulţimea: Imf = {y∊B | f(x)=y. x∊A} şi evident Imf ⊂ B
(dacă Imf = B atunci f este surjectivă).

Funcţii injective

Fie funcţia f:A->B.


Definiţia 1: Funcţia f este injectivă (injecţie) dacă oricare ar fi două elemente distincte x1 şi
x2 în A, le corespund imagini distincte prin funcţia f, adică:

∀ x1, x2 ∊A, x1≠x2 => f(x1)≠f(x2).

Definiţii echivalente cu definiţia 1:


-definiţia 2: f este injectivă dacă ∀ x1, x2 ∊A, f(x1)=f(x2) => x1=x2 ;
-definiţia 3 (grafică): f este injectivă dacă orice paralelă dusă la axa Ox prin
punctele codomeniului de pe axa Oy intersectează graficul funcţiei f în cel mult un punct.
Exemple: 1) Arătaţi că următoarele funcţii sunt injective:
1
a) f:Z->Z, f(x) = 3x + 2 b) f : R-{-2} -> R , f(x) =
x+2
a) f: Z -> Z, f(x) = 3x + 2.
Fie x1, x2 ∊ Z astfel încât f(x1) = f(x2) => 3x1+2 = 3x2+2 => 3x1=3x2 => x1=x2, deci f
injectivă.
1
b) f : R-{-2} -> R , f(x) =
x+2
1 1
Fie x1, x2 ∊ R-{-2} astfel încât f(x1) = f(x2) => = => x1+2 = x2+2 => x1 = x2
x1 +2 x 2+2
=> f injectivă.
Observaţie: Funcţia f : A->B NU este injectivă dacă:
∃ x 1 , x 2 ∊ A , x 1 ≠ x2 dar f ( x 1 )=f ( x 2)

Exemplu: 2) Arătaţi că funcţia f:R->R, f(x) = x2-x-2 nu este injectivă.


Rezolvare: Arătăm că ∃ x 1 , x 2 ∊ R , x1 ≠ x2 dar f ( x 1 )=f ( x 2) .
Dacă rezolvăm ecuaţia de gradul 2, f(x) = 0 => x2-x-2=0 => x1 = 2 şi x2 = -1 adică
2≠-1 şi f(2)=f(-1)=0, f nu este injectivă.

3) Arătaţi că funcţia f:R->R , f(x) = {3 x−2 , x ≤ 1 4 x−3 , x> 1 este injectivă.


Rezolvare: Pentru funcţii multiforme aplicăm definiţia grafică:
cazul x ≤1: f(x) = 3x-2 alegem două valori ale lui x, x=1 => f(1) = 1 => A(1,1) şi
x=0 => f(0) = -2 => B(0,-2)
cazul x>1: f(x) = 4x-3 => x->1 => f(x) -> 1 => A(1,1) şi x=2 => f(2) = 5 => C(2,5)
y
Din reprezentarea grafică se
observă că orice paralelă la Ox dusă
prin punctele lui Oy (R ) taie
graficul într-un singur punct
=> f injectivă.
O x

Temă: 1) Arătaţi că următoarele funcţii sunt injective:


1
a) f:Z->Z, f(x) = 4x + 3 b) f : R-{-3} -> R , f(x) =
x+3

2) Arătaţi că funcţia f:R->R, f(x) = x2-x-6 nu este injectivă.

3) Arătaţi că funcţia f:R->R , f(x) = {x−2, x ≤ 1 4 x−5 , x >1 este injectivă.

S-ar putea să vă placă și