Sunteți pe pagina 1din 10

MUNICIPIUL PASCANI Anexa nr.

la HCL
JUDETUL IASI

Programul obiectivelor de investitii pe anul 2023, cu finantare de la bugetul local si alte surse de finantare
mii lei
Finantate din :

Cheltuieli din total


Nr. Valoare initiala Valoare totala Alte surse de Termen
Cod indic. Denumire obiectiv surse de finantare Observatii
crt. totala rest executat Surse proprii 2023 finantare constituite PIF
2023
potrivit legii 2023

0 1 2 3 4 5=6+7 6 7 8 9

TOTAL INVESTITII din care: 75,619.73 17,660.00 57,959.73


71.01.01 Constructii 5,555.00 5,555.00 0.00
71.01.02 Masini, echipamente, mijl. de transport 2,330.00 2,330.00 0.00
71.01.03 Mobilier, aparat., birot.act (>2500 ron) 0.00 0.00 0.00
71.01.30 Alte active fixe 5,611.00 5,611.00 0.00
71.03 Reparatii capitale active fixe 265.00 265.00 0.00
58.01.01 Proiecte europene POR, POCA, POCU, POIM 43,226.73 3,749.00 39,477.73
60.02.01 Proiecte europene PNRR 18,632.00 150.00 18,482.00

TOTAL INVESTITII din care: 75,619.73 17,660.00 57,959.73


A. Lucrari in continuare: 47,281.73 7,804.00 39,477.73
B. Lucrari noi: 20,132.00 1,650.00 18,482.00
C. Achizitii de bunuri si alte cheltuieli de investitii: 8,206.00 8,206.00 0.00

Pag.1/10
51.02 Administratie publica locala 1,725.00 350.00 1,375.00
mii lei
Cheltuieli din total
Finantate din :
Nr. Valoare initiala Valoare totala Alte surse de Termen
Cod indic. Denumire obiectiv surse de finantare Observatii
crt. totala rest executat Surse proprii 2023 finantare constituite PIF
2023
potrivit legii 2023
0 1 2 3 4 5=6+7 6 7 8 9

TOTAL INVESTITII din care: 1,725.00 350.00 1,375.00


71.01.01 Constructii 0.00 0.00 0.00
71.01.02 Masini, echipamente, mijl. de transport 0.00 0.00 0.00
71.01.03 Mobilier, aparat., birot.act (>2500 ron) 0.00 0.00 0.00
71.01.30 Alte active fixe 300.00 300.00 0.00
58.02.01 Proiecte europene 1,425.00 50.00 1,375.00

TOTAL INVESTITII din care: 1,725.00 350.00 1,375.00


A. Lucrari in continuare: 1,425.00 50.00 1,375.00
B. Lucrari noi: 0.00 0.00 0.00
C. Achizitii de bunuri si alte cheltuieli de investitii: 300.00 300.00 0.00

A. Lucrari in continuare: 1,425.00 50.00 1,375.00


Soluții integrate, mecanisme și proceduri pentru fundamentarea deciziilor,
planificarea strategică și simplificarea procedurilor administrative la nivelul
Municipiului Pașcani” – Cod SMIS 136308 Obiectivul Specific 2.1: Introducerea de HCL
4 58.02.01 3,576.83 3,576.83 1,425.00 50.00 1,375.00
sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele 153/18.07.2019
orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP Apel de proiecte: POCA/661/2/1
(CP13/2019 pentru regiunile mai puțin dezvoltate

C. Achizitii de bunuri si alte cheltuieli de investitii 300.00 300.00 0.00

Pag.2/10
61 POLITIA LOCALA 450.00 450.00 0.00
mii lei
Cheltuieli din total
Finantate din :
Nr. Valoare initiala Valoare totala Alte surse de Termen
Cod indic. Denumire obiectiv surse de finantare Observatii
crt. totala rest executat Surse proprii 2023 finantare constituite PIF
2023
potrivit legii 2023
0 1 2 3 4 5=6+7 6 7 8 9

TOTAL INVESTITII din care: 450.00 450.00 0.00


71.01.01 Constructii 0.00 0.00 0.00
71.01.02 Masini, echipamente, mijl. de transport 0.00 0.00 0.00
71.01.03 Mobilier, aparat., birot.act (>2500 ron) 0.00 0.00 0.00
71.01.30 Alte active fixe 450.00 450.00 0.00

TOTAL INVESTITII din care: 450.00 450.00 0.00


A. Lucrari in continuare: 0.00 0.00 0.00
B. Lucrari noi: 0.00 0.00 0.00
C. Achizitii de bunuri si alte cheltuieli de investitii: 450.00 450.00 0.00

C. Achizitii de bunuri si alte cheltuieli de investitii 450.00 450.00 0.00

Pag.3/10
65 Invatamant 29,233.73 3,149.00 26,084.73
mii lei
Cheltuieli din total
Finantate din :
Nr. Valoare initiala Valoare totala Alte surse de Termen
Cod indic. Denumire obiectiv surse de finantare Observatii
crt. totala rest executat Surse proprii 2023 finantare constituite PIF
2023
potrivit legii 2023
0 1 2 3 4 5=6+7 6 7 8 9

TOTAL INVESTITII din care: 29,233.73 3,149.00 26,084.73


71.01.01 Constructii 0.00 0.00 0.00
71.01.02 Masini, echipamente, mijl. de transport 0.00
71.01.03 Mobilier, aparat., birot.act (>2500 ron) 0.00 0.00 0.00
71.01.30 Alte active fixe 1,000.00 1,000.00 0.00
58.02.01 Proiecte europene POR,POCU, POIM 20,101.73 1,999.00 18,102.73
60.02.01 Proiecte europene PNRR 8,132.00 150.00 7,982.00

TOTAL INVESTITII din care: 29,233.73 3,149.00 26,084.73


A. Lucrari in continuare: 20,101.73 1,999.00 18,102.73
B. Lucrari noi: 8,132.00 150.00 7,982.00
C. Achizitii de bunuri si alte cheltuieli de investitii: 1,000.00 1,000.00 0.00

A. Lucrari in continuare: 20,101.73 1,999.00 18,102.73


HCL
1
58.02.01 "Cresterea eficientei energetice Scoala Gimnazila "Iordache Cantacuzino"SMIS 115226 5,942.12 135,00 135.00 100.00 35.00 178/17.08.2022
CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE – GRADINITA NR. 2, CRESA NR.1 STRADA SPORTULUI HCL
2
58.02.01 NR.11, MUNICIPIUL PASCANI, JUDETUL IASI”-COD SMIS 122448 8,825.52 8,000.00 8,000.00 200.00 7,800.00 211/25.11.2021
"Revitalizarea Municipiului Pascani prin modernizarea infrastructurii educationale si a HCL
3
58,01,02 infrastructurii publice urbane adiacente" SMIS 125783 15,600.62 11,437.47 11,400.00 1,679.00 9,721.00 239/18.11.2021

Program de stimulare a participarii la educatia copiilor cu parinti plecati in strainatate


4
POCU-COD SMIS 137036-Scoala Gastesti
58.02.01 340.22 243.59 243.49 10.00 233.49
hcl
5 Achizitie echipamente medicale pentru sprijinirea Scolii Gastesti POIM-smis 144566
58.01.03 332.19 323.24 323.24 10.00 313.24 157/07.07.2022
B. Lucrari noi: 8,132.00 150.00 7,982.00
hcl
1 Renovare energetica Colegiul Tehnic CF UNIREA corp C3,C4
61.01 12,592.66 12,592.66 7,000.00 50.00 6,950.00 198/31.08.2022
hcl
2 Renovare energetica Liceul Teoretic Miron Costin corp B
61.01 3,257.99 3,257.99 650.00 50.00 600.00 118/27.05.2022
hcl
2 Renovare energetica Scoala Gastesti corp C1
61.01 2,626.50 2,626.50 482.00 50.00 432.00 117/27.05.2022
C. Achizitii de bunuri si alte cheltuieli de investitii 1,000.00 1,000.00 0.00

Pag.4/10
66 Sanatate 10,135.00 635.00 9,500.00
mii lei
Cheltuieli din total
Finantate din :
Nr. Valoare initiala Valoare totala Alte surse de Termen
Cod indic. Denumire obiectiv surse de finantare Observatii
crt. totala rest executat Surse proprii 2023 finantare constituite PIF
2023
potrivit legii 2023
0 1 2 3 4 5=6+7 6 7 8 9

TOTAL INVESTITII din care: 10,135.00 635.00 9,500.00


71.01.01 Constructii 0.00 0.00 0.00
71.01.02 Masini, echipamente, mijl. de transport 0.00 0.00 0.00
71.01.03 Mobilier, aparat., birot.act (>2500 ron) 0.00 0.00 0.00
71.01.30 Alte active fixe 135.00 135.00 0.00
58.01.01 Proiecte europene POR 10,000.00 500.00 9,500.00

TOTAL INVESTITII din care: 10,135.00 635.00 9,500.00


A. Lucrari in continuare: 10,000.00 500.00 9,500.00
B. Lucrari noi: 0.00 0.00 0.00
C. Achizitii de bunuri si alte cheltuieli de investitii: 135.00 135.00 0.00

A. Lucrari in continuare: 10,000.00 500.00 9,500.00


Extindere si dotare Ambulatoriu Integrat de specialitate din cadrul Spitalului Municipal de hcl
1
58.01.01 Urgenta Pascani SMIS 126557 13,647.49 10,331.32 10,000.00 500.00 9,500.00 136/20.06.2022

B. Lucrari noi: 0.00 0.00 0.00

C. Achizitii de bunuri si alte cheltuieli de investitii 135.00 135.00 0.00

Pag.5/10
67.02 Cultura, Culte si Sport 13,240.00 2,740.00 10,500.00
mii lei
Cheltuieli din total
Finantate din :
Nr. Valoare initiala Valoare totala Alte surse de Termen
Cod indic. Denumire obiectiv surse de finantare Observatii
crt. totala rest executat Surse proprii 2023 finantare constituite PIF
2023
potrivit legii 2023
0 1 2 3 4 5=6+7 6 7 8 9

TOTAL INVESTITII din care: 13,240.00 2,740.00 10,500.00


71.01.01 Constructii 1,500.00 1,500.00 0.00
71.01.02 Masini, echipamente, mijl. de transport 0.00 0.00 0.00
71.01.03 Mobilier, aparat., birot.act (>2500 ron) 0.00 0.00 0.00
71.01.30 Alte active fixe 40.00 40.00 0.00
58.01.01 Proiecte europene POR 11,700.00 1,200.00 10,500.00

TOTAL INVESTITII din care: 13,240.00 2,740.00 10,500.00


A. Lucrari in continuare: 11,700.00 1,200.00 10,500.00
B. Lucrari noi: 1,500.00 1,500.00 0.00
C. Achizitii de bunuri si alte cheltuieli de investitii: 40.00 40.00 0.00

A. Lucrari in continuare: 11,700.00 1,200.00 10,500.00


"REABILITARE, CONSERVARE ŞI REVITALIZAREA PALATULUI CANTACUZINO-PAŞCANU HCL
1 58.01.01 ŞI A TERENULUI AFERENT " 21,779.00 21,779.00 11,700.00 1,200.00 10,500.00 167/18.09.2018

B. Lucrari noi: 1,500.00 1,500.00 0.00


HCL
1 71.01.01 " Amenajare terenuri de sport in Municipiul Pascani " 3,902.56 1,852.00 1,500.00 1,500.00 0.00 236/31.10.2022

C Achizitii de bunuri si alte cheltuieli de investitii 40.00 40.00 0.00

Pag.6/10
68 ASISTENTA SOCIALA 100.00 100.00 0.00
mii lei
Cheltuieli din total
Finantate din :
Nr. Valoare initiala Valoare totala Alte surse de Termen
Cod indic. Denumire obiectiv surse de finantare Observatii
crt. totala rest executat Surse proprii 2023 finantare constituite PIF
2023
potrivit legii 2023
0 1 2 3 4 5=6+7 6 7 8 9

TOTAL INVESTITII din care: 100.00 100.00 0.00


71.01.01 Constructii 0.00 0.00 0.00
71.01.02 Masini, echipamente, mijl. de transport 0.00 0.00 0.00
71.01.03 Mobilier, aparat., birot.act (>2500 ron) 0.00 0.00 0.00
71.01.30 Alte active fixe 0.00 0.00
71.03 Reparatii capitale active fixe 100.00 100.00 0.00

TOTAL INVESTITII din care: 100.00 100.00 0.00


A. Lucrari in continuare: 0.00 0.00 0.00
B. Lucrari noi: 0.00 0.00 0.00
C. Achizitii de bunuri si alte cheltuieli de investitii: 100.00 100.00 0.00

Pag.7/10
70.02. Servicii, dezvoltare publica si locuinte 16,722.00 6,222.00 10,500.00

Finantate din :
Cheltuieli din total
Nr. Valoare initiala Valoare totala Termen
Cod indic. Denumire obiectiv surse de finantare Alte surse de Observatii
crt. totala rest executat PIF
2023 Surse proprii 2023 finantare constituite
potrivit legii 2023

0 1 2 3 4 5=6+7 6 7 8 9

TOTAL INVESTITII din care: 16,722.00 6,222.00 10,500.00


71.01.01 Constructii 4,030.00 4,030.00 0.00
71.01.02 Masini, echipamente, mijl. de transport 150.00 150.00 0.00
71.01.03 Mobilier, aparat., birot.act (>2500 ron) 0.00 0.00 0.00
71.01.30 Alte active fixe 2,042.00 2,042.00 0.00

TOTAL INVESTITII din care: 16,722.00 6,222.00 10,500.00


A. Lucrari in continuare: 4,030.00 4,030.00 0.00
B. Lucrari noi: 10,500.00 0.00 10,500.00
C. Achizitii de bunuri si alte cheltuieli de investitii: 2,192.00 2,192.00 0.00

A. Lucrari in continuare: 4,030.00 4,030.00 0.00


HCL
1 71.01.01 EXTINDERE RETEA ALIMENTARE GAZ -PROIECTARE SI EXECUTIE- ZONELE BLAGESTI, 1,900.00 1,900.00 30.00 30.00 0.00
260/17.12.2018
LUNCA SI PASCANI LOTUL 4
hcl
2 71.01.01 Amenajare parc de joaca pentru copii , str. Izvoarelor, mun. Pascani 4,466.42 4,466.42 2,000.00 2,000.00 0.00 237/31.10.2022
hcl
3 71.01.01 Modernizare si extindere iluminat public in mun. Pascani 5,763.78 5,763.78 2,000.00 2,000.00 0.00 130/31.08.2021
B. Lucrari noi: 10,500.00 0.00 10,500.00

Elaborare/actualizare in format GIS a documentatiilor de amenajare a teritoriului si de HCL


planificare urbana 61/29.03.2019
1 61.01 919.71 919.71 500.00 - 500.00
hcl
2 61.01 Construire de locuinte nZEB plus pentru tineri/locuite de serviciu 5607.14 5607.14 2,000.00 - 2,000.00 139/23.06.2022
Innoirea parcului de vehicule destinate transportului public(achizitia de vehicule hcl
3 60.01 nepoluante_ 18,839.37 18,839.37 8,000.00 - 8,000.00 174/28.07.2022
C. Achizitii de bunuri si alte cheltuieli de investitii: 2,192.00 2,192.00 0.00

Pag.8/10
74.02 Protectia mediului 110.00 110.00 0.00 mii lei

Cheltuieli din total


Finantate din :
Nr. Valoare initiala Valoare totala Alte surse de Termen
Cod indic. Denumire obiectiv surse de finantare Observatii
crt. totala rest executat Surse proprii 2023 finantare constituite PIF
2023
potrivit legii 2023
0 1 2 3 4 5=6+7 6 7 8 9

TOTAL INVESTITII din care: 110.00 110.00 0.00


71.01.01 Constructii 0.00 0.00 0.00
71.01.02 Masini, echipamente, mijl. de transport 0.00 0.00 0.00
71.01.03 Mobilier, aparat., birot.act (>2500 ron) 0.00 0.00 0.00
71.01.30 Alte active fixe 110.00 110.00 0.00

TOTAL INVESTITII din care: 110.00 110.00 0.00


A. Lucrari in continuare: 0.00 0.00 0.00
B. Lucrari noi: 0.00 0.00 0.00
C. Achizitii de bunuri si alte cheltuieli de investitii: 110.00 110.00 0.00

A. Lucrari in continuare: 0.00 0.00 0.00

B. Lucrari noi: 0.00 0.00 0.00

C Achizitii de bunuri si alte cheltuieli de investitii 110.00 110.00 0.00

Pag.9/10
84.02. Transporturi 3,904.00 3,904.00 0.00
Finantate din :
Cheltuieli din total
Nr. Valoare initiala Valoare totala Alte surse de Termen
Cod indic. Denumire obiectiv surse de finantare Observatii
crt. totala rest executat Surse proprii 2023 finantare constituite PIF
2023
potrivit legii 2023
0 1 2 3 4 5=6+7 6 7 8 9

TOTAL INVESTITII din care: 3,904.00 3,904.00 0.00


71.01.01 Constructii 25.00 25.00 0.00
71.01.02 Masini, echipamente, mijl. de transport 2,180.00 2,180.00 0.00
71.01.03 Mobilier, aparat., birot.act (>2500 ron) 0.00 0.00 0.00
71.01.30 Alte active fixe 1,699.00 1,699.00 0.00

TOTAL INVESTITII din care: 3,904.00 3,904.00 0.00


A. Lucrari in continuare: 25.00 25.00 0.00
B. Lucrari noi: 0.00 0.00 0.00
C. Achizitii de bunuri si alte cheltuieli de investitii: 3,879.00 3,879.00 0.00

A. Lucrari in continuare: 25.00 25.00 0.00


HCL
Modernizare Strazi in Municipiul Pascani LOT1 ( Str.Libertatii, 24 Ianuarie, Tudor
1 158,159,160,16,
71.01.01 Vladimirescu, Fundac Fantanele, Aleea Calea Iasului, Crinilor ( Capela - Str. Morilor)) 7,847.00 7,847.00 15.00 15.00 162,163/2017
HCL
2 71.01.01 Modernizare Str. Vasile Alecsandri, Municipiul Pascani 887.80 887.80 10.00 10.00 0.00 62/29.03.2019

C. Achizitii de bunuri si alte cheltuieli de investitii: 3,879.00 3,879.00 0.00

Primar, Directia economica, Compartiment Investitii


Pintilie Marius Nicolae Ec. Angelica Labontu Ing. Iulian Pertu

Pag.10/10

S-ar putea să vă placă și