Sunteți pe pagina 1din 18

UNIVERSITATEA DANUBIUS GALATI FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE MASTER- ANUL II

MANAGEMENT FINANCIAR PUBLIC SI PRIVAT

MANAGEMENTUL SISTEMELOR INFORMATIONALE

COORDONATOR Prof.univ.dr.ARITON VIOREL

MASTERAND, COSTACHE CHIRA

GALATI 2011

IMPORTANTA SISTEMELOR INFORMATICE IN ACTIVITATEA ECONOMICA

CUPRINS

1. Notiuni generale ale sistemelor. 1.1 Conceptul de sistem; 1.2 Definitia sistemului; 1.3 Clasificarea sistemelor; 1.4 Componentele unui sistem informatic. 2. Sistemele informatice in activitatea economica 2.1 Tehnologia si aplicatiile sistemelor informatice; 2.2 Managementul sistemelor informatice. Sisteme informatice integrate; 3. ERP definitie, arhitectura, functii 3.1 ERP Notiuni generale. Definitie. 3.2 Arhitectura unui sistem ERP.

siste

Notiuni general e ale sistemel or 1. Notiuni generale ale sistemelor


Un sistem poate Un sistem poate fi definit ca o seciune a realitii n care se identific un ansamblu de fenomene, obiecte, procese, fiine sau grupuri, interconectate printr-o mulime de relaii reciproce, precum i cu mediul nconjurtor i care acioneaz n comun n vederea realizrii unor obiective bine definite. Caracteristic pentru notiunea de sistem este posibilitatea ca ansamblul de elemente componente ale sistemului sa poata fi divizat in subsisteme. Structurarea sistemului in subsisteme se face dupa reguli stabilite in functie de scopul urmarit. Multimea relatiilor dintre componentele unui sistem precum si relatiile intre componente si ansamblu formeaza structura sistemului, iar multimea caracteristicilor unui sistem, la un moment dat, determina starea sa.

1.1.

Conceptul de sistem.

Conceptul de sistem are un rol de baza in domeniul sistemelor informatice. Odata inteles, acesta vine sa fundamenteze alte concepte conexe din domeniile tehnologiei, aplicatiilor, dezvoltarii si managementul Caracteristic sistemelor informatice. Conceptul de sistem este legat de: retelele de calculatoare ca elemente componente ale sistemelor de prelucrare a informatiilor; utilizarea computerelor din domeniul business-ului; tehnologiile de management-ul informatiei care au un rol deosebit de important asupra calitatii, valorii business-ului.

1.2 Definitia sistemului


Un sistem este format dintr-un grup de componente intre care se stabilesc relatii si care conlucreaza spre un scop comun prin acceptarea de intrari si producerea de iesiri printr-un proces (de transformare).

Multimea

Conceptul de sistem.
Conceptul de

Prelucrarea intrrilor din sistem

Ieiri din sistem

Fig.1.1 Diagrama unui sistem Intrari (input) : sunt elementele care intra in sistem (datele) pentru a fi prelucrate; Prelucrarea intrarilor: reprezinta procesul de transformarea a intrarilor in iesiri; Iesiri din sistem (output): reprezinta elementele care au fost rezultate prin procesul de prelucrare al intrarilor. Pe langa aceste trei componente de baza mai exista inca doua elemente aditionale: feed-back (raspunsul) si controlul. Un sistem cu feed-back si control este un sistem cibernetic. Feed-back: - sunt datele care reprezinta performantele sistemului, si pot fi furnizate de multimea utilizatorilor sistemului sau de instumente specializate; Conceptul de Controlul: - Implica monitorizarea si evaluarea feed-back-ului in scopul de a determina masura in care sistemul se indreapta catre indeplinirea scopului. Functia de control face necesara ajustarea intrarilor din retelele de sistem pentru a asigura ca acesta va produce iesirile corespunzatoare. calculatoare ca componente ale In cazul sistemelor, putem realiza doua tipuri de clasificari: sistemelor de Din punct de vedere ierarhic: prelucrare a Subsistem un sistem care este caracterizat prin proprietati specifice si face parte dintr-un sistem mai informatiilor; mare. Cel mai mare sistem imaginabil este considerat a fi mediul inconjurator sau universal. utilizarea Suprasistem un sistem alcatuit din mai multe subsisteme si poate fi caracterizat prin multimea computerelor din proprietatilor tuturor subsistemelor lui. domeniul tehnologiile de Modelul unui sistem informatic exprima cadrul conceptual pentru componentele principale si management-ul activitatea sistemului informatic. Sistemul informatic depinde de resursele umane, platformele hardware informatiei care si platformele software pentru a realiza intrarile in sistem, prelucrarile, iesirile din sistem, precum si au un rol activitatile de control care convertesc datele in produse informationale. deosebit de important asupra calitatii, valorii 5 business-ului.

1.3 Clasificarea sistemelor

elemente

1.4 Componentele unui sistem informatic.

business-ului;

1.2 Definitia sistemului


Oamenii care sunt impicati in procesul de dezoltare al sistemului, cat si cei care sunt simpli utilizatori Un sistem este ai sistemului sunt parte componenta sistemului informatic. Elementele de baza ale sistemului informatic: o Resursele umane includ atat specialistii implicati in dezvoltarea si mentenanta sistemului informatic cat si utilizatorii; o Hardware reprezinta multitudinea echipamentelor hardware implicate in dezvoltarea si utilizarea sistemului informatic; o Software reprezinta multitudinea programelor software utilizate pentru dezvoltarea si utilizarea sistemului informatic. o Datele sunt transformate prin activitatile de procesare intr-o mare varietate de produse

m informationale pentru utilizatori.


Un alt aspect important il reprezinta procesarea informatiilor. Aceasta consta in introducerea, prelucrarea, iesirea si stocarea si activitatile de control. Datele sunt fapte brute sau observatii in general despre fenomene fizice sau tranzactii comerciale. Datele au un character obiectiv si sunt masurabile prin caracteristicile lor. Informatiile sunt deja procesate, au un anumit inteles si sunt folositoare utilizatorului. Datele sufera un proces de adaugare de valoare prin: agregare, manipulare si organizare; analizarea si evaluarea continutului lor; utilizarea lor intr-un contxt folositor pentru utilizator;

Activitatile dintr-un sistem informatic: Principalele activitati dintr-un sistem informatic sunt cele de prelucrare a informatiilor. Acestea includ: introducerea datelor de intrare; procesarea datelor pentru obtinerea de informatii; iesirea procedurilor informationale; stocarea resurselor informationale; Controlul perfomantelor sistemului;

Introducerea datelor: - datele despre tranzactiile comerciale sau despre alte evenimente trebuie s fie adunate si pregatite pentru prelucrare. Introducerea se refera la editarea de nregistrri. Dup introducerea datelor ele pot fi transferate pe un support magnetic sau optic pana in momentul prelucrarii.

Prelucrarea datelor: - datele care sunt subiectul activittilor de prelucrare cuprind: calcule, comparri, sortri, clasificri sau nsumri. Aceste activitati organizeaza, analizeaza si manipuleaza datele convertindu-le in informatii pentru utilizatori. Iesirea produselor informationale: - informatiile rezultate in urma prelucrarii apar in forme variate pentru a fi transmise utilizatorilor in forma solicitata de acestia. Informatiile trebuie sa indeplineasca anumite conditii de calitate ce se refera in general la: timp : - viteza cu care informatia ajunge la utilizator; continut: - atributele care confera valoare informatiei; forma: - felul in care ajunge informatia la utilizator;

Stocarea produselor informationale: - aceasta activitate nu constituie o componenta foarte importanta in cadrul sistemelor informatice. Ea reprezinta activitatea dintr-un sistem informatic in care datele si informatiile sunt depozitate intr-un mod organizat in vederea unei utilizari ulterioare. Atunci procesul de regasire este necesar utilizatorilor prin rapiditatea si acuratetea sa. Suporturile utilizatorilor pentru stocarea datelor si informatiilor in general sunt magnetice sau optice. Controlul performantelor sistemului reprezinta o activitate de mare importanta in cadrul sistemelor informatice. Aceasta activitate are in vedere urmatoarele elemente: un sistem informatic produce un feed-back despre intrarile, procesul si iesirile sale precum Feed-back-ul trebuie monitorizat si evaluat pentru a determina daca sistemul urmeaza sa-si Feed-back-ul va trebui utilizat pentru a efectua ajustari in activitatea sistemului pentru a-i si despre activitatea de stocare. atinga scopul prin performantele sale. corecta eventualele deficiente de functionare. Intr-o organizatie economica un system informational indeplineste cinci functii principale: generarea, memorarea, comunicarea, executia prelucrarilor si difuzarea informatiilor, dupa cum este prezentat in figura 1.2 . Aceasta abordare este abstracta, dar si restrictive, deoarece vizeaza doar raportul datainformatie.

Fig. 1.2. Functiile Sistemului Informatic. Generarea informatiilor- se creaza conditiile necesare unei bune preluari, memorari a informatiilor relevante, in functie de specificul organizatiei. Memorarea informatiilor (transferul in timp) are un rol central, deoarece fara memorie nu exista nici invatare, nici inteligenta; Comunicarea si difuzarea informatiei (transferul informatiei in spatiu) sistemul informational asigura schimburile (achizitia si restituirea) informatiilor intre sistemul de conducere si sistemul operativ.

Executia prelucrarilor ( transferul informatiilor in ceea ce priveste forma). Raportandu-ne la abordarea sistematica a organizatiilor economice, prelucrarile sunt fie activitati de transformare a informatiilor-materie prima (cele proprii sistemului operativ), fie activitati de decizie, elementare sau complexe (proprii sistemul de conducere). Pentru nevoile ambelor sisteme, sisteumul informational opereaza prelucrari formalizate si repetitive. Ceea ce era o decizie-reflectie la nivelul sistemului de conducere devine un reflex la nivelul sistemului informational.

2. Sistemele informatice in activitatea economica


Sistemele informatice ca forma mai larga, cuprinzatoare constituie un camp esential de studiu in administrarea afacerilor si management, domenii considerate majore in zona economica. Astfel, sistemele informatice trebuie sa raspunda la problemele legate de administrarea hardware-ului, softwareului, a datelor, precum si a retelelor informatice, intr-un mod strategic pentru succesul in afaceri. Importanta sistemelor informatice rezida in principal in intelegerea efectiva si responsabila de catre toti conducatorii (managerii) sau persoanele dintr-o organizatie a necesitatii adaptarii la societatea informationala globala. Sistemele informatice devin astazi tot maim ult o componenta vitala a succesului in afaceri pentru o organizatie sau un intreprinzator. Managerii sau utilizatorii, fie ei finali sau nu, nu trebuie sa cunoasca tehnologiile complexe sau conceptele abstracte ori aplicatiile specializate din campul sistemelor informatice, ci sa aiba definit cadrul conceptual in cel putin cinci zone, si anume: conceptele fundamentale ale sistemului informatic; tehnologia sistemelor informatice; aplicatiile sistemelor informatice; dezvoltarea de sisteme informatice; managementul sistemelor informatice.

2.1Tehnologia si aplicatiile sistemelor informatice.


Tehnologia sistemelor informatice este reflectata de dezvoltarea si managementul in tehnologia informatiei (hardware, software, Internet, managementul bazelor de date sau a altor tehnologii de prelucrare a informatiilor) . Utilizarea sistemelor informatice prin aplicatiile sale in domeniul operational, managerial asigura si crearea unui avantaj competitiv al organizatiei de la nivelul local, intern (in colaborarea dintre compartimente, intre nivelele ierarhice) pana la formele comertului electronic, schimbului de informatii utilizand Internetul etc. In perioada contemporana se remarca existenta necesitatii utilizarii de manageri a sistemelor informatice si a tehnologiei informatiei. Tehnologia informatiei ofera posibilitatea managerilor de a gestiona mai bine interdependenta organizationala intr-un cadru global. Tehnologia informatiei cu componentele sale: telecomunicatii, retele de comunicare, computerele si resursele informationale sunt disponibile pentru manageri acum ma mult decat oricand. Tehnologia

10

informatiei devine in conditiile actuale si o provocare manageriala. Gestionarea resurselor de sisteme informatice ale unui business nu mai este apanajul unui specialist, ci mai degraba o responsabilitate majora a managerului. Tehnologia informatiei presupune si eficienta din punct de vedere economic. In prezent putem vorbi de faptul ca tehnologia informatiei este utilizata mai mult pentru a gestiona procesele comerciale decat pentru fundamentarea deciziilor. Eficienta tehnologiei informatiei se refera si la timpul de raspuns la intrebari, la incompatibilitatea sistemelor, la neintegrarea aplicatiilor etc. In prezent desfasurarea oricarei activitati economice nu se poate imagina fara utilizarea unui puternic suport informational care sa asigure avantajul concurential in raport cu ceilalti cometitori de pe piata. A dobandi cunoastere prin informatia obtinuta este rolul tehnologiei informatiei (TI). TI inseamna hardware, software, comunicatii, retele, baze de date, automatizare lucrarilor de birou precum si toate celelalte echipamente si componente software necesare prelucrarii informatiei.TI ofera astazi nu doar suportul informational necesar desfasurarii afacerii in conditii de eficienta, ci si solutii pentru regandirea modulului de a-ti organiza afacerea cu scopul mentinerii competitivitatii. Reingineria afacerilor (eng. Reengineering)- inseamna regandirea fundamentala si reproiectarea radicala a proceselor afacerii pentru obtinerea de imbunatatire substantiale privind costurile, calitatea, viteza de reactie a decidentilor. Aceasta regandire a modului de a face afaceri este influentata si gaseste totodata raspunsuri in noile solutii TI.Modul de desfasurare a facerii in cadrul oricarei firme se schimba ca urmare a actiunii conjugate a urmatorilor factori : Globalozare ; Competitie de nivel inalt ; Informatia devine rerursa cheie ; Spatiul virtual de munca si chiar derularea activitatii in conditiile companiei virtuale ; Comert electronic ; Existenta in cadrul firmei a personalului specializat in procesarea datelor si analiza Un nou tip de relatie cu banca prin care se obtin servicii si produse noi ca urma a promovarii

(knowlende worker) noilor solutii TI. Impactul TI asupra firmei nu se resimte doar din mediul exterior, ci si din interiorul firmei. Orice organizatie economica presupune existenta a cinci elemente (componente) interdependente : structura organizatorica ; managementul si procesele afacerii ; tehnologia informatiei ; strategia organizatiei ;

11

Angajatii si cultura organizatiei.

Aceste componente trebuie sa gaseasca intr-o stare de echilibru si aceasta stare se va mentine atat timp cat nu se produc schimbari semnificative in mediul extern sau in oricare dintre componente. Componenta TI cunoaste o dinamica deosebita. Acest lucru determina mutatii calitative asupra celorlalte componente. Componenta TI se resimte si la nivelul strategiei organizatiei oferind mijloace si instrumente specifice analizei si fundamentarii strategiei. Un sistem informational modern trebuie sa asigure : informarea la toate nivelele, operativitatea informarii, selectarea informatiilor, adaptabilitatea la modificari (modificarea cererilor de informatii, a datelor de intrare, a structurii organizatorice, a metodelor de prelucrare a datelor). Informatia furnizata de catre sistemul informational trebuie sa se caracterizeze prin : Acuratete si realitate : informatia furnizata trebuie sa reflecte cat mai fidel realitatea, printr-o evaluare corecta ; Concizie : informatia trebuie sa ofere plusul de cunoastere la obiect, succind, evitandu-se elementele nerelevante ; Relevanta : informatia trebuie sa ofere acele elemente de cunoastere de care decidentul are nevoie pentru solutionarea unei probleme ; Consistenta : informatia trebuie sa fie densa, lipsita de elemente needificatoare pentru problema studiata ; Oportunitate : informatia trebuie sa parvina utilizatorului in timp util pentru a-i servi la fundamentarea deciziei sale ; Accesibilitatea : vizeaza usurinta obtinerii informatiei dorite, cu limitarile impuse de gradul de confidentialitate si drepturile de acces ale utilizatorului ; Forma de prezentare adecvata : informatia trebuie oferita utilizatorului intr-o maniera relevanta astfel incat acesta sa o recepteze rapid si corect. Indicatorii pot fi prezentati in marimi absolute sau relative, in dinamica prin utilizarea reprezentarilor grafice si coroborati astfel incat relevanta informatiei oferite sa fie maxima ; Cost corespunzator in raport cu valoarea acesteia.

12

2.2.Managementul sistemelor informationale. Sisteme informatice integrate.


Managementul sistemelor informatice se refera la modul in care se administreaza resursele informatice precum si stratefiile legate de implicarea si utilizarea tehnologiei informatiei la diferite niveluri: utilizator final, organizatie si global. In conditiile actuale ale globalizarii afacerilor, mediul organizational al unei firme trebuie sa se adapteze cerintelor concurentiale ale pietei. Cresterea economica a unei firme depinde in mod essential de abilitatea ei de a actualize si integra, personaliza si extinde aplicatiile informatice, intr-un mod flexibil si rapid, oferind tuturor utilizatorilor acces instantaneu, interactive si consistent la modelul sau de date. De asemenea, pentru asigurarea eficientei activitatii lor, firmele trebuie sa standardizeze gestiunea proceselor economice. Se afirma ca integrarea completa este un obiectiv major al gestiunii rerurselor informationale, care devin din ce in ce mai complexe si mai numeroase si de aceea este necesare sa se realizeze si sa se implementeze sistemele informatice integrate. Prin sistem informatic integrat se intelege un sistem informatic care indeplineste urmatoarele conditii : utilizeaza o baza de date unica; are in componenta programe informatice, care cuprind activitatile tuturor compartimentelor exista un plan de securitate al sistemului informatic, care cuprinde masuri tehnice si

functionale ale firmei, conform organigramei acesteia; organizatorice corespuzatoare. Pentru realizarea acestor 3 obiective, se deruleaza diverse proiecte de integrare informationala. Derularea unui asemenea proiect nu este o activitate deloc simpla, ci reprezinta o adevarata provocare tehnologica, atat pentru proiectanti cat si pentru frme. In faza de inceput a informatizarii activitatilor, mai ales din considerente de ordin financiar, firmele decid in general sa achizitioneze sau sa dezvolte prin forte proprii o serie de aplicatii informatice pentru activitatile de contabilitate, apoi pentru cele financiare, de salarizare a personalului, aprovizionari etc. , fara nici o legatura intre aceste aplicatii. In etapa a II-a se incearca construirea unor legaturi intre aceste aplicatii, legaturi concretizate in interfete perzonalizate, care isi propun realizarea integrarii intre doua sau mai multe aplicatii. Fiecare dintre aplicatii foloseste in continuare baza sa de date proprie, ceea ce inseamna redundanta si sursa de inconsistenta (datele

13

comune trebuie actualizate separat), ceea ce inseamna eforturi suplimentare si posibilitatea aparitiei unor neconcordante). Intr-o etapa urmatoare a procesului de integrare s-a trecut la implementarea pachetelor ERP (Enterprise Resources Planning). Aparute in anii 90 , ele au devenit o prezenta obisnuita in marile corporatii si in companiile multinationale. In perioada actuala, succesul implementarii pachetelor ERP in IMM-uri depinde si de masura in care ele permit integrarea altor categorii de sisteme, cum ar fi cele privind solutii de tip CRM (Customer Relationship Management) , SupplyChain Management (SCM), Business Intelligence (BI), precum si cele specifice utilizarii Internetului. Un alt factor mobilizator in procesul extinderii sistemelor integrate l-a reprezentat cresterea fara precedent a activitatilor de comert si colaborare electronica (e-commerce si e-business).

14

3.

ERP definitie, arhitectura, functii.

3.1 ERP- Notiuni generale. Definitie.


Un ERP, cosiderat expresia cea mai fidela a interdependentei dintre economic si tehnologia informationala, reprezinta o infrastructura software, multi-modulara ce ofera suport de gestiune si coordonare a diferitelor structuri si procese din companie, in vederea realizarii obiectivelor de afaceri. Scopul ERP sistemul de gestiune integrate a proceselor de afaceri este realizarea unei mai bune comunicari in companie, imbunatatirea cooperarii si interactiunii dintre diferite departamente precum cele de planificare a productiei, achizitii, productie, vanzari si relatii cu clientii. Pe scurt, un sistem informatic de gestiune a companiei de tip ERP reprezinta planificarea celor 4 factori determinanti pentru o afacere de succes : factorul uman, financiar, tehnic si de resurse ( cei 4 M Man, Money, Machines si Materials).

Financiar , Contabilitate

Vanzari si Distributie

FURNIZORI

Baza de date unica

ERP integreaza toate procesele economice: productie, distributie, contabilitate, financiar, personal, stocuri, service si mentenanta, logistica, gestiune de proiectie, oferind accesabilitate vizibilitate si

CLIENTI

Service postvanzare Personalsalarizare Aplicatii front-office

Productie

Stocuri Aplicatii back-office

Fig. 3.1 Schema conceptuala a unui sistem ERP.

15

consistenta informationala in intreaga organizatie. ERP inseamna integrarea tuturor aplicatiilor intr-o solutie globala, acoperind toate procesele intercorelate ce concretizeaza activitatea organizatiei, eliminand granitele dintre departamente si delimitarile functionale, ca si pe cele ale organizatiei cu mediul si oferind posibilitati de lucru multi-utilizator, multi-scop si multi-spatiu. In concluzie un system ERP reprezinta o solutie software complexa, bazata pe arhitectura clientserver ale carei elemente sunt integrate intr-o platforma comuna, pentru gestionarea resurselor companiei, prelucrarea tranzactiilor si facilitarea integrarii tuturor proceselor necesare in cadrul unei afaceri, centralizandu-le, facilitand impartasirea datelor si eliminand redundanta. Fiecare pachet ERP ofera functionalitati diferite pentru industrii diferite. Sistemele ERP actuale realizeaza integrarea tuturor functiilor de conducere ale unei companii, plecand de la : planificare; asigurarea stocurlui de materii prime si materiale; definirea tehnologiilor; coordonarea proceselor de productie; gestionarea financiar-contabila, a resurselor umane, a stocurilor de produse finite; dezvoltarea si mentinerea relatiilor cu clientii si partenerii de afaceri.

Un astfel de sistem permite factorilor de decizie realizarea unor analize complete asupra indeplinirii planului de afaceri. Prin optiunile de simulare a activitatilor si prin caracterul flexibil si dinamic al aplicatiilor se pot realiza : planuri de previziune ; evaluari si predefniri ale tendintelor de evolutie ale industriei din care face parte compania ; analize calitative ; integrarea cu noile tehnologii e-business ; comunicare on-line.

La implementare, sistemele ERP include o serie de caracteristici de baza. Folosesc un sistem de gestiune a bazelor de date (SGBD), platformele de baze de date folosite in general sunt : Oracle, DB2, Informix, Microsoft SQL Server, MySql , SQL Base, Sysbase, etc. Baza de date necesita setari initiale conform proceselor organizatiei si trebuie sa asigure acces direct la informatii in timp real pentru toti membrii organizatiei. Odata instalat sistemul informatic, utilizatorii pot introduce date, informatiile putand fi transferate prin intermediul proceselor la alte module. In final, sistemele ERP includ instrumente de raportare periodice sau realizate ad-hoc.

16

3.2 Arhitectura unui sistem ERP.


Sistemul aplicatiilor de intreprindere se implementeaza pe o arhitectura de tip client-server care creaza premisele unui mediu de prelucrare descentralizat. Modelul de arhitectura implementat de catre sistemele ERP este cel cu trei straturi, ilustrat in figura 3.2.

Fig. 3.2 Arhitectura cu 3 straturi a unui sistem ERP Caracterizarea functiilor celor trei niveluri ale arhitecturii : Nivelul prezentare: - consta in interfata grafica utilizator sau programul de navigare (browser) pentru accesarea functiilor sistemului. Nivelul aplicatie: - cuprinde regulile afacerii, logica si functiunile sistemului, programele care asigura transferal datelor de / la serverele de baze de date. Nivelul bazei de date : - asigura gestiunea datelor organizatiei, inclusiv a metadatelor ; cel mai adesea se regaseste aici un SGBD relational dintre cele standardizate industrial, care include si modului SQL. Aceasta structura logica permite ca interfata sistemului ERP sa ruleze pe calculatorul utilizatorului, prelucrarea sa se realizeze pe nivelul de mijloc al serverelor de aplicatii, iar sistemele de baze de date sa functioneze pe al treilea strat, al servere-lor specializate.

17

BIBLIOGRAFIE

Ariton V. Sisteme informatice cu baze de date, Ed. Europlus, 2006. Ariton V., Fundamente ale Tehnologiei Informaiei i Comunicaiilor, Ed. Didactic i Pedagogic, Bucureti, 2004 Ariton V., Proiectarea Sistemelor Informatice note de curs, Ed. Europlus, 2005. Lungu I., et al., Sisteme Informatice, Editura Economic, 2003. Nicolescu O. (Ed.), Sistemul informaional-managerial al organizaiei, Ed. Economic, 2001. Stanciu V. Sisteme informatice de gestiune, Editura Tribuna Economic, Bucureti, 1999.

18

S-ar putea să vă placă și