Sunteți pe pagina 1din 56

ACT CONSTITUTIV

al Societatii ComercialeAgroInvest*C.C.J* S.R.L. cu sediul n Buzau, Com Tisau

CONTRACT DE SOCIETATE
Incheiat intre subsemnatii Burducea Costin si Pavel Adrian in urmatoarele conditii: ------1.1 Subsemnatii mai sus nominalizati, numiti in continuare asociati, convenim sa ne asociem in SOCIETATEA COMERCIALA denumita AgroInvest*C.C.J* . Desemnarea ei in continuare se va face prin termenul generic de societate. Societatea isi va putea desfasura activitatea atat la sediul social al firmei, cat si la sediile secundare sucursale, agentii, reprezentante, puncte de lucru sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica, infiintate in orice localitate din tara sau strainatate potrivit prevederilor legii si prezentului Contract de societate.--------1.2. Societatea este persoana juridica de nationalitate romana, organizarea si activitatea ei fiind carmuite de legislatia comerciala si civila romana in vigoare.-------------2.1. Dobandirea personalitatii juridice se obtine prin inmatricularea societatii in registrul comertului : JS3215---------------------------------------------2.2. Obiectul principal de activitate al societatii este:productia de oua de prepelita proaspete,conservate sau prelucrate Obiect secundar de activitate: CONFORM CODULUI CAEN: AA-AGRICULTURA,VANATOARE,SILVICULTURA Cod 0125 0125 Cresterea altor animale Aceasta clasa include: Cresterea albinelor si producerea de miere si ceara; Cresterea iepurilor; Cresterea animalelor cu blana,producerea de piei brute; Cresterea viermilor de matase,producerea de gogosi de matase; Cresterea si reproducerea animalelor de companie; Cresterea reptilelor de apa si a broastelor ,in bazine; Cresterea serpilor;

Cresterea de diverse alte animale

Aceasta clasa exclude: Intretinerea si ingrijirea animalelor de ferma Producerea de piei si blanuri brute provenite din vanatoare Dresarea animalelor de companie

IN PLUS FIRMA SE VA MAI OCUPA SI CU: 1. Productia de: Prepelite pentru consum (vii) Prepelite pentru repopulare si reproductie si cercetare medicala Hrana pentru prepelite Materiale si utilaje necesare pentru cresterea prepelitelor si exploatarea acestora 2. Servicii de consultanta si de proiectare pentru activitatea de productie,prelucrare,exploatare si comercializare a prepelitelor. 3. Comercializarea oualor proaspete,conservate si prelucrate,a pasarilor vii sau conservate,a materialelor,utilajelor,proiectelor si tehnologiilor referitoare la prepelite ,a hranei si medicamentelor. 4. Produse realizate/servicii prestate efectiv: Servicii de consultanta si de proiectare pentru activitatea de productie,prelucrate,exploatare si comercializare a prepelitelor. ------2.3. In realizarea actelor de comert care intre in obiectul de activitate al societatii, aceasta va putea stabili relatii economico-comerciale cu agentii economici indiferent de natura capitalului, autohtoni sau straini.---------2.4. Activitatile din obiect vor respecta cerintele legale de desfasurare si, dupa caz, prohibitiile permanente sau temporare in domeniile specifice.------2.5. Se mentioneaza, referitor la intregul obiect de activitate declarat, ca activitatile care necesita anterior desfasurarii autorizari prealabile, avizari, licente sau brevete se vor incepe numai dupa obtinerea acestora.--------3.1. Societatea se constituie in forma juridica de societate comerciala cu raspundere limitata - prescurtat S.R.L. - prevazuta de art.2 lit."e" din Legea nr.31/1990, republicata. Obligatiile sociale ale societatii sunt garantate cu patrimoniul social si asociatii sunt obligati numai la plata partilor sociale.----------------------------------------------------------------------------4.1. Societatea nu are emblema ca mijloc de individualizare fata de alti comercianti de acelasi gen. Confectionarea unei embleme in viitor se va face cu respectarea prescriptiilor legale in materie.-------------------------------5.1. Capitalul social, subscris si varsat in numerar, este in suma de 1000 lei. ------5.2. Capitalul social aratat mai sus se divide intr-un numar de 100 parti sociale a cate 500 lei fiecare. Proportional cu aportul ASOCIATILOR la capitalul social, repartitia partilor sociale se prezinta astfel: Burducea Costin -500 lei,adica 50% (sau 50 parti sociale) Pavel Adrian 500 lei, adica 50% (sau 50 parti sociale)

------5.3. Regimul juridic al partilor sociale este cel prevazut de lege, precum si de Statut, Fiecare parte sociala confera detinatorului dand dreptul la un vot in ADUNAREA GENERALA. Este admis si votul prin corespondenta sau fax.---------------------------6.1. Societatea este administrata de unul sau mai multi ADMINISTRATORI, asociati sau neasociati.----------------------------------------6.2. ADMINISTRATORII societatii desemnati prin prezentul CONTRACT DE SOCIETATE sunt asociatii care au puteri de reprezentare si angajare depline si nelimitate a societatii in toate raporturile, indiferent de natura lor, cu persoane fizice si juridice, autoritatile judiciare, putand lucra independent. Dreptul de reprezentare va putea fi transmis si altor persoane numai cu acordul ADUNARII GENERALE.-------------6.3. ADMINISTRATORII societatii indeplinesc acele operatii care sunt cerute pentru aducerea la indeplinire a obiectului de activitate al societatii. Administratoruii isi vor desfasura activitatea in cunostinta de cauza a prevederilor art. 73(1), 190(1), 192(2) si (3) si 193(1), (2) si (3) din Legea nr.31/1990, republicata.-------------------6.4. ADMINISTRATORII vor fi indemnizati pentru activitatea desfasurata in baza hotararii Adunarii Generale si cu respectarea legislatiei in vigoare. Administratorii vor avea dreptul la ridicarea de sume banesti din caseria societatii pentru deplasari in scop de afaceri, cu obligatia ca in termen de cel mult 5 (cinci) zile de la data incheierii deplasarii sa depuna documentele doveditoare in vederea decontarii.-------------6.5. Drepturile, obligatiile si raspunderile administratorilor sunt cele prevazute de lege si Statut. Incalcarea obligatiilor, neindeplinirea lor sau indeplinirea lor defectuoasa, atrage raspunderea pentru daune a administratorilor, potrivit prevederilor legislatiei comerciale si regulilor mandatului civil.------------------------------------6.6. Durata mandatului administratorulilor este de 4 (patru) ani. Pentru administratoruii desemnati prin prezentul CONTRACT, cat si pentru cei ce se vor desemna in viitor, acest termen se socoteste cu incepere de la data nregistrarii n Registrul Comertului. Administratorii sunt reeligibili, indiferent de numarul de mandate indeplinite. ------7.1. Partea fiecarui asociat din profit si pierderi este proportionala cu numarul de parti sociale detinute. Plata dividendelor, ca si restituirea celor platite fara temei, se va face conform procedurii si in termenul stabilite de lege.---------------------------7.2. Asociatul nemultumit de modul de repartizare a beneficiilor si pierderilor are drept de contestatie in justitie, in termenul si in conditiile prevazute de lege.--------7.3. Asociatii convin ca din profitul realizat anual sa constituie un fond de rezerva si alte fonduri, in conditiile aratate de lege si statut.--------------8.1. Societatea nu are in prezent filiale, ca unitati cu personalitate juridica si nici sedii secundare sucursale, agentii, reprezentante, puncte de lucru sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica. Infiintarea in viitor a acestora se va putea face cu aprobarea adunarii generale.------------------9.1. Societatea este infiintata pe durata nelimitata------------------------10.1. Cauzele, modul de dizolvare si lichidare a societatii, ca si publicitatea acestor proceduri, sunt cele prevazute de lege si statut.---------------10.2. Pina la numirea lichidatorilor, administratorii isi vor continua mandatul, fara insa a mai putea intreprinde noi operatii, incalcarea interdictiei atragand raspunderea lor pentru eventuale daune.----------------------10.3. Dupa inceperea procedurii de dizolvare si lichidare a societatii, administratorii si lichidatorii se vor ingriji ca toate actele emanand de la societate sa arate acest fapt, sub sanctiunea raspunderii lor pentru daunele cauzate de omisiune.------------

------10.4. Asociatii au luat la cunostinta ca nu li se va plati de lichidatori nici o suma in contul platilor cuvenite din lichidare inaintea achitarii creditorilor societatii.-------11.1. Oricare asociat are dreptul de a se retrage din societate, in conditiile stabilite in adunarea generala. Cooptarea de noi asociati in societate se va putea face numai dupa aprobarea in adunarea generala. In timpul vietii asociatilor, cesionarea partilor sociale, in totul sau in parte, se va putea face numai cu respectarea dreptului de preemptiune al celorlalti coasociati. Pentru cauza de moarte a asociatilor, cooptarea mostenitorului sau mostenitorilor legali sau testamentari, ai decedatului se va putea face numai cu acordul unanim al asociatilor ramasi in viata.-----------------------------11.2. Societatea isi va putea desfasura activitatea in forma tipica, pluripersonala sau atipica, unipersonala, indiferent de motivul care determina schimbarea structurii asociative.--------------------------------------------12.1. Litigiile societatii cu persoane fizice sau juridice, romane sau straine, sunt de competenta instantelor judecatoresti din Romania.----------------12.2. Litigiile nascute din raporturile comerciale incheiate de societate pot fi solutionate si pe calea arbitrajului comercial organizat de Camera de Comert Bucuresti in conformitate cu regulile de procedura arbitrala ale acesteia.--------13.1. Asociatii au luat la cunostinta de obligatia ca in termen de 15 zile de la autentificarea prezentului act sa solicite autorizarea functionarii societatii judecatorului delegat de pe linga Oficiul Registrului Comertului, in conditiile legii.----------------14.1. Clauzele prezentului contract de societate se completeaza cu prevederile cuprinse in Legea nr.31/1990, republicata, in Codul comercial roman si in alte legi in materie comerciala si civila in vigoare.---------------------15.1. STATUTUL societatii, care succede, formeaza corp unitar cu prezentul CONTRACT DE SOCIETATE.---------------------------------------

SUMAR
DENUMIRE, SEDIU, FORMA JURIDICA, DURATA, EMBLEMA SI OBIECTUL DE ACTIVITATE ------Art.1. Denumirea societatii comerciale este constituita dintr-un substantiv -PREPELITA S.R.L. si initialele C.C.J-Coturnix Coturnix Japonica si va fi desemnata in continuare sub termenul generic de societate. Ea este persoana juridica de nationalitate romana, cu datele legale de identificare numar de inmatriculare in registrul comertului si cod fiscal mentionate in contractul de societate, care se organizeaza si functioneaza in baza legislatiei comerciale romanesti in vigoare.-----------Art.2. Societatea dobandeste personalitate juridica din momentul inmatricularii ei in registrul comertului. In toate facturile, comenzile, anunturile, publicatiile, scrisorile si alte acte emanand de la societate, pe linga denumirea ei folosind-o pe cea aratata la art.1 si numarul de ordine din registrul comertului, se vor mai arata si forma juridica, prin text integral sau numai prin initialele S.R.L., sediul, capitalul social si codul fiscal.--------------Art.3. Sediul societatii este n, str. Aleea Chiparosului, nr.2 ,Tulcea, Romania. In prezent, societatea nu are unitati cu sau fara personalitate juridica, insa le va putea infiinta, oricand si oriunde, in tara si/sau strainatate, prin hotararea adunarii generale in acest sens si cu respectarea legislatiei locului. Societatea nu are emblema.--------------Art.4. Forma juridica a societatii este de societate comerciala cu raspundere limitata, ale carei obligatii sociale sunt garantate cu patrimoniul social, asociatii fiind obligati numai la plata partilor sociale.-----------------------Art.5. Durata de constituire a societatii este nelimitata------------------------Art.6. Obiectul de activitate al societatii este cel aratat in contractul de societate. CAPITALUL SOCIAL SI REPARTIZAREA PARTILOR SOCIALE ------Art.7. Capitalul social al societatii este subscris si varsat sub forma de numerar fiind in suma totala de 1000 lei---------------------------------------Art.8. Aporturile asociatilor privitor la acest capital sunt aratate in CONTRACTUL DE SOCIETATE.----------------------------------------------------Art.9. Capitalul social se divide n 100 parti sociale a cate 500 lei fiecare, repartizate intre asociati proportional cu cotele lor de aport, dupa cum se arata in contractul de societate.-------------------------------------------------Art.10. Partile sociale nu sunt negociabile si nu sunt purtatoare de dobanzi. Transmiterea partilor sociale prin cesiune sau pentru cauza de moarte se face potrivit pct.11.1 din contractul de societate.-------------------------Art.11. Cesiunea sau transmiterea pentru cauza de moarte a partilor sociale trebuie inscrisa in Registrul Comertului si in registrul de asociati al societatii. Ele au efect fata de terti din momentul inscrierii in Registrul Comertului.------------------------------------Art.12. Asociatii constituiti in adunarea generala pot hotari, in conditiile legii, marirea capitalului social, prin aporturi in numerar si/sau in natura.-------------------------Art.13. In caz de diminuare a capitalului social sub limita legala minima, in termen de 30 de zile de la sesizarea acestui fapt, asociatii, intruniti in adunarea generala extraordinara, vor decide

fie completarea capitalului societatii pina la minimul valoric, fie dizolvarea si lichidarea societatii.-----------------------------------------CONDUCEREA SI ADMINISTRAREA SOCIETATII ------Art.14. Asociatii formeaza adunarea generala, ca organ de conducere si decizie, care stabileste politica economica si comerciala a societatii. Aceasta se intruneste, dezbate si hotaraste in conditiile legii. In adunarea generala fiecare parte sociala confera dreptul la un vot. Votul prin corespondenta este admis.----------------------------Art.15. Atributiile adunarii generale sunt cele prevazute de lege, dupa cum este convocata in mod ordinar sau extraordinar.--------------------------------Art.16. Dezbaterile si hotararile adunarii generale sunt consemnate sub forma de proceseverbale, intr-un registru tinut in acest scop, prin grija administratorilor societatii, care poarta si raspunderea pentru exactitatea consemnarilor.---------------------Art.17. Administrarea societatii se face prin administrator, care indeplineste acele operatii care sunt necesare realizarii obiectului de activitate al societatii. Drepturile, obligatiile si raspunderile administratorului sunt cele prevazute de lege.----------------Art.18. Administratorul are puterile mentionate prin contractul de societate sau prin hotararea adunarii generale care l-a ales. Dreptul de administrare se va putea transmite si altor persoane numai cu acordul adunarii generale. Administratorii care, fara drept, substituie in administrarea societatii alte persoane, raspund solidar cu acestea pentru eventualele pagube produse societatii.-------------------------------------------------Art.19. Adunarea generala va hotari periodic si asupra indemnizarii administratorului pentru activitatea depusa de acestia.-------------------------------Art.20. Administratorul societatii se numeste prin contractul de societate. Realegerea lui sau alegerea altor persoane in functia de administratori se va face prin hotarirea adunarii generale. Durata mandatului administratorilor este aratata in contractul de societate.----------

MODUL DE DISTRIBUIRE A PROFITULUI; MODUL DE SUPORTARE A PIERDERILOR ------Art.22. Distribuirea profitului rezultat din activitatea societatii se va face in conformitate cu bilantul annual si contul de profit si pierderi aprobate de adunarea generala si vizate de organele de control financiar, in raport cu numarul de parti sociale detinute de asociati. Drepturile partii straine din profit sub forma de valuta liber convertibila, sunt stabilite prin legillatia romna si de catre organismele competente din Romnia.---------------Art.23. Din profitul societatii se va prelua in fiecare an o cota de cel putin 5% pentru formarea unui fond de rezerva, pina ce acesta va atinge cel putin a cincea parte a capitalului social.------------------------------------------------Art.24. Tot din profitul anual al societatii se vor putea prelua si alte cote procentuale, stabilite de adunarea generala, in vederea constituirii si alimentarii altor fonduri permise de lege.----------------------------------------------Art.25. Partea cu care fiecare asociat participa la pierderile inregistrate de societate este proportionala cu numarul de parti sociale detinute.-------------------------

------Art.26.(1) Prin exceptie de la principiul proportionalitatii cu numarul partilor sociale detinute de asociati participarea acestora la profit si pierderi va putea fi stabilita de adunarea generala in mod diferit, daca se va stabili in mod cert ca anumite nerealizari sau pierderi sunt consecinta nemijlocita si personala a activitatii sau inactivitatii unuia dintre asociati, prin incalcarea prevederilor legii, a contractului sau statutului societatii sau a hotararii adunarii generale.--------------------------------------------------------------------(2) Asociatul nemultumit de modul de repartizare a pierderilor si, pe cale de consecinta, de distribuire a dividendelor, are drept de contestatie in justitie, in termenul si conditiile prevazute de lege pentru atacarea hotaririlor adunarii generale.------

PREZENTARE GENERALA
S.C. AgroInvest*C.C.J* S.R.L.

Afacerea pe care o vom demara consta in cresterea prepelitelor si comercializarea de produse proaspete, pregatite de consum, ca materie prima sau ca semipreparate. Datorita valorii nutritive ridicate, cat si a avantajelor economice pe care le prezinta cresterea prepelitelor, aceasta activitate se poate organiza atat in gospodariile individuale, cat si in sistem industrial. CONDITII NECESARE CRESTERII PREPELITELOR: Pentru ca prepeliele s dea un randament bun, este nevoie de un mediu linitit, preferabil inchis, curat, luminat i clduros, in care s nu ptrund umezeala. Cele mai des intalnite modaliti de cretere a prepelielor sunt creterea in baterii i la sol. Pentru a respecta conditiile anterior mentionate, ferma noastra va avea peretii acoperiti cu lambriuri lavabile, dezinfectabile si care nu trag apa. Caldura va fi asigurata printr-o rezistenta - fir care inconjoara camera asigurand o temperatura propice si constanta in intreaga incapere. In prepelitarie trebuie mentinuta curatenia motiv pentru care vom pune gresie. Lumina necesara prepelitelor este de 5 W/mp, teoretic un bec de 100W intr-o camera de 20 mp. Prepelitele trebuie sa vada atat tavita de unde beau apa, cat si pe cea de unde se hranesc, iar acestea sunt plasate de o parte si de alta a custii. Specialistii japonezi recomanda pentru reproductie 3 masculi si 9 femele, pentru a asigura o fecundatie de aproape 100%. Daca din ouale fecundate ies pui viabili in proportie de 70% este foarte bine, avand in vedere ca puii au nevoie de conditii speciale: o temperatura de 39-40 grade C in prima saptamana dupa ce ies din ou, iar apoi temperatura trebuie sa scada cu cate 3 grade C pe saptamana. Pentru a asigura toate aceaste conditii, precum si lumina constanta 24 de ore din 24, pana la varsta de 5 saptamani, sunt necesare "maternitati" speciale pentru puii de prepelita, pe care le vom achizitiona de la un crescator de prepelite cu experienta.

DESCRIEREA INITIATORIALOR
.

DESCRIEREA PRODUSULUI
Caracteristicile oualelor si carnii de prepelita Oul de prepelita este cotat de traditia chineza alaturi de radacina vietii si de veninul de vipera. El nu numai ca inlocuieste oul de gaina fiind si mai usor digerabil, dar contine in plus: De 5 ori mai mult fosfor; De 7.5 ori mai mult fier; De 6 ori mai multa vitamina B1; De 15 ori mai multa vitamina B2; Are actiuni terapeutice: Normalizeaza activitatea inimii; Vindeca bolile de rinichi si de ficat; Ajuta digestia, regleaza secretia acizilor din stomac, vindeca spectaculos ulcerul; Intareste memoria; Stimuleaza cresterea si dezvoltarea organismului la copii; Sporeste rezistenta adultilor, ajuta la refacerea energiei pre si postnatale, precum si postoperatorii; Are un cunoscut efect afrodisiac. Carnea de prepelita domestica are aceleasi caracteristici organoleptice cu cea provenita de la prepelita salbatica. Pasarea provenita din crescatorie ofera in plus avantajul de a fi mai mare si mai frageda. In stare salbatica, unele pasari ajung sa fie mai mari si mai grase, dar la o varsta la care carnea este mai putin savuroasa. Din punct de vedere pur economic, scopul nu este de a obtine exemplare cu greutate maxima (150-190 g), ci de a le valorifica la atingerea varstei de 6 saptamani, deoarece din saptamana a 7-a, cresterile in greutate nu compenseaza cheltuielile de hranire. Materialul biologic este un produs solicitat de diversi beneficiari dintre care enumeram:institute si unitati de cercetare, crescatori, unitati interesate in repopularea zonelor de vanatoare, agenti specializati in dresajul cainilor sau in exploatarea poligoanelor de tir. Guano este foarte apreciat de crescatorii de flori pentru valoarea nutritive ale acestui ingrasamant natural care se poate livra imediat dupa uscarea in bateriile calde si poate fi folosit fara a mai necesita o imbatranire(maturizare). Din punctul de vedere al ciclului de viata al produselor, se constata ca pentru Romania ne situam in segmentul introducerea pe piata cu o evolutie rapida catre crestere , in timp ce pe piata internationala, cererea si oferta sunt in crestere. Posibilitati de valorificare Ouale de prepelita pe care le oferim in aceasta faza a afacerii sunt apreciate pentru calitatile lor nutritive si terapeutice. Consumul lor se poate face fie in stare cruda, fie in stare fiarta, fie in compozitii diverse. Pastrarea oualor se va face un timp cat mai scurt, in spatii ferite de lumina si la temperatura scazuta (3-10 C). Durata maxima de depozitare va fi de 7 zile in sezonul calduros si 10(14) zile in sezonul friguros. Pentru a asigura o mentinere a calitatilor oualor, acestea se pot pregati pentru depozitare prin aplicarea unui strat de protectie.

Ambalarea pentru desfacerea produselor proaspete se poate face in cofraje speciale, care pot avea regim de unica folosinta sau pot fi reciclate. O ambalare moderna si ieftina se realizeaza prin vidarea in folie de polietilena.Dupa preambalare, folia cu oua se deruleaza in lazi adaptate sistemului, iar clientul se autoserveste cu numarul de oua dorit, prin decupare cu foarfeca. O tendinta existenta pe piata americana este de a oferi produse gata pentru consum.Aceasta sugereaza ca si noi sa pregatim instalatii simple de fiert si, eventual, decojit.Ouale fierte tari si decojite, ambalate corespunzator, se pot oferi printr-o retea uimitor de mare, daca avem in vedere localurile unde se poate servi un mic dejun. Alte posibilitati de valorificare au in vedere ouale ciocnite sau sparte care se pot dirija catre firma care utilizeaza aceasta materie prima.Aceeasi destinatie o pot avea si stocurile fara miscare rapida. PROMOVARE Pentru promovarea activitatii noastre ne-am gandit in primul rand la participarea la cateva expozitii in domeniul agriculturii, zootehniei si alimentatiei. Astfel, in perioada 7 - 11 noiembrie 2007, Romexpo organizeaza expozitia internationala de echipamente si produse din domeniul agriculturii, zootehniei si alimentatiei INDAGRA, la care intentionam sa participam avand un stand de prezentare a produselor noastre. Expozitia INDAGRA este structurata pe urmatoarele saloane tematice: 1. salonul de industrie alimentara: care cuprinde salonul de masini pentru prepararea produselor de panificatie, salonul de masini pentru prelucrarea laptelui si diverse produse alimentare 2. salonul de agricultura (masini, utilaje si unelte agricole; seminte si material saditor; ingrasaminte si pesticide) 3. salonul de produse ecologice ECO AGRICULTURA 4. salonul de crestere a animalelor 5. ROMAVICOLA salon international in domeniul cresterii pasarilor 6. EXPO SUINICOLA salonul international in domeniul cresterii porcinelor 7. salonul de piscicultura 8. salonul de flori si gradinarit. Societatea Comercial Comision Dic SRL din Timioara, nfiinat n anul 1991, este proprietarul Sistemului Informativ Agricol "Ferma". Acest sistem este format din: * Revista Ferma - publicaie lunar cu distribuie naional, prezent de nou ani pe piaa romneasc, editat ntr-un tiraj de 18.000 exemplare, 84 de pagini format A4, full color in care intentionam sa realizam o reclama. * Ziarul Anunuri Agricole - apariie bilunar, aflat n cel de-al doilea an de existen, cu distribuie naional, tiraj 10.000 exemplare, 20 pagini format A3, color i alb/negru in care vom publica un anun pentru a face cunoscuta existenta firmei noastre si activitatea pe care o desfasuram.

Intentionam sa ne facem cunoscuti potentialilor nostri parteneri de afaceri si colaboratori si prin conceperea unor scrisori de afaceri cu rol de informare asupra produselor pe care le comercializam si activitatilor desfasurate adresate supermarketurilor, restaurantelor, pensiunilor agro-turistice, magazinelor alimentare din judet. In stadiul de proiect se afla si varianta construirii unui site, prin care sa ne prezentam si sa ne promovam activitatea si produsele . DISTRIBUTIA In ceea ce priveste distributia, am hotarat ca prin contractele incheiate cu partenerii nostri de afaceri acestia sa se aprovizioneze personal de la ferma noastra. PRETURI In stabilirea preturilor am tinut cont de preturile practicate de concurentii nostri, dar in acelasi timp am incercat sa le oferim viitorilor nostri clienti un pret avantajos, pornind de la premisa ca trebuie sa ne facem cunoscuti printr-un raport calitate-pret bun.
Pui - 1-35 zile - Pret in functie de varsta Prepelite ouatoare - 8 Lei Prepelite de carne 380g - 10 Lei

Oua consum 0,05 EURO / bucata 17 bani/bucata Ambalat la casolete a 21 bucati

Prepelite pentru sacrificat 1,2 EURO / bucata 4 lei/ bucata

Oua pentru incubat 0,20 EURO / bucata 72 bani/bucata Pui prepelita De 1 zi : 0,5 EURO / bucata 1,7 lei/bucata De 1 saptamana : 0,8 EURO / bucata 3 lei/ bucata De 2 saptamani : 1,2 EURO / bucata 4 lei/ bucata De 3 saptamani : 1,5 EURO / bucata 5,2 lei / bucata

Prepelite tineret 2,7 EURO / bucata -9 lei/ bucata

Varsta 4 saptamani Prepelite pentru reproductie 3,5 EURO / bucata 11 lei/ bucata

DESCRIEREA PIEEI
SEGMENTUL DE PIATA Beneficiarii sunt consumatorii particulari care se aprovizioneaza de la magazinele specializate, magazine tip Plafar sau pentru alimente dietetice sau naturiste, si super-marketuri, pentru a le prepara acasa. O alta categorie de beneficiari o constituie restaurantele, cofetariile, patiseriile. Aici produsele se ofera pregatite simple sau asortate. Incepe sa fie la moda consumul de ou proaspat pregatite tip minut, concurente ale hot-dog-ului, hamburger-ului, cheesburgher-ului, pizzei sau friscai din lapte; specialistii din marketing deja considera ca nu este logic ca practica minuturilor sa fie dominata doar de produsele din carne si lapte, teoretic mai scumpe decat produsele din oua. In toate aceste posibile locuri de desfacere aflate in zona firmei, dar si in municipiul Bucuresti se vor trmite scrisori de afaceri insotite de mostre, pentru incheierea de contracte de livrare. Piata regionala va absorbi oferta, avand in vedere ca cererea este ridicata si numarul de producatori este deosebit de mic. Pentru acesti clienti, cererea zilnica si cea de sezon se pot estima si corela cu livrarea prin stocuri tampon realizabile la cateva zile. In ceea ce priveste concurenta este utila asocierea profesionala cu alti producatori, pentru a face fata unor cereri de export, care sunt de un ordin de marime ce depaseste mult productia unei ferme. Asocierea cu ferme tip Avicola poate duce la rezolvarea unor probleme cum ar fi: prepararea hranei, accesul la incubator, sacrificarea animalelor in abator autorizat si aflat sub control sanitar, activitati necesare pentru crearea unei retele de desfacere cunoscute si sigure, dar mai ales pentru participarea la export. In ceea ce priveste concurentii directi, se observa ca nu exista pe piata din Tulcea firme ce sa desfasoare o activitate in acest domeniu. Totusi la nivel national am identificat urmatorii

concurenti principali:
* Ferma de prepelite SIPOMI PROD- Bucuresti * Ferma CAPOT Ghecon - Bucuresti * COTURNIX IMPEX SRL - Bucuresti

FURNIZORI:
UNIVET S.R.L. se ocupa cu producerea si distribuirea nutreturilor combinate, concentrate si granulate, clinica veterinara, transport de marfuri; avand sediul in orasul Tulcea (avantaj: cheltuieli de transport mici comparativ cu un furnizor din exterior). Vom cerceta piata pentru a cauta si alti furnizori de nutreturi, ca varianta in cazul in care, din diferite motive, nu vom mai putea continua colaborarea cu actualul furnizor identificat. UTILAJE NECESARE: - un incubator , - o maternitate, - baterii (custi suprapuse) cu tavi de dejectie (in care se pot pune hartii si astfel nu mai trebuie spalate), - picuratori pentru apa, - tavite pentru hranire . Furnizorul tuturor utilajelor necesare initierii afacerii este firma COTURNIX IMPEX SRL crescator specializat in cresterea si comercializarea prepelitelor.

STRATEGIA DE MARKETING PROPUS

Strategii de comercializare Produsele vor fi distribuite proaspete, pregatite de consum, ca materie prima sau ca semipreparate. 1) Produsele proaspete vor fi ambulate in cofraje transparente (din PET) sigilate in folii de plastic imprimate cu denumirea producatorului, numele produsului, data ambalarii si termenul de valabilitate. O caseta tiparita pe ambalaj va oferi date privind continutul in elemente, vitamine, proteine. O alta caseta va purta datele de identificare a producatorului :marca inregistrata, adresa, telefonul, faxul si inregistrarea la R.C. Odata cu produsul se pot distribui si fluturasi cu oferta completa:produse proaspete, produse gata de consum, materii prime si semipreparate. Difuzarea de fluturasi in casute postale poate avea efecte spectaculoase. 2) Produsele gata de consum vor fi ambalate prin vacuumare in folie transparenta. Acestea pot fi decojite sau in coaja. Vor fi marcate cu data ambalarii si termenul de valabilitate, conditii de pastrare, informatii despre producator. 3) Ouale ca materie prima vor fi livrate dupa separarea in albus si galbenus, in ambalaje corespunzatoare unei cantitati de 200g, 500g, 1000g. Se vor conserva prin congelare la -18C, iar transportul la beneficiar se va face in conteinere izoterme. In contractele de livrare ce se vor semna cu beneficiarii alesi, se vor consemna cantitatile oferite periodic si zilele in care se va face aceasta. 4) Se vor prefera consumatorii mari si stabili, cu care se va practica o relatie contractuala. Relatia cu acestia se va stabili prin oferte directe, insotite de mostre si prin convenirea

unor avantaje reciproce de plata sau de transport. Pentru mentinerea interesului consumatorilor se vor insera in presa locala anunturi, se vor distribui scrisori de oferta tuturor intreprinzatorilor care ar putea fi interesati. 5) Firma va figura in cataloagele de specialitate, eventual cu un spatiu de reclama. 6) Unele din magazinele care desfac produsele noastre vor beneficia de afise si de autocolante cu marca si reclama produselor vandute. Periodic se vor organiza, in spatiile comerciale angajate, degustari gratuite insotite de materiale de reclama si popularizare, pentru a crea un curent favorabil produselor noastre si marcii de comert sau de produs.

IPOTEZE SI RISCURI

PUNCTE TARI Toti cei trei mari producatori din domeniu spun ca exista posibilitatea de a deschide o mica ferma de crescut prepelite cu costuri mici. Cererea este suficienta, neacoperita in totalitate, iar rezultatele intr-o astfel de afacere au depasit asteptarile predecesorilor nostri. Avantajele initierii acestei afaceri constau in caracteristicile intreinerii acestor psri:

dimensiunile mici (care permit de exemplu s gzduim 100-110 indivizi pe metru ptrat); cantitatea mic de furaje consumat zilnic (14-20g pentru o prepeli adult); pentru demararea unei mici cresctorii investiia este convenabil; ouatul precoce, abundent i regulat ( femela depune primul ou dup 6-7 sptmani, iar dac este bine ingrijit "atinge" 350 ou/an); prepelia de carne (faraon) poate fi comercializat la 40-50 de zile; cretere i maturizare sexual rapid ( dup 40 de zile masculii sunt folosii in acuplare); rezisten la boli (dac le este oferit minimul de igien nu vei avea probleme grave cu aceste psri);

intrebuinri multiple: ou, carne, repopulare, dresajul cainilor de vantoare PUNCTE SLABE: Mici lacune in identificarea simptomelor pasarilor (se poate rezolva prin agajarea unui medic veterinar sau a unui zootehnist) Identificarea corecta a perioadei de fertilitate precum si a anumitor boli dupa anumite semen ( caderea penelor, batai intre pasari)

OPORTUNITATI: Cerere in continua crestere pentru astfel de produse O singura ferma de prepelite in zona Clima favorabila Prepelitele se cresc foarte usor si se maturizeaza rapid AMENINTARI: Posibilitatea aparitiei concurentei in zona; Cresterea preturilor pasarilor/hranei Pericolul gripei aviare Prevederi legislative restrictive; norme europene greu de respectat

PLANUL FINANCIAR UTILAJE NECESARE:


- un incubator , - o maternitate, - baterii (custi suprapuse) cu tavi de dejectie (in care se pot pune hartii si astfel nu mai trebuie spalate), - picuratori pentru apa, - tavite pentru hranire . Noi dispunem de urmatoarele utilaje: Bateria pentru prepelite ouatoare si de reproductie, cu 25 de locuri, pe un singur etaj - pret: 90 Lei Bateria pentru prepelite ouatoare si de reproductie, cu 50 de locuri, pe doua etaje - pret: 180 Lei Bateria pentru prepelite ouatoare si de reproductie, cu 75 de locuri, pe trei etaje - pret: 270 Lei Bateria pentru prepelite ouatoare si de reproductie, cu 125 - 130 de locuri, pe cinci etaje pret: 450 Lei Bateria pentru prepelite ouatoare cu 250 de locuri - pret: 900 Lei (ouatoarele pot sta mai inghesuite, dar reproducatoarele au nevoie de mai mult spatiu si nu intra decat 216 in baterie)

Bateria cu o capacitate de 500 de prepelite, pe 5 etaje - pret: 1500 Lei Bateria cu o capacitate de 600 de prepelite, pe 6 etaje - pret: 1800 Lei
Cu ajutorul mai multor baterii de acest tip, intr-o camera de 30 de metri patrati, intra 5000 - 6000 de pasari. Combina pentru cresterea tineretului, flux continuu + maternitate inclusa, la o capacitate de 600 - 700 de bucati, structurata pe 3 etaje - pret: 1600 Lei

Tarife si chirii IndAgra

Tarif inscriere: - 200 EUR - pentru participari individuale/for individual participation; - 400 EUR - pentru participari de grup/for group participation Tarif spatiu interior neamenajat: 100-120 EUR/mp; Tarif spatiu exterior neamenajat: 35 EUR/mp Tarif stand standard: 21 EUR/mp - constructie stand standard interior; - 40 Eur/mp constructie stand standard exterior

CUPRINS

1. 2. 3.

Sinteza planului de afaceri...................................................................................................................3 Afacerea propus i domeniul de activitate........................................................................................5 Istoric......................................................................................................................................................5

4.

Analiza pietei.........................................................................................................................................7 4.1. Clientii nostri..........................................................................................................................7 4.2. Concurenta........................................................................................................................... ...8 4.3. Piata ..................................................................................................................................... ...8 4.4. Politici de marketing..............................................................................................................8

5.

Analiza costurilor de operare...............................................................................................................9 Organizare si conducere....................................................................................................................12

6.

6.1. Procesul de
productie...........................................................................................................12

6.2. Utilajul
necesar.....................................................................................................................13

6.3. Regim de
lucru .....................................................................................................................13

6.4. Conducerea ..........................................................................................................................


13

6.5. Personalul.............................................................................................................................
.14

6.6. Avantajele oferite


comunitatii.............................................................................................14

7.

Previziuni financiare...........................................................................................................................15

7.1. Necesar de
finantare.............................................................................................................15

7.2. Vanituri
previzionate ..........................................................................................................15

7.3. Cheltuieli de productie


anuale............................................................................................16

1. SINTEZA PLANULUI DE AFACERI Acest plan de afaceri este ntocmit de ctre firma A.F. PICOLA PRAHOVA , pentru obinerea unui finantator SAPARD necesar achiziionrii a unor instalatii pt cresterea si reproducerea prepelitelor, precum si materialul biologic de productie, reproducere si sacrificare, ce vor fi amplasate n orasul Buzau, comuna Tisau, judetul Buzau. Miniprepelitaria va asigura cantitatea de oua, carne de consum si material reproducator. Prepelitaria va cuprinde in starea finala 1150 buc prepelite. Pentru inceput se va porni de la achizitionarea a 500 de prepelite necesare reproductiei. Valoarea total a investiiei este de 15000lei, din care: 3000 lei vor fi asigurai din surse proprii i vor fi destinai amenajrii incaperii, precum i asigurrii utilitilor necesare desfurrii activitii; 12500 lei vor fi asigurai de SAPARD, care vor fi utilizati pentru achiziionarea bateriilor, doua incubatoare si a materialului biologic pentru reproductie. Investiia, n valoare de 15500 lei va putea fi acoperit integral din profitul net pn la sfritul primului an de activitate. Primele 500 de buc. prepelite achizitionate (120 masculi si 380 femele), vor fi utilizate in prima faza la dezvoltarea efectivului de pasari (pentru productia de oua si carne). Intrucat de la varsta de cca. 40 zile prepelita incepe sa oua, transferul in bateria de adulte trebuie facuta la varsta de cca. 5 saptamani (35 zile). Incubatorul achizitionat si folosit pentru

incubatie are o capacitate de 160 de oua. Rata de ecluzionare in conditii foarte bune de tratament este de 75-80%; deci la o sarja de 320 oua dupa 16-17 zile de incubatie se va obtine o productie de pui de prepelita de aproximativ 240-250 pui. Intr-o perioada de 3 luni bateriile (o baterie cu 500 locuri/ 5 etaje; doua baterii a cate 250 locuri / 5 etaje si doua baterii a cate 75 locuri / 3 etaje), vor fi populate la capacitate maxima. Productia de oua din acest moment va fi folosita pentru vanzare. Un ou de prepelita vandut cu 0,20 lei pret minim aduce, dupa scaderea tuturor cheltuielilor, un profit minim net de 0,1 lei/ou. La o capacitate de 1150 bucati prepelite, productia de oua este de aproximativ 850 oua/zi. 850 x 30 zile x 0.1 lei/ou = 2550 lei/luna. Rezulata ca investitia va fi recuperata dupa o perioada de 10 luni de la punerea ei in functie, ceea ce demonstreaz c proiectul are o profitabilitate bun de-a lungul perioadei analizate. Activitatea prevzut va aduce un profit net raportat la vnzri de 8,26% n primul an, ajungnd pn la 16,33%. La sfritul perioadei de 5 ani pe care s-a fcut analiza proiectului de investiii, activitatea va genera un surplus de numerar de 114750lei, care va fi utilizat pentru dezvoltarea afacerii. Estimarea acestor rezultate s-a fcut n condiiile unor marje largi de siguran, i anume: utilizarea capacitii de producie n proporie de numai 75% n primul an de funcionare i 95% n urmtorii ani; nivel minim al veniturilor considerate i cheltuieli maxime luate n calcul; un regim de lucru de numai 8 ore pe zi, 7 zile pe sptmn; preuri de vnzare al oului de prepelita cu cel puin 10% sub nivelul mediu al celor practicate n momentul actual pe pia. Exist perspective de extindere a acestei afaceri n amonte i n aval fa de activitatea de producere si livrare oua de prepelita: n amonte producerea de furaje necesare cresterii prepelitelor; n aval producere si valorificare carne de prepelita care este catalogata la calitate carne de vanat.

2. AFACEREA PROPUS I DOMENIUL DE ACTIVITATE A.F. PICOLA PRAHOVA, cu un capital subscris de 1200 de lei a fost nfiinat la 23 octombrie 2007 i este nmatriculat n Registrul Comerului cu numrul 0021418. Firma are sediul n oraul Baicoi, Strada Livezilor Nr.159 i este proprietatea lui Filipescu Raluca.. Firma este o asociatie familiala, care are in componenta un numar de 6 persoane. Pentru demararea afacerii, firma a obtinut un credit pe termen scurt, care urmeaza a fi rambursat in primul an de productie. Ne propunem - n prima etap - s punem n funciune crescatoria cu un efectiv de 500 de capete n localitatea Baicoi, judeul Prahova. n a doua etap intenionm s dezvoltam numarul de capete de pasarii pentru a popula la capacitate maxima bateriile de pasari. In a treia etapa intentionam sa achizitionam omoara si unmalaxor pentru obtinerea furajelor necesare cresterii prepelitelor. Prezentul plan se refera numai la prima si a doua etapa a proiectului nostru si anume la punerea in functie a crescatoriei de prepelite si popularea ei la capacitate maxima. Crescatoria va funciona: n regim de producie va produce oua de prepelita, productie care va fi vanduta en-gros la supermarket-uri;

3.ISTORIC:

a. ca experienta in aceasta afacere aduc aportul tatalui meu inginer zootehnist si a mamei mele , medic veterinar; b. cunostintele de care dispunem au fost obtinute din cresterea prepelitelor timp de 3 ani la o scara mult mai redusa in cadrul familiei; c. cele 50 de prepelite p care l-am crescut pana in prezent, au asigurat consumul de oua al intregii famili in acesti 3 ani; d. familia este dispusa sa sprijine acesta afacere cu forta de munca si materiala; e. in perioada celor trei luni, perioada de populare a crescatoriei familia dispune de mijloace financiare pentru intretinerea sa; f. mijloacele financiare pentru a sprijinii afacerea au fost procurate ptin credit bancar pe perioada scurta; g. cunostintele si experienta parintilor mie si a mea acopera domenile cheie ale afacerii(cresterea prepelitelor, producerea si livrarea oualelor de prepelite; h. un avantaj il prezinta faptul ca sediul crescatoriei se va gasi amplasat in curtea locuintei parintilor; i. avantaj il reprezinta ca angajatii nu trebuie sa aiba calificari prea elaborate; 3 dintre lucratori pot fi muncitori necalificati; j. nivelul de salarizare pentru lucratori va fi la inceput minim(asociatia fiind familiala); k. in literatura de specialitate se gasesc foarte multe informatii necesare dezvoltarii acestei afaceri; l. scoietatea va avea structura organizatorica in felul urmator: - un director general - un contabil -patru lucratori necalificati

4. ANALIZA PIETEI.

Aceasta afacere am gandit-o in urma unei analize facute asupra pietei, vazand ca exista o penurie de oua de prepelita in supermarket-uri. Datorita faptului ca oul de prepelita este un ou fara colesterol si este folosit in nenumarate cure de tratament, estimam ca necesarul de oua de prepelita in viitorii ani va creste de peste 20 de ori . Pentru o pesoana balnava si care doreste sa se trateze in mod naturist, sunt necesare un numar de oua/ persoana/ boala , dupa cum urmeaza: Hipertensiune arteriala Ulcer Tulburari digestive Ateroscleroza Diabet Astm bronsic TBC Anemie Migrene Scleroza coronariana Stare de nervi Colesterol Boli de ficat Boli de rinichi Revitalizarea organismului Impotenta sexuala Ingrijirea tenului 120 bucati 120 bucati 120 bucati 240 bucati 240 bucati 240 bucati 240 bucati 240 bucati 240 bucati 240 bucati 240 bucati 240 bucati 240 bucati 240 bucati 240 bucati 240 bucati 240 bucati

4.1 CLIENTII NOSTRI. a. Productia de oua de prepelita se adreseaza in deosebi persoanelor bolnave care au un procentaj de colesterol ridicat in organism, care au alergie sau intoleranta la ouale de gaina. b. Locatia crescatoriei se afla amplasata in apropierea a 5 supermarket-uri cu care se va cauta sa se incheie contracte pentru cantitati en-gros pentru ok perioada lunga de timp. c. Totodata avem in vedere si restaurantele mari din municipiile Ploiesti si Campina pentru incheierea unor contracte ferme cu acestea. Aceste oportunitati (supermarket-uri si restaurante), aflate in cele 2 municipii Ploiesti, Campina ,

precum si orasul Baicoi, ne da posibilitatea sa livram intreaga cantitate de oua eventula chiar sa ne extindem productia in vederea rezolvarii crererii pietii. d. In primul an de productie preconizam sa vindem ouale cu 10% mai putin decat ceilalti furnizori aflati pe piata.

4.2 CONCURENTA. a. In zona orasului Baicoi si a municipiului Ploiesti se mai gasesc patru crescatori de prepelite, dar cu o capacitate redura (sub 500 de prepelite) b. De fiecare dintre aceste crescatorii se ocupa doua persoane. Cantitatea de oua este mult mai mica neasigurand un flux continuu pe piata. c. Aceste crescatorii au crescut in mod sistematic preturile. d. Avantajul competitiv al acestor firme (in compratie cu mine), este ca au o clientela deja formata. e. Aceste firme avand o concurenta slaba,au mers pe strategia maririi de pret continua. f. Cantitatea de oua fiind insuficienta pe piata, a facut ca aceste firme sa isi faca o reclama redusa la preturi scazute. 4.3 PIATA. a. Apreciem ca evolutia vanzarilor va fi constant crescatoare. b. Cu o reclama adecvata si cu un pret moderat preconizam ca cererea va fi in crestere. 4.4 POLITICI DE MARKETING. a. Strategia firmei este sa obtina un material biologic de reprodus si de productie(prepelite), sanatos , bine furajat, si bine intretinut in vederea obtinerii unei calitati si cantitati de oua cat mai mare b. Politica de distributie a produselor nu se va axa numai pe o singura ramura (supermarket-uri), ci va cauta sa isi vanda produsele si in lantul de restaurante. Oferta la inceput va fi numai e oua iar treptat dupa dezvoltarea afacerii se va extinde si la producere si livrare carne de prepelita. c. Politica de pret si conditiile de plata a firmei vor fi urmatoarele: obtinerea unui pret cat mai scazut al produsului (prin producerea de material biologic propriu pui de prepelita; iar in viitor producerea de furaje propri), ceea ce va duce la mentinerea unui pret de en-gros mai scazut decat la firmele concurente. Conditiile de plata vor fi de doua ori pe luna prin ordin de plata sau virament in cont bancar. d. Politica de imagine a firmei este sa asigure produse de calitate si in cantitati suficiente conform cu necesarul pietii si contractele incheiate cu beneficiarul.

5.ANALIZA COSTURILOR DE OPERARE In vederea intocmirii caestui proiect am luat in consideratie urmatoarele costuri:

Costuri de infintare a firmei: a. Autorizatii= 200 lei b. Inscrierea in Registrul Comertului= 65 lei Costuri curente: a. materii prime (material biologic reproducator- 500 de prepelite mature)=4000 lei b. materiale consumabile furaj (25 grame / 24 ore dintr-un furaj special care la aceasta ora este in jurul a 1leu / kg). Alaturi de furaj mai este necesar ca in alimentatie sa se foloseasca si un complex polivitaminic buvabil, dar care este foarte accesibil. (1 leu / zi pentru tot efectivul de 500 de capete). Alte cheltuieli mai sunt necesare pentru energia electrica (un bec econom de 15 W). Toate cheltuielile de productie nu depasesc deci 12,5 lei / zi pentru un efectiv de 500 de capete.12.5 x 30 = 375 lei/luna ; c. Costuri de personal (salariu ) 2000 lei /familie; d. cheltuieli cu incalzirea curent electric = 200 lei , apa = 20 lei , gunoi = 3.5 lei Costuri cu echipamente: -2 frigidere industriale = 1103,92 1 baterie pentru prepelite outoare si de reproductie = 500 capete/5 etaje = 1500 lei 2 baterii x 250 capete / 5 ataje 2 x 900 lei = 1800 lei 2 baterii x 75 capete / 3 etaje 2 x 270 lei = 540 lei 2 incubatoare x 150 lei = 300 lei 1 reziostenta electrica tip fir = 200 lei Becuri economice 15 wat -10 buc x 10 lei = 100 lei Gresie 30 mp x 20 lei = 600 lei Adeziv gresie 6 saci x 25 lei = 150 lei Lambriu plastic import 16 pachete x 80 lei = 1280 lei Imbinari + colturi lambriu = 700 lei

Costuri cu mijloacele de transport: - combustibil 50 lei/luna; - Costuri administrative ambalaje 10 lei/100buc; - impozite si taxe 16% din vanzari 367.2lei/luna; - rata bancara 278 lei/luna. Acum putem sa calculam costurile directe /ou produs Materiale directe 0.023lei/ou produs Manopera directa 0.078 lei/ou produs

Total costuri directe 0.10 lei/ou produs Costuri indirecte Pe langa aceste costuri directe, firma trebuie sa suporte si alte costuri cum ar fi: intretinerea, cheltuieli de desfacere, administrative, dobanzi si credite, etc. -energia electrica, apa, gunoi - cheltuieli desfacere transport - cheltuieli administrative - taxe si impozite - rata bancara Total costuri indirecte 10 lei 367.2 lei 278 lei 223.5 lei 50 lei

928.7 lei

Avand in vedere inflatia, aceste costuri le vom inmulti cu rata inflatiei (40%) deci vom avea totalul costurilor indirecte: 928.7 lei x 140% = 1300 lei; Aceste costuri le vom diviza la numarul de oua pe un luna: 1300 lei : 25500 oua/luna = 0.05 lei/ou; Total costuri indirecte 0.05 lei / ou produs Total costuri 0.15 lei / ou produs Stabilirea pretului Cunoscand costurile totale pe care le implica produsul firmei, putem trece la stabilirea pretului cu care acesta va fi livrat clientilor in regim de en-gros Desigur, la stabilirea pretului vom tine cont si de alte elemente cum ar fi: preturile practicate de concurenta; marirea pretului pe care cumparatorul este pregatit sa-l plateasca pentru produs; compararea cu preturile practicate la produse similare Din cele prezentate, ne amintim ca firma trebuie sa-si obtina un profit de 25% Costuri totale Profit 25% 0.15 lei 0.037 lei

Pret de vanzare

0.187 lei/ou vandut

Trebuie specificat ca acesta nu inseamna ca 25% din vanzari revin firmei ca profit. Acesta este de 20% (0.037/0.187) si se numeste marja de profit.

Promovarea si distributia Deoarece desfacerea produselor va fi asigurata in special en-gros, unui numar limitat de clienti, nu consideram necesara o companie de promovare larga. Preferam sa contactam direct clientii potentiali, lucru pe care l-am si demarat. In ceea ce priveste comertul en-detail, nu avem conditii de livrare si deci ne axam numai pe livrare en-gros. Pentru produsele livrate de catre noi consideram ca asigurarea unei calitati superioare, mentinerea promptitudinii in livrare, asigura o reclama garantata.

6. ORGANIZARE SI CONDUCERE 6.1 Procesul de productie In prima faza: cele 500 de exemplare vor asigura 320 oua care vor fi incubate cu ajutorul celor doua incubatoare timp de 17 zile. Acest proces se repeta pana cand bateriile achizitionate ajung la capacitatea maxima (1150 1200 capete). Ciclul de productie pui pentru productie: achizitionare de material reproducator 500 prepelite: 120 masculi si 380 femele; colectarea a 320 oua pentru incubatie; incubarea 17 zile; cresterea puietului timp de 40 zile (moment in care puietul incepe sa oua devin productive);

In faza a doua dupa trei luni de la demararea afacerii cand bateriile sunt umplute la capacitate maxima, se incepe la adevarata productie de oua. hranirea prepelitelor; adaparea lor (inlocuirea apei daca a mai ramas in vasele de alimentare); introducerea in apa a vitaminelor necesare procesului de ingrijire a prepelitelor; efectuarea curateniei, eliminarea gunoiului de origine animala(se foloseste pt ingrasatul pamantului din gradina proprie) si restul gunoiului la tomberonul din dotare; aspirarea suprafetelor prafuite;

colectarea oualelor dupa-amiaza; stantarea acestora cu data colectarii; ambalarea oulelor; depozitarea; aprovizionarea cu furaje si apa seara; livrarea cand se strange stocul necesar conform contractului;

In incinta crescatoriei personalul este imbracat in halate albe, cu parul acoperit cu baticuri sau sapca alba si incaltati cu cipici. Dupa programul de lucru in crescatorie se efectueaza igienizarea corespunzatoare a personalului folosind dependintele imobilului. Stocul de furaje este asigurat de la combinatul de furaje de la Balotesti. In vederea depozitarii avem asigurata o magazie de furaje captusita cu gresie si faianta.Cantitatea de furaje care pot fi stocate in aceasta magazie este de maxim 1000 kg cantitate necesara hranirii a 1200 capete timp de 1 luna de zile. 6.2 Utilajul necesar Se folosesc baterii pe cinci nivele , custi de 20 cm inaltime cu tavite pentru alimentare cu furaje atasate in exteriorul custilor si alimentare cu apa prin picaturi. Suprafata ocupata de aceste baterii este de 21 mp. Incaperea in care sunt crescute prepelitele este o incapere curata fara curenti de aer , iarna asigurandu-se incalzirea cu ajutorul unei rezistente tip fir electric distribuita perimetral in incapere (incalzire ce nu putea fi asigurata cu un calorifer ). Lumina in interiorul incaperii este asigurata 24 ore/24ore cu ajutorul unor becuri economice (10buc) de 15 W. Apa necesara adaparii prepelitelor se face din bransamentul existent la casa . Bransamentul de curent electric va fi asigurat prin bransamentul casei . Gunoiul de origine animala rezultat este folosit pentru ingrasarea solului din gradina propie. Celalalt gunoi care nu are origine organica este eliminat din incinta gospodariei prin intermediul firmei de salubritate cu care avem contract.

6.3 Regim de lucru

In estimarile prezentului plan de afaceri am pornit de la premisa ca se va lucra 8 ore /zi (5ore dimineata si 3 ore seara) timp de 7 zile pe saptamana 365 zile/an. 6.4 Conducera Firma va fi condusa de propietar care este si director general Propietarul va controla intreaga activitate , se va ocupa direct de problemele de productie precum si de contractele de aprovizionare si desfacere . Mentionez ca propietarul este inginer specialist in industria alimentara avand o experienta de trei ani in cresterea prepelitelor si producerea de oua pentru uz familiar . Unul dintre membri familiei care are studii contabile va supraveghea activitatea de achizitie si desfacere. Cei patru angajati (din cadrul familiei) vor presta o munca de intretinere in cele mai bune conditii a utilajelor si a materialului biologic din dotare . Avand in familie un cadru sanitar cu experienta se asigura non-stop ingrijirea adecvata si tinerea la parametri de performanta a materialului biologic

DIRECTOR

CONTABIL

MUNCITORI

MEDIC ZOOTEHNIST

6.5 Personalul Microcrescatoria de prepelite va fi deservita de 6 persone dupa cum urmeaza director contabil

medic veterinar 3 muncirori

Contabilul, medicul si cei trei muncitori duc zilnic si munca de ingrijire a prepelitelor Fiind o asociatie familiala cei 6 membri locuiesc in incinta imobilului unde se afla si microcrescatoria de prepelite. 6.6 Avantajele oferite comunitatii Activitateta propusa va fi un instrument de dezvoltare a familiei si de dezvoltare umana in acelasi timp cu dezvoltarea economica Avantajele pe care le va oferii firma comunitatii sunt urmatoarele: avand in vedere extinderea in amonte si in aval a activitatii de crestere prepelite, producere si livrare oua de prepelita , firma va oferii noi locuri de munca somerilor comunitatii sau indivizilor care nu sunt angajati la completa lor activitate de munca ; firma trebuind sa se transforme din AF in SRL aprovizionarea cu bunuri se va face de la furnizorii locali (grau,porumb, orz , floarea soarelui de la producatori individuali) oferindule acestora posibilitatea valorificarii rapide si avantajoasa a surplusului de cereale. Asigurarea unei carni de calitate (tip vanat) pentru restaorantele din zona Firma intentioneaza sa sprijine comunitatea in derularea unor proiecte la nivel local si aume: schimbarea retelei electrice vechi cu una noua(eventual cu introducerea curentului trifazat in zona); asfaltare portiunii de strada ramasa neasfaltata ( 50 m) pana la sediul firmei instruirea si prezentarea copiilor de la scoala cu zece clase si gradinita din cartier a crescatoriei de prepelite

Aceste avantaje vor fi oferite comunitatii dupa primii doi ani de functionare ai firmei cand investitia initiala va putea fi acoperita integral din profitul net

7. PREVIZIUNI FINANCIARE

7.1 Necesar de finantare Apreciem ca intreaga investitie necesita un fond de 15500 lei din care :

3000 lei pentru amenajarea spatiilor se pot acoperi din surse propii; 500 lei pentru achizitionarea unei cantitati de furaj pentru un proces fluent de productie ( pretul de cumparare al unui sac de 10 kg furaj direct de la producator este de 10 lei / sac)- SAPARD; 12000 lei pentru achizitioanrea utilajelor , fondului biologic (500 buc prepelite adulte) SAPARD

7.2 Venituri previzionate Estimand ca vom obtine un venit de circa 57222 lei / an, la o capacitate de productie utilizata de 100%. In estimarea cheltuielilor de productie am inclus urmatoarele: achizitionarea de furaje pentru intretinerea crescatoriei pe o perioada de o luna = 500 lei; achizitionarea materialului biologic 500 capete prepelite adulte 500 buc x 8 lei = 4000 lei; un pui 5-25 zile costa 2,5 lei, o prepelita adulta pentru reproducere si productie oua costa 8 lei (pret de livrare actual pe piata), o prepelita pentru carne 380 g costa 1011 lei; In primele trei luni nu se lucreaza la capacitatea maxima; se populeaza cu resurse proprii crescatoria; Se estimeaza o vanzare de oua in aceasta perioada de circa 33000 oua. 33000 oua x 0.187 lei/ou = 6171 lei (bani folositi pentru cumpararea de furaje pentru reproducatori si pentru pui); Volumul vanzarilor: oua produse dupa ce capacitatea de productie a cresacatoriei a ajuns la maxim (dupa trei luni): 850 oua/zi x 30 zile x 9 luni = 229500 bucati 229500 buc x 0.187 lei/ou = 42916 lei 7.3 Cheltuieli de productie anuale Estimam ca pentru realizarea veniturilor sus-mentionate vom cheltui o suma de circa 34425 lei, tinand cont de costurile directe si indirecte (vezi cap. 5). Am prevazut ca intregul profit sa fie reinvestit, acesta reprezentand inca o rezerva pentru dezvoltarea afacerii. Indicatorii financiari ai investitiei prefigureaza o situatie financiara favorabila, ceea ce ne permite sa consideram proiectul fezabil si profitabil Ce trebuie de stiut inainte de a incepe o astfel de afacere:

Si in cazul afacerii cu prepelite, net-ul abunda de informatii din care rezulta ca acest business asigura succesul. De acord, dar trebuie indeplinite anumite conditii, despre care nu vorbeste nici unul dintre cei care vand acest gen de afacere. Care sunt acestea: -

Business-ul este structurat pe doua directii principale: vanzare de oua catre engross-isti sau catre retail (hipermarketuri, magazine, etc) In ambele situatii, este obligatoriu ca ferma sa fie avizata sanitar-veterinar. In cazul vanzarii catre engross-isti, mai este nevoie de Certificat de Producator, iar pe langa autorizatia DSV mai poate fi nevoie de autorizatie de ambalare. In acest caz, trebuie sa va inregistrati la Fisc ca Persoana Fizica autorizata. In cazul vanzarii directe, ferma trebuie sa functioneze ca Societate Comerciala. Asta presupune ca pe langa autorizatia DSV, mai este nevoie de autorizatie de mediu, pompieri, contract cu un crematoriu (pt pasarile moarte), contract cu o firma de dezinsectie, etc. De asemenea, pentru a livra in retelele de magazine, este obligatoriu ca livrarea sa se faca cu o masina frigorifica, autorizata sanitar- veterinar In ambele cazuri analizele perodice salmonella sunt obligatorii Costuri, cheltuieli, profit Rentabilitate

pretul de cost a unui ou de prepelita este de cca 0,1 lei (10 bani), poate fi cu max 15% mai ieftin in functie de numarul de prepelite si conditiile de crestere. Un business plan vi-l pot oferi gratuit, pe mail. Preturi de vanzare: in cazul vanzarii engross, pretul maxim obtinut poate fi de 0,15 lei / ou, in retail se poate obtine pana la 0,25 lei, dar luati in calcul chletuielile de distributie. Pretul net obtinut este de cca 0,22 lei Carne: oficial nu se pot vinde deoarece in Romania nu exista abatorizare. Practic, se poate vinde la restaurante pe baza de borderou de achizitie de la producator, insotit de testul salmonella. Restaurantele care accepta acest sistem sunt putine. Investitii: o incapere care poate fi aerisita, suprafata este in functie de nr de capete la care doriti sa ajungeti. Infrastructura: custi, maternitati, incubator, consumabile In cazul custilor si a maternitatilor va recomand sa vi le faceti singuri. Producatorii de astfel de echipamente cer pana la 1500 lei pe o baterie de 400 de capate. In regie proprie le scoateti la maximum 300 de lei. La fel si in cazul maternitatilor.

Primul pas: luati legatura cu cei carora intentionati sa le vindeti productia, obtineti acorduri ferme, si dupa aceea incepeti investitia in ferma propriu-zisa! Si nu in ultimul rand, inainte de toate, aflati cu cine sunteti in competitie!

office@ferma-de-prepelite.ro

Plan Marketing
Rezumat introductiv
Tratamentele bazate pe produse naturale au ajuns astazi poate chiar mai importante decat cele clasice iar efectele lor secundare sunt practic inexistente. Drept urmare, au fost infiintate o serie de firme care au avut ca scop principal sanatatea consumatorilor dar si o afacere profitabila. Asa a aparut si Prepex Health S.A. Aceasta firma a fost infiintata in iunie 2000 in sistem de societate comerciala avand 2 proprietari care detin o mini-crescatorie de prepelite si un laborator de cercetare in domeniu. Pentru ca afacerea sa fie cat mai profitabila cei doi asociati s-au gandit sa comercializeze pe langa ouale de prepelita si medicamentele obtinute pe baza acestora si gunoiul(care este uscat si ambalat pentru a fi vandut ca ingrasamant florariilor). Sediul este situat la 2 km in afara Iasului, iar punctul de desfacere se afla pe strada Stefan cel Mare , nr.41.

Cap.1.Analiza pietei 1.1.Identificarea pietei Produsele firmei Prepex Health se adreseaza tuturor consumatorilor cu varsta de peste 2 ani, exceptand vegetarienii convinsi. Pentru inceput ca punct de plecare cei doi asociati s-au orientat catre orasul Iasi.

1.2.Caracterizare si evaluare 1.2.1.Caracterizarea cererii Deoarece aceste produse se adreseaza tuturor categoriilor de

consumatori si au mai multe utilizari, s-a constatat ca la modificarea pretului produsului (prin reduceri sau majorari de preturi) cererea de produse se modifica , dar intr-o proportie mai mica decat modificarea pretului, ceea ce demonstreaza faptul ca cererea de oua de prepelita si de produse din acestea este o cerere slab elastica .Daca luam ca punct de reper produsul care are momentan cel mai mare succes pe piata si anume PREPEX2 , care trateaza astmul bronsic la copii, vanzarile efectuate anul trecut s-au ridicat la 60.000 de cutii. Anul acesta se astepta ca vanzarile sa creasca semnificativ datorita investitiilor facute in publicitate si imbunatatirilor aduse produsului(pilule mai mici , mai usor de inghitit si de diferite culori,mai atragatoare pentru copii ).

1.2.2.Indicatori globali

Caracteristicile dimensionale ale pietei produsului sunt date de indicatori specifici dintre care cei mai importanti sunt: 1.Capacitatea pietei Capacitatea pietei reprezinta cantitatea maxima cumparata daca produsul ar fi gratis , iar veniturile consumatorilor nelimitate. Avem in vedere ca in Iasi locuiesc aproximativ 350.000 de locuitori (conform statisticilor oficiale), din care excludem ca nonconsumatori copii sub 2 ani si vegetarienii convinsi , insumandu-I ca numar la 50.000. Am constatat prin intermediul unor studii efectuate de firma noastra ca la acest numar se adauga 30000 de potentiali cumparatori din localitatile vecine. Deci produsele se adreseaza unui numar de aproximativ 330.000 de consumatori. Tinand cont ca pentru a calcula capacitatea pietei trebuie sa inmultim numarul de consumatori cu cantitatea consumata de o persoana intr-o anumita perioada de timp, de regula un an si ca in medie sunt necesare 3 tratamente pe an a cate 150 de oua,vom obtine o capacitate a pietei de 148.500.000 oua/an. 2.Potentialul pietei Stiind ca potentialul se calculeaza ca produs intre capacitatea pietei (148.500.000) si pretul mediu al produsului(1.500 lei/ou), vom avea un potential al pietei de 222.750.000.000 lei. 3.Cota de piata Estimand ca in Iasi se vand anual un numar de aproximativ 660.000 de oua de prepelita , iar tinta firmei este de a vinde 11.550 de oua lunar, vanzarile anuale se pot ridica la aproximativ 138.600 de oua, ceea ce ar insemna o cota de piata de 21%. Printr-o promovare adecvata si atragerea de noi clienti, se spera ca in urmatorii ani cota de piata sa creasca. Aceste calcule au fost facute tinand cont doar de comercializarea oualor, fara a lua in considerare si comercializarea gunoiului si medicamentelor, caz in care datele s-ar mai schimba si veniturile ar creste.

1.3.Segmentarea pietei Firma Prepex Health va avea in vedere in continuare produsul

PREPEX2 pentru copii care este cel mai cautat si care a dat rezultate remarcabile. Datorita faptului ca oul de prepelita contine multe vitamine si proteine, copii nu numai ca s-au insanatosit dar au capatat si mai multa energie. 1.3.1.Harta segmentelor

Asa cum rezulta din sondajele efectuate, ordinea caracte-risticilor preferate de cei chestionati este urmatoarea:rezultatele date de acest medicament (46,7%) , pret (40%) , design (13.3%). Sunt insa categorii de consumatori care acorda importanta diferitelor caracteristici sau produs. Caracteristici combinatiilor de caracteristici oferite de

40%

46,70%

13,30% medicament design pret

In ceea ce priveste rezultatele acestui medicament se observa ca aceasta este caracteristica urmarita de majoritatea celor produs. Cu toate acestea, pretul ramane in continuare o caracteristica importanta a oricarui produs de fapt (12 persoane din cele 30 chestionate l-au pus pe primul plan), dar oricum 25 de persoane il considera foarte convenabil, 4 acceptabil si una singura il considera cam mare. Avand in vedere ca produsul costa 23.000 lei (un pret foarte avantajos pe piata actuala), 50% dintre cei chestionati ar fi dispusi sa plateasca intre 24.000-28.000 lei, 33.33% nu ar plati mai mult de 30.000 lei , unul singur ar plati peste 30.000 lei si 13.33% nici nu vor sa auda de vreo scumpire. In ceea ce priveste designul, acesta ocupa locul 3 in preferintele consumatorilor, 10 dintre cei chestionati fiind tentati de diversitatea culorilor capsulelor, 3 sunt fascinati de ambalaj , iar 17 sunt practic indragostiti de super simpaticul baby PREPEX care apare in reclama, pe eticheta produsului si face parte din marca produsului. chestionati (sanatate ca-I mai buna decat toate), avand in vedere rezultatele remarcabile obtinute de acest

37

1.4.Piata tinta Piata tinta este formata din consumatorii cu orice categorie de venituri cu varsta cuprinsa intre 2 14 ani (exceptand vegetarienii), dar cumparatorii pot fi si parintii care nu sunt consumatori. Circa 28% din populatie au varsta intre 2-14 ani si nu sunt vegetarieni,dar cumparatorii sunt in numar de pana la 330.000 cum s-a stabilit la inceput (capacitatea pietei).

1.4.1.Comportamentul consumatorilor Dintre toti cumparatorii de PREPEX2, 58% cumpara si alte medicamente din oua de prepelita (parintii copiilor cumpara si medicamente pentru ei pentru diferite afectiuni sau pur si simplu pentru intretinerea organismului) atat datorita pretului avantajos, cat si succesului pe care il au medicamentele din oua de prepelita. 1.4.2.Evaluarea concurentei Avand in vedere ca nu mai exista o alta crescatorie in oras si exista exclusivitate asupra produselor, a aparur avantajul garantarii atat prospetimii si calitatii lor cat si a unui pret avantajos datorita costurilor scazute fata detine firma Prepex Health este de magazinele din oras care mai vand oua de prepelita. Un alt avantaj pe care il fata de farmacii, in sensul ca medicamentele produse sunt mai ieftine si au rezultate excelente.

Cap.2.Configuarea produsului 2.1.Atribute 2.1.1.Oul de prepelita Utilizate ca tratament de catre persoane cu cele mai diverse afectiuni, de sportivi (pentru proprietatile energizante deosebite), de toti cei care isi doresc un trup mai sanatos si mai suplu, de cei care depun efort intelectual , ouale de prepelita sunt o adevarata minune a naturii. Ele nu trateaza neaparat o afectiune, ci trateaza in general. 38

In urma unui studiu efectuat s-a constatat ca cei care au urmat tratamente cu oua de prepelita au simtit o revigorare completa a organismului , au avut o senzatie deosebita de pofta nebuna de viata, optimism debordant si o disparitie a simptomelor bolilor de care sufereau. Oul de prepelita este singurul aliment care se asimileaza in proportie de 100%, nu contine colesterol, substante alergice, este dietetic si nu are contraindicatii. Cu toate ca este mult mai mic decat oul de gaina, este mult mai bogat in vitamine si mai sanatos. Compozitie-valoare nutritiva la 100 g produs Kj/kcal Proteine Grasimi Glucide Minerale 678(168) 11.6 14 0.8 0.9
0,9 0,8 1 11,6 14 minerale glucide grasimi proteine

Compozitie-valoarea nutritiva la 100g

Efecte benefice Cresterea prepelitelor japoneze pentru oua si carne este o afacere cu un potential de exceptie, lucru datorat faptului ca oul de prepelita este un medicament extraordinar, care poate vindeca o multitudine de afectiuni. Este imposibil sa nu fi auzit deja de calitatile iesite din comun ale acestui aliment foarte bogat in vitamine. O cura cu oua de prepelita rezolva probleme grave de sanatate, cum ar fi: afectiuni ale inimii, ale stomacului sau ale sistemului circulator, si asta fara nici un altfel de medicamente. Dealtfel, toti crescatorii de prepelite sustin ca viata li s-a schimbat in bine datorita acestei mici pasari: in primul rand consumul zilnic de oua le-a imbunatatit sanatatea (a lor si a familiilor lor), iar in al doilea 39

rand veniturile pe care le obtin din comercializarea oualor sau a carnii sunt mai mult decat multumitoare. In antichitate, chinezii tratau in mod curent astmul bronsic cu oua de prepelita, iar vechii egipteni tratau inca de acum 4000 de ani impotenta si sterilitatea. Doctor Jean Claude Truffier, medic generalist francez, face studii aprofundate asupra calitatilor terpeutice ale oului de prepelita, obtinand rezultate remarcabile in tratarea astmului bronsic, rinitei, conjunctivitei, tusei spastice, urticariei, etc. Dupa aceste remarcabile succese, numerosi medici, vor accepta acest tratament, extinzand utilizarea lui in tratarea altor afectiuni, cum ar fi: ulcer gastric si duodenal diabet zaharat hipertensiune arteriala boli ale ficatului si rinichilor impotenta sexuala "Eu, de cand am inceput tratamentul cu oua de prepelita nu m-am mai oprit", spune domnul Popescu. "Practic, oul nu te trateaza de astm, de ulcer sau boli de rinichi , ci te trateaza in general." Oul de prepelita este un "medicament" fara nici o contraindicatie si are marele avantaj ca echilibreaza intregul organism, fiind o sursa naturala si foarte ieftina de vitamine esentiale. "Foliile de Ulcerotrat mi s-au ingalbenit in dulap", explica domnul Popescu, care in fiecare dimineata, la jumatate de ora dupa ce se trezeste (niciodata dupa ora 4), bea pe nerasuflate 5 oua de prepelita. Care este misterul? Nimic mai simplu, daca pornim de la factorii ce determina aceste imbolnaviri: stres cotidian, alimentatie dezechilibrata, bogata in aditivi si ingrediente sintetice (amelioratori, conservanti, stabilizatori) precum si in produse de origine animala cu un continut ridicat de grasimi si colesterol, etc. Oul de prepelita este produsul de origine animala cu cel mai echilibrat continut proteic, vitamino - mineral si enzimatic capabil sa regleze toate aceste carente, readucand in parametrii normali orice organism uman. In continuare, prezentam o serie de caracteristici ale produsului ce asigura eficienta tratamentului: comparativ cu oul de gaina, oul de prepelita are un continut de colesterol de numai 1,4% fata de 4%; grasimi de circa 3 ori mai putine; ca aport proteic galbenusul contine 23% fata de 16% - 17% la oul de gaina. La continutul de minerale si vitamine, comparatiile nusi au rostul: de 6 ori mai multa vitamina B1; de 5 ori mai mult fosfor; de 5 ori mai mult fier; de 15 ori mai multa vitamina B2, precum si alte substante antialergice, ce fac ca oul de prepelita sa diminueze cantitatea unor anticorpi responsabili de aparitia reactiilor alergice. Toate acestea si multe altele fac din oul de prepelita singurul "medicament" care are numai "indicatii", la rubrica "contraindicatii" troneaza un mare "ZERO"! Carnea de prepelita este una dintre cele mai fine si apreciate in gastronomie, continutul 40

scazut in grasimi si colesterol caracteristic facand din aceasta o alternativa dietetica si curativa pentru cei suferinzi (obezitate, colesterol marit, diabet, regim alimentar de curatare). In incheiere un lucru deosebit de important: daca sunt reflectate toate instructiunile privind igiena si se asigura conditiile de mediu optime, prepelita japoneza este singura pasare de productie care nu necesita vaccinari pe toata durata vietii, starea de sanatate fiind determinata prin examene de laborator asupra lotului de productie si a oualelor. Aceasta constituie un argument in plus pentru ca produsele prezentate sa fie consumate cu toata increderea. Imbunatatesc functionarea cordului Au un efect pozitiv in tratarea bolilor de rinichi si ficat Imbunatatesc digestia, regleaza aciditatea gastrica Improspateaza si imbunatatesc memoria Au un rol deosebit de important in cresterea si dezvoltarea copiilor Revitalizeaza organismul indiferent de varsta. Un ciclu de cura este de 120 de bucati sau 240 de bucati astfel: Hipertensiune arteriala Ulcer Tulburari digestive Ateroscleroza Diabet Astm bronsic TBC Anemie Migrene Scleroza coronariana Stare de nervi Colesterol Boli de ficat Boli de rinichi Revitalizarea organismului Impotenta sexuala Ingrijirea tenului Mod de utilizare Cura de 120 de oua se administreaza in 25 de zile astfel: In prima zi - 3 oua In a doua zi - 3 oua In a treia zi - 4oua In a patra zi - 5 oua In continuare pana in a-25-a zi - 5 oua 41 120 bucati 120 bucati 120 bucati 240 bucati 240 bucati 240 bucati 240 bucati 240 bucati 240 bucati 240 bucati 240 bucati 240 bucati 240 bucati 240 bucati 240 bucati 240 bucati 240 bucati

Cura de 240 de oua se administreaza in 49 de zile. La copiii intre 4 si 8 ani, se recomanda cura de 120 de oua in 31 de zile, iar la cei intre 8 si 10 ani, 240 de oua in 61 de zile astfel: In primele 4 zile cate 3 oua/zi In continuare cate 4 oua pe zi Ouale se beau crude dimineata pe stomacul gol prin inteparea in dreptul camerei de aer sau frecarea cu putin zahar la care se adauga cateva picaturi de lamaie. Dupa o pauza de 20 de zile, cura se poate repeta, oul de prepelita japoneza fiind singurul ou dietetic. Dotari De regula se spune ca, pentru a consuma linistit produsele de la un animal este recomandabil sa nu vezi crescatoria, cu toate mirosurile si partile neplacute inerente. In cazul prepelitariei familiei Popescu, lucrurile nu stau deloc asa, pentru ca totul este curat si in camera nu miroase urat. De altfel, doamna Popescu se poarta cu pasarile ca si cand ar fi animale de casa si intotdeauna cheama pe cineva apropiat sa taie pasarile, pentru ca ei ii sunt prea dragi. Cine doreste sa tina prepelite reproducatoare trebuie sa stie ca are neaparat nevoie de un incubator si de o maternitate daca vrea sa obtina rezultate semnificative. Nici pretul unei maternitati nu este prohibitiv. Toate bateriile (custi suprapuse) construite de domnul Popescu, au tavi de dejectie (in care se pot pune hartii si astfel nu mai trebuie spalate), picuratori pentru apa, tavite pentru hranire si se utilizeaza foarte usor. Modelele pe care le avem in momentul de fata sunt: Bateria pentru prepelite ouatoare si de reproductie, cu 25 de locuri, pe un singur etaj - pret: 109 Lei Bateria pentru prepelite ouatoare si de reproductie, cu 50 de locuri, pe doua etaje - pret: 219 Lei Bateria pentru prepelite ouatoare si de reproductie, cu 75 de locuri, pe trei etaje pret: 315 Lei Bateria pentru prepelite ouatoare si de reproductie, cu 125 - 130 de locuri, pe cinci etaje - pret: 529 Lei Bateria pentru prepelite ouatoare cu 250 de locuri - pret: 950 Lei (ouatoarele pot sta mai inghesuite, dar reproducatoarele au nevoie de mai mult spatiu si nu intra decat 216 in baterie) Bateria cu o capacitate de 500 de prepelite, pe 5 etaje - pret: 1680 Lei 42

Bateria cu o capacitate de 600 de prepelite, pe 6 etaje - pret: 1979 Lei Cu ajutorul mai multor baterii de acest tip, intr-o camera de 30 de metri patrati, intra 5000 6000 de pasari. Combina pentru cresterea tineretului, flux continuu + maternitate inclusa, la o capacitate de 600 - 700 de bucati, structurata pe 3 etaje - pret: 1790 Lei Pasari

Mica prepelitarie experimentala a domnului Mihai Popescu are peretii acoperiti cu lambriuri nemtesti, lavabile, dezinfectabile si care nu trag apa. Caldura este asigurata printr-o rezistenta - fir care inconjoara camera asigurand o temperatura propice si constanta in intreaga incapere, rezultat care nu este posibil de obtinut cu un calorifer. Un lucru demn de mentionat: prepelitaria are gresie pe jos, astfel ca in incaperea respectiva se poate intra si in ciorapi, intr-atat este de curat. Lumina necesara prepelitelor este de 5 W/mp, teoretic un bec de 100W intr-o camera de 20 mp. Un singur bec in mijlocul incaperii nu are insa eficienta dorita, deoarece este nevoie de lumina in mai multe puncte. Prepelitele trebuie sa vada atat tavita de unde beau apa, cat si pe cea de unde se hranesc, iar acestea sunt plasate de o parte si de alta a custii. Domnul Popescu a gasit solutia, plasand in mai multe locuri din incapere becuri economice de 1,11 sau 23W. Specialistii japonezi recomanda pentru reproductie 3 masculi si 9 femele, pentru a asigura o fecundatie de aproape 100%. "Inmultitul este o joaca, dar daca il faci stiintific", spune domnul Popescu. Daca din ouale fecundate ies pui viabili in proportie de 70% este foarte bine, avand in vedere ca puii au nevoie de conditii speciale: o temperatura de 39-40 grade C in prima saptamana dupa ce ies din ou, iar apoi temperatura trebuie sa scada cu cate 3 grade C pe saptamana. Pentru a asigura toate aceaste conditii, precum si lumina constanta 24 de ore din 24, pana la varsta de 5 saptamani, domnul Popescu a proiectat si a realizat "maternitati" speciale pentru puii de prepelita. Pui - 1-35 zile - Pret in functie de varsta Prepelite ouatoare - 11,9 Lei Prepelite reproductie - 11,9 Lei Prepelite de carne 380g - 15 - 20 Lei

43

Pentru prepelite, oua pentru tratament, baterii profesionale si dotari diverse, va prezentam mai jos informatiile de contact:

Persoane de contact: Telefon:

Mihai si Silvia Popescu, Silistea Snagovului, Comuna Gruiu +4021-3521682 +40722-612862 Vodafone +40743-055088 Orange +40764-389710 Cosmote SipomiProd@fermaprepelite.ro QuailFarm@fermaprepelite.ro http://www.fermaprepelite.ro

E-mail: Web:

Cat de profitabila este afacerea? I. Investitie minima: O baterie pentru bloc (120 - 130 de pasari)...........................529 lei Pasarile (11,9 lei pasarea - 125 pasari)...............................1487,5 lei Total................................................................................2016,5 lei Un ou de prepelita vandut cu 0,25 lei pret minim aduce, dupa scaderea tuturor cheltuielilor, un profit minim net de 0,11 lei. De la 125 de pasari se obtin in medie 110 de oua pe zi, ca urmare: 110 oua/zi x 30 de zile x 0,11 lei profit net/ou........................363 lei (la bloc este recomandata cresterea prepelitelor pentru consumul de oua in familie, eventual pentru comercializarea oualor in randul vecinilor sau rudelor) II. Investitie medie: O baterie de ouatoare (250 de pasari)....................................950 lei Pasarile (11,9lei pasarea)..................................................2.975 lei Total................................................................................3.925 lei De la 250 de pasari se obtin in medie 220 de oua pe zi, ca urmare: 220 oua/zi x 30 zile x 0,11 lei) profit net/ou............................726 lei 44

III. In cazul unei crescatorii cu 3.500 de capete care poate fi amenajata intr-un spatiu de numai 40 mp., productia zilnica de oua este de circa 2.900 de bucati: 2.900 oua/zi x 30 zile x 0,11 lei profit net/ou.........................9.570 lei/luna Interesant este ca cele 3.500 de prepelite ale crescatoriei nu trebuie achizitionate (la pretul de 11,9 lei pasarea), ci pot fi obtinute prin incubarea oualor rezultate pe parcurs, plecand de la un prim lot de 220 prepelite reproducatoare. Consultanta

Societatea noastra are un rol semnificativ in domeniul serviciilor de consultanta si asistenta, oferite societatilor care doresc sa-si desfasoare activitatea pe piata romaneasca. Serviciile oferite de societatea noastra se adreseaza in principal: 1. Societatilor de productie care doresc sa-si mareasca productia si sa-si comercializeze propriile produse pe plan local; 2. Societatilor de productie care vizeaza descentralizarea propriei productii; 3. Organizarii de intalniri in vederea constituirii de parteneriate pe plan local. Specialistii firmei Sipomi Prod detin o bogata experienta internationala si in acelasi timp o buna cunoastere a practicilor si uzantelor de pe piata din Romania. Din experienta lor de ani buni, specialistii va impartasesc: ce oportunitati va ofera inceperea unei astfel de afaceri si cum puteti profita de ele; care sunt principalele dificultati si cum le puteti depasi; cum sa va concepeti strategia optima pentru o prezenta activa pe piata romaneasca; ce investitii sunt necesare si cum sa minimizati cheltuielile; care sunt etapele ce trebuie parcurse in dezvoltarea afacerii dvs.; care sunt cele mai eficiente metode de promovare a firmei dvs.; cum sa atrageti si sa transformati simplii clienti in clienti multumiti si fideli; cum sa va perfectionati tehnologia si sa va ajustati strategia in functie de reactia clientilor. Un lucru demn de luat in calcul: in cazul in care sunteti clienti ai firmei noastre, serviciul de consultanta este GRATUIT.

Tratamente : Efectele oualor de prepelita si-au demonstrat eficienta in : Stimularea cresterii si imbunatatirea metabolismului la copii (100 oua)

45

Revigorarea starii de sanatate, combaterea proceselor degenerative ale organismuluivirsta a- III- a (240 oua) Imbunatatirea coeficientului de inteligenta, a memoriei la copii (120 oua) Influenteaza spermatogeneza, potenta sexuala, intirzie aparitia impotentei sexuale (240 oua) Intareste organismul suprasolicitat fizic (240 oua) Revenire spectaculoasa dupa perioade de stres si epuizare (240 oua) Refacerea energetica a organismului in perioada pre si post natala (efecte benefice si asupra fatului), dupa interventii chirurgicale, radioterapii Aterioscleroza (240 oua) Obezitate (240oua) Diabet (240 oua) Guta (240 oua) Hipercolesterolemie (240 oua) Intensifica efectele medicatiei in T.B.C. (240 oua) Terapia bolilor cardiace: scleroza coronariana, imbunatateste functiile cordului (240 oua) Hipertensiune (240 oua) Anemie (240 oua) Terapia bolilor alergice: astm (240 oua ), urticarie (120 oua), exeme, conjunctivita (120 oua), rinite alergice (240 oua) Terapia bolilor respiratorii: tuse (120 oua ), sinusite (240 oua ) Terapia bolilor digestive: ulcer (240 oua), tulburari digestive (120 oua), regleaza aciditatea gastrica (120 oua- albusul avind efect principal) Terapia bolilor hepatice (240 oua) Terapia bolilor renale (240 oua) Stari nervoase (240 oua) Nevroze (240 oua) Neurastenie (240 oua) Migrene (240 oua) Efecte spectaculoase in ingrijirea tenului (240 oua), parului (50 oua) Completarea tratamentelor medicamentoase in diverse afectiuni avind efect antialergic (120 240 oua )

2.1.2.Caracteristicile fizice si functiile produsului PREPEX2

46

Prepex2 este un medicament sub forma de capsule de plastic pentru a nu le simti gustul si pentru a fi inghitite mai usor. Aceste capsule sunt de mai multe culori (rosii, albastre, verzi, portocalii si maro care duc cu gandul la ciocolata ) pentru a-i inveseli pe copii, in special pe cei mici , care nu suporta medicamentele. Bineinteles, colorantii folositi sunt 100% naturali. Produsul este folosit pentru tratarea astmului bronsic si este indicat in special copiilor, avand in vedere si designul produsului. Firma mai ofera spre vanzare si alte medicamente pentru tratarea altor afectiuni cum ar fi obezitate, nevroze, migrene, diabet, afectiuni cardiace, anemie, boli digestive , renale si hepatice , pentru sportivi si pentru efort intelectual prelungit. 2.2.Sistemul de sustinere 2.2.1.Numele si ambalajul Numele de Prepex 2 vine de la Prepex care este si numele firmei, iar 2

pentru ca a fost lansat mai recent si pentru ca e ceva mai nou, mai diferit de celelalte medicamente privitor la design si prezentare, ambalare. Produsul este ambalat intr-o cutie de plastic de culoare roz cu capac rosu pentru a fi mai atragatoare pentru copii si pentru a sugera o senzatie de liniste, de viata fara griji si inocenta infantila.Cutia de carton in care se afla cutia cu pastile si prospectul este tot de culoare roz , iar scrisul este de culoare visinie . Aici sunt inscrise indicatiile despre medicament, modul de administrare si compozitia medicamen-tului.

2.2.2.Eticheta Eticheta este de culoare alba si pe ea se afla imaginea lui baby Prepex si numele produsului , indicatiile , numele firmei producatoare scris cu litere mari de tipar pe verticala cu culoare visinie,aprobare legala si termenul de garantie care este de 3 ani.Grafica este atractiva pentru o promovare cat mai buna a produsului.

2.2.3.Linia de produse Linia de produse din care face parte PREPEX2 o reprezinta medicamentele din oua de prepelita, linia produselor naturale miraculoase PREPEX. 47

2.2.4.Ciclul de viata al produsului 1.Lansarea Prepex 2 a fost lansat in august 2001 si cu toate ca costurile de productie si in special costurile de promovare , publicitate au fost mari putem spune ca rezultatele au fost suficient de bune si am inregistrat un volum de vanzari destul de mare.Concurenta a fost limitata , avand in vedere ca produsul prezinta caracter de noutate , iar pretul a fost avantajos in comparatie cu pretul altor medicamente cu aceeasi utilizare care se vand in farmacii.S-a folosit legat de pret si promovare strategia penetrarii masive bazata pe pret redus si pe un efort de promovare important. Bugetul promoional a atins cel mai ridicat procentaj din cifra de afaceri. Promovarea fcut produsului este absolut necesar, n primul rnd pentru informarea clienilor poteniali asupra existenei noului medicament.S-au facut prezentri asupra calitii produsului cu obiectivul principal urmrit: introducerea cumprrii de ncercare, respectiv construirea cererii primare.S-a cercetat piaa, s-a facut publicitate de informare asupra produsului, aciuni de marketing direct, promovarea vnzrilor.Desi profitul a fost mai redus la inceput, a inregistrat o crestere seminificativa in perioada urmatoare. 2.Cresterea Faza de crestere a marcat penetrarea rapida a produsului pe piata si cresterea cifrei de afaceri si a profitului. Publicitatea insa a ramas importanta, dar pe masura ce volumul vanzarilor a crescut, raportul cheltuieli de publicitate a devenit din ce in ce mai mic.Pretul a ramas acelasi, dar cu toate acestea cererea a crescut, iar profitul a atins nivelul sau maxim.A fost atras un numar mare de cumparatori si din localitatile vecine. 3.Maturitatea Maturitatea este faza care se caracterizeaza prin incetinirea evidenta a ritmului de crestere a volumului de vanzari sau chiar o stabilizare a acestora si a profitului.In cadrul ei , cifra de afaceri si beneficiul ating nivelurile maxime.Este faza care dureaza cel mai mult si in care se afla si Prepex2.Pentru ca produsul tinde sa devina banal se impune ca el sa fie perfectionat si eventual diversificat, 48

de aceea s-a mai lucrat la designul produsului si s-au introdus pastilutele de culoare maro ca de ciocolata pentru a atrage mai mult piata tinta si s-au mai introdus 10 capsule in plus in cutie,nemodificand si pretul.

4.Declinul Reprezinta ultima faza a ciclului de viata al produsului, marcand scaderea continua a vanzarilor si beneficiilor, pana la anularea lor. Cnd vnzrile tind proceda la spre zero, produsul este abandonat rapid i retras de pe pia, fiind nlocuit cu un nou produs, sub aceeai marc, cerut pe pia sau se poate modificarea produsului, abandonarea unor segmente de pentru diferite faze ale ciclului de via al produsului. 2.2.5.Marca Marca firmei Prepex are o importanta deosebita. Ea are mai multe roluri: prin intermediul sau firma este cunoscuta, producatorul putand fi usor identificat; produsul este mai usor de identificat, asigurand ca bunul este de calitate;posibilitati sporite de promovare a produselor firmei; prestigiul produsului creste; asocierea in mintea clientului a marcii cu caracteristicile produsului. Marca firmei Prepex Health este urmatoarea: piata nerentabile.Nevoia

unei schimbari va fi mereu la moda.Investitiile de capital au un caracter previzibil

49

Cap.3.Configurarea promovarii

Marketerii mpart formele de promovare n patru mari categorii: reclama, promovarea vnzrilor, relaiile publice i vnzarea personal. 3.1.Reclama Reclama de baz se va face la posturile de televiziune de maxim audien (PRO TV, Antena1 ) la anumite ore i pe parcursul unor emisiuni sau filme ce prezint interes pentru populaia noastr int . De asemenea, spotul publicitar trebuie s fie amuzant, nostim, astfel nct s capteze atenia, s fie uor de reinut i s ne familiarizeze produsul. ziare(Sanatatea, Monitorul,Evenimentul Iasului ) i pe Se va site-ul face de asemenea reclam la radio (Contact, Hit, Nord-Est), n reviste si www.prepex.com unde sunt prezentate informatii despre firma, oferta de produse care apare si in catalogul distribuit clientilor, reclama care apare la tv, o pagina cu reclama care apare in ziare. 3.2.Promovarea vanzarilor Promovarea vnzrilor const n furnizarea unor stimulente locale i imediate care s-i motiveze pe clieni aici i acum. 3.3.Relatii publice Firma Prepex Health acorda o importan deosebit compartimentului de relaii publice din cadrul firmei, care are urmtoarele funcii: menine relaii strnse cu presa (prin organizarea de conferine de pres periodice de exemplu), susine cauze nobile (cum ar fi sprijinirea Fundaiei pentru nlocuirea Testrilor Medicale pe Animale-FRAME) i sponsorizeaz evenimente culturale. 3.4.Vanzarea personala Fortele de vanzare din cadrul firmei se ocupa cu contactarea clientilor potentiali si schimbul de informatii cu acestia, negocierea ofertelor, culegerea de informatii privind concurenta. Prin intermediul acestor forte de vanzare personala 50

sau vanzare directa, in cadrul careia se realizeaza un dialog direct intre vanzator si compara-tor. Evident, vanzatorii priceputi vor putea folosi o mare varietate de argumente de natura promotionala, iar mesajul va fi receptionat direct de catre potentialul cumparator. 3.5.Instrumente de promovare Se folosesc urmatoarele instrumente de promovare: -Televiziunea. Spotul pubicitar este difuzat pe posturile Pro Tv si Antena 1; -.Reviste. Revista Sanatatea are o pagina alocata reclamei produsului Prepex1 si firmei; -Ziarele Monitorul si Evenimentul Iasului, cu aceeasi pagina; -Radio :Contact , Hit , Nord-Est care prezinta pe fundal muzical o reclama la Prepex2 cu sloganul Ofera-i copilului tau sanatatea si energia de care are nevoie.Alege ce-I mai bun.

Obiectiv 80% din segmentul tinta sa afle de existenta produselor dupa 3 luni de la lansare

Instrument Televiziune Radio Ziare locale Pliante, brosuri Televiziune Radio Reviste specialitate Catalog prezentare Organizarea de prezentari la magazinul propriu Radio Radio de de

Media

Perioada

Pro Tv Iasi, TVR 1 Hit,Contact,Nord-Est Evenimentul,Monitorul

1 august 2001-1 octombrie 2001

50% din segmentul tinta sa fie interesat de produsele dupa 6 luni de la lansare

Pro Tv Iasi, TVR 1 Radio Hit,Contact,NordEst Revista Sanatatea

1 august 2001-1 februarie 2002

Hit,

Contact, 51

30% din segmentul tinta sa cumpere produselor dupa 1 an

Brosuri Ziare locale

Nord-Est Ziarele Evenimentul Iasului, Monitorul 1 august 2001-1 august 2002

Cap.4.Configurarea pretului

4.1.Factorii care influenteaza pretul Printre factorii cei mai importani care influeneaz preul produsului se afl cererea i costul. Dac cererea creeaz un plafon( nivel maxim ) pentru preul ce poate fi acceptat, costul este cel ce stabilete podeaua (nivel minim), deoarece este obligatorie acoperirea cheltuielilor producerii, distribuiei, vnzrii i obinerea unui ctig pentru efortul depus i riscul asumat. Alt factor important ar fi concurena. Dac prin studierea cererii i a costului se estimeaz limitele maxime i minime ale preului, prin studierea celorlalte oferte i previziunea posibilelor reacii ale concurenilor se restrnge marja de variaie a preului. Aceast analiz trebuie fcut, pe ct posibil, i prin prisma intereselor i reaciilor clienilor. Dup ce s-a stabilit astfel cu aproximaie limitele sau coordonatele preului, trebuie s verificm dac preul propus de noi se apropie de preul psihologic sau preul de acceptabilitate (preul pe care populaia int este dispus s-l plteasc pentru achiziionarea unui produs). In vederea stabilirii pretului se va tine cont de informatiile furnizate de sectorul financiar si comercial legate in special de costuri, informatii care vor fi corelate cu profitul dorit sau anticipat,cu valoarea si calitatea oferite clientului. 4.2.Strategia de pret si nivelul lui

52

Adoptarea unei strategii de pret adecvate este de o reala importanta pentru firma, pretul initial formandu-i consumatorului o anumita imagine despre produs , in special privind calitatea , imagine care de multe ori e greu de modificat ulterior. Intrucat produsele sunt deosebite, de o utilitate superioara, firma isi propune sa adopte ca strategie de pret politica de penetrare. Obiectivul vizat prin aceasta strategie este ca pretul la care produsele firmei ajung la clienti sa poata fi acceptata de acestia, sa nu atinga nivele descurajante. Tot in cadrul politicii de pret, firma isi propune sa practice preturi promotionale sau reduceri de pret, oferind doua produse la pretul unuia singur. Aceasta strategie a preturilor trebuie privita analitic dupa cum urmeaza: Pret de oferta orientativ; Pret de oferta fix, determinat pe o anumita perioada de timp(avanduse in vedere evolutia inflatiei, costurile de productie, evolutia si prognoza pietei ); Pretul de promovare va urmari castigarea unui anumit segment ,avand in vedere ca produsul este mai deosebit; Firma va trece in viitor la un pret mai scazut pentru a obtine si contracte cu vanzari in cantitati mai mari;

Firma ar putea practica si un pret fluctuant, dupa raportul analitic


existent intre cerere si oferta, tinandu-se cont de sezon, criza, inflatie, concurenta neloiala. Consideram ca pretul actual de 23.000 lei este foarte avantajos, calitatea produsului Prepex2 fiind superioara.

Cap.5. Configurarea distributiei 5.1.Extinderea teritoriala si intensitatea retelei de distributie Se va realiza o distributie proprie si organizata a produselor, deviza firmei Prepex Health fiind Oricand, oriunde, cat mai buni. Deocamdata exista un singur magazin in Iasi, dar intentioneaza sa se extinda cu inca un magazin la periferia Iasului si cateva in afara lui. 5.2.Structura canalelor de distributie

53

Deocamdata firma foloseste mai

mult

canale directe de distributie, dar

urmareste ca in viitorul apropiat sa foloseasca comertul mobil cu mijloace de transport special amenajate practicat in zonele din apropierea Iasului.

Obiectiv

Termen

Motivatie Alternativa a reclamei Modalitate produselor de vanzare a

Participari la targuri si expozitii(distributie indirecta) 1 luna

Pot fi intalniti potentiali clienti Pot fi contactati potentiali agenti si distribuitori din strainatate

Sunt facilitate expunerea si modul de utilizare a produselor

Magazin vanzare(distributie directa) --------------

Promovarea produselor Se verifica acceptabilitatea si orala reactia directa produselor Comunicare client

cumparatorilor fata de produs intre vanzator si potentialul

54

CUPRINS: PRETURI....................................................................................................................................11 Rezumat introductiv............................................................................................................................33 Tratamentele bazate pe produse naturale au ajuns astazi poate chiar mai importante decat cele clasice iar efectele lor secundare sunt practic inexistente. Drept urmare, au fost infiintate o serie de firme care au avut ca scop principal sanatatea consumatorilor dar si o afacere profitabila. Asa a aparut si Prepex Health S.A. Aceasta firma a fost infiintata in iunie 2000 in sistem de societate comerciala avand 2 proprietari care detin o mini-crescatorie de prepelite si un laborator de cercetare in domeniu. Pentru ca afacerea sa fie cat mai profitabila cei doi asociati s-au gandit sa comercializeze pe langa ouale de prepelita si medicamentele obtinute pe baza acestora si gunoiul(care este uscat si ambalat pentru a fi vandut ca ingrasamant florariilor). Sediul este situat la 2 km in afara Iasului, iar punctul de desfacere se afla pe strada Stefan cel Mare , nr.41...................33 .............................................................................................................................34 Cap.1.Analiza pietei......................................................................................................34 .........................................................................................................................................................34 Produsele firmei Prepex Health se adreseaza tuturor consumatorilor cu varsta de peste 2 ani, exceptand vegetarienii convinsi. Pentru inceput ca punct de plecare cei doi asociati s-au orientat catre orasul Iasi...................................................................................................................................34 1.2.Caracterizare si evaluare ...........................................................................................34 1.2.1.Caracterizarea cererii.................................................................................................34 ...........................................................................................................................................................34 ...............................................................................................................................................34 1.2.2.Indicatori globali............................................................................................................34 1.3.Segmentarea pietei...................................................................................................................36 1.3.1.Harta segmentelor..............................................................................................................36 1.4.Piata tinta..................................................................................................................................38 Cap.2.Configuarea produsului...........................................................................................................38 2.1.Atribute................................................................................................................................38 2.1.1.Oul de prepelita..................................................................................................................38 2.1.2.Caracteristicile fizice si functiile produsului PREPEX2..................................................46 ...................................................................................................................................................47 2.2.Sistemul de sustinere................................................................................................................47 2.2.1.Numele si ambalajul..........................................................................................................47 2.2.2.Eticheta..............................................................................................................................47 2.2.3.Linia de produse................................................................................................................47 2.2.4.Ciclul de viata al produsului..............................................................................................48 3.1.Reclama....................................................................................................................................50 3.2.Promovarea vanzarilor.............................................................................................................50 3.3.Relatii publice..........................................................................................................................50 3.4.Vanzarea personala..................................................................................................................50 3.5.Instrumente de promovare........................................................................................................51 Cap.4.Configurarea pretului...............................................................................................................52 4.1.Factorii care influenteaza pretul...............................................................................................52 4.2.Strategia de pret si nivelul lui...................................................................................................52 Cap.5. Configurarea distributiei.........................................................................................................53 5.1.Extinderea teritoriala si intensitatea retelei de distributie........................................................53 5.2.Structura canalelor de distributie..............................................................................................53 55

56