Sunteți pe pagina 1din 2

Analiza SWOT- Maramures Puncte Tari

           Asezarea intr-o zona deosebit de pitoreasca; Localnicii sunt ospitalieri si primitori; Prezenta unor numeroase obiective turistice cu caracter specific; Existenta numeroaselor festivaluri si obiceiuri traditionale specifice zonei; Prezenta utilajelor ce intra in dotarea pentru sporturile de iarna ( partii de ski, telescaune, telecabine, etc) Existenta unei forte de munca calificata in meserii din exploatarea si prelucrarea lemnului, constructii, sculptura din lemn, artizanat, confectii textile; Existenta unor retele de transport rutier si feroviar; Existenta retelei de telefonie fixa si mobila; Existenta combustibilului lemnos pentru energie termica; Un mediu curat datorita situarii intr-o zona montana, nepoluata; Existen a unor resurse naturale: substan e nemetalifere, roci utile, a agregatelor naturale (nisip i pietri ), calcar, ape minerale (ap oligomineral , sulfuroas ); Existen a resurselor de lemn (prim ria dispune de p duri n domeniul publice), poate permite valorificarea lor, dar numai ntr-o form superioar , printr-o valoare ad ugat a produselor ct mai mare. Vegetatie dominant forestiera, denumire istorica zona Carpatii Orientali Padurosi , cu finate si goluri alpine; Zona Protejata peste 80% din Teritoriu (Parc Natural Muntii Maramuresului , Rezervatia Costiui); Retea Hidrografica Valea Viseului , cu acoperire intreg teritoriul (Riul Viseu+ afluenti ); Zona cu max. Potentiale ecologice, produse naturale & agro specifice zonelor montane (lemn, fin, fructe padure , vinat , peste , zootehnie, apicultura ) 4 anotimpuri bine diferentiate prin clima si precipitatii (iarna mai lunga decit in restul tarii cu zapada din abundenta) , clima temperata (-30, + 30 ) Teritoriu echilibrat (Munti-Vai , omogen, simetric), prin geografie, topologie, biodiversitate, multietnicitate si multiculturalism; Izolare : Izolare (pozitiva) : Depresiunea Maramuresului (Valea Viseului ) vs. Muntii Maramuresului, Rodnei ;; Efecte pozitive : Zona relativ bine conservata Ecosistem natural si Ecosistem uman ; Izolare de tip teritorial, teritoriu greu accesibil cu putinele avantaje ale izolarii : traditionalism /conservatorism /traditii in identitatea teritoriala /organizarea simetrica satelor-vatra susani-josani / constructii / arhitectura/ urbanism/tehnologii traditionale ; Pastrarea unor infrastructuri rurale specifice /Traditionale : Locul Tirgului (Zona de afaceri rurale ) , Vatra Satului (Centru Rural traditional ), Locuri speciale pentru Sarbatori Religioase (Manastiri , Cimitire ) si Sarbatori Comunitare (Infrastructuri sociale si culturale traditionale ) precum si a unor traditionale trasee-rute de urcat-coborit la munte : pascut, oierit, albinarit, la fin.

Oportunitati
 Organizarea salturilor cu parapant i implicit posibilitatea dezvolt rii turismului; Dezvoltarea infrastructurii pentru a re ine i a men ine popula ia tn r n zon i chiar determinarea ntoarcerii celor pleca i; Posibilitatea de a preg ti personalul n turism i agricultur montan Centrul de formare i inova ie Dezvoltare n Carpa i-CEFIDEC, Vatra Dornei; Existen a unor proiecte (aflate n diferite stadii de lucru) de reabilitare a c ilor de transport care ar putea beneficia de finan ri europene; Posibilitatea utiliz rii poten ialului hidroenergetic al apelor curg toare din zon pentru ob inerea energiei electrice (microhidrocentrale); Punerea n valoare a zonelor deosebit de pitore ti i conservarea portului i a obiceiurilor populare.

Puncte Slabe
Cele 7 (5+2) puncte slabe din punct de vedere al amenajarii teritoriului national : Zona de restructurare Industriala-miniera Zona defavorizata Zona rurala Zona rurale cu probleme complexe (grad de saracie ) Zone montane (rurala cu handicap natural ) + 2 factori de izolare: Zona periferica /de frontiera Zone periferice interne/ interstitiale, cu deficit de accesibilitate, cu nepolarizare pe Poli de dezvoltare rurali ; Lipsa unor strategii de dezizolare fizica si logica zonale Lipsa unor strategii de marketing (promovarea zonei , a produselor locale ) Lipsa unor modele de dezvoltare/management zonal in contextul reconversiei negestionate a zonei de la zona de tip bipolara minier-silvica la o zona monopolara silvicultura-exploatarea lemnului si pe fondul schimbarilor majore de proprietate asupra padurilor, pasunilor si terenurilor agricole ; Lipsa unor unitati locale de pastrare valorilor adevarate /traditionale in organizarea teritoriului, a mediilor traditionale de afaceri, culturale (descentralizarea / unitati zonale ) a segmentelor specifice .

Riscuri
 Incapacitatea de accesare si absortie a fondurilor europene : Ratarea finantarilor disponibile pentru zona (pierdere in favoarea concurentei prin lipsa de competitivitate ) datorate : -competitiei (concurentei) -incapacitati de cofinantare locale -lipsei de proiecte viabile -riscuri legate de procese Poluarea culturala :Avansul Kitchului in zona : cultural, ambiental, estetic, functional prin influente extrazona si pierderea Identitatii Poluarea fizica (industrala minerit) , din amonte Riscuri legate de pierderea caracterului rural-montan/teritorial specific maramuresan : organizarea satelor, stilul constructiilor Nevalorificarea Brandurilor actuale-zonale : Maramures, Maramures Istoric, Valea Viseului , Muntii Maramuresului si Potentialelor Branduri specifice zonei (Oierit, Prelucrarea lemnului, Arta , Cultura Tehnologii Traditionale etc) in favoarea competitorilor Criza locala (preponderent economica si sociala ) , raminerea in bucla de subdezvoltare cu posibile consecinte majore (praguri de suportabilitate ) Riscuri de calamnitati naturale specifice montane , in special inundatii, incendii, avalanse , alunecari de teren poluari accidentale (datorita lipsei oricaror sisteme moderne de prevenire, monitorizare , avertizare , semnalizare, interventii rapide ) Riscuri externe : Criza economica globala Criza economica nationala Schimbari Climatice globale si locale Riscuri legate de vecinatatea, bunele relatii actuale pe zona tranfrontaliera cu Ucraina

S-ar putea să vă placă și