Sunteți pe pagina 1din 43

CUPRINS

CAPITOLUL 1. ACTIVITATEA TURISTICA IN ROMANIA

1.1 LOCUL SI ROLUL TURISMULUI PE LITORALUL ROMANESC

1.2 FACTORII CARE INFLUENTEAZA ACTIVITATEA TURISTICA PE LITORALUL


ROMANESC

1.3 CADRUL LEGISLATIV PRIVIND DESFASURAREA ACTIVITATII TURISTICE PE LITORALUL ROMANESC

CAPITOLUL 2. POTENTIALUL TURISTIC IN ZONA LITORALULUI


ROMANESC

2.1 CARACTERUL POTENTIALULUI NATURAL SI ANTROPIC

2.2 EVIDENTIEREA FORMELOR DE TURISM PRACTICATE PE LITORALUL


ROMANESC

2.3 BAZA TEHNICO MATERIALA SPECIFICA TURISMULUI

2.4 MODALITATI DE CONSERVARE SI PROTEJARE A MEDIUL


INCONJURATOR

CAPITOLUL 3 APLICATII PRACTICE

3.1 PROGRAM TURISTIC

3.2 ANALIZA DE PRET

3.3 APLICAREA SI INTERPRETAREA CHESTIONARULUI

3.4 MATERIAL PUBLICITAR

ANEXE
BIBLIOGRAFIE
ARGUMENT

Turismul reprezintă astăzi unul dintre fenomenele care domină lumea contemporană, unul
dintre segmentele cele mai profitabile din economia mondială remarcabil prin dinamică,
motivaţii multiple şi o mare divesitate a formelor de manifestare. Având în vedere dezvoltarea sa
în ultimii ani atât turismul intern cât şi cel internaţional deţin o pondere importantă în economia
mondială.
Fiind o activitate “in mişcare”, turismul este purtătorul unor schimbări şi transformări de bunuri
şi valori individualae şi nu în ultimul rând de modele culturale. Modelarea acestora reprezintă un
fenomen dificil, iar pentru a obţine beneficii maxime şi a reduce dezavantajele societatea trebuie
să adopte pachete distincte de măsuri pe care să fundamenteze cercetarea ştiinţifică de profil din
perspectiva promovării unui turism ştiinţific.
Fiind numit şi “industria oamenilor” turismul antrenează prin amploarea şi conţinutul său un
vast potenţial natural,material si uman având implicaţii profunde asupra dinamicii economiei si
societăţii,asupra relatiilor internationale.
Litoralul Marii Negre este cea mai importanta zona turistica, considerând numarul mare de
turisti români si straini. "Riviera" romaneasca, cu o lungime de 50 de km, facuta dintr-un lant
continuu de 16 statiuni (unele dintre ele balneoclimaterice), in afara de cele sase cele mai cautate:
Mamaia, Eforie Nord, Costinesti (statiunea tineretului), Neptun (locul de vacanta preferat al
lui Ceausescu), Olimp, Venus, 2 Mai, toate construite dupa 1960.
Turistii pot vizita si vestigiile celor trei colonii fondate de greci aici in secolele 7-6 inainte de
Hristos: Histria in nord, Tomis in centru (in zilele noastre Constanta, cel mai important port la
Marea Neagra a României si care gazduieste un impozant muzeu arheologic) si Callatis (in
prezent orasul Mangalia), cat si monumentul de la Adamclisi (aflat la circa 100 km vest de
litoral).
In afara de factorii de cura obisnuiti, exista aici lacuri naturale cu namol. Lacul Techirghiol
este cel mai apreciat si câteva sanatorii au fost construite in jurul lui.
În ultimul timp se încearcă o controlare cât mai bună a resurselor turistice , pentru ca acestea sa
fie cât mai bine conservate dar pentru acest lucru este necesară o amenajare turistică cât mai

3
potrivită care să ţină cont atât de avantajele materiale ale zonei turistice în cauză cât şi de
păstrarea în cele mai bune condiţii ale resurselor turistice în cauză.

CAPITOLUL 1

ACTIVITATI TURISTICE
IN ROMANIA

1.1 . Locul si rolul turismului pe litoralul romanesc

Litoralul românesc reprezintă o parte din țărmul occidental al Mării Negre și se întinde de
la granița cu Ucraina (Nord, în golful Musura) până la cea cu Bulgaria(Sud, la câteva sute de
metri de localitatea Vama Veche). Este cea mai exploatată zonă turistică din România.
4
De-a lungul malului mării se întind 2 municipii, 2 orașe mai mari și alte 2 orașe, mai mici,
precum și numeroase stațiuni turistice de vară.
Principalele orașe, dar și principala zonă de interes, unde se află majoritatea stațiunilor și a
atracțiilor turistice, este județul Constanța. Celălalt județ riveran este județul Tulcea. Singura
regiune istorică riverană este Dobrogea. Principalul oraș, fiind socotit și capitala acestei zone,
este Constanța (370.000 locuitori).
Desi activitatea turistica din aceasta zona se caracterizeaza printr-o sezonalitate puternica,
turismul de litoral este considerat cea mai importanta forma turistica din Romania. Litoralul
ofera, pe langa resurse naturale: plaja, apele marii si resurse balneare ( ape termale, namoluri
sapropelice ).
Pe litoralul romanesc al Marii Negre ( 244 km ) sunt amenajate 12 statiuni turistice (
Navodari, Mamaia, Eforie Nord, Eforie Sud, Teghirghiol, Costinesti, Neptun, Olimp, Jupiter,
Venus, Saturn, Cap Aurora ) cu o capacitate de cazare de 126900 locuri, reprezentand 43,3% din
spatiile de cazare,locuri situate in peste 260 hoteluri de diferite categorii.
Turismul, ca activitate economică, are propria piaţă turistică aflată într-o permanentă evoluţie şi
expansiune ocupând un rol determinant în piaţa internă a ţării. Adoptarea unei politici unitare de
dezvoltare a turismului se impune în mod imperativ.
Turismul şi-a demonstrat fragilitatea pe parcursul perioadelor de criză economică pe care le-a
traversat economia mondială, dar şi capacitatea de a prelua rolul de motor al revigorării
economice pentru depăşirea situaţiilor de criză.
Zona litoralului are o pondere însemnată în turismul românesc şi în tradiţia acestuia. Privit ca
înzestrare cu factori naturali, litoralul are un loc privilegiat în promovarea turistică a potenţialului
naţional şi a diversităţii acestuia.
Se poate aprecia că, lipsit de investiţie şi aport de gândire pentru modernizare continuă, lăsat să
evolueze în afara unei strategii pe termen lung, litoralul involuează economic. Se pierde prilejul
punerii în valoare a unui potenţial natural important care ar fi putut avea efecte economice
pozitive pentru populaţia din zonă, aport la PIB şi pentru imaginea turismului romanesc.

1.2. Factorii care influenteaza activitatile turistice pe litoralul romanesc

5
Evoluţia spectaculoasă a turismului sub cele două laturi corelative ale sale: producţia şi
consumul, urmată de amplificarea şi diversificarea implicaţiilor sale, relevă receptivitatea acestui
domeniu la dinamica societăţii, evoluţia lui sub incidenţa unui sistem complex de factori,
diferenţiaţi între ei prin natură, rol şi participare în proporţii diferite la determinarea fenomenului
turistic. Activitatea turistică apare ca o cursă între solicitări şi potenţial, între cerere şi ofertă.
Cererea turistică este impulsionată de factori ca: motivaţiile turistice, cum sunt: tratamentul,
îmbogăţirea nivelului de cunoştinţe, sportul, distracţii şi agrement etc; existenţa timpului liber din
fondul de timp al individului; nivelul veniturilor personale şi partea destinată pentru satisfacerea
uneia sau a mai multor motivaţii turistice.
Oferta turistică depinde de posibilităţile unei zone şi anume de: condiţiile naturale (relief, climă,
floră, faună etc); valorile istorice şi culturale, constituite din vestigii istorice, obiceiuri şi folclor.
În literatura de specialitate există mai multe încercări de clasificare a factorilor de influenţă,
precum şi de cuantificare a mărimii şi sensului lor; criteriile sunt variate:

1. După natura social-economică:

a) factori economici - veniturile populaţiei şi modificările acestora; preţurile şi modificările


acestora; preţurile şi tarifele; oferta turistică;

b) factori tehnici - performanţele mijloacelor de transport; tehnologiile în construcţii; parametrii


tehnici ai instalaţiilor şi echipamentelor specifice etc.;

c) factori sociali - urbanizarea şi timpul liber;

d) factori demografici - evoluţia numerică a populaţiei; modificarea duratei medii a vieţii;


structura pe sexe, grupe de vârstă şi socio-profesională;

e) factori psihologici, educativi şi de civilizaţie - nivelul de instruire; setea de cultură; dorinţa de


cunoaştere; caracterul individului; temperamentul; moda etc.;
f) factori organizatorici - formalităţi la frontiere; facilităţi sau priorităţi în turismul organizat;
regimul vizelor etc.

2. După durata în timp a acţiunii lor:

6
a) factori de influenţă permanentă - creşterea timpului liber; modificarea veniturilor; mişcarea
naturală şi migratorie a populaţiei;

b) factori conjuncturali - crizele economice; dezechilibrele politice şi convulsiile sociale;


confruntările armate locale şi regionale; catastrofe naturale, condiţiile meteorologice precare etc.

3. După importanţa în determinarea fenomenului turistic:

a) factori primari - oferta turistică; veniturile populaţiei; timpul liber; mişcările populaţiei;

b) factori secundari - cooperarea internaţională, facilităţile de viză sau alte măsuri


organizatorice; varietatea serviciilor suplimentare ş.a.

4. După natura provenienţei şi sensul intervenţiei:

a) factori exogeni - sporul natural al populaţiei (care stă la baza creşterii numărului turiştilor
potenţiali), creşterea veniturilor alocate pentru practicarea turismului; creşterea gradului de
urbanizare; mobilitatea sporită a populaţiei, ca urmare a motorizării ş.a.

b) factori endogeni - varietatea conţinutului activităţii turistice, lansarea de noi şi tot mai
sofisticate produse turistice; diversificarea gamei serviciilor turistice oferite; ridicarea nivelului
de pregătire a personalului din turism ş.a.

5. După profilul de marketing:

a) factori ai cererii turistice - veniturile populaţiei; urbanizarea; timpul liber; dinamica-evoluţiei


populaţiei;

b) factori ai ofertei - diversitatea şi calitatea serviciilor; costul prestaţiilor; nivelul de pregătire şi


structura forţei de muncă etc.

1.3. Cadrul legislativ privind desfasurarea activitatii pe litoralul romanesc In

ceea ce priveste cadrul legislativ general care reglementeaza activitatea de turism

din Romania, acesta este asigurat de o serie de legi, hotarari si ordonante de Guvern.

7
Au fost elaborate legi si ordonante cu privire la cadrul legal de functionare a Ministerului
pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale; de organizare si
desfasurare a activitatii de turism in Romania (OG nr.5/2003); pentru obtinerea de brevete si
licente de turism (OM nr.910/2002); pentru certificatele de clasificare a structurilor de primire
turistice (OM nr. 636/2008); legi pentru protectia turistilor si de atestare a statiunilor turistice.
In elaborarea tutoror acestor acte legislative s-au avut in vedere respectarea standardelor
internationale de desfasurare a activitatii de turism si de asigurare a unor servicii performante in
vederea satisfacerii cerintelor turistilor nationali si internationali.
In vederea dezvoltarii si imbunatatirii activitatii de turism din Romania, a fost elaborat
Master Planul pentru turismul national al Romaniei 2007-2026, prin care s-au stabilit strategiile
si directiile de urmat in activitatea de turism.
Aşa cum este prevăzut în Master Planul pentru Dezvoltarea Turismului Naţional
20072026, staţiunile de pe litoral se confruntă cu reducerea traficului de vizitatori, întrucât oferta
de produse nu corespunde aşteptărilor vizitatorilor.
Motivele care au condus la această situaţie au rădăcini adânci. Ceea ce anterior a compus
dezvoltarea staţiunilor în controlul şi administraţia statului s-a transformat în sute de activităţi
comerciale mici si mijlocii, aproape fără nici o legătură între ele.
În perioada de după privatizare, atât piaţa turistică internă, cât şi cea internaţională s-au
maturizat şi necesită acum o gamă sofisticată de produse şi servicii.

Cu forme de proprietate fragmentate şi fără o direcţie strategică clară, staţiunile de pe


litoral cu greu pot răspunde la pieţele în transformare şi din această cauză au avut şi au de suferit.
În ceea ce priveşte motivele pentru practicarea turismul de litoral, putem aprecia că de la an la an
acestea sunt mai numeroase şi uneori din ce in ce mai sofisticate. Dacă în trecut se mergea pe
litoral pentru factorii naturali de cură, pentru odihnă şi recreere, astăzi putem vorbi de cluburi
pentru practicarea de sporturi nautice, de extinderea naturalismului, de cercetări ştiinţifice sau
pur şi simplu de modă.

8
CAPITOLUL II

POTENTIALUL TURISTIC
IN ZONA LITORALULUI
ROMANESC

2.1. Caracterul potentialului natural si antropic

I. Potentialul turistic natural al litoralului romanesc

Litoralul românesc al Mării Negre se întinde pe o lungime de 245 km (din care 82 km


sunt în judeţul Constanţa), între Capul Midia la nord şi Vama Veche la sud. Plaja, cu o lăţime
de circa 150 - 200 m, are nisip fin în cea mai mare parte şi o pantă lină, uşor accesibilă.
Marea Neagră prezintă o serie de caracteristici care o deosebesc de alte mări şi îi măresc funcţia
turistică:

- prin salinitatea redusă a apelor sale favorizează practicarea spoturilor nautice şi a


scufundărilor subacvatice;

9
- în sezonul estival, nu prezintă curenţi de mare intensitate si valurile nu ating înălţimi
mari;
- este lipsită, practic, de maree si staţiunile oferă turiştilor plaje uscate, în mod
permanent;
- ţărmul coboară lin, fără adâncimi bruşte şi nu prezintă stâncării şi pietriş care, în cazul
altor riviere, stânjenesc accesul la mare;
- la baza falezei, valurile au format o plajă acoperită cu nisipuri fine, curate, adânci şi
moi, oferind condiţii excelente pentru helioterapie;
- fauna mării este lipsita de elemete periculoase, permiţând astfel, fără resticţii, băile de
mare;
- aerul marin este caracterizat printr-o mare puritate, aerosolii naturali provenind din
sfărâmarea valurilor şi care plutesc în aer, conţin microelemente care intră în
compoziţia apei de mare, iar inhalarea acestora ajută la mineralizarea organismului.

Relieful

Relieful litoralului românesc este determinat de interacţiunea dintre Podişul Dobrogei şi


Marea Neagră - de-a lungul coastei, trecerea între podiş şi platforma mării se face lin, pe o pantă
uşoară, cu numeroase plaje.
În plus, dat fiind ca Marea Neagră este lipsită de curenţi puternici de litoral, de plante sau
de peşti periculoşi, iar mareea este ca şi inexistentă (10 - 20 cm), litoralul românesc este locul
ideal pentru băi de mare şi sporturi nautice.

Clima

Clima este temperat cu o medie de temperatură de 24˚C în lunile iunie-august. Acest


climat marin liniştit şi plăcut conferî în plus litoralului românesc calităţi remarcabile.

Hidrografia

Apa Mării Negre are o salinitate mai redusă şi fara maree. Întreaga zonă dispune de plaje
întinse şi insorite aproximativ 9-12 ore/zi, nisipuri cu calitati deosebite, lacuri cu ape dulci sau
sărate şi nămoluri terapeutice, izvoare minerale şi pe alocuri faleze înalte.

10
Litoralul românesc dispune de diverse resurse balneare (ape minerale şi mineralizate, nămoluri
terapeutice), oferite de lacurile aşezate de-a lungul litoralului: Techirghiol, Tatlageac, Neptun,
Belona, Siutghiol, Corbu, Sinoe, Năvodari, Tasăul.

Flora si fauna

Deşi nu prezintă o faună si floră foarte variate, trebuie menţionat că în Marea Neagră
există o specie de rechin, total inofensiv pentru oameni şi care nu se apropie niciodată de ţărm.
Plajele de pe litoral au o lăţime generoasă - 150 - 200 m, şi sunt armonios îmbinate cu porţiuni
verzi alcătuite atât din arbori autohtoni, cât şi din palmieri şi plante exotice precum şi porţiuni cu
gazon si flori.
Ariile naturale protejate conservă diverse specii floristice, faunistice, formaţiuni geologice vechi,
multe având caracter de unicat.Printre acestea se numără: Peştera “Gura Dobrogei” (Târguşor) ,
Pădurea Canaraua Fetii (Baneasa), Pădurea Comorova (Mangalia).
Pădurea Hagieni – în apropiere de Mangalia, la 12 km vest de ţărmul mării. Ocupă cca
400 ha şi este o pădure de tip submediteranean.
Peştera de la Limanu – importantă rezervaţie speologică;nu este inclusă in circuitul turistic.

Reciful jurasic de la Topalu – între Cernavoda si Hârşova, pe malul Dunării, la 3 km de comuna


Topalu. Ocupă o suprafaţă de 8 ha şi cuprinde un complex de calcare de vârstă jurasică, corali,
resturi de viermi, spongieni calcaroşi, etc

Punctul fosilifer Cernavodă – În sudul Văii Carasu, langă Cernavodă. Ocupă o suprafaţă de 3 ha
şi cuprinde o bogata fauna fosilă (72 specii). A fost declarat monument al naturii. Peştera “La
Adam” (Târguşor) – cuprinde o fauna bogata de fosile din era cuaternara (39 specii).
Masivul geologic Cheia (Târguşor) – pe malul stâng al Văii Casimcea, în dreptul satului
Cheia. Rezervaţia ocupă o suprafaţă de 285 ha şi adăposteşte 565 specii rare de floră. Rezervaţia
Fântaniţa Murfatlar – langă podgoria Murfatlar, pe partea stanga a şoselei Constanţa-Ostrov.
Rezervaţia este ocrotită de lege şi adăposteşte specii rare, precum: usturoiul, inul dobrogean,
colilia, spinul de Murfatlar, zambila, migdalul pitic, bujorul de stepă. În această zonă trăieşte
broasca ţestoasă dobrogeana.

11
Canaralele din portul Hârşova – pe malul Dunării, lângă ruinele vechiului castru roman
Carsium. Ocupă o suprafaţă de 5 ha şi a fost declarat monument al naturii. Cuprinde diverse
specii de corali, spongieri, etc.
Lacul Techirghiol – are proprietăţi curative, fiind bogat în cloruri de sodiu şi de magneziu,
iodură de sodiu şi namol sapropelic, indicat în afecţiunile reumatice cronice, ortopedice, tulburări
endocrine, boli de piele.

Căi de acces pe litoral:

1. Rutier - sunt 4 şosele care ajung la Constanţa:


1) Drumul Naţional: Bucureşti - Feteşti - Constanţa
2) E 60 Urziceni - Slobozia - Constanţa
3) E 87 Tulcea - Constanţa (cu derivaţie pentru Brăila si Galaţi)
4) Drumul Naţional Călăraşi - Ostrov – Constanţa
2. Feroviar - Ruta Constanţa - Mangalia are urmatoarele gări şi halte:Gara Constanţa -
pentru Constanţa, Mamaia şi Năvodari; Gara Agigea; Gara Eforie Nord, Gara Eforie Sud,
Halta Tuzla, Gara Costineşti (pentru zona Epava -nordul staţiunii); Halta Costineşti
(pentru staţiunea Costineşti-), Halta Neptun (pentru Neptun, Olimp, Jupiter); Gara
Mangalia (pentru Mangalia, Saturn, Venus, Jupiter, Cap Aurora, Neptun, Olimp, 2 Mai,
Vama Veche).
3. Aerian - la 20 km de Constanţa se află Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu,
care face legătura atat cu aeroporturi naţionale, dar şi internaţionale.Transportul local
între Constanţa şi celelalte localităţi de pe litoral se poate face, pe lânga ruta CFR, şi cu
microbuze (cu plecare din 10 in 10 minute, care parcurg distanţa Constanţa - Mangalia în
circa 45 de minute) sau cu autobuze şi autocare private, cu plecare la fiecare 20 de
minute. Între Constanţa şi Mamaia există mai multe trasee: 40, 41, 101, 23 (linii ale
companiei de transport în comun), 301, 302, 305 (maxi-taxi). În sudul litoralului, între
Mangalia şi Neptun - Olimp, şi între 2 Mai, Limanu şi Vama Veche, distanţa este
parcursă de microbuze.

12
II. Potentialul turistic antropic al litoralului romanesc

Ţărmul românesc al Mării Negre oferă condiţii extrem de favorabile practicării turismului
estival. Numărul mare de staţiuni care au apărut şi s-au dezvoltat de-a lungul timpului, incepând
cu vechile băi Movila (Eforie Sud), continuând cu Mamaia, inaugurată in 1906 şi până la
staţiunile aparute în ultimii 30 - 40 de ani (Neptun, Olimp, Jupiter, Venus, Cap Aurora, Saturn)
confirma acestea.
Obiectivul arheologic cel mai important al zonei este Cetatea Histria, aflată pe malul Lacului
Sinoe. Colonie grecească, vestitul oraş a fost ridicat în urmă cu peste 2.600 de ani, însă a fost
scoasa la lumina începând cu anul 1914, de către marele istoric şi arheolog Vasile Pârvan. Alte
vestigii istorice se găsesc la Tomis (actualul oraş Constanţa), cel mai important port la Marea
Neagră. La Tomis şi-a petrecut ultimii ani ai vieţii marele poet latin Ovidiu, a cărui statuie, creată
de sculptorul Ettore Ferrari în 1887, mai poate fi admirată şi astăzi.
Rămăşiţele vechii civilizaţii se întâlnesc în oraşul de azi la tot pasul - mai pot fi văzute resturile
zidului roman care închideau cetatea Tomisului sau edificiul roman cu mozaic, cel mai preţios
complex arhitectural descoperit.
Prin concepţia artistică şi dimensiunile sale, mozaicul de la Constanţa se numără printre primele
de acest fel din lume. La sud se afla Callatis , Mangalia de astăzi (Callatis înseamna în limba
greacă "cea mai frumoasa").

Obiectele descoperite dovedesc activitatea artistică care se desfăşura în această cetate.


Aici se găseşte cel mai vechi document latin din toată Europa de sud - est.
La aproape 100 km vest de litoral se află un complex arheologic de o însemnătate deosebită,
fiind unul dintre cele mai valoroase monumente antice romane de pe teritoriul ţării noastre.
Este vorba de ruinele Monumentului triumfal Tropaem Traiani şi vestigiile cetatii Tropaem
Traiani, aflate in comuna Adamclisi din Dobrogea.
Este un monument circular impresionant, construit pentru a comemora victoria împăratului
Traian asupra dacilor.
Ruinele sunt mărturii ale vieţii înfloritoare de pe aceste meleaguri, iar scenele de pe metope sunt
un adevărat izvor de informaţii în piatră privind evenimentele petrecute pe teritoriul
Daciei, viaţa şi infăţişarea strămosilor romanilor.

13
Pe lângă acestea, sunt de menţionat şi Muzeul Arheologic din Mangalia, Muzeul de Istorie din
Constanţa, Moscheia din Constanţa şi din Mangalia, Biserica Sf. Petru şi Pavel din zona istorică
a oraşului Constanţa, Muzeul Folcloric etc.

Obiective turistice de pe litoral

Cazino Paris Constanţa -Construit in 1909, a fost inaugurat în august 1910; designul a
fost realizat de architectul Daniel Renard (primul proiect a fost realizat in 1903; in 1905,
architectul Petre Antonescu a facut un al 2 - lea proiect, însă primul proiect a fost selectat).
Cazinoul a fost, decenii la rand, construcţia reprezentativă a oraşului, un adevărat simbol pentru
Constanţa; totodată construcţia a reprezentant singurul element al stilului "art nouveau" în
România. În perioada 1985-1987 clădirea a fost renovată, iar mobila a fost complet schimbată.
Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie din Constanţa a fost infiinţat în anul 1878 însă nu a
avut un sediu stabil decât începând cu anul 1914.
În 1977, cu ocazia aniversarii unui centenar de la revenirea Dobrogei la statul român, muzeul a
fost reamenajat în forma actuală.
Muzeul este găzduit într-o clădire monumentala ( fostul sediu al primăriei din Constanţa),
construită între anii 1911-1921 de către arhitectul Vasile Ştefănescu.
Muzeul de Istorie Naţionala şi Arheologie din Constanţa este a doa instituţie de acest fel din
România (după cea din Bucureşti), având un patrimoniu impresionant şi o bună reprezentare a
istoriei Dobrogene din paleolitic şi până în prezent.
Dintre exponatele celebre enumerăm: şarpele Glycon, divinitate a casei şi familiei, sec. 23 d.H.,
Fortuna cu Pontos, doi protectori ai oraşului şi portului, sec. 2-3 d.H.Gânditorul de la
Hamangiasi şi femeia sa - arta neolitica descoperită la Cernavoda, osala dedicată poetului Publius
Ovidius Naso şi un amplu lepidarium, în curtea muzeului.
Acvariul din Constanţa a fost inaugurat la 1 Mai 1958 şi de atunci s-a remarcat printr-o activitate
ştiinţifică complexă, dedicată nevoii umane de a se apropia de natură.
Situat chiar în faţa cazinoului din Constanţa, acvariul invită vizitatorii să facă o incursiune
fascinantă in minunata lume subacvatică. Aici se poate admira fauna acvatică formata din peşti
exotici şi autohtoni, atât de apă dulce cât şi de apă sarată.

14
Totodată la acvariul din Constanţa se pot vedea specii de nevertebrate de apă dulce. Se pot
admira aici, specii de peşti din lacurile de pe coasta Mării Negre din Delta Dunării, din
Marea Neagră, din zonele tropicale şi subtropicale.
Aici se află o importantă colecţie de sturioni, cu toate speciile care populează Marea Neagră.
Reprezentativi sunt peştii mari ( 1.5 - 2 m) care trăiesc în captivitate de peste 15 ani. Tot la
acvariul constanţean se pot admira specii interesante de pe coasta Mării Negre (vulpe de mare,
pisica de mare, căluţul de mare, peştele dragon, pestele scorpion) precum şi
specii migratoare din Mediterană( hering/macrou...)
Farul Genovez este situat pe faleza din Constanţa. A fost construit între anii 1858-1860, în
amintirea negustorilor genovezi care au frecventat Pontus Euxin în secolul 13. Farul octogonal
are o înălţime de 8 metri iar în vârf are o cupolă metalică.
Moscheea Mahmud al II - lea-Moscheea Carol 1 din Constanţa este un monument de arhitectură
construit in stil arabo - bizantin combinat cu elemente arhitecturale româneşti.
Monumentul a fost construit în anul 1910 de către arhitectul V. Ştefănescu. Moscheea a fost
construita pe o veche Geamie datind din anul 1822.
In moschee se afla cel mai mare covor oriental din România , vechi de 200 de ani, având o
suprafaţă de 144 mp şi cântărind 500 de kg.
Acest covor a aparţinut sultanului Abdul Hamid. Turiştii au posibilitatea de a urca în minaretul
înalt de 47 m, de unde poate admira o superbă panoramă asupra zonei vechi a oraşului.
Moscheea a reprezentat un cadou făcut de regele Carol I către comunitatea musulmană din
Dobrogea şi a fost inaugurată chiar în prezenta regelui.
Ansamblurile şi lăcaşurile de cult din judeţul Constanţa se individualizează prin valoarea
arhitecturală, artistică şi ca elemente spirituale păstrătoare ale tradiţiilor religioase din această
zonă: catedrala ortodoxă Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel, biserica ortodoxă Adormirea Maicii
Domnului (una din cele mai vechi biserici din oraş), biserica ortodoxă Sfinţii Arhangheli Mihail
si Gavril, mănăstirea Sfânta Maria (în Techirghiol), mănăstirea Dervenţ, mănăstirea Peştera
Sfântul Apostol Andrei ( considerată primul lăcaş de cult din ţară şi poarta de patrundere a
creştinismului in România), Geamia Hunchiar, etc.

15
Monumentele şi siturile arheologice sunt în număr foarte mare, atestând vechimea culturii şi
civilizatiei romanesti.
Constanţa – ruinele orasului antic Tomis, zidul de incinta, apeductele, galeriile subterane,
bazilica, cripta pictată şi amfiteatrul roman.
Mangalia – ruinele oraşului antic grecesc Callatis, zidul de apărare, bazilica creştină, aşezarea
medievală timpurie.
Cernavodă– aşezarea neolitică a bronzului, cultura Cernavodă, ruinele cetatii Axiopolis, cetatea
daco-romană cu urme ale valului lui Traian şi ruinele de cetate feudală.
Hârşova – ruinele cetăţii Carsium, ruinele cetăţii prebizantine şi ale cetăţii feudale.
Basarabi – complexul rupestru în calcar, biserica din cretă.
Albeşti – aşezarea greacă indigenă, fortificaţia elenistica, pietrele de sanctuar getic, aşezarea
romano-getică.
Istria – aşezarea neolitică, ruinele cetăţii şi aşezarii civile greceşti Histria, necropola tumulara
greaca, asezarea rurala romana.
Ostrov – insula "Pacuiul lui Soare", aşezarea şi necropola Hallstadt, cetatea bizantină şi feudală
timpurie.
Capidava – aşezarea civilă dacică, fortificaţia romană, castrul roman, instalaţiile portuare, castrul
roman militar, ruinele unei cetăţi romano-bizantine.

2.2. Evidentierea formelor de turism practicate pe litoralul romanesc

O posibilă clasificare a principalelor forme de turism practicate din România poate fi :


turismul balneoclimateric (de exemplu apele termominerale, sulfuroase, clorurate, sodice,
calcice, oligominerale si sulfuroase oligominerale sunt prezente în staţiunea Băile Herculane; în
prezent, in imprejurimile statiunii Baile Herculane sunt cunoscute 16 izvoare cu apa
termominerală, înşirate de-a lungul Cernei pe o lungime de aproape 4 km; izvoarele de la Baile
Herculane au radioactivitatea ridicata si sunt comparabile prin valoare cu cele de la Vichy si
Mont Dore), turismul montan (predominant in Carpati), turismul urban (urban se refera la
petrecerea timpului liber, a vacantelor in orase, pentru vizitarea acestora si pentru desfasurarea
unor activitati diverse: Bucuresti, Brasov, Timisoara etc.), turism rural si ecoturism, turismul
cultural (turismul cultural in România este în general de natură religioasă, practicat în cea mai

16
mare masura de turistii straini, atrasi de frumusetea si de încarcatura cultural-istorica a
obiectivelor turistice: manastiri, biserici, muzee, etc.), turismul de afaceri (cu o dezvoltare
crescândă în ultimii ani fără a se confunda cu turismul urban), turism de litoral (litoralul Mării
Negre), etc.
De asemenea principalele repere turistice din România sunt: capitala ţării (Bucureşti), litoralul
Mării Negre cu staţiunile sale (Mamaia, Eforie Nord, Neptun etc.), Delta Dunării, Munţii
Carpaţi, în special Valea Prahovei şi Poiana Braşov (zonele montane cele mai frecventate),
Bucovina (situata in nordul Moldovei) cu vestitele mănăstiri si biserici, ale căror picturi
exterioare (datând din sec.XVI) au fost declarate patrimoniu UNESCO, Maramureş, sudul
Transilvaniei, incluzând şi ţinutul Haţeg şi zonele înconjurătoare (leagănul civilizaţiei dacice) şi
Nordul Olteniei.
Pe lângă aceste zone turistice in România sunt multe alte centre turistice, oraşe şi staţiuni. Ele
includ oraşele cu vestigii medievale: Iaşi (vechea capitală a Moldovei), Cluj - Napoca (cel mai
important oraş al Transilvaniei medievale), Timişoara (oraş multietnic şi multicultural din
Banat), Braşov, Târgovişte (capitala Munteniei, înainte de Bucureşti), Sibiu, Sighişoara, Fluviul
Dunărea la Porţile de Fier, masivul Făgăraş (cu cel mai spectaculos relief alpin din România) sau
Parcul Naţional Retezat din Carpaţii Meridionali încântă vizitatorul cu frumuseţea lor. Locurile
istorice şi mediul lor natural sunt puncte de atracţie pentru turiştii străini, şi nu numai, datorită
legendelor populare locale (de ex. legenda lui Dracula).
În activitatea turistică internă se practică o gamă largă de forme şi aranjamente turistice,
determinate de modalităţile de satisfacere a nevoii de turism, de condiţiile de realizare a
echilibrului ofertă-cerere, de paticularităţile organizării călătoriei.
În general, formele de turism pot fi definite prin aspectul concret pe care îl imbracă combinarea
serviciilor (transport, cazare, alimentaţie, agrement) ce alcătuiesc produsul turistic, precum şi

prin modalitatea de comercializare a acestuia. 2.3 Baza tehnico materiala specifica

turismului
Baza tehnico-materiala a turismului cuprinde totalitatea mijloacelor materiale de care se
foloseste turismul pentru realizarea functiilor sale economice si sociale. In acest context se au

17
in vedere atat mijloacele materiale specifice turismului, cat si cele comune, apartinand altor
ramuri, dar folosite si de turism (infrastructura generala).
In cadrul bazei tehnico – materiale a turismului, capacitatile de cazare, de alimentatie publica,
agrementul, etc. prin numarul si structura lor reflecta, in cea mai mare masura, gradul de dotare si
dezvoltare turistica, in ansamblu sau la nivel teritorial.
Importantele resurse financiare alocate turismului s-au concretizat in realizarea unei puternice
baze tehnico – materiale a turismului (de cazare, alimentatie publica, tratament, agrement,
transport, etc.) care a permis valorificarea intr-o anumita proportie a bogatelor resurse turistice
raspandite pe intregul teritoriu al tarii noastre.

Baza tehnico materiala a turismului de litoral

Litoralul romanesc al Marii Negre nu reprezinta altceva decat intalnirea atat de mult
asteptata cu marea, cu prima zona turistica a tarii.
Calitatile terapeutice ale apelor marii, ale plajei sau ale apelor mezotermale si ale namolurilor
sapropelice, au fost intens valorificate prin puternica dezvoltare a bazei materiale de cazare,
alimentatie publica, agrement, transport, tratament, menite sa asigure odihna, recreerea si
tratamentul balnear pentru un numar din ce in ce mai mare de turisti romani si straini.
Vizitatorul litoralului, indiferent ca va sosi cu automobilul, cu trenul, cu avionul sau pe calea
apelor, primul contact il va lua negresit cu municipiul Constanta, poarta de intrare si centrul de
dispersie al turistilor catre statiunile de pe litoral, de la Navodari la Mangalia; apoi vor descoperi
constelatia litoralului, care inseamna de fapt o salba de statiuni, una mai frumoasa ca alta:
Navodari, Mamaia, Eforie Nord, Eforie Sud, Techirghiol, Costinesti, Olimp, Neptun,
Jupiter, Cap Aurora, Venus, Saturn si Mangalia.
Realizarea unei atmosfere de destindere si recreere, prin evitarea unor mari concentrari de tip
urban, a fost poate obiectivul cel mai important urmarit atat in sistematizarea de ansamblu a
statiunilor cat si in conceptia arhitecturala de detaliu.
S-a reusit astfel sa se satisfaca una din tendintele caracteristice ale turismului contemporan:
dorinta de evadare din marile aglomerari urbane si de trecere de la o structura urbana la un peisaj
natural, dorinta de schimbare a modului de viata obisnuit, de la un program de lucru rigid la unul
liber, de odihna si distractie.

18
Litoralul romanesc al Marii Negre ofera multiple posibilitati de petrecerea agreabila a timpului
liber, dispunand de variate dotari de sport si agrement.
Pentru numerosi amatori de sport, litoralul nostru dispune de o remarcabila baza materiala
sportiva si de agrement, piscine in aer liber si acoperite, terenuri de tenis, volei si baschet, baze
nautice cu dotari corespunzatoare, terenuri de minigolf, bowlinguri, terenuri de tir cu arcul, spatii
pentru practicarea echitatiei, etc.
La Mamaia, pe lacul Siutghiol s-a pus in functiune o instalatie de teleschi nautic. Foarte cautate,
in special de tineret, sunt discotecile, iar in cursul verii la Mamaia se organizeaza un festival
national de muzica usoara si un festival de folclor.
Tot aici au loc numeroase spectacole de teatru, opera, opereta, varietati, zeci de expozitii de arta.
Un alt mijloc de petrece a timpului liber il constituie vizitarea muzeelor, veritabile omori de arta,
istorie, arheologie, etc, precum si numeroase excursii turistice organizate pe principalele itinerare
turistice ale Romaniei.
La sud de Capul Midia se desfasoara unul dintre cele mai lungi perisipuri din Europa – Navodari
– Mamaia. Este cea mai extinsa plaja a litoralului. De aici, de la Capul Midia incepe turul
statiunilor litoralului.

2.4 Modalitati de protejare si conservare a mediului inconjurator.

Una din problemele litoralului actual este starea de poluare a acestuia.Astfel calitatea
apelor marine este influenţată de două principale categorii de surse de poluare:
Dunărea şi celelalte râuri care se varsă în colţul nord-vestic al bazinului pontic. Prin volumul
mare de apă transportată anual, precum şi prin suprafaţa extinsă a bazinului hidrografic din care
se constituie, aceste râuri au o contribuţie majoră în privinta aportului de poluanţi în
Marea Neagră.
Activităţile locale-surse de poluare cu importanţă locală, provenind în special din jumătatea
sudică a zonei (Năvodari-Vama Veche), puternic urbanizată, care exercită puternice influenţe
poluante asupra mediului marin (descărcâri de ape uzate menajere şi industriale, activităţi
portuare, turism,etc.), care se suprapun celor provenite din arealul nord-vestic.
Se constată la noi în ţară o agravare generală a fenomenelor de eroziune litorală cauzată, in
special de factori ca:

19
- lucrările hidritehnice de amenajare a râurilor şi în special indiguirea canalului Sulina
au provocat micşorarea aportului de aluviuni în secţiunea de vărsare în mare,
dezechilibrând bilanţul sedimentar al litoralului aferent;
- constucţiile şi lucrările costiere (ex.portul de la Agigea), prin modificarea conturului
malului şi intervenind în regimul local al valurilor şi curenţilor din zona litorală, au
interceptat şi fluxul aluvionar morfologic preexistent;
- exploatările de nisip de pe plajă pentru utilizări în industrie şi în construcţii;
- efectuarea unor lucrări de consolidare locală, în afara unei concepţii unitare de
consolidare a întregului litoral, a contribuit la erodarea plajelor situate în aval;

Astfel în ultimii ani s-a tot încercat modernizarea litoralului românesc prin rezolvarea
parţială a acestor probleme legate de poluarea apei si eroziunea litoralului dar o schimbare
majoră nu se vede încă.
Deşi unele unităţi au beneficiat de investiţii de modernizare şi ridicare a nivelului de confort, la
altele însă, gradul de uzură s-a accentuat, iar calitatea serviciilor s-a deteriorat, ducând la
declasarea acestora; de asemenea s-a investit în construirea de capacităţi da cazare noi.

20
CAPITOLUL III
APLICATII PRACTICE

3.1 Programul turistic

Itinerariu: Cluj-Litorarul Marii Negre.

21
Durata: 9 zile ( 10 august – 18 august 2014 ).

Numar turisti: 16 persoane.

Plecare ( localitate, data, ora ): Cluj-Napoca, 10 august 2014, 22:00.

Sosire ( localitate, data, ora ): Cluj-Napoca, 18 august 2014, 09:00.

Nr km. parcursi: 1400km + 60 km ( intre statiuni ).

Agentia de turism Eduard Tours organizeaza un program turistic, pe litoralul Marii Negre.
Durata sejurului fiind de 9 zile (10 august-18 august 2014) de relaxare, vizitare a obiectivelor
turistice din aceasta zona si nu in ultimul rand distractie.
In intreg programul va fi vorba de cunoasterea statiunilor si a lacurilor care se afla pe
Litoralul Romanesc.
Grupul de turisti este format din 16 persoane + ghidul turistic asigurat de firma de turism, la
fel si mijlocul de transport care va sta la dispozitia turistilor si pe Litoral, asigurand confortul de
a se deplasa de la o statiune la alta.
Agentia pune la dispozitia turistilor 2 soferi (pentru ca transportul a se desfasoare mai usor,
ne mai fiind nevoie pentru opriri pe parcursul traseului, pentru odihna soferului).

Ziua 1:

Obiective turistice: Servicii asigurate:

- Incinta romano-bizantina - cazare la hotel Mangalia

- Monumentul Eroilor - cina la restaurantul Hotelului Mangalia

Ziua 2:

Obiective turistice: Servicii asigurate:

- plaja in statiunea Saturn - mic dejun la restaurantul Hotelului


Mangalia

22
- cina la restaurantul Hotelului Mangalia
- mica excursie la Pestera Limanul
Ziua 3:

Obiective turistice: Servicii asigurate:

- mic dejun la restaurantul Hotelului


- plaja in statiunea Venus
Mangalia
- cina la restaurantul Hotelului Mangalia
- vizitarea: Muzeul de Arheologie Callatis
Ziua 4:

Obiective turistice: Servicii asigurate:

- mic dejun la restaurantul Hotelului


- program de plaja in statiunea Jupiter Mangalia
- cateva ore de calarie la Herghelia Mangalia - cina la restaurantul Hotelului Mangalia Ziua 5:

Obiective turistice: Servicii asigurate:

- plaja in Neptun - mic dejun la restaurantul Hotelului Mangalia

- plaja Olimp - cina la restaurantul Hotelului Mangalia

Ziua 6:

Obiective turistice: Servicii asigurate:

- admirarea epavei Evanghelia - mic dejun la restaurantul Hotelului Mangalia

- Lacul Costinesti - cazare Costinesti Hotelul Pierre

Ziua 7:

Obiective turistice: Servicii asigurate:

- vizitare acvariul Constanta - mic dejun la restaurantul Hotelului Pierre

23
- Delfinariul Constanta - cazare Hotel Ibis Constanta

- ore de recreere in Cazinoul Constanta Ziua 8:

Obiective turistice: Servicii asigurate:

- lacul Techerghiol - mic dejun la restaurantul Hotelului Ibis


Constanta

- plimbare pe faleza statiunii Eforie Sud

- podgoria Murfatlar Ziua 9:

Obiective turistice: Servicii asigurate:

- statiunea Mamaia - mic dejun la restaurantul Hotelului Ibis


Constanta

- distractie in Parcul Aqua-Magic - cazare la Hotel Perla

- cina Hotel Perla

Desfasurarea programului turistic

Prima zi:

24
Odata ajunsi pe Litoralul Marii Negre ora:10:00, turistii clujeni se vor caza la Hotelul
Mangalia ora:12:00 (dupa ce s-au eliberat camerele), din aceasta statiune incepand desfasurarea
programului turistic.

Mangalia

Este un municipiu din judetul Constanta, Dobrogea, România, fiind o statiune


balneoclimaterica. Orasul Mangalia a fost declarat municipiu în anul 1995. Situata în sud-estul
Dobrogei pe ruinele vestitei cetati Callatis, Mangalia - o oaza integrata pamântului românesc prin
frumusetea caracteristica întregului teritoriu, dar cu o lumina a soarelui pe care numai aici o poti
întâlni.
În Mangalia traieste una din cele mai importante comunitati musulmane din România.
Datorita dispunerii perpendiculare pe linia tarmului, toate camerele hotelului au vedere la
mare; facilitati: Hotelul are restaurant, bar, discoteca, cofetarie, pizzerie, sala de conferinte,
piscina acoperita, 2 terenuri de tenis, coafor, cabinet cosmetica, exchange office, parcare. In
pretul biletului pe langa cazare, ( turistii au inclus si micul dejun ) turistii pleaca in jurul
orei:13:30, pe plaja insorita asteptand cu nerabdare sa simpta sub talpi nisipul fin, sa simpta
razele soarelui si sa se bucure de apa Marii Negre.

Plaja din Mangalia

Plaja orasului Mangalia are o forma usor circulara intinzandu-se intre digul de nord al
Portului comercial Mangalia si plaja Saturn cu care comunica printr-o scurta portiune
neamenajata, in partea de nord a orasului.

In partea centrala plaja are circa 120 m latime si este marginita de o faleza inalta folosita ca loc
de promenada in serile calde de vara de turisti. Accesul pe plaja se face de regula pe scarile care
coboara pe plaja chiar din zona centrala a orasului.

25
Avand in vedere ca ultravioletele nu fac deloc bine la piele, soarele devenind deja foarte
puternic, turistii vor merge sa faca o plimbare prin centrul Mangaliei ora: 15:00 si totodata sa
serveasca pranzul, turistii putand alege ceea ce vor sa manace, diversitatea fiind foarte mare,
putand alege o mancare calda sau pur si simplu un kebab sau o pizza. Apoi am mers la hotel
pentru a se schimba ora:17:30 si au pornit pentru cateva ore intro plimbare de cunostere, au
vizitat:

Incinta romano-bizantina

Este situata in spatele hotelului Mangalia, nu departe de mare. Dupa cum ne inforneaza o
inscriptie, zidul de incinta a fost refacut in secolul al II lea din ordinul guvernatorului provinciei
Marcus Valerius Bradua.
Pe laturile de nord si vest, sapaturile mai vechi au identificat o serie de turnuri patrulatere
exterioare. in coltul de nord-vest este situat un turn, deasemenea patrulater, specific tipului de
fortificatie al celor doi arhitecti bizantini Cleodamos si Athenaios. Zidul, gros in jur de 2m, este
construit din mari blocuri de piatra cioplita, dispusa regulat.
Dupa aceasta vizita, turistii au mai petrecut cateva momente pe plaja inca insorita ora :19:30,
avand parte si de valuri spumoase iar inainte de a se intoarce la hotel au admirat un apus de
soare, vazand cum intregul cerc de foc se ineaca in marea de apa.

S-au intors la hotel unde au servit cina 20:30, dupa care a urmat plimbarea de seara, au mers sa
vada Monumentul Eroilor ora 22:00 dupa care sau intors la hotel, pentru o odihna bine meritata.

A doua zi:

26
In cea de a doua zi s-a hotarat ca dupa micul dejun (8:00) vor merge sa "testeze" si alte plaje
din mirificul Litoral al marii Negre. Au ales urmataorea statiune dupa Mangalia, statiunea Saturn.

Saturn

Au ajuns pe plaja insorita la ora 9:30, distanta de la o statiune la alta fiind foarte
mica(5km) au stat la bronzat, iar turistii cu adrenalina in sange au ales si senzatii mai "tari", au
mers cu banana si cu skijeturile.
A urmat luarea pranzului pe Terasa "Briza Marii" dupa care s-au intors in Mangalia la hotel
pentru ca mai apoi sa faca un drum pana la Pestera Limanul ora:16:00, pentru turistii care au fost
interesati, restul avand program liber.

Pestera Limanul

- O mica legenda: Despre pestera "Limanu" mai circula înca si astazi tot felul de povesti.
Localnicii sustin ca una din galeriile sale s-ar extinde mult catre sud pâna dincolo de
granita cu Bulgaria. În adâncurile sale, la vremuri de restriste se ascundeau cândva
oamenii din partea locului sau cei care fugeau de rigorile legii. Aura de mister ce
înconjoara aceasta ciudata pestera (îngropata sub stratul de loess cuaternar din Dobrogea
de Sud) persista înca.

- Si... datorita aspectului ei bizar, caci odata intrat aici te poti rataci cu usurinta în acest
labirint în care galeriile seamana unele cu altele, pâna la identitate.

Intrarea in pestera Galerii

Spre seara ora:20:00 s-au intors la hotel au servit cina ora:20:30 dupa care, avand in
vedera ca varsta celor care au ales acest program turistic nu era deloc inaintata, au mers in

27
Discoteca "Cazino", o discoteca aproape de malul marii, care impreuna cu discotecile amenajate
pe plaja iti ofera o atmosfera placuta si oportunitatea de a iti petrece seara dansand pe ritmuri
fierbinti.

A treia zi:

In cea de a treia zi a programului s-a ales plaja Venus; microbuzul isi astepta turistii in
fata hotelui...ora:9:00, dupa ce au servit micul dejun.

Venus

Vremea fiind superba, apa marii ideala pentru inot turistii au profitat din plin, au stat pe
seslonguri la bronzat, au jucar volei pe plaja iar cand trupurile erau infierbantate fugeau in apa
limpede pentru a alunga caldura acumulata.
Au facut si o plimbarea pe malul Marii pana au ajuns la jumatatea drumului dintre Saturn si
Venus unde: nisipul depus de mare a transformat o laguna in lac.
Limba de nisip a devenit o plaja foarte cautata,iar lacul, un loc atractiv pentru pescarii
amatori.
Au fost foarte placut impresionati de ce au vazut, facand referire ca nici unul dintre turisti nu au
mai calcat aceste nisipuri moi dintre respectivele statiuni. S-au intors la sezlonguri, au
impachetat lucrurile, dupa care am mers sa serveasca pranzul. Dupa savurarea mancarii au
revenit in statiunea Mangalia ora:17:30. Au mers la hotel unde au avut un timp de "relaxare",
dupa care ghidul turistic ii astepta in holul hotelului pentru ai duce sa viziteze: Muzeul de

Arheologie Callatis; ora:18:30 Despre Muzeul Callatis:

Situat în vecinatatea stadionului dispune de o colectie de arheologie unde vizitatorul poate


vedea piese arheologice de mare valoare, descoperite în zona vechii cetati Callatis, între care:
monede ce au circulat la Callatis în perioada elenistica, coloane antice, sacrofage, fragmente
arhitectonice, sculpturi, podoabe, inscriptii, ceramica, unelte casnice si agricole, statuete etc.

Poze Muzeu Callatis:

28
Toate aceste piese ilustreaza în mod convingator interferenta spirituala a civilizatiei grecesti si a
influentelor romane, grefate pe un fond autohton geto-dacic.
Muzeul este dotat cu o biblioteca cu specific istoric si arheologic ce contine 1.305 volume.
Dupa minute bune in care au auzit,vazut cum era acest municipiu inainte cu multi, multi ani,
turistii sau intors foarte entuziasmati si mai bogati in cunostinte la Hotelul Mangalia unde au
servit cina ora:20:30, facand apoi o plimbare sub cerul instelat pe faleza din Mangalia, oprinduse
apoi la o terasa unde au servit ceea ce le-a picat bine.

A urmat odihna, dupa o alta zi incarcata.

A patra zi:

A urmat programul de plaja in alta staiune. In statiunea Jupiter, plecarea fiind facuta la
ora 9:20 din fata Hotelului, dupa micul dejun ( 08:00 ).

Statiunea Jupiter

Statiunea Jupiter este recunoscuta ca fiind o oaza de vegetatie sub soarele torid al verii,
prin parcurile si vegetatia luxurianta ce inconjoara hotelurile sale. Plaja de 1 km se remarca prin
bogatia si finetea nisipului, fiind fragmentata de numeroase golfulete care dau un aspect dantelat
acestei portiuni de litoral.

29
Turistilor le-a placut aceasta plaja fiind larga, avand si parti in care intrarea in Mare se face
lin si altele mai abrupte unde poti sa inoti, nu doar sa te "scalzi", le-a placut fiind o plaja care se
intinde pe aproximativ 1km in jurul unui golf.
Dupa orele de plaja au facut o plimbare prin centrul statiunii de unde au putut cumpara
suveniruri, altii au cumparat vederi pentru a le trimite celor dragi, apoi fiecare au putut alege
unde sa serveasca pranzul, fiecare putand alege ce preparate doreau sa serveasca, intalnindu-se la
ora 14:00 la microbuz, pentru a se intoarce la Hotelul Mangalia.
Odata ajunsi in Mangalia, au avut timp liber cateva ore iar dupa amiaza au mers intr-un alt loc
inedit.

Au petrecut cateva ore de calarie la Herghelia Mangalia


- Hergheliei Mangalia este unicul din tara special conceput pentru cursele de galop, cu nu
mai putin de 19 hectare.

- O ora de echitatie este 50 de lei, iar vizitele individuale la padocuri 6 lei, in timp ce
grupurile de turisti pot beneficia de un "tur" al hegheliei pentru numai 4 lei de persoana.

Dupa aceea, au ajuns la alti cai, caii putere a microbuzului, normal nu aveau deloc aceiasi

farmec... au facut inca o plimbare pana in statiunea Cap Aurora ora:20:00 Statiunea Cap

Aurora:

30
Cap Aurora este o statiune relativ noua (inaugurata la 1 iulie 1973). Situata intre Jupiter si
Venus, pe un promontoriu pietros, este formata in principal, dintr-un ansamblu arhitectonic cu
hoteluri in forma de piramida purtand nume de pietre pretioase (Agat, Rubin, Diamant, Topaz,
Onix, Opal etc). Este cea mai mica statiune de pe Litoralul Romanesc. Plaja se intinde pe
aproximativ 500 de metri. Unde au facut o mica plimbare pe malul umed al Marii Negre.
Urmand apoi sa ajunga din nou in Mangalia pentru a servi cina si pentru cei care nu au fost asa
de obositi au urmat ore de distractie in discotecile de pe plaja din Mangalia.

Forma hotelurilor din Cap Aurora-stil piramida si vedere...plaja

A cincea zi:

Ora 08:30 – 10:00 turistii au parte de micul dejun, urmand sa testeze o noua plaja, plaja din
statiunea Neptun.

Neptun

Plaja din Neptun este continuata de cea din Jupiter in sud si cu cea din Olimp in Nord dar
fara a comunica cu cea din Olimp de care este despartita de o zona care apartine Guvernului in
care se afla cele mai scumpe vile din Romania, fiind vorba de vilele care au apartinut
protocolului de stat (foste ale regimul Ceausescu) .
Dupa orele de plaja au facut o plimbare si pana in statiunea Olimp, chiar daca nu au putut merge
pe malul marii Negre, dar au avut curiozitatea de a vedea si aceasta statiune, de ce sa piarda
ocazia de a simpti sub talpi si alt nisip.

31
Statiunea Olimp

Olimp este o statiune relativ noua (1972), cu un ansamblu arhitectural ultramodern.


"Cartier nordic" al statiunii Neptun, Olimp este situat pe un dig natural, la 20-30 de m deasupra
nivelului marii si dispune de plaje înguste si intime, cu nisip fin, recuperate din mare prin crearea
de golfuri artificiale.
Au stat si aici la plaja dupa care au mers sa serveasca pranzul pe o terasa din Olimp ora:15:00 si
s-au intors in Mangalia ora:17:00 si unii au ales odihna, altii au alergat din nou spre plaja. Dupa
cina (20:30 – 22:00), au avut program liber, probabil ...totul a fost din nou, distractie, distractie si
din nou voie buna.

A sasea zi:

In cea de a sasea zi turistii au mers cu microbuzul in Costinesti (plecarea: 09:45 ), dupa


micul dejun 08:00 – 09:30 unde s-au cazat la Hotelul Pierre. Au ales sa petreaca si aici o noapte.

De ce au ales Costinestiul?
Costinesti se afla la 31 km sud de municipiul Constanta, langa satele Costinesti si Schitu.
Inceputurile statiunii dateaza din 1949, cand a fost organizata aici prima tabara de vara pentru
elevi. De atunci, Costinesti a ramas capitala tineretii, cel mai mare centru estival de vacante
pentru tineret.

Aici chiar s-au putut simpti ca niste adolescenti. Dupa cazare (ora:12:00), au mers la plaja.

Epava "Evanghelia" – Costinesti.


Nava "Evanghelia" a esuat de mai bine de 35 de ani, la circa 1,5 mile marine in larg de plaja
nordica a statiunii Costinesti, intr-o zona a falezei naturale denumita popular "Golful
Francezului".

32
De-a lungul anilor, epava navei "Evanghelia" a devenit cel mai cunoscut simbol al
Costinestiului, generand o serie impresionanta de legende referitoare la circumstantele in care
fostul cargou grecesc a esuat.

Dupa masa au mers in centrul statiunii, au servit pranzul pe terasa Albert, urmand a merge pe
Lacul Costinesti ora:16:00, unde s-au plimbat cu barca sau hidrobiciclete.

Lacul Costinesti

-Lacul Costinesti are o suprafa de 7 hectare, are o adancime mica, fiind separat de mare
printr-un cordon de nisip. Lacul este unicul de pe litoralul Romaniei cae nu este alimentat
subteran. Datorita gradului de salinitate ridicat s-a format un strat considerabil de namol folosit
in/la tratarea bolilor reumatice.
-este folosit si pentru agrement

Seara a fost asteptata cu mare interes, au servit cina ora 20:00 si au mers in cea mai mare
discoteca din Costinesti: Discoteca Tineretului.

A saptea zi:

Din nou pe drumuri, au mers in Constanta ( plecarea din statiunea Costinesti ora: 10:00 ),
dupa micul dejun la Hotel Pierre ( 08:00 – 09:30 ).
Aici au avut mai mute de vizitat, dupa cazare la Hotelul Ibis (ora:12:30), au mers sa viziteze:

Acvariul Constanta

Acvariul Constanta gazduieste peste 2.000 de pesti si mamifere, reprezentand 60 de specii


de vietuitoare marine. Cea mai valoroasa sectie a acvariului Constanta o reprezinta colectia de
sturioni, una dintre cele mai mari de acest fel din lume.

33
Multe dintre exemplare surprind pe specialisti atat prin dimensiunile impresionante cat si prin
perioada in care acestea au trait in captivitate (in unele cazuri peste 25 de ani)
Au urmat ore de relaxare, cei mai multi au hotarat sa mearga la Cazinoul din Constanta, unde au
putut sa serveasca si pranzul.

Delfinarul Constanta
Deschis la 1 iunie 1972 delfinariul Constanta este o mare atractie pentru turisti.
Frumoasele mamifere inzestrate cu o inteligenta deosebita uimesc si distreaza in acelasi timp.
De-a lungul anilor au aparut alaturi de delfini in acelasi bazin si foci sau pinguini, completand
spectacolul acvatic. Este un loc pe care nici un vizitator al Constantei nu trebuie sa il ocoleasca.

Cazinoul Constanta

Construit in 1909, a fost inaugurat in august 1910; designul a fost realizat de architectul
Daniel Renard (primul proiect a fost realizat in 1903; in 1905, architectul Petre Antonescu a facut
un al 2 - lea proiect, insa primul proiect a fost selectat).
Cazinoul a fost, decenii la rand, constructia reprezentativa a orasului , un adevarat simbol pentru
Constanta; totodata constructia a reprezentant singurul element al stilului "art nouveau" in
Romania.
S-au intors la hotel, dupa care a urmat cateva ore pe plaja, au servit cina si mai apoi au putut
alege o plimbare pe malul marii, asta pentru ca sa nu uitam, turistii au ales acest sejur pentru a se
bucura de aer heleomarin, brize, nisim, soare etc.

A opta zi:

In penultima zi a programului turistic au mers la Lacul Tegherghiol, dupa servirea


micului dejun, plecarea fiind facuta din fata Hotelului Ibis, cu microbuzul, ora:10:00.

Lacul Techierghiol

Situat la 18 km sud de Constanta, pe malul lacului cu acelasi nume (11.6 kmp),


Techirghiol dobandeste statutul de statiune balneara in 1899.
Ghidul turistic le-a povestit si legenda acestui lac:

34
"... se spune ca un batran olog si orb a ajuns odata cu magarul sau, din greseala, in malul acestui
lac. S-a chinuit batranul ore in sir sa iasa din noroiul mirositor, dar bidiviul incapatanat nici ca
voia sa se miste, malul acela exercitand o tainica atractie asupra sa. Mare a fost insa mirarea si
bucuria batranului cand, iesind din lac, si-a dat seama ca ochii sai puteau distinge din nou o
geana de lumina, iar picioarele sale, de multa vreme neputincioase, incepusera sa-l asculte. Cat
despre inteleptul sau bidiviu - plagile urate de pe spate i se vindecasera, iar corpul sau parca traia
o noua tinerete. Aflandu-se despre aceasta vindecare, puhoi de oameni au ajuns pe malul acelui
lac, scaldandu-se si ungandu-se cu namol pentru a-si gasi tamaduire. Si cate minuni nu se petrec
acolo - ologii incep din nou sa mearga, oasele intepenite isi redobandesc tineretea, femeile isi
recapata fertilitatea, iar bolnavii de piept isi gasesc tamaduirea."
Avand in vedere ca lacul se afla in statiunea Eforie-Sud au luat pranzul, existand "mai mult de o
gramada" de locuri unde poti servi o masa copioasa, au mers dupa aceea la plaja ora:
14:30.

Eforie-Sud

Statiunea se distinge printr-un promontoriu de calcar si prin faleza de la a carei inaltime


de 25-35 m se deschide o splendida panorama. Nu lipsesc nici discotecile, un teatru in aer liber,
bazele de agrement si posibilitatile de practicare a sporturilor nautice. Si mai ales nu lipsesc
florile, care uimesc prin multimea lor, raspandind un aer de prospetime.
Dupa orele de plaja, petrecute in statiunea Efori-Sud, turistii s-au intors in Constanta si avand in
vedere ca se aflau la nu mare distanta de Podgoria Murfatlar, au decis ca spre amurg, ora:17:20
sa faca un drum pentru a vedea aceste locuri.

Podgoria Murfatlar

Binecuvantata ca unul din cele mai potrivite amplasamente naturale, Podgoria Murfatlar
este asezata, intre Dunare si Marea Neagra, in centrul Podisului Dobrogei. Plaiurile viticole
cuprind 2600 de hectare din zona localitatilor: Basarabi, Valul lui Traian, Poarta Alba si
Siminoc.
Seara s-au intors in Constanta au servit cina urmand odihna si a astepta ultima zi a sejurului.

35
A noua zi:

In ultima zi a programului turistic pe litoralul Marii Negre, au ales ca statiune de final,


Mamaia. Au fost cazati la Hotelul Perla (la acest hotel au ales ca si servicii de masa, cina contra
bonuri valorice in sistem bufet suedez, fiind mult mai comod) avand in vedere ca timpul era
"pretios", la ora 21:00 microbuzul asteaptandu-i in fata hotelului pentru intoarcere; Cluj-Napoca.

Statiunea Mamaia

Statiunea Mamaia este cea mai renumita statiune de pe Litoralul Romanesc.Situata la N


de Constanta intre Marea Neagra si Lacul Siutghiol este statiunea de pe litoral cu cea mai mare
capacitate de cazare, aproximativ 31 000 de locuri.
Statiunea Mamaia a fost inaugurata in 1906 si a devenit in scurt timp cea mai importanta
destinatie turistica pentru turistii din Romania. Mamaia este unica prin latimea foarte mare a
plajei (peste 100 m)si lungimea de peste 8 km.

Aici au ales pe langa plaja Mamaia, spre dupa amiaza sa mearga in parcul Aqua-Magic.

Parcul Aqua-Magic

Este cred cel mai tare parc acvatic din romania pentru copii dar si pentru adulti. Chiar
daca pretul este un pic cam mare ai ce sa vezi si cu ce sa te distrezi
Dupa distractia care a fost asigurata de acest loc, turisti s-au intors la hotel, si-au facut bagajele,
au luat cina, dupa care, ramanandu-le o ora pana la plecare, au decis sa mearga sa isi ia ramas
bun de la mare, nisip, scoici si de la apusul soarelui.

3.2. Analiza de pret

Cazare pe noapte Hotel Mangalia+mic dejun si cina= 105 ron

36
Cazare pe noapte Hotel Pierre+mic dejun =130 ron

Cazare pe noapte Hotel Ibis Constanta+mic dejun =244 ron

Cazare pe noapte Hotel Perla+bonuri cina=265 ron

Intrare obiective turistice: nu sunt suportate de catre agentia de turism

Inchiriere autocar: 150/sejur

Nr. km parcursi : 1400 km +60 km (intre statiuni)

Tarif /km : 3.4 ron

Comision agentie: 10%


Nr turisti: 16 persoane

Sejur: 9 zile

Servicii ghid: gratuite ; suportate de agentia de turism

Soferi(2): suportate de catre agentia de turism Cheltuieli

individuale:

Cazare Hotel Mangalia 5 nopti/pers: 105*5= 525 ron

Cazare Hotel Pierre 1noapte/pers: 130*1= 130 ron

Cazare Hotel Ibis Constanta 2nopti/pers: 244(camera dubla):122*2=244 ron

Cazare Hotel Perla 1noapte/persoana: 265(camera dubla): 133*1=133 ron

Total / turist: 1032 ron Cheltuieli

comune:

37
Transport : 1460km*3.4=4964 ron

Inchiriere autocar: 150 ron

Total cheltieli comune: 5114 ron

Total cheltuieli commune/turist: 5114/16= 319 ron

Cheltuieli generale:Cheltuieli commune/turist+Cheltuieli individuale

= 1032+319= 1351

Comision: 1351*10%=135.1 ron

T.V.A: 135.1*24%= 32,424 ron


Pret/turist:Cheltuieli generale/turist+Comision/turist+T.V.A/turist

= 1351+ 135.1+ 32,424 = 1519 ron

Analiza de pret - tabel


Nr. Articole de Valoarea
crt. calculaţie Elemente de cheltuieli Elemente de
calcul Pe turist Totală

1. Cheltuieli 105 lei(tarif pe 525 lei 525 x 16=8400


directe Cazare Hotel Mangalia noapte) x 5 lei

38
nopţi
2. Cazare Hotel Pierre 130 lei x 1 130 lei 2080 lei
noapte
3. Cazare Hotel Ibis Constanta 122 lei x 2 nopti 244 lei 3904 lei

4. Cazare Hotel Perla 133 lei x 1 133 lei 2128 lei


noapte
5. 150 lei (bilet 5114 lei/16 5114 lei
autocar)+(1460 x persoane=319
Transport 3,4 lei/km)/16 lei
persoane

6. Nu sunt
Cheltuieli culturale suportate de
catre agentia de - -
turism
7. Asigurat de catre
agentia de turism
Cheltuieli ghid - -

8. Asigurat de catre
Cheltuieli şofer agentia de turism
- -

9. - - -
Alte cheltuieli

10. 1351 lei 21626 lei


TOTAL CHELTUİELİ DİRECTE
11. COMİSİON - 10 % 135,1 lei 2162,6 lei

12. TVA - 24 % 32,424 lei 519,024 lei

13. TOTAL COSTURİ 1383,424 lei 22145,024 lei

14. TOTAL PREŢ DE VÂNZARE 1518,524 24307,624

15. ROTUNJİRE 1519 lei 24308 lei

3.3 Aplicarea si interpretarea chestionarului:

Chestionar - connect-r
Litoralul romanesc
39
Bună ziua! Mă numesc Connect-r Rappin’On Production şi fac un studiu de piaţă cu
referire la preferinţele de calatorie ale turistilor in legatura cu litoralul romanesc .

1. Ati mai calatorit pana in prezent pe litoral, in calitate de turist, in tara sau in
strainatate?
a) Doar in Romania
b) In Romania si in strainatate
c) Doar in strainatate

2. Unde preferati sa calatoriti ca si destinatie de litoral, in Romania sau in strainatate?

3. Si care este tara favorita, ca si destinatie turistica de litoral, in care preferati sa


calatoriti in sezonul estival?

a) Romania
b) Bulgaria
c) Grecia

4. Care sunt motivele pentru care preferati litoralul in strainatate? (daca nu ati ales
Romania la intrebarea 3).

a) Pentru calitatea serviciilor


b) Pentru distractie
c) Pentru obiective turistice

5. Care sunt motivele pentru care preferati litoralul romanesc? (daca ati ales Romania la
intrebarea 3).

a) Pentru sanatate
b) Pentru frumusetea peisajelor
c) Pentru activitati de agrement

6. Cate nopti obisnuiti sa petreceti pe litoralul romanesc, intr-un sejur?

a) 5-7 nopti
b) 8-10 nopti
c) Peste 10 nopti

7. Cat sunteti dispus sa cheltuiti, Dvs personal, in medie pentru un sejur pe litoralul
romanesc?

40
a) Sub 500 RON
b) 500-1000 RON
c) 1000-1500 RON

8. Care este statiunea de pe litoralul romanesc preferata de Dvs?

a) Mamaia
b) Eforie Nord
c) Mangalia

9. Care este perioada preferata a anului pentru a calatori in sezonul estival?

a) Iunie
b) Iulie
c) August

10. Cu cat timp inainte va planificati sau rezervati calatoria in sezonul estival?

a) 3 luni sau mai mult


b) 2 luni
c) 1 luna

Vă mulţumim pentru timpul acordat! O zi bună!

Evaluarea chestionarului:

41
În urma realizării unui studiu de piaţă, pe baza chestionarului pentru identificarea
preferinţelor de călătorie ale turiştilor, pe un eşantion de 200 de persoane, s-au obţinut
următoarele rezultate:
1. Ati mai calatorit pana in prezent pe litoral, in calitate de turist, in tara sau in
strainatate?
Doar in Romania:
50%
In Romania si in
strainatate: 40%
Doar in strainatate:
10%

2. Unde preferati sa calatoriti ca si destinatie de litoral, in Romania sau in strainatate?

In Romania: 65%

In strainatate:
35%

3. Si care este tara favorita, ca si destinatie turistica de litoral, in care preferati sa


calatoriti in sezonul estival?

Romania: 45%

Bulgaria: 20%

Grecia: 35%

4. Care sunt motivele pentru care preferati litoralul in strainatate? (daca nu ati ales
Romania la intrebarea 3).

servicii: 20%

distractie: 35%

obiective turistice:
45%

42
5. Care sunt motivele pentru care preferati litoralul romanesc? (daca ati ales Romania la
intrebarea 3).

sanatate: 35%
peisaje: 25%
agrement: 40%

6. Cate nopti obisnuiti sa petreceti pe litoralul romanesc, intr-un sejur?

5-7 nopti: 35%

8-10: 60%

peste 10 nepti: 5%

7. Cat sunteti dispus sa cheltuiti, Dvs personal, in medie pentru un sejur pe litoralul
romanesc?

sub 500: 20%

500-1000: 35%

1000-1500: 45%

8. Care este statiunea de pe litoralul romanesc preferata de Dvs?

Mamaia: 35%

Eforie-Nord: 15%

Mangalia: 50%

9. Care este perioada preferata a anului pentru a calatori in sezonul estival?

43
iunie: 20%

iulie: 35%

august: 45%

10. Cu cat timp inainte va planificati sau rezervati calatoria in sezonul estival?

mai mult de 3 luni:


10%
2 luni: 55%

1 luna: 35%

În concluzie: clienţii de pe piaţa ţintă sunt atraşi de litoralul roman ca destinaţie


turistică. Majoritatea ar alege ca tip de vacanţă sejurul mediu, intre 8-10 zile având ca mese
incluse fie 2 din cele 3, fie decât micul dejun.
Cei mai mulţi optează pentru călătoria în grup, fiind dispuşi să împartă camera cu un/o coleg/ă.
Jumatate in cei chestionati au ca statiune favorita Mangalia in fata statiunii Mamaia factorul
cheie fiind pretul mai ridicat pe serviciile din Mamaia.
Multi prefer sa plece in vacant in luna august atunci cand soarele arde puternic pe cer si apa
este numai buna pentru inot. Turistii sunt dispusi sa scoata din buzunar intre 1000-1500 lei
pentru un sejur de 8-10 zile timp destul in care sa viziteze atractiile litoralului roman.

44

S-ar putea să vă placă și