Sunteți pe pagina 1din 2

EXIST CEVA, CEVA SE NTMPL , CEVA ESTE POSIBIL

preot Doru Costache

Multe se puteau face, de cnd sunt ei, romnii, la Sydney, i nu are rost s ne mai pierdem vremea prin labirintul interminabil al conflictelor dintre cei care au f cut sau nu cte ceva, exemple triste de ncremenire n circumstan e istorice demult disp rute. Slav Domnului!, ceva exist . Primul i pn una, alta singurul lucru romnesc i ortodox la Sydney este biserica Sfnta Maria. Preten ia unora cum c romnii nu de in aici nici m car o banc ntr-un parc n condi iile n care exist o biseric ortodox romneasc , apare ca o grav lips de respect. Probabil c pentru cei care vehiculeaz asemenea vorbe credin a nu mai reprezint un aspect esen ial al identit ii. Sau probabil c strugurii la care nu ajung ei ( i cine-i opre te s fie printre noi?) sunt n continuare prea acri... Ce mi pare ns evident este faptul c n mintea multora adast alte nsemne ale romnismului (r utatea cultivat , invidia i r zbunarea), dect cele de obicei asociate credin ei str mo ilor. Foarte bine. Cel pu in, acum tim i noi sub ce drapel s nu defil m! Zicnd noi, m refer desigur la cei care tiu c la Sfnta Maria exist ceva cre tin i romnesc. n cadrul acestui ceva romnesc,

care deja exist , de la o vreme se ntmpl ceva. Deprindem aici, cu mari greut i, la Sfnta Maria, spiritul comuniunii. Am nceput s ne percepem unii pe al ii de vreme ce tot ne rug m mpreun ca oameni cu care se poate sta de vorb , cu care se poate glumi, cnta i rde, cu care se poate mp r i o bucat de pine, cu care se poate bea un pahar, cu care se pot face lucruri serioase. Nu batem toba cum c se mai ntmpl i pe la noi diverse, pentru simplul motiv c reu im mai mereu s ne mobiliz m pentru cte ceva. De la facerea de aproape nimic, am ajuns la situa ia c unii dintre noi sunt exaspera i de programul activit ilor noastre (e limpede c nu putem fi to i mul umi i n acela i timp). Oricum, c este vorba de slujbele s pt mnale de duminic i vineri, de slujbele speciale de la s rb torile din timpul s pt mnii ori dedicate familiilor vorbitoare de englez , de colectarea banilor pentru orfanii din Romnia, de munca pentru redactarea acestei reviste, de picnicuri, fotbal ori serb ri, la noi se ntmpl mereu ceva. Am zis, i r mn credincios acestei afirma ii: dincolo de criticile care ni se aduc, este mai bine s aib unii ce s rateze, dect s nu aib nimeni la ce s participe. Programul nostru va continua, cu voia lui Dumnezeu i potrivit putin elor omene ti, urmnd ca fiecare s l ajusteze dup cum crede mai bine. n fond, nimeni nu este obligat s participe
pag. 3

editorial

anul XXX iulie - august 2005 nv turi biserice ti

F -TE FRATE CU POPA, PN TRECI PUNTEA VIE II Prof. Lauren iu P unescu University of Sydney Din citirile noului preot paroh, dou m-au izbit n mod special. Una este legat de punerea n relief a umanit ii lui Hristos, a consecin elor faptului c Dumnezeu a asumat natura uman ; cealalt este parabola despre cele zece fecioare. Prima tem , cred, necesit mult mai mult aprofundare, deci evident nu este acum timp pentru a a ceva. A spune doar att, c nimeni nu mai poate evita provocarea venit pentru con tiin a fiec ruia, de a- i c uta n lumina lui Hristos umanitatea pierdut . A doua tem ns m-a izbit profund prin pragmatismul mesajului. Cinci dintre fecioare
pag. 13

Adormirea Maicii Domnului

pag. 3

Exist ...

pag. 1

Cronica

pag. 2

la ceea ce realiz m mpreun . Singurul lucru pe care nu-l putem rata f r consecin e spirituale incalculabile, chiar dac este convenabil pentru unii s ignore despre ce e vorba, r mne sfnta liturghie. Tocmai pentru c a nceput s se ntmple ceva, implicnd un sacrificiu pentru care nu to i suntem preg ti i n comoditatea noastr mai mult sau mai pu in productiv , avem speran a c ceva este posibil i mai departe. Pentru cei care au avut bun voin a de a participa la serbarea dedicat Zilei Copiilor (29 mai, pentru 1 iunie) ori la ntlnirile colii duminicale, cred c a devenit limpede faptul c avem un imens poten ial, pe care nu am nv at pn acum s -l utiliz m. Sigur c deja m ntreab unii, crezi c vom putea face vreodat mai bine?, ns m gndesc c ar trebui s amn m r spunsul pn la urm toarea ncercare Sau, ar trebui s -i l s m pe copiii no tri s r spund . Ei tiu c pot mai mult i mai bine. Nu este clar c nu mai putem ine pasul cu ei dect dac le permitem s - i deschid aripile pe care noi nc le p str m la naftalin ?

Modernizarea buc t riei


Proiectul moderniz rii buc t riei din hall, nceput prin instalarea unui mic boiler (dona ia familiei Strungaru) i a unui gr tar/barbeque cu gaz (dona ia familiei Zetea), a continuat prin colectarea unor sume, din dona ii voluntare, dup cum urmeaz : Fam. Chircu, $50; Fam. Gheoghiu, $150; Fam. Gherla, $20; Dna. Ioana Guda , $50; Fam. Hu anu, $40; Dna. Ana M nescu, $50; Fam. P unescu, $50; Fam. Theodorescu, $20; Fam. Zetea, $50. La aceste dona ii s-au ad ugat sume ob inute n urma a trei picnicuri organizate la Henley Park: $872. Suma total a fost de $1352. Pentru c timpul a trecut f r a se g si un me ter care s confec ioneze mobilierul necesar, banii au fost depu i n fondul parohiei. Cu ocazia hramului nostru (14-15 august), am avut o buc t rie nou , realizat gratuit de c tre Dl. Mircea Cioc u, c ruia parohia noastr i mul ume te c lduros. Noua chiuvet a fost donat de Dl. Nicolae Cioc u, fratele me terului. n eforturile sale, timp de aproape o s pt mn , Dl. Cioc u a fost ajutat de echipa bucure tenilor inimo i, format din: Dna. Denisa Tita, Dl. Lucian Tita i Dl. Lauren iu P unescu. Materialele necesare confec ion rii mobilierului au fost achizi ionate integral din dona ia de $1000, f cut de Dna. Alexandrina P unescu, restul de $1352 r mnnd n contul parohiei pentru alte lucr ri. Mul umiri tuturor binevoitorilor!
Via a parohial | iulie - august 2005 |

17.07: Dup sfnta liturghie, a avut loc tradi ionalul picnic la Henley Park, nso it de fotbal i alte activit i. Picnicul a fost organizat cu ajutorul dona iilor familiilor Costache (crn ciori, cafea), E. Eracovici (tort), Ti (mici, pr jituri) i Mihai Zetea (sucuri). Picnicul a fost dedicat familiei Lucian i Denisa Ti , la mplinirea celor 23 ani de c snicie, i Dlui. Dr. Emil Eracovici, care i-a aniversat ziua de na tere 20.07: liturghia festiv dedicat sfntului profet Ilie. La sfnta liturghie a asistat i p rintele Petru Ilie Petre. Slujba a fost urmat de o mas comun 24.07: n cadrul sfintei liturghii, au fost rostite rug ciuni speciale mpotriva secetei, ca r spuns la ini iativa Consiliului Na ional al Bisericilor din Australia. Dup sfnta liturghie, a avut loc edin a anual a Adun rii generale a parohiei noastre. Au fost discutate chestiuni de interes comunitar i a fost ales noul comitet parohial 29.07: dup slujba sfntului maslu, a avut loc prima edin a noului Comitet parohial 06.08: liturghia festiv dedicat Schimb rii la fa a Domnului 07.08: dup sfnta liturghie s-a desf urat ntlnirea lunar a colii duminicale. Dna. Cristina T nase a predat no iuni de limba romn (formule de salut i de polite e) i aspecte istorice. Pr. Doru Costache a nceput interpretarea primului capitol al Facerii, text fundamental pentru n elegerea raporturilor comunit ii umane cu mediul nconjur tor 14.08: dup sfnta liturghie, a urmat masa festiv dedicat hramului bisericii. Au participat i oaspe i de la filiala Sfntul Andrei Newcastle. A fost inaugurat noua buc t rie a parohiei 15.08: liturghia festiv dedicat Adormirii Maicii Domnului, hramul bisericii noastre

Very Hot News Noul Comitet parohial


n edin a anual a adun rii generale a parohiei noastre a fost ales noul Comitet parohial. Din cele dou sprezece candidaturi depuse, membrii nregistra i ai parohiei au decis prin vot secret s fie reprezenta i de urm torii (n ordine alfabetic ): Traian Andrei (epitrop), Carol Cruceanu (vice-pre edinte), Mihaela Cruceanu (secretar), Emil Eracovici, Toma Eracovici (epitrop), Angela Kalafatis (casier), Mircea L utaru, Maria Tiron i Denisa Ti . Acestora li s-au ad ugat cei doi noi cenzori ai parohiei, Mircea Alexandru i George Strungaru.