Sunteți pe pagina 1din 2

pag.

CREZUL TEMA DEZBATERILOR NOASTRE CATEHETICE


- partea a doua preot dr. Doru Costache
Cel de-al doilea articol al Crezului vorbe te despre identitatea ve nic a Domnului Hristos. Fa de unele opinii, potrivit c rora cineva care se na te din mam , cre te i moare, nu poate fi altceva dect om, Biserica m rturise te, ntemeindu-se pe revela ia dumnezeiasc i pe propria sa experien , faptul c Iisus Hristos este ntr-adev r, mai nainte de orice, Dumnezeu. confrunta i de nici un dezacord, de vreme ce Tat l i Fiul sunt una, adic o unitate de fiin , via i cinste (cf. In 10,30). confirm calitatea de Fiu ve nic a lui Iisus: el este realmente Fiul, stnd cu Tat l n rela ie de na tere (desigur, nu cunoa tem con inutul acestei na teri). n acela i timp, termenul face aluzie la calitatea celor credincio i de a fi fii ai lui Dumnezeu (cf. Ioan 1,12-13; text citit n noaptea de Pa ti). Noi nu suntem ns fiii proprii ai Tat lui, a a cum este Iisus Hristos, ci suntem adopta i de Dumnezeu prin faptul c nsu i Fiul a cobort la noi i ni l-a trimis pe Duhul Sfnt, Duhul nfierii, care ne ndeamn s -l numim pe Dumnezeu Tat . Din Tat l s-a n scut, mai nainte de to i vecii. Fa de cei care pretind c Fiul nu este ve nic mpreun cu Tat l, Crezul m rturise te limpede c Fiul nu are alt origine dect na terea din Tat l, iar acesta este un eveniment petrecut nainte de timp, nainte de univers i de istorie. n realitate, rela ia dintre Fiul i Tat l nu este ceva ce s-a consumat cndva, mai nainte de timp, ci o rela ie ve nic : Tat l i acum i pururi l na te pe Fiul, dup cum Fiul acum i pururi se na te din Tat l. Afirma ia Crezului vrea doar s arate c aceast rela ie nu cade sub inciden a timpului, cum se ntmpl cu fiin ele create. Lumin din lumin , Dumnezeu adev rat din Dumnezeu adev rat. Provenind ve nic din Tat l, Fiul este realmente Dumnezeu, a a cum este cel din care provine. Crezul apeleaz la o analogie pentru a exprima ntructva maniera n care Fiul provine din Tat l: cnd aprinzi o lumnare de la alt lumnare, nici lumina celei dinti nu scade, nici lumina celei de-a doua nu este mai slab . N scut, nu creat [n traducerea popular : n scut, nu f cut]. Crezul revine la chestiunea manierei n care Fiul provine din Tat l, aten ionnd
pag. 7

Iisus Hristos. Este interesant c p rin ii Bisericii care au alc tuit Crezul nu pornesc la descrierea celei de a doua persoane a Sfintei Treimi de la numele s u divin, ve nic, ci de la cel omenesc, asumat n timp. Explica ia acestui fapt vine din aceea c niciodat credin a noastr nu Textul articolului (n traducerea pred nv turi noi, ci se refer la mea) este urm torul: persoane i fapte deja cunoscute, pe [Cred] i n singurul Domn, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unicul- care ns ncearc s le caracterizeze corect. Noi l cunoa tem pe Fiul lui N scut, care din Tat l s-a n scut, mai nainte de to i vecii. Lumin din Dumnezeu mai nti sub numele s u omenesc, Iisus Hristos. Acest nume lumin , Dumnezeu adev rat din a fost simbolic ales de pronia Dumnezeu adev rat, n scut, nu dumnezeiasc . n limba ebraic , creat, de aceea i fire cu Tat l, prin Ie ua, redat n grece te ca Iisus, care toate au fost create. nseamn Domnul care Singurul Domn [n traducerea mntuie te. La rndul s u, termenul popular : ntr-unul Domn]. Prima grecesc Hristos traduce ebraicul afirma ie n privin a lui Iisus e c ne Ma iah, nsemnnd Unsul, este Domn, St pn. Deja acest Alesul lui Dumnezeu. Prin apelativ anun indirect asocierea celor dou nume, Iisus m rturisirea deplin a faptului c el Hristos, persoana Mntuitorului este este ntr-adev r Dumnezeu. Sigur c , deja m rturisit n identitatea sa din polite e ori respect, i oamenii ve nic (Domnul) i n misiunea sa sunt numi i domni, ns este (Mntuitorul, Alesul). evident c singurul St pn/Domn Fiul lui Dumnezeu. Numele omenesc adev rat este Hristos. Multe dintre slujbele noastre con in chemarea de al Mntuitorului este urmat de m rturisirea explicit a identit ii a ne nchina i de a ne prosterna sale divine. Hristos nu este doar om, (veni i s ne nchin m i s ci mai nti de toate Dumnezeu. c dem) n fa a lui Hristos, Potrivit credin ei noastre n Sfnta mp ratul nostru Dumnezeu. Treime, Iisus Hristos este numele Aceast chemare i aceast m rturisire a calit ii domne ti a lui omenesc asumat n urma ntrup rii al celei de-a doua persoane Hristos se afl n acord cu dumnezeie ti. Fiind Dumnezeu m rturisirea de la nceputul adev rat, el nu se confund ns ca Crezului, potrivit c reia exist un singur Dumnezeu. n cele din urm , persoan cu Tat l i cu Duhul Sfnt; numele Fiul reveleaz de fapt chiar dac respect m autorit ile diferen a sa personal . Chiar dac nu seculare i ne rug m pentru pacea putem ti n ce const aceast lor, singurul c ruia i se cuvine diferen , n elegem c numele Fiul nchinare este Dumnezeu. arat provenien a lui din Tat l i Spunnd un singur Dumnezeu i, rela ia lui cu Tat l. prin aceasta, nominalizndu-l pe Tat l, de asemenea spunnd un singur Domn i, prin aceasta, nominalizndu-l pe Fiul, nu suntem Unicul-N scut [n traducerea popular : Unul-N scut]. Termenul

Via a parohial | mai - iunie 2005 |

pag. 7

Crezul

pag. 6

asupra diferen ei dintre na terea ve nic a Fiului din Tat l i maniera n care vin la fiin lucrurile din lume, adic prin facere/crea ie. n greac (limba n care a fost elaborat ini ial Crezul), cei doi termeni pot fi u or confunda i (gennesis, na tere; genesis, facere) i tocmai de aceea este notat diferen a. Provenind ve nic prin na tere din Tat l, Fiul nu are nici o asem nare sau rela ie fiin ial cu crea ia/lumea. De aceea i fire cu Tat l [n traducerea popular : deofiin cu Tat l]. Expresia anterioar , Dumnezeu adev rat, este confirmat : Fiul este realmente ca fiin ceea ce este Tat l (aceasta nu nseamn ns c Fiul se confund ca persoan cu Tat l). Mai mult, fiind i Fiul Dumnezeu adev rat ca i Tat l, nu nseamn c exist doi dumnezei, ci un Dumnezeu, pentru c persoanele dumnezeie ti (aceea i situa ie este i n cazul Duhului Sfnt) mp rt esc aceea i natur / fire divin . Ne putem apropia de aceast tain prin analogie cu umanitatea: sunt multe persoane umane, dar o singur natur uman . Diferen a este c n timp ce persoanele dumnezeie ti i tr iesc mpreun , n comuniune, natura comun , oamenii tr iesc fiecare pe cont propriu natura uman . Prin care toate au fost create [n traducerea popular : prin care toate s-au f cut]. Crezul ncepe s desemneze ac iunea Fiului n lume. Trimi nd la expresia din Ioan 1,3, Crezul arat c , nefiind creat, Fiul este mpreun cu Tat l creator al ntregii lumi v zute i nev zute. n teologia cre tin (ncepnd cu prologul Evangheliei dup Ioan), numele Fiului angajat n opera de creare a universului este Logos (Ra iune, Cuvnt). Crezul nu men ioneaz ns acest nume, din cauza faptului c n secolul al patrulea existau controverse, de ordin filosofic, n privin a identit ii Logosului.
d r a g o s t e a
Via a parohial | mai - iunie 2005 |

MANUALUL ATLE ILOR LUI HRISTOS


Alina Victoria Paraschiv, Bucure ti
Spunea Avva Iosif Tebanul (n Patericul egiptean) c ntre m rturiile de via binepl cut Domnului pot fi i unele ca acestea: (prima) primirea cu bucurie a bolilor i a altor ncerc ri; (a doua) mplinirea faptelor cu fa a spre Dumnezeu; (a treia) renun area la voia proprie i ascultarea pn la cap t de p rintele duhovnic. ntr-o prim faz , sfntul ne vorbe te despre tot attea moduri de a fi n Hristos i n Biseric : (primul) cel blnd i r bd tor, care nu se las cople it i nici nu se r zvr te te n fa a vreunei dureri trupe ti/strmtor ri suflete ti; (al doilea) cel care a asumat ca norm existen ial n elepciunea dumnezeiasc , lund ini iative numai n contextul planului lui Dumnezeu cu el, (al treilea) cel care prin ascultarea p rintelui s u duhovnic face experien a paternit ii lui Dumnezeu. n acela i timp, dincolo de autonomia celor trei modele, ne este descris o posibil evolu ie: de la con tiin a c nu ne apar inem nou n ine, ci lui Dumnezeu, pn la fericita stare de colaboratori ai Lui. n acest context, rela ia cu / atitudinea fa de p rintele duhovnic devine spa iul tainic al cre terii spirituale. Amintirea patimilor lui Hristos ne concentreaz aten ia asupra acestei realit i: P rinte, de voie ti, s treac de la mine acest pahar. Dar nu voia Mea, ci voia Ta s fie (Luca 22,42). Nefiind o mplinire formal a unor prescrip ii, ori acceptarea unei impuneri, ascultarea se realizeaz n cunoa terea i iubirea reciproc , iar rodul ei este trecerea de la moarte la via . S lu m aminte / n minte.
c e l m a i m a r e d u

Cuvinte despre duhovnici, ale sfntului Siluan Athonitul (18661938), un atlet al lui Hristos contemporan ve niciei pe care au ntrupat-o n via a lor monahii Patericului Cine vrea s se roage nencetat (sfntul nu se refer doar la monahi, ci la to i cei care ajung s i poarte cu iubire n inima lor pe to i semenii i aceasta e o form de rug ciune) trebuie s fie curajos i n elept i n toate s -l ntrebe pe p rintele s u duhovnicesc. ntreab -l chiar dac el nsu i n-a trecut prin experien a rug ciunii i, pentru smerenia ta, Domnul se va milostivi de tine i te va p zi de orice nedreptate; dar dac gnde ti: Duhovnicul este neexperimentat i prins n z d rnicii (lucruri f r sens); m voi c l uzi eu nsumi dup c r i, e ti pe o cale primejdioas i nu departe de n el ciune. Cunosc pe mul i care s-au am git a a n gndurile lor i, din pricina dispre ului fa de p rintele lor duhovnicesc, n-au naintat duhovnice te. Ei uit c n Sfnta Tain a M rturisirii (Spovedania) lucreaz harul Sfntului Duh, care ne i mntuie te. n Sfnta Tain a M rturisirii, Duhul Sfnt e Cel ce lucreaz prin duhovnic i, atunci cnd vine de la duhovnic, sufletul simte nnoirea lui printr-un sim mnt de pace i iubire fa de aproapele; dar dac pleci de la duhovnic tulburat, aceasta nseamn c te-ai m rturisit nesincer i n-ai iertat din suflet fratelui t u gre eala lui. Cuviosul Siluan Athonitul, ntre iadul dezn dejdii i iadul smereniei, Editura Deisis, Sibiu, 2001, pp. 187-188.
a l t i m p u l u i

e s t e

m a n