Sunteți pe pagina 1din 88

LIMBA GERMANĂ

Reguli gramaticale

1

a

Comparativul se formează adăugând

er la pozitiv. La majoritatea

a, o, u devin ä, ö, ü

 

2

a

Din adjective se formează substantive adăugând

-e; a, o, u devin ä, ö, ü; fiind de genul feminin

3

a

După wenig , viel, nichts , etwas adjectivele se substantivizează de

genul neutru

4

a

los sau frei la sfârşitul unui adjectiv înseamnă

fără

 

5

ad

Adverbele de timp se pun inaintea celorlalte

6

f

O

vocală urmată de două consoane se pronunţă scurt

7

s

Toate substantivele se scriu cu literă mare

 

8

s

Toate verbele devin substantive punând

Starea pe loc se redă în vorbire cu cazul

das şi scrise cu literă mare

 

9

s

dativ, iar mişcarea cu acuzativul

10

s

Intrarea în toate spaţiile foloseşte

in

 

11

s

Referința la un spațiu vertical folosește

an

12

s

Referința la un spațiu orizontal folosește

auf

13

s

Femininul se formează punând - in la masculin

14

s

La plural toate substantivele au

die

15

s

La plural majoritatea femininelor primesc

La plural majoritatea masculinelor primesc

La plural majoritatea neutrelor primesc

-en

 

16

s

-e. A, o, u devin ä, ö, ü

17

s

-er. A, o, u devin ä, ö, ü

18

s

Dacă substantivele au formă de plural ramân neschimbate

 

19

s

La dativ plural toate substantivele primesc

-en

20

s

Pentru localități , țări, continente starea pe loc se redă cu

in, iar mișcarea cu nach

 

21

s

După haben se pune întotdeauna

acuzativ

 

22

s

După sein se pune întotdeauna

nominativ

23

s

După verbul mögen se folosește acuzativul și nu se pune zu

 

24

s

Kein neagă numai substantivele care n-au articol sau sunt însoțite de

ein, eine, ein

25

s

Diminutivele se formează adăugând

-chen sau -lein la substantivul de bază si sunt de genul neutru

26

s

Diminutivele au umlaut dacă substantivul de bază are a, o, u

 

27

s

Substantivele provenite din adjective sau participii păstrează declinarea avută iniţial

 

28

p

Pentru persoane starea pe loc se redă cu

bei, iar mișcarea cu zu. Ambele cer dativul

29

p

Pentru oră se folosește

um, iar pentru dată se folosește

am

30

v

Al

doilea verb din propoziţie se pune la sfârşit precedat de

zu

31

v

În

propoziţia enunţiativă predicatul stă întotdeauna pe locul doi

 

32

v

În

propoziţia secundară predicatul stă pe ultimul loc

33

v

Verbul können exprimă posibilitatea

fizică și intelectuală și permisiunea . Nu permite zu

34

v

Verbele care încep cu

be- nu primesc ge- la participiu

 

35

v

Verbele care se termină în

-ieren nu primesc ge- la participiu

 

36

v

Verbul la participiu respecta regula celui de-al doilea verb din propoziție

37

v

La perfectul compus se conjugă doar verbul

haben , participiul având aceeași forma la toate persoanele

38

v

La imperfect conjugarea se face ținând cont de persoana

I sg

39

v

La imperfect persoanele

I si a III-a au aceeași conjugare

40

v

Toate verbele de mișcare și de trecere dintr-o stare în alta se conjugă la perfectul compus cu

sein

41

v

particula be- înaintea unor verbe le transformă în

verbe tranzitive

 

42

În

propoziția principală (la prezent și imperfect) particula separabilă a verbelor trece la sfârșitul propoziției; în

v

propoziția secundară particula nu se desparte de verb

 

43

v

Wessen nu este urmat de verb ci de obiectul la care se face referință

 

44

v

La imperativ verbele păstrează umlaut doar dacă-l au în rădăcină

45

v

Majoritatea verbelor la persoanele

II și III sg. primesc umlaut

46

v

Expresia bitten um substituie verbul din propoziţie

 

47

v

de la participiul verbului se formează substantive

48

v

perfectul compus al verbelor de mişcare cu

complement direct se face întotdeauna cu

haben

49

v

după verbele senzoriale nu se pune zu, iar al doilea verb stă la

infinitiv , nu la gerunziu

50

v

Infinitivul dublu - când participiul unui verb modal sau senzorial întâlneşte un infinitiv se transformă şi el în infinitiv

51

v

verbele poziţionale de mişcare sunt cu

Ac şi răspund la întrebarea

wohin

52

v

verbele poziţionale de stare sunt cu

D şi răspund la întrebarea

wo

53

v

verbele tranzitive (cu complement direct) au şi pasiv

 

54

pr

Reflexivul la persoana

a III-a sg. și pl. este sich

55

pr

Cuvintele interogative când nu sunt într-o propoziție interogativă introduc propoziții secundare

56

pr

Denn este singura prepoziţie care nu introduce secundară

 
 

Abrevieri

Traducere

u.a

und andere

şi altele

z.B.

zum Beispiel

de exemplu

u.s.w.

und so weiter

şi aşa mai departe

bzgw.

beziehungsweise

respectiv

Vgl.

Vergleich

comparaţie

1

Reguli fonetice. Sintaxa

 

Acțiunea

 

N

G

D

Ak

 

cine?

           

wer

al

ale

cui?

         

wessen

cui?

         

wem

pe cine?, ce?

           

wen

spațiu

 

stare pe loc

           

in

mișcare spre

         

spațiu vertical

stare pe loc la

           

mișcare spre

           

an

spațiu orizontal

stare pe loc pe

           

auf

mișcare pe

         
 

stare pe loc la

           

bei

persoane

 

mișcare spre, de la

         

zu

poștă, gară,

stare pe loc la

           

auf

piață, provincie

mișcare spre, de la

       
 

stare pe loc la

           

ape

mișcare spre, de la

         

an

munte

 

stare pe loc la

           

in

mișcare spre, de la

       

localități, țări,

stare pe loc în

           

in

continente

mișcare spre

           

nach

 

acum

         

vor

de

         

seit

perioade de timp

întregi

         

art. ganz(en/e)

perioadă

părţi

         

fenomene ale naturii

           

bei

pentru cer

           

an

concediu,

stare pe loc la

           

in

vacanţă,

             

serviciu

mișcare

     

pentru radio, TV

           

in

 

Genitiv

 
 

Acțiunea

 

N

G

D

Ak

 
 

statt

         

în locul

prepoziţii

 

wärend

           

în timpul

 

wegen

         

din cauza

   

sich errinern

         

a-şi aminti de

verbe

sich freuen

         

a se bucura de

 

würdig

           

demn de

an

Stelle

       

în locul

auf Grund

         

pe/în baza

das Gefühl

         

sentimentul de

ein Teil

         

o

parte din

expresii

 

im Namen

         

în numele

 

sicher

           

sigur de

         

a

fi cel mai

tüchtig und erfahren in

allen Fragen

sein

priceput (tobă)

în

zu Ehren

         

în

onoarea

 

Dativ

 
 

Acțiunea

 

N

G

D

Ak

 
 

gegenüber

         

vizavi, faţă de

aus

         

din

außer

       

în

afară de

prepoziţii

 

bei

         

la

dank

         

datorită

 

mit

         

cu

nach

         

după

seit

       

de, din, de la

 

2

Scris

Citit

ä

e

ch

h

ei

ae

eu

oi

ie

i~ (i lung)

ig (final)

ih

j

i

ö

eo

s

z

sch

ş

sp

şp

ß

s

st (iniţ)

şt

tsch

ci

ü

iu

v

f

w

v

y

iu

z

ţ

Prepoziții

Prepoziții

an+dem

in+dem

zu+dem

bei+dem

am

im

zum

beim

Reguli fonetice. Sintaxa

Acțiunea

N

G

D

Ak

 
 

von

         

de, de la

prepoziţii

vorbei an

         

pe lângă

weh

         

vai

 

zu

         

la

 

abhängen von

         

a

depinde de

ankommen

         

a ajunge, a sosi

beeindrucken von

         

a impresiona de

bestehen aus

         

a

consta din

bewegen zu

         

a

determina la

blättern in

         

a

răsfoi

         

a

aduce în stare să,

bringen zu

a face să

einladen zu

         

a invita la

erschrecken vor

         

a

se speria de

erzählen von

       

a povesti despre

flattieren

         

a

flata

folgen

       

a urma, a urmări

fragen nach

       

a întreba de(spre)

gefallen

         

a

plăcea

gehören

         

a

aparţine

gehören zu

         

a

face parte din

glauben

         

a crede

gratulieren

         

a felicita

helfen

         

a

ajuta

helfen bei

         

a ajuta la

hören von

         

a auzi de

klarmachen

         

a

lămuri

kommen aus

         

a ie

i

ş

leiden an

         

a

suferi de

mangeln an

         

a

duce lipsă de

mißfallen

         

a

displăcea

verbe

mißtrauen

       

a nu avea încredere

nachschlagen in

         

a

căuta în

passen zu

         

a

se potrivi cu

raten

         

a

sfătui

reden von

         

a

vorbi de

sehnen nach

         

a-i fi dor de

sich bewahren vor

         

a

se feri de

sich freuen an

       

a se bucura de ceva prezent

sich hergeben zu

         

a

se preta la

sich nähern

         

a

se apropia de

sich vorstellen

         

a-şi închipui

sich

         

verabschieden

 

a-şi lua rămas bun de la

von

sprechen von

         

a

vorbi de

steigen aus

         

a

coborî

suchen nach

       

a căuta ceva pentru viitor

teilnehmen an

         

a

lua parte la

           

a

vorbi la

telefonieren mit

telefon cu

trauen

       

a avea încredere în

träumen von

         

a

visa la

überlegen

         

a se răzgândi

überzeugen von

         

a convinge de

verlangen von

         

a

cere

verletzen an

         

a

se răni la

verstehen von

         

a se pricepe la

vertrauen

       

a avea încredere în

 

3

Reguli fonetice. Sintaxa

Acțiunea

N

G

D

Ak

 
 

vorbeifahren an

       

a trece pe lângă

vorbeigehen an

       

a trece pe lângă

vorbeikommen bei

         

a

trece pe la

verbe

widersprechen

         

a

contrazice

wissen von

       

a şti ceva despre

zusehen

       

a privi, a se uita la

zweifeln an

         

a

se îndoi de

 

zuliebe

         

de dragul

Angst vor

         

frică de

arm an

   

fără art

   

sărac în

aus Liebe zu

         

din dragoste

 

pentru

Ausflug nach

         

excursie la

beschäftigt mit

         

ocupat cu

das Vertrauen zu

         

încrederea în

die Kritik üben an

         

a

critica pe

die Rede sein von

         

a

fi

vorba de

die Sehnsucht nach

         

dorul de

expresii

einen Vorteil ziehen aus

       

a trage/avea un

 

avantaj din

Erfolg bei

         

succes în

Gefallen finden an

       

a găsi plăcere în

imstande zu

         

în stare să

Lust an

         

poftă de

nahe an

         

aproape de

reich an

   

fără art

   

bogat în

schuldig/schuld an

         

vinovat de

Teilnahme an

         

participare la

weit von

         

departe de

zufrieden mit

         

mulţumit de

 

Acuzativ

 

Acțiunea

N

G

D

Ak

 
 

bis

         

până

bis

     

prep de

 

până

misc

durch

         

prin

prepoziţii

für

         

pentru

gegen

         

împotriva

ohne

         

fără

über

         

despre

um

         

în

jurul

 

achten auf

         

a

fi

atent la

anrufen

         

a

suna

ansehen

       

a privi, a se uita la

antworten auf

         

a răspunde la

aufpassen auf

         

a

fi

atent la

bezweifeln

         

a

se îndoi de

bitten um

         

a ruga să

denken an

         

a gândi la

verbe

erreichen

         

a ajunge

erwarten

         

a aştepta

gehen durch

         

a trece prin

gelangen

     

prep de

 

a ajunge la

misc

glauben an

         

a

crede în

hoffen auf

         

a

spera la/în

kämpfen für

       

a

lupta pentru a menţine ceva existent

 

4

Reguli fonetice. Sintaxa

Acțiunea

N

G

D

Ak

 
 

kämpfen um

         

a

lupta pentru a obţine ceva

kennenlernen

       

a

face cunoştinţă cu

lossein

         

a scăpa de

loswerden

         

a scăpa de

missen

         

a duce lipsa

reden über

         

a vorbi despre

sich ärgern über

         

a se supăra pe

sich bemühen um

       

a-şi da silinţa pentru

sich bewerben

         

a

candida, a

um

 

concura, a solicita un post

sich beziehen auf

         

a

se referi la

sich erinnern an

         

a-şi aminti de

sich freuen auf

       

a

se bucura de ceva viitor , a aştepta cu plăcere

         

a

se bucura de ceva

verbe

sich freuen über

trecut, ceea ce deja

 

ai

sich gewöhnen an

         

a se obişnui cu

sich interessieren

         

für

 

a se interesa de

sich sorgen um

         

a-şi face griji din cauza

sich verlieben in

         

a se îndrăgosti de

sich wenden an

         

a se adresa

sich wundern über

         

a se mira de

siegen über

         

a învinge pe

sorgen für

         

a avea grijă de

sprechen über

         

a vorbi despre

steigen in

         

a urca

verzichten auf

         

a renunţa la

warten

         

a îngriji

warten auf

         

a aştepta pe

widersetzen

         

a se împotrivi

zufahren auf

         

a se îndrepta către

zugehen auf

         

a se îndrepta către

 

Appetit auf/an

         

poftă de

auf der

     

prep de

 

în

trecere spre

Durchreise

misc

 

das Recht auf

         

dreptul la

der Ärger über

         

supărarea pe

die Hoffnung auf

         

speranţa în

expresii

es folgt

         

urmează

es gibt

         

există

Kenntnis an

         

cunoştinţă de

mit Aussicht

     

prep de

 

cu vedere la

misc

schade um

         

păcat de

wie komme ich

         

cum ajung la

 

Dativ + Acuzativ

 

Acțiunea

N

G

D

Ak

 
 

hinter

         

în spatele

neben

         

lângă

prepoziţii

über

         

deasupra, peste

unter

         

sub

 

vor

         

în faţa

zwischen

         

între

 

5

Reguli fonetice. Sintaxa

Acțiunea

N

G

D

Ak

 
 

halten an

       

a opri în

verbe

halten an

       

a ţine la

schmerzen

       

a durea

expresii

an art. Stock

       

la etajul

 

6

Substantivul

 

Cazurile

   

M

F

N

Plural

Articolul

hotărât

N

der

die

das

die

G

des

der

des

der

D

dem

der

dem

den

 

Ak

den

die

das

die

   

M

F

N

 

Articolul

nehotărât

N

ein

eine

ein

G

eines

einer

eines

D

einem

einer

einem

Ak

einen

eine

ein

   

M

F

N

Plural

N

kein

keine

kein

keine

Kein

G

keines

keiner

keines

keiner

D

keinem

keiner

keinem

keinen

 

Ak

keinen

keine

kein

keine

 

Regulile declinării

 

Gen

Caz

Regula

Exemple

sg.

pl.

sg.

pl.

 

-

majoritatea masculinelor

 

N

-

-

der Freund

die Freunde

G

-(e)s

-

des Freund es

der Freunde

D

 

-(e)n

- dem Freund

den Freunde n

Ak

 

-

- den Freund

die Freunde

-

masculine terminate in -e la sg sau -en la pl.

N

   

der Jung e

die Jung en

M

-

-en

der Mensch

die Mensch en

G

   

des Jung en

der Jung en

-en

-en

des Mensch en

der Mensch en

D

   

dem Jung en

den Jung en

-en

-en

dem Mensch en

den Mensch en

Ak

   

den Jung en

die Jung en

-en

-en

den Mensch en

die Mensch en

 

N

-

 

- die Frau

die Frauen

F

G

-

 

- der Frau

der Frauen

D

-

-(e)n

der Frau

den Frauen

 

Ak

-

-

die Frau

die Frauen

 

N

-

-

das Kind

die Kinder

N

G

-(e)s

-

des Kind es

der Kinder

D

-

-(e)n

dem Kind

den Kinder n

 

Ak

-

-

das Kind

die Kinder

7

Adjectivul

 

Declinările (adjectivul precede substantivul)

 
   

M

F

N

Plural

Articolul

hotărât

N

 

-e

-en

G

 

-en

-en

D

 

-en

-en

 

Ak

-en

 

-e

-en

   

M

F

N

 

Articolul

nehotărât

N

-er

-e

-es

G

 

-en

D

 

-en

 

Ak

-en

-e

-es

 

Fără articolKein

 

M

F

N

Plural

N

-er

-e

-es

-e

G

-en

-er

-en

-er

D

-em

-er

-em

-en

Ak

-en

-e

-es

-e

   

M

F

N

Plural

N

-er

-e

-es

-en

G

 

-en

-en

D

 

-en

-en

 

Ak

-en

-e

-es

-en

   

M

F

N

Plural

Pronume

posesiv

N

-er

-e

-es

-en

G

 

-en

-en

D

 

-en

-en

 

Ak

-en

-e

-es

-en

8

Gradele de comparație

Pozitivul

-

Comparativul

(~)-er

Superlativul

der/die/das (~)-(e)ste

am (~)-(e)sten

Excepții

 

gut

Pozitivul

gut

Comparativul

besser

Superlativul

am besten

viel

Pozitivul

viel

Comparativul

mehr

Superlativul

am meisten

gern

Pozitivul

gern

Comparativul

lieber

Superlativul

am liebsten

bald

Pozitivul

bald

Comparativul

eher

Superlativul

am ehesten

Numeralul

   

Numeralul ordinal

Numeralul

 

Numeralul

cardinal

(nc+te, nc<20)

ordinal adverbial

 

(nc+ste, nc20)

(no+ns)

1

eins

1.

der/die/das erste

erstens

2

zwei

2.

der/die/das zweite

zweitens

3

drei

3.

der/die/das dritte

drittens

4

vier

4.

der/die/das vierte

viertens

5

fünf

5.

der/die/das fünfte

fünftens

6

sechs

6.

der/die/das sechte

sechtens

7

sieben

7.

der/die/das siebente

siebentens

8

acht

8.

der/die/das achte

achtens

9

neun

9.

der/die/das neunte

neuntens

10

zehn

10.

der/die/das zehnte

zehntens

11

elf

11.

der/die/das elfte

elftens

12

zwölf

12.

der/die/das zwölfte

zwölftens

13

dreizehn

13.

der/die/das dreizehnte

dreizehntens

14

vierzehn

14.

der/die/das vierzehnte

vierzehntens

15

fünfzehn

15.

der/die/das fünfzehnte

fünfzehntens

16

sechzehn

16.

der/die/das sechzehnte

sechzehntens

17

siebzehn

17.

der/die/das siebzehnte

siebzehntens

18

achtzehn

18.

der/die/das achtzehnte

achtzehntens

19

neunzehn

19.

der/die/das neunzehnte

neunzehntens

20

zwanzig

20.

der/die/das zwanzigste

zwanzigstens

21

einundzwanzig

21.

der/die/das einundzwanzigste

einundzwanzigstens

22

zweiundzwanzig

22.

der/die/das zweiundzwanzigste

zweiundzwanzigstens

23

dreiundzwanzig

23.

der/die/das dreiundzwanzigste

dreiundzwanzigstens

24

vierundzwanzig

24.

der/die/das vierundzwanzigste

vierundzwanzigstens

25

fünfundzwanzig

25.

der/die/das fünfundzwanzigste

fünfundzwanzigstens

26

sechsundzwanzig

26.

der/die/das sechsundzwanzigste

sechsundzwanzigstens

27

siebenundzwanzig

27.

der/die/das siebenundzwanzigste

siebenundzwanzigstens

28

achtundzwanzig

28.

der/die/das achtundzwanzigste

achtundzwanzigstens

29

neunundzwanzig

29.

der/die/das neunundzwanzigste

neunundzwanzigstens

30

dreißig

30.

der/die/das dreißigste

dreißigstens

40

vierzig

40.

der/die/das vierzigste

vierzigstens

50

fünfzig

50.

der/die/das fünfzigste

fünfzigstens

60

sechzig

60.

der/die/das sechzigste

sechzigstens

70

siebzig

70.

der/die/das siebzigste

siebzigstens

80

achtzig

80.

der/die/das achtzigste

achtzigstens

90

neunzig

90.

der/die/das neunzigste

neunzigstens

100

hundert

100.

der/die/das hundertste

hundertstens

101

hunderteins

101.

der/die/das hunderterste

hunderterstens

110

hundertzehn

110.

der/die/das hundertzehnte

hundertzehntens

200

zweihundert

200.

der/die/das zweihundertste

zweihundertstens

1000

tausend

1000.

der/die/das tausendste

tausendstens