Sunteți pe pagina 1din 17

Telecommunication Company

ADMINISTRAŢIA
*DIRECTOR GENERAL Morozan Pavel
*DIRECTOR TEHNIC Bejenari Ion
*DIRECTOR SOFTWARE Bejenari Ion
*DIRECTOR ECONOMIC Morozan Pavel
*DIRECTOR MARKETING Trocin Elena
*DIRECTOR RESURSE UMANE Trocin Elena
Realizarea reŢelei de comunicaŢii în baza topologiei ,, PlSĂ,,
Puncte strategice din Republica Moldova
*P-Preşedinţia R.M.
*MAI- Ministerul Afacerilor Interne al R.M.
*MAE-Ministerul Afacerilor Externe al R.M.
*M-Mitropolia R.M.
*FA- Forţele Armate ale R.M.
*SIS-Serviciul de Informaţii şi Securitate al R.M.

*R-Reşedinţa
Distanţele dintre punctele strategice
Calcului indicatorilor
a=1/3c b=3/5c c=1650m
a=550m b=990m
Indicatori: n N PC
*n=6 (nr. de terminale)
*PC=n(n-1)=6(6-1)=30 (nr. punctelor de conexiune)
*Numărul liniilor de legatură
Calculul metrajului total de CO Şi costul acestuia
Costul total al reŢelei
Extensia reţelei
Pe determinarea variantei optimale de amplasare a terminaluli
,,Reşedinţa,, am analizat varianta optimală.
Calcule pentru reŢeaua extinSĂ
Metrajul de cablu

Costul Cablajului

Costul ReŢelei

Sinecostul UNUI TERMINAL AL teŢELEI INIŢIALE


METRAJUL DE CABLU PENTRU TERMINALUL DE EXTENSIE

COSTUL CABLAJULUI

COSTUL COMUTATOARELOR TERMINALULUI DE EXTENSIE

SINECOSTUL TERMINALULUI DE EXTENSIE


Compararea sinecostului TERMINALULUI REŢELEI INIŢIALE CU
CEL AL TERMINALULUI DE EXTENSIEI
LOGO:

Slogan: We create the future


Strategii de marketing

Servicii oferite:
*Instalarea de reţele
*Furnizarea de echipament
*Oferirea serviciilor de proiectare a reţelelor de TLC
CONCLUZIE
În proiectul dat am realizat interconectarea
punctelor strategice din R.M. În baza topologiei
,,Plasă’’
După extinderea reţelei cu terminalul
Reşedinţa R am comparat sinecostul reţelei iniţiale
cu cee al terminalului extensiei şi am obţinut
valoarea y=3.11
În cadrul unei reţele este foarte important de
planificat de la bun începu reţeaua de rezervă ca
mai tîrziu în caz de necesitate să putem implimenta
un nou terminat fără mari cheltueli.
Întreprinderile cu resurse
financiare colosale nu fac
marketing pentru cĂ au bani,
ci au bani pentru cĂ fac
marketing
TLC-INT
MULŢUMIM
PENTRU ATENŢEI!!!