Sunteți pe pagina 1din 9

Pentru cea mai bună vizualizare a lecţiei, apăsaţi tasta F5

Tensiunea electrică si Măsurarea cu Voltmetrul


Tensiunea electrică are unitatea de măsură: Volt

 Orice aparat electric are o anumită tensiune


nominală(la care funcţionează bine)
 De exemplu ,becurile de lanternă au
tensiunea nominală 3Volţi , iar becurile de
lustră(şi aparatele conectate la priză-
radiatoare, televizoare,etc) au tensiunea 220V
 Bateriile obişnuite au tensiunea 1,5 volţi

 alte modele de baterii au tensiunea sau 9V

 Tensiunea prizei este 220V


Tensiunea electrică se măsoară cu
voltmetrul montat în paralel!
In schemele electrice, simbolul
voltmetrului este:

 Schema electrică a circuitului


necesar măsurării tensiunii
electrice cu voltmetrul este:
+ +
întrerupător
2baterii de 1,5V

Tensiune la borneleBecului: 3V

Voltmetrul va indica 3V
Tensiunea electrică nominală a consumatorului trebuie
să fie aproximativ egală cu tensiunea primită de
consumator de la generator(sau de la priză)
 Dacă tensiunea generatorului e mult mai mică
decât tensiunea nominală a becului , becul
luminează foarte slab (becul e subtensionat)
Becul(de 3V) “primeşte” doar
1,5V ( în limbaj ştiinţific,
corect spunem: căderea de
+
tensiune pe bec este 1,5V ;
Baterie de
sau: la bornele becului
1,5V
tensiunea este 1,5V !)
Dacă tensiunea nominală a becului e mult mai mică decât tensiunea
generatorului, becul luminează foarte puternic un scurt timp ,apoi se
ARDE! (becul e supratensionat)

 De exemplu ,un bec de lanternă de 3V


funcţionează bine doar dacă îl alimentăm cu
două baterii de 1,5V(total 3V). Dacă îl
conectăm la o baterie de 9V , becul se arde ,
iar dacă îl conectăm la un generator de 1V
(sau mai puţin), luminează foarte slab.

Niciodată să nu conectaţi un bec de lanternă(de


3V) la priză(220V). Se va arde şi se va distruge şi
siguranţa fuzibilă a locuinţei !!
In circuitul din imagine, siguranţa fuzibilă protejează
motorul: dacă intensitatea e prea mare se topeşte
siguranţa şi nu se arde motorul

 Motorul si becul sunt conectate


motor în paralel cu bateria de 9V, si
ambele vor primi câte 9volţi

motor
Schema
electrică a bec
siguranţa circuitului
întrerupător este:

Baterie
de întrerupător baterie siguranţa
9volti
Exerciţii
1. Precizaţi care dintre becurile a,b,c,d,e sunt: supratensionate(şi se ard), care sunt
subtensionate(şi luminează slab), şi care se aprind bine
Bec 1,5V
a) de
Bec b) Bec e)
bec c) 6V
3,5V 3V Bec 4V
Baterie
d)
Baterie Baterie 3V Baterie Baterie
1,5V 9V 4,5V de 6V
2.Pentru a măsura tensiunea electrică a unui bec folosim :
a) un voltmetru montat în serie cu becul ; b) un ampermetru montat în serie cu becul ;
c) un voltmetru montat în paralel cu becul ; d) un ampermetru montat în paralel cu becul
 3. Becurile din schema electrică sunt
identice, iar bateria e de 9V. I. Care dintre 2 voltmetre 4
voltmetrele 1,2,3,4 este montat corect ? :
II. Daca sunt eliminate voltmetrele 1 3
montate greşit, ce tensiuni crezi că vor
indica voltmetrele montate corect ? III. B1 B2
Ce tensiuni crezi că vor indica voltmetrele Baterie de 9V
după ce se arde becul B2 ? +
Exerciţii
4. Care este unitatea de măsură a tensiunii electrice ?
5. Ce tensiune nominală are un 7. I) Multimetrul din imagine indică:
A) intensitatea curentului prin bec ;
televizor alimentat de la priză ? B)tensiunea la bornele becului;
C)indică si tensiunea si intensitatea
 6. Care dintre voltmetrele II) Dacă becul se arde, multimetrul
1,2,3,4 este montat corect va indica ZERO? (sau nu?) De ce ?
pentru a măsura tensiunea III) Reprezentaţi pe caiet schema
electrică la bornele becului ? electrica a circuitului
Explică de ce !

4
Baterii
1 de 1,5V
+ 2
baterie
3
Exerciţii
8.Bateria având 4,5V, ce tensiuni sunt aplicate becurilor 1,2,3 din
imagine? Becurile având tensiunea nominală 3V, sunt adaptate cu
generatorul,sau sunt supratensionate, ori subtensionate?
Rezolvare: Becurile,de3V ar fi fost adaptate cu generatorul
dacă primeau chiar 3V. Becul4 montat paralel cu bateria
are la borne 4,5V deci e supratensionat şi se poate arde.
Becurile1,2şi 3 fiind montate pe o ramura paralelă cu
ramura bateriei, “primesc” împreună 4,5V, deci fiecare
“primeşte” 1,5V deci sunt subtensionate(se aprind slab)

9. A) Reprezentaţi schema electrică a


circuitului, şi apoi completaţi schema cu C B
simbolul unui ampermetru care să măsoare
intensitatea curentului prin becul A
 B) Ce tensiune “primeşte” becul A ? A
 C) Ce tensiune e la bornele becului B ? întrerupător
 D)Completaţi schema electrică cu
simbolul unui voltmetru care să
măsoare tensiunea la bornele becului C Baterie
Ce tensiune va indica acest voltmetru ? de
9volti
Pentru cea mai
bună vizualizare
a lecţiei, apăsaţi
tasta F5

Această lecţie face parte dintr-un set de lecţii pentru


gimnaziu şi liceu destinat îmbunătăţirii predării fizicii cu
ajutorul calculatorului. Lectiile informatizate pot conţine
simulări ale proceselor fizice, experimente virtuale,animaţii ,
şi sunt concepute şi pentru a fi mai atractive pentru elevi.
Orice sugestie, observaţie, sau întrebare despre această lecţie
puteţi trimite pe adresa autorului acestui set de lecţii :
laurentziu_roshu@yahoo.com
Prin observaţiile dvs. puteţi contribui la perfecţionarea
acestui set de lecţii .Vă mulţumesc

S-ar putea să vă placă și