Sunteți pe pagina 1din 11

Florile

Floarea nu trăieşte decât câteva zile. Dar


aceste zile sunt importante.
De ce plantele au flori?
Ca toate fiinţele vii, plantele se reproduc şi
dau naştere altor plante. În cazul multor specii,
florile conţin organe care asigură reproducerea
sexuată. Astfel, în general, în fiecare an, planta
înfloreşte şi, în lunile sau anul care urmează, una
sau mai multe noi plante apar.
Când se ofilesc florile?
Floarea îi permite plantei să se reproducă.
Viaţa este uneori foarte scurtă: câteva zile, una
sau două săptămâni, o lună... Când polenul a
fecundat ovulele, petalele se usucă, se ofilesc
şi cad: floarea e moartă. Uneori, floarea e ruptă
sau mai distrusă de vânt, de ploaie sau îngheţ
înainte ca planta să fi avut timpul de a fi
fecundată.
Ce este autofecundarea?
Florile hermafrodite sunt de parte
bărbătească şi de parte femeiască în acelaşi
timp. Aceasta înseamnă că ele posedă etamine
şi un ovar. Uneori, fecundarea ovulelor de
polen are loc în interiorul aceleiaşi flori. Este
ceea ce numim autofecundare.
De ce sunt importante florile
parfumate?
Pentru a fi fecundate, plantele care posedă flori de
tip masculin şi flori de tip feminin distinct au nevoie
ca polenul lor să fie transportat de la o floare la alta.
Florile parfumate atrag mai mult aceste insecte.
De ce punem florile tăiate în apă?
În plante, pornind de la rădăcină, o lentă
circulaţie a apei distribuie hrana dizolvată peste tot.
Presiunea apei în diferitele părţi ale plantei îi permite
acesteia să se umfle şi să se menţină dreaptă. Când e
tăiată, floarea nu mai primeşte apă. Ea se ofileşte
rapid. O punem în apă pentru ca aceasta să urce în
tulpină şi să ţină floarea dreaptă.
Sâmburii şi fructele
Unde se găsesc sâmburii?
Sâmburii provin din fecundarea unui ovul
cu polen. Ei se află în ovarul florii.
Cum se formează fructele?
După fecundarea ovulelor, ovarul plantei se
măreşte şi se transformă în fruct. Când acest
fruct şi sâmburii pe care el îi conţine se coc,
fructul se desprinde de plantă. O nouă plantă
se va naşte.
De ce nu dau toate fructele naştere
unei noi plante?
Un mare număr de fructe sunt distruse de vânt, de
ploaie, de îngheţ şi de boli parazitare. Multe sunt
mâncate de animale sau de oameni. Sâmburii care
germinează pot fi mâncaţi de animale sau distruşi de
îngheţ.
Ce este un fruct sec?
Este un fruct acoperit de înveliş tare cum ar fi
coaja unei alune sau coaja ţepoasă a castanei. Aceste
fructe au unul sau mai mulţi sâmburi. Doar aceştia
sunt comestibili. Aceşti sâmburi conţin foarte puţină
apă dar sunt bogaţi în materie grasă. Prin zdobire,
obţinem ulei: de exemplu, ulei de migdale.
Ce este un frut pulpos?
Este un fruct acoperit de o pieliţă foarte
fină, ca cea a mărului, sau mai groasă, ca cea a
portocalei. Fructele cărnoase au un grăunte
conţinut în sâmbure ca în cireaşă, sau mai
mulţi sâmburi ca în pară. Pulpa fructului este
comestibilă iar nu sâmburele. Această pulpă
conţine zahăr şi apă.
Copacii
Ce este un copac?
Este o plantă care creşte şi se măreşte toată viaţa
sa. În fiecare an, trunchiul lui se îngroaşă cu câţiva
centimetri. Ramurile sale se alungesc iar rădăcinile se
înfig în pământ din ce în ce mai profund pentru a se
hrăni cu apă şi cu săruri minerale.
De ce sunt verzi frunzele copacilor?
Graţie luminii soarelui, frunzele copacilor, ca şi
cele ale plantelor, fabrică o materie de culoare verde:
clorofila. Această materie dă culoare ei frunzelor,deşi
aceste conţin alte materii colorate (galbene sau roşii)
ascunse de clorofilă.
De ce florile îşi schimbă culoarea?
Toamna, în şinuturile temperate şi reci, durata
zilei se micşorază. Planta primeşte mai puţină lumină.
Frunzele fabrică mai puţină clorofilă. Ele îşi pierd
culoarea verde şi devin roşii, portocalii sau galbene în
funcţie de specii. Pământul se răceşte, seva brută
încetează să urce în arbore. Acele coniferelor, mai
rezinstente decât frunzele copacilor, nu cad toate în
timpul iernii. Astfel, aceşti copaci rămân verzi.
Ce este un conifer?
Este un copac care are fructe în foemă de con,
cum e bradul sau molidul. Foile sale sunt în formă de
ac de solzi. Ele nu cad toate în timpul toamnei.
Coniferele fabrică o substanţă foarte lipicioasă numită
răşină. De aceea coniferele sunt numite şi răşinoase.
Ce este un copac foios?
El e un copac cu frunze largi şi netede, cum e castanul sau
teiul. Frunzele sale, în afară de cele ale stejarului verde, se
usucă şi cad toamna.
Care sunt utilizările lemnului?
Lemnul are numeroase utilizări. El serveşte la încălzit. El
serveşte la fabricarea mobilelor, a şarpantelor de la casă, a
jucăriilor şi a bărcilor.El serveşte şi la fabricarea
instrumentelor de muzică. Din răşina coniferelor se fabrică
tipuri de lipici şi produse de vopsit şi de lăcuit. Din seva
pinului se fabrică medicamentele. Din lemn se fabrică pasta
pentru hârtie.
REALIZAT DE :

OLAH PAULA-DENISA
CLASA A III-A D
GRUPUL ŞCOLAR
VIŞEU DE SUS
MARAMUREŞ