Sunteți pe pagina 1din 24

1.

existența conducătorului unic


2. existența unei singure ideologii
3. existența unui singur partid
4. existența poliției politice
5. existența cultul personalității
6. controlul total al statului asupra societății → teroare.
Definiție
Lucrare principală
 Ideologie de extremă stânga care
a promovat următoarele idei:
1. Lupta de clasă între asupritori
(burghzi, moșieri) și asupriți
(muncitori și țărani).
2. Dictatura proletariatului→
puterea politică și economică trebuie
să revină proletariatului (muncitori și
țărani).
3. Antidemocrația
Karl Marx Friedrich Engels
Vladimir Ilici Lenin Citate celebre:
1. ,,Invățați, învățați, învățați!”
2. ,,Dacă nu știi, te învățăm; dacă
nu poți, te ajutăm; dacă nu vrei,
te obligăm.”
3. ,,Promisiunile sunt asemeni
covoarelor, făcute pentru a fi
călcate.”
Iosif Vissarionovici Stalin -
Lev Davidovici Troțki ,,omul de oțel”
Revoluția rusă

- 23 februarie 1917 → revoltă antițaristă


cauzată de greutățile războiului.

- 2 martie 1917 → țarul Nicolae al II-lea


Romanov abdică; se formează un
guvern provizoriu, condus de prințul
Lvov și apoi de Alexandr Kerenski.

- Guvernul provizoriu a menținut Rusia în


război, în ciuda nepopularității acestei
măsuri, fapt de care au profitat
comuniștii conduși de Lenin.
Lovitura de stat
bolșevică

25 octombrie 1917
– are loc lovitura
de stat organizată
de comuniștii
conduși de V.I.
Lenin.
 Măsuri adoptate:
1. Decretul păcii → ieșirea Rusiei din primul război mondial.
2. Decretul popoarelor→ dreptul la autodeterminare al popoarelor din Rusia.
3. Dizolvarea Adunării Constituante, dominată de adversarii comuniștilor.
4. Înființarea CEKA (ulterior N.K.V.D., K.G.B.) → poliția politică, condusă de
Felix Dzerjinski.
Roșii Albii
 Susținătorii comuniștilor.  Susținătorii țarului.
 Armata Roșie.  Armata Albă.
 Doreau să apere ,,revoluția” din  Doreau revenirea la vechiul regim.
octombrie.
 Inițial primele victorii au revenit albilor, susținuți și de corpuri
expediționare ale Antantei (francez, englez sau japonez).
 Lev Troțki înființează Armata Roșie, bazată pe serviciul militar
obligatoriu și disciplină de fier.
 Comuniștii impun ,,teroarea roșie” → arestări, execuții sumare și deportări
ale tuturor adversarilor ,,revoluției”; reacția a fost apariția ,,terorii albe”
împotriva comuniștilor în teritoriile ocupate de albi.
 Victoria finală revine Armatei Roșii.
 Introdusă de V.I. Lenin în 1921.
 Rolul său era de a revigora economia rusă distrusă de anii de război.
 A presupus un compromis între economia de piață și cea socialistă.
 Efect → reapariția unui sector privat în economie.
 1922 Rusia sovietică devine U.R.S.S. (Uniunea Republicilor Sovietice
Socialiste).

 1924 e adoptată prima constituția a U.R.S.S. – ului.


I.V. Stalin – secretarul partidului
Lev Troțki – eroul războiului civil comunist
 Promovează teoria ,,revoluției  Promovează teoria ,, socialismului
mondiale” → comunismul în Rusia într-o singură țară” → comunismul
va rezista dacă vor izbucni revoluții va rezista în U.R.S.S. dacă va fi
în mai multe state europene, țări consolidat în această țară
care vor deveni, la rândul lor,
comuniste.
Câștigător: I.V. Stalin V.I. Lenin

 Modalitate → falsificarea
testamentului lui V.I. Lenin; acesta îl
desemnase succesor pe Lev Troțki.
 Colectivizarea
 Industrializarea
 Marea teroare
 Cultul personalității
 Confiscarea pământurilor
țăranilor, fără despăgubire, și
trecerea lor în proprietatea
statului.
 Adversarii colectivizării →
kulacii = țăranii înstăriți/chiaburi.
 Modalități: propaganda,
arestările, deportările, teroarea
sau execuțiile.
 Numărul victimele: aprox. 6
milioane.
 Dezvoltarea industriei
grele(siderurgică, chimică,
constructoare de mașini, etc.) în
devafoarea industriei
ușoare(alimentară, textilă, etc.)
 Apariția stahanovismului →
inspirată de minerul Stahanov care
și-a depășit planul de muncă de
șapte ori.
 Rol → eliminarea adversarilor reali
sau închipuiți ai regimului comunist.
 Victime: țărani, orășeni, intelectuali,
oameni de partid și armata.
 Marea Teroare a fost pusă în practică
din ordinul lui Stalin și îndeplinită de
N.K.V.D., poliția politică.
 Stalin e prezentat ca un lider
perfect.
 Mijloace: radioul, presa, arta.
 Rol: creșterea încrederii populațiai
în liderul suprem.
 O, mare Stalin. O, lider al popoarelor,
Tu, cel care ai readus omul la viaţă,
Tu, cel care faci să rodească
pământul,
Tu, cel care repui în drepturi prin
secole,
Tu, cel care faci să înflorească
primavara,
Tu, cel care faci să vibreze corzile
muzicale...
Tu, splendoare a primăverii mele! O,
tu,
Soare reflectat de milioane de inimi!
 ,,Comunismul e o cărare frumoasă la capătul căreia se află o
prăpastie.”
Antonio G. Iturbe, Bibliotecara de la Auschwitz