Sunteți pe pagina 1din 8

SISTEME TAMPON

2009-2010
COMPUŞI AMFOTERI

Amfoliţi – toate substanţele capabile să cedeze sau să


accepte o particulă:
- proton (amfoliţi acido-bazici)

H2O + H+  H3O H2O  H+ + OH-

- electron (amfoliţi redox)

Fe2+ - e-  Fe3+ Fe2+ + 2e-  Fe

2009-2010
COMPUŞI AMFOTERI
Amfoterismul solvenţilor

H2O + H+  H3O+ H2O  H+ + OH-

NH3 + H+  NH4+ NH3  H+ + NH2-

CH3COOH + H+  CH3COOH2+
CH3COOH  CH3COO- + H+

2009-2010
SOLUŢII TAMPON
Definiţie
Soluţii tampon sau amestecuri tampon – sisteme de două sau mai
multe substanţe, care menţin practic constantă [H+] şi deci pH-ul
soluţiilor în care se găsesc, când acestora li se adaugă cantităţi mici
de acid tare, sau bază tare.

- formate dintr-un acid slab şi sarea sa cu o bază tare (HA/NaA) sau


dintr-o bază slabă şi sarea sa cu un acid tare (BOH/BCl)

2009-2010
SOLUŢII TAMPON
CH3COONa + HCl = NaCl + CH3COOH
acid tare acid slab
sau CH3COO- + H+ CH3COOH
bază tare
şi NH4OH + HCl NH4Cl + H2O
sau OH- + H+ H2O
CH3COOH + NaOH CH3COONa + H2O
şi NH4Cl + NaOH NaCl + NH3 + H2O
sau NH4+ + OH- NH3 + H2O

2009-2010
SOLUŢII TAMPON
Calculul pH-ului în soluţii tampon
a. Tampon acid slab/sarea sa cu o bază tare (HA/NaA)

HA H+ + A- ; [H+]  [A]
Ka=
[HA]

[HA] [A]
[H ] = K a   ,
+
et pH = pK a + log
[A ] [HA]

2009-2010
SOLUŢII TAMPON
b. Tampon bază slabă/sarea sa cu un acid tare (BOH/BCl)

BOH B+ + OH- [B+][OH]


Kb =
[BOH ]

[BOH]
[OH -] = K b
[B+]
[B+]
pOH = pK b + log
[BOH]
[BOH]
pH  14 - pK b + log
[B+]

2009-2010
ECHILIBRUL ACIDO-
BAZIC
• Reprezinta nivelul de echilibrul care se stabileste intre
activitatea donorilor H+ si acceptorilor H+ apartinand
sistemelor tampon sanguine, avand ca si consecinta
mentinerea pH-lui sangelui arterial in intervalul 7.35-7.45
in conditii normale

• A B

• pH = 7.35 – 7.45

Prof. Dr. Robert Săndulescu 2009-2010