Sunteți pe pagina 1din 27

Definiţie;

Clasificare;
Avantaje si
dezavantaje;
Materiale;
Utilizări.

1
DEFINIREA ROŢILOR DINŢATE

Roţile dinţate sunt organe


de maşini alcătuite din
corpuri de rotaţie sau de
altă formă, prevăzută cu
dantură exterioară sau
interioară.
Angrenajul este un
mecanism format din două
roţi dinţate una
conducătoare si una
condusă.
2
3
Elementele care definesc dintele unei roţi
dinţate (figura 1) sunt urmãtoarele:

Capul dintelui este partea dintelui situată la exteriorul cercului de


divizare (cercul de divizare este folosit ca bază pentru măsurarea
parametrilor geometrici ai danturii);
înălţimea corpului (a) este distanţa pe rază între cercul de
divizare şi cercul exterior;
Piciorul dintelui este partea dintelui situată între corpul roţii şi
cercul de divizare;
înălţimea piciorului (b) este distanţa de rază, între cercul de
divizare şi cercul interior;
înălţimea sau adậncimea golului h= a+b este distenţa măsurată pe
rază între cercul exterior şi cercul interior;

4
Grosimea dintelui Sd este distanţa între două
flancuri alăturate, măsurată pe cercul de divizare
(primitiv);
Lărgimea golului Sg este distanţa măsurată de
cercul de divizare (primitiv) între flancurile a doi
dinţi alăturaţi;
între grosimea dintelui, lăţimea golului şi pas
(pasul p este distanţa intre doi dinţi consecutivi)
exista relaţia: Sd+Sg=p
Lungimea dintelui l este distanţa dintre
suprafeţele care limiteazã corpul dintelui.

5
Elementele geometrice ale angrenajelor
sunt:

Cercul exterior, notat prin diametrul De este


cercul care mărgineste dinţi în exterior;
Cercul interior, notat prin diametrul Di, este
cercul care mărgineşte fundalul golurilor dintre
dinţii unei roţi;
Centrul de divizare (Dd) (primitiv) este un cerc
convenţional pe care se face împărţirea în dinţi
a roţii (modulul, pasul);
Distanţa dintre axele arborilor (A);

6
Pasul sau pasul Circular p este distanţa dintre flancurile
de acelaşi sens a doi dinţi alăturaţi ai roţii, măsurată pe
cercul de divizare (primitiv) p= πDd/z, unde z este
numărul de dinţi a roţii dinţate;
Modulul sau pasul diametral m este lungimea ce revine
pe diametrul cercului de divizare pentru un dinte al roţii.
Numeric, modulul este egal cu raportul dintre
diametrul de divizare şi numărul de dinţi m=Dd/z. Se
măsoară în mililitri ( mm ) şi este legat de pas prin relaţia:
m=p/π.
În funcţie de modulul şi numărul de dinţi ai
roţilor dinţate se pot determina următoarele elemente:
Diametrul exterior: De = m( z+2 ) [ mm ] .
Diametrul interior: Di = m( z-2,5 ) [ mm ] .
Distanţa dintre axe: A = m( z1 ± z2 )/ 2 [ mm ] .
7
Această relaţie se aplică numai angrenajelor cu roţi
dinţate cilindrice cu dinţi drepţi, cu semnul ( + ) pentru
angrenarea exterioară şi cu semnul ( - ) pentru
angrenarea interioară.
Distanţa dintre axe este realizată conform (STAS
915/3-81 ) Şi poate fi: 400, 500, 630, 800, 1000, 1200,
1600, 2000, 2500 [ mm ].
În perioada transmiterii mişcării, dinţii roţii
conducătoare pătrund succesiv în golurile dintre dinţii
roţii perechi conjugate şi realizată o presiune de contact
antrenându-I prin angrenare.

8
Solictări mecanice:

Dinţii roţii dinţate sunt solicitaţi la


încovoiere, iar arborele roţii atât la
încovoiere cât şi la torsiune.

Forţa radială solicită dintele la


compresiune şi arborele la încovoiere.

9
Clasificarea rotilor dintate

Roţile dinţate

Cilindrice

Conice

Hiperboloidale

Melcate

Spirale Roţi dinţate


cilindrice
10
Roţi dinţate
conice 11
Cu
Cu dantură
dantură Cu
Cu dantură
dantură
dreaptă
dreaptă simplă
simplă
înclinată
înclinată

Tipuri
Tipuri de
de
roţi
roţi
dinţate
dinţate

Cu
Cu dantură
dantură Cu
Cu dantură
dantură
multiplă
multiplă curbă
curbă
înclinată
înclinată
12
Avantajele transmisiilor cu roţi
dinţate

Au
Au gabarite
gabaritemici
mici

Prezintăă siguran
Prezint siguranţă
ţă
in funcţţionare
in func ionare

13
Randament
Randament ridicat
ridicat

14
Dezavantajele transmisiilor cu
roţi dinţate

Construcţie
Construcţie
complicată
complicată

Produc
Produc zgomot
zgomot

15
Au
Au raport
raport de
de
transmitere
transmitere fixă
fixă

Au
Au raport
raport de
de
transmitere
transmitere fixă
fixă

Personal
Personal inalt
inalt
calificat
calificat

16
Materialele folosite la
transmiterea roţilor dinţate
► Oţelurile carbon:OLC15
► Fontele: maleabile, cu grafit nodular,
antifricţiune.
► Arama
► Bronzul
► Anumite materiale nemetalice
(textolit, poliamina, bachelina)
► Oţelurile de imbunătăţire (OLC 45-
S235J2G3-SREN10025, 40Cr10,
41MoCr11) 17
Utilizări ale roţilor dinţate
► Roţi etalon pentru controlul roţilor dinţate;
► Roţi pentru mecanismele de divizare pentru
reductoare;
► Diferite ansambluri cu roţi dinţate pentru
avioane, maşini de ridicat;
► Mecanismul planetar diferenţial;
► Cutii de viteze ale automobilelor, ale maşinilor
unelte;
► Mecanismul de avans al maşinilor-unelte.

18
19
20
21
Test

I. Răspunde-ţi corect la următoarele


întrebări:
1.Care sunt dezavantajele unei roţi
dinţate.
2.Daţi minim trei avantaje ale unei roţi
dinţate.
3.Care sunt materialele utilizate pentru
obţinerea roţilor dinţate.
4.Care este formula distanţei dintre axe?
22
II.Completaţi spaţiile libere astfel încât să obţineţi
un enunţ corect:
1.Angrenajul este un mecanism format din două
roţi dinţate una . . . . . . . . Şi una . . . . . . . .
2.Dinţii roţii dinţate sunt solicitaţi la . . . . . . ., iar
arborele roţii atât la . . . . . . . . cât şi
la . . . . . . . .
3.Materialele utilizate pentru obţinerea roţilor
dinţate sunt . . . . . . . . . Şi . . . . . . . .

23
III. Încercuiţi litera
corespunzătoare variantei
corecte:
1.Elementul unei roţi dinţate:
a) Grosimea golului;
b) Cuzinet;
c) Colivie;
2.Dd este raza cercului:
a) De bază
b) Interior
c) De divizare
d) Exterior

24
IV. În cazul în care apreciaţi că afirmaţia
este adevărată, încercuiţi litera A; dacă
apreciaţi că este falsă litera F.
1.Materialele utilizate pentru construcţia
roţilor dinţate sunt metalice fieroase,
nefieroase şi materiale nemetalice. A/F
2.Solicitările la care sunt supuse angrenajele
sunt compresiune şi torsiune. A/F
3.Materialele care satisfac cerinţele necesare
unei bune funcţionări a roţilor dinţate
sunt:oţelurile, fontele cenuşii, alama,
bronzul etc. A/F
25
V.Rezolvaţi următoarele probleme:
1.Să se calculeze modulul şi pasul unei
roţi cu 12 dinţi şi cu diametrul
exterior de 130 mm.
2.Să se determine elementele danturii
unei roţi dinţate: p, De, m, având
z=15 dinţi şi Dd=150 mm.

26
27