Sunteți pe pagina 1din 18

Școala on-line, între

provocări și schimbarea
mentalităților

Prof. Ivanciu Constanța Claudia


Școala Gimnazială “Nicolae Titulescu”
“Nu e destul să ştii, trebuie să şi aplici;
nu e destul să vrei, trebuie să şi faci”.

J. W. GOETHE
Trecerea de la formula „față în față” la modalitatea „on-line” de livrare
a educației, a presupus o pliere pe cerințele impuse de urgență, dar și o
„cotitură” didactică și de paradigmă.
Perioada aprilie – iunie 2020 a fost destul de greu de gestionat atât din
pricina lipsei de experiență a dascălilor în ceea ce privește modul de predare
on-line, cât și din pricina lipsei device-urilor necesare. Din septembrie, însă,
situația este vizibil îmbunătățită. Cadrele didactice au avut timp să se
perfecționeze în domeniul utilizării platformelor și aplicațiilor informatice,
iar autoritățile publice și ONG-urile au reușit să acopere, în mare parte,
necesarul de dispozitive digitale.
Învăţământul on-line este un proces de învăţare
 care se bazează pe tehnologiile informaţiei şi comunicaţiei (TIC) cu
resurse multimedia (text, grafică plană sau spaţială, sunet, imagine,
animaţie şi resurse video).
Formare la distanţă, formare on-line, e-learning, tele-învăţământ,
învățământ on-line, sunt termeni cu semnificaţie aparent similară, care
prezintă aspectele specifice ale unei noi tehnologii educative cu
particularităţi, avantaje şi limite.
Școala online presupune o reorganizare completă a modului în care
se abordează actul didactic, pornind de la metode și tehnici de predare,
procedee de lucru, dozajul diferit al timpului și terminând cu materialele
și mijloacele didactice utilizate.
Școala on-line reprezintă o provocare pentru toți cei implicați în
procesul educațional:

-cadre
-părinți; didactice;

-comunitatea
-elevi; locală.
-gestionează
-partener al
cadrului didactic;
Rolul părintelui activitatea de
acasă;

-se asigură de
-se asigură de fregventarea
funcționarea fizică a cursurilor, de
calculatorului, laptopului, motivarea și
telefonului sau/și tabletei; implicarea în actul
de învățare.
-asigură suport Rolul părintelui
emoțional pentru
stările specifice -explică
acestei perioade -susține cauza învățării copilului care
restrictive; și a educației; sunt
avantajele și
dezavantajele
internetului.

-empatizează cu copilul, discută cu el, oferă


explicații;
Pentru a crea un mediu de învățare cât mai aproape de o
clasă reală, profesorii s-au folosit de trei tipuri de resurse:

1. 2. 3.
O platformă de Aplicații sau platforme Resurse și aplicații de
interacțiune în timp real, de colaborare online, care învățare pe care le-a creat
cu video și text, Zoom și au facilitat schimbul de profesorul sau resursele
Google Meet (accesul documente, teste sau teme deja existente sub formă
gratuit). pentru acasă și au de prezentări, lecții, fișe,
înregistrat o evidență a imagini și clipuri pe care
acestora, care au permis și care le-au putut folosi atât
un  feedback din partea în timpul lecțiilor live, cât
profesorului – Google și ca teme de lucru pentru
Classroom. acasă. Aici sunt incluse
aplicațiile precum ASQ,
Kahoot, Wordwall.
Soluții de e-learning
Soluțiile de e-learning la momentul de față sunt rezultatul evoluției tehnologiei care suportă aceste
facilități. Există trei modele general acceptate în lumea educației online:

1. 2. 3.
Educația on line Educația on line Educația on-line
independentă asincronă sincronă

•implică studiu în ritmul •instructorul controlează


personal al cursanţilor, lecţia în întregime, creând,
proiecte de colaborare şi coordonând, adaptând şi
învăţare la distanţă. monitorizând mediul
  educaţional.
Provocările profesorului on-line
Pe fundalul pandemiei de coronavirus, care a împins
multe state să închidă școlile, profesorii din România au fost
provocați să se adapteze rapid și să transmită un mesaj important
copiilor: „învățarea va continua dincolo de școală”.
Cele mai multe școli au organizat în timp record
“cancelarii on-line”, ședințe de coordonare cu profesorii pe
platforme precum Skype, Meet, Zoom, Whatsapp.
Provocările profesorului Reorganizare
Una dintre cele
mai mari
on-line completă a
modului în
provocări ale care se
Metode, procedee
învățământului abordează
de lucru, materialele
on-line a fost așa- actul
și mijloacele
zisa “alfabetizare didactic.
didactice diferite.
IT” în rândul
profesorilor de
toate vârstele.
Administrarea
probelor de
evaluare.
Provocările profesorului
on-line
Imposibilitatea
urmăririi modului Acceptarea Dozajul
în care elevii își iau învățământului diferit al
notițe. on-line. timpului.

Accesul la internet Nevoia de a


și/sau lipsa Obținerea de
interacționa feedback.
echipamentelor. în offline.
Limitele învățământului online
Tehnologia avansează zi de zi și nu toate persoanele sunt la
zi cu noutățile. De aceea de multe ori sunt întâmpinate
probleme de utilizare și de accesare a informațiilor sau de
realizare a unor proiecte sau teme. De asemenea sunt întâlnite
situații de confuzie și dezorientare, de unde apare și lipsa de
motivație.
Utilizarea internetului și a altor instrumente digitale
au adăugat noi cerințe în viața profesorilor și au crescut
dramatic gama de conținut și abilități pe care aceștia
trebuie să le cunoască, astfel a crescut și volumul de
muncă.
Limitele învățământului online
Elevii nu au
Calitatea informațiilor și
. Dificultăți sursele pe care elevii le
acces egal la
în utilizarea resursele
găsesc poate să nu fie de
tehnologiei. tehnologice.
calitate.

Autenticitatea muncii; oricine poate


Există, de realiza un proiect, și nu elevul.
asemenea, problema
gradului de securitate
a programelor de Evaluările au tendința de a fi bazate doar
învățare online. pe cunoștințe și nu neapărat pe partea
practică.
Avantajele învățământului on-line
Oferă o alternativă la clasele tradiționale.
Permite o anumită flexibilitate și îl determină pe elev să fie responsabil, să
învețe automotivația și autodisciplina.
Învățare este mai activă; putem crește implicarea prin sondaje online sau prin
întrebări de testare în timpul lecțiilor.Aceste sondaje ajută la implicarea tuturor
elevilor, inclusiv a celor timizi care în mod normal nu ar ridica mâna în clasă.
Există nenumărate resurse care fac învățarea mai distractivă și mai eficientă.
de la aplicații și manuale electronice până la platformele educaționale.
Se pot automatiza o mulțime de sarcini obositoare cum ar fi urmărirea
prezenței și performanței elevilor.
Elevii au acces instantaneu la informații noi, care le pot suplimenta experiența
de învățare.
Favorizează un mediu de învățare mai colaborativ. Elevii, conectați în rețea
online, pot împărtăși informații, pot lucra împreună la proiecte de grup și pot
interacționa cu cadrul didactic.
Avantajele învățământului on-line
Elevul poate beneficia de feedback rapid și permanent.
Costuri reduse de distribuție a materialelor.
Învățământul online este organizat pe subiecte, nu pe grupe de vârstă.
Învățământul electronic este mai puțin stresant decât cel tradițional.
Posibilitatea de a măsura eficacitatea programului prin urmărirea numărului
de download-uri efectuate de către elevi.
Capacitate mare de stocare, Internetul are o capacitate mult mai mare de
stocare a informației comparativ cu locațiile fizice sau hard discurile individule.
  Permite interacțiune sincronă și asincronă între profesor și elevi.
Concluzii

Există avantaje și dezavantaje clare ale utilizării noilor media în


clasă.
Elevii sunt nativi digitali, au crescut cu tehnologia; a avut loc o
trecere, relativ rapidă, de la paginile cărților la paginile web on-line.
Învățarea online îi ajută pe elevi să progreseze, însă este
important să se ajungă la un echilibru între inovație și
convenționalitate.
Bibliografie:
ziarullumina.ro/educatie-si-cultura/educatie/avantajele-si-dezavantajele-predarii-on-line
siguronline.md/rom/educatori/informatii-si-sfaturi/comunicarea-la-distanta-si-noile-provocari-ale-profesorilor
revistacariere.ro/inspiratie/educatie/scoala-online-intre-provocare-si-schimbare
www.romania-actualitati.ro/scoala_on_line_intre_provocari_si_schimbarea_mentalitatilor-138687

S-ar putea să vă placă și