Sunteți pe pagina 1din 68

TN ANUL 1970

ANUL XXXVI Nr.359 PENTRU CONSTRUCTORII AMATORI


editat cu sprijinul Ministerului
articole din
ale
revistei
care,

-
...
Ci
Overture TM - High - Performance Audio
Power Amplifier Series (IV), autor Croif V.
Constantin, pag. 44-47, de fapt un serial
deosebit de interesant practic referitor la
amplificatoarelor din seria
Overture TM, care n acest
episod posibi-
.. de crestere a
puterii debitate
n
p rin

/' 01<f1 ' con e c -
tarea n para-
lel sau n punte a
mai multor amplifica-
toare.
Din 10/2005 sem-
articolul de tensi-
une n 1,2S ... 3SV/3A,
pag. 19-20, o prezentare a
kit-ului cu de cod 10125
oferit de firma Conex Electronic.
S.C. DIFUZOARE S.R.L. - Drobeta Turnu Severin,
Strada D. Grecescu nr. 12, cod 220097 - judetul Mehedinti,
tel./fax: 0252 - 312.381, E - mai!: dan @ difuzoare. ro
este
UNIC IMPORTATOR al produselor furnizori:
P. AUDIO (ATON Acoustics Co, Ltd.) - difuzoare de uz profesional HI FI;
SELENIUM (SUA) - difuzoare de uz profesional car audio;
Grupul DST (Danemarca) ce include firmele SCANSPEAK,
VIFA PEERLESS - difuzoare pentru incinte HI FI pentru audiofili.
site-ul: www.difuzoare.ro
Nu dorim facem din aceasta un moment
tiV .. ist:, <jar nu putem omite pur S .. i. m.
p
IU ... ... a. m. in. li.m ....: ... faP.;,.;.'.!;
tul cal. mcepand cu acest 4/2005, revista TEHNIUMa ,
i.n ... trat In cel de-al 36-lea an de apa. ne .. .. : ,p. r.i .. m. UI ... ... u
.!umina tiparului cu
p[lleJullmphmrll de a ... m d .. e. x. Is .. : . : .. t.e ...:: n ...... ..a; .. ...s .......... a ....... . -...:.:.I .....: ..... a .....: ... d ........... r.e .. .... .. S: ..8 ..... ... ... :.m ............... tu .. .. n: ...::.
calduros ,La am, TEHNIUM!. ",'ii" :(i .. }{'k :n"\:;
dintre tineri saumai :v(;}chi'eill tqri .
revistei, subliniat - cu
lui TEHNIU ." ' Qf;J\f,iflt ':' g .
prea elogioase, dar la ':./ .. ....
v-o ....... ia.1 ..
ntia,unor rubnci J1\lmanabului
TEH.NIUM. ........ : .... 1 .... .. nteleg .. .... .. ...le ...., ... d .. a .. r ....;
deocamdata ata se poate: Sa' ne
T
t5ucuramca revista a
tinuat chiar .. i editorului pentru
pe care le:,a sefls,dar1n
pnmul .rand pentru ca a mesat9.le dv; de
simpatie solidaritate, .
de ea - rev!sta
pan Crihan din oepllda, ne 'ferrrl' ca
"in ... d.iferent de ... i ... ... ... ... . .. D ....n .. .... u ... 1..........,
atinge astfel celalalt asgect sensibil, cel al
zare. Desigur, pentru mul i cititori,actlJalulprElt . (.e
9
i;)ivalentCIJ
al unui pachet de d
de tramvai!) este perfect accesibil, dar avem printre

cititori oameni cu venituri foarte mic1 care. efectiV'fac


un efort financiar pentru a revista.
pentru din ar fi sa ne scrie unu -... articole
Interesante pe an, iar din drepturile de", autor . cuv,enite
aC ... hite abonamentul anual la TEHNIUM. .. .... . ...
O veste pentru dv., domnule
prin amabilitatea colaboratorului nostru dr. ing. Andrei
Ciontu, putem oferi 1n acest una dintre schemele
solicitate, anume aceea a radioreceptorului Darclee (pag. 28).
'" veJI prim!
raspuns rn numarul vIItor refentor la acele boblne tubun
electronice care
_ . cam scrisoarea dv., domnule Viorel
Melinte (Haret, jud. Vrancea), dar Rerfect ofurile .
chiar o 1ncarese, ..
parabil mai mult pentru e. ... .. h..;...... n ... i .. ... .....a .............. .... t .... .....i ..I'l ..... : ..: ...e ......r ....... e ..........I ... .U ...... ... I ......... u ... ' .....' ... I. ... ; .....,.Ji ........... ..... o .....t ...u ..: ... ..........i! ......
nu suntem de acord cu caelectronJcR;ardt,
o meserie pe cale de

canere ......
Rr9fesii. Si de sau mai aleS, .11)
(jgrl)eniuf calculatoarelor)
carjl care apar, a mult,' sunt.ll'ltlraJe
reduse nu pe'ste lucru corn.;'
ponEtntele electronice ..
contra ...
Int ... egrate Vi .... '.sf ..a .. t.u. .Irn....... sa ..9. onta.ctatr ma ... g. . . ul:
"Conex ElectrOnic" " . .
Pentru a devem colaborate>n; la<gehmum, .... dOl1:mulelqll?fl
Magirescu, nu trebuie
cole, cu desenele cu "coordonatele'"
dy. (nume, ... ....
tam. . ' . .... . ........... ,\ :.' ' ....t ..... ...: ..}..:::.: .. : ......:? '. .. /.::: . : .. ..;:;; ............. '}:< X
.. Da, qomnyle . . . _.
fq!osl .. ' . ..... '.'
valoarea fIInd mal 1000pgrtafil' ro ....
dimensionarea .... < ..... : ..... .. e. ta.biit .'
r .......esp.ectivul divizor):ln ... ............ a .....' .. ce .. ...... .. .. i .. . ..trI ........... ......... o ............... n .........t ...... a ....j ... ..... :.:.p ... LJ ......... ....t ....: ... ........ . c ......... ..... ... : .. t.r ... ,. a. p ...... z ..........I .. S ...... t .. ; .... ... ...u.,1
2N2907 cu 2N2905. .:.. ":.\., .......................... <: .. :.. ... . .".':.,:.::"::::" . :ti' , . : ....... i)';': .... :"' ,:;:
.... ". Am primit noul .


cifrapil) , nu
m. .. L.J 435 ... fa ... c ....u ..... t.".}.'.;,t ...?:.:. Fl .' :. ... ...... :.:. a ...... .. r .... I.. .. () R.,. P ... .... t ... . 9 .. ..... ....
1
........ . I .... .
construI singur : RNI ' llltl-
metru performant, Ita . ,
r Cu acestea, n tp
J.J ; ' .. ,
Sarbaton Fenclte "t-a mLVn (1""
TEHNIUM decembrie 2005
SUMAR
CONSTRUCTORUL ........... pag. 4-13
Comparatoarele de tensiune
n
Dublor de tensiune "ajustabil"
Ce ar fi util mai despre diodele
redresoare, pentru optimizarea
montajelor
PENTRU ANUL AL FIZICII pag. 14-16
Bobinele Helmholtz
N .... pag.17-19
Automat pentru rezervoarele de
Receptor auxiliar pentru
TEHNIUM PC ..... . ..... . .............. . pag.20
Portul paralel
LA CEREREA CITITORILOR ......... . .. pag. 21-28
Transformatoare electrice toroidale
cu miez feromagnetic
HI-FI. ............................... pag. 29-47
Filtre pentru difuzoare
digital stereo
Inregistrarea redarea
a semnalelor audio
Voigt cu woofer de 10"
Filtru audio cu multiple
De ce unele amplificatoare audio mult
ATELIER ............................ pag. 48-51
cutii lor din material plastic
RADIOAMATORISM ................... pag. 52-53
FD4
Grid-dip-metru
TEHNIUM MODELISM .............. . .. pag. 54-65
de WEBRA FMSI
Troliu pentru veliere
DIVERTISMENT ......................... pag. 66
Cnd oamenii de zmbesc
Inventatorul Traian Vuia
TEHNIUM
pentru constructorii amatori
n anul 1970
Anul XXXVI, nr. 359, decembrie 2005
Editor
SC Presa SA
Presei Libere nr. 1,
11, - 33
fiz. Alexandru
Secretariat - macheta Ion
Presei Libere nr. 1,
Casa Presei Corp C, etaj 1, camera 121
Telefon: 317.91.23; 317.91.28 Fax: 222.48.32
E-mail: presanationala@yahoo.com
Abonamente
La orice oficiu (Nr. 4120 din Catalogul Presei Romne)
OTP: Clementina
Editorul orice responsabilitate
n opiniilor, formulate
n aceasta revenind integral autorilor.
ISSN 1224-5925
Toate drepturile rezervate.
Reproducerea sau este cu
n scrise prealabile a editorului.
Tiparul Romprint SA
Abonamente la revista .1ehnium" se pot face la sediul
SC PRESA NA SA, Presei Libere nr. 1,
sector 1, oficiul nr. 33. suplimentare
la telefoanele: 317.91.23; 317.91.28 FAX 222.48.32
Cititorii din se pot abona prin S.C. Rodipet SA,
cu sediul n Presei Libere nr. 1, Corp B, Sector 1,
Romnia, la P.O. Box 33-57, la fax 0040-21-2224.05.58
sau e-mail: abonamente@rodipet.ro; subscriptions@rodipet.ro sau
on-line la adresa www.rodipet.ro
3

COMPARATOARElE ____ _
____ de TENSIUNE ___ _
Aplicatii n __ _
,
Pagini realizate de fiz. ALEXANDRU
(Urmare din nr. trecut)
Avertizorul de umiditate din figura 27 (vezi TEHNIUM
nr. 3/2005, pag. 9) poate fi experimentat rapid comod
folosind modulul propus n figura 6
(TEHNIUM nr. 1/2005, pag. 7). Tensiunea de a
fost ca din tensiunea de alimentare Ua,
lundu-se R2 = R3 = 1 OkQ. Tensiunea de comparat va fi
de raportul dintre Rtrad R1, mai precis va avea
valoarea:
Ucomp = Rtrad Ua/(R1 + Rtrad)
cum spuneam, traductorului de umidi-
tate Rtrad poate fi n domeniul sute de ohmi
- zeci de kiloohmi atunci cnd traductorul este cufundat
n iar cnd el este "uscat", Rtrad va fi
foarte mare, teoretic (practic de ordinul
megaohmilor sau al zecilor de megaohmi).
Traductorul poate fi realizat din ace/lamele
nfipte n/prinse pe un suport izolator, dimensiunile
"electrozilor" dintre ei fiind alese astfel nct
domeniile de mai
sus.
montajului se la comutarea
releului Rei din starea de repaus n starea
viceversa. Prin aceasta, contactele de lucru ale releului
- de exemplu, contacte k normal deschise - vor nchide,
respectiv vor deschide circuitul serie format din k, aver-
tizorul propriu-zis (sonerie etc.) sursa de alimentare a
acestuia.
Logica de lucru este n
Rtrad este mult mai mare ca R1, deci
aplicat inversoare a AO este mai mare
dect cel aplicat neinversoare; n
AO va fi n starea de "jos", tranzistorul T
blocat, iar releul Rei n repaus. Cu traductorul umezit,
4
Rtrad este mult mai dect R1, AO bas-
n starea de "sus", tranzistorul T
n iar releul Rei
Comutatoare comandate de
Am dat deja n chiar din primul episod al
serialului nostru, un astfel de exemplu, atunci cnd am
exemplificat efectele benefice ale fenomenului de his-
terezis (vezi TEHNIUM nr. 1/2005, pag. 9, fig. 9). Acum,
cnd avem prezentate cam toate elementele teo-
retice strict necesare, putem reveni asupra acestui
exemplu - vom aminti frecvent utilizate -
cu precizarea unor date concrete constructive.
Gradul de iluminare - sau - dintr-o
sau dintr-un loc/punct anume selectat pentru
supraveghere, este un alt parametru fizic frecvent utilizat
n realizarea comutatoarelor electronice echipate cu
comparatoare de tensiune.
iluminare are unitatea de lux
(simbol Ix) se cu luxmetrul, precum cu
vechile exponometre foto. Adeseori, pragul de ilu-
minare la care se loc bascularea comu-
tatorului nu este deloc (sau doar aproximativ) cunoscut
n termeni fizici de iluminare; el este ales orientativ,
"ochiometric" (zi - crepuscul - noapte etc.),
ca reglajul propriu-zis, n de practice
concrete, fie ntr-o acoperitoare, din unul
sau mai multe elemente ajustabile cu care este
montajul tocmai n acest scop.
Ca elemente traductoare iluminare - elec-
se folosesc frecvent (FR), foto-
tranzistoare (FT), fotodiode (FD), celule fotovoltaice
mai rar, chiar banalele diode electroluminiscente (LED).
Pentru fiecare dintre aceste traductoare (mai pen-
tru LED-uri) n cataloagele
firmelor curbe tipice de
... " ... 'i..,.,:".ti . iluminare -
(sau iluminare - curent, n
specificate de alimentare).
Dar, cum spuneam, nu cere ceea
ce nu trebuie, valoarea
a electrice a
unui oarecare traductor la ilu-
minarea ... de zi, nserat, noapte.
Din fericire, constructorul amator
de comutatoare fotocomandate se
poate lipsi aproape n totalitate de
de Pentru el,
important este
specifice ale traductori uti-
(tensiune sau
curent maxim
etc.), iar n ceea ce domeniul
de a electrice n
plaja de iluminare (mai ales va-
TEHNIUM decembrie 2005
-_ .... _-------...... -----------_ ........ ... - - - -
--------CONSTRUCTORUL
loarea a n jurul alese ca
prag de basculare), nu-i dect
prin experimentale, ordinul de al rezis-
ajustabile, respectiv al
trelor, folosite ca elemente de reglaj.
cum precizam la nceputul serialului nostru, "fru-
acestor montaje bazate pe comparatoare de
cu amplificatoare n faptul
ca se poate trece extrem de comod de la un parametru
de la altul (prin simpla nlocuire a traductorului
specific), ca de la o de la alta (prin
inversarea "jos" - "sus" a traductorului n divi-
zorul care tensiunea de comparat, ori prin
inversarea celor divizoare de intrare -
de respectiv de - la ampli-
ficatorului inversoare, respectiv neinver-
soare).
n cazul comutatoarelor comandate de
se pot aplica aceste avantaje. De monta-
jele descrise n continuare n figurile 28 29 pot fi
"transpuse" din schemele precedente de comutatoare
comandate de prin simpla nlocuire a ter-
mistoarelor cu
Comutator electronic fotocomandat cu prag
superior de iluminare
Montajul, avnd schema de principiu n figu-
ra 28, se poate experimenta comod folosind modulul
din figura 5 (vezi TEHNIUM nr. 1/2005,
pag. 7).
Un exemplu de pe care o
un astfel de comutator cu prag superior (completat,
desigur, cu un avertizor sau o
comandate automat prin intermediul unei perechi adec-
vate de contacte de lucru ale releului Rei), I constituie
supravegherea pe timp de noapte a unei sem-
nalul de fiind dat de
ambiante peste un anumit prag ales.
poate fi n
a unui intrus care
aprinde lumina sau o ori pur simplu ilu-
prin deschiderea pe hol
iluminare.
Nu vom descrie modul de
atta teorie att ea exemple anterioare, tem i-am
jigni chiar pe doar faptul
FR are, n ntuneric "complet",
practic iar pe ce ilu-
minarea ferestrei ei, scade la sute-
zeci de kiloohmi, kiloohmi-sute de ohmi. n
de pragul de iluminare propus pentru bascularea
TEHNIUM decembrie 2005
comutatorului, dar de modelul de folosit,
nu ne dect alegem experimental valoarea
ajustabile R 1
cursorul ajustabilului. La nevoie putem "umbla" la rapor-
tul divizorului R 1 /R2, care tensiunea de
Este evident n acest caz ar "prinde bine" un mic
histerezis ajustabil, dar nu lucrurile pentru
n continuare vom da un exemplu complet de fotoco-
cu histerezis.
cum spuneam, circuitul poate fi transpus pentru
prag inferior de iluminare prin simpla inversare a
lor lui FR R 1 n divizorul tensiunii de comparat.
Comutator cu prag inferior prag superior de
iluminare
Exemplul propus este redat n figura 29 cum
se comparatoare cu AO - unul
pentru pragul inferior, pentru pragul superior -
divizoare independente pentru tensiunile de refe-
dar un singur divizor pentru tensiunea de com-
parat un singur releu de celor
amplificatoare A01 A02,
releul prin tranzistorul T prin diodele 01 02. Prin
acest aranjament, releul comun Rei va fi de
fiecare cnd unul (cel din cele ope-
se n starea de "jos".
Pentru reglaj, respectiv pentru setarea celor
praguri de iluminare dorite, se
cursoarele lui P1 P2 n mediane. Cu fotorezis-
FR la iluminare se apoi R1 ast-
fel ca la bornele lui FR avem din tensiunea
de alimentare.
n continuare se cursorul lui P1 n extremi-
tatea dinspre plus, iar cursorul lui P2 nextremitatea din-
spre zero. Ne n aceste releul Rei
se n repaus. Apoi reducem intensitatea
pe fereastra FR la pragul inferior
dorit aceea fin cursorul lui P1 cnd
se produce releului. La nevoie, acest reglaj
se cnd, n final, la o foarte a
releul se totul este n
a mai "umbla" la reglajul lui P1, iluminarea
la pragul superior dorit fin
cursorul lui P2 la releului.
Comutator electronic fotocomandat cu histerezis
Schema montajului propus - figura 30 - este,
cum am amintit, o reluare a exemplului principial din
figura 9 (vezi TEHNIUM nr. 1/2005, pag. 9), de data
aceasta cu valori numerice concrete. Comutatorul este
conceput pentru prag inferior de iluminare, releul
Rei va atunci cnd iluminarea traductorului,
5
--------CONSTRUCTORUL
aici un fototranzistor FT, scade sub o infe-
ca prag de basculare. Pentru setarea
acestui prag, cu (trimerul) P2 n
se cursorul
(trimerului) P1. La nevoie se
valoarea lui P1 eventual se fac mici din P2.
histerezisului, dozabil prin ajustarea rezis-
totale R6+P3, considerabil stabili -
tatea care altfel ar fi putut suferi din cauza
aleatoare (mici lente) ale
ambiante. pentru acest avantaj l constituie
separarea celor praguri de comutare sus-jos jos-
sus, care fiind o putem stabili prin
manevrarea cursorului lui P3 la o valoare
Practic, ce am setat pragul inferior
de iluminare ales, cnd releul vom con-
stata o (un mic decalaj) n revenirea releu-
lui n repaus atunci cnd iluminarea.
Iluminare de avarie
O frecvent a comutatorului
electronic fotocomandat cu histerezis prezentat n figura
30 (sau a altora similare) o de ilu-
minare de avarie. Mai precis, este vorba despre a se
asigura o de tensiune care asigure
temporar iluminarea ntr-o
comercial, hol, coridor de trecere etc.) atunci
A
cnd
"cade" accidental de tensiune In ast-
fel de este util fim (sonor,
luminos etc.) pentru a lua unele care eventual se
impun, dar avem un sistem auxiliar de ilu-
minare care intre automat n atunci cnd
respectiva n ntuneric prin

Una dintre posibile pentru acest deziderat
este n figura 31. Schema bloc a de
iluminare de avarie este din: sursa
de energie n cazul de acumulatorul Ac,
racordat la bornele C-D; dispozitivul de "supraveghere"
a tensiunii de aici releul electromagnetic Rei 1,
conectat la bornele A-B; comutatorul electronic fotoco-
mandat, CEF, echipat cu releul de Rei 2 (de la
care se o pereche de contacte normal
deschise, k2) sistemul auxiliar de iluminare, notat Ne,
racordat la bornele E-F.
Am propus avnd n vedere de
la bun nceput utilizarea unui acumulator Ac cu plumb -
acid sulfuric de mici dimensiuni, de exemplu un
6
model sertizat de 12 V/7 Ah, iar ca sistem auxiliar de ilu-
minare, Ne, folosirea unui montaj de alimentare la 12V a
unui tub fluorescent de 14W sau 20W.
Releul Rei 1 este conectat n la
de 220 Vc.a., fiind, un model robust, care
suporte pe timp nedefinit alimentarea bobinei sale la
220 V ISO Hz. O pereche de contacte normal nchise ale
acestuia, k1, este pentru nchiderea a
circuitului de alimentare (de la acumulatorul Ac) a comu-
tatorului electronic fotocomandat, atunci cnd "cade"
tensiunea de Evident, la revenirea tensiunii de
releul Rei 1 contactele k1 se
redeschid astfel alimentarea CEF este din nou ntre-

Comutatorul electronic fotocomandat, CEF, poate fi -
cum spuneam - cel din figura 30. Comanda de
(pornit/oprit) a circuitului auxiliar de iluminare Ne este
prin intermediul releului Rei 2, folosind n acest
scop o pereche de contacte normal deschise, k2, ale lui.
Pentru sistemul auxiliar de iluminare, Ne, se poate
folosi montajul de alimentare la 12 Vc.c. a unui tub fluo-
rescent de 20W, pe care l-am prezentat n TEHNIUM nr.
3/2003, pag. 4-6. schema respec-
- figura 32 - nu numai pentru unii cititori nu
nu prea mai au cum procure) acel
ci pentru a face unele la
cele scrise atunci, rezultate din experimentarea ntre
timp a mai multor exemplare, cu diverse tipuri de tranzis-
toare de transformatoare.
Cu riscul de a repeta unele lucruri amintite deja,
descriem pe scurt modul de a de
iluminare de avarie din figura 31. Att timp ct ten-
siunea de (220 VISO Hz), releul Rei 1
este contactele sale k1 (normal nchise) sunt
deschise, deci alimentarea comutatorului electronic
fotocomandat CEF este La tensiunii
de releul Rei 1 se contactele sale K1
se nchid, iar prin ele se nchide circuitul de alimentare
a comutatorului fotocomandat. "pana" de curent
survine ziua, CEF va n continuare n starea cu
releul Rei 2 n repaus, cu contactele k2 deschise, deci
circuitul auxiliar de iluminare Ne, avnd alimentarea
nu va intra n "pana" de
curent survine noaptea sau seara, atunci cnd intensi-
tatea naturale ambiante se sub pragul
prestabilit la ajustarea a comutatorului
fotocomandat, acesta din va bascula (practic
TEHNIUM decembrie 2005
--------CONSTRUCTORUL --------
instantaneu) n
starea cu Rei 2
con-
tactele k2 se vor
nchide sistemul
auxiliar de ilu-
minare Ne va intra
n
Revenirea la starea
cu Ne ntre-
rupt, are loc
automat practic
tot instantaneu) la
restabilirea tensiu-
nii de sau,
se - ........ _ ..........
de pentru a
nu suprasolicita acumulatorul Ac pe durate de timp prea
mari - prin iluminarea provizorie a
respectiv folosind alte surse.
Revenim acum la montajul din figura 32, pentru a
despre care vorbeam mai nainte.
In primul rnd, faptul schema este ca
am realizat ea (cu mici experi-
mentale) patru exemplare de montaje, toate cu foarte
bune rezultate. doar n niciunul din cazuri
nu am avut nevpie introduc condensatorul de
cOl1lpensare C 3.
In al doilea rnd, faptul tubul fluorescent TF
(model de 20W sau de 14W) poate avep filamentele
arse, deci poate fi recuperat de la "gunoi". In acest scop
este indicat se procure mai multe astfel de tuburi
"arse", alegnd exemplare care nu nnegrite
excesiv capetele coloanei. La fiecare exemplar se vor
scurtcircuita n prealabil pinii fi-
lament, care, conectndu-Ie pe rnd la montaj, vom
alege exemplare cu iluminarea cea mai
de "clipire", de "rotire", de instabilitate.
In al treilea rnd, faptul este preferabil, desigur,
se utilizeze tranzistoare (cu siliciu, NPN, de
putere) avnd de lucru ct mai mare,
rezultate foarte bune cu tranzistoare de tip
KU605, KD367B etc. Se pot folosi tranzistoare de
tip 2N3055 (mperecheate, desigur, aproximativ n pri-
factorului beta), dar nu toate perechile testate au
dat rezultate bune. Motivul l constituie lipsa unui control
larg n ceea ce pe care
montajul, nu numai de valoarea con-
densatorului C2 (ntre 0,1 JlF 2,2JlF, nepolarizat, la
peste 100 V tensiune), ci de a
transformatorului, element necontrolabil
variabil de la un tip de transformator la altul (n special
distribuite ntre dar calitatea
miezului). dintre o pereche de tranzistoare
una se prin con-
sumul de curent (care poate de la cca 1,5A :
la cca 2,5A) n de reglaj optim al valorilor lui R1
= R2 (practic n plaja 160-470 nJ2W) C2, dar prin .
de care n cazul unor tranzistoare
neadecvate poate produce a
a miezului transformatorului.
In fine, mai transformatorul utilizat este ;
bine n secundar o tensiune mai de
2 x 12 V, de de 2 x 8,5V la 2 x 10V, pentru
amorsarea a tuburilor fluorescente de 20W,
avnd n vedere tensiuntlor de amorsare, :
mai ales la astfel de tuburi recuperate de la "gunoi".
(Continuare n nr. viitor)

TEHNIUM decembrie 2005
7
DUBLOR
de TENSIUNE
"AJUST ABIL"
FIz. ALEX.
Constructorul amator este adeseori nevoit se des-
curce - n de din de bani sau din
imposibilitatea celor necesare - cu ceea ce
are prin "zestrea" de piese din dar cu ce are "n
cap", "zestre", mult mai a
acumulate. Exemplul pe care I propun n
continuare bine, cred,
Am fost pus n de a realiza rapid, pentru
o un pentru un acumulator
cu plumb - acid sulfuric model sertizat,
de 12V/7Ah, deci care necesita un curent de
n jur de 0,7 A. aces-
te tipuri de acumulatoare interne la
destul de mari (mult mai mari dect ale acu-
mulatoarelor de tip auto), ceea ce face ca tensiunea la
borne n timpul normale pe la
17V aproximativ. Evident, deconectarea
torului, tensiunea la borne scade repede la va-
loarea E, care nu practic 14,SV.
Problema este folosit nu "dispune"
de acest surplus de tensiune, nu numai se
va face sub un curent
mai mic,
deci n timp mai ndelun-
gat, dar riscul
ca nu 04
?eveni
chiar pentru timp dublu U2
de de exem-
plu.
are o tensi-
une eficace mai mare de TR
17V (lucru de dorit),
problema se
simplu prin introducerea
n serie a unui element
de limitare (bec cu rezistor bobinat etc.).
ntmplarea a ca n acel moment de
nu am disponibile n dect transformatoare cu ten-
siunea de cel mult 12V. Am trecut rapid prin
minte schema de redresare cu fil-
trare "din n figura 1, dar din 12V
tensiune (valoare eficace) n secundar fi
nicicum ce-mi trebuia. Atunci mi-a fugit
gndul la multiplicatoarele de tensiune, mai precis la un
dublor de tensiune, de ca acela reamintit n figura
2, sau, folosim diode dintr-o punte
redresoare (pentru a fi necesar un singur
8
PR
+
+
c
1
Us Re
radiator termic n loc de
ca acela din
figura 3.

un astfel de "dublor"
este doar n gol . un
dublor propriu-zis de
tensiune, coeficientul
de multiplicare
treptat, de la 2
spre 1, pe ce
curentul de
solicitat. Pe de
parte, pentru un
curent de dat,
coeficientul de multipli-
care depinde de valoarea a condensatoarelor
C1 = C2 folosite, mai precis cu valorii
acestora. Este firesc fie (nu putem aici
n detalii), deoarece principiul dublorului de tensiune se
tocmai pe nmagazinarea de energie n aceste
condensatoare, pe. fiecare n parte
a tensiunii secundare a transformatorului (ceea ce are
ca efect, evident, suprasolicitarea a
transformatorului), pentru ca apoi, prin nsumarea tensi-
unilor atinse pe C1 C2, se o tensiune de
la dublul tensiunii de vrf din secundar.
Pentru o tensiune de 12V (valoare
TEHNIUM decembrie 2005
---------CONSTRUCTORUL lNCEPTOR--------
eficace) corespunde n gol o tensiune de vrf de cca
17V, dar n de 0,7 A, cont de pe
dioda redresoare (cte una pe fiecare de
pe secundare, valoarea
de vrf poate cobor sub 15V. Pe de parte, n ace-
o dublare de tensiune (valoare
foarte mare C1 = C2) ne-ar conduce la o tensi-
une de de vrf de circa 30-35V, ceea ce ar nsem-
na o pe elementul serie de limi-
tare n curent , pe suprasolicitarea implicit
a transformatorului.
Trecnd toate acestea rapid prin minte, mi-am pro-
pus realizez un "dublor" al tensiunii eficace de 12V
care asigure strictul necesar pentru
respectivului acumulator, avnd o tensiune de
de cca 17V (eficace), ia un curent de
de cca O,7A.
improvizarea montajului de dublor din
figura 3, singurul lucru care mi-a de a
fost stabilesc, prin tatonare va-
ioarea pentru C1 = C2. n acest
scop am efectuat o serie de expeditive
ale tensiunii de Us
de Is de OA (n gol), 0,5A 1 A,
pentru patru valori ale perechii de condensatoare
C1 = C2: 470 1
Efectuate cu multimetre asiatice (probabil
asamblate calibrate "pe vapor") , nu
au fost riguroase, dar,
oricum, nici nu era cazul,
avnd n vedere

din a valorilor
lui C1 C2. Rezultatele
experimentale le-am
consemnat n tabelul
iar pe baza lor
am trasat graficele de
Us = f (Is), lund
ca parametru valoarea
C1 = C2, reprezentate n
figura 4. Prin analizarea
la fel de a
acestor curbe, am ales
pentru scopul propus C1
= C2= 4 70 iar expe-
rimentarea pe
acumulatorul de
mi-a dat
depline.
O pentru
con-
structorii la
adaptarea aceStui
"dublor" de tensiune
ajustabil n diverse alte
concrete cu care
Dar, nu
de tensiunea n gol
(pentru Is = OA) care n
unele cazuri poate fi pe-
pentru monta-
TEHNIUM decembrie 2005
35
30
25
20
15
10
jul alimentat. nu de el ementul de
limitare n curent, atunci cnd este cazul.
PR
O ....
U2
Ro
TR
3
Us (V)
Is=OA Is=0,5A Is=1A
470 34,45 19,75 11,65
1 000 34,45 27,15 20,65
2.200 34,45 28,35 24,40
4.700 JlF 34,45 28,60 24,75
2x4100pF

4
1.5
9
--------CONSTRUCTORUL
Ce ar fi util mai
DESPRE DIODELE REDRESOARE
PENTRU OPTIMIZAREA
MONTAJELOR
Ing. GHEORGHE REVENCO
Diodele redresoare cu germaniu
(Ge) sau cu siliciu (Si) se ntlnesc
foarte frecvent n montajele elec-
tronice, dar uneori alegerea
a tipului de ce a fi
utilizat se face n incompleta
a fenomenelor a para-
metrilor ce
acestor banale elemente de circuit.
Acest fapt poate afecta randamentul
fLabilitatea montajelor.
In o este un ele-
ment de care ntr-un
sens, numit pre-
o foarte iar n
sens jnvers, o foarte
mare. In figura 1 este depen-
curentului printr-o n
de tensiunea n
(partea din dreap-
ta a graficului), pentru
tensiuni de polarizare relativ mici,
dioda se deschide curentul are o
destulA de cu tensi-
unea In sens invers,
curentul este foarte mic se
10
aproape constant pentru o
mare a tensiunii de polarizare
iar peste o valoare
a acesteia, tensiune de
curentul o
foarte Curentul
invers al diodei are compo-
nente. Prima este
curentul de datorat
torilor de din zona
Acest curent este foarte mic, chiar
neglijabil la diodele cu siliciu. Cea de
a doua se
de
sub efectul tensiunii aplicate este
mai mare dect curentul de satu-
Crescnd tensiunea
se ajunge la zona de
U
BR
, unde curentul
considerabil pe seama a
fenomene: multiplicarea n
a de
sub cmpului electric
efectul Zener, care n
n punerea n libertate a unor elec-
troni de din crista-
n cazul diodelor redresoare
tensiunea
ajunge la valoarea de
montajul nu are elemente corespun-
de limitare a curentului
invers, n
poate produce ireversibile
ale structurii Astfel, diode
care sunt capabile suporte zeci
de n sens direct, pot fi distruse
de de watt n sens invers,
deoarece n sens direct este
n masa cristal ului,
pe cnd n sens invers producerea
este n puncte izo-
late. Trebuie fap-
tul s-au realizat diode speciale
- diode cu -
care au o spe-
foarte cu dopare
uniform astfel nct
fenomenul de loc
pe Astfel
de diode n
zona de de valori apre-
ciabile.
TEHNIUM decembrie 2005
--------CONSTRUCTORUL --------
acum procesul
de redresare. Tensiunea
de redresat va polariza dioda n
sens direct ntr-o
ducnd-o n stare de
n sens invers n
aducnd-o n stare de
blocare. Trecerea unei diode, mai
ales este de putere mare, din
TEHNIUM decembrie 2005
starea de n starea de blo-
care, sau invers, nu se poate face
instantaneu, ci un timp de
revenire. Ca urmare, ntre cele
intervine un regim
tranzitoriu. La aplicarea tensiunii n
pentru trecerea
din starea de blocare n cea de con-
este necesar un timp, ce-i
drept foarte scurt, pentru ca stratul
central al fie inundat de
de pentru
a deveni bun Pierderile
energetice de n acest
sens sunt foarte mici, neglijabile. La
aplicarea tensiunii n sens invers, la
o care se afla n
aceasta nu va putea comuta
11
--------CONSTRUCTORUL lNCEPTOR --------
imediat, deoarece o
care va trebui
integral prin recorpbinarea
rilor prin difuzie. In concluzie, deci,
orict s-ar de curios, imediat
aplicarea tensiunii inverse
asupra unei diode ce s-a aflat
anterior n
aceasta pentru
scurt timp se un
curent invers relativ mare,
IRM,care scade destul de
repede la valoarea
foarte I
R
, cores-
de blocare. Acesta
este timpul de revenire t
ri
.
Fenomenul este ilustrat n figura 2,
cu att de
mai sus, ct graficul, nu sunt
foarte riguroase, fenomenele fizice
fiind ceva mai complicate, dar
importante din punct de
vedere practic.
12
regimurilor tranzitorii,
succint expuse mai sus, la fiecare
se pierde o cantitate de
energie care depinde de para-
metrii diodei, de forma semnalu-
lui aplicat mai ales de
acestuia.
n cazul unei ten-
siuni sinusoidale cu de 50
- 60 Hz, aceste pierderi sunt negli-
jabile, cu totul alta este n
cazul tensiunilor dreptunghiulare de
mai mare, ce se
la toate invertoarele, con-
vertoarele, dubloarele de tensiune
n general la toate surse-
le de alimentare n care
sunt tot mai frecvent utilizate n
nu numai,
avantajelor n ceea ce
gabaritul, greutatea, filtrajul, posibili -
tatea folosirii transformatoarelor pe
miezuri de cu
etc. n aceste ten-
siunii de redresat poate ajunge la
sute de kHz, caz n care timpii de
comutatie ai diodelor utilizate
I'n randa-
mentul montajului. Pentru astfel de
diodele redresoare
care au timpi de comutare
de ordinul zecilor de microsecunde,
nu mai sunt recomandabile, apeln-
du-se la diode speciale de comu-
Pentru de la
400Hz, chiar pentru tensiuni drep-
tunghiulare, se pot utiliza diode
redresoare de de
medie, care au timpi de revenire de
maximum 0,5
Dezvoltarea proliferarea
surselor n realizarea
de diode de cu timpi de
revenire ct mai mici au fost
de cercetare care s-au impul-
sionat reciproc. diode
TEHNIUM decembrie 2005
--------CONSTRUCTORUL
cu revenire (snap-off diodes,
sau fast recovery dlodes) care au o
foarte
timpI de chiar
mai mici de o pentru
mici cteva nanosecunde
pentru cu re destul de mari, ceea
ce corespunde la o reducere de
ordinul sutelor de ori a pierde-
rilor de comutatie, de
diodele redresoare' Tot
pentru n sisteme de elec-
n
diode cu revenire n (step-
recovery diodes) diode cu acu-
mulare de care au de ase-
mea calitatea revenirea n con-
foarte rapid, o
caracteristica foarte In ca-
taloagele profesionale, la diodele
de se parametrul trr,
care este timpul maxim de revenire
(reverse recovery time).
Cele .mai bune n ceea
ce timpul de revenire inver-
I au diodele Schottky. Pentru
dlodele redresoare de
acest parametru nu este dat
n cataloage. La alegerea diodei
potrivite pentru va
trebui acest para-
metru. Trebuie observat va-
loarea acestui parametru depinde
de valoarea curentului maxim ce-I
poate redresa dioda, fiind, pentru
tehnologie, mai mare la
diodele de putere mai mare. De aici
o
anume supradimensionarea
diodelor n montajele de comu-
poate afecta nefavo-
rabil randamentul.
n tabelul sunt cuprinse
datele tehnice pentru cteva tipuri
de diode rapide ce se
actualmente n unele magazine de
specialitate de la noi, cum ar fi
magazinul Conex Electronic.
Pentru exemplificarea con si de-
rentelor mai sus expuse, prezen-
TEHNIUM decembrie 2005
un montaj de convertor dublor
de tensiune, preluat din literatura
pe care l-am experimen-
tat mai multe tipuri de diode
tranzistoare. Schema de principiu
este n figura 3, iar cablajul
n figura 4. Principalii parametri ai
montajului sunt: tensiunea de
intrare 10 - 15V, tensiunea de
20 - 24 V, curentul de
2A, de tact 5 kHz.
este destul de
montajul fiind n un comuta-
tor electronic cu tactul comandat de
arhicunoscutul circuit integrat 555
n conexiunea de astabil, urmat de
etaje de amplificare n putere.
acest comutator electronic
de fapt diode n
montaj de dublor de tensiune.
Rezultatele pentru cteva
tipuri de diode sunt sintetizate n
graficul din figura . 6, de unde
alegerii diode-
lor. Astfel, diodele BYX72-150
D3N4, care sunt diode redresoare
de uz general, au dat rezultate vi-
zibil mai proaste dect diode le
BYX50-200, care sunt diode cu
revenire este
mai mare
Astfel, pentru o de tact de
10kHz, tensiunea de scade
cu cca 10
%
n cazul folosirii de
diode
nuite n loc
de diode
cu revenire

n
cazul mon-
tajelor de
pu-
tere, bilan-
-.",...,..,...,., .. c. ener-
getic este
de '-- mai
im-

n cazul
puterilor
mar i
devine

Schema
este cea din figura 5, unde se vede (Continuare n nr. viitor)
13
-------PENTRU ANUL AL FIZICII-------
De ce trec undele
radio prin n
timp ce lumina, o

mai nu
poate . De
ce trece lumina cu
printr-ub bloc
de n timp ce
razele X s-ar putea
nu mai la fel de
. De ce undele
radio cu
pe la vreo 30
MHz nu pot trece prin
. Cum este
posibil ca un ohmmetru
PENTRU
ANUL
INTERNA
AL FIZICII
asupra cte unui conden-
sator ceramic pe care se
n
montaj, ntrebndu-se
cum este posibil ca
dielectricul acestuia
o valoare a
electrice, de
ordinul sutelor sau chiar
al miilor, de cele cteva
unui dielectric
In ncercarea de
a el
s-a lovit nu numai de
greaua accesibilitate a
unor insipide pline
de (expresie
de Einstein cnd conectat la un
al unui cablu coaxial
cu de 75 n,
idealizat (practic infinit
de lung realizat din
materiale supracon-
ductoare) indice
tot 75 n, nu o rezis-
. Cum
se faptul un
rezistor, de
bobinat, va prezenta
la borne o foarte
tensiune electromo-
toare ce a stat
conectat un timp la
bornele unei surse de
tensiune
. De ce un condensator
electrolitic
scurtcircuitat timp de
. secunde nu
poate fi
cat complet? (com-
portare ntr-o
mai la
condensatoarele ne-
polarizate
Ce este ntre
acest fenomen
''tan-
genta unghiului de
pierderi"? . Este posi-
bil ca, cel teoretic,
un radio
un receptor a fost acordat
pe sa de emisie? (pentru
mici, se poate demonstra
BOBINELE
chiar practic acest lucru folosind HELMHOLTZ
mont?je . .
un circuit paralel LC realizat din
materiale supraconductoare, cu
bobina miez condensatorul
cu vid, ar avea un factor de calitate
infinit? nu, de ce nu?
seria de acest fel
poate continua. Cer iertare cititorilor
le-am strnit curiozitatea, dar
nu pot le dezbat n articolul de
Motivul pentru care le-am
expus aici este Dez-
voltarea electronicii a
punerea n chiar la nivel de
14
MARIAN
amator a multor efecte fenomene
din dar din sub imperiul
utilitariste moderne
posibilitate a fost aproape
total ratndu-se astfel una
dintre cele mai de
a fizicii. Probabil cte un
amator va fi cu privirea
vedea un material cu
prea multe formule
prea fizic),
ci de utili-
care i-au
important este scopul
nu
fenomenelor colaterale.
n ceea ce
chiar "nici
o nu va

am preferat mai
departe de simpla realizare
a unui montaj, mergnd
pe linia pro-
funde a fenomenelor prin
ncercarea de a afla
unor
interesante sau chiar
intrigante Aca acelea de la
nceput. In acest scop,
cnd a fost posibil, mi-am
construit aparate mon-
taje cu care am putut pro-
duce fenomene fizice stu-
diabile sau care m-au
ajutat la investigarea unor
fenomene fizice. Astfel, chiar
cu caracter
pur teoretic
mai
In spiritul celor mai
sus doresc
prezint o lucrare care, printre
altele, ne va ajuta la redescoperirea
cmpului magnetic al
cel i mai mult dect
am putea crede. Este vorba despre
celebrele bobine Helmholtz, folosite
ca etalon de cmpuri slabe pentru
generarea unor
de o mare omogenitate. In forma sa
cea mai sistemul se
ca bobine inelare cu diametrul
mare, coaxial, la o
ntre ele cu raza bobinelor
pentru zona a
bobinajelor (fig. 1). Carcasele
se fac n mod din
coeficientului de
dilatare foarte mic al acesteia. Cei
TEHNIUM decembrie 2005
-------PENTRU ANUL AL FIZICII-------
care doresc nnobileze
lucrarea, pot folosi (mar-
mura este un mineral moale, care
poate fi prelucrat cu
cu ajutorul sculelor pentru prelu-
crarea metalelor, nici un pericol
pentru acele scule). Pentru nevoile
noastre vom recurge
la o mai cteva
inele dintr-un tub de PVC de
diametru mare, de des-
chis la culoare. Avem nevoie de
patru inele nguste late. Din
inelele late vom o
pentru ca inelele fi . strnse
introduse n interiorul
inele lor marginale, fIind lipite cu
adeziv pentru PVC. In figura 2 sunt
date dimensiunile bobinelor mele.
Modul de fixare a bobinelor pe placa
de precum restul
la alegerea amatorului, cu
folosirii doar a materialelor
nemagnetice: mase plastice, bronz,
sau chiar
cupru, ultimele neacoperite de nichel
sau crom, care sunt feromagnetice.
Vom avea ca bobinajele
umple ct de ct uniform fereastra
pe inelelor.
In figura 3 se schema unui
generator de curent constant pentru
alimentarea bobinelor. Valoarea
curentului se din P1. Evident,
bobinele vor trebui fie
de de sens;
la modul de nseriere.
formule sunt utile. Prima
valoarea magnetice n
punctul din centrul sistemului:
B = 8,9917x1 0-
7
[T],
n care I = curentul prin bobine
n A, N = de spire al unei
bobine, R = raza bobinelor n m.
A doua este
valoarea n orice punct x
de pe axa bobinelor:
B = 9x1 [1-1,152 x4/R4] [T] (2)
Coordonata
x se cin
centrul sistemului
(O :::; x :::; R/2).
Ultima
la cal-
culul abaterii de
la omogenitate
pe axa x. Pe axa
y, lucrurile stau
ceva mai bine,
cum se
vede n graficul
din figura 4, pe
care l-am extras
din lucrarea (1). I /C"., ',,';S7FX!
Tot din
TEHNIUM decembrie 2005
lucrare sunt prezentate n figura 5
graficele rednd valoarea cmpului
n de a dintre
bobine. Se cere, ndeplinirea
cu a a = R.
. Cteva cuvinte despre cmpul
magnetic al asupra
vom face primele
un locuitor al noastre ar
dori vizualizeze mental liniile de
cmp, atunci el ar trebui ima-
gineze o de linii aproximativ
drepte paralele, care ies din
sub un unghi de circa 62cu
planul orizontal care se pierd n
Liniile sunt nclinate
sud, cum putem deduce din
figura 6, n care se mai
sursa liniilor de cmp se la
mare adncime. Valoarea medie a
magnetice pentru
este de circa 47 000 nT.
diurne ajung la 15-20 nT
sunt datorate aproape n exclusivi-
tate unor cauze atmosferice
ionici de mareele
atmosferice). Furtunile magnetice, a
este Soarele, produc
de vreo zece ori mai mari (cu
aparatul nostru se pot observa).
a componentei
interne a cmpului magnetic terestru
este de-a dreptul
aproape de gndit. Totul se
petrece ca cum cineva ar fi
n centrul un magnet
puternic sau o par-
de curent, realiznd un scut
magnetic pentru particulele cosmice
ionizate. In acestui scut,
de pe probabil ar dis-
deoarece atmosfera
nu ar putea tot acest bombar-
dament ionic.
Pentru noastre sunt
necesare speciale, mai
ales vrem mergem
limitele aparatului. Nu
trebuie avem n nici
surse magnetice, nici corpuri fero-
magnetice voluminoase (atrag
asupra diverselor corpuri
mascate, cum ar fi resorturile unui
pat), primele crend cmpuri neo-
mogene care nu mai pot fi compen-
sate, iar ultimele distorsionnd local
cmpul magnetic terestru, n final cu
rezultat. De asemenea, nu
trebuie existe n apropiere
autovehicule n ele crend
vrtejuri magnetice care
vor indicatorul. Destul de
poate fi de
curent alternativ a

acum
axa bobinelor pe
meridianului
magnetic trecem
un curent prin
bobine care
determine rotirea
acului indicator cu
90. n acest
moment curentul
are aproape va-
loarea
com-
ponentei orizontale
a cmpului magne-
15
-------PENTRU ANUL AL FIZICII -------
tic terestru (pe care o putem calcu-
la), dar mai trebuie facem mici
ale n plan orizon-
tal a axei bobinelor.
potrivim axa exact pe meri-
dianului magnetic (un mecanism de
reglaj fin ar fi binevenit), atunci vom
"dezorienta rea" aproape
a acului. acum
cu ct de sensibil este
aparatul nostru, acul rotindu-se la
unor cmpuri foarte slabe,
cum ar fi cele produse de un magnet
nu prea mic aflat la metri dis-
vom feri indicatorul
magnetic de de aer, putem
chiar spera facem
asupra cmpului magnetic
terestru.
O a bobinelor noas-
tre n determinarea cmpului
magnetic pe axa a unui
disc magnetic avnd
Teoria pentru dis-
mult mai mari dect diametrul
discului, valoarea cmpului este
invers cu puterea a
treia a de la magnet la
punctul considerat, B = k/d
3
.
Trecem la determinarea constantei k
prin lui B ntr-un aseme-
nea punct. Astfel, ce am com-
pensat cmpul terestru,
acest cmp suplimentar
de curent Cu for-
mula (1) cmpul produs de
bobine pentru de
curent, care este chiar cmpul B al
magnetului la d pe
apoi constanta k, ceea ce
va da posibilitatea cmpu-
lui n orice punct de pe suficient
de de magnet.
Bobinele Helmhaltz mai servesc
pentru etalonarea pentru
cmpurilor magnetice
slabe. Sper pot prezenta ct de
curnd modul n care ne putem con-
strui un senzor magnetic foarte sen-
sibil, cu care pot fi puse n
cmpuri magnetice chiar mai mici
de 1/100 din cmpul magnetic tere-
stru (astfel de senzori nu se
n
*
Suntem n Anul al
Fizici i, teoria mplinind
un secol de Una din vic-
toriile acestei teorii a fost eluci-
darea naturii cmpului magnetic,
16
care n este tot un efect rel a-
tivist. cu aprofundarea
noastre asupra
materiei , responsabilitatea
n folosirea acestor
A le folosi doar pentru a
trage vreun folos practic oarecare
din cutare sau cutare fenomen fizic
sau, mai a le pune n slujba
unor industrii cu efect de-
vastator, consider nu sunt idei
dintre cele mai fericit alese (aici

a industriei constructoare de auto-
turisme, a
un de cu
care s-ar putea nconjura globul de
trei-patru. ori!).
Ca (n sensul
major al cuvntului fizica
pe care un om
evoluat le va aprecia la o altfel de
valoare dect cea de impl i-
lor tehnologice sau "avanta-
jele" lor practice.
BIBLIOGRAFIE:
Ulrich Wiener, electrice,
voI. 1/ magnetice), Editura
1969
Figura 1. Bobinele Helmholtz.
R = 97 mm, N = 400 spire CuEm 0
0,22 mm. n centrul sistemului a fost
plasat un magnet cilindric foarte pu-
ternic (din materiale feritice mo-
derne), de 8 mm diametru, avnd

Magnetul a fost suspendat de un fir
sintetic foarte (cam 10 Ilm)
are un indicator
cilindrici, dar ceva mai mari nu
puternici , se pot procura de la
bobinele de cu miez saturat
din unele televizoare din uz,
iar fire foarte se pot n
anumite sintetice) . Sub
magnet a fost o de
)
cupru care la amortizarea
a La un
curent prin bobine de aproximativ
5,7 mA, componenta a
cmpului magnetic terestru este
ceea ce o va-
loare de circa 21 000 nT a acestei
componente. De remarcat n
zona magnetului neomogenitatea
cmpului bobinelor este mai
de 1/1000 OOO!
TEHNIUM decembrie 2005

A
sigurarea unei rezerve
de pentru uzul
se face
de obicei prin montarea unor re-
zervoare la o
umplerea lor, cu ajutorul unor
pompe, de la sursa de fn-
lacuri ori ruri etc. O
este cea a hidro-
foarelor, dar este
una n general
pel1tru consumuri mici de
In cele ce se prezin-
schema a unui mon-
taj care permite controlul
automat al pompei
de astfel nct nivelul n re-
zervor fie ntre
limite, asta
s-a optat pentru prima vari-
de asigurare a apei.
montajului
poate fi schema
n figura 1. pre-
supunem n rezervor nu se
montajul este alimen-
tat. In acest caz cele
logice inversoare, n tehnologie
CMOS, au la Ol, fapt care
trecerea tranzistoarelor
T1: T2 a ti ri storului TH n con-
Releul electromagnetic
Rl pompa PM, iar
aceasta va ncepe umplerea re-
zervorului cu Cnd apa va
atinge nivelul minim, fixat prin
senzorului SJ, poar-
ta P2 trece n 1 l, ceea
ce face ca T2 se blocheze, dar
TH n
curentului de deci
pompa n
Cnd apa atinge nivelul maxim,
fixat prin senzorului
SS, poarta P1 trece n
1 l tranzistorul T1 se
ceea ce duce la
curentului prin TH sub
valoarea de a
TH se iar
releul pompa. Starea
montajului va neschim-
cnd, n urma con-
sumului de nivelul scade
sub nivelul minim, cnd de
fapt se revine la
procesul de umplere a rezer-
se
In figura 2 este o moda-
litate de realizare a celor doi sen-
zori, SJ, respectiv SS. Pe o
din plastic, de tipul celor folosite
la electrice, avnd
lungimea cu
rezervorului, se prind co-
liere metalice (de preferat dintr-un
material inoxidabil). Paralel cu
de plastic,
colierele metalice, se po-
o la o dis-
TEHNIUM decembrie 2005
- - - - - - ----------
17
.. _-- --
-------- --------
de 10 mm. Att de la cele
coliere ct de la tija se
duc fire electrice spre o mon-
la partea.
nata peste nivelul maxim. Intreg
ansamblul se pe verti-
n interiorul rezervorului, iar cu
un cablu cu trei conductori se rea-
dintre regleta sen-
zorilor montajul electronic.
Reglajul celor nivele se face
prin culisarea colierelor metalice pe
de plastic. Trebuie mentionat
pe!ltru o a 'mon-
taJulUi, ansamblul senzorilor trebuie
curat. Este de preferat, deci,
ca montarea-demontarea senzorilor
r: rezervor fie se
ca apa nu este continnd
ori aluviuni, atunci' rezis-
de la intrarea P1
P2 vor fi n jurul va-
lorii de 100kn.
Montajul electronic prezentat n cele ce a
fost conceput telecomenzii n
televizorului, aparatului video, sis-
temului de aer etc. asupra altor obiecte
electrocasnice: electrice, ventilatoare actionarea
perdelelor etc. Cu alte cuvinte, amator n
final, un sistem de pornind de
la faptul deja este n posesia de emisie a sis-
temului. .
montajului poate fi
schema din figura 1. de tele-
comanda televizorului, de exemplu, este de ele-
mentul optoelectronic SFH 5110, care va face conversia
ei ntr-un semnal electric. Tot acest dispozitiv electronic
va face o amplificare o filtrare a semnalului electric
prin conversie. Semnalul la circuitului
511 O o foarte acest lucru per-
dintre receptorul
auxIliar sa fie de pana la 8 m. Forma lui este cea a unui
tren de impulsuri, n de
codarea la emisie. o amplificare a sem-
nalului de tranzistoarele T1 T2, apoi 01 02
trenul de impulsuri, condensatorul CX exe-
cutnd tensiunilor n final, pe emi-
T3, avnd aici rol de adaptor de
se va o tensiune de aproximativ 2,5V,
ct din tastele telecomenzii este
Blstabllul de tiP T, realizat cu ajutorul circuitului CMOS
de tip O, MMC 4013, este comandat de tensi-
prin tranzistorului T 4. Se poate constata
ca s-a aSigurat o a
acestui bistabil prin intermediul tasteiK, 'de
cnd trebuie facem asupra apara-
tunl telecomandate, dar nu avem la teleco-
manda ori ne n apropierea receptorului.
Elem.entul de al receptorului este un releu
18
RECEPTOR
AUXILIAR
PENTRU

Ing. MILIAN OROS
electromagnetic ale contacte trebuie suporte
puterile de lucru ale aparaturii telecomandate. Evident
pot alte elemente de bazate
pe tlnstoare on tnace, dar am preferat, pentru simpli-
tatea schemei, utilizarea unui releu electromagnetic. Tot
ca o dezvoltare a schemei receptorului, circuitu-
lui MMC4013 poate ataca un circuit de tip MMC4017,
cum este n figura 2, comenzilor
putndu-se extinde la 10, n sistem pas cu pas.
absorbit de montaj, n este de
aproximativ 10 mA. Acest lucru permite, se
alimentarea receptorului de la o baterie de acu-
mulatori, cu ca tensiunea de alimentare
fie mai mare de 5V releu-
TEHNIUM decembrie 2005
--------
o]
uun

o
....
o
o
;:t
TEHNIUM decembrie 2005
lui electromagnetic. De asemenea, se va recalcula
de a diodei stabilizatoare DZ SV1.
Personal, folosesc montajul pentru controlul
luminilor dintr-o schema de alimentare este
cea n figura 1; transformatorul utilizat este
unul de mici dimensiuni, datele lui tehnice fiind trecute
pe ntreg montajul a fost ncasetat ntr-o
din plastic, de tip LK 80X28, pe
de la magazinele de specialitate. In capacul
demontabil al dozei se orificiile necesare pen-
tru fereastra SFH, tasta K LED-ul care
releului. Pe interior, orificiul pentru
va fi acoperit cu o folie din plastic.
Am optat pentru de ncasetare pentru
a facilita nlocuirea electric,
al electrice dintr-o cu acest
telecomandat".
Avnd n vedere acest receptor auxiliar de tele-
nu face o discriminare a comenzii tipul
tastei la emisie, discriminarea va fi
prin a montajului e
cazul, prin obturarea corespunzptoare a ferestrei cir-
cuitului optoelectronic SFHS11 O. In cazul n care,
sensibilitatea receptorului este mare, se va-
loarea lui CX ori se intervine asupra
realizate de T1, T2.
19
-------------TEHNIUM PC-------------
Pentru marea majoritate a uti- Pentru utilizatori sunt necesare n
lizatorilor de PC-uri, portul paralel
cel serial sunt cele mai cunos-
cute. probabil portul
paralel a fost creat, din 1981,
ca o la portul serial,
realiznd un transfer de date mai
rapid (pe 8 de un singur
bit n cazul celui serial). La acea
vreme era destinat la
PC a imprimantei, ulterior proiec-
tndu-se pentru conectarea la
acest port a altor periferice.
n 1994 a fost adoptat standar- ELENA IULIANA ANGHEL,
dul IEEE 1284 de trans-
misie standard pentru o CIPRIAN ADRIAN STOICA,
mod curent primele trei moduri.
Comutarea ntre acestea se face
de utilizator, la nivel de
BIOS. Modul implicit este SPp,
acesta bine pe PC-
urile mai vechi sau la care sun
conectate periferice mai vechi.
pentru a se trece la
unul din modurile ECP sau EPP
sunt ca BIOS-ul respectivului PC
n meniu aceste
uni respectiv, periferica ce se
la acest port fie
pentru a comunica cu
PC-ul ntr-unul din aceste moduri.
n caz contrar apar conflicte
respectiv, erori n timpul transfe-
rului, chiar periferica
Facultatea de UPB
pentru PC"), care reglementeaza '
transmisia la nivelul portului para-
lel: modurile de comunicare, protocolul de comunicare,

acest standard, de mare
este cu vechiul port paralel.
Portul paralel este prezentat n mod curent pe un
PC printr-un conector cu 25 de pini, "tip (fig. 1)
el nu trebuie confundat cu cel tip RS 232 cu 25 de pini
"tip care este un port serial.
1
13 1


25 14
Modurile de ale portului paralel sunt pre-
prin standard (IEEE 1284) sunt n
de 5. Acestea sunt:
Modul compatibil SPP (Standard Parallel Mode)
sau Centronics, caracterizat printr-un sens de transfer
de la PC
Modul EPP (Enhanced Parallel Port), cu sens de
transfer ntre PC
Modul ECP (Extended Capabilities Port), _ tot bidi-

Modul Nibble;
Modul Byte.
Ultimele moduri un sens de
transfer de la spre PC.
este de PC.
In unele BIOS-uri se poate varianta
ECP+EPP, care nu este dar poate fi
n cazul n care periferica
In figura 2 este prezentat conectorul pentru impri-
Acesta corespunde standardului IEEE 1284-8.
Mai un Standard IEEE 1284-C pentru conector
de 36 de pini, cunoscut drept "conector de mare densi-
tate sau Centronics".
18
2

19
Trebuie acest port poate fi confundat n
mod curent cu cel serial (doar ca pentru nu se
poate face conexiunea mufelor de dife-
dar n mod cu o versiune de conector
de SCSI, un utilizator "insistent" poate face
conexiunea.
TEHNIUM decembrie 2005
----------LA CEREREA CITITORILOR----------
Prag. Ing. EMIL MARIAN
Transformatorul este o a cea nu nici o galva-
o modificarea parametrilor fapt la respectarea normativelor de pro-
energiei electrice preluate n regim alternativ (tensiunea a muncii n majoritatea
curentul) astfel nct consumatorul fie alimentat n Apare problema puterii electrice transmise con-
mod optim. sumatorului - de deci n final va-
Din anterior clar faptul loarea curentului maxim pe care transformatorul poate
transformatorul electric nu poate dect ali- debiteze n normale de lucru. La transferul
mentat cu o tensiune Ea va fi puterii electrice n regim alternativ se faptul
ulterior ca amplitudine unei impe- n trei tipuri principale, anume:
de prin care va circula n final un curent - puterea P = UI cos <p [W]
electric alternativ. Schema a unui transformator - puterea Q = UI sin <p [VAR]
monofazat este n figura 1. - puterea S = UI [VA]
Principiul de a transformatorului electric <p - defazajul dintre tensiunea U curentul 1, impus
se pe legea electromagnetice, de caracterul de a transformatorului.
anume: tensiunea electromotoare care apare la bornele Analiznd expuse anterior, trans-
ferul de putere de la sursa de energie
unei bobine cu miez feromagnetic este numeric cu spre consumator este reglementat de
viteza de n timp a fluxului magnetic care se tipul de
nchide prin circuitul feromagnetic al Orice transformator electric tre-
bobinei. buie cel bobine,
Cu alte cuvinte: anume:
- una care fluxul

E=- -
dt
unde:
magnetic variabil n circuitul feromag-
netic -
- a doua (sau chiar mai multe)
care realizeze conversia flux mag-
E = tensiunea electromotoare
netic variabil - tensiune electromo-
;:.:;; toare cu amplitudine bine
fi I o o bOI .
- = uxu magnetic vana I pnn
dt miezul feromagnetic al bobinei
Minusul de dintre ten-
siunea electromotoare fluxul magnetic.
Dar legea electromagnetice mai
o anume: un flux magnetic variabil poate
fi produs de o cu miez feromagnetic
cu energie de la o de tensiune alterna-
Cu alte cuvinte, cu o tensiune
putem prin intermediul transformatorului electric,
o a doua tensiune
ca amplitudine n vederea unui consumator
electric.
Din cele expuse un transformator electric
are obligatoriu un miez feromagnetic cel
bobine
Formele de ale tensiunilor electrice ale flu-
xului magnetic, toate variabile n timp, sunt
prezentate n figura 2.
Se tensiunea primare
este cu 90
0
de fluxul magnetic cu 180
0
de tensiunea secundare. .
Marele avantaj al transformatorului electric con-
I mai faptul ntre tensiunea pri-
TEHNIUM decembrie 2005
Transferul energetic nu se poate face oricum, ci
aplicnd n mod strict dintre puterea
/ miezului feromagnetic,
completate de de spire al bobinelor
conductoarelor de bobinaj.
Formula a tensiunii electrice alternative
este:
u(t) = UM sin (rot)
unde:
u(t) - tensiunea
UM - valoarea a tensiunii alternative
ro - tensiunii alternative, ro = 2nf
f - tensiunii alternative
t - variabila timp
toate definitorii din elec-
pentru tensiunea fluxul magnetic,
miezului feromagnetic
proprii transformatorului electric, n final:
U = 4,44 N.f.B.AFE
unde:
N - de spire al bobinei
f - tensiunii de
B -
U - valoarea a tensiunii suportate/generate
de orice
21
---------LA CEREREA CITITORILOR-----------.:::.
AFE - miezului feromagnetic
De aici general pentru trans-
formatoarele electrice,
U
1
N
1
=
U
2
N
2
unde:
U1 - tensiunea

primare
U2 = tensiunea de
la bornele
secundare
N1 = de
spire ale pri- I.VTt:;t';:
mare
N2 = de I , .... ..\:g;{.);;
spire al
secundare
Apare clar faptul
raportul tensiunilor
este direct ......................., ..... .
cu raportul
de spire al
prirpare secundare.
In
din pri-
11, 12, din
secun-
presupunem
puterea
de la
81' este cu puterea 82
consumatorului. Deci:
81 = 82.
U1
1
t =U2
1
2
Daca notam
e = f.B.AFE - de pe
pentru un transformator electric deja realizat fizic,

U1 = eN1
transformatorul fizic real o serie de pierd -
energetice NU 8E POATE TRAN8FE
ENERGIA FARA PIERDERI.
Ele sunt n general de trei tipuri, anume:
- pierderi rezistive (n bobine), P
w
;
- pierderi n miezul feromagnetic, PFE;
- pierderi suplimentare, P s.
PIERDERILE REZI8TIVE, Pw, se la pierderi
de energie din bobinajele transformatorului. nu uit
un conductor de bobinaj real are o rezisten -
r, deci conform celor "definite"
2 2
Pw = r1
1
1 + r2
1
2 + ... rnl
n
unde:
Pw - pierderile rezistive;
r1, r2, r.n - electrice
conductoarelor de bobinaj;
U2 = eN
2
nlocuind n ..... .................. ''''''
de mai sus:
eN111 = eN212
deci
1
1 N2
1
2
N1
Din ultima
raportul
electrici 11
12 este invers pro-
cu raportul
numerelor de spire ale
celor
Deci, pentru
putere elec-
un
mai redus de
spire al
secundare N2
automat posibilitatea
de a livra un curent 12
mai mare
de
Din nefericire,
22
TEHNIUM decembrie 2005
----------LA CEREREA CITITORILOR---------
. 11, 12, ... I
n
- nominali ai primare
secundare. ft
PIERDERILE IN MIEZUL FEROMAGNETIC sunt
ele de trei tipuri, anume:
- pierderile prin efectul de histerezis, PH, pro-
cu aria ciclului de his-
terezis ce remagnetizarea unui miez de fier
cu tensiunii alternative de
- pierderile prin turbionari (FOUCAULT), pro-
cu
tensiunii de
- pierderile prin anume
volumului miezului feromagnetic, cu
din miezul feromagnetic (Ia transfor-
matoarele mari).
PIERDERILE SUPLIMENTARE o cate-
gorie "mai aparte" de pierderi datorate armonici lor tensi-
unii curentului electric livrat de transformator.
nu fluxul magnetic util, <l>U' produce de
fapt transferul energetic electric-magnetic generat de
a transformatorului. Mai apare
fluxul de dispersie <l>D' care se mai nchide prin aer
sau piesele de fier ce transformatorul. Ca
urmare, de calcul deduse anterior se
fundamental. In concluzie, suma pierderilor totale ale
transformatorului, PT, va fi:
PT = Pw + PFE + Ps
Ca urmare a celor precizate, tensiunea
de transformatorul electric "n gol"
nu mai practic nici pe departe valoare
cu tensiunea "n (atunci cnd transfor-
matorul pe energie
Acest fapt n final un considerent major la
proiectarea transformatorului electric.
A nu se confunda tensiunea "n gol" cu tensiunea "n
Totul depinde de caracterul de
pe care transformatorul energie elec-
In figura 3 sunt prezentate tensiunii
livrate de un transformator electric de la ''n gol"
la cazul practic "n Am prezentat trei cazuri
definitorii n ceea ce de
- pur (cos <p = 1), diagrama 1;
TEHNIUM decembrie 2005
- (cos <p = 0,7 ind), diagra-
ma2;
- (cos <p = 0,7 cap), dia-
grama 3.
Se n cazul sarcinii rezistive, tensiunea n
scade cu Ea scade mai mult n
cazul sarcinii rezistiv-inductive n cazul sarcinii
rezistiv-capacitive (condensatorul electric este practic
un rezervor de energie
Din diagramele prezentate proiectantul
mai ales realizatorul unui transformator trebuie
CLAR:
- valoarea puterii electrice active transmise impe-
de (tensiunea curentul);
- tipul de (care energia
de consumator).
Problema constructorului de transformatoare elec-
trice (amator sau profesionist) este alta, anume:
pentru un consumator de bine
definit, realizeze practic un transformator ct mai
bun, cu randament maxim implicit pierderi minime.
CUM?
Nu degeaba am prezentat anterior considerentele
teoretice care privesc principiul de al trans-
formatorului tipurile fundamentale de pierderi ale
acestei electrice.
TOATA "ARTA" n realizarea pentru
o putere bine a unui transformator electric ce
pierderi ct mai reduse. nu este sufi-
o proiectare "foarte ci utilizarea unor
materiale electrotehnice care n final la
pierderi minime.
TOATA LUMEA a unui
transformator electric monofazat, de putere relativ
la cca 400 VA), realizat cu bobine dispuse pe o
(sau carcase) miez feromagnetic, realizat din
tole E+I, E+E, F+F etc. Tolele sunt realizate din
avnd un nivel de pierderi constant, indiferent
de fluxului magnetic util. Numai pentru nivelul
tehnicii actuale, o
deoarece:
- transformatorul un
23
----------LA CEREREA CITITORILOR-------------..
24
TEHNIUM decembrie
----------LA CEREREA CITITORILOR----------
destul de mare de spire, ceea ce automat
pierderilor rezistive Pw;
- pi erderile feromagnetice drastic valoarea
magnetice de lucru practic se ajunge la un
iez magnetic de dimensiuni mari, cu pierderi PFE
apreciabile;
- un miez magnetic cu mare
automat o cu mare, deci o
I gime mare a conductoarelor de bobinaj, deci rezis-
anle electrice echivalente mari, ce Pw aprecia-
ile;
- fluxul magnetic de dispersie (din afara miezului
feromagnetic) este apreciabil cu
magnetice, fapt care n final randamentul
formatorului.
CE SE POATE FACE?
Di cele expuse anterior faptul NUMAI uti-
d un miez feromagnetic cu pierderi ct mai mici
em realiza practic un transformator electric perfor-
ant Un miez feromagnetic cu pierderi reduse
a o at
- posibilitatea de a lucra cu o mult
, are dect la transformatorul
1T);
: unea miezului magnetic va fi mult mai
gimea conductorului de bobinaj va fi mult mai
ca, ecj automat am pierderile rezistive Pw.
I . 'a este transformatorul electric cu miez
e 'c toroidal. Un miez magnetic performant nu se
poa: e realiza dect folosind o cu pierderi
c . reduse.
E ' acest tip de a fost de mult
real' i in n transformatoarelor elec-
s a energiei electrice (sute de kVA sau
TEH tUM decembrie 2005
mai mult). Altfel, transformatorul de devine o
care nici nu se mai poate
transporta gabaritul greutatea normale de
lucru ale ferate).
Tabla cu un nivel de pierderi foarte redus
este de toate standardele internationale
CU Fabri-
carea ei una dintre cele mai complexe
tehnologii metalurgice moderne.
Benzile din cu sunt
materiale feromagnetice care n cca
3,25% siliciu, special concepute pentru realizarea
miezurilor feromagnetice ale transformatoarelor elec-
trice cu pierderi ct mai reduse. magnetice
speciale (ce pierderi minime) , de posibili-
tatea unei magnetice de valori ridicate
(8=1 ,6 T) sunt realizate printr-un procedeu metalurgic
deosebit de complex. EI include de o
orientarea din banda de
WEISS-BOLTZANO) CU
9R!STALINA DE MAGNETIZARE
(FARA PIERDERI ENERGETICE MARI),
PARALELA CU DE LAMINARE A TABLEI.
Mai precis, de cristali zare a fierului este
astfel nct "muchia" cubului devine cu
de laminare a tablei silicioase, iar planul diago-
nal al "cubului" paralel cu benzii. Pentru uti-
lizarea a acestui tip de este
absolut necesar ca tolele transformatorului fie
deQitate strict paralel cu de laminare a acesteia.
In figura 4 este o fotografie a structuri i
cristaline proprii tablei sl icioase cu Ea a
fost folosind un microscop electronic cu laser.
Se imediat (pentru un metalurgist ce are funda-
25
---------LA. CEREREA CfTITORILOR------------...;
de Fl'ancklin
mentate de chimie structura
a "cristalelor' ce n final propri-
magnetice ale acestui tip de
Rezultatul este cu cel 75% a
pierderilor n fier, de tabla
este unui paralelism
strict ntre de laminare a tolelor cmpul mag-
netic al viitorului transformator, construit cu acest mate-
rial electrotehnic deosebit de bun.
Se mai benzilor
de de acest tip se cu
straturi succesive de acoperire, anume un "film" de sti-
un strat de la tempe-
raturi de 800
0
C). Evident "acoperirea" cu acest
material electroizolant, se un tratament ter-
mic de recoacere, ce detensionarea tablei sili-
cioase.
a avea de a face COMBINA-
TULUI DE INSTI-
TUTULUI DE CERCETARI METALURGICE, INSTITU-
TULUI DE PENTRU
ELECTROTEHNICA, amintim acest ''triumvirat'' a
elaboreze n anul 1984 o pen-
tru transformatoare electrice de putere, -
chiar la fel de ca - cu cea a firmelor

26
Din tabelul 1, congruent cu cel prezentat de firmele
se dimensiunile, mai ales
fizice ale tablei silicioase
magnetice garantate propri-
magnetice tipice sunt prezentate n tabelul 2
tabelul 3.
n figurile 5, 6, 7 sunt prezentate diagramele pierde-
rilor specifice de remagnetizare, diagramele
magnetice magnetice relative dia-
gramele puteri i aparente specifice de remagnetizare,
pentru cele tipice ale energetice
din lume (50 Hz, 60 Hz), extrem de utile unui construc-
tor amator evident, celui profesionist) de bobine cu
miez feromagnetic sau transformatoare electrice cu
miez feromagnetic din de acest tip.
Desigur cont de considerentele expuse ante-
rior, la care se graficele diagramele prezen-
tate, orice constructor de electrice poate dimen-
siona lejer un transformator toroidal cu miez feromag-
netic realizat din cu La
ora programe de calcul bine puse la punct
(vezi INTERNET-ul), nct o pe tastele
calculatorului, n cteva minute transformatorul toroidal
fie proiectat rapid "n splendoarea lui".
Dar ce ne facem cu miile (sau poate chiar zecile de
mii) de constructori amatori care vor realizeze practic
TEHNIUM decembrie 2005
----------LA CEREREA CITITORILOR----------
un transformator toroidal performant, ajutorul com-
puterului?
Apelnd la proprie de inginer elec-
trotehnician (numai cca 30 de ani) de proiectare a
electrice, voi prezenta un breviar de calcul re-
lativ simplu al transformatorului toroidal cu miez din tole
feromagnetice, extrem de util elevilor din
preuniversitar cu profil electrotehnic, constructori ama-
tori de aparataj electrotehnic, dar care
TEHNIUM decembrie 2005
doresc o realizare
transformatorul toroidal construit
mele este cu cca 30% mai mic ca gabarit
dect transformatorul iar randamentul lui
este cu 25-40% mai mare dect al transformatorului cla-
sic. Aceste considerente practice impun realizarea nen-
a transformatorului toroidal cu miez feromag-
netic.
(Continuare n nr. viitor)
27
----------LA CEREREA CrrrrORILOR-------------oI
28
TEHNIUM decembrie 2
-------------------------------HI-FI-------------------------------
SPl
Ing. AURELIAN MATEESCU
Sub denumire sunt recunoscute de cei
mai montajele care domeniul de lucru al
difuzoarelor montate n Mai
corect, acestea se numesc pasive de separare a
difuzoarelor, cont de separare
active (electronice) , care sunt introduse n acustic
naintea amplificatorului de putere. Prezenta abordare
nu va cuprinde dect sfaturi practice n abor-
darea acestei probleme, bazate pe proprie
pe numeroasele materiale pe care le-am studiat uti-
lizat de-a lungul timpului, a recurge din nou la for-
mule matematice de calcul, mai ales n timp,
acestea au fost publicate de mai multe ori n paginile
revistei.
Trebuie spus
proiectarea filtrului pasiv un procentaj nsem-
nat din unei incinte de calitate, unii lansnd,
un pic mai hazardat, un procentaj de peste 90%! Atunci
cnd nu dispui de traductoare acustice de calitate, care
ofere posibilitatea de a te ncadra n cazul (mai mult
sau mai ideal, n mod sigur, unui rezul-
tat decent este de abilitatea celui ce
incinta de a manevra cu datele
tehnice de care dispune.
Elementele care trebuie luate n calcul sunt extrem
de multe complexe:
- caracteristicile electrice acustice ale traduc-
toarelor;
- tipul incintei, a acesteia;
- dintre traductoare modul de amplasare
temporal pe incintei pentru defazajelor
dintre traductoare unei corecte a sem-
nalului reprodus de etc.
Pentru un bine dotat cu aparatura de
control chiar prin utilizarea unor
programe de simulare determinare a parametrilor
foarte sofisticate, care au n vedere un mare de
parametri, depinde de succesive ale
teste de multiple. Cum, n final,
cei mai mari constructori testele de
ca o parte definitorie a deciziei asupra
finale, pe este construc-
torul amator lucreze, avnd n vedere foarte
pot permite accesul la un minim de dotare In
plus, degeaba atta dotare auditoriul nu
este De aceea sunt att de multe firme pro-
duse, ca alege! Atunci cnd faci singur incin-
tele, important este sunetul lor nu te
--

de care, n lor, cred
numai o eventual cea pe care o ei,
poate produce incinte de calitate.
ce va citi cele ce constructorul unei
incinte va de ce nu am recomandat nu voi
recomanda utilizarea de separare
care se prin magazinele de compo-
nente electronice. In plus, regula!
Cum se atunci cnd vrem construim o
trebuie decidem cte
va avea incinta dispunem de sau putem
procura traductoarele adecvate. Vom considera am
optat pentru o cu deci cu un woofer
un tweeter, dar, ce este valabil pentru
o cu N nainte de a setul de
traductoare, trebuie ca cele traduc-
toare unele minimale:
- caracteristica de a celor difuzoare
fie ct mai ,
- preferabil, SPL-urile celor difuzoare fie
egale. nu sunt egale, SPL-ul tweeterului poate fi
mai mare, dar nu se pot utiliza SPL-ul
wooferului este mai mare dect al tweeterului, pentru
domeniul de redat de tweeter va avea o pre-
siune mai prin "lipsa naltelor"!
Invers, posibilitate de relativ
- caracteristica de a celor
difuzoare trebuie fie pe minimum octave
n zona n care vom plasa de a filtrului
pentru a evita distorsiunile.
ntreprindere este practic atunci
cnd difuzoare ca pe cartofi,
sfaturile e de 4 (ohmi) e de
e de 8 (ohmi) e de n rest puterea
Am mai spus o repet, cu
bobinei wQoferl:llui (vezi numerele anterioare ale revis-
tei), lucrurile se radical, de sub control
inclusiv comportamentul de separare!
ce am traductoarele am stabilit
toate elementele constructive ale incintei, inclusiv
constructive pentru reducerea defazajelor -
panoul frontal nclinat, montarea wooferului pe inel de
panou frontal n trepte etc. - va trebui abor-
de separare. Servindu-ne de ca-
racteristica de a celor traductoare ce
incinta, putem alege care convine cel
mai mult. Cum de ordinul I au o
(6 traductoare cu caracteris-
tici mai greu de ntlnit la modelele de serie mare,
majoritatea constructorilor de ordinul
II, dintre care tipul Butterworth este predominant n uz.
Indiferent de "n caz
ideal, cnd parametrii electro-acustici .
ntrunesc toate pentru calculul clasic
la de (fig. 1), atunci su
cu norocos. Problema apare atunci cnd se
"pe blind", nu se cunosc carac
teristicile traductoarelor nici nu se pot prin nic'
magazinul nu le are, importatorul nici att et
In acest caz n cea mai grea: n
apela la o sau un laborator capabil
parametrii , nu gect lucra:
cu de rigoare! In acest caz va
ntr-una din date ca exemplu mai jo
remediu la kitul de traductoare n
- cele caracteristici de nu se ntre-
(fig. 2), ceea ce conduce la o semnifica-
a reproduse de chiar nu s
filtru;
- distorsiuni majore ale caracteristicii de
la unul dintre traductoare, dar nu se poate
evita domeniul n prin alegerea a
de (fig. 3);
- wooferul o puternic ascen-
suficient prin RLC (fig. 4);
- wooferul are valoarea SPL-ului mai mare dec
A
tweeterul (fig. 5).
este n realitate lucrurile pot fi m -
complexe, mai dificile, din care recomand ca
abordarea de incinte se atunci cn
se dispune de Copierea
unei incinte de a dispune de traduc-
toare de separare nu o
Utilizarea unei de separare de la firmele profe-
sionale nu o pentru au fo
construite pentru o a unor anumite
traductoare, cum de separare dintr
"de nu se dect la traduc-
toarele care au echipat incinta, fiind pentru
acestea. Din motive nu recomand nici utilizarea
unor vndute prin magazine: nu se ce
de au, nici ce tip de filtru este, nici punc-
tul de mbinare al celor caracteristici, ba se m -
sunt universale, indiferent de
traductoarelor. Ct despre pe care le pot da
... mai bine nu mai nimic.
Un abonament la revista TEHNIUM, o pri
anticariate pot ajuta n documentarea dv. pentru a
aborda n de de
separare.

Student VASILE-ION DIACONESCU, Tg. Jiu
Vasy 0070yahoo.com
Controalele digitale
sunt foarte frecvent ntl-
nite n ultima vreme au
nlocuit, n multe cazuri,
comenzile analogice.
Montajul prezentat poate
fi folosit de cei care dis-
pun de amplificatoare de
medie mare putere; el

trele stereo analogice.
redus de com-
ponente, alimentarea la
tensiune timpul
de foarte bun fac
acest digi-
tal foarte util.
Montajul este construit n jurul
circuitului integrat LC7533, produs
de firma Sanyo. Volumul se poate
regla n 16 trepte (nivele). Ali-
mentarea se face la 5V cu ajutorul
unui stabilizator 7805 n
TO-92, consumul circuitului fiind
destul de redus. O tensiune de 12
sau 14,4 se poate aplica pe
intrarea cu VDD. A nu se con-
funda tensiunea de pe
de alimentare cu tensiunea
de la lui 78L05 (5V), pentru
aceasta neexistnd o sepa-
de Montajul cu LC7533
se poate lega n paralel, cu un
modul amplificator, fiin punct de
vedere al In acest fel nu
mai este nevoie de construirea unei
surse separate de alimentare.
Semnalele de intrare se pe
TEHNIUM decembrie 2005
31

pinii 4 12, prin intermediul celor
condensatoare electrolitice.
Semnalul introdus pe pini
poate proveni de la unei
de sunet a unui PC sau de la
unui preamplificator. Cele
se pe pinii 7 9. Prin
analogie, se poate spune acestea
sunt de fapt cele "cursoare" ale
digital stereo de pe
care se culege acum semnalul. De
aici, semnalul se poate introduce pe
bornele de intrare ale unui amplifica-
tor final audio. Cele
(R1, R2) conectate la pinul VM pot
fie cuprinse ntre 10kO 100kO,
dar de exemplu, una se alege
de 47kO, va fi tot de
valoare pentru a diviza ten-
siunea de alimentare cu 2,
la acest pin, n cazul unei
asimetrice.
32
Se ca LC7533 fie
montat cu un soclu pentru
o nlocuire n caz de defect.
Valorile componentelor sunt cele
indicate pe iar acestea nu
trebuie fie de precizie mare;
rezistoarele pot avea 0,25 W sau 0,5
W (n acest caz un ocupat
mai mare) condensatoarele elec-
trolitice o tensiune de
de minimum 12 V. Nu este nevoie de
un radiator pentru 7805 se va
folosi unul n capsula T0220 n
niciun caz, pentru LC7533, puterea
de acesta fiind de maximum
100 mW.
Se vor folosi obligatoriu butoane
normal-deschise (cu revenire). Se
pot utiliza butoane cu
cele de la panoul frontal al televi-
zoarelor sau butoane de la CD
playere etc. Se va evita utilizarea
unor butoane care au un contact
imperfect. n cazul simu
tane a celor butoane, cel pe
tru UP volumului) are p .
oritate. Practic, volumul va
la limita va
acolo se butonul
UP se ncepe buton
lui de DOWN volumului
Nu s-au montat cele contacte
pe cablaj, utilizatorul avnd posibi
tate a de a le pune mai departe
montaj cu ajutorul a trei conduc
toare. Se poate opta pent
montarea butoanelor pe o -
de cablaj apoi legarea
acesteia la modul prin intermedi
conductoarelor. Trebuie
ntreruperea
acest integrat nu ultima
valoare a volumului. n schimb
utilizate, S
o pornire cu nivel
volumului aproape de minim.
montajului va avea 1
borne (3 de intrare, 3 de 2 de
alimentare 3 pentru cele dou-
butoane de control) . Acestea su
marcate pe cablaj prin
care sunt trecute denumirile lor.
Dimensiunile ale piesei
sunt 1: 1, pentru condensatoarele
electrolitice folosindu-se capsule
mai mari. Capsulele pentru rezis-
toare corespund unor puteri de
0,5W.
Schema montajului este
pag.33.
BIBLIOGRAFIE
1. www.alldatasheet.com
2. Tehnium, iunie 2004, articol
pag. 61
Lista de piese


f.lF/25V
f.lF/25V
f.lF/25V
f.lF/25V
f.lF/25V
f.lF/25V
f.lF/2SV
nF/25V
f.lF/25V
nF/25V
R1, R2, R3, kO
SOCLU 16 PINI
2 BUTOANE NORMAL DES-
CHISE (CU REVENIRE)
TEHNIUM decembrie 2005
-----------------------------HI-FI-------------------------------------------
TEHNIUM decembrie 2005
33

(Urmare din nr. trecut)
1.5. Redarea mag-
netice
Pentru redarea semnalului audio
pe banda

aceasta se prin capu-
lui magnetic de redare, obligatoriu
cu cu care a fost tre-
prin capului magnetic de
nregistrare. mag-
netice remanente BREM
ale fluxului magnetic ce se
nchide prin banda
capul magnetic de redare. Intrefierul
capului magnetic de redare este
constructiv mai mic dect cel al
capului magnetic de nregistrare. n
momentul ntrefierul
liniile de ale fluxului magnetic
se prin miezul feromag-
netic al capului magnetic de redare.
Prin lui, capul magnetic
de redare trebuie asigure fideli-
tatea semnalelor electrice determi-
nate de a benzii
magnetice BRAF. In caz contrar, la
redare apar distorsiuni de
distorsiuni neliniare THD foarte
dificil de asupra
electrice a preamplificatorului
ce succede capul magnetic de
redare. Banda induce o
tensiune electromotoare n momen-
tul trecerii prin capului magnetic
de redare:
E=k<1>RAFf=<1>(f).f
unde:
<1>(f) = fluxul magnetic generat de
banda
<1>RAF = amplitudinea cmpului
magnetic
f = tensiunii induse
k = de
tate
34
INREGISTRARE
si REDAREA
,
..
MAGNETICA
A SEMNALELOR AUDI
Pagini realizate de prof. ing. EMIL MARIAN
se presupune carac-
teristica de nregistrare a benzii
magnetice, amplitudinea fluxului
magnetic <1>RAF
independent -de semnalu-
lui audio nregistrat. Se
amplitudinea tensiunii electromo-
toare E, cu
semnalului
printr-o
E=k'<1>RAFf
Deoarece la o
se raportul celor
tensiuni E2/E1, deci amplificarea
pe este de 6dB.
forma
a tensiunii electromotoare
generate la borpele capului magne-
tic de redare. In realitate,
unei de factori ce se vor
examina ulterior, cu
tensiunea electromo-
toare de capul magnetic
de redare impor-
tante n ceea ce ampli-
tudinea, iar caracteristica de transfer
o

1.6. Ecranarea
Cmpurile magnetice exterioare
perturbatoare (motor, transformator,
de alimentare etc.) pot induce
n capetele magnetice de imprimare
redare tensiuni electromotoare
perturbatoare, manifestate la redare
printr-un zgomot de fond deosebit
de
Pentru a reduce la acest
lucru, se iau o serie de de
n ceea ce forma
dimensiunile capetelor magnetice
de imprimare redare, concomitent
cu lor
ecranarea a
surselor de zgomot. Aceste
de nu reduc la m'
cmpurilor magnetice
turbatoare exterioare.
tui fapt este utilizarea
ecrane magnetice pentru
magnetice de imprimare t'or1I!:1I"11.
Aceste ecrane sunt
dintr-un material cu permeabil
mare.
purilor magnetice perturbatoare
n feluri:
..:..
ecranului (comparativ cu relu
dintre ecran capul
netic) cea mai mare parte a . .....
lui magnetic perturbator se
prin ecran, a intra n mi
magnetic al capului magnetic;
- cmpul magnetic pertu
variabil n timp, n
unor turbionari,
la rndul lor un cmp
netic de sens contrar cmp
atenundu-I n cea mai
parte.
Efectu I de ecranare dat
turbionari depinde
rezistivitatea materialului din
este ecranul mag
de permeabilitatea sa
cmpului magnetic pe
bator de
de ecranului. La
(sute de Hz),
bionari n m
ecranarea. In cazul
turbionari de n
(mii de Hz), lor este imp -
poate ameliora n mod
cludent ecranarea. Pentru evaluar
este stabilit co
cientul de ecranare, care reprezi
raportul dintre tensiunea electrom
toare perturbatoare Ep
cmpul magnetic neecranat ten -
TEHNIUM decembrie 20
-----------------------------HI-FI-----------------------------
unea electromotoare Epe n
cmpul magnetic ecranat:
A(dB)=20 10gJ:JLEE
A pe
In urma acestor experi-
mentale a rezultat efectul de
ecranare repede cu
grosimea ecranului, care
n continuare a grosi mii
acestuia nu mai este
Utilizarea unor ecrane prea groase
este din punct
de vedere constructiv. Este mult mai
avantajos a utiliza o serie de ecrane
succesive ntre
ele. Cu un singur ecran avnd per-
meabilitatea
= 5000 se atinge un coeficient de
ecranare de 40 ... 50 dB. Cu ct per-
meabilitatea a materialu-
lui din care este ecranul
magnetic este mai mare, cu att
coeficientul de ecranare are valori
mai mari. Din acest considerent se
practic ecrane magnetice
din permalloy sau alt
material cu magne-
In vederea
unei bune n domeniul
nalte, se pe
un ecran de permalloy un al
doilea ecran suplimentar din cupru.
de ecranare a cuprului
cu iar
cu ct ecranul este mai gros cu att
de la care ncepe
de ecranare este mai
In figura 17 se modul de
n de ecranarea
Diagrama 2 este
pentru un cap magnetic ecranat
doar cu un ecran de permalloy.
Diagrama 3 se n urma
TEHNIUM decembrie 2005
folosirii a ecrane din permalloy.
Un coeficient de ecranare de cca 20
dB se folosind trei ecrane
succesive din permalloy - diagrama
5. n locul ecranului interme-
diar din permalloy se un
ecran din cupru, ecranarea n banda
joase scade foarte
iar la foarte nalte se
obtine un efect favorabil - diagrama
4. In mod practic se alege o
de ecranare n de
finale pentru cele
capete magnetice n ceea ce
coeficientului de
ecranare.
1.7. Distorsiuni
care apar n timpul procesului de
nregistrare redare
Att la nregistrarea, ct la
redarea stocate pe
banda s-au o serie
de
pentru explicarea ct mai a
modului de lucru a fenomenelor
fizice care se petrec n
acest timp. Concluziile tre-
buie suplimentate cu o serie de
n scopul
punerii n Aa aspectelor
practice ale In timpul pro-
cesului de nregistrare redare
apar o serie de
fenomene perturbatoare, de care
trebuie cont pentru ca
lor fie Cele mai impor-
tante cauze care cali-
tatea unei magnetice
sunt
- distorsiunile de
- distorsiunile de neliniaritate;
- zgomotele;
- -----
- efectul de copiere a
magnetice.
Distorsiunile de care apar
n timpul procesului de nregistrare
redare se
cauze:
- efectul ntrefierului capului
magnetic de nregistrare;
- efectul de autodemagnetizare;
- efectul de al
functie de
,
- efectul imperfecte a
benzii magnetice;
- dimensiunile finite ale ntre-
fierului capului magnetic de redare;
- relative ale capetelor
magnetice.
1.7.1. Efectul ntrefierului ca-
petelor magnetice
La nregistrarea cu polarizare de
curent continuu s-a presupus
lungimea ntrefierului capului mag-
netic de nregistrare este foarte
n raport cu lungimea de
a semnalului audio nregistrat.
Conform acestei ipoteze, intensi-
tatea cmpului magnetizant HAF nu
n timpul trecerii unei parti-
cule elementare proprii benzii mag-
netice prin dreptul ntrefierului.
Acest fapt nu se poate realiza prac-
tic cauze:
- un ntrefier prea ngust este
dificil de realizat tehnologic;
- o prea mare a benzii
magnetice un consum mare
al qcesteia
In mod practic, magne-
BAF n dreptul ntre-
fierului. lungimea ntrefierului
devine cu lungimea de
a semnalului audio nregistrat,
apar distorsiuni importante ale aces-
tuia. presupunem lungimea
ntrefierului capului magnetic de
nregistrare este cu
din lungimea de a semnalului
audio .util ce se pe
banda In momentul n
care particula elemen-
trece prin ntrefierului, va-
loarea magnetice BAF
poate varia de la maximumul pozitiv
la minimumul negativ. Intruct
la nregistrarea cu polarizare de
curent continuu sensul cmpului
magnetic de polarizare Hp este tot-
deauna
BREM este
totdeauna de valoarea po-
pe care o ia cmpul magnetic
total n timpul ct particula magne-
parcurge cmpul de nregis-
trare. Chiar n momentul tre-
cerii prin ntrefierului cmpul
magnetic se (scade),
oricum particula
de valoarea corespun-
a cmpului magnetic maxim
35
--------------------------------HI-A---------------------------------
Hp + Hmax, la valoarea BREM max.
ntre timp cmpul magnetic
valoarea la Hp-Hmax, att
timp ct particula n
ntrefierului,
cu care a fost magneti-
la valoarea BREM
max. n locul unei dia-
grame sinusoidale n ceea ce
forma de a
remanente BREM,
unui semnal de cu
de apare
practic o magnetizare cu o de
ce distorsiuni
foarte importante. Practic,
din forma a
magnetice remanente ABREM este
puternic In figura 18
s-a reprezentat cazul n care
ntrefierului este cu
din lungimea de a semnalului
al:ldio sinusoidal. Diagramele se
ntocmesc practic prin reprezen-
tarea a sinusoide normale, cu
lungime de care sunt
decalate ntre ele cu valoarea
8 = ').)2.
n de dia-
gramele din figura 18 (8 = ').)2 prin
realizarea unei extinderi a con-
grafice) se de la
o a ntrefierului cu
lungimea de a semnalului
audio pentru nregistrat, diagrama
magnetice remanen!e
BREM devine practic o In
semnalul electric
la redare este nul (doar un
zgomot mare de fond). Efectul ntre-
fierului la nregistrarea cu polarizare
de curent continuu nu numai
distorsionarea a semnalu-
lui nregistrat, dar atenuarea
acestuia pe
In momentul n care se
egalitatea dintre
ntrefierului lungimea de
a semnalului nregistrat,
la care nregistrarea nu
mai este se
de nregistrare la
polarizare n curent continuu.
nu se poate amelio-
ra dect prin vitezei benzii
magnetice, fapt limitat din conside-
rente economice. clar pe
zgomotul de fond cauzat de
neomogenitatea benzii magnetice,
nregistrarea ei folosind polarizarea
n curent continuu este
efectului de ntrefier, care
atenuarea semnalului
unor distorsiuni importante
ale -acestuia. Din aceste conside-
rente, metoda de nregistrare cu
polarizare n curent continuu nu se
mai dect pentru semnale
audio cu banda de foarte
(dictafoane,
36
TFF etc.).
La nregistrarea cu polarizare de
s-a emis ipoteza
simplificatoare potrivit sem-
nalul de nu
n momentul trecerii unei particule
elementare proprii benzii magnetice
prin ntrefierului capului mag-
netic de nregistrare. Concomitent,
cmpul magnetic este presupus a
avea o la capetele
ntrefierului A tan-
In momentul n care
ntrefierului devine compa-
cu lungimea de a sem-
nalului de destinat
consi- I
dernd forma de
a
cmpului magnetic
din ntrefier, distor-
siunile
remanente BREM
sunt mult mai mici
dect n cazul
n curent
continuu. Acest
lucru se prin
faptul polari-
zarea n curent
alternativ de
gene-
un cmp
magnetic de polari-
zare Hp alternativ,
astfel nct particula
elemen-
poate
tizarea formei de a cmpului
magnetic (turtirea ei). Lungimea
cmpului magnetic,
ce acesta a atins o valoare
este acea n care intensi-
tatea lui scade la o zecime din va-
loarea sa Efectul "turtirii"
cmpului magnetic este
amplitudinii cu att mai
mult cu ct lungimea de a
semnalului audio nregistrat este
mai Deci apare evident impor-
formei cmpului magnetic la
ntrefier. lungimii efective a
ntrefierului este de
cmpului mag-
.... -----..... ---
magnetice BAF ntot- netic din acesta cu
deauna ntrefierul cu mag- "lungimea" stingerii cmpului mag-
BREM corespun- netic. Efectul de aplatizare a acestu-
momentului aces- ia depinde indirect de ntre-
tu ia. Pentru ca fieruluj capului magnetic de nregis-
fie este necesar ca trare. In momentul cm-
curentului de polarizare pului magnetic n zona de stingere
fie de cel 4 ori mai mare dect duce la faptul cu
a sem- particulei magnetice elementare n
nalului de nregistrat. din zona ntrefierului, n
nu se care cmpul magnetic este maxim,
apar distorsiuni neliniare aceasta este practic unui
fenomenului de histerezis cmp magnetic alternativ
asimetric. n parti- acestui fapt
cuiele magnetice elementare nu se are loc o demagnetizare a par-
mai cu rema- ticulei, deci o a
conform caracteristici i magnetice remanente BREM'
de transfer-SREM = f(HAF' HIF), este cu att mai
curba de histerezls fiind cu ct lungimea de
considerentelor de ordin a semnalului audio nregistrat este
tehnologic, n mod practic nu se mai comparativ cu lungimea
poate construi un cap magnetic per- stingerii cmpului magnetic din
fect, care genereze un cmp ntrefier (deci la nalte). La
magnetic n ntrefier cu o de nregistrarea semnalelor audio de
foarte Dimensiunile medie, efectul de
geometrice forma capului mag- demagnetizare este minim, iar n
netic de nregistrare, materialul din mod practic nregistrarea se poate
care acesta este construit, banda considera de distorsiuni de
mai ales va-
loarea curentului de polarizare con-
stituie factori care contribuie la apla- (Continuare n nr. viitor)
TEHNIUM decembrie-2005
-------------------------------HI-FI----------------------------------
de

descris
fost p
woofere cu
12" (coaxial),
woofer de 1 O"
torului care a
necesare, am
pentru a
mai pentru
10W, woofer de uz
seria Hp, produs de f
Am avut n vedere ca
fie n primul rnd abordabil
fiind difuzoarele p
ceva mai scumpe dect cele
"domestic", respectiv cele din
zinele grupate pe strada Mal
Domnului din Vreau
pentru cei care nu
faptul un woofer pentru uz hi-fi,
de diametru, produs de o
din grupul DST (Vifa, Peerless,
ScanSpeak) sau de Visaton, de
exemplu, de cteva ori mai
mult dect HP-10W. Mult mai com-
a fost unui tweeter
care tuturor ce-
(un SPL minim de 93-94
dB/W/m, o de
peste 20 kHz, pen-
tru a ndeplini actuale).
Date constructive. Structura
incintei nu de cea a incintelor
prezentate anterior n Am
dimensiuni rezo-
nabile pentru avnd
n vedere cu
diametrului wooferului, dimensiunile
incintei cu aceasta
greutatea. In sunt prezen-
tate dimensiunile interioare ale in-
cintei. Ceea ce se este
deschiderea mai mare a portului
(180 x 250 mm), ceea ce o
preponderent ca horn
de nu ca horn de compre-
sie sau linie de transmisie. Am optat
pentru pentru
. wooferul are o suspensie destul de
care permite o amorti-
zare proprie.
Wooferul are o de
proprie de 53 Hz, care
poate mare. Incinta a fost cal-
pentru o de 40 Hz
pentru a lucrul wooferului sub
sa Fs. Nu am cobort mai
mult ansamblului pentru a
evita dimensiunilor incin-
tei, cu toate cu rezul-
tate discutabile, avem n
vedere un volum prea mare are
drept un sunet colorat de
multiple cu o
a basului.
TEHNIUM decembrie 2005
Ing. AUREUAN MATEESCU
Realizare
a fost din PAL de
18 mm, mbinat pri n li pire cu aracet
gros de tip
Rigips de diametru 3,5 mm
lungime de 45 mm.
Intre peretele spate talpa incin-
tei se un racord din plas-
tic de
A
2 mm grosime, cu raza de 250
mm. Intre peretele spate capacul
superior se un
din plastic cu raza de 100 mm. Intre
cele deflectoare se
introduce
Finisajul se poate face prin
furniruire plus cu lac inco-
lor, vopsire sau acoperire cu folie
ce furnirul.
n cazul n care incintele se vor
deplasa prin mai des,
plantarea lor pe o
cu de avantaje ce
vor fi apreciate de .
De asemenea, vor fi apreciate

care va fi un suport excelent, la
pentru
plasarea ghivecelor cu plante mai
mult sau mai decorative!
Cei care decid nu le
deplaseze frecvent, le pot dota cu
spike-uri (vrfuri de
reglabile pe pentru decu-
plarea de podea, care att
enervarea vecinilor, ct
mobilei. La magazinul MUZICA din
(parter) pot fi procurate
aceste accesorii utile, sau pot fi con-
ndemnare
materiale.
bil

dri-
ie 80
poate fi
ecesitnd
nlocuit cu
gama PHT,
probleme,
PHT
, PHT 407N, PHT
415
. pentru
de separare).
se poate vedea din ca-
le tehnice ale tweeterelor
nu sunt probleme deosebite
alegerea de
rvalul 2000-3000 Hz. Pentru
traductoarele de nalte au pre-
siunea mai mare dect
wooferul, este utilizarea
nainte de tweeter a unei
rezistive care SPL-ul
acestuia la o valoare cu a
wooferului.
Pentru valori uzuale ale divizoru-
lui (L-pad), valorile
sunt:
Rs (O) Rp(O)
.- 2 dB 2,2 22
- 4dB 3,3 10
- 6dB 4,7 8,2
unde Rs este n serie
cu tweeterul, iar Rp cea n paralel.
Puterea de
acestea trebuie fie de 5
incinta la puteri mari
pentru un timp mai ndelungat, pu-
terea a acestora trebuie
fie mai mare (10-16 W).
Pentiu de separare se
un filtru Butterworth de
ordinul II (panta de 12
cu la -6 dB pentru a nu
avea o a caracteris-
ticii de n zona lui Ft.
Pentru aceasta, de
a wooferului va fi 0,7692 x Ft, iar a
tweeterului 1,3 x Ft.
tweeterul
la de woofer,
amplasat n afara axei de simetrie a
incintei (pe care se
wooferul).
cablarea cu
cablu tip Monster Cable, cu
de mi nimum 2,5 mm
de separare se va
amplasa, preferabil , n afara incintei,
ntr-o pe peretele din
spate, pe care se placa
de borne.
37
____________________________ HI_FI __________________________ __
Se vor utiliza bobine miez,
cu de cupru email cu
diametrul minim de 1 mm. O
este ca n c.c. a
bobinei fie sub valoarea de 0,5
ohmi , pentru ca
nu afecteze filtrului.
In general, bobinele din
wooferului pot va-
loare.
Condensatoarele utilizate vor fi
cu folie de (MKP)
Condensatoarele vor avea tensi-
unea de lucru de 100
preferabil mai mare.
Materialul de amortizare. Ca
material de amortizare s-a folosit
minet - sub
de cu grosimea de 20
mm, prin lipire cu puncte de
prenadez pe. cei doi laterali
(paraleli). De asemenea, se va lipi
pe peretele spate capacul supe-
rior a fi pe deschiderea
.-t.-
sau MKT, evitndu-se utilizarea de
condensatoare electrolitice nepo-
larizate, care, chiar sunt
recomandate des utilizate n fil-
tre, nu sunt stabile n timp au
mari. Nu decu-
fiecare condensator cu
capacitate mare cu condensatoare
cu valoarea de 0,1-0,22 micro-
farazi, la minimum 100 V.
38
incintei). O de cu
a incintei
lungime va fi din
partea de peretele nclinat,
la deschidere. Practic,
peretele nclinat pe
ampele
In cazul n care, la se
pare n zona
medii sau sunetul pare
cavernos, se poate aplica o de
minet n spatele wooferului, ntre
partea a peretelui ncli-
nat capacul superior.
Testele de sunt decisive,
dar, trebuie cont de faptul
materialul fonoabsorbat n exces are
efecte negative.
Incinta a fost att pen-
tru sonore (claritate, trans-
a sunetului, redarea detalii-
lor sonore), ct pentru puterea
distorsiuni audibile,
sonorizarea unor
de 50-60 mp, cu 30-40 persoane,
utiliznd un amplificator de
200W/canal.
Doresc succes celor ce abor-
le sau
la prin intermediul
pentru eventuale
suplimentare dorite.
TEHNIUM decembrie 2005
EtJ\\L
PfOt . lOg
Acest
filtru universal a fost
realizat pentru o separare a
de ce le
Include un semnal audio. Banda de
de organul
auditiv uman este de cca 20 Hz+ 18
kHz. Ea nu poate fi fidel
acustic de un singur difuzor - con-
vertorul de energie, semnal electric
al audio - sem-
nal Difuzorul
practic u.n transformator de energie,
care preia un semnal electric codifi-
cat, ce unui pro-
I TEHNIUM decembrie 2005
gram
muzical sonor,
transformndu-I ntr-un semnal
acustic ce
Din practica
difuzoare lor s-a constatat nu
poate fi realizat un difuzor "perfect",
care lucreze "liniar" n gama
de a semnalului audio.
acestui considerent au
di,fuzoare specializate pentru
un anumit ,domeniu al benzii audio,
anume difuzoare "de joase" "de
medii" "de nalte" avnd denumirile
comerciale WOOFER, MIDRANGE
TWEETER. Fiecare dintre cele trei
tipuri de difuzoare face treaba" n
subbanda audio func-
lui.
n urma celor
, , precizate anterior au
acustice cu cel
difuzoare specializate n redarea
de ce compun
acustlc audio La
ora
este: un amplificator audio de
put,ere ct performant, cuplat cu
InCinte acustlce foarte bune, n sen-
sul fidele a ntregului spectru
oare-
Ieftina prima vedere,
costUri eforturi constructive
majore. nu fiecare difu-
zor specializat n a primi subbanda
de a semnalului audio nu
trebuie cu cele-
lalte difuzoare special izate pentru
alte subbenzi. Orice
trebuie cu o serie de
39
-------------------------------------------HI-FI---------------------------------------------------------
separatoare n ceea ce
spectrul de pe care trebuie
prelucreze fiecare difuzor spe-
cializat pentru acest lucru. O
separatoare practic o
serie de filtre LC, de ordinul 1, 2,
3, ... etc., care net subben-
zile de destinate
difuzor specializat pentru acestea.
Subbenzile se acustic n
final iese banda audio

OARE CH IAR E:STE?
Pentru a
facem apel la de
pe care "le servesc"
elevii din clasa a X-a a liceu.
Un filtru LC o
de a unui semnal audio
alternativ ca amplitudine, dar nu
face nimic nu este amplificat)
n ceea ce FAZA acestuia.
Ce acest lucru: unele
semnale audio de o
pot fi redate mai repede
sau mai ncet dect altele, n
de separatoare de putere,
cu care este marea majori-
tate a incintelor acustice uzuale.
separatoare LC va face
de n amplitudine,
dar nu n la
joase acest lucru nu prea "iese" n
direct, la medii
mai ales cele nalte, faptul devine
acustic evident. de ce un ampli-
40
ficator audio excelent nu
putere
pe o serie de incinte acus-
tice necongruente cu cele precizate
anterior. Claritatea fidelitatea unui
semnal acustic depind de complexul
amplificator de putere performant
incinte acustice performante.
Desigur separatoare din
incintele acustice pot fi dimensio-
nate conform celor precizate anteri-
or. Dar cte dintre firmele
toare de incinte acustice "o fac"?
Acest aspect pentru un
audiofil dotat cu ureche
calitatea unui program muzi-
cal. Problema este: unde

la clasice
"comerciale", de tip amplificator de
putere performant +
cum el) sau con-
siderentul viitorului amplificator
audio MULTIAMPING + incinte
acustice specializate. De altfel, chiar
vor sau nu vor, firmele pro-
de aparataj electroacustic
merg inevitabil n
nu sistemele SURROUND,
(4+ 1), (6+1), care implicit
realitatea celor anterior.
S-a cam LUMEA folosind
boxe, indiferent de ct de bune
sunt, nu se mai poate face cu aju-
torullor o HI-FI.
ntr-o de
locuit de circa 20 m
2
poate fi
cu un sistem stereo, pentru "volume
acustice" mai mari mai pre-
nu se mai pun problemele
de nici pe departe!
Revenind la subiectul nostru
central, separarea benzilor
de audio ce compun n
final semnalul audio se poate
face a accesa capitolul -
separatoare de Se
poate trimite spre fiecare difuzor
specializat spectrul audio
separat n subbenzi de
de un filtru electro-
nic. Ulterior cele sau trei sub-
benzi de vor fi amplificate
ca putere de amplificatoare
audio separate - AMPLIFICA-
TORUL MULTIAMPING - apoi
transmise difuzor specializat
din incinta
Desigur
poate speria Ape con-
structorii de aparataj audio. In loc de
conductoare ce infor-
audio de putere apar trei sau
patru (masa Noua
(sau cea veche
va avea trei sau patru
borne de acces cu sau
trei Orice noutate
un mic grad de nen-
credere suspiciune. Dar nu
TEHNIUM decembrie 2005
-----------------------------HI-FI------------------------------
Constructorul de
aparataj electroacustic inclus n ca-
tegoria "de viitor" va beneficia de
avantaje:
- a de unei
separatoare pentru
subbenzile audio dirijate n
spre difuzoare specializate (kilo-
grame de conductori de cupru, con-
densatoare neelectrolitice cu capa-
mari etc.);
- separatoare este com-
dintr-un filtru electronic audio
realizat cu circuite integrate specia-
lizate, 'ieftin minim ca gabarit;
- realizarea separatoare
clasice o cu cel
un ordin de mai mare
dect a filtrului audio;
- noul amplificator audio,
de tip MULTIAMPING, pare o

realizat pus la punct va confirma
pe deplin audio esti-
mate
- cu acest tip de amplificator
putem controla perfect
difuzor specializat, indiferent
de unele inconveniente ale difuzoru-
lui .' de datele din catalogul
fabricantului), pe care SIGUR le
are.
Schema a filtrului audio
cu multiple este n
figura 1.
Se montajul se
pe utilizarea unor amplifi-
catoare performante,
amplasate ntr-o de fil-
TEHNIUM decembrie 2005
tre active de ordinul doi. Pentru apli-
am utilizat un amplifi-
cator de tip OP27, simi-
lar ca cu LF351 .
acestui tip de amplifica-
tor este n
figura 2.
EI perfor-
principale:
- amplificarea n
A = 100dB
- produsul amplificare -
de trecere
A * ,1f = S MHz
- deriva ,1t = 0,6Jl V lOC
- tensiunea de zgomot Uz =
3,5nV/.Jf (f = semnalului
audio)
- slew - rate SR 2,SV/Jls
- curent de Ip =
10nA
- de
Zsmin = 600 n
- tensiunea de alimentare U A =
15V
- distorsiuni armonice totale THP
s 0,03% (f = 20 kHz)
- distorsiuni de
TID s 0,002%
Din analiza valorilor principalilor
parametri ai circuitului integrat
LF351 se el este foarte
rapid liniar n ceea ce
amplificarea cu distorsiuni
minime. Concluzia este
acest circuit integrat este optim pen-
tru audio ce privesc ampli-
ficarea unui semnal de nivel mic,
a introduce zgomot suplimen-
tar.
acestor considerente,
OP27 (LF351) a fost utilizat n con-
filtrului audio cu
multiple. Analiznd schema
n figura 1, se
etajul de intrare audio include ampli-
ficatorul A 1. EI este
amplasat ntr-o de tip
repetor pe emitor, ca etaj tampon
de sursa de semnal
pentru de
a semnalului audio n
scopul unor optime ulte-
rioare. un set de filtre
active de tip TRECE-JOS, TRECE-
TRECE-SUS, realizate cu
ajutorul amplificatoarelor ope-
A2, A3, A4, AS. Ajustarea
valorii de fC1
fC2 dintre filt[ele TRECE-JOS :-
TRECE-BANDA TRECE-BANDA
- TRECE-SUS se cu
grupurile de P2+RS
P3+
R
9
Se cursoarele
semireglabile P2
P3 - vezi figura 3.
Se pentru un
reglaj corect, cursoarele celor
trebuie con-
comitent, avnd valori.
de fC1 fC2 pot
lua valori:
fC1 = 250 Hz + 5000Hz
fC2 = 400 Hz + 10000Hz
Amplificarea filtrului se
41
------------------------------HI-FI------------------------------------------
cursorul
semireglabil P 1.
Se un mare avantaj
al montajului, anume
ce privesc
de fC1 fC2 amplificarea
sunt independente unele de
altele, iar factorul de calitate Q al fil-
trului se
REALIZARE
REGLAJE
Montajul se practic pe
o de sticlotextolit cu
o folie de cupru.
O de cablaj este prezen-
n figura 4, iar modul de
amplasare a componentelor n figu-
ra 5. Se folosirea unor
socluri de calitate pentru cele cinci
amplificatoare Pentru
reglaje sunt necesare un generator
de GAF un oscilo-
scop. Se de la o po-
de mijloc a celor trei poten-
semireglabile P
2
, P3 P 4
Montajul se practic
de la o de tensiune U A
= 1SV. Rezultate optime se pot
folosind de ten-
siune cu un filtraj
Se la intrarea
42
montajului un
semnal de cca
200mV de la
GAF, iar cu
osciloscopul se

cursoa-
rele
trelor P2' P3
P 4,
de fC1
fC2. Amplifica-
rea a fil-
trului (A = 0+9dB)
se reglemen-
cursorul
metrului semireglabil P1. ce
de alese fC1
fC2 au fost definite, iar amplifi-
carea a filtrului
cursoarelor celor patru
tre semireglabile se
folosind cte o de vopsea.
Realizat ngrijit cu reglajele
efectuate, filtrul activ cu multi-
ple devine un bloc electronic de
din unui aparataj
audio de viitor.
BIBLIOGRAFIE
BARNA A., Amplificatoare
Ed.
1984
BODEA M, A.,
Circuite integrate liniare - Manual
de utilizare, Ed. Dacia, Cluj -
Napoca, 1990
*** revistei TEHNIUM,
anii 1980+2000
*** Colectia revistei ELEC-
TRONIQUE 'PRACTIQUE, anii
1980+2000
TEHNIUM decembrie 2005


In perioada de' aVarlf\n a
semiconductoarelor n dome-
niul hi-fi, de anii '70, au
n baza unor
experimente intense, diverse
topologii ale ampHficatoarelor _______ _______ ........ ..........
, care face ca n
, "extraordinare
alegerea unei
;l;)irlE;jil; (;Iefin ite "de ncadrare
cred in
TEHNIUM decembrie 2005 43
- - - - - - --- ____ _ ______ _____ --.-J
-----------------------------HI-FI-----------------------------------------
1
44
~ . c :
, o o ~
TEHNIUM decembrie 2005
----------=HI-FI----------=
l ~ " I
~ ~ . ~
r
TEHNIUM decembde 2005
--...41'"------.,.----,. + t/
~ + - - - - - - - + - - - ~ - v
45

I
3
la
tatea
aoo,01a'
bine
- atunci '
va10ri mari,
aJice cu POlSIblill1
cea mai
plus, difere
400V este Oe 'Cel'9'?nlcHii'rnul
46
lO.lI\F


le""
,

l'J :Cf

>-_--.--"'"'"--....... - ____ & -t/
liza,condensatoare. de
n ve IJe r'e (:;a ,la
scurtcircun', .. ,,,.. .., .. u.
cernd ' un' curent foarte
pornire depinde de
numai de transformator. Acest tOl"ll'\rY\on
rnult mai sigur avem o punte SUI:ltadlnherlSi()oa(ta;' c
ct - depinznd de capacitateq
calitatea ..
opinia, mai a
scandinave.
Schottky conduce la ' o' .' ." .' ..
n considerare capabil .
a acestora, utilizarea lore ... " .... + .. ,.." ,.,.t ... i,,
tere. n plus, foarte multe opinii,
Nelson Pass Bob Carver, sunt aO\ferSie
tui tip de diode n sursele
Desigur pot fi utilizate n
mic. ale amplificatoarelor.
Alegerea cOnde1rl!M3ltocll"el
ndensatoare au dou
rentul continuu
i tilt'or,,\titii\l livrat de transfo,rmafc
stolCajtori de energie
nec:esi'ta.
TEHNIUM decembrie 2005 - . ---- --- - - - - -_._-----_._ ---........
------------------------------HI-FI------------------------------
,,1"1'2. kv
I

104"
6.....,
1
.. F
IGrN
TEHNIUM decembrie 2005
4
+tl
Q
l1a$ol
I
l
-(/q
Obligatoriu pe placa de montaj a amplificatorului
Cf = capacitate de filtraj, conform textului
Cfs = capacitate de filtraj suplimentar, 1 00+200
preferabil la 10SoC
Celelalte condensatoare sunt cu folie de
la Umin = 100V, preferabil 400V
,47
--------------ATELIER --------------
i=:
CI).

O
e:

iiI
:::::l
e:
fij
Q..
)'!==C
(.)
:5eCU'I"'I ,OR
din MATERIAL
PLASTIC
Ing. 1. LUNGU
48
1
complicat de realizat, o con-
prin ndoire cu
,unminmum de lipituri rezultate
mai bune. Pentru aceasta este
. a construi un dispozitiv de
. . ... fir cald conform figurii 1.
dispozitivului
de ndoire- este com-
suport din lemn de
dimensiunile din fi-
executat
frezat pe partea
.trecerea firelor
TEHNIUM decembrie 2005
TEHNIUM decembrie 2005
50
. TEHNIUM decembrie 2005
--------------ATELIER--------------
tip cheson (fig. 3), unde cutia
este dintr-o
iar panoul frontal cel din spate sunt
fixate cu cu cap
U It:li"'etIL Ut" :IJI' mate-
lainte-
-----------RADIOAMATORISM-----------
, Pagini realizate cu sprijinul , -
-, - Romne de -
r-
13

sm
;:.. _ ___ ;.....-. __

4,70m/
/
FD4

Antena FD4, de radioamatori, este un
dipol alimentat nesimetric _avnd inegale de 13,8
m respectiv, 27,7 m. Intruct de intrare
este de cca 300 ohmi, alimentarea antenei se face prin
transformatoare de adapatare/simetrizare avnd
rapoarte de transformare de 1:4 sau 1 :6, de
a cablului coaxial folosit: 75,
respectiv, 50 ohmi.
Antena n benzile clasice
de unde scurte, la de 3,5; 7; 14; 21
28 MHz.
Prin introducerea a suplimentare de 4,7
m respectiv, 9,4 m, dispuse ca n antena FD4
va putea chiar n benzile WARC. Termenul
de "Benzi WARC" se la benzile de 30, 17 12 m,
la intervalele de cuprinse ntre: 10.100-
10.150 kHz, 18.068-18.168 kHz respectiv, 24.890-
24.990 kHz. Acestea sunt ' denumite adesea benzi
WARC, deoarece au devenit disponibile radioamatorilor
n urma World Administrative Radio Conference din anul
1979. n Romnia accesul radioamatorilor la
aceste benzi nu a fost imediat, ci s-a ncepnd cu
anul 1982.
GRID-DIP-METRU
Grid-dip-metrul, cunoscut sub denumirea de Grid-
Dip-Oscilator (GDO), este un instrument de for-
mat n principiu dintr-un oscilator cu bobine exterioare la
care se pe un instrument curentul de
sau de n cazul n care se ca element
activ un tranzistor cu efect de cmp.
Prin apropierea bobinelor de un anumit circuit
oscilant LC, cuplajului magnetic apare o
modificare (un dip) a cuentului Aceasta ne
spune de a circuitului testat este
aproximativ cu la care n acel
moment oscilatorul.
Acesta va avea scala condensatoarelor deci
vom putea citi direct Despre tehnica de
despre erorilor de s-au
scris multe articole n revista
radioamatorism" .
52
n continuare prezen-
realizarea unui astfel
" de grid-dip-metru, care a
fost propus de radioama-
.. torul suedez SMOVPO, un
cunoscut experimentator
constructor.
Circuitul se pe dis-
punerea n unul din bralele unei
Wheatstone a unui oscilator avand ca element
activ un BC245 (tranzistor cu efect de cmp), cu
n timp ce fl celelalte trei
ale sunt folosite In acest mod
sensibilitatea grid-dip-metrului foarte mult, iar
amplitudinea este mult mai
Consumul de curent este mic, nct pentru
alimentare se poate folosi o baterie de 9 V.
Instrumentul indicator are sensibilitatea de 100
microamperi este recuperat dintr-un radioreceptor
AM-FM portabil, la fel ca condensatorul variabil, ce
are patru (2 x 270 pF 2 x 20 pF, C1 a -
C1 b respectiv, C1 c C1 d).
Condensatorul C2 este format din conden-
satoare montate n paralel, avnd valorile de 10nF
respectiv, 1 microfarad.
Bobinele sunt realizate pe tuburi de pix cu
sau cu diametrul de 7-8 mm au
lungimi de 40-50 mm. Conectarea lor la aparat se face
cu ajutorul unor mufe DIN.
Cu bobinelor a b, bobinajul va ncepe de la
10 mm de unul din capetele carcasei, iar capetele lor
se vor introduce n interiorul tubului pentru a fi scoase din
nou la 10 mm de al tubului, prin
practicate radial. Tubul va fi apoi lipit cu Super Glue pe
placa cu 5 a unui conector DIN.
BOBINE
Bobina Gama
Nr. Diametrul con-

spire ductorului
1 ,5mm
150- lungime
la
a. 460 O 20mm, dis-
pinii 2-4
MHz 3 mm
de
470 ohmi ntre pinii
2-5

b.
70-200 2
2-3 mm
cu de
MHz spire 470 ohmi ntre pinii
2-5.
un singur strat
c.
30-75 5+5
0,75 mm
bobinat
MHz spire
la 4-2-5
TEHNIUM decembrie 2005
-----------RADIOAMATORISM-----------
Bobina Gama
Nr. Diametrul con-

spire ductorului
14-35 9+9
un singur strat
L
d. 0,75 mm

MHz spire 4- .;5.
Scurt 1-4 3-5
e.
7-20 20+ 20
O,75mm .
idem d
MHz spire
f.
3-8 50+50
O,5mm idem d
MHz spire
g.
1-3,5 120+120
0,15 mm idem d
MHz spire
h.
0,3-1,4 300+300
0,15 mm idem d
MHz spire
i.
80-310 750+750
0,1 mm idem d
kHz spire
Bobinele e, g, h i se vor realiza n compartimente avnd fiecare o de cca 5 mm fiind rea-
lizate cu ajutorul a 3 rondele din material plastic avnd diametrul exterior de cca 20 mm.
Realizare
Montajul se introduce ntr-o cutie cu dimensiunile de aproximativ 80 x 60 x 30 mm, cutie din aluminiu de 1
mm grosime sau din circuit imprimat simplu placat, cu falia de cupru spre interior. Se condensatorul variabil,
instrumentul indicator soclul DIN. Aceste componente practic dimensiunile cutiei.
Se pinul 2 de la soclul DIN la rotorul condensatorului variabil la masa cutiei. Se pinii 1-4-3-5 ai
soclului cu ale condensatorului variabil. Pentru conexiuni se poate folosi tresa
de la un cablu coaxial (RG 170 sau unul audio), pe lungimea. Este de preferat
folosirea de nu a unui fir rotund, ntruct la banda conexiunilor este mai
Toate celelalte componente se lipesc direct, cu conexiuni ct mai scurte, pentru a lucra la 460 MHz.
Sudurile trebuie rapid pentru a evita deformarea carcasei de plastic a condensatorului variabil. Pe axul con-
densatorului se va fixa un disc de plexiglas transparent cu diametrul de cca 70 mm, pe care se va trasa cu un ac un
diametru. Pe cutiei se va lipi o foaie de hrtie pe care se va desena un semicerc gradat de la O la 180 grade, care
va constitui scala aparatului.
Pentru utilizare se va face la etalonare un tabel cu pentru toate cele 9 bobine.
acest mod de utilizare este mai complicat, el este de preferat directe a scalei.
Etalonare
Cel mai simplu mod de etalonare n a cu ajutorul unui digital
cuplat inductiv prin 1-2 spire cu bobina grid-dip-metrului. In lipsa unui poate fi folosit un receptor, n care
dintre armonicele unui Marker de 10 MHz (pentru bobinele a b), 1 MHz (bobinele c d) 0,1
MHz (bobinele e, f, g, h i). De asemenea, se pot asculta armonicele grid-dip-metrului ntr-un receptor de 144 MHz (72;
48; 36; 28,8 24MHz). Evident, punctele vor fi mai rare. se un receptor se poate introduce un
semnal de de cca 1 kHz.
Utilizare
Se montajul se astfel ca pentru bobina instrumentul o devi-
aproximativ la scalei sale. Apropiind mna de se o schjmbare a valorii indicate.
Se bobina grid-dip-metrului la circuitul oscilant pe care I Invrtind condensatorul variabil,
un salt al acului instrumentului indicator n momentul n care grid-dip-metrul este pe circuitului
oscilant Saltul va fi cu att mai mare cu ct cuplajul dintre cele bobine va fi mai strns. Se
grid-dip-metrul de circuitul oscilant cnd saltul abia se mai pentru a se evita eventualele ''trri''ale
deci, introducerea unor erori de Cnd este limitat sau pentru unor circuite aflate
n incinte ecranate, se va lucra cu un cuplaj ca acela din figura 2. Se va face o (Iink) din de cupru-email cu
diametrul de 0,4-0,5 mm, ale capete se lipesc Se vor spire pe carcasa bobinei cu care
se iar la al buclei se vor 2-4 spire pe o de plastic de dimensiuni potrivite cu
bobina care se
Acordul unei antene verticale se poate realiza, de exemplu, deconectnd feederul conectnd ntre radiator con-
(planul de un fir scurt ce o care se va cupla cu grid-dip-metrul.
Grid-dip-metrul poate fi folosit pentru ajustarea lungimii unei de cablu coaxial.
TEHNIUM decembrie 2005
Pentru aceasta se taie o lungime cu cca /2 sau /4 electric. La un se va face
o la care se va cupla grid-dip-metrul, iar va fi pus n scurt (n cazul
liniilor /2) sau deschis (n cazul liniilor /4), observndu-se de
Intr-un mod similar se poate factorul de scurtare al tuturor cablurilor
coaxiale.
Alte ale grid-dip-metrului constau n reglarea receptoarelor la rece sau la cald,
a la rece, etc., el fiind unul dintre cele mai utile
instrumente din laboratorul unui radioamator.
reamintim de Radioamatorism, CP 22-50 RO-014780
tel/fax 021-315.55.75 sau E-mail Y03kaa@all'1et.ro o
RADIOCOMUNICATII RADIOAMATORISM. In paginile acesteia se pot
multe utile pentru cei de
53
----------TEHNIUM MODELISM----------
Prof. dr. ing. SORIN PISCATI
de Webra, de austri-
este o de nalt nivel tehnic.
n benzile de 27; 32; 35 sau 40 MHz, caz, sistem
SMS n
poate comanda la 7 servo uri. Deoarece
di mensiunile greutatea ansamblului de
sunt reduse, poate fi foarte bine att la diri-
jarea navomodelelor ct a aeromodelelor cu propulsie
sau
Caracteristicile tehnice principale ale de
Webra sunt
1. de la vedere
2. Alimentare: 9,6 VC.c.
54
(8 acumulatori Ni-Cd
1,2V /0,5Ah)
Receptor 4,8 VC.c. (4 acumulatori
Ni-Cd
1 ,2V /0,5Ah)
3. Temperatura mediului ambiant
pentru a
de 15C+60C
4. Umiditatea a mediului
85%
5. Lungimea antenei
1250 mm
6. Lungimea antenei
TEHNIUM decembrie 2005
----------TI:HNIUM MODELISM----------
receptorului 1000 mm
7. Greutatea
7 acumulatori 800 g
8. Greutatea receptorului 40 g
9. ntre canale adiacente
pe care Webra pot
se perturbe
reciproc
10. de canale (n 27 MHz)
11. Canale autorizate n Romnia
10 kHz
32
MHz)
9(27,045 MHz)
14(27,095 MHz)
19(27,145 MHz)
24(27,195 MHz)
30(27,255 MHz)
12. FMSI (Frequenz Modulation mit Symmetrichen
Impulstelegramm)
n cu tren de impulsuri simetrice
(fig. 6).
Descrierea aparaturii de Webra
FMSI
a.
Se compune din module electronice amplasate
pe de circuit imprimat: codificatorul (fig. 1)
partea de (fig. 2).
Codificatorul
Este realizat n jurul a circuite integrate, un mul-
tiplexor / demultiplexor analogic cu 8 canale de tip NEF
4051 (de exemplu, MMC 4051) un integrat XR 2240,
cu complexe, ce vor fi analizate ulterior.
Cele 6 de 10 kn ale de
sunt liniare de tip "Cermef', cu cursor grafitat.
Din a rezultat n anumite de
din vina celui care se cir-
cuitele integrate ale codificatorului n special 2240.
nlocuirea integratului NEF 4051 nu constituie o
el fiind echivalent n cu circuitul
MMC4051, n schimb defectarea integratului XR2240 a
determinat pe unii sportivi la deoarece
acesta nu are echivalent n iar procurarea lui din
este destul de
Pentru a veni n ajutorul celor care se ntr-o ast-
fel de am realizat un montaj, schema de
principiu din figura 4. Acest montaj, care, realizat ngri-
jit, ncape pe de circuit imprimat
la parametri ca codificatorul
Webra echipat cu XR 2240. Cele circuite integrate
care nlocuiesc pe 2240 sunt PE555 MMC 4024, de
la noi n
Referitor la defectarea circuitului integrat XR 2240,
trebuie din (complet
- de a raza de a prin
puterii unii partea de
emisie (deci codificatorul) cu 12+14 Vc.c. n loc de 9,6
Vc.c., ct de exploatare a
Pe inutilitatea acestei alimen-
cu 9,6 Vc.c. avnd posibilitatea comenzii "Ia vedere"
a model terestru, naval sau aero), se produc
att la decodificator, prin avarierea inte-
gratelor (n special 2240), ct la partea de
TEHNIUM decembrie 2005
55
- - - -- ---- --- -------"
----------TEHNIUM
prin n
distrugerea tranzistorului final T4 (BD 137).
montajul Webra' este realizat destul
de "nghesuit", posibilitatea este bine ca tranzis-
torul final BD 137 fie cu un radiator din
de aluminiu, cu dimensiuni ct mai mari posibil. Acest
tranzistor poate fi nlocuit cu BD 135 sau BD 139, cu
= 1507170. de
nu este (pentru banda de 27 MHz),
este bine ca acesta fie sortat n RF.
Tranzistorul modulator BC 308 se poate nlocui cu
56
BC 2507252 (A sau B). Nu se BC
1777179 din cauza carcasei metalice care
poate provoca scurtcircuite n montajul minia-
turizat.
Tranzistoarele T2 T3 (oscilator separa-
tor) de tip ZTX 314 se cu 2N2369
sau 2N 2369A, de
757120).
Dioda varicap BB 109 poate fi cu
orice varicap autohton (de exemplu, BB125),
care se n selectoarele de canale TV.
Filtrele, n benzile de 27 MHz 32 MHz sunt
de tip SK218, iar n benzile de 35 40 MHz de
tip SK248. Aceste filtre, n mod normal, nu au
cum se defecteze.
n niciun caz nu se vor roti miezurile acestor filtre. Un
astfel de dezacordat iese total din parametrii
un astfel de filtru este defect, se
va demonta cu i se vor spirele
va fi rebobinat cu de

reamplasarea filtrului, va fi reacordat
conform metodologiei prezentate ntr-un articol prece-
dent. Ca indicator de cmp se vor utiliza montajele
TEHNIUM decembrie 2005
-----------TEHNIUM MODELISM----------
prezentate n figurile 4 5. Tranzistoarele
cu efect de cmp T1 T2 sunt de tipul
2N3819; BF 245; BF 256; 2SK 41 E. Este mai
bine nu se la o astfel de

Condensatorul de C are valoarea
de 100 pF pentru benzile de 27 32 MHz
22pF pentru benzile de 35 40 MHz.
Dioda Zener B2-6V2 care
tensiunea de alimentare a tranzistoarelor
oscilator (ZTX 314) modulator (SC 308)
poate fi cu PL6V2Z.
Rx din emitorul tranzistorului
T3 are valoarea ntre 4,7 22 n
(depinde de factorul p al acestui tranzistor).
Rezistoarele sunt chimice, de 0,25 W. Pot fi
nlocuite cu rezistoare chimice sau RPM de

Deoarece electronice a
este destul de nu
se vor sub nici un motiv ecranele
originale.
Un aspect important, de multe ori mini-
mali zat n exploatare, I alimenta-
rea cu energie a aparaturii.
este echipat cu 8 acumulatori Ni-Cd,
ecare de 1,2 V/O,5Ah. tensiunea de ali-
mentare a este de 9,6 Vc.c.; cu acumulatorii
comp'let, poate fi utilizat ntreru-
pere 373,5 ore; acumulatorii trebuie fie n
stare de functionare; lor se va face de la o
de curent constant nainte de folosire va dura
4+ 16 ore pentru un curent de de 48750 mA.
statia nu va fi mai mult de 30 de zile, se
r scoate cei 8 acumulatori din carcasa
deoarece unii dintre ei pot "curge". este foarte
poate ataca chimic diverse componente ale

Diagrama trenului de impulsuri generat de codifica-
TEH UH decembrie 2005
torul Webra este n figura 6.
Q din baza tranzistorului oscilator T2 va
rezona pe cu
din de emisie. Exemplu: tre-
buie lucreze pe de 27,145 MHz (canalul
19), atunci de a
trebuie fie Fr = 13,5725 MHz.
Se vor utiliza numai speciale de emisie pen-
tru n Acestea sunt mult mai stabile,
dar mult mai scumpe dect care
MA. nu se ncerce utilizarea MA n
FM deoarece nu
b. RECEPTORUL
Este realizat n variante, care se deosebesc
prin dimensiunile de gabarit unele mici ntre
schemele electronice. Ambele variante
57
-----------TEHNIUM MODELISM-----------
58
TEHNIUM decembrie 2005
-----------TEHNIUM MODELISM-----------
TEHNIUM decembrie 2005
59
-----------TEHNIUM MODELISM -----------
9
60
TEHNIUM decembrie 2005
-----------TEHNIUM MODELISM----------
caracteristici
Varianta I (fig. 7) receptorul Webra FMSI,
iar varianta a II-a (fig. 8) receptorul Webra FMSI MIKRO.
Etajul de intrare al receptorului Webra FMSI este
echipat cu un circuit specializat de tip
S042P. Schema a acestui circuit integrat
este n figura 9. ntre 7 8 ale aces-
tui integrat este conectat secundarul filtrului de
SK248. ntre acest filtru este
intercalat un circuit rezonant format din cele patru con-
densatoare bobina a filtru lui L. Acesta va fi
de tipul SK218 pentru benzile de 27 32 MHz
SK248 pentru 35 40 MHz.
ntre pinii 11 13 ai integratului S042P se
soclul 0, care trebuie rezoneze
pe canalului respectiv. De exemplu, cuartul din
soclul receptorului, canalului 19 (27,145
MHz) va rezona pe Fr = 27,145 - 0,455 =
26,695 MHz.
acest va face parte din categoria celor des-
tinate pentru de cu n
ca n cazul
Sarcina etajului oscilator-mixer-amplificator de FI
echipat cu circuitul integrat specializat S042P o consti-
tuie circuitul rezonant SK248. Semnalul de
este filtrat din nou de filtrul ceramic LFH4
circuitul (filtrul) rezonant 4102 (MOKO - culoare n6a-
de la intrarea integratului amplificate rulu: de modu-
TEHNIUM decemb.oie 2005
S041 P.
Cele filtre sunt ele acordate pe
de 455 kHz.
Filtrul ceramic LFH4 n principal selectivi-
tatea receptorului. Poate fi nlocuit cu mici modi-
cu un filtru ceramic MURATA tip CFK 455
(Lextronic) sau CFS 455 G.
Decodificatorul cu 7 canale (fig. 7) al de
este echipat cu circuitul integrat
TAA865 A, tranzistorul BC308 C registrul 74C 164. n
rest schema lui este nu este necesar mai
fie
Receptorul Webra FMSI MIKRO se de
precedentul prin miniaturizare. Electronic numai
circuitul de care la acest receptor este ceva mai
simplu.
De asemenea, receptorul este echipat cu circuite
integrate S04SE S031 E de dimensiuni mult mai
reduse dect S042P respectiv, S041 P.
Circuitul oscilant de la intrarea receptorului este
de tipul SK218 pentru benzile de 27 32 MHz SK248
pentru 35 40 MHz.
Circuitele integrate S041 S042 nu au
se este nlocuirea lor ca
atare. .
Se vor evita mecanice mai ales
derea (uneori apei n interiorul receptoru-
lui. Cu toate sale, n astfel de
61
- --- - - _. _ _ ._ -- - ---- --- - --------
-----------TEHNIUM MODELISM ----------
este duce n
la defectarea componentelor. accidental a
n cantitate orict de receptorul tre-
buie scos din cutie imediat, uscat la soare
la a urme de
Acest lucru este valabil pentru electronica
lui.
Introducerea receptorului n alcool metilic (procedeu
util izat, din chiar de unii sportivi pen-
tru eliminarea umezelii are ntotdeauna efecte dezas-
truoase.
Decodificatorul este identic cu cel al receptorului
Webra FMSI.
Radioreceptorul Webra FMSI se de la o
din patru acumulatori Ni-Cd 1,2 V/O,5 Ah,
iar Webra MIKRO de la patru acumulatori Ni-Cd minia-
de 1 ,2V/O, 1Ah sau 1 ,2V/O, 19 Ah fiecare.
Acumulatorii de 0,1 sau 0,19 Ah se
de la o de curent constant timp de 15-20
ore, cu un curent de 15 respectiv, 25 mA. n felul
acesta este a ambe-
lor tipuri de receptoare pe o de 3-5 ore.
cum se va vedea mai departe,
de utilizare depinde de tipul servomecanis-
melor care aparatura de
Servomecanismele originale cu care poate fi
de sunt de trei tipuri:
- Webra Mikro (fig. 10);
- Webra S 14/11 (fig. 10);
- Webra S 15/11 (fig. 11).
Principalele caracteristici ale
acestor servomecanisme sunt
a. Webra Mikro
- Dimensiuni de gabarit
- Greutate
- Cuplu
- Viteza de deplasare
- Consum
b. Webra Mini (S 14/11)
- Dimensiuni de gabarit
- Greutate
- Cuplu
- Viteza de deplasare
- Consum
c. Webra Speed (S 15/11)
28 x 30 x 13 mm
16 g
0,9 kgfcm
0,25 s pentru 2 x 45
96 mA
43 x 38 x 19mm
40 g
1,3 kgfcm
0,25 s pentru 2 x 45
125 mA
- Dimensiuni de gabarit 45 x 38 x 23 mm
- Greutate 49 g
- Cuplu 2,9 kgfcm
- Viteza de deplasare 0,15 s pentru 2 x 45
-Consum 245 mA
La toate cele trei tipuri de servomecanisme con-
sumul este n de cu
rotorul electromotorului blocat.
Circuitele eleCtronice ale servomecanismelor Webra
Mikro Webra Mini (fig. 10) sunt identice.
Electronica servoului Webra Speed (fig. 11) este pre-
cu tranzistoare cu siliciu, de tip SC 238 C,
montate n ca amplificatoare finale.
Toate cele trei tipuri de servomecanisme sunt
echipate cu un circuit integrat specializat modern, sim-
62
bolizat sub codul NE544. Se va evita pe ct posibil
umezelii (apei) n motorul electric n
partea a servomecanismului. acest
lucru se se servoul se
metoda mai sus. Nu se va sub nici-
un motiv echea, deoarece riscul ruperii danturii
din angrenaj ului servoului. De
asemenea, este necesar fie bine echiparea
diverselor modele cu aceste servouri. Se va cont de
cuplul rezistent maxim al crmei, profundorului
etc. EI trebuie fie de cel ori mai mic dect
cuplul dezvoltat de servomecanismul care
comanda n caz contrar, la viteze mari
riscul de servomecanism "n
curent".
Firma Webra cteva date orientative pentru
cei care oferind o serie de variante:
Varianta I
- Acumulatori pentru partea de
- 4 buc; Ni-Cd 1 ,2V/O,5 Ah
- Servomecanisme Webra Speed 2 buc.
- Timp de 4 ore
Varianta II
- de alimentare
- Servomecanisme Webra Speed 4 buc.
- Timp de 2 ore
Varianta III
- Acumulatori 1 ,2V/O,65 Ah 4 buc.
- Servouri Webra Speed sau Mini 5 buc.
- Timp de 2,5 ore
Varianta IV
- de alimentare
- Servouri Webra Speed sau Mini 6 buc.
- Timp de
Varianta V
- Acumulatori 1 ,2V 10,1 Ah
- Servouri Webra Micro
- Timp de
Varianta VI
2 ore
4 buc.
2 buc.
1
- Acumulatori Ni-Cd 1 ,2V/O, 19 Ah 4 buc.
- Servomecanisme Webra Micro 4 buc.
- Timp de 1
Prin timp de se timpul
ct partea de (a Webra) permite
telecomanda a modelului, operatorul n
mod asupra servomecanismelor respective din
dotare.
n concluzie, se poate afirma de teleco-
Webra FMSI tehnice
deosebite, dnd celor care o uti-
dar n timp este destul de nu
permite nici un fel de abatere de la de
exploatare date de manevrare exploatare bru-
vibra mecanice exagerate,
etc.
se aceste nu apar accidente
cum ar fi unui aeromodel n pe
un teren dur, betonat, Webra FMSI va
durata ei de exploatare fiind de ordinul
zecilor de ani.
TEHNIUM decembrie 2005
-----------TEHNIUM MODELISM -----------
LISTA DE PIESE
Figura 1
C1 => 22nF
C2 => 270pF
C3 => 270pF
C4 => 270pF
C5 => 270pF
C6 => 270pF
C7 => 22nF
C8 => 22nF
C9 => 270pF
C10 => 270pF
C11 =>
C12 => 22nF
C13 => 22nF
C14 => 22nF
C15 => 22nF
C16 => 1,5nF
C17 => 22nF
R1 => 27kn
R2 => 10kn
R3 => 10kn
R4 => 10kn
R5 => 4,7kn
R6 => 27kn
R7 => 10kn
R8 => 3,3kn
R9 => 27kn
R10 => 3,3kn
R11 => 22kn
R12 => 2,2kn
Dz => PL 4V7Z
SR1 => 10kn
P1 + P6 => 10kn
Figura 2
C1 => 22nF
C2 => 22nF
C3 => 22nF
C4 => 6pF
C5 => 270pF
C6 => 100pF
C7 => 22pF
C8 => 100pF
C9 => 22pF
C10 => 100pF
C11 => 22pF
C12 => 22pF
C13 => 270pF
C14 => 22pF
C15 => 22pF
C16 => 22pF
C17 => 100pF
C18 => 100pF
R1 => 15kn
R2 => 15kn
TEHNIUM decembrie 2005
R3 => 15kn
R4 => 4,7kn
R5 => 33kn
R6 => 33kn
R7 => 15kn
R8 => 4,7kn
R9 => 470n
R10 => 3,3kn
R11 => 470n
R12 => 1kn
R13 => 2 + 5n
R14 => 100n
R15 => 470n
Dz => PL6V2Z
DVc => BB109
T1 => BC308
T2; T3 => ZTX314
T4 => BD137
Figura 3
C1 => 22nF
C2 => 270pF
C3 => 270pF
C4 => 270pF
C5 => 270pF
C6 => 270pF
C7 => 270pF
C8 => 270pF
C9 => 1,5nF
C10 =>
C11 => 22nF
C12 => 200nF
P1 + P6 => 10kn
R1 => 10kn
R2 => 27kn
R3 => 10kn
R4 => 22kn
R5 => 10kn
R6 => 2,7kn
R7 => 47kn
R8 => 27kn
R9 => 27kn
T1; T2 => 2N3819
=>
C v => 100pF
Figura 7
C1 => 6,8pF
C2 => 18pF
C3 => 1nF
C4 => 22pF
C5 => 22pF
C6 => 10pF
C7 => 22pF
C8 => 1,5nF
C9 => 100nF
R1 => 3,3kn
R2 => 2,2kn
R3 => 2,2kn
Cv => 100pF
D => EFD108
R1 => 100n
T => n403
=>
Figura 5
C1 => 100pF
C2 => 47pF
R1 => 68kn
R2 => 27kn
R3 => 1kn
R4 => 100n
R5 => 10kn
R6 => 1kn
Figura 7'
C1 =>
C2 =>
C3 => 22nF
C4 => 22pF
C5 => 22nF
C6 => 100pF
C7 =>
C8 => 100nF
C9 => 68nF
C10 => 22nF
C11 => 270pF
C12 => 270pF
. C13 =>
C14 => 100pF
C15 =>
R1 => 33kn
R2 => 33kn
R3 => 5,6kn
R4 => 1kn
R5 => 47kn
R6 => 18kn
R7 => 330n
R8 => 1,5kn
R9 => 2,7kn
R10 => 33n
D => 1N4148
T1 => BC308
Figura 8
C1 => 4,7pF
C2 => 18pF
C3 =>
C4 => 22nF
C5 => 22pF
C6 => 10pF
C7 => 22pF
C8 => 100pF
C9 =>
C10 => 100nF
C11 => 22nF
C12 => 270pF
C13 => 68nF
C14 => 270pF
C15 => 22nF
C16 =>
C17 =>
R1 => 33kn
R2 => 33kn
R3 => 5,6kn
R4 => 27kn
R5 => 1kn
R6 => 22kn
R7 => 22kn
R8 => 62kn
R9 => 2,7kn
R10 => 330n
R11 => 18kn
R12 => 1,5kn
R13 => 33n
T1 => BC308
D => 1N4148
Figura 10
C1 =>
C2 =>
C3 => 22nF
C4 =>
C5 =>
C6 =>
C7 =>
C8 => 22nF
R1 => 470kn
R2 => 18kn
R3 => 2,2n
R4 => 82kn
R5 => 330n
R6 => 330n
P => 15kn
T1 ; T2 => BC238C
I Figura 11
C1 => 22nF
C2 =>
C3 =>
C4 =>
C5 =>
C6 =>
C7 =>
C8 => 22nF
R1 => 470kn
R2 => 18kn
R3 => 82kn
R4 => 330n
R5 => 330n
P=> 15kn
- - ---- - - -- - --- - - - --'-- - - -
63
----------TEHNIUM MODELISM ----------
T
R
o
l
I
U
pentru
VELIE
SORIN PISCATI
Troliul pentru velelor consti-
tuie o de a unui velier
telecomandat prin radio, din clasa "F5".
Acest ansamblu, care n prezent nu se
n este mai greu de
avnd un de cost ,
destul de ridicat. Din aceste considerente,
devJne prohibitiv pentru
In decursul anilor, autorul a construit
experimentat astfel de trolii n diverse
variante constructive, ajungnd n final la
cea n acest articol. Troliul
este comparabil ca tehnico-
cu cele de industri-
de medie. Poate fi utilizat la
oricare din categoriile "E", "M" sau "10"
ale clasei "F-5" (veliere telecomandate
prin radio). Greutatea sa destul de
(cca 90 g) constituie un argument n plus
pentru montarea lui pe veliere din clasa
"E".
Reductorul cu pinioane metalice
(fig. 1) este preluat de la un releu de timp
(RT-24), fabricat n De la reductorul
mecanic al acestui releu de timp se uti-
primele patru trepte, astfel nct
raportul de transmitere este =. 1/79. Se
pot folosi alte reductoare mecanice cu
1
apropiate, avnd rapoarte de
transmitere = 1/70-7-1/90. Pentru
..-' .... '1:,:;;0;,,1 rarea ansamblului, scuturile la-
terale se ca n figura 1. Tot
n acest scop, n ele pot fi practicate
circulare cu spirale mm, ast-
fel nct troliul la greutatea ide-
metalice, de gabarite
64
TEHNIUM decembrie 2005
-------....:..----TEHNIUM MODELISM -----------
de 80+90 grame; n niciun caz nu
se va a
reductorului.
Pentru comanda antrenarea
reductorului cu este de
preferat se utilizeze electronica
electric ale unui servo de
Futaba, Sanva,
Robe, Graupner, Simprop, Piko etc.
Pe arborele motorului se cu
primul pin ion de antrenare al
reductorului cu Fixarea
motorului electric de peretele lateral
al reductorului se prin
intermediul unei APiese strunjite, din
aliaj de aluminiu. In figura 2 sunt date
dimensiunile piesei de prindere pen-
motorul electric al germane
Pl ko - FM/27 MHz de teleco-
destul de n
la care de cost al servourilor este cel
mai mic) , iar n figura 3 schemg
de a acestui motor. In cazul uti-
electrice de la alte ser-
vouri (rezultatele vor fi similare), dimensiu-
ni le acestei piese inelare vor fi alese n con-
formitate cu cele ale motorului.
. Arborele ultimei se va strunji
din (Ol-45; Ol-60 etc.) la cotele din
fi gura 4. Pe mm al arborelui se
va monta troliul propriu-zis, pe care se
de antrenare a velelor.
Pentru un velier din clasa "M", troliul
n mod cca 5
di mensiunile acestuia sunt date n figura 5. Pentru alt
de ale troliului, dimensiunile acestuia se
vor alege n lund n considerare
deplasarea a ghiului randei.
la al arborelui troliului se va cupla un
liniar a va
avea o valoare ntre limitele 1 kO 10 kO.
pentru acest
mlnlatural este valoarea de 4,7 kO. Cuplajul din-,
re arborele final al reductorului arborele
semireglabil se ca n figura
Cnd cursorul acestui ajunge la unul
din capetele angrenajul acestuia trebuie
se liber. facilitate, probabili-
tatea lui, de la primele este
mare. Amplasarea electronicii de pe carcase:.
electric de antrenare este n
gura 1. Fixarea se cu de tip A+B
(exemplu, Terokal-221).)n mod se
po Intre grila mul-
TEHNIUM decembrie 2005
.de minus a servoului) se inter-
un de 10 kO" cu care se
numarul maxim de ture ce pot fi efectuate de troliu.
Lungimea firelor de ntre cele semi-
reglabile nu trebuie 80 mm. Este reco-
ca metalice fie lipite cu
cositor de arborii respectivI, deoarece din ele
sunt numai eforturilor relativ mari pe
care le transmit aceste (mai ales n cazul
trepte), s-a ntmplat ca unele din ele, nefixate
pnn cositori re, se liber pe arborele
respectiv de nu s-a mai transmis la
troliu. Pentru o se
de realizare, care nu prea mult efort
este constructor
amator. Cei care nu emit prea
mari pot realiza un astfel de troliu
utiliznd n locul motorului de servo
un motor Mabuchi sau similar, preluat
de la o nu se vor
folosi de
deoarece sunt fiabile, au dimen-
siuni mari, prea mult mai
ales emit electrici la un nivel
inacceptabil. Pentru a se evita pertur-
barea corecte a aparaturii
de de para-
electrici de aceste moto-
'2 "zgomotoase", este
intercalarea ntre electro-
nica de a unui filtru (figura
7). Cnd se electronica
motorul electric de la un servo indus-
trial, acest filtru, de nu mai
este necesar.
65
-- -
bacteriologul englez
Alexander Fleming (1881-1955), bine-
cunoscut pentru descoperirea penici-
linei, a fost oaspetele unui mare labora-
tor din SUA. Vizitndu-I, el a fost de-a
dreptul uluit de ordinea ce
. domnea pretutindeni acolo. Nicaieri, nici
un fir de praf nu putea fi
de ce, cu glas sceptic, el a declarat celor
care-I
- eu fi lucrat ntr-un laborator
att de curat, nu fi descope-
rit penicilina.
CND OAMENII
v
DE STIINTA
..... , ,
ZAMBESC
DIVERTISMENT

, T'I ,I 'I:I 'M:'
de autoritate. i-a fost profesorul
Kundt, care a cu
s-a alarmat,
era una
dintre teoriile lui Lomonosov asupra
..
Renumitul chimist polonez
Kazimierz Jablezynski
primirea nou membru n cercul
de al din
de rostirea urmatorului
"Voi fi nobil ca heliul, avid
de precum clorura de cal-
ciu de apa activ n domeniul
ca hidrogenul n stare
Celebrului naturalist francez
Georges Cuvier (1769-1832) i se
racului i se ceru
era: "Mic
care merge napoi" .
lui Cuvier a fost:
- Cu a trei mici inad-
pare
cum se descoperirea care i-a Racul nu e nu e nu
adus a fost n mod . A a ropiere de Paris merge napoi. ..
cu totul cnd o de bac- ORIZONTAL: 1) a efectuat cu. Vestitul fizician francez Paul
terii pe care o sub a fost de la 18 martie 1906, . zbor din lume Langevin (1872-1946), recunos-
de mucegai. construit de el, ale aparatului.. 2) cut a avea darul de a vorbi pe
De ori, cnd fizicianul german exclusiv clJ n care V:
re
a tuturor despre cele mai
Albert Einstein (1879-1955) o confe- coborre\ - a;de a realizat cu a complicate probleme, a prezen-
era de care stabilit 1

Montesson. 3) - tat de un
asiste cu Dar ntr-o zi 10. aian Vuia - Clar. 4) lanul con- stralUCit referat, model de
izbucni pe cu ajutorul de expunere
- O cam de asta! e
Vuia
cobora, ,urca aparatului, pro- a fost nconjurat,
Am pe - i spune Ba strult de 5) felicitat rugat explice secre-
chiar putea-o eu. pe care it vor folOSI de la trenul tul succesului
- Nimic mai amuzant - Einstein - atru elemente care poslbl.' - E foarte - a
Jii dumneata eu te n al aerojllanuluiiui att la.decolare de savantul. In timpul con-
aparatului sa n abatal\ \ 6) lui uit spre auditoriu,
A doua zi, ce-i drept, a rostit aterizare (sg. :-n a e prima fixez asupra celui cu
ca un papagal, dar cnd plece, unul dintre albine - a (pl.). 7) fizionomia cea mai
i-a pus o ntrebare destul de _ n nu las ce nu ca
cu tot felul de formule algebrice. da\..a lemne '- italian (IOV. ... prin - acesta se n
luat prin surprindere, a avut un 9) Ru din a atenuat-o !a semn de
care nu departe de umorul al mbi're bru ... e dotarea din In acel moment, un coleg
lui Einstein, nct nimeni nu s-a mirat prea mult. n ti I inventie care \1 se apropie de grup i se
D I I
t tAt d . . r astlce, o . la coman a d I 'L ..
- ragu meu, so u la es e a a e slmp a, amortlz
oa
Prghil folOSI e A 't la aero- a reseaza UI angevln,
nct voi dovedi meu va s-o Aflate la ndorul
ui
unui avion! - felicit din inima,
rezolve. pioarelor. volan de de Traian a fost
cu se la lui Einstein planul lUI Ula
L
. 1) O realZ utea zbura cu Dar de ce nu
care-i pe loc... . dotat aparatul zbor a fost luat o ochii de
Avnd nevoie de recipiente de pentru mecanice proprii - determina rapo,r- la mine?
sale, fizicianul chimistul francez de Traian Vuia stUdiU Nernst (1864-
Louis Gay-L!:Issac (1778-1850) le-a comandat n dintre viteza aeroplanul
u
! sau. 1941), marele fizician
Germania. Intruct la vama ar fi trebuit e care l-a fot<:>sit care o avea chimist german, autorul
taxe peste sale financiare, de aterizare la celui de al treilea principiu
prietenul filozoful lingvistul german Wilhelm care Vuia do 1n aer _ Cunosetf\ parc :-a al termodinamicii, n orele
von Humbold (1767-1835) a o 3) _ 1872 este 4) libere crabi.
a astupat sigilat recipientele, iar pe jap?net . a9fn comuna SurdtJ<?U _ din a cineva
a scris: aer din Germania". Traian UI!uce de '{ula In co ul de a face ca remarca:
deoarece nici pentru aer, nici pentru ambalaj nu se Tipul pe axul motorul
Ul
, cu Localitate !n sy - alegere.
percepeau taxe, totul s-a cu bine. ruleze pe sol (reg,) - 1':' da, e mai
Fizicianul german Albert Einstein (1879-1955) NPorveQiei - Ru n .:.. Aparat n genul interesant. Nernst i
vorbea ntr-un cerc de despre teoria rela- CI'OC' 7) scaunuvl c, al rea' construit pe 8) A complet
, , .. . li 'an Ula - .' f rta van u .
pe a determina 9) cu nepasator:
- Mintea mea toate :OPII dP6bi _ Dispozitiv la razboiuiisi elicopterul sunt cele - Eu cresc animale
aceste lucruri, de vreme ce nu le poate vedea - ,mpo caii _ Aeroplan
u
' . Vuia pentru a se care se n echilibru
spuse unul dintre n termodinamic cu mediul
- Ceea ce este foarte - (sg) VUIa a
. . tiV ridic,a
t
, \O a'c't'lune pe Trael'lacu
n
ax vert'lcal mon- an'lmale cu saA nge cald
convinga or - l-a raspuns savan u. ruga sa pOZlle<s 'torul crm , ' . 'le care
mintea aici pe la aeroplanul sal;' cu aparatului prin anpl
ca pot verifica eu cu A partea dinapoI ati cu banii Universul.
y tata. 10 A' I unui ax orizon a , SE SPIR N\E.
ceva. OSCila,:, ITAL AOI NAA, EM, '
Celibatar fiind, savantul rus Mihail Vasilievici ' , ' G .... eoW'the
Lomonosov (1711-1765) i scria mamei sale la "
Arhanghelsk: "Eu sunt dar am o
care face nu vrea de nici un fel

Culese
prelucrate de
Gheorghe

66
TEHNllJM decembrie 2005
Cu riscul de a fi de interese oculte, gen "publicitate
- n special constructorilor - sau
295 din iunie 2005 al revistei Electronique
Pratique.
Personal, prin patronului firmei Conex Electronic, mprumut
diverse numere din tocmai pentru a semnala unele arti-
cole pe care le consider de interes deosebit. Dar acest l-am
pentru are un sumar bogat n articole de (ca alte
practice utile) care sper, vor interesa pe dum-

Din sumarul acestui doar cteva titluri de articole.
Internet Pr@tique,
autor Morin Pascal,
pag. 10-11, articol ce

numeroase adrese
(site-u'ri) de Internet
referitoare la
rele cu cristale lichide.
Alimentatoarele demistificate (Iiniare
cu decuplaj), autor V. Mergy, pag. 26-
31, articol ce trece n - o
reamintire a
"principiului" alimentatorului - diverse
tipuri de alimentatoare de tensiune con-
cu avantajele dezavantajele lor.
[=Utiliza-
rea regula-
toarelor de
tensiune ,
autor P.
Oguic, pag.
12-17, arti-
col n care
se
diverse posi-
de
'------=-=----"----'-------"------'-----'
a circuitelor integrate con-
sacrate acestui scop, cu tensiuni de
fixe sau ajustabile, prin unor
. componente externe auxiliare.
Cauti? - Nu - E prea scump? - ... Ai ncercat la :
www.trioda.ro
Multimetre, Telecomenzi, Trafo linii, Componente electronice
Cataloage din magazinele din Oradea sau prin :
HIFI SHOP : str. nr.48 ,tel.: 0259-436.782
CONTACT : nr.2 , tel.: 0259-267.223
Cod 410209 ORADEA, Fax: 0259-210.225,
e-mail: sales@trioda.ro