Sunteți pe pagina 1din 3

I.Carpatii Orientali-granita cu Ucraina, Valea Prahovei -trei siruri paralele cu alcatuire petrografica de la V la E : r.vulcanice, sisturi cristaline,roci sedimentare -alt.

Max. Mtii Rodnei- Vf. Pietrosul-2303 m -alt medii-950m -intens fragmentati de vai, depresiuni, pasuri si trecatori -relief vulcanic, carstic, glaciar, defilee chei -suprafete de nivelare-Plaiuri II.Carpatii Meridionali-Valea Prahovei, Culoarul Timis-Cerna -unitate masiva, traversata integral de R. Olt -roci cristaline si magmatice,iar la periferie calcare si conglomerate -suprafete de nivelare-Gornovita(1000m),Borascu(1200m),Rau Ses(>1500m) -alt max Vf. Omu 2505m, Vf. Moldoveanu 2544m III. Carpatii Occidentali-Culoarul Timis Cerna, Valea Barcaului -fragmentare tectonica-horsturi si grabene -mozaic petrografic -suprafete de nivelare -relief carstic,vulcanic -alt. max Vf Bihor 1849m

IV.Depresiunea Colinara a Transilvanei-interiorul cerc. Carpatic -fundament carpatic fragmentat si faliat 2-6km adancimi -roci sedimentare -cute diapire, structura de dom, monoclinal -alunecari, vai largi V. Subracpatii-Valea Moldovei, Valea Motrului -incretirea sedimentelor din exteriorul arcului carpatic -siruri de dealuri si depresiuni -anticlinale si sinclinale -roci sedimentare VI.Podisul Mehedinti -unitate de relief carpatic cu aspect de podis -peneplena inalta -sisturi cristaline si calcare -relief carstic, exo si endocarst VII.Podisul Moldovei -unitate de platforma cu fundament vechi -structura monoclinala NV-SE -sedimente=alunecari si degradari VIII.Podisul Getic -unitate de platforma-in urma acumularilor piemontale -piemont-picior de munte -fragmentat de vai

IX.Podisul Dobrogei -unitate geologica si geomorfologica complexa -orogen in N si platforma in S -Mtii Macin-hercinica, Pod Casimcei-sisturi versi vechi -strat de loess 40 m -vai cu caracter de canion, interfluvii netede X.Dealurile de Vest-Valea Somesului, Valea Dunarii -piemont de eroziune la V de Carpatii Occidentali -400m alt -N Culmea Preluca-810m-veche unitate de leg intre C O si Occ -coborata tectonic -roci sedimentare cu maguri cristaline XI.Campia de Vest -unitate sedimentara lacustra cu fundament cristalin fragmentat si faliat -fasie de 15-70 km patrunde sub forma de depresiuni golf -N-sector neted, inundabil, sectoare de campii inalte cu dune -alt de 100-200m-contact cu muntii XII. Campia Romana-20% din suprafata RO -formata prin depunere de sediment aduse de raurile din Carpati -depresiune pe Platforma Moesica peste care s-au depus sedimente la 3000m adancime -64m alt -lunca Dunarii-campie aluviala 1-4km XIII.Delta Dunarii -campie in formare cu relief pozitiv -campuri de loess;ostrove grinduri,garle, mlastini