Sunteți pe pagina 1din 2

Grup Scolar Industrial, Sebes Grdinia cu P.P.nr.2- structura Gradinita cu P.N. nr.

1
Tel. 0772215904

PLANIFICAREA ACTIVITATIILOR COMISIEI METODICE A EDUCATOARELOR


AN SCOLAR 2012-2013
Nr. Crt.

Data 1. Septembrie

Continuturi Informatii, discutii pe marginea activitatii desfasurate in anul scolar anterior. Propuneri pentru anul scolar in curs Culorile Toamnei Tema cercului pedagogic Primii fulgi de nea Prezentarea raportului activitatii comisiei metodice pe sem I Ferma de animale Coronita primaverii

Forma de perfectionare Consfatuirile cadrelor didactice Comisia Metodica Cerc Pedagogic Comisie Metodica Comisie Metodica Comisia Metodica Comisia Metodica

Forma de prezentare Informari Dezbateri

Responsabil D-na Inspector

2. Octombrie 3. Noiembrie 4. Decembrie 5. Ianuarie 6. Februarie 7. Martie

Activitate integrata Referate Dezbateri Activitate integrata Prezentare Discutii Activitate integrata Activitate integrata

Tecau Laura Godiciu Ileana Toate educatoarele Stanciu Mariana Gheorghe Ana si toate educatoarele Cioca Alina Galis Daniela

8. Aprilie 9. Mai 10. Iunie

Tema cercului pedagogic Plecam in calatorie Evaluare finala

Cerc Pedagogic Comisie Metodica Comisie Metodica

Referate Dezbateri Activitate integrata Prezentare Discutii

Toate educatoarele Muntean Camelia Boloteag Ioana

DIRECTOR , Prof. FILIP ANA

Responsabil COMISIE METODICA Educ. GHEORGHE ANA