Decizie numire responsabil

Scris de Administrator Miercuri, 02 Ianuarie 2008 19:10

DECIZIE nr. …..din …………. În conformitate cu prevederile Legii nr. 90/1996 republicata si cu prevederile cap. 1, art. 59 din Normele Generale de Protectie a Muncii, DECID: Art. 1 Începând cu data de….., se numesc urmatorii Responsabili în domeniul securitatii si sanatatii în munca la locurile de munca nominalizate, dupa cum urmeaza: - Catedra de chimie - prof. …………… -Catedra de fizica -prof …………… - Ateliere de practica profesionala - maistru …………. - Administrativ - ing. ……………… - Tehnico administrativ si secretariat - …………… Art. 2 Atributiile si obligatiile Responsabililor în domeniul securitatii si sanatatii în munca la locurile de munca ale Companiei, nominalizati la art. 1, se prezinta în anexa care face parte integranta din prezenta decizie.

Director

1/1