Sunteți pe pagina 1din 1

Decizie numire responsabil

Scris de Administrator Miercuri, 02 Ianuarie 2008 19:10

DECIZIE nr. ..din . n conformitate cu prevederile Legii nr. 90/1996 republicata si cu prevederile cap. 1, art. 59 din Normele Generale de Protectie a Muncii, DECID: Art. 1 ncepnd cu data de.., se numesc urmatorii Responsabili n domeniul securitatii si sanatatii n munca la locurile de munca nominalizate, dupa cum urmeaza: - Catedra de chimie - prof. -Catedra de fizica -prof - Ateliere de practica profesionala - maistru . - Administrativ - ing. - Tehnico administrativ si secretariat - Art. 2 Atributiile si obligatiile Responsabililor n domeniul securitatii si sanatatii n munca la locurile de munca ale Companiei, nominalizati la art. 1, se prezinta n anexa care face parte integranta din prezenta decizie.

Director

1/1