definitia romantismului si caracteristici Caracteristicile romantismului Introducerea unor noi categorii estetice: uratul, grotescul fantasticul, mac abrul

, pitorescul, feericul, precum si a unor specii literare inedite: drama rom antica, meditatia, poemul filozofic, nuvela istorica; Cultiva sensibilitatea, imaginatia si fantezia creatoare minimalizand ratiun ea si luciditatea; Promoveaza inspiratia din traditie, folclor si din trecutu istoric, pe care il considera opus realitatii contemporane, de care era dezamagiti, fiind preocup ati de reflectarea in opere a specificului nations (culoarea locala); Evadarea din lumea reala se realizeaza prin vis sau somn (miti oniric), intr -un cadru natural nocturn; Contemplarea naturii se concretizeaza prin descriere peisajelor sau a moment elor anotimpurilor in pasteluri si prin reflect asupra gravelor probleme ale uni versului in meditatii, Acorda importanta deosebita sentimentelor omenesti, ca predilectie iubirii, trairile interioare intense fiind armonizate cu peisajul naturii ocrotitoare sau participative; In genul liric se manifesta inovatii prozodice si suprematia subiectivismulu i, a pasiunii inflacarate, a fanteziei debordante; Construirea eroilor exceptionali, care actioneaza in imprejurari iesite din comun, precum si portretizarea omului de geniu si conditia nefericitii a acestu ia in lume; personajele romantice nu sunt dominate de ratiune, ci de imaginatie si de sentimente; Preocuparea pentru definirea timpului si a spatiului nemarginite, ca proiect ie subiectiva a spiritului uman, conceptie preluata din lucrarile filozofilor id ealisti; Imbogatirea limbii literare, prin includerea cuvintelor si expresiilor popul are, a arhaismelor, a regionalismelor, specifice oralitatii; Utilizarea de procedee artistice variate, printre care antiteza ocupa locul principal atat in structura poeziei, cat si in construirea personajelor, situati ilor, ideilor sau atitudinilor exprimate; Ironia romantica dobandeste, adesea, accente satitice sau pamfletare, fiind un mijloc artistic folosit atat in specia literara cu nume sugestiv, satira, cat si in poeme filozofice, asa cum se manifesta in "Scrisoarea I" de Mihai Eminesc u.

ROMANTISMUL Definitie: Apare in ultimii ani ai sec al XVIII lea si se manifesta din plin in prima jumat ate a secXIX, ca o reactie la adresa clasicismului.Ca miscare estetica si litera ra viziunea romatica poate fi sintetizata sub termenul libertate .Aceasta miscare s -a impus mai intai inEuropa, aparand in Germania si apoi s-a extins pana in Amer ica, fiind un curent culturalintrucat domeniile de activitate pe care le-a atins au fost multiple.Cei mai de seama reprezentanti ai romantismului german, curent care are la baza doctrinaeului absolut sunt: Jean-Paul Richter, Holderin, Noval is, E.T.Hoffmann.Manifestul romantismului englez l-a constituit prefata la volum ul Balade lirice, semnatade Wordsworth si Coleridge.Cei mai de seama reprezentan ti ai romantismului englezsunt: Wordsworth, Coleridge, Byron, Shelley, Keats.Man ifestul romantismului francez l-a constituit prefata lui Victor Hugo de la drama Cromwel.La noi romantismul corespunde perioadei pasoptiste , manifestul romantis mului inliteratura romana constituindu-l articolul Introductie la Dacia literara.Ti nand cont defaptul ca in literatura romana clasicismul ca si curent literar a fo st slab reprezentat deautori de valoare, romantismul romanesc apare nu ca o reac tie totala la adresaclasicismului, ci ca un curent eclectic, care a preluat de l a alte directii, trasaturi.In literatura romana, romantismul cunoaste trei etape

istoria. termenul se foloseste si pentru a denumi perfectiunea. imnul . enciclopedismul eminescian.Cosbuc. timp.Romantismul pasoptist capata asadar specificitate. ava ritia.De asemenea. pur itatea genurilor si a speciilor literare. Trasaturi:cultul sau primatul pasiunii-o estetica a inimii -cultivarea imaginatiei si fanteziei creatoare-subiectivismul ? expansiunea eului-atitudini romantice: patosul. predilectia pentru hiperbola si antiteza. imitarea modelel or greco-romane. care pune accent pe simtiri. unic ? un mod el). complet (tip social ? exceptional.eliberarea de regulil e stricte ale clasicismului : regula celor trei unitati. preocupat de intelegerea profunda a ex istentei umaneraportate la universul -mamã. calatoria cosmica. promovarea virtutii ? propunand un tip ide al de om virtuos.romanti smuleminescian este unul vizionar. cultul pentru adevar si natural (in literatura). preferinta pentru perso naje aduse din straturile sociale inalte. printr-o atitudine admirativa fata de marile modele ale trecutuluineamului. meditatia. actiune). vizionar. Cultiva trasaturi distincte ? curajul.valorificarea folclorului ca element de recunoastere a unei culturi preexistente. prin imbinarea marilor teme si motive europene cu realitatea istorica siculturala a Tarilor Rom ane.In ceea ce priveste romantismul pasoptist. patriotic. visul. acesta este dominat de ideil e romanticeeuropene ale jumatatii secolului al XIX-lea. natura se subordoneaza idealului uman ? caracter moralizator. Profunzimea idelor eminesciene. ultima etapa a curentului la nivel mondial-tip HighRoman ticism Romantismul posteminescian. ancora rea acestora inculturile de traditie ale umanitatii. multilateral. acesta a demonstr at prin reprezentantiisai interes pentru istorie. Puritatea stilului. interferand cu clasicismul luiG. reverie-predilectia pentru mitur i si simboluri-tema naturii-refacerea culorii locale Teme si motive : iubirea.: Romantismul pasoptist. generozitatea sau lasitatea. armonia. preponderent istoric. in operele literare cl . natura. proiectarea constiinte i romanesti in planul identitatii nationale. etnic. fac obiectul unei creatiicare ne inscrie cu mandrie in circuitul universalitati i literare.simbolismul l ui Macedonski sau samanatorismul lui Octavian GogaApare ca o reactie impotriva c lasicismului prin afirmarea libertatii absolute a creatiei. fara a ne priva insa deorgoliul unui nationalism exprimat in cele ma i desavarsite formule artistice. naivitatea. cultivarea anumitor specii: oda. ironia-aspiratia spre i nfinitul spatial si temporar -dragostea fata de trecut-istorie-recuperarea folcl orului-melancolia-cultivarea solitudinii-visul. inalt. sobrietatea.satirul. Spre deosebire de romantism. infrumusetarea si innobilarea naturii (in pictura).Astfel. stil inalt nu amestecul de stiluri. Prin extensie. suntobiective ale oamenilor de cul tura a epocii. personaje exceptionalein situatii exceptionale definitia clasicismului si caracteristici Trasaturi: regula celor trei unitati in dramaturgie (de loc. de tip Biedermeier Romantismul eminescian. revolta Modalitati: tonul solemn. revolta.Spre deosebire de romantismul pasoptist. intaietatea ratiunii. vitejia.

care primeaza asupra s entimentului. vitejia. Stilul de viata al burgheziei. se formeazã în mijlocul unei anumite socie Relaþia om-societate este una dintre temele fundamentale ale realismului. satira si f abula. Clasicismul cultiva trasaturi precum curajul. poem epic. ? P reocuparea pentru psihologic . Imaginaþia nelimitatã aromanticilor este înlo cuitã cu observarea ºi analizarea atentã arealitãtii . Acesta evita p articularul. scriitorul clasic este dominat d e rational. Aceste personaje sunt de regula regi sau reprezentanti ai aristocratiei. definitia realismului si caractersitici Caracteristici ale realismului ? Dacã romantismul se adresa aproape exclusiv sensibilitãþii. este pe loc secund. avaritia. dema gogul. credibilul ? preocuparea pentru social . iar personajele sunt adevarate caractere (avarul. atrenate de inalte ratiuni eroice si c etatenesti si au principii morale de neclintit. In drama turgie regasim regula celor trei unitati (de loc.Tocmai aceastã insistenþã p detaliul semnificativ creeazã iluziarealitãþii. imn. vagul. care tinde spre perfectiune. Operele literare clasice au un puternic caracter moralizator. timp. puritatea si clarita tea stilului.care prin detaliile ei . Omul este înþel es ca o fiinþa socialã care trãieºte. viaþa interioarã a acestuia ? acþiunea prezintã viaþa cotidianã. Tema banului/ a înavuþirii esteînsoþitã de o atitudine criticã în faþa tendinþei d nsformare abanului în valoare supremã. evidenþiind structura ºi mecanismele sociale. Acestea sunt privi te ca specii superioare ale literaturii. Asadar. realismul se adreseazãraþiunii. generozitatea sau lasitat ea. replicand autoritar cu un model ferm. ca element definitoriu al omului. incertitudinea. ? Un subiect privilegiat în realism este banul. tablou istoric. actiune).urmãrind sã emoþioneze . in functie de care personajele sunt antrenate in actiune. înþelegerea . prudent. fãrã sã idealizeze . educativ. cunoaºterea.oferã senzaþia de evenim . nu admite obscurul. având drept þintã adevãrul. gustul dreptei masuri. fãrã sã caute senzaþionalul osul. Personajele sunt rationale. se dezvoltã. cum sunt considerate comedia. tragedie. ? Ca modalitate narativã predominã scena . acest tip de personaje fig urand in speciile literare inferioare.asice regasim ratiunea. evident si clar. Ceea ceconteaza este iluzia realitãþii. ? Principiul veridicitãþii ºi al verosimilitãþii: realismul ofera o imaginea omului ºi a lumi i cât mai aproape de adevãr. cautarea naturalului si a verosimilului si finetea analizei morale si psihologice. impresia de real. fiind intotdeauna lucid. Genurile si sp eciile literare sunt pure. Scriitorii clasici se remarca prin rigoarea compozitionala. comune. nu sunt amestecate si imita modelele greco-romane. fiind r eprezentati in oda. Scriitorul realist analizeazãmecanismele psiholo gice ale individului. aflata i n plina ascensiune la acea vreme. naivitatea. sã impre ioneze. diversitatea. parvenitul etc) si reprezinta tipologii ale societatii reproduse. exista un cult al adevarului. modul în care acestainfluenþeazã destine ºi caractere.sãînfrumuseþeze. lipsit de fantezie. al regulilor si al canoanelor.a raportului dintre individ ºi societate. To todata. ? Textul realist prezintã o imagine cât mai clarã ºi mai complexã a societãþii dintr-un timp ºi spaþiu istoric determinat. cu detaliile ei banale.

evenimentele se înlãnþuie logic ºi cauzal pentru a fac ilita înþelegerea acesteia. politicianul. se transformã. ? este înfãþiºat în evoluþie. ? Perspectiva este exterioarã a unui narator de persoana a III-aomniscient . parvenitul ( arivistul). tipicul stil sobru. complexe. Obiectivitatea. detaºat. Tipuri umane realiste: avarul. lipsit de implicare. Descrierea atentã a mediul i urmãreºte sã releve modul în caremediul influenþeazã. viu. lipsit de scrupule . ratatul. personaje realiste complexe.intelectualul. neutru. nu are un carac at. ? este tipic. þãranul. se modificã pe parcursul acþiunii. burghezul. real. având trãsãturi ºi comportamente speci ice. impersonal. mu ncitorul. ar ivistul. determinã caracterul personajului. nu în situaþii neobiºnuite. ? este prezentat în mediul lui de viaþã. snobul. capabil sã ofere informaþii variate . ? Stilul este în general obiectiv.impersonal ( la primii realiºti existã o mai accentuatã subiectivitate.Personajul cel mai caracterizat în contextul curentului realist este arivistul : îndrazneo fa?arnic. inocentul. reprezintã o categorie socialã sau umanã. amestec de calitãþi ºi defecte. Personajul realist este: ? fiinþã complexã. imobil.ent concret. vizând totalitatea ( sã spunã totul des pre un personaj). ? Acþiunea este construitã cronologic. artistul.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful