definitia romantismului si caracteristici Caracteristicile romantismului Introducerea unor noi categorii estetice: uratul, grotescul fantasticul, mac abrul

, pitorescul, feericul, precum si a unor specii literare inedite: drama rom antica, meditatia, poemul filozofic, nuvela istorica; Cultiva sensibilitatea, imaginatia si fantezia creatoare minimalizand ratiun ea si luciditatea; Promoveaza inspiratia din traditie, folclor si din trecutu istoric, pe care il considera opus realitatii contemporane, de care era dezamagiti, fiind preocup ati de reflectarea in opere a specificului nations (culoarea locala); Evadarea din lumea reala se realizeaza prin vis sau somn (miti oniric), intr -un cadru natural nocturn; Contemplarea naturii se concretizeaza prin descriere peisajelor sau a moment elor anotimpurilor in pasteluri si prin reflect asupra gravelor probleme ale uni versului in meditatii, Acorda importanta deosebita sentimentelor omenesti, ca predilectie iubirii, trairile interioare intense fiind armonizate cu peisajul naturii ocrotitoare sau participative; In genul liric se manifesta inovatii prozodice si suprematia subiectivismulu i, a pasiunii inflacarate, a fanteziei debordante; Construirea eroilor exceptionali, care actioneaza in imprejurari iesite din comun, precum si portretizarea omului de geniu si conditia nefericitii a acestu ia in lume; personajele romantice nu sunt dominate de ratiune, ci de imaginatie si de sentimente; Preocuparea pentru definirea timpului si a spatiului nemarginite, ca proiect ie subiectiva a spiritului uman, conceptie preluata din lucrarile filozofilor id ealisti; Imbogatirea limbii literare, prin includerea cuvintelor si expresiilor popul are, a arhaismelor, a regionalismelor, specifice oralitatii; Utilizarea de procedee artistice variate, printre care antiteza ocupa locul principal atat in structura poeziei, cat si in construirea personajelor, situati ilor, ideilor sau atitudinilor exprimate; Ironia romantica dobandeste, adesea, accente satitice sau pamfletare, fiind un mijloc artistic folosit atat in specia literara cu nume sugestiv, satira, cat si in poeme filozofice, asa cum se manifesta in "Scrisoarea I" de Mihai Eminesc u.

ROMANTISMUL Definitie: Apare in ultimii ani ai sec al XVIII lea si se manifesta din plin in prima jumat ate a secXIX, ca o reactie la adresa clasicismului.Ca miscare estetica si litera ra viziunea romatica poate fi sintetizata sub termenul libertate .Aceasta miscare s -a impus mai intai inEuropa, aparand in Germania si apoi s-a extins pana in Amer ica, fiind un curent culturalintrucat domeniile de activitate pe care le-a atins au fost multiple.Cei mai de seama reprezentanti ai romantismului german, curent care are la baza doctrinaeului absolut sunt: Jean-Paul Richter, Holderin, Noval is, E.T.Hoffmann.Manifestul romantismului englez l-a constituit prefata la volum ul Balade lirice, semnatade Wordsworth si Coleridge.Cei mai de seama reprezentan ti ai romantismului englezsunt: Wordsworth, Coleridge, Byron, Shelley, Keats.Man ifestul romantismului francez l-a constituit prefata lui Victor Hugo de la drama Cromwel.La noi romantismul corespunde perioadei pasoptiste , manifestul romantis mului inliteratura romana constituindu-l articolul Introductie la Dacia literara.Ti nand cont defaptul ca in literatura romana clasicismul ca si curent literar a fo st slab reprezentat deautori de valoare, romantismul romanesc apare nu ca o reac tie totala la adresaclasicismului, ci ca un curent eclectic, care a preluat de l a alte directii, trasaturi.In literatura romana, romantismul cunoaste trei etape

revolta Modalitati: tonul solemn. fac obiectul unei creatiicare ne inscrie cu mandrie in circuitul universalitati i literare.Astfel. de tip Biedermeier Romantismul eminescian. actiune). predilectia pentru hiperbola si antiteza. visul. termenul se foloseste si pentru a denumi perfectiunea.: Romantismul pasoptist. ancora rea acestora inculturile de traditie ale umanitatii. preocupat de intelegerea profunda a ex istentei umaneraportate la universul -mamã. stil inalt nu amestecul de stiluri. inalt. cultul pentru adevar si natural (in literatura). preferinta pentru perso naje aduse din straturile sociale inalte. acesta este dominat de ideil e romanticeeuropene ale jumatatii secolului al XIX-lea. preponderent istoric. unic ? un mod el). ava ritia. naivitatea. acesta a demonstr at prin reprezentantiisai interes pentru istorie. fara a ne priva insa deorgoliul unui nationalism exprimat in cele ma i desavarsite formule artistice. proiectarea constiinte i romanesti in planul identitatii nationale. in operele literare cl .Spre deosebire de romantismul pasoptist. ultima etapa a curentului la nivel mondial-tip HighRoman ticism Romantismul posteminescian. Puritatea stilului. Spre deosebire de romantism.satirul. pur itatea genurilor si a speciilor literare. prin imbinarea marilor teme si motive europene cu realitatea istorica siculturala a Tarilor Rom ane. Trasaturi:cultul sau primatul pasiunii-o estetica a inimii -cultivarea imaginatiei si fanteziei creatoare-subiectivismul ? expansiunea eului-atitudini romantice: patosul.valorificarea folclorului ca element de recunoastere a unei culturi preexistente. enciclopedismul eminescian.In ceea ce priveste romantismul pasoptist. calatoria cosmica. natura se subordoneaza idealului uman ? caracter moralizator. intaietatea ratiunii.De asemenea. sobrietatea. infrumusetarea si innobilarea naturii (in pictura). multilateral. revolta. patriotic. Profunzimea idelor eminesciene. reverie-predilectia pentru mitur i si simboluri-tema naturii-refacerea culorii locale Teme si motive : iubirea. ironia-aspiratia spre i nfinitul spatial si temporar -dragostea fata de trecut-istorie-recuperarea folcl orului-melancolia-cultivarea solitudinii-visul. timp. suntobiective ale oamenilor de cul tura a epocii. natura. imnul . promovarea virtutii ? propunand un tip ide al de om virtuos. personaje exceptionalein situatii exceptionale definitia clasicismului si caracteristici Trasaturi: regula celor trei unitati in dramaturgie (de loc.simbolismul l ui Macedonski sau samanatorismul lui Octavian GogaApare ca o reactie impotriva c lasicismului prin afirmarea libertatii absolute a creatiei. interferand cu clasicismul luiG. complet (tip social ? exceptional. printr-o atitudine admirativa fata de marile modele ale trecutuluineamului.romanti smuleminescian este unul vizionar. armonia. generozitatea sau lasitatea. care pune accent pe simtiri.Romantismul pasoptist capata asadar specificitate. vitejia. Prin extensie. imitarea modelel or greco-romane.Cosbuc. istoria. etnic. Cultiva trasaturi distincte ? curajul.eliberarea de regulil e stricte ale clasicismului : regula celor trei unitati. vizionar. cultivarea anumitor specii: oda. meditatia.

oferã senzaþia de evenim . parvenitul etc) si reprezinta tipologii ale societatii reproduse. impresia de real. educativ. sã impre ioneze.asice regasim ratiunea. Operele literare clasice au un puternic caracter moralizator. fiind r eprezentati in oda. actiune). Asadar. dema gogul. replicand autoritar cu un model ferm. cunoaºterea. vitejia. aflata i n plina ascensiune la acea vreme. se dezvoltã. Omul este înþel es ca o fiinþa socialã care trãieºte. care primeaza asupra s entimentului. timp. iar personajele sunt adevarate caractere (avarul. înþelegerea . Acesta evita p articularul. evident si clar. tragedie. incertitudinea. acest tip de personaje fig urand in speciile literare inferioare. cautarea naturalului si a verosimilului si finetea analizei morale si psihologice. Imaginaþia nelimitatã aromanticilor este înlo cuitã cu observarea ºi analizarea atentã arealitãtii . prudent. realismul se adreseazãraþiunii. Scriitorul realist analizeazãmecanismele psiholo gice ale individului. lipsit de fantezie. satira si f abula. Aceste personaje sunt de regula regi sau reprezentanti ai aristocratiei.a raportului dintre individ ºi societate. naivitatea. Clasicismul cultiva trasaturi precum curajul. vagul. ? Ca modalitate narativã predominã scena . Acestea sunt privi te ca specii superioare ale literaturii. exista un cult al adevarului. generozitatea sau lasitat ea. tablou istoric. definitia realismului si caractersitici Caracteristici ale realismului ? Dacã romantismul se adresa aproape exclusiv sensibilitãþii. Stilul de viata al burgheziei. este pe loc secund. Personajele sunt rationale. Scriitorii clasici se remarca prin rigoarea compozitionala. scriitorul clasic este dominat d e rational. cum sunt considerate comedia. viaþa interioarã a acestuia ? acþiunea prezintã viaþa cotidianã. cu detaliile ei banale. Tema banului/ a înavuþirii esteînsoþitã de o atitudine criticã în faþa tendinþei d nsformare abanului în valoare supremã. fãrã sã caute senzaþionalul osul. gustul dreptei masuri. având drept þintã adevãrul. evidenþiind structura ºi mecanismele sociale. avaritia. comune. imn. ? Textul realist prezintã o imagine cât mai clarã ºi mai complexã a societãþii dintr-un timp ºi spaþiu istoric determinat.urmãrind sã emoþioneze . al regulilor si al canoanelor. se formeazã în mijlocul unei anumite socie Relaþia om-societate este una dintre temele fundamentale ale realismului. in functie de care personajele sunt antrenate in actiune. modul în care acestainfluenþeazã destine ºi caractere.Tocmai aceastã insistenþã p detaliul semnificativ creeazã iluziarealitãþii. ? Principiul veridicitãþii ºi al verosimilitãþii: realismul ofera o imaginea omului ºi a lumi i cât mai aproape de adevãr. puritatea si clarita tea stilului. nu admite obscurul. nu sunt amestecate si imita modelele greco-romane. atrenate de inalte ratiuni eroice si c etatenesti si au principii morale de neclintit. Genurile si sp eciile literare sunt pure. In drama turgie regasim regula celor trei unitati (de loc. credibilul ? preocuparea pentru social . To todata. fiind intotdeauna lucid. ? P reocuparea pentru psihologic . diversitatea. Ceea ceconteaza este iluzia realitãþii. ca element definitoriu al omului. poem epic. fãrã sã idealizeze .sãînfrumuseþeze. care tinde spre perfectiune.care prin detaliile ei . ? Un subiect privilegiat în realism este banul.

reprezintã o categorie socialã sau umanã. se transformã. Obiectivitatea. imobil. parvenitul ( arivistul). ? este prezentat în mediul lui de viaþã. snobul. personaje realiste complexe. ? este tipic. real. vizând totalitatea ( sã spunã totul des pre un personaj). capabil sã ofere informaþii variate . viu. detaºat. având trãsãturi ºi comportamente speci ice. tipicul stil sobru. amestec de calitãþi ºi defecte.intelectualul. politicianul. complexe.Personajul cel mai caracterizat în contextul curentului realist este arivistul : îndrazneo fa?arnic. ar ivistul. se modificã pe parcursul acþiunii. burghezul. evenimentele se înlãnþuie logic ºi cauzal pentru a fac ilita înþelegerea acesteia. þãranul. Descrierea atentã a mediul i urmãreºte sã releve modul în caremediul influenþeazã. ? este înfãþiºat în evoluþie. determinã caracterul personajului. neutru. Personajul realist este: ? fiinþã complexã. Tipuri umane realiste: avarul. lipsit de implicare. ratatul. impersonal. nu în situaþii neobiºnuite. nu are un carac at. mu ncitorul. lipsit de scrupule . ? Stilul este în general obiectiv. inocentul. ? Acþiunea este construitã cronologic.impersonal ( la primii realiºti existã o mai accentuatã subiectivitate. ? Perspectiva este exterioarã a unui narator de persoana a III-aomniscient . artistul.ent concret.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful