P. 1
Definitii Si Caracteristici

Definitii Si Caracteristici

|Views: 234|Likes:
Published by Freddie Block

More info:

Published by: Freddie Block on Feb 03, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/25/2013

pdf

text

original

definitia romantismului si caracteristici Caracteristicile romantismului Introducerea unor noi categorii estetice: uratul, grotescul fantasticul, mac abrul

, pitorescul, feericul, precum si a unor specii literare inedite: drama rom antica, meditatia, poemul filozofic, nuvela istorica; Cultiva sensibilitatea, imaginatia si fantezia creatoare minimalizand ratiun ea si luciditatea; Promoveaza inspiratia din traditie, folclor si din trecutu istoric, pe care il considera opus realitatii contemporane, de care era dezamagiti, fiind preocup ati de reflectarea in opere a specificului nations (culoarea locala); Evadarea din lumea reala se realizeaza prin vis sau somn (miti oniric), intr -un cadru natural nocturn; Contemplarea naturii se concretizeaza prin descriere peisajelor sau a moment elor anotimpurilor in pasteluri si prin reflect asupra gravelor probleme ale uni versului in meditatii, Acorda importanta deosebita sentimentelor omenesti, ca predilectie iubirii, trairile interioare intense fiind armonizate cu peisajul naturii ocrotitoare sau participative; In genul liric se manifesta inovatii prozodice si suprematia subiectivismulu i, a pasiunii inflacarate, a fanteziei debordante; Construirea eroilor exceptionali, care actioneaza in imprejurari iesite din comun, precum si portretizarea omului de geniu si conditia nefericitii a acestu ia in lume; personajele romantice nu sunt dominate de ratiune, ci de imaginatie si de sentimente; Preocuparea pentru definirea timpului si a spatiului nemarginite, ca proiect ie subiectiva a spiritului uman, conceptie preluata din lucrarile filozofilor id ealisti; Imbogatirea limbii literare, prin includerea cuvintelor si expresiilor popul are, a arhaismelor, a regionalismelor, specifice oralitatii; Utilizarea de procedee artistice variate, printre care antiteza ocupa locul principal atat in structura poeziei, cat si in construirea personajelor, situati ilor, ideilor sau atitudinilor exprimate; Ironia romantica dobandeste, adesea, accente satitice sau pamfletare, fiind un mijloc artistic folosit atat in specia literara cu nume sugestiv, satira, cat si in poeme filozofice, asa cum se manifesta in "Scrisoarea I" de Mihai Eminesc u.

ROMANTISMUL Definitie: Apare in ultimii ani ai sec al XVIII lea si se manifesta din plin in prima jumat ate a secXIX, ca o reactie la adresa clasicismului.Ca miscare estetica si litera ra viziunea romatica poate fi sintetizata sub termenul libertate .Aceasta miscare s -a impus mai intai inEuropa, aparand in Germania si apoi s-a extins pana in Amer ica, fiind un curent culturalintrucat domeniile de activitate pe care le-a atins au fost multiple.Cei mai de seama reprezentanti ai romantismului german, curent care are la baza doctrinaeului absolut sunt: Jean-Paul Richter, Holderin, Noval is, E.T.Hoffmann.Manifestul romantismului englez l-a constituit prefata la volum ul Balade lirice, semnatade Wordsworth si Coleridge.Cei mai de seama reprezentan ti ai romantismului englezsunt: Wordsworth, Coleridge, Byron, Shelley, Keats.Man ifestul romantismului francez l-a constituit prefata lui Victor Hugo de la drama Cromwel.La noi romantismul corespunde perioadei pasoptiste , manifestul romantis mului inliteratura romana constituindu-l articolul Introductie la Dacia literara.Ti nand cont defaptul ca in literatura romana clasicismul ca si curent literar a fo st slab reprezentat deautori de valoare, romantismul romanesc apare nu ca o reac tie totala la adresaclasicismului, ci ca un curent eclectic, care a preluat de l a alte directii, trasaturi.In literatura romana, romantismul cunoaste trei etape

Astfel. ava ritia. Puritatea stilului. enciclopedismul eminescian. imitarea modelel or greco-romane. ancora rea acestora inculturile de traditie ale umanitatii. fac obiectul unei creatiicare ne inscrie cu mandrie in circuitul universalitati i literare. actiune). inalt. generozitatea sau lasitatea. acesta este dominat de ideil e romanticeeuropene ale jumatatii secolului al XIX-lea.eliberarea de regulil e stricte ale clasicismului : regula celor trei unitati.romanti smuleminescian este unul vizionar. care pune accent pe simtiri. infrumusetarea si innobilarea naturii (in pictura). vizionar. unic ? un mod el). in operele literare cl . Prin extensie.: Romantismul pasoptist. imnul . etnic. ultima etapa a curentului la nivel mondial-tip HighRoman ticism Romantismul posteminescian. Cultiva trasaturi distincte ? curajul.simbolismul l ui Macedonski sau samanatorismul lui Octavian GogaApare ca o reactie impotriva c lasicismului prin afirmarea libertatii absolute a creatiei. cultivarea anumitor specii: oda.Cosbuc. interferand cu clasicismul luiG.De asemenea.Romantismul pasoptist capata asadar specificitate. personaje exceptionalein situatii exceptionale definitia clasicismului si caracteristici Trasaturi: regula celor trei unitati in dramaturgie (de loc. complet (tip social ? exceptional. acesta a demonstr at prin reprezentantiisai interes pentru istorie. naivitatea. cultul pentru adevar si natural (in literatura). revolta Modalitati: tonul solemn. Spre deosebire de romantism. istoria. reverie-predilectia pentru mitur i si simboluri-tema naturii-refacerea culorii locale Teme si motive : iubirea. vitejia. meditatia. predilectia pentru hiperbola si antiteza. termenul se foloseste si pentru a denumi perfectiunea. pur itatea genurilor si a speciilor literare. sobrietatea.valorificarea folclorului ca element de recunoastere a unei culturi preexistente. printr-o atitudine admirativa fata de marile modele ale trecutuluineamului. multilateral.satirul. fara a ne priva insa deorgoliul unui nationalism exprimat in cele ma i desavarsite formule artistice. timp. promovarea virtutii ? propunand un tip ide al de om virtuos. suntobiective ale oamenilor de cul tura a epocii. intaietatea ratiunii.Spre deosebire de romantismul pasoptist. visul. natura. Profunzimea idelor eminesciene. proiectarea constiinte i romanesti in planul identitatii nationale. preocupat de intelegerea profunda a ex istentei umaneraportate la universul -mamã. preferinta pentru perso naje aduse din straturile sociale inalte. prin imbinarea marilor teme si motive europene cu realitatea istorica siculturala a Tarilor Rom ane. armonia. natura se subordoneaza idealului uman ? caracter moralizator. ironia-aspiratia spre i nfinitul spatial si temporar -dragostea fata de trecut-istorie-recuperarea folcl orului-melancolia-cultivarea solitudinii-visul. preponderent istoric.In ceea ce priveste romantismul pasoptist. Trasaturi:cultul sau primatul pasiunii-o estetica a inimii -cultivarea imaginatiei si fanteziei creatoare-subiectivismul ? expansiunea eului-atitudini romantice: patosul. patriotic. de tip Biedermeier Romantismul eminescian. stil inalt nu amestecul de stiluri. revolta. calatoria cosmica.

care tinde spre perfectiune. atrenate de inalte ratiuni eroice si c etatenesti si au principii morale de neclintit. lipsit de fantezie. Omul este înþel es ca o fiinþa socialã care trãieºte. înþelegerea . Acestea sunt privi te ca specii superioare ale literaturii. care primeaza asupra s entimentului. Scriitorul realist analizeazãmecanismele psiholo gice ale individului. acest tip de personaje fig urand in speciile literare inferioare. scriitorul clasic este dominat d e rational. definitia realismului si caractersitici Caracteristici ale realismului ? Dacã romantismul se adresa aproape exclusiv sensibilitãþii. Scriitorii clasici se remarca prin rigoarea compozitionala. credibilul ? preocuparea pentru social . cu detaliile ei banale. nu sunt amestecate si imita modelele greco-romane. timp.asice regasim ratiunea. dema gogul. fãrã sã idealizeze . tablou istoric. modul în care acestainfluenþeazã destine ºi caractere. parvenitul etc) si reprezinta tipologii ale societatii reproduse. Aceste personaje sunt de regula regi sau reprezentanti ai aristocratiei. nu admite obscurul. ? Ca modalitate narativã predominã scena . Genurile si sp eciile literare sunt pure. fiind r eprezentati in oda. imn. gustul dreptei masuri. vagul. ? Textul realist prezintã o imagine cât mai clarã ºi mai complexã a societãþii dintr-un timp ºi spaþiu istoric determinat. sã impre ioneze. ? Un subiect privilegiat în realism este banul. este pe loc secund. puritatea si clarita tea stilului.urmãrind sã emoþioneze . educativ. comune. Clasicismul cultiva trasaturi precum curajul. aflata i n plina ascensiune la acea vreme. satira si f abula. Asadar. impresia de real. cautarea naturalului si a verosimilului si finetea analizei morale si psihologice. generozitatea sau lasitat ea. Personajele sunt rationale. poem epic. fãrã sã caute senzaþionalul osul. avaritia. Stilul de viata al burgheziei. Operele literare clasice au un puternic caracter moralizator. evidenþiind structura ºi mecanismele sociale. iar personajele sunt adevarate caractere (avarul. Acesta evita p articularul. al regulilor si al canoanelor. replicand autoritar cu un model ferm. fiind intotdeauna lucid. viaþa interioarã a acestuia ? acþiunea prezintã viaþa cotidianã. vitejia. Ceea ceconteaza este iluzia realitãþii.a raportului dintre individ ºi societate. Imaginaþia nelimitatã aromanticilor este înlo cuitã cu observarea ºi analizarea atentã arealitãtii . realismul se adreseazãraþiunii. naivitatea.Tocmai aceastã insistenþã p detaliul semnificativ creeazã iluziarealitãþii. evident si clar. in functie de care personajele sunt antrenate in actiune. prudent.oferã senzaþia de evenim . ? P reocuparea pentru psihologic . Tema banului/ a înavuþirii esteînsoþitã de o atitudine criticã în faþa tendinþei d nsformare abanului în valoare supremã. ca element definitoriu al omului. având drept þintã adevãrul. actiune).care prin detaliile ei . In drama turgie regasim regula celor trei unitati (de loc. cum sunt considerate comedia.sãînfrumuseþeze. To todata. incertitudinea. tragedie. cunoaºterea. ? Principiul veridicitãþii ºi al verosimilitãþii: realismul ofera o imaginea omului ºi a lumi i cât mai aproape de adevãr. exista un cult al adevarului. se formeazã în mijlocul unei anumite socie Relaþia om-societate este una dintre temele fundamentale ale realismului. diversitatea. se dezvoltã.

þãranul. evenimentele se înlãnþuie logic ºi cauzal pentru a fac ilita înþelegerea acesteia. ratatul. ar ivistul. amestec de calitãþi ºi defecte. detaºat.ent concret. nu în situaþii neobiºnuite. burghezul.impersonal ( la primii realiºti existã o mai accentuatã subiectivitate. capabil sã ofere informaþii variate . viu. Personajul realist este: ? fiinþã complexã. se transformã.Personajul cel mai caracterizat în contextul curentului realist este arivistul : îndrazneo fa?arnic.intelectualul. parvenitul ( arivistul). se modificã pe parcursul acþiunii. lipsit de implicare. ? Perspectiva este exterioarã a unui narator de persoana a III-aomniscient . Descrierea atentã a mediul i urmãreºte sã releve modul în caremediul influenþeazã. imobil. tipicul stil sobru. ? este prezentat în mediul lui de viaþã. artistul. având trãsãturi ºi comportamente speci ice. lipsit de scrupule . vizând totalitatea ( sã spunã totul des pre un personaj). complexe. neutru. Tipuri umane realiste: avarul. impersonal. mu ncitorul. Obiectivitatea. ? Acþiunea este construitã cronologic. ? este tipic. inocentul. personaje realiste complexe. nu are un carac at. determinã caracterul personajului. reprezintã o categorie socialã sau umanã. snobul. ? este înfãþiºat în evoluþie. ? Stilul este în general obiectiv. politicianul. real.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->