Definitii Si Caracteristici

definitia romantismului si caracteristici Caracteristicile romantismului Introducerea unor noi categorii estetice: uratul, grotescul fantasticul, mac abrul

, pitorescul, feericul, precum si a unor specii literare inedite: drama rom antica, meditatia, poemul filozofic, nuvela istorica; Cultiva sensibilitatea, imaginatia si fantezia creatoare minimalizand ratiun ea si luciditatea; Promoveaza inspiratia din traditie, folclor si din trecutu istoric, pe care il considera opus realitatii contemporane, de care era dezamagiti, fiind preocup ati de reflectarea in opere a specificului nations (culoarea locala); Evadarea din lumea reala se realizeaza prin vis sau somn (miti oniric), intr -un cadru natural nocturn; Contemplarea naturii se concretizeaza prin descriere peisajelor sau a moment elor anotimpurilor in pasteluri si prin reflect asupra gravelor probleme ale uni versului in meditatii, Acorda importanta deosebita sentimentelor omenesti, ca predilectie iubirii, trairile interioare intense fiind armonizate cu peisajul naturii ocrotitoare sau participative; In genul liric se manifesta inovatii prozodice si suprematia subiectivismulu i, a pasiunii inflacarate, a fanteziei debordante; Construirea eroilor exceptionali, care actioneaza in imprejurari iesite din comun, precum si portretizarea omului de geniu si conditia nefericitii a acestu ia in lume; personajele romantice nu sunt dominate de ratiune, ci de imaginatie si de sentimente; Preocuparea pentru definirea timpului si a spatiului nemarginite, ca proiect ie subiectiva a spiritului uman, conceptie preluata din lucrarile filozofilor id ealisti; Imbogatirea limbii literare, prin includerea cuvintelor si expresiilor popul are, a arhaismelor, a regionalismelor, specifice oralitatii; Utilizarea de procedee artistice variate, printre care antiteza ocupa locul principal atat in structura poeziei, cat si in construirea personajelor, situati ilor, ideilor sau atitudinilor exprimate; Ironia romantica dobandeste, adesea, accente satitice sau pamfletare, fiind un mijloc artistic folosit atat in specia literara cu nume sugestiv, satira, cat si in poeme filozofice, asa cum se manifesta in "Scrisoarea I" de Mihai Eminesc u.

ROMANTISMUL Definitie: Apare in ultimii ani ai sec al XVIII lea si se manifesta din plin in prima jumat ate a secXIX, ca o reactie la adresa clasicismului.Ca miscare estetica si litera ra viziunea romatica poate fi sintetizata sub termenul libertate .Aceasta miscare s -a impus mai intai inEuropa, aparand in Germania si apoi s-a extins pana in Amer ica, fiind un curent culturalintrucat domeniile de activitate pe care le-a atins au fost multiple.Cei mai de seama reprezentanti ai romantismului german, curent care are la baza doctrinaeului absolut sunt: Jean-Paul Richter, Holderin, Noval is, E.T.Hoffmann.Manifestul romantismului englez l-a constituit prefata la volum ul Balade lirice, semnatade Wordsworth si Coleridge.Cei mai de seama reprezentan ti ai romantismului englezsunt: Wordsworth, Coleridge, Byron, Shelley, Keats.Man ifestul romantismului francez l-a constituit prefata lui Victor Hugo de la drama Cromwel.La noi romantismul corespunde perioadei pasoptiste , manifestul romantis mului inliteratura romana constituindu-l articolul Introductie la Dacia literara.Ti nand cont defaptul ca in literatura romana clasicismul ca si curent literar a fo st slab reprezentat deautori de valoare, romantismul romanesc apare nu ca o reac tie totala la adresaclasicismului, ci ca un curent eclectic, care a preluat de l a alte directii, trasaturi.In literatura romana, romantismul cunoaste trei etape

preponderent istoric. Prin extensie. vitejia. preocupat de intelegerea profunda a ex istentei umaneraportate la universul -mamã. generozitatea sau lasitatea. etnic. Trasaturi:cultul sau primatul pasiunii-o estetica a inimii -cultivarea imaginatiei si fanteziei creatoare-subiectivismul ? expansiunea eului-atitudini romantice: patosul. naivitatea. prin imbinarea marilor teme si motive europene cu realitatea istorica siculturala a Tarilor Rom ane. meditatia. acesta este dominat de ideil e romanticeeuropene ale jumatatii secolului al XIX-lea. natura. sobrietatea. multilateral. interferand cu clasicismul luiG. acesta a demonstr at prin reprezentantiisai interes pentru istorie.Romantismul pasoptist capata asadar specificitate.Spre deosebire de romantismul pasoptist. fara a ne priva insa deorgoliul unui nationalism exprimat in cele ma i desavarsite formule artistice. ava ritia. promovarea virtutii ? propunand un tip ide al de om virtuos.simbolismul l ui Macedonski sau samanatorismul lui Octavian GogaApare ca o reactie impotriva c lasicismului prin afirmarea libertatii absolute a creatiei.: Romantismul pasoptist. proiectarea constiinte i romanesti in planul identitatii nationale. visul. ironia-aspiratia spre i nfinitul spatial si temporar -dragostea fata de trecut-istorie-recuperarea folcl orului-melancolia-cultivarea solitudinii-visul. inalt. armonia. infrumusetarea si innobilarea naturii (in pictura). calatoria cosmica. patriotic. revolta Modalitati: tonul solemn. suntobiective ale oamenilor de cul tura a epocii. ultima etapa a curentului la nivel mondial-tip HighRoman ticism Romantismul posteminescian. imnul .Astfel. actiune). in operele literare cl .satirul. cultivarea anumitor specii: oda. fac obiectul unei creatiicare ne inscrie cu mandrie in circuitul universalitati i literare. intaietatea ratiunii. pur itatea genurilor si a speciilor literare. enciclopedismul eminescian. cultul pentru adevar si natural (in literatura).romanti smuleminescian este unul vizionar. vizionar. predilectia pentru hiperbola si antiteza. Profunzimea idelor eminesciene. termenul se foloseste si pentru a denumi perfectiunea.De asemenea. timp. complet (tip social ? exceptional. istoria. Spre deosebire de romantism.eliberarea de regulil e stricte ale clasicismului : regula celor trei unitati. imitarea modelel or greco-romane.In ceea ce priveste romantismul pasoptist. Cultiva trasaturi distincte ? curajul. unic ? un mod el). Puritatea stilului. preferinta pentru perso naje aduse din straturile sociale inalte. personaje exceptionalein situatii exceptionale definitia clasicismului si caracteristici Trasaturi: regula celor trei unitati in dramaturgie (de loc. natura se subordoneaza idealului uman ? caracter moralizator. stil inalt nu amestecul de stiluri. revolta. reverie-predilectia pentru mitur i si simboluri-tema naturii-refacerea culorii locale Teme si motive : iubirea. care pune accent pe simtiri.valorificarea folclorului ca element de recunoastere a unei culturi preexistente.Cosbuc. ancora rea acestora inculturile de traditie ale umanitatii. printr-o atitudine admirativa fata de marile modele ale trecutuluineamului. de tip Biedermeier Romantismul eminescian.

Genurile si sp eciile literare sunt pure. dema gogul. Personajele sunt rationale. înþelegerea . prudent. Tema banului/ a înavuþirii esteînsoþitã de o atitudine criticã în faþa tendinþei d nsformare abanului în valoare supremã. Acesta evita p articularul. aflata i n plina ascensiune la acea vreme.care prin detaliile ei . gustul dreptei masuri. poem epic. Stilul de viata al burgheziei. cunoaºterea. imn.oferã senzaþia de evenim . nu sunt amestecate si imita modelele greco-romane. care primeaza asupra s entimentului.a raportului dintre individ ºi societate. modul în care acestainfluenþeazã destine ºi caractere. Aceste personaje sunt de regula regi sau reprezentanti ai aristocratiei. Scriitorii clasici se remarca prin rigoarea compozitionala. se dezvoltã. fãrã sã caute senzaþionalul osul. vitejia. tablou istoric. Scriitorul realist analizeazãmecanismele psiholo gice ale individului. evident si clar. in functie de care personajele sunt antrenate in actiune. Omul este înþel es ca o fiinþa socialã care trãieºte. generozitatea sau lasitat ea.asice regasim ratiunea. replicand autoritar cu un model ferm. ? Ca modalitate narativã predominã scena . Operele literare clasice au un puternic caracter moralizator. lipsit de fantezie. tragedie. fiind intotdeauna lucid. ca element definitoriu al omului. iar personajele sunt adevarate caractere (avarul. comune. diversitatea. In drama turgie regasim regula celor trei unitati (de loc. scriitorul clasic este dominat d e rational. incertitudinea. parvenitul etc) si reprezinta tipologii ale societatii reproduse. Imaginaþia nelimitatã aromanticilor este înlo cuitã cu observarea ºi analizarea atentã arealitãtii . sã impre ioneze. Clasicismul cultiva trasaturi precum curajul. To todata. educativ. având drept þintã adevãrul. ? Principiul veridicitãþii ºi al verosimilitãþii: realismul ofera o imaginea omului ºi a lumi i cât mai aproape de adevãr. care tinde spre perfectiune. ? P reocuparea pentru psihologic . evidenþiind structura ºi mecanismele sociale. exista un cult al adevarului. cum sunt considerate comedia. naivitatea. vagul. satira si f abula. acest tip de personaje fig urand in speciile literare inferioare. definitia realismului si caractersitici Caracteristici ale realismului ? Dacã romantismul se adresa aproape exclusiv sensibilitãþii. cu detaliile ei banale. actiune). fiind r eprezentati in oda. este pe loc secund. ? Un subiect privilegiat în realism este banul.sãînfrumuseþeze. fãrã sã idealizeze . impresia de real. al regulilor si al canoanelor. cautarea naturalului si a verosimilului si finetea analizei morale si psihologice. timp. ? Textul realist prezintã o imagine cât mai clarã ºi mai complexã a societãþii dintr-un timp ºi spaþiu istoric determinat. nu admite obscurul. avaritia. Asadar. realismul se adreseazãraþiunii.Tocmai aceastã insistenþã p detaliul semnificativ creeazã iluziarealitãþii. Ceea ceconteaza este iluzia realitãþii. credibilul ? preocuparea pentru social . atrenate de inalte ratiuni eroice si c etatenesti si au principii morale de neclintit. Acestea sunt privi te ca specii superioare ale literaturii. viaþa interioarã a acestuia ? acþiunea prezintã viaþa cotidianã. se formeazã în mijlocul unei anumite socie Relaþia om-societate este una dintre temele fundamentale ale realismului. puritatea si clarita tea stilului.urmãrind sã emoþioneze .

snobul. Tipuri umane realiste: avarul. burghezul. ar ivistul. viu. detaºat. Obiectivitatea. neutru. nu are un carac at. ? Stilul este în general obiectiv. impersonal. evenimentele se înlãnþuie logic ºi cauzal pentru a fac ilita înþelegerea acesteia. determinã caracterul personajului.ent concret. ? este tipic. lipsit de scrupule .intelectualul. amestec de calitãþi ºi defecte. ratatul. ? este prezentat în mediul lui de viaþã. capabil sã ofere informaþii variate . artistul. inocentul. þãranul. real. se modificã pe parcursul acþiunii. ? Perspectiva este exterioarã a unui narator de persoana a III-aomniscient .Personajul cel mai caracterizat în contextul curentului realist este arivistul : îndrazneo fa?arnic. tipicul stil sobru. imobil. ? este înfãþiºat în evoluþie. Personajul realist este: ? fiinþã complexã. mu ncitorul. personaje realiste complexe. vizând totalitatea ( sã spunã totul des pre un personaj). politicianul. reprezintã o categorie socialã sau umanã. lipsit de implicare.impersonal ( la primii realiºti existã o mai accentuatã subiectivitate. Descrierea atentã a mediul i urmãreºte sã releve modul în caremediul influenþeazã. se transformã. complexe. parvenitul ( arivistul). nu în situaþii neobiºnuite. având trãsãturi ºi comportamente speci ice. ? Acþiunea este construitã cronologic.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful