definitia romantismului si caracteristici Caracteristicile romantismului Introducerea unor noi categorii estetice: uratul, grotescul fantasticul, mac abrul

, pitorescul, feericul, precum si a unor specii literare inedite: drama rom antica, meditatia, poemul filozofic, nuvela istorica; Cultiva sensibilitatea, imaginatia si fantezia creatoare minimalizand ratiun ea si luciditatea; Promoveaza inspiratia din traditie, folclor si din trecutu istoric, pe care il considera opus realitatii contemporane, de care era dezamagiti, fiind preocup ati de reflectarea in opere a specificului nations (culoarea locala); Evadarea din lumea reala se realizeaza prin vis sau somn (miti oniric), intr -un cadru natural nocturn; Contemplarea naturii se concretizeaza prin descriere peisajelor sau a moment elor anotimpurilor in pasteluri si prin reflect asupra gravelor probleme ale uni versului in meditatii, Acorda importanta deosebita sentimentelor omenesti, ca predilectie iubirii, trairile interioare intense fiind armonizate cu peisajul naturii ocrotitoare sau participative; In genul liric se manifesta inovatii prozodice si suprematia subiectivismulu i, a pasiunii inflacarate, a fanteziei debordante; Construirea eroilor exceptionali, care actioneaza in imprejurari iesite din comun, precum si portretizarea omului de geniu si conditia nefericitii a acestu ia in lume; personajele romantice nu sunt dominate de ratiune, ci de imaginatie si de sentimente; Preocuparea pentru definirea timpului si a spatiului nemarginite, ca proiect ie subiectiva a spiritului uman, conceptie preluata din lucrarile filozofilor id ealisti; Imbogatirea limbii literare, prin includerea cuvintelor si expresiilor popul are, a arhaismelor, a regionalismelor, specifice oralitatii; Utilizarea de procedee artistice variate, printre care antiteza ocupa locul principal atat in structura poeziei, cat si in construirea personajelor, situati ilor, ideilor sau atitudinilor exprimate; Ironia romantica dobandeste, adesea, accente satitice sau pamfletare, fiind un mijloc artistic folosit atat in specia literara cu nume sugestiv, satira, cat si in poeme filozofice, asa cum se manifesta in "Scrisoarea I" de Mihai Eminesc u.

ROMANTISMUL Definitie: Apare in ultimii ani ai sec al XVIII lea si se manifesta din plin in prima jumat ate a secXIX, ca o reactie la adresa clasicismului.Ca miscare estetica si litera ra viziunea romatica poate fi sintetizata sub termenul libertate .Aceasta miscare s -a impus mai intai inEuropa, aparand in Germania si apoi s-a extins pana in Amer ica, fiind un curent culturalintrucat domeniile de activitate pe care le-a atins au fost multiple.Cei mai de seama reprezentanti ai romantismului german, curent care are la baza doctrinaeului absolut sunt: Jean-Paul Richter, Holderin, Noval is, E.T.Hoffmann.Manifestul romantismului englez l-a constituit prefata la volum ul Balade lirice, semnatade Wordsworth si Coleridge.Cei mai de seama reprezentan ti ai romantismului englezsunt: Wordsworth, Coleridge, Byron, Shelley, Keats.Man ifestul romantismului francez l-a constituit prefata lui Victor Hugo de la drama Cromwel.La noi romantismul corespunde perioadei pasoptiste , manifestul romantis mului inliteratura romana constituindu-l articolul Introductie la Dacia literara.Ti nand cont defaptul ca in literatura romana clasicismul ca si curent literar a fo st slab reprezentat deautori de valoare, romantismul romanesc apare nu ca o reac tie totala la adresaclasicismului, ci ca un curent eclectic, care a preluat de l a alte directii, trasaturi.In literatura romana, romantismul cunoaste trei etape

fac obiectul unei creatiicare ne inscrie cu mandrie in circuitul universalitati i literare.satirul. preocupat de intelegerea profunda a ex istentei umaneraportate la universul -mamã. sobrietatea. Profunzimea idelor eminesciene.Astfel.Cosbuc. ancora rea acestora inculturile de traditie ale umanitatii. Prin extensie.romanti smuleminescian este unul vizionar. vizionar. fara a ne priva insa deorgoliul unui nationalism exprimat in cele ma i desavarsite formule artistice. multilateral. revolta Modalitati: tonul solemn. personaje exceptionalein situatii exceptionale definitia clasicismului si caracteristici Trasaturi: regula celor trei unitati in dramaturgie (de loc. interferand cu clasicismul luiG. preponderent istoric.In ceea ce priveste romantismul pasoptist. promovarea virtutii ? propunand un tip ide al de om virtuos. ultima etapa a curentului la nivel mondial-tip HighRoman ticism Romantismul posteminescian. in operele literare cl . inalt. imitarea modelel or greco-romane. printr-o atitudine admirativa fata de marile modele ale trecutuluineamului.: Romantismul pasoptist. care pune accent pe simtiri. reverie-predilectia pentru mitur i si simboluri-tema naturii-refacerea culorii locale Teme si motive : iubirea. de tip Biedermeier Romantismul eminescian. pur itatea genurilor si a speciilor literare. calatoria cosmica. etnic. ava ritia. Spre deosebire de romantism. actiune). preferinta pentru perso naje aduse din straturile sociale inalte.eliberarea de regulil e stricte ale clasicismului : regula celor trei unitati. cultul pentru adevar si natural (in literatura). intaietatea ratiunii. istoria. vitejia. predilectia pentru hiperbola si antiteza.De asemenea. Puritatea stilului. visul. ironia-aspiratia spre i nfinitul spatial si temporar -dragostea fata de trecut-istorie-recuperarea folcl orului-melancolia-cultivarea solitudinii-visul. acesta a demonstr at prin reprezentantiisai interes pentru istorie. armonia. enciclopedismul eminescian.simbolismul l ui Macedonski sau samanatorismul lui Octavian GogaApare ca o reactie impotriva c lasicismului prin afirmarea libertatii absolute a creatiei. imnul .Spre deosebire de romantismul pasoptist. complet (tip social ? exceptional. termenul se foloseste si pentru a denumi perfectiunea. Cultiva trasaturi distincte ? curajul. naivitatea. patriotic. acesta este dominat de ideil e romanticeeuropene ale jumatatii secolului al XIX-lea. suntobiective ale oamenilor de cul tura a epocii. stil inalt nu amestecul de stiluri. prin imbinarea marilor teme si motive europene cu realitatea istorica siculturala a Tarilor Rom ane. Trasaturi:cultul sau primatul pasiunii-o estetica a inimii -cultivarea imaginatiei si fanteziei creatoare-subiectivismul ? expansiunea eului-atitudini romantice: patosul. infrumusetarea si innobilarea naturii (in pictura). proiectarea constiinte i romanesti in planul identitatii nationale. unic ? un mod el). generozitatea sau lasitatea. meditatia. natura. natura se subordoneaza idealului uman ? caracter moralizator.Romantismul pasoptist capata asadar specificitate. timp. cultivarea anumitor specii: oda.valorificarea folclorului ca element de recunoastere a unei culturi preexistente. revolta.

actiune). vitejia. definitia realismului si caractersitici Caracteristici ale realismului ? Dacã romantismul se adresa aproape exclusiv sensibilitãþii. înþelegerea . nu sunt amestecate si imita modelele greco-romane. fiind r eprezentati in oda. tablou istoric. iar personajele sunt adevarate caractere (avarul. To todata. al regulilor si al canoanelor. imn. fãrã sã idealizeze . vagul. Stilul de viata al burgheziei. puritatea si clarita tea stilului. atrenate de inalte ratiuni eroice si c etatenesti si au principii morale de neclintit. Tema banului/ a înavuþirii esteînsoþitã de o atitudine criticã în faþa tendinþei d nsformare abanului în valoare supremã. Genurile si sp eciile literare sunt pure. Acestea sunt privi te ca specii superioare ale literaturii.sãînfrumuseþeze.care prin detaliile ei . se dezvoltã. prudent. Personajele sunt rationale. lipsit de fantezie. ? P reocuparea pentru psihologic . se formeazã în mijlocul unei anumite socie Relaþia om-societate este una dintre temele fundamentale ale realismului. Operele literare clasice au un puternic caracter moralizator.oferã senzaþia de evenim . naivitatea.Tocmai aceastã insistenþã p detaliul semnificativ creeazã iluziarealitãþii. nu admite obscurul. In drama turgie regasim regula celor trei unitati (de loc. Aceste personaje sunt de regula regi sau reprezentanti ai aristocratiei. incertitudinea. comune. diversitatea. ? Ca modalitate narativã predominã scena . sã impre ioneze. Scriitorii clasici se remarca prin rigoarea compozitionala. satira si f abula. ? Principiul veridicitãþii ºi al verosimilitãþii: realismul ofera o imaginea omului ºi a lumi i cât mai aproape de adevãr. parvenitul etc) si reprezinta tipologii ale societatii reproduse. Scriitorul realist analizeazãmecanismele psiholo gice ale individului. Asadar. aflata i n plina ascensiune la acea vreme. cautarea naturalului si a verosimilului si finetea analizei morale si psihologice. tragedie. Omul este înþel es ca o fiinþa socialã care trãieºte. care tinde spre perfectiune. cunoaºterea. educativ. scriitorul clasic este dominat d e rational. cu detaliile ei banale. realismul se adreseazãraþiunii. Imaginaþia nelimitatã aromanticilor este înlo cuitã cu observarea ºi analizarea atentã arealitãtii . generozitatea sau lasitat ea. poem epic. credibilul ? preocuparea pentru social . este pe loc secund. Ceea ceconteaza este iluzia realitãþii.urmãrind sã emoþioneze . cum sunt considerate comedia. care primeaza asupra s entimentului. ? Textul realist prezintã o imagine cât mai clarã ºi mai complexã a societãþii dintr-un timp ºi spaþiu istoric determinat.a raportului dintre individ ºi societate. evidenþiind structura ºi mecanismele sociale. impresia de real. gustul dreptei masuri. ? Un subiect privilegiat în realism este banul. fãrã sã caute senzaþionalul osul. acest tip de personaje fig urand in speciile literare inferioare. Clasicismul cultiva trasaturi precum curajul. având drept þintã adevãrul. modul în care acestainfluenþeazã destine ºi caractere. exista un cult al adevarului. replicand autoritar cu un model ferm. Acesta evita p articularul.asice regasim ratiunea. timp. evident si clar. ca element definitoriu al omului. dema gogul. avaritia. in functie de care personajele sunt antrenate in actiune. fiind intotdeauna lucid. viaþa interioarã a acestuia ? acþiunea prezintã viaþa cotidianã.

determinã caracterul personajului. ? Acþiunea este construitã cronologic.impersonal ( la primii realiºti existã o mai accentuatã subiectivitate. nu are un carac at. artistul. impersonal. parvenitul ( arivistul). evenimentele se înlãnþuie logic ºi cauzal pentru a fac ilita înþelegerea acesteia. Personajul realist este: ? fiinþã complexã. amestec de calitãþi ºi defecte. viu. þãranul. burghezul. real.Personajul cel mai caracterizat în contextul curentului realist este arivistul : îndrazneo fa?arnic. vizând totalitatea ( sã spunã totul des pre un personaj). neutru. capabil sã ofere informaþii variate . ar ivistul. lipsit de scrupule . ? este înfãþiºat în evoluþie. politicianul. personaje realiste complexe. reprezintã o categorie socialã sau umanã. inocentul. nu în situaþii neobiºnuite. snobul.ent concret. mu ncitorul. complexe. detaºat. Obiectivitatea. ? este prezentat în mediul lui de viaþã. ratatul. tipicul stil sobru. Tipuri umane realiste: avarul. ? Perspectiva este exterioarã a unui narator de persoana a III-aomniscient . se modificã pe parcursul acþiunii. ? este tipic. ? Stilul este în general obiectiv. Descrierea atentã a mediul i urmãreºte sã releve modul în caremediul influenþeazã. imobil.intelectualul. se transformã. având trãsãturi ºi comportamente speci ice. lipsit de implicare.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful