definitia romantismului si caracteristici Caracteristicile romantismului Introducerea unor noi categorii estetice: uratul, grotescul fantasticul, mac abrul

, pitorescul, feericul, precum si a unor specii literare inedite: drama rom antica, meditatia, poemul filozofic, nuvela istorica; Cultiva sensibilitatea, imaginatia si fantezia creatoare minimalizand ratiun ea si luciditatea; Promoveaza inspiratia din traditie, folclor si din trecutu istoric, pe care il considera opus realitatii contemporane, de care era dezamagiti, fiind preocup ati de reflectarea in opere a specificului nations (culoarea locala); Evadarea din lumea reala se realizeaza prin vis sau somn (miti oniric), intr -un cadru natural nocturn; Contemplarea naturii se concretizeaza prin descriere peisajelor sau a moment elor anotimpurilor in pasteluri si prin reflect asupra gravelor probleme ale uni versului in meditatii, Acorda importanta deosebita sentimentelor omenesti, ca predilectie iubirii, trairile interioare intense fiind armonizate cu peisajul naturii ocrotitoare sau participative; In genul liric se manifesta inovatii prozodice si suprematia subiectivismulu i, a pasiunii inflacarate, a fanteziei debordante; Construirea eroilor exceptionali, care actioneaza in imprejurari iesite din comun, precum si portretizarea omului de geniu si conditia nefericitii a acestu ia in lume; personajele romantice nu sunt dominate de ratiune, ci de imaginatie si de sentimente; Preocuparea pentru definirea timpului si a spatiului nemarginite, ca proiect ie subiectiva a spiritului uman, conceptie preluata din lucrarile filozofilor id ealisti; Imbogatirea limbii literare, prin includerea cuvintelor si expresiilor popul are, a arhaismelor, a regionalismelor, specifice oralitatii; Utilizarea de procedee artistice variate, printre care antiteza ocupa locul principal atat in structura poeziei, cat si in construirea personajelor, situati ilor, ideilor sau atitudinilor exprimate; Ironia romantica dobandeste, adesea, accente satitice sau pamfletare, fiind un mijloc artistic folosit atat in specia literara cu nume sugestiv, satira, cat si in poeme filozofice, asa cum se manifesta in "Scrisoarea I" de Mihai Eminesc u.

ROMANTISMUL Definitie: Apare in ultimii ani ai sec al XVIII lea si se manifesta din plin in prima jumat ate a secXIX, ca o reactie la adresa clasicismului.Ca miscare estetica si litera ra viziunea romatica poate fi sintetizata sub termenul libertate .Aceasta miscare s -a impus mai intai inEuropa, aparand in Germania si apoi s-a extins pana in Amer ica, fiind un curent culturalintrucat domeniile de activitate pe care le-a atins au fost multiple.Cei mai de seama reprezentanti ai romantismului german, curent care are la baza doctrinaeului absolut sunt: Jean-Paul Richter, Holderin, Noval is, E.T.Hoffmann.Manifestul romantismului englez l-a constituit prefata la volum ul Balade lirice, semnatade Wordsworth si Coleridge.Cei mai de seama reprezentan ti ai romantismului englezsunt: Wordsworth, Coleridge, Byron, Shelley, Keats.Man ifestul romantismului francez l-a constituit prefata lui Victor Hugo de la drama Cromwel.La noi romantismul corespunde perioadei pasoptiste , manifestul romantis mului inliteratura romana constituindu-l articolul Introductie la Dacia literara.Ti nand cont defaptul ca in literatura romana clasicismul ca si curent literar a fo st slab reprezentat deautori de valoare, romantismul romanesc apare nu ca o reac tie totala la adresaclasicismului, ci ca un curent eclectic, care a preluat de l a alte directii, trasaturi.In literatura romana, romantismul cunoaste trei etape

Trasaturi:cultul sau primatul pasiunii-o estetica a inimii -cultivarea imaginatiei si fanteziei creatoare-subiectivismul ? expansiunea eului-atitudini romantice: patosul. multilateral. etnic.Romantismul pasoptist capata asadar specificitate. ancora rea acestora inculturile de traditie ale umanitatii. fara a ne priva insa deorgoliul unui nationalism exprimat in cele ma i desavarsite formule artistice.In ceea ce priveste romantismul pasoptist. preferinta pentru perso naje aduse din straturile sociale inalte. interferand cu clasicismul luiG. natura.satirul. cultivarea anumitor specii: oda. ironia-aspiratia spre i nfinitul spatial si temporar -dragostea fata de trecut-istorie-recuperarea folcl orului-melancolia-cultivarea solitudinii-visul. de tip Biedermeier Romantismul eminescian. fac obiectul unei creatiicare ne inscrie cu mandrie in circuitul universalitati i literare. personaje exceptionalein situatii exceptionale definitia clasicismului si caracteristici Trasaturi: regula celor trei unitati in dramaturgie (de loc. in operele literare cl . natura se subordoneaza idealului uman ? caracter moralizator. ultima etapa a curentului la nivel mondial-tip HighRoman ticism Romantismul posteminescian. timp.Spre deosebire de romantismul pasoptist.: Romantismul pasoptist. istoria. vizionar. Cultiva trasaturi distincte ? curajul.Astfel. unic ? un mod el). Profunzimea idelor eminesciene. intaietatea ratiunii. prin imbinarea marilor teme si motive europene cu realitatea istorica siculturala a Tarilor Rom ane. inalt. actiune). stil inalt nu amestecul de stiluri. reverie-predilectia pentru mitur i si simboluri-tema naturii-refacerea culorii locale Teme si motive : iubirea. meditatia. promovarea virtutii ? propunand un tip ide al de om virtuos. predilectia pentru hiperbola si antiteza. Prin extensie. infrumusetarea si innobilarea naturii (in pictura). sobrietatea.eliberarea de regulil e stricte ale clasicismului : regula celor trei unitati. acesta este dominat de ideil e romanticeeuropene ale jumatatii secolului al XIX-lea. acesta a demonstr at prin reprezentantiisai interes pentru istorie. imitarea modelel or greco-romane. printr-o atitudine admirativa fata de marile modele ale trecutuluineamului. complet (tip social ? exceptional. proiectarea constiinte i romanesti in planul identitatii nationale. cultul pentru adevar si natural (in literatura). generozitatea sau lasitatea.valorificarea folclorului ca element de recunoastere a unei culturi preexistente. termenul se foloseste si pentru a denumi perfectiunea. suntobiective ale oamenilor de cul tura a epocii. Puritatea stilului. preponderent istoric. pur itatea genurilor si a speciilor literare. ava ritia. patriotic. imnul . visul.De asemenea. Spre deosebire de romantism.Cosbuc.romanti smuleminescian este unul vizionar. enciclopedismul eminescian. revolta. preocupat de intelegerea profunda a ex istentei umaneraportate la universul -mamã. armonia. vitejia.simbolismul l ui Macedonski sau samanatorismul lui Octavian GogaApare ca o reactie impotriva c lasicismului prin afirmarea libertatii absolute a creatiei. calatoria cosmica. care pune accent pe simtiri. naivitatea. revolta Modalitati: tonul solemn.

fiind intotdeauna lucid. cautarea naturalului si a verosimilului si finetea analizei morale si psihologice. Omul este înþel es ca o fiinþa socialã care trãieºte.Tocmai aceastã insistenþã p detaliul semnificativ creeazã iluziarealitãþii. imn. tablou istoric. nu admite obscurul. sã impre ioneze. cu detaliile ei banale. Scriitorul realist analizeazãmecanismele psiholo gice ale individului. Ceea ceconteaza este iluzia realitãþii. actiune). realismul se adreseazãraþiunii. credibilul ? preocuparea pentru social . comune. generozitatea sau lasitat ea.a raportului dintre individ ºi societate. cum sunt considerate comedia. aflata i n plina ascensiune la acea vreme. exista un cult al adevarului. înþelegerea . iar personajele sunt adevarate caractere (avarul.urmãrind sã emoþioneze . tragedie. Asadar. ca element definitoriu al omului. ? Textul realist prezintã o imagine cât mai clarã ºi mai complexã a societãþii dintr-un timp ºi spaþiu istoric determinat. cunoaºterea. Clasicismul cultiva trasaturi precum curajul. al regulilor si al canoanelor. este pe loc secund. educativ. evident si clar. Imaginaþia nelimitatã aromanticilor este înlo cuitã cu observarea ºi analizarea atentã arealitãtii . modul în care acestainfluenþeazã destine ºi caractere. se dezvoltã. evidenþiind structura ºi mecanismele sociale. fãrã sã idealizeze . poem epic. in functie de care personajele sunt antrenate in actiune. diversitatea. Genurile si sp eciile literare sunt pure. ? Ca modalitate narativã predominã scena . gustul dreptei masuri. incertitudinea. To todata. Operele literare clasice au un puternic caracter moralizator. In drama turgie regasim regula celor trei unitati (de loc. care primeaza asupra s entimentului. dema gogul. vagul. parvenitul etc) si reprezinta tipologii ale societatii reproduse. fãrã sã caute senzaþionalul osul.care prin detaliile ei . timp. ? Un subiect privilegiat în realism este banul. Aceste personaje sunt de regula regi sau reprezentanti ai aristocratiei. atrenate de inalte ratiuni eroice si c etatenesti si au principii morale de neclintit. Personajele sunt rationale. satira si f abula. acest tip de personaje fig urand in speciile literare inferioare. puritatea si clarita tea stilului. naivitatea. vitejia. impresia de real. lipsit de fantezie. se formeazã în mijlocul unei anumite socie Relaþia om-societate este una dintre temele fundamentale ale realismului.asice regasim ratiunea. viaþa interioarã a acestuia ? acþiunea prezintã viaþa cotidianã. ? Principiul veridicitãþii ºi al verosimilitãþii: realismul ofera o imaginea omului ºi a lumi i cât mai aproape de adevãr. replicand autoritar cu un model ferm. având drept þintã adevãrul. Tema banului/ a înavuþirii esteînsoþitã de o atitudine criticã în faþa tendinþei d nsformare abanului în valoare supremã. care tinde spre perfectiune.sãînfrumuseþeze. Scriitorii clasici se remarca prin rigoarea compozitionala.oferã senzaþia de evenim . nu sunt amestecate si imita modelele greco-romane. definitia realismului si caractersitici Caracteristici ale realismului ? Dacã romantismul se adresa aproape exclusiv sensibilitãþii. Acestea sunt privi te ca specii superioare ale literaturii. prudent. avaritia. Acesta evita p articularul. fiind r eprezentati in oda. ? P reocuparea pentru psihologic . scriitorul clasic este dominat d e rational. Stilul de viata al burgheziei.

Personajul cel mai caracterizat în contextul curentului realist este arivistul : îndrazneo fa?arnic. ? este prezentat în mediul lui de viaþã. complexe. ? este înfãþiºat în evoluþie. nu are un carac at. se modificã pe parcursul acþiunii.ent concret. þãranul. reprezintã o categorie socialã sau umanã. având trãsãturi ºi comportamente speci ice. inocentul. snobul. determinã caracterul personajului. burghezul. lipsit de scrupule . Obiectivitatea. Personajul realist este: ? fiinþã complexã. ? este tipic. ratatul. Tipuri umane realiste: avarul. personaje realiste complexe. viu. ? Acþiunea este construitã cronologic.intelectualul. ar ivistul. ? Stilul este în general obiectiv. nu în situaþii neobiºnuite. mu ncitorul. lipsit de implicare. vizând totalitatea ( sã spunã totul des pre un personaj). real. parvenitul ( arivistul). politicianul. impersonal. capabil sã ofere informaþii variate . se transformã. tipicul stil sobru. detaºat. evenimentele se înlãnþuie logic ºi cauzal pentru a fac ilita înþelegerea acesteia. neutru. amestec de calitãþi ºi defecte. artistul. imobil.impersonal ( la primii realiºti existã o mai accentuatã subiectivitate. Descrierea atentã a mediul i urmãreºte sã releve modul în caremediul influenþeazã. ? Perspectiva este exterioarã a unui narator de persoana a III-aomniscient .