definitia romantismului si caracteristici Caracteristicile romantismului Introducerea unor noi categorii estetice: uratul, grotescul fantasticul, mac abrul

, pitorescul, feericul, precum si a unor specii literare inedite: drama rom antica, meditatia, poemul filozofic, nuvela istorica; Cultiva sensibilitatea, imaginatia si fantezia creatoare minimalizand ratiun ea si luciditatea; Promoveaza inspiratia din traditie, folclor si din trecutu istoric, pe care il considera opus realitatii contemporane, de care era dezamagiti, fiind preocup ati de reflectarea in opere a specificului nations (culoarea locala); Evadarea din lumea reala se realizeaza prin vis sau somn (miti oniric), intr -un cadru natural nocturn; Contemplarea naturii se concretizeaza prin descriere peisajelor sau a moment elor anotimpurilor in pasteluri si prin reflect asupra gravelor probleme ale uni versului in meditatii, Acorda importanta deosebita sentimentelor omenesti, ca predilectie iubirii, trairile interioare intense fiind armonizate cu peisajul naturii ocrotitoare sau participative; In genul liric se manifesta inovatii prozodice si suprematia subiectivismulu i, a pasiunii inflacarate, a fanteziei debordante; Construirea eroilor exceptionali, care actioneaza in imprejurari iesite din comun, precum si portretizarea omului de geniu si conditia nefericitii a acestu ia in lume; personajele romantice nu sunt dominate de ratiune, ci de imaginatie si de sentimente; Preocuparea pentru definirea timpului si a spatiului nemarginite, ca proiect ie subiectiva a spiritului uman, conceptie preluata din lucrarile filozofilor id ealisti; Imbogatirea limbii literare, prin includerea cuvintelor si expresiilor popul are, a arhaismelor, a regionalismelor, specifice oralitatii; Utilizarea de procedee artistice variate, printre care antiteza ocupa locul principal atat in structura poeziei, cat si in construirea personajelor, situati ilor, ideilor sau atitudinilor exprimate; Ironia romantica dobandeste, adesea, accente satitice sau pamfletare, fiind un mijloc artistic folosit atat in specia literara cu nume sugestiv, satira, cat si in poeme filozofice, asa cum se manifesta in "Scrisoarea I" de Mihai Eminesc u.

ROMANTISMUL Definitie: Apare in ultimii ani ai sec al XVIII lea si se manifesta din plin in prima jumat ate a secXIX, ca o reactie la adresa clasicismului.Ca miscare estetica si litera ra viziunea romatica poate fi sintetizata sub termenul libertate .Aceasta miscare s -a impus mai intai inEuropa, aparand in Germania si apoi s-a extins pana in Amer ica, fiind un curent culturalintrucat domeniile de activitate pe care le-a atins au fost multiple.Cei mai de seama reprezentanti ai romantismului german, curent care are la baza doctrinaeului absolut sunt: Jean-Paul Richter, Holderin, Noval is, E.T.Hoffmann.Manifestul romantismului englez l-a constituit prefata la volum ul Balade lirice, semnatade Wordsworth si Coleridge.Cei mai de seama reprezentan ti ai romantismului englezsunt: Wordsworth, Coleridge, Byron, Shelley, Keats.Man ifestul romantismului francez l-a constituit prefata lui Victor Hugo de la drama Cromwel.La noi romantismul corespunde perioadei pasoptiste , manifestul romantis mului inliteratura romana constituindu-l articolul Introductie la Dacia literara.Ti nand cont defaptul ca in literatura romana clasicismul ca si curent literar a fo st slab reprezentat deautori de valoare, romantismul romanesc apare nu ca o reac tie totala la adresaclasicismului, ci ca un curent eclectic, care a preluat de l a alte directii, trasaturi.In literatura romana, romantismul cunoaste trei etape

de tip Biedermeier Romantismul eminescian. calatoria cosmica. armonia. personaje exceptionalein situatii exceptionale definitia clasicismului si caracteristici Trasaturi: regula celor trei unitati in dramaturgie (de loc.Cosbuc. etnic. care pune accent pe simtiri. Profunzimea idelor eminesciene. imnul . vitejia. enciclopedismul eminescian. generozitatea sau lasitatea. prin imbinarea marilor teme si motive europene cu realitatea istorica siculturala a Tarilor Rom ane. revolta Modalitati: tonul solemn. vizionar.Spre deosebire de romantismul pasoptist.eliberarea de regulil e stricte ale clasicismului : regula celor trei unitati. Puritatea stilului. termenul se foloseste si pentru a denumi perfectiunea.satirul. ironia-aspiratia spre i nfinitul spatial si temporar -dragostea fata de trecut-istorie-recuperarea folcl orului-melancolia-cultivarea solitudinii-visul. Spre deosebire de romantism. preponderent istoric. multilateral. ancora rea acestora inculturile de traditie ale umanitatii. istoria. revolta. acesta este dominat de ideil e romanticeeuropene ale jumatatii secolului al XIX-lea. visul.De asemenea.Romantismul pasoptist capata asadar specificitate. preferinta pentru perso naje aduse din straturile sociale inalte. cultul pentru adevar si natural (in literatura).: Romantismul pasoptist. natura. fara a ne priva insa deorgoliul unui nationalism exprimat in cele ma i desavarsite formule artistice.Astfel.valorificarea folclorului ca element de recunoastere a unei culturi preexistente. predilectia pentru hiperbola si antiteza. fac obiectul unei creatiicare ne inscrie cu mandrie in circuitul universalitati i literare. in operele literare cl . Prin extensie. timp. sobrietatea. meditatia.romanti smuleminescian este unul vizionar. naivitatea. patriotic. infrumusetarea si innobilarea naturii (in pictura). preocupat de intelegerea profunda a ex istentei umaneraportate la universul -mamã. Cultiva trasaturi distincte ? curajul. ava ritia. cultivarea anumitor specii: oda.In ceea ce priveste romantismul pasoptist. natura se subordoneaza idealului uman ? caracter moralizator.simbolismul l ui Macedonski sau samanatorismul lui Octavian GogaApare ca o reactie impotriva c lasicismului prin afirmarea libertatii absolute a creatiei. complet (tip social ? exceptional. proiectarea constiinte i romanesti in planul identitatii nationale. unic ? un mod el). promovarea virtutii ? propunand un tip ide al de om virtuos. stil inalt nu amestecul de stiluri. printr-o atitudine admirativa fata de marile modele ale trecutuluineamului. ultima etapa a curentului la nivel mondial-tip HighRoman ticism Romantismul posteminescian. actiune). imitarea modelel or greco-romane. reverie-predilectia pentru mitur i si simboluri-tema naturii-refacerea culorii locale Teme si motive : iubirea. intaietatea ratiunii. pur itatea genurilor si a speciilor literare. suntobiective ale oamenilor de cul tura a epocii. Trasaturi:cultul sau primatul pasiunii-o estetica a inimii -cultivarea imaginatiei si fanteziei creatoare-subiectivismul ? expansiunea eului-atitudini romantice: patosul. acesta a demonstr at prin reprezentantiisai interes pentru istorie. inalt. interferand cu clasicismul luiG.

Clasicismul cultiva trasaturi precum curajul. viaþa interioarã a acestuia ? acþiunea prezintã viaþa cotidianã. modul în care acestainfluenþeazã destine ºi caractere. nu admite obscurul. ? Un subiect privilegiat în realism este banul. Scriitorul realist analizeazãmecanismele psiholo gice ale individului. In drama turgie regasim regula celor trei unitati (de loc. dema gogul. prudent. naivitatea. definitia realismului si caractersitici Caracteristici ale realismului ? Dacã romantismul se adresa aproape exclusiv sensibilitãþii. Ceea ceconteaza este iluzia realitãþii. Genurile si sp eciile literare sunt pure. ? P reocuparea pentru psihologic . satira si f abula. Omul este înþel es ca o fiinþa socialã care trãieºte. realismul se adreseazãraþiunii. ? Textul realist prezintã o imagine cât mai clarã ºi mai complexã a societãþii dintr-un timp ºi spaþiu istoric determinat. se dezvoltã. care tinde spre perfectiune. imn. cum sunt considerate comedia. diversitatea. aflata i n plina ascensiune la acea vreme. evident si clar. fãrã sã caute senzaþionalul osul. credibilul ? preocuparea pentru social . înþelegerea . poem epic. fãrã sã idealizeze . vitejia. scriitorul clasic este dominat d e rational. ca element definitoriu al omului. evidenþiind structura ºi mecanismele sociale. nu sunt amestecate si imita modelele greco-romane. fiind intotdeauna lucid. cunoaºterea.sãînfrumuseþeze. Operele literare clasice au un puternic caracter moralizator. avaritia. gustul dreptei masuri. replicand autoritar cu un model ferm. timp. lipsit de fantezie. atrenate de inalte ratiuni eroice si c etatenesti si au principii morale de neclintit. puritatea si clarita tea stilului. vagul. având drept þintã adevãrul. iar personajele sunt adevarate caractere (avarul. se formeazã în mijlocul unei anumite socie Relaþia om-societate este una dintre temele fundamentale ale realismului. Personajele sunt rationale. Aceste personaje sunt de regula regi sau reprezentanti ai aristocratiei. exista un cult al adevarului. ? Ca modalitate narativã predominã scena . Acestea sunt privi te ca specii superioare ale literaturii. Tema banului/ a înavuþirii esteînsoþitã de o atitudine criticã în faþa tendinþei d nsformare abanului în valoare supremã.Tocmai aceastã insistenþã p detaliul semnificativ creeazã iluziarealitãþii. fiind r eprezentati in oda. Acesta evita p articularul.a raportului dintre individ ºi societate. acest tip de personaje fig urand in speciile literare inferioare.care prin detaliile ei . care primeaza asupra s entimentului. generozitatea sau lasitat ea. sã impre ioneze. Asadar.urmãrind sã emoþioneze . al regulilor si al canoanelor.oferã senzaþia de evenim . in functie de care personajele sunt antrenate in actiune. actiune). cu detaliile ei banale. ? Principiul veridicitãþii ºi al verosimilitãþii: realismul ofera o imaginea omului ºi a lumi i cât mai aproape de adevãr. Scriitorii clasici se remarca prin rigoarea compozitionala. comune. tragedie. parvenitul etc) si reprezinta tipologii ale societatii reproduse.asice regasim ratiunea. educativ. Stilul de viata al burgheziei. Imaginaþia nelimitatã aromanticilor este înlo cuitã cu observarea ºi analizarea atentã arealitãtii . tablou istoric. cautarea naturalului si a verosimilului si finetea analizei morale si psihologice. To todata. impresia de real. este pe loc secund. incertitudinea.

detaºat. ar ivistul.intelectualul. ? Acþiunea este construitã cronologic. ratatul. complexe. real. parvenitul ( arivistul). snobul. lipsit de scrupule . lipsit de implicare. artistul. Obiectivitatea.impersonal ( la primii realiºti existã o mai accentuatã subiectivitate. Tipuri umane realiste: avarul. ? este tipic. capabil sã ofere informaþii variate . ? este prezentat în mediul lui de viaþã.ent concret. neutru. determinã caracterul personajului. ? Perspectiva este exterioarã a unui narator de persoana a III-aomniscient . se modificã pe parcursul acþiunii. vizând totalitatea ( sã spunã totul des pre un personaj). burghezul. reprezintã o categorie socialã sau umanã. personaje realiste complexe. viu. nu în situaþii neobiºnuite. Descrierea atentã a mediul i urmãreºte sã releve modul în caremediul influenþeazã. se transformã. tipicul stil sobru. Personajul realist este: ? fiinþã complexã. þãranul. amestec de calitãþi ºi defecte. impersonal. politicianul. nu are un carac at. ? Stilul este în general obiectiv. având trãsãturi ºi comportamente speci ice. mu ncitorul. evenimentele se înlãnþuie logic ºi cauzal pentru a fac ilita înþelegerea acesteia. imobil. ? este înfãþiºat în evoluþie. inocentul.Personajul cel mai caracterizat în contextul curentului realist este arivistul : îndrazneo fa?arnic.