Sunteți pe pagina 1din 1

Numele si prenumele elevului Clasa;..

Disciplina:laborator-Tehnologie lucrarilor electrotehnice Tema;Termobimetale UC:Asamblarea produselor electrice C: Identificarea subansamblurilor electrice dintr-un set dat Elaborarea unei prezentri scurte pe un subiect dat.

FISA DE LUCRU

1. Precizati rolul termobimetalelor. 2. 3. Numiti componentele bimetalului notate cu cifre

3 .Precizati din ce materiale se pot confectiona componentele bimetalului. 4 .Identificati bimetalele din figurile de mai jos si precizati tipul lor. Figura nr. 1. 2. 3. 4. 5. 5. Completati spatiile libere: Tipul bimetalului

Functionarea bimetalului se bazeaza pe efectul (1).al curentului electric. Prin incalzire .. (2) (3)se dilate mai mult decat .(4) (5)si lamela bimetalica se incovoaie pe o anumita distanta f, numita ..(6).