Sunteți pe pagina 1din 2

Consiliul pentru Standarde Internationale de Contabilitate IASB adopta standarde si interpretari: a. Standarde internationale de raportare financiara IFRS b.

Standarde internationale de contabilitate IAS c. Interpretari care au fost emise de catre Comitetul pentru Interpretarea Standardelor Internationale de Raportare Financiara IFRIC sau de catre fostul Comitet Permanent pentru Interpretari SIC

Ias 1 se aplica tuturor situatiilor financiare cu scop general intocmite si prezentate cf standardelor internationale de raportare financiara ifrs uri. Sit financiare sunt o reprezentare structurata a pozitiei financiare si a performantei financiare a unei entitati. Obiectivul cu scop general este de a oferi informatii despre pozitia financiara, performanta fin si fluxurile de trezorerie ale unei entitati, utile pt o gama larga de utilizatori in luarea deciziilor economice. Ele prezinta de asemenea rezultatele gestiunii resurselor. Pentru a-si atinge obictivele, sit fin ofera info despre: Active, datorii, capitaluri proprii, venituri si cht, inclusiv castigurile si pierderile, alte modif in cap proprii, fluxurile de ttrezorerie ale entitatii. Aceste info impreuna cu alte info din note, ajuta utilizatorii sit fin la estimarea viitoarelor fluxuri de trezorerie ale entitatii si in special a plasarii in timp a aparitiei si a gradului de certitudine a acestora. Un set complet de sit fin include: bilant, o sit a veniturilor si cht, o sit a modif capitalurilor proprii, o sit a fluxurilor de trezorerie, note cuprinzand un rezumat al politicilor contabile semnificative si alte note explicative. Omisiunile sau declaratiile eronate ale elementelor sunt semnificative daca ar putea sa influenteze deciziile economice ale utilizatorilor, decizii luate pe baza sit financiare.

Notele contin info suplimentare fata de cele prezentate in bilant, sit ven si cht, sit modif capitalurilor proprii si sit fluxurilor de trezorerie. Notele ofera descrierii narative sau detalieri ale elem prezentate in aceste sit si info privind elem care nu indepl conditiile pt a fi recunoscute in acele sit. O emtitate ale carei sit fin sunt conforme cu ifrs urile trebuie sa prezinte in notae o declaratie explicita si fara rezerve privind aceasta conformitate. Sit fin nu trebuie descrise ca fiind conforme cu ifrsurile decat daca satisfac toate dispozitiile ifrsurilor.

S-ar putea să vă placă și