P. 1
MEMORIU ORGANIZARE SANTIER

MEMORIU ORGANIZARE SANTIER

|Views: 114|Likes:
Published by bella_spania
plan organizare de santier
plan organizare de santier

More info:

Categories:Types, Research
Published by: bella_spania on Jun 06, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/10/2013

pdf

text

original

CAP.3.

ORGANIZAREA DE SANTIER

3.1. Organizarea de șantier-Proiect tehnic-Panou de identificare

Organizare Șantier - proiect tehnic - panoul de identificare Pentru a deschide șantierul și inceperea lucrărilor de construc ție sunt necesare câteva pregătiri prevăzute de lege: 1. Inștiintarea Inspectoratului de Stat in Construc ții (ISC). 2. Proiectul Tehnic . 3. Panoul de identificare al șantierului. 4. Alegerea echipei de lucru sau a firmei de construc ții. 5. Angajarea dirigintelui de șantier. 6. Deschiderea Cărții Tehnice.

Panoul de identificare al santierului

Conform Legii 50/1991 este obligatorie afi șarea detaliilor despre șantier pe un panou 60x90 cm. Panoul necesar pentru o deschidere de șantier trebuie să fie confec ționat dintr-un material rezistent la interperii. Panoul trebuie să cuprindă : - datele si adresa obiectivului; - datele beneficiarului; - datele proiectantului; - datele constructorului; - date depre autorizație; - data deschidere șantier; - data incheiere șantier; - Imaginea sau fațada a investiției.

Deschiderea cărții tehnice Cartea tehnică a construcției reprezintă eviden ța tuturor actelor și documenta țiilor incepând de la certificatul de urbanism, proiecte, deschiderea șantierului, până la incheierea

Procedura de organizare de șantier este foarte importantă pentru deschiderea acestuia prin asigurarea condițiilor tehnice prin proiectul tehnic și angajarea unui diriginte de șantier care supervizează desfașurarea corectă a lucrărilor in cadrul șantierului. grupuri electrogen și atelierul mecanic mobil.lucrărilor. 3.3. 4. excavatoare. In aceasta carte se vor menționa și modificările ce vor apărea pe intreaga existen ță a construcției. Lucrări pregătitoare : se curață terenul (defrișări. se asigură forța de muncă specializată. Se alege o platforma naturală sau o zonă din drumul de acces pentru amplasarea primelor lucrări de organizare. 3. Ordinea de execuție a lucrărilor de deschidere a șantierului este următoarea: 1. precum și alte lucrări necesare inceperii execuției. 1 excavator pe pneuri. Se monteaza șopronul și baraca pentru utilaje. clientul are certitudinea calită ții construc ției. 3. Astfel o organizare de șantier bună poate scădea timpul de execu ție al construc ției și tot printr-o bună organizare a șantierului. Lucrări provizorii Executarea lucrărilor pentru deschiderea șantierului constă in aducerea primului eșalon de constructori (10-15 muncitori) care vor ataca și deschide primele lucrări. in cantită țile și de calitatea cerută de proiect. se realizează căile de acces și platform de depozitare a materialelor. se impune executarea unor lucrări pregătitoare și asigurarea mijloacelor material și umane. Lucrările pentru deschiderea șantierului sunt următoarele:  montarea unui șopron și a unei barăci metalice pentru repararea utilajelor necesare in primele zile de lucru. 2-3 motocompresoare.  aducerea utilajelor pentru executarea platformei balastate in suprafa ță de 480 mp respective 1-2 buldozere. respectiv vor executa platformele pentru amplasarea lucrărilor de organizare de șantier. Se aduc cu treilerul utilajele necesare: buldozere. demolări.  aducerea și montarea a 2-3 rulote care se vor monta la inceput la drumul de acces sau la marginea platformei de organizare. indepărtarea gunoaielor) se realizează aprovizionarea cu material și piese. se asigură utilajele și dispozitivele de mica mecanizare necesare.2. Măsuri pregătitoare Pentru a permite desfășurarea fără intrerupere a lucrărilor de construc ții. 2. 2-3 autobasculante. astfel incât să se asigure inceperea și continuitatea lucrărilor. Se monteaza postul de transformare și se execută o re țea provizorie. . 1 grup electrogen. motocompresoare.

topoare (mari și mici). Firma de construcții va căuta și posibilități de racolare a for ței de muncă din zona șantierului. Se aduc și se montează rulotele pentru dormitor. târnăcoape. volumul. Geotextil cu greutatea de 400gr/mp. Oțel-beton Φ6mm. 3. . 9. Se monteaza un post telefonic. Se amenajează o rampă pentru butoaiele cu carburan ți și lubrifian ți. Pentru execuția lucrărilor următoarele tipuri de materiale:             este necesară aprovizionarea șantierului cu Anrocamente din piatră brută având sortul de 100-250 kg/buc. roabe. Se incepe executarea platformei pentru organizarea de șantier.8mm cu ochiuri pătrate de 50x50mm. ciocane medii. Se aduc WC-uri ecologice. Se face alimentarea provizorie de apă prin pompaj sau prin cadere liberă. 12mm și 16mm. 6. Scule care trebuie să se găsească in dotarea șantierului: cazmale . dar și posibilitățile de cazare pentru personalul nelocalnic și transportul local pentru personalul din imprejurimi.5. Se execută o incintă imprejmuită pentru depozitarea materialelor necesare la inceput de șantier in lungime de 330m. 10. 7. deposit de material și birouri. Necesarul de materiale și echipamente (procurare și transport) Prin proiectul de organizare se nominalizează sursele de aprovizionare și modalită ți prin care se realizează aceasta. lopeți . 11. 8. sau se execută racordul de apă la rețeaua existent. sala de mese. Prezentul proiect de organizare execuției pe șantier tratează concep ția de ansamblu a organizării șantierului de construcții ținând seama de specificul. natura.reprezintă totalitatea personalului ce activează in cadrul șantierului. Bolovani de râu pentru umplerea gabioanelor Plasa de gabioane de 2. valoarea și durata lucrării construcții-montaj aferente obiectivului de investi ție sau obiectului de construcție ce urmează a fi executat.4. Forța de muncă . Beton C16/20 pentru placarea gabioanelor.

consum și stocare pentru principalele materiale.. clești de tăiat oțel.(hidraulic cu echipament de draglină). colțar unghi de 90 grade. La inceperea organizării de șantier se elaborează grafice diferen țiale si integrale de aprovizionare.          tesle. foarfecă de tăiat fier beton cu mânere de min 90cm. ochelari de protective. furtun nivel min.9 mc-1buc. căile de circulație și transport interne și externe șantierului definitive și provizorii pentru organizarea de șantier sunt men ționate pe planul de incadrare in zonă. Scule electrice :     mașină de găurit (ciocan rotopercutor) .25 mc – 1 buc.25 mm + discuri oțel (20 buc). normali. intreținerea și repararea acestora.71-1. Autogreder până la 175 CP-1 buc.100 cm. sursele de utilități precum și rețelele aferente acestora. Toate aceste scule vor fi depozitate intr-un vagon .    . Utilaje : sunt dislocate in momentul in care este nevoie la punctul de lucru pentru executarea lucrărilor specific și pe perioada derulării lucrărilor sunt depozitate după cum urmează:        excavator pe șenile 0.6-3. rulete de 3m și 5m profesionale. unitățile de producție auxiliare necesare desfă șurării lucrărilor de construc ții sau menținerea celor cu care colaborează șantierul. Acestea vor fi depozitate pe platforma din incinta amenajată a șantierului. Cabluri electrice lungi (2-3) buc De asemeni și aceste scule vor fi depozitate intr-un vagon . mai mecanic -1 buc. sistemul propriu de control in vederea asigurarii calitatii lucrarilor de constructii.20 mc – 1 buc. probleme legate de protectia și igiena muncii incadrul santierului. bulldozer pe senile de 81-180 CP-1buc. fierăstrău dulgher. 20 m transparent . flex min. Organizarea de șantier trebuie să cuprindă:    necesarul de utilaje de construcții și mijloace de transport dar și construc ții și amenajările privind parcarea. compactor static . incărcător frontal pe pneuri de 2. mănuși constructive.1buc. cozi de lemn de rezervă. nivelă lungă min.81-1. excavator pe șenile 0.

cu asigurarea accesului la surse de apă. apă menajară – bidon de plastic . privind lucrările de organizare de șantier. Pentru realizarea tehnologiei de execuție a lucrărilor nu sunt necesare lucrări definitive sau provizorii de apă. Amplasamentul organizării de șantier va fi specificat de beneficiarul lucrării. energie electrică și alte utilită ți necesare. 7. 3. Reducerea duratelor de execuție. Limitarea riscului de producere a accidentelor de muncă. 5.  planificarea execuției lucrărilor de organizare de șantier. Creșterea calității execuției lucrărilor. Utilitățile amintite sunt necesare doar in cadrul organizării de șantier. Constructorul îşi va realiza organizarea de şantier pe teren liber de construcţii. funcție de perimetrul obținut.  documentația de deviz privind justificarea costurilor. energie electrică. 2.ambalată la peturi de plastic. gaze. cu concursul și acceptul beneficiarului. provizorie la rețeaua de utilități urbane din zona 3. Prin realizarea organizării de șantier se crează premise pentru :  1. Asigură condiții optime de muncă și viață pentru personal. telefon etc. Terenul ocupat de organizarea de şantier va fi stabilit împreună cu beneficiarul lucrării şi cu proprietarii (administratorii) terenurilor. Sursa de apă de pe șantier este:   apă potabilă . 6.  lista obiectelor de organizare de șantier ( disponibile si necesare ).5. atunci când se folosesc şi alte terenuri. având in vedere resursele locale cele mai convenabile. de către antreprenor. 8. Racordarea amplasamentului Accesul la utilități se realizează in totalitate pe terenul administrat de Consiliul Local al localității Sucevița. Utilizarea cu maxim de randament pentru resursele disponibile. Aceste utilități vor fi cele care constituie re țelele obi șnuite folosite de comunitate in localitatea cea mai apropiată de amplasamentul lucrărilor și pentru care constructorul le va utiliza contracost. Sursele de apă și energie electrică vor fi stabilite a fi utilizate pe durata execu ției.și să prevadă măsurile și dotările privind prevenirea și stingerea incendiilor ( PSI ). 4.  paza civilă. Reducerea costurilor de producție. Creșterea productivității muncii. Diminuarea risipei in cadrul șantierului.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->