P. 1
MEMORIU ORGANIZARE SANTIER

MEMORIU ORGANIZARE SANTIER

|Views: 115|Likes:
Published by bella_spania
plan organizare de santier
plan organizare de santier

More info:

Categories:Types, Research
Published by: bella_spania on Jun 06, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/10/2013

pdf

text

original

CAP.3.

ORGANIZAREA DE SANTIER

3.1. Organizarea de șantier-Proiect tehnic-Panou de identificare

Organizare Șantier - proiect tehnic - panoul de identificare Pentru a deschide șantierul și inceperea lucrărilor de construc ție sunt necesare câteva pregătiri prevăzute de lege: 1. Inștiintarea Inspectoratului de Stat in Construc ții (ISC). 2. Proiectul Tehnic . 3. Panoul de identificare al șantierului. 4. Alegerea echipei de lucru sau a firmei de construc ții. 5. Angajarea dirigintelui de șantier. 6. Deschiderea Cărții Tehnice.

Panoul de identificare al santierului

Conform Legii 50/1991 este obligatorie afi șarea detaliilor despre șantier pe un panou 60x90 cm. Panoul necesar pentru o deschidere de șantier trebuie să fie confec ționat dintr-un material rezistent la interperii. Panoul trebuie să cuprindă : - datele si adresa obiectivului; - datele beneficiarului; - datele proiectantului; - datele constructorului; - date depre autorizație; - data deschidere șantier; - data incheiere șantier; - Imaginea sau fațada a investiției.

Deschiderea cărții tehnice Cartea tehnică a construcției reprezintă eviden ța tuturor actelor și documenta țiilor incepând de la certificatul de urbanism, proiecte, deschiderea șantierului, până la incheierea

 aducerea și montarea a 2-3 rulote care se vor monta la inceput la drumul de acces sau la marginea platformei de organizare. respectiv vor executa platformele pentru amplasarea lucrărilor de organizare de șantier. Se monteaza șopronul și baraca pentru utilaje. se realizează căile de acces și platform de depozitare a materialelor. .3. precum și alte lucrări necesare inceperii execuției. Măsuri pregătitoare Pentru a permite desfășurarea fără intrerupere a lucrărilor de construc ții. in cantită țile și de calitatea cerută de proiect. Ordinea de execuție a lucrărilor de deschidere a șantierului este următoarea: 1. se impune executarea unor lucrări pregătitoare și asigurarea mijloacelor material și umane.2. grupuri electrogen și atelierul mecanic mobil. demolări. Lucrările pentru deschiderea șantierului sunt următoarele:  montarea unui șopron și a unei barăci metalice pentru repararea utilajelor necesare in primele zile de lucru. 2. se asigură utilajele și dispozitivele de mica mecanizare necesare. Se aduc cu treilerul utilajele necesare: buldozere. Lucrări pregătitoare : se curață terenul (defrișări. Lucrări provizorii Executarea lucrărilor pentru deschiderea șantierului constă in aducerea primului eșalon de constructori (10-15 muncitori) care vor ataca și deschide primele lucrări. Se alege o platforma naturală sau o zonă din drumul de acces pentru amplasarea primelor lucrări de organizare. Astfel o organizare de șantier bună poate scădea timpul de execu ție al construc ției și tot printr-o bună organizare a șantierului. 3. 4. astfel incât să se asigure inceperea și continuitatea lucrărilor. In aceasta carte se vor menționa și modificările ce vor apărea pe intreaga existen ță a construcției. excavatoare. 3. clientul are certitudinea calită ții construc ției. 1 grup electrogen.lucrărilor. 2-3 motocompresoare. Procedura de organizare de șantier este foarte importantă pentru deschiderea acestuia prin asigurarea condițiilor tehnice prin proiectul tehnic și angajarea unui diriginte de șantier care supervizează desfașurarea corectă a lucrărilor in cadrul șantierului. 2-3 autobasculante. 1 excavator pe pneuri. 3. indepărtarea gunoaielor) se realizează aprovizionarea cu material și piese.  aducerea utilajelor pentru executarea platformei balastate in suprafa ță de 480 mp respective 1-2 buldozere. motocompresoare. se asigură forța de muncă specializată. Se monteaza postul de transformare și se execută o re țea provizorie.

Se incepe executarea platformei pentru organizarea de șantier. Se face alimentarea provizorie de apă prin pompaj sau prin cadere liberă. sau se execută racordul de apă la rețeaua existent.reprezintă totalitatea personalului ce activează in cadrul șantierului. 9. deposit de material și birouri. 7. Se aduc WC-uri ecologice. Se execută o incintă imprejmuită pentru depozitarea materialelor necesare la inceput de șantier in lungime de 330m. volumul. . 12mm și 16mm. Prezentul proiect de organizare execuției pe șantier tratează concep ția de ansamblu a organizării șantierului de construcții ținând seama de specificul. Se aduc și se montează rulotele pentru dormitor. Se monteaza un post telefonic. lopeți . 8. Se amenajează o rampă pentru butoaiele cu carburan ți și lubrifian ți. Forța de muncă . târnăcoape. Necesarul de materiale și echipamente (procurare și transport) Prin proiectul de organizare se nominalizează sursele de aprovizionare și modalită ți prin care se realizează aceasta. valoarea și durata lucrării construcții-montaj aferente obiectivului de investi ție sau obiectului de construcție ce urmează a fi executat. Oțel-beton Φ6mm. roabe. dar și posibilitățile de cazare pentru personalul nelocalnic și transportul local pentru personalul din imprejurimi. 11.5. 10. 6. Bolovani de râu pentru umplerea gabioanelor Plasa de gabioane de 2. Pentru execuția lucrărilor următoarele tipuri de materiale:             este necesară aprovizionarea șantierului cu Anrocamente din piatră brută având sortul de 100-250 kg/buc. 3. ciocane medii. sala de mese.4. Firma de construcții va căuta și posibilități de racolare a for ței de muncă din zona șantierului.8mm cu ochiuri pătrate de 50x50mm. topoare (mari și mici). Geotextil cu greutatea de 400gr/mp. natura. Beton C16/20 pentru placarea gabioanelor. Scule care trebuie să se găsească in dotarea șantierului: cazmale .

Scule electrice :     mașină de găurit (ciocan rotopercutor) . Organizarea de șantier trebuie să cuprindă:    necesarul de utilaje de construcții și mijloace de transport dar și construc ții și amenajările privind parcarea. sistemul propriu de control in vederea asigurarii calitatii lucrarilor de constructii. Acestea vor fi depozitate pe platforma din incinta amenajată a șantierului. 20 m transparent . Cabluri electrice lungi (2-3) buc De asemeni și aceste scule vor fi depozitate intr-un vagon . rulete de 3m și 5m profesionale. Autogreder până la 175 CP-1 buc. sursele de utilități precum și rețelele aferente acestora. ochelari de protective. normali.20 mc – 1 buc.81-1. căile de circulație și transport interne și externe șantierului definitive și provizorii pentru organizarea de șantier sunt men ționate pe planul de incadrare in zonă. foarfecă de tăiat fier beton cu mânere de min 90cm. Utilaje : sunt dislocate in momentul in care este nevoie la punctul de lucru pentru executarea lucrărilor specific și pe perioada derulării lucrărilor sunt depozitate după cum urmează:        excavator pe șenile 0. mai mecanic -1 buc. probleme legate de protectia și igiena muncii incadrul santierului.    .100 cm.(hidraulic cu echipament de draglină).          tesle..25 mm + discuri oțel (20 buc).25 mc – 1 buc. flex min.71-1. consum și stocare pentru principalele materiale. Toate aceste scule vor fi depozitate intr-un vagon . clești de tăiat oțel. cozi de lemn de rezervă. mănuși constructive. incărcător frontal pe pneuri de 2.1buc.6-3. compactor static . furtun nivel min. bulldozer pe senile de 81-180 CP-1buc. excavator pe șenile 0. unitățile de producție auxiliare necesare desfă șurării lucrărilor de construc ții sau menținerea celor cu care colaborează șantierul. fierăstrău dulgher.9 mc-1buc. intreținerea și repararea acestora. La inceperea organizării de șantier se elaborează grafice diferen țiale si integrale de aprovizionare. nivelă lungă min. colțar unghi de 90 grade.

având in vedere resursele locale cele mai convenabile. Aceste utilități vor fi cele care constituie re țelele obi șnuite folosite de comunitate in localitatea cea mai apropiată de amplasamentul lucrărilor și pentru care constructorul le va utiliza contracost. 4. apă menajară – bidon de plastic . funcție de perimetrul obținut.  documentația de deviz privind justificarea costurilor. Sursele de apă și energie electrică vor fi stabilite a fi utilizate pe durata execu ției. Utilitățile amintite sunt necesare doar in cadrul organizării de șantier. energie electrică. atunci când se folosesc şi alte terenuri. Utilizarea cu maxim de randament pentru resursele disponibile. Reducerea duratelor de execuție.  planificarea execuției lucrărilor de organizare de șantier. Asigură condiții optime de muncă și viață pentru personal. 2. 3. provizorie la rețeaua de utilități urbane din zona 3. Racordarea amplasamentului Accesul la utilități se realizează in totalitate pe terenul administrat de Consiliul Local al localității Sucevița. 6. cu asigurarea accesului la surse de apă. 5. 8.și să prevadă măsurile și dotările privind prevenirea și stingerea incendiilor ( PSI ).ambalată la peturi de plastic. energie electrică și alte utilită ți necesare. Terenul ocupat de organizarea de şantier va fi stabilit împreună cu beneficiarul lucrării şi cu proprietarii (administratorii) terenurilor. gaze.5.  lista obiectelor de organizare de șantier ( disponibile si necesare ). telefon etc.  paza civilă. Creșterea productivității muncii. Amplasamentul organizării de șantier va fi specificat de beneficiarul lucrării. 7. Limitarea riscului de producere a accidentelor de muncă. Creșterea calității execuției lucrărilor. Sursa de apă de pe șantier este:   apă potabilă . cu concursul și acceptul beneficiarului. Pentru realizarea tehnologiei de execuție a lucrărilor nu sunt necesare lucrări definitive sau provizorii de apă. de către antreprenor. Diminuarea risipei in cadrul șantierului. Reducerea costurilor de producție. Constructorul îşi va realiza organizarea de şantier pe teren liber de construcţii. Prin realizarea organizării de șantier se crează premise pentru :  1. privind lucrările de organizare de șantier.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->