Sunteți pe pagina 1din 3

Este institutia de ocrotire a minorului care este lipsit de ingrijire parinteasca, precum si a alienatului si debilului mintal, dar mai

ales a persoanei care, din cauza varstei nu se poate apara singura. Tutorele exercita drepturile si indeplineste obligatiile ce-i revin in scopul ocrotirii intereselor acestor persoane. (lat. tutela "protectie"). Reglementata in C. fam., institutie de ocrotire a minorului, care este lipsit de ingrijire parinteasca (parinti morti, necunoscuti etc.), precum si a alienatului si debilului mintal, dar mai ales a persoanei care, din cauza varstei, nu se poate apara singura. Aceste persoane, fiind lipsite de capacitatea de exercitiu sau avand capacitatea de exercitiu restransa, vor fi reprezentate in instanta prin tutorele desemnat de autoritatea tutelara. Tutorele exercita drepturile si indeplineste obligatiile ce ii revin, in baza tutelei, in scopul ocrotirii intereselor acestor persoane ( le administreaza averea, se ocupa de cresterea, educarea, invatatura si pregatirea lor profesionala, reprezentarea in justitie etc.). Legea opreste sa se incheie acte juridice intre tutore, sotul, o ruda a lui, pe de o parte, si minorul (pupil), pe de alta parte. Nu poate face, in numele minorului, donatii, gajarea bunurilor minorului etc. De asemenea, savarsirea de catre tutore a unor fapte penale (viol asupra minorei pe care o are sub ocrotire, raport sexual cu o minora care nu a implinit 14 ani, aflata sub ocrotirea sa) impotriva persoanei aflate sub tutela, pot constitui agravante ale infractiunilor respective. (interdictie judiciara). Mijloc de ocrotire judiciara a persoanelor lipsite de discernamat, afalte in imposibilitatea de a se ingriji de interesele lor sau de a-si exercita drepturile civile. Ea este reglementata in t. II, cap. II, C. fam. Potrivit legii, cel care nu are discernamat pentru a se ingriji de interesele sale, din cauza alienatiei mintale ori debilitatii mintale, va fi pus sub interdictie. Pot fi pusi sub interdictie atat persoanele majore, cat si minorii. In categoria acestor persoane se incadreaza bolnavii mintali cronici si minorii, a caror lipsa de deiscernamant este atestata printr-un raport de expertiza psihiatrica medico-legala. Punerea sub interdictie se face prin hotarare judecatoreasca si, tot prin hotarare, se dispune ridicarea ei. Cererea de punere sub interdictie trebuie sa cuprinda cerintele prevazute de C. proc. civ. si este scutita de taxa de timbru. Competenta de judecata este a tribunalului in a carei raza teritoriala isi are domiciliul cel care urmeaza sa fie pus sub interdictie. Interdictia poate fi ceruta de autoritatea tutelara, alte organe si de persoanele prevazute de lege ( de exemplu, persoane apropiate minorului sau debilului mintal). Totodata, se procedeaza la numirea unui tutore (exceptie, minorul aflat sub ocrotirea parintilor) si la stabilirea locului unde interzisul va fi supravegheat medical, la locuinta lui sau intr-o institutie sanitara. Ancheta sociala : Cercetare pe care delegatul autoritatii tutelare o efectueaza cu privire la: conditiile in care traieste, este ingrijit, crescut, intretinut si educat un minor; purtarea, starea fizica si mintala, precum si antecedentele acestuia; modul in care parintii, tutorele sau persoana in ingrijirea caruia se afla minorul isi indeplinesc obligatiile fata de acesta. Rezultatele servesc la luarea oricaror masuri cu privire la minor, iar in cazul savarsirii de catre acesta a unei infractiuni, ele sunt luate in considerare la aplicarea sanctiunilor corespunzatoare. (lat. curator "ingrijitor")Institutie reglementata de C. fam., si care are ca scop ocrotirea juridica a unor persoane fizice aflate in situarii speciale, prevazute de lege. Ea este organizata de autoritatea tutelara. Curatela se instituie pentru ocrotirea unei persoane capabile, dar care, din cauza batranetii, a bolii sau a unei infirmitati fizice, nu poate personal sa-si administreze bunurile sau sa-si apereinteresele in conditii multumitoare. Ea se instituie la cerere sau din oficiu, dar cu consimtamantul celui reprezentat. Curatela nu aduce atingere capacitatii celui reprezentat si este supusa acelorasi reguli care guverneaza mandatul.

Curatela, fiind institutie de ocrotire juridica a intereselor unei persoane, se poate institui pentru ocrotirea intereselor unei persoane in varsta, capabile, minorului, cu capacitatede exercitiu restransa, a celor lipsiti de capacitate de exercitiu, precum si in alte cazuri cand persoanele se afla in nevoie (ex. curatela surdomutului, a persoanei ce urmeaza sa fie pusa sub interdictie etc). Curator, persoana care are ca sarcina legala sa ingrijeasca de interesele altei persoane puse sub curatela. El este in drept sa ceara inlocuirea sa, dupa trei ani de la numire. Autoritatea tutelara Reglementata in C. fam, institutie creata pe langa autoritatile publice locale, in vederea ocrotirii intereselor minorului lipsa de ingrijire parinteasca, in cazurile prevazute de lege.Autoritatea tutelara competenta este fie cea de la domiciliul minorului, fie cea de la locul unde trebuie luate masurile urgente etc.Autoritatea tutelara este reglementata in cap . IV, C. fam.Deciziile autoritatii tutelare pot fi atacate la autoritatea ierarhic superioara, care potrivit legii exercita atributii de indrumare si control.Autoritatatea tutelara isi exercita atributiile in materia tutelei minorului, a punerii sub interdictie (in ambele cazuri poate face cerere), participa la judecarea cauzelor cu infractori minori, desemneaza persoana care sa efectueze ancheta sociala etc.
ACTE NECESARE PENTRU TUTEL sau CURATEL Dispoziie pentru instituirea curatelei sau tutelei asupra unui minor - cerere din partea unei persoane fizice, aparintor sau nu al minorului, - copie certificat de natere al minorului, - adeverin privind situaia colar a minorului, dac are vrst colar, - adeverin medical a copilului, - declaraie din partea persoanei care dorete s fie numit curator sau tutore, - documente din care s reias veniturile pentru curator sau tutore, adeverin de salariat, cupon de pensie sau alt dovad, - adeverin medical pentru curator sau tutore, - inventar al tuturor bunurilor proprii ale minorului, dac acestea exist, - copie certificat de deces al prinilor minorului, n cazul tutelei, - formulare completate de solicitant, dare de seam anual i declaraie de curator. Dispoziie pentru instituirea curatelei asupra unei persoane bolnave - cerere din partea unei persoane fizice, aparintor al bonvaului, - copie dup actul de identitate sau buletinul de identitate al bonavului, - adeverin medical din care s se ateste starea sntii bolnavului, care se impune curatela, - cupon de pensie din care s reias veniturile bolnavului, - copie dup actul de identiate sau buletinul de identitate al curatorului, - adeverin medical din care s rezulte starea de sntate a curatorului, si acceptul c poate s ngrijeasc o persoan bolnav, - documente din care s reias veniturile curatorului, adeverin, cupon de pensie, etc - inventar al bunurilor bolnavului, dac este cazul, - declaraie scris, pe propria rspundere, c dorete s fie numit curator al persoanei bolnave n cauz..

Dispoziie pentru instituirea tutelei asupra unei persoane majore - sentina judectoreasac de punere sub interdicie, - copie dup actul de identitate sau buletinul de identitate al bonavului, - adeverin medical din care s se ateste starea sntii bolnavului, care se impune curatela, - cupon de pensie din care s reias veniturile bolnavului, - adeverin medical din care s rezulte starea de sntate a curatorului, si acceptul c poate s ngrijeasc o persoan bolnav, - documente din care s reias veniturile curatorului, adeverin, cupon de pensie etc, - inventar al bunurilor bolnavului, dac este cazul, - declaraie scris, pe propria rspundere c dorete s fie numit tutore al persoanei bolnave n cauz, - solicitanul, numit tutore trebuie anual s ntocmeasc o dare de seam.