Sunteți pe pagina 1din 1

APROBAT, ADMINISTRATOR, NUMELE SI PRENUMELE ___________ Semnatura __________________________

PROCES VERBAL DE INVENTARIERE Intocmit azi _____________________ Subsemnatii______________________________________________ in calitate de membrii ai comisiei de inventariere, numita prin decizia nr.________ din data de _______________ am procedat la inventarierea gestiunii ________________________ , gestionata de catre __________________________ apartinand SC. _________________________, cu sediul social in localitatea ____________________ str. ____________________ nr. _____, CUI ________________ nr.ORC J12/_______/ ________________. Inventarierea a inceput la data de _____________ si s-a terminat la data de _____________. Toate valorile materiale si banesti aflate in gestiunea inventariata au fost trecute in listele de inventar anexate, in mod corect fara omisiuni. Rezultatele inventarierii: nu s-au constatat diferente intre soldurile scriptice si cele faptice, respectiv nu s-au constatat plusuri sau minusuri in gestiune. Deasemenea nu s-au constatat valori materiale sau banesti depreciate, fara miscare sau cu miscare lenta, greu vandabile, fara desfacere asigurata. Drept pentru care s-a intocmit prezentul Proces Verbal intr-un exemplar care urmeaza a se inainta in termen de sapte zile lucratoare administratorului unitatii pentru insusirea rezultatelor inventarierii. COMISIA DE INVENTARIERE _______________________________ _______________________________

S-ar putea să vă placă și