Sunteți pe pagina 1din 3

Valorificarea rezultatelor inventarierii - diferente valorice

In cadrul procesului de inventariere se procedeaza si la determinarea valorii bunurilor inventariate. Urmare a acestei evaluari, se poate determina o valoare mai mare decat cea din contabilitate, caz in care plusul de valoare nu se inregistreaza, sau un minus de valoare, o depreciere suplimentara, ce trebuie reflectata in contabilitate, prin diminuarea valorii contabile a activului care a facut obiectul inventarierii.

Se vor avea in vedere diferentele de valoare aplicabile:

- imobilizarilor necorporale si necorporale

- stocurilor

- titlurilor de valoare

- creantelor si datoriilor

- evaluarea creantelor si datoriilor in valuta

. .

Evaluarea imobilizarilor necorporale si necorporale


Imobilizarile necorporale si corporale constatate ca fiind depreciate se vor evalua la valoarea actuala a fiecareia, stabilita in functie de utilitatea sa si pretul pietei. Corectarea valorii contabile a imobilizarilor necorporale si corporale si aducerea lor la nivelul valorii de inventar se efectueaza, in functie de tipul de depreciere existenta: - prin inregistrarea unei amortizari suplimentare, in cazul in care se constata o depreciere ireversibila;

Valoarea deprecierii suplimentare

6811 - Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor

280/281 - Amortizari privind imobilizarile necorporale/corporale

Valoarea deprecierii suplimentare

- prin constituirea sau suplimentarea unor provizioane pentru depreciere, in cazul in care se constata o depreciere reversibila a acestora.

Valoarea deprecierii suplimentare

6813 - Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea imobilizarilor

290/291 - Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor necorporale/corporale

Valoarea deprecierii suplimentare

Evaluarea imobilizarilor corporale la data bilantului se efectueaza la cost, mai putin amortizarea si provizioanele cumulate din depreciere, sau la valoarea reevaluata, aceasta fiind valoarea justa la data reevaluarii, mai putin orice amortizare si orice pierdere din depreciere cumulata , in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

Evaluarea stocurilor
Activele de natura stocurilor se evalueaza la valoarea contabila, mai putin deprecierile constatate. In cazul in care valoarea contabila a stocurilor este mai mare decat valoarea de inventar, valoarea stocurilor se diminueaza pana la valoarea realizabila neta, prin constituirea unei ajustari pentru depreciere. Valoarea deprecierii 6814 - Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea activelor circulante = 39 - Ajustari pentru deprecierea stocurilor si productiei Valoarea deprecierii

Evaluarea titlurilor de valoare


Evaluarea titlurilor de valoare (titluri de participare, titluri de plasament, alte titluri) se efectueaza: - in cazul titlurilor cotate pe piete reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, pe baza pretului mediu ponderat, calculat pe ultimele 12 luni calendaristice, pentru titlurile tranzactionate in

respectivul interval de timp, - in cazul titlurilor netranzactionate pe pietele reglementate si supravegheate, in functie de valoarea activului net pe actiune. Valoarea deprecierii 6814 - Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea activelor circulante = 59 - Ajustari pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie Valoarea deprecierii

Evaluarea creantelor si datoriilor


Evaluarea creantelor si a datoriilor se face la valoarea lor probabila de incasare sau de plata, in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile. Diferentele constatate in minus intre valoarea de inventar stabilita la inventariere si valoarea contabila neta a creantelor se inregistreaza in contabilitate pe seama ajustarilor pentru deprecierea creantelor. Valoarea deprecierii 6814 - Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea activelor circulante = 49 - Ajustari pentru deprecierea creantelor Valoarea deprecierii

Evaluarea creantelor si datoriilor in valuta


Evaluarea creantelor si a datoriilor exprimate in valuta se face la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil pentru data incheierii exercitiului financiar. Diferentele de curs valutar favorabile sau nefavorabile intre cursul de schimb valutar la care sunt inregistrate creantele sau datoriile in valuta si cursul de schimb valutar de la data incheierii exercitiului se inregistreaza pe seama veniturilor si cheltuielilor.

S-ar putea să vă placă și