Sunteți pe pagina 1din 30

WORKSHOP

CALITATEA APELOR FREATICE IN JUDETUL DAMBOVITA


10a IUNIE 2013, National ORA 10 de Cercetare Sala de Conferinte Institutului Dezvoltare pentru Ecologie Industriala ECOIND, Bucuresti, str. Drumul Podu Dambovitei, nr.71-73, sector 6
Rezultate obtinute in cadrul proiectului Studiul Geochimic al Apelor Freatice cu Nivel Liber la Scara Regionala. Studiu de caz., acronim REGIOPAF, Proiect derulat in anul 2013 in cadrul Programului Nucleu al Autoritatii Nationale pentru Cercetarea Stiintifica Cercetarea de mediu prioritate in dezvoltarea industriala durabila bazata pe cunoastere Mediul si Industria - MEDIND.

Judetul Dambovita

Obiectivul general al proiectului: realizarea unui model geochimic de investigare al apelor freatice la scara regionala

Studiu de caz: judetul Dambovita

Judetul Dambovita

Judetul Dambovita este situat n sudul Carpatilor Meridionali, in zona de contact a Campiei Romane cu Subcarpaii Munteniei, la intersecia paralelei de 450latitudine nordica cu meridianul de 25030' longitudine estica. Apartine regiunii Muntenia din Romania, cu resedinta de judet la Targoviste (aproximativ 90 000 de locuitori). Populatia totala a judetului este de aproximativ 537 000 locuitori. Cu o suprafata de 4 054 km, este unul dintre judetele mici ale tarii, ocupand aproximativ 1,7% din suprafaa Romaniei, situandu-se ca intindere pe locul 37 intre judete. Limitele administrative ale judetului insumeaz 360 km.

Metodologia aplicata, proiectarea campului experimental si stabilirea programului de monitorizare


Metoda de investigatie pentru caracterizarea din punct de vedere fizicochimic a apelor freatice: recoltarea de probe din reteaua de puturi existenta la nivelul localitatilor din judet. Pentru realizarea unei repartitii teritoriale a probelor la nivelul intregului judet s-a realizat o retea caroiata, de forma patratica cu nodurile retelei la o echidistanta de 10 km. Astfel a rezultat o retea de probare celulara extinsa la nivelul intregului judet. Ca reteaua sa fie deplin functionala, un numar de 4 celule au fost eliminate din programul de prelevare probe deoarece corespund zonei montane a judetului Dambovita, zone greu accesibile si cu apa subterana redusa; practic aceasta se regaseste numai la baza depozitelor deluviale de la baza versantilor. Astfel campul experimental propus detine o retea de 51 de celule, fiecare celula avand o suprafata de 100km2. Desigur in zonele marginale ale judetului, o astfel de celula va acoperi numai partial suprafete din judetul Dambovita. Harta campului experimental proiectat este prezentata in Figura nr.1.

Din punct de vedere metodologic : recoltarea de probe de apa subterana (ape freatice) din puturi existente si analiza a 20 indicatori de calitate in laborator;

recoltarea cel putin a unei probe de apa subterana / celula, rezultand ca numar minim de probe care vor fi caracterizate: 51.
Fig.1

Indicatorii de calitate analizati si metodele de incercare aplicate Nr. crt.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Indicator de calitate
pH Conductivitate Reziduu filtrabil Amoniu Azotati Azotiti Azot total Fosfati Fosfor total Sulfati Cloruri Potasiu Cupru Sodiu Fier Calciu Magneziu Molibden Bor CCOMn

Metoda de incercare
SR EN ISO 10523:2012 SR EN 27888-97 STAS 9187-84 SR ISO 7150/1-01 SR ISO 7890/3:2000 SR EN 26777:2002/C91:2006 SR EN 12260:2004 SR EN ISO 6878:05 SR EN ISO 6878:2005 STAS 8601-70 SR ISO 9297-01 SR EN ISO 7980-2002 SR EN ISO 17294-2005 SR EN ISO 7980-2002 SR EN ISO 17294-2005 SR EN ISO 7980-2002 SR EN ISO 7980-2002 SR EN ISO 17294-2005 SR EN ISO 17294-2005 SR EN ISO 8467-01

Programul de monitorizare
Celula 1 proba de apa freatica din localitatea Valeni; Celula 2 proba de apa freatica din localitatea Pucheni; Celula 3 proba de apa freatica din localitatea Runcu; Celula 4 proba de apa freatica din localitatea Moroeni; Celula 5 proba de apa freatica din localitatea Candesti; Celula 6 proba de apa freatica din localitatea Voinesti; Celula 7 proba de apa freatica din localitatea Fieni; Celula 8 proba de apa freatica din localitatea Bezdead; Celula 9 proba de apa freatica din localitatea Ludesti; Celula 10 proba de apa freatica din localitatea Tatarani; Celula 11 proba de apa freatica din localitatea Glodeni; Celula 12 proba de apa freatica din localitatea Iedera; Celula 13 proba de apa freatica din localitatea Manesti; Celula 14 proba de apa freatica din localitatea Sotanga; Celula 15 proba de apa freatica din localitatea Aninoasa; Celula 16 proba de apa freatica din localitatea Ghirdoveni; Celula 17 proba de apa freatica din localitatea Ludesti;

Programul de monitorizare
Celula 18 proba de apa freatica din localitatea Dragomiresti; Celula 19 proba de apa freatica din localitatea Targoviste (Ulmi); Celula 20 proba de apa freatica din localitatea Gura Ocnitei; Celula 21 proba de apa freatica din localitatea Darmanesti; Celula 22 proba de apa freatica din localitatea Hulubesti; Celula 23 proba de apa freatica din localitatea Lucieni; Celula 24 proba de apa freatica din localitatea Vacaresti; Celula 25 proba de apa freatica din localitatea Baleni sau Bucsani; Celula 26 proba de apa freatica din localitatea Finta; Celula 27 proba de apa freatica din localitatea Crangurile; Celula 28 proba de apa freatica din localitatea Gura Foii; Celula 29 proba de apa freatica din localitatea Dragodana; Celula 30 proba de apa freatica din localitatea Gura Sutii; Celula 31 proba de apa freatica din localitatea Cornatelu; Celula 32 proba de apa freatica din localitatea Cornesti; Celula 33 proba de apa freatica din localitatea Gaesti; Celula 34 proba de apa freatica din localitatea Mogosani sau Matasaru; Celula 35 proba de apa freatica din localitatea Branistea;

Programul de monitorizare
Celula 36 proba de apa freatica din localitatea Contesti; Celula 37 proba de apa freatica din localitatea Cojasca; Celula 38 proba de apa freatica din localitatea Butimanu sau Niculesti; Celula 39 proba de apa freatica din localitatea Visina; Celula 40 proba de apa freatica din localitatea Petresti; Celula 41 proba de apa freatica din localitatea Costesti din Vale; Celula 42 proba de apa freatica din localitatea Titu; Celula 43 proba de apa freatica din localitatea Racari sau Slobozia Moara; Celula 44 proba de apa freatica din localitatea Ciocanesti; Celula 45 proba de apa freatica din localitatea Corbii Mari; Celula 46 proba de apa freatica din localitatea Potlogi; Celula 47 proba de apa freatica din localitatea Poiana; Celula 48 proba de apa freatica din localitatea Brezoaele sau Tartasesti; Celula 49 proba de apa freatica din localitatea Crevedia; Celula 50 proba de apa freatica din localitatea Selaru; Celula 51 proba de apa freatica din localitatea Vadu Stanchii.

Programul de monitorizare

Programul de monitorizare \retea de detaliu


In anumite zone, relevante sub aspectul potentialului de poluare cu nutrienti din surse agricole s-au recoltat suplimentar probe astfel: Celula 25: din Bucsani 2 probe si Baleni 2 probe: total 4 probe. Celula 43: din Racari 1 proba, din Slobozia Moara 1 proba, din Lunguletu 1 proba: total 3 probe Celula 48: 2 probe din Brezoaele, 1 proba din Tartasesti, 1 proba din Baldana: total 4 probe. Celula 49: 2 probe din Crevedia: total 2 probe

Derularea programului de monitorizare: 2 campanii derulate in lunile aprilie si mai 2013: in total au fost caracterizate 118 probe de apa subterana.

Rezultate
Continutul de azotati in probele de ape subterane din judetul Dambovita in cele doua campanii de investigare

Azotati, mg/l
350
300 250 200 150 100 50 0

Azotati (aprilie), mg/l Azotati (mai), mg/l Val.lim.azotati

Continutul de azotati in probele de ape subterane din judetul Dambovita in cele doua campanii de investigare
aprilie 2013 mai 2013

Azotati, mg/l

Azotati, mg/l

Comentarii Continutul de azotati in probele de ape subterane din judetul Dambovita in cele doua campanii de investigare:
In Campania 1: 11,8% au fost de ordinul mg/l, 55,9% au fost de ordinul zeci de mg/l (27,1% depasesc valoarea limita), 32,2% au fost de ordinul sute de mg/l si depasesc valoarea limita; depasirile limitei admise au fost de 1,03 ori (in P23) 6,01 ori (in P34) In Campania 2: 18,6% au fost de ordinul mg/l, 64,4% au fost de ordinul zeci de mg/l (23,7% depasesc valoarea limita), 16,9% au fost de ordinul sute de mg/l si depasesc valoarea limita; depasirile limitei admise au fost de 1,1 ori (in P6) 4,5 ori (in P30)

Continutul de azotati in probele de ape subterane din judetul Dambovita in cele doua campanii de investigare

Distributia rezultatelor in campania de investigare aprilie 2013


11.80%

32.20%

% probe cu NO3 de ordin mg/l

55.90%

% probe cu NO3 de ordin zeci mg/l

% probe cu NO3 de ordin sute mg/l

Continutul de azotati in probele de ape subterane din judetul Dambovita in cele doua campanii de investigare

Campania de investigare mai 2013


% probe cu NO3 de ordin mg/l % probe cu NO3 de ordin zeci mg/l % probe cu NO3 de ordin sute mg/l

16.90%

18.60%

64.40%

Rezultate
Continutul de azotiti in probele de ape subterane din judetul Dambovita in cele doua campanii de investigare

Azotiti, mg/l
5 4.5 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0

Azotiti (aprilie), mg/l Azotiti (mai), mg/l Val.lim.azotiti

Proba

Continutul de azotiti in probele de ape subterane din judetul Dambovita in cele doua campanii de investigare
aprilie 2013 mai 2013

Azotiti, mg/l

Azotiti, mg/l

Comentarii

Continutul de azotiti in probele de ape subterane din judetul Dambovita in cele doua campanii de investigare:
In Campania 1: depasirile limitei admise au fost de 1,12,2 ori In Campania 2: depasirile limitei admise au fost de 1,59,8 ori

Rezultate
Continutul de amoniu in probele de ape subterane din judetul Dambovita in cele doua campanii de investigare

Amoniu, mg/l
2 1.8 1.6

1.4
1.2 1 0.8

0.6
0.4 0.2 0

Amoniu (aprilie), mg/l Amoniu (mai), mg/l Val.lim.amoniu

Continutul de amoniu in probele de ape subterane din judetul Dambovita in cele doua campanii de investigare
aprilie 2013 mai 2013

Amoniu mg/l

Amoniu, mg/l

Comentarii Continutul de amoniu in probele de ape subterane din judetul Dambovita in cele doua campanii de investigare:
Doar in patru probe din numarul total s-au inregistrat depasiri ale valorii limita admise (de 1,2-1,3 ori in campania 1, respectiv de 1,1-4 ori in campania 2)

Comentarii referitoare la ceilalti indicatori de calitate analizati Indicatorul pH a inregistrat valori, in ambele campanii de prelevare, care sau incadrat in intervalul admis conform legii apei potabile Incarcarea organica (CCOMn) a indicat valori sub limita admisa, cu o exceptie in prima campanie (P46) si o exceptie in a doua campanie (P21) Incarcarea minerala exprimata global prin indicatorul reziduu filtrabil: In ambele campanii de prelevare majoritatea valorilor determinate au fost de ordinul sutelor de mg/l (peste 60%) S-au inregistrat si valori de ordinul mii de mg/l , remarcandu-se cele determinate in probele P17,P27, P50 (localizate in celulele campului experimental C11, C43, C49); maximele au fost in P50 din Campania 1 cu 3604 mg/l, respectiv P27 din Campania 2 cu 2814 mg/l S-a evidentiat o concentrare a probelor cu valori mari ale reziduului pe latura estica a judetului . Pentru sulfati s-au inregistrat depasiri ale valorii limita de 1,032,1 ori (in ambele campanii de prelevare) in probele P16, P17, P27, P29, din celulele campului experimental C7, C11, C43, localizate pe latura estica a judetului Dintre metalele analizate si normate in legea apei potabile, s-a remarcat sodiul care a depasit valoarea limita de 1,09ori (P44 in Campania 1)2,6ori (P50 in Campania 1).

Comentarii referitoare la ceilalti indicatori de calitate analizati Pentru indicatorul cloruri s-au inregistrat depasiri ale valorii limita in probe localizate in celulele campului experimental pe latura estica, astfel: In Campania 1: de 1,064,2 ori P17 (celula 11), P27 (celula 43), P50 (celula 49), P58 (celula 46) In Campania 2: de 1,32,09 ori - P17 (celula 11), P34 (celula 41), P45 (celula 32), P49 (celula 49). Pentru indicatorul fosfati cele mai mari valori s-au inregistrat in probe localizate in celulele C9, C22, C50, pe latura vestica a judetului

cele mai mari valori ale concentratiilor de azotati s-au inregistrat in zone din localitatile: Ciocanesti, Crevedia Costesti Vale; Tartasesti; Brezoaele; Selaru; Vadu Stanchii; Contesti; Cojasca; Baleni; Bucsani; Gura Sutii; Ghirdoveni

Runcu

VA MULTUMESC PENTRU ATENTIE !