A.

Prezentare generala:
Profil :
•Mercurul este un agent iritant, inflamator şi distructiv a cărui acţiune este universală asupra organismului. •Este unul din cele mai mari şi importante remedii homeopatice. •Este un remediu cu un mare polimorfism simptomatologic, care permite cu mare greutate să se găsească o punte de coerenţă între unele din aceste simptome, uneori absolut antagoniste şi neaşteptate. •Totodată este unul dintre remediile cele mai schimbătoare, cu cele mai multe agravări la factorii înconjurători şi cu foarte puţine ameliorări.

Sursa :
Patogenezia Mercurului a fost făcută pornind de la Mercurius solubilis şi Mercurius vivus, două preparate puţin diferite, dar nu în măsură să putem face, în practică, o distincţie între ele, (Kent). • Mercurius vivus, sau Mercurul metalic, este un metal alb strălucitor, ca argintul, lichid la temperatura obişnuită, extrem de mobil, de unde şi numele popular de “argint viu”. • În natură, se găseşte rar în formă nativă, mai mult în starea de sulfură roşie de mercur sau cinabru. •Primele trei dinamizări ale remediului homeopatic se prepară prin triturare hahnemanniană. Se poate, apoi, trece la dinamizări superioare fie tot prin triturări fie prin procedeul diluţiilor obişnuite. El poate fi înţeles mai bine, plecând de la descrierea acţiunilor sale asupra întregului organism, remarcate în timpul intoxicaţiilor accidentale sau tratamentelor mercurice care au dominat terenul în terapeutica sifilisului, in ultimele secole.

Tabloul intoxicaţiei cu mercur :
În intoxicaţia acută provocată de Mercur, se observă următoarele manifestări : - Inflamaţie dureroasă a tubului digestiv, cu: - stomatită, gingivită, salivaţie, fetiditate a halenei,

- faringită, - greţuri şi vomismente de materii filante şi sanghinolente, - diaree sanghinolentă de tip dizenteric; - albuminurie, hematurie, anurie, - hemoragii polimorfe, - slăbirea contracţiilor cardiace, - încetinirea respiraţiei, - sudori reci, vâscoase, - colaps. Moartea se produce în 24-30 ore în stările supraacute, în următoarele 12-15 zile în cele acute.

Acţiunea sa asupra sistemului nervos cerebro-spinal
- agitaţie motorie, tremurături mici ale extremităţilor, limbii şi buzelor; - chiar paralizii flasce şi fără atrofie, cu preferinţă pentru muşchii extensori; - depresie cerebrală foarte puternică, într-un stadiu mai avansat.

Acţiunea sa asupra sistemului nervos vegetativ
În sfera vegetativă Mercurius influenţează în mod particular tubul digestiv şi aparatul urinar ; - în privinţa tubului digestiv el acţionează, inflamând amigdalele, ficatul, intestinul, glandele salivare, pancreasul. - iritaţia arborelui urinar, după o primă fază de excitaţie diuretică, determină fenomene inflamatorii cu reducerea sau chiar suprimarea funcţiilor renale.

Acţiuni asupra altor organe şi ţesuturi
• În stare acută, Mercurius excită circulaţia producând bufee sanghine ale feţei. •În intoxicaţiile prelungite şi profunde, el perturbă într-atât nutriţia organismului încât se ajunge la emaciere caşectică. El alterează sângele fluidificându-l, distrugând sau deformând globulele roşii, aparând frecvent hemoragii cauzate de aceste alteraţii sanghine şi de caracterul ulcerant al inflamatiilor sale. De fapt, toate ţesuturile sunt atacate de Mercurius: - la nivelul ţesutului limfatic: adenite acute şi cronice. - la nivelul mucoaselor: stări inflamatorii cu catar, mai întâi clar apoi muco-purulent;

în stadiul de “cocţiune”. De aceea. a hipersecreţiei glandelor digestive. Caracteristici generale clinice Tabloul clinic al manifestărilor sale inflamatorii acute. în mod special salivaţia sa caracteristică. de tip scofulos.la nivelul pielii: erupţii variate. iritaţia ţesutului fibros şi seros . Acesta pare a fi şi aşa zisul “geniu al remediului”. mergând de la simplul eritem în limfangite. Trebue menţionată şi apariţia. Ca tipologie. acute şi cronice.la nivelul articulaţiilor: se manifestă de asemenea. hidrogenoide. simpaticotonice. ca şi la Pulsatilla. cu gust metalic. agravarea nocturnă a simptomelor.. inclusiv caracterul lor distructiv încă de la început. inflamaţia prinzând în special periostul şi oasele lungi În toate stările inflamatorii provocate de Mercurius există tendinţa producerii de: ==> supuraţii. Bryonia. în timp ce secreţia sudorală este extrem de mult crescută.la nivelul ţesutului subcutanat şi al oaselor: se notează o stare inflamatorie a ţesutului celular subcutanat şi ţesutului osos. Intoxicaţia cronică provocată de Mercur redă tabloul frapant al diferitelor manifestări ale sifilisului. la erupţii veziculoase. se aseamănă cu cele ale terenului ereditar sifilitic. . determină procese cronice lente şi prelungite. Această similitudine este subliniată odată mai mult şi prin marea modalitate a acestui remediu. întrucât există o mare similitudine. în mod particular. Sindroame dominante a) Sindromul de astenie cu tremurături fine. pe de o parte. . după Aconitum. . pe prima scenă a simptomelor sale. influenţa lui terapeutică antiinflamatorie îl indică în acele stări acute în momentul în care inflamaţia intră. un simptom concomitent foarte obişnuit al acestui remediu. papulopustuloase. între simptomele intoxicaţiei cronice şi cele ale patogeneziei sale şi între manifestările nu numai primare şi secundare ci şi cele parasifilitice ale centrilor nervoşi. Belladonna. Mercurius corespunde temperamentelor limfatico-nervoase. sifiliforme. Ca orice metal. ==> ulceraţii ==> necroze.

de-a lungul a ceea ce oamenii au descoperit legat de acest subiect al Mercurului. Această enumerare justifică afirmaţia privind universalitatea atingerilor morbide manifestate de Mercurius. cu impulsii distructive. cistită. corp străin a) Mercurul „transmiţător-conductor” : Termenul de Mercur a fost introdus în secolul VI. Paradoxal pentru acest metal care este cu siguranţă un excelent conductor ! Pentru a atinge acest scop.Mercurul. paşnice şi creative. dar şi dificultatea stabilirii de repere simptomatologice specifice. alchimia.b) Sindromul sifiloid şi scrofuloid : adenite. catar. astronomia şi mitologia. ulceraţii. tulburări osoase. ulceraţie.Mercurul „transmiţător” b. Găsim aici persoane: = cu trăsături morale alese. apar esenţiale două cuvinte-cheie pentru înţelegerea nucleului Mercur: a. josnice. anurie. h) Sindromul de inflamaţie urinară : dizurie. a rolului său în viaţa umană şi simbolurile pe care el le-a evocat încă din Antichitate. mai multe căi ni s-au părut posibile şi complementare : fiziologia. d) Sindromul anemic. flegmon. dar şi = persoane cu trăsături amorale.. sau un oarecare fir călăuzitor. ar fi binevenite câteva idei de sinteză.. pentru a desemna metalul Hydrargir (Hg) – cuvânt grec latinizat semnificând „argintul lichid” – conferindu-i simbolul celei mai apropiate planete de . fizica. difterie. Istoria mercurului şi geniul remediului : Materia medicală a acestui remediu este extrem de abundentă şi polimorfă. chimia. După o primă analiză a datelor din diferitele surse. de alchimişti. c) Sindromul de hipersecreţie generală. i) Sindromul cutanat : erupţii veziculo-papuloase. Pentru a memoriza şi alimenta intuiţia noastră privind acest remediu. e) Sindromul de inflamaţie tisulară : abces. supurante. ca mijloace de pătrunde la spiritul remediului. f) Sindromul oro-faringian : inflamaţie. cu simptome într-atât de variate şi opuse pe plan fizic şi mental încât apare prea puţină coerenţă între ele. g) Sindromul dizenteric. de utilitatea lui.

şi în acest fel să perturbe. Altfel spus. le-a reamintit rapiditatea şi neîncetatele salturi sclipitoare pe cer. şi deci zeul protector al celor ce înşeală şi fură. joje. S. este un caustic distrugător. dotat cu sandale înaripate pentru a se putea ridica şi deplasa cu uşurinţă .care ajută medicul să înţeleagă. amalgameze. Această proprietate de transmiţător este în analogie cu caracteristicele zeului Mercur al Italicilor. rigiditate şi supleţe.Mercurul. pe deasupra. în special al parenchimelor. Zn. ceea ce face ca el să absoarbă şi să transmită foarte uşor toţi stimulii fizici. cum ar fi variaţiile de presiune (de aici folosirea lui la barometre. singurul mijloc de a accede la inteligenţă şi la socializare : sus şi jos.Soare. la origine. Pb. ci sub formă de sulfură de mercur sau cinabru (HgS). b. mesajele zeilor din Olimp. redresoare de curent. El este unul din simbolurile inteligenţei ingenioase şi realizatoare care prezidează comerţul.. care este absent în corpul uman. cu toate metalele grele şi uşoare ale organismului. conferindu-i puterea de a se amalgama cu toate metalele grele şi uşoare (termenul de amalgam. să găsească un echilibru între forţele opuse în el. se referea numai la combinarea mercurului cu aurul). Cl. ale planetei Mercur. cel care transmitea oamenilor. Cu.) şi aparatele . Ca. regulatoare tehnice. de fapt să pervertească practic toate metabolismele (Na. corp străin : Din punct de vedere chimic. Regăsim această alternativă în însemnul caduceei. El posedă proprietăţi foarte originale din punct de vedere fizico-chimic : o foarte slabă reactivitate proprie. mercurul este total absent în corpul uman. de aceea „argint viu”. etc.) şi tot felul de stimuli chimici. asimilat zeului grec Hermes.. Acest metal greu (z = 80). şi vice-versa. ca în cazul pacientului său. zeul negustorilor. el este mesagerul diligent al lui Jupiter. al comercianţilor. Uimitoarele proprietăţi ale acestui corp. El incearca să se combine. În acest fel. stânga şi dreapta. singurul metal lichid la temperatura obişnuită. etc. zeu inteligent. şi să se înalţe reprimând instinctele sale. Mercur. etc. Mg. care reprezintă confruntarea dintre principiile contrare şi complementare. atribut al lui Mercur. este de asemenea şi zeul medicinii !. sau de diferenţe de potenţial electric (comutatoare. bine (arborele cunoaşterii) şi rău (şarpele). nu există în stare pură pe planeta noastră. Le denumeau. el reprezintă un principiu de legătură. el este de asemenea simbolul intelectului pervertit şi al respingerii regulilor sociale. masculin şi femenin. Alb. foarte sensibil la orice variaţie fizică a mediului ambiant şi de aparenţă foarte instabilă (ca bula de mercur). La partea sa opusă. de schimburi şi de adaptare. El este foarte toxic. ) de temperatură (termometre). El este de asemenea zeul călătoriilor (statuile sale jalonau marile drumuri şi răscruci romane) şi.

yin. . patologie osoasă. pentru a-l folosi pentru el-însuşi şi a manipula pe ceilalţi cu vârful nasului. câteodată chiar să aibă o conştiinţă „elastică”. Mercurius remediu sifilitic. Copilul Mercurius : După coloratura sa miasmatică. îndrăsneala sa.foarte precoce în ale zeilor secrete. bolnavul Mercurius este influenţabil. coagulare. şi va fi un realizator pozitiv. şi deci influenţabil şi dotat cu o mare plasticitate. la „sensul bun” pragmatic. deschis. = fie în sensul bun. Cităm aici comentariile Dr Didier Grandgeorge : « Precis datorită mesajului divin. anormal. = fie în sensul rău. pentru că este constituit din două corpuri opuse şi complementare : sulful şi mercurul . hipersensibil la mediul exterior şi capabil să se adapteze la situaţii dificile. In acelaşi fel.. apă. şi va putea deveni anticonformist. femela. prin egocentrism.. întoarcerea la mercur este intoarcerea la soluţie. distrugeri parenchimatoase. oedipian. mijloacele. yang iar cel de al doilea. purtător de anomalii luetice. datorită faptului că el se poate adapta la orice. pervers. mincinos. Totuşi. apărare imunitară. ) . odată ce le cunoaşte mesajul. Regăsim acelaşi gen de simbolism în medicina chineză. perversiunea îl pândeşte şi. în maniera lui Hermes. el este tentat să deturneze mesajul pentru propria sa folosinţă. hematopoieză. sistem nervos. părăsind atunci căile moralei. mascul. abrutizat şi stupid. carii. În alchimie. oase. va putea să-şi ucidă tatăl (impulsie bruscă de a ucide pe cei pe care îi iubeste mai mult). cel care înţelege totul. adică al misterului şi artei de a descifra. Mercurul are misiunea de a transmite acest mesaj restului umanităţii. etc. elocinţa sa. copilul Mercurius va putea evolua în direcţii opuse.). de la proximitatea lui cu soarele. cu curajul său. zeul hermetismului. muşchi. autoritatea sa.cele mai nobile (ochi. primul este un element de foc. etc. distrugător moral pentru alţii şi fizic pentru el (ulcere. mercurul având totdeauna un dublu sens. unde mercurul este extras din cinabru. El are. drogul imortalităţii. hoţ. Chiar tipul de delict al Mercurului este delictul iniţiatului. pentru aceasta. asociabil. ceea ce reprezintă o regresie totală la o stare nediferenţiată.

Stări mentale • introvertit. • agravare când se încălzeşte în pat. • gust metalic în gură. ptialism • înfăţişare: figură palidă. • răspunde lent. ritualuri. • retras. agorafobie. • limbă amprentată de dinţi. • teamă de: boală. • agravare şi la frig şi la căldură (Nat-c. respingător. Cap: • acnee cronică din care se elimină serozitate şi puroi. dureri de dinţi. teamă de sărăcie (zgârcenie accentuată). iritabilitate. • agravare generală noaptea. rinoree verzuie şi arsuri în nas. • dereglări compulsive (porniri nestăpânite. constrângeri auto-impuse).B. impulsuri sinucigaşe. . deprimat. • otită acută sau cronică. serioasă. închis în sine. • scurgeri cu miros respingător. • agravare generală de la transpiraţie. • afte în gură şi pe limbă. • respiraţie cu miros greu. • scurgeri suprimate cu agravări consecutive. mai ales noaptea în pat. • rinită cronică. irezistibile. violente deseori. cimitire. • agravare la vreme umedă. • anxietate şi panică. • sudori nocturne. oameni. • precocitate. impulsul de a ţipa. Ip. • grabă. fantome. intens emoţionabil şi suspicios.). ulceraţii bucale şi faringiene. lăsând cicatrici. atacuri de panică cu teamă puternică de demenţă..). demenţă. se bâlbâie. • salivaţie excesivă. • mare debilitate şi slăbiciune. Generalitati: • remediu luezinic. moarte. pielea feţei are pete şi e translucidă ca marmura. • gingivită. întuneric. • impulsuri lăuntrice. idei distructive (să înjunghie pe cineva. locuri înalte. • agravare în aer liber. Prezentarea simptomelor: Mercurius solubilis : Merc. etc.

Uro-genital: • -nevoi frecvente de a urina • -hemoragie uretrală • -ulcere ale prepuţului şi glandului • -dureri înţepătoare. adenopatie cervicală. dezordonate (copii) -folosit în paralizia agitantă “Tremurăturile. psoriasis. ce lasă cicatrici. constitue ceea ce impresionează la acest remediu” (Kent) Piele: • • • eczemă. anghinare. sare. • gastro-enterită acută cu diaree şi senzaţia de ne-evacuare completă. agravat la căldura patului sau când transpiră. mai accentuat când scrie sau mănâncă • -secuse musculare. sudorile. de obicei superficiale şi cu tendinţa de a se extinde. uneori pervertite. sare. erizipel. se înroşeşte după o emoţie puternică (Nat-m. în partea superioară. pielea gâtului şi pieptului. Gastro-intestinal: • doreşte pâine cu unt. ca şi agravarea nocturnă şi agravarea la căldură şi la frig. slăbiciunea. • colită ulcerată. • scaun cu miros greu. Mercurius corrosivus (Biclorura de mercur) Merc-c. Deşi multe dintre caracteristicile remediului Mercurius solubilis se regăsesc şi la Mercurius corrosivus. limbă încărcată şi salivaţie. • aversiune: dulciuri. erupţii cu miros respingător. fetiditatea. ovariene • -lactaţie în timpul menstrelor (nu in sarcină) • -Lactaţie în locul menstrelor • -prurit vaginal cu arsuri • înclinaţii sexuale intense. deşirante. ulceraţii ale pielii. în special al mâinilor. • -ejaculare prematură. dulciuri. • -paleativ în cancerul uterin şi de sân (Kent) Extremităţi: • -tremur general. furunculi. prurit. supuraţiile şi ulceraţiile.). arsurile intense ale excoriaţiilor şi extensia rapidă a leziunilor distructive .Gât: • • • faringită acută sau cronică. acesta din urmă se deosebeşte prin violenţa manifestărilor. mişcări convulsive.

Canth. faringită sau ulceraţii cu arsuri intense şi dureri. Gastro-intestinal: • • • colită sau dizenterie cu tenesme constante. • -tendinţă la ulceraţii şi hemoragii Cap: • • • • • • • irită cu arsuri intense. Uretrită. balanită.Tropism mare pentru:  ochi  tub digestiv (dizenterie)  organe urinare Generalităţi: • scurgeri care produc arsuri şi excoriere. Irită. diaree hemoragică. diaree cu senzaţia că materiile evacuate sunt fierbinţi.Merc. spasme în gât sau în esofag când înghite. arsuri şi excoriere. tenesme. arsuri dinspre uretră. • uretrită cu scurgeri purulente. Ars. Comparaţii: . salivaţie. • dizurie. Fimoză. pioree. nevoie constantă de urinare. diaree cu sânge. urină hemoragică.. . lacrimaţie şi fotofobie.: Nevoia de a evacua din intestin şi vezica urinară. arsuri intense şi excoriere.. dureri în gât şi apăsare în gât. . ulceraţii ale conjunctivei. Nux-v. Faringită. • agravare generală noaptea. Colită. încordare care nu relaxează nici după evacuare. şi dorinţa constantă de a înghiţi. • -tenesme. arsuri la defecaţie. deseori senzaţia nu se ameliorează după urinare. agravate de atingeri exterioare. Boala Crohn. tenesme. cu mucus. Uro-genital: • cistită cu nevoia puternică de a urina. Cistită. • fimoză. Indicaţii clinice: Balanită. deşi pacientul simte dureri foarte mari când înghite.

dar şi în otite. chiar mai folositor în astfel de cazuri decât Lachesis. amigdalite. ca si in serciile medicale si stomatologice. pentru a forma compusi pe baza de mercur. chiar şi pentru dureri nevralgice pe partea dreaptă. mercurul anorganic poate fi convertit de catre microorganismele din sol si apa in compusul organic. pot concentra mercur metil in cantitati mari. Mercurul metalic ( Hg ) Mercurul metalic ( Hg ) se foloseste la termometre. în nevrita braţului drept. de echipament electric. Indicată în ulceraţii fagedenice (larg extinse). Japonia. Expunerea datorata mediului are loc probabil cel mai adesea prin . Ionul mercuros (Hg+) si cel mercuric (Hg2+) se pot combina cu alte substante chimice. Ca şi precedentul. are o rapidă tendinţă la induraţie şi extindere (fiind preferat odinioară în terapia cu preparate mercurice a vechilor sifilitice). 1955. prelucratoare de metal. întâlnită la scriitori: durerea este penibila în repaos sau în camera caldă dar se ameliorează mergând în aer liber. aceasta contaminare a pestilor datorata deversarii industriale si ingerarii ulterioare a fost responsabila de epidemia de intoxicatie cu mercur din golful Minamata. amalgame dentare si unele baterii. Toate cele trei forme de mercur sunt toxice in diferite grade. Pestii. modalitate proprie numai acestui compus mercuric) Mercurius iodatus ruber : (Bi-iodura de mercur) Are preferinţă pentru partea stângă. . în cazul ulceraţiilor. rapid propagate în nas şi pe o mare suprafaţă şi cu exudaţie mai intensă şi putenică decât la celelalte remedii mercurice. etc.Mercurius cianatus : (Cianura de mercur) A fost folosit mai mult în formele maligne de difterie. reciproc. clorul sau oxigenul. Remediu esenţial pentru amigdalită în stânga sau faringită în stânga. in special tonul si pestele sabie. mercur metil. cu membrane cenuşii.(de ex. cum ar fi carbonul. Mercurius iodatus flavus : (Proto-iodura de mercur) Remediu mai mic: Preferă lateralitatea dreaptă. anorganici sau organici. mai ales în faringite. Expunerea profesionala la compusii anorganici ai mercurului continua in unele industrii: chimica. Compusii organici continand mercur se desfac cu timpul si formeaza compusi anorganici. de automobile si in constructii.

Metil mercurul poate fi de asemenea conjugat cu cisteina sau glutation. favorizand in continuare absorbtia. si poate fi oxidat de catre catalaza si peroxidul de hidrogen in clorura de mercur. Supradozele mari distrug barierele gastrointestinale. apare in laptele matern si se concentreaza in rinichi si sistemul nervos central. sau este retinut in rinichi ca ion mercuric. Expunerea la mercur sub orice forma stimuleaza rinichii sa produca metalotioneina. in particular metilmercurul. cu un timp de injumatatire de 40 de zile. Exista controverse prind riscul semnificativ de toxicitate datorat acestor ultime tipuri de expunere. Mercurul liber din sange are o perioada de injumatatire de aproximativ 60 de zile si este excretat in special in urina si fecale. Doar cantitati mici sunt absorbite prin piele. Numai 1% din mercurul organic este excretat nemodificat in urina. mercurul se volatilizeaza la temperatura camerei in vapori care sunt bine absorbiti de catre plamani. de asemenea. dintre care aproape jumatate contin mercur. Timpul de injumatatire al compusilor mercurului organic se situeaza in jur de 70 de zile. mercurul sub aceasta forma este liposolubil. Este mai probabil sa apara nivele crescute ale expunerii la locurile de munca unde vaporii de mercur sunt generati prin volatilizarea mercurului metalic indusa la caldura. majoritatea este excretat in urina sau fecale. traverseaza usor bariera hemato-encefalica si placenta. care este retinuta in rinichi si creier ani de zile.ingerarea de peste contaminat si prin inhalarea vaporilor generati de amalgamul dentar obisnuit. TOXICOLOGIE CLINICA : Inhalarea vaporilor de mercur metalic este forma de expunere la mercur care a fost cel mai bine studiata in termeni de toxicitate. METABOLISMUL : Mercurul liber nu se absoarbe bine prin tractul gastrointestinal si este excretat aproape complet in fecale dupa ce a fost ingerat. cand persista. care contine in mod tipic aproape 50% mercur metalic. Mercurul organic. excretat in bila. Tusea. Odata absorbit. totusi. Metilmercurul este acetilat in ficat. Odata absorbit. o preocupare prind expunerea datorata apei poile contaminate in zonele cu deseuri toxice incluse pe Lista de Prioritati Nationale. se poate evapora si se supune absorbtiei pulmonare. Relativ putin din acest mercur traverseaza bariera hematoencefalica. Absorbtia gastrointestinala si cutanata a mercurului anorganic este semnificativa. Mercurul organic absorbit este liposolubil. si inhalarea de fum provenind de la incineratoarele care ard deseuri contaminate cu mercur. mercurul anorganic se desface in mercur metalic si mercuric. reabsorbit si apoi excretat in urina. traverseaza bariera hemato-encefalica si placenta. Exista. dispneea si . in pestele contaminat) sunt bine absorbite. Formele ingerate (de exemplu. o proteina care leaga metalele ce ofera o protectie partiala impotriva toxicitatii mercurului.

cefalee si polineuropatie. voma. Expunerea cronica la mercur metalic produce un tremor intentional caracteristic si eretism mercurial. responsabile pentru aceste simptome. cu un risc crescut de toxicitate fetala. hipersalivatie. in acest domeniu este necesara continuarea cercetarilor. pot aparea ulterior insuficienta renala acuta. gingita si pierderea dintilor. soc si colaps cardiovascular. alungirea intervalului QT.7 mg/kg. acuitatii zuale. timiditate si uneori delirul ce a fost descris la muncitorii cu expunere profesionala in industria palariilor de fetru — de unde si expresia „nebun ca un palarier\". in principal prin ingestia de cereale tratate cu fungicide mercurice sau de peste contaminat. de asemenea. Expunerea la nivele scazute datorate amalgamelor dentare poate fi de asemenea asociata cu reactii imunologice adverse la indizii cu anumite genotipuri ale antigenelor umane leucocitare majore. Inhalarea acuta de vapori de mercur poate cauza de asemenea toxicitate neurologica. Dupa intoxicatia accidentala cu mercur din 1955. simptome cerebeloase. pastrarea reflexelor primitive. insilitate a mersului si membrelor. auzului. hipertensiune arteriala. Dentistii cu expunere profesionala la mercur au rezultate sub cele normale la testele neurocom-portamentale ale tezei motrice. care uneori pot duce la deces. pierderea memoriei. labilitate emotionala.durerea toracica avand caracter de apasare sau arsura sunt simptome comune ce pot fi acompaniate de infiltrate difuze sau de un aspect de pneumonita la radiografia toracica. Aspectele descoperite la autopsie sugereaza ca leziunile la nivelul ganglionilor bazali si al materiei cenusii a cortexului cerebral si cerebelului sunt. cu inflamatie gastrointestinala. memoriei auditive si zuale si coordonarii oculomotorii. o gama de manifestari incluzand exciilitate. Doza fatala de mercur organic este estimata la 10-60 mg/kg. dizartrie. depresie. tulburari ale vederii periferice. corpului . in general. fibroza si descuamarea epiteliului bronhiolar. Ingestia de compusi ce contin mercur organic este urmata de diaree. In cazurile relativ severe pot sa surna sindrom de detresa respiratorie. atrofierea cortexului cerebral. Persoanele care au ingerat faina contaminata cu W-(etilmercur)-p-toluensulfonanilida dezvolta bradicardie. hematemeza si durere abdominala. Expunerea la mercur organic. Japonia. in mod special. se asociaza. pierderea memoriei. pneumonie lobara. tahicardie si sindrom nefrotic. tenesme si formare de cule la nivelul tractului gastrointestinal superior. asemenea simptome debuteaza la doze peste 1. subdenivelarea segmentului ST si inversarea undelor T. Minamata. astenie musculara. edem pulmonar. Expunerea cutanata indelungata la saruri mercurice poate cauza dermatita exfoliativa. iriilitate. hiperchinezie. vorbire ingreunata. Nivele mai reduse de expunere cauzeaza forme mai blande. mamele expuse au dat nastere la copii cu retardare mentala. Doza letala de mercur anorganic este estimata a fi in intervalul 10-42 mg/kg. Se pot dezvolta simptome similare cu eretismul. Ingerarea acuta de doze mari de mercur anorganic provoaca coroziune gastrointestinala severa cu greata. Neurotoxicitatea consecutiva expunerii la mercur organic se caracterizeaza prin: parestezii. insomnie. gustului si mirosului. manifestata prin tremuraturi (care incep la nivelul mainilor).

poate cauza un sindrom particular cunoscut sub numele de acrodinie sau boala roz. Simptomele se pot dezvolta cand nivelurile de mercur in sange si urina depasesc 1 [imol/1 (20 Hg/dl) si. Daca nivelul bazai al mercurului urinar in 24 de ore este scazut. Descriere : . Forma W-acetil a penicilaminei este. de asemenea.si ditiol. pentru a dovedi incarcatura renala crescuta la pensionarii care au fost expusi intoxicatiei cu mercur la fostul loc de munca. Tratamentul se imparte in cure de cate 5 zile. astenie. in oricare dintre formele sale. inflamatie. Agentii chelatori cei mai eficienti sunt Dimercaprolul. Se pot administra oral rasini cu politiol. hemodializa si hemodializa extracorporala regionala cu complexare cu succimer au fost utilizate cu un oarecare succes in tratamentul pacientilor cu insuficienta renala. TRATAMENT : Ingestia acuta de saruri mercurice poate fi tratata prin provocarea vomei sau prin lavaj gastric. in doze dizate. 3 [imol/1 (60 /dl). care prezinta grupe active mono. iriilitate. o crestere de peste 20 (ag in urina colectata in 24 de ore sugereaza expunere anterioara. salivatie si transpiratie in exces.6 /dl) si respectiv 0. citoarhitectura neuronala anormala. administrate intramuscular in mai multe doze. tahicardie. respectiv. Aceasta ultima modificare poate reflecta tulburari in migrarea neuronala in decursul dezvoltarii fetale. Succimerul si Penicilamina. rash morbiliform si descuamarea palmelor si telor. utila la doze de 30 mg/ kg zilnic. poate fi utila repetarea masuratorii dupa o doza orala unica de 2 g de Succimer. prurit. separate de cateva zile de pauza. Disfunctiile neurocomportamentale la copii pot sa apara daca in parul mamei concentratia mercurului depaseste 30 nmol/g (6 (ig/g). Intoxicatia acuta cu mercur anorganic poate fi tratata cu Dimercaprol in doze care nu depasesc 24 mg/kg zilnic. hipertensiune arteriala.calos si cerebelului. Aceasta situatie se caracterizeaza prin eritem. pentru a lega mercurul din tractul gastrointestinal. Dializa peritoneala.7 [imol/1 (15 [ig/dl). INVESTIGATII DE LABORATOR : Nivelurile de mercur in sange si urina nu trebuie sa depaseasca 180 ninol/l (3. Expunerea copiilor la mercur. Intoxicatia cronica cu mercur organic este cel mai bine tratata cu W-Acetil Penicilamina . Nivelurile in par pot fi utilizate pentru dozarea expunerii cronice la mercur organic.

mercurul in sange: cel mai bun test pentru diagnosticul intoxicatiei cu mercur organic (aceasta forma de mercur este localizata in principal in eritrocite). In cazul expunerii profesionale. SNC si tractul gastrointestinal. Metoda : Se foloseste metoda spectrometrica cu absorbtie atomica. Intoxicatia acuta sau cronica cu mercur afecteaza rinichii. Intoxicatia cu mercur anorganic este asociata in principal cu efecte periferice: gastroenterita si nefrita tubulara. Cea mai obisnuita sursa neindustriala de intoxicatie cu mercur este consumul de peste contaminat cu metil-mercur. In mod obisnuit mercurul in forma organica nu este intalnit in mediul industrial. Recomandari : Recomandari pentru determinarea mercurului: . fiind posibile leziuni severe si ireversibile. Triada simptomatica in intoxicatia cu mercur este urmatoarea: disfunctii articulare.1) vacutainer pentru metale ce contine EDTA sau heparinat de . tremor si iritatia mucoaselor. la sfarsitul saptamanii de lucru. Expunerea cronica la formele metalice si anorganice ale mercurului determina nervozitate. coagulat. pe cand expunerea la compusii organici afecteaza in principal SNC. conservanti antimicrobieni in vopsele. Este neesential pentru procesele biologice si toxic pentru toate organismele. 2) o proba de urina spontana. probele de urina vor fi recoltate inainte de intrarea in schimb. Mercurul si compusii sai au numeroase aplicatii industriale: contoare electrice. aditivi. perturbarea activitatii musculare si ingustarea campului vizual. respingere probei specimen Recipient de recoltare .mercurul in urina: monitorizarea expunerii la mercur (in special forma anorganica). Pregatire pacient : Pentru evaluarea expunerii profesionale. momentul optim al recoltarii probelor de sange este la incheierea schimbului.Mercurul este un metal fluid alb-argintiu intalnit atat in rocile vulcanice si sedimentare. Intoxicatia cronica cu mercur anorganic este o boala profesionala ce afecteaza in special minerii si muncitorii din topitorii. Pentru cadre medicale : Specimen Cauze recoltat de 1) sange a venos. . cosmetice si produse farmaceutice. termometre. limita biologica tolerabila (LBT)=10 μg/L sau 35 μg/g creatinina. cat si sub forma minereului cinabar (sulfid de mercur).

Ca mecanism molecular al toxicitatii mercurului. Sinonim: hidrargirism. apoi. cu tremuraturi. Acestea aveau drept scop conferirea vietii vesnice. printre ale carui calitati se numarau mobilitatea si viteza. cuvantul „alchimie” are corespondentul „rasavatam”. Se credea ca diferitele metale se puteau produce prin varierea cantitatii sau tipului de sulf care se putea adauga mercurului. D-penicilamina ). cea din urma fiind forma frecventa de expunere in mediul industrial. care inseamna „calea mercurului”. aurul. cuvant compus din doi termeni care inseamna apa si argint (argint lichid). Incepand cu anii 500 i. in principal. Qin Shi Huang Di. afectare a cerebelului. medicament care capteaza si elimina mercurul. Se incepe prin cautarea cauzei contaminarii. Mercurul si intoxicatia cu mercur : Mercurul era cunoscut de chinezii si indienii antici. medicul administreaza un antidot ( Dimercaprol. se descrie in principal cel de legare a grupelor sulfhidril din resturi . fiind gasit si in mormintele egiptene (1500 i.litiu Cantitatea Prelucrare ca anticoagulant. nu pentru 2) este 10 urina. Primul imparat a suferit de dementa si afectiuni ale ficatului. In China. ce reprezinta miniaturi ale raurilor Chinei. In dialectul hindi. Se spune ca primul imparat al Chinei. Elementul a fost denumit mercur. Toxicitatea mercurului : Calea de intrare a toxicilor cu mercur poate fi cutanata. Stabilitate proba . recoltata necesara 1) dupa cat 2) eprubeta permite vacuumul.. iar egiptenii si romanii il foloseau in cosmetice. digestiva sau inhalatorie. in mod paradoxal fata de ceea ce se cunoaste astazi despre proprietatile acestui element. mL. Grecii utilizau mercurul in unguente. A fost intrebuintat pe scara larga in diferite formule de catre alchimisti. Alchimistii il considerau „materia primara” din care se formau toate metalele. deteriorare intelectuala) si renale (insuficienta renala). recoltare necesara. la spital.Hr.probele de sange si urina se pastreaza la temperatura camerei pana in momentul lucrului.). mercurul era utilizat pentru a prelungi durata de viata. neurologice (tulburari psihice.Hr. dupa zeul roman Mercur. Intoxicatie cu mercur : Semnele sunt. astazi explicate prin otravirea cu pilule ce contineau mercur. pentru a vindeca fracturi si a mentine starea de sanatate. Hg este simbolul chimic al mercurului si vine de la forma latinizata hydrargyrum a cuvantului grecesc hydrargyros. India si Tibet. cu ajutorul mercurului. este ingropat intr-un mormant ce contine „rauri curgatoare” de mercur. Se incercau transformari ale diferitelor metale considerate impure in singurul metal pur. mercurul era utilizat la confectionarea unor amalgame cu alte metale.

Compusii organici se elimina prin fecale sau urina. Hg afecteaza si functionalitatea proteinelor de membrana bazala glomerulara. de protectie impotriva intoxicatiei cu metale grele si de reglare a metalelor fiziologice. Metilmercurul se elimina si prin par. Timpul de injumatatire (T½) plasmatic este de aproximativ 60 de zile. inactivandu-se sau biotransformandu-se in compusi mai toxici (de exemplu. Legandu-se de aceste grupe functionale.5 si 4. ea nu isi mai poate desfasura activitatea normal. 3 500-14 000 Da. transportul intracelular al ionilor de potasiu si transportul monozaharidelor prin membrana. S-a dovedit ca metilmercurul produce rupturi monocatenare in molecula de ADN. proportia depinzand de tipul radicalului organic. Ele au rol de protectie impotriva stresului oxidativ in celula. iar astfel li se imbunatateste absorbtia.de cisteina a proteinelor structurale sau functionale din organism. nu traverseaza bariera SNC. Cu noua conformatie. nu mai permite formarea puntilor –S–S– disulfidice intre cate 2 resturi de Cys. produce inhibitii enzimatice asupra sistemelor fosforilarii oxidative si a citocrom C oxidazei. De asemenea. dar se stocheaza la nivelul rinichiului. tridimensionala cu mercurul legat decat cea pe care ar avea-o in mod fiziologic. Exista 4 izoforme principale la om. rinichi si creier. care se gasesc sub forma de centuri in membrana celulara. Doze mari distrug mucoasa gastrica. In corp. in tesuturile creierului si in tesuturile fetale la Hg2+. traverseaza bariera hemato-encefalica si placenta. formand metilmercurul. sau a celor care se gasesc la nivelul cililor si flagelilor sau a celor care sunt implicate in separarea cromozomilor in timpul diviziunii celulare. Afectarea lor va duce la afectarea nefronilor si a functiei de filtrare glomerulare ce se traduce prin proteinurie severa. regasite la nivelul nefronului. Expunerea la Hg in orice stare de oxidare stimuleaza sinteza de tioneine in rinichi. bogate in resturi de cisteina (cca 30% din resturi) capabile sa lege cel putin 18 metale diferite care se gasesc in organism in mod fiziologic sau xenobiotice. compus extrem de toxic). De asemenea. Asadar.0 grame sare. Blocheaza. Compusii anorganici ai mercurului se absorb si din tubul digestiv. in tubulii filtranti. defecte ale cromatidelor. Hg metalic nu se absoarbe bine din tractul gastrointestinal. . O parte din cantitatea absorbita se poate reduce la mercur metalic. conferindu-i forma. Astfel nu mai este permisa adoptarea unei conformatii specifice a proteinei pentru rolul biologic pe care il indeplineste. ficat. Produc necroze la nivelul zonelor de substanta cenusie. mercurul metalic inhalat sub forma de vapori se poate oxida la nivelul hematiilor. In celula poate interactiona cu alti compusi. Cum am mentionat mai sus. Organismul raspunde intr-o anumita masura pentru a combate sau limita efectele toxice ale metalului intoxicant. se metileaza in organism. de asemenea. Ionii de mercur afecteaza procesul mitotic din celulele somatice si induc aberatii cromozomiale numerice (aneuploidie). Proteina are o alta structura tertiara. Tioneinele sunt o familie de proteine cu greutate moleculara mica. Se poate oxida cu catalaza si apa oxigenata la clorura mercurica si va fi stocat la nivelul creierului si rinichilor timp de cativa ani. Ca ioni mercurici. sau fosforilice din fosfoproteine si acizi nucleici. in concentratii de 100-350 de ori mai mari decat in oricare alt tesut. Doza letala este cuprinsa intre 0. ionul Hg2+ se poate reduce la Hg metalic. T½ plasmatic este de circa 40 de zile. Compusii organici se fixeaza preponderent in hematii. dar si prin piele. Dintre proteinele structurale mai sunt afectate si microtubulinele.

dar si in enterocite si celule pancreatice. cum sunt Dimercaprolul. mercurocrom. deodorant. de catre chimistul anorganician Alfred Stock. in ciuda chelatoterapiei agresive. dintre care 459 de morti. Acidul Dimercaptopropan-sulfonic se utilizeaza doar pentru saruri anorganice. medicamente alopate care contin thimerosal (sodium ethylmercurithiosalicylate). Iraq. Cazuri de intoxicatie cu mercur intalnite in literatura de specialitate Intre 1923 si 1926 s-a initiat un studiu stiintific al intoxicatiei cu mercur. oua si pui din comert. antiseptice. cu Hidrocortizon administrat intravenos. Pe data de 14 august 1996. Dupa trei saptamani. s-au soldat 6530 de cazuri de intoxicatie. Penicilamina. a inhalat vapori de mercur dupa ce a incercat sa extraga aur prin procesul de amalgamare din circuitele laptopului sau. cetatean american. clor. baterii. intr-o zona rurala din regiunea Basra. in urma tratarii de catre localnici a culturilor de grau cu un fungicid pe baza de metilmercur. iar Hg din compusii organici se acumuleaza cu preponderenta la nivelul SNC. administrare de substante cu multe grupe tiolice in molecula pentru a complexa mercurul inca neabsorbit din tubul digestiv. parerea mea este ca suferiti de intoxicatie cronica cu mercur sau alte metale grele. Chelatoterapia poate dura si cativa ani. insecticide. vopseluri. alcool. 55 de ani. Cinci luni mai tarziu femeia acuza simptome neurologice specifice intoxicatiei cu mercur. producand malformatii grave la nou-nascutii cu mame expuse la acest metal. otet. barbatul a murit intr-un spital din Oklahoma. Cercetatorul s-a intoxicat el insusi cu mercur. Acidul α– lipoic. incercati sa stopati patrunderea unor cantitati de mercur in organism. 10 zile mai tarziu. peste si fructe de mare. Agenti chelanti. a intrat in coma si a murit. pentru complicatiile pulmonare. Prin 1971-1972. Inainte de orice. In 19 martie 2008. Tratamentul nu este complet eficient. profesor de chimie la Colegiul Dartmouth. Tony Winnet. acetona. Intoxicatria cu Mercur : ( suferinta unui om intoxicat cu Hg ) Daca nu v-ati rezolvat deja problema.Sinteza lor este foarte abundenta in nefroni si hepatocite. este cancerigen. medicamente chinezesti si/ sau ayurvedice. dupa ce au inspirat vapori de mercur emisi de echipamentul de laborator (pompe de difuzie. Studii arata ca sub forma metilmercurului si a clorurii mercuroase. impreuna cu colegii din echipa sa. Mercurul se gaseste in plombe dentare din amalgam (trebuie inlocuite treptat). Biosinteza lor este strict dependenta de disponibilul de metale si de unele nemetale provenite din alimentatie si de concentratiile celulare de histidina si cisteina. Tratamentul intoxicatiei cu mercur : Intoxicatia acuta cu vapori se trateaza simptomatic. manometre) ce continea mercur si care era foarte des utilizat de catre cercetatori. efectuarea de lavaj gastric. valve de flotare. fiindca ei indeparteaza Hg doar din plasma. Karen Wetterhahn. antidepresive. solutiile lentilelor de . pesticide. a varsat din greseala 1 sau 2 picaturi de dimetilmercur pe manusa de cauciuc pe care o purta in timp ce manevra substanta. SUA. Intoxicatiile prin ingestie se trateaza cu inducerea emezei. diuretice. Mercurul este embriotoxic.

ulei din seminte de in (prelucrate la rece). chelatori. Verificati daca casa este zugravita cu materiale care contin Pb si Hg. chelation (engleza) etc. benzina. Ajuta: miscarea de tip aerobic. biorezonanta (si pentru diagnosticare si pentru tratament).contact. Unui foarte bun specialist. intoxicatii cu metale grele. Daca vreti sa aflati mai multe informatii cautati pe internet: intoxicatii cu mercur. argila. gratar la carbune. Sanatate !!!! Ansamblu de semne si simptome determinate de toxine particulare : Toxidroame Simpatomimetic Anticolinergic Colinergic Opioide Sedative-hipnotice Sevrajul Toxidroame Simpatomimetic Anticolinergic Colinergic Opioide Sedative-hipnotice Sevrajul Simpatomimetice Lupta sau fugi Activarea ? si ? receptorilor Unde se afla acesti receptori? Sistemul Nervos Autonom Simpatomimetice Midriaza Diaforeza (transpiratii abundente) Tahicardie Hipertensiune Murmur intestinal normal sau accentuat Agitatie . transpiratii (bai fierbinti de picioare) urmate de dusuri si frecatul pielii cu manusa. seleniul 50 mg/zi (este general acceptat ca antidot al mercurului). Aerisiti foarte bine incaperile de locuit. consum suficient de apa. de provenienta organica. complexul de vitamine C si E naturale. homeopatia. Atentie !!!!! Nu e de gluma cu aceasta suferinta! Adresati-va unui specialist in domeniu. ca sa nu va faca mai mult rau decat bine. macris.

Hipertermie Simpatomimetice Cocaina Amfetaminele Efedrina Albuterolul Tratament Racire Benzodiazepine Cum tratam HTA? Toxidroame Simpatomimetic Anticolinergic Colinergic Opioide Sedative-hipnotice Sevrajul Sistemul Parasimpatic Anticolinergic Tahicardie si hipertensiune Hipertermie Midriaza Murmur intestinal diminuat Retentie urinara Halucinatii Anticolinergice Tratament Benzodiazepine pentru sedare Fizostigmina pentru revenirea starii de constienta Protectie anticonvulsivanta Cateter Foley (sonda urinara) Toxidroame Simpatomimetic Anticolinergic Colinergic Opioide Sedative-hipnotice Sevrajul Sistemul Parasimpatic Colinergic SLUDGE Salivatie Lacrimatie .

monitorizarea secretiilor Atropina Pralidoxima Compusi organofosforici Agenti neurotoxici Toxidroame Simpatomimetic Anticolinergic Colinergic Opioide Sedative-hipnotice Sevrajul Opioid Mioza Depresie respiratorie Bradicardie Hipotensiune Letargie Opioide Tratament Suport vital Naloxon Antagonist competitiv pe receptorii opioidelor Se administreaza doze mici pentru a preveni sevrajul Scopul este acela de a imbunatati respiratia Toxidroame Simpatomimetic Anticolinergic Colinergic Opioide Sedative-hipnotice Sevrajul Sedative-hipnotice Coma cu semne vitale normale Sedative-hipnotice Tratament Suport vital Toxidroame Simpatomimetic Anticolinergic .Emisie de urina Diaree Crampe intestinale Varsaturi Colinergic Tratament Suport vital.

varsaturi. delir. piloerectie Sevrajul la sedative-hipnotice Greturi. diaree Diaforeza. varsaturi. convulsii Halucinatii.Colinergic Opioide Sedative-hipnotice Sevrajul Sevrajul Sevrajul la opioide Greturi. diaree Instabilitate autonoma. tremor Cocaina Impiedica recaptarea NE Complicatii ale consumului de cocaina: IMA Ischemie mezenterica AVC Hemoragie subarahnoidiana 0265/210110 informatii despre toxice .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful