A.

Prezentare generala:
Profil :
•Mercurul este un agent iritant, inflamator şi distructiv a cărui acţiune este universală asupra organismului. •Este unul din cele mai mari şi importante remedii homeopatice. •Este un remediu cu un mare polimorfism simptomatologic, care permite cu mare greutate să se găsească o punte de coerenţă între unele din aceste simptome, uneori absolut antagoniste şi neaşteptate. •Totodată este unul dintre remediile cele mai schimbătoare, cu cele mai multe agravări la factorii înconjurători şi cu foarte puţine ameliorări.

Sursa :
Patogenezia Mercurului a fost făcută pornind de la Mercurius solubilis şi Mercurius vivus, două preparate puţin diferite, dar nu în măsură să putem face, în practică, o distincţie între ele, (Kent). • Mercurius vivus, sau Mercurul metalic, este un metal alb strălucitor, ca argintul, lichid la temperatura obişnuită, extrem de mobil, de unde şi numele popular de “argint viu”. • În natură, se găseşte rar în formă nativă, mai mult în starea de sulfură roşie de mercur sau cinabru. •Primele trei dinamizări ale remediului homeopatic se prepară prin triturare hahnemanniană. Se poate, apoi, trece la dinamizări superioare fie tot prin triturări fie prin procedeul diluţiilor obişnuite. El poate fi înţeles mai bine, plecând de la descrierea acţiunilor sale asupra întregului organism, remarcate în timpul intoxicaţiilor accidentale sau tratamentelor mercurice care au dominat terenul în terapeutica sifilisului, in ultimele secole.

Tabloul intoxicaţiei cu mercur :
În intoxicaţia acută provocată de Mercur, se observă următoarele manifestări : - Inflamaţie dureroasă a tubului digestiv, cu: - stomatită, gingivită, salivaţie, fetiditate a halenei,

- faringită, - greţuri şi vomismente de materii filante şi sanghinolente, - diaree sanghinolentă de tip dizenteric; - albuminurie, hematurie, anurie, - hemoragii polimorfe, - slăbirea contracţiilor cardiace, - încetinirea respiraţiei, - sudori reci, vâscoase, - colaps. Moartea se produce în 24-30 ore în stările supraacute, în următoarele 12-15 zile în cele acute.

Acţiunea sa asupra sistemului nervos cerebro-spinal
- agitaţie motorie, tremurături mici ale extremităţilor, limbii şi buzelor; - chiar paralizii flasce şi fără atrofie, cu preferinţă pentru muşchii extensori; - depresie cerebrală foarte puternică, într-un stadiu mai avansat.

Acţiunea sa asupra sistemului nervos vegetativ
În sfera vegetativă Mercurius influenţează în mod particular tubul digestiv şi aparatul urinar ; - în privinţa tubului digestiv el acţionează, inflamând amigdalele, ficatul, intestinul, glandele salivare, pancreasul. - iritaţia arborelui urinar, după o primă fază de excitaţie diuretică, determină fenomene inflamatorii cu reducerea sau chiar suprimarea funcţiilor renale.

Acţiuni asupra altor organe şi ţesuturi
• În stare acută, Mercurius excită circulaţia producând bufee sanghine ale feţei. •În intoxicaţiile prelungite şi profunde, el perturbă într-atât nutriţia organismului încât se ajunge la emaciere caşectică. El alterează sângele fluidificându-l, distrugând sau deformând globulele roşii, aparând frecvent hemoragii cauzate de aceste alteraţii sanghine şi de caracterul ulcerant al inflamatiilor sale. De fapt, toate ţesuturile sunt atacate de Mercurius: - la nivelul ţesutului limfatic: adenite acute şi cronice. - la nivelul mucoaselor: stări inflamatorii cu catar, mai întâi clar apoi muco-purulent;

==> ulceraţii ==> necroze. mergând de la simplul eritem în limfangite. Intoxicaţia cronică provocată de Mercur redă tabloul frapant al diferitelor manifestări ale sifilisului. la erupţii veziculoase. Ca orice metal. pe prima scenă a simptomelor sale. a hipersecreţiei glandelor digestive. sifiliforme. inclusiv caracterul lor distructiv încă de la început. iritaţia ţesutului fibros şi seros . Belladonna. în timp ce secreţia sudorală este extrem de mult crescută. cu gust metalic. întrucât există o mare similitudine. simpaticotonice.la nivelul ţesutului subcutanat şi al oaselor: se notează o stare inflamatorie a ţesutului celular subcutanat şi ţesutului osos. Această similitudine este subliniată odată mai mult şi prin marea modalitate a acestui remediu. agravarea nocturnă a simptomelor. . Trebue menţionată şi apariţia. hidrogenoide. De aceea. după Aconitum. Ca tipologie. papulopustuloase. determină procese cronice lente şi prelungite. între simptomele intoxicaţiei cronice şi cele ale patogeneziei sale şi între manifestările nu numai primare şi secundare ci şi cele parasifilitice ale centrilor nervoşi. inflamaţia prinzând în special periostul şi oasele lungi În toate stările inflamatorii provocate de Mercurius există tendinţa producerii de: ==> supuraţii. ca şi la Pulsatilla. . în stadiul de “cocţiune”. de tip scofulos. un simptom concomitent foarte obişnuit al acestui remediu. Acesta pare a fi şi aşa zisul “geniu al remediului”.la nivelul articulaţiilor: se manifestă de asemenea. în mod special salivaţia sa caracteristică. . pe de o parte. influenţa lui terapeutică antiinflamatorie îl indică în acele stări acute în momentul în care inflamaţia intră.la nivelul pielii: erupţii variate. acute şi cronice. Bryonia. în mod particular.. Mercurius corespunde temperamentelor limfatico-nervoase. Caracteristici generale clinice Tabloul clinic al manifestărilor sale inflamatorii acute. se aseamănă cu cele ale terenului ereditar sifilitic. Sindroame dominante a) Sindromul de astenie cu tremurături fine.

apar esenţiale două cuvinte-cheie pentru înţelegerea nucleului Mercur: a. alchimia. ulceraţie. dar şi dificultatea stabilirii de repere simptomatologice specifice. c) Sindromul de hipersecreţie generală. sau un oarecare fir călăuzitor. paşnice şi creative. chimia.b) Sindromul sifiloid şi scrofuloid : adenite. cu simptome într-atât de variate şi opuse pe plan fizic şi mental încât apare prea puţină coerenţă între ele. anurie. Paradoxal pentru acest metal care este cu siguranţă un excelent conductor ! Pentru a atinge acest scop. a rolului său în viaţa umană şi simbolurile pe care el le-a evocat încă din Antichitate. de utilitatea lui. pentru a desemna metalul Hydrargir (Hg) – cuvânt grec latinizat semnificând „argintul lichid” – conferindu-i simbolul celei mai apropiate planete de . ulceraţii. josnice.. difterie. cistită.Mercurul. de-a lungul a ceea ce oamenii au descoperit legat de acest subiect al Mercurului. fizica. g) Sindromul dizenteric. supurante. cu impulsii distructive. Găsim aici persoane: = cu trăsături morale alese.. f) Sindromul oro-faringian : inflamaţie. corp străin a) Mercurul „transmiţător-conductor” : Termenul de Mercur a fost introdus în secolul VI. tulburări osoase. Istoria mercurului şi geniul remediului : Materia medicală a acestui remediu este extrem de abundentă şi polimorfă. d) Sindromul anemic. ar fi binevenite câteva idei de sinteză. ca mijloace de pătrunde la spiritul remediului. dar şi = persoane cu trăsături amorale. astronomia şi mitologia. După o primă analiză a datelor din diferitele surse. h) Sindromul de inflamaţie urinară : dizurie. de alchimişti. e) Sindromul de inflamaţie tisulară : abces. flegmon. Această enumerare justifică afirmaţia privind universalitatea atingerilor morbide manifestate de Mercurius. catar.Mercurul „transmiţător” b. mai multe căi ni s-au părut posibile şi complementare : fiziologia. i) Sindromul cutanat : erupţii veziculo-papuloase. Pentru a memoriza şi alimenta intuiţia noastră privind acest remediu.

El incearca să se combine. Mg. de schimburi şi de adaptare. ) de temperatură (termometre). La partea sa opusă. foarte sensibil la orice variaţie fizică a mediului ambiant şi de aparenţă foarte instabilă (ca bula de mercur). este de asemenea şi zeul medicinii !. singurul metal lichid la temperatura obişnuită. el este mesagerul diligent al lui Jupiter. etc. El este foarte toxic. corp străin : Din punct de vedere chimic. de aceea „argint viu”. în special al parenchimelor.care ajută medicul să înţeleagă. ci sub formă de sulfură de mercur sau cinabru (HgS). Cu. ceea ce face ca el să absoarbă şi să transmită foarte uşor toţi stimulii fizici. le-a reamintit rapiditatea şi neîncetatele salturi sclipitoare pe cer.Soare. să găsească un echilibru între forţele opuse în el. Acest metal greu (z = 80). este un caustic distrugător. Această proprietate de transmiţător este în analogie cu caracteristicele zeului Mercur al Italicilor. El este de asemenea zeul călătoriilor (statuile sale jalonau marile drumuri şi răscruci romane) şi. masculin şi femenin. El posedă proprietăţi foarte originale din punct de vedere fizico-chimic : o foarte slabă reactivitate proprie. rigiditate şi supleţe. el este de asemenea simbolul intelectului pervertit şi al respingerii regulilor sociale. Uimitoarele proprietăţi ale acestui corp. se referea numai la combinarea mercurului cu aurul). Regăsim această alternativă în însemnul caduceei. singurul mijloc de a accede la inteligenţă şi la socializare : sus şi jos. regulatoare tehnice. cu toate metalele grele şi uşoare ale organismului. Le denumeau. conferindu-i puterea de a se amalgama cu toate metalele grele şi uşoare (termenul de amalgam. el reprezintă un principiu de legătură.) şi tot felul de stimuli chimici. Zn. S. bine (arborele cunoaşterii) şi rău (şarpele). stânga şi dreapta. şi în acest fel să perturbe. etc. al comercianţilor. şi vice-versa. ale planetei Mercur. care reprezintă confruntarea dintre principiile contrare şi complementare. Mercur. Alb.. ca în cazul pacientului său. pe deasupra. În acest fel. etc. asimilat zeului grec Hermes.. El este unul din simbolurile inteligenţei ingenioase şi realizatoare care prezidează comerţul. zeu inteligent. şi să se înalţe reprimând instinctele sale. Pb. cum ar fi variaţiile de presiune (de aici folosirea lui la barometre. zeul negustorilor. sau de diferenţe de potenţial electric (comutatoare. Cl. care este absent în corpul uman. şi deci zeul protector al celor ce înşeală şi fură. Ca. amalgameze. mercurul este total absent în corpul uman. mesajele zeilor din Olimp. nu există în stare pură pe planeta noastră. de fapt să pervertească practic toate metabolismele (Na. b.) şi aparatele . Altfel spus.Mercurul. dotat cu sandale înaripate pentru a se putea ridica şi deplasa cu uşurinţă . la origine. joje. atribut al lui Mercur. redresoare de curent. cel care transmitea oamenilor.

foarte precoce în ale zeilor secrete. hipersensibil la mediul exterior şi capabil să se adapteze la situaţii dificile.. Regăsim acelaşi gen de simbolism în medicina chineză. pentru aceasta. femela. părăsind atunci căile moralei. ) . mascul. . mincinos. purtător de anomalii luetice. pentru că este constituit din două corpuri opuse şi complementare : sulful şi mercurul . ceea ce reprezintă o regresie totală la o stare nediferenţiată. asociabil. câteodată chiar să aibă o conştiinţă „elastică”. muşchi. el este tentat să deturneze mesajul pentru propria sa folosinţă. apă. Totuşi. la „sensul bun” pragmatic. îndrăsneala sa. odată ce le cunoaşte mesajul. cel care înţelege totul. abrutizat şi stupid. şi va putea deveni anticonformist. etc. In acelaşi fel. yang iar cel de al doilea. deschis. coagulare. distrugeri parenchimatoase. Mercurius remediu sifilitic. patologie osoasă. = fie în sensul bun. mijloacele. copilul Mercurius va putea evolua în direcţii opuse. În alchimie. carii. sistem nervos. oase. pervers. datorită faptului că el se poate adapta la orice. perversiunea îl pândeşte şi. mercurul având totdeauna un dublu sens. Chiar tipul de delict al Mercurului este delictul iniţiatului. va putea să-şi ucidă tatăl (impulsie bruscă de a ucide pe cei pe care îi iubeste mai mult). yin. El are. autoritatea sa. adică al misterului şi artei de a descifra. cu curajul său. hematopoieză. de la proximitatea lui cu soarele. Mercurul are misiunea de a transmite acest mesaj restului umanităţii. întoarcerea la mercur este intoarcerea la soluţie. şi deci influenţabil şi dotat cu o mare plasticitate. oedipian. drogul imortalităţii. etc. primul este un element de foc. şi va fi un realizator pozitiv. anormal. zeul hermetismului. hoţ.cele mai nobile (ochi. Cităm aici comentariile Dr Didier Grandgeorge : « Precis datorită mesajului divin. distrugător moral pentru alţii şi fizic pentru el (ulcere. în maniera lui Hermes.). prin egocentrism. elocinţa sa. Copilul Mercurius : După coloratura sa miasmatică. pentru a-l folosi pentru el-însuşi şi a manipula pe ceilalţi cu vârful nasului. bolnavul Mercurius este influenţabil. = fie în sensul rău.. unde mercurul este extras din cinabru. apărare imunitară.

constrângeri auto-impuse). impulsuri sinucigaşe. • grabă. serioasă. Stări mentale • introvertit. • limbă amprentată de dinţi. se bâlbâie. agorafobie. • sudori nocturne. fantome. • răspunde lent. ulceraţii bucale şi faringiene. locuri înalte. • teamă de: boală. iritabilitate. ritualuri. cimitire. • retras. dureri de dinţi. • agravare generală de la transpiraţie. atacuri de panică cu teamă puternică de demenţă. • scurgeri cu miros respingător. Generalitati: • remediu luezinic. • gingivită. deprimat. lăsând cicatrici. mai ales noaptea în pat. • gust metalic în gură. • anxietate şi panică. • precocitate. ptialism • înfăţişare: figură palidă. • agravare şi la frig şi la căldură (Nat-c. • agravare la vreme umedă. oameni.). • agravare când se încălzeşte în pat. idei distructive (să înjunghie pe cineva. • agravare în aer liber. irezistibile. intens emoţionabil şi suspicios. pielea feţei are pete şi e translucidă ca marmura. impulsul de a ţipa. teamă de sărăcie (zgârcenie accentuată). • afte în gură şi pe limbă. • otită acută sau cronică. Prezentarea simptomelor: Mercurius solubilis : Merc. întuneric.. etc. • mare debilitate şi slăbiciune. Cap: • acnee cronică din care se elimină serozitate şi puroi. demenţă. moarte. violente deseori. . respingător. închis în sine. rinoree verzuie şi arsuri în nas. • impulsuri lăuntrice. • dereglări compulsive (porniri nestăpânite. • agravare generală noaptea.B. • respiraţie cu miros greu. • salivaţie excesivă.). Ip. • scurgeri suprimate cu agravări consecutive. • rinită cronică.

agravat la căldura patului sau când transpiră. • -paleativ în cancerul uterin şi de sân (Kent) Extremităţi: • -tremur general. Gastro-intestinal: • doreşte pâine cu unt.Gât: • • • faringită acută sau cronică. în special al mâinilor. sudorile. • colită ulcerată. sare. mai accentuat când scrie sau mănâncă • -secuse musculare. dulciuri. pielea gâtului şi pieptului. prurit. fetiditatea. arsurile intense ale excoriaţiilor şi extensia rapidă a leziunilor distructive . erizipel. supuraţiile şi ulceraţiile. limbă încărcată şi salivaţie. furunculi. adenopatie cervicală. • -ejaculare prematură. erupţii cu miros respingător. anghinare. ulceraţii ale pielii. constitue ceea ce impresionează la acest remediu” (Kent) Piele: • • • eczemă. dezordonate (copii) -folosit în paralizia agitantă “Tremurăturile. de obicei superficiale şi cu tendinţa de a se extinde. ce lasă cicatrici. • scaun cu miros greu. ovariene • -lactaţie în timpul menstrelor (nu in sarcină) • -Lactaţie în locul menstrelor • -prurit vaginal cu arsuri • înclinaţii sexuale intense. ca şi agravarea nocturnă şi agravarea la căldură şi la frig. acesta din urmă se deosebeşte prin violenţa manifestărilor. psoriasis. Deşi multe dintre caracteristicile remediului Mercurius solubilis se regăsesc şi la Mercurius corrosivus. slăbiciunea. Mercurius corrosivus (Biclorura de mercur) Merc-c. se înroşeşte după o emoţie puternică (Nat-m. • gastro-enterită acută cu diaree şi senzaţia de ne-evacuare completă. în partea superioară.). deşirante. uneori pervertite. • aversiune: dulciuri. mişcări convulsive. Uro-genital: • -nevoi frecvente de a urina • -hemoragie uretrală • -ulcere ale prepuţului şi glandului • -dureri înţepătoare. sare.

• dizurie. Comparaţii: . diaree cu sânge.: Nevoia de a evacua din intestin şi vezica urinară. Uro-genital: • cistită cu nevoia puternică de a urina. diaree cu senzaţia că materiile evacuate sunt fierbinţi. pioree. Cistită. Nux-v.Tropism mare pentru:  ochi  tub digestiv (dizenterie)  organe urinare Generalităţi: • scurgeri care produc arsuri şi excoriere. tenesme.. spasme în gât sau în esofag când înghite. balanită. • uretrită cu scurgeri purulente. • -tenesme. Uretrită. Indicaţii clinice: Balanită. Irită. nevoie constantă de urinare. deseori senzaţia nu se ameliorează după urinare. • -tendinţă la ulceraţii şi hemoragii Cap: • • • • • • • irită cu arsuri intense. cu mucus.. faringită sau ulceraţii cu arsuri intense şi dureri. Faringită. arsuri şi excoriere. Boala Crohn. lacrimaţie şi fotofobie. Fimoză. Gastro-intestinal: • • • colită sau dizenterie cu tenesme constante. deşi pacientul simte dureri foarte mari când înghite. • fimoză.Merc. Ars. încordare care nu relaxează nici după evacuare.Canth. . arsuri intense şi excoriere. dureri în gât şi apăsare în gât. urină hemoragică. . salivaţie. şi dorinţa constantă de a înghiţi. arsuri la defecaţie. Colită. diaree hemoragică. agravate de atingeri exterioare. arsuri dinspre uretră. ulceraţii ale conjunctivei. • agravare generală noaptea. tenesme.

Mercurius cianatus : (Cianura de mercur) A fost folosit mai mult în formele maligne de difterie. in special tonul si pestele sabie. Toate cele trei forme de mercur sunt toxice in diferite grade. reciproc. Compusii organici continand mercur se desfac cu timpul si formeaza compusi anorganici. aceasta contaminare a pestilor datorata deversarii industriale si ingerarii ulterioare a fost responsabila de epidemia de intoxicatie cu mercur din golful Minamata. anorganici sau organici. pentru a forma compusi pe baza de mercur. mai ales în faringite. 1955. rapid propagate în nas şi pe o mare suprafaţă şi cu exudaţie mai intensă şi putenică decât la celelalte remedii mercurice. de echipament electric. Expunerea profesionala la compusii anorganici ai mercurului continua in unele industrii: chimica. Pestii. în nevrita braţului drept. ca si in serciile medicale si stomatologice.(de ex. chiar mai folositor în astfel de cazuri decât Lachesis. în cazul ulceraţiilor. . cum ar fi carbonul. întâlnită la scriitori: durerea este penibila în repaos sau în camera caldă dar se ameliorează mergând în aer liber. Japonia. Remediu esenţial pentru amigdalită în stânga sau faringită în stânga. Mercurul metalic ( Hg ) Mercurul metalic ( Hg ) se foloseste la termometre. cu membrane cenuşii. Mercurius iodatus flavus : (Proto-iodura de mercur) Remediu mai mic: Preferă lateralitatea dreaptă. mercur metil. Ca şi precedentul. dar şi în otite. etc. mercurul anorganic poate fi convertit de catre microorganismele din sol si apa in compusul organic. amalgame dentare si unele baterii. Expunerea datorata mediului are loc probabil cel mai adesea prin . are o rapidă tendinţă la induraţie şi extindere (fiind preferat odinioară în terapia cu preparate mercurice a vechilor sifilitice). clorul sau oxigenul. Ionul mercuros (Hg+) si cel mercuric (Hg2+) se pot combina cu alte substante chimice. de automobile si in constructii. amigdalite. modalitate proprie numai acestui compus mercuric) Mercurius iodatus ruber : (Bi-iodura de mercur) Are preferinţă pentru partea stângă. Indicată în ulceraţii fagedenice (larg extinse). pot concentra mercur metil in cantitati mari. chiar şi pentru dureri nevralgice pe partea dreaptă. prelucratoare de metal.

dintre care aproape jumatate contin mercur. o preocupare prind expunerea datorata apei poile contaminate in zonele cu deseuri toxice incluse pe Lista de Prioritati Nationale. si inhalarea de fum provenind de la incineratoarele care ard deseuri contaminate cu mercur. Numai 1% din mercurul organic este excretat nemodificat in urina. traverseaza bariera hemato-encefalica si placenta. care este retinuta in rinichi si creier ani de zile. Mercurul organic. Tusea. in pestele contaminat) sunt bine absorbite. totusi. cu un timp de injumatatire de 40 de zile. si poate fi oxidat de catre catalaza si peroxidul de hidrogen in clorura de mercur. de asemenea. se poate evapora si se supune absorbtiei pulmonare. sau este retinut in rinichi ca ion mercuric. Metil mercurul poate fi de asemenea conjugat cu cisteina sau glutation. Relativ putin din acest mercur traverseaza bariera hematoencefalica. TOXICOLOGIE CLINICA : Inhalarea vaporilor de mercur metalic este forma de expunere la mercur care a fost cel mai bine studiata in termeni de toxicitate. Expunerea la mercur sub orice forma stimuleaza rinichii sa produca metalotioneina. Este mai probabil sa apara nivele crescute ale expunerii la locurile de munca unde vaporii de mercur sunt generati prin volatilizarea mercurului metalic indusa la caldura. Mercurul organic absorbit este liposolubil. Metilmercurul este acetilat in ficat. in particular metilmercurul. Exista controverse prind riscul semnificativ de toxicitate datorat acestor ultime tipuri de expunere. Absorbtia gastrointestinala si cutanata a mercurului anorganic este semnificativa. apare in laptele matern si se concentreaza in rinichi si sistemul nervos central. Exista. favorizand in continuare absorbtia. cand persista. o proteina care leaga metalele ce ofera o protectie partiala impotriva toxicitatii mercurului. Formele ingerate (de exemplu. traverseaza usor bariera hemato-encefalica si placenta. care contine in mod tipic aproape 50% mercur metalic. mercurul sub aceasta forma este liposolubil. mercurul se volatilizeaza la temperatura camerei in vapori care sunt bine absorbiti de catre plamani.ingerarea de peste contaminat si prin inhalarea vaporilor generati de amalgamul dentar obisnuit. excretat in bila. mercurul anorganic se desface in mercur metalic si mercuric. Odata absorbit. Odata absorbit. Doar cantitati mici sunt absorbite prin piele. Mercurul liber din sange are o perioada de injumatatire de aproximativ 60 de zile si este excretat in special in urina si fecale. dispneea si . Supradozele mari distrug barierele gastrointestinale. METABOLISMUL : Mercurul liber nu se absoarbe bine prin tractul gastrointestinal si este excretat aproape complet in fecale dupa ce a fost ingerat. majoritatea este excretat in urina sau fecale. Timpul de injumatatire al compusilor mercurului organic se situeaza in jur de 70 de zile. reabsorbit si apoi excretat in urina.

iriilitate. Dentistii cu expunere profesionala la mercur au rezultate sub cele normale la testele neurocom-portamentale ale tezei motrice. care uneori pot duce la deces. hiperchinezie. fibroza si descuamarea epiteliului bronhiolar. manifestata prin tremuraturi (care incep la nivelul mainilor). o gama de manifestari incluzand exciilitate. pierderea memoriei. simptome cerebeloase. Expunerea la mercur organic. corpului . insomnie. Expunerea cutanata indelungata la saruri mercurice poate cauza dermatita exfoliativa. soc si colaps cardiovascular. Doza fatala de mercur organic este estimata la 10-60 mg/kg. Doza letala de mercur anorganic este estimata a fi in intervalul 10-42 mg/kg. de asemenea. vorbire ingreunata. mamele expuse au dat nastere la copii cu retardare mentala. tenesme si formare de cule la nivelul tractului gastrointestinal superior. auzului. se asociaza. subdenivelarea segmentului ST si inversarea undelor T. timiditate si uneori delirul ce a fost descris la muncitorii cu expunere profesionala in industria palariilor de fetru — de unde si expresia „nebun ca un palarier\". Minamata. pastrarea reflexelor primitive. edem pulmonar. in acest domeniu este necesara continuarea cercetarilor. tahicardie si sindrom nefrotic. Neurotoxicitatea consecutiva expunerii la mercur organic se caracterizeaza prin: parestezii. in general. In cazurile relativ severe pot sa surna sindrom de detresa respiratorie. hipertensiune arteriala. in mod special. astenie musculara. labilitate emotionala. Nivele mai reduse de expunere cauzeaza forme mai blande. responsabile pentru aceste simptome. Se pot dezvolta simptome similare cu eretismul. acuitatii zuale. memoriei auditive si zuale si coordonarii oculomotorii. pot aparea ulterior insuficienta renala acuta. hipersalivatie. atrofierea cortexului cerebral. Dupa intoxicatia accidentala cu mercur din 1955. in principal prin ingestia de cereale tratate cu fungicide mercurice sau de peste contaminat. Japonia. hematemeza si durere abdominala. Ingerarea acuta de doze mari de mercur anorganic provoaca coroziune gastrointestinala severa cu greata. pierderea memoriei. cu inflamatie gastrointestinala. voma. gustului si mirosului.7 mg/kg. Aspectele descoperite la autopsie sugereaza ca leziunile la nivelul ganglionilor bazali si al materiei cenusii a cortexului cerebral si cerebelului sunt. gingita si pierderea dintilor. depresie. asemenea simptome debuteaza la doze peste 1. dizartrie. cefalee si polineuropatie. alungirea intervalului QT.durerea toracica avand caracter de apasare sau arsura sunt simptome comune ce pot fi acompaniate de infiltrate difuze sau de un aspect de pneumonita la radiografia toracica. Persoanele care au ingerat faina contaminata cu W-(etilmercur)-p-toluensulfonanilida dezvolta bradicardie. Expunerea cronica la mercur metalic produce un tremor intentional caracteristic si eretism mercurial. Expunerea la nivele scazute datorate amalgamelor dentare poate fi de asemenea asociata cu reactii imunologice adverse la indizii cu anumite genotipuri ale antigenelor umane leucocitare majore. Ingestia de compusi ce contin mercur organic este urmata de diaree. pneumonie lobara. insilitate a mersului si membrelor. Inhalarea acuta de vapori de mercur poate cauza de asemenea toxicitate neurologica. cu un risc crescut de toxicitate fetala. tulburari ale vederii periferice.

si ditiol. poate cauza un sindrom particular cunoscut sub numele de acrodinie sau boala roz. prurit. 3 [imol/1 (60 /dl). TRATAMENT : Ingestia acuta de saruri mercurice poate fi tratata prin provocarea vomei sau prin lavaj gastric. Aceasta situatie se caracterizeaza prin eritem. Simptomele se pot dezvolta cand nivelurile de mercur in sange si urina depasesc 1 [imol/1 (20 Hg/dl) si. Nivelurile in par pot fi utilizate pentru dozarea expunerii cronice la mercur organic. pentru a dovedi incarcatura renala crescuta la pensionarii care au fost expusi intoxicatiei cu mercur la fostul loc de munca. rash morbiliform si descuamarea palmelor si telor. Intoxicatia cronica cu mercur organic este cel mai bine tratata cu W-Acetil Penicilamina .7 [imol/1 (15 [ig/dl). Disfunctiile neurocomportamentale la copii pot sa apara daca in parul mamei concentratia mercurului depaseste 30 nmol/g (6 (ig/g). administrate intramuscular in mai multe doze. hemodializa si hemodializa extracorporala regionala cu complexare cu succimer au fost utilizate cu un oarecare succes in tratamentul pacientilor cu insuficienta renala. care prezinta grupe active mono. Succimerul si Penicilamina. INVESTIGATII DE LABORATOR : Nivelurile de mercur in sange si urina nu trebuie sa depaseasca 180 ninol/l (3. Dializa peritoneala. Expunerea copiilor la mercur. Agentii chelatori cei mai eficienti sunt Dimercaprolul.6 /dl) si respectiv 0. Daca nivelul bazai al mercurului urinar in 24 de ore este scazut. tahicardie. Intoxicatia acuta cu mercur anorganic poate fi tratata cu Dimercaprol in doze care nu depasesc 24 mg/kg zilnic. citoarhitectura neuronala anormala.calos si cerebelului. iriilitate. inflamatie. de asemenea. utila la doze de 30 mg/ kg zilnic. o crestere de peste 20 (ag in urina colectata in 24 de ore sugereaza expunere anterioara. in doze dizate. Tratamentul se imparte in cure de cate 5 zile. separate de cateva zile de pauza. Descriere : . in oricare dintre formele sale. pentru a lega mercurul din tractul gastrointestinal. astenie. respectiv. Forma W-acetil a penicilaminei este. salivatie si transpiratie in exces. poate fi utila repetarea masuratorii dupa o doza orala unica de 2 g de Succimer. Se pot administra oral rasini cu politiol. Aceasta ultima modificare poate reflecta tulburari in migrarea neuronala in decursul dezvoltarii fetale. hipertensiune arteriala.

Pregatire pacient : Pentru evaluarea expunerii profesionale. . coagulat. SNC si tractul gastrointestinal. fiind posibile leziuni severe si ireversibile. 2) o proba de urina spontana. Recomandari : Recomandari pentru determinarea mercurului: . Expunerea cronica la formele metalice si anorganice ale mercurului determina nervozitate.1) vacutainer pentru metale ce contine EDTA sau heparinat de . respingere probei specimen Recipient de recoltare . perturbarea activitatii musculare si ingustarea campului vizual. Intoxicatia cronica cu mercur anorganic este o boala profesionala ce afecteaza in special minerii si muncitorii din topitorii. In mod obisnuit mercurul in forma organica nu este intalnit in mediul industrial. aditivi. Intoxicatia acuta sau cronica cu mercur afecteaza rinichii. limita biologica tolerabila (LBT)=10 μg/L sau 35 μg/g creatinina. cosmetice si produse farmaceutice. pe cand expunerea la compusii organici afecteaza in principal SNC. Pentru cadre medicale : Specimen Cauze recoltat de 1) sange a venos. termometre. probele de urina vor fi recoltate inainte de intrarea in schimb.Mercurul este un metal fluid alb-argintiu intalnit atat in rocile vulcanice si sedimentare. Este neesential pentru procesele biologice si toxic pentru toate organismele. In cazul expunerii profesionale.mercurul in sange: cel mai bun test pentru diagnosticul intoxicatiei cu mercur organic (aceasta forma de mercur este localizata in principal in eritrocite). tremor si iritatia mucoaselor. Cea mai obisnuita sursa neindustriala de intoxicatie cu mercur este consumul de peste contaminat cu metil-mercur. cat si sub forma minereului cinabar (sulfid de mercur). Mercurul si compusii sai au numeroase aplicatii industriale: contoare electrice. Intoxicatia cu mercur anorganic este asociata in principal cu efecte periferice: gastroenterita si nefrita tubulara. Metoda : Se foloseste metoda spectrometrica cu absorbtie atomica. Triada simptomatica in intoxicatia cu mercur este urmatoarea: disfunctii articulare. conservanti antimicrobieni in vopsele.mercurul in urina: monitorizarea expunerii la mercur (in special forma anorganica). momentul optim al recoltarii probelor de sange este la incheierea schimbului. la sfarsitul saptamanii de lucru.

mercurul era utilizat la confectionarea unor amalgame cu alte metale. Acestea aveau drept scop conferirea vietii vesnice. D-penicilamina ). Elementul a fost denumit mercur. Alchimistii il considerau „materia primara” din care se formau toate metalele. deteriorare intelectuala) si renale (insuficienta renala). Mercurul si intoxicatia cu mercur : Mercurul era cunoscut de chinezii si indienii antici. India si Tibet. in principal. medicament care capteaza si elimina mercurul. Hg este simbolul chimic al mercurului si vine de la forma latinizata hydrargyrum a cuvantului grecesc hydrargyros. in mod paradoxal fata de ceea ce se cunoaste astazi despre proprietatile acestui element. mercurul era utilizat pentru a prelungi durata de viata. mL. la spital. nu pentru 2) este 10 urina.probele de sange si urina se pastreaza la temperatura camerei pana in momentul lucrului. A fost intrebuintat pe scara larga in diferite formule de catre alchimisti.). In China. apoi.litiu Cantitatea Prelucrare ca anticoagulant. Intoxicatie cu mercur : Semnele sunt. cuvantul „alchimie” are corespondentul „rasavatam”. Ca mecanism molecular al toxicitatii mercurului. recoltata necesara 1) dupa cat 2) eprubeta permite vacuumul. se descrie in principal cel de legare a grupelor sulfhidril din resturi . Grecii utilizau mercurul in unguente. Se spune ca primul imparat al Chinei. recoltare necesara. dupa zeul roman Mercur. Primul imparat a suferit de dementa si afectiuni ale ficatului. Incepand cu anii 500 i. Toxicitatea mercurului : Calea de intrare a toxicilor cu mercur poate fi cutanata. astazi explicate prin otravirea cu pilule ce contineau mercur. care inseamna „calea mercurului”.. medicul administreaza un antidot ( Dimercaprol. cu ajutorul mercurului. aurul.Hr. digestiva sau inhalatorie. Qin Shi Huang Di. cuvant compus din doi termeni care inseamna apa si argint (argint lichid). Stabilitate proba . pentru a vindeca fracturi si a mentine starea de sanatate. iar egiptenii si romanii il foloseau in cosmetice. Sinonim: hidrargirism. neurologice (tulburari psihice. Se credea ca diferitele metale se puteau produce prin varierea cantitatii sau tipului de sulf care se putea adauga mercurului. cu tremuraturi.Hr. printre ale carui calitati se numarau mobilitatea si viteza. In dialectul hindi. ce reprezinta miniaturi ale raurilor Chinei. fiind gasit si in mormintele egiptene (1500 i. Se incercau transformari ale diferitelor metale considerate impure in singurul metal pur. este ingropat intr-un mormant ce contine „rauri curgatoare” de mercur. Se incepe prin cautarea cauzei contaminarii. afectare a cerebelului. cea din urma fiind forma frecventa de expunere in mediul industrial.

rinichi si creier. ionul Hg2+ se poate reduce la Hg metalic. S-a dovedit ca metilmercurul produce rupturi monocatenare in molecula de ADN. Compusii organici se fixeaza preponderent in hematii. Doze mari distrug mucoasa gastrica. produce inhibitii enzimatice asupra sistemelor fosforilarii oxidative si a citocrom C oxidazei. Doza letala este cuprinsa intre 0. 3 500-14 000 Da. Blocheaza. mercurul metalic inhalat sub forma de vapori se poate oxida la nivelul hematiilor. Hg metalic nu se absoarbe bine din tractul gastrointestinal. dar se stocheaza la nivelul rinichiului. T½ plasmatic este de circa 40 de zile. bogate in resturi de cisteina (cca 30% din resturi) capabile sa lege cel putin 18 metale diferite care se gasesc in organism in mod fiziologic sau xenobiotice. traverseaza bariera hemato-encefalica si placenta. defecte ale cromatidelor. Legandu-se de aceste grupe functionale. transportul intracelular al ionilor de potasiu si transportul monozaharidelor prin membrana. in concentratii de 100-350 de ori mai mari decat in oricare alt tesut. care se gasesc sub forma de centuri in membrana celulara.0 grame sare. . Se poate oxida cu catalaza si apa oxigenata la clorura mercurica si va fi stocat la nivelul creierului si rinichilor timp de cativa ani. Dintre proteinele structurale mai sunt afectate si microtubulinele. Ionii de mercur afecteaza procesul mitotic din celulele somatice si induc aberatii cromozomiale numerice (aneuploidie). In celula poate interactiona cu alti compusi. nu traverseaza bariera SNC. dar si prin piele. In corp. Hg afecteaza si functionalitatea proteinelor de membrana bazala glomerulara. De asemenea. ea nu isi mai poate desfasura activitatea normal. se metileaza in organism. in tesuturile creierului si in tesuturile fetale la Hg2+. Afectarea lor va duce la afectarea nefronilor si a functiei de filtrare glomerulare ce se traduce prin proteinurie severa. compus extrem de toxic). in tubulii filtranti. Astfel nu mai este permisa adoptarea unei conformatii specifice a proteinei pentru rolul biologic pe care il indeplineste. Expunerea la Hg in orice stare de oxidare stimuleaza sinteza de tioneine in rinichi. iar astfel li se imbunatateste absorbtia. de asemenea. Cu noua conformatie. Ele au rol de protectie impotriva stresului oxidativ in celula. Ca ioni mercurici. conferindu-i forma.5 si 4. De asemenea. ficat. Metilmercurul se elimina si prin par. Asadar. Produc necroze la nivelul zonelor de substanta cenusie. nu mai permite formarea puntilor –S–S– disulfidice intre cate 2 resturi de Cys. O parte din cantitatea absorbita se poate reduce la mercur metalic. tridimensionala cu mercurul legat decat cea pe care ar avea-o in mod fiziologic. Proteina are o alta structura tertiara. Organismul raspunde intr-o anumita masura pentru a combate sau limita efectele toxice ale metalului intoxicant. Compusii organici se elimina prin fecale sau urina. proportia depinzand de tipul radicalului organic. Tioneinele sunt o familie de proteine cu greutate moleculara mica. de protectie impotriva intoxicatiei cu metale grele si de reglare a metalelor fiziologice.de cisteina a proteinelor structurale sau functionale din organism. Timpul de injumatatire (T½) plasmatic este de aproximativ 60 de zile. Exista 4 izoforme principale la om. Compusii anorganici ai mercurului se absorb si din tubul digestiv. inactivandu-se sau biotransformandu-se in compusi mai toxici (de exemplu. sau fosforilice din fosfoproteine si acizi nucleici. Cum am mentionat mai sus. regasite la nivelul nefronului. sau a celor care se gasesc la nivelul cililor si flagelilor sau a celor care sunt implicate in separarea cromozomilor in timpul diviziunii celulare. formand metilmercurul.

Tratamentul nu este complet eficient. Prin 1971-1972. diuretice. Mercurul se gaseste in plombe dentare din amalgam (trebuie inlocuite treptat). administrare de substante cu multe grupe tiolice in molecula pentru a complexa mercurul inca neabsorbit din tubul digestiv. otet. dupa ce au inspirat vapori de mercur emisi de echipamentul de laborator (pompe de difuzie. Biosinteza lor este strict dependenta de disponibilul de metale si de unele nemetale provenite din alimentatie si de concentratiile celulare de histidina si cisteina. Chelatoterapia poate dura si cativa ani. Cercetatorul s-a intoxicat el insusi cu mercur. manometre) ce continea mercur si care era foarte des utilizat de catre cercetatori. Acidul α– lipoic. pesticide. mercurocrom. valve de flotare. antidepresive. Agenti chelanti. a intrat in coma si a murit. Acidul Dimercaptopropan-sulfonic se utilizeaza doar pentru saruri anorganice. intr-o zona rurala din regiunea Basra. 55 de ani. Iraq. barbatul a murit intr-un spital din Oklahoma. acetona. 10 zile mai tarziu.Sinteza lor este foarte abundenta in nefroni si hepatocite. baterii. in urma tratarii de catre localnici a culturilor de grau cu un fungicid pe baza de metilmercur. s-au soldat 6530 de cazuri de intoxicatie. Tony Winnet. in ciuda chelatoterapiei agresive. SUA. Mercurul este embriotoxic. Studii arata ca sub forma metilmercurului si a clorurii mercuroase. clor. vopseluri. incercati sa stopati patrunderea unor cantitati de mercur in organism. Pe data de 14 august 1996. Intoxicatiile prin ingestie se trateaza cu inducerea emezei. Penicilamina. efectuarea de lavaj gastric. deodorant. peste si fructe de mare. medicamente alopate care contin thimerosal (sodium ethylmercurithiosalicylate). profesor de chimie la Colegiul Dartmouth. cetatean american. cu Hidrocortizon administrat intravenos. Intoxicatria cu Mercur : ( suferinta unui om intoxicat cu Hg ) Daca nu v-ati rezolvat deja problema. antiseptice. oua si pui din comert. iar Hg din compusii organici se acumuleaza cu preponderenta la nivelul SNC. impreuna cu colegii din echipa sa. dar si in enterocite si celule pancreatice. Tratamentul intoxicatiei cu mercur : Intoxicatia acuta cu vapori se trateaza simptomatic. Cinci luni mai tarziu femeia acuza simptome neurologice specifice intoxicatiei cu mercur. a inhalat vapori de mercur dupa ce a incercat sa extraga aur prin procesul de amalgamare din circuitele laptopului sau. In 19 martie 2008. Dupa trei saptamani. alcool. Karen Wetterhahn. medicamente chinezesti si/ sau ayurvedice. dintre care 459 de morti. cum sunt Dimercaprolul. este cancerigen. producand malformatii grave la nou-nascutii cu mame expuse la acest metal. pentru complicatiile pulmonare. a varsat din greseala 1 sau 2 picaturi de dimetilmercur pe manusa de cauciuc pe care o purta in timp ce manevra substanta. solutiile lentilelor de . Inainte de orice. Cazuri de intoxicatie cu mercur intalnite in literatura de specialitate Intre 1923 si 1926 s-a initiat un studiu stiintific al intoxicatiei cu mercur. fiindca ei indeparteaza Hg doar din plasma. de catre chimistul anorganician Alfred Stock. parerea mea este ca suferiti de intoxicatie cronica cu mercur sau alte metale grele. insecticide.

consum suficient de apa. argila. Verificati daca casa este zugravita cu materiale care contin Pb si Hg. Unui foarte bun specialist. homeopatia. chelatori. ca sa nu va faca mai mult rau decat bine. benzina. intoxicatii cu metale grele. Ajuta: miscarea de tip aerobic. Atentie !!!!! Nu e de gluma cu aceasta suferinta! Adresati-va unui specialist in domeniu. macris. Sanatate !!!! Ansamblu de semne si simptome determinate de toxine particulare : Toxidroame Simpatomimetic Anticolinergic Colinergic Opioide Sedative-hipnotice Sevrajul Toxidroame Simpatomimetic Anticolinergic Colinergic Opioide Sedative-hipnotice Sevrajul Simpatomimetice Lupta sau fugi Activarea ? si ? receptorilor Unde se afla acesti receptori? Sistemul Nervos Autonom Simpatomimetice Midriaza Diaforeza (transpiratii abundente) Tahicardie Hipertensiune Murmur intestinal normal sau accentuat Agitatie . de provenienta organica. Daca vreti sa aflati mai multe informatii cautati pe internet: intoxicatii cu mercur. gratar la carbune. Aerisiti foarte bine incaperile de locuit.contact. ulei din seminte de in (prelucrate la rece). seleniul 50 mg/zi (este general acceptat ca antidot al mercurului). biorezonanta (si pentru diagnosticare si pentru tratament). transpiratii (bai fierbinti de picioare) urmate de dusuri si frecatul pielii cu manusa. chelation (engleza) etc. complexul de vitamine C si E naturale.

Hipertermie Simpatomimetice Cocaina Amfetaminele Efedrina Albuterolul Tratament Racire Benzodiazepine Cum tratam HTA? Toxidroame Simpatomimetic Anticolinergic Colinergic Opioide Sedative-hipnotice Sevrajul Sistemul Parasimpatic Anticolinergic Tahicardie si hipertensiune Hipertermie Midriaza Murmur intestinal diminuat Retentie urinara Halucinatii Anticolinergice Tratament Benzodiazepine pentru sedare Fizostigmina pentru revenirea starii de constienta Protectie anticonvulsivanta Cateter Foley (sonda urinara) Toxidroame Simpatomimetic Anticolinergic Colinergic Opioide Sedative-hipnotice Sevrajul Sistemul Parasimpatic Colinergic SLUDGE Salivatie Lacrimatie .

monitorizarea secretiilor Atropina Pralidoxima Compusi organofosforici Agenti neurotoxici Toxidroame Simpatomimetic Anticolinergic Colinergic Opioide Sedative-hipnotice Sevrajul Opioid Mioza Depresie respiratorie Bradicardie Hipotensiune Letargie Opioide Tratament Suport vital Naloxon Antagonist competitiv pe receptorii opioidelor Se administreaza doze mici pentru a preveni sevrajul Scopul este acela de a imbunatati respiratia Toxidroame Simpatomimetic Anticolinergic Colinergic Opioide Sedative-hipnotice Sevrajul Sedative-hipnotice Coma cu semne vitale normale Sedative-hipnotice Tratament Suport vital Toxidroame Simpatomimetic Anticolinergic .Emisie de urina Diaree Crampe intestinale Varsaturi Colinergic Tratament Suport vital.

Colinergic Opioide Sedative-hipnotice Sevrajul Sevrajul Sevrajul la opioide Greturi. diaree Diaforeza. diaree Instabilitate autonoma. delir. convulsii Halucinatii. varsaturi. piloerectie Sevrajul la sedative-hipnotice Greturi. tremor Cocaina Impiedica recaptarea NE Complicatii ale consumului de cocaina: IMA Ischemie mezenterica AVC Hemoragie subarahnoidiana 0265/210110 informatii despre toxice . varsaturi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful