Sunteți pe pagina 1din 134

Cuvant inainte, adresat de Primarul Comunei Ciorteti Dragi cetateni ,

De la inceput am fost constient ca Administratia Locala are obligatia sa propuna comunitatii programe pentru reabilitarea zonei. In aceste conditii, de cand mi-ati acordat increderea dumneavoastra am facut tot ce mi-a stat in putinta sa modernizez aceasta comuna si sa o aduc la nivelul demn de a se integra in Uniunea Europeana. In contextul unei analize ample s-a putut observa ca factorul uman a fost elementul principal care a urmarit identificarea oportunitatilor si tocmai de aceea vreau sa va multumesc ca m-ati sprijinit si m-ati ajutat sa gasesc atat punctele tari sau slabe, cat si amenintarile si oporunitatile din localitatea pe care o reprezentam cu mandrie. Proiectele pe care le-am intreprins pana acum si cele viitoare sunt facute pentru a imbunatatii viata locuitorilor comunei Ciorteti. Aceasta strategie de dezvoltare locala vizeaza o perioada de 6 ani si poate fi realizata prin vointa dumneavoastra. Va reamintesc ca scopul acestei strategii este de a demara si finaliza proiectele prin care vom reusi sa modernizam si comuna din care facem parte cu mandrie. Astfel, impreuna ne vom bucura de o infrastructura stradala dezvoltata, vom fi fericiti sa vedem cum copiii sau nepotii nostrii invata sa lucreze cu tehnologia moderna sau cum vom putea sa folosim sistemul de canalizare si epurare a apei potabile. Ca primar al comunei Ciorteti va multumesc ca m-ati sprijinit pana acum si am incredere totala ca si de acum inainte vom forma o adevarata echipa si impreuna vom sarbatori finalizarea oricarui proiect evidentiat in strategia de dezvoltare locala.

Primar comuna Ciorteti, GUZUN GHEORGHE

Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteti pentru perioada 2008 2013

COMITETUL LOCAL DE COORDONARE SI MEMBRII CONSILIULUI LOCAL: Gheorghe GURZUN, primar al comunei Ciorteti, Vasile OCNEANU, viceprimar al comunei Ciorteti, Luminita DANILA , secretar al Primariei Ciorteti, Andrei CONSTANTIN, contabil al Primariei Ciorteti.

Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteti pentru perioada 2008 2013

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA A FOST REALIZATA IN COLABORARE CU S.C. PROIECT PRO SRL.

I.INTRODUCERE

"Dezvoltarea Durabila este dezvoltarea care asigura necesitatile prezente fara a compromite posibilitatile generatiilor viitoare de a-si satisface propriile necesitati." (Raportul Comisiei Brundtland 1987)

Strategia de dezvoltare a comunei Ciorteti pentru perioada 2008 - 2013, a fost realizata pe o perioada de 6 ani. Aceasta urmareste dezvoltarea durabila prin valorificarea potentialului local pentru a fi in concordanta cu obiectivul general al Planului National de Dezvoltare 2007-2013, care vizeaza reducerea cat mai rapida a disparitatilor de dezvoltare socio-economica intre Romania si Statele Membre ale Uniunii Europene(sursa: PND 2007-2013). Prezentul document este realizat la solicitarea reprezentantilor Primariei Ciorteti din judetul Iasi si reflecta atitudinea locuitorilor cu privire la prioritatea de dezvoltare a Administratiei Locale pe urmatorii 6 ani. Opinia locuitorilor a fost cunoscuta utilizand metodele de cercetare formala cu cele doua ramuri: cantitativa si calitativa. Astfel in ceea ce priveste cercetarea calitativa, operatorii au utilizat interviuri in profunzime, iar cercetarea cantitativa a fost realizata prin utilizarea anchetelor. Instrumentul de colectare a datelor din ancheta este chestionarul aplicat cetatenilor comunei Ciorteti din judetul Iasi, iar formele evaluative luate in considerare sunt ratingurile insumate. Esantionarea de tip neprobabilistic accidental se face in functie de numarul de locuitori ai comunei, iar la final se analizeaza rezultatele si se interpreteaza. In acelasi timp se evalueaza si impactul actiunilor intreprinse pentru public. Strategia este un instrument de planificare a obiectivelor care reflecta nevoile actuale ale comunitatii si atingerea acestora in viitor.

Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteti pentru perioada 2008 2013

Odata cu intrarea Romaniei in Uniunea Europeana, aceasta va trebui sa ajunga la un nivel de trai similar celorlalte tari integrate, prin atingerea unui produs intern brut (PIB - indicator macroeconomic care reflecta suma valorii de piata a tuturor marfurilor si serviciilor destinate consumului final, produse in toate ramurile economiei in interiorul unui stat in decurs de un an) de 55%. Pentru atingerea acestui obiectiv, Romania va beneficia in perioada 2007-2013 de finantari pe diverse domenii. Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteti reprezinta instrumentul de lucru al administratiei publice locale si este agreat de intreaga comunitate locala. Astfel se va orienta gandirea, decizia si actiunea catre obiective superioare sau catre premisele obiectivelor. Totodata prin acest mijloc se vor evita abaterile datorate urgentelor, avantajelor si dezavantajelor ce pot interveni in anumite momente. In aceste conditii, toti factorii interesati de progresul economicosocial al comunei vor beneficia de acest ghid de prezentare a tuturor obiectivelor de dezvoltare, prin care se indica atat directiile de dezvoltare specifice, cat si actiunile punctuale ce se vor constitui ca viitoare proiecte ale administratiei publice locale. Utilizarea instrumentelor de consultare a comunitatii locale a determinat adaptarea tuturor propunerilor de actiuni pentru ca se dorea ca la final strategia de dezvoltare locala sa fie in consens cu aspiratiile locuitorilor comunei Ciorteti. Importanta acestui aspect este data atat de certitudinea implicarii viitoare a comunitatii in implementarea strategiei de dezvoltare locala, cat si de posibilitatea asumarii depline si constiente a acesteia. In procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare, administratia publica locala lanseaza procedura de consultare a comunitatii din localitatea Ciorteti asupra propunerii finale.

Metodologic, prezenta strategie are la baza si se fundamenteaza pe urmatoarele instrumente si proceduri de lucru: analiza de continut; analiza de date statistice din surse organizate si realizate de consultant; comparatii de date statistice inseriate si pe scale evolutive; interviuri in profunzime cu factori decizionali si de opinie din structura domeniilor cheie analizate in cadrul studiului; analiza SWOT; interpretari aferente unor studii, rapoarte, cercetari, documente de politica, staretegie si norme actionale europene, nationale, regionale, judetene si locale.

La fel de importanta in procesul de cercetare este validitatea interna si externa pentru ca se prezinta concluziile din datele colectate si se preocupa de ideea daca fenomenul cercetat este reprezentativ. 4

Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteti pentru perioada 2008 2013

Legislatia europeana Auditul comunei Ciorteti respecta si se conformeaza sinergic in desfasurarea sa cu documente legislative si de politica de dezvoltare, reper atat la nivel european si national, cat si la nivel regional si local. Dezvoltarea pe termen mediu si lung a comunei Ciorteti trebuie sa fie in contextul geo-strategic, institutional, administrativ, economic, social si cultural european, iar obiectivele si prioritatile actionale ale acestuia trebuie construite in conformitate deplina cu Strategia de la Lisabona (revizuita) a Uniunii Europene sau cu Planul National de Dezvoltare al Romaniei pentru perioada 2007 2013. Viziunea de dezvoltare a comunei Ciorteti trebuie sa inglobeze materializarea in timp a unor politici benefice comunitatii locale si cetatenilor comunei, ca viitori cetateni europeni. In aceste conditii, Ciorteti trebuie sa se dezvolte ca o comuna europeana, cu standarde de calitate aferente fiecarui domeniu cheie infrastructura, industrie, agricultura, servicii publice si comerciale, resurse umane, asistenta sociala, educatie, sanatate, siguranta cetateanului etc, dar si sa se integreze si sa mobilizeze activ la nivel regional potentialul existent. Valorificarea acestuia in paralel cu initierea, sustinerea si materializarea unor demersuri actionale si investitonale se poate realiza prin atragerea de surse publice si private. Astfel, se propune ca localitatea Ciorteti sa se impuna ca un actor local. Legislatia europeana Strategia de la Lisabona a Comisiei Europene Revizuita Agenda Sociala 2005 2010 Agenda 21 Cartea Alba in domeniul Politicii Europene de Transport 2001 Politica de coeziune in sprijinul cresterii economice si al locurilor de munca Orientari strategice comunitare pentru perioada 2007-2013 Programul de Invatare Continua pe Parcursul Vietii 2007 2013 Memorandum asupra invatarii permanente 2000 Strategia Europeana de Ocupare Programul Tineri in Actiune 2007 - 2013 Noua Strategie de Sanatate a Comunitatii Europene Programul de Actiuni al Comunitatii Europene in domeniul sanatatii si protectiei consumatorului 2007 2013 Agenda Sociala 2005 2010 Carta Sociala Europeana Revizuita Carta Drepturilor Fundamentale in Uniunea Europeana 5

Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteti pentru perioada 2008 2013

Declaratia Universala a Drepturilor Copilului Directiva pentru Tratament Egal Directiva pentru Securitate Sociala Directiva Ocupationala pentru Securitate Sociala Strategia Europeana de Ocupare European Charter of Local Self-Government Alte reglementari si documente comunitare relevante Al treilea raport de Coeziune Un nou parteneriat pentru coeziune, 2004 Regulamentul Consiliului Comunitatii Europenenr. 1260/1999 privind prevederile generale ale Fondurilor Structurale Ghidul Comisiei Europene pentru elaborarea Planurilor si Documentelor de Programare pentru Fondurile Structurale (Vademecum for Structural Funds Plans and Programming Documents) Comunicarea Comisiei COM (2003)110 final, privind orientarile indicative pentru Tarile Candidate Regulamentul Consiliului Comunitatii Europene nr. 1685/2000 privind reguli detaliate pentru implementarea Regulamentului 1260/1999 in ceea ce priveste eligibilitatea cheltuielilor aferente operatiunilor co-finantate de catre Fondurile Structurale Regulamentul Consiliului Comunitatii Europene nr. 1783/1999 privind Fondul European de Dezvoltare Regionala Regulamentul Consiliului Comunitatii Europene nr. 1784/1999 privind Fondul Social European Proiectele de regulamente comunitare privind managementul Fondurilor Structurale si de Coeziune in perioada 2007-2013 Proiectul Regulamentului Parlamentului European si Consiliului UE pentru Fondul Social European Proiectul Regulamentului Parlamentului European si Consiliului UE pentru Fondul European de Dezvoltare Regionala Proiectul Regulamentului Parlamentului European si Consiliului UE pentru Fondul Social European

Legislatia nationala Tratatul de Aderare al Romaniei si Bulgariei la Uniunea Europeana - 2005 Planul National de Dezvoltare 2004 2006 si 2007 2013 Primul Document Consultativ pentru PND 2007-2013 Al Doilea Document Consultativ pentru PND 2007-2013 Al Treilea Document Consultativ pentru PND 2007-2013 Programarea financiara indicativa PND 2007-2013 Programul de guvernare 2005 - 2008 6

Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteti pentru perioada 2008 2013

Programele Operational Sectoriale Programul Operational Regional Strategia de Dezvoltare a Regiunii 7 Centru 2007 2013 Transport Master Plan General de Transporturi Liniile directoare pentru realizarea, dezvoltarea si modernizarea retelei de transport de interes national si European Strategia de dezvoltare a sistemului feroviar din Romania in perioada 2001-2010 Programul prioritar de constructie a autostrazilor din Romania si a drumurilor nationale cu patru benzi de circulatie

Educatie Strategia Ministerului Educatiei si Cercetarii pentru perioada 2006-2008 Planul National pentru cercetare-dezvoltare si inovare (PNCDI) Strategia descentralizarii invatamantului pre-universitar Strategia de formare profesionala continua pe termen scurt si mediu Planul National de Actiune pentru Ocupare Strategia Nationala de Ocupare

Sanatate Legea Nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma in domeniul sanatatii

Asistenta sociala Planul national antisaracie si promovare a incluziunii sociale (PNAinc) pentru perioada 2006 - 2008 Strategia nationala pentru protectia, integrarea si incluziunea sociala a persoanelor cu handicap in perioada 2006 - 2013 Strategia nationala in domeniul prevenirii si combaterii fenomenului violentei in familie Planul national de actiune pentru implementarea legislatiei in domeniul protectiei drepturilor copilului 7

Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteti pentru perioada 2008 2013

Planul national de actiune pentru prevenirea si combaterea traficului de copii Strategia nationala de dezvoltare a serviciilor sociale Strategia nationala de dezvoltare a sistemului de asistenta sociala pentru persoanele varstnice in perioada 2005 - 2008 Planul national de actiune pentru egalitatea de sanse intre femei si barbati Strategia nationala antidrog in perioada 2005 - 2012 Planul national de actiune pentru egalitatea de sanse intre femei si barbati Alte norme legislative interne: Legea 215 / 2001 privind administratia publica locala HG nr. 1115/2004 privind elaborarea in parteneriat a Planului National de Dezvoltare (MO nr. 694 / 02.08.2004) HG nr. 497/2004 privind stabilirea cadrului institutional pentru coordonarea, implementarea si gestionarea instrumentelor structurale (MO nr. 346/20.04.2004) HG nr. 1179/2004 pentru modificarea si completarea HG nr. 497/2004 privind stabilirea cadrului institutional pentru coordonarea, implementarea si gestionarea instrumentelor structurale (MO nr. 690/30.07.2004) Legea nr. 315 privind dezvoltarea regionala in Romania ( MO nr. 577 / 29.06.2004) Legea serviciilor publice municipale Legea privind finantele publice locale

Pentru a putea participa la realizarea obiectivelor cuprinse in Programul National si Regional de dezvoltare, Primaria Comunei Ciorteti isi va desfasura activitatea in urmatoarele directii: 1. Dezvoltarea infrastructurii de baza. 2. Protectia mediului. 3. Intarirea coeziunii sociale si reducerea saraciei. 4. Regenerarea rurala. Conditii de implementare a strategiei: acordul si sustinerea planului de catre cetateni; sustinerea din partea sectorului privat a strategiei dezvoltarii economice a serviciilor; informarea permanenta a cetatenilor privind progresul implementarii planului.

Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteti pentru perioada 2008 2013

II.PREZENTAREA GENERALA A COMUNEI CIORTETI

1. Localizare Comuna Ciorteti se afla situata in partea de S E a judetului Iasi, pe DN 24 Iasi Vaslui, la 35 km fata de municipiul Iasi si 30 km fata de municipiul Husi Vaslui. Ciortesti este centru de comun, este asezat la limita sudic a judetului, ctiva kilometri la est de prul Vaslui. Este o asezare veche rzseasc, atestat documentar din anul 1523. n iunie 1605 este emis act din Ciortesti. La circa 500 m E S -E de sat, n pdurea Crasna, pe locul numit Prisaca, s-au gsit piese de silex apartinnd paleoliticului superior. La Podu Turcului , la circa 2 km N de sat a fost identificat o bogat statiune cu resturi de locuire, ndeosebi ceramic, apartinnd culturilor: Noua, Hallstatt, La Tne si Rducneni. Coropceni este situat la aproximativ 4 km la nord de centrul comunei, atestat documentar n anul 1639. ns la 30.V.1598 Ieremia Movil ntreste o parte din satul Coropceni, cu uric de la Alexandru cel Bun. Aici se afl Biserica Tierea Capului Sf. Ioan Boteztorul si Adormirea Maicii Domnului din anul 1809. Deleni este situat n promixitatea vestic a centrului communal, pe valea prului Bahna, atestat documentar n anul 1864 cnd satul s-a format din ctunele Deleni Deal si Deleni Vale. Rotria este situat pe cursul superior al vii Crasna, la 3 km nord-est de centrul comunei, fiind o asezare nou a crei nfiintare este atestat n anul 1921. Serbesti este situat la sud de centrul comunal, la aproximativ 14 km pe sosea, fiind plasat ntre dealuri pe valea prului cu acelasi nume, dateaz ca asezare din anul 1423.

. 2. Cadrul natural si calitatea factorilor de mediu 2.1 Cadrul natural Comuna Ciorteti, pe teritoriul creia se situeaz lucrrile care fac obiectul documentaiei de fa, este amplasat n partea de nord-est a rii, la limita sud-estic a judeului Iai. Comuna are n componen satele Ciorteti, Coropceni, Deleni, Rotaria i erbeti. Din punct de vedere geografic, comuna Ciorteti este situat ntre zona colinar, pe valea Prului erbeti i limita sudic a judeului Iai, la civa kilometri est de Prul Vaslui. 9

Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteti pentru perioada 2008 2013

2.2. Clima Teritoriul comunei Ciorteti prezinta o clim temperat continental cu temperaturi medii anuale ntre 9,20 C i 9,60 C i cu precipitaii anuale medii ce oscileaza ntre 517 mm i 530 mm. Vanturile se caracterizeaza prin fluctuatii mari de directie si viteza, fiind determinate de circulatia generala a maselor de aer cat si de orientarea reliefului. Cele mai mari frecvente medii anuale le au vanturile dinspre nord vest (29%) si sud-est (9%). Cele mai mici frecvente le au vanturile dinspre nordest (2%). Viteza vanturilor are valori medii de 4.6 m/s pe directia dominanta nord vest. 2.3. Apa Apa de suprafa. Reeaua hidrografic este format din praiele Ciorteti, Crasna, rul Vaslui i afluenii lor sub form de torente, caracterizate prin regim de curgere torenial, fapt ce face ca la un regim bogat n precipitaii, pe vile praielor s se produc viituri, care dau natere implicit la eroziuni de maluri, prabuiri de taluz si inundaii, ceea ce impune necesitatea consolidrii i ameliorrii malurilor, ct i regularizrii albiilor. Apa de adncime. Pe podul teraselor, apa subteran este canotat la baza complexului nisipos, la peste 14 -16 cm adncime. Pe versani circul dezordonat cu descrcare prin capul de strat grandular, fiind prezent la adncimi diferite, cuprinse ntre 4 -8 m. n perioadele bogate in precipitatii, sub cornie, in prima treime a versanilor, n unele zone apare la zi sub form de izvoare de coast.

2.4. Solul Din punct de vedere geomorfologic, comuna Ciorteti se incadreaza in regiunea Cmpia Moldovei, subregiunea Podiul Central Moldovenesc, unitatea Podiul Vasluiului. Geologic, zonele sunt caracterizate de prezena formaiunilor de vrst sarmaian i cuaternar. Sarmaianul - fundamentul zonei, este reprezentat de argila mrnoas bazal vnt cenuie, prezent la adncimi de 14 -16 m la baza versanilor. Cuaternarul acoper sarmaianul i este reprezentat prin : 1. - pe platouri i la partea superioar a versanilor : - soluri vegetale si umpluturi de pamnt n grosimi de 0,60-1,00 m ; - prafuri argilo-nisipoase loessoide n grosime de 6-8 m ; - un complex granulat format din nisip fin, mijlociu, cochilifer n baz cu pietri, n grosimi de 5-6cm ; - argile stratificate lamelar cu pungi si filme de nisip 6-8 m. 2. - pe versani zona medie a acestora : 10

Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteti pentru perioada 2008 2013

- umpluturi i soluri vegetale n grosimi de 0,80 1,00 m ; - un deluviu de pant, format din argile prfoase sau prafuri argilo -nisipoase-loessoide, n grosimi de 2-4 m, care spre baz se lamineaz pn la dispariie, trecnd n argile prfoase deluviale ; - un complex nisipos saturat, care se lamineaz pn la dispariie spre baza versanilor, n grosimi de 1,50 -2,00 m ; - argil stratificat lamelar, cu pungi si filme de nisip, n grosimi de 8-9 m ; 3. - la baza versanilor : - stratificaia n aceast zon este format din deluvii n general, n care predomin n suprafaa un complex argilos prfos, alctuit din argile prfoase remaniate, prafuri argilos nisipoase, nisipuri prfoase sau argile. 2.5. Resurse Culturile ce se pot amplasa cu bune rezultate pe aceste terenuri sunt: porumb graul, sfecla de zahar, floarea soarelui, pomi fructiferi i, pe suprafete mai mici, via de vie. Producia animal poate crete n special la bovine i ovine. Comuna poate livra pe pia cereale, struguri i lapte. . 3. Repere istorice Eforturile comunei pentru dezvoltarea si modernizarea tuturor sectoarelor de activitate se rasfrange si in domeniul punerii in valoare a mostenirii istorice, a culturii si traditiilor poporului roman . In satul Ciortesti se afla Monumentul Eroilor cazuti in lupta impotriva fascismului pentru libertatea si independenta patriei, - o marturie ca istoria si-a pus amprenta si peste aceste locuri. Fiecare sat din componenta comunei are cate o biserica, astfel: - in satul Coropceni Biserica Adormirea Maicii Domnului - in satul Ciortesti Biserica Taierea Capului Sf. Ioan Botezatorul - in satul Deleni Biserica Sf. Ilie - in satul Serbesti Biserica Adormirea Maicii Domnului Schitul de acum 200 de ani a fost mutat in satul Rotaria si construit din materialul respectiv, fiind o marturie a credintei de nestramutat a oamenilor locului, a preocuparii pentru pastrarea culturii si istoriei locului. Pe drumul national DN 24 la kilometrul 50 se afla Popasul Florilor. Traditiile folclorice ale zonei sant pastrate si preluate generatie de generatie, caminul cultural, reprezentand centrul de istorie, cultura si preluare a stafetei de catre cei tineri a stravechilor obiceiuri romanesti. In zona Ciorteti exista o veche preocupare pentru indeletniciri agricole, specifice zonei, respectiv pentru cultura porumbului, produselor cerealiere, paioase si pentru cresterea animalelor. 11

Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteti pentru perioada 2008 2013

III.ANALIZA SITUATIEI CURENTE


Evaluarea si examinarea comunei Ciorteti se va face pe 6 domenii prioritare care sunt cuprinse in prioritatile operationale ale Planului National de Dezvoltare 2007-2013 care reprezinta documentul de planificare strategica si programare financiara multianuala, aprobat de Guvern si elaborat intr-un larg parteneriat, care va orienta dezvoltarea socio-economica a Romaniei in conformitate cu Politica de Coeziune a Uniunii Europene (sursa: sinteza PND 2007 -2013). Pentru o analiza mai detaliata a celor 6 domenii s-a impartit fiecare in categorii, dupa cum urmeaza: DOMENII 1.Agricultura, silvicultura si dezvoltare rurala CATEGORII Agricultura Productia vegetala Pomicultura Viticultura Zootehnia Silvicultura Piscicultura Infrastructura de transport Infrastructura de utilitati Sanatate Mediu Comert Servicii Mediu de afaceri Turism Invatamant Cultura Populatia Servicii Sociale

2. Infrastructura si Mediu

3. Economic

4. Turism 5. Educatie si cultura 6. Resurse Umane

12

Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteti pentru perioada 2008 2013

1.Agricultura, silvicultura si dezvoltare rurala 1.1. Agricultura Fondul funciar agricol al comunei constituie o resursa naturala importanta pentru preocuparile productive ale populatiei locale. Situatia fondului funciar la 31 decembrie 2007 comuna Ciorteti SUPRAFATA HA 6415

FONDUL FUNCIAR Suprafata administrativa - din care: Terenuri agricole din care: Arabile Pasuni Fanete Vii Livezi Terenuri neagricole din care: Paduri Ape Drumuri Constructii Neproductiv

4625 3020 1112 283 46 6 1784 1484 39 104 118 39

13

Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteti pentru perioada 2008 2013

1.2. Productia vegetala Culturile de grau si secara au cunoscut in ultimii ani un regres accelerat. Au avut loc reduceri semnificative atat in suprafetele cultivate cat si in cantitatile obtinute. Structura culturilor de camp este dezechilibrata, porumbul detinand o pondere mare in productia vegetala a comunei Ciorteti fata de celelalte culturi. Pe langa porumb mai predomina paioasele si produsele cerealiere In aceste conditii este imposibila realizarea unei rotatii a culturilor corespunzatoare. 1.3. Pomicultura In ceea ce priveste pomicultura, comuna Ciorteti este favorizata de amplasarea in zona deluroasa, principalele specii pomicole fiind nucul, prunul si visinul. Acest sector se poate dezvolta prin modernizarea tehnologiilor de cultivare si recoltare, dar si prin amplasarea unor centre de colectare, prelucrare si valorificare a acestor produse. 1.4. Viticultura Din punct de vedere viticol, comuna nu ocupa un loc important in acest sector, datorita improprietaririi care a avut loc dupa 1990.Totusi, comuna are 46 ha teren ocupat cu vie nobila, iar aproape fiecare gospodarie detine cam cate 10 ari vie hibrida. 1.5. Zootehnia O contributie importanta la dezvoltarea zootehniei in comuna Ciorteti o are suprafata mare de pasune existenta, 1112 ha. Efectivul de animale pe categorii din comuna Ciorteti se prezinta astfel: Nr. Crt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

CATEGORIA Pasari Bovine Caprine Ovine Porcine Cabaline Familii de albine Iepuri

NUMARUL DE CAPETE 32000 460 230 3200 1600 320 480 460 14

Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteti pentru perioada 2008 2013

Distributia acestora este prezentata in graficul de mai jos:

EFECTIVUL DE ANIMALE 31.12.2007


35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0

pasari caprine ovine porcine cabaline albine iepuri

1.6. Silvicultura Suprafata cu paduri si alte terenuri cu vegetatie forestiera a comunei Ciorteti este de 1484 ha. Prin aplicarea legii 18/1991 o parte din terenul forestier a intrat in posesia persoanelor fizice. Padurea este administrata de Ocolul Silvic

1.7. Piscicultura In ceea ce priveste piscicultura, in comuna Ciorteti se un lac de 80 ha care se afla in proprietatea SC PESTISORUL AURIU SRL.

15

Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteti pentru perioada 2008 2013

2. Infrastructura si Mediu 2.1. Infrastructura de transport Legaturile comunei Ciorteti cu teritoriile invecinate se intretin printr-un sistem rutier compus din: DN 24 care strabate comuna de la nord la sud; DJ 244 D care face lagatura Ciortesti Dolhesti DN 24; In comuna exista mijloace de transport cu orar bine stabilit pentru satele Ciortesti, Serbesti, Deleni, Coropceni, prin care se faciliteaza relatiile directe cu municipiul Iasi. Comuna Ciorteti se afla la o distanta de 30 km fata de orasul Iasi si 35 km fata de orasul Vaslui. Comuna beneficiaza de drumuri asfaltate in proportie de 25%, modernizarea drumurilor comunale facand parte din proiectele prioritare ale comunei Ciorteti in perioada 2008-2013.

2.2. Infrastructura de utilitati Toate localitatile comunei Ciorteti sunt alimentate cu energie electrica. Alimentarea cu energie electrica etse asigurata din reteaua de medie tensiune de 20 KV EON In prezent distributia energiei electrice in comuna este realizata din PTA-uri 20/0.4 KV prin intermediul retelelor de LEA 20 KV. Pe ansamblul comunei rezulta un grad de electrificare de 95%. Iluminatul public se realizeaza prin lampi de iluminat cu vapori de mercur, montati pe stalpi din beton. Alimentarea cu apa a consumatorilor din localitatea Ciorteti se realizeaza: Partial, din surse subterane, captate in sistem local: fantani de tip rural, puturi; Partial, prin intermediul unor sisteme centralizate de alimentare cu apa si anume: - sistemul de alimentare centralizata cu apa, astfel: In satulCiortesti- 28 de familii In satul Coropceni peste 100 de familii Reteaua de alimentare cu apa potabila acopera 7,29% din necesaul comunei. Localitatile nu dispun de sisteme centralizate de canalizare a apelor uzate sau meteorice. In prezent, in comuna Ciorteti nu exista un sistem de alimentare cu gaze combustibile, care sa deserveasca locuitorii comunei. Locuintele si dotarile social culturale existente pe teritoriul comunei Ciorteti, utilizeaza pentru incalzire, in marea lor majoritate, sobe cu combustibil solid sau cu lemne. 16

Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteti pentru perioada 2008 2013

Serviciile de telefonie fixa sunt asigurate in proportie de 30%. Comuna se afla in zona de acoperire a retelelor de telefonie mobila (20%)- ZAPP si (30%)- ROMTELECOM. Televiziunea prin cablu acopera 10% din necesarul comunei. S-au instalat antene digitale si s-a renuntat la cablu deoarece calitatea serviciilor oferite era nesatisfacatoare. Serviciul de internet este asigurat in proportie de 10%.

2.3. Sanatate In comuna Ciorteti asistenta medicala este aigurata de Dispensarul comunal Ciorteti. Serviciile medicale sant asigurate si de 3 medici de familie. Reteaua sanitara este deservita de un numar insuficient de medici si cadre cu pregatire medie, revenind un numar mult prea mare de locuitori la un medic. Serviciile sanitar veterinare sunt asigurate prin Dispensarul sanitar veterinar comunal.

2.4. Mediu La nivelul comunei Ciorteti nu exista probleme deosebite legate de poluarea mediului inconjurator al comunei. 3. Economic Comuna are profil agricol, viti-pomicol si valente silvice, cu resurse naturale generoase, cu potential uman excedentar. Perspectivele de dezvoltare sunt deosebite, spre centrul rural modern viti-pomicol, cu valente agroturistice. 3.1. Comert si servicii Zona comerciala este reprezentata de comertul cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun. In comuna se afla mestesugari specializati in diverse meserii, ce desfasoara activitati de morarit, presare ulei,prelucrare var si materiale de constructii, textile, reparatii motostivuitoare si utilaje, etc. 3.2. Mediu de afaceri La sfarsitul anului 2007, in comuna Ciorteti erau inregistrate 16 de societati comerciale private de tip SRL, 19 asociatii familiale si persoane fizice care desfasoara activitati cu profil comecial. 17

Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteti pentru perioada 2008 2013

Distribuirea intreprinzatorilor pe sate: In satul Ciortesti functioneaza 12 societati comerciale si asociatii familiale cu urmatoarea structura:10 cu activitati de comert, 1 - cu activitate de morarit si presare ulei si 1 cu profil piscicol In satul Deleni functioneza un SRL si 2 asociatii familiale , toate cu activitati de comert In satul Serbesti desfasoara activitati de comert un SRL, 3 asociatii familiale si 2 persoane fizice In satul Coropceni functioneaza un SRL si 4 asociatii familiale In satul Rotaria functioneaza 7 societati comerciale si 2 asociatii familiale, din care: 2 cu profil de comert, 1 prelucrare var si materiale de constructii, 3 productie si comert textile, 2 reparatii motostivuitoare si utilaje si un centru pentru cresterea porcilor La granita cu judetul Vaslui comuna dispune si de o statie PECO. In comuna exista si mici fermieri care se ocupa de cultivarea terenului agricol, precum si crescatori de ovine. 4. Turism In comuna Ciorteti exista puncte de atractie, care ar putea aduce venituri atat locuitorilor interesati care doresc sa investeasca in acest domeniu, cat si administratiei locale care ar beneficia de pe urma turismului prin contributiile noilor intreprinzatori la bugetul local. La nivelul comunei Ciorteti se poate dezvolta: turismul cultural, turismul stiintific, turismul de afaceri, turismul ecleziastic, turismul de recreere, de odihna, turismul sportiv, turismul viticol, agroturismul. La acestea se adauga si posibilitatile de pescuit sportiv oferit de lacul din comuna. 5. Educatie si cultura 5.1. Invatamant In cadrul comunei Ciorteti procesul de invatamant se desfasoara in cadrul a cinci scoli si o gradinita. Scolile se afla situate in satele: Ciorteti, Coropceni, Rotaria, Serbesti si Deleni, dar exista corpuri de cladire pentru scoli, astfel: in satul Ciortesti 3, in satul Coropceni 3, in satele Deleni, Serbesti si Rotaria cate un corp. Gradinita este localizata in satul Ciorteti.

18

Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteti pentru perioada 2008 2013

5.2. Cultura Comuna dispune de un camin cultural comunal in localitatea Ciorteti, de o biblioteca comunala si de biblioteci scolare. Spiritualitatea crestin ortodoxa este reprezentata prin existenta a trei Biserici ortodoxe si un schit in satul Rotaria care dateaza de acum 200 de ani. Comuna Ciorteti detine valori de patrimoniu. Monumente istorice: Monumentul Eroilor cazuti in lupta impotriva fascismului pentru libertatea si independenta patriei situat in satul Ciortesti; Biserica Adormirea Maicii Domnului, sat Coropceni si sat Serbesti; Biserica Sfintii Arhangheli Mihail si Gavril, sat Ciorteti, 1561-1562. Biserica Sf. Ilie, sat Deleni Alte institutii importante din comuna Ciorteti: Primaria Politia Oficiul postal Evenimente locale Ziua comunei Ciorteti se sarbatoreste de in data de 29 august. Hramul satului Coropceni in data de 15 august Hramul satului Deleni in data de 20 iulie Hramul satului Serbesti in data de 15 august Hramul satului Rotaria in data de 08 noiembrie 6. Resurse Umane 6.1. Populatia In anul 2007, structura populatiei din comuna Ciorteti se prezinta astfel:

Structura populatiei Populatie activa (apta de munca) Populatie inactiva (inapta de munca) 19

Total populatie

Copii (prescolari, scolari)

Pensionari

Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteti pentru perioada 2008 2013

Structura populatiei

4319

545

1900

1400

474

Structura populatiei pe sate la nivelul comunei Ciorteti 2007 Nr. crt 1 2 3 4 5 7

Denumire sat Ciortesti Coropceni Deleni Rotaria Serbesti TOTAL

Numarul locuitorilor 1416 1442 450 351 660 4319

Structura populatiei pe sexe la nivelul comunei Ciorteti Nr. crt 1 2 3

An/Sex Masculin Feminin TOTAL

2002 2650 1768 4418

2003 2648 1766 4414

2004 2652 1768 4420

Structura socio-economica a populatiei comunei Ciorteti In anul 2007 lucrau in comuna 250 salariati din care: 10 in agricultura, 150 in constructii, 41 in comert, 11 in transport, depozitare, posta comunicatii, 20 in administratia publica, unul in activitati financiar-bancare, 20 in invatamant si 8 in sanatate si asistenta sociala. Majoritatea locuitorilor comunei Ciorteti sunt de nationalitate romana. Religia dominanta este crestin-ortodoxa. 20

Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteti pentru perioada 2008 2013

6.2. Servicii Sociale Asistenta sociala Serviciul de asistenta sociala este organizat in cadrul primariei ca serviciu distinct. Viata asociativa In comuna Ciorteti isi desfasoara activitatea: un centru de consilierea persoanelor cu probleme care functioneaza pe langa primarie.

21

Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteti pentru perioada 2008 2013

IV.ANALIZA SWOT

Analiza SWOT este o metodologie de analiza a unui proiect. Numele este descriptiv: Strengths (puncte tari), Weaknesses (puncte slabe), Opportunities (oportunitati), Threats (riscuri). Pentru a avea certitudine ca politicile si programele existente corespund necesitatilor de dezvoltare a comunei Ciorteti, in cadrul limitarilor impunse de resursele locale disponibile si pentru accesarea fondurilor prin care UE sustine politica de dezvoltare regionala s-a impus elaborarea strategiei de dezvoltare locala pentru perioada 2007-2013. Punctele forte si cele slabe sunt legate de comuna si de strategiile acesteia, si de modul cum se compara cu concurenta. Oportunitatile si amenintarile vin dinspre mediul de piata si din directia concurentei; de regula sunt factori asupra carora zona in general nu are nici un control. Analiza SWOT ia n considerare organizarea asezarii, performantele acesteia, produsele cheie si pietele strategice. Analiza SWOT permite concentrarea atentiei asupra zonelor cheie si realizarea de prezumtii (presupuneri) n zonele asupra carora exista cunostinte mai putin detaliate. n urma acestei analize se poate decide daca zona si poate ndeplini planul, si n ce conditii. Unele "oportunitati" si "amenintari" vor aparea din "punctele tari" si "punctele slabe" ale comunei. Amenintarile pot fi concrete sau potentiale.

22

Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteti pentru perioada 2008 2013

Intrebari cheie care indruma analiza strategica:

CE PUTEM FACE? (Punctele forte si punctele slabe)

CE AM PUTEA FACE (Oportunitati si amenintari)

STRATEGIE
CE VREM SA FACEM? (Valorile comunei si locuitorilor ei)
CE SE ASTEAPTA CEILALTI SA FACEM? (Dorintele locuitorilor comunei)

Rafinare ulterioara CE RESURSE SI POTENTIAL VREM SA DEZVOLTAM? CE OPORTUNITATI PUTEM FRUCTIFICA?

STRATEGIE
CE TREBUIE SA NE PREOCUPE?
CUM PUTEM IMPLINI ASTEPTAR ILE

LOCITORILOR COMUNEI?

In urma analizei SWOT s-au identificat trei principii prioritare care trebuie sa stea la baza elaborarii strategiei in vederea dezvoltarii durabile, si anume:

COMUNA CIORTETI

1.Dezvoltare economica

2. Dezvoltare infrastructura

3.Cresterea atractivitatii

Creare locuri de munca

Competitivitate

Cultural

Confort social Programe de formare profesionala Agrement

23

Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteti pentru perioada 2008 2013

1. Viata economica a comunei Ciorteti, trebuie revigorata si dezvoltata in toate domeniile sale: agricultura, zootehnie, industrie, comert si silvicultura. Consilul Local va trebui sa investeasca pentru reanimarea vietii economice a comunei, trebuie sa fie prioritatea numarul unu, deoarece produce cele mai mari efecte benefice. 2. Infrastructura necesita imbunatatiri continuu, de aceea investitiile trebuie facute dupa anumite criterii economice astfel incat sa produca cele mai mari efecte: - siguranta si securitatea locuitorilor comunei impotriva calamitatilor; - raportul valoarea investitie/ efecte economico-financiare produse; - raportul valoare investitie/numarul beneficiarilor. 3. Conex factorului economic un alt punct important pentru cresterea atractivitatii comunei il constituie facilitatile culturale si de agrement pe care le ofera sau pe care ar putea sa le ofere Ciorteti, astfel incat confortul social al locuitorilor sa fie imbunatatit. Complementar acest lucru va creste si atractivitatea turistica a comunei.

24

Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteti pentru perioada 2008 2013

1. AGRICULTURA, SILVICULTURA SI DEZVOLTARE RURALA

1. Existenta conditiilor si traditiei pentru dezvoltarea activitatii zootehnice in comuna, animale crescute in gospodarii; 2. Existenta conditiilor dezvoltarii pomiculturii (ciresi si visini) si in special a vitei de vie; 3. Suprafata de teren arabil in suprafata totala de 3.020 ha, din care anul PUNCTE TARI trecut s-a cultivat cu: grau, porumb, floarea soarelui; 4. Populatia comunei detine: 32.000 de pasari, 460 capete de bovine, 230 capete caprine, 3.200 capete de ovine, 1600 capete de porcine, 320

cabaline, 480 familii de albine si iepuri -460 buc; 5. Existenta fortei de munca 1.900 de persoane in mare parte calificata in agricultura; 6. Suprafata teritorial administrativa a comunei Ciorteti este impartita in: teren arabil 3.020 ha, pasune 1.112 ha, padure 1.484 ha, vii 283 ha, livezi 46 ha, luciu de apa 39 ha, fanete 164 ha, drumuri 104 ha, constructii 118 ha si teren neproductiv 39 ha.

25

Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteti pentru perioada 2008 2013

1. Dotarea tehnica slaba a tuturor sectoarelor din zootehnie si agricultura; 2. Lipsa resurselor materiale care sa faciliteze angajarea specialistilor in agricultura in domeniul rural in stadiul actual (slaba eficienta economica a exploatarilor agricole nu permite angajarea in totalitate a specialistilor existenti); PUNCTE SLABE 3. Promovarea insuficienta a zonei rurale si a produselor specifice; 4. Diversificarea slaba a activitatilor economice in zona rurala; 5. Lipsa echipamentelor de irigatii; 6. Deficitul fondurilor financiare pentru modernizarea si popularea

infrastructurii zootehnice; 7. Accesul redus la informatii si servicii de consultanta datorita numarului mic de posturi alocate pentru aceste tipuri de servicii; 8. Insuficienta activitatilor si serviciilor generatoare de venituri specifice zonei rurale.

26

Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteti pentru perioada 2008 2013

1. Infiintarea de complexuri agro-zootehnice pentru cresterea ovinelor, avand in vedere intinderea mare de pasune de care dispune comuna; 2. Infiintarea de puncte de prelucrare a materiilor prime din zootehnie; 3. Infiintare de livezi pentru cultivarea cireselor, visinelor si a vitei de vie; 4. Infiintarea de puncte de prelucrare a fuctelor si vitei de vie; 5. Existenta cadrului legislativ pentru infiintarea si dezvoltarea

exploatatiilor agricole si puncte de colectare cereale; OPORTUNITATI 6. Existenta Planului National Strategic pentru Dezvoltare Rurala; 7. Aprobarea Programului National Cadru de Restructurare si

Modernizare a unor unitati de profil zootehnic si din industria alimentara; 8. Sprijinul oferit de Oficiul Judetean pentru Consultanta Agricola din judetul Iasi cu privire la accesarea fondurilor europene. 9. Existenta cadrului legislativ pentru infiintarea si dezvoltarea

exploatariilor agricole; 10. Existenta Planului National Strategic pentru Dezvoltare Rurala; 11. Aprobarea Programului National Cadru de Restructurare si

Modernizare a unor unitati de profil zootehnic si din industria alimentara; 12. Sprijinul oferit de Oficiul Judetean pentru Consultanta Agricola din judetul Iasi cu privirea la accesarea fondurilor europene.

27

Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteti pentru perioada 2008 2013

1. Concurenta importului de produse agroalimentare de pe piata UE; AMENINTARI 2. Cadrul legislativ instabil; 3. Lipsa unui cadru legal pentru protejarea productiei agricole interne; 4. Slaba informare a agricultorilor cu privire la normele europene; 5. Cunostinte insuficiente legate de elaborarea si administrarea proiectelor finantate din Fondurile Structurale FEADR.

2. INFRASTRUCTURA SI MEDIU

1. Existenta unei retele de electricitate in comuna Ciorteti, in procent de 95%; 2. Reteau de telefonie fixa (30%) si mobila (20%) in comuna; 3. Accesul la internet si cablu TV este in proportie de 10% s-a trecut pe antene digitale; PUNCTE TARI 4. Utilizarea redusa a pesticidelor si ingrasamintelor; 5. Existenta a unui dispensar uman ; 6. In comuna mai exista si o farmacie care functioneaza in cadrul dispensarului uman; De asemenea este in curs de infiintare o noua farmacie, care se va construi cu contributie privata. 7. Gara si calea ferata industriala la 30 km si aeroport la 37 km in Iasi; 8. Cai de acces: DN 24 care strabate comuna de la nord la sud; DJ 244 D care face lagatura Ciortesti Dolhesti DN 24; 9. Benzinarie la granita cu judetul Vaslui .

28

Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteti pentru perioada 2008 2013

1. Inexistenta sistemului de canalizare - se realizeaza prin fose septice; 2. Accesul la reteaua de apa potabila este in procent de 35%; 3. Drumuri asfaltate in comuna in procent de 35%; 4. Dotarea necorespunzatoare cu echipamente; 5. Slaba diversificare a societatilor in domeniile industriei usoare si alimentatiei; PUNCTE SLABE 6. Inexistenta canalizarii, a unei statii de epurare si tratare a apelor uzate; 7. Infrastructura de transport slab dezvoltata; 8. Interesul scazut al agentilor economici in protectia mediului inconjurator; 9. Neefectuarea de lucrari de stabilizare in zonele ce prezinta pericole de alunecari de teren; 10. Educatia ecologica este superficiala; 11. Colectarea neselectionata a deseurilor, in vederea reciclarii, refolosirii, recuperarii sau valorificarii lor; 12. Insuficienta preocupare a agentilor economici in recuperarea si refolosirea ambalajelor.

29

Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteti pentru perioada 2008 2013

1. Asfaltarea si modernizarea drumurilor comunale; 2. Extinderea si modernizarea retelei de alimentare cu apa potabila; OPORTUNITATI 3. Realizarea retelei de canalizare; 4. Extinderea retelei de alimentare cu gaz metan in comuna; 5. Infiintarea serviciului de salubrizare in comuna; 6. Demolarea si reconstruirea sediului primariei; 7. Lucrari de extindere a retelei de iluminat public; 8. Infiintare statie de epurare in comuna Ciorteti.

1. Lipsa resurselor financiare pentru finantarea si co-finantarea proiectelor finantate prin Fonduri Structurale; AMENINTARI 2. Lipsa informatiilor legate de normele europene de mediu in randul micilor intreprinzatori; 3. Cunostinte insuficiente legate de elaborarea si administrarea proiectelor finantate din Fondurile Structurale pentru proiecte de infrastructura si mediu; 4. Mentalitatea de indiferenta fata de protectia mediului.

30

Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteti pentru perioada 2008 2013

3. ECONOMIC

1. Potential existent pentru obtinerea de produse ecologice si in special a cireselor si visinelor si a vitei de vie; 2. Traditii locale in cresterea animalelor; PUNCTE TARI 3. Existenta unei comunitati de afaceri locale, in faza incipienta, reprezentata prin cateva societati comerciale comert, morarit, productie si comercializare textile, reparatii utilaje, cresterea animalelor; 4. Starea buna si foarte buna a spatiilor disponibile ce pot fi utilizate pentru a demara activitati antreprenoriale in zona ; 5. Existenta resurselor pentru sustinerea serviciului centrului de consultanta in comuna.

1. Infrastructura neadecvata, lipsa accesului la reteaua de gaze naturale, canalizarii, stare improprie a unora din drumurile comunale; 2. Accesul redus la reteaua de alimentare cu apa potabila; 3. Inexistenta intreprinderilor in domeniile industriei usoare si alimentare; 4. Ponderea ineexistenta a investitiilor straine; PUNCTE SLABE 5. Lipsa resurselor financiare la nivel local insuficiente pentru sprijinirea si/sau promovarea unor investitii; 6. Lipsa unui sistem de sprijin pentru implementare notiunilor de marketing; 7. Slaba implementare a sistemului de asigurare a calitatii productiei si produselor; 8. Slaba preocupare pentru introducerea noilor tehnologii si pentru activitatea de cercetare-dezvoltare; 9. Slaba informare, cu privire la normele europene.

31

Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteti pentru perioada 2008 2013

1. Existenta resurselor locale, putin sau necorespunzator valorificate in prezent, reprezentate prin suprafete importante de teren arabil, paduri, pasuni si cladiri; 2. Programe guvernamentale pentru srijinirea initiativelor locale, in special in domeniul dezvoltarii agriculturii (infiintarea de livezi cu soiurile

predominante din zona), zootehniei si a infrastructurii aferente; 3. Reconversia unor capacitati economice aflate in conservare in capacitati cu profil nou de fabricatie; 4. Reconversia unor capacitati, in special agricole, spre arii de productivitate OPORTUNITATI adaptate conditiilor locale; 5. Cresterea asistentei financiare din partea Uniunii Europene pentru IMM-uri, prin Fondurile Structurale; 6. Diversificarea programelor nationale de sprijin pentru IMM, acordarea de granturi; 7. Posibilitatea accesarii creditelor cu dobanda subventionata pentru crearea de noi locuri de munca in mediul rural; 8. Existenta programelor guvernamentale de sustinere a sectorului IMM; 9. Disponibilitatea de a incheia relatii de parteneriat a autoritatilor locale, cu investitori locali sau straini; 10. Prezenta in zona, activitatea si deschiderea la incheierea de parteneriate a unor organizatii neguvernamentale care au capacitatea sa atraga fonduri extrabugetare.

32

Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteti pentru perioada 2008 2013

1. Instabilitatea legislativa; 2. Interes redus al investitorilor pentru demararea de afaceri in comuna, datorita infrastructurii fizice si sociale neadecvate, raportat la potentialul comunei; 3. Lipsa de receptivitate si flexibilitate a populatiei locale la cerintele pietei AMENINTARI care determina decalaje economice mari, greu de recuperat; 4. Oferte de creditare greu accesibile (garantii mari); 5. Rata ridicata a dobanzii la credite; 6. Nivelul scazut al taxelor si impozitelor locale; 7. Reducerea ponderii populatiei active si imbatranirea acesteia; 8. Scaderea continua a productiei prin scaderea productivitatii muncii; 9. Cresterea ponderii muncii la negru, cu efecte negative asupra pietei muncii, economiei locale si asistentei sociale in perspectiva.

33

Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteti pentru perioada 2008 2013

4. TURISM 1. Pe locul numit Prisaca, s-au gsit piese de silex apartinnd paleoliticului superior. La Podu Turcului, la circa 2 km N de sat a fost identificat o bogat statiune cu resturi de locuire, ndeosebi ceramic, apartinnd culturilor: Noua, Hallstatt, La Tne si Rducneni. 2. Fiecare sat din componenta comunei are cate o biserica, astfel: - in satul Coropceni Biserica Adormirea Maicii Domnului - in satul Ciortesti Biserica Taierea Capului Sf. Ioan Botezatorul - in satul Deleni Biserica Sf. Ilie - in satul Serbesti Biserica Adormirea Maicii Domnului 3. Schitul de acum 200 de ani a fost mutat in satul Rotaria si construit din materialul respectiv, fiind o marturie a credintei de nestramutat a oamenilor locului, a preocuparii pentru pastrarea culturii si istoriei locului. . 1. Resurse financiare insuficiente, investitii autohtone si straine insuficiente; 2. Insuficienta locurilor de cazare PUNCTE SLABE 3. Pregatire profesionala de slaba calitate in domeniul serviciilor turistice; 4. Lipsa de preocupare a cetatenilor si autoritatilor locale privind conservarea mediului; 5. Inexistenta unor forme de promovare a comunei pentru cresterea numarului de turisti pe teritoriul acesteia.

PUNCTE TARI

1. Imbunatatirea conditiilor infrastructurii fizice si de utilitati; OPORTUNITATI 2. Incurajarea unor noi forme de turism (de agrement, rural, ecologic); 3. Reabilitarea si punerea in valoare a patrimoniului cultural din comuna; 4. Extinderea retelei de ferme si gospodarii autorizate pentru practicarea agro-turismului; 5. Disponibilitatea unor resurse suplimentare, posibil a fi accesate prin utilizarea programelor de finantare ale Uniunii Europene.

34

Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteti pentru perioada 2008 2013

1. Reactia redusa a mediului local la schimbarile si provocarile zilelor noastre, AMENINTARI conducand la scaderea competitivitatii teritoriului comunei, in favoarea altor teritorii, considerate mai interesante de catre turisti si investitorii in turism; 2. Nepromovarea suficienta a zonei pentru atragerea turistilor; 3. Migrarea turistica catre alte regiuni.

5. EDUCATIE SI CULTURA

1. Existenta in comuna a 5 scoli si o gradinita; PUNCTE TARI 2. Existenta in comuna a unui camin cultural; 3. Comuna mai detine si 5 biserici;

1. Populatia scolarizata in invatamantul primar si invatamantul gimnazial in PUNCTE SLABE scadere datorita scaderii demografice a populatiei; 2. Lipsa unui liceu; 3. Insuficienta cuprinderii scolarilor in invatamantul liceal, in comuna nu exista liceu; 4. Nivelul relativ redus al pregatirii scolare si respectiv profesionale a majoritatii locuitorilor comunei

35

Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteti pentru perioada 2008 2013

1. Reabilitarea scolilor; 2. Crearea de centre pentru: ingrijire, consiliere si sprijin pentru persoane cu dizabilitati, consiliere familiala, pre si post maritala; OPORTUNITATI 3. Infiintare serviciu specializat si asistenta pentru familii si copii aflati in dificultate, serviciu de zi privind supravegherea copiilor prescolari si scolari mici, serviciu de informare si sprijin privind ocuparea unui loc de munca pentru someri si tineri absolventi etc; 4. Infiintarea asociatiei mamelor care isi cresc singure copii; 5. Infiintare adapost pentru persoane victime ale violentei domestice; 6. Realizarea lucrarilor de modernizare a caminului cultural din comuna Ciorteti.

1. Scaderea gradului de instructie scolara a populatiei tinere; AMENINTARI 2. Scaderea natalitatii datorita nesigurantei zilei de maine; 3. Cresterea negativa a sporului migratoriu; 4. Accentuarea procesului de imbatranire a populatiei.

36

Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteti pentru perioada 2008 2013

6. RESURSE UMANE- PIATA MUNCII

1. Populatia comunei Ciorteti in numar de 4319, din care: populatie activa PUNCTE TARI 1900 ; 2. Ospitalitatea recunoscuta a locuitorilor; 3. Populatia comunei calificat in special in agricultura 4. Rata infractionalitatii extrem de redusa.

1. Imbatranirea populatiei (spor natural negativ si migrarea tinerilor spre centre urbane) pensionari 1400; PUNCTE SLABE 2. Adaptarea mai lenta a populatiei rurale mature si varstnice la schimbarile si provocarile lumii actuale, in general, si la fenomenul mobilitatii si reconversiei profesionale, in special; 3. Migrarea persoanelor tinere spre mediul urban si strainatate, mai cu seama a celor cu pregatire profesionala inalta; 4. Capacitatea financiara relativ scazuta a locuitorilor zonei.

37

Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteti pentru perioada 2008 2013

1. Posibilitatea accesarii unor programe de finantare guvernamentale pentru reconversie profesionala si crearea de noi locuri de munca pentru someri; 2. Fondurile comunitare puse la dispozitie dupa ianuarie 2007 in domeniul social; OPORTUNITATI 3. Existenta strategiei nationale antisaracie; 4. Existenta unor exemple de succes ale unor localnici cu initiativa; 5. Grad redus de ocupare profesionala, deci potential important al fortei de munca locale, la salarii competitive la nivel regional (fata de polii de crestere); 6. Grad relativ redus de inadaptare sociala a locuitorilor comunei; 7. Implicarea autoritatilor locale in problemele comunitatii.

1. Scaderea numarului persoanelor calificate, prin iesirea acestora din viata activa; AMENINTARI 2. Cresterea somajului in randul tinerilor absolventi; 3. Cresterea ponderii muncii la negru, cu efecte negative asupra pietei muncii, economiei locale si asistentei sociale in perspectiva; 4. Estomparea traditiilor locale, odata cu trecerea timpului.

38

Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteti pentru perioada 2008 2013

V.OBIECTIVELE STRATEGIEI LOCALE DE DEZVOLTARE DURABILA

Strategiile pe termen lung trebuie evaluate cu atentie mai ales cu privire la viitoarele rezultate. Trebuie luat in vedere si faptul ca rezultatul real nu poate fi prevazut deoarece situatiile neprevazute pot si ele sa exercite o influenta importanta asupra lor.

Principiile strategiei de dezvoltare durabila : Durabilitate - conditii mai bune de trai pentru populatia defavorizata precum si un minim de conditii necesare pentru un trai decent, sanatatea si bunastarea tuturor; competitivitate - permite dezvoltarea economiei proprii in context regional, national si chiar international, promovarea unui sector privat productiv si competitiv; sprijin financiar - facilitarea accesului la o varietate de surse financiare pentru a satisface nevoile de investitii si dezvoltare; o buna administrare - reactia eficienta si efectiva la problemele comunitatii prin responsabilizarea autoritatilor locale si parteneriatul cu societatea civila.

Obiectivele strategiei de dezvoltare durabila: 1. sa directioneze comuna spre dezvoltare economica cu scopul de a crea mai multe locuri de munca; 2. sa dezvolte un proces comun de organizare pentru a stabili prioritatile comunitatii, strategia si actiunile sale; 3. sa sprijine autoritatile publice locale in prezentarea strategiilor financiare si de investitii; 4. sa determine eficientizarea managementului.

Strategia de dezvoltare durabila este caracterizata de cel putin sapte trasaturi care se recomanda managerilor de la nivel local responsabili cu acest domeniu. Cele sapte caracteristi ale strategiei sunt: imagine asupra viitorului, creativitate, flexibilitate, activitate, create pentru actiune, orientate spre schimbare, orientate spre castig viabil .

39

Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteti pentru perioada 2008 2013

Strategia de Dezvoltare Locala se adreseaza comunitatii locale, care si-a aratat interesul pentru obiectivele prezentei strategii si pe care le sustinem, asa cum reiese din consultarea prin chestionar a locuitorilor comunei. Principalele obiective ale dezvoltarii durabile ale comunei Ciorteti constau in:
1. 2. 3. 4.

dezvoltarea infrastructurii de baza a comunei; protectia mediului; intarirea coeziunii sociale si reducerea saraciei; regenerare rurala.

Formularea strategiei porneste de la urmatoarele premise: sa imbunatateasca conditiile de viata ale populatiei comunei (locuinte si locuri de munca la standarde europene); sa ridice standardul calitativ al designului comunei, al constructiilor, serviciilor si al imaginii in general; sa ofere oportunitati pentru interventia sectorului privat in operatiunile comunei, fie sub forma investitiilor directe in proiecte izolate, fie sub forma parteneriatelor sau consultarilor permanente intre parteneri; sa permita o anumita flexibilitate de adaptare la inevitabilele schimbari ce au loc in comuna. De aceea, procesul de planificare trebuie sa fie creativ, participativ si anticipativ. Conform premiselor de formulare a strategiei si a perspectivelor de dezvoltare a comunei Ciorteti, conceptul strategic trebuie formulat astfel incat transpunerea sa intr-un plan strategic sa asigure un pachet de actiuni care vor conduce la cresterea economica, cresterea bazei de impozitare, crearea de locuri de munca si imbunatatirea calitatii mediului de viata al comunitatii. Conceptul strategic de dezvoltare se traduce astfel printr-o dezvoltare economica datorata pozitiei geostrategice a comunei, determinata de atragerea de firme/activitati economice/investitii. In acest sens, trebuie urmate doua puncte prioritare: cresterea gradului de atractivitate a comunei (prin imbunatatirea imaginii, a calitatii vietii, prin revitalizare rurala) si facilitati de atragere a firmelor

40

Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteti pentru perioada 2008 2013

private (prin investitii in infrastructura, oferta de terenuri si cladiri, servicii strategice, facilitati fiscale, etc.) Avand in vedere ca o asezare rurala nu este un sistem inchis, iar realizarea celor cinci obiective generale se intemeiaza pe aplicarea unui management care sa conduca la dezvoltare si/sau regenerare rurala, politicile, planificarea strategica rurala, precum si realizarea programelor si proiectelor se vor face cu respectarea urmatoarelor principii: dezvoltarea durabila, astfel incat pe termen lung sa se produca schimbari majore de cultura si atitudine in ceea ce priveste utilizarea resurselor de catre populatie si operatorii de piata; intarirea capacitatii institutionale: prin management eficient, definirea serviciilor publice in raport cu resursele financiare actuale, cu obiectivele dezvoltarii durabile, precum si cu cerintele populatiei; twining municipal (retea/network) in scopul schimbului de informatii intre municipalitati cu privire la utilizarea celor mai bune practici (in managementul urban sau managementul de proiect); realizarea programelor si proiectelor prin parteneriat public-privat; realizarea acelor programe si proiecte pe care sectorul privat nu le poate realiza; integrarea politicilor atat pe orizontala, pentru a se realiza un efect sinergic simultan intre sectoare, cat si pe verticala, avand in vedere corelarea si integrarea politicilor de dezvoltare a comunei cu politicile de dezvoltare ale judetului si ale regiunii din care face parte; managementul resurselor, ce presupune integrarea fluxurilor de resurse energetice, materiale, financiare si umane, precum si integrarea fluxurilor de resurse energetice si materiale intr-un ciclu natural; utilizarea mecanismelor de piata pentru a atinge tinta durabilitatii, respectiv emiterea de reglementari pentru eco-taxe si functionarea utilitatilor publice in sistem de piata, evaluarea investitiilor dupa criterii de mediu, luarea in considerare a problemelor de mediu la intocmirea bugetului local; descentralizarea managementului in sectorul energetic;

41

Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteti pentru perioada 2008 2013

design-ul durabil arhitectonic in temeiul caruia se stabilesc reguli privitoare la materialele de constructii, design-ul unei cladiri, bioclimatul, densitatea cladirilor intr-un areal, orientarea spatiala a cladirilor, structuri verzi" in jurul cladirilor, microclimat, eficienta energetica; realizarea unui program sau proiect fara a afecta cultura unei comunitati, ori pentru a recupera mostenirea culturala a unei comunitati si/sau traditiile intregii comunitati locale; interzicerea multiplicarii serviciilor publice, daca acestea nu servesc unei nevoi locale; fixarea regulilor de utilizare rationala a terenurilor pentru toate proiectele de dezvoltare in baza planului de urbanism general, ca instrument de planificare spatiala; analiza capacitatii tehnice de executie; evaluarea eficientei utilizarii resurselor financiare si umane; evaluarea viabilitatii financiare a unui program sau proiect prin prisma veniturilor fiscale obtinute; identificarea nevoilor comunitatii locale si a prioritatilor acesteia; corespondenta intre lansarea unui program sau proiect si nevoile comunitatii; evaluarea nevoilor comunitatilor sarace si a capacitatii municipalitatii de a asigura accesul acestora la locuinta, locuri de munca si serviciile publice de baza; protectia mediului; realizarea unui program sau proiect in parteneriat cu sectorul privat, ori realizarea unui program sau proiect de catre sectorul privat, pentru a transfera costurile unei investitii, daca exista oportunitatea de a obtine profituri viitoare; asigurarea publicitatii informatiilor cu impact in investitii (informatii topografice, informatii statistice privind economia locala si regionala, regulamentul de urbanism, planul de urbanism general si planurile de urbanism zonal). Principiile de realizare sau de reabilitare a unei zone de locuit potrivit planului de urbanism general, conform Agendei Habitat de la Istanbul-1996, sunt:

planificarea unei intregi zone de locuit va fi integrata astfel incat sa cuprinda cladiri de locuit (individuale sau colective potrivit sistemului de design arhitectonic), cladiri cu destinatie comerciala, parcari, scoli si infrastructura edilitara necesara pentru nevoile zilnice ale rezidentilor; 42

Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteti pentru perioada 2008 2013

zona de locuit va contine o diversitate de cladiri; in situatia in care in zona sunt cladiri istorice (din patrimoniul national cultural), acestea vor fi reabilitate (fatada si interior), fara a afecta proiectul in baza caruia s-a construit. In nici un caz, aceste cladiri nu vor fi transformate sau demolate;

zona de locuit va avea un centru care combina functiunile comerciale, cu cele civice, culturale si de agrement;

zona va contine spatii deschise in forma de scuar, spatii de verdeata sau parcuri; spatiile deschise vor avea un design care sa incurajeze prezenta rezidentilor si pentru a intari relatiile in cadrul comunitatii sau comunitatilor din acea zona functionala;

vor fi proiectate in mod generos spatiile pietonale si de circulatie cu bicicleta. Acestea vor fi exclusive in sait-ul istoric al comunei;

terenurile naturale - forestiere, cu vegetatie florala sau cu luciu de apa vor fi pastrate pe cat posibil sau integrate in parcuri;

comunitatile vor respecta regulile de conservare a resurselor si de reducere a deseurilor;

comunitatile vor utiliza in mod rational resursele de apa; orientarea strazilor si plasamentul cladirilor vor contribui la cresterea eficientei energetice.

OBIECTIVE GENERALE Principalele obiective ale strategiei de dezvoltare locala a comunei Ciorteti sunt: Asigurarea conditilor pentru crearea unor activitati rentabile in zootehnie, agricultura in special cultura cireselor, visinilor si vitei de vie; Protejarea mediului prin conformarea progresiva cu standardele de mediu din Uniunea Europeana pe care Romania va trebui sa le atinga in totalitate; Optimizarea sistemului de sanatate si protectie sociala in comuna; Garantarea accesului neingradit al populatiei si al consumatorilor economici la infrastructura (apa, canalizare, distributie gaze, cai de transport, telefonie); Reabilitarea si modernizarea scolilor conform standardelor europene; 43

Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteti pentru perioada 2008 2013

Luarea de masuri pentru excluderile sociale, a inlaturarii dezechilibrelor sociale si cresterea ratei de ocupare prin creerea de noi oportunitati investitionale.

OBIECTIVE SPECIFICE

1. Agricultura si dezvoltare rurala

Agricultura Dezvoltarea agriculturii prin utilizarea unor tehnici specifice si constituirea unor sisteme pentru adaptabilitatea la conditile climatice; Varietatea activitatilor in domeniile zootehnice si agricole generatoare de venit la bugetul local; Sprijinirea organizarii de asociatii ale producatorilor comunei pentru a beneficia de oportunitatile care decurg din aceasta; Profitabilizarea practicilor agricole pentru a facilita si productivitatea lucrarii aplicate pe terenurilor agricole.

Silvicultura Conservarea si protejarea capitalului silvic al comunei.

2. Infrastructura si Mediu

Conservarea si intretinerea centrelor satelor; Conservarea si intretinerea mediului natural.

Transport Modernizarea drumurilor comunale care presteaza in folosul public nevoile curente ale locuitorilor si activitatilor economice; Corelarea sistemului de transport al persoanelor sau de marfuri. Achizitia de mijloace de transport pentru elevi

44

Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteti pentru perioada 2008 2013

Utilitati Infiintarea, extinderea si modernizarea sistemelor de furnizare a apei potabile si canalizare capabile sa deserveasca tuturor locuitorilor comunei; Reabilitarea si modernizarea retelei de iluminat public; Dotarile lucrarilor de interes public extinse pentru diversificarea serviciilor publice arondate spatiului rural; Restaurarea cladirilor din patrimoniu si punerea in valoare a acestora; Respectarea regulilor de folosire durabila a terenurilor din comuna conform planului de urbanism general, ca instrument de planificare spatiala.

Sanatate Imbunatatirea serviciilor de asistenta medicala; Influentarea in mod sistematizat si organizat a populatiei cu privire la accesarea serviciilor de sanatate la o perioada regulata de timp pentru prevenirea situatiilor de urgenta prin sustinerea si promovarea modului de viata sanatos.

Mediu Prevenirea poluarii si pastrarea calitatii aerului; Informarea populatiei asupra riscurilor cauzate de deversarea apelor uzate in locuri neamenajate, Folosirea echilibrata a resurselor de apa si prevenirea poluarii; Sustinerea si informarea practicilor de agricultura ecologica; Inlaturarea deseurilor de pe cursurile de apa si a domeniului public; Organizarea mecanismelor de colectare selectiva a deseurilor; Infiintare statie de epurare in comuna Ciorteti; Infiintarea serviciului de salubrizare comunala.

45

Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteti pentru perioada 2008 2013

3. Economie

Sprijinirea si promovarea unei industrii diversificate, mobile si capabile sa dea posibilitatea de implinire profesionala si materiala a locuitorilor comunei Ciorteti; Economie productiva de venit la bugetul local; Constituirea unei industrii nepoluante si durabile.

Comert si Servicii Diversificarea de servicii oferite catre cetatenii comunei Ciorteti, prin marirea numarului societatilor comerciale; Promovarea si sustinerea unor tehnici eficiente de marketing pentru atragerea turistilor in comuna.

Mediu de afaceri Protejarea intreprinderilor mici care desfasoara activitati productive si participa la dezvoltarea zonei.

4. Turism

Promovarea produselor turistice cu oferte variate pentru atragerea turistilor; Pregatirea prin programe speciale a practicantilor de agroturism zonali; Sustinerea prin actiuni eficiente de promovare a evenimentelor locale; Promovarea de masuri eficiente de marketing.

5. Educatie si cultura

Invatamant Accesul neingradit de implinire individuala prin educatie; Reabilitarea si modernizarea scolilor din comuna ; Accesul la un sistem educational perfomant, flexibil si adaptat conditiilor din mediul rural; 46

Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteti pentru perioada 2008 2013

Organizarea unei baze materiale capabile sa multumeasca nevoile legate de actul educational; Orientarea si sprijinirea persoanelor tinere in domeniul formarii profesionale; Crearea sanselor pentru reformarea persoanelor adulte.

Cultura Instruirea si transmiterea practicilor traditionale generatiilor viitoare; Accesul transparent la sursele de informare traditionale si moderne; Structura spatiilor destinate activitatilor socio-culturale in concordanta cu necesitatile si mijloacele moderne; Reabilitarea si modernizarea salii de festivitati; Reabilitarea si punerea in valoare a patrimoniului cultural din comuna Ciorteti; Reabilitarea si modernizarea caminului cultural.

6. Resurse Umane

Populatia Organzarea de conditii atractive pentru tineri, atat pentru cei din comuna cat si pentru cei din exteriorul comunei pentru atragerea acestora in comuna; Crearea de facilitati si conditii pentru familile de tineri.

Piata muncii Infiintarea suficienta de locuri de munca in domenii variate de activitate pentru satisfacerea nevoilor de trai; Crearea de posibilitati pentru reconversia profesionala in sectoarele importante de pe piata fortei de munca.

Servicii Sociale Infiintarea centru de zi pentru ingrijire, consiliere si sprijin persoane cu dizabilitati; Infiintare campus de locuinte sociale pentru 10 familii aflate in dificultate; Infiintare serviciu specializat si asistenta pentru familii si copii aflati in dificultate; Posibilitatea crearii : unui centru de ingrijire pentru batrani; 47

Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteti pentru perioada 2008 2013

serviciu de ingrijire la domiciliu pentru persoane cu handicap si persoane singure si varstnice; centru de consiliere familiala pre si post maritala; serviciu de zi privind supravegherea copiilor prescolari si scolari mici; serviciu de informare si sprijin privind ocuparea unui loc de munca pentru someri si tineri absolventi a invatamantului special; asociatia mamelor care isi cresc singure copii; adapost pentru persoane victime ale violentei domestice; serviciu de informare si promovare a drepturilor persoanelor emigrante; serviciul de informare privind migratia si emigratia persoanelor si impactul acestui fenomen in familie si comunitate; serviciul privind informarea si sprijinirea familiilor vulnerabile in vederea prevenirii marginalizarii si excluderii sociale.

48

Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteti pentru perioada 2008 2013

VI.PLANUL LOCAL DE ACTIUNE PENTRU DEZVOLTAREA DURABILA

1. CONSIDERATII GENERALE Planul Local de Actiune este instrument de planificare si implementare, contine un set de elemente pe domenii de activitate ce se aplica intr-un termen determinat in scopul realizarii obiectivelor generale stabilite intr-o strategie. Modul de realizare al Planului Local de Actiune trebuie sa corespunda termenului fixat pentru realizarea Strategiei de Dezvoltare Locala. Planul Local de Actiune este procesul participativ de dezvoltare a unui plan relativ scurt care are la baza resurse disponibile pentru a atinge obiective limitate, de obicei intr-o zona bine stabilita. Stabilirea Planului Local de Actiune se va face pentru intrevale cat mai scurte, astfel incat tintele fixate sa tina cont de situatia macroeconomica atat la nivel national, regional si local cat si de parerile locuitorilor comunei Ciorteti. Planul local de actiune se va revizui la o perioada de 2 ani, dupa recomandarea specialistilor, chiar daca a fost proiectat pe 6 ani, pentru a preveni erorile care pot sa apara in privinta proiectiilor resurselor unui proiect. Planul Local de Actiune pentru implementarea Strategiei Locale de Dezvoltare Durabil a comunei Ciorteti, reprezint un pachet de masuri si proiecte necesare schimbarii comunitatii locale pentru atingerea unor parametrii specifici societatii moderne, astfel ca durabilitatea sa devina punctul forte al acesteia. Dimensiunile dezvoltarii actuale economice, sociale, de mediu si tehnologice au fost analizate in cadrul procesului de analiza-diagnostic din cadrul strategie de dezvoltare, iar tinteleobiective strategice au fost creionate, fixandu-se cateva repere ca referinte pentru dezvoltarile ulterioare. Scopul documentului Planul Local de Actiune, reprezinta prezentarea principalelor masuri si proiecte necesare fazei de planificare si implementare a dezvoltarii durabile, astfel: in procesul de dezvoltare sa poata fi evaluat continuu complexitatea factorilor SEMT (social-economic-mediutehnologic) prin indicatorii de dezvoltare durabil (dimensiuni ale durabilitatii) selectionati ca 49

Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteti pentru perioada 2008 2013

relevanti pentru comuna Ciorteti. Utilitatea unui plan de aciune este data de amploarea si complexitatea actiunilor ce trebuie executate pentru atingerea obiectivelor strategice definite in Strategia de Dezvoltare Durabila a comunei. Pentru a realiza un management unitar sunt necesare 3 faze distincte astfel incat procesele necesare atingerii obiectivelor sa poata fi bine coordonate: 1. Planul de dezvoltare al Planului Local de Actiune (planificare activitatilor); 2. Planul de executare al Planului Local de Actiune (implementarea activitatilor); 3. Planul de monitorizare al Planului Local de Actiune (evaluarea activitatilor). Pentru a asigura o dezvoltare coerenta a comunei, suportul necesar trebuie sa fie asigurat de catre: 1. Administraia Locala (primaria) si Consiliului Local, care trebuie sa -si replanifice dezvoltarea institutionala pentru acordarea unui suport logistic complex necesar Planului Local de Actiune; 2. Comunitatea Locala - cetateni si organizatii, actorii principali ai dezvoltarii locale, prin atitudine si participare activa; 3. Mediul de afaceri - firme si institutii finantatoare, drept suport financiar si logistic (informatii si tehnologii moderne).

2. PRINCIPII SI CONDITII Pentru realizarea Planului Local de Actiune, primaria comunei Ciorteti, ca autoritate publica locala, trebuie sa-si intareasca capacitatea institutionala la toate nivelele de decizie si executie, aceasta presupune atragerea si furnizarea de resurse financiare suficiente si mobilizarea resurselor umane, identificarea celor mai eficiente mecanisme de comunicare, dar si analizarea cadrului administrativ de alocare a responsabilitatilor. Rezolvarea problemelor curente, cat si a celor ce vor apare in viitor depinde in foarte mare masura de gradul de competenta al conducerii administratiei publice locale. Inchegarea capacitatii institutionale este un proces de durata in care administratia publica trebuie sa actioneze pentru schimbarea radicala a atitudinii functionarului public fata de accesul cetatenilor la activitatea administratiei. 50

Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteti pentru perioada 2008 2013

In acest sens o principala preocupare a autoritatii publice locale a fost de armonizare a procedurilor administrative cu cele ale Uniunii Europene. In ceea ce priveste relatia cu cetateanul, autoritatea publica locala a demarat un amplu proces de consultare a opiniei cetetenilor, cu privire la obiectivele strategice din perioada 20072013.

3. OBIECTIVE GENERALE Principalele obiective ale strategiei de dezvoltare locala a comunei Ciorteti sunt: Asigurarea accesului neingradit la infrastructura (apa, distributie gaze si canalizare) a tuturor locuitorilor si al consumatorilor economici din comuna; Reabilitarea si modernizarea in conformitate cu necesitatile si standarde europene a scolilor; Optimizarea si dezvoltarea infrastructurii de transport, telecomunicatii si energie; Protejarea mediului prin conformarea progresiva cu standardele de mediu din Uniunea Europeana pe care Romania va trebui sa le atinga in totalitate; Garantarea conditiilor pentru crearea unor activitati rentabile in zootehnie si agricultura; Combaterea excluderii si dezechilibrelor sociale prin crearea de noi oportunitati investitionale.

51

Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteti pentru perioada 2008 2013

4. CONSOLIDAREA CAPACITATII INSTITUTONALE A PRIMARIEI

Conditiile de baza ale unei dezvoltari social - economice rapide sunt sustinerea si participarea activa, respectarea legilor si onorarea obligatiilor autoritatii publice locale, precum si implicarea cetatenilor la luarea deciziilor in ceea ce priveste rezolvarea propriilor probleme. In acest scop autoritatea publica locala, fiind o interfata intre cetatean si institutiile statului, trebuie sa elaboreze si sa dezvolte un sistem de administrare bazat pe promovarea autonomiei locale reale si consolidarea cadrului institutional.

Activitatea publica locala va fi orientata spre: Sprijinirea dezvoltarii comunitatii in scopul rezolvarii tuturor problemelor comunei; Sustinerea dezvoltarii infrastructurii prioritare pentru comunitate (aprovizionarea cu apa, gaze naturale, energie electrica, etc.) ; Sporirea responsabilitatii persoanelor cu functii de raspundere pentru depasirea limitelor stabilite de cheltuieli si utilizarea neeconomica a alocatiilor bugetare; Controlarea stricta a bugetului local si distribuirea lui in mod eficient; Ajustarea in continuare a cheltuielilor bugetare la posibilitatile reale de acumulare a veniturilor la buget.

Eficientizarea gestionarii mijloacelor publice, prin:

Organizarea licitatiilor de cumparare pentru achizitionarea de marfuri, lucrari si servicii pentru necesitatile institutiilor bugetare din banii publici; Stoparea cresterii volumului de cheltuieli, inclusiv prin reducerea numarului de personal angajat in institutiile bugetare, acolo unde este cazul; Reevaluarea intregului sistem de servicii publice si transmiterea unor activitati catre sfera privata.

52

Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteti pentru perioada 2008 2013

Consolidarea finantelor publice: Asigurarea cu surse financiare a masurilor pentru satisfacerea necesitatilor socialeconomice si culturale ale populatiei, pentru dezvoltarea comunei; Intreprinderea unor masuri concrete pentru acumularea veniturilor proprii si mentinerea echilibrului bugetar; Constituirea de fonduri extrabugetare pentru sustinerea unor programe de interes local; Sustinerea dezvoltarii antreprenoriatului ca motor de crestere a economiei de piata.

Stabilirea si promovarea parteneriatului:

Sprijinirea organizatiilor nonguvernamentale; Participarea la proiecte investitionale comune cu sectorul economic in domeniile social, cultural si de mediu.

Consolidarea managementului administratiei publice locale consta in:

a. Dezvoltarea managementul resurselor umane Preocuparea autoritatii locale pentru pregatirea continua a functionarilor publici pe domeniile prioritare dezvoltarii comunei.

b. Dezvoltarea nivelului de pregatire profesionala Identificarea necesitatilor si oportunitatilor de instruire; Corelarea necesitatilor cu potentialul uman existent; Identificarea unui sistem de training adecvat.

c. Folosirea eficienta a resurselor umane Identificarea regulamentului de organizare si functionare a personalului si a regulamentului de ordine interioara; 53

Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteti pentru perioada 2008 2013

Personalul trebuie sa lucreze in domenii de activitate bine definite.

d. Cresterea responsabilitatii si a independentei profesionale Responsabilitate functionarilor publici in conformitate cu prevederile legale; Constientizarea importantei activitatii fiecarui angajat; Transparenta functionarii sistemului institutional pentru fiecare angajat; Acordarea de stimulente financiare in functie de eficienta si competivitatea activitatilor depuse.

e. Schimbarea de fond a raportului dintre administratie si cetatean Serviciul public orientat in folosul cetateanului; Eliminarea blocajelor birocratice cu care sunt confruntati cetatenii si agentii economici; Intarirea si extinderea cadrului de participare a societatii civile la procesul decizional; Crearea unei strategii de comunicare operativa cu cetatenii; Implementarea unui sistem de management al calitatii.

f. Realizarea unui sistem de monitorizare a calitatii serviciilor publice Administrarea eficienta a banilor publici; Dezvoltarea comunei prin atragerea de proiecte si programe cu finantare nerambursabila; Cheltuirea eficienta a veniturilor.

g. Dezvoltarea managementul informatiilor Corelarea si integrarea bazelor de date din institutie; Analizarea nevoilor in domeniul software.

54

Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteti pentru perioada 2008 2013

5. PROIECTIA FINANCIARA

Planificarea strategica din punct de vedere financiar este greu de realizat datorita schimbarilor legislatiei. Din aceeasi cauza, bugetul local pe urmatorii 7 ani nu se poate exprima exact. Repartizarea veniturilor arata gradul mare de dependenta fata de bugetul de stat si necesitatea alocarii unor sume care sa permita macar asigurarea unui buget minim de functionare.

55

Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteti pentru perioada 2007 2013

6. OBIECTIVELE SPECIFICE SI ACTIUNI PROPUSE

OBIECTIVE SI ACTIUNI PROPUSE

IMPLEMENTARE TERMEN TERMEN IMEDIATA SCURT 1-3 ANI MEDIU SI LUNG 3-10 ANI

AGRICULTURA, SILVICULTURA SI DEZVOLTARE RURALA Optimizarea sprijinirea conditiilor activitatilor pentru in

rentabile

zootehnnie si agricultura Oferirea de consultanta specializata pentru intreprinzatori agricoli Sustinerea infiintarii de asociatii a producatorilor comunei Imbunatatirea produselor zootehnice prin sporirea calitatii Sprijinirea IMM in domeniul zootehniei Sustinerea dezvoltarii IMM-urilor din domeniu cultivarii pomilor fructiferi (ciresi si visini) si a vitei de vie INFRASTRUCTURA SI MEDIU Asfaltare drumuri comunale Extinderea si modernizarea retelei de alimentare cu apa potabila Realizarea retelei de canalizare Infiintarea serviciului de salubrizare comunala Realizare statie de epurare si tratarea apelor reziduale Modernizare centru civic Ciorteti Lucrari de extindere a retelei de iluminat public Reabilitarea si punerea in valoare a

56

Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteti pentru perioada 2007 2013

petrimoniului cultural ECONOMIC Sprijinirea firmelor locale prin asigurarea resurselor umane Sustinerea intreprinzatorilor straini care doresc sa investeasca in zona Valorificarea bunurilor si serviciilor generate de capitalul natural din comuna Incurajarea dezvoltarii serviciilor din sectorul privat Sustinerea IMM Crearea cadrului prielnic pentru consultanta in afaceri Dotarea cu utilaje si echipamente pentru serviciul de gospodarire comunala si salubritate Dotarea administratiei locale cu echipamente pentru interventii in caz de urgenta TURISM Promovarea zonei Ciorteti prin actiuni eficiente de marketing Stimularea si sprijinirea practicantilor de agroturism Sustinerea si promovarea evenimentelor locale Exploatarea cadrului natural, turistic si istoric EDUCATIE SI CULTURA Renovarea si modernizarea scolilor din comuna Ciorteti Reabilitarea si modernizarea caminului

57

Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteti pentru perioada 2007 2013

cultural din comuna Ciorteti Reabilitare si modernizare sala de festivitati SANATATE SI PROTECTIE SOCIALA Infiintare centru de zi pentru ingrijire, sprijin si consiliere persoane in varsta Sprijinire functionare centru consiliere sociala Infiintare serviciu specializat si asistenta pentru familii si copii aflati in dificultate

58

Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteti pentru perioada 2007 2013

VII.VIZIUNEA COMUNITARA

Viziunea cetatenilor comunei Ciorteti este in spriritul dezvoltarii zonei din punct de vedere economic si social, prin mai buna valorificare a resurselor locale, atragerea investitiilor si investitorilor, revigorarea traditiilor, crearea/reabilitarea infrastructurilor de tip urban si punerea in valoare a pozitionarii geografice, in deplin respect fata de mediul inconjurator. Atat Strategia de Dezvoltare Locala, cat si mecanismele institutionale implicate in procesul de implementare trebuie sa tina cont de interesele comunitatii, care au fost exprimate prin intermediul sondajului de opinie si se regasesc in portofoliul de proiecte prioritare ale comunei. Prin intermediul sondajului de opinie au fost aplicate 300 de chestionare cetatenilor comunei Ciorteti din judetul Iasi pentru a afla atitudinea locuitorilor cu privire la prioritatile de dezvoltare ale comunei pe urmatorii 6 ani. Pe baza acestor chestionare, a anlizei situatiei locale, din perspectiva potentialului investitor in economia locala a comunei Ciorteti, a obiectivelor specifice si a proiectelor identificate a fost intocmita Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteti. Rezultatele chestionarului privind Strategia de dezvoltare locala sunt sintetizate mai jos:
Nr. crt Intrebarea Cat de important considerati ca este proiectul de INFIINTARE A UNUI SISTEM DE CANALIZARE IN SATUL CIORTETI, pentru dezvoltarea comunei Ciorteti? Cat de important considerati ca este proiectul de REALIZARE A RETELEI DE CANALIZARE IN SATUL COROPCENI pentru dezvoltarea comunei Ciorteti? Cat de important considerati ca este proiectul de REALIZARE A RETELEI DE CANALIZARE IN SATUL DELENI pentru dezvoltarea Foarte important Important Oarecare importanta Putin important Lipsit de importanta NS/ NR

43.33%

34.67%

15.33%

5.33%

0.00%

1.33%

40.00%

40.00%

18.00%

1.20%

0.80%

0.00%

44.67%

34.67%

18.00%

1.67%

0.99%

0.00%

59

Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteti pentru perioada 2007 2013


comunei Ciorteti ? Cat de important considerati ca este proiectul de REALIZARE A RETELEI DE CANALIZARE IN SATUL ROTARIA pentru dezvoltarea comunei Ciorteti? Cat de important considerati ca este proiectul de A RETELEI DE CANALIZARE IN SATUL SERBESTI pentru dezvoltarea comunei Ciorteti? Cat de important considerati ca este proiectul de INFIINTARE A STATIEI DE EPURARE pentru dezvoltarea comunei Ciorteti? Cat de important considerati ca este proiectul de REABILITARE PRIN ASFALTARE A DRUMULUI CIORTESTIDELENI pentru dezvoltarea comunei Ciorteti? Cat de important considerati ca este proiectul de REABILITARE PRIN ASFALTARE A DRUMULUI CIORTESTIDN 24 pentru dezvoltarea comunei Ciorteti? Cat de important considerati ca este proiectul de REABILITARE PRIN ASFALTARE A DRUMULUI SAT COROPCENI pentru dezvoltarea comunei Ciorteti? Cat de important considerati ca este proiectul de DEMOLARE CONSTRUCTIE SI CONSTRUCTIE NOUA SCOALA DELENI VALE, pentru dezvoltarea comunei Ciorteti? Cat de important considerati ca este proiectul de REABILITARE SCOALA DELENI - DEAL pentru dezvoltarea comunei Ciorteti? Cat de important considerati ca este

41.20%

38.00%

17.00%

2.54%

1.26%

0.00%

39.20%

38.00%

19.00%

2.54%

1.26%

0.00%

47.33%

33.33%

16.00%

2.67%

0.67%

0.00%

43.33%

38.00%

15.33%

2.67%

0.67%

0.00%

45.33%

36.67%

16.00%

0.67%

1.33%

0.00%

46%

35.00%

16.00%

1.90%

1.10%

0.00%

10

30.67%

39.00%

25.33%

3.33%

0.00%

0.67%

11

38.00%

38.67%

16.67%

6.67%

0.00%

0.00%

12

34.00%

33.50%

18.88%

8.67%

3.95%

1.00%

60

Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteti pentru perioada 2007 2013


proiectul de REABILITARE SCOALA IN SATUL SERBESTII pentru dezvoltarea comunei Ciorteti? Cat de important considerati ca este proiectul de REABILITAREGRADINITA IN SATUL CIORTESTI pentru dezvoltarea comunei Ciorteti? Cat de important considerati ca este proiectul de CONSTRUIRE GRADINITA IN SATUL DELENI - VALE pentru dezvoltarea comunei Ciorteti? Cat de important considerati ca este proiectul de RENOVARE GRADINITA IN SATUL SERBESTI pentru dezvoltarea comunei Ciorteti? Cat de important considerati ca este proiectul de CONSTRUIRE GRADINITA SI PARC DE JOACA PENTRU COPII IN SATUL COROPCENI pentru dezvoltarea comunei Ciorteti? Cat de important considerati ca este proiectul de CONSTRUIRE CAMIN CULTURAL COROPCENI pentru dezvoltarea comunei Ciorteti? .Cat de important considerati ca este proiectul de EXTINDERE A RETELEI ELECTRICE pentru dezvoltarea comunei Ciorteti? Cat de important considerati ca este proiectul de EXTINDERE A RETELEI DE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA CIORTETI pentru dezvoltarea comunei? Cat de important considerati ca este proiectul de MODERNIZARE A

13

36.67%

31.33%

19.33%

5.67%

4.33%

2.67%

14

31.00%

39.00%

23.99%

2.33%

2.70%

0.98%

15

34.00%

35.90%

22.14%

3.76%

4.20%

0.00%

16

41.90%

37.89%

16.19%

2.27%

1.75%

0.00%

17

42.67%

26.67%

22.00%

7.33%

0.67%

0.67%

18

46.67%

32.67%

13.33%

6.00%

0.67%

0.67%

19

44.67%

26.67%

22.00%

3.33%

2.00%

1.33%

20

44.67%

29.33%

17.33%

5.33%

1.33%

2.00%

61

Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteti pentru perioada 2007 2013


CENTRULUI CIVIC CIORTETI pentru dezvoltarea comunei Ciorteti? Cat de important considerati ca este proiectul de LUCRARI DE EXTINDERE PUZ PENTRU LOCUINTE LA CIORTESTI, LANGA SMA, LA DELENI, COROPCENI, SERBESTI SI ROTARIA pentru dezvoltarea comunei Ciorteti? Cat de important considerati ca este proiectul de INFIINTARE A SERVICIULUI DE SALUBRIZARE COMUNALA SI COLECTARE SELECTIVA A DESEURILOR pentru dezvoltarea comunei Ciorteti? Cat de important considerati ca este proiectul de ACHIZITIE MIJLOACE DE TRANSPORT ELEVI PE TRASEUL DELENIROTARIA-CIORTESTICOROPCENI pentru dezvoltarea comunei? Cat de important considerati ca este proiectul de REALIZARE CENTRU SOCIAL PENTRU BATRANI pentru dezvoltarea comunei Ciorteti? Cat de important considerati ca este proiectul de ALIMENTARE APA IN SATELE CIORTESTI, COROPCENI, DELENI, SERBESTI SI ROTARIA pentru dezvoltarea comunei Ciorteti?

21

32.50%

49.45%

11.21%

4.00%

1.34%

1.50%

22

25.33%

45.33%

24.00%

4.00%

1.33%

0.00%

23

39.40%

37.89%

20.41%

1.10%

1.2%

0.00%

24

40.00%

26.67%

28.00%

4.67%

0.67%

0.00%

25

44.00%

30.00%

21.33%

3.34%

1.33%

0.00%

62

Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteti pentru perioada 2007 2013


1.Proiectul privind REALIZAREA RETELEI DE CANALIZARE IN SATUL CIORTESTI este considerat important pentru 78.00% din subiectii intervievati.

RETEA CANALIZARE SAT CIORTESTI

foarte important important oarecare importanta putin important 15,33% 5,33% 0,00% 1,33% lipsit de importanta NS/NR 43,33%

34,67%

2.Proiectul privind REALIZAREA RETELEI DE CANALIZARE IN SATUL COROPCENI este considerat important pentru 80.00% din subiectii intervievati.
RETEA CANALIZARE SAT COROPCENI

foarte important important oarecare importanta putin important 1,20% 18,00% 0,80% 0,00% 40,00% lipsit de importanta NS/NR

40,00%

63

Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteti pentru perioada 2007 2013


3.Proiectul privind REALIZAREA RETELEI DE CANALIZARE IN SATUL DELENI este considerat important pentru 79.34% din subiecti.
RETEA CANALIZARE SAT DELENI

foarte important important oarecare importanta putin important lipsit de importanta 1,67% 18,00% 0,99% 0,00% 44,67% NS/NR

34,67%

4.Proiectul privind REALIZAREA RETELEI DE CANALIZARE IN SATUL ROTARIA este considerat important pentru 79.20% din subiectii intervievati.

RETEA CANALIZARE SAT ROTARIA foarte important important oarecare importanta putin important lipsit de importanta 17,00% 2,54%1,26% 0,00% NS/NR 41,20%

38,00%

64

Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteti pentru perioada 2007 2013


5.Proiectul privind REALIZAREA RETELEI DE CANALIZARE IN SATUL SERBESTI este considerat important pentru 77.20% din subiectii intervievati.

RETEA CANALIZARE SAT SERBESTI foarte important important oarecare importanta putin important lipsit de importanta 19,00% 2,54%1,26% 0,00% NS/NR 39,20%

38,00%

6.Proiectul privind INFIINTAREA STATIEI DE EPURARE este considerat important pentru 80.66% din subiectii intervievati.

INFIINTARE STATIE DE EPURARE foarte important important oarecare importanta putin important 0,67% 16,00% 2,67% 0,00% lipsit de importanta NS/NR 47,33%

33,33%

65

Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteti pentru perioada 2007 2013


7.Proiectul privind REABILITARE PRIN ASFALTARE A DRUMULUI CIORTESTI-DELENI este considerat important pentru 81.33% din subiectii intervievati.

REABILITARE PRIN ASFALTARE A DRUMULUI CIORTESTIDELENI foarte important important oarecare importanta putin important 0,67% 15,33% 2,67% 0,00% lipsit de importanta NS/NR 43,33%

38,00%

8.Proiectul privind REABILITARE PRIN ASFALTARE A DRUMULUI CIORTESTI-DN 24 este considerat important pentru 82,00% din subiectii intervievati.

REABILITARE PRIN ASFALTARE A DRUMULUI CIORTESTIDN 24 foarte important important oarecare importanta putin important 1,33% 16,00% 0,67% 0,00% lipsit de importanta NS/NR 45,33%

36,67%

66

Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteti pentru perioada 2007 2013


9.Proiectul privind REABILITARE PRIN ASFALTARE A DRUMULUI SAT COROPCENI este considerat important pentru 81,00% din subiectii intervievati.

REABILITARE PRIN ASFALTARE A DRUMULUI SAT COROPCENI foarte important important oarecare importanta putin important 1,10% 16,00% 1,90% 0,00% lipsit de importanta NS/NR 46,00%

35,00%

10.Proiectul privind DEMOLARE CONSTRUCTIE SI CONSTRUCTIE NOUA SCOALA DELENI VALE este considerat important pentru 69,67% din subiectii intervievati.

DEMOLARE CONSTRUCTIE SI CONSTRUCTIE NOUA SCOALA DELENI VALE foarte important important oarecare importanta putin important 1,00% 25,33% 3,33% 0,67% lipsit de importanta NS/NR 30,67%

39,00%

67

Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteti pentru perioada 2007 2013


11.Proiectul privind REABILITARE SCOALA DELENI DEAL este considerat important pentru 76,67% din subiectii intervievati.

REABILITARE SCOALA DELENI DEAL foarte important important oarecare importanta putin important 0,00% 16,67% 6,67% 0,00% lipsit de importanta NS/NR 38,00%

38,67%

12.Proiectul privind REABILITARE SCOALA IN SATUL SERBESTI este considerat important pentru 67,50% din subiectii intervievati.

REABILITARE SCOALA IN SATUL SERBESTI foarte important important oarecare importanta putin important 3,95% 8,67% 18,88% 1,00% lipsit de importanta NS/NR 34,00%

33,50%

68

Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteti pentru perioada 2007 2013


13.Proiectul privind REABILITARE GRADINITA IN SATUL CIORTESTI este considerat important pentru 68,00% din subiectii intervievati.

REABILITARE GRADINITA IN SATUL CIORTESTI foarte important important oarecare importanta putin important 4,33% 5,67% 19,33% 2,67% lipsit de importanta NS/NR 36,67%

31,33%

14.Proiectul privind CONSTRUIRE GRADINITA IN SATUL DELENI VALE este considerat important pentru 70,00% din subiectii intervievati.

CONSTRUIRE GRADINITA IN SATUL DELENI VALE foarte important important oarecare importanta putin important 2,70% 2,33% 23,99% 0,98% lipsit de importanta NS/NR 31,00%

39,00%

69

Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteti pentru perioada 2007 2013


15.Proiectul privind RENOVARE GRADINITA IN SATUL SERBESTI este considerat important pentru 69,90% din subiectii intervievati.

RENOVARE GRADINITA IN SATUL SERBESTI foarte important important oarecare importanta putin important 4,20% 3,76% 22,14% 0,00% lipsit de importanta NS/NR 34,00%

35,90%

16.Proiectul privind CONSTRUIRE GRADINITA SI PARC DE JOACA PENTRU COPII IN SATUL COROPCENI este considerat important pentru 79,79% din subiectii intervievati.

CONSTRUIRE GRADINITA SI PARC DE JOACA PENTRU COPII IN SATUL COROPCENI foarte important important oarecare importanta putin important 1,75% 16,19% 2,27% 0,00% lipsit de importanta NS/NR 41,90%

37,89%

70

Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteti pentru perioada 2007 2013


17.Proiectul privind CONSTRUIRE CAMIN CULTURAL COROPCENI este considerat important pentru 69,34% din subiectii intervievati.

CONSTRUIRE CAMIN CULTURAL COROPCENI foarte important important oarecare importanta putin important 0,67% 7,33% 22,00% 0,67% lipsit de importanta NS/NR 42,67%

26,67%

18.Proiectul privind EXTINDERE A RETELEI ELECTRICE este considerat important pentru 79,34% din subiectii intervievati.

EXTINDERE A RETELEI ELECTRICE foarte important important oarecare importanta putin important 0,67% 13,33% 6,00% 0,67% 46,67% lipsit de importanta NS/NR

32,67%

71

Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteti pentru perioada 2007 2013


19.Proiectul privind EXTINDERE A RETELEI DE ILUMINAT PUBLIC important pentru 71,34% din subiectii intervievati. este considerat

EXTINDERE A RETELEI DE ILUMINAT PUBLIC foarte important important oarecare importanta putin important 2,00% 3,33% 22,00% 1,33% 44,67% lipsit de importanta NS/NR

26,67%

20.Proiectul privind MODERNIZARE A CENTRULUI CIVIC CIORTESTI este considerat important pentru 74,00% din subiectii intervievati.

MODERNIZARE CENTRU CIVIC CIORTESTI foarte important important oarecare importanta putin important 1,33% 17,33% 5,33% 2,00% 44,67% lipsit de importanta NS/NR

29,33%

72

Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteti pentru perioada 2007 2013


21.Proiectul privind LUCRARI DE EXTINDERE PUZ PENTRU LOCUINTE LA CIORTESTI, LANGA SMA, LA DELENI, COROPCENI, SERBESTI SI ROTARIA este considerat important pentru 81,95% din subiectii intervievati.

LUCRARI DE EXTINDERE PUZ PENTRU LOCUINTE LA CIORTESTI, LANGA SMA, LA DELENI, COROPCENI, SERBESTI SI ROTARIA foarte important important oarecare importanta putin important lipsit de importanta NS/NR 1,50% 32,50%

1,34% 11,21% 4,00%

49,45%

22.Proiectul privind LUCRARI DE INFIINTARE A SERVICIULUI DE SALUBRIZARE COMUNALA SI COLECTARE SELECTIVA A DESEURILOR este considerat important pentru 70,66% din subiectii intervievati.

LUCRARI DE INFIINTARE A SERVICIULUI DE SALUBRIZARE COMUNALA SI COLECTARE SELECTIVA A DESEURILOR foarte important important oarecare importanta putin important lipsit de importanta NS/NR 25,33% 0,00%

1,33% 24,00% 4,00%

45,33%

73

Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteti pentru perioada 2007 2013


23.Proiectul privind ACHIZITIE MIJLOACE DE TRANSPORT ELEVI PE TRASEUL DELENI-ROTARIA-CIORTESTI-COROPCENI este considerat important pentru 77,29% din subiectii intervievati.

ACHIZITIE MIJLOACE DE TRANSPORT ELEVI PE TRASEUL DELENI-ROTARIA-CIORTESTI-COROPCENI foarte important important oarecare importanta putin important lipsit de importanta NS/NR 39,40%

1,20% 20,41% 1,10% 0,00%

37,89%

24.Proiectul privind REALIZARE CENTRU SOCIAL PENTRU BATRANI este considerat important pentru 66,67% din subiectii intervievati.

REALIZARE CENTRU SOCIAL PENTRU BATRANI

0,67% 4,67% 28,00% 0,00%

foarte important important oarecare importanta putin important lipsit de importanta NS/NR 40,00%

26,67%

74

Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteti pentru perioada 2007 2013


25.Proiectul privind ALIMENTARE APA IN SATELE CIORTESTI, COROPCENI, DELENI, SERBESTI SI ROTARIA este considerat important pentru 74,00% din subiectii intervievati.

ALIMENTARE APA IN SATELE CIORTESTI, COROPCENI, DELENI, SERBESTI SI ROTARIA foarte important important oarecare importanta putin important lipsit de importanta NS/NR 0,00% 44,00%

1,33% 21,33% 3,34%

30,00%

75

Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteti pentru perioada 2007 2013

VIII. PORTOFOLIU DE PROIECTE PRIORITARE PENTRU PERIOADA 2008-2013

FISA PROIECTELOR

Numar proiect: 1
A. IDENTIFICARE 1. Titlul proiectului: 2. Managerul de proiect: 3. Categoria proiectului: Infiintare sistem canalizare in satul Ciorteti Consiliul Local Ciorteti investitii: DA reparatii NU 4. Tipul proiectului: proiect nou DA in continuare NU 5. Valoarea proiectului: 1.523.775 lei

B. INFORMATII DE BAZA 1. Definirea problemei: In sat nu exista sistem de canalizare.Prin realizarea proiectului de alimentare cu apa si extinderea acesteia se impune si realizarea sistemului de canalizare pentru protejarea sanatatii populatiei 2. Cum a fost stabilita necesitatea investitiei : Evaluare proprie: DA Studii de planificare: NU Analiza reclamatiilor: NU Solicitare cetateni: DA Expertize tehnice: DA Analiza standardelor: NU Altele : NU 3.Scopul: Asigurarea accesului locuitorilor, la conditii de igiena minima 4. Descrierea proiectului: Infiintare sistem canalizare sat Ciorteti Proiectul este prins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare

76

Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteti pentru perioada 2007 2013

Locala. De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice realizate in procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locala, majoritatea populatiei

intervievate a raspuns ca este foarte importanta realizarea sistemului de canalizare. 5. Beneficii: - modernizarea comunei - cresterea nivelului de viata - alinierea zonei la standardele europene - stabilizarea zonei . 6.Beneficiari: - locuitorii comunei Ciorteti; - locuitorii satului Ciortesti - cei care tranziteaza comuna - potentialii investitori

C. SURSE DE FINANTARE Sursa Valoarea ron/euro/dolari/% Buget local Buget de stat Imprumuturi Fonduri structurale Parteneriate Alte TOTAL: 100% 90%-100% 0-10%

C. CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI 1. Stadiul de maturitate al proiectului Idee : NU SPF: NU SF: DA PT: NU Executie: NU 2. Durata de realizare : Proiectul se va realiza in etape, in functie de

77

Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteti pentru perioada 2007 2013

posibilitatile de finantare 3. Legatura cu alte proiecte: 4. Constrangeri de implementare Alimentare cu apa a comunei Modernizare drumuri comunale Resurse financiare reduse, implementare de durata

D. IMPACTUL PROIECTULUI 1. Impactul asupra mediului: negativ: NU pozitiv: DA fara impact: NU 2.Impactul asupra bugetului local: se evalueaza: NU nu se evalueaza: DA

F. ANALIZA PROIECTULUI Analiza cost/beneficiu Se regasesc in studiul de fezabilitate

Numar proiect: 2
A. IDENTIFICARE 1. Titlul proiectului: 2. Managerul de proiect: 3. Categoria proiectului:
REALIZARE A RETELEI DE CANALIZARE IN SATUL COROPCENI

Consiliul Local Ciorteti investitii: DA reparatii NU

4. Tipul proiectului:

proiect nou DA in continuare NU

5. Valoarea proiectului:

1.750.000 lei

B. INFORMATII DE BAZA 1. Definirea problemei: In sat nu exista sistem de canalizare.Prin realizarea proiectului de alimentare cu apa si extinderea acesteia se impune si realizarea sistemului de canalizare pentru protejarea sanatatii populatiei 2. Cum a fost stabilita necesitatea investitiei : Evaluare proprie: DA Studii de planificare: NU

78

Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteti pentru perioada 2007 2013

Analiza reclamatiilor: NU Solicitare cetateni: DA Expertize tehnice: DA Analiza standardelor: NU Altele : NU 3.Scopul: Asigurarea accesului locuitorilor, la conditii de igiena minima 4. Descrierea proiectului: Infiintare sistem canalizare sat Coropceni Proiectul este prins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala. De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice realizate in procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locala, majoritatea populatiei

intervievate a raspuns ca este foarte importanta realizarea sistemului de canalizare. 5. Beneficii: - modernizarea comunei - cresterea nivelului de viata - alinierea zonei la standardele europene - stabilizarea zonei . 6.Beneficiari: - locuitorii comunei Ciorteti; - locuitorii satului Coropceni - cei care tranziteaza comuna - potentialii investitori

C. SURSE DE FINANTARE Sursa Valoarea ron/euro/dolari/% Buget local Buget de stat Imprumuturi Fonduri structurale Parteneriate Alte 90%-100% 0-10%

79

Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteti pentru perioada 2007 2013

TOTAL:

100%

C. CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI 1. Stadiul de maturitate al proiectului Idee : NU SPF: NU SF: DA PT: NU Executie: NU 2. Durata de realizare : Proiectul se va realiza in etape, in functie de posibilitatile de finantare 3. Legatura cu alte proiecte: 4. Constrangeri de implementare Alimentare cu apa a comunei Modernizare drumuri comunale Resurse financiare reduse, implementare de durata

D. IMPACTUL PROIECTULUI 1. Impactul asupra mediului: negativ: NU pozitiv: DA fara impact: NU 2.Impactul asupra bugetului local: se evalueaza: NU nu se evalueaza: DA

F. ANALIZA PROIECTULUI Analiza cost/beneficiu Se regasesc in studiul de fezabilitate

Numar proiect: 3
A. IDENTIFICARE 1. Titlul proiectului: 2. Managerul de proiect: 3. Categoria proiectului:
REALIZARE A RETELEI DE CANALIZARE IN SATUL DELENI

Consiliul Local Ciorteti investitii: DA reparatii NU

4. Tipul proiectului:

proiect nou DA in continuare NU

5. Valoarea proiectului:

1.550.400 lei

80

Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteti pentru perioada 2007 2013

B. INFORMATII DE BAZA 1. Definirea problemei: In sat nu exista sistem de canalizare.Prin realizarea proiectului de alimentare cu apa si extinderea acesteia se impune si realizarea sistemului de canalizare pentru protejarea sanatatii populatiei 2. Cum a fost stabilita necesitatea investitiei : Evaluare proprie: DA Studii de planificare: NU Analiza reclamatiilor: NU Solicitare cetateni: DA Expertize tehnice: DA Analiza standardelor: NU Altele : NU 3.Scopul: Asigurarea accesului locuitorilor, la conditii de igiena minima 4. Descrierea proiectului: Infiintare sistem canalizare sat Deleni Proiectul

este prins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala. De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice realizate in procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locala, majoritatea populatiei

intervievate a raspuns ca este foarte importanta realizarea sistemului de canalizare. 5. Beneficii: - modernizarea comunei - cresterea nivelului de viata - alinierea zonei la standardele europene - stabilizarea zonei . 6.Beneficiari: - locuitorii comunei Ciorteti; - locuitorii satului Deleni - cei care tranziteaza comuna - potentialii investitori

C. SURSE DE FINANTARE

81

Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteti pentru perioada 2007 2013

Sursa

Valoarea ron/euro/dolari/%

Buget local Buget de stat Imprumuturi Fonduri structurale Parteneriate Alte TOTAL:

0-10%

90%-100%

100%

C. CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI 1. Stadiul de maturitate al proiectului Idee : NU SPF: NU SF: DA PT: NU Executie: NU 2. Durata de realizare : Proiectul se va realiza in etape, in functie de posibilitatile de finantare 3. Legatura cu alte proiecte: 4. Constrangeri de implementare Alimentare cu apa a comunei Modernizare drumuri comunale Resurse financiare reduse, implementare de durata

D. IMPACTUL PROIECTULUI 1. Impactul asupra mediului: negativ: NU pozitiv: DA fara impact: NU 2.Impactul asupra bugetului local: se evalueaza: NU nu se evalueaza: DA

F. ANALIZA PROIECTULUI Analiza cost/beneficiu Se regasesc in studiul de fezabilitate

82

Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteti pentru perioada 2007 2013

Numar proiect: 4
A. IDENTIFICARE 1. Titlul proiectului: 2. Managerul de proiect: 3. Categoria proiectului:
REALIZARE A RETELEI DE CANALIZARE IN SATUL ROTARIA

Consiliul Local Ciorteti investitii: DA reparatii NU

4. Tipul proiectului:

proiect nou DA in continuare NU

5. Valoarea proiectului:

1.480.900 lei

B. INFORMATII DE BAZA 1. Definirea problemei: In sat nu exista sistem de canalizare.Prin realizarea proiectului de alimentare cu apa si extinderea acesteia se impune si realizarea sistemului de canalizare pentru protejarea sanatatii populatiei 2. Cum a fost stabilita necesitatea investitiei : Evaluare proprie: DA Studii de planificare: NU Analiza reclamatiilor: NU Solicitare cetateni: DA Expertize tehnice: DA Analiza standardelor: NU Altele : NU 3.Scopul: Asigurarea accesului locuitorilor, la conditii de igiena minima 4. Descrierea proiectului: Infiintare sistem canalizare sat Rotaria Proiectul

este prins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala. De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice realizate in procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locala, majoritatea populatiei

intervievate a raspuns ca este foarte importanta realizarea sistemului de canalizare. 5. Beneficii: - modernizarea comunei

83

Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteti pentru perioada 2007 2013

- cresterea nivelului de viata - alinierea zonei la standardele europene - stabilizarea zonei . 6.Beneficiari: - locuitorii comunei Ciorteti; - locuitorii satului Rotaria - cei care tranziteaza comuna - potentialii investitori

C. SURSE DE FINANTARE Sursa Valoarea ron/euro/dolari/% Buget local Buget de stat Imprumuturi Fonduri structurale Parteneriate Alte TOTAL: 100% 90%-100% 0-10%

C. CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI 1. Stadiul de maturitate al proiectului Idee : NU SPF: NU SF: DA PT: NU Executie: NU 2. Durata de realizare : Proiectul se va realiza in etape, in functie de posibilitatile de finantare 3. Legatura cu alte proiecte: 4. Constrangeri de implementare Alimentare cu apa a comunei Modernizare drumuri comunale Resurse financiare reduse, implementare de durata

84

Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteti pentru perioada 2007 2013

D. IMPACTUL PROIECTULUI 1. Impactul asupra mediului: negativ: NU pozitiv: DA fara impact: NU 2.Impactul asupra bugetului local: se evalueaza: NU nu se evalueaza: DA

F. ANALIZA PROIECTULUI Analiza cost/beneficiu Se regasesc in studiul de fezabilitate

Numar proiect: 5
A. IDENTIFICARE 1. Titlul proiectului: 2. Managerul de proiect: 3. Categoria proiectului:
REALIZARE A RETELEI DE CANALIZARE IN SATUL SERBESTI

Consiliul Local Ciorteti investitii: DA reparatii NU

4. Tipul proiectului:

proiect nou DA in continuare NU

5. Valoarea proiectului:

1.580.100 lei

B. INFORMATII DE BAZA 1. Definirea problemei: In sat nu exista sistem de canalizare.Prin realizarea proiectului de alimentare cu apa si extinderea acesteia se impune si realizarea sistemului de canalizare pentru protejarea sanatatii populatiei 2. Cum a fost stabilita necesitatea investitiei : Evaluare proprie: DA Studii de planificare: NU Analiza reclamatiilor: NU Solicitare cetateni: DA Expertize tehnice: DA Analiza standardelor: NU Altele : NU

85

Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteti pentru perioada 2007 2013

3.Scopul:

Asigurarea accesului locuitorilor, la conditii de igiena minima

4. Descrierea proiectului:

Infiintare sistem canalizare sat Serbesti Proiectul este prins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala. De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice realizate in procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locala, majoritatea populatiei

intervievate a raspuns ca este foarte importanta realizarea sistemului de canalizare. 5. Beneficii: - modernizarea comunei - cresterea nivelului de viata - alinierea zonei la standardele europene - stabilizarea zonei . 6.Beneficiari: - locuitorii comunei Ciorteti; - locuitorii satului Serbesti - cei care tranziteaza comuna - potentialii investitori

C. SURSE DE FINANTARE Sursa Valoarea ron/euro/dolari/% Buget local Buget de stat Imprumuturi Fonduri structurale Parteneriate Alte TOTAL: 100% 90%-100% 0-10%

C. CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI 1. Stadiul de maturitate al proiectului Idee : NU SPF: NU

86

Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteti pentru perioada 2007 2013

SF: DA PT: NU Executie: NU 2. Durata de realizare : Proiectul se va realiza in etape, in functie de posibilitatile de finantare 3. Legatura cu alte proiecte: 4. Constrangeri de implementare Alimentare cu apa a comunei Modernizare drumuri comunale Resurse financiare reduse, implementare de durata

D. IMPACTUL PROIECTULUI 1. Impactul asupra mediului: negativ: NU pozitiv: DA fara impact: NU 2.Impactul asupra bugetului local: se evalueaza: NU nu se evalueaza: DA

F. ANALIZA PROIECTULUI Analiza cost/beneficiu Se regasesc in studiul de fezabilitate

Numar proiect: 8
A. IDENTIFICARE 1. Titlul proiectului: 2. Managerul de proiect: 3. Categoria proiectului: Infiintare statie de epurare in comuna Ciorteti Consiliul Local Ciorteti investitii: DA reparatii NU 4. Tipul proiectului: proiect nou : DA in continuare : NU 5. Valoarea proiectului: 1.471.838 lei

B. INFORMATII DE BAZA 1. Definirea problemei: In comuna nu exista statie de epurare este nevoie de realizarea ei pentru dezvoltarea infrastructurii 2. Cum a fost stabilita Evaluare proprie: DA

87

Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteti pentru perioada 2007 2013

necesitatea investitiei :

Studii de planificare: NU Analiza reclamatiilor: DA Solicitare cetateni: DA Expertize tehnice: NU Analiza standardelor: NU Altele : NU

3.Scopul:

Dezvoltarea infrastructurii de baza si asigurarea accesului neingradit al populatiei si consumatorilor economici la aceasta infrastructura.

4. Descrierea proiectului:

Se va realiza o statie de epurare. Proiectul este prins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala. De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice

realizate in procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locala, majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca este foarte importanta infintarea statiei de epurare. 5. Beneficii: - imbunatatirea conditiilor de viata comunei - asigurarea sanatatii populatiei - investitii noi in dezvoltarea comunei 6.Beneficiari: - locuitorii comunei Ciorteti - agentii economici din zona - turistii care vor vizita comuna - potentialii investitori a populatiei

C. SURSE DE FINANTARE Sursa Valoarea ron/euro/dolari/% Buget local Buget de stat Imprumuturi Fonduri structurale Parteneriate 90%-100% 0-10%

88

Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteti pentru perioada 2007 2013

Alte TOTAL: 100%

C. CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI 1. Stadiul de maturitate al proiectului Idee : NU SPF: NU SF: DA PT: NU Executie: NU 2. Durata de realizare : Proiectul se va realiza in etape, in functie de posibilitatile de finantare 3. Legatura cu alte proiecte: 4. Constrangeri de implementare Realizare sistem canalizare in comuna, respectiv in satele: Ciortesti, Coropceni, Deleni, Rotaria siSerbesti Resurse financiare reduse, implementare de durata

D. IMPACTUL PROIECTULUI 1. Impactul asupra mediului: negativ: NU pozitiv: DA fara impact: NU 2.Impactul asupra bugetului local: se evalueaza: NU nu se evalueaza: DA

F. ANALIZA PROIECTULUI Analiza cost/beneficiu Se regasesc in studiul de fezabilitate

Numar proiect: 7
A. IDENTIFICARE 1. Titlul proiectului: Modernizare prin asfaltare drum comunal Ciorteti - Deleni 2. Managerul de proiect: 3. Categoria proiectului: Consiliul Local Ciorteti investitii: Nu reparatii Da 4. Tipul proiectului: proiect nou DA

89

Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteti pentru perioada 2007 2013

in continuare NU 5. Valoarea proiectului: B. INFORMATII DE BAZA 1. Definirea problemei: Drumurile comunale sunt astfaltate in proportie de 35% din total, este necesara asfaltarea de 65% pentru dezvoltarea infrastructurii 2. Cum a fost stabilita necesitatea investitiei : Evaluare proprie: DA Studii de planificare: NU Analiza reclamatiilor: NU Solicitare cetateni: DA Expertize tehnice: NU Analiza standardelor: NU Altele : NU 3.Scopul: Asigurarea accesului neingradit al locuitorilor, turistilor si consumatorilor economici la infrastructura de baza 4. Descrierea proiectului: Modernizarea retelei de drumuri locale prin asfaltare. Proiectul este prins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala. De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice realizate in procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locala, majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca este foarte importanta asfaltarea drumului comunal Ciorteti- Deleni. 5. Beneficii: - fluidizarea circulatiei; - siguranta pietonilor; - stabilizarea zonei . 6.Beneficiari: - locuitorii satelor Ciorteti si Deleni; - participantii la traficul rutier care tranziteaza comuna; - potentialii investitori C. SURSE DE FINANTARE Sursa Valoarea ron/euro/dolari/% 4.469.660 lei

90

Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteti pentru perioada 2007 2013

Buget local Buget de stat Imprumuturi Fonduri structurale Parteneriate Alte TOTAL: C. CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI 1. Stadiul de maturitate al proiectului

0-10%

90%-100%

100%

Idee : NU SPF: NU SF: DA PT: NU Executie: NU

2. Durata de realizare :

Proiectul se va realiza in etape, in functie de posibilitatile de finantare

3. Legatura cu alte proiecte: 4. Constrangeri de implementare

Asfaltare drumuri comunale si satesti

Resurse financiare reduse, implementare de durata

D. IMPACTUL PROIECTULUI 1. Impactul asupra mediului: negativ: NU pozitiv: DA fara impact: NU 2.Impactul asupra bugetului local: se evalueaza: NU nu se evalueaza: DA

F. ANALIZA PROIECTULUI Analiza cost/beneficiu Se regasesc in studiul de fezabilitate

91

Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteti pentru perioada 2007 2013

Numar proiect: 8
A. IDENTIFICARE 1. Titlul proiectului: Modernizare prin asfaltare drum comunal Ciorteti DN 24 2. Managerul de proiect: 3. Categoria proiectului: Consiliul Local Ciorteti investitii: Nu reparatii Da 4. Tipul proiectului: proiect nou DA in continuare NU 5. Valoarea proiectului: B. INFORMATII DE BAZA 1. Definirea problemei: Drumurile comunale sunt astfaltate in proportie de 35% din total, este necesara asfaltarea de 65% pentru dezvoltarea infrastructurii 2. Cum a fost stabilita necesitatea investitiei : Evaluare proprie: DA Studii de planificare: NU Analiza reclamatiilor: NU Solicitare cetateni: DA Expertize tehnice: NU Analiza standardelor: NU Altele : NU 3.Scopul: Asigurarea accesului neingradit al locuitorilor, turistilor si consumatorilor economici la infrastructura de baza 4. Descrierea proiectului: Modernizarea retelei de drumuri locale prin asfaltare. Proiectul este prins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala. De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice realizate in procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locala, majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca este foarte importanta asfaltarea drumului comunal Ciorteti- DN 24. 5. Beneficii: - fluidizarea circulatiei; - siguranta pietonilor; 3.039.400 lei

92

Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteti pentru perioada 2007 2013

- stabilizarea zonei . 6.Beneficiari: - locuitorii satelor Ciorteti si indirect a tuturor

locuitorilor comunei; - participantii la traficul rutier care tranziteaza comuna; - potentialii investitori C. SURSE DE FINANTARE Sursa Valoarea ron/euro/dolari/% Buget local Buget de stat Imprumuturi Fonduri structurale Parteneriate Alte TOTAL: C. CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI 1. Stadiul de maturitate al proiectului Idee : NU SPF: NU SF: DA PT: NU Executie: NU 2. Durata de realizare : Proiectul se va realiza in etape, in functie de posibilitatile de finantare 3. Legatura cu alte proiecte: 4. Constrangeri de implementare Resurse financiare reduse, implementare de durata Asfaltare drumuri comunale si satesti 100% 90%-100% 0-10%

D. IMPACTUL PROIECTULUI 1. Impactul asupra mediului: negativ: NU pozitiv: DA

93

Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteti pentru perioada 2007 2013

fara impact: NU 2.Impactul asupra bugetului local: se evalueaza: NU nu se evalueaza: DA

F. ANALIZA PROIECTULUI Analiza cost/beneficiu Se regasesc in studiul de fezabilitate

Numar proiect: 9
A. IDENTIFICARE 1. Titlul proiectului: 2. Managerul de proiect: 3. Categoria proiectului: Modernizare prin asfaltare drum sat Coropceni Consiliul Local Ciorteti investitii: Nu reparatii Da 4. Tipul proiectului: proiect nou DA in continuare NU 5. Valoarea proiectului: B. INFORMATII DE BAZA 1. Definirea problemei: Drumurile comunale sunt astfaltate in proportie de 25% din total, este necesara asfaltarea de 75% pentru dezvoltarea infrastructurii 2. Cum a fost stabilita necesitatea investitiei : Evaluare proprie: DA Studii de planificare: NU Analiza reclamatiilor: NU Solicitare cetateni: DA Expertize tehnice: NU Analiza standardelor: NU Altele : NU 3.Scopul: Asigurarea accesului neingradit al locuitorilor, turistilor si consumatorilor economici la infrastructura de baza 4. Descrierea proiectului: Modernizarea retelei de drumuri locale prin asfaltare. Proiectul este prins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala. De asemenea, in cadrul consultarii 3.412.000 lei

94

Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteti pentru perioada 2007 2013

opiniei publice realizate in procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locala, majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca este foarte importanta asfaltarea drumului sat Coropceni. 5. Beneficii: - fluidizarea circulatiei; - siguranta pietonilor; - stabilizarea zonei . 6.Beneficiari: - locuitorii satelor Coropceni si indirect a tuturor

locuitorilor comunei; - participantii la traficul rutier care tranziteaza comuna; - potentialii investitori C. SURSE DE FINANTARE Sursa Valoarea ron/euro/dolari/% Buget local Buget de stat Imprumuturi Fonduri structurale Parteneriate Alte TOTAL: C. CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI 1. Stadiul de maturitate al proiectului Idee : NU SPF: NU SF: DA PT: NU Executie: NU 2. Durata de realizare : Proiectul se va realiza in etape, in functie de posibilitatile de finantare 3. Legatura cu alte proiecte: Asfaltare drumuri comunale si satesti 100% 90%-100% 0-10%

95

Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteti pentru perioada 2007 2013

4. Constrangeri de implementare

Resurse financiare reduse, implementare de durata

D. IMPACTUL PROIECTULUI 1. Impactul asupra mediului: negativ: NU pozitiv: DA fara impact: NU 2.Impactul asupra bugetului local: se evalueaza: NU nu se evalueaza: DA

F. ANALIZA PROIECTULUI Analiza cost/beneficiu Se regasesc in studiul de fezabilitate

Numar proiect: 10
A. IDENTIFICARE 1. Titlul proiectului: Demolare constructie si constructie noua scoala Deleni Vale 2. Managerul de proiect: 3. Categoria proiectului: Consiliul Local Ciorteti investitii: NU reparatii NU 4. Tipul proiectului: proiect nou DA in continuare NU 5. Valoarea proiectului: 200.000 lei

B. INFORMATII DE BAZA 1. Definirea problemei: Este necesara reabilitarea si modernizarea scolilor si din comuna, in vederea asigurarii sigurantei si protectiei copiilor 2. Cum a fost stabilita necesitatea investitiei : Evaluare proprie: DA Studii de planificare: NU Analiza reclamatiilor: DA Solicitare cetateni: DA Expertize tehnice: NU

96

Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteti pentru perioada 2007 2013

Analiza standardelor: NU Altele : NU 3.Scopul: Regenerarea mediului rural si a valorilor acestuia, prin sprijinirea noii generatii de a invata in conditii moderne 4. Descrierea proiectului: Prin construirea scolii se urmareste atingerea

standardelor europene si deservirea elevilor si a viitorilor scolari din satul Deleni Vale, si care in prezent fac naveta in alte sate sau chiar la oras. Proiectul este prins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala. De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice realizate in procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locala, majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca este foarte importanta reabilitalea si dotarea corespunzatoare a scolilor din comuna.

5. Beneficii:

- imbunatatirea conditiilor de viata comunei

a populatiei

- cresterea competentelor profesionale in randul tinerilor

6.Beneficiari:

- viitorii si actualii scolarii si prescolari din satul Deleni Vale - viitori investitori

C. SURSE DE FINANTARE Sursa Valoarea ron/euro/dolari/% Buget local Buget de stat Imprumuturi Fonduri structurale Parteneriate 0-10% 90-100%

97

Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteti pentru perioada 2007 2013

Alte TOTAL: 100%

C. CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI 1. Stadiul de maturitate al proiectului Idee : NU SPF: NU SF: DA PT: DA Executie: NU 2. Durata de realizare : Proiectul se va realiza in etape, in functie de posibilitatile de finantare 3. Legatura cu alte proiecte: 4. Constrangeri de implementare Resurse financiare reduse Implementare de durata nu exista

D. IMPACTUL PROIECTULUI 1. Impactul asupra mediului: negativ: NU pozitiv: DA fara impact: NU 2.Impactul asupra bugetului local: se evalueaza: NU nu se evalueaza: DA

F. ANALIZA PROIECTULUI Analiza cost/beneficiu Se regasesc in studiul de fezabilitate si proiectul tehnic

Numar proiect: 11
A. IDENTIFICARE 1. Titlul proiectului: 2. Managerul de proiect: 3. Categoria proiectului: Reabilitare scoala Deleni Deal Consiliul Local Ciorteti investitii: NU

98

Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteti pentru perioada 2007 2013

reparatii DA 4. Tipul proiectului: proiect nou DA in continuare NU 5. Valoarea proiectului: 90.000 lei

B. INFORMATII DE BAZA 1. Definirea problemei: Este necesara reabilitarea si modernizarea scolilor si din comuna, in vederea asigurarii sigurantei si protectiei copiilor 2. Cum a fost stabilita necesitatea investitiei : Evaluare proprie: DA Studii de planificare: NU Analiza reclamatiilor: DA Solicitare cetateni: DA Expertize tehnice: DA Analiza standardelor: NU Altele : NU 3.Scopul: Regenerarea mediului rural si a valorilor acestuia, prin sprijinirea noii generatii de a invata in conditii moderne 4. Descrierea proiectului: Prin construirea scolii se urmareste atingerea

standardelor europene si deservirea elevilor si a viitorilor scolari din satul Deleni Deal, si care in prezent fac naveta in alte sate sau chiar la oras. Proiectul este prins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala. De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice realizate in procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locala, majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca este foarte importanta reabilitalea si dotarea corespunzatoare a scolilor din comuna.

5. Beneficii:

- imbunatatirea conditiilor de viata comunei

a populatiei

- cresterea competentelor profesionale in randul

99

Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteti pentru perioada 2007 2013

tinerilor

6.Beneficiari:

- viitorii si actualii scolarii si prescolari din satul Deleni Deal - viitori investitori

C. SURSE DE FINANTARE Sursa Valoarea ron/euro/dolari/% Buget local Buget de stat Imprumuturi Fonduri structurale Parteneriate Alte TOTAL: 100% 0-10% 90-100%

C. CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI 1. Stadiul de maturitate al proiectului Idee : NU SPF: NU SF: DA PT: DA Executie: NU 2. Durata de realizare : Proiectul se va realiza in etape, in functie de posibilitatile de finantare 3. Legatura cu alte proiecte: 4. Constrangeri de implementare Resurse financiare reduse Implementare de durata nu exista

D. IMPACTUL PROIECTULUI 1. Impactul asupra negativ: NU

100

Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteti pentru perioada 2007 2013

mediului:

pozitiv: DA fara impact: NU

2.Impactul asupra bugetului local:

se evalueaza: NU nu se evalueaza: DA

F. ANALIZA PROIECTULUI Analiza cost/beneficiu Se regasesc in studiul de fezabilitate si proiectul tehnic

Numar proiect: 12
A. IDENTIFICARE 1. Titlul proiectului: 2. Managerul de proiect: 3. Categoria proiectului: Reabilitare scoala in satul Serbesti Consiliul Local Ciorteti investitii: NU reparatii DA 4. Tipul proiectului: proiect nou DA in continuare NU 5. Valoarea proiectului: 75.000 lei

B. INFORMATII DE BAZA 1. Definirea problemei: Este necesara reabilitarea si modernizarea scolilor si din comuna, in vederea asigurarii sigurantei si protectiei copiilor 2. Cum a fost stabilita necesitatea investitiei : Evaluare proprie: DA Studii de planificare: NU Analiza reclamatiilor: DA Solicitare cetateni: DA Expertize tehnice: DA Analiza standardelor: NU Altele : NU 3.Scopul: Regenerarea mediului rural si a valorilor acestuia, prin sprijinirea noii generatii de a invata in conditii moderne

101

Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteti pentru perioada 2007 2013

4. Descrierea proiectului:

Prin

construirea

scolii

se

urmareste

atingerea

standardelor europene si deservirea elevilor si a viitorilor scolari din satul Serbesti, si care in prezent fac naveta in alte sate sau chiar la oras. Proiectul este prins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala. De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice realizate in procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locala, majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca este foarte importanta reabilitalea si dotarea corespunzatoare a scolilor din comuna.

5. Beneficii:

- imbunatatirea conditiilor de viata comunei

a populatiei

- cresterea competentelor profesionale in randul tinerilor

6.Beneficiari:

- viitorii si actualii scolarii si prescolari Serbesti - viitori investitori

din satul

C. SURSE DE FINANTARE Sursa Valoarea ron/euro/dolari/% Buget local Buget de stat Imprumuturi Fonduri structurale Parteneriate Alte TOTAL: 100% 0-10% 90-100%

C. CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI

102

Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteti pentru perioada 2007 2013

1. Stadiul de maturitate al proiectului

Idee : NU SPF: NU SF: DA PT: DA Executie: NU

2. Durata de realizare :

Proiectul se va realiza in etape, in functie de posibilitatile de finantare

3. Legatura cu alte proiecte: 4. Constrangeri de implementare

nu exista

Resurse financiare reduse Implementare de durata

D. IMPACTUL PROIECTULUI 1. Impactul asupra mediului: negativ: NU pozitiv: DA fara impact: NU 2.Impactul asupra bugetului local: se evalueaza: NU nu se evalueaza: DA

F. ANALIZA PROIECTULUI Analiza cost/beneficiu Se regasesc in studiul de fezabilitate si proiectul tehnic

Numar proiect: 13
A. IDENTIFICARE 1. Titlul proiectului: 2. Managerul de proiect: 3. Categoria proiectului: Reabilitare gradinita in satul Ciortesti Consiliul Local Ciorteti investitii: NU reparatii DA 4. Tipul proiectului: proiect nou DA in continuare NU 5. Valoarea proiectului: 65.000 lei

103

Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteti pentru perioada 2007 2013

B. INFORMATII DE BAZA 1. Definirea problemei: Este necesara reabilitarea si modernizarea gradinitelori din comuna, in vederea asigurarii sigurantei si protectiei copiilor 2. Cum a fost stabilita necesitatea investitiei : Evaluare proprie: DA Studii de planificare: NU Analiza reclamatiilor: DA Solicitare cetateni: DA Expertize tehnice: DA Analiza standardelor: DA Altele : NU 3.Scopul: Regenerarea mediului rural si a valorilor acestuia, prin sprijinirea noii generatii de a se forma inca de la varste fragede, in conditii moderne 4. Descrierea proiectului: Prin construirea gradinite se urmareste atingerea standardelor europene si deservirea populatiei din satul Ciortesti, cu sevicii specializate de ingrijire, pregatire si formare a viitorului tarii. Proiectul este prins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala. De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice realizate in procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locala, majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca este foarte importanta reabilitalea si dotarea corespunzatoare a gradinitelor din comuna. 5. Beneficii: - imbunatatirea conditiilor de viata comunei - cresterea competentelor profesionale in randul tinerilor a populatiei

6.Beneficiari:

- parintii prescolarilor - viitorii scolari din satul Ciortesti - viitori investitori

104

Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteti pentru perioada 2007 2013

C. SURSE DE FINANTARE Sursa Valoarea ron/euro/dolari/% Buget local Buget de stat Imprumuturi Fonduri structurale Parteneriate Alte TOTAL: 100% 0-10% 90-100%

C. CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI 1. Stadiul de maturitate al proiectului Idee : NU SPF: NU SF: DA PT: DA Executie: NU 2. Durata de realizare : Proiectul se va realiza in etape, in functie de posibilitatile de finantare 3. Legatura cu alte proiecte: 4. Constrangeri de implementare Resurse financiare reduse Implementare de durata nu exista

D. IMPACTUL PROIECTULUI 1. Impactul asupra mediului: negativ: NU pozitiv: DA fara impact: NU 2.Impactul asupra bugetului local: se evalueaza: NU nu se evalueaza: DA

105

Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteti pentru perioada 2007 2013

F. ANALIZA PROIECTULUI Analiza cost/beneficiu Se regasesc in studiul de fezabilitate si proiectul tehnic

Numar proiect: 14
A. IDENTIFICARE 1. Titlul proiectului: 2. Managerul de proiect: 3. Categoria proiectului: Reabilitare gradinita in satul Deleni Vale Consiliul Local Ciorteti investitii: NU reparatii DA 4. Tipul proiectului: proiect nou DA in continuare NU 5. Valoarea proiectului: 145.000 lei

B. INFORMATII DE BAZA 1. Definirea problemei: Este necesara reabilitarea si modernizarea gradinitelor din comuna, in vederea asigurarii sigurantei si protectiei copiilor 2. Cum a fost stabilita necesitatea investitiei : Evaluare proprie: DA Studii de planificare: NU Analiza reclamatiilor: DA Solicitare cetateni: DA Expertize tehnice: DA Analiza standardelor: DA Altele : NU 3.Scopul: Regenerarea mediului rural si a valorilor acestuia, prin sprijinirea noii generatii de a se forma inca de la varste fragede, in conditii moderne 4. Descrierea proiectului: Prin construirea gradinite se urmareste atingerea standardelor europene si deservirea populatiei din satul Deleni Vale, cu sevicii specializate de ingrijire, pregatire si formare a viitorului tarii. Proiectul este prins ca obiectiv in Strategia de

106

Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteti pentru perioada 2007 2013

Dezvoltare Locala. De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice realizate in procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locala, majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca este foarte importanta reabilitalea si dotarea corespunzatoare a gradinitelor din comuna. 5. Beneficii: - imbunatatirea conditiilor de viata comunei - cresterea competentelor profesionale in randul tinerilor a populatiei

6.Beneficiari:

- parintii prescolarilor - viitorii scolari din satul Deleni Vale - viitori investitori

C. SURSE DE FINANTARE Sursa Valoarea ron/euro/dolari/% Buget local Buget de stat Imprumuturi Fonduri structurale Parteneriate Alte TOTAL: 100% 0-10% 90-100%

C. CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI 1. Stadiul de maturitate al proiectului Idee : NU SPF: NU SF: DA PT: DA Executie: NU

107

Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteti pentru perioada 2007 2013

2. Durata de realizare :

Proiectul se va realiza in etape, in functie de posibilitatile de finantare

3. Legatura cu alte proiecte: 4. Constrangeri de implementare

nu exista

Resurse financiare reduse Implementare de durata

D. IMPACTUL PROIECTULUI 1. Impactul asupra mediului: negativ: NU pozitiv: DA fara impact: NU 2.Impactul asupra bugetului local: se evalueaza: NU nu se evalueaza: DA

F. ANALIZA PROIECTULUI Analiza cost/beneficiu Se regasesc in studiul de fezabilitate si proiectul tehnic

Numar proiect: 15
A. IDENTIFICARE 1. Titlul proiectului: 2. Managerul de proiect: 3. Categoria proiectului: Reabilitare gradinita in satul Serbesti Consiliul Local Ciorteti investitii: NU reparatii DA 4. Tipul proiectului: proiect nou DA in continuare NU 5. Valoarea proiectului: 71.000 lei

B. INFORMATII DE BAZA 1. Definirea problemei: Este necesara reabilitarea si modernizarea gradinitelor din comuna, in vederea asigurarii sigurantei si protectiei copiilor 2. Cum a fost stabilita Evaluare proprie: DA

108

Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteti pentru perioada 2007 2013

necesitatea investitiei :

Studii de planificare: NU Analiza reclamatiilor: DA Solicitare cetateni: DA Expertize tehnice: DA Analiza standardelor: DA Altele : NU

3.Scopul:

Regenerarea mediului rural si a valorilor acestuia, prin sprijinirea noii generatii de a se forma inca de la varste fragede, in conditii moderne

4. Descrierea proiectului:

Prin construirea gradinite se urmareste atingerea standardelor europene si deservirea populatiei din satul Serbesti, cu sevicii specializate de ingrijire, pregatire si formare a viitorului tarii. Proiectul este prins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala. De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice realizate in procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locala, majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca este foarte importanta reabilitalea si dotarea corespunzatoare a gradinitelor din comuna.

5. Beneficii:

- imbunatatirea conditiilor de viata comunei

a populatiei

- cresterea competentelor profesionale in randul tinerilor

6.Beneficiari:

- parintii prescolarilor - viitorii scolari din satul Serbesti - viitori investitori

C. SURSE DE FINANTARE Sursa Valoarea ron/euro/dolari/% Buget local Buget de stat 0-10% 90-100%

109

Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteti pentru perioada 2007 2013

Imprumuturi Fonduri structurale Parteneriate Alte TOTAL: 100%

C. CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI 1. Stadiul de maturitate al proiectului Idee : NU SPF: NU SF: DA PT: DA Executie: NU 2. Durata de realizare : Proiectul se va realiza in etape, in functie de posibilitatile de finantare 3. Legatura cu alte proiecte: 4. Constrangeri de implementare Resurse financiare reduse Implementare de durata nu exista

D. IMPACTUL PROIECTULUI 1. Impactul asupra mediului: negativ: NU pozitiv: DA fara impact: NU 2.Impactul asupra bugetului local: se evalueaza: NU nu se evalueaza: DA

F. ANALIZA PROIECTULUI Analiza cost/beneficiu Se regasesc in studiul de fezabilitate si proiectul tehnic

Numar proiect: 16
A. IDENTIFICARE

110

Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteti pentru perioada 2007 2013

1. Titlul proiectului:

Construire gradinita si parc de joaca pentru copii in satul Coropceni Consiliul Local Ciorteti investitii: NU reparatii DA

2. Managerul de proiect: 3. Categoria proiectului:

4. Tipul proiectului:

proiect nou DA in continuare NU

5. Valoarea proiectului:

245.000 lei

B. INFORMATII DE BAZA 1. Definirea problemei: Este necesara reabilitarea si modernizarea gradinitelor din comuna, in vederea asigurarii sigurantei si protectiei copiilor , crearii unui climat optim pentru joaca si recreere a copiilor 2. Cum a fost stabilita necesitatea investitiei : Evaluare proprie: DA Studii de planificare: NU Analiza reclamatiilor: NU Solicitare cetateni: DA Expertize tehnice: DA Analiza standardelor: DA Altele : NU 3.Scopul: Regenerarea mediului rural si a valorilor acestuia, prin sprijinirea noii generatii de a se forma inca de la varste fragede, in conditii moderne si sanatoase 4. Descrierea proiectului: Prin construirea gradinite se urmareste atingerea standardelor europene si deservirea populatiei din satul Coropceni, cu sevicii specializate de ingrijire, pregatire si formare a viitorului tarii. Proiectul este prins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala. De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice realizate in procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locala, majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca este foarte importanta

111

Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteti pentru perioada 2007 2013

reabilitalea si dotarea corespunzatoare a gradinitelor din comuna. 5. Beneficii: - imbunatatirea conditiilor de viata comunei - cresterea competentelor profesionale in randul tinerilor a populatiei

6.Beneficiari:

- parintii prescolarilor - viitorii scolari din satul Coropceni - viitori investitori

C. SURSE DE FINANTARE Sursa Valoarea ron/euro/dolari/% Buget local Buget de stat Imprumuturi Fonduri structurale Parteneriate Alte TOTAL: 100% 0-10% 90-100%

C. CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI 1. Stadiul de maturitate al proiectului Idee : NU SPF: NU SF: DA PT: DA Executie: NU 2. Durata de realizare : Proiectul se va realiza in etape, in functie de posibilitatile de finantare 3. Legatura cu alte proiecte: nu exista

112

Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteti pentru perioada 2007 2013

4. Constrangeri de implementare

Resurse financiare reduse Implementare de durata

D. IMPACTUL PROIECTULUI 1. Impactul asupra mediului: negativ: NU pozitiv: DA fara impact: NU 2.Impactul asupra bugetului local: se evalueaza: NU nu se evalueaza: DA

F. ANALIZA PROIECTULUI Analiza cost/beneficiu Se regasesc in studiul de fezabilitate si proiectul tehnic

Numar proiect: 17
A. IDENTIFICARE 1. Titlul proiectului: 2. Managerul de proiect: 3. Categoria proiectului: Construire camin cultural Coropceni Consiliul Local Ciorteti investitii: DA reparatii NU 4. Tipul proiectului: proiect nou DA in continuare NU 5. Valoarea proiectului: 3.724.000 lei

B. INFORMATII DE BAZA 1. Definirea problemei: 2. Cum a fost stabilita necesitatea investitiei : Construire camin cultural Evaluare proprie: DA Studii de planificare: NU Analiza reclamatiilor: NU Solicitare cetateni: DA Expertize tehnice: DA Analiza standardelor: NU Altele : NU

113

Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteti pentru perioada 2007 2013

3.Scopul: 4. Descrierea proiectului:

Regenerarea mediului cultural si a valorilor acestuia. Reabilitarea si modernizarea caminului cultural din comuna. Proiectul este prins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala. De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice realizate in procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locala,

majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca este foarte importanta realizarea caminului cultural in comuna Ciorteti.

5. Beneficii:

- imbunatatirea conditiilor de viata comunei - revigorarea mediului cultural al comunei

a populatiei

- cresterea consumului de cultura in randul locuitorilor comunei - atragerea de investitori - crearea de locuri de munca 6.Beneficiari: - locuitorii comunei Ciorteti - turisti care vor vizita comuna - potentialii investitori

C. SURSE DE FINANTARE Sursa Valoarea ron/euro/dolari/% Buget local Buget de stat Imprumuturi Fonduri structurale Parteneriate Alte TOTAL: 100% 90%-100% 0-10%

114

Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteti pentru perioada 2007 2013

C. CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI 1. Stadiul de maturitate al proiectului Idee : NU SPF: NU SF: DA PT: DA Executie: NU 2. Durata de realizare : Proiectul se va realiza in etape, in functie de posibilitatile de finantare 3. Legatura cu alte proiecte: 4. Constrangeri de implementare Resurse financiare reduse, implementare de durata nu exista

D. IMPACTUL PROIECTULUI 1. Impactul asupra mediului: negativ: NU pozitiv: DA fara impact: NU 2.Impactul asupra bugetului local: se evalueaza: NU nu se evalueaza: DA

F. ANALIZA PROIECTULUI Analiza cost/beneficiu Se regasesc in studiul de fezabilitate si proiectul tehnic

Numar proiect: 18
A. IDENTIFICARE 1. Titlul proiectului: 2. Managerul de proiect: 3. Categoria proiectului: Extindere a retelei electrice Consiliul Local Ciorteti investitii: DA reparatii NU 4. Tipul proiectului: proiect nou: NU in continuare: DA 5. Valoarea proiectului: 300.000 lei

115

Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteti pentru perioada 2007 2013

B. INFORMATII DE BAZA 1. Definirea problemei: Este nevoie de extinderea retelei electrice pentru racordarea tuturor locuitorilor comunei 2. Cum a fost stabilita necesitatea investitiei : Evaluare proprie: DA Studii de planificare: NU Analiza reclamatiilor: DA Solicitare cetateni: DA Expertize tehnice: NU Analiza standardelor: NU Altele : NU 3.Scopul: Dezvoltarea infrastructurii de baza si asigurarea accesului neingradit al populatiei si consumatorilor economici la aceasta infrastructura. 4. Descrierea proiectului: Extinderea retelei electrice pentru a deservi la cote maxime populatia comunei. Proiectul este prins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala. De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice

realizate in procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locala, majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca este foarte importanta modernizarea retelei de electrice din comuna. 5. Beneficii: - imbunatatirea conditiilor de viata comunei - atragerea de investitori 6.Beneficiari: - locuitorii comunei Ciorteti - agentii economici din zona - turistii care vor vizita comuna - potentialii investitori a populatiei

C. SURSE DE FINANTARE Sursa Valoarea ron/euro/dolari/%

116

Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteti pentru perioada 2007 2013

Buget local Buget de stat Imprumuturi Fonduri structurale Parteneriate Alte TOTAL:

0-10%

90%-100%

100%

C. CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI 1. Stadiul de maturitate al proiectului Idee : NU SPF: DA SF: NU PT: NU Executie: NU 2. Durata de realizare : Proiectul se va realiza in etape, in functie de posibilitatile de finantare 3. Legatura cu alte proiecte: 4. Constrangeri de implementare Infiintare retea iluminat public in comuna Ciorteti Extindere PUZ pentru locuinte la Ciortesti, langa SMA, la Deleni, Coropceni, Serbesti si Rotaria Resurse financiare reduse Implementare de durata

D. IMPACTUL PROIECTULUI 1. Impactul asupra mediului: negativ: NU pozitiv: DA fara impact: NU 2.Impactul asupra bugetului local: se evalueaza: NU nu se evalueaza: DA

F. ANALIZA PROIECTULUI Analiza cost/beneficiu Se regasesc in studiul de prefezabilitate

Numar proiect: 19

117

Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteti pentru perioada 2007 2013

A. IDENTIFICARE 1. Titlul proiectului: Infiintare retea de iluminat public in comuna Ciorteti 2. Managerul de proiect: 3. Categoria proiectului: Consiliul Local Ciorteti investitii: DA reparatii NU 4. Tipul proiectului: proiect nou: Da in continuare: Nu 5. Valoarea proiectului: Neevaluata inca

B. INFORMATII DE BAZA 1. Definirea problemei: Este nevoie de extinderea retelei de iluminat public pentru racordarea tuturor locuitorilor comunei 2. Cum a fost stabilita necesitatea investitiei : Evaluare proprie: DA Studii de planificare: NU Analiza reclamatiilor: DA Solicitare cetateni: DA Expertize tehnice: NU Analiza standardelor: NU Altele : NU 3.Scopul: Dezvoltarea infrastructurii de baza si asigurarea accesului neingradit al populatiei si consumatorilor economici la aceasta infrastructura. 4. Descrierea proiectului: Extinderea retelei de iluminat public pentru a deservi la cote maxime populatia comunei. Proiectul este prins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala. De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice

realizate in procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locala, majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca este foarte importanta modernizarea retelei de iluminat public. 5. Beneficii: - imbunatatirea conditiilor de viata comunei a populatiei

118

Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteti pentru perioada 2007 2013

- atragerea de investitori 6.Beneficiari: - locuitorii comunei Ciorteti - agentii economici din zona - turistii care vor vizita comuna - potentialii investitori

C. SURSE DE FINANTARE Sursa Valoarea ron/euro/dolari/% Buget local Buget de stat Imprumuturi Fonduri structurale Parteneriate Alte TOTAL: 100% 90%-100% 0-10%

C. CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI 1. Stadiul de maturitate al proiectului Idee : DA SPF: NU SF: NU PT: NU Executie: NU 2. Durata de realizare : Proiectul se va realiza in etape, in functie de posibilitatile de finantare 3. Legatura cu alte proiecte: Extindere retea electrica in localitatile Ciortesti, Coropceni, Deleni, Serbesti si Rotaria Extindere PUZ pentru locuinte la Ciortesti, langa SMA, la Deleni, Coropceni, Serbesti si Rotaria 4. Constrangeri de implementare Resurse financiare reduse, Implementare de durata

119

Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteti pentru perioada 2007 2013

D. IMPACTUL PROIECTULUI 1. Impactul asupra mediului: negativ: NU pozitiv: DA fara impact: NU 2.Impactul asupra bugetului local: se evalueaza: NU nu se evalueaza: DA

F. ANALIZA PROIECTULUI Analiza cost/beneficiu Se regasesc in studiul de fezabilitate si proiectul tehnic

Numar proiect: 20
A. IDENTIFICARE 1. Titlul proiectului: 2. Managerul de proiect: 3. Categoria proiectului: Modernizare centru civic Consiliul Local Ciorteti investitii: DA reparatii: NU 4. Tipul proiectului: proiect nou: DA in continuare: NU 5. Valoarea proiectului: 350.000 lei

B. INFORMATII DE BAZA 1. Definirea problemei: Este nevoie de modernizare a centrului civic al comunei Ciorteti 2. Cum a fost stabilita necesitatea investitiei : Evaluare proprie: DA Studii de planificare: NU Analiza reclamatiilor: NU Solicitare cetateni: DA Expertize tehnice: NU Analiza standardelor: NU Altele : NU

120

Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteti pentru perioada 2007 2013

3.Scopul:

4. Descrierea proiectului:

Regenerarea mediului rural si a valorilor acestuia. Asigurarea sigurantei cetatenilor. Cresterea atractivitatii pentru turisti Se doreste modernizarea centrului civic al comunei Ciorteti pentru asigurarea confortului si sigurantei populatiei conform neormelor europene.Proiectul se incadreaza in Planul Operational Regional 2007-2013 si este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala. De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice realizate in procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locala, o mare parte a populatiei intervievate a raspuns ca este importanta

modernizarea centrului civic. 5. Beneficii: - imbunatatirea conditiilor de viata comunei - reducerea riscului imbolnavire a populatiei - atragerea de investitori in zona - crearea de noi locuri de munca 6.Beneficiari: - locuitorii comunei Ciorteti - agentii economici din zona - potentialii investitori - turisti C. SURSE DE FINANTARE Sursa Valoarea ron/euro/dolari/% Buget local Buget de stat Imprumuturi Fonduri structurale Parteneriate Alte TOTAL: 100% 90%-100% 0-10% a populatiei

C. CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI

121

Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteti pentru perioada 2007 2013

1. Stadiul de maturitate al proiectului

Idee : NU SPF: NU SF: DA PT: DA Executie: NU

2. Durata de realizare :

Proiectul se va realiza in etape, in functie de posibilitatile de finantare

3. Legatura cu alte proiecte: 4. Constrangeri de implementare

nu exista

Resurse financiare reduse Implementare de durata

D. IMPACTUL PROIECTULUI 1. Impactul asupra mediului: negativ: NU pozitiv: DA fara impact: NU 2.Impactul asupra bugetului local: se evalueaza: NU nu se evalueaza: DA

F. ANALIZA PROIECTULUI Analiza cost/beneficiu Se regasesc in studiul de fezabilitate si proiectul tehnic

Numar proiect: 21
A. IDENTIFICARE 1. Titlul proiectului: Extindere PUZ pentru locuinte la Ciortesti, langa SMA, la Deleni, Coropceni, Serbesti si Rotaria 2. Managerul de proiect: 3. Categoria proiectului: Consiliul Local Ciorteti investitii: DA reparatii NU 4. Tipul proiectului: proiect nou DA in continuare NU 5. Valoarea proiectului: 1.964.500 lei

122

Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteti pentru perioada 2007 2013

B. INFORMATII DE BAZA 1. Definirea problemei: Este necesara extinderea zonelor locuibile datorita exodului populatiei catre mediul rural, prin largirea PUZ-ului in zonele cerute de populatie 2. Cum a fost stabilita necesitatea investitiei : Evaluare proprie: DA Studii de planificare: DA Analiza reclamatiilor: NU Solicitare cetateni: DA Expertize tehnice: NU Analiza standardelor: NU Altele : DA 3.Scopul: Extinderea si asigurarea accesului neingradit al locuitorilor, turistilor si consumatorilor economici la infrastructura de baza si la cea largita a populatiei, conform geografice 4. Descrierea proiectului: Refacerea si modernizarea infrastructurii locale prin extindere PUZ. Proiectul este prins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala. De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice realizate in procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locala, majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca este foarte importanta extinderea PUZ-ului la Ciortesti, langa SMA, la Deleni, Coropceni, Serbesti si Rotaria. 5. Beneficii: - atragerea populatiei catre mediul rural; - atragerea investitorilor catre mediul ruaral; - dezvoltarea zonei - stabilizarea zonei . 6.Beneficiari: - locuitorii comunei Ciortesti; - cei care migreaza catre mediul rural; - potentialii investitori C. SURSE DE FINANTARE studiilor si statisticilor demografice,

123

Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteti pentru perioada 2007 2013

Sursa

Valoarea ron/euro/dolari/%

Buget local Buget de stat Imprumuturi Fonduri structurale Parteneriate Alte TOTAL: C. CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI 1. Stadiul de maturitate al proiectului

0-100%

100%

Idee : NU SPF: NU SF: DA PT: DA Executie: NU

2. Durata de realizare :

Proiectul se va realiza in etape, in functie de posibilitatile de finantare

3. Legatura cu alte proiecte: 4. Constrangeri de implementare

Toate proiectele de strategie de dezvoltare

Resurse financiare reduse, implementare de durata

D. IMPACTUL PROIECTULUI 1. Impactul asupra mediului: negativ: NU pozitiv: DA fara impact: NU 2.Impactul asupra bugetului local: se evalueaza: NU nu se evalueaza: DA

F. ANALIZA PROIECTULUI Analiza cost/beneficiu Se regasesc in studiul de fezabilitate si proiectul tehnic

124

Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteti pentru perioada 2007 2013

Numar proiect: 22
A. IDENTIFICARE 1. Titlul proiectului: 2. Managerul de proiect: 3. Categoria proiectului: Infiintarea serviciului de salubrizare comunala Consiliul Local Ciorteti investitii: DA reparatii NU 4. Tipul proiectului: proiect nou DA in continuare NU 5. Valoarea proiectului: 100.000 lei

B. INFORMATII DE BAZA 1. Definirea problemei: 2. Cum a fost stabilita necesitatea investitiei : Nu exista serviciu de salubrizare in comuna Ciorteti Evaluare proprie: DA Studii de planificare: NU Analiza reclamatiilor: DA Solicitare cetateni: DA Expertize tehnice: NU Analiza standardelor: NU Altele : NU 3.Scopul: Eliminarea materialelor periculoase/toxice din volumul deseurilor si reducerea poluarii din mediului ambiant 4. Descrierea proiectului: Reducerea poluarii mediului prin realizarea sistemului de colectare conform normelor europene. Proiectul este prins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala. De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice realizate in procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locala, majoritatea populatiei

intervievate a raspuns ca este foarte importanta realizare serviciului de salubrizare. 5. Beneficii: - imbunatatirea conditiilor de viata comunei - reducerea poluarii in comuna a populatiei

125

Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteti pentru perioada 2007 2013

- reducerea factorilor de risc pentru sanatatea populatiei - atragerea de investitori in zona - crearea de noi locuri de munca 6.Beneficiari: - locuitorii comunei Ciorteti - agentii economici din zona - turistii care vor vizita comuna - potentialii investitori C. SURSE DE FINANTARE Sursa Valoarea ron/euro/dolari/% Buget local Buget de stat Imprumuturi Fonduri structurale Parteneriate Alte TOTAL: 100% 90%-100% 0-10%

C. CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI 1. Stadiul de maturitate al proiectului Idee : NU SPF: NU SF: DA PT: DA Executie: NU 2. Durata de realizare : Proiectul se va realiza in etape, in functie de posibilitatile de finantare 3. Legatura cu alte proiecte: 4. Constrangeri de implementare Resurse financiare reduse Implementare de durata nu exista

D. IMPACTUL PROIECTULUI

126

Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteti pentru perioada 2007 2013

1. Impactul asupra mediului:

negativ: NU pozitiv: DA fara impact: NU

2.Impactul asupra bugetului local:

se evalueaza: NU nu se evalueaza: DA

F. ANALIZA PROIECTULUI Analiza cost/beneficiu Se regasesc in studiul de fezabilitate si proiectul tehnic

Numar proiect: 23
A. IDENTIFICARE 1. Titlul proiectului: Achizitie mijloace de transport elevi pe traseul Deleni-Rotaria-Ciortesti-Coropceni 2. Managerul de proiect: 3. Categoria proiectului: Consiliul Local Ciorteti investitii: NU reparatii NU 4. Tipul proiectului: proiect nou DA in continuare DA 5. Valoarea proiectului: 185.000 lei

B. INFORMATII DE BAZA 1. Definirea problemei: Intinderea geografica a comunei, conditiile climaterice impun necesitatea achizitionarii de mijloace de transport 2. Cum a fost stabilita necesitatea investitiei : Evaluare proprie: DA Studii de planificare: NU Analiza reclamatiilor: NU Solicitare cetateni: DA Expertize tehnice: NU Analiza standardelor: NU Altele : NU 3.Scopul: Regenerarea transportullui rural si a infrastructurii,

127

Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteti pentru perioada 2007 2013

sprijinirea populatiei. 4. Descrierea proiectului: Achizitie mijloace de transport elevi pe traseul DeleniRotaria-Ciortesti-Coropceni. Proiectul este prins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala. De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice

realizate in procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locala, majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca este foarte importanta achizitia de mijloace de transport.

5. Beneficii:

- imbunatatirea conditiilor de viata comunei - revigorarea transportului inl comuna - sprijinirea locuitorilor comunei - atragerea de investitori - crearea de locuri de munca - locuitorii comunei Ciorteti - potentialii investitori

a populatiei

6.Beneficiari:

C. SURSE DE FINANTARE Sursa Valoarea ron/euro/dolari/% Buget local Buget de stat Imprumuturi Fonduri structurale Parteneriate Alte TOTAL: 100% 90%-100% 0-10%

C. CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI

128

Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteti pentru perioada 2007 2013

1. Stadiul de maturitate al proiectului

Idee : NU SPF: NU SF: DA PT: NU Executie: NU

2. Durata de realizare :

Proiectul se va realiza in etape, in functie de posibilitatile de finantare

3. Legatura cu alte proiecte: 4. Constrangeri de implementare

modernizarea drumurilor comunale

Resurse financiare reduse, implementare de durata

D. IMPACTUL PROIECTULUI 1. Impactul asupra mediului: negativ: NU pozitiv: DA fara impact: NU 2.Impactul asupra bugetului local: se evalueaza: DA nu se evalueaza: NU

F. ANALIZA PROIECTULUI Analiza cost/beneficiu Se regasesc in studiul de fezabilitate

Numar proiect: 24
A. IDENTIFICARE 1. Titlul proiectului: 2. Managerul de proiect: 3. Categoria proiectului: Infiintare centru social pentru batrani Consiliul Local Ciorteti investitii: DA reparatii: NU 4. Tipul proiectului: proiect nou: DA in continuare: NU 5. Valoarea proiectului: 888.000 lei

B. INFORMATII DE BAZA

129

Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteti pentru perioada 2007 2013

1. Definirea problemei:

Este nevoie de infiintarea unui centru pentru sprijinirea si consilierea persoanelor in varsta

2. Cum a fost stabilita necesitatea investitiei :

Evaluare proprie: DA Studii de planificare: NU Analiza reclamatiilor: NU Solicitare cetateni: DA Expertize tehnice: NU Analiza standardelor: DA Altele : NU

3.Scopul: 4. Descrierea proiectului:

Asigurarea sigurantei si protectiei sociale a persoanelor in varsta conform normelor europene. Se doreste infintarea unui centru pentru persoane in varsta in vedrea sprijinirii si consilierii lor.Proiectul se incadreaza in Planul Operational Regional 2007-2013 si este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala. De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice realizate in procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locala, o mare parte a populatiei intervievate a raspuns ca este importanta infintarea centrului pentru batrani.

5. Beneficii:

- imbunatatirea conditiilor de viata a persoanelor in varsta din comuna - atragerea de investitori in zona - crearea de noi locuri de munca - locuitorii comunei Ciorteti - agentii economici din zona - potentialii investitori

6.Beneficiari:

C. SURSE DE FINANTARE Sursa Valoarea ron/euro/dolari/% Buget local Buget de stat Imprumuturi Fonduri structurale 90%-100% 0-10%

130

Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteti pentru perioada 2007 2013

Parteneriate Alte TOTAL: 100%

C. CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI 1. Stadiul de maturitate al proiectului Idee : NU SPF: NU SF: DA PT: NU Executie: NU 2. Durata de realizare : Proiectul se va realiza in etape, in functie de posibilitatile de finantare 3. Legatura cu alte proiecte: 4. Constrangeri de implementare Resurse financiare reduse Implementare de durata nu exista

D. IMPACTUL PROIECTULUI 1. Impactul asupra mediului: negativ: NU pozitiv: DA fara impact: NU 2.Impactul asupra bugetului local: se evalueaza: NU nu se evalueaza: DA

F. ANALIZA PROIECTULUI Analiza cost/beneficiu Se regasesc in studiul de fezabilitate si proiectul tehnic

Numar proiect: 25
A. IDENTIFICARE 1. Titlul proiectului: Infiintare sistem de alimentare cu apa in satele Ciorteti, Coropceni, Deleni, Serbesti si Rotaria 2. Managerul de proiect: Consiliul Local Ciorteti

131

Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteti pentru perioada 2007 2013

3. Categoria proiectului:

investitii: DA reparatii NU

4. Tipul proiectului:

proiect nou: NU in continuare: DA

5. Valoarea proiectului:

5.187.610 lei

B. INFORMATII DE BAZA 1. Definirea problemei: In comuna doar parte din populatie este racordata la reteaua de apa potabila este nevoie de realizarea retelei de alimentare cu apa potabila, pentru dezvoltarea infrasturcturii 2. Cum a fost stabilita necesitatea investitiei : Evaluare proprie: DA Studii de planificare: NU Analiza reclamatiilor: DA Solicitare cetateni: DA Expertize tehnice: NU Analiza standardelor: NU Altele : NU 3.Scopul: Dezvoltarea infrastructurii de baza si asigurarea accesului neingradit al populatiei si consumatorilor economici la aceasta infrastructura. 4. Descrierea proiectului: Realizarea retelei de apa potabila pentru a deservi toti cei cetatenii comunei. Proiectul este prins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala. De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice realizate in procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locala, majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca este foarte importanta realizarea retelei de alimentare cu apa potabila. 5. Beneficii: - imbunatatirea conditiilor de viata comunei - reducerea poluarii - reducerea factorilor de risc pentru sanatatea a populatiei

132

Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteti pentru perioada 2007 2013

populatiei - atragerea de investitori - dezvoltarea de locuri de munca 6.Beneficiari: locuitorii satelor Ciorteti, Coropceni,Deleni,

Serbesti si Rotaria - agentii economici din zona - turistii care vor vizita comuna - potentialii investitori

C. SURSE DE FINANTARE Sursa Valoarea ron/euro/dolari/% Buget local Buget de stat Imprumuturi Fonduri structurale Parteneriate Alte TOTAL: 100% 0-10% 90%-100%

C. CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI 1. Stadiul de maturitate al proiectului Idee : NU SPF: NU SF: DA PT: DA Executie: NU 2. Durata de realizare : Proiectul se realizeaza in etape, in functie de posibilitatile de finantare 3. Legatura cu alte proiecte: 4. Constrangeri de implementare Implementare de durata, resurse financiare reduse nu exista

133

Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteti pentru perioada 2007 2013

D. IMPACTUL PROIECTULUI 1. Impactul asupra mediului: negativ: NU pozitiv: DA fara impact: NU 2.Impactul asupra bugetului local: se evalueaza: NU nu se evalueaza: DA

F. ANALIZA PROIECTULUI Analiza cost/beneficiu Se regasesc in studiul de fezabilitate si proiectul tehnic

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA A FOST REALIZATA IN COLABORARE CU S.C. PROIECT PRO SRL

134

S-ar putea să vă placă și