Sunteți pe pagina 1din 176

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 2011-2018

Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 1

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

Jaritea -2018 Model de dezvoltare durabila,

Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 2

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 2011-2018

Cuprins

Introducere 1.Consideratii generale 2.Elaborarea strategiei de dezvoltare locala a comunei Jaritea 3.Cadrul conceptual al strategiei

CAPITOLUL 1 Principii i cadrul normativ al dezvoltarii locale 1.1.Principiile managementului urban 1.2. Cadrul legal aplicabil

CAPITOLUL 2 Prezentarea generala a comunei Jaritea 2.1.Localizare 2.2.Resursele naturale 2.3.Istoricul comunei Jaritea 2.4.Populatia 2.5.Resurse create de om 2.6.Perceptia asupra comunei Jaritea
Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 3

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

Capitolul 3 Analiza SWOT a comunei Jaritea i obiectivele strategice

Capitolul 4 Domeniile dezvoltarii comunei Jaritea, obiectivele i proiectele specifice 4.1.Economia locala 4.1.1.Agricultura 4.1.1.1 Prezentare generala 4.1.1.2 Analiza SWOT 4.1.1.3 Obiective pentru domeniul agricultura 4.1.1.4 Fise de proiect 4.1.2.Industria 4.1.2.1.Prezentare generala 4.1.2.2.Analiza SWOT 4.1.2.3. Obiective pentru domeniul industrie 4.1.2.4 Fise de proiect 4.2.Mediu 4.2.1.Prezentare generala 4.2.2.Analiza SWOT 4.2.3.Obiective pentru domeniul mediu 4.2.4.Fise de proiecte 4.3.Dezvoltare sociala
Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 4

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

4.3.1.Prezentare generala 4.3.2. Analiza SWOT 4.3.3 Obiective pentru domeniul dezvoltare sociala 4.3.4.Fise de proiect 4.4.Amenajarea teritoriului i infrastructura de transport 4.4.1.Prezentare generala 4.4.2.Analiza SWOT 4.4.3.Obiective pentru domeniul amenajarea teritoriului i infrastructura de transport 4.4.4.Fise de proiect 4.5.Administratia publica locala 4.5.1.Prezentare generala 4.5.2.Analiza SWOT 4.5.3.Obiective pentru domeniul administratie publica locala 4.5.4.Fise de proiect 4.6.Educatie i formare 4.6.1.Prezentare generala 4.6.2.Analiza SWOT 4.6.3.Obiective pentru domeniul educatie i formare 4.6.4.Fise de proiect 4.7.Cultura, sport i agrement 4.7.1.Prezentare generala 4.7.2.Analiza SWOT 4.7.3. Obiective pentru domeniul cultura, sport i agrement
Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 5

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

4.7.4.Fise de proiect

Anexe Anexa 1. Programul naional de dezvoltare rural Anexa 2. Programul operaional regional Anexa 3. Programul operaional Dezvoltarea capacitii administrative Anexa 4. Programul operaional sectorial Creterea competitivitii economice Anexa 5. Programul operaional sectorial de mediu

Coordonator: dr. Drago Dinc

Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 6

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

Introducere 1.Consideratii generale


Strategia de dezvoltare locala a comunei Jaritea constituie suportul n care se va realiza dezvoltarea deplina i simetrica n urmatorii ani n vederea imbunatatirii calitatii vietii locuitorilor. Acest suport serveste atat intereselor publice dar i celor private, datorita mentinerii i imbunatatirii elementelor de ordin economic, social i de mediu, esentiale pentru prosperitatea pe termen lung a cetatenilor i a societatilor comerciale. Strategia este un instrument care ghideaza i integreaza eforturile de dezvoltare locala ale intregii comunitati. Astfel, participarea i cooperarea tuturor cetatenilor, sectoarelor public, privat i social, a actorilor locali i formatorilor de opinie, sunt esentiale pentru o punere n practica de succes. Data fiind perioada extinsa de timp la care se refera documentul, se propune o prioritizare a directiilor de actiune i investitiilor cu impact semnificativ asupra dezvoltarii economice i sociale, din surse interne (buget local, parteneriate public-privat) sau externe (buget de stat, fonduri structurale, credite externe, etc.), n scopul asigurarii conditiilor de baza (infrastructura, protectia mediului inconjurator, servicii comunitare i de gospodarie comunala) pe care sa se dezvolte comuna n viitor. In elaborarea lucrarii s-a pornit de la elementele specifice comunei Jaritea, de la datele demografice, infrastructura, economie, amenajarea teritoriului, mediu, distributia serviciilor etc., precum i o posibila apreciere amanuntita a felului n care comunitatea locala doreste sa se dezvolte. Au fost inglobate componente strategice care respecta i inglobeaza cunostinte din programele judetene, regionale, sectoriale i nationale, precum i angajamentele asumate de Romania n negocierile cu Uniunea Europeana. Strategia a fost creata cu contributia comunitatii, a functionarilor din administratia locala, agentilor economici, institutiilor i organizatiilor locale, prin intermediul sondajelor,

Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 7

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

consultarilor comunitatii i dezbaterii publice care au reunit comunitatea intr-un exercitiu de democratie participativa i efort colectiv de trasare a propriului viitor. Asadar, din punct de vedere metodologic, strategia are la baza i se fundamenteaza pe urmatoarele instrumente i proceduri de lucru: -analiza de continut; -analiza de date statistice din surse organizate; -comparatii de date statistice pe scara evolutiva; -inteviuri cu actorii locali ai dezvoltarii; -analiza SWOT; -analiza i interpretarea unor studii, rapoarte, cercetari, strategii i norme locale, judetene, regionale, nationale i europene. Strategia de dezvoltare locala recunoaste o viziune distincta i cuprinzatoare asupra viitorului - modul n care vrea comunitatea sa devina la sfarsitul perioadei de planificare - i determina obiectivele prin care se va realiza aceasta viziune. Principiile i caile de actiune pentru atingerea obiectivelor sunt astfel structurate incat sa permita actorilor, organizatiilor i cetatenilor participanti la punerea n aplicare, sa isi coordoneze eforturile i sa colaboreze n beneficiul intregii comunitati, cu utilizarea sinergica a tuturor resurselor, cunostintelor i vointei locale. Pentru o punere n practica adecvata a strategiei, trebuie respectate urmatoarele conditii: -acordul i sustinerea din partea consiliului local i a comunitatii; -sustinerea din partea sectorului privat, indeosebi a componentei economice; -informarea permanenta a comunitatii cu privire la progresul punerii n aplicare; -monitorizarea permanenta stadiului atingerii obiectivelor propuse.

2.Elaborarea strategiei de dezvoltare locala a comunei Jaritea


Strategia de dezvoltare locala a comunei Jaritea s-a realizat n cadrul proiectului mbuntirea procesului de luare a deciziilor n Comuna Jaritea prin dezvoltare i planificare strategic, finanat prin Programul Operaional Dezvoltarea Capacitii
Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 8

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

Administrative, n baza axei prioritare 1: mbuntiri de structur i proces ale managementului ciclului de politici publice, Domeniul 1.1:mbuntirea procesului de luare a deciziilor la nivel politico administrativ
.

Proiectul mbuntirea procesului de luare a deciziilor n comuna Jaritea prin

dezvoltare i planificare strategic are drept principal rezultat realizarea unei strategii de dezvoltare a comunei, venind n ntmpinarea unei nevoi identificate la nivelul comunitii. Activitile proiectului sunt astfel gndite nct, pe lng procesul propriu-zis de realizare a strategiei s se asigure sprijinul factorilor interesai pentru identificarea principalelor obiective de dezvoltare i mai ales s se mbunteasc comunicarea cu toi membrii comunitii, asigurnd astfel asumarea direciilor de dezvoltare. n condiiile n care populaia ateapt de la autoritile locale s asigure servicii publice, la un nivel sporit de calitate i membrii societii trebuie s devin responsabili pentru soarta lor i a comunitii din care fac. Administraia local are rolul de a asigura cadrul legal de participarea activ a tuturor factorilor interesai la deciziile care privesc viaa lor i dezvoltarea viitoare a comunitii. Ca partener al comunitii, administraia public local trebuie s asigure o deplin transparen a deciziilor. Planificarea strategic, consultarea factorilor interesai i participarea cetenilor comunei n procesul de luare a deciziilor reprezint soluia pentru dezvoltarea viitoare viabil a comunei Jaritea, pentru creterea nivelului de trai al cetenilor dar i pentru a crea premisele implementrii unui management public eficient, solid, i foarte riguros structurat, prelund modelele comunitare de organizare a administraiei publice locale. Scopul i activitile proiectul sunt coerente cu documentele programatice naionale i europene, viznd asigurarea unei dezvoltari echilibrate comunei, prin valorificarea resurselor locale i susinerea economiei locale, cu pstrarea valorilor mediului nconjurtor i asigurarea condiiilor de oportuniti egale pentru ntreaga populaie. Proiectul se ncadreaz n prevederile Strategiei de Dezvoltare a judeului Vrancea pentru perioada 2007-2013, rspunznd, printre altele, unuia dintre obiectivele sale specifice meninerea unui mediu rural viu, atractiv i curat, stras integrat cu mediul urban, simultan cu creterea valorii adugate i diversificarea activitilor economice din mediul rural. Este exact
Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 9

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

ceea ce se dorete a se realiza i la Jaritea prin procesul de planificare strategic, adic revitalizarea comunei, dezvoltarea durabil i diversificarea economiei locale. Proiectul se ncadreaz i n prevederile Strategiei de dezvoltare a Regiunii Sud-Est, unul dintre obiectivele sale specifice fiind modernizarea sectorului agricol i diversificarea activitatilor economice altele decat agricultura, prin valorificarea resurselor ambientale, naturale (patrimoniu piscicol, silvic, biodiversitatea etc), a patrimoniul cultural (tradiii i experiene profesionale acumulate), prin dezvoltarea capitalului social i crearea de noi specializari. Dup cum am menionat deja, problema identificat la Jaritea este exact lipsa unor activiti economice diversificate care s susin dezvoltarea durabil a comunei. Totodat, proiectul mbuntirea procesului de luare a deciziilor n comuna Jaritea prin dezvoltare i planificare strategic urmrete preluarea modelelor comunitare de organizare a administraiei publice locale, pentru a crea premisele implementrii unui management public eficient, solid, i foarte riguros structurat, fapt ce rspunde angajamentului pe care Romnia i l-a asumat n calitate de stat membru al Uniunii Europene n ceea ce privete procesul de ntrire a reformei ciclului de politici publice care s conduc la o guvernare mai eficient i la o mai bun furnizare a serviciilor publice. Activitile acestui proiect vor avea ca rezultat creterea capacitii de realizare a planificrii strategice la nivelul comunei Jaritea att prin parcurgerea tuturor etapelor specifice acestui proces ct i prin formarea angajailor primriei (funcionari publici i personal contractual) n mai multe subiecte relevante pentru activitatea lor. De asemenea, activitile proiectului vor sprijini dezvoltarea parteneriatelor inter-instituionale prin faptul c n procesul de planificare strategic, vor fi implicai toi factorii interesai identificai. Realizarea strategiei locale i a pachetului de proceduri menite s faciliteze punerea n practic a prevederilor acesteia nu reprezint un scop n sine n ceea ce privete activitatea administraiei publice din comuna Jaritea. Obiectivele pe termen lung prevd: implementarea strategiei identificarea surselor de finanare pentru punerea n practic a proiectelor corespunztoare obiectivelor strategice
Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 10

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

organizarea de programe specifice avnd ca scop formarea personalului angajat n administraia public local crearea cadrului necesar pentru continuarea procesului de descentralizare inclusiv la nivelul comunei

Obiectiv general Dezvoltarea capacitatii de formulare a politicilor publice, capacitatea de a realiza o mai bun reglementare i planificare strategic, precum i aceea de a dezvolta parteneriatele interinstituionale. Scopul proiectului este creterea calitii deciziilor n administraia public local din comuna Jaritea prin consolidarea cadrului de responsabilizare a cetenilor n vederea definirii principalelor direcii de dezvoltare strategic i eliminarea dependenei de o economie cvasimonovalent.

Activitile proiectului A0- Consultanta i expertiza n obtinerea finantarii nerambursabile A1- Achizitii publice A2- Managementul proiectului A3 Campania media A4 -Constituirea Comitetelor Operativ Consultative Locale ( COCL-urile) A5 Actiuni participative ale Comitetelor Operativ Consultative Locale (COCL-urile) A6-Selectia instructorilor A7- Program de instruire a grupului tinta A8 Elaborarea strategiei de dezvoltare locala A9 Dezbateri publice n comunitate A10 Aprobarea strategiei de dezvoltare locala A11 Elaborarea metodologiei de implementare a strategiei A12 Pilotarea asistata a metodologiei de implementare a strategiei
Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 11

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

A13- Editare tiparirea i distribuire ghid de bune practici A14- Schimb de bune practici A15 Monitorizarea proiectului A16- Evaluare externa A17- Conferinta de promovare i diseminare A18- Audit financiar A19 Raportare de progres i finala comunitatii; s-au constituit 5 Comitete Operativ Consultative la nivelul comunei Jaritea. s-au elaborate analize SWOT de catre Comitetele Operativ Consultative integrarea celor cinci analize SWOT realizate de Comitetele Operativ Pentru realizarea strategiei au fost avute n vedere urmtoarele: s-au stabilit domeniile prioritare de cercetare; s-au identificat indicatorii socio-economici relevani domeniului; s-au identificat indicatorii disponibili din alte surse (INS, etc); s-a elaborat chestionarul pentru culegerea datelor i manualul cu instruciuni

(ghid) pentru completarea acestuia de catre angajatii primariei i de catre reprezentanti ai

Consultative i cumularea lor intr-o sinteza a analizei de nevoi identificate la nivelul Comunei Jaritea din Judetul Vrancea.

Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 12

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

Foto: dezbateri n cadrul unui Comitet Operativ Consultativ

Cele 5 Comitete Operativ Consultative au fost constituite pe domenii de activitate i au avut

componena dup cum urmeaz:


SOCIAL

Vlad Gelu Ionescu Dumitru Hortolomei Ioana Mazilu Ana Maria Serafimciuc Claudia Dumitriu Ioan

EDUCAIE I CULTUR

Zamfir Maricica Hainroie Iuliana Clnu Viorica Miron Dorin Militaru Andreea

ECONOMIE

Porumb Adrian Gheorma Valentin Dumitru Lucian Epure Nicuor Moisescu Cosmin

Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 13

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

URBANISM

Epure Nicuor Dumitru Alexandru Bolovan Lucian Staicu Emilian Cristian Nelu Miron Daniela

MEDIU

Cristudor Neculai Damian Adrian Voicu Constantin Rotra Zamfir Ldaru Ion

3.Cadrul conceptual al strategiei


Guvernare, dezvoltare In elaborarea strategiei s-a pornit de la idee ca astazi, guvernarea implic o filosofie aparte care urmrete s transforme ceteanul ntr-un actor important al dezvoltrii teritoriului. Statul este vzut drept un ecosistem cu o pluralitate de dimensiuni social, de mediu, urbanistic, economic, politic, cultural etc. i o pluralitate de actori, care interacioneaz.

Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 14

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

De asemenea, s-au avut n vedere, multiplele sensuri ale guvernarii, n vederea integrarii obiectivelor diferitelor paliere. Se poate vorbi de o guvernare mondial strns legat de procesele de mondializare i globalizare, sau de o guvernare european care are n vedere reforma instituiilor europene i relaiile colectivitilor locale cu aceste instituii. Se poate vorbi, de asemenea, de o guvernare local pentru a defini practicile teritoriale ce urmresc dezvoltarea endogen i exogen i mobilizarea actorilor dezvoltrii locale n acord cu politicile statale sau europene. Dezvoltarea corespunde unui proces de mobilitate, de schimbare cu caracter deliberativ pentru atingerea obiectivelor economico-sociale. Specialitii1 identific dou faze ale dezvoltrii cea virtual (DV) i cea real (DR). Dezvoltarea virtual presupune parcurgerea ciclului creativitate idee de proiect confruntarea cu unele teste de realitate i definirea suprastructurii i infrastructurii proiectului, integrarea n alte proiecte i n mediu i instituionalizarea proiectului. Dezvoltarea real are, este sau ar trebui s fie nsoit de cretere economic i se obine din transformarea lui DV n dezvoltare real, proces mijlocit de management. Dezvoltarea local reprezint procesul de dezvoltare, n principal economic, ntr-o anumit regiune sau unitate administrativ-teritorial, care determin o cretere a calitii vieii la nivel local2. Dezvoltarea local are ca obiectiv prosperitatea economic i bunstarea social prin crearea unui mediu favorabil pentru afaceri, concomitent cu integrarea n comunitate a grupurilor vulnerabile, folosirea resurselor endogene, dezvoltarea sectorului privat3. Dezvoltarea economic local (DEL) este procesul prin care administraia local i/sau comunitatea, bazat pe grupuri, administreaz resursele existente i intr ntr-un nou angajament de parteneriat fie cu sectorul privat, fie una cu cealalt, pentru a crea noi locuri de munc i pentru a stimula activitile economice ntr-o zon economic bine definit4.

1
2 3

Dumitrescu M., Strategii i management strategic, Ed. Economic, Bucureti, 2002, p. 96.

lat. Disolvere a crete, a evolua. Parlagi A., Dicionar de administraie public, Ed. Economic, Bucureti, 2004, p. 86. 4 Dezvoltare economic O modalitate strategic pentru administraia public local, Don Morrison, ICMA, citndu-l pe Edward J. Blakelz, Planning Local Economic Development: Teory and Practice

Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 15

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

Dezvoltarea economic presupune dezvoltarea capacitii economice regionale sau locale i formularea rspunsului la schimbrile economice, tehnologice, sociale etc.5 Dezvoltarea socio-economic local (DSEL) reprezint un proces de dezvoltare ntr-o anumit regiune sau arie geografic, care are ca efect o mbuntire a calitii vieii la nivel local. DSEL se refer la dezvoltarea capacitii unei economii locale sau regionale de a stimula o cretere economic stabil i prin aceasta de a crea locuri de munc i condiii pentru valorificarea oportunitilor proprii schimbrilor rapide n plan economic, tehnologic i social. Obiectivele majore ale DSEL sunt de a contribui la prosperitatea economic i bunstarea social prin crearea unui mediu favorabil pentru afaceri, concomitent cu integrarea n comunitate a grupurilor vulnerabile i promovarea unei atitudini dinamice i pozitive a populaiei fa de problemele dezvoltrii propriei regiuni. DSEL ia n considerare aspectele sociale i culturale ale dezvoltrii. Actorii DSEL includ autoritile i organismele administraiei publice (de la nivel local, judeean i central) responsabile de politicile sectoriale (industrie, mediu, munc, lucrri publice, transporturi etc.), reprezentanii activitilor economice i ai serviciilor publice (ntreprinderi, bnci, sindicate etc.), instituiile de nvmnt, organizaiile neguvernamentale, mass-media etc.6. Ca form a dezvoltrii locale dezvoltarea regional este un proces desfurat pe termen lung, susinut i de activiti concepute pe termen scurt, mediu i lung. Ea reprezint ansamblul politicilor autoritilor administraiei publice centrale i locale, elaborate n scopul mbuntirii performanelor economice ale unor arii geografice constituite n regiuni de dezvoltare. Dezvoltarea care, ndeplinind cerinele generaiei actuale, faciliteaz generaiilor viitoare ndeplinirea propriilor opiuni, este dezvoltare durabila. Dezvoltarea durabil urmrete reconcilierea ntre dou aspiraii fundamentale, i anume necesitatea dezvoltrii economice i sociale, dar i protecia i mbuntirea strii mediului.

Matei L., Strategii de dezvoltare economic local, Ed. Economic, Bucureti, 2004, p. 86. Participarea ceteneasc n luarea deciziei Manual de instruire, USAID-RTI, Bucureti 2002, Coordonatori Matei L., Dinc D., p. 165.
6

Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 16

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

Potrivit prevederilor stabilite n cadrul Conferinei de la Rio, fiecare autoritate local are obligaia de a elabora propria strategie local de dezvoltare durabil. Agenda 21 Local este procesul prin care autoritile locale lucreaz n parteneriat cu toate sectoarele comunitii locale, punnd accent pe participarea comunitii i pe democraia local lrgit, oferind o modalitate de integrare a problemelor sociale, economice i de mediu. Ea trebuie s conduc la definirea de obiective, politici i aciuni la nivel local. Aadar, conceptul de dezvoltare durabil se refer la o form de cretere economic ce satisface nevoile societii n termeni de bunstare pe termen scurt, mediu i mai ales lung. Ea se fundamenteaz pe considerentul c dezvoltarea trebuie s vin n ntmpinarea nevoilor prezente fr s pun n pericol pe cele ale generaiilor viitoare. n termeni practici, acest lucru nseamn crearea condiiilor pentru dezvoltarea economic pe termen lung, n acelai timp protejnd mediul nconjurtor. Dezvoltarea durabil reprezint o direcie de urmat ce ncearc s echilibreze factorii de mediu, sociali i economici.

Componentele dezvoltrii locale In elaborarea Strategiei au fost avute n vedere componentele dezvoltarii: cadrul normativ-procedural, parteneriatul local, obiectivele de dezvoltare local i resursele.

Fig. Componentele dezvoltrii locale.

Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 17

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

CADRUL LEGAL

REZULTATE

PARTENERI

OBIECTIVE,

RESURSE

De asemenea, au fost avute n vedere urmatoarele: dezvoltarea local este deopotriv economic, social i cultural; dezvoltarea local pune n discuie teritoriile ale cror dimensiuni i statut nu sunt

neaprat echivalente; dezvoltarea local implic asocierea tuturor celor care particip la viaa economic i

social n vederea stabilirii proiectelor; dezvoltarea local difer de strategiile tradiionale de dezvoltare prin accentuarea

resurselor endogene; reuita unei politici de dezvoltare local depinde de rapiditatea cu care sunt asigurate

informarea i specializarea.
Domenii ale dezvoltrii locale Dezvoltarea local reprezint un fenomen complex ce vizeaz ntreaga via economic, social, politic i cultural de la nivelul unui teritoriu. Astfel, dezvoltarea local trebuie s aib n vedere urmatoarele elemente: - Protecia mediului; Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 18

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

- Dezvoltare social; - Economie i piaa; - Guvernare i reglementri; - Amenajarea teritoriului; - Educaie i formare; - Cultura, stiin i cercetare. PROTECIA MEDIULUI Mult vreme, ntre procesele de dezvoltare i protecia mediului a existat un antagonism, dezvoltarea economic realizndu-se prin afectarea mediului nconjurtor. Aceast opoziie a fost depit, apreciindu-se c mediul i echilibrul natural stau la baza dezvoltrii sociale i umane, indiferent de nivel: mondial, transnaional, naional i local. Dezvoltarea durabil vizeaz tocmai conjugarea aspiraiilor privind dezvoltarea economic cu cele privind protecia mediului. DEZVOLTARE SOCIAL Componenta social a dezvoltrii are n vedere crearea unui climat de echitate, prin lupta mpotriva srciei i promovarea identitii individuale ntr-o mare diversitate. De asemenea, dezvoltarea are n vedere eliminarea discriminrilor dintre generaii, ndeosebi prin atenia acordat categoriilor defavorizate. La modul general, se poate vorbi de dezvoltarea uman i ntrirea capacitilor individuale, prin educaie, aderarea la valorile etice i dezvoltarea social care are n vedere relaii sociale i culturale, participarea cetenilor la procesul decizional din cadrul autoritilor publice. ECONOMIE I PIA Procesele privind dezvoltarea local au n vedere dezvoltarea economic i pieele, dar pe termen lung. Aceast viziune trebuie s includ protecia mediului, transferul produciei ctre servicii, dimensiunea social i cea a resurselor umane, precum i dezvoltarea teritoriului. GUVERNARE I REGLEMENTRI Dezvoltarea local este influenat de toate nivelurile: internaional, naional i local. Aceasta implic noi mecanisme de decizie politic i cooperarea ntre diveri actori de la diferite niveluri. AMENAJAREA TERITORIULUI n materie de amenajare a teritoriului, nu se pot separa utilizarea acestuia (spaiul natural, spaiul agricol, urban) de repartizarea activitilor (locuine, comer, producie etc.). Mobilitatea actual n Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 19

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

materie de utilizare a teritoriului i trecerea dintr-o categorie de utilizare n alta, se dovedete ca fiind neviabil pe termen lung. EDUCAIE I FORMARE Dezvoltarea se bazeaz pe resursa uman, astfel c la nivel local trebuie s existe responsabiliti n materie de calificare a forei de munc i cretere a capacitii de adaptare la schimbrile de mediu. TIIN I CERCETARE tiina i cercetarea trebuie s reprezinte punctul de plecare pentru orice proces de dezvoltare. Acest fapt presupune valorizarea potenialului uman la nivel local i a cunotinelor i informaiilor existente. n cadrul fiecrui domeniu al dezvoltrii sunt necesare activiti de cercetare care s fundamenteze programe de dezvoltare promovate de fiecare actor. Pornind de la aceste elemente, dezvoltarea poate fi privit ca un sistem piramidal, avnd drept baz domeniile economic, social, mediu.

Fig. Piramida dezvoltrii locale.

DEZVOLTARE LOCAL

SOCIAL MEDIU

ECONOMIC

Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 20

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

CAPITOLUL 1 Principii i cadrul normativ al dezvoltarii locale

1.1.Principiile managementului urban


Avnd n vedere ca o aezare nu este un sistem nchis, iar realizarea obiectivelor generale se ntemeiaz pe aplicarea unui management care s conduc la dezvoltare i/sau regenerare urban, politicile, planificarea strategic urban, precum i realizarea programelor i proiectelor se vor face cu respectarea urmtoarelor principii: dezvoltare durabil, astfel nct pe termen lung s se produc schimbri majore de cultur i atitudine n ceea ce privete utilizarea resurselor de ctre populaie i operatorii economici; ntrirea capacitii instituionale: prin management eficient, definirea i restructurarea serviciilor publice n raport cu resursele financiare actuale, cu obiectivele dezvoltrii durabile, precum i cu doleanele i cerinele comunitii; - "twinning" (reea) n scopul schimbului de informaii ntre localitati cu privire la utilizarea celor mai bune practici (n management urban sau management de proiect); - realizarea programelor i proiectelor prin parteneriat public-privat; - realizarea acelor programe i proiecte pe care sectorul privat nu le poate finana; - integrarea politicilor att pe orizontal, pentru a se realiza un efect sinergic simultan ntre sectoare, ct i pe vertical, avnd n vedere corelarea i integrarea politicilor de dezvoltare a sectorului cu politicile de dezvoltare ale capitalei/regiunii; managementul resurselor, ce presupune integrarea fluxurilor de resurse energetice, materiale, financiare i umane, precum i integrarea fluxurilor de resurse energetice i materiale ntr-un ciclu natural; - utilizarea mecanismelor de pia pentru a atinge inta sustenabilitii, respectiv emiterea de reglementri pentru eco-taxe i funcionarea utilitilor publice n sistem de pia, evaluarea

Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 21

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

investiiilor

dup criterii de mediu, luarea n considerare a problemelor de mediu la

ntocmirea bugetului local; - design-ul sustenabil arhitectonic n temeiul cruia se stabilesc reguli privitoare la materialele de construcii, desing-ul unei cldiri, bioclimatul, densitatea cldirilor intr-un areal, orientarea spaial a cldirilor, "structuri verzi" n jurul cldirilor, microclimat, eficiena energetic; - realizarea unui program sau proiect fr a afecta cultura unei comuniti, ori pentru a recupera motenirea cultural a unei comuniti i/sau tradiiile ntregii comuniti locale; - interzicerea multiplicrii serviciilor publice, dac acestea nu servesc unei nevoi locale; fixarea regulilor de utilizare raionala a terenurilor pentru toate proiectele de dezvoltare n baza planului urbanistic general, ca instrument de planificare spaial; - analiza capacitii tehnice de execuie; - evaluarea eficienei utilizrii resurselor financiare i umane; - evaluarea viabilitii financiare a unui program sau proiect prin prisma veniturilor fiscale obinute; identificarea nevoilor comunitii locale i a prioritilor acesteia; corespondena ntre lansarea unui program sau proiect i nevoile comunitii; - evaluarea nevoilor comunitilor srace i a capacitii locale de a asigura accesul acestora la locuin, locuri de munc i serviciile publice de baz; protecia mediului; realizarea unui program sau proiect n parteneriat cu sectorul privat, ori realizarea unui program sau proiect de ctre sectorul privat, pentru a transfera costurile unei investiii, dac exist oportunitatea de a obine profituri viitoare; - asigurarea publicitii informaiilor cu impact n investiii (informaii topografice, informaii statistice privind economia local i regional, regulamentul de urbanism, planul de urbanism general i planurile de urbanism zonal).

Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 22

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

Principiile de realizare sau de reabilitare a unei zone de locuit, conform Agendei Habitat de la Istanbul, 1996 : - planificarea unei ntregi zone de locuit va fi integrat, astfel nct s cuprind cldiri de locuit (individuale sau colective potrivit sistemul de design arhitectonic), cldiri cu destinaie comercial, parcri, coli, spaii verzi i infrastructura edilitar necesar pentru nevoile zilnice ale rezidenilor; zona de locuit va conine o diversitate de cldiri;

- n situaia n care n zona sunt cldiri istorice (din patrimoniul naional cultural), acestea vor fi reabilitate (faad i interior), fr a afecta proiectul n baza cruia s-a construit; n nici un caz, aceste cldiri nu vor fi transformate sau demolate; zona de locuit va avea un centru care combin funciunile comerciale, cu cele civice, culturale i de agrement; zona va conine spaii deschise n form de scuar, spaii de verdea sau parcuri; spaiile deschise vor avea un design care s ncurajeze prezena rezidenilor i pentru a ntri relaiile n cadrul comunitii sau comunitilor din acea zon funcional; vor fi proiectate n mod generos spaiile pietonale i de circulaie cu bicicleta. terenurile naturale - forestiere, cu vegetaie floral sau cu luciu de ap vor fi pstrate pe ct posibil sau integrate n parcuri; - comunitile vor respecta regulile de conservare a resurselor i de reducere a deeurilor; - comunitile vor utiliza n mod raional resursele de ap; - orientarea strzilor i plasamentul cldirilor vor contribui la creterea eficienei energetice.

Declaraia European a Drepturilor Urbane Potrivit acestei declaraii, considernd c exercitarea urmtoarelor drepturi trebuie s se bazeze pe solidaritatea i responsabilitatea cetenilor, implicnd o egal acceptare a ndatoririlor, cetenii europeni au dreptul la : 1. Securitate; 2. Un mediu sntos i nepoluat;
Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 23

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

3. Locuri de munc; 4. Locuire; 5. Mobilitate; 6. Sport i divertisment; 7. Cultur; 8. Integrare multicultural; 9. Bun calitate arhitectural i a ambianei fizice; 10. Armonizarea funciunilor; 11. Participare; 12. Dezvoltare economic; 13. Dezvoltare durabil; 14. Servicii i bunuri; 15. Bogie natural i resurse; 16. mplinire personal; 17. Colaborare inter-municipal; 18. Structuri i mecanisme financiare; 19. Egalitate.

1.2. Cadrul legal aplicabil


Acte i documente internaionale Agenda Locala 21, 1992 Al cincilea Program de aciune pentru mediu (1993) - o abordare comprehensiv pentru UE; activiti n probleme urbane, date comparative i indicatori privind mediul urban i implementarea iniiativelor cuprinse n Agenda Local 21; Carta Aalborg (Charter of European Cities & Towns Towards Sustainability), aprobat de ctre participanii la Conferina Europeana cu privire la orae i aezri sustenabile la Aalborg, Danemarca, 1994;

Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 24

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

Planul de aciune de la Lisabona, pentru aplicarea Cartei Aalborg din 1994 i a Agendei Locale 21;

Declaraia de la Bremen din 1997 prin care s-au stabilit principiile parteneriatului ntre sectorul privat i municipaliti privind dezvoltarea durabil;

Dezvoltare Urban Sustenabil n Uniunea European: Un cadru de aciune (1998); Green Paper - Environmental issues, European Commission, 2000; Carta European a Motenirii Arhitecturale (Charter of the Architectural Heritage) adoptat de Consiliul Europei n octobrie 1975;

Planul de Aciune al Comunitii n domeniul Motenirii Culturale (1994); Art.151 din Tratatul care stabilete o Comunitate European - scopul conservrii i dezvoltrii motenirii culturale comune, cu respectarea diversitii;

Art.6 din Tratatul care stabilete o Comunitate European - protecia mediului ce trebuie integrat n toate politicile i activitile comunitare.

Documente nationale Agenda comunelor, 2008

Legislaia intern: 1. Legea 286/2006 publicat n M. Of., Partea I nr. 621 din 18/07/2006 pentru modificarea i completarea Legii administraiei publice locale nr. 215/2001; 2. Ordonan de Urgen nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, M. Of. nr. 418/15 mai. 2006; 3. Legea nr.273 din 29.06.2006 privind finanele publice locale, M. Of. nr. 627/20/07/2006; 4. Legea Cadru nr.195 din 22 mai 2006 a descentralizrii, M. Of. nr. 453/25/05/ 2006; 5. Legea nr. 52/2003 privind transparena decizional n administraia public, publicat n M. Of., partea I nr. 70 din 3 februarie 2003;
Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 25

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

6. Legea nr. 199/1997 pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei locale, adoptat la Strasbourg la 15 octombrie 1985, publicat n M. Of., partea I, nr. 331/26.11.1997; 7. Legea nr. 213/1998 privind proprietatea public i regimul juridic al acesteia, publicat n M. Of., partea I, nr. 448 din 24 noiembrie 1998;
8. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului i urbanismul;

9. Legea nr. 71/1996 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naional - Seciunea I - Ci de comunicaie 10. Legea nr. 351/ 2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naional - Seciunea a IV-a - Reeaua de localiti; 12. Legea locuinei nr. 114 din 11 octombrie 1996, republicata; 13. Legea nr. 422/ 2001 privind protejarea monumentelor istorice; 14. Legea 544/2001, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, nr.663 din 23 octombrie 2001;

Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 26

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

CAPITOLUL 2 Prezentarea generala a comunei Jaritea 2.1.Localizare


Jiaristea este o comun din judeul Vrancea, cunoscuta mai ales datorit elementelor de ordin istoric (actualul judet Vrancea fiind cunoscut sub denumirea de judetul Putna care se compunea din doua regiuni geografice, "vechea Tara a Vrancei" i " Tinutul Putnei") i a podogoriei din zona.

Fig. Comuna Jaritea, jud. Vrancea

Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 27

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

Localitatea Jaritea se afl la 16 kilometri de municipiul Focsani, resedinta de judet i la peste 200 de kilometri de capitala tarii Bucureti. Coordonatele geografice ale localitaii sunt 450,47 lat. N i 270,04 long. E. Comuna Jaritea se afl pe oseaua Odobesti-Jaritea, care face legatura cu satul Scanteia. Se nvecineaz: la Nord cu comuna Bolotesti. la Est cu comuna Bolotesti. la Sud cu orasul Odobesti la Vest cu comuna Brosteni. Suprafaa comunei este de 3874 ha din care 517,15 ha sunt ocupate de vatra satului iar restul reprezint teren arabil -2574 ha i nearabil - 883 ha. Comuna Jaritea este formata din trei sate: Varsatura, Padureni i Jaritea centru.

Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 28

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

2.2.Resursele naturale
In cadrul localitatilor din judetul Vrancea, comuna Jaritea face parte din comunele cu suprafata mica dar cu densitate mare, n care populatia activa din agricultura inregistreaza valori de peste 50%.

ASEZARE GEOGRAFICA Comuna Jalistea se afla pe versantul sud-estic al dealurilor subcarpatice, sub geana Magurei Odobestilor, intre albiile Milcovului i Putnei. Astazi este o regiune agricola importanta.
Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 29

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

Podgoria Odobesti care cuprinde i comuna Jaritea este amplasata pe treapta piemontana din estul Subcarpatilor de Curbura, care are o altidudine medie de 200m, ce domina nivelul Campiei Romane de est. Aceasta asezare confera calitati deosebite pedoclimaterice pentru cultura vitei de vie. Substratul solurilor este constituit din nisipuri i pietrisuri pluviodeluviene acoperit cu o cuvertura de depozite leossoide. Mare parte din viile acestei podgorii sunt plantate pe un sol loess, care are o grosime foarte mare de la 15m la 20m.

CLIMA Pentru aria subcarpatica din zona, clima este temperat continentala cu influente de ariditate, resimtindu-se n zona efectul de foehnizare a maselor de aer la tranversarea Muntilor Vrancei i a subcarpatilor. Acest fenomen are ca efect cresterea temperaturii, scaderea precipitatiilor i a nebulozitatii. Dupa unele date statistice temperatura din aceasta zona este de 1,3 C iarna, 9,8 C primavera, 25 C vara i 10.8 C toamna. Toate acestea, aduc ierni n general blnde, care fac s reziste plantele la ger: ctina, via de vie, piersicul, nucul i macesul. Brumele din zona de podgorie sunt acum suficient de intese, iar pe fundul vilor apar pn la nlimea de 50-70 m fa de nivelul mrii. Umiditatea relativ este n jur de 70% medie anuala, cu variatii intre 80% n ianuarie i 56% n iulie, minima cobarand i sub 50% n august-septembrie, cu o uscaciune accentuata n perioada de maturizare a strugurilor. Se inregistreaza valori medii anuale cuprinse intre 550 i 650 mm.

HIDROGRAFIE Reteaua hidrografica de suprafata, cu o densitate intre 0,3-0,5 km/km2, apartine bazinului hidrografic al Siretului. Raurile care dreneaza teritoriul podgoriei sunt Milcov i Putna. Putna, n slovana inseamna apa cu "drum inlaturat". Este raul care izvoreste din fata Arisoaiei i are o lungime de 144 km.

Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 30

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

Foto: rul Putna

Milcovul, rau istoric care pana n 1859 a fost hotar intre cele doua tari surori Moldova i Tara Romaneasca, izvoreste din Varful Monteorului. Aceasta primeste pe stanga paraiele Reghiul, Milcovelul i Arva, iar pe dreapta Bursuc, Porcul, Valea Rea i Pitulasa.

VEGETAIA Dealurile cuprind n general fageturi, iar n zona povarnisurilor gasim paduri de stejar, de unde i locul impadurit odinioara numit "Garneti". Aceaste palcuri se mai intalnesc i astazi, adevarati martori ai zonei impadurite de odinioara. In padurile din zon se regaseste fagul, simbol innoirii i arborele cel sfant, teiul. n aceleasi paduri gasim paltinul, copac pe tulpina caruia domnitorii romani asezau pristolul bisericilor pe care le ctitoreau. Mai rar, dar suficient de prezent se regaseste i bradul, arborele cel mai "cautat" i iubit de romani, prezent n toate momentele esentiale ale vietii: nastere, casatorie i moarte. Vegetatia spontana pune n evidenta componenta palcurilor de padure existente (Quericus petraca, Quericus pedunculifolia, Quericus pubescens, Prunus spinosa, Crataegus monogyna). Cea mai mare parte a suprafetelor agricole din aria piemontana este ocupata de cultura de vita de
Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 31

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

vie, cultivata din vechime de om. Gasim aici i pajistele stepizate (Festuca valesiaca, Festuca pseudivina, Chysopogon gryllus, Andrypogon ischanum i altele) cu mentiunea ca se mai pastreaza doar n mici enclave, locul fiind luat de suprafetele intinse de vii, livezi i locuri de cultura.

FAUNA Fauna ariei piemontane, este bogata n vietuitoare specifice fageturilor, goruntelor i stajaretelor, ce se imbina cu elemente de fauna ce se gasesc n zona de stepa. n aria impadurit intalnim: ursul, caprioara, mistretul, rasul de ghinda, pisica salbatica, vulpea, iepurele, veverita, ciocanitoarea verde, soimul, randunelele, cucuveaua pitica, ciuful de padure, broasca de padure i multe nevertebrate. Din zona stepei urca spre etajul silvostepei, animalele mici precum: popandaul (Citellus tellus), harciogul (Cricetuscricetus), orbetele (Ispalax lemodan), dihorul (Voemella peregusna) i altele. Mai bogata este ornitofauna populata de uliul de padure, soricarul comun, botgrosul, pupaza, randunica, lastunul, cucul, turturica, mierla, pitigoiul i alte pasari de un farmec aparte.

2.3.Istoricul comunei Jaritea


In harta statistica realizat n anii 1828-1832 de catre topografii rusi gasim asezarea Jaristei trecuta cu 131 de curti sau gospodarii. Marturiile arheologice descoperite n vecinatatile Jaristei arata ca n satul Pdureni, n punctul "Piigoiu" a existat o aezare din perioada La Tene II. De la primele spturi arheologice initiate n 1926 de marele istoric i arheolog Vasile Parvan i continuate de Vladimir Dumitrescu de la Muzeul National de Antichitati, continuate la Vartescoi de profesorul Grigore Anitescu la indemnul profesorului Ovidiu Tafrali de la Universitatea din Iasi i pana la recentele descoperiri arheologice realizate n partea estica a
Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 32

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

satului Jaritea, numita "Marginea", au fost descoperite mai multe piese care pot fi incadrate cronologic intre secolele XI-XIII. Inginerul Ion Ionescu de la Brad remarca c mai toate satele vrancene se deplasau catre podgorie i sesul judetului Vrancea. Pe la mijlocul secolului XIXa vrancenii aduceau n ses pana la o mie de pluguri i faceau agricultura cu dijma indita i intreita n campul din apropierea soselei Vrancei, n inprejurimile Focsaniului, Marasestilor i Odobestilor.Vrancenii s-au asezat i n comuna de podgorie a Jaristei, asigurand o importanta forta de munca pentru lucrarile de sezon din podgorie. Catre sfarsitul secolului XVIII, n padurea situata intre Odobesti, Padureni, i Bolotesti sa format Poiana Parului, nucleul de astazi al satului Jaritea. Poiana Parului s-a largit prin mari defrisari. n extremitatea de vest, la 4-5 kilometri, s-a format satul Scanteia, nume care aminteste i el despre actiunile de defrisare prin ardere. n aceasta actiune, randul locuitorilor acestei comune s-a intregit i cu satenii refugiati din satele Covurluiului, din timpul nvlirilor ttreti, din septembrie 1758. Rzboiul ruso-turc din 1806-1812 i rascoala sarbilor impotriva Imperiului Otoman sub conducerea eroului lor national Karagheorghievici au atras dupa sine refugiatai numerosi sarbi i bulgari care s-au asezat i pe raza comunei Jaritea. In Jaritea gasim nume de familie foarte raspandite: Giurgea refugiati bulgari fugiti din calea turcilor sau familia Bucur. Pe pamanturile Jaristei au ajuns i locuitori din indepartatul Mongopol-Crimea, de unde numele de familie Mangu. La Jaritea se gaseau locuitori proveniti din cei 35 de liuzi (oameni) care au fost condusi de generalul Navacovski, stabiliti pe aceste meleaguri i casatoriti cu localnice. Nicolae Lipoveanu era cunoscut ca un asezat gospodar la 1820. Numele Rusu din Jaritea provine de la Ion Rusu, bajinar (refugiat) strain de origine rusa. In 1852 era cunoscuta n Jaritea familia de rusi Nutu, ce poseda vii indigene intinse, recunoscuta de autoritatile tinutului ca trimisi ai statului rus. Astfel, Jaritea, asezare formata mai tarziu, a fost un mozaic generos de populatii. Majoritatea populatiei a fost romaneasca, ce a asimilat populatia straina, dar sub raport social a fost o populatie rzeasc ce nu a cunoscut nici stapanirea boiereasca, nici cea domneasca.
Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 33

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

La 1872, populatia Jaristei era de 2150 locuitori "o crestere rapida pentru a doua jumatate a secolului XIX". Comuna Jaritea ce cuprindea un singur sat avea o suprafata de 8,8 km2. Din cauza ca ulitele erau despartite printr-o groaza de vii, erau rare i locuinele mprtiate.

Traditie i cultura Comuna este pstratorea credintelor pagane i crestine, a superstitiilor i obiceiurilor. Ele s-au transmis din generatie n generatie. Viata locuitorilor comunei Jaritea incepe de fapt cu martie, cand incepe primavara. 1 martie este ziua de martisor, cand se pune n piept sau se leaga la mana snur de

ata rosie impletita cu ata alba pentru a avea noroc in cursul anului. 9 martie - Mucenicii, Macenicii sau Sfintii Mucenici marcheaza o sarbatoare

insemnata n calendarul ortodox, fiind ziua celor patruzeci de mucenici, o zi a darurilor alimentare specifice, n care consumul ritual putea influenta starea de sanatate i puterea de munca a oamenilor n anul agricol care venea. Batranii satului spuneau ca n aceasta zi se iesea oficial cu plugul la arat. 25 martie - "Blagovestenia", Ziua Cucului sau Buna Vestire, care reprezinta

punctul final al revenirii la viata a tuturor fiintelor inchise n pamant peste iarna; precum i momentul decisiv al trezirii la vegetatiei. 23 aprilie - "Sf. Gheorghe", zi de sarbatoare pentru numerosii purtatori ai

numelui Gheorghe. Aflat n fruntea primaverii; el goneste pe deplin iarna i aduce primavara, fiind i protectorul vitelor mari. Armindenul (inceputul verii) Ziua Pelinului, Ziua Betivilor. Se sarbatoreste prin

inpodobirea portilor cu crengi de verdeata, ca semn al timpului renasterii: acum se bea vinul rosu, amestecat cu pelin. Vine apoi, cea mai mare sarbatoare a postului - "Floriile" - avanpremiera

Pastilor. De Duminica Floriilor, crestinii vin n numar mare la biserica, de unde iau salcia sfintita ce o vor aseza la icoana i se va pastra pana la Ispas. Cum este vremea de Florii, asa va fi i de Pasti.
Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 34

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

In Sapatamna Mare, gospodinele i fetele isi grijeau casa, reparau, varuiau i

vopseau usile i ferestrele, lipeau i fatuiau prispa. Incepea sa fie inrosite ouale, ce se fierbeau n coaja de arin sau coaja de mar paduret intarita cu piatra acra sau cei instariti foloseau vopsele aduse de la targ, asa ca n zilele noastre. Apoi, Joia Mare, Joia Patimilor, zi n care nu se mai lucra n camp, gradina sau vie. Se inroseau (vopseau) i se incondeiau ouale pentru Pasti. Vinerea Mare sau Vinerea Patimilor, era zi de post negru i smerenie, pentru ca nu se lucra i se mai spunea i "Vinerea Seaca". Sambata, gospodinele framantau aluatul pentru cozonac i mai ales pasca folosind plamada din must, mai tarziu s-a adus taica (drojdia de bere). Cozonacii pusi la crescut erau apoi dusi la copt n cuptoare cu "cutlon" anume randuite. In toata aceasta zi, se pragatea hainele pentru noaptea de Inviere, se preparau mancarurile pentru cele trei zile de Paste. Barbatii i flacaii ingrijeau curtea, grajdurile i adaposturile animalelor. Catre miezul noptii, toti ai casei se imbracau de sarbatoare, pentru ca afara clopotele bateau chemand credinciosii la "Inviere". Credinciosii plin de evlavie asteptau iesirea preotului cu faclia aprinsa ce indemna "Veniti i luati lumina". Cruci. In ziua de Duminica Teiului, se aduce tei din padure sau din imprejurimi i se Ispasul este o datina ce se sarbatoreste la 40 de zile dupa Sfintele Pasti, odata cu

Inaltarea Domnului-Ziua Eroilor, cand natura este inverzita i inflorita. 21 mai - Sarbatoarea draga crestinilor, Constantin i Elena, parintii Sfintei

aseaza la stalpii caselor i la poarta. 24 iunie - Sf. Ioan de Vara, Sanziene, Dragaica, Nasterea Sf. Ioan

Botezatorul. 29 iunie - Sfintii Apostoli Petru i Pavel. 20 iulie - Sfantul Ilie, Sf. Mare Prooroc Ilie Tesviteanul. 15 august - Sfanta Marie Mare (Adormirea Maicii Domnului), Hram mare

la biserica din Jaritea care poarta acest nume.


Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 35

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

8 septembrie, Sfanta Marie Mica (Nasterea Maicii Domnului). 14 septembrie, "Ziua Crucii" sau "Inaltarea Sfintei Cruci" 1 octombrie era Sf. Pocroava sau Acoperamantul Maicii Domnului. Acum, se

acopera pamantul cu bruma (de unde brumarel), se intra n anotimpul rece. La 14 octombrie se praznuieste Sf. Paraschiva, asemeni Sf. Vineri, sacralitatea

impusa de calendarul ortodox, face ca n principal Sf. Paraschiva, sa interzica orice tip de activitate. 26 octombrie - Sf. Dumitru - ziua soroacelor. 8 noiembrie - Soborul Sfintilor Arhangheli Mihail i Gavril. 11 noiembrie - Sf. Mina, sarbatoarea talharilor, serbata atat de acestia cat i de

pagubiti. 14 noiembrie - "se lasa sec" pentru Postul Craciunului (15 noiembrie-25

decembrie), prilej de veselie, de iertare i adunare a neamurilor, vecinilor. 30 noiembrie - ziua Sf. Andrei, protectorul romanilor crestini. Venea la 6 decembrie Sf. Neculai, cu veselie i dezlegare la peste.

Urmau zilele Sfinte ale Craciunului: 25 decembrie - Nasterea Domnului nostru Iisus Hristos, mare sarbatoare

crestina; 26 decembrie - a doua zi de Craciun - Soborul Maicii Domnului; 27 decembrie - a treia zi de Craciun - Sf. Apostol Intaiul Mucenic i

Arhidiaconul Stefan; 28 decembrie, Ingroparea Craciunului - de fapt ingroparea anului vechi, care n

calendarul crestin inseamna Sfintii 20.000 de mucenici din Nicomidia. Zilele sfinte ale Craciunului, pana la Anul Nou, Sfantul Vasile sunt sarbatori de suflet ale familiei i ale satului, zile de odihna i petrecere. n dimineata Anului Nou, copii umblau cu semanatul cu boabe de orez i grau, urare de belsug i sanatate. Scolarii umblau cu Steaua pana n ziua de "Boboteaza". n bisericile satului se savarsea slujba Iordanului de unde locuitorii
Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 36

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

luau apa sfintita pentru a-si stropi membrii familiei, locuinta, animalele din curte, via i ogorul. Dupa Boboteaza incepeau "Caslegile" cu sirul de sarbatori; 7 ianuarie Sfantul Ion sau Soborul Sf. Ioan Botezatorul. 25 ianuarie - Filipii de iarna sau Sf. Grigore Teologul urmata la 30 ianuarie de Sf. Trei Ierarhi (Vasile cel Mare, Grigore Teologul i Ioan Gura de Aur). In mai toate aceste sarbatori se faceau nunti i hore; se pun bazele tinerilor familii. Nuntile i horele se opresc la "Lasata secului de carne".

Cu privire la port Portul, parte componenta din viata unei comunitati, pune n lumina mostenirea traditiei, nivelul de viata atins i mentalitatea epocii. Comunitatea jarasteana, cristalizeaza pe deplin la sfarsitul secolului la XVIII-lea, dintr-o populatie aflata n tranzitie, asezata n final pe pamanturi rodnice aducatoare de venituri, a cunoscut dezvoltarea n cativa ani (1840-1850) incat a devenit una din cele mai dezvoltate din marea Mosie Odobesteana. Portul adus de cei veniti a facut repede sa dispara cojocul, itarii i catrinita mocaneasca. Se formeaza aici o insula cu un port nou care se va impune n actuala comuna Jaritea. "Noul costum jarastenesc" consta din: pantaloni largi cu creturi i pliuri; mintean cu guler drept incheiat n partea dreapta pe umar i de subsuoara n jos cu sponci, impodobit cu gaietan de siret ingust, patrat, de culoare neagra. Iarna, peste acest costum, se poarta "cotomanul" blanit cu guler drept, dublat cu pilicica neagra de miel cu garnituri de siret negru, la maneci i la guler.

Locuinta Casa a ramas un element social reprezentativ pentru podgorean. Aceasta i-a influentat viata, i-a subliniat personalitatea. Primele asezari ale comunitatii jarastene se pierd n negura timpului, s-au constituit pe acele silisti realizate prin arderea padurii. Locuinta incepatoare a fost

Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 37

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

modesta, bordeiul. Nu intamplator traditia poarta pentru zona de rasarit a Jaristei numele de "bordeeni", adica primii locuitori asezati pe aceste locuri. Cele mai vechi case din Jaritea ce dainuie de la 1850-1910, sunt: casa Saftei Pricop, acoperita cu stuf; la fel casele lui Ion Ghemulet i a dascalului Pavel Ghemulet, ce erau n deplina inflorire n timpul preotului Nastase Nedelcu. Pe timpul ocupatiei rusesti (1828-1834), n centru comunei Jaritea, pe locul baii comunale a supravietuit casa cu cat (etaj) locuita de ofiterii rusi ce supravegheau negotul cu vin din zona. Dupa ce a trecut Razboiul cel Mare (1916-1918), se intra intr-o noua etapa a sistematizarii asezarilor jarastenilor. Incep constructiile din caramida, se folosesc cimentul, cuiele de diferite marimi, se foloseste tabla, iar arhitectura taraneasca este imbunatatita cu elemente imprumutate din arhitectura oraseneasca.

Viata culturala Viata culturala din comuna Jaritea s-a desfasurat sub conducerea i imboldul unei elite intelectuale satesti. Comuna Jaritea cu satele ei a avut parte de o intelectualitate sateasca de frunte, care putea concura cu intelectualii oraselor judetului. n frunte s-au gasit invatatorii, preotii cu mare har, urmati n timp de profesori, avocati, medici i farmacisti, tehnicieni i ingineri, care au contribuit la dezvoltarea dragostei de carte, de credinta, cultura i stiinta. Scoala i biserica au fost slujite de cadre de mare frumusete sufleteasca i cetateneasca, care au sprijinit pe cei mai buni dintre primari pentru a avea noi institutii precum biblioteca, caminul cultural i mai tarziu cinematograful i statia de radioficare. Au promovat n randul locuitorilor activitatea corala, teatrala, dansul i muzica, inseninand viata oamenilor, educand generatii de tineri n spiritual dragostei de inaintasi, patrie, limba i credinta. Ion Saragea este cel ce a consolidat invatamantul primar n Jaritea, a realizat prima biblioteca scolara, este unul din initiatorii bancii "Podgoria Noua". Lasa primele insemnari monografice despre viata scolii i a satului Jaritea. Maria Saragea, invatoare model,

Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 38

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

conducatoarea talentata a Scolii de Fete, a deschis invatamantul practic pentru viitoarele gospodine. Multi ani Scoala de Fete a purtat numele, "Maria Saragea". Primele formatii de cor ale scolarilor i apoi ale satenilor vor fi conduse de invatatorii Stefan i Dumitru Giurgea, iar mai tarziu de profesorul Ion Stavarache. Activitatea crestin educativa a preotului Gh. Radvan n cadrul societatii culturale "Magura" s-a bucurat de stima i respectul cetatenilor i autoritatilor. Adevarata epoca de stimulare a activitatii bibliotecilor i caminelor culturale la sate incepe n perioada regelui Carol al II-lea. Prin ordin regal, n 1938, n judetul Putna, s-au infiintat 42 de biblioteci, printre care i cea din Jaritea, ca institutie de cultura, comunala, de sine statatoare. Aceasta institutie va continua activitatea bibliotecii "Desteptarea" creata n 1942 de invatatorii scolii din Jaritea.

2.4.Populatia
Evolutia unei comunitati este data de evolutia demografica, de modul n care sunt valorificate conditiile naturale, de modul n care sunt stimulati factorii demografici. La 1872, populatia Jaristei a atins 2150 locuitori "o crestere rapida pentru a doua jumatate a secolului XIX-lea. Comuna Jaritea, ce cuprindea un singur sat, avea o suprafata de 8,8 km2. Pentru 1884-1904 invatatorul Ion Saragea a lasat cateva date interesante. "In 1908 populatia a atins 2402 locuitori din care 1202 barbati i 1200 femei. Dupa varsta, 481 sunt sub 7 ani, 455 intre 8 i 14 ani, 278 intre 15-20 ani, 659 intre 21-40 ani, 496 intre 41-70 ani i 33 de la 71 de ani n sus. Printre locuitori se afla un roman macedonian cu nevasta i doi copii, ce se ocupa cu haragaria. n 1903 a venit n Jaritea un masinist evreu ce a lucrat la o moara de foc. Un alt evreu a fost Lupu Nadler, croitor ce a trait pana la 1897, cand a parasit comuna. La acea data erau n comuna 928 de case cu 507 gospodarii, fiecare gospodarie avand 1-5 membri." Daca ne referim la miscarea populatiei intre 1883 i 1904 aflam urmatoarele: n ultimii 20 de ani s-au nascut n satul Jaritea 983 baieti i 966 de fete. Din acestia erau 1890 legitimi i 59

Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 39

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

nelegitimi. La o familie reveneau cate 4 copii. S-au inregistrat 1914 de copii ortodoxi i doar unul evreu.

Tabelul nasterilor pe 1884-1904 se prezinta astfel:


An 18841889 18891894 18941899 18991904 TOTAL Nr. nacuti 442 474 497 504 1917 Baieti 226 253 251 253 983 Fete 226 228 251 251 966 Pana la 25 ani 69 74 87 84 314 25-30 ani 115 136 139 144 534 30-40 ani 154 161 178 194 687 Peste 40 ani 104 110 103 95 412

Intre 1883-1904 au decedat 686 barbati i 687 femei. Din cei 1373 decedati ar fi 425 pana la 1 an, 270 au fost intre 1-5 ani, 130 intre 5-12 ani iar restul de 548 de la 12 ani n sus. Media vietii era de 56 ani.

Situatia decedatilor
An 18641889 18891894 18941899 18991904 TOTAL Barbati 181 158 160 187 686 Femei 203 164 149 171 687 Pana la 1 an 96 103 101 125 425 1-5 ani 89 64 60 57 270 5-12 ani 69 11 19 31 130 Peste 12 ani 130 144 129 145 548 Straini 1 grec -

Intre 1883-1903 au fost 391 casatorii din care 34 insurati inainte de stagiu militar, 205 insurati intre 25 i 30 ani i 76 insurati intre 25 i 30 ani i 76 insurati peste 30 ani. Pana la 1904 au fost 10 divorturi. Dupa recesamintele din 1859, 1899 a urmat cel din 1912 care ne da o imagine de plin progres din punct de vedere demografic n judetul Putna precum i a tuturor localitatilor.
Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 40

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

Conform recesamantului din 1912 comuna Jaritea totalizeaza 1840 de locuitori. In anul 1920 dupa valul nenorocirilor aduse de Primul Razboi Mondial comuna Jaritea totaliza 2520 locuitori din care 647 capi de familie, casatoriti erau 470, necasatoriti 260, barbai 583, femei 453, vaduve 34. Confesional- 2914 sunt ordodocsi. n funcie de etnie erau: 1 turc, 2 maghiari, 1evreu, 5 sarbi, 1 bulgar i alte 4 nationalitati.

2.5.Resurse create de om
CAILE DE COMUNICATII n trecut principalele mijloce de transport erau crua simpl, furgonul (crua acoperit prevazut cu saltele sau bnci i tras de 4 ci) i braovencele (crue acoperite cu coviltir trase de 8 cai). n 1869 au nceput s circule primele trenuri care au constituit pn dupa cel de al doilea rzboi mondial singurul mijloc de transport public care deservea i lumea satelor. nc din vechime, drumurile i potecile au exprimat nu numai necesitilor economice i sociale ale oamneilor, dar s-au legat de viaa lor cotidian. Ca i celelalte localiti de pe cuprinsul rii, Jaritea era strbtut nc din vechime de o reea nsemnat de drumuri, unele de interes naional, altele locale, unele din ele pstrndu-se i astzi, n timp ce altele au disprut de mult. n interiorul comunei, deplasarea se face de obicei pietonal sau cu bicicleta. n comunele limitrofe se poate ajunge cu autobuze care efectueaz zilnic curse. In partea de rasarit a comunei se afla soseaua Odobesti-Bolotesti-Vidra. Prin mijlocul comunei trece soseaua Odobesti-Jaritea, care face legatura cu satul Scanteia. De aici drumul continua spre cota Magurei Odobestilor (1001m). Drumul a fost deschis n primavera anului 1917 cu prizonieri romni, pana la observatorul lui von Mackensen. Calea ferata ingusta ce pornea din Odobesti catre Burca a fost realizata tot de prizonieri romni.

Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 41

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

Din dreptul garii Odobesti porneste drumul de podgorie spre Varsatura, marginit de vii, livezi i curaturi, conducand spre Padureni (satul de sub Magura), spre schitul Buluc i Drumul Plaiului. Comuna este dominata de terasele dealurilor Sarba, Pitigoiul i Curaturile, toate renumite pentru soiurile vestite de vii. n prezent lungimea totala aa drumurilor din comuna Jaritea este de 54,7 km: Drunuri judetene 14,7 km Drumuri comunale 8 km Drumuri vicinale (care deserves mai multe proprietati, fiind situate la limitele acestora) 3 km Strazi (drumuri din interiorul localitatilor) 29 km; Din aceste drumuri 13,5 km au asfalt iar 41,2 km piatra.

Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 42

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

DOTARI SOCIO-CULTURALE Astzi exista n comuna cinci grdinie de copii, precum i cinci scoli. Biblioteca dispune de un fond de carte care numr cc 8954 de titluri, i are un numar de utilizatori/an de 247 de personae. Exista n comuna n constructie o baza sportiva. Exista de asemenea, un dispensarul uman, doua cabinet medicale, un cabinet stomatologic, opt biserici ordodoxe: Biserica Adormirea Maicii Domnului Biserica Sf. Gheorghe-capela Biserica de la Marginea, Jaritea, cu hramul Sfintii Voievozi Biserica Duminica tuturor sfintilor Manastirea Buluc, cu hramul Sfanta Treime Schitul Scanteia Biserica cu hramul Sfintii Trei Ierarhi Biserica cu hramul Sf. Vasile din parohia Padureni.;

UTILITATILE PUBLICE Una din cele mai importante realizari ale comunei, din perioada 1936-1937, a fost construirea uzinei electrice. Prin contractual de vanzare-cumparare incheiat la 10 martie 1937 intre primarul Miron i inginerul Albert Bultiglob, reprezentantul general al uzinelor Grazer (Austria) a fost procurat motorul Diassel Graz, intrat cu permisul de import P. 3789 eliberat de Ministerul de Industrie i Comert, fara compresor, constructie vertical, n patru timpi, cu putere de 50 CP, cu 375 ture pe minut. Asemenea motoare au fost instalate doar la uzinele electrice din Focsani i Odobesti.

ACTIVITATEA ECONOMICA Prin profilul ei viticol, tranzitia n comuna Jaritea a cunoscut i eforturile unor harnici podgoreni priceputi n dezvoltarea viticulturii i prelucrarea vinului. Asfel, un model de initiativ
Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 43

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

i perseverenta il reprezinta firma Prodvin. Firma asigura cu succes valorificarea productiei viticole a producatorilor din zona, folosind n sezon o importanta forta de munca. Imbinand viticultura cu turismul n aceasta zona a Drumului vinului s-au dezvoltat n ultimii ani i cramele de vinuri cu reale posibilitati de agrement, degustare i afaceri.

TELECOMUNICATII In domeniul telecomunicatiilor n Jaritea functioneaza un oficiu postal, iar numarul abonatilor este de cateva mii. n domeniul noilor tehnologii, n comunicatii exista tendinte deosebit de favorabile n domeniile: o Comunicatii mobile GSM (Vodafone, Orange, Zapp, Cosmote, etc.), o Comunicarea n domeniul telefoniei fixe se realizeaza prin intermediul companiei

Romtelecom (majoritatea prin centrale digitale) o Internet: exista un furnizorul care este, de asemenea, furnizor de televiziune prin cablu.

2.6. Perceptia asupra comunei Jaritea


In perioada februarie-martie 2011, SC Public Research a realizat un studiu privind identificarea problemelor majore din comuna Jaritea si formularea viziunii de dezvoltare locala -componenta a proiectului privind elaborarea Strategiei de dezvoltare local Studiul s-a derulat pe dou niveluri: - cvasitotalitatea angajatilor7 din cadrul primariei comunei Jaritea, dimensiunile cercetrii corelnd urmatoarele direcii majore: Identificarea problemelor locale; Caracterizarea activitii administraiei publice aspecte relevante, ierarhizarea acestora; Descrierea calitatii vietii in comuna Jaritea. Au fost chestionate 31 de persoane, locuitori ai comunei,

-populatia comunei Jaritea. urmarindu-se:


7

S-a pornit de la premiza ca acestia sunt cunoscatori ai proceselor de dezvoltare locala, fiind implicati direct in acest proces si pot formula mult mai in cunostinta de cauza prioritatile locale

Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 44

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

Ierarhizarea problemelor locale; Formularea asteptarilor fata de activitatea administratiei publice publice locale.

I. ANGAJATII PRIMARIEI COMUNEI JARITEA

1.1.Grupul tinta Angajati ai Primariei Comunei Jaritea, , functionari publici si personal contractual, grup cu urmatoarele caracteristici majore:

Distributia pe sexe a grupului investigat

femei 40% barbati 60%

Distributia pe sexe a grupului investigat este una fireasca pentru institutiile publice locale din Romania (unde ponderea este es de 60% femei si 40% barbati).

Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 45

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

Distributia pe varsta a grupului


51-60 ani 22% 20-30 ani 11%

41-50 50 ani 28%

40 ani 31-40 39%

In ceea ce priveste varsta grupului investigat, se constata o suprapopulare a intervalului 31-50 de ani 67%, %, ceea ce poate fi benefic din perspective perspective experintei de munca si a cunostintelor dobandite, dar este o categorie cu o ostilitate medie fata de procesele de schimbare. In ceea ce priveste varsta exista un usor dezechilibru intre grupul grupul cu varsta peste 50 de ani (22%) (2 si cel cu varsta pana in 30 0 de ani (doar 11%) 11 .

Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 46

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

Studii

Studii postuniversitare 16%

Liceu 39% Studii universitare 17%

Scoala profesionala 28%

Din perspective studiilor, se constata ca doar 33% % reprezinta studii superioare, sub media nationala din instituiile publice locale. In ceea ce priveste atitudinea fata de serviciile oferite de institutie, in general angajatii se declara multumiti (17%) %) si foarte multumiti ( (55%), %), un procent de 11% exprimandu-si nemultumirea fa de calitatea serviciilor oferite de instituie. 17% nu au dorit sa rspund la aceast ntrebare.

Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 47

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

Atitudinea fata de serviciile furnizate de institutie


Nu stiu/Nu raspund 17% Foarte nemultumit 11% Mai degraba multumit 17%

Foarte multumit 55%

Desi se declara in general multumiti fata de serviciile furnizate, angajatii apreciaza ca sunt necesare ajustari, adaptari la noile realitati (50%). (50

Sunt necesare ajustari, adaptari 50%

Totul merge foarte bine 50%

Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 48

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

Din punct de vedere al atitudinii generale fata de viata, se constata ca cele mai mari multumiri vin din partea familiei i a localitii n care triesc. Totusi se constata nemultumiri fata de ocupaia actual.
12 10 8 6 4 2 0 Foarte multumit Multumit Nemultumit Foarte nemultumit Nu stiu/ Nu raspund

1.2.Problemele localitatii in viziunea angajatilor primariei

Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 49

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

spitale firme si reclame publicitare organizarea si functionarea pietelor iluminatul public relatia dintre autoritati si cetateni locuinte protectia mediului disciplina in constructii siguranta strazii scolile persoane sarace locuri de munca locuri pentru petrecerea timpului liber apa calda in locuinte locuri de joaca pentru copii caldura in locuinte transportul in comun alimentare cu gaze alimentare cu apa caini vagabonzi curatenia localitatii drumurile 0 Nu stiu/ Nu raspund 2 4 Putin grava 6 Grava 8 10 Foarte grava 12

Foarte putin grava

Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 50

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

Ierahizand problemele, constatam ca in viziunea celor intervievati, cele mai grave sunt urmatoarele: Foarte grav 1 2 3 4 Locurile de munca Persoanele sarace Alimentare cu gaz Cinii vagabonzi Grav Persoanele sarace Locuri de munca Drumurile Caini vagabonzi

Asadar, ordinea de prioritate a gravitatii problemelor este urmatoarea: 1. 2. 3. 4. Locurile de munca si persoanele sarace Alimentarea cu gaz Drumurile Cainii vagabonzi

Nu reprezinta probleme: -alimentarea cu ap -relaia administraie-ceteni -iluminatul public -transportul n comun

II.POPULATIA COMUNEI JARITEA 2.1.Grupul tinta Locuitori ai comunei Jaritea, grup cu urmatoarele caracteristici majore:

Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 51

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

Distributia pe sexe a grupului investigat


Barbati Femei

40%

60%

In functie de varsta, distributia a fost urmatoarea:

Distributia pe varsta a grupului


20-30 30 ani 30-40 ani 40-50 ani 50-60 ani 60-70 70 ani

13% 27% 13%

20% 27%

Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 52

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

In ceea ce priveste studiile, situatia este urmatoarea:

Studii
studii universitare 7%

4-7 clase sau mai putin 16%

liceu 27% 10 clase sau mai putin 27% scoala profesionala 23%

n privinta studiilor 27% 27% au fost cele liceale, potrivit reprezentativitatii locale. In ceea ce priveste ocupatia, au fost alese categorii diverse, dupa cum se poate observa.

Care este ocupatia dumneavoastra?


Pensionar Muncitor Zilier Elev/ Student Somer Agricultor cu gospodarie individuala

27% 43% 6% 10% 7% 7%

Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 53

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

2.2. Problemele localitatii in viziunea populatiei


drumurile curatenia localitatii cainii vagabonzi alimentarea cu apa alimentarea cu gaze transportul in comun caldura in locuinte locurile de joaca pentru copii apa calda in locuinte locuri pentru petrecerea timpului liber Nu stiu/ Nu rapund locurile de munca persoanele sarace scolile siguranta strazii disciplina in constructii protectia mediului locuinte relatia dintre autoritati si cetateni iluminatul public organizarea si functionarea pietelor expunerea firmelor si a reclamelor spitalele 0 5 10 15 20 25 30 35 Foarte putin grava Putin grava Grav Foarte grava

Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 54

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

In opinia oamenilor intervievati, ordinea problemelor este urmatoarea: -locuri de munc -persoanele srace -alimentarea cu gaz -drumuri -cinii vagabonzi Se observa similitudini cu rspunsurile date de angajaii primriei. In continuare exist confirmarea acestor constatri: Ce v dorii n localitatea dumneavoastr?
35 30 25 20 15 10 5 0

Prin suprapunerea ariilor investigate, concluzionam ca principalele asteptari la nivelul comunei ce sunt in sfera de responsabilitate a administratiei locale, sunt legate de: -dezvoltare economic -alimentare cu gaz -cini comunitari -drumuri
Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 55

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

2.3.Atitudinea fata de autoritatile locale Atitudinea fata de primarie este una multumitoare. 73% % dintre cei chestionati fiind foarte multumiti , iar 27% % multumiti de activitatea primariei. Nu exist nemulumii.

Cat de multumit sunteti de activitatea primariei?


Foarte multumit Multumit

27%

73%

Toi cei intervievati (71,4%) au declarat ca in ultimul an, ei sau cineva din familie fami au avut de rezolvat diverse probleme la primarie. Dintre cei ce au declarat ca au avut de rezolvat o problema la primarie 90% au fost multumiti de modul de rezolvare, toate persoanele precizand ca nu au fost nevoiti sa dea bani sau alte cadouri in acest sens.

24.Informatii cu privire la activitatea Primarului

Principalele informatii legate de actiunile Primarului sunt obtinute de la primrie (43%), vecini si radioul local.

Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 56

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

Vecini

Primarie

Altele (radioficare)

17% 40%

43%

Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 57

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

Capitolul 3 Analiza SWOT a comunei Jaritea i obiectivele strategice


Strategia de dezvoltare durabil trebuie fundamentat pe o analiz relevant a strii existente a comunitii. Pentru a putea lua deciziile corecte, trebuie analizate optim cerinele, constrngerile i opiunile de dezvoltare. Specificul analizei SWOT este c ea studiaz concomitent caracteristicile interne sau endogene i influenele mediului extern sau exogen, innd cont att de factorii pozitivi ct i de cei negativi. n cadrul analizei SWOT se evalueaz mai nti specificul intern al entitii pentru care se elaboreaz strategia, puncte forte i puncte slabe. Apoi se analizeaz influenele exterioare, efectele pozitive fiind considerate oportuniti, iar cele negative, pericole. Analiza SWOT a fost efectuat n mod colectiv, n cadrul grupurilor de lucru, de ctre factorii implicai n elaborarea ei. Dup o prim evaluare n cadrul diagnozei realizate n cadrul Prii I se poate constata c deciziile sunt dificil de luat n primul rnd pentru c nevoile sunt foarte diversificate i o prioritizare trebuie s aib la baz un suport tiinific de alocare. n principal, analiza situaiei existente a furnizat o privire de ansamblu care conine cele mai bune informaii posibile care s ajute la nelegerea forelor, tendinelor i a cauzelor care pot s intervin la un moment dat. Aceast analiz a resurselor de care dispune comunitatea va releva punctele tari i punctele slabe ale comunitii i mediului ei, oportunitile de dezvoltare i posibilele riscuri ce trebuie evitate. Punctele tari sunt acele valori sau competene distinctive cu caracteristici legate de localizarea comunei, pe care aceasta le posed la un nivel superior n comparaie cu alte zone, ceea ce i asigur un anumit avantaj. Altfel prezentat, punctele forte, reprezint acei factori care i dau comunei un avantaj competitiv i i confer atractivitate. Punctele slabe sunt reprezentate de acei factori sau acele tendine care creeaz obstacole n calea dezvoltrii economico-sociale i pot lua forme sociale, financiare, de infrastructur sau legislative.
Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 58

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

Oportunitile reprezint factori de mediu externi pozitivi pentru procesul de dezvoltare vizat, altfel spus anse oferite de mediul extern a cror anticipare permite stabilirea strategiei n scopul exploatrii profitabile a oportunitilor aprute. Oportuniti exist, dar acestea trebuie identificate pentru a se stabili la timp strategia necesar fructificrii lor. Ameninrile includ factorii din afara sistemului analizat care ar putea s pun strategia de dezvoltare ntr-o poziie de risc. Acetia sunt factori externi care nu pot fi controlai dar care pot fi anticipai i permit elaborarea unor planuri de urgen pentru prevenirea i rezolvarea acestor probleme. Utilitatea analizei SWOT const n faptul c procesul decizional bazat pe aceast analiz trebuie s includ urmtoarele elemente: construiete pe punctele tari; elimin punctele slabe; exploateaz oportunitile; ndeprteaz ameninrile. Puncte tari ale comunei Jaritea: Puncte slabe:

Amplasarea

n imediata apropiere a local -

Inexistenta formelor de marketing

orasului Odobesti Soluri fertile care favorizeaz dezvoltarea

Lipsa unei reele de ap i a unei

unei agriculturi diversificate, n special viticultura Resurse naturale importante padure, apa; Structura economic diversificat Forta de munca numeroasa Autoritati locale deschise

gospodrii de ap n anumite sate din comuna Lipsa retelei de gaze Lipsa instalaiilor i a unei staii de

epurare Structura economic relativ nvechit Resursele bugetare alocate

Existenta retelelor de comunicatii (telefonie, -

internet, cablu) Existenta retelei electrice i a apei potabile

dezvoltrii economice locale insuficiente

Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 59

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

Traditie n viticultura Infrastructura scolara importanta Retea locala de drumuri reabilitate Existenta unor monumente istorice Existenta unor specialisti n viticulture Existenta unor contacte

nevoilor existente ale comunitii Forta de munca slab calificata,

exceptnd viticultura Proprietate agricola divizata,

faramitata Educatie, cultura civica slab

stranse ntre -

administraie i agenii privai. -

dezvoltate, grad redus de participare civica Sistem educational incomplet Scaderea nivelului de pregatire al

Nu existenta problemelor de depozitare a -

deseurilor Forta de munca importanta n agricultura Existenta unor servicii medicale Existenta unor forme organizate

resurselor umane Intravilan limitat n comparatie cu

de expansiunea zonei de locuit Suprafete mici de spatii verzi

exploatare agricola

amenajate Spirit antreprenorial redus Lipsa contactelor externe i lipsa de

integrare n circuitul administrativ national i international PUG-ul nu este actualizat Nu exista politie locala Valorificarea surselor alternative de

finanare a dezvoltrii (fonduri structurale) Oportuniti: Ameninri:

Integrarea n Uniunea European care a -

Resurse bugetare reduse fa de

determinat creterea gradului de descentralizare, nevoia de investiii n infrastructur, reele iniierea autonomiei locale i creterea rolului pe de utiliti ( canalizare i gaze)

Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 60

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

care comuna l are n economia judeului prin numarul de investitori locuire Cresterea atractivitatii comunei

Creterea

impozitelor

aferente

agenilor economici care poate avea ca efect pentru diminuarea activitatii economice Legislatia instabila, incoerenta Extinderea Uniunii Europene va la cresterea competiiei pentru

Existenta resurselor nerambursabile din duce

fondurile structurale -

Integrarea n strategiile de dezvoltare ale produsele agricole, putnd defavoriza unele sectoare tradiionale, n prezent competitive Potenial Exodul forei de munc. Aparitia de probleme sociale

judetului -

mare de dezvoltare a sectorului serviciilor practicrii agriculturii ecologice Asocierea

Posibilitatea generate de criza econmica Sprijin redus din partea altor

autoritati publice

ntre fermieri pentru cresterea profitabilitii n agricultur Perspective

bune pentru dezvoltarea agroturismului i a turismului de weekend i a unor tabere pentru tineret pasiunilor Posibilitatea Reconversia

valorificarii produselor rezultate din viticultur.

Pe baza diagnosticului din capitolul precedent i cu ajutorul analizei SWOT de mai sus, suntem n masura sa evidentiem, obiectivele strategice de dezvoltare a comunei Jaritea. Identificarea directiilor de dezvoltare ale comunei a avut la baz principiul
Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 61

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

dezvoltrii locale omogene, intelegand prin aceasta dezvoltarea prin corelarea celor trei componente majore ale dezvoltrii unei comunitti, i anume dezvoltarea economic, dezvoltarea social i gestionarea echilibrat a resurselor i mediului natural, astfel incat realizarea fiecrui obiectiv strategic, apartinand oricrei componente de dezvoltare, actuale sau viitoare, s aib un impact pozitiv sau cel putin s nu afecteze realizarea obiectivelor din celelalte componente majore ale dezvoltrii. Viziunea de dezvoltare Pana n anul 2018 comuna Jaritea va fi un model al dezvoltarii durabile.

Misiunea Comuna Jaritea va oferi locuitorilor si o cretere a calitii vieii.

Obiectivul general al Strategiei de Dezvoltare Local const n cresterea capacittii actorilor de la nivel local, n vederea dezvoltrii economice, sociale i de mediu a comunittii locale. In vederea realizarii obiectivului general, se va urmri atingerea urmtoarelor obiective specifice: Domeniul economie agricultura Generalizarea agriculturii moderne, intensiv, racordat la principiile economiei de pia, pe coordonatele protejrii mediului natural i mbuntirii nivelului de trai n zona rural, conform cu standardele acquis ului comunitar. Domeniul economie industria Creterea competitivitii i a performanei domeniului industrial de la nivelul comunei Jaritea Domeniul mediu Promovarea activa a masurilor de protectie a mediului.

Domeniul dezvoltare social Cresterea calitatii vietii si a starii de sanatate a populatiei

Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 62

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

Domeniul administratie publica locala Intrirea capacitii administrative

Domeniul educatie i formare Dezvoltarea resurselor umane prin imbunatatirea infrastructurii educationale i asigurarea accesului la diferite forme de educatie Domeniul cultura, sport i agrement Dezvoltarea infrastructurii pentru cultura, sport i agrement

Capitolul 4 Domeniile dezvoltarii comunei Jaritea, obiectivele i proiectele specifice

4.1.Economia locala

Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 63

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

Foto: zona industriala a comunei Jaritea

4.1.1.Agricultura

4.1.1.1.Prezentare generala Acum cateva milenii, omul a inceput sa-si apropie vita de vie salbatica din care obtinea licoarea datatoare de forta, buna dispozitie, pana la elixir. Aceasta vita, treptat, a fost transformata n vita cultivabila, obtinandu-se, o mare diversitate de soiuri cu arome i colorituri diferite. Omul, din cele mai vechi timpuri a folosit mai multe bauturi ca stimulente, alimente, medicamente-intaritoare, dar nici una nu s-a ridicat la nobletea vinului, bautura mai greu alterabila i considerate de esenta superioara. Din vechime omul a considerat vinul ca un dar a
Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 64

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

lui Dumnezeu ce se obtine cu multa truda i pricepere, iar betia, n care se cade cu multa usurinta, este de la diavol. Dupa raportul primariei comunei Jaritea, n urm cu 140 de ani functionau 32 de velnite i 33 de cazane sau cladiri pentru fabricat rachiul de tescovina. O asemenea instalatie producea n medie de 1.400 vedre de tuica. Tuica de vin depasea 100.000 de vedre, fiind foarte bine vanduta n afara comunei. O cantitate importanta, era folosita pentru nevoile de consum intern a podgorenilor, n special n perioada grea a muncilor de primavara i toamna din vii. Criza 1929-1933 loveste din plin podgoria Jariteana, podgorenii nu isi mai pot platii dobanzile la imprumuturile, scad simtitor clientii la vin, multe cantitati de vin stau pe stoc, nevandute. Desi n plina criza, Departamentul Agriculturii i Domeniilor din Ministerul Agriculturii aproba reglementarea plantarilor de vie, refacerea i complementarea lipsurilor, reconstituirea de plantatii noi prin ordinull 244779/ 18 noiembrie 1932, pentru urmatoarele soiuri de vita de vie, fiind interzisa extinderea plantatilor de hibrizi: Pentrul vin alb: Aligote, Basicata, Braghina, Chardonnay, Cramposia, Dimiat (Semendra), Feteasca alba, Feteasca regala, Francusa (Mustruasa), Furmint, Galbena, Gordin, Mustoasa de Ardeal, Muscat de Fontigrian, Muscat Ottonel, Pinot gres, Reisling (de Italia de Rhin), Sauvgnion, Silavaner, Traminer, Tilciuriuc, Grase. Pentru vinuri negre: Cracana (Rara Neagra), Corb (Negru Vartos), Cabernet, Sauvignon, Pinot noir, Seina (Negru moale) i Cadarea neagra. Pentru struguri de masa: Datier de Beyrouth (Afus Ali), Lignan, Midelbine Royal, Muscat de Hamburg, Muscat de Alexandria, Perle de Csaba, Precoce de Maligne, Royale Vinergard, Rayius de Calabre, Alvarna, Asma, Chaselas Rouge, Chaselas Musque, Chaselas Napolion, Caraburnu, Coarna Alba, Razachie i Coarna Neagra. Profesorul Gherasim Constantinescu, aprecia cu privire la soiurile de struguri din zona podgoriei jarastene c Soiurile de masa Chasselas este soiul cel mai reprezentativ i cel mai variat n zona cu o varietate de soiuri: blanc, dore, rose, musque, ciutate. Exista i prototipul
Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 65

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

Chasselas moir din oaza Fayoum Egipt. Cunoscut din 1200, este un soi de origine egipteana, cu cea mai larga arie de raspandire pe glob, folosit ca soi de masa. Cel mai raspandit este soiul Chasselas dore. Nu este rezistent la ger, seceta i mana. Productia poate varia intre 10.000 i 20.000 kg/ha. Muscat de Hamburg, originar din Anglia, obtinut n localitatea Snow, n jurul anului 1870. Nu este rezistenta nici la ger, nici la seceta. Productia medie la ha, 10.000 kg. Alaturi de soiul Cardinale cea mai mare durabilitate n pastrare. Razachia (alba i rosie) este un soi romanesc vechi, cantat n popor. Cramposia prezenta i ea n viile Putnei, adusa din Oltenia, inrudita cu Basicata de Dealu Mare. Soi folosit n asocierea cu Braghina i Gordan. Printre podgoreni circula zicala Camposia da taria, Baghina da finite, iar Gordana umple carul. Tata caprei i Tata vacii renumite soiuri de masa; fiind rezistente la pastrare pentru iarna. Coarna rosie, soi autohton, considerat originar din rasarit, are multa asemanare cu Tata caprei alba. Soiuri de mare productie de vin:

Foto: podgorie la Jaritea

Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 66

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

Galbena, soi autohton stravechi, larg raspandit n podgoriile Moldovei, asezat intre Milcov i Putna. Are multe biotipuri i sinonime ca: Galbena de Odobesti, de Capatanu, Poiana Bucium. Aligote, soi numit Plante a trios, vrand a spune ca produce trei struguri pe lastar. Provine din podgoriile franceze de pe Rhon. Ise mai spune Alba de Troia, soi productive i de calitate.

n ceea ce privete situaia general a terenurilor, lucrurile stau n felul urmtor.


Suprafaa total, din care (ha): Intravilan (ha) Extravilan (ha) Suprafaa agricol (ha) Suprafaa fondului forestier (ha) Luciu de ape (ha) 3874 ha 517,15 ha 3356,85 ha 2574 ha 828 ha 55 ha

1790 de ha sunt ocupa de de vii i livezi.

Situatia terenurilor n hectare din comuna Jaritea

Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 67

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Suprafata totala ha Intravilan ha Extravilan ha Suprafata agricola ha Suprafata Luciu de ape ha fondului forestier ha

In functie de tipul de cultur, situatia este urmatoarea:


Gru 2007 2008 2009 Porumb 2007 2008 2009 Cartofi 2007 2008 2009 Floarea soarelui 2007 2008 2009 Leguminoase 2007 2008 kg 1.000.000 300.700 1.320.000 kg 1.701.000 1.876.600 1.304.000 kg 24.000 26.400 85.000 kg 9000 50.900 225.000 kg 151.100 ha 300 84 440 ha 884 872 652 ha 3 4 10 ha 10 43 250 ha 29

Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 68

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

2009 Altele 2007 2008 2009

223.000 kg 14000 701.00013 18000

31 ha 8 302 13

In privinta animalelor, pasarile au ponderea cea mai importanta.

Numar total de animale


9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 Bovine Porcine Ovine Pasari

4.1.1.2.Analiza SWOT pentru domeniul agricultura Puncte tari ale comunei Jaritea pentru Puncte slabe: domeniul agricultura

Soluri

fertile

care unei

favorizeaz agriculturi

Proprietate agricola divizata, faramitata Inexistenta unor forme avansate de promovare a produselor agricole locale

dezvoltarea diversificate Forta de

munca

importanta

n -

agricultura

Forta de munca slab calificata n

Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 69

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

Traditia n viticultura i cresterea de animale -

domeniu (nu corespunde cu nevoia) Inexistenta unor forme organizate de exploatare agricola

Autoritati locale deschise Existenta retelelor de comunicatii -

Persistenta problemelor de fond funciar Sistem domeniu educational inexistent n

pentru promovarea produselor agricole Suprafata agricola importanta Potentialul terenului arabil suport pentru o gama larga de culturi (grau, orz, porumb, legume) Utilizarea redusa a pesticidelor i ingrasamintelor

Lipsa contactelor externe i lipsa de integrare n circuitul agricoli, national al

producatorilor neactualizate; -

informatii

Lipsa unor contacte directe cu marii comercianti

Slaba

eficienta

economica

exploatatiilor agricole Imbatranirea vitei de vie Acces limitat la specialisti, informatii i consultanta n domeniu Oportuniti: Preturi mari la intretinerea vitei de vie

Ameninri:

Existenta resurselor nerambursabile din

Slaba informare a agricultorilor cu

Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 70

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

fondurile structurale pentru agricultura Integrarea n strategiile de dezvoltare ale judetului Posibilitatea ecologice Asocierea ntre fermieri pentru
-

privire la normele europene Concurenta importului de produse

agroalimentare de pe piata Uniunii practicrii agriculturii Europene Sprijin redus din partea altor autoritati publice Existena unui cadru instituional i legislativ destul de stufos;

cresterea profitabilitii n agricultur Infiintarea de puncte de colectare i prelucrare a materiilor prime rezultate din agricultura

4.1.1.3 Obiective pentru domeniul agricultura In formularea obiectivelor trebuie sa se tina cont de strategiile naionale i cele judetene:

Planul de Dezvoltare Regional elaborat de Agenia de Dezvoltare Regional Planul Naional de Dezvoltare a Romniei Programul de Guvernare Planul Naional pentru Agricultur i Dezvoltare Rural Strategia de dezvoltare a judetului Vrancea

Obiectivul general al comunei Jaritea n domeniul agriculturii este: - Generalizarea agriculturii moderne, intensiv, racordat la principiile economiei de pia, pe coordonatele protejrii mediului natural i mbuntirii nivelului de trai n zona rural, conform cu standardele acquis ului comunitar.
Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 71

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

Obiectivele specifice sunt: 1.Realizarea unor structuri care s contribuie la relansarea produciei agricole, prin: Atragerea i stimularea productorilor agricoli pentru a se organiza n sisteme de cooperare i asociere n scopul aplicrii unor tehnologii moderne; Dezvoltarea activitatii de consultanta agricola care s aib n sarcin rezolvarea operativ a tuturor problemelor agricole: sistematizarea i organizarea teritoriului, definitivarea reformei funciare, evidena terenurilor agricole; mecanizarea agriculturii i aplicarea tehnologiilor adecvate; mbuntirea activitilor specifice creterii animalelor (servicii sanitarveterinare, baze furajere etc.); servicii pentru achiziionarea i valorificarea produselor agricole vegetale i animale; 2.Integrarea produciei agricole cu industria alimentar, reeaua de depozitare, transport; dezvoltarea agenilor economici pentru prestri de servicii n agricultur. 3.Reactualizarea studiilor pedologice i agrochimice i stabilirea notelor de bonitare, pe sole, n cadrul fiecrei proprieti; reactualizarea pe baz de bonitate, a zonrii i microzonrii produciei agricole; studii de amenajare integrat a diferitelor zone, pentru protejarea i ridicarea potenialului productiv al pmntului; studii de elaborare a noilor tipologii de exploataii agricole specifice. 4.Intinerirea soiurilor de vita de vie (folosirea unor soiuri care s depeasc prin timpurietate perioadele critice de secet); 6.Monitorizarea aciunii de cretere a animalelor i mbuntirea potenialului genetic al animalelor, asigurarea unor efective i producii animale care s satisfac necesarul de consum a populaiei i crearea de disponibiliti; 7.Conservarea i ameliorarea biodiversitii fondului forestier prin:

Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 72

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

stoparea defririi pdurilor i a vegetaiei forestiere din afara fondului forestier; excluderea punatului din pduri ; conversia arboretelor din lstari la codru; reconstrucia ecologic a pdurilor destructurate extinderea suprafeei pdurilor i a altor forme de vegetaie forestier n zonele destinate i amenajate pentru sport, agrement, recreere;

4.1.1.4 Fise de proiect

Fisa 1 Domeniu Agricultura Programul / proiectul propus Titlul:


73

Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

Sprijin pentru producatorii agricoli Cadrul general Exista posibilitatea eficientizarii activitatilor agricole prin asociere i cooperare Grup int Obiective Fermierii locali Atragerea i stimularea productorilor

agricoli pentru a se organiza n sisteme de cooperare i asociere n scopul aplicrii unor tehnologii modern Motivaia proiectului Propiretate divizata, exploatatii mici,

agricultura de subzistenta Modul de implementare a proiectului Institutionalizarea a doua intalniri pe an intre autoritatile publice (primarie, prefectura, consiliul judetean, Ministerul Agriculturii), agenti economici specializati, institute de educatie i cercetare n domeniul agricol i fermierii locali n vederea promovarii

actiunilor agricole moderne Sursa de finanare/posibile surse de Bugetul local

finanare Instituia care raspunde de realizarea Consiliul local proiectului Termen de realizare Indicatori Operational n 12 luni 2 intalniri pe an, participarea a cel putin 5 institutii, cel putin 2 agenti economici, cel putin 15 fermieri locali in 2014 existenta cel putin doua noi asociatii ale fermierilor
Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 74

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

Fisa 2 Domeniu Agricultura Programul / proiectul propus Titlul: Consiliere i consultanta pentru fermieri prin extinderea activitatii de informare, consiliere i consultanta Cadrul general Nu exista o forma coerenta de informare pentru fermierii locali Grup int Obiective Fermierii locali Dezvoltarea activitatii de consultanta

agricola care s aib n sarcin rezolvarea operativ a tuturor problemelor agricole Motivaia proiectului O forma permanenta de consultanta poate creste nivelul de informare i n final performanta agriculturii locale Modul de implementare a proiectului Dezvoltarea la nivel local a centrului de informare, consultanta i consiliere pentru fermieri care sa se ocupe inclusiv de orientarea produciei agricole n concordan cu tendinele previzibile ale pieei interne i externe, promovarea agriculturii ecologice Sursa de finanare/posibile surse de finanare Instituia care raspunde de realizarea proiectului Bugetul local, bugetul de stat, fonduri structural Consiliul local, Directia judeteana pentru agricultura

Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 75

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

Termen de realizare Indicatori

Centru extins n 2012 Noi activitati de consiliere si consultan n 2012

Fisa 3 Domeniu Agricultura Programul / proiectul propus Titlul: Incubator de afaceri general i pentru agricultura Cadrul general Activitatea societatilor comerciale n

domeniul agricol este nesemnificativa Grup int Fermieri locali, agenti economici cu

activitate n domeniu Obiective Integrarea produciei agricole cu industria alimentar, reeaua de depozitare, transport; dezvoltarea agenilor economici pentru prestri de servicii n agricultur Motivaia proiectului Este nevoie de o integrare a activitatilor de productie, transport, prelucrare a produselor agricole, ceea ce presupune existent unor agenti economici, de preferinta locali, n domeniu Modul de implementare a proiectului Specializarea Centrului de informare,

consiliere i consultanta n marketingul agricol i incubator de afaceri pentru agricultura Organizarea anuala a unui seminar cu
Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 76

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

exemple de succes de afaceri n domeniul agricol Sursa de finanare/posibile surse de Buget local, bugetul de stat, sponsorizari, contributii ale fermierilor de informare, consiliere i

finanare

Instituia care raspunde de realizarea Centrul proiectului Termen de realizare Indicatori

consultanta 2013 Cel putin 3 proiecte de afaceri n domeniul agriculturii lansate, minim 10 activitati de consultanta/luna Un seminar cu exemple de succes pe an

Fisa 4 Domeniu Agricultura Programul / proiectul propus Titlul: Reactualizarea zonarii i microzonarii productiei agricole Cadrul general In ultimii 10 ani nu s-au realizat astfel de studii Grup int Obiective Fermierii i agentii economici locali Reactualizarea studiilor pedologice i

agrochimice i stabilirea notelor de bonitare, pe sole, n cadrul fiecrei proprieti; reactualizarea pe baz de bonitate, a zonrii i microzonrii produciei agricole Motivaia proiectului Este necesara orientarea activitatii agricole

Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 77

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

locale n concordan cu resursele naturale (cultivarea plantelor n acord cu terenurile) Modul de implementare a proiectului Studii de amenajare integrat a diferitelor zone, pentru protejarea i ridicarea

potenialului productiv al pmntului; studii de elaborare a noilor tipologii de exploataii agricole specifice Sursa de finanare/posibile surse de finanare Instituia care raspunde de realizarea proiectului Termen de realizare Indicatori 2013 Studiu pedologic i agrochimic Zonarea productiei agricole Consiliul local i consiliul judetean Bugetul judetean i local

Fisa 5 Domeniu Agricultura Programul / proiectul propus Titlul: Cresterea performantelor agricole prin utilizarea de soiuri adecvate Cadrul general Este nevoie de utilizarea unor soiuri adaptate conditiilor naturale din zona Grup int Obiective Fermierii locali Imbunatatirea soiurilor folosite (folosirea unor soiuri timpurii i semitimpurii

Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 78

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

rezistente la secet, adaptate fiecrei zone de cultur, care s depeasc prin timpurietate perioadele critice de secet) Motivaia proiectului Lipsa informatiilor n domeniu i a resurselor financiare a dus la utilizarea unor soiuri slabe, fara eficienta economica Modul de implementare a proiectului Informare prin Centrul de informare cu privire la soiurile adecvate zonei, achizitia i distributia de soiuri Sursa de finanare/posibile surse de Fonduri structurale Bugetul de stat Bugetul local Instituia care raspunde de realizarea Centrul de informare i consiliere proiectului Termen de realizare Indicatori 2016 -50% din soiurile utilizate n 2016 adaptate specificului zonei

finanare

Fisa 6 Domeniu Agricultura Programul / proiectul propus Titlul: Agricultura conservativa Cadrul general Agricultura conservativ are n vedere peturbarea minima a solului pentru a conserva structura, fauna i materia organic a solului

Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 79

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

Grup int Scopul proiectului/Obiective

Fermierii locali Dezvoltarea activitatii de consultanta

agricola care s aib n sarcin rezolvarea operativ a tuturor problemelor agricole Motivaia proiectului Diverse rotatii i combinatii ale culturii care stimuleaza microorganismele din sol i elimina daunatorii plantelor, buruienile i bolile. Modul de implementare a proiectului Evidenta clara a terenurilor care permit desfasurarea agriculturii conservative. Promovarea unei astfel de agriculturi Sursa de finanare/posibile surse de Surse private, bugetul local, bugetul de stat

finanare Instituia care raspunde de realizarea Centrul de consiliere, Fermierii locali proiectului Termen de realizare 2013 demareaza informarea 2014 primele culturi conservative Indicatori -2013 o activitate de informare realizat -2015 min. 10 ha de culturi conservative

Fisa 7 Domeniu Agricultura Programul / proiectul propus Titlul: Conservarea i ameliorarea biodiversitii fondului forestier Cadrul general Actualele zone verzi nu sunt foarte insemnate

Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 80

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

ca suprafata de aceea necesita o atentie speciala Grup int Obiective Populatia localitii Conservarea i ameliorarea biodiversitii fondului forestier. Motivaia proiectului Este necesara mentinerea i dezvoltarea actualelor zone verzi Modul de implementare aproiectului Dezvoltarea actiunilor locale de control i crearea unui parteneriat cu un ONG, eventual crearea unui organism - Garda de mediu a copiilor, care sa urmareasca: stoparea defririi pdurilor i a vegetaiei forestiere din afara fondului forestier; excluderea punatului din pduri ; conversia arboretelor din lstari la codru; reconstrucia ecologic a pdurilor Extinderea destructurate suprafeei

pdurilor i a altor forme de vegetaie forestier n zonele amenajate destinate pentru i sport,

agrement, recreere;

Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 81

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

Sursa de finanare/posibile surse de Surse private, bugetul local finanare Instituia care raspunde de realizarea Autoritati locale proiectului ONG Scoala Termen de realizare Indicatori 2013 -1 parteneriat cu un ONG -crearea Garzii de mediu a copiilor -1 actiune/an de curatire a zonelor verzi cu voluntari -plantarea anuala a 100 de arbori cu voluntari

4.1.2.Industria 4.1.2.1.Prezentare generala In comuna Jaritea din 1921 functiona o moara de 24 C.P., care macina n 24 de ore, 2800 kg cereale. Aceasta era proprietatea lui Grigore Giurgea, care insa a fost arendata lui Fanica Zaharia. Mai tarziu a fost mostenita de fiul sau Ion Gr. Giurgia. Mult timp a fost deservita de mecanicul Ion Secas. In 1930 functiona i a doua moara mecanica, proprietar Ana I. Maghiar, cu o productie anuala de 150.000 kg i o putere de 80 C.P. La acestea se adaugau o fabrica de apa gazoasa, doua alambicuri sistematice de fabricat rachiu i o brutarie ce producea 600 kg paine/zi proprietatea lui Alecu Toma. Treburile gospodaresti ale locuitorilor erau rezolvate de cei 18 meseriasi pe care ii retine documentele de arhiva. Astfel, Ion Toma era cel mai vestit fierar cu cele 3 ajutoare Toader Toma fiu, iar Ion Stoica i neamtul Ianos Denter-ucenici, Marin Iordan lacatus, Bacalu Constantin-lacatus, Ghita Panaite, Gh. Florescu-fierari. Ei rezolvau problem curente de potcovit animalele, rotarie, reparat care i carute, reparat i intretinut unelte agricole.
Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 82

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

Comuna avea i doi cizmari: Petrache Tanase i Ghita Avram. Pe masura ce au aparut uneltele agricole mecanizate au aparut i mecanicii Grigore M. Giurgea i Vasile C. State, mecanici de intretinere la instalatia de apa a comunei. Dogarul de frunte era Pavel Anghelescu. In comuna Jaritea, reteaua carciumilor, bacaniilor, negustorilor de colonial, a fost mai densa, vadul comercial fiind mare iar castigurile pe masura. Pana la Primul Razboi Mondial, au existat 2 carciumi i 3 bacanii. Dupa 1919, reteaua carciumilor se impune prin Dumitru Cazacu, Zaharia E. Savin, Ion B. Ionescu, Gh. S. Cotarlan i Tudor Popa. Toti aveau contract de arenda licitat cu primaria pe 6 ani (1919-1925) i plateau o arenda de 825 lei/an. Dup 1990, prin legea 18/1990 au fost puse bazele pentru retrocedarea catre fostii proprietari a terenurilor agricole i a padurilor n suprafata de pana la 10 hectare. In comuna Jaritea, Comisia comunala de retrocedare a bunurilor, a retrocedat 21,14 ha livezi, 1270,07 ha arabil, 21 ha pajisti, 1309 ha vie, 342 ha padure. Au fost retrocedate, n baza Legii 10/2001 un numar de 8 imobile. Prin efecte Legii Privatizarii societatile comerciale nr. 58/1991 s-a trecut la constituirea societatilor comerciale private. Un loc important n peisajul economic nou il ocupa SC Moripan Alex SRL Jaritea (activitate n domeniul morritului i panificaiei), Lanprod SRL (colectarea, tratarea si eliminarea deseurilor; activitati de recuperare a materialelor reciclabile), Odovitis (fabricarea vinurilor din struguri), Apele natural SRL (productia de bauturi racoritoare nealcoolice; productia de ape minerale si alte ape imbuteliate), Prodvin Jaristea (fabricarea vinurilor din struguri). Societatea comerciala Moripan Alex a fost infiintata n anul 1992 avand ca prima capacitate de productie o moara de cereale situate n comuna Jaritea, care a fost prima moara cu capital integral privat din judetul Vrancea.

Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 83

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

Exist n prezent 47 de societi comerciale n comuna Jaritea, cele mai importante fiind: Nr Nume Firma 1 2 3 4 5 6 7 LANPROD SRL MORIPAN ALEX SRL ODOVITIS SRL APELE NATURALE SRL PRODVIN JARISTEA SRL PITRAN SRL PACO PROD SERV SRL Jud Localitate VN Jaristea VN Jaristea VN Jaristea VN Jaristea VN Jaristea VN Jaristea VN Jaristea

Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 84

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

N.S. CONSART 96 SRL CONSTRUCTART SRL CORON STAR COM SRL COPACART EDIL SRL EUROBEST SRL SINALMAR SRL SILVIFLOR SRL TEO ELECTROSERV SRL MANUSIM SRL LUCOR SRL TUFARU COMTOTAL SRL TRANDAFIRUL ROSU COM SRL MOBIOVI SRL TOTAL RECUP SRL FAMICRIS BEST SRL ANDARAMA SRL POMPI CONSTRUCT SRL MOVIMENT TERAX SRL ROXY TEXTIL SRL MERIDIAN VIN TRANS SRL PROVINCOM OANA SRL SERBAN MARYOL COM SRL VINICK EXPORT SRL

VN Jaristea VN Jaristea VN Jaristea VN Jaristea VN Jaristea VN Jaristea VN Jaristea VN Jaristea VN Jaristea VN Jaristea VN Jaristea VN Jaristea VN Jaristea VN Jaristea VN Jaristea VN Jaristea VN Jaristea VN Jaristea VN Jaristea VN Jaristea VN Jaristea VN Jaristea VN Jaristea

Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 85

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

VEMSAV SRL FYF STAR SRL DIADEKONMAT SRL PROARTCONS SRL STAR ANIMEC SRL DAGERESTAURO CONSTRUCT SRL ZERILLO SRL VASIDOR TUR SRL RELAMI PRODCOM SRL MISTER SERV SRL IANDINEI SRL

VN Jaristea VN Jaristea VN Jaristea VN Jaristea VN Jaristea VN Jaristea VN Jaristea VN Jaristea VN Jaristea VN Jaristea VN Jaristea

4.1.2.2.Analiza SWOT

Puncte tari ale comunei Jaritea:

Puncte slabe:

Numar important de investitori Forta de munca numeroasa Autoritati locale deschise Existenta retelelor de

Lipsa unei reele extinse de ap Lipsa instalaiilor i a unei staii de

epurare comunicatii Forta de munca slab calificata Persistenta problemelor de fond funciar Scaderea nivelului de pregatire al

(telefonie, internet, cablu) apa Traditie industriala Existenta materiilor prime

Existenta retelei electrice i a celei de -

resurselor umane Lipsa unui sistem activitilor informaional din toate

pentru adecvat

susinerii

industria alimentara

ramurile economiei, n vederea diversificrii


86

Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

Spatii i terenuri disponibile pentru gamei serviciilor i activitilor productive; Infrastructura de afaceri neuniform

dezvoltari antreprenoriale Sectorul industriei prelucratoare

i repartizat; Lipsa unor investiii economice de tip

constructiilor dezvoltat Structura economic diversificat

Parteneriat Public Privat Lipsa unei strategii de marketing local

i insuficienta promovare a produselor i serviciilor locale Utilizarea pe o scar relativ mic a

tehnologiilor avansate Productivitatea industrial este nc

sczut, raportat la cea din Uniunea European Lipsa unei planificari urbanistice

coerente pentru crearea de zone industriale, pentru a reduce coexistenta acestora cu zone de locuinte i dotari sociale Oportuniti: Ameninri:

Cresterea atractivitatii comunei pentru -

Creterea impozitelor aferente agenilor

activitati economice -

economici care poate avea ca efect diminuarea

Existenta resurselor nerambursabile din activitatii economice Legislatia instabila, incoerenta Extinderea Uniunii Europene va duce la

fondurile structurale -

Integrarea n strategiile de dezvoltare -

ale judetului Potenial mare de dezvoltare

cresterea competiiei putnd defavoriza unele a sectoare tradiionale, n prezent competitive Exodul forei de munc. Aparitia de probleme sociale generate

sectorului serviciilor

de criza econmica
Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 87

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

publice -

Sprijin redus din partea altor autoritati

Riscul necorelrii dintre programele de

dezvoltare a infrastructurii i nevoile de echipare a zonelor cu potenial de dezvoltare a IMM-urilor;

4.1.2.3. Obiective pentru domeniul industrie Strategia de dezvoltare a industriei are la baz obiectivele i strategiile guvernamentale stabilite n Programul de Guvernare, prioritile pe termen scurt i mediu stabilite prin Planul Naional de Dezvoltare. Totodat aceast strategie trebuie s concorde cu Politica Industrial a Romniei i s aib n vedere prevederile Directivei Consiliului Europei 96/413/EC din 1996 privind ntrirea competitivitii industriale comunitare, dar i prevederile cuprinse n Strategia Naional de Dezvoltare Durabil a Romniei (2000-2020), precum i n Programul Naional de Dezvoltare Regional a rii. De asemenea, trebuie sa existe concordante cu Strategia de dezvoltare a judetului Vrancea. Obiectivul general il reprezinta creterea competitivitii i a performanei domeniului industrial de la nivelul comunei Jaritea, n vederea ntririi capacitii de adaptare la cerinele pieei interne i internaionale, pe fondul unei dezvoltri durabile i echilibrate a economiei pe ansamblu. Obiectivele specifice sunt: 1.Mentinerea investitiilor actuale prin construirea parteneriatului cu mediul de afaceri 2.Promovarea bunurilor i serviciilor locale 3.Atragerea de noi investitii, indeosebi din industrii nepoluante prin utilizarea capacitatilor de productie, a resurselor existente i facilitarea accesului la utilitati 4.Incurajarea antreprenoriatului autohton
Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 88

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

4.1.2.4 Fise de proiect Fisa 8 Domeniu Industria Programul / proiectul propus Titlul: Clusterul motor de dezvoltare pentru economia local Cadrul general Clusterele sunt definite drept o concentrare sau aglomerare teritorial de firme mici i mijlocii specializate intr-un domeniu comun (serviciu, produs, cunostinte) sau domenii interrelationale n sectorul respectiv.

Clustering-ul poate reprezenta o piatr de temelie pentru dialogul constructiv dintre reprezentantii mediului de afaceri i sectorul public, mediul educational, societatea civil etc, astfel fcand posibil cresterea eficientei parteneriatelor orientate ctre inovatie la nivel local. Fiind considerat un model de succes la nivel european n domeniul sprijinirii mediului de afaceri, clusterele vor fi promovate n Romania posibilittii n de anii a urmtori finanta datorit integrarea

intreprinderilor romanesti n lanturi cluster. Grup int Agentii economici locali, ONG-uri, autoritati publice, mediul academic Obiective Mentinerea investitiilor actuale prin
89

Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

construirea parteneriatului cu mediul de afaceri Motivaia proiectului Lipsa unui parteneriat mediu de faceri autoritati publice poate conduce la

diminuarea activitatii economice, indeosebi n condii de criza economica Modul de implementare a proiectului Initierea unui parteneriat strategic n vederea elaborrii unui studiu privind

oportunitatea constituirii unui cluster; In analiza constituirii unui cluster n zon se vor avea n vedere i urmtoarele aspecte: -existenta a numerosi agenti economici n domeniul constructiilor -dezvoltarea nepoluante activitti de relationare cu mediu academic din zon, dat fiind c elemental de succes al unui cluster il reprezint unor activitati economice

cooperarea intre mediul de afaceri si mediul academic; invitarea firmelor de consultant n cadrul unor sesiuni de informare a mediului de afaceri local privind posibilittile de finantare n domeniul cresterii

productivittii, dezvoltrii resurselor umane, utilizrii tehnologiilor inovative; organizarea unor misiuni economice pentru mediul de afaceri local;
Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 90

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

organizarea, impreun cu Camera de Comert i Industrie a unor seminarii de informare a mediului de afaceri local privind accesul pe Piata Unic prin certificarea produselor sau serviciilor, conform cerintelor europene. Sursa de finanare/posibile surse de -Sponsorizri; -Bugetul judetului; -Bugetul de stat, programe guvernamentale, programe nationale; -Credite i produse bancare; -Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivittii Economice; -Programul Operational Sectorial

finanare

Dezvoltarea Resurselor Umane. Instituia care raspunde de realizarea Consiliul local, agenti economici proiectului Termen de realizare Indicatori 2013 -incheierea parteneriatului strategic

autoritati-mediu de afaceri mediu academic -elaborarea studiului de oportunitate -2 seminarii de informare/an privind

posibilitatile de finantere pentru sectorul privat -o misiune economica/an -un seminar / an privind modalitatile de patrundere pe Piata Unica

Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 91

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

Fisa 9 Domeniu Industria Programul / proiectul propus Titlul: Cresterea vizibilitatii produselor i serviciilor locale, precum i a oportunitatilor pentru dezvoltarea de afaceri Cadrul general Jaritea este o localitate cu atractivitate medie pentru investitii. Oportunitatile locale trebuie promovate serviciile existente Grup int Obiective Motivaia proiectului Agentii economici Promovarea bunurilor i serviciilor locale Comunitatile locale se afla n competitie pentru dezvoltare economica i atragerea de investitii. Promovarea poate constitui un element de diferentiere n atragerea de capital. Modul de implementare a proiectului Elaborarea unei strategii de marketing local ca i produsele i

Sursa

de

finanare/posibile

surse

de Bugetul local i sponsorizari

finanare Instituia care raspunde de realizarea Consiliul local i agenti economici proiectului Termen de realizare Indicatori 2012 -strategia de marketing realizat

Fisa 10
Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 92

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

Domeniu Industria

Programul / proiectul propus Titlul: Facilitarea accesului la utilitati pentru intreprinderi

Cadrul general

Utilitatile dau atractivitatea pentru investitii unei zone

Grup int Obiective

Agentii economici Atragerea de noi investitii, indeosebi din industrii nepoluante prin utilizarea

capacitatilor de productie, a resurselor existente i facilitarea accesului la utilitati Motivaia proiectului Prin accesul facil la utilitati se sprijina mediul de afaceri de catre autoritatile locale Modul de implementare a proiectului -Facilitarea accesului la reteaua de gaze i canalizare pentru agentii economici, n momentul realizrii acestora

Sursa

de

finanare/posibile

surse

de Bugetul local, Resurse ale agentilor economici

finanare

Instituia care raspunde de realizarea Consiliul local i agenti economici proiectului Termen de realizare 2014 realizarea retelei de gaze 2015 realizarea retelei de canalizare Indicatori nr. agenti economici racordati la gaze i canalizare

Fisa 11

Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 93

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

Domeniu Industria

Programul / proiectul propus Titlul: Incubator de afaceri

Cadrul general

In comuna Jaritea, spiritual antreprenorial este destul de scazut, astfel ca este necesara identificarea de oportunitati de afaceri n zona i invatarea indeosebi a tinerilor cum sa demareze o afacere

Grup int Obiective Motivaia proiectului

Locuitori ai comunei Incurajarea antreprenoriatului autohton Este necesara incurajarea inovarii la nivel local i utilizarea resursei umane i a antreprenoriatului local.

Modul de implementare a proiectului

-infiintare incubator de afaceri -organizarea de sesiuni de informare privind dezvoltarea unei afaceri

Sursa

de

finanare/posibile

surse

de Bugetul local, Resurse guvernamentale POSDRU

finanare

Instituia care raspunde de realizarea Consiliul local i locuitorii comunei proiectului Termen de realizare 2013 incubator de afaceri functional, organizarea primului seminar Indicatori incubator de afaceri functional o sesiune de informare/an organizata

4.2.Mediu
Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 94

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

4.2.1.Prezentare generala

Aerul Poluarea aerului se realizeaza prin: -transportul rutier (N2O) -utilizarea combustibililor fosili pentru incalzirea locuintelor (CO2) -arderi in industria prelucratoare (CH4, CO2, N2O)

Apa In conformitate cu atribuiile ce ii revin din organizarea i funcionarea Administratiei Nationale Apele Romane, Sistemul de Gospodarire a Apelor Vrancea Focsani gestioneaz date referitoare la cantitatea i calitatea factorului de mediu APA, astfel: ncadrarea n clase de calitate se face conform Ordinului 1146/2002- pentru aprobarea Normativului privind obiectivele de referinta pentru clasificarea calitatii apelor de suprafata. Conform acestuia limitele corespunzatoare sunt: Clasa I apa ce se poate potabiliza pentru consum uman; Clasa a II-a de calitate corespund valorilor tinta pentru protectia ecosistemelor acvatice buna pentru piscicultura, uz industrial, agricol; Clasele III-IV, valorile limita reflecta ponderea influentei antropice n sensul ca nu mai poate fi utilizata la irigatii n agricultura, fiind depasite i conditiile maximale pentru imbaiere; In plus, la clasa IV n respectiva apa nu mai exista viata ci doar cel mult bacterii; n comuna Jaritea nu s-au constatat depasiri ale valorilor normale de hidrocarburi i azot n apele de suprafa i cele subterane.

Solul Poluarea solului este influenat n special de : - depuneri uscate i umede din atmosfer
Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 95

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

- depozitarea neadecvat de deeuri i reziduuri menajere i industriale pe terenuri neamenajate corespunztor principal surs de poluare a solului n comuna Jaritea. - deversarea de nmoluri, lamuri i ape uzate, pe unele terenuri agricole sau de alt natur. - chimizarea unor terenuri i culturi agricole Emisiile de la aceste surse influeneaz negativ solul prin incorporarea de elemente chimice cu caracter toxic. Incrcarea solului cu astfel de elemente chimice (metale grele, sulf, etc.) degradeaz insuirile fizice, chimice i biologice, contribuind astfel la reducerea capacitii productive . Modificrile antropice ale solului datorate construciilor de toate felurile, prin operaiuni de decopertare, modelare, etc., au dus la crearea altor tipuri de soluri, aa numitele protosoluri antropice. Agricultura poate constitui o surs de poluare a mediului inconjurtor, implicit a solurilor, n principal prin administrarea unor doze excesive de ingrminte minerale i organice, prin utilizarea unor pesticide cu perioad lung de degradare i n cantiti supradozate. Astfel, au aprut fenomene de poluare a solurilor pe suprafee mici pe care se dorea obinerea de randamente ridicate. Aceste suprafee aparin solurilor destinate cultivrii legumelor. Dintre poluanii provenii din ingrminte, cei mai cunoscui sunt nitraii, datorit efectelor negative provocate de prezena lor n exces. Compozitia deseurilor menajere Compozitia deseurilor, n ce priveste deseurile din ambalaje i deseurile biodegradabile a fost considerata cea din studiile la nivel national, din anul 2002, n lipsa unor date provenite din masuratori directe.

Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 96

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

Ponderea deseurilor biodegradabile n deseurile locale In categoria deseurilor biodegradabile din deseurile locale sunt cuprinse: deseuri biodegradabile rezultate n gospodarii deseuri biodegradabile din unitati de alimentatie publica; deseuri vegetale din parcuri, gradini publice; deseuri vegetale din gradini ale populatiei, sere, solarii etc. deseuri biodegradabile din piete agro-alimentare; componenta biodegradabila din deseurile stradale; namol orasenesc de la epurarea apelor uzate menajere;

Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 97

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

Foto: colectarea selectiv a deeurilor

Zgomotul Reteaua de drumuri ce strabat comuna reprezinta o sursa permanenta de poluare fonica, alturi de zgomotele rezultate din activitatea industrial. Nu se poate spune c poluarea fonic reprezint o problem.

4.2.2.Analiza SWOT

Puncte

tari

ale

comunei

Jaritea

n Puncte slabe:

domeniul mediu Autoritati locale deschise Amplasarea n imediata apropiere a

Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 98

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

Inexistena de agenti economici cu potential de poluare Existenta unor suprafete impadurite Sistem funcional de colectare a

municipiului Odobeti Lipsa unei reele extinse de ap Lipsa instalaiilor i a unei staii de epurare Depunerea necontrolata a deseurilor urbane Educatie, cultura civica n probleme de mediu slab dezvoltate Lipsa unei delimitari clare intre zona industrial i cea rezidentiala

deeurilor Colectarea selectiv a deeurilor Utilizarea redus a pesticidelor Inexistena polurii solului i apei Activitate reciclrii economic n domeniul

Oportuniti:

Ameninri:

Existenta resurselor nerambursabile din fondurile structurale Integrarea n strategiile de dezvoltare ale judetului n ceea ce priveste problematica de mediu

Resurse bugetare reduse fa de nevoia de investiii n infrastructur, reele de utiliti public) (ap, canalizare, iluminat

Sprijin redus din partea altor autoritati publice Intarzieri n aplicarea legislatiei de mediu de catre unii agenti economic Cresterea numarului de autoturisme

Potenial mare de dezvoltare a sectorului serviciilor urbane ce vizeaza protectia mediului

Posibilitatea practicrii agriculturii ecologice Presiunile exercitate de UE vor conduce la sustinerea masurilor de protectie a mediului

Dezvoltarea

pieei

de

reciclare

Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 99

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

deeurilor /materiei prime rezultate din procesarea deeurilor;

4.2.3.Obiective pentru domeniul mediu Obiectivul general n materie de mediu este reprezentat de promovarea activa a masurilor de protectie a mediului iar obiectivele specific sunt: 1.Meninerea calitatii aerului 2.mpiedicarea degradarii solului 3.Imbunatatirea sistemului de protectie a apelor de suprafata i subterane n vederea cresterii gradului de sanatate al populatiei

4.2.4.Fise de proiecte

Fisa 12 Domeniu Mediu Programul / proiectul propus Titlul: Utilizarea gazului metan pentru incalzire Cadrul general Realizarea racordarii la reteaua de gaze a comunei Grup int Obiective Motivaia proiectului Locuitori ai comunei Meninerea calitatii aerului Utilizarea combustibililor solizi reprezinta o importanta sursa de poluare a aerului. Modul de implementare a proiectului Sustinerea i sprijinirea populatiei pentru a utiliza gazul metan ca sursa de incalzire a
Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 100

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

locuintelor.

Sursa

de

finanare/posibile

surse

de Bugetul local, Resurse ale populatiei

finanare

Instituia care raspunde de realizarea Consiliul local i locuitorii comunei proiectului Termen de realizare Indicatori 2017 2017 50% din locuinte folosesc pentru incalzire gazul metan sau curentul electric

Fisa 13 Domeniu Mediu Programul / proiectul propus Titlul: Adoptarea de tehnologii nepoluante de catre agentii economici Cadrul general Exista pe teritoriul comunei de agenti economici cu potential de poluare Grup int Obiective Motivaia proiectului Agenti economici cu potential de poluare Meninerea calitatii aerului Modernizarea i adoptarea unor tehnologii nepoluate, la agenii economici susceptibili de emisii de noxe atmosferice peste limita CMA este o masura ce poate conduce la
Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 101

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

imbunatatirea calitatii aerului Modul de implementare a proiectului Promovarea i sustinerea adoptarii de

tehnologii nepoluante. Monitorizarea modului n care sunt reduse efectele poluante ale activitatii economice. Sursa de finanare/posibile surse de Resurse ale agentilor economici

finanare Instituia care raspunde de realizarea Consiliul local proiectului Garda de mediu Agenti economici Termen de realizare Indicatori 2015 2015 toti agentii economici de pe teritoriul comunei adopta tehnologii nepoluante,

conforme standardelor europene

Fisa 14 Domeniu Mediu Programul / proiectul propus Titlul: Supravegherea i eliminarea total practicilor ilegale de deversare pe sol a oricror substane lichide poluante precum i a depozitarii necontrolate de deseuri Cadrul general Exista pe teritoriul comunei riscul de deversare i depozitare de materiale poluante pe sol
Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 102

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

Grup int Obiective Motivaia proiectului

Agenti economici i populatie mpiedicarea degradrii solului Este necesara protejarea solului prin

monitorizarea i controlul deversarilor i depozitarilor de materii pe sol Modul de implementare a proiectului Monitorizarea, controlul i sanctionarea celor ce nu respecta legislatia n materie de utilizare a solului Sursa de finanare/posibile surse de Bugetul local

finanare Instituia care raspunde de realizarea Consiliul local, n viitor Politia local proiectului Garda de mediu Agenti economici, populatia Termen de realizare Indicatori 2013 2013 reducerea cu 80% a deversarilor i depozitarilor necontrolate de substante i materii pe sol

Fisa 18 Domeniu Mediu Programul / proiectul propus Titlul: Inchiderea spatiilor i depozitelor de deeuri neamenajate i reconstrucia ecologic a terenurilor ocupate de acestea Cadrul general Exista pe teritoriul comunei spatii

Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 103

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

neamenajate de depozitare a deseurilor Grup int Obiective Motivaia proiectului Agenti economici i populatie mpiedicarea degradarii solului Este necesara i protejarea ecologizarea solului spatiilor prin de

inchiderea

depozitare necontrolata a deseurilor Modul de implementare a proiectului Inchiderea depozitelor de deeuri

neamenajate i reconstrucia ecologic a terenurilor ocupate de acestea Sursa de finanare/posibile surse de Bugetul local

finanare Instituia care raspunde de realizarea Consiliul local proiectului Termen de realizare Indicatori 2013 2013 disparitia i ecologizarea a 100% din spatiile i depozitele de deseuri neamenajate

Fisa 15 Domeniu Mediu Programul / proiectul propus Titlul: Generalizarea deseurilor Cadrul general In acest moment colectarea deseurilor se face selective dar nu este o practic generalizat.
Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 104

colectrii

selective

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

Grup int Obiective Motivaia proiectului

Agenti economici i populatie mpiedicarea degradarii solului Colectarea selectiva a deseurilor poate genera venituri i o reducere a masei de deseuri de depozitat

Modul de implementare a proiectului

-campanie de constientizare a populatiei -generalizarea sistemului de colectare selectiv

Sursa de finanare/posibile surse de


finanare

Fonduri structurale de coeziune, bugetul local i bugetul consiliului judeean Consiliul local, societate de salubrizare populatia 2014 2014 80% din deseuri colectate selectiv

Instituia care raspunde de realizarea


proiectului

Termen de realizare Indicatori

Fisa 16 Domeniu Mediu Programul / proiectul propus Titlul: Realizarea sistemului de canalizare Cadrul general Grup int Obiective In comuna nu exista un sistem de canalizare Populatia i agentii economici Imbunatatirea sistemului de protectie a apelor de suprafata i subterane n vederea
Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 105

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

cresterii gradului de sanatate a populatiei Motivaia proiectului Modul de implementare a proiectului Inexistena sistemului de canalizare Proiectare, executie, bransare la sistemul de canalizare Sursa de finanare/posibile surse de Fonduri structurale, bugetul local, resurse ale populatiei i agentilor economici

finanare

Instituia care raspunde de realizarea Consiliul local, agenti economici, populatia proiectului Termen de realizare Indicatori 2015 2015 70% din locuinte racordate la sistemul de canalizare

Fisa 17 Domeniu Mediu Programul / proiectul propus Titlul: Desfiinarea sistemelor individuale de

colectare a apelor uzate fose septice, puuri absorbante de ctre toi deintorii de locuine individuale sau colective Cadrul general In conditiile realizarii canalizarii, aceste fose trebuie desfiintate deoarece sunt poluante Grup int Obiective Populatia i agentii economici Imbunatatirea sistemului de protectie a apelor de suprafata i subterane n vederea
Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 106

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

cresterii gradului de sanatate a populatiei Motivaia proiectului Crearea sistemului de canalizare nu mai justifica existenta acestor fose, cu impact negativ asupra solului i panzei freatice. Modul de implementare a proiectului Desfiintarea foselor septice

Sursa

de

finanare/posibile

surse

de Resurse ale populatiei i agentilor economici

finanare Instituia care raspunde de realizarea Consiliul local, agenti economici, populatia proiectului Termen de realizare Indicatori 2017 2017 100% din fosele septice desfiintate

Fisa 18 Domeniu Mediu Programul / proiectul propus Titlul: Iluminat public ecologic, cu panouri solare Cadrul general In acest moment exista iluminat public cu lampi cu energie electrica Grup int Obiective Motivaia proiectului Populatia i agentii economici Cresterea calitatii aerului Reducerea poluarii aerului prin iluminat

Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 107

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

public i nevoia reducerii cheltuielilor bugetare Modul de implementare a proiectului Achizitia de stalpi ecologici de iluminat public Sursa de finanare/posibile surse de Bugetul local, bugetul judetului, fonduri structurale

finanare

Instituia care raspunde de realizarea Consiliul local, proiectului Termen de realizare Indicatori 2018 2018 100% din iluminatul public ecologic

Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 108

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

4.3.Dezvoltare sociala
4.3.1.Prezentare generala

Populatia La recensmntul din 2002 populaia comunei Jaristea era de 4070 locuitori dintre care 4069 erau etnici romni, 1 rus/lipovean. n ultimii 4 ani situaia populaiei a fost urmtoarea:
Numrul total al locuitorilor n anii: 2007 2008 2009 2010 4054 4098 4105 4096

In ceea ce priveste religia, situatia este urmatoarea: Ortodoxa 4054, Romano-catolica 3, Reformata 1, Crestina dupa Evanghelie 2, Crestina de rit vechi 5, alta religie 5. Densitatea populatiei in teritoriul administrativ al comunei este 105,73 loc/kmp. Predomina persoanele de sex feminin -55%. Structura pe grupe de varste evidentiaza o populatie medie si relativ tanara:
Numrul locuitorilor la data de 01.07.2010, din care: Numr locuitori 0-6 ani Numr locuitori 6-18 ani Numr locuitori 18-60 ani 4096

295 450 2359

Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 109

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

Numr locuitori peste 60 ani

992

In ceea ce privete natalitatea i mortalitatea lucrurile stau n felul urmtor:


Numrul nou-nscuilor vii 2008 2009 Rata natalittii 2009 Numrul persoanelor decedate 2008 2009 Rata mortalittii 2009 60 80 19,48 35 41 9,98

Fondul de locuinte In 2010 fondul de locuinte din comuna era de 1880, 232 fiind conectate la internet.

Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 110

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

Foto: locuin n comuna Jaritea

Forta de munca Tranziia la economia de pia i-a pus amprenta asupra caracteristicilor pieei muncii, determinand modificri semnificative de volum i structur a principalilor indicatori ai forei de munc. Fa de evoluia demografic si structura demografica, se remarc faptul c indicele demografic se afl pe o curb ascendent fapt care imbuntete potenialul forei de munc. La nivelul comunei, in totalul populaiei ocupate civil, ponderile cele mai mari le dein: agricultura (60%), industria prelucrtoare (30%), comer, (5%), invmant (5%). In ceea ce privete omajul, fenomen social cu influene negative asupra dezvoltrii societi, rezultat direct al proceselor de restructurare ale economiei, se poate observa o scdere a ratei omajului, n present nregistrndu-se 43 de omeri.

Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 111

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

Sanatatea In ultimii ani, sistemul de sntate se confrunt cu o serie de dificulti generate de penuria de resurse i de consecinele fireti ale trenrii procesului de reform, care influeneaz nefavorabil nivelul distribuiei ofertei de servicii. La nivelul comunei Jaristea, infrastructura de sanatate este destul de slab reprezentat, existand 1 dispensar, 2 cabinete medicale si 1 cabinet stomatologic, in conditiile in care exista o predispozitie de cardiopatii, diabet zaharat.

Foto: farmacia Jaritea

Siguranta

Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 112

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

In ceea ce priveste siguranta, exista un post de politie la nivel local. Nu functioneaza un serviciu de politie local si nici unul de pompieri, desi exista un nivel mediu de infractionalitate.

Foto: postul de poliie Jaritea

Servicii sociale Pe teritoriul comunei Jaristea sunt 32 de personae cu handicap, 150 de personae cu dizabilitati si 21 de personae cu nevoi special. Cuantumul sumelor platite sub forma diferitelor beneficiari a fost in 2009 de 32.995RON. Nu exista camin de batrani sau centre de ocrotire a copiilor, mamelor si in general a celor asistati. Ca efect al descentralizarii unor componente la nivel local, activitatea de asistenta sociala s-a extins foarte mult.
Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 113

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

Activitatea de protectie sociala se desfasoara conform prevederilor Legii 47/2006 privind sistemul national de asistenta sociala si Legii 466/2006 privind statutul asistentului social. In anii trecuti au fost realizate urmatoarele categorii de activitati in vederea protectiei copilului, persoanelor singure, persoanelor cu handicap, pensionarilor (persoanelor varstnice), familiilor nevoiase, precum si a oricarei persoane aflate in nevoie: a. Activitati de protectie a persoanelor fara venituri sau cu venituri mici, domiciliate in comuna Jaristea, in conformitate cu prevederile Legii nr.416/2001 completata si modificata de legea 276/2010 privind venitul minim garantat; b. Activitati de protectie a persoanelor varstnice in conformitate cu prevederile Legii nr. 281/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice; c. Activitati privind protectia persoanelor cu handicap, in conformitate cu prevederile Legii nr. 343/2004 pentru modificarea si completarea OUG nr. 102/1999 privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap; d. Acordarea alocatiei pentru familiile cu copii, conform prevederilor Legii nr. 61/1993, republicata, privind alocatia de stat pentru copii si Legii nr. 119/1997, privind alocatia suplimentara pentru familiile cu multi copii; e. Efectuarea muncii in folosul comunitatii, in conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat; f. Acordarea de ajutor pentru incalzirea locuintei conform prevederilor OUG nr. 81/2003 pentru modificarea unor reglementari privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei si asigurarea fondurilor necesare in vederea furnizarii energiei termice si gazelor naturale pentru populatie, precum si unele masuri pentru intarirea disciplinei financiare.

4.3.2. Analiza SWOT


Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 114

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

Puncte tari ale comunei Jaristea:

Puncte slabe:

Forta de munca numeroasa Autoritati locale deschise Rata somajului scazuta Existenta activitatii de asistenta sociala Implicarea bisericii in rezolvarea unor cazuri sociale

Lipsa unei reele de canalizare Forta de munca slab calificata Inexistenta unui serviciu local de ordine publica si a unuia de pompieri

Scaderea nivelului de pregatire al resurselor umane

Migrarea populatiei tinere catre alte locatii mai atractive din punct de vedere financiar

Inexistenta adecvate

unor

servicii

medicale

Investitii private limitate in domeniul asistentei medicale (inexistenta unei policlinici)

Numar mic de cadre medicale Inexistenta organizatiilor care lupta mpotriva delincvente fenomenelor prin deviante si

promovarea

unor

programe specifice, principalul factor n elaborarea si implementarea

politicilor n domeniul social Inexistenta unui serviciu local de urgenta Fond de locuinte scazut Participarea civica redusa in rezolvarea
115

Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

unor cazuri sociale

Oportuniti:

Ameninri:

Integrarea n Uniunea European care a determinat creterea gradului de

Exodul forei de munc. Aparitia de probleme sociale generate de criza econmica

descentralizare, iniierea autonomiei locale i creterea rolului pe care comuna l are n dezvoltarea sociala Cresterea atractivitatii comunei pentru locuire Existenta resurselor nerambursabile din fondurile structurale Integrarea in strategiile de dezvoltare ale judetului Dezvoltarea unor relatii de parteneriat n vederea dezvoltrii infrastructurii de asistenta sociala Atragerea de investitii prvate in domeniul sanitar Interesul Consiliului Judetean in -

Sprijin redus din partea altor autoritati publice Resurse bugetare limitate pentru

domeniul asistentei sociale

dezvoltarea unui sistem de protectie sociala;

4.3.3 Obiective pentru domeniul dezvoltare sociala


Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 116

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

Obiectivul general in materie de dezvoltare sociala este reprezentat de cresterea calitatii vietii

si a starii de sanatate a populatiei iar obiectivele specific sunt: 1.Facilitarea accesului la locuri de munca 2.Imbunatatirea conditiilor de locuire ale populatiei 3.Cresterea starii de sanatate a populatiei 4.Sporirea nivelului de siguranta in comuna 5.Asigurarea unor prestatii adecvate de asistenta sociala

4.3.4.Fise de proiect

Fisa 19 Domeniu Dezvoltare sociala Programul / proiectul propus Titlul: Bursa zonal a locurilor de munca Cadrul general Exista o lipsa de comunicare intre agentii economici locali/zonali si populatie in ceea ce priveste locurile de munca disponibile Grup int Obiective Motivaia proiectului Populatia si agentii economici Facilitarea accesului la locuri de munca Nevoia de a facilita accesul populatiei comunei la locurile de munca din comuna Modul de implementare a proiectului Organizarea o data pe an a unei burse a locurilor de munca din comuna Sursa de finanare/posibile surse de finanare Instituia care raspunde de realizarea proiectului
Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 117

Bugetul local, contributii ale agentilor economici Consiliul local, agenti economici

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

Termen de realizare Indicatori

2012 prima bursa organizata 2018 7 burse organizate, cresterea cu 10% a numarului de locuri de munca din comuna ocupate de populatia autohtona.

Fisa 20 Domeniu Dezvoltare sociala Programul / proiectul propus Titlul: Baza de date a ocupatiilor Cadrul general Nu exista la nivelul comunei o evidenta exacta cu nivelul de pregatire si ocupatiile populatiei, ca punct de referinta pentru formularea indeosebi profesionala Grup int Obiective Motivaia proiectului Populatia Facilitarea accesului la locuri de munca Nevoia de a avea o evidenta exacta cu structura ocupationala a populatiei. Modul de implementare a proiectului Organizarea si completarea bazei de date unor in obiective de strategice, reconversie

materie

Sursa

de

finanare/posibile

surse

de Bugetul local,

finanare Instituia care raspunde de realizarea Consiliul local, proiectului Termen de realizare Indicatori 2012 Baza de date completa cu ocupatiile

Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 118

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

populatiei

Fisa 21 Domeniu Dezvoltare sociala Programul / proiectul propus Titlul: Acte de identitate si de stare civila pentru populatie Cadrul general Grup int Exista locuitori care nu au acte de identitate Populatia fara acte de identitate si de stare civila Obiective Asigurarea unui climat social adecvat prin integrarea grupurilor minoritare, vulnerabile Motivaia proiectului Nevoia de a realize acte de identitate pentru populatie Modul de implementare a proiectului Desfasurarea de campanii de constientizare a necesitatii obtinerii acestor acte. Realizarea de acte de identitate in colaborare cu serviciul de evident informatizat a personei Sursa de finanare/posibile surse de finanare Instituia care raspunde de realizarea proiectului Termen de realizare Indicatori Bugetul local, contributii ale populatiei, donatii, sponsorizari Consiliul local, Serviciul de eviden informatizat a personei 2014 2014 100% din populatie detine acte de stare civila si de identitate

Fisa 22
Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 119

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

Domeniu Dezvoltare sociala

Programul / proiectul propus Titlul: Construirea de locuinte sociale

Cadrul general

Suprafata de locuire ce revine fiecarui locuitor este sub media nationala si exista numeroase familii sarace, tinere care nu au suficiente resurse pentru a-si construi o locuinta. Pe de alta parte, este nevoie de atragerea unor specilisti in educatie, sanatate carorar sa li se poata oferi o locuinta.

Grup int

tineri, populatia saraca, specialisti ce vor sa se stabileasca in comuna

Obiective

Imbunatatirea conditiilor de locuire ale populatiei

Motivaia proiectului Modul de implementare a proiectului Sursa de finanare/posibile surse

Fondul de locuinte scazut la nivelul comunei Realizarea a 25 de locuinte sociale de Bugetul local, Bugetul de stat, Fonduri structurale

finanare

Instituia care raspunde de realizarea Consiliul local proiectului Termen de realizare Indicatori 2017 2017 25 de locuinte sociale realizate

Fisa 23 Domeniu Dezvoltare sociala Programul / proiectul propus Titlul: Asigurarea infrastructurii pentru acordarea

Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 120

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

asistenei primare policlinica Cadrul general In comuna Jaristea infrastructura pentru sanatate este slab reprezentata Grup int Obiective Motivaia proiectului Modul de implementare a proiectului Populatia comunei Cresterea starii de sanatate a populatiei Inexistenta unei policlinici Asigurarea infrastructurii pentru realizarea unei policlinici Sursa de finanare/posibile surse de finanare Instituia care raspunde de realizarea proiectului Termen de realizare Indicatori 2018 -policlinica functionala -6 medici isi desfasoara activitatea pe teritoriul comunei Bugetul local, Bugetul judetului, Bugetul de stat Consiliul local

Fisa 24 Domeniu Dezvoltare sociala Programul / proiectul propus Titlul: Serviciu medical de urgenta si interventie de tip SMURD Cadrul general Serviciul medical de urgenta este ca si inexistent pe teritoriul comunei, ca si in cazul comunelor vecine Grup int Obiective Populatia comunei Cresterea starii de sanatate a populatiei

Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 121

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

Motivaia proiectului

Nevoia de interventie prompta in cazuri exceptionale

Modul de implementare a proiectului

nfiinarea unui sediu pentru serviciile medicale de urgen Crearea unui urgente 112. dispecerat compatibil cu unei cu

Achizitionarea descarcerare

autospeciale

pentru

echipament complet. Achizitionarea a doua autosalvarii cu echipament de resuscitare. Achizitionarea a doua autospeciale de

interventie (cisterna cu apa si spuma chimica) Sursa de finanare/posibile surse de finanare Instituia care raspunde de realizarea proiectului Termen de realizare Indicatori 2015 -serviciu medical de urgen functional Bugetul local, Bugetul judetului, Bugetul de stat Consiliul local

Fisa 25 Domeniu Dezvoltare sociala Programul / proiectul propus Titlul: Piata volanta de legume si fructe Cadrul general Studiile premergatoare elaborarii strategiei au evidentiat dorinta locuitorilor pentru existenta unei astfel de piete Grup int Obiective Populatia comunei Cresterea starii de sanatate a populatiei
122

Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

Motivaia proiectului

Nevoia de a avea acces la produse sanatoase, verificate, altele decat cele din gospodaria proprie. Nevoia de a exista un spatiu alternativ de desfacere proprie. a produselor din gospodaria

Modul de implementare a proiectului

Organizarea duminica, a pietei volante cu legume si fructe

Sursa de finanare/posibile surse de finanare Instituia care raspunde de realizarea proiectului Termen de realizare Indicatori

Bugetul local, contributia celor ce comercializeaza legume si fructe Consiliul local

2012 -piata volanta functionala, cu min. 15 de tarabe

Fisa 26 Domeniu Dezvoltare sociala Programul / proiectul propus Titlul: Politia local Cadrul general In acest moment nu exista pe teritoriul comunei decat un post de politie, insuficient pentru a asigura pe deplin un climat de siguranta Grup int Obiective Motivaia proiectului Populatia comunei Sporirea nivelului de siguranta in comuna Nevoia de a spori nivelul de siguranta,

Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 123

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

ordine

si

liniste

publica

pe

teritoriul

comunei. Modul de implementare a proiectului Infiintarea serviciului de politie local

Sursa de finanare/posibile surse de finanare Instituia care raspunde de realizarea proiectului Termen de realizare Indicatori

Bugetul local,

Consiliul local

2015 -serviciu de politie local functional

Fisa 27 Domeniu Dezvoltare sociala Programul / proiectul propus Titlul: Dotari pentru serviciu voluntar pentru situatii de urgenta Cadrul general In acest moment nu exista dotarile adecvate pentru acest serviciu Grup int Obiective Motivaia proiectului Populatia comunei Sporirea nivelului de siguranta in comuna Nevoia de a creste capacitatea de interventie in situatii de urgenta Modul de implementare a proiectului Achizitionarea de materiale i utilaje pentru serviciului voluntar pentru situatii de urgenta Sursa de finanare/posibile surse de finanare Instituia care raspunde de realizarea Consiliul local
124

Bugetul local,

Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

proiectului Termen de realizare Indicatori 2012 -serviciu voluntar dotat

Fisa 28 Domeniu Dezvoltare sociala Programul / proiectul propus Titlul: Infiintarea unui camin de batrani Cadrul general Nu exista in comuna o activitate importanta dedicata asistarii persoanelor de varsta a treia. Grup int Obiective Populatia in varsta a comunei Asigurarea unor prestatii adecvate de

asistenta sociala Motivaia proiectului Este nevoie de un sistem institutionalizat de asistare a persoanelor de varsta a treia Modul de implementare a proiectului Sursa de finanare/posibile surse de finanare Instituia care raspunde de realizarea proiectului Termen de realizare Indicatori 2017 -camin de batrani cu 20 de locuri functional Consiliul local Infiintarea caminului de batrani Bugetul local, fonduri structurale

Fisa 29 Domeniu Dezvoltare sociala Programul / proiectul propus Titlul:

Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 125

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

Centru pentru persoanele defavorizate Cadrul general Nu exista in comuna o activitate importanta dedicata asistarii persoanelor aflate temporar in dificultate sau defavorizata. Grup int Obiective Populatia defavorizata a comunei Asigurarea unor prestatii adecvate de

asistenta sociala Motivaia proiectului Nevoia de a asigura adapost, hrana si consiliere temporara pentru persoanele fara adapost, femei abuzate, copii Modul de implementare a proiectului Infiintarea defavorizate Sursa de finanare/posibile surse de finanare Instituia care raspunde de realizarea proiectului Termen de realizare Indicatori 2018 -centru cu 20 de locuri functional Consiliul local Bugetul local, fonduri structurale centrului pentru persoane

Fisa 30 Domeniu Dezvoltare sociala Programul / proiectul propus Titlul: Incurajarea investitiilor private in locuine Cadrul general Este necesara sporirea suprafetei de locuit in comuna Grup int Obiective Investitori privati, populatia Imbunatatirea conditiilor de locuire ale

Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 126

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

populatiei Motivaia proiectului Modul de implementare a proiectului Nevoia de a construi locuinte Promovarea atractivitatii pentru locuire a comunei Sursa de finanare/posibile surse de finanare Instituia care raspunde de realizarea proiectului Termen de realizare Indicatori 2015 2015 20 de noi locuinte Consiliul local, Resurse ale agentilor economici si populatiei

4.4.Amenajarea teritoriului si infrastructura de transport

4.4.1.Prezentare generala In acest moment, utilizarea terenurilor este stabilita prin PUG ce necesita revizuire. Conform datelor interpretate din imaginile de teledetectie prin metodologia FAO utilizarea terenului in comuna este: * Suprafata agricola 2574 ha * Suprafata fondului forestier - 828 ha * Intravilan - 517,15 ha * Luciu de ape -55 ha

Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 127

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Suprafata agricola Suprafata fondului forestier Intravilan Luciu de ape

In comuna Jaristea exista transport public de calatori in sistem privat cu un numar de 12 masini si insumand 7 statii de imbarcare.

Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 128

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

Foto: staie de mbarcare pentru transportul n comun

Situaia drumurilor din comun se prezint dup cum urmeaz:


Lungimea total a drumurilor, din care: Drumuri europene (km) Drumuri nationale (km) Drumuri judetene (km) Drumuri comunale8 (km) Drumuri vicinale9 (km) Strzi10 (km) 54,7

14,7 8 3 29

care asigur legturile ntre reedina de comun cu satele componente sau cu alte sate sau ntre sate care deservesc mai multe proprieti, fiind situate la limitele acestora drumuri din interiorul localitilor

10

Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 129

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

Asfalt (km) Beton (km) Piatr cubic (km) Piatr (km) Pmnt (km)

13,5 41,2 -

4.4.2.Analiza SWOT Puncte tari ale comunei Jaristea: Puncte slabe:

Existena unor legturi directe ntre comuna i orasul Odobesti prin

PUG neactualizat Persistenta problemelor de fond funciar Intravilan limitat in comparatie cu expansiunea zonei de locuit

intermediul transportului public. Autoritati locale deschise Retea locala de drumuri reabilitate

Suprafete mici de spatii verzi amenajate Lipsa unei delimitari clare a zonei industriale de cea de locuit

Aplicarea limitata a reglementarilor in materie de construire si disciplina in constructii

Inexistenta unui studiu de trafic

Oportuniti:

Ameninri:

Cresterea atractivitatii comunei pentru locuire

Resurse bugetare reduse fa de nevoia de investiii n infrastructur,

Existenta resurselor nerambursabile din

Sprijin redus din partea altor autoritati

Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 130

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

fondurile structural Integrarea in strategiile de dezvoltare ale judetului Dezvoltarea unor relatii de parteneriat n vederea dezvoltrii infrastructurii -

publice

4.4.3.Obiective pentru domeniul amenajarea teritoriului si infrastructura de transport


Obiectivul general in materie de amenajare a teritoriului si infrastructura de transport este reprezentat de utilizarea optima a teritoriului comunei si imbunatatirea infrastructurii de transport iar

obiectivele specific sunt: 1.Zonarea functionala a teritoriului comunei in acord cu tendintele de dezvoltare a acesteia 2.Imbunatatirea infrastructurii de transport astfel incat sa fie reduse influentele negative asupra mediului si confortului populatiei 3. Crearea design-ul sustenabil arhitectonic 4.Integrarea functiunilor urbane 5. Clarificarea aspectelor de proprietate si domenialitate asupra teritoriului comunei

4.4.4.Fise de proiect

Fisa 31 Domeniu Amenajarea teritoriului Programul / proiectul propus Titlul: Actualizarea PUG Cadrul general Este necesara o revedere a zonarii

functionale
Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 131

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

Grup int Obiective

Populatia comunei Zonarea functionala a teritoriului comunei in acord cu tendintele de dezvoltare a acesteia

Motivaia proiectului

Nevoia de a spori intravilanul localitatii, de a delimita clar zona industriala de zona de locuit si de a spori spatiile verzi

Modul de implementare a proiectului

Actualizarea PUG avand in vedere: -extinderea intravilanului localitatii in sud si nord est -delimitarea clara a zonei industriale -identificarea de noi spatii verzi

Sursa de finanare/posibile surse de finanare Instituia care raspunde de realizarea proiectului Termen de realizare Indicatori

Bugetul local

Consiliul local,

2014 PUG actualizat

Fisa 32 Domeniu Amenajarea teritoriului Programul / proiectul propus Titlul: Clarificarea aspectelor de proprietate si domenialitate asupra teritoriului comunei Cadrul general Problema retrocedarilor inca nu este

finalizata. De asemenea, nu exista o evidenta clara asupra bunurilor domeniale Grup int Populatia comunei, administratia locala

Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 132

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

Obiective

Clarificarea aspectelor de proprietate si domenialitate asupra teritoriului comunei

Motivaia proiectului

Activitatea curenta a autoritatilor locale este afectata de problemele de fond funciar. De asemenea, exista bunuri si terenuri a caror situatie juridica nu este clarificata, astfel ca acestea nu pot fi valorificate

Modul de implementare a proiectului

Finalizarea problemelor de fond funciar reparcelare, sprijin pentru obtinerea titlurilor de proprietate Realizarea evidentei bunurilor domeniale si clarificarea situatiei juridice a bunurilor si terenurilor.

Sursa de finanare/posibile surse de finanare Instituia care raspunde de realizarea proiectului Termen de realizare Indicatori

Bugetul local

Consiliul local, Consiliul judetean, Prefectura 2013 reparcelare integrala -baza de date cu bunurile domeniale -100% din titlurile de proprietate obtinute

Fisa 33 Domeniu Amenajarea teritoriului Programul / proiectul propus Titlul: Realizarea de drumuri comunale Cadrul general Expansiunea intravilanului trebuie insotita de
133

Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

realizarea infrastructurii aferente Grup int Obiective Populatia comunei Imbunatatirea infrastructurii de transport astfel incat sa fie reduse influentele negative asupra mediului si confortului populatiei Motivaia proiectului Este necesara cresterea atractivitatii pentru locuire a intravilanului localitatii prin crearea unei infrastructuri adecvate Modul de implementare a proiectului Realizarea a 5 km de drumuri comunale noi

Sursa de finanare/posibile surse de finanare Instituia care raspunde de realizarea proiectului Termen de realizare Indicatori

Bugetul local, Bugetul de stat, Fonduri structurale Consiliul local Jaristea,

2018 5 km de drum comunal realizat

Fisa 34 Domeniu Amenajarea teritoriului Programul / proiectul propus Titlul: Reabilitarea drumurilor comunale Cadrul general Drumurile comunale necesita o intretinere permanenta Grup int Obiective Populatia comunei Imbunatatirea infrastructurii de transport astfel incat sa fie reduse influentele negative asupra mediului si confortului populatiei
Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 134

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

Motivaia proiectului

Este necesara cresterea atractivitatii pentru locuire a intravilanului localitatii prin crearea unei ifrastructuri adecvate

Modul de implementare a proiectului

Reabilitarea drumurilor comunale alei pietonale, trotuare, cai de acces etc.

Sursa de finanare/posibile surse de finanare Instituia care raspunde de realizarea proiectului Termen de realizare Indicatori

Bugetul local, Bugetul de stat, Fonduri structurale Consiliul local Jaristea,

2016 4 drumuri comunale reabilitate

Fisa 35 Domeniu Amenajarea teritoriului Programul / proiectul propus Titlul: Sistem de monitorizare video a drumurilor comunale Cadrul general Un sistem de monitorizare video poate conduce la utilizarea adecvata a drumurilor comunale si la cresterea sigurantei de utilizare. Grup int Obiective Populatia comunei Imbunatatirea infrastructurii de transport astfel incat sa fie reduse influentele negative asupra mediului si confortului populatiei Motivaia proiectului Este necesara asigurarea infrastructurii care sa permita monitorizarea utilizarii adecvate a
Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 135

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

drumurilor comunale Modul de implementare a proiectului Instalare sistem video de supraveghere a drumurilor comunale Sursa de finanare/posibile surse de finanare Instituia care raspunde de realizarea proiectului Termen de realizare Indicatori 2016 4 drumuri comunale monitorizate video Consiliul local Jaristea, Bugetul local, investitie privata

Fisa 36 Domeniu Amenajarea teritoriului Programul / proiectul propus Titlul: Completarea sistemului de indicatoare cu denumirile strazilor, de intrare/iesire din localitate si semne de circulatie Cadrul general Design-ul local si orientarea pe teritoriul comunei se pot imbunatati prin utilizarea unui sistem de indicatoare adecvat Grup int Obiective Motivaia proiectului Populatia comunei, agenti economici Crearea design-ul sustenabil arhitectonic Exista un sistem de indicatore cu numele strazilor, un sistem adecvat de marcare a intrarilor/iesirilor din localitate ce trebuie completat. Modul de implementare a proiectului Realizarea si montarea de: -placute cu denumirile strazilor si indicatoare
Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 136

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

de orientare -plachete de marcare a intrarilor/iesirilor din localitate -semne de circulatie adecvate Sursa de finanare/posibile surse de finanare Instituia care raspunde de realizarea proiectului Termen de realizare Indicatori 2013 toate strazile marcate -toate intrarile si iesirile din comuna marcate -toate intersectiile semnalizate adecvat Consiliul local Jaristea, Bugetul local,

Fisa 37 Domeniu Amenajarea teritoriului Programul / proiectul propus Titlul: Intarirea capacitatii de aplicare a legislatiei in materie de construire si disciplina in constructii Cadrul general Este necesara mentinerea si construirea unei linii arhitectonice unitare pe teritoriul

comunei Grup int Obiective Motivaia proiectului Populatia comunei, agenti economici Crearea design-ul sustenabil arhitectonic Armonia arhitecturala sustenabila trebuie sa fie mentinuta.

Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 137

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

Modul de implementare a proiectului

Verificarea

modului

de

respectare

legislatiei in materie de construire si disciplina in constructii Verificarea respectarii normelor din PUG, PUZ si PUD Sursa de finanare/posibile surse de finanare Instituia care raspunde de realizarea proiectului Termen de realizare Indicatori 2012 toate constructiile verificate din punct de vedere al autorizarii toate constructiile noi respecta linia arhitectonica a comunei Consiliul local Jaristea, Bugetul local,

4.5.Administratia publica locala


4.5.1.Prezentare generala Primria Jaristea este organizat i funcioneaz potrivit prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administraia public local, cu modificrile i completrile ulterioare i n conformitate cu hotrrile Consiliului Local Jaristea privind aprobarea organigramei, a numrului de posturi i a statului de funcii ale aparatului propriu de specialitate. Primarul, Viceprimarul, Secretarul, mpreun cu aparatul propriu de specialitate constituie o structur funcional cu activitate permanent, denumit Primria Comunei Jaristea care aduce la ndeplinire hotrrile Consiliului Local i dispoziiile Primarului, soluionnd problemele curente ale colectivitii locale. Primarul este eful administraiei publice locale a comunei Jaristea i al aparatului propriu de specialitate, pe care l conduce i controleaz, conform art. 66(1) din Legea nr.
Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 138

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

215/2001 privind administraia public local, cu modificrile i completrile ulterioare prin Legea nr. 286/2006. Primria Comunei Jaristea reprezint administraia public local prin care se realizeaz autonomia local n comun. Autoritatea public este reprezentat de consiliul local, ca autoritate deliberativ, i primar, ca autoritate executiv. Consiliile locale i primarii se aleg n condiiile prevzute de Legea privind alegerile locale. Consiliile locale i primarii funcioneaz ca autoriti ale administraiei publice locale i rezolv treburile publice din comune i orae, n condiiile Legii nr. 215/2001 privind administraia public local, cu modificrile i completrile ulterioare prin Legea nr. 286/2006.

Foto: actualul sediu al administratiei publice locale

Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 139

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

n ceea ce privete situaia personalului angajat situaia este urmtoarea:


Numr total personal angajat, din care (exclusiv 24 demnitarii publici, inclusiv secretarul comunei): Funcionari publici de execuie Funcionari publici secretarul comunei) Personal contractual Personal contractual n funcii de conducere Femei Brbai Absolveni de studii postuniversitare de specializare/cursuri de perfecionare postuniversitare Absolveni studii universitare de licen Absolveni studii postliceale Absolveni studii liceale Absolveni studii gimnaziale Peste 50 de ani ntre 30 i 50 de ani Sub 30 de ani de conducere 10 (inclusiv 1

13 10 14 2

9 1 11 1 3 18 4

4.5.2.Analiza SWOT

Puncte tari ale comunei Jaristea:

Puncte slabe:

Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 140

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

Autoritati

locale

deschise

ce

Inexistena unor contacte mai stranse ntre administraie si agenii privai.

constientizeaza ca resursa umana este cea mai importanta dintr-o organizatie Media de varsta scazuta a angajatilor Participarea angajatilor la diferite forme de pregatire profesionala Imagine buna si incredere in primar -

Lipsa contactelor externe si lipsa de integrare in circuitul administrativ

national si international Imposibilitatea transmiterii de

solicitari, cereri on-line Personal fondurilor nepregatit structurale, in domeniul comunicarii

externe, calitatii Oportuniti: Ameninri:

Creterea gradului de descentralizare si autonomie locala

Educatie, cultura civica slab dezvoltate, grad redus de participare civica

Existenta resurselor nerambursabile din fondurile structural

Sprijin redus din partea altor autoritati publice

Dezvoltarea unor relatii de parteneriat n vederea dezvoltrii institutionale

Cooperarea invecinate

slaba

cu

UAT-urile

Elaborarea strategiei de resurse umane care sa cuprinda si aspectele de planificare, recrutare, selectie,

Blocarea accesului la functiile publice vacante

Migrarea personalului calificat catre alte institutii publice

motivare, cariera in general; Crearea unui sistem electronic de management al documentelor pentru o mai buna organizare si comunicare interna, precedat de pregatirea in domeniul utilizarii noilor tehnologii; Infratirea cu o localitate (recomandat

Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 141

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

tarile nordice) si utilizarea schimburilor de experienta; Existenta unor institutii similar cu exemple de bune practici Crearea unei culturi a informarii si participarea la evenimentele din

domeniul de activitate conferinte, seminarii; Existenta de organizatii profesionale ale functionarilor publici, spatii utile de informare, asociatia contabililor,

informaticienilor, comunelor etc.

4.5.3.Obiective pentru domeniul administratie publica Obiectivul general in materie de ntrirea capacitii administrative iar obiectivele specific sunt: 1.Imbunatatirea capacitatii administrative 2.Imbunatatirea relatiei cu cetatenii si mediul de afaceri 3.Introducerea de noi instrumente si tehnologii

4.5.4.Fise de proiect Fisa 38 Domeniu Administratie publica Programul / proiectul propus Titlul: Adaptarea structurii organizatorice Cadrul general Organigrama, ROF-ul, fisele de post sunt instrumente manageriale ce sprijina atingerea obiectivelor propuse
Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 142

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

Grup int Obiective Motivaia proiectului

Primaria Imbunatatirea capacitatii administrative Nevoia de a crea o structura organizatorica flexibila

Modul de implementare a proiectului

Adaptarea

anual

organigramei,

regulamentului de organizare si functionare si fiselor de post la nevoile institutiei si schimbrile legislative; Sursa de finanare/posibile surse de finanare Instituia care raspunde de realizarea proiectului Termen de realizare Indicatori Luna martie a fiecarui an organigrama, ROF, fise de post actualizate anual Primarul Bugetul local;

Fisa 39 Domeniu Administratie publica Programul / proiectul propus Titlul: Analiza nevoilor de formare profesionala ale functionarilor publici si participarea la diferite forme de pregatire Cadrul general Functionarii publici au dreptul si obligatia sa-si imbunatateasca nivelul de pregatire profesionala Grup int Functionarii publici

Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 143

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

Obiective Motivaia proiectului

Imbunatatirea capacitatii administrative Nevoia de a creste nivelul de pregatire profesionala

Modul de implementare a proiectului

-realizarea analizei nevoilor de formare profesionala -participarea la cursuri de formare

profesionala generale si specific Sursa de finanare/posibile surse de finanare Instituia care raspunde de realizarea proiectului Termen de realizare Anual analiza nevoilor de formare profesionala si participarea la forme de pregatire Indicatori rapoarte individuale si raport general privind analiza nevoilor de formare Consiliul local Jaristea, -Bugetul local;

profesionala -20 de angajati/ an participa la diverse forme de pregatire profesionala

Fisa 40 Domeniu Administratie publica Programul / proiectul propus Titlul: Cresterea nivelului de pregatire prin schimb de experienta si vizite de studii Cadrul general Administratia locala a comunei Jaristea trebuie sa intre in circuitul national si
Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 144

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

international Grup int Obiective Motivaia proiectului Functionarii publici si alesii locali Imbunatatirea capacitatii administrative Nevoia de a creste nivelul de pregatire profesionala prin vizite de studii si schimb de experienta Modul de implementare a proiectului -infratirea cu o localitate similara -vizite de studii anual la institutii similare din tara, cu exemple de bune practici -participarea la cel putin 5 evenimente pe an din domeniul de activitate conferinte, seminarii; -aderarea la organizatii profesionale ale functionarilor informare, publici, spatii utile de

asociatia

contabililor,

informaticienilor, comunelor etc. -realizarea de abonamente la 2 publicatii de specialitate Sursa de finanare/posibile surse de finanare -Bugetul local; -Bugetul judetului -Fonduri structurale Instituia care raspunde de realizarea proiectului Termen de realizare 2011-abonamente la publicatii de specialitate 2012-infratirea cu alta localitate, vizite de studiu, aderarea la organizatii profesionale Indicatori un parteneriat cu o localitate similara -5 participari pe an la seminarii sau
Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 145

Consiliul local Jaristea,

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

conferinte -2 abonamente la publicatii de specialitate -4 asociatii profesionale la care s-a aderat Fisa 41 Domeniu Administratie publica Programul / proiectul propus Titlul: Imbunatatirea capacitatii administrative prin utilizarea de instrumente moderne de lucru Cadrul general Utilizarea unor intrumente precum CAF sau manual de proceduri creaza premisele unei activitati performante Grup int Obiective Motivaia proiectului Functionarii publici si alesii locali, Imbunatatirea capacitatii administrative Nevoia de a utiliza instrumente specifice managementului public modern in activitatea curenta Modul de implementare a proiectului -formalizarea unui circuit al documentelor -realizarea procedurilor de lucru -elaborarea CAF Sursa de finanare/posibile surse de finanare Instituia care raspunde de realizarea proiectului Termen de realizare Indicatori 2011 circuit al documentelor formalizat -10 proceduri de lucru realizate -CAF functional Fisa 42
Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 146

-Bugetul local;

Consiliul local Jaristea,

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

Domeniu Administratie publica

Programul / proiectul propus Titlul: Cresterea nivelului de informare al

cetatenilor si mediului de afaceri din comuna Cadrul general Prin informare cetatenii pot deveni parteneri ai autoritatilor locale Grup int Obiective Functionarii publici si alesii locali, populatia Imbunatatirea relatiei cu cetatenii si mediul de afaceri Motivaia proiectului Nevoia de a informa cetatenii cu privire la modul de lucru, obiectivele, proiectele si realizarile autoritatilor locale Modul de implementare a proiectului -realizarea unei publicatii a comunei -site functional si actualizat -realizarea a 3 spatii de afisaj stradal noi -infiintarea unui post specializat in relatii cu publicul -organizarea unei zile a Portilor deschise la primarie, pentru elevi Sursa de finanare/posibile surse de finanare Instituia care raspunde de realizarea proiectului Termen de realizare Indicatori 2013 publicatie ce apare trimestrial -site actualizat saptamanal -3 spatii noi de afisaj stradal -un post nou si ocupat, specializat in relatii
Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 147

-Bugetul local; -Fonduri structurale Consiliul local Jaristea,

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

cu publicul -50 de vizitatori in cadrul zilei Portilor deschise

Fisa 43 Domeniu Administratie publica Programul / proiectul propus Titlul: Cresterea nivelului de consultare a

cetatenilor si mediului de afaceri din comuna Cadrul general Prin consultare cetatenii pot deveni parteneri ai autoritatilor locale si pot oferi solutii pentru problemele locale Grup int Obiective Functionarii publici si alesii locali, populatia Imbunatatirea relatiei cu cetatenii si mediul de afaceri Motivaia proiectului Nevoia de a consulta cetatenii cu privire la modul de lucru, obiectivele, proiectele si realizarile autoritatilor locale Modul de implementare a proiectului -organizarea de adunari publice pe cartiere, cel putin una pe an in fiecare cartier -organizarea de intalniri cel putin odata pe an cu tinerii -realizarea o data la doi ani a unui sondaj de consultare a populatiei cu privire la

problemele majore din comuna -infiintarea Consiliului local al elevilor


Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 148

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

-infiintarea Sfatului batranilor ca grup consultativ -organizarea cel putin o data pe an a unor sesiuni de brainstorming pe probleme de actualitate din comuna Sursa de finanare/posibile surse de finanare Instituia care raspunde de realizarea proiectului Termen de realizare Indicatori 2012 -4 adunari publice pe an -2 intalniri pe an cu tinerii (cate una in fiecare scoala) -un sondaj de consultare la doi ani -infiintarea Consiliului local al elevilor -infiintarea Sfatului batranilor ca grup consultativ -o sesiune de brainstorming pe an Consiliul local Jaristea, -Bugetul local;

Fisa 44 Domeniu Administratie publica Programul / proiectul propus Titlul: Cresterea nivelului de participare la deciziile locale a cetatenilor si mediului de afaceri din
Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 149

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

comuna Cadrul general Este un principiu democratic acela al participarii cetatenilor la procesul decizional local, in acest fel asigurandu-se eficienta deciziilor Grup int Obiective Functionarii publici si alesii locali, populatia Imbunatatirea relatiei cu cetatenii si mediul de afaceri Motivaia proiectului Participarea cetatenilor la adoptarea

deciziilor majore din comunitate asigura reprezentativitatea acestora Modul de implementare a proiectului -invitarea a cel putin 5 cetateni la fiecare sedinta a consiliului local -identificarea a 2 consilieri comunitari din fiecare sat, ca parteneri ai administratiei locale Sursa de finanare/posibile surse de finanare Instituia care raspunde de realizarea proiectului Termen de realizare Indicatori 2012 -participarea a 5 cetateni la fiecare sedinta a consiliului local -cate doi consilieri comunitari activi din fiecare sat Consiliul local Jaristea, -Bugetul local;

Fisa 45 Domeniu Programul / proiectul propus


150

Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

Administratie publica

Titlul: Primria Jaristea online - comunicare, implicare, transparen

Cadrul general

Dezvoltarea i implementarea unui Sistem Informatic Integrat pentru promovarea

interaciunii ntre Primria Jaristea i ceteni prin valorificarea potenialului TIC Grup int Obiective Motivaia proiectului Functionarii publici si alesii locali, populatia Introducerea de noi instrumente si tehnologii Nevoia organizrii, eficientizrii i

monitorizrii continue a activitii primriei, asigurarea transparenei, fluidizrii

comunicrii ntre autoritate i ceteni. Modul de implementare a proiectului 1. oferirea cetenilor a posibilitii de a completa online cererile ctre Primrie; 2. eficientizarea fluxurilor de

documente n cadrul Primriei Jaristea i reducerea birocraiei; 3. crearea unei baze de date a documentelor din cadrul

primriei, cu faciliti de cutare i generare de rapoarte; 4. asigurarea unui mediu eficient de comunicare ntre Primria

Jaristea i cetenii Comunei Jaristea prin crearea unui portal web de informare a cetenilor
Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 151

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

cu privire la evenimentele locale i activitile primriei; 5. instruirea utilizatorilor pentru a fi capabili s utilizeze noile tehnologii comunicaie, ale informaie prin i

extinderea

colii ca mediu deschis de instruire pentru cetenii

Comunei Jaristea. Sursa de finanare/posibile surse de finanare Instituia care raspunde de realizarea proiectului Termen de realizare Indicatori 2014 -sistem informatic functional Consiliul local Jaristea, -Bugetul local; Fonduri structurale

4.6.Educatie si formare
4.6.1.Prezentare generala Infrastructura educationala din comuna Jaristea cuprinde 10 unitati de invatamant: 5 scoli din invatamantul primar si gimnazial si 10 gradinite de copii. Nu exista invatamant liceal, tehnic, postliceal sau universitar. In comuna 154 de copii sunt inscrisi la gradinita. Personalul didactic este format din 33 de persoane, din care 6 in invatamantul prescolar, 27 in invatamantul primar si gimnazial.
Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 152

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

Pana acum nu a existat o preocupare pentru invatarea pe tot parcursul vietii, pentru organizarea de forme de pregatire pentru someri sau educarea civica a populatiei.

4.6.2.Analiza SWOT Puncte tari ale comunei Jaristea: Puncte slabe:

Autoritati locale deschise Infrastructura scolara importanta 5 unitati scolare renovate si dotate

Forta de munca slab calificata Sistem educational incomplet nu exista liceu

Spaii de nvmnt dotate, reabilitate

Scaderea nivelului de pregatire al

Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 153

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

Personal didactic adecvat i implicat Spatii de joaca pentru copii Populaie colar important n raport -

resurselor umane Lipsa dotarilor care sa sprijine

performanta scolara Lipsa programelor de calificare,

cu totalul populaiei Rata redus a abandonului colar

recalificare pentru someri Inexistenta unor programe educative pentru populatie Inexistenta unor programe de tipul a doua sansa Inexistenta unei gradinite cu program prelungit si programe after school Spatii de joaca pentru copii insuficiente Inexistenta unui centru de excelenta pentru copii cu rezultate bune

Oportuniti:

Ameninri:

Existenta resurselor nerambursabile din fondurile structural

Resurse bugetare reduse fa de nevoia de investiii n infrastructur,

Integrarea in strategiile de dezvoltare ale judetului

Exodul forei de munc. Aparitia de probleme sociale generate de criza econmica

Dezvoltarea unor relatii de parteneriat n vederea dezvoltrii infrastructurii de educatie -

Sprijin redus din partea altor autoritati publice Scaderea gradului general de pregatire pentru populatia tanara

Riscul de abandon scolar

Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 154

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

4.6.3.Obiective pentru domeniul educatie si formare Obiectivul general domeniul educatie si formare este dezvoltarea resurselor umane prin imbunatatirea infrastructurii educationale si asigurarea accesului la diferite forme de educatie iar obiectivele specific sunt: 1. Mentinerea si integrarea tinerilor n viata social si economic a comunittii 2. Cresterea accesului si participrii la formarea continu 3. Reabilitarea si dezvoltarea infrastructurii educationale

4.6.4.Fise de proiect

Fisa 46 Domeniu Educatie si formare Programul / proiectul propus Titlul: Programe de consiliere si orientare scolar pentru combaterea fenomenului de abandon scolar Cadrul general Abandonul scolar este un fenomen frecvent astazi, indeosebi datorita conditiilor sociale si mediului familial Grup int Obiective Tineri din comuna Mentinerea si integrarea tinerilor n viata social si economic a comunittii Motivaia proiectului Nu exista nicio forma de prevenire a abandonului scolar. Modul de implementare a proiectului Institutionalizarea unei forme permanente de consiliere pentru tineri Sursa de finanare/posibile surse de Bugetul local;

Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 155

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

finanare

Bugetul judetului; Bugetul de stat, Programe guvernamentale, Programe nationale; POS DRU

Instituia care raspunde de realizarea Consiliul Local proiectului Institutia de invtmant Inspectoratul Scolar Familii ONG-uri Termen de realizare Indicatori 2013 forma de consiliere functionala -scaderea ratei de abndon scolar cu 80% pana in 2013

Fisa 47 Domeniu Educatie si formare Programul / proiectul propus Titlul: Programe a doua sans pentru tinerii care au prsit timpuriu scoala Cadrul general Este nevoie de crearea cadrului prin care cei ce au abandonat timpuriu scoala sa isi completeze studiile Grup int Obiective Locuitorii comunei fara studii Mentinerea si integrarea tinerilor n viata social si economic a comunittii Motivaia proiectului Existenta unor persoane care au abandonat timpuriu scoala
Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 156

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

Modul de implementare a proiectului

- evaluarea nevoii de dezvoltare a unor astfel de programe - identificarea programelor aplicabile - elaborarea proiectelor si implementarea lor

Sursa

de

finanare/posibile

surse

de Bugetul local; Bugetul judetului; Bugetul de stat, Programe guvernamentale, Programe nationale; POS DRU

finanare

Instituia care raspunde de realizarea proiectului

Consiliul Local Institutia de invtmant Inspectoratul Scolar Familii ONG-uri

Termen de realizare Indicatori

2014 -integrarea a 80% din grupul tinta in programe de completare a studiilor

Fisa 48 Domeniu Educatie si formare Programul / proiectul propus Titlul: Sustinerea prin burse sociale a tinerilor din familii srace Cadrul general Sunt tineri cu potential ce nu pot fi sustinuti de familie Grup int Tineri din familii sarace

Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 157

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

Obiective

Mentinerea si integrarea tinerilor n viata social si economic a comunittii

Motivaia proiectului

Existenta unor tineri cu performante scolare ce nu pot fi sustinuti de familie

Modul de implementare a proiectului

- stabilirea unor criterii pentru identificarea tinerilor care vor fi sustinuti - intalniri de informare cu elevii, printii si profesorii

Sursa de finanare/posibile surse de finanare

Bugetul local; Programe guvernamentale,

Instituia care raspunde de realizarea proiectului

Consiliul Local Institutia de invtmant Inspectoratul Scolar Familii ONG-uri

Termen de realizare Indicatori

2012 -instituirea sistemului de burse

Fisa 49 Domeniu Educatie si formare Programul / proiectul propus Titlul: Centru de excelenta pentru tineri cu rezultate deosebite Cadrul general Sunt tineri cu rezultate deosebite al caror efort trebuie sustinut Grup int Tineri cu rezultate deosebite

Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 158

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

Obiective

Mentinerea si integrarea tinerilor n viata social si economic a comunittii

Motivaia proiectului Modul de implementare a proiectului

Promovarea tinerilor cu rezultate deosebite - analiza posibilittilor de sustinere a acestora - demersuri pentru acceptarea si infiintarea unui astfel de centru

Sursa de finanare/posibile surse de finanare

Bugetul local; Bugetul judetului; Sponsorizari

Instituia care raspunde de realizarea proiectului

Consiliul Local Institutia de invtmant Inspectoratul Scolar Familii ONG-uri

Termen de realizare Indicatori

2013 centru de excelenta functional in 2013

Fisa 50 Domeniu Educatie si formare Programul / proiectul propus Titlul: Targ zonal al liceelor i facultatilor Cadrul general Orientarea tinerilor catre mediul liceal i universitar Grup int Obiective Tineri elevi Mentinerea si integrarea tinerilor n viata social si economic a comunittii
Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 159

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

Motivaia proiectului

Nevoia de a orienta tinerii ctre licee i universitati

Modul de implementare a proiectului

-organizarea la doi ani a unui targ

Sursa de finanare/posibile surse de finanare

Bugetul local; Contributii ale universitatilor, liceelor Sponsorizari

Instituia care raspunde de realizarea proiectului

Consiliul Local Universitati Familii ONG-uri

Termen de realizare Indicatori

2012 -Targ organizat in 2012 -Cresterea cu 10% a tinerilor care urmeaza cursuri universitare

Fisa 51 Domeniu Educatie si formare Programul / proiectul propus Titlul: Programe de consiliere si orientare

profesional pentru someri Cadrul general Sunt someri ce au nevoie de reconversie profesionala Grup int Obiective Someri Cresterea accesului si participrii la formarea continu Motivaia proiectului Nevoia de recalificare si reconversie

Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 160

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

profesionala Modul de implementare a proiectului -identificarea nevoii de instruire -identificarea accesate -organizarea de programe Sursa de finanare/posibile surse de finanare Bugetul local; Bugetul judetului; POSDRU sponsorizari Instituia care raspunde de realizarea proiectului Consiliul Local AJOFM ONG-uri Termen de realizare Indicatori 2012 -scaderea numarului de someri ca urmare a reconversiei programelor care pot fi

Fisa 52 Domeniu Educatie si formare Programul / proiectul propus Titlul: Cresterea nivelului de educatie civica Cadrul general In comuna participarea civica si nivelul de instruire sunt reduse Grup int Obiective Locuitorii comunei Cresterea accesului si participrii la formarea continu Motivaia proiectului Cresterea nivelului de educatie si participare civica prin instruire
Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 161

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

Modul de implementare a proiectului

Organizarea anual a unei sesiuni de formare avand ca tema sistemul de autoritati publice, institutiile UE, forme de participare civica

Sursa de finanare/posibile surse de finanare Instituia care raspunde de realizarea proiectului

Bugetul local; Sponsorizari Consiliul Local Institutia de invtmant ONG-uri

Termen de realizare Indicatori

2012 -organizarea unei sesiuni de formare pe an cu minim 15 participanti

Fisa 53 Domeniu Educatie si formare Programul / proiectul propus Titlul: Formarea initial si continu a cadrelor didactice si resurselor umane din unittile de invtmant Cadrul general Formarea continua a cadrelor didactice asigura premisele unei educatii performante Grup int Obiective Cadrele didactice din comuna Cresterea accesului si participrii la formarea continu Motivaia proiectului Modul de implementare a proiectului Nevoia de pregatire continua a cadrelor didactice - evaluarea nevoilor de formare - identificarea programelor aplicabile - elaborarea proiectelor si implementarea lor Sursa de finanare/posibile surse de Bugetul local;

Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 162

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

finanare

Bugetul judetului; Bugetul de stat, POSDRU

Instituia care raspunde de realizarea proiectului

Consiliul Local Institutia de invtmant Inspectoratul Scolar

Termen de realizare Indicatori

2013 -30% din cadrele didactice urmeaza anual o forma de pregatire

Fisa 54 Domeniu Educatie si formare Programul / proiectul propus Titlul: Reabilitarea invatamant Cadrul general Unitatile de invatamant sunt intr-o stare medie si necesita inbunatatiri si modernizari Grup int Obiective Unitatile de invatamant Reabilitarea educationale Motivaia proiectului Modul de implementare a proiectului Nevoia de a moderniza unitatile de invatamant - evaluarea anuala a starii unitatilor de invatamant - includerea in planul anual de achizitii - realizarea modernizarilor identificate Sursa de finanare/posibile surse de finanare Bugetul local; Bugetul judetului; Bugetul de stat, si dezvoltarea infrastructurii si modernizarea unitatior de

Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 163

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

Instituia care raspunde de realizarea proiectului Termen de realizare Indicatori

Consiliul Local Institutia de invtmant

5 septembrie in fiecare an -modernizarea anuala a unitatilor de invatamant

Fisa 55 Domeniu Educatie si formare Programul / proiectul propus Titlul: Cabinete medicale in scoli si gradinite Cadrul general Este necesara supravegherea din punct de vedere medical a tinerilor Grup int Obiective Elevii si prescolarii din comuna Reabilitarea educationale Motivaia proiectului Asigurarea unei stari de sanatate adecvate pentru tineri Modul de implementare a proiectului Infiintarea a 2 cabinete medicale in unitatile de invatamant Sursa de finanare/posibile surse de finanare Bugetul local; Bugetul judetului; Bugetul de stat, Instituia care raspunde de realizarea proiectului Termen de realizare Indicatori Consiliul Local Institutia de invtmant 2016 -2 cabinete medicale functionale si dezvoltarea infrastructurii

Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 164

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

Fisa 56 Domeniu Educatie si formare Programul / proiectul propus Titlul: Sala de sport Cadrul general Nu exista in acest moment in comuna un spatiu adecvat pentru desfasurarea de activitati sportive Grup int Obiective Tinerii din comuna Reabilitarea educationale Motivaia proiectului Nevoia de a realiza un spatiu pentru activitatile sportive Modul de implementare a proiectului Sursa de finanare/posibile surse de finanare Construirea unei sali de sport Bugetul local; Bugetul judetului; Bugetul de stat, POR Instituia care raspunde de realizarea proiectului Termen de realizare Indicatori Consiliul Local Institutia de invtmant 2017 -sala de sport functionala si dezvoltarea infrastructurii

Fisa 57 Domeniu Educatie si formare Programul / proiectul propus Titlul: Program after-school si gradinita cu program prelungit Cadrul general Nu exista forme de asigurare a pregatirii elevilor

Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 165

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

dupa orele de scoala si de supraveghere a copiilor de gradinita pana la venirea parintilor de la locul de munca Grup int Obiective Tinerii din comuna Reabilitarea educationale Motivaia proiectului Nevoia de a realiza o pregatire a elevilor si dupa orele de scoala, in conditiile in care parintii sunt la locul de munca. Nevoia de a asigura si dezvoltarea infrastructurii

supravegherea copiilor de gradinita. Modul de implementare a proiectului Organizarea de programe after school pentru min. 30 de elevi Gradinita cu program prelungit pentru 20 de copii Sursa de finanare/posibile surse de finanare Instituia care raspunde de realizarea proiectului Termen de realizare Indicatori Bugetul local; POR Consiliul Local Institutia de invtmant 2015 -30 de elevi cuprinsi in programe after school -20 de copii inscrisi la gradinita cu program prelungit

Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 166

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

4.7.Cultura, sport si agrement

4.7.1.Prezentare generala Viata culturala si sportiva din comuna este departe de a fi una remarcabila. Asa cum am precizat exista biblioteca comunal. Biblioteca dispune de un fond de carte care numr cc 8954 de titluri. Exista camin cultural cu 3550 de utilizatori pe an. Exista de asemenea in comuna 8 biserici ordodoxe. In comuna Jaristea, zonele protejate sub aspect istoric sunt: Schitul Buluc ; Schitul Tarnita ;

Foto: biserica din comuna Jaristea

Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 167

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

In ceea ce priveste activitatea sportiva, exista o baza in curs de amenajare. Tinerii care practica diferite sporturi se orienteaza catre cluburile sportive din Focani. Parcurile si zonele de agrement sunt slab reprezentate pe teritoriul comunei si datorita zonarii dificile.

4.7.2.Analiza SWOT Puncte tari ale comunei Jaristea: Puncte slabe:

Resurse naturale importante padure; Autoritati locale deschise Existenta retelelor de comunicatii

Dotari limitate pentru sport si agrement Monumente istorice neprotejate Utilizare limitata a bibliotecii Inexistenta unor evenimente culturale la nivel local

(telefonie, internet, cablu) Existenta unor monumente istorice Baze sportive in curs de amenajare

Competitiilor sportive in numar redus Lipsa dotarilor pentru agrement Zone amenajate ca parcuri in numar redus

Oportuniti:

Ameninri:

Existenta resurselor nerambursabile din fondurile structurale

Resurse bugetare reduse fa de nevoia de investiii n infrastructur cultural si sportive

Integrarea in strategiile de dezvoltare ale judetului -

Sprijin redus din partea altor autoritati publice

Dezvoltarea unor relatii de parteneriat n vederea dezvoltrii de activitati culturale si sportive -

Lipsa de sprijin din partea comunitatii pentru crearea unei vieti cultural

Perspective bune pentru dezvoltarea agroturismului si a turismului de

sportive a comunei

Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 168

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

weekend

4.7.3. Obiective pentru domeniul cultura, sport si agrement Obiectivul general in materie il reprezinta dezvoltarea infrastructurii pentru cultura, sport si agrement iar obiectivele specific sunt: 1.Punerea in valoare, dezvoltarea patrimoniului cultural local si organizarea de evenimente culturale 2. Dezvoltarea infrastructurii pentru practicarea sportului si organizarea de competitii sportive 3.Valorificarea resurselor naturale ale comunei pentru crearea infrastructurii de agrement

4.7.4.Fise de proiect Fisa nr. 59 Domeniu Cultura, sport si agrement Programul / proiectul propus Titlul: Extinderea fondului de carte al bibliotecii Cadrul general Biblioteca comunala are un fond de carte limitat si neactualizat Grup int Obiectiv Locuitorii comunei Punerea in valoare, dezvoltarea

patrimoniului cultural local si organizarea de evenimente culturale Motivaia proiectului Nevoia de a dezvolta fondul de carte al bibliotecii Modul de implementare a proiectului Organizarea anuala a unui eveniment adresat locuitorilor comunei si nu numai -doneaza o carte pentru biblioteca
Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 169

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

Sursa de finanare/posibile surse de finanare Instituia care raspunde de realizarea proiectului Termen de realizare Indicatori

Bugetul local Sponsorizari Consiliul Local Biblioteca 2013 -cresterea fondului de carte cu 100 de exemplare/ an

Fisa nr.60 Domeniu Cultura, sport si agrement Programul / proiectul propus Titlul: Biblioteca virtuala Cadrul general Grup int Obiectiv Adaptarea bibliotecii la evolutia tehnologica Locuitorii comunei Punerea in valoare, dezvoltarea

patrimoniului cultural local si organizarea de evenimente culturale Motivaia proiectului Nevoia de a extinde resursele bibliotecii in concordanta cu noile tehnologii Modul de implementare a proiectului -achizitia de echipamente pentru biblioteca -dezvoltarea de resurse virtuale si accesul la baze de date cu fond de carte din tara si strainatate Sursa de finanare/posibile surse de finanare Instituia care raspunde de realizarea proiectului Bugetul local Sponsorizari Consiliul Local Biblioteca

Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 170

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

Termen de realizare Indicatori

2013 -biblioteca virtuala functionala

Fisa nr. 61 Domeniu Cultura, sport si agrement Programul / proiectul propus Titlul: Consolidare, amenajare lacase de cult Cadrul general Lacasele de cult din comuna sunt

monumente istorice si trebuie protejate Grup int Obiectiv Locuitorii comunei Punerea in valoare, dezvoltarea

patrimoniului cultural local si organizarea de evenimente cultural Motivaia proiectului Nevoia de a consolida si amenaja lacasele de cult Modul de implementare a proiectului Sursa de finanare/posibile surse de finanare Instituia care raspunde de realizarea proiectului Termen de realizare Indicatori Consolidarea si amenajarea lacaselor de cult Bugetul local Sponsorizari Consiliul Local Biserica 2016 -2 lacase de cult consolidate si amenajate

Fisa nr. 62 Domeniu Cultura, sport si agrement Programul / proiectul propus Titlul: Stabilirea unor elemente de identitate a
Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 171

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

comunei Cadrul general Grup int Obiectiv Comuna nu are stema sau simbol Locuitorii comunei Punerea in valoare, dezvoltarea

patrimoniului cultural local si organizarea de evenimente cultural Motivaia proiectului Nevoia de a stabili elemente de identificare a comunei Modul de implementare a proiectului -stabilirea elementelor de identificare stema, simbol Sursa de finanare/posibile surse de finanare Instituia care raspunde de realizarea proiectului Termen de realizare Indicatori 2012 -stema, simbol Bugetul local Sponsorizari Consiliul Local

Fisa nr. 63 Domeniu Cultura, sport si agrement Programul / proiectul propus Titlul: Sportul la orice varsta Cadrul general Organizarea unor competitii sportive, in diferite domenii, pe categorii de varsta Grup int Obiectiv Locuitorii comunei Dezvoltarea infrastructurii pentru practicarea sportului
Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 172

si

organizarea

de

competitii

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

sportive Motivaia proiectului Nevoia de socializare si miscare pentru toate categoriile de varsta Modul de implementare a proiectului Organizarea de doua ori pe an de competitii sportive, pe categorii de varsta Sursa de finanare/posibile surse de finanare Instituia care raspunde de realizarea proiectului Termen de realizare Indicatori 2012 -doua competitii sportive pe an organizate cu minim 50 de participanti Bugetul local Sponsorizari Consiliul Local

Fisa nr. 64 Domeniu Cultura, sport si agrement Programul / proiectul propus Titlul: Club sportiv Jaristea Cadrul general Infiintarea unui club sportiv, spatiu pentru sportul de performanta Grup int Obiectiv Locuitorii comunei Dezvoltarea infrastructurii pentru practicarea sportului sportive Motivaia proiectului Nevoia de a crea un spatiu pentru sport de performanta Modul de implementare a proiectului Infiintarea clubului sportiv Jaristea cu minim doua sectii
Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 173

si

organizarea

de

competitii

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

Sursa de finanare/posibile surse de finanare Instituia care raspunde de realizarea proiectului Termen de realizare Indicatori

Bugetul local Sponsorizari Consiliul Local

2016 -club sportiv cu doua sectii infiintat

Fisa nr. 65 Domeniu Cultura, sport si agrement Programul / proiectul propus Titlul: Festivalul vinului Cadrul general Localitatea are o traditie in viticulture, traditie ce trebuie pastrata si dezvoltata. Grup int Obiectiv Locuitorii comunei, turisti Valorificarea resurselor naturale ale comunei pentru crearea infrastructurii de agrement Motivaia proiectului Inexistenta spatiilor de agrement pe teritoriul comunei si dorinta de a valorifica

patrimoniul natural al comunei Modul de implementare a proiectului Organizarea anuala a unui festival local

Sursa de finanare/posibile surse de finanare Instituia care raspunde de realizarea proiectului Termen de realizare

Resurse private

Agenti economici

2013

Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 174

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

Indicatori

-2013 primul festival organizat

Fisa nr. 66 Domeniu Cultura, sport si agrement Programul / proiectul propus Titlul: Amenajare si reamenajare parcuri si locuri de joaca Cadrul general Suprafata parcurilor si a locurilor de joaca este insuficienta in raport cu populatia Grup int Obiectiv Locuitorii comunei, turisti Valorificarea resurselor naturale ale comunei pentru crearea infrastructurii de agrement Motivaia proiectului Nevoia de a amenaja si extinde suprafata parcurilor si a locurilor de joaca Modul de implementare a proiectului -crearea unui nou parc -reamanajarea parcurilor existente -reamenajarea locurilor de joaca Sursa de finanare/posibile surse de finanare Instituia care raspunde de realizarea proiectului Termen de realizare Indicatori 2014 -un parc reamenajat -un parc nou creat -locuri de joaca reamenajate Consiliul local Bugetul local

Fisa nr. 67

Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 175

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Inovaie n administraie Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii

Domeniu Cultura, sport si agrement

Programul / proiectul propus Titlul: Muzeul vinului

Cadrul general

Localitatea are o traditie in viticulture, traditie ce trebuie pastrata si dezvoltata.

Grup int Obiectiv

Turiti, Locuitorii comunei Valorificarea resurselor naturale ale comunei pentru crearea infrastructurii de agrement

Motivaia proiectului

Nevoia de a valorifica elementele de traditie local

Modul de implementare a proiectului

-amenajarea unui spaiu al primriei ca muyeu al vinului

Sursa de finanare/posibile surse de finanare Instituia care raspunde de realizarea proiectului Termen de realizare Indicatori

Bugetul local

Consiliul local

2014 -muzeu creat, dotat i funcional

Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jaritea, jud. Vrancea 176

S-ar putea să vă placă și