Sunteți pe pagina 1din 3

Comparison degrees (comparative, superlative) - Grade de comparatie (comparativ, superlativ)

Gradele de comparatie exprima in general raportul unui adjectiv fata de ceva sau starea maxima a acestuia. De exemplu: mai cald, mai rapid, cel mai bun. Exista trei grade de comparatie ale adjectivelor:

pozitiv (sau simplu) - frumos, senin comparativ - mai frumos, mai senin superlativ - cel mai frumos, cel mai senin

1. Formarea comparativului
n limba engleza, comparativul (comparative se poate forma in doua moduri, in functie de cate silabe are adjectivul. a) Adjective cu o silaba !djectivele formate dintr-o silaba formeaza comparativul adaugand -er la forma simpla, "adjectiv_simplu -er#. tall - taller (mai inalt , blue - bluer (mai albastru - !djectivele simple, formate din "consoana + o vocala + consoana# vor dubla consoana finala. fat - fatter (mai gras , big - bigger (mai mare , $ot - $otter (mai fierbinte b) Adjective cu doua silabe !djectivele formate din doua silabe formeaza comparativul adaugand -er la forma simpla, "adjectiv_simplu -er# sau cuvantul more in fata, "more adjectiv_simplu#. - er se adauga doar la adjectivele care se termina in: -!, -l!, -o", -le, -er, -ure sau la adjectivele: #andsome, polite, pleasant, common, $uiet. %n rest, pentru celelalte, dar si pentru acestea, se poate adauga more in fata. Exemple: &ello' - &ello'er (more &ello' (mai galben simple - simpler (more simple (mai simplu tender - tenderer (more tender (mai tandru - !djectivele terminate in -! vor inlocui )&) cu )i) inainte de )-er). $app& - $appier (more $app& (mai fericit prett& - prettier (more prett& (mai dragut c) Adjective cu trei sau mai multe silabe

!djectivele formate din trei sau mai multe silabe formeaza comparativul adaugand cuvantul more in fata, "more adjectiv_simplu#. important - more important (mai important expensive - more expensive (mai scump

%. Formarea superlativului
+a si comparativul, superlativul (superlative in limba engleza se poate forma diferit, in functie de cate silabe are adjectivul. a) Adjective cu o silaba !djectivele formate dintr-o silaba formeaza superlativul adaugand -est la forma simpla, "adjectiv_simplu -est#. tall - tallest (cel mai inalt , blue - bluest (cel mai albastru - !djectivele simple, formate din "consoana + o vocala + consoana# vor dubla consoana finala. fat - fattest (cel mai gras , big - biggest (cel mai mare , $ot - $ottest (cel mai fierbinte b) Adjective cu doua silabe !djectivele formate din doua silabe formeaza superlativul adaugand -est la forma simpla, "adjectiv_simplu -est# sau cuvantul most in fata, "most adjectiv_simplu#. - est se adauga doar la adjectivele care se termina in: -!, -l!, -o", -le, -er, -ure sau la adjectivele: #andsome, polite, pleasant, common, $uiet. %n rest, pentru celelalte, dar si pentru acestea, se poate adauga most in fata. Exemple: &ello' - &ello'est (most &ello' (cel mai galben simple - simplest (most simple (cel mai simplu tender - tenderest (most tender (cel mai tandru - !djectivele terminate in -! vor inlocui )&) cu )i) inainte de )-est). $app& - $appiest (most $app& (cel mai fericit prett& - prettiest (most prett& (cel mai dragut c) Adjective cu trei sau mai multe silabe !djectivele formate din trei sau mai multe silabe formeaza superlativul adaugand cuvantul most in fata, "most adjectiv_simplu#. important - most important (cel mai important expensive - most expensive (cel mai scump

&. Forme neregulate


,rmatoarele adjective au forme de comparativ si superlativ total neregulate (trebuie memorate asa cum sunt :

'ozitiv good (bun bad (rau little (mic, putin old (batran, in varsta far (departe

Comparativ better (mai bun 'orse (mai rau less (mai mic, mai putin older (elder (mai batran

(uperlativ best (cel mai bun 'orst (cel mai rau least (cel mai putin oldest (eldest (cel mai batran most (cel mai mult /multe

muc$ (man& (mult /multe more (mai mult /multe

furt$er (fart$er (mai departe furt$est (fart$est (cel mai departe

). Comparatia adjectivelor
+omparatia adjectivelor fata de altceva (lucru, obiect, fiinta, eveniment, loc, etc se poate forma in mai multe feluri. - t#e superlative .$is is t#e oldest t$eater in /ondon. - Acesta este cel mai vechi (batran) teatru din Londra. - comparative t#an - 0entru a compara diferentele dintre doua obiecte, evenimente sau fiinte: 1e ma2es *e"er mista+es t#an &ou do. - El face mai putine greseli decat faci tu. .$ailand is sunnier t#an 3or'a&. - Tailanda e mai insorita decat Norvegia. !lbert is more #umbl! t$an !rt$ur. - Albert e mai smerit decat Arthur. - as adjective as - +omparative de egalitate. +onstructie folosita pentru a compara oameni, locuri, fiinte, evenimete sau obiecte, 4ntre care nu exista diferente: 0eter is -5 &ears old. 6o$n is -5 &ears old. 0eter is as old as 6o$n. - eter are !" de ani. #ohn are !" de ani. eter e la fel de in varsta ca #ohn. 7amona is as #app! as 7ap$ael. - $amona e la fel de fericita ca $afael. ! tiger is as dangerous as a lion. - %n tigru e la fel de periculos ca un leu. - not as adjective as - 8e poate arata diferentele dintre doua substantive folosind contructia not so,as ...as: 9ont :lanc is not as #ig# as 9ount Everest. - &untele 'lanc nu e la fel de inalt ca muntele Everest 3or'a& is not as sunn! as .$ailand. - Norvegia nu e la fel de insorita ca Tailanda.