Sunteți pe pagina 1din 3

Tema: Adjectivul

!!! ADJECTIVUL este partea de vorbire care exprimă însușirea unui obiect.

Adjectivul determină un substantiv sau un substituit al acestuia (pronume sau numeral).

Adjectivul se acordă în ger, număr și caz cu substantivul determinat.

Adjectivele sint:

1 Adjective propriu-zise exemple: oraș frumos


2 Adjective provenite din alte părți de vorbire
- Verb la participiu exemple: înflorit-pom înflorit; lăudat – copil lăudat, amendat-șofer amendat
- Verb la gerunziu exemple: mîină tremurîndă
- Provenit din adverb exemple: gata - haine gata
- Provenit din pronume (adjective pronominale) exemple: acest oraș

Adjective sint Variabile si Invariabile .


3 Adjective Variabile sînt adejctivele care își modifică forma în vorbire. Pot avea:
. patru forme : adjective propriu-zis bun- băiat bun, fată bună, băieți buni, fete bune
exemple: adjective provenite din verb la participiu înflorit - înflorit, înflorită, înfloriți, înflorite

. trei forme : adjective terminate în consoanele –C și –G exemple: mic, mică, mici; lung, lungă, lungi
sau în sufixele –ător exemple: prevăzător, prevăzătoare, prevăzători;
sau sufixele - esc exemple: sătesc, sătească, sătești;
sau sufixele – iu exemple: cenușiu, cenușie, cenușii.
. două forme : adjective terminate în -e exemple: limpede, limpezi;
adjective terminate în diftong exemple: bălai, bălaie; rotofei –rotofeie
adjective terminate în consoanele –k si – c exemple: vechi, dibaci;

4. Adjective Invariabile sînt adjectivele care nu-și modifică forma în vorbire


exemple: bordo, oliv, vernil, gri – cotoiul gri, pisica gri, cotoii gri, pisicile gri
maro – un palton maro, niste paltoane maro, o camașă maro,
niste cămeși maro- nu se acordă în gen și număr aceste adjective.

Adjective formate prin derivare:


- Prin sufixe – esc, -iu, -ui, -nic, -os, -ător, -atic, -uriu, -cios
Exemple: lumesc, castaniu, albăstrui, jalnic, muntos, cântător, tomnatic, etc
- Prin prefixe - ne, -in, - stră, -des, -re (prefixul –ne formează adjective antonime antent –
neatent, cinstit – necinstit, drept – nedrept, sigur – nesigur)
Exemple: cusut - descusut, ales – reales, vechi – străvechi etc

Adjective formate prin compunere:


- Prin Sudare (alipire) exemple: atotștiitor, clarvăzător, nemaipomenit etc
- Prin alăturare exemple: propriu-zis, nou-născut, liber-cugetător, austro-ungar etc
Tema: Gradele de comparație
Rețineți !!! GRADELE de COMPARAȚIE sint formele pe care le ia adjectivul pentru a arăta în
ce măsură un obiect are o însușire în raport cu alte obiecte sau cu alte momente ale existenței acestuia.
Există 3 grade de comparație:
1. Gradul POZITIV - exprimă o însușire a obiectului fără a fi comparată exemple: bun

2. Gradul COMPARATIV se împart în trei: (exprimă însușirea unui obiect prin raportare la
însușirea altui obiect sau la însușirea obiectului într-un alt moment al existenței sale) .
- Gradul COMPARATIV de Inferioritate se construiește cu ajutorul adverbelor mai și
puțin exemple: mai puțin bun
- Gradul COMPARATIV de Egalitate se construiește cu ajutorul grupurilor de cuvinte -
tot atât de, tot așa de, la fel de, deopotrivă de exemple: la fel de bun
- Gradul COMPARATIV de Superioritate se construiește cu ajutorul adverbului mai
exemple: mai bun

3. Gradul SUPERLATIV se împarte în două - exprimă cea mai înaltă sau cea mai scăzută
însușire a unui obiect prin raportare la însușirea altor obiecte sau la însușirea obiectului într-un
alt moment
A Gradul SUPERLATIV RELATIV sint de 2 feluri și exprimă gradul maxim sau
minim al unei însușiri
B Gradul SUPERLATIV ABSOLUT sînt de 2 feluri și exprimă gradul maxim al unei
însușiri fără o comparare directă

A Gradul SUPERLATIV RELATIV sint de 2 feluri:


- Gradul SUPERLATIV RELATIV de Superioritate se construiește cu ajutorul articolului
demonstrativ cel și al adverbului mai exemple: cel mai bun
- Gradul SUPERLATIV RELATIV de Inferioritate - se construiește cu ajutorul articolului
demonstrativ cel , adverbul mai și al adverbului puțin exemple: cel mai putin bun

B Gradul SUPERLATIV ABSOLUT sînt de 2 feluri


- Gradul SUPERLATIV ABDOLUT de Superioritate - se construiește cu ajutorul
adverbelor foarte, tare, prea, exemple: foarte bun, tare bun, prea bun
- Gradul SUPERLATIV ABSOLUT de Inferioritate - se construiește cu ajutorul
adverbelor foarte, tare, prea și al adverbului puțin exemple: foarte puțin bun, tare
puțin bun, prea puțin bun

Mijloacele expresive de redare a superlativului absolut


Rețineți !!! În limba română Gradul Superlativ Absolut se poate forma și :
 Cu adverbe, legate de adjectiv prin prepoziția de
exemple: extraordinar de ..., grozav de ..., nemaipomenit de ... , excesiv de ..., teribil de ...,
minunat de ..., atât de ..., așa de ... etc
 Cu locuțiuni adverbiale exemple: din cale-afară, cu totul și cu totul, peste măsură etc
 Cu prefixe și sufixe exemple: -arhi, (arhiplin) - extra, -hiper, -prea, -ultra, -supra, -
super, - isim
 Prin repetarea adjectivului
 Cu substantive exemple: foc de inteligent
 Cu adverbe provenite din pronume relative, în propoziții exclamative exemplu: Ce vară
călduroasă!
Exemplu de adjectit trecut prin toate gradele d ecomparație:
Exemplu: Gradul POZITIV – lung
Gradul COMPARATIV de Inferioritate – mai puțin lung
Gradul COMPARATIV de Egalitate - tot atât de lung
Gradul COMPARATIV de Superioritate - mai lung
Gradul SUPERLATIV RELATIV de Superioritate - cel mai lung
Gradul SUPERLATIV RELATIV de Inferioritate - cel mai puțin lung
Gradul SUPERLATIV ABSOLUT de Superioritate - foarte lung
Gradul SUPERLATIV ABSOLUT de Inferioritate - foarte puțin lung
Rețineți !!! Există adjective care nu au grade de comparație, pentru că:
 Însușirea nu poate fi modificată – exemple – complet, enorm, fundamental, principal, terminat,
unic, viu, veșnic, infinitetc
 Sînt la origine în limba latină comparative sau superlative - inferior, superior, maxim, minim,
anterior, posterior, suprem, extrem etc
 Sensul acestora nu permite comparația - acvatic, energetic, industrial, lingvistic, tipografic etc

Locuțiune adjectivală
Locuțiunea Adjectivală este grupul unitar de cuvinte care este sinonim cu un adjectiv și se
comportă în propoziție ca adjectivul.
Locuțiunea adjectivală poa avea grade de comparație !!!

Exemple de Locuțiuni adjectivale: de ispravă / de nădejde – Îmi plac oamenii de ispravă / de


nădejde, cu alte cuvinte = om bun
cu judecată – Ion este om cu judecată , răspuns în doi peri=răspuns confuz,
fel de fel de pom = pomi diferiți, copil de frunte=copil fruntaș

exemplu de locuțiuni adjectivale în text:


Pentru mine, 1 martie e o zi de seamă și vreau să iau niște mărțișoare mai nu știu cum pentru
toate colegele de clasă care sînt fete foarte de teamă.

Funcțiile sintactice ale adjectivului


Rețineți !!! Adjectivul are două funcții sintactice cele mai importante și anume :
- Atribut Adjectival exemplu: Pisica harnică prinde șoareci
- Nume Predicativ exemplu: Pisica este harnică

Algoritmul analizei morfologice a adjectivului


1. Variabil și cu cite forme
2. Invariabil
3. Propriu-zis / formate de la alte părți de vorbire
4. Simplu / compus / locuțiune adjectivală
5. Genul
6. Numărul
7. Gradul de comparație
8. Funcția sintactică în enunț
Exemplu: Eu am cumpărat o carte interesantă.
Interesantă - adjectiv variabil cu 4 forme (interesant, interesantă, interesanți, interesante),
propriu-zis, simplu, genul feminin, numarul singular, gradul de comparație
POZITIV, funcția sintactică atribut (ce fel de carte? interesantă).

S-ar putea să vă placă și