Sunteți pe pagina 1din 9

Colocviu E.A.P.A.

sem II 2012/2013
U

Nume si prenume:____________________ ___________________________________ Grupa:__________/__

Caderea de tensiune?

1. Care este rolul unui releu:

Schita releu auto:

2. Cum se reprezinta si cum se noteaza bornele unui releu auto. 3. Explicati di erenta dintre un contact normal deschis si unul normal inchis:

!. Care este rolul unei diode in circuit:

". Care este rolul unui tranzistor in circuit:

#. Care este rolul unui osciloscop:

$. %a ce se oloseste ohmmetrul:

&. 'e initi ce inseamna circuit intrerupt( un scurtcircuit si rezistenta de contact) explicati e ectele acestor de ecte asupra unctionarii unui sistem electric:

*. Explicati cum se masoara o cadere de tensiune pe un element de circuit:


Schita releu auto:

1+. ,entru un circuit ormat dintr-o baterie auto( o si.uranta uzibila( un intrerupator si un bec de pozitie( schitati montarea corespunzatoare a unui ampermetru. 11. Explicati cand poate i olosit un conductor electric mono ilar si cand unul unul multi ilar:

12. Explicati cum in luenteaza temperatura rezistenta unui conductor si respecti/ selectarea sectiunii unui conductor electric:

13. Care este rolul unei baterii de acumulatori auto:

1!. Cum se ale.e bateria auto pentru un auto/ehicul:

1". Care sunt parametrii ce caracterizeaza o baterie auto:

1#. Explicati e ectul temperaturii asupra per ormantelor bateriei auto:

1$. 'escrieti solicitarile la care este supusa bateria auto in timpul exploatarii acesteia:

1&. Care sunt moti/ele ma0ore de de ectare a unei baterii auto:

1*. Care sunt di erentele dintre o baterie auto con/entionala 1cu antimoniu2 si una de tip 34%5:

2+. Cand ni/elul de lichid dintr-o baterie auto este scazut aceasta se completeaza cu:________________________ 21. Ce /alori ale intensitatii curentului electric recomandati la incarcarea bateriilor auto:

22. Este necesara sau nu curatarea si incarcarea periodica a bateriei auto. 6usti icati raspunsul:

23. Care sunt /alorile tensiunii masurate in .ol la o baterie auto incarcata complet si respecti/ descarcata complet: 2!. Care este ordinea de conectare/deconectare a terminalelor unei baterii auto la/de la auto/ehicul:

1. ,recizati tensiunea ideala de incarcare a unui baterii de 12 3 1tens. nominala2

2. 'enenati o schita cu le.area in circuit a unui alternator auto si componentele circuitului.

3. Explicati de ce si cum se realizeaza re.larea tensiunii de incarcare la auto/ehicul.

!. 'esenati si explicati o curba caracteristica a unui alternator auto 1din cele studiate2.

". Enumerati " de ecte ale sistemului de incarcare cu ener.ie electrica si simptomele asociate acestora.

#. 'escrieti modul de lucru a in asurarii de atractie si a celei de mentinere din 7solenoidul8 demarorului cu actionare electroma.netica.

$. 'esenati o schita si precizati compenentele unui demaror cu actionare electroma.netica.

&. Explicati semni icatia 7caderii de tensiune8 in circuitul demarorului si necesitatea mentinerii acesteia la o /aloare minima.

*. 'escrieti scopul sistemului de aprindere a amestecului motor.

1+. ,recizati " a/anta0e ale aprinderii electronice comparati/ cu cea clasica 1cu ruptor-distribuitor2.

11. 'esenati o schita care sa arate di erentele dintre o bu0ie calda si una rece.

12. Enumerati principalele componente ale unui sistem de aprindere clasic si precizati rolul iecareia dintre acestea.

13. Explicati ce se intele.e prin un.hiul de a/ans la aprindere si ce conditii in timpul unctionarii motorului termic impun marirea sau scaderea acestuia.

1!. Explicati pe scurt rolul componentelor de iluminare la auto/ehicul.

1". Explicati moti/ul pentru care arurile poseda si.urante uzibile independente.

1#. Enumerati cate/a din a/anta0ele si deza/anta0ele lampilor cu descarcare in .aze.

1$. 'esenati o schita in care sa se re.aseasca principiul re.larii arurilor.