Sunteți pe pagina 1din 246

ANNALES DE LUNIVERSIT DE CRAOVA ANNALS OF THE UNIVERSITY OF CRAIOVA

ANALELE UNIVERSITII DIN CRAIOVA


SERIA TIINE FILOLOGICE LIMBI I LITERATURI CLASICE

ANUL VI, Nr. 1-2, 2009

EUC

EDITURA UNIVERSITARIA

ANNALES DE LUNIVERSIT DE CRAOVA 13, rue Al. I. Cuza ROUMANIE On fait des changes de publications avec les institutions similaires du pays et de ltranger.

ANNALS OF THE UNIVERSITY OF CRAIOVA 13, Al. I. Cuza Street ROMANIA

We exchange publications with similar institutions of our country and from abroad.

Tipografia Universitii din Craiova ISSN 1841-1258

COMITETUL DE REDACIE
Redactor-ef Katalin DUMITRACU, Universitatea din Craiova Benjamin GARCA HERNNDEZ, Facultad de Filosofa, Universidad Autnoma, Spania Marco A. GUTIRREZ, Facultad de Letras, Universidad del Pas Vasco, Spania Dominique LONGRE, Universit de Lige, Facults universitaires Saint Louis Bruxelles, Belgia Piera MOLINELLI, University of Bergamo, Italia Sergiu PAVLICENCO, Universitatea de Stat din Moldova, Republica Moldova Cezar AVRAM, Universitatea din Craiova Nina Aurora BLAN, Universitatea din Craiova Florica BECHET, Universitatea din Bucureti Ioana COSTA, Universitatea din Bucureti Ioana-Rucsandra DASCLU, Universitatea din Craiova Dana Mihaela DINU, Universitatea din Craiova Emil DUMITRACU, Universitatea din Craiova Ilona Manuela DU, Universitatea din Craiova Ana-Cristina HALICHIAS, Universitatea din Bucureti Alexandra IORGULESCU, Universitatea din Craiova Mihaela MARCU, Universitatea din Craiova Eugen NEGRICI, Universitatea din Bucureti Nicolae PANEA, Universitatea din Craiova Elena PRVU, Universitatea din Craiova Cecilia Mihaela POPESCU, Universitatea din Craiova Mdlina STRECHIE, Universitatea din Craiova Lelia TROCAN, Universitatea din Craiova

CUPRINS
CUPRINS ................................................................................................... 5 SOMMAIRE ............................................................................................... 7 CONTENTS ............................................................................................... 9 STUDII I ARTICOLE Marta ALBU, Tipul mojicului n literatura greac...................................... 11 Emil DUMITRACU, Mitografia lui Orfeu .............................................. 22 Adela Gabriela DUMITRU, Ceramica roman descoperit pe teritoriul Olteniei.............................................................................. 36 Ilona DU, Mihaela POPESCU, Un model de strategie argu mentativ la Lucreiu ....................................................................... 48 Aurelia FLOREA, O scurt istorie a numerelor ......................................... 55 Alexandra IORGULESCU, Seneca poet dramatic .................................. 64 Alexandra IORGULESCU, Mihaela MARCU, Arta spectacolului n Roma antic ................................................................................. 69 Mihaela MARCU, Arta discursului sallustian n De bello Iugurthino ........................................................................................ 78 Ina STNC, Linguirea, virtus aut vitium............................................... 84 Mdlina STRECHIE, Comunicarea n Roma antic ................................. 92 Elena-Veronica TEFAN, Sensurile termenului latin ius ......................... 101 *** Cristina-Eugenia BURTEA-CIOROIANU, Grecia antic surs cultural a lui Octavian Paler n Drumuri prin memorie ................. 107 Geo CONSTANTINESCU, Elementos clsicos en la obra potica de Rubn Dario .................................................................. 115 Dana DINU, Horace in the Romanian Literary Theory and Criticism ........................................................................................ 121 Iolanda MNESCU, Despre recurena motivelor antice .......................... 129 Doina Venera MUNTEANU, nceputurile limbii latine ca disciplin n coal ......................................................................... 138 Marco Syrayama de PINTO, A importncia da etimologia popular nos estudos da linguagem .................................................. 145 Claudia PISOSCHI, Considerations on some English Words of Latin Origin ................................................................................... 158 Elena RDUCANU, Henry de Montherlant i lumea antic .................... 171 Gabriela RUSU-PSRIN, Receptarea culturii i civilizaiei greco-latine prin emisiunile radiofonice ......................................... 177

Lavinia SIMILARU, Ixin y Don Juan.................................................... 185 Elena-Veronica TEFAN, Terminologia juridic latin mijloc de receptare a valorilor clasice n sistemul de drept romnesc........................................................................................ 192 Adina-Mihaela VDUVA, Motivul zborului cosmic n poemul Luceafrul i n poemul dramatic Cain ........................................... 208 Adriana VLAD (MUNTEAN), Influena limbii italiene asupra terminologiei gramaticale a lui Ienchi Vcrescu i Iordache Golescu ........................................................................... 215 Oana-Lavinia ZAHARIE, Mimesis the Basis of Modern World ............ 221 RECENZII FLORIN OLTEANU, Evoluii instituional-politice n coloniile greceti de pe coasta de vest a Mrii Negre, Craiova, Editura Universitaria, 2009, 134 pagini, (Dana Dinu) ..................... 230 MARCO A. GUTIRREZ, Perfiles comunicativos en los elementos de la oracin simple. Estudios de gramtica perceptivo-intencional, Iberoamericana Vervuert, 2004, 220 pagini, (Dana Dinu) ................................................................. 233 DANA DINU, Horaiu n literatura romn, Craiova, Editura Universitaria, 2008, 422 pagini, (Katalin Dumitracu) .................... 239 CHRIS SCARRE, Cronica mprailor romani, Traducere: Steliana Palade i Andreea Hadmbu, Bucureti, Enciclopedia RAO, 2008, 240 pagini, (Mdlina Strechie) ............. 243

SOMMAIRE
CUPRINS ................................................................................................... 5 SOMMAIRE ............................................................................................... 7 CONTENTS ............................................................................................... 9 ETUDES ET ARTICLES Marta ALBU, Le type de limpudent dans la littrature grecque ................ 11 Emil DUMITRACU, La mythographie dOrphe .................................... 22 Adela Gabriela DUMITRU, La cramique romaine dcouverte sur le territoire dOltnie .................................................................. 36 Ilona DU, Mihaela POPESCU, Un modle de stratgie argumentative chez Lucrce ............................................................. 48 Aurelia FLOREA, Une brve histoire de nombres ..................................... 55 Alexandra IORGULESCU, Seneca, un pote dramatique .......................... 64 Alexandra IORGULESCU, Mihaela MARCU, Lart du spectacle dans la Roma antique ....................................................................... 69 Mihaela MARCU, Lart du discours sallustien dans De bello Iugurthino ........................................................................................ 78 Ina STNC, Flatterie, virtus aut vitium .................................................. 84 Mdlina STRECHIE, La communication dans la Rome antique .............. 92 Elena-Veronica TEFAN, Significations du mot latin ius ........................ 101 *** Cristina-Eugenia BURTEA-CIOROIANU, La Grce antique ; source culturelle pour Octavian Paler dans Voyages dans mmoire ......................................................................................... 107 Geo CONSTANTINESCU, lments classiques dans luvre potique de Rubn Dario ................................................................ 115 Dana DINU, Horace dans la thorie et la critique littraire roumain ......................................................................................... 121 Iolanda MNESCU, Sur la rcurrence des motifs antiques ..................... 129 Doina Venera MUNTEANU, Le commencement de lenseignement du latin comme discipline scolaire ......................... 138 Marco Syrayama de PINTO, Limportance de ltymologie populaire dans les tudes de la langue ............................................ 145 Claudia PISOSCHI, Considrations sur quelques mots anglais dorigine latine ............................................................................... 158 Elena RDUCANU, Henry de Montherlant et le monde antique ............. 171

Gabriela RUSU-PSRIN, La rception de la culture et civilisation grco-latine par les transmissions radiophoniques ................ 177 Lavinia SIMILARU, Ixin et Don Juan ................................................... 185 Elena-Veronica TEFAN, La terminologie juridique latine un moyen pour la rception de valeurs classiques dans le systme du droit roumain ............................................................... 192 Adina-Mihaela VDUVA, Le motif du vol cosmique dans le pome Luceafarul et dans le pome dramatique Cain ..................... 208 Adriana VLAD (MUNTEAN), Linfluence de la langue italienne sur la terminologie grammaticale ................................................... 215 Oana-Lavinia ZAHARIE, Mimesis le fondement du monde moderne ......................................................................................... 221 COMPTE-RENDUES FLORIN OLTEANU, volutions institutionnelles politiques dans les colonies grecques sur la cte dOuest de la Mer Noire, Craiova, ditions Universitaria, 2009, 134 pages, (Dana Dinu) ................................................................................... 230 MARCO A. GUTIRREZ, Profils communicatifs dans les lments de la phrase simple. tudes de grammaire perceptive intentionnelle, Iberoamericana Vervuert, 2004, 220 pages, (Dana Dinu).................................................................. 233 DANA DINU, Horace dans la littrature Roumaine, Craiova, ditions Universitaria, 2008, 422 pages, (Katalin Dumitracu) ................................................................................... 239 CHRIS SCARRE, La chronique des empereurs Romains, Traduction : Steliana Palade et Andreea Hadmbu, Bucureti, Enciclopedia RAO, 2008, 240 pages, (Mdlina Strechie) ............. 243

CONTENTS
CUPRINS ................................................................................................... 5 SOMMAIRE ............................................................................................... 7 CONTENTS ............................................................................................... 9 STUDIES AND CONTRIBUTIONS Marta ALBU, The Type of Rude Man in the Greek Literature ................... 11 Emil DUMITRACU, Orpheus Mythography .......................................... 22 Adela Gabriela DUMITRU, Roman Ceramics Discovered from Oltenia Territory .............................................................................. 36 Ilona DU, Mihaela POPESCU, A Model of Argumentative Strategy at Lucretius ....................................................................... 48 Aurelia FLOREA, A Short History of Numbers ......................................... 55 Alexandra IORGULESCU, Seneca, a Dramatic Poet................................. 64 Alexandra IORGULESCU, Mihaela MARCU, The Art of Entertainment in Ancient Rome........................................................ 69 Mihaela MARCU, The Art of Sallustius Discourse in De bello Iugurthino ........................................................................................ 78 Ina STNC, Flattery, virtus aut vitium ................................................... 84 Mdlina STRECHIE, Communication in Ancient Rome .......................... 92 Elena-Veronica TEFAN, The Meanings of the Latin Word ius ........... 101 *** Cristina-Eugenia BURTEA-CIOROIANU, Ancient Greece Cultural Source for Octavian Paler in Drumuri prin memorie (Journeys through Memory)............................................. 107 Geo CONSTANTINESCU, Classical Elements in Rubn Darios Poetical Work................................................................................. 115 Dana DINU, Horace in the Romanian Literary Theory and Criticism ........................................................................................ 121 Iolanda MNESCU, On Recurrent Ancient Motifs ................................. 129 Doina Venera MUNTEANU, The Beginnings of Teaching Latin Language as a School Subject in Romania ..................................... 138 Marco Syrayama de PINTO, The Importance of Folk Etymology in Studies of Language ................................................................... 145 Claudia PISOSCHI, Considerations on some English Words of Latin Origin ................................................................................... 158 Elena RDUCANU, Henry de Montherlant and the Ancient World ............................................................................................. 171

Gabriela RUSU-PSRIN, The Reception of Latin-Greek Culture and Civilization in Radio Shows ........................................ 177 Lavinia SIMILARU, Ixin and Don Juan ................................................ 185 Elena-Veronica TEFAN, The Latin Juridical Terminology a Way of Reception the Classical Values in the Romanian Law System ................................................................................... 192 Adina-Mihaela VDUVA, The Motif of Cosmic Fly in the Poem Luceafarul and in the Tragic Poem Cain ........................................ 208 Adriana VLAD (MUNTEAN), The Influence of Italian Language on the Grammatical Terminology of Ienchi Vcrescu and Iordache Golescu .................................................... 215 Oana-Lavinia ZAHARIE, Mimesis the Basis of Modern World ............ 221 REVIEWS FLORIN OLTEANU, Institutional and Political Evolutions in the Greek Colonies in the West Coast of the Black Sea, Craiova, Universitaria Publishing House, 2009, 134 pages, (Dana Dinu) ................................................................................... 230 MARCO A. GUTIRREZ, Communicative Features of the Elements of the Simple Sentence. Studies of PerceptualIntentional Grammar, Iberoamericana Vervuert, 2004, 220 pages, (Dana Dinu) ........................................................................ 233 DANA DINU, Horace in the Romanian Literature, Craiova, Universitaria Publishing House, 2008, 422 pages, (Katalin Dumitracu) ................................................................................... 239 CHRIS SCARRE, The Chronicle of Roman Emperors, Translation: Steliana Palade and Andreea Hadmbu, Bucureti, Enciclo pedia RAO, 2008, 240 pages, (Mdlina Strechie) ......................... 243

10

MARTA ALBU, TIPUL MOJICULUI N LITERATURA GREAC


Marta ALBU
Rsum La prsente tude se propose de mettre en vidence le fait quon peut chercher dans la littrature grecque des groupes dinvectives qui contiennent un ou plusieurs types prsents, aussi, dans Les Caractres de Thophraste. Cette utilisation de certains types thophrastiques est limite loratoire et la comdie. Lauteur compare la description du / chez Eschine, dans le discours Contre Timarque, avec le portrait du de Thophraste (le caractre XI). Mots cls : caractre, , Thophraste, Eschine, oratoire, invective.

n galeria tipurilor prezentate n Caracterele lui Teofrast, mojicul (, Caracterul XI) este, cu siguran, unul dintre cele mai grosolane i vulgare portrete. Comparabil, n aceast privin, poate cu nesimitul (Caracterul XIX) i cu grosolanul (Caracterul IV).1 Nu e greu s cuprinzi n cteva cuvinte nravul acesta. Mojicia este, de pild, o glum necuviincioas, spus pe fa, fr ocoliuri, i care se cuvine condamnat. Mojic este omul care atunci cnd se afl n tovria unor femei de condiie liber este capabil s-i ridice haina ca s i se vad goliciunea. La spectacol, e singurul care continu s aplaude atunci cnd toi ceilali spectatori s-au oprit, i tot el este cel care fluier pe actorii pe care ceilali spectatori i urmresc cu admiraie. Cnd n teatru domnete tcerea, mojicul i d capul pe spate i sughite, atrgnd atenia celor din jur. Cnd trgul este n toi, mojicul se apropie de taraba unde se vnd nucile i mirtul. St n picioare, se apuc s ronie nuci ori boabe de mirt i caut prilej de vorb cu negustorul. Pe unii dintre trectori pe care abia i -a cunoscut i strig pe nume. Dac-i vede grbii, i oblig s-l atepte. E n stare s se duc i s strng mna unuia care a pierdut un proces de seam chiar n clipa cnd omul prsete tribunalul. Trguielile i le face singur2, angajeaz flautiste3, invit trectorii la petrecere, artndu-le tot cea a cumprat. Proptit n faa unei frizerii sau parfumerii, povestete c are de gnd s se mbete.

Marta ALBU

Schia este compus din opt situaii: mojicul este artat ridicndu -i hainele n faa femeilor (2), deranjndu-i pe spectatori la teatru, aplaudnd cnd ceilali au ncetat s-o mai fac, fluiernd actorii a cror performan este apreciat de audien, i cnd domnete tcerea, sughite pentru a se face remarcat (3), deranjndu-i pe negustori n pia (4), strignd oameni pe care nu-i cunoate (5), reinndu-i pe cei care se grbesc (6), felicitnd pe cineva care a pierdut un proces (7), cumprnd el nsui hran, angajeaz flautiste i invit oamenii la petrecere (8), i, n final, oprindu -se n faa unei frizerii sau a unei parfumerii, explicnd c are de gnd s se mbete (9). J. Diggle4 ne ofer o list de adjective, care caracterizeaz comportamentul omului n aceste situaii: indecent (2), distrugtor i crud (3), nepoliticos (4), prea apropiat (5), lipsit de tact (7), insipid, de prost gust (8), nesuferit / exasperant (9). Acest lucru ne poate spune ceva despre maniera de lucru a lui Teofrast n compunerea Caracterelor. Dei nu tim cu siguran care a fost scopul lucrrii5, ne putem imagina c autorul a nceput de la un cuvnt, o noiune, naintea lui, n cazul nostru. Apoi, s-a gndit la ce i vine n minte cuiva cnd vine vorba de un astfel de tip. Poate o anumit persoan cunoscut din trecut, sau din comunitatea atenian contemporan, a avut influen asupra unora dintre aceste portrete.6 Poate Teofrast i-a rugat pe discipolii si s se pronune cu privire la acest subiect i a adunat emoiile i reaciile pentru a-i completa portretele sau schiele-model. n cazul mai multor capitole narative, precum cel al laului (Caracterul XXV), poate a gsit mai potrivit s se concentreze doar asupra ctorva situaii, n timp ce n unele cazuri portretul este compus din situaii conectate n sens larg i reaciile tipurilor specifice n aceste situaii. Se poate remarca fapt ul c autorul a ncercat adesea s descrie comportamentul unui tip n circumstanele care erau cele mai comune n Atena antic. Acesta include comportamentul ca oaspete n casa cuiva, conduita la teatru, pe strad, acas, la pia, la bi, la sala de sport , la adunarea militar sau general, n instan. Multe dintre aceste situaii pot fi vzute n Caracterul XI. ntlnim, cu siguran, scene pe strad (2, 5), la teatru (3), la pia (4, 8), i lng tribunal (7). Aici, de asemenea, este posibil ca Teofrast s fi avut o list de situaii posibile pe care s-o fi artat discipolilor, pentru a-i imagina comportamentul unui tip specific n situaii concrete. Problema acestui portret al mojicului este c nu e foarte uor s defineti tipul. Desigur, avem definiia Caracterelor: Nu e greu s cuprinzi n cteva cuvinte nravul acesta. Mojicia este, de pild, o glum necuviincioas, spus pe fa, fr ocoliuri, i care se cuvine condamnat. Opinia dominant, n zilele noastre, este, oricum, c definiiile au fos t 12

Tipul mojicului n literatura greac

adugate mai trziu (dar, cel puin n secolul I. a.Chr.) de altcineva, nu de Teofrast. Dar, n lips de altceva, putem ncepe cu aceast definiie. nainte de toate, este n concordan cu schia urmtoare? Markus Stein, care a analizat amnunit potrivirea definiiilor teofrastice, a avut puine lucruri de spus despre tipul mojicului.7 Acest tip difer de celelalte definiii prin formula sa introductiv, dar acest lucru este prea puin semnificativ pentru coninut. M. Stein conchide c definiia nu este greit, dar nu este foarte precis, iar cuvntul implic doar faptul c glumele mojicului sunt clare, nu c el le face n public. De aceea, cineva poate nelege aceste cuvinte ca opuse glumelor ascunse, i definiia poate fi folosit asemntor pentru jignire.8 n orice caz, definiia conecteaz explicit (mojicia) cu un fel de glum (). Au avut loc unele pierderi de text? Dup ce Giovanni Cristoforo Amaduzzi a publicat primul capitolele 29 i 30 din Caracterele lui Teofrast n 1786, ediiile moderne ale lucrrii conin 30 de capitole i, de obicei, de asemenea, 30 de tipuri de caracter. Cu toate acestea, nu este surprinztor faptul c, n cazul unei opere cu tradiie manuscriptic, considerat uneori cea mai falsificat n ntreaga literatur greac, coninnd multiple adugiri trzii (prefa i epiloguri, definiii, multiple interpolri), muli editori au considerat c opera Caracterele a coninut cndva mai mult de 30 de capitole, pri care s-au pierdut. Unul din pasajele suspectate este Caracterul XI, mojicul (), care este relativ scurt n comparaie cu altele. De aceea, au existat suspiciuni de pierderi de text la sfritul descrierii acestui caracter. Este urmat n manuscrisul AB de textul descoperit n ediiile moderne ca i Caracterul XXX, 5-16. Acest lucru demonstreaz c a avut loc o contaminare textual. Nu tim ct de departe a mers acest fel de contaminare, i pot exista, n Caractere, alte pasaje care aparin altor caractere. De aceea, de exemplu, unele pri din Caracterul XIX (Nesimitul) nu par s aparin acelui portret, dar nu este sigur dac ele ar trebui s aparin altui portret sau sunt o rmi a unui alt portret nepstrat. 9 Muli critici au sugerat c acestea (de obicei, paragrafele 8-11) ar trebui s fac parte din Caracterul XI, sau, altfel, trebuie s presupunem un rnd pierdut din textul care a coninut sfritul Caracterului XI i nceputul caracterului anonim acum pierdut. Grupul de cuvinte mojic / mojicie se refer, n principal, la dou genuri: comedia i oratoria. Se tie c oratorii foloseau denigrarea de caracter i calomnia (defimarea) ca un procedeu standard n discursurile lor. Unii oratori erau mai nclinai spre acesta dect alii. S -a susinut c dac un vorbitor ntr-un discurs judiciar nu poate arta c adversarul su este un om cu un caracter ru, acionnd din motive compromitoare, sau c el nsui are un caracter bun i bine intenionat, nu are un caz solid s prezinte 13

Marta ALBU

n instan.10 Tehnicile retorice ale invectivelor pe care le folosesc majoritatea oratorilor sunt mai dificil de combtut, dar au un impact considerabil asupra asculttorilor, lsnd n mintea publicului o imagine negativ a acuzatului. Demostene este oratorul care folosete cel mai mult aceti termeni. Mojicul i derivatele lui apar la el de 29 de ori, la Eschine de 14 ori, o singur dat la Isaios i Andokides, i ntr-un fragment al lui Demades. Nu l ntlnim la Isocrate, Lysias sau la alt orator. Discursurile care l menioneaz sunt cele ale lui Echine, mpotriva lui Timarh, (de treisprezece ori), Demostene, n mpotriva lui Midias (de opt ori) i n Asupra ambasadei necredincioase (de ase ori). Aceast utilizare n discursuri este centrat pe anumite caractere, care n cazul lui Eschine i Demostene sunt evidente din titlurile discursurilor. n discursul Asupra ambasadei necredincioase al lui Demostene, acuzatul este Eschine. Mojicul / mojicia reprezint principalul argument al oricrui orator, fiind cuvinte calomniatoare. Desigur, exist multe alte atr ibute negative pe care le folosesc oratorii pentru a denigra i ataca adversarul. Uneori, ele sunt folosite mpreun cu acestea, uneori singure sau formeaz perechi cu ali termeni denigratori. n cele ce urmeaz, ne vom referi la discursul lui Eschine, mpotriva lui Timarh, care conine cea mai mare concentrare a acestor termeni, i care ne va folosi drept exemplu. Au existat preri conform crora Eschine a mprumutat termenul de la Demostene i l-a folosit cu intensitatea proprie lui n discursul care era ndreptat formal mpotriva lui Timarh, dar, de fapt, i mpotriva lui Demostene, care era susintorul lui Timarh. Sursa ar fi putut fi discursul lui Demostene, mpotriva lui Midias, dar acest lucru rmne totui o speculaie. Descrierea lui Timarh n d iscursul lui Eschine, mpotriva lui Timarh, este una dintre cele mai remarcabile descrieri ale mojicului n oratoria greac.11 Discursul rmne o mrturie important a atitudinii greceti fa de sexualitate i legturile dintre sexualitate i politic. Coninutul puternic sexual al discursului, dei, n mare parte, inexplicit, a fost unul din motivele majore pentru care majoritatea criticilor clasici, pn recent, aproape l-au neglijat.12 Discursul i are originea n perioada n care Atena a fcut un aco rd de pace cu Filip al II-lea al Macedoniei i era momentul dezbaterilor. Eschine, ca orice magistrat, trebuie ca n termen de treizeci de zile de la sosire s prezinte o dare de seam n faa unor magistrai nsrcinai s cerceteze att ntrebuinarea fondurilor bneti primite, ct i conducerea afacerilor politice ncredinate. edina acestor magistrai era public i orice cetean putea s aduc acuzaii magistratului cercetat. n faa unor evenimente att 14

Tipul mojicului n literatura greac

de grave care ameninau independena Greciei, cnd Eschine i pregtea darea de seam, Demostene l acuz c n ambasad nu a respectat instruciunile primite i c a trdat interesele Atenei. La acuzaie, Demostene i asociaz un coacuzator, pe Timarh, fiul lui Arizelos, om politic foarte activ, dar cu o via particular puin onest. Dup tradiie, amndoi au semnat actul de acuzare. Acuzatorul principal era Timarh, i, din aceast cauz Eschine, pentru a ntrzia un proces periculos, l acuz de moravuri deczute i de risipire a averii, ceea ce nsemna, dup o lege a lui Solon, c i se lua dreptul de a vorbi n adunri deliberative sau n tribunale. Lund forma unei aciuni judiciare, afacerea se judec n faa unui juriu la fel ca un proces public. n discurs, Eschine contureaz o imagine vi e a inculpatului i a comportamentului i caracterului acestuia. Consider necesar s cear jurailor s-l ierte dac ar fi trebuit s vorbeasc despre practicile care sunt ruinoase de la natur. Spune c vorbete sincer, deschis, clar, deoarece dorete s informeze juraii despre fapte. Astfel, aa cum acuzatul a trit ntmpltor o via ruinoas, devine imposibil pentru cineva, descriind faptele sale, s vorbeasc aa cum el nsui i dorete, fr s rosteasc unele din aceste tipuri de expresii, pe care, oricum, el va ncerca, pe ct posibil, s le evite. (1.37-38) Cu toate c Eschine folosete diferite atribute negative pentru a -l descrie pe Timarh i comportmanetul acestuia, de departe, cel mai frecvent dintre acestea este mojicia / mojicul, care este folosit de 13 ori. De fapt, nicio oper a vreunui autor grec nu conine mai multe referine la aceste cuvinte dect acest discurs, de la Cyril-teologul n secolele IV-V p.Chr.. Dac lum n considerare natura discursului, folosirea frecvent a grupulu i de cuvinte care sugereaz dezgust i repulsie nu este, poate, surprinztor. Cuvntul (mojicie) a fost considerat cel mai gritor cuvnt pentru a prezenta succint comportamentul dezgusttor al lui Timarh. 13 Este folosit ntotdeauna cu referire la comportamentul lui, indiferent dac este singur, sau alturi de prieteni, sau comportamentul oamenilor ca el. 14 Folosirea frecvent a acestor cuvinte poate fi comparat cu tehnica-leitmotiv pe care Demostene o exploateaz n discursul su. S-a constatat c, dei cuvntul este un termen puternic, este pe deplin acceptat n registrul normal al oratoriei, pentru comportamentul care este revolttor i dezgusttor, i care le produce repulsie oamenilor. 15 Registrul lui Eschine nu este, oricum, unul obinuit pentru oratorie. Aa cum a artat Edmund M. Burke16, Eschine utilizeaz denigrarea de caracter ntr-un mod unic, printre oratori, i discursul mpotriva lui Timarh este, aa cum l-a numit Virginia Hunter17, o capodoper a abuzului i denigrrii. ntradevr, nsui Eschine insinueaz c este mai important s judeci un om dup faptele acestuia pe care le cunoti obiceiurile lui, stilul su de via, 15

Marta ALBU

modul n care i conduce gospodria dect s iei o hotrre n privina cuiva, pe baza a ceea ce spun a lii despre el. De aceea, se pare c n cazuri ca acesta, dovada poate fi necesar sau disponibil, i acuzatorul s nu se bazeze, n schimb, pe brfe.18 Iat cteva exemple de apariii ale cuvntului mojic / mojicie n textul lui Eschine: 1.26: () Timarh, da Timarh nu de mult, ci acum de curnd aruncndu-i haina n mijlocul adunrii, fcu o demonstraie atletic; starea lui era att de respingtoare i de ruinoas din cauza beiei i a desfrului, nct oamenii cumsecade i acopereau faa, ruinndu-se la gndul c cetatea noastr se servete de astfel de sftuitori!19 Aici, mojicia () este redat prin desfru, tradus astfel, pro babil ca s nsemne ceva care, mpreun cu beia, putea s fac nfiarea sa att de respingtoare, nct oamenii cumsecade i acopereau faa ruinndu-se la gndul c cetatea noastr se servete de astfel de sftuitori . Fisher20 a remarcat faptul c termenul acoper mai mult dect actele sale, incluznd, poate, violen, beie i desfru. Dover a sugerat c fraza urmtoare se refer la lcomia i extrema indulgen heterosexual.21 1.31. El credea, de asemenea, c un om de bine, chiar dac ar fi lipsit de elocven i ar vorbi fr art, vorbele lui ar fi folositoare pentru cel ce l-ar auzi, n timp ce un nemernic, dedat n chip ridicol desfrului, care a risipit n chip ruinos averea printeasc, chiar dac ar fi un orator desvrit, nu va putea fi de nici un folos asculttorilor si. 1.41. Eschine i descrie pe cei n casa crora a stat Timarh cnd era desfrnat. Primul este un oarecare Misgola, un brbat despre care se spune c este cumsecade n toate privinele, dar s-a dedat cu patim acestor moravuri. () Pricepnd din ce motive acest Timarh i petrece timpul n casa de sntate i dnd bani, Misgolas l scoase de acolo i-l lu pe lng sine pe acest tnr durduliu, de vrst fraged, plin de vicii i gata s consimt la obiceiurile pe care acela prefera s le practice, iar acesta s le suporte. Aici, mojicul este folosit aproape ca un termen apreciativ din punctul de vedere al lui Misgolas. 1.53. () Dup ce a rupt legturile cu Anticles i Misgolas, Timarh al nostru nu i-a schimbat purtarea i nici nu s-a apucat de treburi mai onorabile, ci i petrecea timpul n tripouri, unde era aezat o mas pentru luptele de cocoi i pentru jocul de zaruri. () 1.54. Printre cei ce luau parte la aceste distracii era i un oarecare Pittalacos, un om n slujba statului. Dispunnd de bani i cunoscnd felul de via al lui Timarh, acesta l lu la rndu-i i-l inu la el, i ticlosul de Timarh nu simi niciun dezgust n a se dezonora cu un om aflat n slujba cetii, ci se gndea numai dac va primi bani pentru viciile lui, iar de moral niciodat nu s-a ngrijit. 16

Tipul mojicului n literatura greac

Dup ce l prezint pe Timarh risipitor al averii printeti i al bunurilor comune cetii, n finalul discursului, Eschine se ntoarce ctre juraii, adresnd ntrebarea retoric: Cui nu-i este cunoscut mojicia lui Timarh? Eschine folosete n aceste ultime pasaje termeni care sunt legai de dezbaterile filosofice despre formarea caracterului (o condiie, ori o dispoziie etc.). Eschine sugereaz c activitile lor repetate au un efect duntor permanent asupra caracterelor lor (sau sufletelor lor). Am menionat deja, Eschine folosete diferite atribute negative pentru Timarh i comportamentul lui, la fel i pentru oricare din aprtorii si. Folosite n legtur cu /, putem observa expresii care exprim comportament ruinos sau neruinare (lips de pudoare a corpului) (1.26), risipirea averii printeti, (1.31); incapacitatea de a se ruina de actele sale, (1.105); mpreun cu impertinen (1.105); depravarea persona jelor Hegesandros i Timarh (1.95) n relaia cu soiile altor oameni liberi (1.107); comportament demn de dispre (1.31); lingueal, laitate (1.105); lips de evlavie / pgnitate (1.95) i beie. n esen, el este ceteanul cel mai ru i cel mai puin util. S-a remarcat c multe dintre aceste atribute sunt acumulate n paragraful 105 al discursului, care, ntr-adevr, prezint un puternic atac retoric la caracterul lui Timarh. De-a lungul discursului ntlnim i alte atribute negative similare, i dei nu sunt ntotdeauna puse n legtur cu imaginea lui Timarh, ca mojic, ele contribuie la conturarea lui. Aceast denigrare de caracter este n principal direcionat mpotriva lui Timarh, dar i mpotriva unora dintre asociaii si, precum Misgolas, Hegesandros, i, de asemenea, Demostene. De aceea, neruinarea este una dintre cele mai comune acuzaii mpotriva lui Timarh (1.3); Eschine face referire la lege, i, dei Timarh nu este menionat n mod special, el este inclus n mod implicit. I se reproeaz ticloia, rutatea i infidelitatea (1.57), lingueala (1.1), i, desigur, lipsa de msur (1.15-17, 1.55, 1.62). Faptele sale sunt demne de dispre, este cunoscut ca ho (1.113). n acelai timp, Eschine subliniaz diferena dintre comportamentul lui i cel al aprtorului su. El pretinde c se gndete la cele mai ruinoase lucruri dac cineva nu ajut cet atea, legile i poporul (1.2). Opoziia dintre Timarh i polis, legile, juraii i poporul, n general, este evident de-a lungul discursului. Putem compara, de exemplu, n legtur cu vechii legiuitori, precum Solon i Dracon, n paragrafele 1.6 i 1.7. legile sunt concepute cu scopul de a conduce bine i pentru bunstarea cetii. Opoziia este explicit declarat de Eschine nsui n 1.8: el contrasteaz (evideniaz) legile cetii i caracterul lui Timarh. Concluzia ar trebui s fie clar: Timarh a trit ntr-o manier opus tuturor legilor. Una dintre cauzele acestea ar fi proasta educaie. Eschine spune c 17

Marta ALBU

dac o persoan primete o educaie proast de la nceput, rezultatul este similar lui Timarh. De fapt, Eschine are o tactic 22, pe care o folosete n mod repetat: aceea de a vorbi ca i cum intenia principal a legiuitorului era, n mod special, de a pregti un sistem legal care s aib de -a face cu Timarh. Caracterizarea panegiric a lui Autolykos, un membru al consiliu lui, care i-a btut joc de Timarh n faa adunrii (1.81), poate fi, de asemenea, observat ca implicit opus lui Timarh. Toate aceste caracteristici evideniate serveau la condamnarea lui Timarh n mod legal. n descrierea acestuia, Eschine acumuleaz atribute negative, care se repet i adesea formeaz aa-numitele grupuri de invective, care conin multipli termeni peiorativi i calomniatori. Aceast manier era obinuit n comedia veche, n special la Aristofan, i n oratoria atic. Toate acestea ne ntorc la Caracterele lui Teofrast. Presupunnd c majoritatea tipurilor lui Teofrast, incluse n lucrarea sa, erau bine cunoscute publicului lor, i baza seleciei sale era mai mult sau mai puin uzajul comun, putem cerceta n literatura greac grupuri de invective care conin unul sau mai multe tipuri prezente, de asemenea, n Caractere. ntr-adevr, putem observa, n aceast privin, c rolul oratoriei este remarcabil. Se tie c folosirea unora dintre aa-numitele tipuri teofrastice n grupuri de invective s-a limitat doar la oratorie i comedie: unul dintre acestea este (Cf. Caracterul VI), i altul este (mojicia) (Cf. Caracterul XI), i acest lucru, n principal, datorit discursurilor lui Demostene, i n mod special, discursului mpotriva lui Timarh, al lui Eschine. Dup condamnarea lui Timarh, Demostene reia acuzaia mpotriva lui Eschine. mprejurrile erau favorabile; ncepeau s apar consecinele greelilor svrite; nu numai condiiile pcii ncheiate cu Filip era u puse n discuie, ci i Filocrate, autorul tratatului de pace cu Filip. Demostene, n discursul su Asupra ambasadei necredincioase, l acuz pe Eschine c a nelat poporul prin false rapoarte prezentate n Adunare dup ntoarcerea din ambasada a doua, c a dat poporului sfatu ri contrare intereselor lui, favorizndu-l pe Filip, c nu a inut seama n timpul ambasadei de instruciunile primite, c, trgnnd lucrurile, a fcut cetatea s piard ocazii favorabile; de asemenea, c a trdat interesele Atenei, pe care le-a vndut lund mit. Din aceste capete de acuzare numai trei aveau o importan deosebit: rapoartele false, ncetineala i venalitatea . Astfel i ntemeiaz acuzaia Demostene. n exordiul grav i solemn, Demostene amintete de ndatoririle unui ambasador (4.): exactitatea comunicrilor pe care le face, sinceritatea sfatu rilor pe care le d, executarea fidel a instruciunilor primite, ntrebuinarea timpului i, n fine, integritatea. 18

Tipul mojicului n literatura greac

n acest discurs, Demostene i atac pe Eschine i Filocles, n aceeai manier a retoricii pe care a folosit-o i Eschine mpotriva lui Timarh, protejatul lui Demostene. El l prezint pe Eschine jurailor drept acest oribil dezmat / mojic ( ) respingtor, plin de arogan i impertinen. Argumentaia sa este irezistibil. Eschine a fcut n numele lui Filip promisiuni frumoase. Efectele au fost ns dezastruoase. Dac Eschine s-a lsat nelat la nceput, perseverena sa n aceeai atitudine dovedete, fr nicio ndoial, c el minea, c nu credea n ceea ce spunea i c era cumprat de dumanul patriei. Acest argument fr replic posibil Demostene l ntoarce pe toate prile, l prezint sub diferite fee, n diverse ocazii, revenind mereu la el, cu tenacitate, nsoindu -l de sarcasme. Expunerea lui Demostene are o luciditate extraordinar, fr naiviti i sentimentalisme, cu o ptrundere psihologic unic. Eschine ns n aprarea lui ocolete cu dibcie problemele, expune cu mult spirit i cu multe amnunte fapte care sunt n afara cauzei, neglijnd acuzaiile cele mai grave. Rezultatul procesului a fost c Eschine, susinut de Focion, a fost achitat cu majoritate de voturi. n concluzie, Eschine este, n mod special, nclinat spre termenii (mojic, dezmat) i (mojicie) n discursul su mpotriva lui Timarh, care conine cea mai mare concentrare din literatura greac clasic. Astfel, putem ncerca o comparaie ntre descrierea lui Timarh ca i portretul n Caracterele lui Teofrast, innd cont c la Eschine reprezint doar o parte din repertoriul abuziv pe care l folosete pentru a-l denigra pe Timarh. Putem observa asemnri directe doar n privina comportamentului exhibiionist (ieit din comun) al acestuia. n Caractere se dezbrac i se nfieaz n faa femeilor (Caracterul XI, 2)23 i despre Timarh se spune c i-a aruncat haina n mijlocul adunrii, fcnd o demonstraie atletic; (starea lui era att de respingtoare i de ruinoas din cauza beiei i a desfrului, nct oamenii cumsecade i acopereau faa ruinndu-se la gndul c cetatea se servete de astfel de sftuitori!) (1.26).24 Alte descrieri teofrastice par s nu aib paralele directe la Eschine, dei anunul mojicului c are de gnd s se mbete ( Caracterul XI, 9) poate fi comparabil cu excesul consumului de vin remarcat n cazul lui Timarh (1.26). Dup cum am menionat, unii critici au suspectat unele pierderi de text la sfritul acestui capitol din Caractere, datorit scurtimii sale relative n comparaie cu celelalte. Dac ar fi fost mai lung, ar fi coninut referine la comportamente, precum cel al lui Timarh (prostituie, jocuri, risipirea averii etc.)? Eschine folosete mojicia doar ca termen de abuz, sau sunt trsturi ale comportamentului lui Timarh n legtur cu firea sa de mojic? Poate c 19

Marta ALBU

termenul funcioneaz i ca un fel de termen care acoper diverse acte respingtoare, i, ca o noiune mai specific n legtur cu practicile sexuale. NOTE
1

a fost tradus de-a lungul timpului n mai multe moduri, n funcie de editori: mojicul (A. Tita), desmatul (C. Fedele), omul respingtor, meschinul, ticlosul, respingtorul, nesbuitul etc. Vom folosi termenul de mojic, din traducerea lui A. Tita, Caracterele, Bucureti, Editura pentru literatur, 1968. 2 La Atena, efectuarea cumprturilor i transportarea lucrurilor cumprate erau ncredinate sclavilor sau unor persoane anume. 3 Flautistele erau considerate artiste i curtezane n acelai timp. Pentru fiecare edin muzical erau retribuite cu dou drahme. 4 n Theophrastus Characters, edited with introduction, translation and commentary , United Kingdom, Cambridge University Press, 2004, p. 314. 5 Vezi studiul nostru, Scopul Caracterelor lui Teofrast. Natura i funcia lor, n volumul Colocviului Internaional Receptarea Antichitii greco-latine n culturile europene, ediia a III-a, octombrie 2009. 6 Cf. posibila influen a lui Socrate asupra Caracterului I. 7 n Definition und Schilderung in Theophrasts Charakteren. (Beitrge zur Altertumskunde; 28) Stuttgart, Teubner, 1992, pp. 189-190. 8 Ibidem. 9 Pentru observaii vezi P. Steinmetz, Theophrast Charaktere, Herausgegeben und erklrt von Peter Steinmetz. II Bd. Kommentar und bersetzung (Das Wort der Antike; 7), Mnchen, Hueber, 1962, p. 220 i urm., care a aprat integritatea capitolului; M. Stein, ibidem, pp. 205-206; i J. Diggle, ibidem, p. 386. 10 Lionel Pearson, The art of Demosthenes, ediia a II-a, Chico, Scholars Press, 1981, p. 78. 11 Eschine folosete termenul n alte discursuri o singur dat. 12 Cea mai important analiz a discursului care a deschis textul pentru interpretri critice ulterioare aparine lui Kenneth Dover, Greek homosexuality (Cambridge, Harvard University Press, 1978, ediia a doua, 1989). Primul comentariu al discursului i aparine lui Nick R. E. Fisher, Aeschines: Against Timarchos (Oxford, Oxford University Press, 2001). Discursul a devenit, n anii 90, o surs foarte popular n discuiile despre istoria democraiei i libertatea de exprimare. Vezi, n acest sens, Robert W. Wallace i Paul A. Rahe. 13 Nick R.E. Fisher, op. cit., p. 223. 14 Ibidem, p. 155. 15 Ibidem i Eleanor Dickey, Greek forms of address: from Herodotus to Lucian, Oxford, Clarendon Press, 1996, p. 171. 16 n Character denigration in the Attic orators, with particular reference to Demosthenes and Aeschines, Diss, Tufts, 1972. 17 n Gossip and the politics of reputation in classical Athens n Phoenix 44, 1990, p. 309. 18 Ibidem, p. 310; cf. Kenneth J. Dover, Greek homosexuality, ediia a II-a, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1989, pp. 22, 39-40. 19 Traducerea folosit aparine lui Andrei Marin, n Demostene, Eschine, Hiperide, Licurg Pagini alese din oratorii greci, vol. II, antologie, note biografice i traducere de Andrei Marin, note explicative de Maria Marinescu-Himu, Bucureti, Editura pentru Literatur, 1969, p. 247. 20 Nick R.E. Fisher, op. cit., p. 155. 21 Nick R.E. Fisher, op. cit., ediia a II-a, 1989, p. 69. 22 Fisher, op.cit., pp. 134-135, 143. 23 Cf. Caracterul IV, 4 - Grosolanul: () Cnd se aeaz pe scaun, ridic haina mai sus de genunchi i i se vede goliciunea. () 24 i Demostene l acuz pe Eschine de impertinen i violen la beie fa de o femeie. Eschine gsete aceast acuzaie ofensatoare, dar, n acelai timp, este bucuros, deoarece atenienii nu l ascultau pe Demostene. (19.196.)

20

Tipul mojicului n literatura greac

BIBLIOGRAFIE Burke, Edmund Martin, Character denigration in the Attic orators, with particular reference to Demosthenes and Aeschines, Diss, Tufts, 1972. Demostene, Eschine, Hiperide, Licurg Pagini alese din oratorii greci, vol. II, antologie, note biografice i traducere de Andrei Marin, note explicative de Maria Marinescu-Himu, Bucureti, Editura pentru Literatur, 1969. Diggle, James, Theophrastus Characters, edited with introduction, translation and commentary, United Kingdom, Cambridge University Press, 2004. Dover, Kenneth J., Greek homosexuality, ediia a II-a, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1989. Fisher, Nick R. E., Aeschines: Against Timarchos, Oxford, Oxford University Press, 2001. Hunter, Virginia, Gossip and the politics of reputation in classical Athens, n Phoenix 44, 1990, pp. 299-325. Steinmetz, Peter, Theophrast Charaktere, Herausgegeben und erklrt von Peter Steinmetz. II Bd. Kommentar und bersetzung (Das Wort der Antike; 7), Mnchen, Hueber, 1962. Teofrast, Caracterele, introducere de A. Tita, Bucureti, Editura pentru literatur, 1968.

21

EMIL DUMITRACU, MITOGRAFIA LUI ORFEU


Emil DUMITRACU
Rsum Cette tude prsente la mythographie dOrphe sous les aspects suivants: ltymologie du nom, la biographie actancielle, la doctrine orphique, le corpus classique grec et latin des textes ddis Orphe. Tous ces lments dfinissent ce quon appelle, en gnral, orphisme. Mots cls : mythographie, biographie actancielle, doctrine orphique, influences orphiques, la rception de lorphisme, textes orphiques apocryphes.

De ce, oare, s-au ndreptat atia i atia creatori de literatur i art ctre mitul lui Orfeu, receptndu-i fie datele tradiionale, fie proiectndu-le n opere oarecum independente, care doar mai aminteau pe ici pe colo n hipertextul lor, c au pornit de la vreun element orfic, de vreun hipotext orfic? i nimic n-ar putea rspunde mai convingtor la ntrebarea de mai sus dect mitografia personajului numit Orfeu, deopotriv cu nvtura sa, cu doctrina orfic. Mitografia 1. Pentru un filolog, i nu numai, mitografia unui personaj ar ncepe foarte bine cu prezentarea etimologiei numelui, care poate emite, fie c este pe deplin elucidat, fie c nu, un nex de semnificaii. Prima etimologie pe care o lum n considerare este cea propus de istoricul religiilor, Salomon Reinach, care crede c Orfeu a fost n realitate un vechi zeu totemic al Greciei de nord, a crui moarte crncen i renviere erau articole de cre din ale unui cult mistic Orfeu (ophreus < , - () = sprncean; n.n. mndru, arogant, dispreuitor), pe care arta l nfieaz cu o blan de vulpe pe cap, nu este dect o vulpe sacr, sfiat de femeile din clanul vulpii: aceste femei se numesc, n legend, Bassaridele; or, bassareus este o veche denumire a vulpii.1 Cu o etimologie elin este de acord i Nicolae Densusianu n a sa Dacie preistoric2.

Mitografia lui Orfeu

Unii nvai consider c numele lui Orfeu ar fi derivat din rdcina orph-, care nseamn n greac ntuneric (, - () a acoperi, a ncununa), socotindu-l, astfel, o divinitate a ntunericului, augmentndu-i ipoteza i cu celebrarea nocturn a Misterelor Orfice; tot din aceast rdcin pleac o alt etimologie, antitetic, respectiv cea care l consider pe Orfeu drept eliberator al omenirii de sub stpnirea ntunericului (a igno ranei), cel care lumineaz n ntuneric, n tenebre (). S-au propus i alte etimologii indoeuropene, feniciene etc., dar cele mai probabile sunt cele tracice fr, ns, s le putem confirma prin vreun etimon. 2. Tot aa de important ca etimologia este, n mitografia unui personaj, prezentarea faptelor sale, a aciunilor sale, care n totalitatea lor sunt purttoare de semnificaii, de nelesuri, respectiv prezentarea biografiei sale actaniale. Recurgnd la cunoscute cronologie a vrstelor din vechime, am consemna atunci c Orfeu era fiul regelui trac Oiagros i al Muzei Calliope, cea cu voce frumoas, muza poeziei epice i a elocvenei, socotit de Hesiod (Theogonia, v. 80 u.) cea dinti dintre cele nou surori. Orfeu este nepotul lui Charops, cel cu ochii strlucitori, albatri, care l-a ajutat pe Dionysos s-i strmute oastea de menade din Asia n Europa, o parte din aceasta fiind decimat de ctre regele trac Lycurgos; regele trac Lycurgos este orbit i intuit pe cruce, iar Charops este fcut rege i iniiat n Misterele dionysiace. Att domnia, ct i iniierea i se transmite fiului su Oiagros, care, la rndul su, i le ofer fiului su Orfeu. De asemenea, surorile mamei sale, muzele, l iniiaz n Mistere, iar zeul Apollo i druiete miraculoasa lir, cu care Orfeu nsufleea i stpnea ntreaga natur. Tot n capitolul iniierilor, trebuie amintit informaia prezentat de ctre Diodor din Sicilia 3 (aprox. 80-29 a.Chr.), potrivit creia ar fi cltorit i n Egipt, din acelai motiv e iniiatice. Aceste date evenimeniale constituie copilria cntreului trac. Tinereea lui Orfeu cumuleaz toate actele semnificative ale mitului i mitologiei sale, altfel spus acele ntmplri minunate pe baza crora sunt explicate att mitul, ct i doctrina (nvtura) sa, potrivit definiiei mitului (Metafizica, I, 3, 982 b.), cci cronologia vrstelor lui Orfeu se oprete aici: ca i ali ntemeietori de religii, Orfeu se stinge n floarea vieii. Dar tinereea sa este plin de fapte purttoare de semnificaii: cu lira druit de Apollo, Orfeu farmec natura, nstpnindu -i-o pentru trirea ntru frumos, cci i arborii i stncile i rurile i fiarele slbatice i vnturile l ascultau, urmndu -l; toate aceste fapte minunate, dumnezeieti, definesc puterea infinit a artei, a poeziei, a cntecului, a cuvntului rostit ntru frumos, asemntoare 23

Emil DUMITRACU

cunoscutei prosopopei a cuvntului la Gorgias din Leontinoi: cuvntul e un crai puternic, mic i prizrit la nfiare, i totui capabil s svreasc isprvile cele mai dumnezeieti4; participarea la expediia Argonauilor, salvndu -i pe acetia cu puterea fermecat a lirei sale de furia valurilor, ori de cntecul ispititor al Sirenelor; coborrea n Infern pentru a o aduce pe pmnt pe Euridic e (Euridike), logodnica sau soia sa, fa de care nutrea o dragoste absolut, primind ncuviinarea zeilor i, n special, a Proserpinei, pe care-i cucerete cu vraja cntecului su; ns cu ndeplinirea a dou condiii: s nu priveasc napoi la Euridice pn ce nu vor fi trecut de hotarele Infernului, i, n al doilea rnd, ntrindu -i cuvntul dat printr-un jurmnt; copleit de bnuiala c este amgit, dar i de dorul de a o vedea, ntoarce capul privindu-i soia, care, astfel, piere ca o umbr, ntorcndu-se pentru totdeauna n Infern; ajuns singur pe pmnt, jalea lui Orfeu nu cunoate limite, i, iari, natura ntreag particip la durerea sa; refuznd provocrile Menadelor lui Dionysos, ori ale femeilor trace, Orfeu este sfiat de acestea, capul i lira sunt aruncate n fluviul Hebrus, plutind ctre insula Lesbos, pe care o transfigureaz, astfel, n simbolul poeziei lirice; dei retezat, capul lui Orfeu nu nceteaz s cnte i, cules cu pioenie, devine oracular, iar lira sa este salvat de Muze, fiind transformat n constelaie; dup o alt tradiie, amintit de Mircea Eliade5, pentru c Orfeu urca n fiecare diminea pe muntele Pangaios pentru a se nchina soarelui, identificat cu Apollo, cellalt zeu, Dionysos, iritat, a trimis mpotriva lui Menadele i tot Muzele l ngroap la Leibethria, pe muntele Olimp. Aa i svrete viaa citaredul trac Orfeu, ca printr-un sacrificiu suprem pentru nvarea i civilizarea lumii, pentru ridicarea ei din negura primitivismului: Orfeu, tlmaciul de zei i profet, deprta de la crime i de la groaznica hran pe omul trind n pdure 6 scria Horatius n Arta Poetic. 3. Corelativ vieii sale de aproximativ trei decenii este doctrina sa, doctrina orfic, nvtura sa, care i-a supravieuit pentru totdeauna i care a infuzat creator attea iniieri, practici, micri religioase, concepii i filosofii. Iat de ce vom strui n continuare asupra orfismului, vzut ca doctrin, ca nvtur, de bun seam ca o mplinire a mitografiei personajului Orfeu. Doctrina orfic se definea prin urmtoarele principale componente: nemurirea sufletului, de unde se deduce divinitatea lui; 24

Mitografia lui Orfeu

relaia dintre trup i suflet, respectiv relaia dintre sufletul divin i, ca atare, nemuritor, i trupul perisabil, perceput ca o nchisoare carnal a celui dinti; purificarea () sufletului printr-o serie de rencarnri (), concepie care conduce la viziunea metempsiho tic asupra existenei; profesarea unei theogonii deosebite de cea hesiodic, ntruct consider timpul (Kronos) drept unicul principiu necreat (nu fiu al lui Uranos, ca la Hesiod) din care ia natere Haos-ul i Aither-ul; acesta, Aither-ul, structureaz Haos-ul ntr-un ou universal cu goacea ntunecat (Nyx Noaptea), care, la rndul ei, d natere lui Phanes ( = cel care se arat) sau Protogonos ( = Primigenius), zeu al luminii, Soarele sau Eros-ul, ordonnd mai departe materia haotic prin crearea cerului, a pmntului, a soarelui, a lunii; n aceast etap, Uranos ia puterea de la Nyx, iar Zeus primete omnipotena de zeu universale de la Phanes; n fine, dup cum s-a putut remarca, teogonia orfic implica i elemente cosmogonice, lumea toat, cosmosul, nefiind niciodat separate de atotputernicia zeilor; n continuarea i n contiguitatea acestor consideraii trebuie s plasm mitul originii omului, mitul antropogonic, respectiv geneza omului din cenua Titanilor, genez care dovedete calitatea titanic a omului (la Pindar: ispirea unui doliu antic fr. 133 Schr.; la Platon: vechea natur de Titani Legile, 701, c); nu ntmpltor, mitul Titanilor era considerat orfic n Antichitate, ofe rind, astfel, oamenilor i condiia titanic i condiia divin, ntruct n cenua Titanilor se gsea i cenua copilului-zeu Dionysos; de aici, sperana participrii oamenilor la divinitate; orfismul se mai identific i prin atenia acordat textelor scrise, crilor, aidoma respectului cretinilor fa de Biblie (imaginea lui Christos cu un sul de papirus n mn); suit de practici magice, religioase, iniiatice, cathartice, vegetaria nismul, ascetismul etc. definesc orfismul n dimensiunea lui prac tic-cotidian, de mntuire a sufletelor pngrite de existena ca atare prin migrarea lor n alte corpuri expiatoare; ca un corolar al componentelor identitare ale orfismului este socotit a fi eshatologia, dogma despre viaa de dincolo, pe care am surprins-o deja n credina lor n nemurirea i, ca atare, divinitatea sufletelor; eshatologia orfic, laolalt cu filosofia lui Pitagora i cea a discipolului su Empedocles, precum i cu interpretrile lui Platon au localizat lumea de dincolo ntr-o regiune stelar, loc de 25

Emil DUMITRACU

ntoarcere a sufletelor, fiecrui suflet corespunzndu -i o stea, aa cum oricrui corp i corespunde o nchisoare-mormnt ( , la Platon, Kratylos, 400, B-C). Orfismul este, aadar, o doctrin sincretic, cu elemente reperabile n varii religii i filosofii, practici religioase i iniiatice, sincretism confirmat de diversitatea considerabil a aa-ziilor orfici (orpheotelestes iniiatori orfici < Theofrast), fr a-i mai lua n considerare pe taumaturgii purificatori obinuii i pe ghicitorii de rnd, pe care Platon i descrie ntr -un celebru pasaj.7 Prezentarea componentelor mitografiei orfice ne nfieaz un perso naj mitic complex, ivit, parc din contopirea mai multor personaje, care -i dau urmtoarele elemente portretistice: poet cntre, nvtor religios i profet, erou civilizator i mntuitor. Arta universal a receptat creator ndeosebi primul element portretistic, cel de poet-cntre (i magician), care definete, aa cum am mai spus, puterea infinit a artei, a poeziei, a cntecului, a cuvntului rostit ntru frumos. Cci mai ales aceast ipostaz a lui Orfeu a intrat n tezaurul artei i literaturii universale. Mai ales acest septentrion imaginar a incitat i hrnit creativitatea mitologic afirma Mircea Eliade, dup ce mai nainte detaliase n felul urmtor prezena lui Orfeu n arta i cultura universal: Ct privete figura lui Orfeu, ea a continuat s fie reinterpretat, independent de orfism, de ctre teologii evrei i cretini, de ctre hermetitii i filosofii Renaterii, de poei de la Poliziano pn la Pope, i de la Novalis pn la Rilke i Pierre Emmanuel. Orfeu este una din rarele figuri mitice greceti pe care Europa, fie ea cretin, iluminist, romantic sau modern, nu a vrut s le uite. 8 Reinterpretarea figurii lui Orfeu n arta i cultura universal s-a datorat provocrii create de ctre tradiia orfic, deopotriv cu textele orfice, aa-zisele texte puse sub numele su. Dar tradiia, evident oral, nescris, este determinant n cazul lui Orfeu, cci ea i atribuie poetului chiar i textele scrise, fr a exista o certitudine n privina aceasta: toate textele orfice sunt apocrife; este menionat, ce e drept, poetul Onomakritos, care, n timpul lui Pisistratos (sec. al VI-lea a.Chr.) a organizat gruparea orficilor (), n care sunt menionai discipolii lui Orfeu: Musaios, Linos, Olympo s, Eumolpus, Midas etc., dar toate textele literare puse sub numele su, repetm, sunt apocrife. De altfel, nici apocrifele orfice nu s-au pstrat n ntregime: numai dou scrieri apocrife din secolele II-IV p. Chr., au ajuns pn la noi integral, poemul Argonauticele i Imnurile, ori fragmentar, poemul Lithika Pietrele rare. Se mai amintesc, apoi, i ali poei orfici (Teognetos, Cercops etc.), care ar fi scris poeme pe care i le-au atribuit lui Orfeu, ori ar fi compilat 26

Mitografia lui Orfeu

diferite scrieri pe care le-au numit orfice. Apocrifele orfice fragmentare ar putea fi socotite Legendele sacre (Hiero Lgoi), Testamente (Dithekai); de asemenea, i se mai atribuie lui Orfeu Tbliele sacre, care cuprindeau sfaturi versificate pentru vindecarea trupului i sufletu lui, o Gigantomahie (luptele dintre olimpieni i gigani), tratate de astrologie etc. Pentru prima dat, ns, poetul Ibykos din Rhegium l menioneaz n secolul al VI-lea a. Chr., pe Orfeu cel renumit9, iar poetul Alkaios, tot n acelai secol, consemna c plin de sfidare Orfeu clca voina Destinului, ndemnndu-i pe oamenii nscui pe pmnt s fug de moarte10; apoi Pindar l numete cntreul din forminx, tatl melodioaselor cntece (Pyth. IV, 177); Eschil l portretizeaz drept cel ce farmec natura ntreag cu farmecele sale (Agamemnon, 1830) (am amintit mai sus drama eschilean pierdut, Bassaridele); n drama sa, Alcesta (438 a.Chr.), Euripide l amintete pe Orfeu, al crui exemplu de iubire este asemntor Alcestei; Hermesianax din Colofon (sfritul sec. al IV-lea - jumtatea sec. al III-lea a.Chr.), discipolul lui Filetas din Cos, ntr-un fragment pstrat din cartea a III-a, dedicat iubitei sale Leontinon, amintete, printre iubirile celebre, iubirea dintre Orfeu i Euridice (la el Agriope) drept paradigma iubirilor ce vor urma; Apollonios din Rhodos (295-215 a.Chr.) n Argonauticele sale l imagineaz pe cntreul trac ca personaj, alturi de ali 50 (sau 53) nsoitori ai lui Iason, plecai n Colchida pentru a cuta lna de aur, portretizndu-l n datele tradiionale; Damagetos (sec. al III -lea a. Chr.) i Antipatros din Sidon (sec. al II-lea a. Chr.) scriu epitafuri orfice, menionate apoi n Antologia Palatin, VII, 9 i 10 (cel dinti, Damagetos, i atribuie i furirea noului stih, demn de eroicul ritm, dactilul adic, pe lng conturarea portretului tradiional11; sub numele lui Moschos (jumtatea sec. al II-lea a. Chr.) ni s-a transmis un Bocet la moartea lui Bion, n care o comparaie cu gestul sublim al lui Orfeu de a-i readuce pe pmnt iubita prin dulcele glas al lirei i gsete locul binemeritat. Nici proza, fie ea artistic ori tiinific-filosofic (istoric), n care este descris Orfeu, nu este de mai mic valoare dect exprimarea n stihuri pe care am prezentat-o mai nainte. n Symposion-ul su (386-385 a.Chr.), Platon, probabil inspirndu-se din Alcesta lui Euripide (438 a.Chr.), l pune pe sofistul Fedru, unul din personajele dialogului, s-l desconsidere fa de eroina euripidean, ba mai mult l socotete la, cci putea foarte bine s atepte moartea ca s ajung n Infern, motiv pentru care zeii s-au rzbunat, amgindu-l cu umbra Euridicei: i-au artat doar umbra soiei pentru care coborse acolo; ns pe ea nu i-au dat-o fiindc el se artase molatec sufletete, ca un chitarist ce era12. Platon, ns, dincolo de aceast observaie depreciativ, s-a 27

Emil DUMITRACU

inspirat din doctrinele orfice despre soarta sufletului, despre eshatologie, despre originea cereasc a omului etc. 13 Diodor din Sicilia (80 a.Chr.-29 p.Chr.), n Biblioteca istoric se oprete i asupra biografiei lui Orfeu, cu multe date materiale, fr vreun comentariu oarecare; n acelai fel, Pausanias implic n a sa Cltorie n Grecia (sec. al II-lea) date biografice orfice; Lucian din Samosata (125-192 sau 120-185), maestrul ironiei subtile, n pamfletul intitulat mpotriva unui ignorant care cumpr cri multe, l satirizeaz pe acest apaideuton, prinzndu-l ntr-o comparaie cu fiul tiranului Pittakos (sec. al VI -lea a.Chr.), care, dorind s cnte ca Orfeu, sfrete aidoma acestuia, dar ntr-un mod i grotesc i crncen, cci, auzindu-l cntnd cu lira poetului n miez de noapte, dulii de la marginea cetii l sfiar; n schimb, n lucrarea intitulat Despre astrologie, Orfeu i nva pe greci aceast disciplin, motiv pentru care acetia i hrzir un loc pe bolta cereasc i mai multe stele apropiate primir numele de Lira lui Orfeu14; Diogene Laertios vorbete i el despre viaa i doctrina lui Orfeu, amintindu -i pe aceia care atribuie strinilor inventarea filosofiei i care l citeaz pe tracul Orfeu, numindu-l filosof i socotindu-l cel mai vechi dintre toi, opinie de care Diogene Laertios se detaeaz, cci nu credea c Orfeu i-ar fi nvinuit pe zei de toat suferina omeneasc, ba chiar i de faptele ruinoase svrite destul de rar de civa oameni; Diogene Laertios citeaz i un epitaf potrivit cruia Orfeu ar fi fost omort de trsnet 15. n arealul latin al culturii universale, Orfeu i -a gsit un loc de incontestabil importan, din moment ce a intrat n viziunea compoziional a lui Vergilius: n Georgice (cartea a IV-a, v. 317-557), Vergilius detaliaz mitul lui Orfeu, dup ce, mai nainte, n Bucolice, adic (III, 46; IV, 55; VI, 30), apoi mai trziu n Eneida (VI, 645-647), n Culex narul (v. 268297) din Appendix Vergiliana, culegerea apocrif atribuit aadar poetului, amintea doar personajul Orfeu. i Vergilius detaliaz mitul orfic n cartea destinat apiculturii din Georgice ntr-o viziune compoziional inedit, asociindu-l altui mit, celui al lui Aristeu, fiul lui Apollo i al nimfei Cirene, eroul, aadar, care i-a nvat pe oameni s cultive via de vie i s ngrijeasc albinele. n succesiunea evenimentelor din Georgice, lui Aristeu i mor toate albinele, iar el nu tia din ce cauz. Lamentaiile lui ajung la culme, i atunci, mama lui, Cirene, l ndreapt ctre zeul Proteu, schimbtorul n mii de fee, pe care-l constrnge s-i spun pricina bolii: vinovat de molima care s-a abtut asupra albinelor este chiar el, Aristeu, pentru c a vrut s o seduc pe Euridice; ncercnd s scape de Aristeu, Euridice nu vede n fuga ei, groaznica hidr ce sta ascuns pe maluri, a crei muctur i provoac moartea. Acum are loc nararea vergilian a mitului lui Orfeu, cu o putere de evocare nemaintlnit la ceilali mitografi, 28

Mitografia lui Orfeu

dar i cu recunoatere, aproape ca la Platon, a vinoviei lui Orfeu, care, nvins de iubire, i privete soia, ntr-o nebunie vrednic de iertarea oricui cum zice poetul16, cci soia nsi i reproeaz lipsa de stpnire: Cine-i aa de cumplit? vai soarta cea fr de mil Iari m cheam-ndrt i somnu-mi ntunec ochii! Mergi fericit! Eu m-ntorc cuprins de noaptea cea mare Braele-mi fr puteri, vai, nu i-ale tale, -ntinzndu-i! Marele talent al lui Ovidiu face ca mimetismul latin fa de mitologia greac s fie abandonat, cu toate c el respect datele tradiionale ale mitului orfic, fr a introduce vreun element nou. ns ordonarea acestor date n verbul latin este de asemenea fr pereche, conducnd astfel la apariia unui mythos metamorfic de valoarea unei capodopere. Dragostea este dominanta mitului orfic la Ovidiu, cci totul este supus dragostei, tema predilect a lirismului ovidian, o dragoste total, care nu las nici o urm de repro pe care Euridice s-l fi adresat soului ei: de-al ei so nu se plnge Oare de ce altceva s-ar fi plns dect c-o iubise scrie poetul17. Nu ntmpltor, Orfeu este protagonistul crii a X -a a Metamorfozelor ovidiene, un protagonist-exemplu de iubire total, cci singur mrturisete atunci cnd coboar n Infern s-i caute iubita: Am vrut s-am putere s sufr i-am ncercat-o, nu neg; dar Dragostea fost-a mai tare E o zeire de mult cunoscut-n cuprinsurle-nalte18. Totui, ca unul care a tentat i tiinele juridice, Ovidiu invoc n ruga sa i dreptul la via, la dreapta msur de ani ale Euridicei, ngduindu -i chiar i o rbufnire la adresa zeilor, atunci cnd le spune c dac Ursitele n-o vor lsa pe ea s plece, ei s se bucure de moartea-amnduror19. n continuare sunt prezentate cunoscutele date ale mitului orfic, contopite ntr-un mythos singular, cum spuneam mai sus, cu o mare putere de a rmne n memoria impresiv a cititorilor. Poate c u un mai mare accent pe condiia eliberrii Euridicei, aproape metafizic dac ne gndim la necesitatea ascultrii necondiionate a zeilor (vezi asemnarea cu sacrificiul lui Avram din Biblia vechi-testamentar). n trei tragedii ale sale: Medeea, Hercules furens i Hercules Oeteus, Lucius Annaeus Seneca include n text mitul lui Orfeu, reinnd ndeosebi 29

Emil DUMITRACU

puterea infinit i transfiguratoare ntru frumos i bine a cntecului su, a artei adic, ntr-o generalizare care se impune: argonautul Orfeu din Medeea le nvinge pe Sirene cu cntecul lor perfid, n Hercules furens nvinge Infernul prin cntec (carmine), dup ce Hercules l nvinsese prin for (viribus) n a dousprezecea munc, n Hercules Oeteus, cntecului dumenezeiesc al lui Orfeu i se altur, pe lng amintitele elemente ale naturii: topirea zpezii de pe Rhodope, fuga ctre poet a Driadelor din trunchiurile de stejar, ntr-un cuvnt, oprirea ntregii lumi de la cile sale, nu ntotdeauna pavate cu fapte bune i frumoase; n uitarea sa, Orfeu nsui privete-n urm / Nencreztor c-l nsoete / Redobndita Euridice, pierznd, astfel, ntreaga cntecelor trud, cci nu dinuie de -a pururi, ceea care iar se nate piere i cel ce se nate-i robul morii20, cuget filosoful i tragediograful latin, subscriind la reaezarea legic a naturii perturbate de sacrul cnt orfic. Nefericitul literat i filosof de la sfritul Antichitii latine i de la nceputul Evului Mediu, Anicius Manlius Torquatus Bothius, executat n nchisorile regelui ostrogoilor Teodoric, dup ce mai nainte i devenise favorit (magister palatii), n cele ase luni de detenie i de ateptare a execuiei, se consola cu cugetri scrise unele n versuri de inspiraie lucreian i vergilian, altele n proz, intitulate chiar aa, De consolatione philosophiae (524). n form alegoric, Filosofia i griete despre rul din lume i despre puterea lui, despre deertciunea gloriei, ca i Iuvenalis altdat. Congenera Filosofiei este, ns, Poezia personificat acum de mitul lui Orfeu, repetat tot n datele tradiionale, ordonate ca i la Ovidius ntr -o unitate estetic remarcabil: dup amintitele versuri lucreiene -vergiliene: E fericit cel ce-a putut s vad Izvorul de cletar al binelui. E fericit cel ce-a putut s frng Ctuele pmntului greoi, Urmeaz descrierea mitului ca atare, sfrindu-se brusc cu o ntrebare retoric relaionat cunoscutei condiii de a nu privi n urm, a crei nerespectare i se pare fireasc: Cum s dai legi ndrgostiilor ? Iubirea-i este ei suprema lege. Orfeu, aproape de al nopii prag, Privind spre scumpa lui Euridice, O pierde i-o ucide tocmai el! 30

Mitografia lui Orfeu

ntr-un dialog cu cititorii si, Bothius sfrete printr-un ndemn de actualitate pentru el i pentru acetia, dar i pentru cei care se vor ivi nu peste mult timp n Evul de Mijloc, care se vor confrunta cu aceleai situaii tragice, iar prin extensiune ndemnul este adresat cititorilor din toate timpurile: Legenda vi se adreseaz vou Acei ce spre lumina din nalt V strduii s aintii gndirea: Tu, cel ce-ai fost nfrnt c i-ai ntors Spre petera Tartarului privirea Mreul bine care te-a urmat Dispare-n clipa cnd priveti Infernul.21 Nu este imposibil o identificare a sorii nefericitului filosof de la curtea lui Teodoric cu soarta nefericitului Orfeu, aa cum, aproape sigur, Ovidius i-a identificat arta sa cu cea a poetului trac (n cartea a X -a a Metamorfozelor, Ovidius l pune pe Orfeu s aminteasc de cntul consacrat nfrngerii Giganilor, tiut c i poetul latin scrisese n tineree o giganto mahie, la care fusese silit s renune, n care-l asemuia pe Augustus, ajuns mprat, cu Iupiter, nvingtorul Giganilor.22 Pentru printele epigramei latine i universale, Marcus Valer ius Martialis (38/41-104), menionarea lui Orfeu nu vizeaz altceva dect semnificaii culturale, subordonate i ele linguirii puterii politice: n Cartea spectacolelor (Liber spectaculorum), 21 i 21 b, spectacolul dat de mpratul Titus cu ocazia inaugurrii Coliseum-ului, respectiv decoraiunile acestuia, depesc pe cel (cele) dat de Orfeu, i admirat de Rhodope, cu un amnunt deviant de la tiutul su basm: un urs nemilos (sau o ursoaic), strnit de Euridice, l-a sfiat pe Orfeu, pentru ca astfel tnrul s ajung n Infern, aproape de ea. Alte dou inscripii pe o lir din culegerea de epigrame, Apophoreta (165-166) l amintesc pe poetul trac, iar dintr-o epigram (Cartea a X-a, 20) aflm c n cartierul Suburra al Romei era o fntn a lui Orfeu, probabil dominat de statuia poetului, fapt care demonstreaz ptrunderea masiv a mitului orfic i n viaa cotidian a locuitorilor capitalei marelui imperiu. * * * N-am putea ncheia scurta noastr prezentare a receptrii mitului orfic n literaturile clasice greco -latine, propriu-zis arealul su deopotriv genetic i emitor, care a mbogit mitografia orfic tradiional, fr a analiza acele teze orfice apocrife amintite mai nainte. 31

Emil DUMITRACU

Un Pseudo-Orfeu (sec. II?-III?-IV? p. Chr.) ar fi scris aceste poeme orfice trzii, dup ce poemele orfice timpurii s-au pierdut n totalitate. Argonauticele acestui Pseudo-Orfeu repun n discuie o tematic preferat de cei din vechime, anume cosmogonia, inevitabil relaionat teogoniei, aceasta n bun parte diferit de cea hesiodic. E de reinut, incontestabil, frumuseea configurrii n text a orfismului ca atare, a datelor sale definitorii, cci poetul trac i sfrete cu urmtoarele cuvinte agon-ul la care s-a angajat cu neleptul centaur Chiron: pe cnd glasul n strmta peter-mi zbura, A lirei dulce melodie i rspndea departe vraja. Iar Pelion23 cu mndre creste i-mpdurite vguni Viu treslta; cnd viersu-ajunse la falnicii stejari, acetia Se dezrdcinar singuri, zorind n plc spre vatra noastr. Vuia puternic orice stnc; de cntec ispitite fiare Veneau la peter i-n fa-i stteau adnc nfiorate, Ci pe staulul lui Chiron, n uriae stoluri psri Bteau din aripi ostenite, cci toate i uitar cuibul24 Imnurile orfice apocrife sunt scrise n tiparele obinuite ale imnologiei antice, i doar numele zeului venerat le difereniaz, att de asemntoare sunt; evident, numele zeului venerat concentreaz i o micromitografie desfurat n cadene solemne, hiperbolice, altfel spus ntr-o avalan de epitete i hiperbole. Protogonos (Imnul nr. VI) este mre, hermafrodit nscut din ou, glas de taur, printe de zei nefericii i oameni, smna faimei, Nemuritorul primvratic mult slvit, Phanes, cel ce risipete norii negri i druiete raze diafane etc. ntr-o alt interpretare, Protogonos ar fi chiar Zeus, nscut tot din Chronos, dup oul primordial, Zeus cu aripi d e aur, cu capete de taur pe laturile sale i pe cretet cu un dragon uria Imnul nr. XXXIV, nchinat lui Apollo, contureaz portretul, actanial ndeosebi, al zeului, enumernd aadar, datele funcionale ale mitului acestuia, ntr-o viziune cosmic, romantic de-a dreptul, cu micri pe spaii siderale: Privirea ta mbrieaz ntregul cer nemrginit i dedesubt pmntul rodnic, iar cnd coboar noaptea neagr i linitit, pe sub atri clipind cu mii de ochi n bezn, Ai rdcini nfipte-n huri, stpn pe marginile lumii ntregi, cci tu eti nceputul ca i sfritul tuturora! De-a lungul i de-a latul boltei domneti mereu nfiortor, 32

Mitografia lui Orfeu

Cu lira ta al crei sunet atinge graniele firii; Dar mai ales cnd n trie cni dup modul dorian ,25 Tot firmamentul nstrunndu-l, struneti nsufleite neamuri Iar armonia ta urzete destinul omenirii-ntregi; Tu iarna o-mpleteti cu vara, pe amndou deopotriv, Iscnd prin grave strune iarna i prin voioase strune vara26 Titanilor (Imnul nr. XXXVII), celor care sunt obria i nceputul mult ncercatei omeniri, li se adreseaz chemarea de a ndeprta dihonia nverunat, ivit o dat cu apropierea vrjmaului de vatra strmoeasc27. n imnul nchinat lui Hermes (nr. LVII), se accentueaz repetitiv oficiul de sol subpmntean al zeului, dar i misiunea sa de a trezi pe cei mori la via, aadar ntr-o aproximativ teorie a transmigraiei (nvierii) sufletelor la o nou via (ntrupare). Thanatos (Imnul nr. LXXXVII) contrazice metempsihoza i renvierea celor mori, prezentate n imnul anterior, ca atribute ale zeului Hermes. Thanatos este crmaciul vieii popoarelor de muritori, implacabil n puterea sa absolut, cci adoarme pentru totdeauna i trup i suflet, deopotriv, revrsnd peste orice vieti un somn adnc i venic; zeu crud, n nedreptatea sa, de a curma viaa unora n floarea tinereii; neputnd fi evitat, Thanatos este implorat s se apropie doar dup ani ndelungai, permindu-le, astfel, oamenilor s aib parte de o btrnee fericit28. Pietrele rare (Lithika) sunt adevrate bijuterii, intrate n universul liricii, prin descrierile preioase ale poetului: Cristalul, piatra care rspndete n juru-i licriri zeieti i care face ca n ceruri, inimi fr moarte s tresalte-n divine piepturi, piatra n care razele soarelui deasupra faclelor uscate aduce focul sfnt, pstrndu-i temperatura iniial, piatra care, legat lng ale, te ferete de dureri; apoi Agata, piatra geamn cu pomii, n care este concentrat ntreaga frumusee a unei grdini nflorite (n trupu-i s-a ghemuit un crng stufos), i care o face pe Demeter s reverse din snu-i darnic rod bogat 29. S reinem din succinta descriere a pietrelor rare, proprietile magice ale acestora, pentru care motiv Pseudo-Orfeu le integreaz n mitologie. * * * Textele orfice apocrife ncheie i mplinesc corpus-ul clasic grecolatin al orfismului, deopotriv genetic i emitor, aa cum spuneam mai nainte. O mitografie impresionant, aadar, cuprinznd portretistica eroului mitic, dar i doctrina sa, impresionant n simplitatea ei, mitografie care reine din portretistic stpnirea unei arte atotputernice, supranaturale, iar 33

Emil DUMITRACU

din doctrina sa, ptrunderea n lumea de dincolo, ptrundere care, ns, i oblig pe muritori s recunoasc puterea legilor acelei lumi, rmnnd din aceast fapt doar frumuseea romantic a iubirii i nzuina, tot romantic, de a depi hotarele naturii i de a se asemui zeilor. Suficiente determinaii, ns, n aceste componente mitografice, care vor face ca mitul lui Orfeu s fie n permanen receptat n literatura i cultura universal. NOTE
1

Salomon Reinach, Orpheus. Histoire gnrale des religions. Nouvelle dition revue et augmente, Paris, 1925, p. 122, 124. 2 Apud Ion Acsan, Orfeu i Euridice n literatura universal, antologie, studiu introductiv i note, Bucureti, Editura Albatros, 1984, p. XI, nota 1, p. 1099. 3 Biblioteca istoric, I, 23, apud Ion Acsan, op. cit., p. 18 u. 4 Fr. 11, 8 Diels (Die Frag. Der Vorsokratiker, ed. V, II, p. 290), trad. de D. M. Pippidi, n vol. Formarea ideilor estetice n Antichitate, Bucureti, Editura Enciclopedic Romn, 1972, p. 35. 5 Cf. Basarizii, drama pierdut a lui Eschil, n vol.: O. Kern, Orficorum fragmenta, n. 113, p. 33 apud Mircea Eliade, n vol.: Istoria credinelor i ideilor religioase. II. De la Gautama Budha pn la triumful cretinismului , traducere de Cezar Baltag, Bucureti, Editura tiinific i Enciclopedic, 1986, p. 178. 6 Horatius, Opera omnia, vol. al II-lea, traducere de Ionel Marinescu, Bucureti, Editura Univers, 1980, p. 328-329. 7 Cf. Mircea Eliade, op. cit., I, p. 182; pasajul este din Republica, 364 b-365 a. 8 Ibidem, p. 284, 193. 9 Ibidem, p. 177. 10 Cf. Victor Kernbach, Dicionar de mitologie general, Bucureti, Editura tiinific i Enciclopedic, 1989, p. 444. 11 Trad. de Ion Acsan, op. cit., p. 13. 12 Trad. de Cezar Papacostea, n Ion Acsan, op. cit., p. 8. 13 Cf. Mircea Eliade, op. cit., p. 193-198. 14 Trad. de Ion Acsan, op. cit., p. 53. 15 Diogene Laertios, Despre vieile i doctrinele filosofilor, trad. de C. I. Balmu, studiu introductiv i comentarii de A. M. Frenkian, Bucureti, Editura Academiei, 1963, p. 116. 16 V. 492-495, trad. de George Cobuc. 17 Metamorfoze, X, 65-66, trad. de Maria Valeria Petrescu. 18 Ibidem, X, 26-28. 19 Ibidem, X, 43. 20 Trad. de Ion Acsan, op. cit., p. 42-44. 21 Trad. de Ion Acsan, op. cit., p. 69-70. 22 Cf. Nicolae Lascu, Ovidiu, omul i poetul, Cluj, Editura Dacia, 1971, p. 49. 23 Muntele centaurului, unde l-a crescut i educat pe Ahile. 24 Trad. de Ion Acsan, op. cit., p. 61. 25 Caracterizat de gravitatea lui. 26 Trad. de Ion Acsan, op. cit., p. 65-66. 27 Trad. de Ion Acsan, op. cit., p. 66. 28 Trad. de Ion Acsan, op. cit., p. 67. 29 Trad. de Ion Acsan, op. cit., p. 63.

34

Mitografia lui Orfeu

BIBLIOGRAFIE Acsan, Ion, Orfeu i Euridice n literatura universal, antologie, studiu introductiv i note, Bucureti, Editura Albatros, 1984. Eliade, Mircea, Istoria credinelor i ideilor religioase. II. De la Gautama Budha pn la triumful cretinismului, traducere de Cezar Baltag, Bucureti, Editura tiinific i Enciclopedic, 1986. Horatius, Opera omnia, vol. al II-lea, traducere de Ionel Marinescu, Bucureti, Editura Univers, 1980. Kernbach, Victor, Dicionar de mitologie general, Bucureti, Editura tiinific i Enciclopedic, 1989. Laertios, Diogene, Despre vieile i doctrinele filosofilor, trad. de C. I. Balmu, studiu introductiv i comentarii de A. M. Frenkian, Bucureti, Editura Academiei, 1963. Lascu, Nicolae, Ovidiu, omul i poetul, Cluj, Editura Dacia, 1971. Reinach, Salomon, Orpheus. Histoire gnrale des religions. Nouvelle dition revue et augmente, Paris, 1925. Pippidi, D. M., Formarea ideilor estetice n Antichitate, Bucureti, Editura Enciclopedic Romn, 1972.

35

ADELA GABRIELA DUMITRU, CERAMICA ROMAN DESCOPERIT PE TERITORIUL OLTENIEI


Adela Gabriela DUMITRU
Abstract Studying ceramics is important for understanding the social and economic life of the province of Dacia. The pottery workshop trying, on the one hand, to imitate imported products to meet the wishes of wealthy population and, on the other, striving to preserve traditions in order to meet more conservative tastes and requirements of the poor population. In the same time, imported ceramics illustrate the economic links of Dacia with other provinces. The Roman provincial pottery from Dacia constitue the beginning of the local pottery evolution after the end of Roman domination. And in Roman Dacia, as in other provinces of the Empire, ceramics is the most spread product, both in urban centers and rural areas. Fundamental element of material culture, ceramics allows the study of economic and social evolution of the province. In the case of Dacian provinces, the ceramic allows understanding continuity of the Dacians life under the Roman rule. Key-words: Roman, cermaics, Oltenia, Dacians, culture.

Ceramica daco-getic reprezint o creaie profund original, nscut i dezvoltat pe baza fondului local hallstattian, cu rdcini adnci n epoca bronzului1. Aceast originalitate nu exclude ci, dimpotriv, implic acceptarea unor influene din afar. Dacii nu s-au mulumit doar cu preluarea unor elemente de cultur material i spiritual de la alte popoare, ei le -au adoptat, le-au transformat i le-au mbogit, topindu-le n creaiile lor tradiionale i formnd o civilizaie profund original. Pe acest fond local s-au integrat i asimilat diferitele influene strine venite din multiple direcii. Dup cucerirea roman (anul 106 p. Chr.) ceramica autohton nu va disprea, ea va continua s se dezvolte sub influena ceramicii romane. Olritului era meteugul cel mai rspndit, ceramica reprezentnd majoritatea inventarului din aezri i necropole. Fiecare aezare mai impor tant deinea propriile ateliere pentru necesitile sale, iar marile centre lucrau pentru zone mult mai largi. Studierea ceramicii este important pentru cunoaterea vieii socialeconomice a provinciei Dacia. Cucerirea Daciei de ctre romani a reprezen-

Ceramica roman descoperit pe teritoriul Olteniei

tat un impuls pentru dezvoltarea meteugurilor locale. Atelierele de olrie au ncercat pe de o parte s imite produsele importate pentru a satisface dorinele pturilor avute, iar pe de alt parte s-au strduit s pstreze tradiia, n scopul de a satisface gustul i cerinele mai conservatoare manifestate de pturile srace ale populaiei. n acelai timp, ceramica din import ilustreaz legturile economice ale Daciei cu alte provincii. Ceramica de import se mparte n mai multe tipuri ceramice, cele mai importante fiind: terra sigillata, mortaria, amfora. Variaiile formei ceramicii terra sigillata, schimbarea elementelor de decor n perioade succesive de la o epoc la alta, de la un atelier la altul, ct i mrcile olarilor dau posibilitatea ncadrrii perfecte ntr-o evoluie cronologic a produselor de acest tip. Cele mai vechi vase terra sigillata au ptruns n zona de la sud de Carpai i sunt produse n atelierele nord-italice. Importul de terra sigillata i n general de obiecte de lux se intensific n Dacia, dup ce procesul de urbanizare i romanizare se dezvolt. Importul masiv de terra sigillata n Dacia ncepe cu sfritul domniei lui Traian i cu epoca lui Hadrian. Centrele de unde sunt aduse vasele terra sigillata se ntind din nordul Italiei pn n Gallia, Pannonia. Se pare c terra sigillata ptrunde n Dacia la nceput adus de soldaii primelor garnizoane militare. Odat cu dezvoltarea procesului de urbanizare, sigillatele vor fi aduse de negustori pentru a satisface cererile pturii nstrite. Lipsa aproape total a vaselor terra sigillata n aezrile rurale dovedete c acest tip de vas era considerat de lux2. Sub denumirea latineasc de mortaria sau pelves sunt cunoscute vasele de mari dimensiuni, cu perei groi, cu marginea evazat i curbat n jos, prevzute cu deversor, care are rolul de a nlesni curgerea lichidelor. Mortaria sunt rspndite peste tot n Imperiul Roman, dar n special n castre. Aceste vase erau utilizate la sfrmarea grunelor sau a legumelor fierte, la smntnirea sau la nchegarea laptelui, la macerarea diverselor produse alimentare. Ele au fost ntrebuinate n special de soldai, fiind uor de transportat. De origine greceasc, amfora a devenit un vas foarte obinuit la romani, aflndu-se peste tot n cuprinsul Imperiului Roman. Amforele au fost confecionate nu pentru a constitui recipiente n general, ci cu scopul utilizrii lor pentru transportul vinurilor, uleiurilor, coloranilor, rinilor i erau cumprate pentru ceea ce conineau3. Spre deosebire de ceramica terra sigillata de import, care indic relaiile comerciale apusene ale Imperiului, studiul amforelor descoperite n 37

Adela Gabriela DUMITRU

Dacia, care vin i din regiunea oriental, ntregete tabloul comerului aces tei provincii4. Forma cea mai timpurie de amfor este din past fin crmizie, cu gtul lung, buza ngroat n afar i toarta nalt, compus din dou benzi rotunde, cu protuberan n partea unde face unghiul drept. Va evolua, n diferite variante (cu gtul scurt, larg, fundul ascuit, decorate, tampilate etc.), forma cea mai rspndit fiind cea a amforei fusiforme cu piciorul tubular, din past fin, cenuie, acoperit cu angob gri-neagr, ce va continua s existe pn n sec. IV p. Chr.5 Descoperirea amforelor pe teritoriul Olteniei poate fi un indiciu pentru a considera aceste locuri ca zone de desfacere a vinurilor i uleiurilor aduse de la mari deprtri sau pentru a fi schimbate cu produse indigene. Mulimea amforelor tampilate sau netampilate fac dovada unui schimb intens ce trebuie s fi avut la baz cererea i aprecierea de care se bucurau n rndul geto-dacilor vinurile i uleiurile aduse de la mari deprtri6. Vasele cu decor n tehnica barbotinei sunt vase de lux, din past fin fr impuriti, acoperite cu o vopsea de culoare roie. Datorit faptului c pereii vaselor sunt subiri i friabili, s-au pstrat foarte puine forme de vase. Majoritatea acestora sunt castroane sau boluri i n puine cazuri cnie cu dou tori sau oale cu corpul bombat, de asemenea cu dou tori. Cea mai rspndit form de vas decorat n tehnica barbotinei este castronul sau strachina de diferite profile i mrimi. Unele dintre ele sunt decorate cu motive vegetale, majoritatea specialitilor admind originea rsritean a acestei tehnici de ornamentare, venit din Grecia i bazinul oriental al Mrii Mediterane. Vasele cu interiorul decorat cu figuri n relief aveau rol decorativ. Decorul se afl pe fundul vasului i reprezint figuri mitologice ieite n relief. Autohtonii au ncercat imitarea acestui tip de vas, ns ntr-o tehnic rudimentar i dintr-o past mai puin fin, cu impuriti. Majoritatea descoperirilor de vase cu tampil provin de la castroane din past crmizie fin, cu pereii acoperii cu o vopsea roie nchis. Pe partea interioar a vaselor se afl unul sau dou cercuri concentrice, formate din linii incizate, realizate cu rotia dinat, n centrul crora este imprimat o marc ce reprezint un picior nclat sau diferite alte simboluri. Tipurile acestea de vase sunt importate de la sud de Dunre, aria lor de rspndire fiind restrns i avnd rol decorativ. Vasele fine decorate cu rotia, n special boluri sau farfurii de dimensiuni mici, sunt realizate din past foarte fin avnd suprafaa acoperit cu o vopsea roie. Decoraia cu rotia se aplica pe ntreaga suprafa exterioar a vasului, de jur mprejurul axei. 38

Ceramica roman descoperit pe teritoriul Olteniei

Vasele din past fin cu perei subiri sunt acoperite la exterior cu o vopsea roie-crmizie. Formele obinuite sunt farfuriile, cupele i bolurile. Uneori fundul vasului este decorat cu cercuri concentrice incizate cu ajutorul rotiei dinate. Ceramica cu glazur apare spre sfritul ocupaiei romane, vasele avnd o culoare galben-lemon sau verde-oliv, fragmentele descoperite fiind n general datate sec. III-IV p. Chr. Ceramica roman provincial din Dacia constitu ie punctul de plecare al evoluiei ceramicii autohtone dup ncetarea stpnirii romane. Olria a fost unul dintre cele mai rspndite meteuguri din Dacia roman. Cuptoare pentru ars ceramica s-au descoperit la Slveni7, Stolniceni, Sucidava, Drobeta, Romula, Bumbeti, Locusteni. Ele se gsesc n orae mari, n centre urbane mai mici, n aezrile civile de pe lng castre i chiar n unele aezri rurale mai dezvoltate 8. Ceramica local se mparte n cinci categorii: imitaii locale de terra sigillata ceramica decorat cu figuri n relie f ceramica tampilat ceramica pictat ceramica de uz casnic Preul ridicat al ceramicii terra sigillata de import i cererea tot mai mare a acestei categorii ceramice au stimulat ncercrile de imitaie. Situaia este comun i pentru alte provincii precum Pannonia sau Moesia. Atelierele unde s-au gsit tipare de terra sigillata sunt rspndite n toat provincia Dacia, dar n special n orae. Tehnica mai rudimentar, pasta mai zgrunuroas i deci calitatea mai slab a acestor vase imitate fac ca aceasta s fie uor de distins de cea original. Anumite zone ale vasului, n care intr ntotdeauna prile cu decor n relief, sunt acoperite cu o vopsea roie cu toat gama nuanelor ei. Toate prile decorate sunt realizate cu ajutorul tiparului. Elementele de decor sunt de natur uman, animal, vegetal sau geometric. Combinarea acestor motive simple d originalitatea decorului pe care l compun. Pentru ceramica decorat cu figuri n relief decorul nu se obinea cu un tipar n negativ pentru ntregul vas, ca n cazul sigillatelor, ci prin realizarea unor motive ornamentale independente, care se aplicau apoi pe pereii vasului respectiv. Metoda aceasta a fost folosit mai nti la Pergam, de unde a fost preluat de olarii de la Arretium, ca n cele din urm s se rspndeasc n centrele ceramice din mai multe provincii ale Imperiului Roman9. Tehnica tampilrii ceramicii este folosit destul de frecvent n tot Imperiul Roman. Ornamentarea prin tampilare dateaz din sec. IV a.Chr. i 39

Adela Gabriela DUMITRU

pn n sec. V-VI p. Chr.10 Ceramica tampilat exista n Dacia nc din primii ani ai cuceririi romane, pe fondul cunoaterii acestei tehnologii de ctre daci prin intermediul grecilor. Ceramica tampilat, dup calitatea pastei, poate fi mprit n dou categorii ceramica din past fin i ceramica din past zgrunuroas iar dup culoare n ceramic roie i ceramic cenuie. Vasele din past fin sunt frecvente n sec. II p. Chr., iar cele din past zgrunuroas sunt mai des ntlnite n sec. III p. Chr. Ceramica pictat este o categorie de ceramic fin, mai rar ntlnit, pictat la exterior sau n interior cu ornamente geometrice, cu o vopsea de culoare roie sau crmizie pe fond glbui. Rspndirea acestei ceramici pe tot cuprinsul Imperiului dovedete c ea nu este specific numai dacilor, ci este transmis din Latn-ul trziu ceramicii romane11. Prin ceramica de uz casnic se neleg vasele care se ntrebuinau la pregtirea mncrii sau serveau drept vesel pentru mas. Se includ n aceast categorie i unele tipuri de vase care foloseau la alte ndeletniciri casnice sau practici funerare, deoarece n cadrul acestei categorii nu se pot face delimitri precise. Ceramica de uz casnic exprim mai precis individualitatea ceramicii romane provinciale din Dacia. Aceast categorie reprezint n modul cel mai fidel sinteza roman cu cea a autohtonilor, n domeniul olritului. Olarii daci au cunoscut cu siguran ceramica roman nainte de transformarea Daciei n provincie roman. Strnsele legturi economice i culturale ntre lumea roman i Dacia de dinainte de cucerire au avut ca efect, printre altele, i influene n meteugul olritului. Pentru a sublinia influena ceramicii romane asupra celei dacice, este suficient s menionm c, n general, ulcioarele dacice, cu o singur toart, lucrate la roat imit formele romane. Numai maniera lor de confecionare, precum i detaliile tehnice ne dovedesc c avem de -a face cu piese lucrate de daco-gei i nu de import. De multe ori, unele vase dacice, care au forme asemntoare cu cele din repertoriul roman, nu reprezint altceva dect evoluii din forme autohtone. n cazul acesta este foarte greu de delimitat unde se opresc formele tradiionale supravieuitoare i noul repertoriu de forme aduse de romani. Lund drept criterii calitatea pastei, ceramica local de uz casnic se poate mpri n dou mari grupe12: ceramica din past fin i ceramica din past zgrunuroas. Ceramica fin are o past bine frmntat, fr impuriti, iar ca degresant se folosea mica i nisipul fin. Culoarea cea mai des ntlnit la aceast categorie este cea roie-crmizie. Majoritatea vaselor de aceast 40

Ceramica roman descoperit pe teritoriul Olteniei

culoare sunt acoperite cu o vopsea roie brun. Un numr mult mai mic de vase din aceast categorie au suprafaa interioar i cea mai mare parte a suprafeei exterioare acoperite cu un firnis similar cu acela al vaselor terra sigillata de import. Tot n categoria ceramicii cu past fin exist un numr destul de important de vase de culoare cenuie. O parte din vasele fin e de culoare gri au pereii acoperii cu un firnis negru, care imit ntruct va ceramica terra nigra. Ceramica zgrunuroas are pasta amestecat cu pietricele i este executat mai puin ngrijit. Culoarea cea mai frecvent a vaselor lucrate din astfel de past este cenuie cu toate nuanele sale, dar un procent destul de nsemnat de vase este de culoare roie-crmizie. Repertoriul formelor lucrate din past gri-cenuie nu este identic cu al celor lucrate din past fin. Exist ns i forme comune ambelor categorii. Se consider c vasele din past zgrunuroas apar la nceputul sec. II p. Chr., iar pasta fin continu s existe i n sec. III nceputul sec. IV p. Chr. Dei exist mai multe variante tipologice, dup origine ceramica de uz casnic poate fi clasificat n dou categorii: de tradiie roman i de tradiie Latne dacic. Cea mai complet tipologie a ceramicii de uz casnic de tradiie roman pentru provincia Dacia o datorm istoricului Gh. Popilian, care face o clasificare n nousprezece t ipuri: Oale-borcan (11 subtipuri) cele mai multe exemplare fiind din past zgrunuroas de culoare cenuie. O mic parte a ceramicii de acest tip este din past fin. La prima vedere forma este stereotip. Decorul de pe oala borcan este foarte srac: de obicei una sau dou linii orizontale incizate. Erau utilizate pentru fiert mncarea i ca urn funerar. Oale cu o toart sunt realizate din past zgrunuroas, cenuie, cu pntecul bombat, fiind utilizate n buctrie sau ca urne funerare. Buza este rsfrnt n afar, corpul sferic sau ovoidal, fundul este neprofilat dar uor concav. Oale cu dou tori (6 subtipuri) folosite pentru fiert mncarea. Cni (4 subtipuri) vase cu o toart, de nlime medie, au ca funcie principal turnarea i pstrarea lichidelor. Sunt confecionate din past fin de culoare roie-crmizie sau cenuie. Ulcioare cu o toart (12 subtipuri) sunt realizate din past fin de culoare, n general, roie-crmizie. Ulcioare cu dou tori (6 subtipuri) sunt utilizate n special n scopuri funerare. Toate tipurile sunt din past fin de culoare roie, cu pereii vopsii n nuane de rou. 41

Adela Gabriela DUMITRU

Cnie cu o toart (7 subtipuri), de dimensiuni reduse, comune pentru ntreg Imperiul sunt utilizate pentru but sau libaii funerare. Pasta este fin, de culoare roie sau cenuie. Cnie cu dou tori (2 subtipuri) sunt utilizate n general pentru but sau depuse ca ofrande n morminte. Cupe-pahare (8 subtipuri) sunt utilizate exclusiv pentru but i imit forme ale ceramicii de tip terra sigillata. Creuzete sunt utilizate pentru turnat lichide. Puculie, de forma unui ulcior fr gt i corpul bombat, sunt utilizate pentru pstrarea banilor. Chiupuri (2 subtipuri) sunt vase de mari dimensiuni care serveau pentru pstrarea proviziilor (cereale), cunoscute sub numele de "dolia" sau "pithoi". Afumtori (4 subtipuri), asemntoare cu o fructier, sunt realizate din past fin sau zgrunuroas, de culoare roie-crmizie sau roie-brun. Pereii sunt nali, buza ngroat i rsfrnt spre exterior. Castroane (7 subtipuri), vase de dimensiuni mari i adnci, sunt realizate din past fin, de culoare roie sau crmizie, au form bitronconic, buz ngroat i evazat. Strchini (3 subtipuri), mai mici dect castroanele i mai late, au buza dreapt i pereii arcuii. Farfurii-talere (7 subtipuri), vase mai largi cu pereii mai mici i oblici (sau drepi) sunt realizate din past fin sau zgrunuroas, de culoare cenuie, roie sau neagr. Strecurtori (2 subtipuri) au partea inferioar n form de con i perforat sau n form de castron complet perforat. Platouri-tvi (3 subtipuri), vase cu diametrul mare i cu pereii scunzi sunt realizate din past fin de culoare roie sau cenuie. Capace (5 subtipuri), lucrate mai neglijent din past fin sau zgrunuroas, de culoare roie-crmizie sau cenuie, au form tronconic, cu un buton, o toart sau mai multe. Ceramica din epoca roman perpetueaz ceramica din epoca premergtoare, din Latne-ul geto-dacic. Pe de o parte, exist vase lucrate cu mna sau numai la roat, ce-i pstreaz ornamentaia de dinaintea cuceririi romane, astfel nct de multe ori este greu de deosebit un vas de secolul II p. Chr. de un altul din sec. I a. Chr. (G. Popilian), iar pe de alt parte exist n Dacia ceramic de factur roman, aceasta fiind lucrat la roat, n alctuirea creia influena produselor indigene mai vechi a ocupat un loc nsemnat, dndu-i coloritul ce o deosebete pn la un punct de ceramica din alte provincii ale Imperiului. 42

Ceramica roman descoperit pe teritoriul Olteniei

Vasele de tradiia Latne-ului geto-dacic lucrate cu mna sunt confecionate din past grosolan amestecat cu mult nisip, un mic numr de vase au o past amestecat cu pietricele. Vasele sunt arse inegal, de culoare cenuie sau uneori glbuie. Toarta orizontal i ornamentul vlurit sunt elemente des ntlnite n ceramica de epoc dacic Latne care se perpetueaz i n producia ceramic din Dacia roman. Cele mai importante vase lucrate cu mna sunt ceaca dacic i oala borcan. Ceaca dacic este cel mai des ntlnit n aezrile romane din sec. II-III p. Chr., fiind rspndit n acelai timp i n aezrile carpice. Forma sa este tronconic, cu fundul mai scurt dect gura, cu o toart sau dou tori, fiind uneori ornamentat. n aezri au fost folosite ca opaie, avnd urme de fum i foloseau drept capace pentru urnele funerare13. Forma cetii dacice nu se schimb, ea rmne aceeai din sec. II p. Chr., pn n sec. IV p. Chr. Oalele borcan sunt numeroase n aezri i necropole. n necropole erau folosite ca urne funerare, cele mai multe fiind descoperite la Locusteni dar i n aezri rurale din provincie (Slveni, Stolniceni, Crcea). Cele mai des ntlnite sunt cele cu buza rsfrnt n exterior i decorat cu bruri alveolare aplicate pe umrul vasului i mai puin pe zona maxim de rotunjire. La acest tip exist mici diferene de profil sau decor. Ceramica dacic lucrat grosolan nu are corespondent n ceramica roman provincial. Ea a persistat n mediul rural al provinciei n tot timpul stpnirii romane, gsindu-se n castrele formaiunilor auxiliare, n cimitirele de incineraie rurale, asociate fiind n aceleai gropi de provizii, bordeie, n acelai strat de cultur cu olrie i produse romane. Amestecul acestor dou specii ceramice asigur datarea olriei primitive dacice n perioada roman i exclude posibila sa apartenen la epoca dacic. Producia steasc este principala surs a ceramicii primitive dacice din provincie, folosit ndeosebi pentru uzul casnic i fiind produs n ateliere dar i n gospodrii, pentru nevoi personale. Cantitativ este relativ puin, olria de factur roman reprezentnd majoritatea. Ea reflect participarea dacilor la viaa provinciei. Folosind produse romane, pstreaz totui i elemente de cultur pro prie. Ceramica dacic fin continu i ea, dar ntr-o cantitate foarte mic, doar n aezri rurale i n numr redus de forme: fructiere, chiupuri, oale, strchini. Este de dou categorii: din past zgrunuroas, care de cele mai multe ori are culoare crmizie i din past fin, cenuie (categoria cea mai rspndit). Tipul de vas de factur dacic cel mai rspndit lucrat la roat este oala-borcan, modelat fie din past zgrunuroas de culoare crmizie (identic cu oalele borcan modelate cu mna), fie din past cenuie cu suprafaa lustruit. 43

Adela Gabriela DUMITRU

Motivele ornamentale ale ceramicii dacice din epoca roman se simplific foarte mult sub influena ceramicii romane. Se mai pstreaz nc brul mpletit alveolar sau crestat, proeminene rotunde sau late, crestturi sau alveole pe buza vasului, linia simpl, motivul "brdule", dar frecvena folosirii lor este mai redus. Componenta local n ceramica provinciei Dacia se poate constata i n evoluia unor forme ale ceramicii romane provinciale de culoare cenu ienegricioas, preluate din repertoriul olriei dacice, vase care nu au analogii n ceramica din provinciile vecine. O categorie aparte de ceramic, mai bogat ornamentat, este format din vase tampilate, roii sau negre -cenuii, ntlnite n special n Dacia Porolissensis. Ea este tot de tradiie dacic, dezvoltat n epoca roman, probabil n legtur cu noile ateliere din afara provinciei ale dacilor liberi (ex. Medieul Aurit, jud. Satu Mare). Vasele sunt decorate cu ajutorul unor sigilii cu motive or namentale de tradiie dacic Latne. n atelierele ceramice se produceau att vase de uz gospodresc ct i imitaii dup ceramica de lux (terra sigillata) importat din Gallia sau Pannonia. n marile ateliere se turnau opaie ( lucernae), existnd i ateliere profilate doar pe acest produs. Din teracot se realizau statuete, plci orna mentale, medalioane. Cuptoarele de ars ceramica indic tot attea centre de olrie. n Oltenia s-au descoperit mai multe cuptoare de ars ceramica, unele ntmpltor, altele n cursul unor spturi sistematice. La Romula s-au descoperit pe lng tipare pentru vase terra sigillata14, tipare de statuete i cuptoare de ars ceramic. Alte centre din Dacia sudic au fost la Sucidava, Slveni, Drobeta, Aquae15, Buridava, Locusteni. Cuptorul pentru ars ceramic (materiale de construcii) are dou pri distincte: camera de foc (praefussium) i camera de ardere. n spturi au fost surprinse mai multe tipuri de cuptoare: Cuptorul cu plan rotund i stlp central de susinere este cel mai obinuit n Oltenia16. Focarul avea form aproximativ rotund, din centrul su pornind un plan realizat din pmnt cruat sau din crmizi i igle lipite cu lut. Elementele principale ale acestui tip sunt focarul, placa perforat care susinea vasele, camera de ardere, gura cuptorului. Partea de sus a camerei de ardere era n form de bolt, construit din lut. Ea se ridica deasupra nivelului pmntului, iar dup un numr repetat de arderi trebuia refcut. Vasele destinate arderii se aezau pe deasupra, dup aceea deschiztura era acoperit cu fragmente de ceramic i lut. Alimentarea camerei de foc se fcea tot printr-un canal, iar dup nclzire gura focarului se astupa treptat pentru a primi ct mai puin aer, 44

Ceramica roman descoperit pe teritoriul Olteniei

apoi, n ultima faz de ardere a obiectelor, gura se alimenta pentru ultima oar i se astupa complet. Astfel de cuptoare au fost descoperite la: Sucidava, Slveni, Drobeta, Buridava, Bumbeti. Cuptorul rotund cu perete median pe care se sprijin placa perforat poate fi considerat o variant a celui anterior, n Dacia fiind puin rspndit (Locusteni), mai multe fiind n afara provinciei: Medieul Aurit, Ceala Arad i n aezrile carpice din Moldova. Cele mai multe dintre aceste cuptoare, descoperite n Oltenia, au fost datate sec. al III-lea p. Chr. Cuptorul rotund la care camera de ardere era spat n pmnt i era mai larg dect cea de foc, avea grtarul care se sprijinea pe trei pilatri alipii de perei, fiecare realizat din cte ase buci de chirpici. Peste camera de ardere se nla deasupra solului o cupol. Un astfel de exemplar s -a gsit la Sucidava. Cuptorul de form aproximativ oval avea placa de reverberaie care se sprijinea pe un stlp construit din crmizi, dar i pe bordura aflat pe marginea pereilor camerei de ardere. Pn n prezent se cunosc multe centre de producie ceramic, cuptoare pentru arderea ceramicii gsindu-se la Apulum, Potaissa, Micia, Tibiscum, dar i Slveni, Stolniceni, Sucidava, Drobeta, Romula, Bumbeti, Locusteni etc. Cuptorul de form dreptunghiular cu colurile uor rotunjite i cu perete median putea fi din pmnt cruat (Micia) sau construit din chirpici (Romula). n cazul cuptorului de la Romula, din cele dou canale principale mai porneau cte cinci canale secundare, perpendiculare pe primele i desprite prin perei de chirpici. Astfel de instalaii erau utilizate i pentru arderea vaselor, dar n special pentru materialele de construcii: crmid, igle, tuburi, plci ornamentale. n Oltenia s-au descoperit numeroase cuptoare de ars ceramica, nu numai n centrele urbane sau n centrele cu o via economic dezvoltat, ci i n localitile rurale de mic importan (Locusteni) sau n villae rusticae (Cilieni). Aproape lng fiecare castru se afl un centru ceramic (Bumbeti, Slveni, Stolniceni) care de cele mai multe ori se gsete n aezarea civil. Amplasarea cuptoarelor, de obicei, se fcea cu mult grij, pentru a avea la ndemn toate cele necesare confecionrii obiectelor dorite: lut bun, curat, surs de ap n apropiere i pduri care s asigure combustibilul necesar. Nu se poate vorbi de o evoluie tipologic a cuptoarelor de ars ceramica n rstimpul existenei provinciei romane Dacia. Cuptoarele 45

Adela Gabriela DUMITRU

ceramice din epoca dacic de dinainte de cucerirea roman sunt aproape identice cu cele din perioada cuceririi romane. Despre structura atelierelor de olrit se tie foarte puin, considerndu se c existau ase faze n confecionarea ceramicii: extracia i transportul argilei, prepararea pastei, fasonarea vaselor i decorarea lor, uscarea, arderea, nmagazinarea i transportul produsului finit. Decorarea vaselor se putea realiza prin diferite metode: incizarea lutului moale cu un obiect ascuit, tampilarea cu ajutorul unor tampile din lut ars ce lsau n lutul moale o varietate de modele, ornamentele n relief se obineau cu ajutorul tiparelor sau prin tehnica barbotinei. n ceea ce privete mna de lucru, n Dacia roman nu exist dovezi ale prezenei sclavilor n atelierele de ceramic alturi de oameni i liberi. Pe lng vasele ceramice produse n Dacia roman, n atelierele de aici se fceau i figurine de lut, imitnd pe cele de bronz importate, reprezentnd personaje umane sau diviniti. Asemenea tipare folosite pentru confecionarea statuetelor se cunosc la Drobeta, Romula. Cercetrile arheologice au demonstrat c n atelierele din provincia Dacia s-au realizat cele mai variate tipuri de ceramic, de la cea de uz comun, pn la imitaii dup terra sigillata, diferite forme de vase, opaie lucrate cu roata sau turnate n tipare, chiar mrgele de lut. Prelucrarea lutului a fost una dintre cele mai vechi ndeletniciri practicate de diferitele comuniti umane. nc dinaintea cuceririi romane, dacii foloseau cuptoarele pentru ars, iar ceramica acest ora a fost utilizat i n timpul provinciei. Meteugurile s-au orientat spre tipuri de produse aparinnd lumii romane. Integrat Imperiului, comerul provinciei s-a diversificat i intensificat, orientndu-se spre schimbul de produse cu alte provincii, inclusiv Roma. Toate acestea determin o nfloritoare i nentrerupt via economic. ndeletnicirile vechi au primit un nou impuls prin noile tehnologii introduse n toate domeniile. Ceramica a reprezentat elementul cronologic cel mai frecvent i mai important pentru datarea obiectivelor arheologice. i n Dacia roman, ca i n celelalte provincii ale Imperiului, ceramica este produsul cel mai rspndit, att n centrele urbane, ct i n cele rurale. Element fundamental al culturii materiale, ea permite studiul evoluiei economice i sociale a provinciei. n cazul provinciilor dacice, ceramica permite surprinderea continuitii de via a dacilor n condiiile stpnirii romane. Ceramica daco-roman constituie o sintez a ceramicii daco -getice i romane. Dezvoltarea ei ulterioar a dus la formarea ceramicii romneti.

46

Ceramica roman descoperit pe teritoriul Olteniei

NOTE
1 2

Ion Horaiu Crian, Ceramica daco-getic, Bucureti, Editura Meridiane, 1968, p. 51. Gheorghe Popilian, Ceramica roman din Oltenia, Craiova, Editura Scrisul Romnesc, 1976, p. 3536. 3 Ioan Glodariu, Relaiile comerciale ale Daciei cu lumea elenistic i roman , Cluj, Editura Dacia, 1974, p. 27. 4 Gheorghe Popilian, op. cit., p. 38. 5 Adrian Bejean, Istoria Daciei romane, Timioara, 1998, p. 136. 6 Ioan Glodariu, op. cit., p. 38. 7 Dumitru Tudor, Oltenia roman, ediia a IV-a, revizuit i adugit, Bucureti, Editura Academiei Romne, 1978, p. 84. 8 Gheorghe Popilian, op. cit., p. 57. 9 Adrian Bejean, op. cit., p. 133. 10 Gheorghe Popilian, op. cit., p. 78. 11 Ibidem, p. 82. 12 Ibidem, p. 84. 13 Adrian Bejan, op. cit., p. 130. 14 Gheorghe Popilian, Dacia, NS, XVI, 1972, p. 145-162. 15 Dumitru Tudor, op. cit., p. 87. 16 Gheorghe Popilian, op .cit., p. 140.

BIBLIOGRAFIE Bejan, Adrian, Istoria Daciei romane, Timioara, Editura Eurobit, 1998. Crian, Ion Horaiu, Ceramica daco-getic, Bucureti, Editura Meridiane, 1968. Drmba, Ovidiu, Istoria culturii i civilizaiei, ediia a III-a, Ediie definitiv, Bucureti, Editura Saeculum I.O., Editura Vestala, 2000. Gherghe, Petre, Repertoriul informaiilor i descoperirilor arheologice din Oltenia. Epoca Latne, Craiova, Editura Universitaria, 2001. Glodariu, Ioan, Relaiile comerciale ale Daciei cu lumea elenistic i roman, Cluj, Editura Dacia, 1974. Lazr, Simona, Cultura Vrtop n Oltenia, Craiova, Fundaia Scrisul Romnesc, 2005. Popilian Gheorghe, Ceramica roman din Oltenia, Craiova, Editura Scrisul Romnesc, 1976. Petolescu, C., Dacia i Imperiul Roman, Bucureti, Editura Teora, 2000. Rdulescu, Toma, De la Burebista la Mircea cel Btrn. Culoarul cultural al Dunrii la Calafat, Craiova, Editura M. Duescu, 2004. Ttulea, Corneliu Mrgrit, Romula-Malva, Bucureti, Editura Museion, 1994. Toropu Octavian, Aezri antice la Mofleni Bucov i mprejurimi, n Mitropolia Olteniei, XXIV, nr. 9-10, 1972. Tudor, Dumitru, Oltenia roman, ediia a IV-a, revizuit i adugit, Bucureti, Editura Academiei Romne, 1978. Arhivele Olteniei, I, serie nou, Bucureti, Editura Academiei Romne, 1981. 47

ILONA DU, MIHAELA POPESCU, UN MODEL DE STRATEGIE ARGUMENTATIV LA LUCREIU


Ilona DU Mihaela POPESCU
Rsum Le modle argumentatif que Lucrce utilise dans De rerum natura relve la tension entre une rigoureuse stratgie argumentative et limplicite construit en tant que discours proprement dit, mais au niveau secondaire de la communication ; dautre part, la rconciliation entre le discours fictionnel et celui scientifique est motive par le rle argumentatif du premier. Mots cls : stratgie argumentative, implicite, discours, connecteurs, pragmatique.

1. POETICA METAFORIC A POEMULUI NATURII CA STRATEGIE ARGUMENTATIV Ambiguitatea generic a poemului dedicat de Lucreiu naturii (poem tiinific/ epopee a naturii) compo rt o ambivalen substanial, de fond (structural, genetic), i anume dublul statut de discurs tiinific i ficional, aa cum nsui autorul precizeaz de mai multe ori pe parcursul lucrrii. Acordnd ns palierului ficional statutul de metafor tiinific extins, discursul poematic i regsete coeziunea n planul unei complicate strategii a argumentrii (nivelul metaforic, ficional, l argumenteaz pe cel tiinific). Central n proiectul lucreian, al emanciprii omului roman de super stiii i al rectigrii poziiei sale dominante asupra naturii, Cartea a IV-a dezvluie starea de tensiune instalat n spaiul discursiv prin jocul unor tendine contrare, i anume ntre efortul consecvent depus n direcia ntririi acestei poziii antropologice i pericolul subminrii continue prin emergena unui fond disolutiv, al unei onto logii relativizate, slbite pn la dezintegrare; ca discurs argumentativ, Cartea a IV-a dezvluie tensiunea cumulat ntre fora argumentativ (cuantificabil prin mrci argumentative specifice) i implicitul care scap argumentrii sau trebuie permanent readus sub control argumentativ. n ordine tematic, pe de o parte, sunt supuse elucidrii i, deci, sunt aduse sub controlul cunoaterii fenomenele senzitive (simurile, precum vzul, auzul, mirosul, gustul sunt explicate n toat dinamica lor funcional), dar i fenomene tulburtoare precum somnul i erotismul; pe

Un model de strategie argumentativ la Lucreiu

de alt parte, prin decompoziia detaliat a acestora se ajunge la plonjarea ntr-un cmp de fore (micri ale atomilor, energii) periculos pentru poziia dominant a subiectului, n direcia creia este orientat ntregul aparat argumentativ. De altfel, fora cu care este articulat aparatul argumentrii relev tensiunea subversiv a unei mase semantice asupra creia se exercit controlul argumentativ: insistnd s orienteze argumentarea prin conectori precum dar, cci, deci etc., este semnalat totodat un nivel secund al comunicrii care trebuie argumentat, justificat, explicitat. Structura argumentativ a conectorului dar, care deschide ordinea discursiv a Crii a IV-a (i-am artat pn-acum n ce chip sunt seminele prime, / [] Dar mai departe s-asculi ct de fine-s aceste imagini - vs. 2627), implic, n opinia lui Ducrot 1 ideea existenei n plan secund a unui argument mai puternic dect acela afirmat n secvena argumentativ primar (afirmnd P dar Q, locutorul las s se neleag c neglijeaz P pentru a nu se baza dect pe Q, fora superioar a acestuia din urm fiind legat de justificarea deciziei de a-l neglija pe P); raportat la mecanismul argumentativ al Crii a IV-a, discursul derulat aici cu privire la simuri, feno menul visului i al erosului, survine ca un argument mai puternic dect cel desfurat n Cartea a III-a cu privire la instanele subiectivitii (sufletul, spiritul, voina), aadar ca un argument mai puternic n favoarea cuceririi poziiei autonome i dominante a omului (roman) n faa naturii, ns insis tena argumentativ meninut pe tot parcursul Crii a IV-a denun tot odat rezistena fenomenelor tematizate aici la argumentare. Folosirea inten siv a conectorului dar ca prag argumentativ al Crii a IV-a induce o serie de valori, respectiv un pachet complex de funcii atribuite canonic acesteia, precum o valoare de contradicie (echivalent lui ci), o valoare de ntrire argumentativ, o funcie narativ (de suspensie a unei povestiri anterioare i continuare ntr-o alt linie tematic) o valoare ambiguizant etc. 2. MODELUL ARGUMENTATIV AL CRII A IV-A Ca strategie argumentativ, Cartea a IV-a comport, ndeosebi pe segmentul introductiv, urmtorul tipar: un elogiu al iniierii ntr-o poetic nou la Roma ( Poemul naturii ca discurs metaforic de popularizare a tiinei, versurile 1-6); o justificare a acestei poetici i o detaliere a mecanismului su metaforic (ntregul poem dedicat naturii se dezvluie ca o ampl metafor tiinific, versurile 7-25); versurile 26-45 traseaz orientarea argumentativ a Crii a IV-a prin paralelismul tematic fa de Cartea a III-a; focalizarea tematic a Crii a IV-a este realizat printr-o solid argumentaie n versurile 46-105, segment discursiv ocupat cu definirea filat, reluat, iterativ precizat a conceptului de simulacru; discursul liminar 49

Ilona DU, Mihaela POPESCU

propriu-zis se desfoar sub patronajul conectorului argumentativ dar ntre versurile 106-120, declannd efectiv mecanismul argumentrii necesitii ncrederii subiectului n propriile simuri i eliberrii de angoase. Deschis printr-o proiecie auctorial elogioas, aparatul argumentativ al Crii a IV-a este pus n funciune cumulnd sursa i inta argumentrii, cauza i efectul, dorina de glorie i satisfacia ncununrii cu lauri, triumful: Culmea nalt-a Pieridelor mintea-mi aprins-o strbate, / Culme de nimeni btut, de nimeni clcat-nainte. / Drag mi-i s viu ct deaproape s sorb din fntni neatinse, / Drag mi-i s strng de prin pajite flori nevzute vre-o dat. / Lauri de-a pururi n slav ctnd pentru fruntea-mi acolo / Unde nicicnd vreo muz n-a prins pe un cap o cunun. (vs. 1-6). ntr-un astfel de act argumentativ concentrat, concluzia pare integrat premiselor, iar plcerea de a deine ntietatea n ordinea poetic descris pare s susin ntregul construct al argumentrii (dorina de a lumina minile destinatarilor, eliberndu-le de superstiii, pare un derivat, o explicitare sau o justificare a dorinei de triumf i de glorie): Cci mai nti eu nv despre lucruri mree i caut / Din superstiia strmt s mntui pe toi muritorii, / Apoi n limpede vers povestesc despre lucruri n bezn / nfurndu-le-n vlul de vraj al dulcilor muze. / Ceea ce este vdit c i are i rostu-i temeinic; / Doctorii cnd nzuiesc s deie copiilor fragezi / Nesuferitul absint, ung cu mierea cea dulce-aurie / Marginea cupei i astfel se-neal momitele buze, / Fr de grij sorbind pnla fund butura amar. / Doar pclii nu de fapt nelai, prin aceasta copiii / nc mai iutentremai dobndi-vor avuta putere. / Astfel acum fac i eu: cum la muli li se pare prea trist / nvtura-mi, fiindc ei n-au mnuit-o vreodat, / cum, auzind-o, mulimea se trage-ndrt ngrozit, / Vreau s-o desfur naintea-i n dulcele farmec poetic / i oarecum s-o nvlui cu-a muzelor miere plcut; / O! de-a putea-n acest chip s opresc nspre draga-mi poem / Sufletul tu fermecat, de-ai ajunge-a ptrunde prin mine / Tainele-ntregei naturi i nespusul folos al tiinei. (vs. 7-25). Rolul asumat, acela de magistru deschiztor de drumuri sub semnul raiunii, al libertii de gndire i aciune, al dezinhibrii, legitimeaz prin ancorarea argumentativ n aria conectorului cci bucuria imaginat, dorit, proiectat utopic a pionieratului n acest gen de discurs hibrid, poetic, 50

Un model de strategie argumentativ la Lucreiu

filosofic i tiinific. Valorile argumentative ale lui cci, greu de departajat de acelea ale conectorilor ntr-o anumit msur simetr ici, pentru c, deoarece, din moment ce, se precizeaz prioritar prin caracterul justificator i legitimant, raporturile de cauzalitate sau de explicitare fiind implicate doar subsidiar: Pentru c are rolul de a explica un fapt P deja cunoscut de ctre destinatar, stabilind o legtur de cauzalitate; ceea ce pune n eviden locutorul este tocmai aceast legtur, n jurul creia se orienteaz eventual i interogaia, dup cum am vzut. n schimb, folosirea lui cci i din moment ce presupune dou acte de enunare succesive: se enun mai nti P, apoi se justific aceast enunare spunnd Q. dac s-ar nlocui cci cu pentru c, s-ar schimba simitor semnificaia textului. Folosirea lui cci deschide o nou enunare, dup un punct i la nceputul unei alte strofe, care permite autorului s se justifice de ce a spus. Simplul fapt de a folosi cci, de a-i justifica enunarea, implic faptul c P poate face obiectul unei contestaii: enunarea lui P devine legitim doar prin adevrul lui Q. 2 Recunoscnd conectorului cci valorile de justificare i legitimare ca valori argumentative definitorii, pot fi extinse implicaiile folosirii acestui conector nc din pragul textual al Crii a IV-a ca ncercare de circumscriere a locului auctorial ntr-o anumit tradiie discursiv, aadar ca justificare, legitimare i precizare a propriei poziii auctoriale (frecvena acestui conec tor argumentativ la Lucreiu traduce i o astfel de nevoie permanent de redefinire i delimitare). n acelai sens, al reglrii raportur ilor de legitimitate cu tradiia discursiv, este dezvluit, explicitat, expus i opiunea pentru dimensiunea metaforic a discursului ca principal strategie argu mentativ (poeticitatea este doar un vemnt, un ambalaj pentru un produs greu de livrat romanilor n stare pur din cauza lipsei unei tradiii a dis cursului tiinific). Vlul metaforic al acestui produs tiinific (vlul de vraj al dulcilor muze) secioneaz discursul ntr-un nivel de suprafa, retoric, i un nivel de profunzime apartenent orizontului tiinei, transformnd aceast mega-metafor activ ca mecanism de producere poetic ntr-o metafor argumentativ. Creat, att pentru a compensa carenele de denumire n interiorul unui sistem lingvistic lipsit de terminologie adecvat orizontului tiinific vizat aici, ct i ca instrument de persuasiune pentru un destinatar a crui competen exclude o astfel de practic discursiv, dimensiunea metaforic figurat ca dulcele farmec poetic, sau a muzelor miere plcut, devine o strategie argumentativ care transcende i susine toate celelalte strategii locale, contextuale, centrate pe conectori argumentativi specifici. Subordonnd componenta expresiv celei cognitive, metafora tiinific are ca funcie principal informarea, explicitarea, elucidarea unor coninuturi pentru care limba nu deine suficiente coduri echivalente (un limbaj tiinific adecvat): Metafora tiinific este magistral n msura n care informeaz 51

Ilona DU, Mihaela POPESCU

i explic (termenul a fost utilizat de Lewis i ncetenit de C. Huttar, 1980, n analiza metaforei ca act de limbaj); ntr-adevr funcia este de generalizare, de instituire, n timp ce metafora poetic slujete concretizrii, particu larizrii mesajului [].3 Construit ca o metafor discursiv, mecanismul su se susine i funcioneaz prin continuitate discursiv sau izotopie, la nivelul unei reele care tinde s se configureze ca model teoretic, procesul metaforic constnd n faptul c relaia dintre termenul propriu i cel figurat nu se realizeaz ca relaie de dominare, ci ca relaie de telescopare reciproc pe care doar cadrul discursului o poate releva i rezolva. 4 Dup aceast dezvluire a strategiei argumentative de fond (opiunea pentru o metafor tiinific amplificat la nivelul ntregului lan discursiv), precizarea tematicii Crii a IV-a n continuitate cu Cartea a III-a survine n aria enunrii printr-o riguroas ancorare argumentativ, realizat, att prin aducerea destinatarului n prim-plan, ct mai ales prin apelul la un conector puternic indiceal, cumulnd funcia fatic i argumentativ: (Iat acum dovedi-voi un alt adevr []): i-am artat pn-acum n ce chip sunt seminele prime, / Ct de mult deosebite la nfiare se-arat, / Cum dup voia lor zboar mnate de venicul zbucium / i n ce fel cu putin-i din ele orice s se fac; / Spus-am apoi cu ce fire-nzestrat este sufletul nostru, / Cum e-ntocmit ca s-i duc legat de un trup a lui via, / i cum odat desprit la seminele-i prime sentoarce; / Iat acum dovedi-voi un alt adevr ce se ine / Strns lnuit de acestea: exist, s tii, simulacre / Care ca pielii desprinse de-a lucrului fa extern, / Zboar-n suflarea de aer oriunde ncolo i-ncoace. (vs. 27-34). Definiia condensat a conceptului de simulacru, punctat argumentativ prin tehnici de reluare, accentuare, intensificare, explicitare cu ajutorul unor conectori precum cci, deci, centreaz tematic pragul discursiv al Crii a IV-a, desfurat integral ca argumentare a gestului teoretic i poetic ntreprins pe parcursul acestei cri, dar i a l ntregului poem: Orice imagini rsfrnte n corpuri lucioase ori ap / Ca-ntr-o oglind, de-asemeni nevoie-i ca toate s fie/ Chipuri desprinse cu totul de faa rsfrntelor lucruri,/ Cci au ntocmai cu ele aidoma nfiare. / Sunt n fiin deci fine imagini la fel cu un lucru, / Care cnd singure sunt n-ar putea fi vzute cu ochii, / Totui mereu i mereu napoi ndreptate statornic, / Pot s se-arate privirii rsfrnte de faa oglinzii; / Cum lmurit-ai altfel c-s atta de bine pstrate / nct trimise-s leit cu un lucru la chip i fptur? (vs. 96-105). 52

Un model de strategie argumentativ la Lucreiu

Declanatorul narativ propriu-zis, care este totodat un argumentativ i un operator de tranziie, dar, este conectorul delegat s propulseze micarea epic a Crii a IV-a ca detaliere i explicitare a definiiei simulacrelor: Dar mai departe s-asculi ct de fine-s aceste imagini; / Pricina e mai nti c micuele lor elemente / Scap simirii, m crede, sunt mult chiar cu mult mai mrunte / Ca lucruorul pe care privirea abia de-l mai prinde. / Dar ca s pot ntri adevrul acesta-i voi spune / Ct de mrunte i fine sunt toate seminele prime. (vs. 106111). Narativul i argumentativul se juxtapun sub spectrul logico -semantic al conectorului dar, a crui ocuren este simultan una de frontier ntre spaii narative i semantice diferite, dar i de ntrire argumentativ prin pretenia explicitrii enunrii anterioare: Dar distinge dou secvene pentru a le opune (secvena de concesie i secvena prezentat ca avnd argumente mai puternice); opoziia este ns de ordin argumentativ i nu cronologic sau spaial. Naraiunea se mascheaz astfel, retrgndu-se n spatele argumentaiei implicite a unui personaj.5 3. IMPLICIT I RETICEN ARGUMENTATIV Problematica implicitului este strns legat de utilizarea canonic a conectorului dar: Dar este cu siguran conectorul care a fost cel mai mult studiat, ceea ce se explic, att prin frecvena, ct i prin legtura sa esenial cu implicitul.6 Pe de o parte, aadar, definiia condensat a simulacrelor, ca prim secven a schemei argumentative patronat de dar, pe de alt parte, explicitarea introdus ca o a doua secven pe tema cuantificrii particulelor denumite simulacre, aceste dou secvene balansate prin conectorul argumentativ dar prefigureaz structura argumentativ a ntregului discurs din Cartea a IV-a: simulacrele conceptualizate aici sunt menite s expliciteze compoziia de atomi i funcionarea instanelor conceptualizate n cartea anterioar, sufletul, spiritul etc. Implicitul acestei scheme argumentative s-ar traduce prin ideea c aceste simulacre sunt att de dificil de cuantificat nct scap simirii i, posibil, chiar argumentrii. Fora argumentativ care decurge dintr-un sistem al argumentrii riguros articulat implic, aadar, o posibil rezisten a materiei tematizate aici la argumentare, respectiv temerile permanente de eecul argumentrii (cu ct discursul nainteaz ntr o tematic mai tulburtoare precum somnul, visul, erotismul, cu att i insistena argumentativ sporete prin consolidarea aparatului argumentrii). 53

Ilona DU, Mihaela POPESCU

Constituindu-se ntr-un nivel coerent de lectur, implicitul i presupoziiile explic reticenele discursului lucreian asupra naturii: Analiza reticenei fundamentale a textelor ce se constituie n obiect de lectur, dar i a modalitilor de funcionare a conectorilor argumentativi a permis evidenierea rolului esenial al fenomenului implicitului: a spune nu nseamn n mod obligatoriu a enuna direct, activitatea discursiv fiind rezultatul unei permanente pendulri ntre explicit i implicit. Unul dintre meritele majore ale pragmaticii este acela de a fi dat un statut independent propoziiilor implicite, depindu-se nivelul tradiional al elipsei sintactice. Interesul manifestat fa de implicit este de alt minteri perfect legitim dac inem cont de faptul c pragmatica privilegiaz statutul strategiilor indirecte ale enuntorului i cea a efortului depus de co-enuntor n interpretarea enunurilor.7 NOTE
1

O. Ducrot, apud D. Maingueneau, Pragmatica pentru discursul literar, Iai, Editura Institutul European, 2007, p. 84. 2 Ibidem, p. 99. 3 Daniela Rovena-Frumuani, Argumentarea. Modele i strategii, Bucureti, Editura All, 2000, p. 126. 4 Ibidem, p. 125. 5 Dominique Maingueneau, op. cit., p. 93. 6 Ibidem, p. 82. 7 Ibidem, p. 107.

BIBLIOGRAFIE Adam, Jean-Michel, Textele. Tipuri i prototipuri, Iai, Editura Institutul European, 2009. Le Casio, Vicenzo, Gramatica argumentrii. Strategii i structuri, Bucureti, Editura Meteora Press, 2002. Lucreiu, Poemul naturii, traducere de D. Murrau, Bucureti, Societ atea Romn de Filosofie, [1933]. Maingueneau, Dominique, Pragmatica pentru discursul literar, Iai, Editura Institutul European, 2007. Moeschler, Jacques, Reboul, Anne, Dicionar enciclopedic de pragmatic, Cluj-Napoca, Editura Echinox, 1999. Rovena-Frumuani, Daniela, Argumentarea. Modele i strategii, Bucureti, Editura All, 2000.

54

AURELIA FLOREA, O SCURT ISTORIE A NUMERELOR


Aurelia FLOREA
Abstract The aim of this paper is to present the history of some mathematical symbols concerning arithmetic operations and digits. Key-words: Greek, Roman, number, mathematics, history, symbol.

1. Introducere Vreme ndelungat omul a trit fr ca s tie s numere, dei intuitiv cunotea numerele, de vreme ce putea s adune sau s scad mulimile de obiecte de acelai fel folosindu-se de grmezile-model sau de degete. A numra i a scrie numerele par azi activiti destul de simple. Numerele cardinale i ordinale se pot reprezenta oral prin diverse cuvinte i simboluri. De exemplu, pentru mulimile de patru elemente s -a adoptat pentru scrierea cardinalului corespunztor simbolul 4, iar pentru citirea lui numeralul rom. patru, eng. four, rus. etre, magh. ngy etc. Vom face precizarea c la nceputul apariiei lor numerele nu s-au reprezentat aa. Cea mai simpl reprezentare a numerelor s-a fcut cu ajutorul rbojurilor care erau nite fii de lemn pe care se trasau liniue. O liniu I pentru numrul 1, dou II pentru numrul 2, trei liniue III pentru numrul 3 .a.m.d. Uneori se foloseau iruri de pietricele. Apare astfel aa -numitul sistem primitiv de numeraie, care devine din ce n ce mai incomod pe msur ce mulimile pe care le reprezentm au un numr mare de elemente. Pentru asemenea mulimi se folosea o singur denumire general: multe. Pentru numerele mari reprezentate n sistemul primitiv nu se putea realiza rapid o privire de ansamblu asupra numrului i se impunea gruparea lor n funcie de semnele existente. Ceva asemntor se ntmpla i n cazul n care trebuia s se aleag noi numerale (cuvinte) i noi simboluri pentru reprezentarea oral i scris a acestor grupri. Imposibilitatea utilizrii unui simbol i a unui cuvnt pentru fiecare numr nou, impune astfel stabilirea unui numr fix de simboluri i cuvinte care s se combine n diverse moduri. Omul s-a deprins s socoteasc mai devreme dect a numra deoarece numrarea n sine presupunea stabilirea numrului obiectelor din una sau mai multe grmezi puse la un loc. Era nevoie pentru a numra de precizarea

Aurelia FLOREA

noiunii de unitate i apoi pe aceea de ordonare a grmezilor-model, astfel nct fiecare astfel de grmad s difere de cea dinaintea ei numai cu un singur element. O astfel de ordo nare impunea, de altfel, i limitarea numrului de elemente din grmezi, dnd natere uor, uor la ceea ce noi numim azi sistem de numeraie. 2. Primele sisteme de numeraie Se spune c exist pn i azi, triburi n unele insule din Oceanul Indian sau Pacific care nu cunosc dect numerele unu i doi. Acestea au ajuns la un sistem de numeraie binar fiindc au folosit aceste uniti ca baz n specificarea altor mulimi, de exemplu pentru trei obiecte au folosit unu i doi, pentru patru: doi i doi etc. Foarte devreme a aprut sistemul zecimal, evident esena consta n faptul c omul i-a folosit degetele de la cele dou mini. Pe bun dreptate ne putem ntreba cum ar fi evoluat cultura i civili zaia uman dac numrul degetelor de la o mn ar fi fo st mai mare sau mai mic dect cinci. Dei cel mai vechi sistem de numeraie este cel binar, n unele triburi a fost folosit un sistem de numeraie n baza cinci (cvinar), originea fiind tot numrul degetelor de la o mn. n Odiseea, Homer povestete c Proteu numra focile cte cinci, Aristotel arat c n Tracia exista un trib care folosea un sistem de numeraie cu baza patru. Exist date care atest faptul c populaia Maya utiliza un sistem de numeraie n baza 20, provenind din altul mai vechi cu baza 5. Rmiele unui astfel de sistem de numeraie se pot ntlni i azi n denumirea num rului 80 din limba francez: quatre-vingt, adic de patru ori douzeci. Apariia primelor numere s-a concretizat i prin nlocuirea acestora prin numele obiectulu i n sine. n unele triburi din Insula Jawa cuvintele Lun i unu sunt omonime. n limbile indo-europene, pentru unu avem cuvntul sanscrit eca, n limba greac veche en, n cea latin unu, n rus odin etc. Fr a se cunoate nelesul originar al acestor cuvinte, se bnuiete c erau denumirea unui lucru ce aprea singur. Pentru numeralul doi a fost mai simplu, pentru c el era denumit ochi, urechi sau altfel de cuvnt ce sugera grmada de dou obiecte. Dac n trecut semnifica ceva, acest lucru nu a mai avut importan pentru c mai trziu se abstractizeaz cu nelesul de doi. Datorit multiplelor sale semnificaii, numeralul doi se numr printre puinele care admit sinonime: pereche, duo sau duet, cuplu, par (numr par) etc. Pentru numrul zece n limbile indoeuropene sunt forme care deriv din rdcina indoeuropean dek. Trecerea ctre noiunea abstract de 56

O scurt istorie a numerelor

numr s-a realizat atunci cnd cuvntul pronunat s-a putut substitui cu succes imaginii pe care o reprezenta. Trecerea de la numrarea vorbit la cea a semnelor s-a nceput, cum era de ateptat, destul de greoi, primele semne care s-au descoperit fiind pe oasele sau coarnele de vit striate, prin crestturi pe lemn sau noduri de frnghii. Chiar n timpuri ceva mai apropiate, ciobanii i notau numrul de oi pe rboj. Termenul din limba german buchstabe care se traduce prin liter, demonstreaz prin originea lui buche=fag i stab=b, faptul c germanii au folosit nsemnrile ncrestate pe bee de fag mai nainte de a se fi introdus alfabetul. Poporul etrusc i cel roman, pentru a ine evidena marilor ntmplri care le marcau existena, bteau cte un cui ntr-un copac, grmada cuielor semnificnd anii care se scurgeau de la acel eveniment. Fiind un lucru din ce n ce mai evident c era neeconomic i practic imposibil de a utiliza un simbol i un cuvnt pentru orice numr nou, egiptenii ntrebuinau urmtoarele semne pentru numere: unu I b de msurat, zece un val, o sut sfoar de msurat lungimile, zece mii trestie ndoit, astfel pentru 34 aprea ceva de felul: I I I I. Pe lng acest sistem de scriere a numerelor prin alturarea semnelor de diferite ordine, babilonienii au mai imaginat un sistem aproape la fel cu acela folosit de noi acum, adic un sistem poziional, cu baza 60, folosit numai n lucrrile de astronomie. n acest sistem valoarea unui anumit semn nu era absolut, ci depindea de locul pe care l ocupa semnul respectiv n scrierea numrului. Aadar, un semn putea reprezenta fie o unitate simpl, dac era scris la sfrit, fie unitatea nmulit cu o putere a lui 60, puterea depinznd de loc. Sistemul poziional al babilonienilor era diferit de al nostru prin faptul ca nu exista numrul zero, iar semnele pentru uniti, zeci etc., se scriau prin alturare i nu prin cifre speciale cum avem noi. Sistemul de scriere al numerelor folosit de romani a derivat din cel al etruscilor. Unitatea era reprezentat printr-o bar verticala, ca i la egipteni. Pentru 10 se folosea semnul X. Asupra originii lui sunt mai multe presupuneri. Unii cred c el ar reprezenta imaginea schematic a dou mini cu degete rsfirate i aezate una sub alta, alii presupun c ar proveni din semnul lui 1, adic ar fi o bar, tiat de-a curmeziul de o alt linie, aa cum se proceda la nsemnrile pe rboj sau la oasele striate atunci cnd se ajungea cu numratul la a zecea cresttur. Pentru a nota 100 se folosea litera C, iniiala de la cuvntul centum (100), iar pentru 1000 litera M, iniiala lui mille (1000). Dac primele dou semne au putut fi folosite chiar i mai nainte de a se fi inventat alfabetul, ultimele dou arat c sunt de o provenien mai nou. Cu aceste patru 57

Aurelia FLOREA

semne: I,X,C,M romanii puteau scrie orice numr, bazndu -se pe urmtorul principiu de adunare i scdere, luat tot de la etrusci: orice semn aezat la dreapta altuia se adun cu acela dac are o valoare mai mic sau egal cu el, scris la stnga unui semn cu o valoare mai mare ca a lui, se scade. De pild CII=102; XII=12. Mai trziu, romanii au introdus o simplificare a scrierii prin adugarea altor trei semne care s reprezinte pe 5=V; 50=L; 500=D. Originea lor apare oarecum intuitiv: V este jumtatea lui X i, dup prima ipotez, el ar putea fi schia unei mini cu degete rsfirate; L se aseamn cu jumtatea de jos a literei C, tiat cu o bar orizontal, iar D se pare c a provenit n acelai mod dintr-un semn mai vechi folosit de romani pentru a desemna 1000, anume CI, semn care tiat n dou, de data asta cu o bar vertical partea din dreapta corespunde litere i D. Introducndu-se aceste semne noi, repetarea unitilor se oprea la 4 i nu mai continua pn la de nou ori! Pentru noi, obinuii cu scrierea poziional a numerelor, formarea sau citirea numerelor scrise dup sistemul roman, chiar dup introducerea acestor noi semne, ne apare foarte complicat. Iat, de pild, cum se procedeaz pentru scrierea unui numr destul de simplu ca 798: Mai nti 700=500+200 adic DCC; apoi 90=100-10 adic XC n fine, 8=5+3 adic VIII sau grupnd totul la un loc, de la stnga la dreapta: 798=DCCXCVIII i mai mult se complicau lucrurile cnd trebuia scris un numr foarte mare, fiindc romanii nu aveau un semn mai mare dect pentru 100000 anume 100000=CCCI. n privina aceasta, egiptenii i-au ntrecut pe romani, cci ei aveau semne nu numai pentru 100000, ci i pentru un milion i chiar pentru zece milioane, ultimul numr fiind reprezentat prin semnul soarelui . Un exemplu interesant ni-l ofer inscripia roman rmas pe o plac de marmur ce fcea odinioar parte din columna Rostrata, ridicat la Roma ca s comemoreze victoria din anul 260 .e.n. asupra cartaginezilor. Aflat azi n Pallazo dei Conservatori din Roma, pe ea se gsete consemnat numrul 2 300 000 specificat a fi cel al prizonierilor numr scris prin repetarea de 23 de ori a semnului CCCI. Fcnd abstracie de anumite caractere particulare, toate popoarele, att cele din Europa, din Africa, Asia, cele dou Americi sau Australia au nceput a scrie numerele prin combinarea n mod aditiv a semnelor specifice pentru unitile de diferite ordine. Dei aceste semne apar ca o imagine a elementelor concrete cu care formau grmezile-model, noua metod de notare a lor prin semne a nsemnat un pas mai departe pe calea abstractizrii noiunii de numr. Modelul verbal transformndu-se n model simbol, numele concret prin care era recunoscut o anumit grmad i pierde cumva semnificaia, 58

O scurt istorie a numerelor

preschimbat fiind ntr-o anumit configuraie de linii sau de puncte. Modelul simbol devine mai general dect modelul-verbal, cci acelai simbol este folosit ca s reprezinte, de pild, o mulime de 4 vulturi i o mulime de 4 flori, o mulime de 4 zile i o alt mulime de 4 vise, iar semnul ales nu mai pstreaz nimic din caracterul concret al acelor mulimi, diferite unele de altele. Abia aceast imagine simbolic a mulimilor i-a putut sugera omului noiunea abstract de numr, prin ea a intuit el c acel ceva comun tuturor grmezilor formate din 4 obiecte, este numrul 4. Am putea spune cu certitudine c acesta a fost momentul crucial cnd omul a putut intui toate numerele naturale, adic pe acelea care, ncepnd cu 1, le folosea pentru numrare. Astfel, el a depit cunotinele pe care le dobndise pn acum n legtur cu mulimile de obiecte ce se aflau n jurul lui i ntr-un mod fabulos a neles pentru prima oar c numrul era o noiune abstract i c ceea ce nota el printr-un semn nu era chiar numrul n sine ci doar simbolul lui, numele scris al numrului. ncepnd a scrie numerele, omului i-a trecut prin minte c ar putea scrie i alte cuvinte, cuvinte care s-i traduc gndurile i atunci alturi de semnele numerelor, semne pe care le va numi mai trziu cifre, a inventat semne pentru cuvinte i apoi chiar pentru literele din care se compun cuvintele, adic alfabetul. Acest lucru s-a ntmplat ns dup multe milenii de la inventarea semnelor pentru numere i cinstea creaiei alfabetului le revine canaaneenilor, strmoii fenicienilor. Abecedarul cel mai strvechi din lume care se cunoate azi a fost descoperit n oraul fenician Ugarit, pe la 1400 .e.n. Cu mult nainte de aceast dat, Ugarit era un renumit port la Marea Mediteran i centru comercial ntre Egipt, Babilon, Cipru, Creta i alte multe state. n asemenea condiii, una dintre probleme cele mai impor tante pentru viaa social era tocmai stabilirea unei modaliti de a scrie numerele, ntr-o form ct mai precis, ca s nu se produc falsuri, intenio nate sau din greeal n tranzaciile ce se ncheiau ntre negustori. Sistemul de scriere a numerelor prin repetarea semnelor de uniti, de attea ori cte uniti aveau numerele respective, se dovedise a fi ct se poate de nepractic i favorabil celor mai multe i neateptate erori. Aa se face c tot fenicienii, dup ce au inventat i au folosit alfabetul ca s scrie cuvintele, au mai dat o nou ntrebuinare literelor i anume, le-au utilizat n loc de cifre, ca s scrie cu ele numerele. Ca s nu se mai ntmple ca n loc de trei uniti s se scrie dou sau patru, fenicienii au notat numerele de la 1 la 9 cu primele litere ale alfabetului lor, cu urmtoarele nou litere au fost notate cele 9 zeci, adic 10, 20, 30, , 90, cu ultimele 9 litere, cci alfabetul lor era compus din exact 27 de litere, au notat cele 9 sute. Aadar ei au pstrat principiul aditiv de scriere a numerelor, ns, n locul semnelor anterioare, au folosit litere cu care puteau s scrie orice numr pn la 999. n cazul numerelor mai mari 59

Aurelia FLOREA

dect acesta, se folosea un semn care pus lng liter i mrea valoarea de 1000 de ori. Ingenioasa metod fenician de notare a numerelor a fost mai trziu imitat i de alte popoare. Astfel, grecii au schimbat i ei din sec III .e.n. sistemul de scriere a numerelor, folosind literele alfabetului lor, ns fiindc aveau doar 24 de litere n alfabet, ca s ajung la 27 au mprumutat 3 litere din alfabetul fenician, notnd cu ele numerele 6, 90, i 900. Pentru a deosebi cifrele de literele propriu zise, acestea purtau o bar cnd aveau funcia de cifr i, dac n faa unei cifre se punea o virgul, at unci valoarea ei devenea de 1000 de ori mai mare. Astfel unii dintre acetia foloseau sistemul alfabetic: 1 era alpha (A), 2 era beta (B), 3 era gamma () i mai departe pentru primele 10 cifre. A 11-a liter era pentru 20, a 12-a pentru 30 .a.m.d.

De exemplu, reprezint numrul 832 i numrul 5832. Popoarele slave au scris i ele numerele cu ajutorul literelor alfabetului chirilic, deasu pra crora puneau o linie ondulat, numit tild. i n tara noastr a fost folosit acest sistem de scriere a numerelor pn pe la mijlocul veacului al XIX-lea, deoarece pentru scriere se utiliza alfabetul chirilic. La noi au fost muli care au adoptat nc din veacul al XVIII -lea cifrele moderne i n bibliotecile noastre se gsesc manuscrise care folosesc numerele notate ca azi. Att slavii, ct i noi, romnii, ne deosebim n scrierea numerelor de greci prin faptul c grecii respectau ordinea descrescnd a unitilor din numr, pe cnd n scrierea slavon a numerelor aezarea literelor se fcea n ordinea n care erau pronunate cifrele. 60

O scurt istorie a numerelor

Aadar, dup felul de grupare i ordonare a semnelor au aprut dou sisteme de numeraie: - sistemul aditiv - sistemul poziional 3. Sistemul de numeraie aditiv Cel mai cunoscut sistem aditiv de numeraie e cel roman. Acesta folosete numai 7 simboluri (numite cifre romane) care corespund anumitor numere dup cum urmeaz: I V X L C D M 1 5 10 50 100 500 1000 Toate celelalte numere se scriu alturnd semnele de mai sus, ncepnd cu cel mai mare. Ex: 738=DCCXXXVIII=500+100+100+10+10+10+5+1+1+1 n cadrul unui numr scris n sistemul roman nu pot s apar mai mult de 3 semne consecutive de acelai fel. 61

Aurelia FLOREA

Pentru acest motiv urmtoarele numere se scriu cu dou semne, primul reprezentnd un numr care se scade din al doilea: IV IX XL XC CD CM 4 9 40 90 400 900 Astfel numrul 3496 se va scrie n sistemul roman: MMMCDXCVI. Pentru numerele foarte mari s-a fcut convenia ca grupul de cifre ce reprezint clasa miilor s se scrie cu o bar deasupra, cel ce exprim clasa milioanelor, cu doua bare deasupra .a.m.d. De exemplu: 579 486 341=DLXXIX CDLXXXVI CCXLI Observm ct de greu se scriu numerele mari n cadrul acestui sistem i ne imaginm ce mari complicaii apar cnd va trebui s operm cu ele. Mai observm c o cifr n cadrul unui numr scris n sistemul roman are aceeai valoare, indiferent de poziia pe care o ocup n cadrul numrului, astfel c sistemul roman de numeraie e nepoziional. 4. Sistemul poziional Neajunsurile sistemului de numeraie roman (nepoziional) ntre care numerele foarte lungi, de necuprins cu privirea, operaiile cu numere scrise n acest sistem extrem de anevoioase i altele, au determinat conceperea unui sistem de numeraie mai raional. n acest sistem se folosesc 10 simboluri, numite cifre arabe: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9: zece uniti formeaz o grup nou, creia i spunem zece i pe care o scriem cu dou cifre, 10: zece grupe de cte zece formeaz o grup nou creia ii zicem o sut i pe care o scriem cu trei cifre, 100; zece sute formeaz o grupa de ordin superior, creia i zicem o mie i pe care o scriem cu patru cifre, 1000 .a.m.d. n Europa, numerele mai mari dect un milion nu au cptat denumiri speciale dect dup ce n secolul al XVI-lea a fost adoptat, n mod definitiv, sistemul zecimal poziional de scriere a numerelor. Cuvntul milion a aprut la sfritul secolulu i al XIII-lea i a fost inventat de Marco Polo care, entuziasmat de mulimea oamenilor i a bogiilor pe care le-a vzut n China, a format superlativul de la cuvntul mille (o mie n limba italian), anume millione. innd seam de mprirea numerelor n clase, fiecare clas fiind compus, la rndul ei, din trei ordine (uniti, zeci i sute), clasa milioanelor este a treia, urmnd dup clasa unitilor simple i a miilor. n continuare clasa a patra este clasa bilioanelor ( bi nseamn doi), aceasta numindu-se i clasa miliardelor. Dup ea urmeaz clasa trilioanelor. 62

O scurt istorie a numerelor

5. Concluzii n secolul XIX s-a stabilit o regul general de formare a numelui clasei creia i aparine un numr. Astfel, ca s putem ti ce nume s dm clasei unui numr, se proce deaz astfel: ncepnd cu clasa a patra (a bilioanelor) numele oricrei clase superioare lui patru se formeaz scznd doi din clasa numrului respectiv, iar la numirea latineasc a numrului ce reprezint restul se adaug terminaia ilion. De exemplu, un numr din clasa a cincea se numete trilion, fiindc din clasa a 5-a se scade 2 i rmn 3, aadar numrul face parte din clasa trilioanelor, numrul din clasa a 6-a se numete cvadrilion (6-2=4), din clasa a 7-a cvintilion, apoi sextilion, septilion, octolion, nonolion, decilion etc. BIBLIOGRAFIE Aron, I, Herescu, Gh. I., Aritmetic pentru nvtori, Bucureti, Editura Didactic i Pedagogic, 1977. Bobancu, V., Iacob, C., Dicionar de matematici generale, Bucureti, Editura Enciclopedic Romn, 1974. Bobancu, V., Caleidoscop matematic, Bucureti, Editura Albatros, 1979. Brnzei D., Zaharia D., Zaharia M., Aritmetic, Algebr, Geometrie, Piteti, Editura Paralela 45, 2007. Cmpan, Florica, Vechi i nou n matematic, Bucureti, Editura Ion Creang, 1978. Creang, A., Din trecutul Matematicii, Sibiu, Editura Dacia Traian, Graur, Al., Puin aritmetic, Bucureti, Editura tiinific, 1971. Mihileanu, N. N., Istoria matematicii, volumul I, Bucureti, Editura tiinific i Enciclopedic, 1981. Perelman, I.I., Aritmetic distractiv, Bucureti, Editura Tineretului, 1963. Petric, I., teianescu, V., Probleme de aritmetic pentru clasele I- VI, Bucureti, Editura Petrion, 1993. Popescu, D., Vraciu, C., Elemente de teoria grupurilor finite, Bucureti, Editura tiinific i Enciclopedic, 1986. Popescu, T. I. Retrospectiv matematic, Bucureti, Editura Litera, 1980. Popescu, Titus, Retrospectiv matematic, volumele din anii 1977, 1980 i 1982, Bucureti, Editura Litera Romn, 1974. Takeuti, G., Zaring, W. M., Introduction to Axiomatic Set Theory, SpringerVerlag, 1971. Wieleiter, H., Istoria matematicii, Bucureti, Editura tiinific, 1964.

63

ALEXANDRA IORGULESCU, SENECA POET DRAMATIC


Alexandra IORGULESCU
Abstract Comparative literature discovers in Seneca`s drama a binder between ancient and modern tragedies. Reading Seneca`s theatre today, we experience powerful emotion and intellectual satisfaction. Even when he imitates, the author transforms his own models, innovating the structure and function of the components of tragedy, which bear the mark of his original conception of art and style. Key-words: philosophy, theatre, the modern individual`s problems, performances, the consolidation of the European tragedy

Seneca este, incontestabil, cel mai important tragediograf de la clasicii greci la epoca elisabethan. Opera sa, contestat sau exaltat, s -a nscut din pasiunea declarat i vocaia filosofului latin pentru teatru, dovedindu -se, prin problematica i arta sa contemporan cu omul modern. Considerat un fenomen izolat n literatura latin, creaia tragic a lui Seneca este conceput pe o filosofie ce i trage esenele din stoicism. n viziunea poetului filosof cu vederi de moralist, neleptul este o fiin liber ce trebuie s se mulumeasc cu ceea ce-i poate oferi singur, controlndu-i freneziile n faa fericirii i temperndu-i cumptul n prezena suferinei ei. Astfel, numai cel stpn pe sine poate controla lumea. Pune mare pasiune n urmrirea adevrului, dovedind patetism, elocven superioar chiar i atunci cnd stigmatizeaz cu fermitate pasiunile inferioare: corupia, cruzimea, mnia, ingratitudinea. Mesajul su ne este adresat ntr-o not de orgoliu suveran, n contradicie cu natura noastr moral modest sau umil (uneori), reuind s comunice un sentiment sever al demnitaii, legat n mod imanent de traiul, datoria i rspunderile fiinei umane. O alt concepie a sa, imposibil de contestat, se refer la egalitatea natural ntre stpn i sclav, pe pctoi avnd obligaia de a-i ndrepta, pe lng aceea de a-i urmri i a-i pedepsi. n viziunea sa, adevrata fericire poate fi dobndit doar atunci cnd ai pentru cine tri i eventual pentru cine muri. O problem dezbtut n nenumrate rnduri i dezbin pe cercettor ii moderni, unii considernd c tragediile lui Seneca nu au fost destinate scenei, ci numai recitaiei publice, alii fiind convini c au fost scrise spre a fi reprezentate. Dei nu s-a ajuns la o certitudine, anumite aspecte par s susin cea de-a doua tez, deoarece scenele se nlnuie fr nici o

Seneca poet dramatic

dificultate, derularea subiectului urmndu-i cursul. Acelai lucru se ntmpl i n cazul micrilor atribuite corului. Unii cercettori care pledeaz pentru recitatio, au ca obiecie major lungimea, verbozitatea discursurilor ncredinate actorilor. Dar pentru a evita monotonia i pentru a monopoliza privirea spectatorului era suficient pune rea n scen a unui spectacol bogat n culori i vibrnd de micare. Acest lucru s-a realizat abia mai trziu, n Renatere, cnd Seneca devenise un model aproape universal pentru creaia tragic, moment n care dramele sale vor cunoate reprezentaii reale pe scenele de teatru, n special n Italia. Ni s-au pstrat zece tragedii sub numele lui Seneca, dintre care numai nou sunt autentice, a zecea, singura pretext, pe care o avem n ntregime, nu i aparine. Aceasta pune n scen drama Octaviei, fiica lui Claudius, prima soie a lui Nero, repudiat i condamnat apoi la moarte n anul 62. Piesele au fost redact ate, probabil, n perioada maturitii sale artistice. Poetul imit creator opera marilor tragici eleni: pe Eschil, n Agamemnon, pe Sofocle n Oedip i Fenicienele, iar pe Euripide, modelul su preferat, n Hercule furios, Troienele, Medeea, Fedra; nu se tie care a fost sursa pentru Tieste i pentru Hercule pe muntele Oeta. Seneca i transform modelele, chiar i atunci cnd imit, el aducnd inovaii n strucura i funcia componentelor tragediei ce poart pecetea concepiei sale originale despre art i stilul dramatic. ntr-un fel recreeaz tragediile greceti cu subiect analog n conformitate cu propria lui estetic, acordnd un spaiu larg discursurilor i retoricii. Influena lui Sofocle este vizibil n Oedip, unde tiradele abund, nbuind dialogul. Recunoaterea lui Oedip care constituie scena principal renun la modelul grec, i se petrece brusc, cu o solemnitate rece, totul concentrndu-se n cteva versuri fr susinere interioar i fr gradaie. Fedra reia subiectul tratat de Euripide, fr patetismul acestuia, nlo cuit de cteva liberti caracteristice scriitorului latin. Un exemplu l constituie modul cum Fedra i mrturisete lui Hippolit dragostea ei criminal. Aceast scen e tratat diferit de cei doi autori: Euripide prezint momentul nvluit n mister cu tceri prelungi, avertizri, i gradri apstoare n contrast cu Seneca, unde eroina face referiri scabroase la frumuseea fizic a tnrului, mrturisindu-i direct sentimentele, fr scrupule i ezitri, cu o brutalitate pe ct de voit tot pe att de curajoas. Sub impactul patologiei incestului, Fedra se convertete n antieroin. Predilecia lui Seneca pentru personaje tragice care ilustreaz condiii-limit, similare uneori cu universul terifiant al lui Goya, a gsit numeroi adepi de la teatrul renascentist pn la teatrul absurd. n Troienele, atenia este captat de Andromaca, n sufletul creia dragostea de mam i fidelitatea de soie se afl ntr-o interminabil i 65

Alexandra IORGULESCU

dureroas dezbatere interioar, evocat de Seneca cu patetism i nlime moral, dei la poeii anteriori (Homer, Euripide, Vergiliu), aceleai sentimente coexist n sufletul eroinei, fr s intre n conflict unul cu cellalt. Medeea lui Seneca este stpnit de o iubire de proporii demonice, ce se dezvluie treptat, ntr-o micare interioar gradat savant, de la dorina impudic la aciunea viclean i disperarea remucrii, culminnd cu sinuciderea stoic. Sub incidena durerii, dolor, i a nebuniei, furor, Medeea devine demonic ca un real personaj paranoic, stpnit de un veridic complex al lui Iuda. Seneca nu imit, ci rivalizeaz cu capodopera lui Euripide, accentund demonismul i virtuile de magician ale Medeei. Tieste i Hercule furios sunt concepute pe o idee filosofic ce susine nevinovia destinului sau divinitii fa de cruzimile i sacrilegiile la care suntem martori. Rspunztoare pentru ele sunt pornirile adnci, adesea cu nfiri de haos i cu explozii delirante, ale naturii umane 1. Considerate tot surse ale decderii i monstruozitii morale, tirania i aberaia puterii sunt demascate cu trie de Seneca n piesa Agamemnon. Tragediile senecane se joac pe o scen imaginar, reprezentat de Grecia preistoric, dar semnificaia lor filosofic precum i simbolismul mo ral al personajelor poart amprent roman. Replicile sau cnturile corurilor abund de anacronisme selectate din lumea material i spiritual a Romei imperiale date despre progresele navigaiei, aluzii la popoarele cucerite de latini, elogiul vieii retrase, nfruntarea senin a morii. Preferina lui Seneca pentru crime, pentru atrociti reprezint o sfidare att a recomandrilor aristotelice, ct i a celor horaiene. Horaiu blamase reprezentarea pe scen a crimei Medeei: ne pueros coram populo Medeea trucidet, dar Seneca, ostentativ, pune eroina s-i ucid copiii pe scen. Fedra i Iocasta se sinucid tot n faa publicului, iar Oedip iese pe scen mutilat, n timp ce Theseus reface din buci nsngerate trupul lui Hippolytus. n Hercules Oetus i Phaedra desfurarea conflictului se extinde pe mai multe zile, dei Aristotel l limitase aproximativ la o singur rotire a soarelui (Poetica); n piesa Troades, aciunea se desfoar pe dou planuri paralele, una polarizat n jurul lui Astyanax, iar cealalt n jurul Polixeniei, iar locul de aciune se schimb att n Hercules Oetus, ct i n Phoenissae. Nu se respect riguros nici regula horaian a celor cinci acte, astfel c piesa Oedipus are ase acte, i nici funcia clasic a corului, cci acesta ignor uneori replica actorului. Transfigurnd confruntarea dintre om i destin, piesele lui Seneca prefigureaz formula agonal din teatrul renascentist sau neoclasic n care pasiunile sunt fora propulsiv a situaiilor tragice. Detaarea lui Seneca de normele poeticii clasice se justific, n primul rnd, prin intenia creatorului de a deplasa interesul de la forme la funcii, de 66

Seneca poet dramatic

la compoziie la nucleul filosofic i estetic al piesei, de a muta centrul de greutate de la teatrul teatral la teatrul literar. Dramaturgul se desprinde de stilul clasic, calofil i cultiv un stil ndrzne, viguros, excelnd prin verv i fantezie. Prefer fraza scurt, sacadat, cu un lexic atent selectat din diverse sfere stilistice, de la termeni tehnici i exp resii populare la arhaisme i neologisme toate perfect adecvate tensiunii interioare a personajelor. Acestora li se adaug metafore i comparaii selectate din lumea cotidian iar arsenalul retoric cuprinde de la interogaii i antiteze, la hiperbole i cuvinte cheie ce, ntr-o perfect armonie cu dicia tragic, dau iluzia vieii. Tipologic, nonclasic, cu trsturi baroce, stilul tragediei senecane urmrete convertirea spectatorului la viziunea stoic despre lume prin convergena efectelor estetice i morale. Dei construit cu subiecte greceti, creaia tragic senecan se deose bete mult de cea greac. Poetul latin nu i-a conceput piesele pentru un public mare, capabil de emoii i de reacii colective, ci a dorit s mulu measc preferinele, dar i vanitile intelectuale ale unor spectatori instruii i nzestrai cu detaare. Spectacolele sale filosofice, senteioase, pline de maxime aveau i un substrat politic. Seneca a compus n realitate tragedii romane sub denumiri greceti. Remarcm la ele o imagine aspr dar sugestiv a unor moravuri i stri de spirit ce anun perioada de decaden a Romei imperiale. Literatura comparat gsete n dramele lui Seneca un liant ntre trage diile antice i cele moderne. Citind, astzi, teatrul lui Seneca ne confruntm cu triri i satisfacii intelectuale puternice. Se remarc o form dramatic de excepie la realizarea creia contribuie strlucirea culorii, jocul de contraste, oscilarea ntre nlimi i prpstii, reliefurile expresiei, alternarea situaiilor lirice cu altele de ordin filosofic. Ion Zamfirescu l consider pe Seneca un poet dramatic n sensul nalt al cuvntului; nu ns n msur egal i om de teatru2. Lucru perfect adevrat ce reiese din aciunile sale care au mreie, dar nu i destul via, punnd n scen caractere, fr a le face ns verosimile. Preocupat s ncnte vanitatea rafinatului su auditoriu, poetul i gnditorul subtil din el cizela cu art forma i amnuntul. Fiecare cuvnt, vers sau fraz este ntocmit cu grij, calculnd efectul poetic; tendina hiperbolic este frecvent ca i abundena metaforelor. Efectul poetic este notoriu, ns pe alocuri aceast culoare poetic devine excesiv, riscnd s se transforme n manierism. n timp, opera lui Seneca devine un model al restaurrii tragediei europene, Renaterea fiind cea care a stimulat interesul pentru tragedia antic. Creaia sa susine procesul de maturizare al tragediei europene de la nceputurile Renaterii pn n secolul Luminilor. 67

Alexandra IORGULESCU

Tradus n limbile naionale, valorificat n creaii autonome, dramaturgul e reprezentat pe scen, n Italia, Spania, Anglia i Frana, n Germania i Olanda pe tot parcursul secolelor XV XVII. A fost cercetat frecvent prezena lui Seneca n creaia lui Shakespeare, de la teme i personaje, la imagini i cuvinte, de la monologuri introspective i naraii patetice la joc de antitez i simetrii. Gndul obsedant al rzbunrii, scenele sngeroase sau cele macabre din Hamlet, The King Lear, Macbeth ne trimit la universul senecan. De remarcat c geniul su a contribuit att la consolidarea genului tragic elisabethan ct i la crearea unor opere originale care rivalizeaz cu capodoperele antice. Literatura comparat descoper n dramele lui Seneca un liant ntre tragediile antice i cele moderne. Lectura teatrului senecan ne face s descoperim strlucirea culorii, jocul de contraste, oscilarea ntre nl imi i adncuri, alternarea situaiilor lirice cu altele de ordin filosofic, simind astfel fora formei dramatice de a transmite eforturile gndirii pentru adevr i umanitate. Infuena sa asupra consolidrii tragediei europene, formula sa drama tic novatoare, meditaia sa asupra condiiei umane, l aeaz n galeria marilor creatori din istoria universal a teatrului. NOTE
1 2

Ion Zamfirescu, Panorama dramaturgiei universale, Craiova, Editura AIUS, 1999, p. 59. Ibidem.

BIBLIOGRAFIE Pippidi, D. M., Formarea ideilor literare n antichitate, Bucureti, Editura enciclopedic romn, 1972. Plaut, Tereniu, Seneca, Teatru latin, traducere de Nicolae Teic i Ion Acsan, Bucureti, Editura Mondero, 1999. Popescu, D., Valoarea educativ a studiilor clasice, Bucureti, 1972. Rostagni, A., Storia della letteratura latina, revzut i completat de I. Lana, vol. I-III, ed. a treia, Torino, 1964. Seneca, Tragedii, vol. I, Studiu introductiv, traducere, note i comentarii de Traian Diaconescu, Bucureti, Editura Univers, 1979. Tanaoca, N., Valoarea i funciile elementului narativ n comedia plautin, n Studii clasice, 4, 1962, p. 177. Zamfirescu, Ion, Panorama dramaturgiei universale, Craiova, Editura AIUS, 1999.

68

ALEXANDRA IORGULESCU, MIHAELA MARCU, ARTA SPECTACOLULUI N ROMA ANTIC


Alexandra IORGULESCU Mihaela MARCU
Abstract In this study we followed the evolution of the Roman out of date theatre, but still present in history, often present as a model and sources of influences in different stages of the theatre and the universal dramatic literature. We find references about the beginnings of the Roman theatre at Titus Livius, a lot of them referring to the Fescennine songs that had a marked satiric content, of a similar nature with the spirit of parody that was frequent in Greece in the 4 th century B.C. It is the time when the language gets a more literary stand and the development of the subject gets a settled character because of the Hellenized poets` mission who separates the tragedy from the comedy. Born of Greek imitation, the Roman dramatic creation was adapted to the Latin taste as it was addressed to the sensitivity and even sensuality. Of the today`s positions of the modern critique, the comedy seems to correspond more to the tastes and the degree of the evolution of Rome at that time. Now we understand why the plebs amused themselves plentifully at Plautus` plays, without minimizing the popularity of the tragic topics that displayed moral and physical sufferings, not at all negligible, of a people fond of war and fights between gladiators. The spiritualized pleasures offered by the serious theatre were not liked by the common crowd with primitive shows conceived for the flattery of the senses. In conclusion, we can say that the Roman theatre was and is a model for the universal drama, on which it had a strong influence. Key-words: the Roman dramatic creation, evolution, model and sources, the universal dramatic literature, the first scenic representations.

Despre nceputurile teatrului roman gsim referine instructive la Titus Livius1, multe referitoare la cntecele fescennine, denumite astfel dup oraul etrusc Fescennium, unde i aveau modelul. Aceste glume fescennine i produciile amestecate (saturae), mimate i cntate pe diferite ritmuri, se mbinaser cu dansurile scenice ale etruscilor, avnd o versificaie rudimentar i inform de multe ori. Partea licenioas din aceste cntece avea coninut satiric, de o natur asemntoare cu spiritul de parodie frecvent n Magna Graecia n secolul al IV-lea .Hr. Ptrunznd pe trm elen, romanii cunoscuser puneri n scen somptuoase i tot felul de piese cu intrigi tragice, comice sau parodistice. Publicul devenise dornic de noutate,

Alexandra IORGULESCU, Mihaela MARCU

nmulindu-se astfel jocurile publice i particulare, att n vremurile de criz, pentru ctigarea bunvoinei zeilor, ct i n cele prospere, pentru a mulumi divinitii. Limba capt o inut mai literar, iar desfurarea subiectului un caracter reglementat datorit misiunii poeilor elenizani care separ tragedia de comedie. Ani de-a rndul se organizau Ludi Romani n cinstea lui Jupiter (4-19 septembrie) de ctre edilii curuli, n timp ce n intervalul 4 -17 noiembrie edilii plebei se ocupau cu Ludi plebei. Au urmat, ncepnd din 212 Ludi Apollinares (6-13 iulie), date de pretorul urban; din 191 au fost organizate, tot de edilii curuli, Ludi Megalenses (4-10 aprilie), n semn de cinstire a zeiei Cybela. Pentru a ctiga ncrederea poporului, magistraii sau patricie nii bogai nu ratau nicio ocazie de a svri un act religios, organiznd jocuri extraordinare: votive, dedicatorii, triumfale sau funerare. Acestea includeau, pe lng tipurile variate de exerciii, lupte de gladiatori i reprezentaii teatrale. Ridicat la nceput n apropierea unui templu sau la marginea unei piee, n secolul al III-lea, estrada este totdeauna ocazional, pentru ca mai trziu ea s ia dimensiunile unei scene ( pulpitum), mpodobit sumar, fr cortin i decor. n faa ei trona un spaiu gol semicircular, corespunztor orchestrei grecilor, dar plin cu jiluri de onoare, i o incint stpnit de un public zgomotos i pestri care fcea linite doar la rugminile insistente ale unui crainic. Directorul de trup, dominus gregis, de cele mai multe ori libert, antreprenor de spectacole, regizor i actor principal n acelai timp, trata cu donatorul sau magistratul care patrona serbrile. Piesa, o dat cumprat de la autor, rmnea n proprietatea directorului de trup, care o putea relua cnd dorea. n calitate de specialist el deinea ntreaga rspundere pentru organizarea spectacolului teatral, de al crui succes ddea socoteal patronului serbrii respective; dac piesa se dovedea a fi un eec, dominus gregis trebuia s restituie suma avansat drept garanie. De aceea, responsabilitatea sa consta n alegerea unei piese pe gus tul publicului fr s neglijeze personajul principal al spectacolului a crui interpretare i revenea. Ne-au rmas numele ctorva antreprenori de spectacole: T. Publius Pollio care a interpretat piesele lui Plaut, T. Ambivius Turpio remarcndu-se n faa publicului ca adept al spectacolelor lui Terentius. Publicul roman aprecia n mod deosebit actorii, fiind foarte sensibil la schimbrile de expresie; mbrcmintea i perucile (albe pentru btrni, rocate pentru sclavi) disting n mod prestabilit personajele. Denumirile latineti grex sau caterna erau destinate trupei actorilor, n timp ce membrii ei purtau titlul generic de gregales. Trupa era compus, n 70

Arta spectacolului n Roma antic

primul rnd, din actorii propriu-zii aa numiii histriones (cea mai veche denumire a actorului), cuvnt etrusc, introdus la Roma n 364 .Hr., odat cu reprezentaiile scenice menite s nduplece pe zei s diminueze consecinele nefaste generate de apariia ciumei. Indicaii asupra acestor actori profesioniti gsim tot la Titus Livius. Aflm c ei proveneau din ptura de jos: erau fie sclavi, fie liberi, fie plebei sraci. Privit cu prejudeci i reticene, profesiunea lor nu s-a bucurat de nicio protecie din partea statului, care mult timp a considerat-o dezonorant i inferioar. Cu toate aceste incoveniente, histrionii au ndeplinit o misiune util, teatrul latin datorndu-le mult n acest sens. Produciile lor, un amestec de cntece rostite n diferite dialecte particulare, pe ritmuri de muzic, cu dans i pantomim, sunt cunoscute sub denumirea de satira sau satura. Spre deosebire de manifestrile anterioare lor, satirele aveau o inut mai definit i o linie mai bine conturat, semnnd cu piesele de teatru propriu-zise. Romanii mai denumeau un actor i cu termenul de tragoedus sau comoedus, n funcie de specificul genului abordat. Este ntlnit i expresia cu caracter general de artifices scaenici, i, n sfrit, ntruct mimica i cntul alctuiau pri eseniale ale actorului roman, el se mai numea saltator sau cantor. Organizarea spectacolelor teatrale revenea unui magistrat special, care trata cu impresarii de trupe actoriceti. Aa cum am mai artat, pn n secolul I d.Hr., condiia juridic a actorilor era deplorabil, reputaia lor echivalnd cu cea a prostituatelor. Dar ncepnd chiar dup aceast dat, poziia social a actorului se mbuntete treptat, odat cu enorma popularitate dobndit de teatru. n afar de actori, n fiecare trup activa un flautist (tibicen) i figurani (operarii). La nceput plata actorilor a fost modest, directorul fiind cel care i retribuia dup calitatea i rolul fiecruia. Mai trziu, ei se asociaz n companii care efectuau turnee pe itinerarii de ja stabilite. Tot acum ncep s li se acorde premii substaniale (coroane de aur sau de argint, bani, haine scumpe), ajungnd ca n secolul al II -lea d.Hr. s li se ridice chiar statui n mai multe orae. De cele mai multe ori se ajungea la exagerri n privina remunerrii actorilor, de aceea s-a hotrt stabilirea unui plafon. Exceptnd plata propriu-zis, actorii primeau din partea donatorului de spectacole gratificaii (corollaria, donationes) proporionale cu prestaia fiecruia. Prestaia femeilor n teatru este extrem de redus: ele erau admise pe scen numai n mimi n acele momente comice, adeseori vulgare i licenioase, desprinse din viaa cotidian. Cu timpul, actorii s-au constituit n colegii, o astfel de corporaie, Corpus scaenicorum latinorum, datnd din timpul Imperiului, dup cum reiese din unele inscripii. 71

Alexandra IORGULESCU, Mihaela MARCU

Prologurile pieselor lui Plaut (Poenulus i Amphitruo)2 ne ofer informaii precise despre organizarea de concursuri ntre actorii diferitelor trupe, premiul constnd fie n acordarea unei ramuri de palmier, palma, fie n bani. Premiul era decernat de preedintele serbrilor n funcie de impresia pro dus de artiti asupra publicului. mprumutate fiind din greac, tragediile i comediile sunt reprezentate n costume greceti: se numesc palliatae, fiindc actorii sunt mbrcai n pallium, i nu n toga tradiional. Astfel, este stimulat gustul plebei pentru laturile picante ale exotismului grec, n timp ce demnitatea aristocraiei romane este salvat. Acest aspect s-a pstrat n picturi, mozaicuri i basoreliefuri de piatr care reprezint scene de teatru; tot ca documente stau mrturie i miniaturile de pe unele manuscrise, dar i relatrile autorilor care ne permit s avem informaii despre reprezentaiile teatrale la romani. n urma acestei perioade de nceputuri, de cutri i tatonri, ne -am fi ateptat s rezulte o creaie dramatic autonom. Acest fapt nu s -a produs ns, dect ntr-o proporie minim, deoarece influena strin n special cea greac s-a dovedit a fi mai puternic. Exist din timpul lui Naevius i cteva tragedii cu subiect roman, praetextae (toga pretext este toga tivit cu rou a magistrailor), care se dovedesc a fi piese de circumstan, cu scop patriotic sau destinate slujirii intereselor vreunei familii de vaz. Inspirate de modelele greceti, adaptrile romane aduc i schimbri semnificative. De exemplu, nu se respect limitarea numrului actorilor la maximum trei, fiecare rol avnd interpretul su; corul dispare aproape complet i, n consecin, orchestra este atribuit locurilor de onoare. Pentru a face loc micrii intense, a fastului i amplorii cortegiului de figurani, scena se extinde considerabil (33 metri lime, 6 metri adncime, 15 metri nlime 1 metru de la pmnt). Teatrul roman, spre deosebire de cel grec, n-a avut niciodat un caracter religios-ritual. Cortina se ridica dup ce un crainic anuna titlul i nara subiectul piesei. Urma o a doua cortin, intern, manevrat astfel nct s acopere pe rnd anumite poriuni ale scenei. Piesele, pn n secolul I d.Hr., nu erau divizate n acte, fiind ntrerupte la anumite intervale de scurte pauze, pe fundalul crora cnta corul (n tragedii) sau un flautist (n comedii). Aciunea nu era ntrerupt bucurndu-se de continuitate, cum se ntmpl astzi cu un film de lungime medie ce ine treaz interesul publicului pn la ultimul cuvnt: plaudite3. La Roma, rolul corului are o pondere mai mic, diminundu -se treptat. Revenind la costumul actorilor, remarcm varietatea acestuia influenat de natura piesei. Titulatura de fabula palliata, atribuit comediei, provine de la numele pallium (manta la greci), actorul purtnd aici mbrcminte greac. 72

Arta spectacolului n Roma antic

Costumul roman era mbrcat n tragedia praetexta de ctre personajele de rang nalt, ce afiau pe scen toga cu banda de purpur (toga praetexta), ce ddea i denumirea piesei de fabula praetexta. A existat i o perioad, mai exact spre sfritul Republicii, cnd inuta de scen a fost esut cu fir de aur, exagerare ntlnit la actorii care au evoluat sub patronajul edilului M. Aemilius Scaurus. Dup cuvntul crepida (nclminte cu talp nalt), crepidata este o alt denumire atribuit tragediei. n comediile palliate actorii pstrau costumul grec a crui culoare se transforma n funcie de vrsta personajelor, de strile lor sufleteti i de rangul social. Astfel, tinerii purtau inute multicolore, btrnii haine albe n contrast cu sclavii mbrcai n veminte scurte; personajele fericite afiau tot culoarea alb, n timp ce sracii defilau n rou. Fiecare se remarca prin inut: tinerele erau costumate dup moda strin, curtezanele purtau culoarea galben semn al lcomiei, iar Prologus, actorul care rostete prologul ntr-un costum diferit, inea n mn o ramur. Toga alb reprezenta vestimentaia specific comediei togata (cu subiect roman), cunoscut i sub numele de tabernaria (fabula), dup locul de desfurare a aciunii: prvliile bcanilor, ale frizerilor, aa -zisele tabernae. Spre deosebire de greci, actorii romani au adoptat trziu masca persona, deoarece ea era un privilegiu al tineretului nobil roman care juca n atellan. Acestora li s-a interzis oficial purtarea mtii4 pentru a nu fi confundai cu histriones. Pentru a-i pune n eviden trsturile, ei se machiau, asemeni actorilor moderni, i-i puneau pe cap peruci de diferite culori; interpreii personajelor feminine i albeau faa i braele cu cret. Fr masc au fost interpretate i piesele lui Plaut i Terentius. Re introdus mai trziu de Roscius, folosirea ei a fost primit cu rceal de public, dornic s vad expresivitatea figurii de pe scen. n evoluia actului teatral, gesturile cunosc o dezvoltare continu. Insistnd asupra rolului acestora n arta dramatic, Quintilian afirm: Ele trebuie s ilustreze gndirea i simmintele actorului5. La romani, mentalitatea legat de profesiunea de actor difer de la o epoc la alta. Considerat ca degradant, fiindc era retribuit, aceast meserie, potrivit concepiei jurisconsultului Antistius Labeo, contemporan al lui Cicero, ar trebui fcut din plcere. Influenat de aceast gndire este i gestul lui Roscius, care renun la remuneraie atunci cnd devine cavaler roman. Mai trziu, n timpul lui Caesar, lucrurile se schimb radical, fiind acceptai s joace i nobilii. Accesul n teatru era permis tuturor cetenilor romani, fiind tolerai chiar i sclavii, dar exceptndu-i pe strini. Locurile n public se ocupau n 73

Alexandra IORGULESCU, Mihaela MARCU

funcie de categoria social a spectatorilor: scaunele din orchestr erau destinate senatorilor, urmai de cavalerii aezai pe primele 14 trepte din cavea ; cetenilor de rnd le era rezervat mijlocul teatrului, iar plebea avea treptele ultime; tot aici se fixaser locuri i femeilor. De rezervri speciale aveau parte i copiii senatorilor mpreun cu pedagogii, preoii, magistraii. Publicul se manifesta imprevizibil, uneori zgomotos, prin fluierturi, alteori prsind chiar teatrul. Aceste scandaluri erau de multe ori organizate, ele fiind generate de rivalitatea dintre directorii de trupe, fapt ce impunea un control permanent din partea paznicilor ( conquisitores). La romani, primele reprezentaii teatrale se desfurau pe simple estrade de grinzi i scnduri, ce se demontau la terminarea spectacolului. Pe astfel de scene improvizate s-au jucat i piesele lui Plaut i Terentius. Romanii numeau cavea spaiul n form de amfiteatru destinat publicului. Tentativele de a construi un teatru stabil au fost supuse eecului, ncer crile din 154 ale cenzorilor Valerius Messala i Cassius Longinus nefiind convingtoare. Acest lucru devine posibil datorit lui Pompei, iar n anul 55 . Hr. se construiete primul teatru din piatr pe Cmpul lui Marte, dup modelul celui grec din Mitilene. i astzi se pstreaz ruine din acest teatru care cuprindea un numr impresionant de spectatori: aproximativ 40 000. Cteva caracteristici eseniale deosebesc teatrul roman de cel grec. Una dintre acestea include dimensiunile scenei ( pulpitum) care este mult mai mare la romani. Sala i scena formeaz un cerc complet, primele 14 trepte din amfiteatru aparinnd cavalerilor, prin lex Roscia, din anul 67. Teatrul roman se remarc printr-o arhitectur specific, fiind construit pe un teren plat, cu o sal n form de amfiteatru i trepte susinute de galerii boltite. Interiorul teatrului, scena i chiar zidurile din exterior erau decorate cu multiple ornamentaii: pori, firide cu statui, colonade, jocuri de perspectiv. nceput de Caesar i terminat de Octavianus Augustus, al doilea teatru din Roma, avnd 20000 de locuri i situat n apropierea Capitoliului, a fost bine conservat pn n zilele noastre. La fel i cel din Orange, sudul Franei, care este folosit i azi. Despre mecanismul de funcionare al cortinelor nu se cunosc prea multe amnunte. Erau n numr de dou: o cortin mare, aulaeum, care se lsa la nceput de spectacol i se ridica la finalul lui, i o cortin mic, siparium, n spatele celeilalte. Adevrate edificii monumentale, teatrele se identificau cu gusturile romanilor, mari amatori de fast uos i grandios n tot ce construiau. Dei erau neacoperite, exista o pnz enorm ( velum), care proteja orchestra i amfiteatrul, ferindu-i la nevoie pe spectatori de soare sau de ploaie. De culoare albastr, pe vremea mpratului Nero, pnza nfia ce rul 74

Arta spectacolului n Roma antic

presrat cu stele de aur, iar n centru trona figura conductorului ntr-un car triumfal. Destinate audiiilor muzicale, odeonurile erau teatre de dimensiuni mai mici, construite tot din zid i acoperite complet, la fel cu auditoria, special create pentru lecturi sau conferine publice. Existau adevrate competiii legate de nfrumusearea decorurilor ntre magistraii care organizau spectacole. Pentru schimbarea cadrelor s -au creat dispozitive prismatice, scaenae versatiles, care se roteau permanent, asigurnd nlocuirea unui decor cu altul. Aa cum am artat i la nceputul articolului, primele reprezentaii sce nice (dansuri, cntece, pantomime) dateaz din anul 364 . Hr. i au ptruns pe teren roman prin intermediul actorilor etrusci. n 240 . Hr. a fost reprezentat prima pies scris de un autor latin, Livius Andronicus, considerat adevratul printe al literaturii latine6. Piesele sale sunt scrise ntr-o limb rafinat care are pretenia de a-i depi modelul grecesc. Din acest motiv, stilul lui Livius Andronicus nu se armonizeaz n ntregime, apare un ames tec n care se regsesc cuvinte vechi latineti, cuvinte greceti, adjective superficial construite. Cutarea bogiei i a culorii l duce pe autor deopotriv la cea mai confuz platitudine i la schia expresiv n gust alexandrin7. Ceea ce izbutete ns Livius Andronicus la nceputurile tea trului latin este atragerea gustului romanilor pentru exemple strlucite, iniierea celor lipsii de experien n bogia tradiiei greceti. nceputurile dramaturgiei latine l rein i pe Cnaeus Naevius ca autor al unor comedii cu subiect grecesc. Opera comic a lui Naevius nu are ca surs de inspiraie vechile comedii greceti dominate de Aristofan, ci piese compuse la nceputul perioadei elenistice, adic aproximativ ntre anii 330 i 250 .Hr. Aceast nou comedie greceasc a fost reprezentat de Menandru, Philemon, Diphilos, de Apollodoros din Karystos ale crui piese i vor servi ca model peste ani lui Terentius. Aciunea acestor noi piese comice n care intriga joac un rol important, este ampl, cu rsturnri neateptate de situaie. Personajele sunt atent ncadrate categoriei sociale pe care o reprezint: de la soii i fete din familii de frunte pn la sclavi, curtezane, codoae etc. Chiar dac, n cele mai multe situaii, caracterul personajului este schematic conturat, cel mai important rmne tipul social. Un alt reprezentant al teatrului roman la nceputurile sale este Quintus Ennius, considerat cel dinti legislator al poeziei nalte a romanilor8. n ceea ce privete activitatea dramatic a lui Ennius, potrivit ni se pare descrierea fcut de Pierre Grimal: Dup cte ne putem da seama, Ennius i-a luat o mare libertate fa de sursele sale. El utilizeaz contaminatio, introducnd (aa cum procedau poeii latini) cantica acolo unde poeii greci 75

Alexandra IORGULESCU, Mihaela MARCU

foloseau trimetri iambici. Modific, de asemenea, compoziia corurilor, de pild n Iphigenia la Aulis, unde i ascultm pe soldaii care se plng de lips de activitate. Ce a devenit corul lui Euripide, alctuit din tinerele fete nsoitoare ale Iphigeniei? Nu avem nici un fel de informaie. Este posibil ca piesa s fi avut dou coruri (aa cum va proceda, ulterior, Seneca n Agamemnon). S-a presupus, de asemenea, c Ennius ar fi extins durata tragediilor sale, juxtapunnd episoade succesive ale aceluiai mit 9. Dup cum se tie, ulterior, comedia latin a fost ilustrat de nume mari, precum Plaut i Terentius. Ne alturm prerii formulate de Pierre Grimal, care remarca detaarea acestor autori de comedie fa de modelele lor greceti: Astfel Plaut i Tereniu, imitnd la o jumtate de secol distan comediile greceti care aparineau aceluiai repertoriu cel al comediei noi au compus totui piese profund deosebite unele de altele: Menandru adaptat de ctre Plaut nu seamn dect de departe cu Menandru aa cum l vede Tereniu10. Dup un secol de teatru literar s-a fcut loc ns spectacolelor de pur divertisment vizual pantomimei, mimului, atellanei i improvizaiilor bufe. Dup prerea lui Ovidiu Drmba, marele concurent al reprezentaiilor teatrale, dominnd total gustul maselor populare, au fost jocurile de circ i cele ce se desfurau n amfiteatre11. Nscut din imitare greceasc, creaia dramatic roman a fost adaptat gustului latin, deoarece se adresa sensibilitii i chiar senzualitii. De pe poziiile de astzi ale criticii moderne, comedia ne pare mai corespunztoare gusturilor i gradului de evoluie al Romei din acele timpuri. nelegem acum de ce plebea se a muza copios la piesele lui Plaut, fr s minimalizm popularitatea subiectelor tragice, care etalau suferinele morale i fizice, deloc neglijabile, ale unui popor amator de rzboi i de lupte de gladiatori. Este adevrat faptul c manifestarea teatral roman se situeaz sub nivelul celei din cetile greceti. n Panorama dramaturgiei universale, Ion Zamfirescu remarc absena splendorii din cadrul serbrilor dionisiace i a acelei nobile contagiuni a unui public stpnit de emoia reprezentaiei dra matice pn n strfundurile sale morale12. Tot el este cel care sesiza semnificaia redus atribuit jocurilor scenice, celebrate, fie pentru a aduce mulumiri zeilor, fie pentru a le implora ceva, fie pentru a cinsti memoria unor mori ilutri13. Le lipsea ns emoia poetic, sensibilitatea latin fiind mai rece la astfel de manifestri, lucru confirmat i de Horatius n scrierile sale. Plcerile spiritualizate oferite de teatrul serios nu erau agreate de mulimea obinuit cu spectacole rudimentare concepute pentru mgulirea simurilor. Interesul pentru reprezentaiile dramatice era sczut la mulimile nvate cu spectacole sngeroase de gladiatori i neobinuite s resimt cu emoie pietatea tragic a acestora. 76

Arta spectacolului n Roma antic

Ieit din actualitate, dar nu i d in istorie, teatrul roman va fi prezent, adesea, ca model i surs de influene n diferite etape din evoluia teatrului i a literaturii dramatice universale. NOTE
1

Titus Livius, Ab Urbe condita, ediie bilingv, traducere i note de Paul Gleanu, Bucureti, Editura Universitas, 2000, p. 441. 2 Plaut, Tereniu, Teatru latin, traducere de Nicolae Teic i Ion Acsan, Bucureti, Editura Mondero, 1999, p. 39. 3 Jean Bayet, Literatura latin, traducere de Gabriela Creia, Bucureti, Editura Univers, 1972, p. 56. 4 Titus Livius, Op.cit., p.436. 5 Quintilian, Institutio oratoria, XI, 3, 73. 6 Eugen Cizek, Istoria literaturii latine, vol. I, Bucureti, Societatea Adevrul, 1994, p. 56. 7 Jean Bayet, op. cit., p. 64. 8 Ibidem, p. 97. 9 Pierre Grimal, Literatura latin, traducere de Mariana i Liviu Franga, traducere de Mariana i Liviu Franga, note suplimentare i cuvnt nainte de Liviu Franga. Medalion biografic Pierre Grimal de Eugen Cizek, [Bucureti], Editura Teora, [1997], p. 93. 10 Pierre Grimal, Civilizaia roman, traducere, prefa i note de Eugen Cizek, Bucureti, Editura Minerva, 1973, p. 216. 11 Ovidiu Drmba, Istoria culturii i civilizaiei, Bucureti, Editura Vestala, 1997, p. 286. 12 Ion Zamfirescu, Panorama dramaturgiei universale, Craiova, AIUS, 1999, p. 39. 13 Ibidem.

BIBLIOGRAFIE Bltceanu, M.,F., Vocabularul parodiilor plautine ca document al stilurilor parodiate, n Studii clasice, 8, 1966, p. 97-119. Grimal, Pierre, Literatura latin, traducere de Mariana i Liviu Franga, note suplimentare i cuvnt nainte de Liviu Franga. Medalion biografic Pierre Grimal de Eugen Cizek, [Bucureti], Editura Teora, [1997]. Pippidi, D. M., Formarea ideilor literare n antichitate, Bucureti, 1972. Martin, R., Gaillard, J., Les genres littraires Rome, 2 vol., Paris, 1981. Tanaoca, N., Valoarea i funciile elementului narativ n comedia plautin, n Studii clasice, 4, 1962, p. 177.

77

MIHAELA MARCU, ARTA DISCURSULUI SALLUSTIAN N DE BELLO IUGURTHINO


Mihaela MARCU
Abstract The obvious rhetorical elements in Sallustiu`s speeches reconstitute the artistic and historical author`s view. But beside these, we can meet a great deal of art and, especially, poetry. Sallustius intention in this discourse is to emphasise his supporters` powerful personality. Sometimes the historian enters the Rhetorics domain and presents his own knowledge and ideas. But Sallustius neglects neither the basic nucleus of the discourse, nor the speakers` intentions. Key-words: rhetorical elements, discourses, originality, fiction, stylistical variety.

Ca istoric i ca unul care aspir la titlul de primul istoric al Romei antice, Caius Sallustius Crispus caut explicaia profund a evenimentelor, interdependena ascuns dintre ele, cci cercetarea faptelor istorice constituie pentru el un ideal nobil la care a simit nevoia s se ntoarc cu ncredere nnoit i cu fore noi. n cele dou monografii istorice, De coniuratione Catilinae i De bello Iugurthino, Sallustius prezint istoria ca opera unor personaliti singulare, un produs al pasiunii lor. Naraiunea capt un caracter dramatic, portretele sunt gravate cu fraze scurte, dar incisive. Sallustius abordeaz subiectul numid din De bello Iughurtino ca ntr-o pies, prezentndu-ne protagonitii unei drame ce se va juca n cea mai mare parte pe pmntul african. Rzboiul mpotriva regelui numid Iugurtha, l duce pe cititor n ultimii ani ai secolului al II-lea .Hr. (de la 111 la 105), iar urmrile acestei confruntri n viaa Romei antice vor sta la baza luptelor care vor izbucni curnd i care vor declana seria rzboaielor civile. n ceea ce privete metodele de prezentare i interpretare a faptelor, Sallustius folosete un stil sobru, concis i abrupt, dar n acelai timp dinamic. Chiar dac subiectul din De bello Iughurtino era prea ndeprtat nu numai de sensibilitatea, dar chiar i de nelegerea romanilor, Sallustius izbutete n ncercarea de a varia povestirea i de a-i da micare; de aceea, de cele mai multe ori, istoricul ntrerupe naraiunea, intercalnd fie scrisori, fie portrete, fie discursuri.

Arta discursului sallustian n De bello Iugurthino

Mai valoroase i mai bine construite dect n prima monografie isto ric, discursurile din De bello Iughurtino reproduc, n multe situaii, vederile istorice i artistice ale lui Sallustius. Istoriografia nu a rupt legtura cu elocina i toate acestea fac ca discursurile sallustiene s fie bine construite: ele nu abund n retorisme seci, nici nu se conformeaz unor scheme prea rigide i complicate, ci se conformez n chip spontan unei legi simple i logice: aceea care deriv din armonia ntregii opere, din criteriile istorice i artistice care o caracterizeaz n general, i din cele stilistice n special 1. Adresat de regele Micipsa fiilor si, primul discurs din De bello Iughurtino pune problema autenticitii lui, cci Sallustius nsui recunoate c vorbele btrnului rege sunt plsmuite ( ficta). Departe de a mpieta asupra valorii artistice a discursului, el arat, indirect, i caracterul celui ce-l pronun; acest procedeu de a caracteriza indirect pe oameni cu ajutor ul discursurilor este mprumutat de Sallustius de la Tucydides2. ntregul discurs atribuit regelui Micipsa este construit dramatic, o ncercare de a-l ndupleca pe Iugurtha i de a-i proteja fiii, Hiempsal i Adherbal. Accentul cade pe reliefarea buntii i proteciei oferite de Micipsa lui Iugurtha-copil, aflat ntr-o stare jalnic: Iugurtha, dup pierderea tatlui tu, rmas copil fr speran i fr avere, eu te -am luat urma la domnie, creznd c pentru aceste binefaceri i voi fi nu mai puin drag dect copiilor mei i aceast credin nu m-a nelat3. Regele enumer n continuare calitile fizice i personalitatea lui Iugurtha, justificndu-i parc msurile luate n favoarea acestuia. Pe msura dezvoltrii discursului, dramatismul vorbelor btrnului rege, bine ascuns pn atunci, capt contur ntr-o scen plastic evocat de istoric; tonul se ncarc cu presimiri sinistre, cci calmul lui Iugurtha prevestete furtuna, iar timiditatea celor doi prini exprim presentimentul unor zile triste: toate elementele n germen ale unei drame ce se pregtete 4. Adherbal i Hiempsal sunt ndemnai de tatl Micipsa, tot din dorina de a-i proteja, s-l cinsteasc i s-l respecte pe Iugurtha, un tnr valoros care se va schimba dintr-o dat ntr-un criminal gata de orice nelegiuire pentru a cpta puterea. Chiar dac istoricul confer un ton nobil i elegant acestui final al discursului, vorbele btrnului rege sun n gol i ascund un sarcasm tragic care rezult din cunoaterea crimelor lui Iugurtha. Este uor s ne dm seama c cel care vorbete aici nu este Micipsa, ci Sallustius nsui, un bun cunosctor al omului cu o via tumultoas, principele numid, Iugurtha. Capitolul 14 din De bello Iugurthino cuprinde discursul rostit de Adherbal n faa senatului roman, cruia i cere protecie, dup ce Iugurtha pusese la cale asasinarea lui Hiempsal. Tonurile folosite n aceast cuvntare sunt variate, cel jalnic precumpnind asupra celorlalte. Astfel, Adherbal 79

Mihaela MARCU

devine ct se poate de mgulitor pentru mndria romanilor, violent mpo triva lui Iugurtha, rugtor ctre senatori, dar i abil, determinndu -i pe acetia s ia atitudine. Patetismul vorbelor sale reiese din ntrebrile retorice pe care i le pune tatlui Micipsa, pentru ca s ncheie cu o adresare direct senatului roman pe care-l consider dator s-i dea ajutor, de vreme ce numai datorit alianei cu romanii se afl el acum att de izolat: Iar acum, alungat din patrie i din cminul meu, singur i lipsit de nsemnele rangului meu, ncotro s-o apuc i cui s cer ajutor? Oare neamurilor i regilor care toi sunt dumani familiei noastre din pricina prieteniei cu voi? Oare a putea eu merge undeva unde s nu fie foarte numeroase urme de dumnie ale str moilor mei? Sau i-a fi oare mil de mine cu iva care v-a fost vreodat vou duman?5. Cuvntarea lui Adherbal rmne n acelai registru patetic, adre sndu-se cu vorbe mictoare umbrei fratelui su, Hiempsal, victim a lui Iugurtha, pe care-l invidiaz, considernd c a avut o soart mai fericit dect a lui. Partea final a discursului se constituie ntr-o peroraie construit dup toate regulile retoricii. Evocarea de dinainte pregtise starea afectiv a auditoriului, fapt ce-i permite lui Adherbal s insiste asupra mreiei romane i asupra obligaiei senatului de a proteja regatul Numidiei, care nu este, n fond, dect o posesiune a Romei. Privit n ansamblu, discursul lui Adherbal este destul de convenional, ncrcat cu numerose figuri i artificii retorice. i ca ntindere, aceast cuvntare are de pierdut, ntruct auditoriul se pierde n tnguirile principelui numid, iar scopul vorbelor sale nu este pe deplin atins. Exist ns pasaje n care se simte intervenia lui Sallustius care, prin arta sa, reuete s revigoreze o serie de formule folosite pn la abuz. De aceea, patosul i inteniile discursului lui Adherbal nu sunt n ntregime pierdute, iar scurtele expuneri de fapte se mpletesc cu observaii generale asupra comportamentului uman. Artistic elaborat, discursul din capitolul 31 din De bello Iughurtino aparine unui personaj mai puin cunoscut cititorilor, Memmius. De aceea, Sallustius i face o prezentare succint prin cteva meniuni anterioare. Istoricul insist asupra faptului c Memmius era un brbat aprig i duman al puterii nobilimii, iar elocvena sa era strlucit i viguroas. Nici nu putea fi altfel pentru Sallustius, discursul atribuit unui membru al partidului popularilor care se dezlnuia mpotriva nobilimii cu cuvinte aprinse i vibrante; raionamentele, argumentele i ideile oratorului sunt n ntregime ale lui Sallustius6. Debutul discursului se constituie ntr-un atac la adresa nobilimii corupte, oratorul refugiindu-se apoi n trecut, prin referire la strmoi 80

Arta discursului sallustian n De bello Iugurthino

(maiores), dar nu n general, ci doar la strmoii plebeilor. Aceast ntoarcere n vremurile trecute i d ocazia lui Memmius s dezvluie o serie de nelegiuiri ale nobilimii care a confiscat toate bunurile materiale i spirituale, adic averile i gloria Romei. Discursul continu cu acelai ton vio lent, devenind un atac direct mpotriva uzurpatorilor nobili, o cast nchegat i vinovat de toate relele din statul roman. Din aceste cuvinte se poate reconstitui cu uurin activitatea de tribun plebeu a lui Sallustius, precum i cuvntrile inute n faa poporului. Finalul discursului rmne n aceeai tonalitate. Memmius arat c poporul are de ales ntre dou ci: fie supunerea i sclavia, fie eliberarea prin propriile fore de sub dominaia nobilimii. Oratorul i exprim tranant prerea c Iugurtha trebuie pedepsit pentru crimele sale, dar odat cu el tre buie pedepsii i nobilii care l-au susinut i l-au ncurajat. Sentinele moralfilosofice presrate n finalul acestui discurs frneaz impetuozitatea iniial, n dauna realizrii artistice: Ceteni, eu nu v ndemn s fii bucuroi cnd concetenii votri fac mai mult ru dect bine, ci s nu pierdei pe cei buni, iertndu-i pe cei ri. Pe lng aceasta, n viaa public este cu mult mai bine s fie date uitrii faptele bune dect cele rele. Cel bun, cnd nu-l iei n seam, devine numai mai lstor, dar cel ru i mai neruinat. n afar de aceasta, dac n-ar exista nedrepti, rareori ar fi nevoie de ajutor 7. Lucrarea lui Sallustius culmineaz cu discursul atribuit lui Marius n momentul n care acesta primete provincia Numidia. Sallustius e xprim aici mai puin crezul politic al noului consul ct propria sa adeziune la valo rile tradiionale ale Romei: curajul, zelul n munc, pasiunea pentru efort, dar i cinstea cea mai curat8. Cu siguran c istoricul a avut prilejul s cunosc coninutul unor discursuri ale lui Marius pe vremea consulatului acestuia, mprumutnd de aici diferite elemente. Fa de cuvntrile prezentate anterior, stilul dis cursului din capitolul 85 este mai concis, mai nervos, reflectnd gndirea lui Marius, personalitatea lui real. Simim din acest discurs simpatia istoricului fa de Marius, pe care, ntr-o larg msur, l las s se caracterizeze prin propriile-i cuvinte rostite n faa poporului, dup ce este ales consul. Printrun fel de captatio benevolentiae, Marius aduce un omagiu plebei, subliniind c el nu este altceva dect un simplu slujitor al patriei. Nu lipsesc nici din acest discurs refleciile cu caracter moral-filosofic, precum i invectivele la adresa nobilimii: Ai hotrt ca eu s m rzboiesc cu Iugurtha, ceea ce nobilimea a ndurat cu foarte mare greutate. Cumpnii, rogu -v, n sufletele voastre dac n-ar fi mai bine s schimbai aceast hotrre, s trimitei n acest rzboi sau n orice alt misiune de acest fel pe cineva din acea clic a nobilimii, pe vreun brbat de vi veche i cu numeroase imagini de strmoi, dar fr nicio pricepere la oaste.9 81

Mihaela MARCU

Om de aciune prin excelen, Marius nfieaz contrastul dintre viaa practic i cea intelectual. Este un punct de vedere care-i aparine lui Sallustius, pentru care aciunea este mai presus de literatur, orict de bine realizat ar fi ea. Sentina pe care istoricul o presar n acest discurs scoate nc o dat n eviden faptul c istoriografia rmne alturi de elocin: prinii nu au dorit, l pune Sallustius pe Marius s afirme, ca urmaii lor s fie nemuritori, ci ca ei s fie curajoi i s se umple de glorie 10. Discursul capt n continuare un ton aprig prin atacul violent mpotriva lui Albinus i Bestia, comandani ai armatei romane nfrni n btlia cu Iugurtha. n schimb, fa de Metellus, i el un lupttor fr noroc n rzboiul numid, Marius nu manifest nicio atitudine, mulumindu -se s-l treac sub tcere. Intenia lui Sallustius, aa cum reiese din acest discurs, este de a sublinia personalitatea covritoare a lu i Marius i meritul incontestabil al acestuia n nfrngerea lui Iugurtha. Chiar dac istoricul alunec uneori n domeniul generic al retoricii i i etaleaz propriile-i idei i cunotine, el nu neglijeaz nucleul de baz al discursului i nici inteniile celor care iau cuvntul. Plsmuite sau autentice, discursurile sallustiene din De bello Iugurthino se caracterizeaz prin mult art i, mai ales, p rin poezie. Ele se disting i printr-o varietate de stil i de ton, mereu adaptat momentului i oratorului. NOTE
1

Caius Sallustius Crispus, Opere, studiu introductiv, traducere, note i indice de Nicolae Lascu, Cluj, Editura Poligrafic, 1969, p. 43. 2 Ibidem, p. 58. 3 Ibidem, p. 137. 4 Ibidem, p. 59. 5 Ibidem, p. 142-143. 6 Ibidem, p. 61. 7 Ibidem, p. 158. 8 Pierre Grimal, Literatura latin, traducere de Mariana i Liviu Franga, traducere de Mariana i Liviu Franga, note suplimentare i cuvnt nainte de Liviu Franga. Medalion biografic Pierre Grimal de Eugen Cizek, [Bucureti], Editura Teora, [1997], p. 164. 9 Caius Sallustius Crispus, op. cit., p. 199. 10 Ibidem, passim.

BIBLIOGRAFIE Barbu, N.I., Istoria literaturii latine de la origini pn la sfritul Republicii, vol. I, Bucureti, Editura Didactic i Pedagogic, 1964. Cizek, Eugen, Istoria literaturii latine, Editura Societii Adevrul, Bucureti, 1994.

82

Arta discursului sallustian n De bello Iugurthino

Grimal, Pierre, Literatura latin, traducere de Mariana i Liviu Franga, traducere de Mariana i Liviu Franga, note suplimentare i cuvnt nainte de Liviu Franga. Medalion biografic Pierre Grimal de Eugen Cizek, [Bucureti], Editura Teora, [1997]. Sallustius Crispus, Opere, studiu introductiv, traducere, note i indice de Nicolae Lascu, Cluj, Edit ura Poligrafic, 1969, p. 43.

83

INA STNC, LINGUIREA, VIRTUS AUT VITIUM


Ina STNC
Rsum Par un abord classique qui suppose une argumentation accompagne par une amplification per incrementum , dveloppe surtout par recours au paralllisme on peut dmontrer que tout texte nouveau sappuie sur des lments anciens, la nouveaut tant donn seulement par la forme dorganisation, perue par la voie comparative. Ladulation, vice ou vertu dmontre que lhomme npargne pas ses efforts pour surmonter tous les obstacles pour satisfaire ses besoins. Mots cls : virtus, abord, classique, comparative, ladulation.

Reputatul savant Erwin Rohde afirma c forma exterioar a lumii greco-romane a ncetat s existe, dar spiritul ei este nemuritor, cci ceea ce odat a fost trit cu intensitate, nu poate fi nimicit, ci triete mai departe o via a spiritului1. Transcendena marilor fapte de cultur ale Antichitii se constituie ntr-o surs inepuizabil pentru toate Renaterile pe care le-a cunoscut situl Europa. Acest spirit a anticipat ceea ce avea s gndeasc Europa, timp de milenii. Ideile cele mai profunde i mai ndrznee despre om, natur i societate, precum i concepiile cele mai pioase despre zei i au originea n aceast lume veche, creia i datorm esenialul: instrumentul intelectual i principiile morale, dup care se conduce astzi lumea civilizat. Gnditorii i artitii au creat, vreme de secole, n diferite coli, ceea ce numim astzi motenirea de prim ordin a elenismului. Prelund tafeta, Roma a devenit n cele din urm, prin marea sa calitate de a recunoate valoarea i graie propriei sale contribuii, stpna i cluza Europei. Acolo unde s-a ntins Grecia, Roma i Cretinismul s-a conturat Europa, nu numai cea geografic, ci mai ales cea spiritual. n secolul al XIX-lea i, apoi, n prima jumtate a secolului XX, antinomia clasic / modern se acutizeaz, devenind una dintre fundamentele vieii literare i artistice, dar i un modus vivendi. Trecerea de la o cultur nutrit direct de la izvoarele antice la una care se ntemeia pe inovaie, atitudine zgomotoas, pe declaraii rituoase , cu aparen de revoluionism, de nnoire cu orice pre, a dus la apariia unei

Linguirea, virtus aut vitium

entiti autonome, care, la prima vedere, s-ar exclude reciproc: Clasicism, Romantism, Simbolism, Dadaism, Suprarealism, Constructivism .a.m.d. Pasiunea pentru clasificri n curente, micri i grupri a estompat, de fapt, elementele definitorii comune, care s-au prelungit de la o epoc la alta sau care au coexistat constant i permanent: viaa, moartea, binele, rul, adevrul, frumosul, creaia, credina, eroismul, educaia, fericirea, nelepciunea, probleme umane eterne, pe care geniul greco-roman le-a sesizat i definit pentru totdeauna. Scrierile celor vechi au ncredinat memoriei omenirii, ntr-o form, care se nal la universalitate, gesturile i gndurile murito rilor, cititorul de astzi, avnd posibilitatea unei priviri asupra istoricitii lecturii, putnd lesne sesiza c textele moderne de cele mai multe ori, avnd o structur metaforic, se bazeaz pe materialitatea i concreteea celor vechi. Pornind de la teoria Mariei Corti2, potrivit creia nelegerea literaturii presupune cunoaterea sistemului din interiorul i din exteriorul sistemului, vom nelege c structurarea sistemului literar are loc, de obicei, la nivelul sincronic, dar exist n acelai timp interrelaii diacronice uor de urmrit. Profesorul genovez Jean Starobinski3 sesiza valenele simbolurilor textului modern, care asigur polisemia prin prisma sensibilit ii i contiinei de astzi, dar care se exprim cu ajutorul instrumentelor pe care ni le-a transmis istoria. Astfel, ntr-un text vechi, percepem un numr infinit de lucruri foarte actuale. Linguirea, virtus aut vitium, este un subiect de meditaie asupra naturii umane, care a stat mereu sub unghiul relaiei adevr-ficiune, ilustrnd legtura dintre lumea luntric i cea din afar. Sociologul George Butunoiu4 consider linguirea o calitate, care ajut foarte mult pentru a avansa n carier sau pentru a pstra o slujb, chiar dac nu posed competene profesionale necesare. Despre linguitori, cercettorul afirm c ajung s fie bine vzui, pentru c foarte muli efi, fiind preocupai imaginea lor, linguitorii sunt cei care reuesc s le-o menin totdeauna pozitiv. Colegii angajailor tupeiti i linguitori devin critici, deoarece i vd pe acetia avantajai de superiori. Realitatea vieii a fost dintotdeauna o materie important pentru scriitori, iar grecii au fost cei dinti care s-au aplecat asupra realit ii, descoperind tainele firii omeneti, pe care le-au transpus n diferite tipuri de discurs. Rostirea lor arhaic are privilegiul de a fi impus epocilor consecutive s le pstreze n memorie, n mod contient sau incontient, pentru a le repeta, a le transpune sau a le contrazice. Linguirea, atitudine uman, prin care se caut s se ctige bunvo ina i favoarea cuiva, satisfcnd vanitatea, a devenit un motiv literar de o admirabil fecunditate, reiterat i amplificat n ntr eaga literatur european 85

Ina STNC

de la Homer ncoace. Linguirea vizeaz dedublarea, ceea ce face ca un lucru s fie ascuns, n timp ce un altul este rostit, iar aceast atitudine este caracteristic unui homo dolosus, capabil s separe rostitul de nerostit. Prin rostirea de vorbe mgulitoare, laude exagerate i ipocrite se obine nelarea, fapt care opereaz la nivelul spiritului cuiva. Unul dintre primele documente literare, care denun duplicitatea actului linguirii, n mod direct i complet este textul homeric al Iliadei5, n care apare tipul vicleanului, n persoana lui Odysseus, personajul central al epopeii, participant la rzboiul troian, rege al Itaki, cel pe care mintea l ridic pn la Zeus, aa cum l caracterizeaz, n mod direct, autorul. Adresndu -se lui Neoptolem, fiul lui Ahilleus, Odysseus i exprim clar optica de via: n tineree am mprtit i eu valorile pe care se ntemeiaz vrsta eroic a lumii: fora i codul onoarei. ns, cu trecerea timpului, deci hrit n via fiind, acumulnd experien i devenind nelept, am aflat c vorbele i nu faptele conduc lumea. Morala pe care se ntemeiaz atitudinea lui Odysseus este dolus, care nu implic priceperea, deci valoarea, care ine de codul onoarei, n spiritul creia acioneaz Ahilleus, semizeul instruit nu numai n meteugul cinegetic i n arta rzboiului, dar i n moral, de ctre Hiron, cel mai nelept dintre centauri. Vorbind despre sursele clasice ale moralei politice, Gabriel Liiceanu 6 sesizeaz faptul c morala pe care se ntemeiaz ecuaia lui Odysseus aparine moralei celei de-a doua instane, o moral modern, pe care se ntemeiaz, de regul, morala politic. Ecuaia lui Ahilleus, care presupune curaj, for i lupt dreapt, reprezint morala primei instane, morala clasic, cea a moralitilor, a filosofilor i a consecvenilor. Din aceast perspectiv, utilizarea verbului pervertit de ctre Odysseus, implic imoralitatea, pe cnd a-verbul lui Ahilleus implic cinstea. Dihotomiei moralis / immoralis i corespunde dihotomia malum / bonum, pe care autori din diferite epoci i fundamenteaz v iziunea, plasnd, de cele mai multe ori, linguirea n sfera rului. Caracterele lui Teofrast, traduse din limba greac de ctre La Bruyre, constituie un binecunoscut exemplu. Fin psiholog din coala observatorilor sufletului omenesc format de Aristotel, Teofrast l prezint pe linguitor ca fiind un homo malus, iar linguirea o definete ca fiind o comportare lipsit de demnitate, de pe urma creia linguitorul are partea lui de folos 7. 86

Linguirea, virtus aut vitium

Textul lui Teofrast arat doar lesnicioasa naintare a vorbirii linguitoare n obinerea succesului, dar textul comediei plautine Miles gloriosus, lsndu-l s acioneze att pe linguitor, sclavul Palaestrio, ct i pe cel linguit, militarul ludros, Pirgopolinices, surprinde dublul efect al actului lin guirii. Pe de o parte, laudele linguitorului i aduc foloasele materiale mult rvnite, iar pe de alt parte, cel linguit este nu numai linitit n privina prerii personale a celui servil, ci i a judecii universale asupra esenei personale. De cele mai multe ori, cel linguit consimte s se mulumeasc cu vorbe goale, pentru c nimic nu-l poate opri pe calea supraestimrii celei mai oarbe. Cel mai adesea, cel linguit se simte mai tnr i mai frumos, mai puternic i mai capabil dect este. Prin jocul iluziei, acesta este mereu gata s plteasc contravaloarea faimei de care are nevoie. Dintre cei care nu duc niciodat lips de linguitori sunt conductorii. Cunoscnd att de bine nclinaia irezistibil a acestora, adesea artitii le ridic monumente. Astfel, poeii latini au adus, pe-ntrecute, n versurile lor, elogii apoteotice fiului adoptiv al lui Caesar, figur proeminent a unei epoci de restaurare. Ca semn de recunotin pentru grandioasele-i fapte, Vergilius, n Aeneida, glorific domnia personal a lui Augustus, nvluind-o n aura divin. Hic vir, hic est, tibi quem promitti saepius audis/ Augustus Caesar, divi genus, aurea condet/ saecula qui rursus Latio regnata per arva/ Saturno quondam, super et Garamantos et Indos/ proferet imperium; iacet extra sidera tellus8. Pentru a ctiga gloria poetic i a-i arta recunotina pentru protecie i sprijin, Horatius face elogiul lui Maecenas, mare politician al aceleiai epoci: Maecenas atavis edite regibus/ o, et praesidium et dulce decus meum,/ sunt quos curriculo pulverem Olympicum/ collegisse iuvat metaque fervidis/ evitata rotis palmaque nobilis/ terrarum dominos evehit ad deos ;/[] Me doctarum hederae praemia frontium/ dis miscent superis./9. Aflat ntr-o situaie dificil, obligat s suporte pedeapsa exilului, pentru c nu se supusese rigorilor morale impuse de Augustus, Ovidius, nu se d n lturi de la fel de fel de linguiri. Dar secvene ilust rative ale retoricii linguirii le gsim ns cu mult naintea poeziei exilului, n Faste i Metamorfoze. 87

Ina STNC

Evocatoare n acest sens sunt versurile Fastelor10: Vai, nebunul de mine, am vrut s fac elegie Din acest subiect, bun pentru versul erou. Sfinte printe al patriei, plebea ti-a dat i senatul Numele-acesta i noi, toi cavalerii, i-am dat Fapta i-l dase nainte; trziu ai luat aste titluri, Tu pe pmnt pori un nume pe care-n nalt l-are Joe; Tat al zeilor el, tu eti al oamenilor. De cele mai multe ori, conductorul se las prins de momeala propriei sale imagini exaltate, iar Ovidius tie acest lucru, fapt pentru care n schimbul obinerii iertrii, face din linguire o adevrat coordonat a liricii exordiale. Jean Starobinski remarc faptul c ntre adulator i conductor miza este cea mai ridicat, dar i cea mai periculoas. Acest joc primejdios n care este antrenat nsi puterea, dar i favoarea, care las cale liber acumulrii de bogii este surprins magistral de ctre Tacitus, n al crui text hiperbola linguirii se accentueaz. Istoricul latin constat c, pentru unii, linguirea este o adevrat plcere de a falsifica adevrul. Linguirea cuprinde defectul hidos al servilismului, dar vorba linguitorului autorizeaz atotputernicia. Textul Analelor, relatnd fapte i ntmplri petrecute n Roma imperial, ni-l dezvluie pe linguitorul care, n acelai timp, este i delator. Vremea lui Nero, att de stricat i de murdar, din cauza linguelii fr margini, face ca supremul conductor s nu mai aib n faa sa dect o lume jucrie i orice dorin, orict de infam, s nu mai ntlneasc niciun obstacol. Practicarea linguelii ine de o anumit art oratoric. n legtur cu aceast ars dicendi a lipitorilor cu dou limbi, n secolul al XV-lea, Erasmus din Rotterdam atrgea atenia principilor: n situaia lui de monarh, este nconjurat de tot felul de plceri, de o libertate nelimitat, de linguire i de lux, lucruri ce obinuiesc s-l ndeprteze de calea dreptii. El trebuie s se strduiasc cu att mai vrtos i s vegheze cu att mai mult grij ca s nu-i nesocoteasc nici chiar din greeal, datoriile sale. [] Graie prostiei el las toate n plata domnului, i vede de sufleel i nu ngduie alturi de el dect oamenii ce i spun lucruri plcute ca s nu-i ntunece sufletul cu vreo grij. Ei i nchipuie c i-au ndeplinit datoria fa de domnitor, dac fac dese partide de vntoare, dac cresc cai de ras, dac vnd slujbe i dregtorii n 88

Linguirea, virtus aut vitium

folosul lor personal i nscocesc metode noi de a uura pungile cetenilor, spre a le umple pe ale lor11. n viziunea umanistului olandez, att iubirea de sine, ct i linguirea sunt soae ale prostiei. La curile italiene din secolul al XVI-lea i n saloanele pariziene din veacul urmtor, se impune doctrina clasic a curteniei, pornindu -se de la principiul c oamenii, fiind silii s intre zilnic n relaii unii cu alii, trebuie s elimine violena. Acest principiu st la baza unei ntregi educaii, care devine o art complex ce ine nu numai de limbaj, dar i de gesturi. Curtenia presupune urbanizare, cizelare i maniere plcute, opus agresivitii individului rustic, grosolan. Jean Starobinski aprofundeaz analiza conceptului de honntet, dndu-i o coloratur psihanalitic. Astfel, el consider curtenia o civilizare a Erosului i a relaiilor civile, un narcisism de grup cu consecine asupra calitii judecii de apreciere moral. La Rochefoucauld, un desvrit observator al oamenilor, remarc faptul c orice discurs laudativ nu face dect s ntreasc amorul propriu, care exist n fiecare dintre noi: Amorul propriu este cel mai mare dintre toi linguitorii12. Plasnd linguirea sub semnul viciului, moralitii francezi: La Bruyre, La Rochefoucauld, La Fontaine i Boileau denun recursul la ilu zie, teatralitate, aparen i masc. Ori de cte ori s-a ncercat o recuperare la nivel moral, aceti gnditori au fost mereu chemai s vorbeasc oamenilor. La fel ca i Esop i Phaedrus, La Fontaine plaseaz linguirea n sfera animalitii, vulpea devenind simbolul consacrat al vicleniei domin ate de pofte. Dar La Fontaine denun nu numai convingerea iluzorie a glasului frumos i primejdioasa pretenie a celui ce vrea s par altceva dect este, ci i efectul respingerii acestor manifestri de ctre cel care nu accept nici atitudinea prea sincer, nici imaginea prea nfrumuseat care i se propune. Evocatoare n acest sens este fabula Curtea leului: inuse s-i cunoasc Mria Sa Leiasc pe cei din vrerea Slvii sortii s-i crmuiasc. Trimise deci cu crile, pecetluite bine, ceaui n toate prile, poftindu-i toi supuii s vin mai degrab la un divan de-o lun, ocrmuit de Rege ce-avea s se deschid printr-un osp n lege, urmat i de o echip cu tumbe de tarab. Prin drnicia asta, sporindu-le plcerea, 89

Ina STNC

i arat monarhul supuilor puterea. Ia i poftit n Luvru, ce Luvru: grozvie! duhnea s te nece, ca la o strvrie. Cum Ursul i dusese, scrbit, la bot o lab, se mnie Monarhul i-l omor degrab. ndat, linguindu-l cu toat josnicia, Maimua i slvete asprimea i mnia i-n ticluiri alese fiind destul de meter, ridic-n slvi, firete, miasmele din peter, spunnd c nu e ambr, nici nu sunt flori sub soare cu-asemenea mireasm-mbttoare. Ci Craiul (pasmite cu Caligula rud) scrbit i scos din fire de-aa neruinat i proast linguire, o rsplti cu-aceeai osnd foarte crud. Iar cum cumtra Vulpe se nimeri pe-aproape, i porunci s spun, pe leau, tot adevrul: ntr-adevr i dnsei i miroase? Cum vulpile-s fricoase, i se zbrlise prul; dar i rspunse stranic i izbuti s scape c ea, cu guturaiul de-acuma, n-are cum s-i spun de miroase duhoare sau parfum.13 Cntrind i nuannd ideile sugerate de autorii ant ici, lucrarea lui Machiavelli, Il Principe14, cea pe care se ntemeiaz teoria politic modern, abordeaz, n capitolul al XXIII-lea, i subiectul linguirii, sub dublul su aspect. Pe de o parte, pentru principii mai puin nelepi, lingueala este o greeal, vitium, iar pe de alt parte, pentru cel care dorete s se fereasc de ea, este virtus, dar cine poate rezista nectarului att de mbttor al laudelor venite din interesul meschin al celor ce petrec?! Machiavelli recomand principelui prudena. Motivul linguelii, prezent n texte aparinnd tuturor epocilor, ofer un bogat evantai de investigaii i nuanri. Atitudine umil care cere hran, nlesniri, avansri i slujbe, linguirea este vitium, dar manier a placut n care se comunic ntr-un chip rezonabil, linguirea este virtus. NOTE
1 2

Erwin Rohde, Psych, Bucureti, Editura Meridiane, 1985. Maria Corti, Principiile comunicrii literare, Bucureti, Editura Univers, 1981. 3 Jean Starobinski, Textul i interpretul, Bucureti, Editura Univers, 1985.

90

Linguirea, virtus aut vitium


4 5

Evenimentul Zilei, nr. 5609/24.XI.2008. Homer, Iliada, Bucureti, Editura Albatros, 1973. 6 Gabriel Liiceanu, Despre minciun, Bucureti, Editura Humanitas, 2006. 7 La Bruyre, Caracterele, Bucureti, Editura pentru Literatur, 1968. 8 Publius Vergilius Maro, Aeneida, Bucureti, Editura pentru Literatur, 1968. El e brbatul de care auzi -vei prin veacuri c vine:/ Caesar Augustus, nscutul din cei deo fptur cu zeii,/ Cel ce-ndomnitul cndva de Saturnus, n Latium aduce/ Zilele de-aur, din nou, i-ntinde dincolo de Indii Sceptrul i-i zace dincolo de stele pmntul. 9 Horatius, Opera omnia, I-II, Ediie ngrijit, studiu introductiv, note i indici: Mihai Nichita. Ediie critic. Stabilirea textului i selecia traducerilor din Ode, Epode i Carmen Saeculare: Traian Costa, Bucureti, Editura Univers, 1980. Mecena, din tulpina de mari strmoi nscut,/ tu care mi-eti i dulce podoab, mi-eti i scut,/ sunt unii care-i afl plcerea cea mai mare/ tot praful din aren strnind la alergare/ i, inta ocolind-o cu roi nfierbntate,/ de capt cununa, sunt zei, stpni a toate./ Pe mine m unete cu zeii iedera/ menit neleptele fruni a-ncununa. 10 Ovidius, Fastele, Bucureti, Editura Academiei, 1965. 11 Erasmus din Rotterdam, Elogiul nebuniei sau cuvntare spre lauda prostiei, Bucureti, Editura Humanitas. 12 La Rochefoucauld, Maxime, Bucureti, Editura Albatros, 1973. 13 La Fontaine, Fabule, Bucureti, Editura pentru literatur universal, 1969. 14 Niccolo Machiavelli, Il Principe, Bucureti, Editura Humanitas, 2003.

BIBLIOGRAFIE Corti, Maria, Principiile comunicrii literare, Bucureti, Editura Univers, 1981. Erasmus din Rotterdam, Elogiul nebuniei sau cuvntare spre lauda prostiei, Bucureti, Editura Humanitas. Evenimentul zilei, nr. 5609/24-XI-2008. Homer, Iliada, Bucureti, Editura Albatros, 1973. Horatius, Opera omnia, I-II, Ediie ngrijit, studiu introductiv, note i indici: Mihai Nichita. Ediie critic. Stabilirea textului i selecia traducerilor din Ode, Epode i Carmen Saeculare: Traian Costa, Bucureti, Editura Univers, 1980. La Bruyre, Caracterele, Bucureti, Editura pentru literatur, 1968. La Fontaine, Fabule, Bucureti, Editura pentru literatur universal, 1969. La Rochefoucault, Maxime, Bucureti, Editura Albatros, 1973. Liiceanu, Gabriel, Despre minciun, Bucureti, Editura Humanitas, 2006. Machiavelli, Nicollo, Il Principe, Bucureti, Editura Humanitas, 2003. Ovidiu, Fastele, Bucureti, Editura Academiei, 1965. Rohde, Erwin, Psych, Bucureti, Editura Meridiane, 1985. Starobinski, Jean, Textul i interpretul, Bucureti, Editura Univers, 1985. Tacitus, Cornelius, Anale, Bucureti, Editura Humanitas, 1995. Vergilius, Aeneida, Bucureti, Editura pentru literatur, 1968.

91

MDLINA STRECHIE, COMUNICAREA N ROMA ANTIC


Mdlina STRECHIE
Rsum Au milieu dun monde despotique la cit de Rome Antique a t capable davoir un veritable systme de comunications avec ses citoyens et avec les autres (les provinces, les socii); cet systme tait complex, bien organis et develop par des nombreux moyens, nombreuses t chniques et modalits de comunication. Cest a a donn aussi la dmocratie de la societ romaine parce que le super-pouvoir de lAntiquit navait pas seulement les moyens du Mars (dieu de la guerre) pour vaincre, mais aussi les verba (les paroles et les ides). La Romanisation a t possible aussi par la circulation des ides non seulement par circulation de les lgions ; surtout cet syst me complex de comunication gnrait une organisation efficace, stabilit et un bon contrle pour le gouvernement du grand mpire Romaine. Mots cls : communication, Rome, diversit, socit, ltat.

Comunicarea era foarte important n Roma Antic, de altfel, marea majoritate a lexicului din domeniul comunicrii este din limba latin. Cele mai importante sunt: comunicatio-onis s.f. comunicare, mprtire i verbul communico,-are, -avi,-atum, verb tranzitiv i intranzitiv, conjugarea I: 1. a face comun (dnd), a mpri ceva cu cineva, a mprti; 2. a face comun (lund), a-i asocia, a lua asupra sa.1 Acesta este sensul verbului latin de la care voi ncepe demersul despre comunicarea social i tipurile ei n lumea roman antic. Aceste aspecte comport numeroase caracteristici i metode pe care vom ncerca s le punctm. Statul roman comunica romanilor cetenii si printr-un limbaj comun cu o gam vast de argumente i de tehnici de persuadare. Elocvena ca art de convingere va sfri prin a transforma arta oratoric n creuzetul i sinteza tuturor virtuilor publice. Statul roman putea avea un dialog cu cetenii si i astfel autoritatea brutal, viclenia, intimidarea, pamfletul, invectiva, nu erau altceva dect modaliti de comunicare oral. 2 Aceste modaliti de comunicare oral erau folosite mai ales n politica Romei. Cea mai mare parte a politicii romane se fcea cunoscut cetenilor si n forum, iniial, pia public, apoi sediul puterii centrale ale Romei (aici instaurndu-se sediul tuturor instituiilor romane). Forumul cu

Comunicarea n Roma antic

toate splendorile sale a fost locul cel mai eficient de comunicare a statutului cu cetenii si. Aici aveau loc, la nceputurile Republicii, adunrile populare, aici se dezbteau procesele, aici se afiau legile, aici puterea roman declara rzboi etc. n acest spaiu, fora i valoarea puterii romane se transmiteau cetenilor, de aceea forumul a reprezentat locul cel mai trainic de a seduce poporul, acest lucru a fost vizibil mai ales n perioada imperial cnd noul princeps, mprat, Octavian, devenit Augustus (urmat de ceilali) a nceput s construiasc aici diverse edificii pentru glorificarea Romei. Vocea poporului cu toate categoriile sale sociale se putea afirma n forum n toate dimensiunile politicii romane. Cei mai mari oratori i-au nceput cariera n forum, aici puteai ptrunde n sufletul romanilor ceteni. Cu timpul, aceast fost pia devine un fel de centru de pres pentru romani; de aici ei aflau ce aciuni ndeplinea puterea roman pentru ei att n patrie, ct i n afara ei i tot aici se etala fora Romei fa de neamurile supuse. Comunicarea politic era un alt aspect foarte important al relaiei statului roman cu cetenii si. Comitiile erau cea mai bun form de comunicare politic, deoarece ele, prin complexitatea lor, cuprindeau poporul roman, indiferent de valoarea social a claselor sale. Statul era ntr -adevr nite res publicae care aveau loc ntre magistraii, instituiile i armata poporului roman. Cea mai timpurie form de comitia (adunare) a fost comitia curiata care aduna cele 30 de curii cu cte 10 triburi fiecare: 10 de Ramnes, 10 de Tities i 10 de Luceres, triburile constitutive ale lui populis Romanis. Se simea nevoia unui vot n grup pentru a avea un acord general n ceea ce privete msurile propuse. Erau res publicae (interese publice), dar i cea mai cuprinztoare form de comunicare politic, care avea i o component militar, dac ne gndim la existena comiiilor centuriate, unde unitile mai bine narmate votau primele, impunndu-i astfel voina. Legtura dintre cele dou ordine (ordo senatorius i ordo equester) se fcea tocmai prin aceste comitii centuriate. Dac primii organizau treburile statului, ceilali executau, dac primii decideau expansiunea, ceilali aveau grij ca aceasta s fie mplinit. Organizarea era aadar aproape perfect tocmai i datorit unei bune comunicri ntre cele dou elite politice care i mreau interesele, asigurndu-se astfel concordia ordinum. Concilium plebis era o adunare exclusiv plebeian i prin urmare era o component a comunicrii politice romane, care prin plebiscitele votate (doar de o parte a poporului) eare impunea hotrrile drept obligatorii pentru toi.3 Res publica asigura tuturor cetenilor ei informarea; ea comunica eficient cu fiecare categorie social n parte, le afla doleanele, le garanta 93

Mdlina STRECHIE

obligaiile i le respecta drepturile; prin adunrile populare se garantau: bunurile comune i interesele cetenilor n ansamblul lor, iar pe cetenii Romei i seducea aceast protecie cotidian a unei comuniti care , prin intermediul instituiilor i dreptului, i garanta fiecruia n parte i tuturor: securitatea, proprietatea i privilegiile. 4 Adunrile romane aveau o competen general, modulnd exprimarea opiniilor i hotrrilor colective, adic atribuirea sarcinilor publice: alegerea magistrailor, susinerea proceselor; stabilind de asemenea reguli i decizii. Adunarea fiecrui cetean reprezenta cadrul n care el i exercita opinia lui n publicul n care era integrat.5 Activitile comiionale i participarea politic reprezentau n acelai timp i alegerea magistrailor. Nu mai puin de 40 de magistrai ordinari i 24 de tribuni militari erau alei n mod public. Aceasta era res publica, un contract ntre doi parteneri care discutau nainte de a hotr ceva. Consultnd definiia termenului de res publica, putem concluziona c: nseamn literalmente treburi publice, desemnnd o noiune juridic i totodat politic. Ea implic o organizare determinat de reguli de drept (excluznd anumite regimuri, precum tirania sau oligarhia), de solidaritate i de unirea cete nilor ntr-o comunitate. Este expresia politic a poporului n ansamblul su populus. Interesul deosebit al fiecruia este, aadar, n mod normal subordonat interesului superior al ansamblului res publica. De aceea, n funcie de contexte, res publica poate nsemna stat, administraie de stat, via politic, afaceri publice etc. Rareori regim republican, numit mai degrab libera res publica, libera civitas sau liber populus.6 Un alt fel de comunicare politic se practic prin arhitectur. Arcurile de triumf nu erau menite numai pentru a relata poporului roman res gestae-le armatelor sale. Cronici n piatr ale expansiunii romane, ele erau justificarea impozitelor pltite de ctre cives, prilejul intrrii armatelor cum armis n ora, prezentarea n faa poporului a przilor i capturilor de rzboi. Mesajul era unul singur c Roma este peste toi, iar romanii sunt protejai de zei care le-au prescris s conduc. Ceremoniile erau pline de fast pentru a demonstra c fora Romei era de nestvilit, annona (rezerva de stat) era mrit, tezaurul cretea, comerul ptrundea i acolo unde nainte nu era, cu alte cuvinte mesajul era c viaa romanilor se mbuntea. Opinia public roman era prtaa i beneficiara cuceririlor romane. Aceste arcuri de triumf mpreun cu tot ansamblu arhitectonic (pe care ele l implicau) ofereau un adevrat mesaj subliminal, orice roman putea s vad astfel lumea n cetatea sa i prin aceasta era superior tuturor. Ele aveau n acealai timp menirea i de a demonstra tuturor c romanii au ajuns acolo unde au dorit. 94

Comunicarea n Roma antic

Columna traian a reprezentat un tip de comunic are de mare valoare. Era filmul pe care romanii l vedeau n piatr dup cucerirea dacilor. De aceea ea rmne cea mai important mrturie sculptural, documentul cheie al artei romane imperiale.7 Roma cucerea tot ceea ce i se opunea mreiei sale. Nu ntmpltor coloana este vertical, mesajul fiind c romanii sunt deasupra tuturor; ea este dedicat poporului roman, mai ales cetenilor care vor veni i care vor trebui s mai construiasc alte asemenea cronici. Prin intermediul su se comunica i nfrngerea dumanilor, dacii, cei care le-au nfrnt cndva legiunile conduse de ctre Fuscus. Revana a fost luat i statul prin armata sa comunica astfel victoria beneficiarului, poporul roman. Aceasta se vede i din inscripia de la baza acestui magnific mo nument: SENATUS. POPULUSQUE. ROMANUS IMP. CAESARI. DIVI. NERVAE. F. NERVAE. TRAIANO. AUGUSTO. GERMANICO. DACICO. PONTIF. MAXIMO. TRIB. POT. XVII. IMP. VI. COS. VI. P.P. AD. DECLARANDUM QUANTAE ALTITUDINIS MONS ET LOCUS TANTIS OPERIBUS SIT EGESTUS.8 (Senatul i poporul roman prin Imperatorul Caesar, fiul divului Nerva, Nerva Traianus Augustus Germanicus Dacicus, Pontifex Maximus cu cea de-a XVII-a putere tribunician, imperator pentru a VI-a oar , consul pentru a VI-a oar, printe al patriei, au fcut s fie ridicate aceste opere dup cum au promis la o nlime asemeni unui munte trad.n.) Aadar poporul reprezentat de instituiile sale a ridicat aceast column pentru viitorii romani pentru care a fost cucerit Dacia. Templele la romani aveau i ele un rol n comunicarea social, dei aveau mai mult o funcie de tezaure publice (pentru c aici se depuneau capturile romanilor). Panteonul, o minune a artei romane, reprezenta i un tip al comunicrii religioase ntre romani i zei. Devenit o res publica universalia, Roma, demonstra cetenilor c zeii i ocroteau, de aceea le -au oferit destinul de a conduce lumea. Templul Vestei era poate cel mai important reper al sacrului roman, focul venic ntreinut acolo era de fapt sufletul Romei. Amfiteatrele i circurile erau i ele mijloace foarte eficiente de comunicare cu publicul. Ele se adresau tuturor fiind cele mai fructuoase relaii publice ntre cei doi parteneri: statul pe de o parte i cetenii si de cealalt parte. Destinderea era o component important n lumea roman care asigura unitatea ideologiei romane i coerena sa. Cultura era oferit potrivit rangului fiecruia i dup puterea de nele gere a fiecruia, dac teatrele erau mijloace de comunicare cu intelectualii, circurile i amfiteatrele erau cu precdere locul de comunicare cu poporul de 95

Mdlina STRECHIE

rnd i cu plebea roman. n tribunele lor se adunau toate categoriile sociale ale Romei, aici aveau posibilitatea s fie mpreun, iar arena reunea ntreaga societate roman i ea avea rolul de instituie de relaii publice sau mai bine zis, aici avea loc o audien general a supuilor cu conductorii lor. Magis trai i ceteni, mprat i supui erau fa n fa. n nisipul arenei se forma contiina colectiv i opinia pu blic roman. Luptele de g ladiatori erau de fapt demonstrarea forei romane asupra slbiciunilor interioare i asupra dumanilor externi. Lecii dure de via, jocurile aveau i funcia de specta col pentru anticii romani care se credeau i datorit luptelor din aren stp nii lumii. Jocurile le evocau istoria i le comunicau astfel tradiiile. Colosseumul a reprezentat, din acest punct de vedere, modelul perfect de comunicare social n rndul romanilor. De fapt aici comunicau toate pturile sociale, prerea tuturor conta, chiar prerea plebei o putea bate pe cea a mpratului; aici s-a creat opinia public roman i aici avea valoare prerea general bazat pe subiectivism i nu pe avere, cens (care structura societatea roman). Amfiteatru de neegalat, o adevrat minune a lumii antice, probabil, cea dea opta, pstrnd astzi doar 33% din structura original, Colosseumul putea primi pn la 80000 de spectatori. Coninea numai puin de 300 tone de fier forjat i mii de tone de piatr i travertin. Aici se folosete pentru prima dat betonul armat i mortarul roman. Avea 76 de pori pentru primirea publicului, din care ase erau destinate suitei imperiale. Structurat pe trei nivele de gradene el demonstra de fapt, sistemul societii romane; n primele rnduri (cel mai aproape de aren unde vizibilitatea era perfect) se aeza aristocraia, adic patricienii cunoscui mai trziu sub numele de ordo senatorius (ordinul senatorial), cel de-al doilea nivel era destinat cavalerilor sau ordo equester (ordinul ecvestru) un fel de burghezie, iar cel de-al treilea nivel era rezervat poporului de rnd i plebeei care avea cele mai multe locuri, dar era plasat i cel mai departe de aren. Femeile erau de obicei tot n ultimele rnduri din motive care ineau de modul lor de percepere, fiind considerate sensibile pentru a sta prea aproape de aren. Efectul acustic n aceast minune a ingineriei romane era unul deosebit i nu greim atunci cnd afirmm c acest amfiteatru reprezenta expo nentul cel mai de seam al unei adevrate industrii a divertismentului. Accesul se fcea pe bilete din lemn sau os n care erau indicate locul, rndul i poarta de intrare. Fiecare rnd avea ap curent i existau coridoare secrete prin care armata putea ptrunde n aren n mai puin de cteva minute n cazul unei revolte sociale, de asemenea putea fi i evacuat foarte uor. Aici se manifesta cel mai bine opinia public roman, aici existau vedetele vulgului, aici populus Romanus era princeps, fiindc el i putea 96

Comunicarea n Roma antic

impune voina prin constrngerea mpratului de a-l graia pe cel nvins. Luptele erau o adevrat strategie de imagine aici se putea schimba cel mai uor voina cetenilor printr-un singur gest. Erau spectacole mediatice bine puse la punct avnd i staruri de nivel mondial, dac lum n calcul mrimea teritorial a Imperiului Roman. Cu cteva zile naintea luptelor se lipeau afie n forum care s anune evenimentul, organizatorii, participanii, vedetele, momentele. Exista o adevrat manipulare psihologic a publicului, de vreme ce la nceput asista la executarea infractorilor, luptele de gladiatori fiind de abia la sfrit. Se crea aadar suspansul pentru o mai bun reuit a jocurilor. Gladiatorii erau din toate prile Imperiului i prin spaiul pe care l strbteau i prin experiena lor de via fceau o adevrat comunicare intercultural. Fiecare avea un stil distinct de lupt, potrivit tradiiei neamu lui su (celebrii erau tracii, sirienii, numidienii, grecii etc). Prin modul lor de lupt i prin armele lor ei aduceau romanilor imaginea rilor lor i tot prin lupta lor n slujba divertismentului se demonstra c Roma era o urbs universalis, un veritabil orbis. Un alt mijloc de comunicare, promovat de Cetatea etern cu cetenii si, era nvmntul care se adresa romanilor nc de la vrsta copilriei de la apte ani pn la majorat. Educaia era mixt pn la adolescen, dup care treapta aa zis superioar era adresat numai bieilor. Scopul instruciei era formarea unei administraii culte i eficiente. Obiectele de studiu erau diverse: dreptul, literatura, astronomia, matematica etc. Dreptul trebuia studiat nc din primii ani de studiu de ctre romani pentru a ti care le sunt obligaiile i care le sunt beneficiile. Comunicarea aceast era una continu i multidisciplinar. Autorii antici latini ne spun c la Roma exista un nvmnt public nc din secolul V a.Chr. Plutarch amintete i el de un conductor al unei coli publice, Spurius Carvilius. O a doua etap pe care statul roman o realizeaz n ceea ce privete nvmntul este acordarea de fonduri regulate din visteria sa. Primul care va promova acest lucru a fost Vespasian. Traian s-a ngrijit i el de nvmntul public acordnd chiar i burse pentru elevi din toate categoriile sociale, viitoarea materie prim a administraiei imperiale. Acest proces avea loc nu numai n Cetatea celor apte coline, ci n ntreg Imperiul Roman.9 Bibliotecile publice transmiteau i ele romanilor tezaurul lor cultural. Prima bibliotec a fost, se pare, nfiinat de Asinius Pollio. Er au principalele centre de comunicare cultural din Roma, dac inem seama c aici se audiau operele marilor clasici latini. La nceput erau anexe ale templelor, ulterior, ncepnd cu Augustus ele vor beneficia de cldiri proprii. Astfel, c n secolul IV existau nu mai puin de 28 de biblioteci publice.10 97

Mdlina STRECHIE

Monedele erau cel mai utilizat mijloc de comunicare social din lumea roman i poate cel mai uzual, pentru c ele ajungeau peste tot. Serbrile i ceremoniile religioase au fost publice mai ales prin mo nede. Prin circulaia monetar se realiza un alt tip de comunicare ntre princeps i supuii si. Monedele era simbolul imaginii mpratului care era trimis supuilor, portretele strmoilor romanilor au aprut pe monede nc din secolul I a.Chr. Tot prin intermediul monedelor se mai comunicau diverse legende sau credine referitoare la familia emitorului i a rolului lui n societate. Astfel pe unele monede se aduc la cunotina public diferite caliti precum: adsertor libertatis, (eliberatorul pentru Vespasian), restitutor, (restauratorul pentru Hadrian), pacator Orientis, (mpciuitorul Orientului pentru Marcus Aurelius), optimus princeps, (cel mai bun mprat pentru Traian). 11 Roma a fost i ea reprezentat alturi de alte repere morale ale romanilor cum ar fi: Libertas, Fortuna, Iupiter, Minerva, Venus Victrix. Efigiile aveau menirea de a comunica unitatea care exista ntre romani ntrind astfel contiina de neam. Literatura era i ea o comunicare ntre elitele Romei, pentru c pe lng cei bogai se adunau scriitorii. Augustus i-a organizat pentru prima dat pe cei care se ocupau de celebrarea operelor sale politice i a angajat o difuzare cultural a politicii sale, transmind ideologia naional imperial ctre toi romanii. Sunt promovate cu acest prilej principiile de baz ale moralei romane ca fides, credina, pax, pacea (dar una roman), honos, onoarea, virtus, virtutea, pietas, credina fa de zei.12 Ceea ce trebuia s comunice literatura erau principalele trsturi ale moralei romane, dar i ideologia de stat din perioada imperial. Aeneis a reprezentat apogeul ideologiei de stat augustane, iar Aeneas a fost prototipul romanului cruia i era predestinat s-i conduc pe ceilali. Ius et fas, dreptul i soarta, apar i ele n opera lui Titus Livius sporind mreia vechii Rome i ale comunicrii de tip moral dezvoltate n cadrul societii romane. Augustus crea un Imperiu i trebuia meninut dialogul cu clasele conductoare care nu priveau cu ochi buni conducerea unui singur om. Literatura i-a oferit lui Augustus prilejul unei comunicri eficiente cu patricienii. Pater Patriae nu fcea altceva dect s restaureze vechile principii romane, triumviratul n care era Augustus avea darul s creeze un imperiu condus de Augustus, elogiat de Maecenas prin cercurile literare pe care le patrona i construit de ctre arhitectul Agrippa. Roma nu intra n dialog numai cu cetenii si, ci i cu alte neamuri. Comunicarea diplomatic era poate cel mai important tip de comunicare pe care Roma l-a utilizat cu ceilali, nainte de a utiliza acvilele legiunilor. nc de la fondare, Cetatea Etern a tiut c trebuie s creeze unitate a spaiului italic sub acvilele sale. ntr-o perioad cnd exista o Graecia Magna, nu 98

Comunicarea n Roma antic

departe n Marea Egee, ci chiar ad suas portas, Roma va iniia Confederaia latin, aa zisa Septimontium, fiind prima afirmare diplomatic a Romei pe plan extern ca o nou putere n Peninsula Italia. Rpirea sabinelor i con fruntrile armate cu celelalte neamuri din peninsul au constituit consecine ale divergenelor diplomatice. Rzboaiele punice au reprezentat un alt nivel de comunicare al puterii romane cu ceilali, dar acum ea nu mai are nevoie de aliai cu care s ncheie tratate, acum ea putea fi aliata oricui, dar sui generis. Cele mai cunoscute tipuri de comunicare diplomatic exersate de puterea roman au fost tratatele prin care partenerii romanilor erau: a. Civitates foederatae care au ncheiat cu Roma un acord negociat. De aceea ele puteau fi considerate autonome de puterea roman i puteau s se conduc dup legile lor. Ele trebuia ns s pun la dispoziia puterii puterii romane trupe i provizii. b. Civitates liberae et immunes erau cetile cucerite, ajungnd la discreia nvingtorului i printr-un act unilateral, dar revocabil (ele aveau cam aceleai drepturi ca i cele federate). c. Civitates stipendiariae erau cele definitiv cucerite, aflate intr-o dependen total fa de puterea acvilelor romane.13 Teritoriul lor era ager publicus Populi Romani. Dediticii erau supuii acestor tipuri de state, ei beneficiind doar de aa numitul ius gentium. Drepturile lor erau de ordin general, dar ele nu decurgeau din latinitatea lor. Erau prohibii n Roma la mai puin de 100 de mile.14 ntr-o lume a despotismului, Roma reuea s aib un adevrat sistem comunicaional cu cetenii si i cu alte neamuri, bazat pe diverse tehnici i tipuri de comunicare. Era ceea numim democraia cetenilor. Super-puterea Antichitii nu avea numai mijloacele lui Mars de a supune lumea, ci i verba. Romanizarea s-a fcut n primul rnd i prin circulaia ideilor nu numai ale armatelor. Tocmai acest sistem de comunicare complex a asigurat organizarea eficient a vastului Imperiu. Roma a fost o putere unic, fiind modelul de stat pentru antici i pentru noi. Ultimul aspect al verbului de la care am nceput acest demers se potrivete cel mai bine pentru fenomenul comunicrii din Roma, cetatea care a fcut comune valorile romane neamurilor variate, supuse, de cele mai multe ori barbare, pe care le-a integrat civilizaiei romane. NOTE
1

Gheorghe Guu, Dicionar latin-romn, Ediie revzut i completat, Bucureti, Editura tiinific, 1993, p. 89. 2 Andreea Giardina, Omul Roman, Capitolul I, Claude Nicolet, Ceteanul i omul politic, Iai, Editura Polirom, 2001, p. 52. 3 Michael Crawford, Roma republican, Bucureti, Editura Meridiane, 1997, p. 194.

99

Mdlina STRECHIE
4 5

Andreea Giardina, op. cit., p. 29. Ibidem, p. 39. 6 *** Larousse Dicionar de civilizaie roman, Jean-Claude Fredouille, profesor la Universitatea Paris X-Nanterre, Traducere de erban Velescu, Bucureti, Editura Univers Enciclopedic, 2000, p. 173. 7 Mihai Gramatopol, Arta roman imperial n Epoca lui Traian, Bucureti, Editura Meridiane, 1984, p. 180. 8 Mdlina Strechie, Antologie de texte epigrafice latine, Craiova, Editura Universitaria, 2006, pp. 2324. 9 Nicloae Lascu, Cum triau romanii, Bucureti, Editura tiinific, 1965, p. 124. 10 Ibidem, p. 153. 11 Raymond Bloch, Jean Cousin, Roma i destinul ei, vol. II, traducere Barbu i Dan Sluanschi, Bucureti, Editura Meridiane, 1985, p. 112. 12 Ibidem, p. 113. 13 Constantin C. Petolescu, Epigrafia latin, Bucureti, Editura Ars Docendi, 2001, pp. 84-85. 14 Valerius M. Ciuc, Lecii de drept roman, vol. I, Iai, Editura Polirom, 1998, p. 163.

BIBLIOGRAFIE Bloch, Raymond, Cousin, Jean, Roma i destinul ei, vol. II, traducere Barbu i Dan Sluanschi, Bucureti, Editura Meridiane, 1985. Ciuc, Valerius M., Lecii de drept roman, vol. I, Iai, Editura Polirom, 1998. Crawford, Michael, Roma republican, Bucureti, Editura Meridiane, 1997. Dinu, Mihai, Comunicare, Bucureti, Editura tiinific, 1997. Idem, Comunicarea. Repere fundamentale, Ediia a II-a, Bucureti, Editura Algos, 2000. Fiske, John, Concepte fundamentale din tiinele comunicrii i studiile culturale, Iai, Editura Polirom Collegium, 2001. Giardina, Andreea (coordonator), Omul Roman, capitolul I de Claude Nicolet, Ceteanul i omul politic, Iai, Editura Polirom, 2001. Gramatopol, Mihai, Arta roman imperial n Epoca lui Traian, Bucureti, Editura Meridiane, 1984. Guu, Gheorghe, Dicionar latin-romn, Ediie revzut i completat, Bucureti, Editura tiinific, 1993. *** Larousse. Dicionar de civilizaie roman, Jean-Claude Fredouille, profesor la Universitatea Paris X-nanterre, traducere de erban Velescu, Bucureti, Editura Univers Enciclopedic, 2000. Lascu, Nicolae, Cum triau romanii, Bucureti, Editura tiinific, 1965. Petolescu, Constantin C., Epigrafia latin, Bucureti, Editura Ars Docendi, 2001. Strechie, Mdlina, Antologie de texte epigrafice latine, Craiova, Editura Universitaria, 2006. oitu, Laureniu, Comunicare i aciune, Iai, Editura Institutul European, 1997.

100

ELENA-VERONICA TEFAN, SENSURILE TERMENULUI LATIN IUS


Elena-Veronica TEFAN
Rsum Dans notre tude, Significations du mot latin ius, nous voulons prsnter les aspects linguistiques et juridiques des formes nominales et leur derivates du mot latin ius. Nous commnons de laccption filologique et completons les senses par laccption juridique en descrivant des nombreux xpresiones usuelles pour le domaine juridique. Mots cls : droit, xpression, ius, juridique, loi.

n terminologia juridic latin, cuvntul ius este utilizat cu o frecven sporit, n aceast situaie mai aflndu-se iustitia i lex. Substantivul neutru ius, iuris aparine declinrii a III-a imparisilabice i denumete: 1. (gener.) drept, drept omenesc: ~ ac fas CIC. dreptul omenesc i cel divin, ~ et leges CIC. dreptul (n sine) i legile, principia iuris CIC. principiile de drept, iuris scientia (prudentia) CIC. tiina dreptului; 2. drept, norm de drept, lege (de un anumit fel, stabilit prin legi, prin tradiii sau prin ordonane date de legislatori): ~ civile dreptul civil, ~ publicum dreptul public, ~ gentium dreptul internaional, ~ praetorium CIC. dreptul pretorian, ~ humanum dreptul natural, ~ consuetudinis CIC. dreptul consfinit prin tradi ie, ~ hospitii CIC. legea ospitalitii, iura humana et divina CIC. legile omeneti i divine, iura Siculorum CIC. legile sicilienilor, ~ testamentorum CIC. dreptul n materie de testament, nova iura dare (condere) LIV. a da noi legiuiri, iura inde petere LIV. a cere de acolo (de la Capua) legi; 3. drept (ca aplicaie printr-o hotrre a justiiei), dreptate, justiie: summum ~ summa iniuria CIC. dreptatea n sensul cel mai riguros devine cea mai mare nedreptate, non agam summo iure tecum CIC. nu te voi trata dup dreptatea neleas n cel mai strict sens, ( despre pretor) ~ dicere (reddere), a judeca, a mpri dreptatea, (despre jurisconsult) de iure alicui respondere CIC. a rspunde cuiva ntr-o chestiune de drept (a da o consultaie de drept); 4. instan de judecat, judecat, tribunal: aliquem in ~ vocare ad praetorem CIC. a chema pe cineva la judecat n faa pretorului, in ius adire CIC. a se adresa justiiei, in ~ pervenire CIC. a ajunge la judecat, aliquem

Elena-Veronica TEFAN

in ~ rapere HOR. (trahere Iuv.) a tr pe cineva la judecat, numquam in ~ ivit NEP. n-a umblat niciodat pe la judeci; 5. drept (personal): ~ conubii, honorum CIC. dreptul de cstorie, drept de a candida la onoruri, ~ cum plebe agendi CIC. dreptul de a convoca plebea, ~ civitatis CIC. dreptul de cetenie, ~ suum persequi, recuperare CIC. a-i urmri, a-i redobndi dreptul su, de suo iure decedere CIC. a renuna la dreptul su, mittere iura TAC. Ann. 3, 60 a-i prezenta titlurile de dreptate, iure CIC. pe drept, suo iure, optimo iure CIC. pe dreptul su, cu toat dreptatea, ~ est belli utCAES. este un drept al rzboiului ca; 6. putere, autoritate: ~ patrium LIV. autoritatea printelui, sui iuris esse CIC. a fi de capul su (independent), aliquem sui iuris facere VELL. a supune pe cineva, aliquem proprii iuris facere IUST. a face pe cineva independent, in ~ dicionemque recipere LIV. a lua sub puterea i stpnirea sa.1 Din familia lexical a lui ius fac parte: substantivul neutru iusiurandum, iusiurandi jurmnt, substantivul feminin iustitia, iustitiae dreptate, justiie, substantivul neutru iustitium, iustitii vacana judectoreasc, adjectivele iustus, a, um care respect dreptatea, drept, echitabil i iustificus, a, um care acioneaz cu dreptate, drept, verbele iudico (ius dico), are, avi, atum a judeca, iustifico, are, avi, atum a trata cu dreptate, a da dreptate (cuiva), adverbul iuste cu dreptate, pe drept etc. Termenul ius se regsete ntr-o multitudine de expresii i sintagme juridice latineti, cele mai cunoscute i mai uzitate fiind urmtoarele: Ius ad bellum / Ius belli = Dreptul la rzboi / Dreptul rzboiului. Acest drept reprezint totalitatea regulilor care trebuie respectate n caz de rzboi. Ius appellationis = Drept de apel. Apelul este calea de atac prin care partea interesat sau procurorul solicit instanei ierarhic superioare aceleia care a dat hotrrea, reformarea acesteia n condiiile prevzute de lege. Apelul este o cale de atac ordinar, comun, devolutiv, de reformare i suspensiv de executare. Dreptul de apel reprezint o component a dreptului la aciune astfel c pentru exerciiul acestuia trebuie ndeplinite condiiile generale ale dreptului la aciune, la care se mai adaug unele condiii specifice (cum ar fi nerenunarea la acest drept)2. Ius civile = Dreptul civil. Expresia denumete n dreptul roman, dreptul propriu al unui popor organizat ntr-o cetate. Astzi, dreptul civil este o ramur a dreptului care studiaz i reglementeaz raporturile juridice ce se stabilesc ntre persoane fizice sau juridice dintr-un stat de drept3. Ius cogens = Dreptul constrngtor. Despre caracterul imperativ al normelor juridice. 102

Sensurile termenului latin ius

Expresia denumete normele de drept internaional public care sunt obligatorii pentru toate statele. Aceast noiune este definit n textul Conveniei de la Viena (1969). Ius commercii = Drept de comer. Ius commune = Drept comun. Drept cu aplicare general. Ius conubii = Dreptul de a ncheia cstorii legale. Ius deliberandi = Dreptul de a delibera. n dreptul roman, dreptul de a avea un timp de gndire nainte de a accepta sau nu o motenire. Ius dispositivum = Dreptul dispozitiv. Expresia se refer la normele juridice dispozitive, la acele norme care acord posibilitatea unui larg comportament subiecilor de drept. Aceste norme pot fi permisive, atunci cnd permit o anumit conduit, sau supletive, care, atunci cnd subiecii tac, suplinesc voina acestora dispunnd ntr-un mod determinat. Normele dispozitive sunt preponderente n cadrul dreptului privat 4. Ius eminens = Drept superior. Drept pe care seniorul feudal i-l pstra asupra feudului, dup ce acesta era acordat vasalului n schimbul ndeplinirii de ctre acesta a obligaiilor asumate. Ius est ars boni et aequi = Dreptul este arta binelui i a echitii (dreptii). Ius gentium = Dreptul ginilor / popoarelor. Dreptul internaional. Ius gladii = Dreptul sabiei.Dreptul de a purta arm, ca cetean liber. Ius imperativum = Dreptul imperativ (obligatoriu). Expresia se refer la normele juridice imperative, la acele norme de la care subiecii de drept nu se pot abate. Aceste norme se clasific n norme onerative (cele care impun o anumit conduit) i prohibitive (cele care interzic o anumit conduit). Normele imperative sunt preponderente n cadrul dreptului public5. Ius in personam = Dreptul cu privire la persoan. Ius in re = Dreptul cu privire la lucru. Ius naturale = Dreptul natural. Ius naturale est quod natura omnia animalia docuit = Dreptul natural este acela pe care toate vieuitoarele l-au nvat de la natur. (Iustinian). Ius non scriptum = Drept nescris. Ius pledandi = Dreptul de a pleda (de a pune concluzii). Acest drept ntr-un proces aparine n exclusivitate avocatului; este ceea ce deosebete reprezentarea de ctre avocat de mandatul de reprezentare dat unei persoane oarecare. De la aceast regul exist unele excepii: 103

Elena-Veronica TEFAN

doctorii sau liceniaii n drept pot pleda cnd sunt mandatari n pricinile soului sau rudelor pn la gradul patru inclusiv, iar la judectorie asistarea de ctre avocat nu este obligatorie cnd partea este reprezentat prin so sau rud pn la gradul al patrulea inclusiv. De asemenea, cnd dreptul de reprezentare izvorte din lege sau dintr-o dispoziie judectoreasc, asistarea reprezentantului de ctre avocat nu este obligatorie6. Ius publice respondendi = Dreptul de a da consultaii oficiale. Privilegiu acordat unor jurisconsuli de ctre mpratul Augustus de a da consultaii oficiale n numele mpratului (ex autoritate principis); aceste rspunsuri erau obligatorii pentru judectori, la nceput, numai n spea n care fuseser date, iar mai trziu n toate cazurile similare, dac nu existau controverse ntre jurisconsulii oficiali. Astfel, doctrina, din punct de vedere formal, s-a nscris ntre sursele dreptului. Ius primum occupantis = Dreptul celui care ocup prima dat (un anumit loc). Ius privatum = Dreptul privat. Ius publicum = Dreptul public. Ius sanguinis = Dreptul sngelui. Mod de dobndire a ceteniei dup criteriul sngelui, conform cruia nou-nscutul va primi cetenia prinilor si, indiferent de ara unde se nate. Ius scriptum = Drept scris. Ius soli = Dreptul solului / locului. Mod de dobndire a ceteniei dup criteriul solului, conform cruia nou-nscutul va primi cetenia n funcie de locul naterii, oricare ar fi cetenia prinilor. Ius sufragii = Dreptul de a vota i de a fi ales. Ius utendi et abutendi = Dreptul de a uza i de a abuza. Dreptul abso lut al proprietarului asupra proprietii sale. Ius utile = Drept util. Expresia se refer la dreptul pe care l avea vasalul asupra feudului ce i fusese atribuit n baza contractului de vasalitate. Acest drept nu poate fi ncadrat n concepia clasic a proprietii. Ius vitae necisque = Dreptul de via i de moarte. Patria potestas este puterea pe care o exercit pater familias asupra descendenilor si; patria potestas avea un caracter nelimitat, pater familias avnd dreptul de via i de moarte, dreptul de abandon i dreptul de a-l vinde pe cel ce se afla sub puterea sa. Se mai folosete, prin generalizare, cu sensul de putere absolut, discreionar, exercitat asupra cuiva 7. Formele nominale ale termenului ius precum i derivatele sale apar i 104

Sensurile termenului latin ius

ele ntr-o serie de expresii, dintre care amintim doar cteva: Iura ad rem = Drepturi de crean. Iura in re = Drepturi reale. Iura non in singulas personas, sed generaliter constituuntur = Drepturile (normele de drept) nu se constituie n vederea unei singure persoane, ci n mod general. Iura novit curia (iudex) = Curia (judectorul) cunoate drepturile (legile, normele de drept). Iurare in verba magistri = A jura pe cuvintele magistrului. A accepta necondiionat, fr judecat critic, afirmaiile profesorului. Iurisdictio = mprirea dreptii / a spune dreptul. n dreptul roman, termenul desemna puterea magistratului de a supraveghea ndeplinirea legisaciunilor i de a pronuna o sentin ce soluiona litigiul dintre pri. n dreptul modern, funcia esenial a judectorului este de a mpri dreptatea, adic de a soluiona litigiile aprute ntre pri, de a judeca cauza, de a spune dreptul (iurisdictio) i de a impune executarea forat a hotrrilor (imperium)8. Iuris et de iure = (Prezumie) de drept i din drept. Prezumia absolut. Prezumiile sunt consecinele pe care legea sau judectorul le trage dintr-un fapt cunoscut la un fapt necunoscut. Este prezumie absolut acea pre zumie stabilit de lege care nu poate fi rsturnat prin niciun mijloc de prob9. Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere = Principiile dreptului sunt acestea: s trieti cinstit, s nu vatmi pe altul, s dai fiecruia ce este al su. (Ulpian). Iurisprudentia = Jurisprudena. n dreptul roman, termenul desemna tiina dreptului dezvoltat de ctre jurisconsuli. n dreptul modern, termenul desemneaz autoritatea care se degaj din precedentele judiciare 10. Iuris tantum = Numai de drept. Prezumia relativ. Prezumia relativ poate fi rsturnat prin proba contrar. Iustitia domina et regina omnium virtutum (est) = Justiia este stpna i regina tuturor virtuilor. Iustitia non est nisi Dei = Dreptatea nu este dect cea a lui Dumnezeu. Nu exist dreptate n afara lui Dumnezeu (Augustinus). Iustus prior est accusator sui = Cel drept i este primul acuzator. Iat doar cteva exemple dintr-o serie considerabil de expresii juridice latineti al cror miez lingvistic i juridic este termenul ius, termen cheie al dreptului roman i simbol al noiunii de drept din Antichitate i pn n contemporaneitatea marcat de sisteme juridice i judiciare avansate i perfecionate, ale cror surse se pstreaz nc nealterate. 105

Elena-Veronica TEFAN

NOTE
1 2

Gheorghe Guu, Dicionar latin-romn, Bucureti, Editura Humanitas, 2003, p. 733. Sebastian Rduleu, Lucian Suleanu, Dicionar de expresii juridice latine, Bucureti, Editura tiinific, 1999, p. 147. 3 *** coord. Ion Coteanu, Luiza Seche, Mircea Seche, Dicionarul explicativ al limbii romne, ediia a II-a, Bucureti, Editura Univers Enciclopedic, 1996, p. 183. 4 Sebastian Rduleu, Lucian Suleanu, op. cit., p. 148. 5 Ibidem, p. 150. 6 Ibidem, p. 152. 7 Ibidem, p. 155. 8 Ibidem, p. 144. 9 Ibidem, p. 145. 10 Ibidem, p. 145-146.

BIBLIOGRAFIE Burtea-Cioroianu, Cristina-Eugenia, tefan, Elena-Veronica, Limba latin pentru facultile de drept, Craiova, Editura Universitaria, 2007. Guu, Gheorghe, Dicionar latin-romn, Bucureti, Editura Humanitas, 2003. Munteanu, Eugen, Munteanu, Lucia-Gabriela, Aeterna Latinitas, Iai, Editura Polirom, 1996. Rduleu, Sebastian, Suleanu, Lucian, Dicionar de expresii juridice latine, Bucureti, Editura tiinific, 1999. Suleanu, Lucian, Rduleu, Sebastian, Dicionar de expresii juridice latine, Bucureti, Editura C.H. Beck, 2007. Smbrian, Teodor, Drept roman, Craiova, Editura Helios, 2001. *** coord. Coteanu, Ion, Seche, Luiza, Seche, Mircea, Dicionarul explicativ al limbii romne, ediia a II-a, Bucureti, Editura Univers Enciclopedic, 1996. *** coord. Tudor, Dumitru, Enciclopedia civilizaiei romane, Bucureti, Editura tiinific i Enciclopedic, 1982.

106

CRISTINA-EUGENIA BURTEA-CIOROIANU, GRECIA ANTIC SURS CULTURAL A LUI OCTAVIAN PALER N DRUMURI PRIN MEMORIE
Cristina-Eugenia BURTEA-CIOROIANU
Abstract Ancient Greece, as a cultural source for Octavian Palers writings, constituted permanence in the writers destiny. Traveling through a mythology full of strong essences of ancient civilizations, the writer expresses his feelings through a continuous reference to ancient writings of Herodotus, Sophocles, Cicero, Pliny, Horatio, etc. Octavian Paler rummages the myths, debating with them, counterbalancing the bitter taste left by the barrenness and utilitarianism of a modern Greece that contaminated his spirit. Key-words: Ancient Greece, cultural, source, writings, reference.

Octavian Paler, spirit reflexiv i cultivat, ni se descoper n volumul Drumuri prin memorie, n postura unui eseist care se folosete de un fecund pretext, acela al unor cltorii n ri de elec iune ale destinului uman, pe trmuri de origine ale culturii europene i universale, ale propriei noastre culturi: Egiptul, Elada i Italia, pentru a reface un adev rat itinerar spiritual. Evadrile din perimetrul autohton sunt cltorii eseniale, prilejuindu -i memorialistului ntlnirea cu civilizaii fundamentale: egiptean, greceasc i roman. De altfel, nclinaia lui Octavian Paler pentru antichitate, datnd nc din adolescen, avea s devin o permanen n destinul scriitorului. Drumurile prin memorie, titlu inspirat ales de ctre autor, al cror sens imaginativ i confesiv predomin asupra sensului informativ1 nu cuprind jurnale propriu-zise de cltorie, nsemnri datate de bloc-notes, ci doar rememorri subiective. Nu ntmpltor Octavian Paler i ncepe periplul cultural, din per spectiva cltorului, cu Egiptul. Cci, aa cum ne -a transmis istoria, civilizaia i cultura egiptean a influenat ntr-o mare msur arta greceasc, dar i religia romanilor. Astfel, Toate numele de zei au venit n Ellada din Egipt (), aflm din Istoriile lui Herodot. Filosofia greac se datoreaz i ea ntr-o anumit msur nelepciunii egiptenilor. Urme ale gndirii acestora se pot gsi la Anaximandru, Anaximene, Empedocle din Agrigento, la Pitagora, Platon i Aristotel. Nici arta gre ceasc n-a rmas cu totul n afara Egiptului antic, coloana doric amintindu-ne de coloanele templelor egiptene, ca i capitelul coloanei

Cristina-Eugenia BURTEA-CIOROIANU

corintice sau plafonul pictat cu stele pe un fond albastru, imitat i de greci. Nici sculptura, unde una din temele frecvente o constituia Sfinxul egiptean, nici pictura nu au scpat de influena egiptean. n ceea ce-i privete pe romani, o prezen deloc neglijabil a Egiptu lui antic s-a fcut simit n domeniul religios. 2 De altfel, nsui scriitorul nu poate rupe legtura creat ntre cele trei civilizaii, realiznd o anumit continuitate a scriiturii, dat de faptul c, n cltoria prin Italia, de exemplu, te loveti la tot pasul de fragmente din antichitatea greceasc sau egiptean; prin urmare, cunoaterea Egiptului, a Greciei sau a Italiei e la fel de important. Pind pe urmele lui Octavian Paler constatm cu uimire c autorul i-a propus s fac nu att o carte de cltorie, ct una n care drumurile se convertesc n timp subiectiv i ntrebri3, adic altceva. Drumurile prin memorie ndeplinesc n primul rnd o funcie auto -expresiv, cea de transpunere a sufletului de poet cult al autorului, dominat de impresii, imagini, de ntreg pitorescul unor ri apropiate i totui foarte ndeprtate, de peisaje, monumente de art, gesturi pe care le filtreaz prin diversele instane ale meditaiei. Memoria e doar una dintre ele, pe care autorul pare s -o fi integrat obsesiilor sale, alturi de singurtate, deert .a.m.d., teme recurente ale scrierilor lui Octavian Paler. Ceea ce aflm, nc nainte ca Octavian Paler s-i nceap pelerinajul spiritual, este c acesta ar dori s-i redobndeasc o originalitate a memoriei, s uite ceea ce coala, lecturile au depus ntr-nsul, n straturile succesive ale formaiei sale intelectuale, s redescopere totul potrivit unui cod personal. n fiecare drum am renunat la peisaje interioare n favoarea celor adevrate (p. 19), spune el. Dar o asemenea renunare iniial la datele memoriei, ca i la sugestiile unei ntregi ecuaii a imaginaiei, a sentimentelor, nu poate fi, din fericire, niciodat total, cci, cltorul are numai de ctigat din spectacolul la care particip direct, din acel tezaur al imaginilor, al cunotinelor pe care le poart cu sine, pe care le confrunt cu experiena personal: Bucuria descoperirii prin cltorii comport riscul ei, ceea ce Grard de Nerval numea, n Voyage en Orient, a fi dezmotenit de iluzii (p. 19). n Egiptul sau Grecia drumurilor sale, Octavian Paler se ntlnete necontenit cu cei care l-au premers: Chateaubriand, Grard de Nerval, Flaubert, Camus, Victor Hugo etc., oameni mai vechi sau mai noi care i-au pus amprenta asupra culturii. Trirea prezent att de bogat n nuane nu putea fi descris dect printr-o permanent raportare la anticele texte ale unui Herodot, Sofocle, Cicero, Pliniu, Horaiu. Ne aflm, aadar, n prezena unui crturar de nalt clas care privilegiaz trirea direct i care vede cu memoria. De aici entuziasmul care anim paginile sale pline de un 108

Grecia antic surs cultural a lui Octavian Paler n Drumuri prin memorie

lirism infuz, pagini de nalt poezie, al crei patos discret evit orice artificiu al retoricii.4 Dei are o natur retrograd, de sedentar, Octavian Paler se dove dete un cltor tenace, nzestrat cu puterea parcurgerii unor spaii imense fr s acuze ocul depirii granielor dintre civilizaii. El pornete la drum din postura iniiatului care urmrete n peisaj cutarea unor imagini interioare sau a impresiilor de lectur. Cltoria devine pentru Octavian Paler un mod de a-i decanta noianul de nostalgii i obsesii, proiecii ale structurii sale eminamente romantice. Pentru Octavian Paler, cltoria este un pretext, i nu adevrata raiune, pentru c adncul su el este () s pot reinventa singur tot, potrivit unui cod personal (p.22). Paler a cltorit i a scris despre Egipt i Grecia pentru c avea n el setea de trecut, cci, spune att de frumos: () sunt perfect logici numai copacii care, pe msur ce se nal, i adncesc n egal msur rdcinile n pmnt. (p.135). Astfel, voiajul este pentru el coborre pe rdcinile spiritului, aventur interioar, revoluie a certitudinilor, eterna rentoarcere pe trmurile culturii, la fel de vaste i fascinante ca acelea ale naturii. Eseistul privete nu locuri i peisaje, ci ntrebri i rspunsuri. Tipologic, Paler este un saturat de cultur, ins ntr-al crui spirit viaa s-a aezat exclusiv n simboluri de sunete, cuvinte i culori, pentru el tritul fiind aezarea ntre emoii i sensuri. Capitolele jurnalului de cltorie constituie eseuri despre civilizaia locurilor, bogate n meditaie i colorate de amintirea drumului. Cltoria prin Egipt debuteaz sub semnul mitului psrii Phoenix, ca o parabol a renaterii din cenua trecutului. n fragmentul nesat de aforisme Cultura e ceea ce rmne dup ce uitm ce am nvat (Marc Girardin) (p. 21), de citate erudite n francez i latin, Octavian Paler d o nou i original configuraie mitului psrii Phoenix, afirmnd c: () pasrea Phoenix n-a existat poate niciodat dect n refuzul nostru de a accepta prbuirea ca epilog al zborului, esenial este n fond nu nfrngerea, ci victoria ei asupra cenuii. (p. 21). Octavian Paler vede totul filtrat, dup cum el nsui afirm, prin memoria selectiv a lecturilor sale: Prima dat am sosit pe aeroport noaptea, nconjurat de amintirile lecturilor mele, visnd scribi mpietrii (), ignornd deertul, malefic pentru iluziile rtcite, deschis vnturilor i tuturor ipotezelor ca Sfinxul (p. 23). i cu aceasta, iat deschise drumurile prin memorie, pe care ne va conduce Octavian Paler, ca o cluz lucid i pasionat n acelai timp. Urmeaz delectabile paragrafe n care sunt evo cate misterul i amnezia Sfinxului, umbra piramidelor, Nilul mitologic, deertul i iar deertul, Memphis, Saqqara, Valea regilor, templul lui Luxor i Karnak, sala hipostil, precum i alte tulburtoare chipuri ale Egiptului. 109

Cristina-Eugenia BURTEA-CIOROIANU

Meditaiile acestui eseist abund n formulele memorabile ale moralistului sau filosofului culturii. De altfel, Octavian Paler are i veleitile unui bun istoric, cu o anumit nclinaie spre decriptarea miturilor, oferindu -ne informaia punct cu punct pn la ultimul detaliu ntr-un stil de-a dreptul baroc inconfundabil. Sfinxul, piramidele, mormintele faraonilor, ruinele de la Luxor nu sunt privite doar din punctul de vedere al realizrii lor arhitectonice, ci apar ca simboluri ale unei civiliza ii. Prozatorul nu este un cltor obinuit, el cumpr cte un suvenir (pe care mai apoi l uit n hotel) dintr-un impuls al momentului, dar gndul i rtcete departe printre amintiri. Milenii de istorie sunt retrite intens n cele cteva zile ale peregrinrilor sale: tergeam n gnd praful de pe hieroglifele milenare i nu mai sesizam fragilitatea unei clipe (p. 110). Scriitorul, atent la nuane, remarc o dihotomie semantic ntre Sfin xul egiptean i cel grec: Sfinxul din mitologia greac interoga el cltorii. Cel egiptean i nelinitete prin tcere. Fr s vrea grecii au pltit greeala de a numi sfinx slbticiunea neobinuit culcat lng piramide cu preul estomprii legendei lor. Tcerea Sfinxului egiptean s-a dovedit mai chinuitoare dect ntrebrile celui grec (p. 32). Octavian Paler ne-a purtat paii avizi de cunoatere prin istoria Egiptului, care are avantajul de a fi suficient de necunoscut ca s te pierzi n voie prin ea (p. 124). Rmn de neuitat desene, linii, culori, parfumuri evocate n paginile jurnalului su: zidur ile aeroportului Cairo care au luat prin mimetism culoarea nisipului, analiza luminii soarelui egiptean n diversele ore ale zilei, ptrunderea n grdinile introvertite ce se hrnesc din propria singurtate i descoperirea cu uimire a faptului c scribu l egiptean are aceeai privire ca i Sfinxul. 5 Scriitorul este expert, aa cum el nsui o spune, n arta de a-i face iluzii, Egiptul fiind una dintre ele cci, ajuns aici, el descoper cu tristee c trecutul a fost mblsmat i aezat n muzeu, iar kitchul este suveran.6 Observnd, prin urmare, ruptura dintre timpul istoric i timpul mitologic n Egipt, cltorul fr scop se cufund cu voluptate n imaginarul mitic redescoperit n sfinci, piramide sau ruine. Odat cu ptrunderea n universul spiritualitii greceti, Octavian Paler nu pierde prilejul de a sanciona voga demitizrilor, viznd n aceasta o incapacitate de a nelege c iluzia poate avea, uneori, mai mult grandoare dect realitatea, c exist minciuni superbe i adevruri terne. Convingerea sa este c Troia sau Micene nu trebuie vizitate spre a le vedea, ci spre a visa pe marginea miturilor ncrustate n ruine, fiind nevoie de o minim iniiere n mitologia greac, cci: Grecia decepioneaz pe un om fr cultur. Ca s nu rmi dezolat, stul de praf, de soare, de pietrele dislocate din edificii necunoscute, la poalele acropolelor sale, trebuie s o 110

Grecia antic surs cultural a lui Octavian Paler n Drumuri prin memorie

vezi cu un ochi ideal, n vrst de trei milenii (p. 143). Frecvent, discursul autoreferenial opereaz plonjri n mitologie, miturile sintetiznd revelator experienele majore ale umanitii. Cutndu-se i n mituri, ca n toate celelalte forme ale culturii, eseistul se autoexprim prin ele: Numele de zei i eroi sunt ntrebuinate ca pseudonime. () Grecii antici sunt simple pseudonime. n fond, de fiecare dat am vrut s zic eu nsumi.7 Dei Elada a constituit o permanen n contiina scriitorului, acesta va strbate, prad dezamgirii, colinele aride ale Arcadiei reale pentru a se convinge c trmul mirific al antichitii nu mai nseamn dect un vis al memoriei: Arcadia regretat de literatura pastoral e altceva, un inut de nicieri, numele unei nevoi de a idealiza memoria, de a visa retroactiv, un teritoriu al tuturor prerilor de ru nedefinite, cu muni de culoarea ploilor i ierburi inocente, utopie plasat n trecut, bun s consoleze remucrile prea trzii, ritual al tristeilor ndulcite cu zahr candel, naive castele de fum patriarhal (p. 213). Paler rscolete miturile, polemizeaz cu ele ca ntr-o disput real, pe marginea unor probleme arztoare, spulbernd locuri comune legate de anumite valori sau vicii ntruchipate de personaje legendare precum Ulysse care a fost un aheu iret, inteligent i intreprid, care nu s -a temut de aventur (p. 156), Aiax, Fidias un sculptor de coloi uluitori (p. 173) i creatorul de zei, Oedip, Sisif, Narcissus. n ceea ce privete mitul lui Narcis, Paler i coboar asupra acestuia privirea analitic, oferind de ast dat o interpretare original legendei: Narcissus cel adevrat nu e un personaj pervers i frivol. E un sfinx uman, tnr i frumos, ndrgostit de sine, un damnat care privindu-se excesiv e sancionat s nu-i mai aparin. Toat fiina lui se prelinge n obstacolul insurmontabil. Aceasta mi s-a prut a fi cea mai teribil form de singurtate (p. 188). Trecnd peste gustul amar lsat de ariditatea i utilitarismul unei Grecii moderne, care a contaminat i spiritul, scriitorul recomand cltorului neiniiat pstrarea misterului: Sunt lucruri pe care le preferm n forma lor aburoas de reverie i care, practic, nu pot ncpea fr pagube ntr-un tipar fizic. Iliada ne-a incendiat prea mult imaginaia pentru ca lumea eroilor ei s fie reductibil la spturile de la Micene, cu toate c adevrul e sigur de partea arheologoilor i nu a lui Homer. Geniul lui Homer a ridicat un conflict ntre efi de triburi la rangul de lupt fabuloas, rzboiul Troiei, iar datorit lui Eschil, o crim nscut din adulter, rzbunat de Oreste, a devenit tragedia dinastiei lui Agamemnon. Sublim e fora artei dac m face i pe mine care am fost la Micene i am vzut mormintele Atrizilor s m ndoiesc c erau autentice (p. 207-208). Omul lui Octavian Paler din mitologia greac poart numele a doi eroi legendari: Oedip i Sisif. Pentru a se putea regsi pe sine, umanitatea 111

Cristina-Eugenia BURTEA-CIOROIANU

trebuie s treac proba confruntrii cu Sfinxul: Nimeni nu poate eluda obligaia de a se ntlni, ntr-un fel sau altul, cu Sfinxul i de a-l privi n ochi, fr pedeapsa unui suflet steril8. Sfinxul e ntrebarea nsi, care moare numai prin rspuns9 ; Oedip, dnd unicul rspuns corect la ntrebarea Sfinxului, i-a acordat singura ans de a supravieui, cum remarc Octavian Paler, trecnd printr-un proces de autocreare: Suntem, n fond, noi nine, succesiv Oedip sau sfinxul n toate ntrebrile grave pe care ni le punem i n curajul de a rspunde la ele.10 Firul existenei lui Oedip st i de data asta, ca la toi eroii mitologiei greceti, sub semnul destinului: Mitul destinului se hrnete, astfel, pn la urm din paradox. Cutnd s evite destinul, Oedip l mplinete (p. 195-196). Sisif, cealalt masc a scriitorului, este prezentat din perspectiva legendei oraului a cror ziduri le-a ridicat i care, ca o ironie () a fost obligat de attea ori s-i reaeze fundaiile (p. 199). n eseul consacrat lui Sisif, Camus pledeaz pentru un Sisif fericit i ne propune s ni-l nchipuim aa. (p. 198), cci, dup cum susine scriitorul francez: Nu exist destin care s nu poat fi depit prin dispre i astfel Sisif devine mai puternic dect stnca lui, se ridic deasupra calvarului. (p. 198). Este o teorie pe care Octavian Paler nu o poate mprti, fiind un umanist convins, aplecat spre singurtile i veniciile dureroase ale celor asemeni lui, neputnd astfel s ne nfieze dect un Sisif salvat de speran: Sisif a trebuit s cread, mcar un moment, c stnca suit n vrful muntelui nu se va rostogoli iar. Ar fi inuman altfel. (p. 199). Pe lng legendele i miturile Grecie i antice, Octavian Paler face observaii pertinente cu privire la art, sculptur mai ales, mergnd cu des crierea pn la epuizarea detaliilor: Parthenonul are nevoie s colaboreze cu privirea noastr pentru a se arta perfect. E perfect numai dac e privit. Msurat cu centimetrul, rigoarea lui se dovedete eretic. Coloanele apar drepte cu toate c n realitate sunt umflate la mijloc ca s aib vigoare. Apar egale i nu sunt. Nicieri nu mi s-a ntmplat s constat mai stupefiat cum o linie dreapt se vede dreapt tocmai pentru c nu e aa, iluzia devenind i ea material arhitectonic prin corectarea erorilor optice (p. 171). Sculptura greac ncepe prin a cuta omul i sfrete ca orice canon, prin a se venera pe ea nsi (p. 174), afirm scriitorul, ntrind ideea, deja cunoscut n arhitectur, a fastului grecilor pentu colosal. Tendina de a impresiona prin grandoare i fast se descifreaz nu numai din formele lipsite de elegana simplitii, ci i din elementele decorative n care constructorii amestec stilul doric cu cel ionic, artnd o preferin special pentru bogatul capitel corintic, ncrcat cu motive vegetale. 11 Dar, ntorcndu-ne pe urmele pailor lui Octavian Paler, nu putem prsi Grecia fr a trece pe la Delphi i a medita la maxima ncrustat pe zidul templului lui Apollo: 112

Grecia antic surs cultural a lui Octavian Paler n Drumuri prin memorie

Cunoate-te pe tine nsui. Nimic mai mult, susinnd ideea autorului, c E cu neputin o maxim mai greceasc (p. 231-232). Prin intermediul acestor drumuri prin memorie, autorul se caut n spaiu i timpuri, n oameni i cri, n imaginaia popoarelor i n realitatea obiectiv prezent.12 Octavian Paler nu cltorete ca s-i acomodeze cunotinele unui peisaj, ci ca s-i argumenteze o stare sufleteasc.13 NOTE
1 2

Nicolae Oprea, Opera i autorul, Bucureti, Editura Paralela 45, 2001, p. 111. Ovidiu Drimba, Istoria culturii i civilizaiei , vol. I, Bucureti, Editura Saeculum I.O., Editura Vestala, 1998, p. 220-221. 3 Octavian Paler, Drumuri prin memorie. Egipt. Grecia, Bucureti, Editura Albatros, 1972, p. 7. 4 Nicolae Balot, Cltoria unui eseist, n Luceafrul, Anul XV, nr. 24 (528), 10 iunie 1972, p. 5. 5 Ibidem. 6 Radu Sorescu, Opera lui Octavian Paler, Craiova, Editura Didactica Nova, 1996, p. 96. 7 Dumitru Micu, Scurt istorie a literaturii romne, Bucureti, Editura Iriana, 1996, p. 268. 8 Octavian Paler, Mitologii subiective, Bucureti, Editura Eminescu, 1975, p. 9. 9 Ibidem, p. 11. 10 Ibidem, p. 15. 11 Ovidiu Drimba, op. cit., vol. III, p. 218. 12 Dumitru Micu, op. cit., p. 267. 13 Titu Popescu, Cri cu ieire la mare, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1980, p. 131.

BIBLIOGRAFIE ***, Dicionarul general al literaturii romne (P/R), Bucureti, Editura Univers Enciclopedic, 2006. Balot, Nicolae, Cltoria unui eseist, n Luceafrul, Anul XV, nr. 24 (528), 10 iunie 1972. Drimba, Ovidiu, Istoria culturii i civilizaiei, vol. I, Bucureti, Editura Saeculum I.O., Editura Vestala, 1998. Durand, Gilbert, Figuri mitice i chipuri ale operei de la mitocritic la mitanaliz, Bucureti, Editura Nemira, 1998. Durand, Gilbert, Introducere n mitodologie. Mituri i societi, n romnete de Corin Braga, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 2004. Durand, Gilbert, Aventurile imaginii. Imaginaia simbolic. Imaginarul, Bucureti, Editura Nemira, 1999. Eliade, Mircea, Aspecte ale mitului, n romnete de Paul G. Dinopol, Prefa de Vasile Nicolescu, Bucureti, Editura Univers, 1978. Eliade, Mircea, Mituri, vise i mistere, Traducere de Maria Ivnescu i Cezar Ivnescu, Bucureti, Editura Univers Enciclopedic, 1998. Eliade, Mircea, Istoria credinelor i ideilor religioase, vol. I, Bucureti, Editura tiinific, 1991. Ferrari, Anna, Dicionar de mitologie greac i roman, Iai, Editura Polirom, 2003. 113

Cristina-Eugenia BURTEA-CIOROIANU

Micu, Dumitru, Scurt istorie a literaturii romne, Bucureti, Edit ura Iriana, 1996. Oprea, Nicolae, Opera i autorul, Bucureti, Editura Paralela 45, 2001. Paler, Octavian, Mitologii subiective, Bucureti, Editura Eminescu, 1975. Paler, Octavian, Drumuri prin memorie. Egipt. Grecia, Bucureti, Editura Albatros, 1972. Popescu, Titu, Cri cu ieire la mare, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1980. Simion, Eugen, Scriitori romni de azi, vol. IV, Bucureti-Chiinu, Editura David-Litera, 1998. Sorescu, Radu, Opera lui Octavian Paler, Craiova, Editura Didactica Nova, 1996. Zaciu, Mircea, Papahagi, Marian, Sasu, Aurel, Dicionarul scriitorilor romni (M-Q), Bucureti, Editura Albatros, 2000.

114

GEO CONSTANTINESCU, ELEMENTOS CLSICOS EN LA OBRA POTICA DE RUBN DARIO


Geo CONSTANTINESCU
Rezumat Pornind de la rolul poetului sudamerica n la fundamentarea i popularizarea modernismului n poezia spaniol a nceputului secolului XX, autorul articolului urmrete n opera lui Rubn Daro miturile i simbolurile clasice, din perspectiva acestei estetici. Dac n Renatere i Baroc valorile clasice erau privite ca elemente redescoperite ale realitii noastre spirituale, n Modernism ele reprezint contiina deprtrii n timp i spaiu fa de circumstanele prozaice actuale, deci o certitudine a gsirii frumuseii pure, ca esen a viziunii poeziei la confluena celor dou veacuri trecute. Cuvinte cheie: fundamentare, popularizare, simboluri clasice, esen, confluen.

Con su verdadero nombre Flix Rubn Garca Sarmiento, Rubn Daro naci en Metapa (Nicaragua) en 1867. Public en 1885 Epstolas y poemas, donde se notaba la influencia romntica y posromntica de Bcquer y Campoamor, pero donde se marcaba, tambin, su predileccin por las metforas audaces, la profusin de la msica y del color. Entre 1886-1889 vive en Chile donde participa vivamente en la actividad literaria de aquel pas. Publica, mientras tanto, los volmenes: Abrojos (1887), Rimas (1887) y Azul (1888). Con Azul que abarcaba varios relatos y siete composiciones en versos, donde en la edicin segunda se le aadieron ms (1890), el poeta marca el rompimiento con los valores pragmticos de la sociedad de aquel tiempo y se refugia en un mundo extico, lejano, y en una atmsfera de sensualidad. Ya se nota aqu una nueva sensibilidad, que ser ampliada por la colabo racin con los poetas modernistas de Buenos Aires, donde se traslada como cnsul de Colombia (1892). Llega a ser el jefe de esta escuela, reconocido unanimemente por Leopoldo Lugones, Jaimes Freyre, Estrada, Leopoldo Daz. El volumen Prosas profanas (1896) con 33 de composiciones poticas esta vez, llega a ser el ejemplo mximo de la lnea sensual, colorista, brillante y musical. Con este logro viene a Espaa por la segunda vez, en 1899, como corresponsal de la publicacin argentina La Nacin, donde

Geo CONSTANTINESCU

difunde sus ideas modernistas. El ao siguiente se traslada a Pars, pero las relaciones con los espaoles conocen grandes momentos. Los poetas espaoles del tiempo se le acogen con gran amor, y as va creyendose una nueva escuela literaria, que pondr en la sombra la retrica de los posromnticos y la utilidad del lenguaje cotidiano, que, en sus ojos, slo disimulaba el conformismo, tras las estructuras aceptadas. En la Pennsula, el retoricismo ampuloso de Nez de Arce y el prosasmo de Campoamor eran reemplazados ms bien por los epigonos del postromanticismo becqueriano. De estos, ltimos, surgi la subjetividad de una nueva sensibilidad que sugera, al mismo tiempo, la rebelda en contra de lo viejo y en contra de los valores burgueses del tiempo. Pero fue Rubn Daro el gran rompedor con la tradicin, con la primera llegada a Espaa en 1892, al cual muchos jvenes se embarcaron entusiasmados (vemos al mejor de ellos, Juan Ramn Jimnez). Como seal Federico de Ons, en la Europa de aquel tiempo, el Modernismo era la expresin de la crisis universal de las letras y del espritu, que inicia hacia 1885 la disolucin del XIX. El naca en los pases industrializados europeos teniendo como predecesores al Simbolismo francs y al Prerrafaelismo ingls. Todo ello supona la reaccin frente al pragmatismo positivista, el rechazo de la burguesa conservadora, el desencanto ante el fracaso moral de la industralizacin, la aversin a las vulgaridades del arte realista La corriente traslada el inters al interior del homb re, el mundo del subconsciente, el irracionalismo filosfico, la preocupacin existencial Se crea una nueva forma de expresin que niega las estructuras lgicas del lenguaje comn y repudia los intentos de trasladar a la obra de arte una realidad, present e, pero, segn ellos, sin esencias humanas. Se crea una esttica impresionista que representa no la realidad, sino las sensaciones que ofrece sta en el receptor. Se crea una experimentacin mtrica sin cesar, preseguiendo las modificaciones de la frase, la adjetivacin, la sorpresa final en los poemas. Tiene como antecesores a los simbolistas franceses: Jean Moras, Georges Rodenbach, Emile Verhaeren, Maurice Maeterlink, Paul Fort, Gabrielle DAnunzio. En Amrica Latina tiene continuadores: Jos Mart, Asuncin Silva, Julin del Casal, Manuel Gutierrez Njera. Ellos se proclaman herederos de Verlaine y Baudelaire, irracionalistas, impresionistas, decadentes y amantes del misterio. El Modernismo fue un movimiento renovador en la forma y en espritu, en la preocupacin por la intimidad y en le proyecin social, en el verso y en la prosa. Sus creaciones son la respuesta a la crisis de la sociedad burguesa del XIX, en su filosofa, en su organizacin social, en sus creencias morales y su expresin artstica. 116

Elementos clsicos en la obra potica de Rubn Dario

En las Dilucidaciones de su volumen Canto errante (1907) Rubn Daro expresa su punto de vista sobre el asunto: la poesa existir mientras exista el problema de la vida y de la muerte. El don de arte es un don superior que permite entrar en lo desconocido de antes y en lo ignorado de despus, en el ambiente del ensueo o de la meditacin. Hay una msica ideal como hay una msica verbal1. La poesa es, como dice el poeta, tambin una va de conocimiento. Es un modo de superar el misterio, pero no por las vas pisadas antes. A travs de la poesa quisiera sumergirse al mismo tiempo en la belleza y en la verdad. Uno de los medios de alcanzar la plenitud del ser y del conocer es el amor. Para l, el amor es anhelo de transcendencia y xtasis. Caracteriza l a la negra Dominga: Serpentina, fogosa y violenta,/ con caricias de miel y pimiento/ vibra y muestra su loca pasin:/ fuegos tiene que Venus alaba/ y envidiara la reina de Saba/ p ara el lecho del rey Salomn. El placer puede implicar la prdida de concie ncia, donde el alma pueda encontrar algo oscuramente buscado. As la sensualidad supera el puro placer, llegando a ser metafsica. La negra Dominga, con sus movimientos lascivos, perversos supera la sensualidad, llegando al arte del amor, es decir, al baile. El amor y el conocimiento constituyen un continuo oscilamiento entre el gel y la bestia. En Ite, misa est! las palabras del sacerdote al final de la misa librarn a Eloisa del sobreyo crstiano, de las convenciones de la sociedad y, encontrando en el poeta la figura del amante, la enamorada esfinge quedar estupefacta,/ apagar la llama de la vestal intacta,/ y la faunesa me rugir de amor. Una vez despierta por el amor mundano, la virgen revelar su naturaleza sensual. Vivir un otro destino, posiblemente mucho ms puro que el anterior. Por esto, Daro va a encontrar en la antiguedad clsica los modelos ideales para reflejar el ansia de trascendencia, a travs del amor. Al mismo tiempo, lo clsico ofrece su ritmo, como va hacia la belleza pura. Al fi nal del poema Era un aire suave, la diosa Diana, representada como estatua, ofrece al cuadro moderno, con un trozo de naturaleza geometrizada, la ternura de su cuerpo como un secreto llamamiento al amor: Y, como un efebo que fuese una nia,/ mostraba una Diana su mrmol desnudo. Comparada con un efebo, diosa remite al mito del andrgino de Platn, como la perfeccin de la unidad de un solo ser, hombre-mujer. El amor, como la creacin, es la llama en la cual se forja el deseo y donde el abismo cobra el cuerpo de la belleza pura. En el Coloquio de los centauros vuelve a aparecer la figura de Diana cazadora, diosa virgen que nunca se haba entregado a los hombres. Es el smbolo del amor espiritual, puro, pero siempre como un llamamiento para estos. Consumar el amor es la muerte del individuo. Se entrega al otro para renacer en el hijo. Pero su individualidad ya no existe. 117

Geo CONSTANTINESCU

Lo mismo ocurre con la evocacin de Anadiomena, Venus, saliendo de las aguas del mar. Se producen ecos en toda la creacin. La belleza pur a va naciendo en todo el Cosmos. Se trata de la frenes de los deseos, de la energa creadora que sostiene la vida y el espritu: el universo/ sinti que un nombre armnico, sonoro, como un verso,/ llenaba el hondo hueco de la altura: en nombre/ hizo gemir la tierra de amor. En el poema son evocadas Hipodomia, la esposa de Pirito, rey de los lpitas; tambin las Gracias, las Horas, y el momento cuando Cinis ser Ceneo, porque Ceneo antes de ser hombre fue mujer. El poeta sorprende todo esto como una fuente de belleza y verdad. Tambin en el Coloquio de los centauros, Rubn Daro se encuentra con los poetas de la Antiguedad: es decir con Pndaro que cant a Quirn, el centauro sabio, justo y prudente, con Euripides que le elogi en su poesa, y Luciano que le hizo hablar en sus dilogos infernales. Estas imgenes de la mitologa antigua ofrecen no slo la imagen de la animalidad de las pasiones sino tambin la sabidura en el amor, como es el caso de Quirn. En Blasn, el ala blanca de Zeus, metamorfoseado al olmpico cisne de nieve, (tambin metfora de la belleza pura en la poesa modernista) tiene correspondencia en la blancura de la pureza de la hostia en una comunin cristiana. En este proceso el mundo pagano y cristiano se complementan, no viven la disjuncin convencional de la vida diaria. Tambin lo bello del mundo concreto con lo espiritual se compaginan y ofrecen la imagen de la perfeccin potica. El hombre, con esta perfeccin, supera la muerte: Es el cisne, de estirpe sagrada,/ cuyo beso, por campos de seda,/ ascendi hasta la cima pasada/ de las dulces colinas de Leda. El amor forma parte del destino humano y divino. Su verdad y belleza llaman a la creacin. La poesa es la expresin de esta. Nota l en las mismas Dilucidaciones: Mi verso ha nacido siempre con su cuerpo y su alma, no lo he aplicado ninguna clase de ortopedia. He, s, cantado aires antiguos; y he querido ir hacia el porvenir, siempre bajo el divino imperio de la msica msica de las ideas, msica del verbo2. La preocupacin por la msica como el arte de la mxima abstraccin es central en la poca. Pero Daro le ofrece al mismo tiempo el peso de la idea. Por esto l no se aparta del mundo de los grandes ritmos antguos. En Era un aire suave el poeta imagina la msica como hada voladora: el hada Harmona ritmaba sus vuelos. El poema aparece como el ritmo de lo inefable. Esto es recogido de los mitos y las leyendas antguas, para vivir una nueva vida en el marco de la esttica modernista. Estos ritmos y personajes ya estn lejos, en los sueos de la infancia de la humanidad. La conciencia de su lejana les dan otro valor de sugerencia. Constituyen aquella va dorada hacia la belleza eterna, buscada por el poeta. En el mismo 118

Elementos clsicos en la obra potica de Rubn Dario

poema, cuando las blancas magnolias, alzndose sobre sus tallas acariciaban los trajes de seda, pareca oirse el vibrar de las liras griegas: dirase un trmolo de liras eolias/ cuando acariciaban los sedosos trajes,/ sobre el tallo erguidas las blancas magnolias. La presencia de los ritmos antguos es slo espiritual, con la conciencia de su mero valor esttico, orientado, como deca el poeta, hacia el futuro del arte. Es un arte que vuelve a otorgar al hombre moderno la dignidad de evadir espiritualmente de un mundo prosico, de las limitaciones de la utilidad y eficiencia. El arte modernista con esta visin se aparta de las artes del Renacimiento y del Barroco, que tomaban estos valores antiguos en su valor realista, que coincida con el nivel de las mentalidades y el horizonte intelectual de aquellas pocas. Rubn Daro tomaba de ellos slo la belleza eterna y las verdades humanas contenidas en esos ritmos, con la conciencia de su lejana en tiempo. Rescatando esto, el poeta dar un nuevo impulso al arte venidera. El coga de aquellos mitos la palabra cargada de significaciones, de reminiscencias de valores humanos que aspiraba a renovar, a darle otro valor, ms apropiado de la esencia del hombre de su poca. Dice l mismo en sus Dilucidaciones: El clis verbal es daoso porque encierra en s el clis mental y, juntos, pereptuan la anquilosis, la inmovilidad3. As encontraba l la poesa en lengua espaola de su poca: cargada de retrica y de cliss. Para l la palabra no era una herramienta neutra. As rehuye la carga de significaciones que la histo ria y la inercia le ha dado y crea un nuevo lenguaje personal, tejido de todos los ritmos encontrados, pero que esucha slo a su ritmo interior. Su lenguaje es brillante y somptuoso, con galicismos, palabras olvidadas y palabras inventadas para su contexto. Hisispila, lirforo, nelumbos, propleo son contribuciones personales en el enriquecimiento del vocabulario potico. Encontramos tambin adjetivaciones inslitas, de inesperada gracia olmpico cisne, ala eucarstica, casto abanico. La mera eufona ofrece impresiones nuevas. La metaforizacin provoca en el lector asociaciones mentales distintas de lo acostumbrado. La muerte de Margarita en el poema con el mismo ttulo (motivo romntico de la muerta de amor) est repre sentada poe el mero y popular hecho de deshojar una flor por ver si me queras. Las sinestesias aparecen de modo comn en su poesa: uros sonidos, verso azul, melancola agria. Se trata de un nuevo matiz perceptivo de planos distintos que prepara al lector para entender mejor el mundo de la belleza. Con respecto al ritmo, podemos sealar que el poeta practic casi todas las formas mtricas creadas a lo largo del tiempo en espaol. Toms Navarro Toms encontr en su obra 27 metros diferentes. As nos damos 119

Geo CONSTANTINESCU

cuenta sobre el valor del ritmo y de la msica en su poesa. As resuscita en su creacin la filosofa pitagrica, de la armona por la cual se concorda el discordante, integrndolo en la Unidad superior del Universo: Te sientes con la sangre de la celeste raza/ que vida con los nmeros pitagricos crea? (A Juan Ramn Jimnez). Tambin el ocultismo y las doctrinas esotricas le permitirn familiarizarse con lo desconocido, con las temerosas tinieblas del ms all. Pregunta l a su discpulo en el mismo poema: Tu corazn las voces oculta interpreta? La belleza y la verdad pueden ser as encontradas y reveladas por medio de las metforas. Con estas consideraciones recordamos a los lectores el valor de una creacin que impuls por su sensibilidad una nueva visin potica tanto a la poesa de habla espaola en las Amricas, cuanto a la poesa de Espaa de fines del siglo XIX y de los inicios del siglo XX. NOTAS
1 2

Rubn Daro, Pginas escogidas, Ctedra, Madrid, Letras hispnicas, 1993, p. 137. Ibdem, p. 134. 3 Ibdem, p. 130.

BIBLIOGRAFIA Rubn Daro, Pginas escogidas, Ctedra, Madrid, Letras hispnicas, 1993. Pedro Aulln de Haro, La poesa en el siglo XX (Hasta 1939), Madrid, Taurus, Alfagoara S.A., 1989. Andrew P. Debicki, Estudios sobre poesa espaola contempornea, La Generacin de 1924-1925, Madrid, Ed. Gredos, 1981. Dmaso Alonso, Poetas espaoles contemporneos, Madrid, Ed. Gredos, 1988.

120

DANA DINU, HORACE IN THE ROMANIAN LITERARY THEORY AND CRITICISM


Dana DINU
Rezumat n afar de Ion Heliade Rdulescu care, prin Grammatica poezii i Curs ntreg de poezie generale, rmne cel mai important teoretician al literaturii romne pn n perioada lui Maiorescu, reflecia teoretic i critica literar i preocup pe muli dintre scriitorii epocii. ns, demersurile lor nu au luat forma unor lucrri sistematice, ci au aprut ca articole n pres, ca prefee sau introduceri la diverse lucrri. Conceput ntr-un sens extensiv n primele decenii ale secolului al XIX-lea, mai mult ca act cultural, cu implicaii sociale, pedagogice sau patriotice, literatura romn va avea parte destul de trziu de un instrumentar critic adecvat, de delimitarea limpede a obiectului su i de o metodologie proprie. Activitatea critic nu este profesionalizat, toi teoreticienii i criticii fiind n acelai timp i autori care scriu adesea n scop demonstrativ. Pe fondul eclectismului ideologiei literare a acestor decenii, n care cultul clasicismului este nc foarte puternic, referinele la literatura antic, i ndeosebi la Horaiu ca poet i poetician, sunt nc destul de numeroase, la autori precum George Bariiu, Andrei Mureanu ori C. A. Rosetti, asupra crora m voi opri n cele ce urmeaz. Cuvinte cheie: Horaiu, clasic, clasicism, poetic, ingenium, studium.

George Bariiu firmly believed that our national literature should pursue the classical ideal, in its Hegelian sense of aspiration to perfection and exemplarity. With the precepts of the classical aesthetics he advocates, he pays tribute to German thinkers and writers, especially those who enjoy the attention of the Transylvanian writers. In his article Scriitorii clasici1 (The Classical Writers), Bariiu sets out to analyse the evolution of the concepts of classical and classicism starting from the classical Antiquity up to his own time. To this purpose he takes examples from all European literatures, ancient and modern, surprisingly including here some romantic authors, and thus demonstrates that in the cultural context of the moment, the concept of classical had clearly suffered a semantic expansion. The article in question includes long lists of both classical Greek and Latin and modern authors. Following in the footsteps of the universal library put forward by Heliade, in turn inspired by the Literary Pantheon of Aim Martin, with Horace unmistakably included in the section of lyrical and

Dana DINU

satirical poets2, on these lists Horace appears again, in virtue of the features of excellence Bariiu appreciates in the most classical of classical writers. He singles out two of these qualities: There are two most important qualities which put the Greek and Romans above the new writers, one is that in guarding the principles of the art and its purpose, they became one with beauty, and the second is that their creation (cladding the ideas with words) derives from the nature of the thing in question and does not depend on the will of the writer or of the artist3. To abide by the rules in order to achieve artistic beauty and to find expression in natural harmony with its contents represent some of the qualities which earn the ancient authors the title of teachers of todays world. In the article Lectura unui om tnr sau Cetirea fr cumpt i fr folos published in Foaie pentru minte, inim i literatur4, where he gives reading advices to a young man, Bariiu laments the lack of order and measure in the literary products, using Horaces words: Mediocribus esse poetis / Non dii, non hominess, non concessere columnae, which he translates, indicating the source: Nici zeii, nici oamenii, nici coloanele (librriilor) nu ngduie poeilor s fie mediocri (Horace, Ars Poetica). In fact, this quotation of verses 372-373 includes two small errors: the incomplete verse actually forms the second part of the hexameter, as the pentamerous ceasura requires, and not the first one, as the suspension points might suggest, while in the second verse we find the reversed non dii, non homines instead of the original non hominess, non di, as well as the disyllabic form of the plural dii, used by Horace in syneresis as di. In Bariius quotation the prosodic form is altered by the introduction of a syllable which imposes more dactyls in the verse. Obviously in this case the mere act of quoting is more important than the accuracy of the quotation. Bariiu uses the same verses, in the same form, in a study of poetics with the title Un discurs asupra versificaiei noastre published in 18455 as a memento for aspiring poets to avoid the abuse, stronger even, to avoid the use of poetic license or metric constraints. A few years later, in an article meant for nvceilor de poezie6, Bariiu turns to the same terminology of the classical aesthetics for the relation between natural gift/talent and labour/study, that is natura vs. ars or ingenium vs. studium/labor, but here he uses an antiphrasis: he imagines that no teacher of poetry could advise his students not to read the poetic precepts of the greatest masters, Aristotle and Horace and others, by invoking that their native talent could spear them such subservience. In order to give more weight to his recommendations to cultivate talent through study, Bariiu turns to Horaces words in Ars Poetica, by quoting him and then in free translation: 122

Horace in the Romanian Literary Theory and Criticism

ego nec studium sine divite vena, Nec rude quid possit, video ingenium: alterius sic Altera poscit opem res et coniurat amice. Qui studet optatam cursu contingere metam, Multa tulit fecitque puer, sudavit et alsit. Abstinuit venere et vino. (A. P., 409-414) Here again, an error slips in the quotation. In the second verse Bariiu uses possit, can instead of prosit, it is useful, (both being oblique conjunctives), paronymous and etymologically related verbs, but with different meanings. This is not an unintended substitution, his translation proves it, he paraphrases rather freely and even leaves out verses 412-413: Nici regulele fr geniu, nici geniul fr o ntins silin i studiere nu poate (sic!) face mult i cine vrea a-i ajunge scopul, adec a fi poet ludat, are s munceasc cetind i nvnd foarte mult i s fug de desfrnri trupeti i de vin7. Horace deals with this ancient dispute, started by the sophists and continued by the Peripatetici, in verses 408-418 of his Poetics. He insists, here and in other occasions, on the need to study, to acquire craft, which brings out ones true worth of a natural gift. Andrei Mureanu will also use part of the same fragment from Horace, including verse 413 left out by Bariiu, in his answer to a youngster who rightly saw the necessity of renewing the methods of versification in Romanian poetry and pleaded for a greater prosodic freedom, but who as a poet was less gifted even for his own expectations. Although in the first decennia of Romanian original literature knows a certain consensus over the need for a mild critical approach towards new writers less they would be discouraged, nevertheless Mureanus critique was considered too harsh by the young poet, and the reaction did not take long to appear. Thereupon Mureanu writes a Duplic (Asupra poeziei)8, where he lectures the young author about poetics and makes a few pertinent observations on aspects of versification and on the use of literary language. Among other things he notes: The ensuing conclusion is that those who promote an emerging language have the difficult task to keep their eyes open and to reflect carefully on the direction they give to the development of this literature, be it poetic or prosaic or otherwise, and the youngsters should read all the experiments of their elders, before they may dare sing and shout, as [] Multa tulit fecitque puer, sudavit et alsit, Horace said and he also said: Nonum premature in annum9. At the bottom of the page Mureanu offers the translation of the quotations: Multe a suportat i a fcut copilul, a 123

Dana DINU

asudat i a tremurat de frig. Only someone who is familiar with the co ntext of this verse could understand from Mureanus translation the sense intended by Horace, namely in narrow relation with the preceding verse: Qui studet optatam cursu contingere metam, Multa tulit fecitque puer, sudavit et alsit. (A. P., 412-413) In order to put more emphasis on the idea of a conscious effort focussed on a well-defined goal, Horace uses the analogy with the field of chariot competition, meta being the stone at both ends of the race field one had to circle at high speed while riding the chariot, cursu. The Romans trained assiduously and from an early age for these dangerous, but lavish public displays. The whole translation of these verses is: Cel care rvnete s ating n ntrecere dorita born, / de copil a ndurat multe, a asudat i a rbdat de frig10 (my translation, D.D.) Horaces verses give prominence to the forming of the poet, on labor, with an early defined outcome and through sacrifices and denials. The present tense of the verbs in the first verse studet and contingere brings into actuality that what was previously accumulation rendered by the abundance of preterit forms: tulit, fecit, sudavit, alsit in the second verse, representing as many tests and conditions for the performance. Mureanu gives a wrong syntactic interpretation of the absolute nominative puer when he makes it the subject of the sentence. With this terminus a quo Horace intends to mark the necessity of an early, but uninterrupted austerity, a condition for the later success in adulthood. The second quotation is translated by Mureanu: i pn al noulea an trebuie lefuit (poezia). For a better understanding of its letter and spirit, the meaning of this fragment should be placed in its context. Reconstructed, it sounds like this: siquid tamen olim/ scripseris [] nonum [] prematur in annum / membranis intus positis: delere licebit, / quod non edideris; nescit vox missa reverti (A. P., 386-390), (literally dac totui ai scris ceva odat, s stea nchis n sertar, nuntru punnd deoparte manuscrisele timp de nou ani: (astfel) i va fi permis s distrugi ceea ce n-ai publicat, dar cuvntul rostit nu tie s se ntoarc, (My translation, D. D.). The number nine is not a fixed limit, it suggests an undetermined period of time, but long enough for taking certain distance and critically regard ones own work. One should take the step to publish something only after a lengthy period of ripening, of the work itself, as well as of its author. Submitting this work to the test of time represents an act of self-evaluation at different stages of becoming a poet and an act of responsibility towards the public. 124

Horace in the Romanian Literary Theory and Criticism

Mureanu catches the spirit of this fragment, but for its translation he prefers a metaphor from the art of sculpting, used by Horace in a different context, where he allude to the need for the poems to be formally stylized. Mureanu embraces this Horatia n enouncement, since he again uses it in an article from 1853 entitled Romnul i poezia lui11. Here he urges the young poets to carefully read from the established authors, and through the words of the Latin poet he reminds them to avoid the untimely publishing of their works, but generously welcomes them to the pages of his own publication. In a totally different setting than seen up to here we find in a translated quotation a stanza from Horaces Oda I, 27, a bacchic ode addressed to his table guests. The context is the article Doine i Lcrimioare de Domnul V. Alecsandri12 written in 1856 by C. A. Rosetti in Steaua Dunrii about the poems V. Alecsandri published three years earlier, in 1853. This is probably the first study about the initiator of the new direction in the Roman ian literature. The article of considerable length continues in several issues of this literary magazine and has eight parts, each with its own pragmatically used subtitle: it either states the plan along which the discussion is conducted or the aspects chosen by the analyze in an interrogative form, for instance: What are we mainly looking for in a poem. The answer is clearly enounced: Thus what I intend to search for in the poems of Mr. Alecsandri is the fountain from which the author of the Doine drank and became a poet and creator, and, at the same time, for the thinking process in Romania and the progress of this thinking, the state of being, the feelings and the aspirations of the society that fed the poet []13. Or for another subtitle, equally interrogative in form: What kind of life had Mr. Alecsandri and what is the source of his strength, the answer is given in the text: I think, without having talked to the poet, nor to his friends, that in those years after his return from Paris, the young Alecsandri lived in the countryside among the villagers. And I go even further. The young poet was in love; and his twenty-one years old heart was passionately and purely in love, not with a stylish woman, but with a common girl. On the other hand, Mr. Alecsandri could not tell us in 1842 that what the greatest part of my compatriots did not understand yet, that what he himself now seems not to understand anymore14. The complete text of the article is guarded by two mottoes borrowed from French critics, giving Rosetti the authority to speak about certain aspects of Alecsandris poetry, without any critical evaluation intended. To him the novelty of the themes of these poems is attractive, as seen particularly in the sixth section Trei amoruri n lupt: a childs love for his parents, ones love of his country and the maidens love for her sweetheart15. The fragment from Horace appears as a motto in the last part 125

Dana DINU

of the series entitled Lcrmioare i Suvenire, and the related paratext recalls the tendency for the erotic in the two cycles of poems. The verses are the approximate translation made by Rosetti: Ei bine! Nu voi bea aceast cup dect de ne va spune d-unde pleac sgeata care i-a strpuns inima. The subtle mechanism of the subversive functioning intended in this text can be detected only in Horaces original. In the first two stanzas of the Ode Horace elaborates the preliminary idea that the bacchic atmosphere is meant to create a joyful and friendly mood, prone to erotic confessions, and unfit for brutal excesses of the barbarians. Horace finds the inspiration for this appeal to convivial moderation in a few anacreontic verses, astonishingly older even in relation to the Latin poet, and even more so to Rosetti. The Ode further presents a dramatized scene where, in the middle of the banquet threatened to slide into a sharp dispute, the poet tries to reconcile the diner guests by extracting, not at all involuntary, an amorous confession from one of the youngsters. Faced with hesitation, the poet insists, feigning a particular interest and encouraging him not to repress his feelings born out of ingenuo amore, out of love for a free woman. Although he obviously only pretends not to be aware of the youngsters heartache, the poet simulates surprise when hearing that his passion is anything but noble and thus doomed to secrecy. It is at this point that he shows abhorrence to the mesalliance in terms borrowed from the teratologic mythology: A miser / quanta laborabas Charybdi / digne puer meliore flamma!/ vix illigatum te triformi/ Pegasus expediet Chimaera. (v. 18-20; 23-24). The Ode is built on a three-act scenario, arranged around the three essential elements typical for Horaces odes: symposiac mood, friendship and eros. Out of these three C. A. Rosetti gives, in the abovementioned verses, a personal version of the erotic topos found in the Horatian verses: Vultis severi me quoque sumere partem Falerni? dicat Opuntiae frater Megillae quo beatus vulnere, qua pereat sagitta. (vv. 9-12) As a motto, Horaces verses not only challenge the author of the Lcrimioare and Suvenire, but they also represent a surreptitious criticism, 126

Horace in the Romanian Literary Theory and Criticism

especially in the eyes of those familiar with the whole text of the ode and relate it at the same time to certain aspects of Alecsandris biography. Lcrimioare are the homage to the love he held for Elena Negri, passed away after a happy love interlude in Venice with the poet, who seemingly found consolation rather soon after, as it transpires from Suvenire. Horaces words are used by Rosetti as a rebuke to Alecsandri, for his sentimental frivolity and inconsistency in the last cycle of the poems published in 1853. Distanced from the original source of the national spirit, Alecsandri lost the secret of that passion of the heart, much deplored by the author of that article. So, the motto has a double intention: on one hand, it is allusive, particularly in that what is left out, but transparent for those who know the ode, and on the other hand, it expresses in a playful and ironic manner the disapproval of the poets creative evolut ion brought about by another muse. NOTES
1

G. Bariiu, The Classical Writers, apud G. Ivacu, Din istoria teoriei i criticii literare romneti, I, Bucureti, Editura Didactic i Pedagogic, 1967 , p. 266-272. 2 D. Popovici, Ideologia literar a lui I. Heliade Rdulescu, Bucureti, Editura Cartea Romneasc, 1935, 175-196.
3

G. Bariiu, apud G. Ivacu, Op. cit., p. 267. Dou sunt mai vrtos nsuirile cu care ntrec grecii i romanii pe scriitorii cei noi, cum c adec la aceea pzire de legile artei i de scop s-au fcut una cu frumuseea, i iari cum c expoziia lor (mbrcarea ideilor n cuvinte) e scoas din firea lucrului de care se vorbete i nu atrn de volnicia scriitorului sau a artistului.

4 5

Ibidem, p. 275-286. George Bariiu, Un discurs asupra versificaiei noastre (A discourse on our versification), n Foaie pentru minte, inim i literatur, 1845, nr. 14,15,16, apud Olimpia Berca, Poetici romneti, Timioara, Editura Facla, 1976, p. 59. 6 Ibidem, p. 313-321. 7 Ibidem, p. 314-315. 8 Andrei Mureanu, Duplic (Asupra poeziei), apud G. Ivacu, Op. cit., p. 343-354. 9 Ibidem, p. 349: De aici urmeaz c cultivatorii unei limbi nceptoare au datorie foarte grea a -i deschide foarte bine ochii i a-i trage seama cam pe ce cale duc limba ctre dezvoltare, fie aceea poetic sau prozaic .a., iar bieii i juniorii s citeasc toate ncercrile celor mai btrni, apoi s cuteze i ei a cnta sau a striga, cci [] Multa tulit fecitque puer, sudavit et alsit, a zis Horaiu i tot acela mai zisese: Nonum prematur in annum. 10 Ibidem, p. 349, nota 1. 11 Andrei Mureanu, Romnul i poezia lui, apud George Ivacu, Op. cit., p. 449-456. 12 C.A. Rosetti, Doine i Lcrimioare de Domnul V. Alecsandri, apud George Ivacu, Op. cit., p. 504-525. 13 Ibidem, p. 505: Astfel dar ceea ce doresc a cuta n poeziile D. Alecsandri este izvorul d -unde, bnd, autorul Doinelor deveni poet i creator i, totodat, cugetarea Romniei i progresul cugetrii ei, starea, simirile -aspiraiile societii cu care s -a ntrupat poetul []. Ibidem, p. 505. 14 Ibidem, p. 509: Care fu traiul d. Alecsandri i izvorul puterii sale, primete rspunsul n cuprinsul articolului: Cred, fr-a fi ntrebat nici pe poet, nici pe amicii si, c, n acei ani dup ntoarcerea sa din Paris, junele Alecsandri au trit la ar n mijlocul stenilor. Cred ceva mai mult nc. Junele poet iubea; i iubea cu puterea i curenia unei inimi de 21 de ani, nu o

127

Dana DINU
femeie din saloane, ci o copil nscut din popul []. ntr -alt fel, D. Alecsandri n-ar fi tiut s ne spuie la 1842, ceea ce astzi nc n-au neles cea mai mare parte din compatrioii mei, ceea ce el nsui se pare c nu mai nelege acum. 15 Ibidem, p. 517.

BIBLIOGRAPHY Cornea, Paul, Introducere n teoria lecturii, Bucureti, Editura Minerva, 1988. Cornea, Paul, Originile romantismului romnesc. Spiritul public, micarea ideilor i literatura ntre 1780-1840, Bucureti, Editura Minerva, 1972. Berca, Olimpia, Poetici romneti, Timioara, Editura Facla, 1976. *** Istoria literaturii romne, I-III, Bucureti, Editura Academiei, 19681973. Ivacu, George, Din istoria teoriei i criticii literare romneti, I, Bucureti, Editura Didactic i Pedagogic, 1967. Ivacu, George, Istoria literaturii romne, I, Bucureti, Editura tiinific, 1969. Horace, uvres, texte latin, publies par . Plessis et P. Lejay, neuvime dition, Paris, Librairie Hachette, 1921. Horace, uvres, I-III, texte tabli et traduction par Fr. Villeneuve, Les Belles Lettres, 1959. Horatius, Opera omnia, I-II, Ediie ngrijit, studiu introductiv, note i indici: Mihai Nichita. Ediie critic. Stabilirea textului i selecia traducerilor din Ode, Epode i Carmen Saeculare: Traian Costa, Bucureti, Editura Univers, 1980. Popovici, D., Ideologia literar a lui I. Heliade Rdulescu, Bucureti, Editura Cartea Romneasc, 1935.

128

IOLANDA MNESCU, DESPRE RECURENA MOTIVELOR ANTICE


Iolanda MNESCU
Abstract Literature, philosophy, and music have permanently approached the works of the Antiquity. Along the epochs, mythology has always been a source of inspiration for the artists. During the last decades of the 20th century, the number of art creators interested in adapting ancient themes increased. It is interesting to notice that the theatre directors, in their turn, preferred to stage the original texts of Aeschylus, Sophocles and Euripides rather than the plays of the Classicism inspired by the ancient literature. According to the French writer Guy Rachet, the fact that people prefer the original ancient texts, instead of adapted or modernized works, is a sign of the perenniality of the Greek tragedy. Key-words: Mythology, inspiration, artists, Antiquity, theatre.

Pentru grecii antici, lumea artei, lumea pe care o putem percepe prin intermediul poetulu i, este o lume suprasensibil, o lume a viziunilor, prin care invizibilul devine vizibil. Zeii sunt permanent prezeni n viaa oame nilor dar, pe scen, ei pot fi percepui numai de ctre public, nu i de participanii umani ai dramei. Ei sunt, cu toate acestea, vzui doar uneori, i doar de ctre unii dintre eroi. Dup cum remarc Nicolae Balot: Epopeea ca i tragedia se disting de vederea obinuit cotidian, a obiectelor opace, ntruct realizeaz un grad mai nalt al viziunii prin transparen. Chiar nvinuirea pe care Platon o va aduce artei deriv dintr-o asemenea definire a poeticului ca vedere superioar. Ceea ce i reproeaz artei, gnditorul atenian, este tocmai faptul c nu ngduie o participare mai deplin a lumii sensibile la ideile lumii suprasensibile, nu permite o vedere nemijlocit1. Creaiile artei sunt, aadar, imitaii ale obiectelor din lumea sensibil, fiind astfel copii ale unor copii. Ideea de la care se pleac este aceea c lumea sensibil este, la rndul ei, o copie a lumii suprasensibile, iar creaiile artistice sunt, prin urmare, umbre ale unor umbre. Fa de opinia lui Platon, literatura antic manifest, dimpotriv, o adevrat obsesie n ceea ce privete vederea invizibilului, remarc criticul. Dac literatura antic se deprteaz de mit prin transpunerea acestuia n poezie, n literatura modern, reluarea temelor antice nseamn, de cele mai multe ori, demitizarea miturilor, transformarea sau parodierea lor. Explicaia posibil o gsim tot la Nicolae Balot: intuiiile primordiale care

Iolanda MNESCU

se exprimau prin simboluri i mituri, se degradeaz cu timpul, simbolurile i miturile devenind simple superstiii, legende sau motive decorative n elenismul alexandrin i mai trziu n clasicismul rinascimental i post -rinascimental, ntlnim mitul desacralizat, avnd o semnificaie artistic-decorativ.2 Desacralizarea miturilor, datorat abandonrii esteticii clasiciste, a generat, n perioada romantismului, un interes sczut fa de miturile antice greco-latine i s-au explorat mai degrab noi surse mitologice, preluate din tradiiile nordice, orientale sau medieval cretine. n continuare, criticul Nicolae Balot constat, n literatura modern, apariia unei tendine de cutare a unor mituri noi, inspirate de prezent, de realitatea cotidian, de universul fizic, de microcosmosul interior uman. Ceea ce a pierit, n poezia cu adevrat modern, nu e credina n mitul istorisit sau la care se face aluzie. O asemenea credin nu mai exista de mult. Se poate afirma c, nsi preluarea de ctre poezie a mitului, estetizarea sa, a ucis acea credin. Un caz unic, cum a fost acela al lui Holderlin, ndrgostitul de Elada, i al tentativei sale de a resacraliza mitul, rmne o experien tragic izolat. Nietzsche n-a izbutit nici el n difuzarea dionisismului pe care-l propovduia, iar ncercarea wagnerian de resurecie a mitului germanic reprezint o reuit artistic, dar e un eec pe planul sacralizrii. Toate aceste tentative stau sub semnul amurgului zeilor.3 Dac, n a doua jumtate a secolului recent ncheiat, criticul observa tendina de creare a unor mituri noi n poezie, la pragul dintre milenii, se poate remarca, de ast dat n creaia scenic, o tendin nu att spre ntoarcerea, ct mai degrab spre saltul n timp, ctre zorii apariiei mitologiei. Marile tragedii ale clasicismului sunt ocolite, n favoarea celor originale, ale marilor dramaturgi antici. Cu toate c aspiraiile sunt diferite, putem observa c motivaiile se ntlnesc. Att literatura ct i arta teatral sunt n cutarea puritii primordiale, a unui univers originar, a unei lumi de nceputuri. Vor bind despre poezie, criticul Nicolae Balot nota cteva din temele ntlnite la poeii moderni ca: lauda creaiei originare, inocena copilriei, timpul paradisiac al nceputurilor, beatitudinea atemporalului, cderea n timp, contiina individuaiei. Toate acestea sunt de fapt intuiii ale unui adevr arhaic, a faptului c lumea trebuie nencetat re-creat. Extinznd aceast idee i spre alte domenii ale artei, am putea afirma c tendina este general, reve nirea la surs este prezent n toate manifestrile artistice, dar nu numai. Omenirea aflat la un moment de rscruce i caut punctele de stabilitate. Scurgerea timpului, ndeprtarea de nceputuri nseamn, n lumea mitului ca i n aceea a poeziei noi, pierderea perfeciunii originare, de -generarea. De aici necesitatea ntoarcerii la origine, re-generarea4 Din acest punct de vedere, arta este o aciune iniiatic iar artistul i-a redescoperit vocaia de demiurg. Recitarea miturilor avea, n antichitate, o semnificaie 130

Despre recurena motivelor antice

ritualic, religioas, de declanare a regenerrii universale. Poezia modern are, la rndul ei, dup cum arat criticul, o valoare iniiatic: Hermetismul, obscuritatea i feluritele obstacole pe care lirica modern le pune in calea celor care vor s se apropie de ea, s i-o apropieze, corespund dificultilor prin care anticele mistere se aprau de cei nechemai. Nu izolare aristo cratic, ci tain sacerdotal.5 Acelai lucru se poate afirma i despre spectacolul contemporan de tragedie antic. Spectatorul se confrunt cu dificulti similare, el trebuie s aib un anume nivel de cultur, anumite cunotine, o afinitate special pentru ncercarea de a ptrunde nite taine ancestrale, de a cuta rspunsuri la ntrebri pe care omenirea nu contenete s i le pun, din vremuri imemoriale. Dac orice istorie arhaic adevrat devine fals prin simpla relatare, prin desacralizare, prin transformarea n ficiune, prin literaturizare, creatorii contemporani caut s regseasc nu att caracterul sacru, ct, mai degrab, acel fior, acea stare care putea genera n suflete aspiraia spre mister, spre necunoscut, spre noi rspunsuri. Despre aceast cutare, aplicat ns liricii moderne, criticul Nicolae Balot spunea c literatura contemporan ncearc noi luri de contact cu mitul, prezint modaliti de multe ori false, distorsionate, rsturnate n negativ de manifestare prin verbul literar, a numinosului, a sacrulu i.6 Nu este vorba, desigur, de o resacralizare a miturilor, ci de o nou abordare a ceea ce este revelator n structura mitului. Exemplele date de Nicolae Balot, de mari scriitori moderni i contemporani, ca James Joyce cu Ulise sau Thomas Mann cu Iosif i fraii si, ar putea fi completate cu nume de mari regizori, creatori de spectacole cu tragedii antice, care sunt n cutarea acelorai adevruri universale: Jean-Louis Barrault, Peter Stein, Peter Hall, Peter Brook, Ariane Mnoushkine, Peter Sellars, Yukio Ninagawa, Andrei erban, Silviu Purcrete, etc. Dac literatura contemporan caut s transpun mitologicul n prezent, s promoveze o nou mitizare a fiinei umane, a cosmicitii sale, creatorii de teatru caut s regseasc aceast autenticitate n textele antice, cele mai apropiate de origini. Psihologia omului modern, care caut s se regseasc explornd nceputurile civilizaiei, se ntlnete cu psihologia anticului: Mitul sufletului care se caut dincolo de de ceea ce este dat omului n experiena sa vital, mitul sufletului care caut s se identifice cu sine, s triasc propriul su destin, pentru ca n clipa n care ajunge s-i aparin total, s nceteze de a-i mai aparine, s treac dincolo, spre Unul, tot acest mitic proces platonic aprut pe plan filosofic ntr-o lume demitizat, i are corespondentul n cutrile moderne ale autenticitii, ale pierderii i regsirii de sine.7 Pe toate cile artei, omul contemporan se afl n cutarea unui nou nceput. El se simte pierdut ntr-o lume care se dezintegreaz i pe care nu o 131

Iolanda MNESCU

mai percepe ca fiind a sa, asistm la manifestri ale unei neputine de a sesiza, n deplin luciditate, lumea nou a tiinei i tehnicii care ne depete8. Degradarea realului a fost simit nc mai demult , romantismul ncercnd s se refugieze n lumi exotice, n oniric, n fantastic. Aspiraia spre eliberarea din banal, din cotidian a fost dintotdeauna parte a condiiei umane. Basmul este un alt exemplu de tendin a crerii unei alte lumi n care omul s i poat cuta identitatea. n arta contemporan, cuprinznd toate manifestrile ei, se poate observa o tot mai pronunat tentaie a renvierii structurilor mitice ancestrale, a depirii limitelor imaginarului, a crerii unei lumi noi pe baza revenirii la cea a nceputurilor celor mai ndeprtate. Mitul i imaginarul sunt strns legate i negarea unuia implic i atacarea celuilalt. Dup cum nota acelai Nicolae Balot, psihologia simplist prefer raionalismul elementar complexitii unei psihologii abisale. ntre incontient i structurile mitice exist corespondene pe care le -au sesizat i interpretat marii psihologi i filosofi ai secolului al XX -lea. Incontientul are contacte cu realiti pe care nu le putem percepe n stare de veghe. Anumite forme de art, printre care literatura, dar i anumite forme de spectacol tea tral, stabilesc o relaie cu aceste realiti. Relaia este poate imperfect, dar, pn la marea ntlnire, omul simte n permanen chemarea interioar de a ptrunde ceea ce este de neptruns, ceea ce i este interzis. Ne referim desigur la unul dintre cele mai frumoase i misterioase pasaje din Biblie n care se afirm c acum cunoatem n parte i vedem ca ntr-o oglind, n chip ntunecos; dar atunci vom vedea fa n fa (1 Cor. 13.12) Aceast cunoatere i aceast nelegere sunt ceea ce omenirea caut s ating prin interme diul mitului, prin intermediul imaginarului, prin intermediul artei. Asistm n prezent la o reevaluare a mitului, n condiiile n care omul contemp oran manifest un interes crescut pentru arhaic i originar, cu toate c descoperirea artei primitive pare s continue seria mai veche a revelaiilor pe care le-au avut unii romantici n contact cu folclorul rsritean. 9 Creatorii contemporani se ntorc spre marile motive ale literaturii antice greceti. Nu gsesc doar inspiraie ci refac legtura cu o lume spre care, de-a lungul timpului, oamenii s-au ntors periodic. Marii dramaturgi antici, Eschil, Sofocle i Euripide au preluat aceste motive de la Ho mer, crend astfel tragedia greac. Prezeni mult vreme n lumea antic drept modele i surs de inspiraie la rndul lor, sunt ignorai n timpul Evului Mediu, pentru ca n perioada Renaterii i a clasicismului s i recapete deplina for de a influena creaia literar a vremii. Influena tragediei greceti a nceput s se manifeste nc din secolul al IV-lea .H., n comedia nou, de moravuri i de caracter, ai crei reprezentani principali sunt Filemon, Difil sau Menandru. Chiar dac 132

Despre recurena motivelor antice

moravurile se schimbaser fa de timpul cnd nflorea tragedia greac, poeii comici ai secolului al IV-lea se inspirau din Euripide de la care mprumut psihologia i pasiunile, i numeroase procedee dramatice, dup cum afirm Guy Rachet. Tragedia latin este, la rndul ei, mult influenat de cea greac, piesele fiind imitaii fidele ale celor greceti, inovaia de seam fiind eliminarea corului sau, n orice caz, diminuarea semnificativ a importanei acestuia. Cel mai important autor latin este, desigur, Seneca , iar piesa lui, Fedra, este inspirat de Hipolit de Euripide. Am amintit deja c Evul Mediu a respins tragedia antic, crendu -i propria mitologie cretin. Literatura bizantin s-a dezvoltat sub semnul cretinismului dar i sub influena antichitii greceti, urmnd tiparele tradiionale ale elinei clasice, accentul punndu-se mai mult pe form (elocina, retorica), dect pe fond (influenele mitologice). Renaterea ns a mbriat literatura antic, nsuindu-i idealul ei de armonie, simplitate i perfeciune. Tragedia latin nu dispruse complet din contiina vestic; cea greac ns a fost necesar s fie redescoperit prin intermediul bizantinilor, care au adus -o n Occident n secolul al XV-lea. Tiprirea teatrului grec a nsemnat rspndirea lui i, totodat, influenarea scriitorilor vremii. Tragedia elisabetan este prima care, fr a prelua temele antice, se inspir din tragedia greac n ceea ce privete felul de a trata subiectele tragice, exemplul cel mai important fiind chiar Shakespeare. Teatrul clasic francez este ns direct influenat de tragedia antic, i nu neaprat numai de cea greac. Fedra lui Racine sau Medeea de Corneille sunt mai mult tributare lui Seneca dect originalului euripidian, dup cum semnaleaz Guy Rachet. O adevrat abunden de adaptri dup tragedia antic are loc n secolul al XVIII-lea, n literatura francez, italian, german. Chiar dac realizrile nu sunt excepionale, ca de fiecare dat cnd s-a revenit la literatura antic, autorii adaptrilor au gsit n ea acel filon nesecat de inspiraie prin intermediul cruia puteau s exprime adevruri ale timpului lor. Exist, n firea uman, o permanent cutare a acelor nelesuri att de profunde nct sunt valabile n orice epoc. Orict de mult s-ar schimba omenirea, exist totdeauna ceva care reprezint punctul de stabilitate, de siguran, de ncredere c exist un rost pentru tot ceea ce se ntmpl, i acel ceva este tragedia antic, este mitologia, este acea intuiie genial a autenticitii, pe care a avut-o, ca o sclipire, civilizaia, la nceputurile ei. Ca reprezentani ai secolului al XVIII-lea n ceea ce privete reluarea temelor antice, nu i vom aminti dect pe Alfieri, Schlegel i Goethe, neavnd n intenie s facem o incursiune istoric, ci doar s urmrim aceast constant rentoarcere, etern rentoarcere, ca s l parafrazm pe Mircea Eliade, ctre tragedia antic, pentru a ajunge n cele din urm s constatm c trecerea n mileniul al treilea nu este altceva dect cea mai 133

Iolanda MNESCU

spectaculoas i ampl revenire, cel puin n arta spectacolului. Secolul al XIX-lea nu a abandonat sursa de inspiraie reprezentat de tragedia antic dar nici nu a nscut capodopere. n schimb, n secolul al XX -lea, n literatur, se nregistreaz o marcat rentoarcere la sursele antice ale tragediei10, dup cum consemneaz Guy Rachet. Sunt amintite Electra de Hugo von Hofmanstahl, Maina infernal de Cocteau, Filoctet de Andre Gide, Antigona i Medeea de Anouilh, Electra de Giraudoux, Mutele de Sartre. Reluarea marilor teme antice este analizat deasemenea de Mihai Gramatopol care se oprete n mod special asupra literaturii americane a crei apeten pentru tragedia antic este destul de consistent. Observaia principal este c nu se mprumut mecanic tiparul mitic ci, mai degrab, spiritul tragic. Criticul identific motivele acestei afiniti: Ceea ce apropie Lumea Nou de societatea atenian a secolului al V-lea . H. este tensiunea tragic, similar n multe privine i izvort din aceleai cauze: o mentalitate nou, adus de schimbrile eseniale intervenite pe plan istoric, mentalitate care se afl n poziie antagonic fa de o stare de lucruri mai veche, pe de o parte, i fa de necunoscutul ctre care nsei evenimentele istorice au deschis o larg poart, pe de alta.11 Scriitorii la care se face referire nu sunt neaprat cei care reiau motivele mitologiei greco-latine, ci cei ale cror opere sunt strbtute de rezo nane tragice, ca Dreiser, Faulkner, Salinger sau ONeill. Sentimentul tragicului este prezent la orice nceput de drum, cnd viitorul este incert. Nevoia de certitudini este cea care ne face s revenim la sigurana acelor vremi primordiale i care este asemntoare stabilitii date de coloane, templelor greceti, iar aceast nevoie devine mai stringent atunci cnd confuzia este mai mare: Ludabila aplecare ctre Antichitate i antichiti este mai intens atunci cnd necazuri deosebite au trecut peste sufletul omenirii, amintindu-i o dat mai mult efemera condiie uman, i cnd existena-i pus la ndoial cat spre trecut dovezile unei ndelungi pereniti. 12 Privind evoluia interesului pentru tragedia antic n literatura secolului al XX-lea, Elisabeta Munteanu identific, la rndul su, dou modaliti de reluare a miturilor: fie n adaptri neoclasice, expresia fiind mai concis i mai local i depind sferele misticului pentru a ajunge n sfera esteticului sau a eticului, fie n adaptri demitizante n care eroii i ntmplrile capt un sens parodic. Autoarea urmrete reluarea miturilor antice n literatura romn, observnd, n primul rand, fenomenul interesant al abundenei de trimiteri, n literatura veche romneasc, la mitologia elin i roman sau amintind preocuparea lui Mihai Eminescu pentru miturile antice. Atta vreme ct contiina latinitii noastre a fost permanent un motiv de mndrie, nici mitologia antic nu a fost ignorat ci, mai degrab, considerat drept un model, izvorul cel mai important al culturii i 134

Despre recurena motivelor antice

element formativ. Dintotdeauna a existat n cultura romn tendina de a asimila mitologia greco-latin cu cea local, ale crei origini se pierd n negura vremurilor. Dup etapele pe care le distinge Elisabeta Munteanu n cartea sa Motive mitice n dramaturgia romneasc, avem de-a face, n primul rnd, cu poezia anacreontic n care inspiraia nu vine direct de la surs ci prin intermediul liricii neogreceti sau franceze: Numele zeitilor se declin emfatic la toate cazurile sentimentale i pe toate gamele iubirii, n largi perifraze sau n forme revarbative n lirica lui Ienchi i Alecu Vcrescu, a neoclasicului preromantic Costache Conachi i a admiratorului liricii horaiene i ovidiene Iancu Vcarescu.13 O a doua etap este reprezentat de influena epopeilor homerice care a dat natere unor proiecte, ncercri sau epopei cosmogonice nefinalizate, cum ar fi Stefaniada de Asachi, Mihaida i Anatolida de Eliade. A treia etap este marcat de primele ncercri dramatice pe teme mitice, datnd din secolul al XIX-lea. Acestea nu sunt transpuneri ale marilor tragedii ci, mai degrab, prezentri ale moravurilor timpului n care apar personaje specifice mitologiei greceti, n piesele lui Costache Conachi, Timotei Cipariu sau Gheorghe Asachi. Piesele cu adevrat inspirate de mitologia elin, cum ar fi Electra de E. Th. Aslan, Pygmalion i Amilcar Barca de G. Bengescu nu au dect valoare documentar, chiar dac montrile lor au avut mare succes n epoc: Dramaturgia de inspiraie mitic a secolului trecut se menine ntr un registru minor, cu lucrri aservite modelelor, oscilnd ntre rigorismul clasic al construciei i romantismul verbului poetic. Lucrrile apar trziu, sunt n numr redus i aparin unor condeie puin inspirate. 14 Secolul al XX-lea aduce n literatura romn o nsemnat ntoarcere a autorilor dramatici ctre temele antice. Mitul prometeic, deja prezent n poezie, la Al. Philippide, va fi preluat i de Victor Eftimiu n tragedia sa, Prometeu, n care autorul dorete s demonstreze esena neperisabil a eroului i a sacrificiului su, actualitatea lui. Ca i la marii dramaturgi din literatura strin, ntlnim aceeai tendin de a exprima, prin intermediul mitului, preocuprile i frmntrile prezentului. O alt pies a lui Victor Eftimiu, inspirat de aceast dat de mit ul lui Oedip, este Thebaida. Acelai mit apare i n Oedip salvat despre al crui autor Elisabeta Muteanu apreciaz: Radu Stanca concepe eroul tragic n spirit contemporan, atribuindu-i dou trsturi eseniale, luciditatea i maturitatea spiritual. 15 Tendina de a da interpretri actuale, de a gsi, n marile mituri ancestrale, nelesuri pentru prezent, apare i n piesa Atrizii de Victor Eftimiu care, de data aceasta i propune s priveasc personajele ntr-o lumin nou, mai apropiat de psihologia modern, s le redimensioneze pe noi date i noi raporturi. O alt interpretare a mitului Atrizilor este dat de Nicolae Iorga n Casandra, iar Dan Botta ofer mitului o nou viziune n concordan cu 135

Iolanda MNESCU

sentimentul cosmic al morii la vechii traci n pie sa sa Alkestis. Dac Dan Botta se ndreapt ctre izvorul autohton al mitului tracic, la Mircea Eliade, n piesa acestuia Ifigenia, se regsesc alte mituri strvechi ale acestor meleaguri, Mioria i Meterul Manole, care sunt surprinse n ceea ce au comun cu mitul grec, conducnd de fapt ctre ceea ce este universal valabil n mitologiile umanitii. Cu toate acestea, i n acest caz, avem de a face cu descoperirea unor elemente de actualitate n mituri arhaice, fiind vorba despre o preluare modern a mitului pentru c eroii i depesc de fapt timpul i modul de gndire, faptele i estura mitic fiind supuse unor judeci severe care amintesc raionalismul cartezian i existenialsmul secolului nostru.16 Desigur c nu numai dramaturgia nregistreaz valorificarea temelor miturilor strvechi i, prin urmare, nu putem s nu amintim, din proza romnesc, nuvela lui Dumitru Radu Popescu, Duios Anastasia trecea, care, chiar dac poate fi ignorat ntr-o perioad istoric n care criteriile de apreciere nu sunt ntotdeauna strict culturale, este o oper ce va rmne cu siguran n istoria literaturii. Tot Elisabeta Munteanu amintete i libretele muzicale ale operelor compuse pe baza miturilor antice, ceea ce demonstreaz o dat n plus influena pe care aceste capodopere literare pline de sev o exercit asupra tuturor formelor de art, de-a lungul timpului. Sunt astfel amintite tragedia liric Oedip a lui George Enescu i Agamemnon de Dimitrie Cuclin. Literatura, ca i filosofia i psihologia, ca i muzic, s-a aplecat n permanen ctre valorile Antichitii. De-a lungul epocilor istorice, chiar dac s-au manifestat i perioade de interes mai sczut pentru mitologie, nevoia de ntoarcere la sursa primordial a fost prezent tot timpul. Nu putem ncheia fr a semnala revenirea n for a preocuprii unor categorii din ce n ce mai largi i mai diferite de creatori i consumatori de cultur pentru mitologie, pentru cutarea celor mai ndeprtate surse ale civilizaiei noastre. Dac pn n secolul al XX-lea tragedia antic era abordat n sensul adaptrii ei la circumstanele perioadelor respective n operele dramaturgilor vremii, spre sfritul acestui secol s-a manifestat tendina de a se merge direct la surs. Guy Rachet spunea: n epoca noastr asistm la o rennoire caracteristic a tragediei greceti. Autorii nu se mai mulumesc s adapteze sau s modernizeze tragediile rmase, exist un public destul de larg care s-l guste pe Eschil, pe Sofocle, pe Euripide, n textele lor antice: iat un semn evident al perenitii tragediei greceti, care a trecut, fr s mbtrneasc, peste ncercarea a douzeci i cinci de secole de existen .17

136

Despre recurena motivelor antice

NOTE
1 2

Nicolae Balot, Evphorion, Bucureti, Editura pentru literatur, 1969, p. 80. Ibidem, p. 81. 3 Ibidem, p. 83. 4 Ibidem, p. 87. 5 Ibidem, p. 93. 6 Ibidem, p. 99. 7 Ibidem, p. 102. 8 Ibidem, p. 104. 9 Ibidem, p. 107. 10 Guy Rachet, Tragedia greac, traducere de Cristian Unteanu, Bucureti, Editura Univers, 1980, p. 270. 11 Mihai Gramatopol, Moira, mythos, drama, Bucureti, Editura pentru literatur universal, 1969, p. 212. 12 Ibidem, p. 213. 13 Elisabeta Munteanu, Motive mitice n dramaturgia romneasc, Bucureti, Editura Minerva, 1982, p. 40. 14 Ibidem, p. 44. 15 Ibidem, p. 58. 16 Ibidem, p. 74. 17 Guy Rachet, op. cit., p. 270.

BIBLIOGRAFIE Balot, Nicolae, Evphorion, Bucureti, Editura pentru literatur, 1969. Gramatopol, Mihai, Moira, mythos, drama, Bucureti, Editura pentru literatur universal, 1969. Munteanu, Elisabeta, Motive mitice n dramaturgia romneasc, Bucureti, Editura Minerva, 1982. Rachet, Guy, Tragedia greac, traducere de Cristian Unteanu, Bucureti, Editura Univers, 1980.

137

DOINA VENERA MUNTEANU, NCEPUTURILE LIMBII LATINE CA DISCIPLIN N COAL


Doina Venera MUNTEANU
Abstract By the late XVIIIth and during the XIXth century, grammars appear that are intended for Romanians foreign language learning in which the authors, having as a starting point the idea that the study of a foreign language must be based on the study of the mother tongue, state the necessity of the explanations given in Romanian during the learning process. The textbooks of Latin written in Romanian are interesting as they normally use a double terminology, as they confront the categories that they describe with the Romanian ones, as well as because they include remarks on certain elements specific to the Romanian language. In the Romanian and Latin grammars, beginning with the XVIIIth, XIXth and early XXth century, one can notice the tendency to study mostly morphology to the detriment of syntax, which was reduced to general elements mixed to the morphological ones or fixed into a limited number of pages, a tendancy explained by the lesser difiiciluty in learning morphology matters, as opposed to the sintax ones. Key-words: Latin, terminology, grammars, Romanian.

Manualele limbii latine scrise n limba romn prezint interes pentru terminologia dubl pe care o folosesc de obicei, pentru confruntarea cu limba romn a categoriilor descrise precum i pentru observa iile asupra unor elemente specifice limbii romne. Parcurgnd cronicile dm de o figur care ne intereseaz pentru nceputul nvmntul romnesc; este vorba de I acob Eraclid Despotul, cunoscut ndeobte sub nu mele de Despot Vod (a domnit ntre anii 15611563), care a ntemeiat n septembrie 1562, sau cel trziu n martie 1563, Schola latina de la Cotnari, cea mai veche coal latin. Tot aici a creat o bibliotec de curte, gndindu-se i la nfiinarea unei academii, idee care pn la urm ns a rmas numai n stare de proiect. n Schola latina s-a predat n limba latin: tabula un abecedar cu litere i silabe i mici texte nceptoare latine, gramatica, retorica i dialectica. n cadrul leciilor de lecturi de texte n latin se predau i noiuni tiinifice, deci i ceva cunotine din domeniul aritmeticii. Schoala latina a lui Despot se pare c a continuat n Cotnari pn trziu (chiar peste un secol), cci, ulterior, Petru chiopul ia o coal de la

nceputurile limbii latine ca disciplin n coal

protestani i o pred iezuiilor; n 1599 episcopul Qirini, vizitnd Cotnarii, spune c exista o coal de gramatic. n cursul secolului al XVIII-lea, n timpul stpnirii fanariote, att n Moldova ct i n ara Romneasc, care au trit sub o puternic influen a culturii greceti, limba latin nu era cunoscut dect de puine persoane cultivate care-i fcuser studiile n strintate. La sfritul secolului al XVIII-lea i n secolul al XIX-lea apar gramatici destinate nvrii limbilor strine de ctre romni n care autorii, pornind de la ideea c studiul limbilor strine trebuie s se bazeze pe cel al limbii materne, afirm necesitatea explicaiilor n limba romn pentru acest studiu. Domnul Moldovei, Constantin Mavrocordat, a reorganizat n 1742 colile n care se nvau limbile greac i slavon, nfiinnd i coli n care se preda limba latin. La sfritul secolului al XVIII-lea limba latin trece pe primul plan, fiind considerat un mijloc de cultivare a limbii romne. Astfel, Iacob Stamate, mitropolitul Moldovei, n raportul su asupra nvmntului din Moldova susine c limba latin este folositoare nc i spre ndreptarea i mpodobirea limbii moldoveneti deci se nelege c i dasclul de limba latineasc a fi n coal este atta de trebuitoriu, nct fr dnsul nu se poate.1 n anul 1754 se deschid colile de la Blaj i potrivit ordinaiunilor date de ctre episcopul Petru Pavel Aron, ntemeietorul lor, la una din aceste coli se predau, pe lng leciile de cetanie, cntare i scrisoare i cursuri mai nalte privind ndreptarea la cetire, procetirea, scrierea i tlcuirea limbilor , printre care primul loc l ocupa limba latin.2 Din 1772 la Gimnaziul de la Blaj, singura coal de nivel mai nalt cu predare n limba romn din Transilvania, se studia limba latin pe baza unor manuale germane care conineau i extrase din operele antichitii greco-romane. Tot n a doua jumtate a secolului al XVIII -lea au luat fiin aa-zisele coli grnicereti, pe teritoriul celor dou regiuni de grani, unul cu sediul la Orlat, cellalt la Nsud. n ordinul de nfiinare a acestor regimente, ordin dat de Maria Tereza, se prevedea s se deschid coli n care, pe lng limba romn, s se predea i limbile latin i german. ntre anii 1770 i 1777 s-au deschis la Orlat i Nsud coli latino-germane, numite i coli normale. Legea din 1777 Ratio educationis prevedea ca n clasele inferioare ale nvmntul secundar accentul s fie pus pe nvarea gramaticii latine. n 1781, Iosif al II-lea reglementeaz organizarea gimnaziului n Transilvania prin Norma Regia: predarea n gimnaziu se face n limba latin, iar 139

Doina Venera MUNTEANU

peste jumtate din orele planului de nvmnt erau afectate nvrii limbii latine. n 1783 Gheorghe incai public la Blaj Prima principia latinae grammatices ad usum scholarum valachico-nationalium, prima gramatic a limbii latine destinat elevilor romni. Textul gramaticii este latinesc i romnesc, iar la paradigme apar echivalentele germane i maghiare .3 Dintr-un raport asupra coalelor din Moldova, ntocmit n jurul anului 1800 de o comisie condus de mitropolitul Iacob Stamati i reprodus de Misail, aflm c se recomanda introducerea limbii latine printre materiile de studiu, ntre altele pe considerentul c ea va folosi spre ndreptarea i mpodobirea limbei moldoveneti.4 La nceputul secolului al XIX-lea, n anul 1803, coala Ionacu de la Slatina funciona cu trei dascli, unul pentru limba greac, altul pentru limba latin i unul pentru limba romn.5 Gheorghe Ardeleanu, venit de la Turda, a predat la coala de la Sf. Sava sau coala lui Gheorghe Lazr din Bucureti din 1816 pn n 1823 limba latin, franceza i logica, apoi din 1823 pn n 1835 a condus coala din Slatina. n 1825 la Sf. Sava limba latin este predat de Nicolae Moise, iar n 1845 de August Treboniu Laurian. Asachi reorganizeaz n 1820 Seminarul de la Socola, nfiinat n 1803 de mitropolitul Veniamin Costachi, aducnd din Transilvania patru profesori: pe Vasile Pop, bibliograful, pe Vasile Fabian Bob (1795-1836), poetul, pe Ion Manffi, pentru gramatica latin i pe Ion Costea pentru retoric i poetic, profesori care urmau s ntreasc sensibil caracterul laic i naional al nvmntului din Moldova. Vasile Fabian Bob pleac la Chiinu n timpul rzmeriei de la 1821, iar n 1828 este profesor de matematic, geografie i latin n gimnaziul public din Iai.6 Gh. Suleanu conduce n 1828 coala normal de la mnstirea Trei Ierarhi unde este angajat ca profesor Vasile Fabian Bob pentru latin, romn, matematic i geografie. Ajuns referendar, n 1828, Asachi introduce programa ntocmit de autoritatea de stat, iar n regulamentul de restatornicire a colilor naionale stabilete o program cu dou ramuri: obiecte ordinare sau obligatorii i extraordinare sau facultative. La ciclul nceptor, obiectele obligatorii erau: abecedarul, scrierea, citirea, nceperea latinei, geografia, istoria, aritmetica, iar la ciclul gimnazial se studiau: religia, sintaxa i filologia limbii romne, gramatica i limba latin, aritmetica i geometria, arheologia etc. La coala de pe lng biserica Sf. Nicolae din cheii Braovului predau, n 1828, limba latin Nicola Nicolau i fiul su, Nicolae Nicolau. 140

nceputurile limbii latine ca disciplin n coal

Asachi, n Relaie de starea nvturilor publice n Moldova pe anul 1839-1840, subliniaz importana studierii limbilor strine pentru informarea i nfrumusearea limbii romne: nvarea limbilor vechi i no, ce sunt att de navuite i clasice, trebuie s fie la noi socotit agiuttoare7 Ioan Ghica, n articolul Domnule redactor, publicat n Foaie pentru minte, inim i literatur, Braov, X (1847), nr. 43, octombrie 27, p. 349352, spunea: limba romn s se nvee n paralele cu acea latin, profesorul cutnd necontenit cnd citete traduciile s obicinuiasc tinerii a avea un stil curat i simplu.8 Barbu D. tirbei, domnul Moldovei, ntr-o cuvntare inut n faa profesorilor colegiului Sf. Sava din Bucureti, era de prere c: toate limbile vor fi avnd vreo rdcin sau mum. A noastr are pe latina, care ne ajut la cultivarea limbei noastre . Aadar, d-lor, silii-v a le preda n paralela i oriunde dai-le cu scumptate i acurate pe amndoue, cultivndu-v dimpreun cu ele i fcndu-v bun literatur.9 n 1850 domnul Barbu tirbei numete o comisie format din Poienaru, Marcovici i Briloiu, ca s-i nfieze un proiect de reorganizare a nvmntului. Dintre materiile studiate la colegii sau gimnazii limba latin trebuia studiat de la un capt la altul, dup cerinele ardelenilor.10 Despre limba latin, cei trei membri ai comisiei se rostesc aa: Ct despre limbile strine, aceea care ni s-a prut mai de cuviin a se adopta mai obligatorie este limba latin. Construcia acestei limbi, rolul ei n literatura clasic i mai cu seam rudenia n care se afl cu dnsa limba romneasc sunt destule pricini ca s ne ndemne a o adopta, deopotriv cu celelalte naii, ca o baz n studiile clasice, de a-i da o preferin asupra altor limbi, care nu au aceeai importan pentru studiile clasice.11 tirbei hotra: introducndu-se nvtura limbii latine n toate clasurile colegiurilor din prinipat, crile cele de mai neaprat trebuin sunt cele latino-romne, avnd unul i acelai profesor a preda deodat limba latin i romn.12 n comisia pentru redactarea noilor manuale este numit i George Hill, care face parte i din comisia pentru dicionarul latino -romn, alturi de Massim, Nichifor i Fontanin, inspector la Craiova. Autorii s -au orientat dup modele strine, n funcie de formaia lor intelectual sau de influenele limbilor strine exercitate asupra epocii; aceasta nu constituie un neajuns al lucrrilor, deoarece primele gramatici ale tuturor limbilor sunt calchiate, ntr-o msur mai mare sau mai mic, dup alte gramatici. George Marin Fontanin (1825-1886) s-a nscut la Braov; numele de Fontanin este de la satul su de origine, latinizat. n 1851 se stabilete la Craiova n calitate de profesor al gimnaziului local, unde i s-a ncredinat predarea limbii latine, socotit obiect de baz. A fost unul din dasclii 141

Doina Venera MUNTEANU

stimai, preuii i temui de elevi, dar i cel care introducea latinizarea pn i n numele elevilor. n 1865 a tiprit la Bucureti, un Cursu elementaru de geografie fizic i matematic; n semn de preuire pentru erudiia sa a fost ales, n 1870, membru al Academiei Romne. A fost numit i inspector al colii, avnd sub supraveghere, ndrumare i control toate colile publice i particulare din Craiova. G. I. Buil, vorbind n 1903 despre Fontanin, considera c este: o ilustraiune a nvmntului romnesc din a doua jumtate a secolului trecut, un brbat erudit n toat puterea cuvntului, un excelent profesor i un eminent director.13 La Colegiul Sf. Sava din Bucureti se urma, n 1853, nvmntul latino-romn n cinci clase, G. Hill fiind nsrcinat cu predarea limbi i latine i n cursul superior. n perioada amintit, n domeniul dicionarelor latino -romne i romno-latine este menionat numele lui Nifon Blescu, un transilvnean muntenizat, cu lucrri neterminate sau rmase n manuscris. n prefaa de la Dictionarium latinu-romnu i ceva pentru limba romn, aprut la Sibiu n 1840, autorul arat c un dicionar poate dovedi dac limba este bogat sau srac cultivat ori nelucrat i c un dicionar latin-romn este singurul mijloc de a ne navui i cultiva limba romn.14 Mai apar Dicionaru de nceptori latino-romanescu, de I.H. Livaditu, n 1852 i Dicionariul latinu-romanu de Demetriu Preda, n 1867. i n Moldova se reorganizeaz nvmntu l, se redeschide Academia, observndu-se i aici influena curentului naional i latinist, prin introducerea n coala primar a lecturii cu litere latine. Sunt adui profesori de peste muni, ca de exemplu: Simion Brnuiu, Papiu Ilarian, August Treboniu Laurian, latinitii D. Stoica, Zaharia Columb etc. Popa-Lisseanu, n Prefaa la prima ediie din 1909 a Gramaticii limbii latine, argumenteaz introducerea limbii latine n coal ca obiect de studiu: n liceele noastre limba latin se studiaz mai nti ca o limb care a transmis timpurilor moderne cultura i civilizaiunea antichitii, direct cea roman i indirect cea greceasc ntreaga cultur greceasc ar fi disprut fr intermediul culturii romane i n al doilea rnd, i mai ales, ea se studiaz ca fiind mama limbii noastre; cci dac este adevrat c ntr-un organism, n lumea fizic, gsim toate elementele organismelor care i-au dat natere, atunci este firesc lucru ca i limba romneasc, ca fiic a limbii latine, s aib toate elementele organismelor care i-au dat via. Studiind limba latin, studiem n acelai timp firea limbii noastre materne.15 Vasile Bogrea, profesor de filologie clasic la Universitatea din Cluj, a elaborat un Memoriu, din nsrcinarea comisiei instituite de Congr esul filologilor romni, inut n aprilie 1925, cu scopul de a arta ministrului 142

nceputurile limbii latine ca disciplin n coal

Instruciunii Publice de atunci motivele pentru care limba latin i greac se cuvine s aib, n economia programelor noastre liceale, un loc de frunte. Ca valahii Transilvaniei de odinioar ctr mpratul, clasicismul romn trebuie s adreseze cte un Supplex libellus fiecrui ministru al instruciunii, care proiecteaz o reform a nvmntului.16 NOTE
1 2

Nicolae Lascu, Clasicii antici n Romnia, Cluj, Editura Dacia, 1974, p. 13. Ibidem, p. 20. 3 ***, Dicionar cronologic. Literatura romn, Coordonatori I.C. Chiimia, Al. Dima, Bucureti, Editura tiinific i Enciclopedic, 1979, p. 69. 4 ***, Bibliografia analitic a limbii romne literare 1780-1866, Bucureti, Editura Academiei, 1972, p. 204. 5 Gh. Prnu, Istoria nvmntului i gndirea pedagogic din ara Romneasc. Sec. XVII -XIX, Bucureti, Editura Didactic i Pedagogic, 1971, p. 207. 6 G. Clinescu, Istoria literaturii romne de la origini pn n prez ent, Ediia a II-a revzut i adugit, Bucureti, Editura Minerva, 1982, p. 110. 7 ***, Bibliografia analitic a limbii romne literare 1780-1866, Bucureti, Editura Academiei, 1972, p. 71. 8 Ibidem, p. 105. 9 Ibidem, p. 132. 10 N. Iorga, Istoria nvmntului romnesc, Bucureti, Editura Didactic i Pedagogic, 1971, p. 141. 11 Ibidem. 12 Ibidem, p. 142. 13 Nicolae Andrei, Gh. Prnu, Istoria nvmntului din Oltenia, Vol. I, II, Craiova, Editura Scrisul Romnesc, 1981, p. 33-34. 14 ***, Bibliografia analitic a limbii romne literare 1780-1866, Bucureti, Editura Academiei, 1972, p. 67. 15 G. PopaLisseanu, Gramatica limbii latine. Morfologia, sintaxa i noiuni de stilistic, Ediia a VII-a, Bucureti, Editura Librriei Socec & Comp., Soc. Anonim, 1926, p. 9. 16 Nicolae Lascu, Pentru clasicism, Prefa i ngrijirea ediiei de Stella Pet ecel, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1997.

BIBLIOGRAFIE ***, Bibliografia analitic a limbii romne literare 1780-1866, Bucureti, Editura Academiei, 1972. ***, Dicionar cronologic. Literatura romn, Coordonatori I.C. Chiimia, Al. Dima, Bucureti, Editura tiinific i Enciclopedic, 1979. Andrei, Nicolae, Prnu, Gh., Istoria nvmntului din Oltenia, Vol. I, II, Craiova, Editura Scrisul Romnesc, 1981. Clinescu, G., Istoria literaturii romne de la origini pn n prezent, Ediia a II-a revzut i adugit, Bucureti, Editura Minerva, 1982. Iorga, N., Istoria nvmntului romnesc, Bucureti, Editura Didactic i Pedagogic, 1971. Lascu, Nicolae, Clasicii antici n Romnia, Cluj, Editura Dacia, 1974. 143

Doina Venera MUNTEANU

Lascu, Nicolae, Pentru clasicism, Prefa i ngrijirea ediiei de Stella Petecel, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1997. Munteanu, Doina Venera, Terminologia lingvistic n gramaticile limbii latine redactate n limba romn, Vol. I, Craiova, Editura Sitech, 2004. Prnu, Gh., Istoria nvmntului i gndirea pedagogic din ara Romneasc. Sec. XVII-XIX, Bucureti, Editura Didactic i Pedagogic, 1971. PopaLisseanu, G., Gramatica limbii latine. Morfologia, sintaxa i noiuni de stilistic, Ediia a VII-a, Bucureti, Editura Librriei Socec & Comp., Soc. Anonim, 1926.

144

MARCO SYRAYAMA DE PINTO, A IMPORTNCIA DA ETIMOLOGIA POPULAR NOS ESTUDOS DA LINGUAGEM


Marco Syrayama de PINTO *
Abstract The etymological studies, perhaps because of the lack of scientific rigor on the part of their practitioners, or even because of the intrinsic difficulty in finding immediate responses to questions, have been relegated to indifference on the part of some linguists. However, the analysis of etymology, particularly the so-called folk etymology, which is so common a phenomenon in several languages throughout the time, can offer a wider understanding of how speakers handle their languages in order to better understand the world around them. Key-words: Folk etymology, language change, Turkish, Icelandic, Arabic.

Introduo A mudana lingustica se manifesta de vrias formas, sendo que a mais conspcua a mudana semntica, por estar intimamente ligada cultura, literatura e costumes em geral, de uma determinada comunidade. A etimologia, ou o estudo cientfico das origens e da histria das formas lingsticas, fascina o homem desde tempos imemoriais. Tal interesse, contudo, no significa que especulaes tivessem alguma va lidade cientfica, mas contriburam no sentido de registrar atravs da literatura dos antigos as curiosidades que eles tinham sobre as origens das palavras. No mundo ocidental, talvez a obra que vem imediatamente mente quando tratamos do assunto Crtilo ( 360 a.C.), do filsofo grego Plato. Em tempos mais recentes, h o famoso compndio Etymologiae do fillogo espanhol Isidoro de Sevilha (ca. 560-636), que contm inmeros exemplos de (falsos) timos de palavras. Alguns exemplos de algumas etimologias fantasiosas do Bispo Isidoro foram a palavra latina avis ave, analisada como sendo oriunda de a- (prefixo de negao) + via caminho,
*

Graduao e Mestrado em Lngua e Literatura rabe, Faculdade de Filosofia, Letras e Cincias Humanas, Universidade de So Paulo. Atualmente cursando Doutorado em Filologia e Lngua Portuguesa na Faculdade de Filosofia, Letras e Cincias Humanas, Universidade de So Paulo. Endereo: Rua Luis Gonzaga Dvila, 319. Jardim Bela Vista, CEP: 04829 -060, So Paulo SP. Email: depintouk@yahoo.com

Marco Syrayama de PINTO

pois, segundo ele, as aves no tinham caminhos definidos, voando sem um caminho, avia; a palavra vultur abutre era derivada da frase volatus tardus vo lento, pois, ele afirma, tal era caracterizado o seu vo, por causa do tamanho do corpo dessas aves (na verdade, vultur provavelmente cognata com a verbo vellere puxar, colher) ou aquila guia, da frase acumen oculorum ponto dos olhos, por possuir uma viso muito aguada (BARNEY, 2006, p. 264). Uma das subdivises do estudo da etimologia a etimologia popular 1, tambm, embora em menor escala, conhecida como etimologia sincrnica, ou falsa etimologia. U m outro termo sugerido por um estudioso da lngua, John Orr, foi etimologia associativa, embora, segundo Ullmann, o termo etimologia popular j esteja bastante enraizado para que uma mudana se faa (ULLMANN, 1964, p. 101). Alm desse, foi tambm sugerido paraetimologia, pelo lingista Zuckermann (ZUCKERMANN, 2003, p. 14). Assim como outros termos usados na rea da Lingustica, esse somente mais um que gera polmica entre os praticantes dessa cincia. O uso, contudo, do termo etimologia nesse caso, no pressupe uma mudana deliberada por parte dos falantes da lngua que, na maioria das vezes, no tm conhecimentos lingusticos para, ao menos, fazerem uma anlise. Sua impreciso torna-se mais evidente ainda quando, aps uma anlise, conclumos que muitas de tais criaes foram geradas por estudiosos, tais como escribas medievais, humanistas da poca renascentista, como se ver adiante. Trata-se do processo, embora nem sempre inconsciente, pelo qual palavras ou suas origens so mudadas atravs de especulaes nocientficas ou falsas analogias com outros vocbulos da lngua. Numa relao sentido/forma, ou na nomenclatura saussuriana significado/ significante. A analogia, incidentalmente, um fator importantssimo na mudana lingustica em geral, e elemento fundamental na ocorrncia da etimologia popular. Esta consequncia de um desejo intrnseco do ser humano de impor ordem ao mundo ao seu redor e s coisas que o compem, de tornar transparente aquilo que est opaco na lngua, neste caso. Por isso, uma tendncia observvel nas lnguas em direo a um nivelamento, embora ocorra de maneira desigual nas diferentes partes da lngua. O eminente lingista francs Vendryes resume com propriedade esse fato quando afirma que ltymologie populaire est une raction contre larbitraire du signe. On veut tout prix expliquer ce dont la langue est bien incapable de fournir lexplication (ULLMANN, 1964, p. 102). Tal fato pode ser observado ao se fazer um estudo diacrnico do paradigma de verbos fortes (ou irregulares) desde o ingls antigo at o 146

A importncia da etimologia popular nos estudos da linguagem

moderno, e notar a drstica diminuio na lista dos mesmos, algo que ainda est ocorrendo, embora no de forma to perceptvel aos olhos dos falantes. 1.1 Etimologia popular x etimologia erudita O termo etimologia popular traz consigo uma inevitvel carga semntica depreciativa, usado por muitos estudiosos que gostariam que fossem eles mesmos os criadores das palavras, ou pelo menos os responsveis pela transformao de um lexema. Contudo, embora tais eruditos no se dem conta ou mesmo admitam, eles tomaram a liderana na transformao de muitas palavras, dentre as quais algumas serviro como ilustrao: sandblind meio-cego < ingl. ant. samblind, perodo este em que tal palavra ainda era um composto, no qual o primeiro morfema sam-, significava meio (afim ao latim smi, grego e snscrito smi). Tal mudana, por ser ortogrfica (sua pronncia permanece praticamente inalterada desde o ingls antigo, j revela a inteno prescritiva por parte dos escribas no perodo do ingls medieval de impor ordem lngua. island ilha < fr. isle (fr. mod. le), com contaminao da forma do ingls antigo iegland (var. iland), resultando na mudana de ortografia. Nas palavras de Jespersen: When isle was adopted, it could not fail to remind the English of their old igeland, and eventually it corrupted the spelling of the latter into island. (JESPERSEN, 1955, p. 99). 1.2 A necessidade etimnica ou etimologia prescritiva Por necessidade etimnica, tambm conhecida por falcia etimolgica, entenda-se o sentimento da necessidade por parte de alguns fillogos, puristas, etc., de recorrer autoridade etimolgica, ou seja, basear as formas semnticas derivadas no timo mais antigo de que se tenha notcia, como na insistncia do uso da palavra decimate (do lat. decimre) dizimar para querer dizer reduzir a um dcimo e no destruir completamente ou no uso de between entre (derivada de two dois) para se referir somente a dois referentes, no mais, recorrendo-se, neste ltimo caso, palavra among, ou no uso da palavra caption legenda, texto explicativo para se referir ao que est escrito acima de uma imagem, em vez de imediatamente abaixo, por ser derivada da palavra latina caput cabea. Tal preocupao pode espalhar-se por uma comunidade lingstica e provocar uma mudana lingstica. Tal situao, argumenta Ptur Kntsson, parece ser uma conseqncia de m interpretao das leis das regras fonticas formuladas no sc. XIX, 147

Marco Syrayama de PINTO

que expunham que as mudanas nas lnguas ocorriam de maneira completamente sistemtica. De qualquer forma, aproximadamente um sculo e meio se passou desde ento, e ainda se vem opinies que refletem tal atitude, como o ttulo do dicionrio Dictionary of True Etymologies demonstra, e em cujo prefcio, o seu compilador, Adrian Room afirma:
Discovering such true origins is not only interesting, of course, and even entertaining, but also can be important, since it gives us new insight into the meaning of the word, its real meaning, and the object or action that it describes. (nfase do autor)

1.3 Classificao de etimologia popular De acordo com o semanticista Ullmann, h quatro tipos principais dos casos de etimologia popular, nos quais h: 1) Mudana no significado, sem afetar a forma: ex.: o verbo francs ouvrer (< lat. operari), com o sentido arcaico de trabalhar foi substitudo no sc. XVII pelo verbo travailler. Com o desaparecimento do primeiro, um jour ouvrable (lit. dia trabalhvel), por causa da semelhana fontica com ouvrir abrir, ficou associado ao mesmo, sendo interpretado como um dia em que as lojas abrem. 2) Mudana na forma, sem afetar o significado: tal foi o que ocorreu com a palavra inglesa bridegroom noivo, derivada do ingl. ant. bry:dguma, composta de bryd noiva e guma homem (afim latina hom id.). curioso notar que ningum menos que o eminente lexicgrafo norte-americano Noah Wesbter registrou assim em seu dicionrio de 1828, sob a entrada bridegoom (sic) (THE MERRIAM-WEBSTER new book of word histories, p. 65):
This word, by a mispronouncing of the last syllable, has been corrupted into bridegroom, which signifies a man who has the care of horses. Such a gross corruption or blunder ought not to remain a reproach to philology.

3) Mudana na forma e significado: tal pode ser observado na palavra mencionada acima, sandblind, em cuja entrada no dicionrio do ilustre lexicgrafo ingls, Samuel Johnson, definida assim: having a defect in the eyes, by which small particles appear to fly before them.2. Um outro exemplo a palavra alem Sndeflut dilvio < sintvluot inundao universal, que foi alterada por influncia da palavra Snde pecado. 148

A importncia da etimologia popular nos estudos da linguagem

4) Esta categoria ocorre com mais freqncia em lnguas que no possuem uma completa correspondncia grafema/fonema, ou lnguas no-fonticas, como so comumente denominadas, das quais dois representantes vm imediatamente mente: o ingls e o francs. devido a esse fator que palavras como a aludida acima, island, tiveram suas ortografias mudadas. Note-se, contudo, que em tais casos, a pronncia das palavras permanece inalterada, havendo somente mudana no plano escrito. Outros exemplos do ingls so: sovereign soberano, que deve a presena de um g intruso a uma influncia patente com a semntica- e foneticamente parecida reign reinar. curioso notar que uma mudana ortogrfica pode eventualmente afetar tambm a pronncia da palavra, como no caso da palavra francesa legs legado, originalmente lais, derivada do verbo laisser deixar, sendo posteriormente remodelada por eruditos, assim como no caso do ingls, com o vocbulo latino legatum id., tendo tambm mudado seu campo semntico, a saber com o verbo lguer legar, e no mais laisser, assim como sua pronncia do g > /g/ suscitada. A alterao artificial da ortografia sob a influncia de outras formas pode ser vista nas seguintes palavras do ingls: doubt dvida, plumb prumo, subtle sutil, indict acusar, receipt recibo, isle ilha e aisle coxia, passagem. Uma categoria parte, porm no menos importante, a dos emprstimos lingsticos, que so particularmente propcios a sofrerem etimologia popular. Isso pode ser explicado pela no -motivao das razes do vocbulo estrangeiro. Coincidncias, como a existncia de uma raiz pr-existente na lngua receptora e que se assemelha com uma raiz da palavra adotada um fator tambm bastante comum nas lnguas e que, infelizmente, no recebeu muita ateno por parte dos estudiosos da linguagem (ZUCKERMANN, 2003, p. 4). Exemplos podem ser facilmente multiplicados nas lnguas do mundo: No turco: gzde favorito/a < persa guzd selecionado, seleto, composto de gz olho + -de sufixo locativo; atl karnca carrossel < atl karoa3 < atl cavalo + karnca formiga (< it. carrozza carruagem; vago de trem); i(h)ane espcie de rifle antigo com seis lminas ( i espeto + hane casa; lugar onde h algo) < persa axn ( a seis + xn casa); 149

Marco Syrayama de PINTO

kul a4 refeio dos janzaros (soldados da tropa otomana) (lit. comida do escravo, homem mortal (em oposio a Deus) < hngaro gulys (hs) (carne de) vaqueiro, pastor; kankran5 < kangren < fr. gangrn gangrena. Kankran um curioso cruzamento do turco kan sangue + kran quebrador, do particpio presente do verbo krmak quebrar, com clara influncia semntica do original francs (isto , morte dos tecidos devido perda de irrigao sangnea). importante notar tambm que nem todas criaes etimolgicas populares alcanam status na lngua padro, podendo se restringir somente a criaes jocosas, lngua coloquial. Tal o caso da palavra turca imendifer ferrovia (em turco padro demir yolu, lit. ferro + via) < fr. chemin de fer id., cruzada com a pr-existente imen grama, com a parte remanescente da palavra, -difer, irredutvel a anlise no turco. Semelhantemente se deu com sparrowgrass6 < asparagus aspargo, hoje reduzida ao status dialetal ou vulgar, segundo o OED, ou no nome de um famoso pub ingls chamado the Elephant and Castle, derivada da frase francesa lenfant de Castille. 1.4 Etimologias ecicas Trata-se de criaes por parte de puristas de neologismos a fim de substituir um lexema exgeno, utilizando razes semelhantes foneticamente e, s vezes semanticamente tambm, s da lngua doadora. Heyd as chama de calques phontiques, Hagge de emprunt-calembour emprstimotrocadilho e Toury, 1990, de phonetic transposition (HEYD, 1954, p. 90; ZUCKERMANN, 2003, p. 4)). Tal fenmeno foi bastante utilizado por puristas reformadores de lnguas como o turco, o islands e o hebraico, principalmente. Assim como o fenmeno do decalque, esse fenmeno foi amplamente utilizado para purificar as lnguas de estrangeirismos. Notese que neste fenmeno o que conta a semelhana fontica, e no o significado do par de palavras em questo. Um exemplo simples disso a palavra inglesa mayday socorro!, que derivada da frase francesa maider (me ajude!) ou a forma coloquial maidez id.7. A anlise conjunta dos morfemas may (verbo) poder, ms de maio e day dia no leva ao significado de ajuda. Um outro exemplo de etimologia ecica a palavra nuatle huakatl testculo > esp. aguacate abacate, possivelmente influenciada pela pr-existente agua, nessa lngua. Um outro caso bastante conhecido o do ingls cockroach barata < esp. cucaracha < esp. antigo cacarucha (com mettese do /u/). Tal palavra entrou na lngua inglesa em uma forma totalmente opaca, 150

A importncia da etimologia popular nos estudos da linguagem

cacarootch via capito John Smith em 1624 (cf. OED, entrada cockroach). Com o tempo, ela ganhou transparncia, embora no totalmente desprovida de motivao semntica, visto que a anlise cock galo + roach espcie de peixe de gua doce, Leuciscus rutilus), resulte em duas espcies animais. Contudo, isso pode ser somente uma coinc idncia. J no caso de lnguas reformadas, como mencionado acima, ocorre o processo que denominado de nativizao por etimologia popular, termo esse introduzido pelo lingista israelense Ghilad Zuckermann. Concentraremos nossa ateno em exemplos oriu ndos do turco, com alguns poucos exemplos de outras lnguas. Para tanto, mister ressaltar que um dos principais objetivos da reforma lingstica turca era o de eliminar o maior nmero possvel de palavras de origem rabo -persa, uma vez que Atatrk, o fundador da repblica turca, procurava ocidentalizar a nao. Por essa razo, observaremos que muitos dos neologismos so baseados em camuflagens de palavras de lnguas europias, especialmente do francs, que ele conhecia bem. 1.4.1 Turco terim termo tcnico, em lugar do emprstimo rabe stlah (< r. iil , lit. tradio, uso, conveno). Terim foi claramente decalcada fontica- e semanticamente com base na palavra francesa terme termo aliada forma trquica ter + -im. Ter- uma raiz antiga (turco moderno der-) que traz consigo a idia de coletar, juntar. belleten boletim < fr. bulletin + turco bellet- (causativo do verbo bellemek aprender de cor) fazer aprender de cor; ensinar. Com o tempo, essa palavra ganhou o sentido especfico de boletim acadmico, isto revista acadmica8, ao passo que o incontestvel emprstimo francs blten foi criado posteriormente com o sentido mais genrico de breve texto informativo para divulgao pblica. genel geral, pblico/a < fr. gnral id. em substituio ao emprstimo rabe umum9 ( cumm id.). A raiz turca na qual ela se cruza a forma arcaica gen (< turco ant. ke) largo, vasto, abundante (em turco mod. geni, id.). Contudo, trata-se de uma malformao morfolgica (consciente?) por parte dos puristas, visto que um sufixo adjetival, -el, foi acrescido a um adjetivo, formando algo como a hipottica * abundantal, de abundante. soysal social, civilizado/a < fr. social id. + turco soy raa, famlia, ancestrais + sufixo neolgico al/-el. Tal palavra, contudo, acabou sendo relegada a sobrenomes, tendo sido suplantada na linguagem corrente por um outro emprstimo, sosyal.10 151

Marco Syrayama de PINTO

kamu pblico/a (adj.) < fr. commune comum, tendo substitudo semanticamente a pr-existente kamu todo/a. Teve xito como adjetivo em geral, sendo restrita a algumas colocaes, como kamuoyu opinio pblica, kamu yarar interesse pblico, mas infreqente em outras criaes, como a rara kamutay assemblia, que no teve xito em suplantar o emprstimo rabe meclis ( < majlis id). diyelek dialeto < cruzamento do turco diye (ao) dizer (do verbo demek dizer) + fr. dialecte dialeto. Curiosamente, essa palavra no vingou, porm no h falta de alternativas aos falantes modernos: lehe, um antigo emprstimo do rabe lahat , az, palavra herdada no turco, lit. boca ou a mais recente dialekt, da mesma origem da malfadada diyelek, a saber a palavra francesa dialecte. dev dever de casa < raiz do verbo turco de(mek) pagar + sufixo trquico (cazaque) (e)v + provavelmente cruzamento com a palavra francesa devoir dever (de casa) imge imagem < supostamente11 turco ant. im senha + sufixo ge com cruzamento com a francesa/inglesa image id.. Ela visava substituir o emprstimo rabe hayl imaginao, imagem. simge smbolo < supostamente sim signo + suf. -ge com cruzamento com fr. signe. Criado para substituir com xito o emprstimo rabe timsal (< r. timl esttua, escultura), porm um outro emprstimo, do francs, sembol, usado concomitantemente por intelectuais 12. okul escola, neologismo esse criado para substituir um antigo emprstimo mektep (< r. maktab escritrio; escrivaninha). Embora os reformistas turcos no tenham declarado como tal, ela claramente derivada do francs cole escola, com uma possvel influncia do latim schola. Contudo, j havia no turco uma raiz oku- ler, estudar, raiz essa formadora de palavras como okumak ler, estudar, okuma leitura e okur leitor e que serviu de co -timo para a nova criao lexical, pois sincronicamente uma anlise superficial revelaria que no h nenhum sufixo autctone l, mas sim uma importao ad hoc do francs. Analogias com outras palavras nativas como kzl vermelho, derivada do verbo kzmak zangar-se, revelaria a existncia de um sufixo Il. Porm, se o acrescentarmos mencionada raiz oku-, produziramos a inexistente *okuyul, e no okul. Diacronicamente, contudo, h a possibilidade de tal palavra, originalmente okula ou okula, ter sido criada em analogia a outras palavras nativas, tais como os substantivos yayla planalto; pasto montanhoso e kla caserna, com a utilizao do mesmo sufixo la(). Porm, tal hiptese facilmente derrubada ao verificarmo s que essas duas palavras so derivadas de dois substantivos, respectivamente yaz vero (cf. azeri yay vero) e k inverno. 152

A importncia da etimologia popular nos estudos da linguagem

Talvez o mais curioso de tudo seja a criao de dois sufixos, que atualmente gozam de significativa vitalidade e produtividade: O par mencionado acima (s)al/-el transparece uma espantosa semelhana com os sufixos franceses al, como em principal, e el, como na palavra culturel. O s produto de uma m diviso e generalizao por analogia com outras palavras turcas, como ulusal nacional (ulus nao13 + -al), siyasal14 poltico/a (adj.) e kutsal sagrado/a (< r. quds id. > kuds > *kudsal > kutsal), cuja interpretao desta ltima por parte dos reformadores foi uma substituio da palavra inexistente * kud-, por kut, uma palavra pr-existente em turco com o sentido de sorte. A produtividade de tal sufixo neolgico pode ser observado em adjetivos criados recentemente (durante a reforma lingstica turca, na dcada de 30) como dinsel15 religioso (relativo a religio), tarihsel histrico/a, ulusal nacional, tarmsal agrcola, yapsal estrutural, kresel global, e, mais raramente, at mesmo substantivos, como kumsal16 praia arenosa, < kum areia + -sal. O segundo sufixo neolgico o man/-men, que curiosamente se assemelha fontica- e semanticamente aos sufixos de agente do ingls man (como em chairman presidente, salesman vendedor, etc.) e do alemo -mann (como em Hauptmann capito, Wahlmann eleitor, Kaufmann comerciante, Zimmermann carpinteiro, Edelmann nobre, dentre outras), provavelmente tambm influenciado por palavras pr -existentes (emprstimos) no lxico turco como tercman17 tradutor (< r. turjumn tradutor; intrprete), mslman (este, originalmente, um plural [-n] de muslim muulmano, no persa muslimn), alm de outras palavras herdadas do lxico trquico, como iman gordo/a, kocaman enorme, sarman gato fulvo, toraman jovem robusto, azman enorme. A primeira criao deste tipo, no perodo da reforma da lngua turca, foi a palavra uzman (< da raiz turca ant. uz mestre (de um negcio, arte) + -man) especialista em 1935, que conseguiu substituir o desajeitado emprstimo rabe mtehasss (< r. mutaxai )id. que, alm de no conformar com as regras de harmonia voclica intrnsecas ao idioma turco, fazia par distintivo com mtehassis (< r. mutaassis ) sensvel, que se comove facilmente 18, o que a tornava alvo de confuso em sua escolha por parte de falantes, visto que a raiz delas era totalmente opaca na mente dos falantes do turco. A partir deste instante, o campo estava frtil para outras criaes, embora bastante criticadas posteriormente, com o argumento de terem sido malformadas ao acrescentar tal sufixo a razes verbais, algo at ento inexistente em turco. Algumas criaes que sobreviveram e gozam de vitalidade so: 153

Marco Syrayama de PINTO

danman conselheiro < danmak consultar, perguntar, aconselhar eletirmen crtico < eletirmek criticar vatman motorista (de bonde, ainda comum no centro de Istambul) < ingl. watt + -man; semen eleitor(a) < se(mek) escolher, votar + -men; okutman conferencista; professor acadmico < okut(mak) fazer ler; ensinar + -man; retmen professor < ret(mek) ensinar + -men; koruman19 fiducirio < koru(mak) proteger, defender + -man. Dentre outras propostas que no vingaram, esto (com as respectivas palavras que so usadas em seus lugares atualmente) (LEWIS, 1999, p. 101): yarman20 cirurgi(o) (< yarmak partir, dividir, fender, rachar) cerrah savaman guerreiro (< sava guerra) sava men vingador (< vingana) - intikamc bakman inspetor ( < bakmak olhar; examinar) mfetti uman aviador (< umak voar) pilot, havac kmen21 juiz yarg, hkim 1.4.2 Islands O idioma islands, que desfruta de uma poltica purista bem rgida, e que segundo Zuckermann uma das mais direcionadas a medidas puristas dentre as lnguas vivas, pode tambm servir de exemplo para este interessante fenmeno: gistur registro (na informtica), lit. alojamento temporrio, com claro cruzamento com o verbo pr-existente gista pernoitar e registur. Contudo, posteriormente foi feita a mudana para o substantivo neutro gisti, sendo a nova substituta da palavra registur, que caiu em desuso, obscurecendo, assim, sua origem ecica, salvo a lingistas; sperrt raddglufa glote distendida, lit. fissura escancarada da voz. Fica clara a associao fontica e semntica com o seu equivalente ingls spread glottis glote espalhada, estendida, ao descobrirmos que sperrt quer dizer estendido/a e glufa fissura, lacuna, vcuo, com o agrupamento inicial gl-, semelhante ao do ingls glottis; fjrfesting investimento lit. fixao, amarrao do dinheiro. Basta uma atenta observao da slaba medial para trazer mente a base dessa criao, a palavra inglesa investment. 154

A importncia da etimologia popular nos estudos da linguagem

eyni AIDS < verbo eya destruir, exterminar, anular + suf. nominal ni. Note-se a semelhana fonolgica entre a primeira slaba da palavra islandesa e a inglesa, na qual foi modelada /ej/, sem mencionar a semelhana grafmica e fonolgica do / / (fricativa dental sonora) ao /d/. Ou palavras mais antigas, tais como: mynd imagem, modelo, pessoa em quem se espelhar < prexistente mynd imagem, smbolo, retrato, com cruzamento semntico com a inglesa image, no seu terceiro sentido listado acima; bti abade < latim tardio abbat-, mas que foi conformada com a pr-existente palavra nativa bti segunda poro, composta de em, sobre + bt remdio, adio + -i flexo do nom. sing. fraco; kafteinn capito, do alemo baixo, que poderia ser analisada com os seguintes elementos nativos: kaf submerso + teinn vara; pfagaukur papagaio, lit. cuco do papa < pfi do papa + gaukur cuco,cruzamento com o dinamarqus papegje papagaio; skjr tela < cruzamento com a nativa pr-existente skjr membrana usada para cobrir abertura no teto + dinamarqus skrm tela. 1.4.3 rabe O rabe moderno padro tambm traz alguns exemplos dignos de nota: - A palavra warat oficina, ateli tem um co -timo do ing. workshop id.. H, porm, uma raiz autctone no r. wr (), com o sentido de agir como intruso. - munwarat manobra, cujo co-timo o ing. maneuver, com o mesmo sentido. Igualmente ao caso anterior, h uma raiz nativa de que tal palavra poderia ser derivada, nwr (), cujo significado principal de luz. A adaptao dessas duas palavras, contudo, se deu nos planos morfolgico e fonolgico somente, e no semntico com seus co-timos do ingls. Concluso No incio do sculo XXI, o nosso mundo tem sido caracterizado pela globalizao, comunicao em massa e a ampla distribuio de aparelhos tecnolgicos. A mobilidade da palavra tampouco respeita fronteiras e o estudo das diversas formas e dinmicas de contato lingstico se fazem extremamente necessrias, sem mencionar que a era em que vivemos mais que oportuna para realizar tal empreitada (facilidade no acesso a dados, isto atravs da Internet, etc.). Particularmente, o estudo da etimologia popular 155

Marco Syrayama de PINTO

em suas diversas facetas, apresentadas de forma bastante breve neste trabalho, pode auxiliar no entendimento das relaes entre a forma e o significado, e se realmente a prime ira pode influenciar a segunda. Alm disso, a anlise cuidadosa de um vasto corpus de tais neologismos, no caso de lnguas reformadas como o turco moderno e o hebraico, particularmente, podem oferecer pistas que nos permitam predizer quais neologismos podem cair no gosto popular e ganharem aceitao atravs do uso. NOTAS
1

Etimologia popular provavelmente um decalque do francs etymologie populaire. O termo em ingls, por sua vez, um decalque do alemo Volksetymologie, o que no de se admirar, visto que quase todo o vocabulrio lingstico-histrico foi criado pelos alemes no sc. XIX. Tal termo foi usado pela primeira vez na literatura pelo alemo Ernst Frstemann em 1852. Cf. as palavras para descrever as vrias classes de emprstimos lingusticos usadas por alguns fillogos: Gastwort, Fremdwort e Lehnwort. 2 OED, sob entrada sandblind. 3 O emprstimo karoa < it. carrozza somente era encontrada neste composto. 4 Tal expresso popular e jocosa, e no dicionarizada. Para a comida de origem hngara, usa -se gula. 5 No dicionarizada, restrita linguagem popular, jocosa.
6

J no sc. XIX tal criao era vista com estranheza, como na seguinte citao de 1865: I have heard the word sparrowgrass from the lips of a real Lady but then she was in her seventies. C. Bede Rooks Gard., etc. 96, in: OED sob a entrada sparrowgrass.
7 8

Em francs padro a forma usada seria aidez moi. Atualmente suplantada por dergi, usada para revistas em geral, tambm. 9 Ainda sobrevive em formas fossilizadas como umum tuvalet banheiro pblico. 10 O fato de que tal fenmeno ocorre em outras lnguas, como no hebraico /ilit/ elite, sendo um neologismo usado somente como nome prprio feminino, comprova que no algo limitado ao turco somente. 11 Supostamente, pois foram atest aes da Sociedade da Lngua Turca somente. 12 Tal palavra pode ser vista at mesmo em nomes de estabelecimentos comerciais, como no caso do Otel Simge em Istambul. Cf. Lewis, 1999, p. 121. Alm disso, ambas mge e Simge tambm so usadas como nomes prprios femininos. 13 Esta palavra, incidentalmente, um reemprstimo do que uma palavra nativa no turco, ulu, tendo sido adotada pelos mongis e adaptada ao sistema da lngua deles sob a forma ulus (com o sentido de confederao de povos), que ironicamente foi a forma escolhida dentre uma lista de 8 palavras candidatas pelos reformadores turcos com o propsito de substituir o emprstimo rabe millet (< millat )nao. Lewis, G., 1999, p. 55, 56. 14 Que, na opinio dos reformadores, no provinha da palavra rabe siys id. < siysat poltica, mas sim da prpria turca, ou na verdade mongol, yasa lei. Lewis, G., 1999, p. 102. 15 Note-se que o emprstimo din religioso, do r dn id. ainda est ativa no turco moderno, podendo ser vista, ao menos, em colocaes como din hayat vida religiosa, din inanlar credos religiosos. 16 Tambm significa arenoso/a, como adjetivo. 17 Palavra cada vez menos usada no turco moderno, sendo suplantada pelo neologismo evirmen (< verbo evirmek virar; interpretar, traduzir). Note-se o sufixo men, tambm presente nesta. 18 Que, por sua vez, foi suplantada pelo sinnimo hassas, tambm um emprstimo do r. asss id., que soa menos exgena para um falante turco do que mtehassis, que pertence mesma raiz.

156

A importncia da etimologia popular nos estudos da linguagem


19

Exemplo citado por Lewis, embora no conste de nenhum dicionrio consultado, nem menos no oficial da Sociedade da Lngua Turca, disponvel no site www.tdk.gov.tr. Em seu lugar, a alternativa vekil (< r. wakl representante, deputado, agente) oferecida. 20 Lewis (p. 100) oferece uma interessante explicao sobre o porqu do fracasso dessa palavra: os prprios cirurgies j tinham uma palavra pela qual eles se auto-denominam: operatr, sendo que o emprstimo do rabe cerrah reservada linguagem geral. 21 Raiz (k-) no identificada pelo autor.

REFERNCIAS BAALBAKI, M; BAALBAKI, R. Al-Mawrid: English-Arabic/ArabicEnglish Dictionary. 3. ed. Beirute: Dr al-Ilm li-l-Malyn, 1998. BEZMEZ, S.; BLAKNEY, R; BROWN, C. H. Redhouse Byk Elszl: ngilizce-Trke/Trke-ngilizce. 22. ed. stanbul: Sev, 2005. CRYSTAL, D. The penguin dictionary of language. 2. ed. London: Penguin, 1999. HEYD, U. Language reform in modern Turkey. Jerusalem: The Israel Oriental Society, 1954. ISODORO DE SEVILHA. The Etymologies of Isidore of Seville. Trad. Steven A. Barney et al. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. JESPERSEN, O. Growth and structure of the English language. 9. ed., New York: Doubleday Anchor, 1955. LEWIS, G. The Turkish language reform: a catastrophic success. Oxford: Oxford University Press, 1999. McARTHUR, T. (Ed.). Concise Oxford companion to the English language. Oxford: Oxford University Press, 1998. NIANYAN, S. Szlerin Soyaac: ada Trkenin Etimolojik Szl. 2. ed. stanbul: Adam, 2003b. OXFORD English Dictionary (OED), 2. ed., em CD-ROM, verso 1.13, 1994. THE MERRIAM-WEBSTER new book of word histories. Massachussetts: Merriam-Webster, 1991. ULLMANN, S. Semantics: an introduction to the science of meaning. Oxford: Basil Blackwell, 1964. ZUCKERMANN, G. & SAPIR, Y. Phono -semantic matching in Icelandic. Disponvel em: <www.zuckermann.org/pdf/icelandic.pdf>. ______. Language contact and lexical enrichment in Israeli Hebrew. Cambridge: Palgrave Macmillan, 2003.

157

CLAUDIA PISOSCHI, CONSIDERATIONS ON SOME ENGLISH WORDS OF LATIN ORIGIN


Claudia PISOSCHI
Rezumat Articolul de fa trateaz problema cuvintelor englezeti cu etimon latin. Cuvinte cheie: etimologie, lexic, limb-surs, limb-int, sens.

1. A type of analysis as the one presented in the title is justified by the nature of English itself. English has been called a Germanic language with a Romance vocabulary. Estimates of native words, derived from Old English range from 20% to 33%, with the rest made up of foreign borrowings. A large number of them are Latinate, coming directly from Latin, from Greek into Latin and then into English, or from Latin through one of the Romance languages, among which French occupies a central place, both in point of number of words and in point of their importance in the structure of the English lexicon. In S. Potters view, the present -day vocabulary of English is, approximately, half Germanic, (English and Scandinavian), and half Romance (Latin and French), the two types being blended.1 In spite of the fact that Latin was introduced in Britain even before the Roman conquest of 43 AD, when Britain became a province of the Roman Empire, and that it was spoken for about four centuries, it did not replace Celtic as it happened in Gaul. It was the language of the upper classes, of civil administration, of the army; it was used in trade and that made it known by most inhabitants of the cities and towns. Due to the fact that the majority of the Romanized population did not survive the Germanic invasion, the language spoken by them disappeared, leaving rather few traces. Those traces include terms connected with military life, everyday domestic activities, clothes, food, trade, religion, education. The Norman conquest (1066) was the historical event which determined the direction of the English lexicon evolution for the next two hundred years. French became the language of a new nobility, which held the highest positions at the English court, and the language of the clergy. Many noblemen and the king of England himself had estates in Normandy, so it was natural for them to continue to speak French no matter what side of the Channel they were. The distinction between those who spoke English

Considerations on some English Words of Latin Origin

and those who spoke French became purely social. After the loss of Normandy (1204), the upper class ceased to have any economic interest in France, therefore English came into general use again, but French remained a fashionable language, enjoying great prestige, since it was the language of an economic and political power. During this period of the English language history, known as Middle English, borrowings won a top-position among the means of enriching vocabulary. It was not the number of words which counted as the most important, but the frequency of use and the degree of assimilation. The borrowings of the period reflected the specific of the economic, political and spiritual life in the Middle Ages: feudal administration terms, words connected with military life, religious life, arts and science, social life. Beginning with this period, a new situation arose: there appeared pairs of synonyms, one belonging to the Old English, the other of French origin. In time, one of the terms disappeared (usually the OE term), or both were maintained and developed if not totally different meanings, at least different connotations. English and French expressions may have similar denotations but slightly different connotations and associations. Generally the English words are stronger, more physical, and more human.2 Communication may gain both in power and in precision if there is more than one term at command to express different nuances of the same meaning. French borrowings facilitated the direct borrowings from Latin, in terms of learned words, since numerous translations from Latin were made at the time. The conclusion to be drawn is that English terms tend to be [+colloquial], the French [+literary] and the Latin [+learned/ bookish]. An example would be the series of verbs: ask, demand/ question, interrogate. In early modern English, particularly during the time of the Renaissance, the influence of Latin and of Greek reached its peak because of the flourishing of classical studies, of the extensive study of Latin and Greek authors, of the ample use of Latin as the international language of science. Most Latin and Greek words have the feature [+learned], but they proved indispensable to reflect the ever-changing reality. Modern English borrowings underwent changes of form or of meaning. The latter phenomenon includes words borrowed from Latin both in Old English through Norman French and in modern English with different meanings: Lat. discus > OE disc > dish Lat. discus > MEM discus (used in sports or as a synonym of record)3 On the other hand, in early modern English many French words were borrowed after the Restauration (1660), when aristocratic culture was brought back. The words under discussion are specific to educated people or are technical terms. Their degree of assimilation is much lower than that of 159

Claudia PISOSCHI

the terms borrowed in Middle English. Consequently, they may preserve their original pronunciation, stress and even spelling. Even in this period, French borrowings made it easier for English to integrate Latin borrowings, sometimes being difficult to determine how a certain loanword entered the English language: through French or directly from Latin. 2. When trying to characterize a loanword, the potential formal similarities with the target language are first noticed; very often, speakers of a Romance language, Romanian included, tend to misinterpret the meaning of many English words of Latin origin, associating them automatically with the meanings they have in their mother tongues. They are the so-called false friends. Considering the formal aspect of the loanwords abovementioned, their etymology is more or less identifiable in their morphematic structure. In most cases, the Latin root has not been inherited in Romance languages; the forms that evolved in Romanian and in French are in fact derivatives that served as bases for further derivation. The fact that the Latin root was not inherited in Romance languages, and consequently not borrowed in English, makes the native speaker of those languages no longer aware of the morphological structure of the word, which could have given him/ her some indication about its meaning. Not only derivatives can be borrowed, but also affixes which are combined to bases of various etymologies. Some of those affixes evolved from free morphs, i.e. they were initially words. As a result of that, they continue to preserve some features of their original meaning and are considered semi-suffixes or semi-prefixes. Ever since antiquity, philosophers and grammarians tried to demonstrate that there cannot be made a total separation between form and meaning; the former may determine the latter in various degrees; nevertheless, it would be wrong to establish a causal relation between the two. The debate on this topic took the form of the well-known controversy between the adepts of the natural source of words (the physei theory) and the adepts of the conventional character of words (the thesei theory); the former tried to speculate on the etymology of some Greek words, in order to discover a natural source of their origin, arguing that there happen changes in the primary form of the words, that primary form being an onomatopoeic word (for the Stoics that form was called prtai phnai ( )4. Conventionalists counter-argued that the lexicon can be changed at the will of the speakers, and once the change accepted, the language remains equally efficient. The Stoics were concerned with the controversy analogyanomaly, favoring the latter. They thought it wrong to consider the correspondence one form-one meaning. Divergent historical processes could make a word have different referential meanings; at the same time, there shouldnt be made any connection between the negative 160

Considerations on some English Words of Latin Origin

form of a word and its meaning: words formed with negative prefixes could render positive features (e.g. athanatos immortality). Anomalies appear frequently in case of derivatives, where there is no rule according to which a certain type of affix is attached to a certain type of base. The same thing remains true for English in deriving nouns from adjectival bases: true-truth, happy-happiness, hot-heat, high-height, possible-possibility, grammaticalgrammaticality. Greek and Latin grammars focused on the word, establishing its distinct identity, analysing the classes of words (their paradigms) and the grammatical categories specific to them. The Roman linguist M. T. Varro (116-27 B.C.) was acquainted both with the theories of analogists and with those of anomalists, being highly influenced by the Stoics. In his work, De lingua latina, he divides linguistic studies according to their area of study: etymology, morphology and syntax. His idea was that vocabulary developed from a set of primary words which were the source of many other words, created by changing the phonetic form of the former ones, as extra-linguistic reality itself evolved. One of the most pertinent observations of Varro was the distinction between derivation and inflection. Inflections are general: inflectional paradigms are almost complete and almost identical for all the speakers of a language. Varro called that part of the morphology declinatio naturalis, because he thought that if we consider a word and its inflectional class, we can deduce all its inflectional forms5. On the other hand, synchronic derivations depend in point of usage and acceptability on every speaker and the root-word may vary. This part of the morphology, declinatio voluntaria has no compulsory character and is less regular. The relationship between word-form and word-meaning, largely debated on in antiquity, was expressed in modern times by the concept of relative motivation, used by Saussure and Bally and further developed by Stephen Ullmann6. Ullmann introduces a fourfold distinction in point of motivation: phonetic motivation (onomatopoeia), morphological motivation, as a result of word formation rules, semantic motivation (in cases of metaphor and metonymy), and mixed motivation. He also discusses the loss of various types of motivation which results in a change from what he metaphorically calls transparent words to o paque words. Since Ullmanns classification includes semantic motivation, referring strictly to metaphor and metonymy, we find it necessary to discuss the meaning structure as viewed by G. Leech7 and seen from the perspective of componential analysis method. Denotational/ conceptual/ logical meaning is the core meaning, that part of word meaning which remains rather stable, fixed, constant in time for all the speakers of the language. It includes those semantic features which are relevant in distinguishing the word from others. The morphematic analysis of a word 161

Claudia PISOSCHI

can give information primarily about this type of meaning. All the other layers of meaning are dependent on the pragmatic context and on its elements: connotative meaning includes metaphorical usage referred to by Ullmann, and it depends on the creativity of the locutor in appropriating the linguistic structures used to his/her intentions of communication; affective and social meaning depend entirely on the relationship between interlocutors, both as individuals and as members of groups and communities; collocational meaning, i.e. the capacity of a word to combine with another in different contexts, is not restricted by language rules, but only by usage, the syntagm obtained having a certain degree of typicality which can vary in time and can account both for basic and for figurative meanings. Except for conceptual meaning, all the others are represented by rather peripheral semantic features, irrelevant in defining a word, but essential in establishing its identity among its synonyms from a semantic field. 3. The direction of evolution of any type of word, formed, coined or borrowed, but which is used by a large number of speakers, cannot be accounted for without introducing the concepts of lexicalization and institutionalization, defined and commented on among others by L. Lipka, S. Handl and W. Falkner.8 Lexicalization involves the process through which complex lexemes and syntactic groups became fixed parts of the vocabulary, with formal and/ or semantic properties not completely derivable or predictable from their constituents or pattern of formation. 9 Demotivation and idiomatization are categories and symptoms of the lexicalization process. Systematic lexicalization accounts for regular semantic changes, whereas idiosyncratic lexicalization is often the origin of idioms. Laurie Bauer (1983) considers lexicalization as a third stage in the development of a morphologically complex word; the first is a nonceformation, a word coined by a speaker/writer on the spur of the moment to cover some immediate need; the second is institutionalization, which involves the fact that potential ambiguity is ignored and only some /one of the possible meanings of a form are used. Institutionalized lexemes are transparent and Bauer10 includes into this category the extension of existing lexemes by metaphor (e.g. fox cunning person). Another aspect of interest in Bauers view on lexicalization is that he links it with the deviation from productive word-formation rules (for instance, the suffix -th in warmth is non-productive in contemporary English). Leech11 proposed the metaphorical term petrification (suggesting the solidifying [of the word] in institutional form and the shrinkage of denotation); other linguist s have used the term equally metaphorical, fossilization. 162

Considerations on some English Words of Latin Origin

To Lipka, lexicalization is the process by which complex lexemes tend to become a single unit with a specific content, through frequent use. In this process, they lose their nature as a syntagma, or combination of smaller units, to a greater or lesser extent. 12 Lexicalization involves phonological and semantic changes and the loss of motivation. The process of lexicalization and its result, i.e. the irregularity of the lexicon, can only be explained historically. As far as the notion of institutionalization is concerned, it refers to the socio-linguistic aspect of the process. Lipka defines it as the integration of a lexical item, with a particular form and meaning, into the existing stock of words as generally acceptable and current lexeme.13 It is of paramount importance to consider the processes of lexicalization and institutionalization as reversible, to the extent to which extra-linguistic reality constantly changes, and so are the illocutionary values intended by the speakers of any language. 4. Starting from this reality, the purpose of our paper is to analyze some English words of Latin origin which appear in a literary text written at the border between the 19th and the 20th century, in terms of their integration both in form and in meaning. The chosen text 14 contains words which at the moment when the book was written had already existed in language for a long time, though maybe not all fully established and accepted by the language community. At the same time, it offers an image on the semantic potential of a word, irrespective of the fact that it may be used by an ordinary speaker of a language, or by a writer: Thus it was, at all events, that [] he was called upon to play his part in an encounter that deeply stirred his imagination. He had the habit, in these contemplations, of watching a fellow visitant, here and there, from a respectable distance, remarking some note of behaviour, of penitence, of prostration, of the absolved, relieved state; this was the manner in which his vague tenderness took its course, the degree of demonstration to which it naturally had to confine itself. [] She only sat and gazed before her, as he himself often sat; but she had placed herself, as he never did, within the focus of the shrine, and she had lost herself, he could easily see, as he would only have liked to do. She was not a wandering alien, keeping back more than she gave, but one of the familiar, the intimate, the fortunate, for whom these dealings had a method and a meaning. [] Her back, as she sat, was turned to him, but his impression absolutely required that she should be young and interesting, and she carried her head moreover, even in the sacred shade, with a discernible faith in herself, a kind of implied conviction of consistency, security, impunity. [] Strethers reading of such matters was, it must be owned, confused; but he wondered if her attitude were some congruous fruit of absolution, of indulgence. 163

Claudia PISOSCHI

Encounter < ME encountre(n) < OE encontre(r) <Late Latin incontrre, derivative of incontra (in+contr) facing; the word is opaque in spite of the fact that counter exists in English as a free morpheme, because its meaning has nothing in common with the meaning of this derivative. The word can function both as a verb, having as partial synonyms confront, face, come across, and as a noun synonym of meeting, appointment, date. The distinctive features of the word, functioning as connotations in relation to the other synonyms, are [+unexpectedly], [+casually], [+conflict/opposition/difficulty], the last feature bringing the word closer to the Latin etymology in point of meaning: We encounter so many problems. They will encounter the enemy at dawn. In point of social and connotative meaning, the word has the feature [+formal], implying a social distance between the interlocutors, becoming lexicalized and institutionalized with this meaning, besides the features listed above. As a result, typical collocations appear, such as brief encounter. The context in which the word appears proves that even a hundred years ago the word was used with the above-mentioned features, so at least for the well-educated speakers of English, it was clearly lexicalized. imagination < ME < Lat imgintin < imagin (root imag) + -tus + in, phantasy, vision; in English the word is transparent because there is the noun image (its meaning is concrete, expressing the result of perceiving the reality visually, or it can express figuratively the result of using imagination; on the other hand, -ation though originally made up of two affixes, is nowadays perceived as a unitary nominal affix. Its distinctive feature is [+visualization], compared to fancy [+unrestrained by factual reality], [+spurred by desires] and to envisage, envision distinguished by [+clear, detailed] imagining. Imagination refers to the potential ability of a human being to visualize a situation contrary to the present reality, usually this being a quality, as it can be seen from typical collocations: Use your imagination! You have such a vivid/fertile imagination. Sometimes the connotative meaning becomes negative: Its just your imagination! In this last sentence, the value of the noun is synonymous to that of hallucination, meaning existent also in Anglo-Norman. Another Anglo-Norman meaning not preserved in English is scheming, trickery. From the semantic features mentioned above, fancy is used rather as an action or product determined by concrete desires and having a clear direction. In point of the stylistic register, imagination, though longer in form than fancy, becomes lexicalized and institutionalized, fancy acquiring the feature [+literary] as a synonym of imagination. 164

Considerations on some English Words of Latin Origin

In the text there is a typical collocation, having as point of departure a metaphorical image, since imagination is seen as a substance in a recipient which can be stirred, activated, put to work. Habit < ME < L habit(us) < habi- (stem of habere + -tus), replacing ME abit < OF (variants in Anglo-Norman habite, habiz, habyt(h), abit, abite). The meaning in Anglo-Norman was rather narrow and concrete: 1. dress, garment (+fig.); 2. (ecclesiastic) symbol for a religious title (+fig.) to take the habit; 3. style of dress; 4. dwelling, abode. It is interesting that in spite of the fact that in English there happened a process of de-institutionalization of the Anglo-Norman word and a relexicalization of a form borrowed directly from Latin, and the AngloNorman meanings of the word (1-3) were taken over; but the English meaning also continues some of the meanings of the Latin word, nonexistent in Anglo-Norman: 1.manner, method, practice, (in Latin this meaning implied the feature [+concrete] and was more extended, including the sense appearance, figure, position not preserved in the target language); 2. nature, character, disposition a habit of mind. In point of connotations, it can acquire a positive connotation- the habit of looking at the bright side of things, a negative connotation drug/liquor habit, or simply a neutral one, as in a habit of mind, leaving the context to add connotative values. The features that distinguish habit are [+unconsciously], [-premeditated], [+associated to an individual rather than to a group/ community], unlike its partial synonym custom, [+compulsive/steady]. The institutionalized meaning is that of nature, character, a less used synonym of habit being in this case habitude, fixed state of mind, attitude. Visitant < Latin visitans, -tis + -ant Doubled by the form visitor, visitant can be used both as a noun and with the value of an adjective, in typical collocations which imply the feature [+temporary]: visitant bird; ghostly visitant; visitant feeling. This last metaphorical value is a natural extension on the abstract plane of the feature [+temporary]. If the referent is [+human], the meaning is restricted to the value pilgrim. In the text, Henry James uses the word with an adjectival value, the head-noun having the feature [+human], and the meaning being visiting, paying a visit; that meaning is now obsolete, de-institutionalized. Confine (con- + -fine) < Anglo-Norman confin(i)e < ML confinare to border < L confn(is) bordering. The meaning is concrete 1. enclose within bounds, limit, restrict; 2. keep in, prevent from leaving, case in which the connotation could become negative. The word is opaque, only comparing it to similar derivatives, like 165

Claudia PISOSCHI

define, refine, etc., could a native speaker of English identify its components. Its usage in the text illustrates the semantic motivation that Ullmann was discussing about, the verb being used metaphorically and the border being an imaginary one. At the same time, it should be mentioned that a meaning not preserved in English from Anglo-Norman is relation, though a certain type of relation is implicit in a context like He confined himself to an attitude of respect. Focus/ focarius < first recorded in English in 1644 from L. focus fireplace which replaced the Anglo -Norman foier, foer hearth, fireplace, (fig.) home. The basic concrete meaning, fireplace, implies the feature [+central], semantic feature preserved in English, but with a metaphorical connotation: thing, person that people are most interested in, and derived from that, the act of paying attention. The process of introducing the word borrowed directly from Latin as a learned term followed the de-lexicalization of the Anglo-Norman corresponding form. Nowadays, the word has become an international term, as far as its narrow, strictly specialized meaning is concerned. Its denotational meaning, specific to physics, a point at which rays/waves of light/sound meet after reflection/refraction was extended metaphorically and institutionalized. Fortunate (fortun- + -ate) < ME < Anglo-Norman fortune < < L. fortun(a) < L. fors, -tis + -ate. The meaning of the word in Latin was chance, but in Anglo -Norman it was extended covering both concrete and abstract planes of signification: 1. fate 2. chance, good fortune, blessing; 3. misfortune, disaster; 4. money. It is noticeable that this word bears both positive and negative connotations, depending on the context; it behaves like luck, which acquires similar connotations only when placed in collocation with good or bad. The same area of significat ion is preserved in English, wealth, chance, destiny, good luck, success. This is explainable by the fact that it is a common belief that success and chances (of success) imply wealth, therefore semantically, the feature [+success] includes the feature [+wealth]. An extremely interesting evolution was that of the corresponding noun fortune which restricted its meaning, referring exclusively to money/ wealth in everyday speech. Impression < ME impressio(u)n < Lat. impressi, -nis application, mark The structure of the word is transparent im- + press + -ion, since the root exists as a lexeme in English. The meaning was extended, the figurative value becoming institutionalized in the English lexicon, as it was in Romance languages. It is one of the words borrowed directly from Latin, 166

Considerations on some English Words of Latin Origin

which implies that it was a [+learned] term in the beginning. In the excerpt under analysis, the context makes the meaning (false) appearance acquire the feature [+certainty]. Sacred (past part.) < Anglo-Norman sacrer < Lat. sacrare < Lat. sacer saint The meaning of sacrer was narrowed to the ecclesiastic area in the Middle Ages: consecrate (oneself). Nowadays, both in English and in the Romance languages which have this word in their lexicon, the meaning was generalized to anything of paramount importance, sometimes with a tinge of underlying irony. The interesting aspect is the presence of three synonyms of different origin sharing the same denotative meaning: the English holy, the French sacred and the Latin consecrated. The collocation in the text, sacred shade is an example of creatively extending the already institutionalized meaning by using it metaphorically. Discernible < ME discern(en) < Lat. discernibil(is) < Lat. discernere (dis- + cernere separate). The word exists in two parallel forms nowadays, those two forms reflecting the two distinct ways by which the word was borrowed into English: 1. directly from the Latin language, the result being the form of the adjective ending in -ible, form which is present in the text under analysis and represents the lexicalized and institutionalized variant ; 2. From Latin through French (MF discern(er) +-able), this variant differing from the earlier one only by the form of the adjectival suffix able, allomorph of ible. Semantically, the word is opaque, being recognizable as a derivative only compared to other derivatives from the same base/root, such as concern. The denotative meaning of the English verb discern follows two directions: 1. discover, descry, espy, the last having a negative connotation; 2. differentiate, judge. In point of the register used, unlike its synonyms, know, recognize, understand, discern has the feature [+formal], but also the connotative feature [-obvious]. With the meaning see, hear, notice, perceive, it has the feature [ -clearly], Henry James innovating from this point of view, since in the text the collocation used, discernible faith, implies exactly the opposite, that is the feature [+clearly]. To a Romanian speaker the word is a false friend, in Romanian the verb being used mainly with the second meaning listed above differentiate, judge, for the meaning perceive, notice, the verb preferred in Romanian being a distinge. Consistency < Anglo-Norman consistence < Lat. consistere (con- + sistere), sistere being a reduplicated form of the verb sto, stare. The meaning resolution bears an implicitly positive connotation. The semes composing the meaning would be [+solid, firm], [+constant] when it comes to adhering to principles, [+harmony], [+agreement], [+compatibility], a 167

Claudia PISOSCHI

synonym being consonant, which implies [-discord]. The figurative meaning, institutionalized in English, is not to be found in Romanian, where the corresponding noun has the feature [+concrete], therefore the word is a false friend to Romanians. The collocation in the text, conviction of consistency, does not innovate in point of connotations, the meaning being the one institutionalized. Security < secure + -ity borrowed in early Modern English from the Latin securum < < se- + cur(a) cure+ -um. The same word was borrowed in Middle English through French (the corresponding verb in AngloNorman was sucure) and accounts for the form sure, lexicalized and institutionalized in English, with a more generalized meaning than secure. Sure, synonym of certain, connotes how committed we are to the propositional content of an utterance. Security means 1. protection, safety, guard; 2. aid, help; 3. rescue 4. confidence, in those contexts becoming a false friend for the speakers of Romanian. The text collocation conviction of security combines all the features above-mentioned, and may even include that of the state of feeling happy from danger, intangible in front of any evil. Congruous (con- + -gru- + -ous) < Lat. congruus (con- + -gr(u)- + -us appropriate < vb. congruo, congruere, congrui (con- + ruo). The word is a direct loan from Latin, characterizing the formal style. In Latin, the basic meaning of the verb, that the adjective was derived from, is meet, intersect while moving, therefore a concrete sense, applied basically in mathematics, from which the figurative meaning evolved and was preserved in English. The meaning includes the features [+fitness], [+appropriateness], [+harmony of parts], which brings about a positive connotation, especially if the meaning is figurative, as it happens in the text where the collocation used is untypical: congruous fruit (of absolution). In this case the meaning would be synonymous to beautiful, perfect, but also to natural. The evolution of the word meaning in French ( congru,-e), on the one hand continued the Latin one, if we consider the narrow mathematical sense, but on the other hand, developed a meaning totally opposed to that in the English, since it has a negative connotation: portion congrue, quantity of food barely enough for surviving. Conclusions: In spite of the opaque character of some loanwords, already integrated, and in spite of the category of false friends, the etymology of the English words of Latin origin is an essential element in characterizing those words, both at the level of expression and at the level of meaning. The processes of lexicalization, (i.e. loss of motivation and consequently, considering a complex word/syntagm as a unitary entity), and 168

Considerations on some English Words of Latin Origin

institutionalization (i.e. the acceptance and using of a word by most speakers of a natural language in a form and with a meaning which are clearly defined) belong to the intermediate level between langue and parole, that of the norm. Lexicalization and institutionalization are not one-way processes, their reversibility depending on the changes of the extralinguistic reality. The role of the locutor, i.e. of the average native speaker of English, is a major factor involved in meaning changes, whether we discuss about a narrowing or an extending process, including here pragmatic restrictions (possible collocations with or without connotative shades of meaning). NOTES
1 2

Potter, S., Our Language, London: Penguin Books, 1976, p. 36. Ibidem, p. 37. 3 Robins, R. H., Scurt istorie a lingvisticii , Traducere de Dana Ligia Ilin i Mihaela Leat, Iai, Editura Polirom, 2003, p. 40. 4 Ibidem, p. 42. 5 Ibidem, p. 83. 6 Ullmann, S., Semantics. An Introduction to the science of meaning, 2nd edition, Oxford, Blackwell, 1972, p. 81. 7 Lipka, L., Handl, S., Falkner, W., 2004. Lexicalization and Instutionalization. www.skase.sk/volumes/JTL01/lipka.pdf 8 Leech, G., Semantics, Cambridge, CUP, 1974, p. 9-20. 9 Kastovsky, D., Word-formation: a functional view, in Folia Linguistica 16, p. 181-198. 10 Bauer, L., English Word-formation, Cambridge, CUP, 1983, p. 48. 11 Leech, G., Semantics, Cambridge, CUP, 1974, p. 226. 12 Lipka, L., English Lexicology. Lexical structure, word semantics and word-formation, Tbingen, Gunter Narr, 2002, p. 113. 13 Ibidem, p. 112. 14 James, H., The Ambassadors, London, Penguin Books, 1994, p.160-161.

BIBLIOGRAPHY Bauer, L., English Word-formation, Cambridge, CUP, 1983. Baugh, A., Cable, Thomas, A History of the English Language, 3rd edition revisited, New York, Redwood Press Limited, 1978. Guu, G., Dicionar latin-romn, Bucureti, Editura tiinific i Enciclopedic, 1983. James, H., The Ambassadors, London, Penguin Books, 1994. Kastovsky, D., Word-formation: a functional view, in Folia Linguistica 16. Leech, G., Semantics, Cambridge, CUP, 1974. Lipka, L., English Lexicology. Lexical structure, word semantics and wordformation, Tbingen, Gunter Narr, 2002. Marchand, H., The Categories and Types of Present-Day English WordFormation, 2nd revised edition, Mnchen, C. H. Beck, 1969. 169

Claudia PISOSCHI

Murar, I., A History of the English Language, Craiova, Editura Universitaria, 2005. Potter, S., Our Language, London: Penguin Books, 1976. Robins, R. H., Scurt istorie a lingvisticii, Traducere de Dana Ligia Ilin i Mihaela Leat, Iai, Editura Polirom, 2003. Ullmann, S., Semantics. An Introduction to the science of meaning, 2nd edition, Oxford, Blackwell, 1972. ***, Oxford Advanced Learners Dictionary, Oxford, Oxford University Press, 2004. ***, Le Petit Larousse, Paris, Larousse, 1993. ***, Websters Dictionary of Synonyms and Antonyms, New York, MerriamWebster, 1996 ***, Websters Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English Language, New York, Gramercy Books, 1994. www.anglo-norman.net www.skase.sk/volumes/JTL01/lipka.pdf

170

ELENA RDUCANU, HENRY DE MONTHERLANT I LUMEA ANTIC


Elena RDUCANU
Rsum Notre article essaie danalyser linfluence dcisive du monde antique sur la conception morale et littraire de Montherlant ainsi que sur la ralisation de ses uvres. Le culte pour les Grecs et les Latins est prsent ds les premires uvres dans son admiration pour leur culture et leurs valeurs morales. Sa dernire pice La guerre civile est entirement inspire de lhistoire romaine (la guerre entre Csar et Pompe), quil considre comme un microcosme de lhistoire universelle. Lauteur veut dmontrer que les Romains sont semblables, bien des gards, lhomme moderne. Mots cls : conception, culture, valeurs morales, lhomme moderne.

Cu toate contradiciile i ambiguitile omului i scriitorului Henry de Montherlant, se poate observa echilibrul perfect ntre exaltarea dionisiac i nelepciunea apolinian, caliti care confer operei caracterul su unitar. Este o oper de conciliere, de unitate, de pace. Faure-Biguet, fost coleg de liceu cu Montherlant, evoc momentele descoperirii istoriei Romei i a Greciei de ctre acesta. El noteaz atracia pentru senzualitatea romanilor, dar i pentru detaarea superioar a doi scriitori greci, P yrrhon i Anacreon. Nero l impresiona de asemenea prin aptitudinea sa fa de aspectele mons truoase ale vieii i judecarea lumii dintr-un punct de vedere estetic. 1 Citind viaa lui Scipio n Istoria Romei de Titus Livius, Montherlant se ntreba asupra folosirii cuvntului Zeu (dieu) de ctre nvingtorul Carthaginei, creznd c zeu se refer la zeul cretinilor. Montherlant dorea s-l ncorporeze pe Scipio n imaginea bisericii, s cuprind mpreun pgnul i cretinul, s le combine, s le topeasc unul n altul. Acesta a fost de fapt embrionul sincretismului pgno -cretin care va dura o perioad, pn n 1930, dup care Montherlant va fi atras de Renatere (Malatesta), apoi de cretinism (Port Royal). Suntem astfel n faa unui scriitor care a meditat asupra civilizaiilor trecute, care cunoate forele contradictorii n natur i n om i varia iile infinite n gndirea i aciunea omului. Receptivitatea sa la diferitele aspecte ale condiiei umane a variat n diferite perioade ale vieii sale. Eseul Sincretism i alternan (1927) definete concepia sa de via. Constatnd c toat lumea are dreptate ntotdeauna, Montherlant consider

Elena RDUCANU

c se impune alternana vieii corporale i intelectuale, morale. Sincretismul este, prin definiie, oper de conciliere, de toleran i este foarte bine ilustrat de imaginea Romei n primele secole ale erei noastre. Religia Romei nu avea dogme. Sincretic, esenial politeist, accepta i legitima orice cult. Busturile lui Orfeu, Hristos, Apollonies i Abraham erau aezate mpreun n oratoriul mpratului Alexandru Sever. 2 Din acest sincretism Montherlant a extr as substana i fora operei sale. n Olimpice, autorul scria: Tout pouvoir pour tout vivre, tout vivre pour tout connatre, tout connatre pour tout comprendre, tout comprendre pour tout exprimer : quelle rcompense le jour o, nous regardant, nous vous verrons comme un miroir de la cration. Datorit acestei ubicuiti a sincretismului, autorul s-a putut identifica cu personajele cele mai opuse i, prin bogie i diversitate, le -a conferit realitate i prezen uman. n funcia sa de secretar general al Osuarului de la Douaumont destinat gloriei soldailor francezi czui n primul rzboi mondial, el i exprim dorina ca acest monument s fie dedicat n egal msur soldailor germani, inclus n cartea sa Mors et vita (1932): Les Grecs dHomre proclament quen se battant, ils nont pas de haine Quand Achille tue Lycaon, il lappelle philos, il lui dit : Meurs, ami. . Sil doit y avoir entre nous une nouvelle guerre, quelle soit sous cette pigraphe-l.3 Conform sincretismului, fiecare lucru reprezint n felul su adevrul, trebuie s se manifeste, s triasc i s supravieuiasc ntr-o toleran plin de nelegere. Educaia lui Montherlant a fost marcat de cultul pentru greci i latini. El amintete n Carnete unul din subiectele propuse n timpul colegiului: Care sunt personalitile din istorie care v-au influenat cel mai mult? Rspunsul su a fost: Pyrrhon, Regulus, Anacreon: neleptul, eroul, juisorul. Primul roman nepublicat, scris la 9 ani, Pro una terra, este consacrat romanilor. La zece ani compunea o serie de note despre Scipio Africanul i doi ani mai trziu De Augusto. Acest interes admirativ pentru romani, pentru virilitatea i valorile lor pgne, pentru cultura i climatul lor moral este influenat n mare msur de lectura romanului lui Sienkiewicz, Quo vadis. De altfel ultima sa pies, La guerre civile (1965) este centrat pe conflictul dintre Pompei i Cezar i btlia de la Dyrrachium. Afinitatea profund cu lumea roman este revendicat ntr-un pasaj din romanul Les bestiaires (1926) n care ziua sa de natere, 21 aprilie, este considerat i aniversarea fondrii Romei, numit, de aceea, natalis urbis. nsui autorul subliniaz aceste fapte: 172

Henry de Montherlant i lumea antic

Quo vadis, les Romains et la tauromachie sont des lments essentiels et constitutifs de ma personnalit.4 Obsesia rzboiului este evident n Olimpicele (1924), volum care grupeaz eseuri, nuvele, poeme, scrise pentru gloria stadionului. Este o carte tonic, afirmnd virtutea sentimentelor simple i pure, exaltnd efortu l fizic i camaraderia pe stadion. Imn nchinat bucuriei corpului i sufletului, Olimpicele au fost asemnate cu frumuseea marmorei greceti. Volumul deschide ciclul solar mpreun cu poemul dramatic Pasiphae (1936) i romanul Les bestiaires (1926). Dei prima Olimpic apare n 1924 i coincide cu Jocurile Olimpice de la Paris, lucrarea nu se refer la sensul original, pindaric, ca imn nchinat nvingtorilor, nici la sensul unei fraterniti prin sport, cum dorea Pierre de Coubertin. Olimpicele se prezint ca un cntec de puritate, ca o exaltare a luptei dezinteresate a corpului i a sufletului cu rezistena exterioar sau cu sine nsui. n climatul pregtirii Jocurilor olimpice, Montherlant este exaltat de ideea: frumosul care este binele, binele care este frumosul, insistnd astfel asupra influenei antice nc din copilrie. Din comentariile despre virtui, care constituie de fapt substana lucrrii, rezult preocuparea lui Montherlant pentru moralitate, considerat ca o etic. Stadionul reprezint pentru autor camaraderie i materie poetic. Ca un discipol al anticilor, el trece rapid de la Kalos la Agathos. El nu consider corpul ca un obstacol pentru viaa sufletului, dimpotriv, o favorizeaz, i d avnt. Corpul nu este doar obiect de contemplare sau de admiraie, ci un mijloc activ de a se nla la regnurile superioare. Virtutea esenial a sportului este, n opinia sa, s ii cont de realitate. Pe stadion nu se poate tria, totul se msoar cu o exactitate absolut sau, parodiind cuvintele lui Protagoras: sportul este msura tuturor lucrurilor. Stpnire de sine, inteligen, voin, acceptare, sacrificiu, acestea sunt resursele umane, fizice, morale i intelectuale care intr n acest joc. El descoper importana sportului ca teren de exerci iu al ideii de joc, care va ocupa un loc important n codul su etic i chiar n viaa sa. Vocabularul i imaginile au o coloraie mistic, emoia este de esen religioas, sincretismul pgno -cretin este evident: Il lance le disque, vers le disque lunaire, comme pour un rite trs ancien. Prima pies, Pasipha, mit grec, este doar un fragment dintr-o lucrare mai ntins, o tragedie care urma s fie intitulat Les Crtois. Autorul i prezenta astfel piesa, la prima reprezentaie: Pasipha, ca i poemul liric Cntecul lui Minos, care va fi recitat naintea reprezentaiei, sunt extrase dintr-o pies pe care am conceput-o i am nceput s-o scriu acum 10 ani n Tunisia, intitulat Les Crtois . 173

Elena RDUCANU

Aceast pies era centrat asupra personajului Minos, considerat un rege fabulos al Cretei.5 Dar Rzboiul civil (1965), una dintre cele mai substaniale piese ale lui Montherlant, reflect preocuprile permanente ale autorului pentru istoria roman i tema rzboiului. Acest subiect este evocat, de altfel, n ma i multe lucrri, aa cum declar nsui autorul: En fait, la pice quon vient de lire, conue en 1957 est le troisime ouvrage que je consacre la guerre civile, le premier tant Le prfet Spendius , roman crit de 1955 1957, non publi, et qui traite de la lutte entre les Romains paens et les Romains chrtiens au dbut du IIIme sicle, et le second tant Le chaos et la nuit , roman dont la toile de fond est la guerre civile espagnole de 1956.6 Piesa se reduce la discuii n cele dou tabere inamice, ale lui Pompei i Cezar. Aceast form de teatru static are ca model tragedia greac, autorul considernd c astfel se pot exprima lucruri mai intense dect aciunea. Montherlant este preocupat de natura particular a acestui tip de conflict, n opoziie cu alte tipuri de rzboi. Prin climatul de violen pe care-l introduce, piesa are o actualitate general, raportndu-se la permanena rzboaielor n lumea contemporan. Romanii lui Montherlant sunt asemntori, n multe privine, omului modern i autorul nsui declar: Les Romains ont dploy en vivant un large ventail, qui va de lart de jouir lart de mourir, avec entre les deux le courage, la gravit, linfamie et la tristesse. Cest pourquoi leur histoire est au microcosme de toute lHistoire tout ce qui est opus romanum est opus humanum. 7 Montherlant nu realizeaz n piesa sa o analiz istoric a rzboiului civil, el arat doar viziunea sa intuitiv, un arhetip al rzboaielor civile. Autorul a fost probabil influenat de viziunea lui Montesquieu, care explic mreia Romanilor prin succesele lor militare. Rzboaiele civile au creat condiiile tehnice ale succesului militar prin organizarea armatei, educaia soldailor, rigoarea disciplinei. Astfel Roma a putut s-i nfrng pe Gali, pe Pyrrhus, pe Hannibal i s cucereasc Grecia, Macedonia, Siria, Egiptul. 8 n fond aceast idee despre valoarea regeneratoare a rzboaielor civile nu este exprimat dect la nceputul piesei prin vocea rzboiului civil. Montherlant nu arat dect ravagiile provocate de rzboi: cupiditatea, ura, descompunerea moral, cruzimea, rzbunarea, meschinriile, crimele, ntr un cuvnt, reversul medaliei romane. Viziunea sa este pesimist: Une uvre comme La guerre civile ne peut tre sentie que par ceux qui ont connu langoisse du destin, la mlancolie de la volont, le courage rdempteur, linfidlit des tres, la peur de la diminution physique et la peur de la mort, la haine qui soutient et donne lillusion dtre, les 174

Henry de Montherlant i lumea antic

coup de ds sur quoi lon risque tout.9 n afara aciunii exterioare, foarte redus, exist n pies o aciune de ordin psihologic, care se refer la diverse intrigi particulare ntre Cato, Pompei, Acilius, Laetonius. Cezar nu apare deloc n scen, dar el este de fapt instigatorul rzboiului i domin prin prezena sa imaginaia soldailor. Conflictul cel mai profund este acela ntre Cato i Pomp ei, care ncearc s neleag sensul participrii la rzboi. Cato este un idealist contient de declinul Romei, dar care nu vede dect anarhia care domin. El se simte ndeprtat de patrie prin manevrele lui Cezar i Pompei i din aceast cauz sufer de un complex al exilului care l ridic cteodat mpotriva patriei. Frumuseea gndurilor sale l aeaz n tabra patrioilor, lng Acilius, provocnd un contrast puternic cu tabra eroilor corupi, trdtori, ambiioi, dornici de mbogire ca Laetonius, Fannius, Lentulus, Domitius. Problema raporturilor ntre individ i stat este abordat de asemenea sub diverse aspecte. Montherlant este atras mai ales de latura uman a figurii lui Pompei. Cu tot curajul i cruzimea sa, acesta este o figur slab, doar o amintire a mreiei sale de altdat. Pornind de la personajul istoric, Montherlant a trasat un portret atrgtor, de o mare calitate moral. n lupta sa mpotriva lui Cezar, el nu va mai urmri puterea. Dup ce a consultat haruspiciile, Pompei s-a ntunecat la auzul prevestirilor sumbre n aa msur nct nu mai voia s se bat. Prin slbiciunile sale l-a pus astfel pe Cezar ntr-o poziie superioar. Deprimat fizic, torturat de paludism, Pompei se simte solitar i pune la ndoial validitatea, scopul actului. De fapt Cato i Pompei sunt o nlnuire de pasiuni contradictorii i trsturile lor de caracter arat eroarea care s-ar comite prin simplificarea componentelor psihologice ale marilor figuri istorice. n finalul piesei aproape toate personajele mor i ultimele cuvinte ale corului intoneaz cu o mare serenitate n faa morii: Et la mer mordillait toujours le rivage de ses dents blanches. Et les hommes reprirent les haines et les armes, et ils recommencrent eux aussi les mmes choses. n concluzie, problema principal a lui Montherlant, prezent n toat opera sa (i n celebra disertaie Tibre et Oronte) este reconcilierea vigorii antice cu blndeea cretin, Roma Lupoaicei i Roma Crucii, virilitatea eroic i tandreea. Soluia propus este un eclectism care s menin pgnismul n planul inteligenei i cretinismul n planul emoiei. Mesajul su umanist ntr-un interviu din 1952 este: Mon coeur est la recherche de lternel humain, dlivr de toute convention.10 Opera sa este profund umanist, realiznd unirea nelegerii intelectuale cu simpatia afectiv, altruismul, generozitatea, senzualitatea deci Spiritul, sufletul i simurile. 175

Elena RDUCANU

NOTE
1 2

J.-N. Faure-Biguet, Les enfances de Montherlant, Lefebre dit., 1941. Henri Perruchot, Montherlant, Paris, Gallimard, p. 64. 3 Ibidem, p. 65. 4 Jean de Beer, Montherlant, Flammarion, 1963, p. 19. 5 Ibidem, p. 182. 6 Henry de Montherlant, La guerre civile, Gallimard, 1965, p. 186. 7 Ibidem, p. 193. 8 Cf. Montesquieu, Considrations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur dcadence. 9 Henry de Montherlant, La tragdie sans masque. 10 Apud Henri Perruchot, op. cit., p. 78.

BIBLIOGRAFIE Beer, Jean de, Montherlant, Paris, Flammarion, 1963. Faure-Biguet, J.-N., Les enfances de Montherlant, Lefebre dit., 1941. Montesquieu, Considrations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur dcadence, Paris, Flammarion, 1992. Montherlant, Henry de, La guerre civile, Paris, Gallimard, 1965. Montherlant, Henry de, La tragdie sans masque, Paris, Gallimard, 1972. Perruchot, Henri, Montherlant, Paris, Gallimard, 1959.

176

GABRIELA RUSU-PSRIN, RECEPTAREA CULTURII I CIVILIZAIEI GRECOLATINE PRIN EMISIUNILE RADIOFONICE


Gabriela RUSU-PSRIN
Rsum Notre article a pour but denvisager limportance de la radio comme instrument de rception de la culture antique. LAntiquit grco-roma ine peut tre capte dans toute sa complexit la distance , par lintermde du message radiophonique. son tour, le message radiophonique a besoin dune grille pour vrifier son rapport avec la ralit connue ou voque. Dans cette perspective, les missions radiophoniques qui visent reprsenter lunivers de la culture et civilisation antiques sont construites comme des journaux de voyage, des commentaires et encyclopdies radiophoniques ou des programmes spcialiss pour le public-cible. Le potentiel mtaphorique, psychique et thrap eutique de lancienne civilisation a une importante contribution la r-cration de lunivers des valeurs du monde contemporain. Mots cls : Antiquit grco-romaine, rception, radio, communication, message.

Procesul de cunoatere, ca proces complex de redescoperire a unui univers i re-compunerea lui pe baza competenelor comunicative i ale celor culturale este un joc cognitiv ntre receptare i comprehensiune. Cele dou demersuri se interfereaz i interacioneaz determinndu -se reciproc n procesul de evaluare a mesajului radiofonic. Diferena specific rezid n natura proceselor cognitive: receptarea se bazeaz pe procese emo ionale i valorizante, comprehensiunea este rezultatul proceselor cognitive. Antichitatea greco-latin n complexitatea sa este receptat la distan (re-compunerea prin prisma povestirii n ram) asemeni poeziei. Poiesis este o funcie ludic. Poezia din toate timpurile a fost i a rmas un joc, conform definirii lui Paul Valry. Ea se desfoar ntr-un spaiu de joc al vieii, ntr-o lume proprie pe care i-o creeaz receptorul n funcie de capacitile intelective i fondul cultural propriu. Este o poezie a unei lumi ce nu mai poate fi probat dect din interpretarea fragmentelor de istorie i civilizaie ce au rezistat timpului: Poezia este ca un vis al tiinei, spunea Francis Bacon. Manifestarea ei era legat de ceea ce Johann Huinzinga a numit nevoia cognitiv de climax antitetic (o lupt a contrariilor pentru

Gabriela RUSU-PSRIN

supremaia frumosului estetic i al binelui). n chip poetic locuiete omul pe pmnt argumenta n acelai sens Hlderlin ntr-un poem. Se nscriu n aceeai pledoarie Henri Deporte (n Lart palolithique), Marcel Otle (n Prhistoire des rgions) sau Mircea Eliade (n Istoria credinelor i ideilor religioase). Se susinea, n esen, c transpunerea n imagini nu doar emoia cos mic, ci i informaia, codificarea informaiei, n imagini (reale sau poetice) asigurnd perenitatea acesteia. Este n fapt poezia unei lumi din care se revendic lumea de azi, o lume ce poate fi receptat din perspectiva re-construciei, discursul radiofonic fiind cel mai apropiat de tehnica empatic a adeziunii la acest inedit i provocator joc. Raportndu-ne doar la un exemplu, Istoriile lui Herodot, vom obine argumentul pentru nelegerea receptrii empatice a culturii din acest palier al umanitii: Herodot n conformitate cu tradiia oralitii, renunase la dialectul doric, ce-i era familiar, i adaptare pe cel ionic, mai indicat pentru povestirile apropiat e de conversaia obinuit. Aceasta explic i marele succes repurtat la lectura public fcut din opera lui la Olympia, citim la Maria Marinescu-Himu1. n general literatura greceasc, exemplul de referin n acest caz, are caracter definitoriu oralitatea, caracter revendicat de discursul radiofonic, cu o nuanare necesar, proza lui Herodot aparine unei epoci cnd oamenii vorbeau pentru a se face nelei, nu pentru a atrage atenia asupra lor. Este i raiunea prim a mesajului radiofonic, stilul a ccesibil, un joc al imaginaiei i al verbalizrii, evitndu-se registrul facil al simplismului n construcie i limbaj radiofonic al scenariului schematizat. Universul cultural al antichitii greco -latine poate fi repus ntr-o circulaie a valorilor postate n prim-planul ateniei publice utiliznd conceptualizarea, fluidizarea2, structurarea i verbalizarea specific literaturii vechi fiind i instrumente fundamentale n comunicarea audio -vizual. Ludicul, pentru a reveni la ideea de-nceput a pledoariei noastre despre tehnica abordrii unei culturi i a unei civilizaii din perspectiva re construirii, este un mod estetic de tratare, cu att mai mult cu ct arta poetic nsi era considerat simultan cult, divertisment festiv, persuasiune, magie. Jocurile agonale (Jacob Burckhardt n Omul agonal a impus termenul, de la grecescul agon = ntrecere, competiie) sunt reperabile ca tehnic n opera lui Platon i Aristotel prin recurgerea frecven la mijloace poetice: mituri, proverbe, parabole. La modul propriu competiia rzboinic ncepea cu o competiiei poetic ntre poeii crainici, n ideea aprrii i ctigrii recu notinei comunitii, viznd virtutea, dar nu ca un scop al acesteia, ci ca fireasca ei unitate de msur. 178

Receptarea culturii i civilizaiei greco-latine prin emisiunile radiofonice

Refacerea imaginii ant ichitii greco-latine se poate realiza prin apelarea la funcia cea mai empatic a discursului radiofonic, cea de creare a efectului de real, furniznd ficiunii cadru, decor verosimil prin descrierea vestigiilor acestei civilizaii. Pentru producerea sentimentului de persisten a amintirii, Ph. Hamon adaug, ntr-un context similar, principiul de redundan i de lizibilitate, bazat pe armonie i dizarmonie. Cu aceste nveliuri lumea re-construit genereaz interpretri de ordin hermeneutic, antropologic, sociologic. Relaia dintre vestigiile arhitecturii greceti, spre exemplu i ale literaturii se bazeaz pe un statut semantic complex. Textul literar nsui este o arhitectur conceput ca un obiect hermeneutic. Descrierea unui monument nu semnific doar decriptarea detaliilor acestuia, ci i rescrierea i reactivarea discursurilor latente (anecdote, mituri, povestiri istorice, legende). Precum crucea format de Decumanus i Cardo n planificrile oraelor romane delimita nu doar spaii de locuit i de gndit, dar i un loc, decupat n zone faste i nefaste, textul, ansamblu semiotic discret, articulat, ierarhizat nu este doar msur a unui timp de lectur i de spaiu metric, ci i msur etic, sistem de valori, ideologie. 3 Este un adevrat labirint metonimic cu funcie de seducere a auditoriului, un mod semiotic de punere n configuraie de a gndi i a regndi spaiul i timpul, de a orienta realul heteroclit. Indiciile arhitecturale suprasemiotizeaz realitatea ficional i o retranscrie n descriere. Cu aceste unghiuri de interpretare a unei lumi apuse, dar cu o for de regenerare prin fora modelelor, se poate regndi structura arhitectonic a genurilor publicistice prin coerena i oportunitatea crora se poate reconfigura lumea antichitii. n lumea de azi, foiletonist, prea puin nclinat spre reflecii de durat, jocul rentlnirii se suprapune cu jocul imaginaiei. Antichitatea greco-latin este astzi cunoscut prioritar prin vestigiile arhitecturale. Nevoia unei grile de verificare a veridicitii mesajului radiofonic este raportarea la o realitate tiut sau invocat. Din aceast perspectiv emisiuni culturale de reprezentare a acestui univers de cultur i civilizaie pot fi axate pe: jurnal de cltorie de la observaia direct cu punerea n pagin a impresiilor de cltorie structurate pe o arhitectur ideatic a reperelor istorice prezentate n manier narativ, la cltoria din fotoliu4 (receptarea i receptivitatea imaginilor radiofonice, producnd sentimentul de coparticipare imaginativ) iat un traiect discursiv de captare a ateniei i generare a sentimentului de dj vu; 179

Gabriela RUSU-PSRIN

comentariul radiofonic, o adevrat literatur a literaturii permite prezentarea n detaliu a elementelor de cultur i civilizaie, prezentare grefat pe receptarea subiectiv i fundamentat de competena cultural a autorului; dac autorul este i lectorul textului, (suprapunerea de ipostaze utilizat astzi n toate tipurile de radio), atunci competena comunicativ a emitorului este o condiie sine qua non a receptrii textului, calitile vorbirii radiofonice conferind textului i contextului valene perceptive favorizante pentru procesul de comprehensiune a discursului; enciclopedia radio, mozaic de genuri publicistice bazat pe mrturii contextuale i supuse comparaiei, este tipul de emisiune ce permite confruntarea a dou paliere de referin: mrturia vizual i corelarea cu simbolurile reperate, consecina narativ fiind interpretarea prin prisma competenelor culturale ale celor doi poli ai axei comunicrii (receptor i emitor). Se produce n acest caz semantica n mai multe trepte a discursului radiofonic. Etapele parcurse pentru receptarea mesajului sunt delimitate n funcie de complexitatea proceselor activate. T. Vianu, R. Iugarden, M. Dufrenne au evideniat importana primului contact revelator cu enunul. Momentul alunecrii consimite debuteaz prin elan simpatetic. Asculttorul urmrete cteva minute programul. ocul sau doar surpriza primei impresii nu dureaz mult. Pstrarea interesului receptorului se poate realiza prin: atractivitatea modului de prezentare (rspunznd astfel structurii sale psihologice, formaiei culturale); noutatea n form i fond a discursului radiofonic (fiecare prezen radiofonic trebuie s se motiveze prin ideea de nou, recent ntmplat sau n curs de derulare, inedit, relevant pentru istoria clipei sau istoria cultural, universal); magnetismul noii vedete radiofonice, acel Je ne sais quoi, element distinctiv, uor recognoscibil, personalizant, atractiv i persuasiv n a continua fidelizarea actului radiofonic; fluena comunicrii radiofonice, definitorie pentru confortul auditiv. A doua etap a receptrii este de ordin analitic-intelectiv, prevalnd judecata de comprehensiune (nelegerea subiectului). Este cea de durat. Se produce n simultaneitate cu actul de transmitere a mesajului. Urmrete ierarhizarea valorilor, logica dispunerii detaliilor evenimentelor, accentele de personalitate a actanilor. Efec tele sonore, sublinierile muzicale, repetarea intenionat a unor sintagme cu valene de simbol sau fir rou al naraiunii, pauzele de intenie ajut la 180

Receptarea culturii i civilizaiei greco-latine prin emisiunile radiofonice

nelegere subiectului n complexitatea lui tematic i vor fi repere pentru revenire n cazul introspeciei psihologice. A treia faz, sintetic-estetic, se produce la finalul ascultrii. Este contemporan cu impresia final, n care procesul de receptare culmineaz. Pentru asimilare, pe fond simpatetic se produce identificarea cu personajul sau circumstana prezentat n secvena radiofonic (rubric, emisiune, radioprogram). Interaciunea dintre comprehensiune i receptare este permanent, forma complex de receptare, fiind receptivitatea. programe specializate pentru public-int vizat. ntr-un parcurs evolutiv i ntr-o similitudine pentru categoriile de vrst ale asculttorilor pot fi realizate radioprograme, emisiuni sau doar rubrici pentru promovarea culturii i civilizaiei antichitii greco -latine: a) ciclu de emisiuni despre mituri i legende strvechi consemnate de Homer i Hesiod n secolele VIII-VII a.Chr., emisiuni structurate pe dramatizare cu ilustraie muzical; public-int-divers, n special copii; modul narativ cu proiecie gradual, un crescendo preconizat pentru meninerea interesului receptorului; b) ciclu de emisiuni dramatizante, ntr-o abordare diacronic: - ciclul teban povestiri despre regele Oedip i urmaii si; - ciclul argonauilor cltoria navei Argo i cltoria n Colhida; - ciclul de legende (structurat pe tipologia personajelor celebre sau a naraiunilor-model). Public-int: copii, structur arhitectonic radiofonic-modul explicativ n context estetizat, dramatizat. c) rubrici n cadrul emisiunilor literare: poezia liric i scrierile filosofice dezvoltate n secolele VII-VI .e.n. modalitate-lectur a textului fr comentariu; public-int-divers, cu competene culturale i disponibilitile afective i intelective de receptare; structur arhitectonic radiofonic modul poetic cu scop de evideniere a potenialitii simbolice a textului, imagini sau modele sonore sugestive, care s creeze final deschis; d) teatru la microfon: tragedia greac, secolele V-IV a.Chr.; publicint-divers cu axare pe segmentul intelectualitii; structur arhitectonic radiofonic-modul dialogal interferat cu modul poetic, axate pe dramatizare. Se produce o receptare complex datorat scenariului, regiei artistice, efectelor speciale radiofonice pentru sublinierea frazelor radiofonice memorabile. Sunt doar cteva genuri i format e radiofonice, care pot reactualiza valoarea de excepie a culturii i civilizaiei antichitii greco -latine. Comunicarea radiofonic va facilita receptarea mesajului prin folosirea a dou metode: metoda mimetic (dup model) prin explicitarea 181

Gabriela RUSU-PSRIN

descriptiv a imaginilor (reale sau literare) i metoda ideatic prin crearea de imagini radiofonice pentru transpunerea esenelor fiiniale, zboruri ale fiinei (C. Noica). Intenia publicului asculttor este de a se identifica cu acele spaii evocate. Ce va recunoate din ceea ce aude? Ce a vzut din cele ce se prezint prin imagini radiofonice? Poate s-i construiasc mental o lume dup un model decriptat? Prin tehnici radiofonice specifice se poate crea sentimentul de co-participare, de trire compensatorie, ca un act terapeutic al unei experiene (cltorie imaginar, Cltorie din fotoliu). Este katharsis, este una dintre funciile eseniale ale presei radiofonice. n egal msur este un spaiu virtual, imaginativ cu ncadramente estetice create de ilustraia muzical efectele sonore speciale, alternana gradual a secvenelor informative i a celor muzicale, structurarea specific pentru o emisiune complex cu un rol bine definit: de a culturaliza, de a educa. Argumentelor de persuasiune de tip psihologic li se asociaz argumentele comparaiei, o comparaie susinut de actualitatea unor manifestri artistice. Cntecul rndunicii (Eiresione) se interpreteaz i astzi la nceputul primverii, 1 Martie, de ctre copiii care colind din cas n cas, pr imind daruri. Balada ntoarcerea fratelui nstrinat este funcional astzi prin variante uor recognoscibile, amintind de episodul recunoaterii lui Odiseu de ctre Penelopa, episod din cntecul XXIII al Odiseei. Orice raport stabilit ntre o epoc apus i actualitate se constituie n reper definitoriu al continuitii, perenitii artei. Universul paremiologic grecesc 5 ofer i imaginea metaforic a unor precepte radiofonice, cod comportamental jurnalistic, rigori ale discursului radiofonic. Pentru o bun receptare (s nu Stai de vorb cu rmul), ntr-o gradualizare a tensiunii discursului, n care logica frazei i logica gndirii s fie generatoare de claritate i conciziune n exprimare (sau ca Limba s nu o ia naintea minii), realizatorul de emisiuni culturale radiofonice trebuie s aib competena specific, lingvistic i cultural (pentru c Dac nu spargi coaja, nu ajungi la miez). Astfel se va obine un mesaj stratificat, cu final deschis, fr ns a se crea Povestea fr de nceput, poveste fr cap i coad. Plasarea rubricilor i emisiunilor despre cultura i civilizaia greco-latin trebuie s respecte curba intensitate-relaxare specific radio ului6, orele de difuzare fiind cele propice reflecii profunde sau divertismentului elevat. Aa ne-au nvat grecii: Exist un moment prielnic pentru orice lucru. Componenta cultural a misiunii presei radiofonice este de adresabilitate ctre toate grupurile-int configurate i demografic i 182

Receptarea culturii i civilizaiei greco-latine prin emisiunile radiofonice

psihografic. Cultura este al doilea soare pentru oamenii nvai, spunea Heraclit, susinnd astfel c universul spiritual al omului este deschis noilor experiene de acumulare de informaii la orice vrst i indiferent de nivelul de pregtire cultural. Cel mai frumos lucru din lume este vorbirea sincer, afirma Diogenes Cinicul. Radioul public n special beneficiaz de un miraj al comunicrii generat de modul zicerii i al rostirii la microfon, de gradul de afectivitate n adresarea ctre un public ipotetic, intuit, dorit, niciodat tiut cu adevrat. Este un atu al radioului, ce ar trebui exploatat pentru a genera fidelizarea publicului, care are nativ o predispoziie spre ascultare. Vechii greci ascultau nc din copilrie versurile homerice, pe care le memorau din convingere ferm c acest lucru i fcea mai buni, mai virtuoi (Aristotel, Poetica, 14489,10). Cu acest mesaj peste timp aureolat de nc un proverb grec ntr-o conotaie care s avantajeze travaliul jurnalistic (Unii seamn, iar alii culeg) ne exprimm convingerea c potenialul metaforic, psihic i terapeutic al vechii civilizaii i culturi greco -latine contribuie la re-crearea unui nou univers de valori, ce se revendic din cel al antichitii, dar care este aureolat de nelesurile noi ale abordrilor moderne. NOTE
1

Cugetri greceti, Antologie, Traducere i cuvnt nainte de Maria Marinescu -Himu, indice tematic i indice de autori de Adelina Piatkowski, Bucureti, Editura Albatros, 1981, pp . V-XXXII. 2 Cf. Philippe Gaillard, Tehnica jurnalismului, Bucureti, Editura tiinific, 2000. 3 Philippe Hamon, Texte et Idologie, Paris, PUF, 1997. 4 Titlul unei emisiuni la Radio Oltenia Craiova (1997-2000). 5 Cugetri greceti, , pp. V-XXXII. 6 Gabriela Rusu-Psrin, Comunicare audio-vizual, ediie revzut i adugit, Craiova, Editura Universitaria, 2008, p. 167.

BIBLIOGRAFIE Cugetri greceti, Antologie, Traducere i cuvnt nainte de Maria Marinescu-Himu, indice tematic i indice de autori de Adelina Piatkowski, Bucureti, Editura Albatros, 1981. Gaillard, Philippe, Tehnica jurnalismului, Bucureti, Editura tiinific, 2000. Hamon, Philippe, Texte et Idologie, Paris, PUF, 1997. Husar, Al., Ars longa. Probleme fundamentale ale artei, Bucureti, Editura Univers, 1980. Pacaut, Marcel, Rossiaud, Jacques, Epoca romanic, traducere de V. Protopopescu, Bucureti, Editura Meridiane, 1982. 183

Gabriela RUSU-PSRIN

Rusu-Psrin, Gabriela, Comunicare audio-vizual, ediie revzut i adugit, Craiova, Editura Universitaria, 2008. Schliemann, Heinrich, Pe urmele lui Homer, Traducere i note de Ion Roman, Introducere i comentarii de Radu Florescu, Bucureti, Editura Meridiane, 1979.

184

LAVINIA SIMILARU, IXIN Y DON JUAN


Lavinia SIMILARU
Rezumat Poate c nu este lipsit de sens s cutm o origine mitologic a lui Don Juan. n epoca n care a fost scris Seductorul din Sevilla, prima pies de teatru care l are drept protagonist pe cuceritorul spaniol, autorii fceau numeroase aluzii la mitologie, eroii romanelor pastorale aveau nume mitologice, chiar o pstori din Seductorul din Sevilla se numete Tisbea. Ixion comite aceleai fapte ca Don Juan: face promisiuni pe care nu le respect i comite crime pentru a avea o femeie, seduce o femeie cstorit i sfrete prin a-i primi pedeapsa de la zei. Don Juan se va comporta la fel. Cuvinte cheie: origine mitologic, erori, roman pastoral, paralelism n comportament, Ixin, Don Juan.

Don Juan naci en Espaa en el siglo XVII, y lleg a ser un mito sin fronteras. Pero fue tambin un caso infeliz en la historia literaria. La primera obra de teatro cuyo protagonista es el seductor sevillano sigue siendo un enigma, y no hay esperanza de desentraarlo. Esa primera obra es El burlador de Sevilla, y no se sabe quin la escribi, se atribuye generalmente a Tirso de Molina. Las informaciones fidedignas y la leyenda que envuelven la obra se entremezclan tanto, que ya resultar imposible separarlas. Fue imposible establecer la fecha de composicin, se pens en 1616, 1618 y 1625, cuando Tirso viaj a Sevilla. Se considera comnmente que Don Juan naci a principios de la dcada 1620. Hay informaciones sobre una representacin de la obra en Npoles, en 1625, por la compaa de Pedro Ossorio, con el ttulo El convidado de piedra, y de otra representacin, el ao siguiente, igualmente en Npoles, por la compaa de Francisco Hernndez Galindo. La obra lleg hasta nosotros con el texto deteriorado y bajo la forma de dos versiones distintas: El Burlador de Sevilla y Tan largo me lo fiis. Tirso de Molina no incluy la obra en ninguna de las cinco partes de las obras que public entre 1627 y 1636. La crtica pens en otros autores posibles, y la obra fue atribuida a Lope de Vega, Caldern de la Barca, o Andrs de Claramonte. Se sabe que en la poca, las compaas teatrales tenan la costumbre de representar obras de autores menores bajo el nombre de algn autor famoso, para asegurarle el xito. De todos modos, Tirso era

Lavinia SIMILARU

un autor conocido, y el editor no tena ningn inters en reemplazarle el nombre con el de Caldern, como ocurri en una edicin de 1878. A Marcelino Menndez y Pelayo la obra le parece escr ita ms bien por Lope de Vega. Alfredo Rodrguez Lpez-Vzquez considera que el primer autor de Don Juan se llama Andrs de Claramonte, y cree que la publicacin de las obras completas de este dramaturgo olvidado podra esclarecer el problema 1. En cambio, Francisco Mrquez Villanueva est convencido de que el autor de El burlador de Sevilla es Tirso de Molina, un fraile que se vio obligado a protegerse, ya que su orden no era muy favorable a las comedias. Por alguna razn poderosa, afirma Francisco Mrquez Villanueva, ni El burlador entr a formar parte del corpus oficial de sus obras, ni aun El condenado qued ajeno a una buscada penumbra de apcrifo2. El condenado por desconfiado es otra obra de Tirso, Francisco Mrquez Villanueva dice que junto con El burlador constituyen dos obras complementarias y gemelas3. El condenado fue reconocido a medias: figura en la Segunda parte de comedias de Tirso, pero el autor afirma en el preliminar que slo cuatro de las doce comedias incluidas en el volumen le pertenecen, sin precisar cules. La verdad es que no podramos imaginar un autor ms fascinante para el primer Don Juan: Tirso de Molina es igual de interesante que su hroe. Gabriel Tllez (ste sera su nombre verdadero) naci en Madrid, como aclar l mismo, en 1584, segn el acta de bautismo descubierta por doa Blanca de los Ros en la iglesia de San Gins. Debajo del nombre Gabriel, una mano invisible haba escrito unas lneas, ulteriormente tachadas, que la apasionada investigadora crey poder leer de esta manera: Tllez Girn, hijo del duque de Osuna. Y, a continuacin, doa Blanca desarroll toda una teora, interpretando toda la obra de Tirso a travs de su bastarda. As que la defensa de los bastardos y de los desheredados de parte de Tirso sera una causa propia, y la sostendra con el rubor oculto y desesperado del hijo sin nombre que se siente afrentado en las veneradas fuentes de su vida y paga en rubor y en menosprecios la culpa de haber nacido4. Pero no es ms que una suposicin, hay que admitirlo. El tema ha generado muchas polmicas. Juan Luis Alborg, siguiendo a varios investigadores, precisa que los bastardos, de acuerdo con rigurosas prescripciones de la Iglesia, no podan ser admitidos en las rdenes religiosas sin previa dispensa; ni, en caso de serlo, podan luego ser promovidos a ninguna dignidad o cargo, sin nueva dispensa especial y renovada en cada ocasin. Ahora bien: en los numerosos documentos referentes a la vida de religin de Tirso, descubiertos precisamente en su mayora por doa Blanca de los Ros, no se encuentra una sola alusin a su bastarda ni se aduce dispensa alguna; 186

Ixin y Don Juan

requisito que no hubiera podido soslayarse por las graves penas con que se aseguraba.5 Los investigadores se han visto obligados a admitir que no se sabe nada seguro sobre la vida de Tirso de Molina, su infancia y su familia son un enigma. Slo hay informaciones sobre los sitios donde vivi: Guadalajara (1601), Toledo (1606-1607, 1612-1613), en la provincia de Aragn, en el monasterio de Estercuel, donde parece que estuvo desterrado por sus stiras en contra de los nobles y de los ministros, Santo Domingo (1616), donde ense la teologa, Madrid (1620), frecuentando el crculo de los ms conocidos dramaturgos. Se sabe tambin que viaj a Sevilla y a Lisboa. En 1624 se cree que estuvo exiliado otra vez y se le prohibi escribir. Tuvo importantes cargos religiosos, hasta su muerte, que ocurri en el monasterio de Almazn. En cuanto a su obra, las cosas tampoco estn muy claras: doa Blanca de los Ros le atribuye 86 ttulos de comedias, pero es imposible establecer el nmero exacto. Se ha dicho muchas veces que Tirso haba sido tal vez un fraile promiscuo, quien no haba resistido las tentaciones (en El burlador de Sevilla demuestra muy buen conocimiento de la vida nocturna de Sevilla), viaj mucho y cambi e residencia en Espaa caprichosamente6. Estuvo preso por acusaciones ms o menos justas. Todo esto basta para que podamos imaginar toda una historia El problema de las fuentes literarias de Don Juan ha preocupado durante mucho tiempo la historia literaria y la crtica. Se ha considerado generalmente que El burlador no tena nada especial: cuenta la historia de un joven noble y guapo, que no respeta nada, adora burlar a las mujeres, e infringe las normas morales, religiosas, o sociales. La literatura de la poca est llena de tales protagonistas, se ha dicho que Lope los describe en la mayora de sus obras: Cristbal de Lugo de El rufin dichoso de Cervantes, y un montn de hroes lopescos, como Diego de Alcal de Don Diego de Alcal, Don Carlos de Virtud, pobreza y mujer, Tello de El mejor alcalde el rey, Trebacio de El triunfo de la humildad y soberbia abatida, Luzmn de El caballero del milagro Otro ejemplo sera el de Don Juan de No hay cosa como callar de Caldern pero esta obra puede ser posterior y es posible que se haya inspirado en El burlador. Pero entre todos estos libertinos hay dos que parecen estar ms cerca de don Juan: Leonido de Fianza satisfecha de Lope, y Leucino de El infamador de Juan de la Cueva. El truco de usurpar la identidad de otro hombre para pasar la noche con una mujer aparece tambin antes de El burlador. Lo utiliza el duque Octavio en La fuerza lastimosa (1595-1603) de Lope de Vega para meterse 187

Lavinia SIMILARU

en el cuarto de la infanta, en el lugar de un conde a quien haba citado ella. Diana de Belfor en El perro del hortelano (1613) sale gritando que un desconocido quiere entrar a su dormitorio. Lo mismo ocurre en la tercera parte de Santa Juana, La pea de Francia, de Tirso: Enrique de Arag n engaa de la misma manera a la hermana de Juan II de Castilla, lo que quiere decir que un hijo de rey miente a una infanta La crtica ha destacado que la fama ulterior de Don Juan no se debe a sus aventuras, sino a la intervencin de lo sobrenatural. ( A lo mejor tiene razn Kierkegaard al afirmar que hay que utilizar con prudencia el trmino seductor al hablar de Don Juan; a lo mejor la intencin de su primer autor no fue retratar un seductor, sino un pecador que recibe el castigo merecido). En El burlador lo sobrenatural tiene una manera original de manifestarse: aparece una estatua que se lleva al protagonista al infierno. La estatua que habla aparece tambin en otras obras, como por ejemplo en San Benito de Palermo de Mira de Amescua, donde sale con una vela encendida. Otra estatua hay en La fianza satisfecha de Lope de Vega. Se han observado varias coincidencias entre El burlador y Dineros son calidad, obra atribuida a Lope, pero Francisco Mrquez Villanueva la considera de dudosa atribucin a Lope7, y cree que est sacando partido de algunos momentos inolvidables de Santa Juana III o del mismo Burlador de Sevilla 8 En cambio, Georges Gendarme de Bvotte afirma que el autor del Burlador encontr en Dineros son calidad la idea de la estatua: Lauteur du Burlador a donc videmment emprunt lide de la statue et une partie des dtails dont il remplit les scnes o il a fait paratre la pice de Lope, sans que nous sachions dailleurs quelles sont les sources dont Lope lui-mme sest inspir.9 La invitacin a cenar dirigida al muerto aparece en unas baladas populares de varios pases, y Ramn Menndez Pidal10 destaca la existencia de esta balada en Espaa. Francisco Mrquez Villanueva considera que Don Juan era indudablemente una figura de dominio pblico muy pocos aos antes de la comedia de Tirso, pero hay que tener en cuenta que su prehistoria vena de muy atrs. Su entidad como personaje no ya preexistente, sino hasta proverbializado puede ser, adems, documentada con anterioridad de dos siglos y medio a la obra de Tirso. Su primera mencin salta, del modo ms sorprendente, en la obra del ingls Geoffrey Chaucer (1340-1400). Lo hace bajo el nombre de Daun (forma anglicista de Don) John, protagonista del episodio conocido como The Shipmans Tale o Cuento del marinero en The Canterbury Tales, obra escrita con posterioridad a 1387, pero que acoge tambin materiales preexistentes.11 188

Ixin y Don Juan

Tambin se pens en algn antecesor mtico de Don Juan, como Ixin, Tntalo o Saturno. Jos R. Morales relacion a don Juan con Ixin.12 Francisco Mrquez Villanueva rechaza esta hiptesis, ya que Tirso posea una cultura clsica bastante superficial, y, adems, es muy difcil probar que nada de aquello haya gravitado de un modo activo ni de inmediato detectable sobre El burlador de Sevilla.13 Igual de difcil como probar que Tirso escribi el Burlador. Lo nico que se puede decir es que a Don Juan le envuelve el misterio. No hay manera de saber quin es su primer autor, cundo se escribi la obra, y cules seran sus autnticas fuentes literarias. Pero la leyenda y el misterio no le quedan mal al Burlador, y permiten todas las especulaciones posibles. A lo mejor ese desconocido que escribi el Burlador ni siquiera haba odo el nombre de Ixin. Esto ni siqu iera importa. Se puede sostener la intertextualidad entre los dos hroes. Ixin le promete a Deyoneo un regalo si le permite casarse con su hija Da, Deyoneo accede, e Ixin se olvida de cumplir su promesa. Lo mismo hace Don Juan, cuando promete matrimonio a varias mujeres, sin cumplir nunca su promesa. En El burlador de Sevilla se lo promete a la duquesa Isabela (pero bajo el nombre del duque Octavio), a Tisbea, y a Aminta. A Aminta se lo dice de esta manera: Corriendo el camino acaso, llegu a verte, que amor gua tal vez las cosas de suerte, que l mismo dellas se [admira]. Vite, adorte, abrasme, tanto, que tu amor me anima a que contigo me case; mira qu accin tan precisa. Y aunque lo mormure el rei[no], y aunque el lo contradiga, y aunque mi padre enojado con amenazas lo impida, tu esposo tengo de ser. (El burlador de Sevilla, 2054-2066) Como la campesina es decente, no quiere ceder, y le pide que jure que se casar con ella, Don Juan encuentra una graciossima manera de salirse con la suya: DON JUAN. Juro a esta mano, seora, infierno de nieve fra, de cumplirte la palabra. 189

Lavinia SIMILARU

AMINTA. Jura a Dios que te maldiga si no la cumples. DON JUAN. Si acaso la palabra y la fe ma te faltare, ruego a Dios que a traicin y alevosa me d muerte un hombre [Aparte] (Muerto, que vivo, Dios no lo permita!) (El burlador de Sevilla, 2084-2093) Ms tarde, Ixin, invita a Deyoneo a una fiesta y lo arroja a un foso lleno de carbones ardiendo. Don Juan tambin comete un crimen: mata al Comendador, a don Gonzalo de Ulloa, tratando de seducir a su hija Ana. (En esta obra, Ana no es ms que una de las mujeres seducidas por Don Juan, Jean Rousset 14 observa que el primer autor no se dio cuenta de las posibilidades de este personaje; en las obras siguientes, la hija del Comendador tendr un papel mucho ms importante). Este horrendo crimen le vale a Ixin el rechazo de los dems, y nadie quiere purificarle. Slo Zeus se apiada de l, conciente de que los dioses tambin haban cometido errores por amor, y le purifica l mismo. Ixin est muy lejos de estar agradecido; todo lo contrario, trata de seducir a Hera. Zeus piensa que la culpa era del nctar de los dioses, que haba trastornado a Ixin, y le destierra simplemente. Pero Ixin presume de haber seducido a Hera. Don Juan se comporta de la misma manera: cuando Tisbea la pescadora le salva la vida, l, en vez de estarle agradecido, la vuelve desgraciada, ya que la seduce prometindole matrimonio y luego la abandona. Catalinn, el criado de Don Juan, observa la ingratitud de su amo: Buen pago a su hospedaje deseas! (El burlador de Sevilla, 899-900) Don Juan tiene la misma pasin de contar sus aventuras a sus amigos, le encanta seducir mujeres para poder presumir delante de los amigos. Al final, tanto Ixin como Don Juan acaban recibiendo el castigo merecido por sus crmenes. NOTAS
1

Alfredo Rodrguez Lpez-Vzquez, Introduccin, in Tirso de Molina, El Burlador de Sevilla, Madrid, Ctedra, Letras hispnicas, 1992, p. 18. 2 Francisco Mrquez Villanueva, Orgenes y elaboracin de El burlador de Sevilla, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 1996, p. 35. 3 Ibidem, p. 34.

190

Ixin y Don Juan


4

Blanca de los Ros, citada por Juan Luis Alborg, Historia de la literatura espaola, tomo II, Madrid, Editorial Gredos, 1993, p. 405. 5 Juan Luis Alborg, Historia de la literatura espaola, tomo II, Madrid, Editorial Gredos, 1993, p. 406. 6 Ramn J. Sender, Don Juan en la manceba, Barcelona, Ediciones Destino, 1972, p. 12. 7 Francisco Mrquez Villanueva, op. cit., p. 37. 8 Ibidem. 9 Georges Gendarme de Bvotte, La lgende de Don Juan, Genve, Slatkine Reprints, 1993, p. 47. 10 Ramn Menndez Pidal, Sobre los orgenes de El convidado de piedra, in Estudios literarios, Madrid, Espasa Calpe, 1968. 11 Francisco Mrquez Villanueva, op. cit., p. 102. 12 Jos R. Morales, Un precedente mtico de Don Juan, El mito de Don Juan, Cuadernos de Teatro Clsico 2 (1988). 13 Francisco Mrquez Villanueva, op. cit., p. 40. 14 Jean Rousset, Le mythe de Don Juan, Paris, Librairie Armand Colin, 1978.

BIBLIOGRAFA Alborg, Juan Luis, Historia de la literatura espaola, tomo II, Editorial Gredos, 1993. Bvotte, Georges Gendarme de, La lgende de Don Juan, Genve, Slatkine Reprints, 1993. Mrquez Villanueva, Francisco Orgenes y elaboracin de El burlador de Sevilla, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 1996. Molina, Tirso de, El burlador de Sevilla, Madrid, Ctedra, Letras hispnicas, 1992. Morales, Jos R., Un precedente mtico de Don Juan, El mito de Don Juan, Cuadernos de Teatro Clsico 2 (1988). Pidal, Ramn Menndez, Sobre los orgenes de El convidado de piedra, in Estudios literarios, Madrid, Espasa Calpe, 1968. Rodrguez Lpez-Vzquez, Alfredo, Introduccin, in Tirso de Molina, El Burlador de Sevilla, Madrid, Ctedra, Letras hispnicas, 1992, p. 18. Rousset, Jean, Le mythe de Don Juan, Paris, Librairie Armand Colin, 1978. Sender, Ramn J., Don Juan en la manceba, Barcelona, Ediciones Destino, 1972.

191

ELENA-VERONICA TEFAN, TERMINOLOGIA JURIDIC LATIN MIJLOC DE RECEPTARE A VALORILOR CLASICE N SISTEMUL DE DREPT ROMNESC
Elena-Veronica TEFAN
Abstract This paper entitled Latin legal terminology means of perceiving the classical values in the Romanian legal system presents some principles specific for Roman law which are valid end applicable nowadays to the Romanian legal system as well to other contemporary legal systems. The manner of presentation follows the alphabetical criterion (the material is organized under the form of a minimal dictionary of Latin legal terms) end the scientific criterion (the principles set out by law branches). Key-words: Latin, legal terminology, law, contemporary, legal systems.

Cursul susinut n cadrul Facultii de Drept se intituleaz Limb i terminologie juridic latin i se dorete a fi mijlocul de receptare a limbii latine i a valorilor clasice, n general, n sistemul de drept romnesc. Prima etap a demersului nostru o constituie nsuirea noiunilor generale de limb latin (fonetic, lexicologie, morfologie, sintax). Etapa a doua privete acumularea i nelegerea att din perspectiv lingvistic ct i din perspectiv juridic a termenilor, sintagmelor, expresiilor, principiilor enunate n limba latin, specifice dreptului roman i care sunt valabile i aplicabile i astzi n sistemul de drept romnesc precum i n alte sisteme juridice contemporane. Modalitatea de prezentare respect diverse criterii, dintre cele mai semnificative amintim: criteriul alfabetic (motivaia fiind aceea c materialul se organizeaz sub forma unui dicionar minimal de termeni juridici latini) i criteriul tiinific (principiile sunt prezentate pe ramuri de drept: civil, procesual civil, penal, procesual penal). Din materia dreptului civil i a dreptului procesual civil, n articolul de fa, lum n discuie cteva sintagme dintre cele discutate la cursuri, de altfel foarte importante pentru cultura juridic: Ab intestat /Ab intestato = Fr testament (succesiunea legal). Ab (prepoziie cu ablativul); intestatus, -a, -um (adjectiv cu 3 terminaii). Succesiunea este legal n situaia n care defunctul (de cuius) nu a dispus de patrimoniul su prin testament sau, chiar dac a lsat un testament, acesta

Terminologia juridic latin mijloc de receptare a valorilor clasice n sistemul de drept romnesc

este ineficient sau nu cuprinde dispoziii referitoare la transmiterea patrimoniului succesoral. Pentru ca o persoan s poat succeda ab intestat trebuie s aib capacitate succesoral, s nu fie nedemn de a moteni i s aib vocaie la motenire1. Actio civilis = Aciune civil. Actio, -onis (substantiv feminin de declinarea a III-a imparisilabic); civilis, -e (adjectiv cu 2 terminaii). Aciunea civil const n ansamblul mijloacelor procesuale prin intermediul crora se realizeaz, n cadrul procesului civil, protecia drepturilor subiective civile i a intereselor ocrotite de lege. Actio in personam = Aciune personal. Actio, -onis (substantiv feminin de declinarea a III-a imparisilabic); in (prepoziie cu acuzativul); persona, -ae (substantiv feminin de declinarea I). Aciune care sancioneaz drepturile personale (de crean) izvorte din contracte, din delicte, din lege etc. Noiunea de aciune personal mai are i o alt accepiune, stabilit prin raportare, de data aceasta, nu la dreptul protejat, ci la titularul aciunii; astfel, sunt aciuni personale cele ataate strict de persoan. Actio in rem = Aciune real. Actio, -onis (substantiv feminin de declinarea a III-a imparisilabic); in (prepoziie cu acuzativul); res, rei (substantiv feminin de declinarea a V-a). Aciune care sancioneaz drepturile reale, drepturi care poart asupra unor lucruri; intr n aceast categorie: aciunea n revendicare (sancioneaz dreptul de proprietate), aciunea confesorie (apr dezmembrmintele dreptului de proprietate), aciunea negatorie (contest existena unui asemenea dezmembrmnt), aciunea prin care se valorific drepturile reale accesorii, precum ipoteca sau gajul. Actori incumbit probatio = Proba / sarcina probei incumb reclamantului. Actor, -oris (substantiv masculin de declinarea a III-a imparisilabic); incumbo, ere, cubui, cubitum, verb de conjugarea a III-a consonantic); probatio, -onis (substantiv feminin de declinarea a III-a imparisilabic)2. n procesul civil sarcina probei revine reclamantului, iar n procesul penal aceasta revine organelor de urmrire penal: poliia i parchetul. Ad probationem = Ca dovad / pentru a face dovada. Ad (prepoziie cu acuzativul); probatio, -onis (substantiv feminin de declinarea a III-a imparisilabic). Prin forma cerut ad probationem se nelege acea cerin care const n ntocmirea unui nscris care s probeze actul juridic respectiv; nerespectarea acestei forme nu atrage nulitatea actului juridic, ci determin imposibilitatea dovedirii actului cu un alt mijloc de prob. 193

Elena-Veronica TEFAN

Ad validitatem = Pentru valabilitate. Ad (prepoziie cu acuzativul); validitas, -atis (substantiv feminin de declinarea a III-a imparisilabic). Dei, n virtutea principiului consensualismului, simpla manifestare de voin este suficient pentru a produce efecte, nefiind necesar ca aceasta s mbrace o anumit form, totui legea prevede n unele cazuri, avnd n vedere anumite motive, o anumit form pentru valabilitatea actelor respective; nerespectarea formei cerute de lege atrage dup sine nulitatea absolut a actului astfel ncheiat 3. Bona fide = Cu bun credin. Bonus, -a, -um (adjectiv cu 3 terminaii); fides, -ei (substantiv feminin de declinarea a V-a). n literatura juridic, buna credin a fost conceput ca o stare psihologic a unui subiect de drept care implic o anumit activitate a individului sau o atitudine pur intelectual de ignorare sau eroare care poate fi apreciat etic i care produce efecte juridice. n toate raporturile juridice civile, buna credin se prezum. Bona voluntas / mala voluntas = Voin bun / voin rea. Bonus, -a, -um (adjectiv cu 3 terminaii); malus, -a, -um (adjectiv cu 3 terminaii); voluntas, -atis (substantiv feminin de declinarea a III-a imparisilabic). Cele dou tipuri fundamentale de voin prin care se realizeaz n act liberul arbitru al omului4. Causa = Cauz / Proces juridic. Causa, -ae (substantiv feminin de declinarea I). Condiie esenial de validitate a actului juridic, care const n scopul urmrit de pri la ncheierea respectivului act juridic. Consuetudo = Obicei (juridic) / Cutum. Consuetudo, -inis (substantiv feminin de declinarea a III-a imparisilabic). Pentru ca un obicei s devin cutum, deci izvor de drept n cadrul unei comuniti, trebuie s ndeplineasc anumite condiii: s existe la nivel social, obiectiv; s se practice n mod constant i repetat n viaa cotidian; s existe la nivel individual, subiectiv, convingerea c acel comportament, acea regul de conduit este obligatorie; s existe un consens la nivelul grupului cu privire la obligativitatea i necesitatea regulii respect ive. Corpus = Corp. Elementul material al posesiei. Corpus, -oris (substantiv neutru de declinarea a III-a imparisilabic). Contactul direct cu lucrul concretizat n posibilitatea realizrii asupra lucrului a unor acte materiale sau juridice. Corpus iuris civilis (C.i.c.) = Corpul dreptului civil / Culegere de drept civil. Corpus, -oris (substantiv neutru de declinarea a III-a imparisilabic); ius, iuris (substantiv neutru de declinarea a III-a imparisilabic); civilis, -e (adjectiv cu 2 terminaii). Expresia, utilizat pentru prima dat n secolul al 194

Terminologia juridic latin mijloc de receptare a valorilor clasice n sistemul de drept romnesc

XVI-lea, se refer la opera legislativ a mpratului Iustinian (527 p.Chr. 565 p.Chr.). Corpus iuris civilis cuprinde patru lucrri distincte: Codex (prima ediie 529 p.Chr., a doua ediie 534 p.Chr.), Digesta (533 p.Chr.), Institutiones (533 p.Chr.) i Novelae5. De cuius = Despre a crui (succesiune). De (prepoziie cu ablativul); qui, quae, quod (pronume relativ). Provine din expresia is de cuius succesione agitur (cel despre a crui succesiune este vorba) i desemneaz perso ana decedat al crei patrimoniu face obiectul succesiunii sau transmisiunii succesorale legale; termenul de cuius este sinonim cu termenul de autor sau de testator, n cazul succesiunii testamentare. De facto = De fapt / n fapt. n opoziie cu de iure. De (prepoziie cu ablativul); factum, -i (substantiv neutru de declinarea a II-a). Expresie care indic existena unor situaii de fapt care nu au i o consacrare juridic, sau desemneaz aspectele faptice ale unei situaii spre deosebire de aspectele ei juridice. De iure = De drept. n opoziie cu de facto. De (prepoziie cu ablativul); ius, iuris (substantiv neutru de declinarea a IIIa imparisilabic). Expresie care indic aspectele juridice ale unei situaii i nu aspectele ei faptice, sau care exprim ideea unui drept ori statut n opoziie cu situaia simplei existene faptice nerecunoscute sau nevalidate juridic. De lege ferenda = Despre legea propus spre (elaborare). De (prepoziie cu ablativul); lex, legis (substantiv feminin de declinarea a III-a imparisilabic); fero, ferre, tuli, latum (verb neregulat). Locuiune folosit pentru a denumi caracterul acelor propuneri prin care se urmrete mbuntirea sau completarea printr-o reglementare viitoare a unor norme juridice existente ori reglementarea unor situaii care n prezent nu sunt reglementate. De lege lata = Despre legea existent / n vigoare. De (prepoziie cu ablativul); lex, legis (substantiv feminin de declinarea a III-a imparisilabic); fero, ferre, tuli, latum (verb neregulat). Locuiune folosit pentru a indica reglementrile existente6. Dolus = Dol / Viclenie / nelciune. Dolus, -i (substantiv masculin de declinarea a II-a). Dolul (viciu de consimmnt) const n totalitatea manoperelor frauduloase pe care una din pri le ntrebuineaz cu ocazia ncheierii unui act juridic, cu scopul de a induce n eroare cealalt parte i astfel s o determine s ncheie actul respectiv. Erga omnes = Fa de toi. Erga (prepoziie cu acuzativul); omnis, -e (adjectiv cu 2 terminaii). Norma juridic are caracter obligatoriu fa de toi, n sensul c toate persoanele sunt prezumate a cunoate legea i nimeni nu se poate apra 195

Elena-Veronica TEFAN

invocnd necunoaterea ei sau cunoaterea parial ori eronat ( nemo censetur ignorare legem). Error communis facit ius = Eroarea comun creeaz dreptul. Error, -oris (substantiv masculin de declinarea a III-a imparisilabic); communis, -e (adjectiv cu 2 terminaii); facio, ere, feci, factum (verb de conjugarea a III-a vocalic); ius, iuris (substantiv neutru de declinarea a III-a imparisilabic). Principiul error communis facit ius, denumit n literatura juridic principiul validitii aparenei n drept, nltur nulitatea unui act juridic ncheiat ntr-o situaie de eroare comun i invincibil (de exemplu: nregistrrile fcute n registrul de stare civil de ctre o persoan necompetent care a exercitat n mod public atribuia de delegat de stare civil sunt valabile chiar dac acea persoan nu avea, n realitate, aceast calitate). Ex nunc = (ncepnd) de acum / Ex tunc = (ncepnd) de atunci. Ex (prepoziie cu ablativul); nunc, tunc (adverbe de timp). Expresie folosit pentru a indica faptul c efectele unui act juridic se produc numai pentru viitor, nu i pentru trecut. / Expresie folosit pentru a indica faptul c efectele unui act juridic se produc nu numai pentru viitor, ci i retroactiv, ncepnd de la un anumit moment din trecut, moment ce este menionat 7. Fraus omnia corrumpit = O fraud le corupe pe toate (frauda la lege). Fraus, -udis (substantiv feminin de declinarea a III-a imparisilabic); omnis, -e (adjectiv cu 2 terminaii); corrumpo, ere, rupi, ruptum (verb de conjugarea a III-a consonantic). Frauda la lege const n folosirea unor dispoziii legale nu n scopul n care acestea au fost edictate, ci pentru a eluda alte dispoziii imperative ale legii; se apreciaz a fi un abuz de drept i se sancioneaz cu nulitatea absolut a actului ncheiat n acest mod; frauda la lege trebuie dovedit de cel care o invoc prin orice mijloc de prob. Generalia specialibus non derogant = (Legile) generale nu derog de la (legile) speciale. Generalis, -e (adjectiv cu 2 terminaii); specialis, -e (adjectiv cu 2 terminaii); non (adverb de negaie); derogo, are, avi, atum (verb de conjugarea I). Principiu conform cruia, n cazul n care unei situaii de fapt i se pot aplica dou norme, una general i una special, nu se poate aplica norma gene ral, ci norma special; norma special trebuie s fie interpretat n mod restrictiv. Hereditatis petitio = Petiia de ereditate. Hereditas, -atis (substantiv feminin de declinarea a III-a imparisilabic); petitio, -onis (substantiv feminin de declinarea a III-a imparisilabic). Petiia de ereditate, creaie a jurisprudenei, este acea aciune prin care o persoan, care se pretinde adevratul motenitor, solicit instanei de judecat s i se 196

Terminologia juridic latin mijloc de receptare a valorilor clasice n sistemul de drept romnesc

recunoasc calitatea de motenitor, legatar sau donatar de bunuri viitoare de cuius, i obligarea celui ce consider c este motenitor al lui i care deine bunurile succesorale, s le restituie. Pentru a fi admis petiia de ereditate, reclamantul trebuie s fac dovada titlului su de succesor universal sau cu titlu universal; n cazul motenirii legale, prin certificatul de motenitor, iar, dac acesta nu exist, prin dovedirea calitii de so supravieuitor sau de rud a defunctului; n cazul motenirii testamentare, prin prezentarea testa mentului, iar n situaia donaiei de bunuri viitoare, prin prezentarea nscrisului care constat donaia8. In dubio pro reo = n caz de dubiu, n favoarea debitorului / prtului. In (prepoziie cu ablativul); dubium, -ii (substantiv neutru de declinarea a II-a); pro (prepoziie cu ablativul); reus, -i (substantiv masculin de declinarea a II-a). Acest adagiu n dreptul civil i n dreptul comercial este sinonim cu adagiul: in dubio actus interpretandus est in favore debitoris. n dreptul penal i n dreptul procesual penal, in dubio pro reo are o alt semnificaie. Regula reprezint consecina aplicrii prezumiei de nevinovie. Chiar dac mpotriva inculpatului exist indicii grave, care i-ar dovedi vinovia, el este considerat nevinovat pn la rmnerea definitiv a hotrrii de condamnare, deci i n cursul desfurrii judecii n cile de atac. Infans conceptus pro nato habetur quotiens de commodis eius agitur = Copilul conceput se consider ca nscut ori de cte ori aceasta este n interesul su. Infans, -ntis (substantiv masculin de declinarea a III-a); conceptus, -a, -um (participiul perfect al verbului concipio, ere, cepi, ceptum, conjugarea a III-a vocalic); pro (prepoziie cu ablativul); natus, -a, -um (participiul perfect al verbului nascor, nasci, natus sum); habeo, re, habui, habitum (verb de conjugarea a II-a); quotiens (adverb de mod); de (prepoziie cu ablativul); commodus, -a, -um (adjectiv cu 3 terminaii); is, ea, id (pronume demonstrativ); ago, ere, egi, actum (verb de conjugarea a III-a consonantic). Dei existena unei persoane fizice ncepe n ziua naterii, legea, printr-o ficiune, recunoate drepturile copilului nc de la concepie, ns numai dac el se nate viu9. Intuitu personae = Avnd n vedere persoana. Intuitus, -us (substantiv masculin de declinarea a IV-a); persona, -ae (substantiv feminin de declinarea I). Expresia caracterizeaz acele acte juridice la a cror ncheiere a fost determinant consideraia persoanei cocontrac tante. Obligaiile contractate intuitu personae sunt obligaii de a da i de a face (nu i de a nu face) care pot fi executate n natur numai de ctre debitor, iar nu i de creditor ori o ter persoan. 197

Elena-Veronica TEFAN

Iudicata res pro veritate accipitur = Lucrul judecat este considerat ca fiind adevrat / Cauza judecat este considerat ca fiind adevrat. Iudicatus, -a, -um (participiul perfect al verbului iudico, -are, -avi, -atum, conjugarea I); pro (prepoziie cu ablativul); veritas, -atis (substantiv feminin de declinarea a III-a imparisilabic); accipio, -ere, -cepi, -ceptum (verb de conjugarea a III-a vocalic). Iuris et de iure = (Prezumie) de drept i din drept. Ius, iuris (substantiv neutru de declinarea a III-a); et (conjuncie coordonatoare copulativ); de (prepoziie cu ablativul). Prezumiile sunt consecinele pe care legea sau judectorul le trage dintr-un fapt cunoscut la un fapt necunoscut. Este prezumie absolut acea prezumie stabilit de lege care nu poate fi rsturnat prin nici un mijloc de prob. Ius pledandi = Dreptul de a pleda (de a pune concluzii). Ius, iuris (substantiv neutru de declinarea a III-a imparisilabic); pledo, -are, -avi, -atum (verb de conjugarea I). Acest drept ntr-un proces aparine n exclusivitate avocatului; este ceea ce deosebete reprezentarea de ctre avocat de mandatul de reprezentare dat unei persoane oarecare. De la aceast regul exist unele excepii: doctorii sau liceniaii n drept pot pleda cnd sunt mandatari n pricinile soului sau rudelor pn la gradul patru inclusiv, iar la judectorie asistarea de ctre avocat nu este obligatorie cnd partea este reprezentat prin so sau rud pn la gradul al patrulea inclusiv. Ius vitae necisque = Dreptul de via i de moarte. Vita, -ae (substantiv feminin de declinarea I); nex, -cis (substantiv feminin de declinarea a III-a imparisilabic); -que (conjuncie enclitic coordonatoare copulativ). Patria potestas este puterea pe care o exercit pater familias asupra descendenilor si; patria potestas avea un caracter nelimitat, pater familias avnd dreptul de via i de moarte, dreptul de abandon i dreptul de a-l vinde pe cel ce se afla sub puterea sa. Se mai folosete, prin generalizare, cu sensul de putere absolut, discreionar, exercitat asupra cuiva10. Locus regit actum = Locul guverneaz actul. Locus, -i (substantiv masculin de declinarea a II-a); rego, -ere, rexi, rectum (verb de conjugarea a III-a consonantic) ; actus, -us (substantiv masculin de declinarea a IV-a). Forma exterioar a unui act juridic este guvernat de legea locului unde acesta a fost ncheiat. Mala fide = Cu rea-credin. Malus, -a, -um (adjectiv cu 3 terminaii); fides, -ei (substantiv feminin de declinarea a V-a). Reaua-credin este starea psihologic a unui subiect de drept care se fundamenteaz nu pe elementele bunei-credine, ci pe intenia rufctoare, producerea de vtmri, impruden etc. Reaua-credin se concretizeaz n dol, fraud i abuzul de drept. 198

Terminologia juridic latin mijloc de receptare a valorilor clasice n sistemul de drept romnesc

Mortis causa = Din cauza morii / Pentru cauz de moarte. Mors, mortis (substantiv feminin de declinarea a III-a imparisilabic); causa, -ae (substantiv feminin de declinarea I). Actul juridic civil pentru cauz de moarte este actul care i produce efectele numai dup moartea autorului (de exemplu: testamentul). Nemo censetur ignorare legem = Nimeni nu poate fi considerat c nu cunoate legea (Nimeni nu are voie s nu cunoasc legea). Nemo (pronume negativ); censeo, -re, -sui, -sum (verb de conjugarea a IIa); ignoro, -are, -avi, -atum (verb de conjugarea I); lex, legis (substantiv feminin de declinarea a III-a imparisilabic). Principiu juridic conform cruia toate persoanele sunt prezumate a cunoate legea i nimeni nu se poate apra invocnd necunoaterea sau cunoaterea parial ori eronat a legii. Publicarea legii asigur aplicabilitatea acestui principiu juridic. Pacta sunt servanda = Pactele (tratatele) trebuie respectate. Pactum, -i (substantiv neutru de declinarea a II-a); sum, esse, fui (verb neregulat); servo, -are, -avi, -atum (verb de conjugarea I). Expresia desemneaz regula de drept potrivit creia acordul de voin al prilor produce, n principiu, efecte juridice prin el nsui, fiind suficient pentru ncheierea valabil a unui act juridic11. Pater est is, quem nuptiae demonstrant = Tat este acela pe care l arat cstoria. Pater, -tris (substantiv masculin fals parisilabic); sum, esse, fui (verb neregulat); is, ea, id (pronume demonstrativ); qui, quae, quod (pronume relativ); nuptiae, -arum (substantiv feminin plurale tantum de declinarea I); demonstro, -are, -avi, -atum (verb de conjugarea I). Filiaia fa de tat sau paternitatea se ntemeiaz pe faptul concepiunii copilului. Avnd n vedere dificultatea dovedirii acestui fapt, legea a instituit prezumia de paternitate (mijloc de prob ce pleac de la faptul naterii la cel al concepiei copilului). Pater familias = Printele (tatl) familiei. Pater, -tris (substantiv masculin fals parisilabic); familia, -ae (substantiv feminin de declinarea I). Denumirea tradiional la Roma a conductorului (a efului) unei gini. Pater familias exercita o putere nelimitat asupra soiei (manus), asupra copiilor (patria potestas), asupra lucrurilor (dominium) i asupra sclavilor (dominica potestas). Pater familias era o persoan sui iuris, adic nu se gsea sub puterea cuiva, spre deosebire de persoanele care se aflau sub puterea sa i care se numeau alieni iuris. Paterna paternis, materna maternis = Bunurile tatlui, urmailor liniei paterne, bunurile mamei, urmailor liniei materne. Paternus, -a, -um (adjectiv cu 3 terminaii); maternus, -a, -um (adjectiv cu 3 terminaii). Codul civil prevede c, n cazul n care la succesiune sunt 199

Elena-Veronica TEFAN

chemai doi sau mai muli colaterali privilegiai (frai i surori) ce provin din cstorii diferite, motenirea se mparte pe linii, adic n dou pri egale, corespunztoare celor dou linii: jumtatea patern se mparte ntre fraii defunctului pe linie patern, jumtatea matern se mparte ntre fraii defunctului pe linie matern, iar fraii buni iau cota-parte corespunztoare din ambele jumti. Per capita = Pe capete. Per (prepoziie cu acuzativul); caput, -itis (substantiv neutru de declinarea a III-a imparisilabic). mprirea motenirii pe capete este corolarul principiului egalitii ntre rudele din aceeai clas i de acelai grad chemate la motenire, principiu potrivit cruia, dac rudele din clasa chemat la succe siune sunt de acelai grad, atunci motenirea se mparte ntre ele n pri egale. Acest principiu constituie regula n materia mpririi motenirii. Excepiile de la aceast regul sunt: mprirea motenirii pe tulpini, n cazul n care rudele de acelai grad vin la succesiune prin reprezentare succesoral i mprirea motenirii pe linii, n cazul n care la succesiune sunt chemai doi sau mai muli colaterali privilegiai (frai i surori) provenii din prini diferii (fie singuri fie n concurs cu ascendenii privilegiai) 12. Persona grata / Persona non grata = Persoan agreat / Persoan neagreat. Persona, -ae (substantiv feminin de declinarea I); gratus, -a, -um (adjectiv cu 3 terminaii). n relaiile de drept internaional, prin aceste sintagme se indic diplomatul care a primit agrementul din partea statului acreditar, respectiv diplomatul care nu a primit sau cruia i-a fost retras agrementul din partea statului acreditar. Qui tacet consentire videtur = Cine tace pare s consimt. Qui, quae, quod (pronume relativ); taceo, -re, -ui, -itum (verb de conjugarea a II-a), consentio, -ire, -sensi, -sensum (verb de conjugarea a IV-a); video, -re, vidi, visum (verb de conjugarea a II-a). n materia ncheierii actelor juridice civile funcioneaz regula consensualitii: pentru ca un act juridic s fie ncheiat valabil este suficient s se manifeste voina, n cazul actelor juridice unilaterale, sau s se realizeze acordul de voin, n cazul celorlalte categorii de acte. Quorum = Dintre care. Forma de genitiv plural a pronumelui relativ qui, quae, quod; termenul desemneaz ntr-o adunare reprezentativ numrul convenit ca necesar pentru a se lua o hotrre prin vot. Rebus sic stantibus = Ct timp lucrurile vor sta aa. Res, rei (substantiv feminin de declinarea a V-a); sic (adverb de mod); sto, -are, -avi, -atum (verb de conjugarea I). Expresie folosit pentru a desemna cauza subneleas ntr-un contract sinalagmatic cu executare succesiv, prin 200

Terminologia juridic latin mijloc de receptare a valorilor clasice n sistemul de drept romnesc

care obligaiile asumate sunt condiionate de meninerea mprejurrilor avute n vedere de pri la ncheierea cont ractului. Clauza rebus sic stantibus constituie o excepie de la principiul pacta sunt servanda. Referendum = Referendum. Refero, -ferre, retuli (rettuli), relatum (verb neregulat). ntr-o accepiune larg, referendumul este intervenia direct a poporului n activitatea legislativ sau guvernamental. ntr-o accepiune restrns, referendumul este unul din procedeele guvernmntului semi-direct, alturi de: veto -ul popular, iniiativa popular i revocarea popular. Restitutio in integrum = Restituire integral / Repunere n situaia anterioar. Restitutio, -onis (substantiv feminin de declinarea a III-a imparisilabic); in (prepoziie cu acuzativul); integer, -gra, -grum (adjectiv cu 3 terminaii). Principiul se aplic inter partes n materia efectelor nulitii unui act juridic i const n faptul c toate prestaiile executate n temeiul unui act anulat trebuie restituite13. Semper specialia generalibus derogant = (Legile) speciale ntotdeauna derog de la (legile) generale. Semper (adverb de timp); specialis, -e (adjectiv cu 2 terminaii); generalis, -e (adjectiv cu 2 terminaii); derogo, -are, -avi, -atum (verb de conjugarea I). Statu quo = n starea n care (se aflau nainte). Status, -us (substantiv masculin de declinarea a IV-a); qui, quae, quod (pronume relativ). Cu referire, de regul, la mprejurri politice, diplomatice, militare etc. Expresie care desemneaz starea de fapt sau starea de drept existent la un moment dat n cadrul relaiilor internaionale. Sui iuris = Prin dreptul su. Suus, sua, suum (adjectiv posesiv); ius, iuris (substantiv neutru de declinarea a III-a imparisilabic). Expresia se utilizeaz n terminologia juridic, despre dreptul imprescriptibil al oricrui cetean de a apela la justiie. Expresia desemna n dreptul roman acea persoan care nu se gsea sub puterea altcuiva. Tempus regit actum = Timpul (legea n vigoare la un moment dat) crmuiete actul (juridic). Tempus, -oris (substantiv neutru de declinarea a III-a imparisilabic); rego, -ere, rexi, rectum (verb de conjugarea a III-a consonantic); actus, -us (substantiv masculin de declinarea a IV-a). Regul conform creia un act juridic se ncheie n conformitate cu prevederile legale n vigoare la data ntocmirii lui14.

201

Elena-Veronica TEFAN

Ubi lex non distinguit, nec nostrum est distinguere / Ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus = Unde legea nu distinge, nici noi nu trebuie s distingem. Ubi (adverb de loc); lex, legis (substantiv feminin de declinarea a III-a imparisilabic); non (adverb de negaie), distinguo, -ere, -tinxi, -tinctum (verb de conjugarea a III-a vocalic); nec (conjuncie); noster, nostra, nostrum (pronume posesiv); debeo, -re, -ui, -itum (verb de conjugarea a II-a). Regul de interpretare conform creia, n situaia n care un text de lege are o formulare general, atunci i aplicarea lui va fi general, interpretul neputnd face distincii dac legea nu le ncorporeaz. Veto = M opun / Refuz. Veto, -are, vetui, vetitum (verb de conjugarea I). Cuvntul desemneaz o procedur dezvoltat iniial n Roma antic, n timpul Republicii, cnd tribunii poporului roman se puteau opune promulgrii unor legi ale Senatului prin pronunarea solemn a acestui cuvnt. n dreptul modern, termenul i-a pstrat, n general, sensul din dreptul roman, prin veto nelegndu-se, n general, acel procedeu prin care un anumit organ se opune intrrii n vigoare a unei legi. n funcie de acest organ care dispune de dreptul de veto, exist mai multe forme ale procedeului respectiv: veto-ul legislativ i veto-ul popular15. Din materia dreptului penal i a dreptului procesual penal ne -am oprit n expunerea de fa la urmtoarele sintagme: Abolitio criminis = Abolirea (desfiinarea) acuzaiei (crimei). Abolitio, -onis (substantiv feminin de declinarea a III-a imparisilabic); crimen, -inis (substantiv neutru de declinarea a III-a imparisilabic). Se refer la situaia n care legea penal nou nu mai prevede ca infraciune o fapt care n trecut era incriminat. Abolitio legis = Anularea (desfiinarea) unei legi. Abolitio, -onis (substantiv feminin de declinarea a III-a imparisilabic); lex, legis (substantiv feminin de declinarea a III-a imparisilabic). Audiatur et altera pars / Audienda est et altera pars = S fie audiat i cealalt parte / Trebuie audiat i cealalt parte. Audio, -ire, -ivi, -itum (verb de conjugarea a IV-a); alter, era, erum (pronume nehotrt); pars, -tis (substantiv feminin de declinarea a III-a imparisilabic). Regul din dreptul roman, preluat i dezvoltat n dreptul modern, care se refer la dreptul la aprare al fiecrei pri. n dreptul romn, principiul dreptului la aprare este de ordin constituional. Dreptul la aprare este garantat. n tot cursul procesului prile au dreptul s fie asistate de un avocat, ales sau numit din oficiu16. 202

Terminologia juridic latin mijloc de receptare a valorilor clasice n sistemul de drept romnesc

Capitis deminutio = Diminuarea / restrngerea capacitii. Caput, -itis (substantiv neutru de declinarea a III-a imparisilabic); deminutio, -onis (substantiv feminin de declinarea a III-a imparisilabic). n dreptul roman, sintagma nseamn pierderea uneia dintre calitile individului (libertatea, cetenia sau statutul familial). n dreptul penal, sintagma se refer la unele consecine ale condamnrii, cum ar fi anumite decderi din drepturi i incapaciti, a cror consecin este c fostul condamnat nu poate ocupa anumite funcii sau nu poate desfura anumite activiti; aceste dec deri i incapaciti nu sunt perpetue, ci pot fi nlturate pe calea reabilitrii. Corpus delicti = Corpul delictului. Corpus, -oris (substantiv neutru de declinarea a III-a imparisilabic); delictum, -i (substantiv neutru de declinarea a II-a). Aceast sintagm indic obiectele care au fost folosite la svrirea unei infraciuni sau care sunt produsul unei infraciuni. Culpa = Culp. Culpa, -ae (substantiv feminin de declinarea I). Vinovia (greeala), condiie a rspunderii civile, reprezint atitudinea psihic a autorului faptei ilicite n momentul svririi acesteia, fa de fapt i urmrile sale. Gre eala poate fi svrit cu intenie dol sau fr intenie culp; la rndul ei, culpa poate mbrca forma imprudenei sau a neglijenei. n dreptul penal, culpa constituie o form principal a vinoviei, alturi de intenie. Culpa lata = Culp grav / greeal mare. Culpa, -ae (substantiv feminin de declinarea I); latus, -a, -um (adjectiv cu 3 terminaii). Este culpa pe care nici cea mai nendemnatic persoan nu ar fi comis-o. Culpa lata este echivalent cu dolul. Culpa levis = Culp uoar / greeal mic. Levis, -e (adjectiv cu 2 terminaii). Culpa levissima = Culp foarte uoar / greeal foarte mic. Levis, -e (adjectiv cu 2 terminaii la gradul superlativ)17. Electa una via non datur recursus (regressus) ad alteram (viam) = Fiind aleas o cale, nu se admite revenirea la alt cale. Electus, -a, -um (participiul perfect al verbului eligo, ere, legi, lectum, conjugarea a III-a consonantic); unus, -a, -um (numeral); via, -ae (substantiv feminin de declinarea I); do, dare, dedi, datum (verb de conjugarea I); recursus, us (substantiv masculin de declinarea a IV-a); ad (prepoziie cu acuzativul); alter, era, erum (pronume nehotrt). Expresie folosit pentru a desemna regula conform creia, n cazul n care o persoan are un drept de opiune cu privire la sesizarea mai multor instane, odat fcut alegerea pentru o instan, persoana respectiv nu mai poate reveni asupra deciziei sale (de exemplu: persoana vtmat printr-o infraciune, care s-a constituit 203

Elena-Veronica TEFAN

parte civil n procesul penal, nu mai poate porni o aciune n faa instanei civile pentru judecarea acelu iai fapt cauzator de prejudicii; sau persoana care a pornit aciunea civil n faa instanei civile nu se mai poate constitui parte civil n procesul penal). Forum delicti commissi = Instana locului unde s-a svrit infraciunea. Forum, -i (substantiv neutru de declinarea a II-a); delictum, -i (substantiv neutru de declinarea a II-a); committo, -ere, -misi, -missum (verb de conjugarea a III-a consonantic). Forum domicilii = Instana domiciliului. Forum, -i (substantiv neutru de declinarea a II-a); domicilium, -ii (substantiv neutru de declinarea a II-a). Se are n vedere locul unde fptuitorul i-a avut domiciliul la data svririi infraciunii, indiferent dac i l-a schimbat ulterior. Se poate face referire i la domiciliul persoanei vtmate. Forum loci delicti = Instana locului unde s-a svrit infraciunea. Forum, -i (substantiv neutru de declinarea a II-a); locus, -i (substantiv masculin de declinarea a II-a); delictum, -i (substantiv neutru de declinarea a II-a). Prin locul svririi infraciunii se nelege locul unde s-a desfurat activitatea infracional, n tot sau n parte, ori locul unde s-a produs rezultatul acesteia. Reglementarea legal care constituie o aplicare a principiului ubicuitii face, dac sunt ndeplinite i celelalte condiii cerute de lege, s fie competent orice organ judiciar n a crui raz teritorial s -a desfurat o parte din activitatea infracional18. Mens rea = Vinovia. Mens, -ntis (substantiv feminin de declinarea a III-a imparisilabic); rea, -ae (substantiv feminin de declinarea I). Vinovia se refer la aspectul subiectiv al infraciunii i presupune o atitudine contient, adic fptuitorul are reprezentarea aciunilor sau inaciunior sale, a rezultatelor acestora, i svrete cu voin aceste aciuni sau inaciuni pentru atingerea rezultatelor urmrite. Metus = Team (violen psihic, moral). Metus, -us (substantiv masculin de declinarea a IV-a). n funcie de natura rului cu care este ameninat o persoan pentru a ncheia un act juridic, violena poate fi fizic (vis) sau psihic (metus). Nullum crimen et nulla poena sine lege = Nici o nvinuire i nici o pedeaps fr (un paragraf) de lege. Nullus, -a, -um (adjectiv pronominal nehotrt); crimen, -inis (substantiv neutru de declinarea a III-a imparisilabic); poena, -ae (substantiv feminin de declinarea I); sine (prepoziie cu ablativul); lex, legis (substantiv feminin de declinarea a III-a imparisilabic). Expresia reunete cele dou principii ale legalitii (principiul legalitii incriminrii i principiul legalitii 204

Terminologia juridic latin mijloc de receptare a valorilor clasice n sistemul de drept romnesc

pedepsei). O consecin deosebit de important a principiului legalitii este c normele penale sunt de strict interpretare. Ope iudicii = Potrivit hotrrii instanei de judecat. Ops, opis (substantiv feminin de declinarea a III-a imparisilabic); iudicium, -ii (substantiv neutru de declinarea a II-a). Desemneaz acele drepturi i obligaii care decurg din hotrrea pronunat de ctre instana de judecat i nu din lege. Ope legis = Potrivit legii. Ops, opis (substantiv feminin de declinarea a III-a imparisilabic); lex, legis (substantiv feminin de declinarea a III-a imparisilabic). Desemneaz acele drepturi i obligaii care decurg din lege fr a mai fi necesar o hotrre a instanei de judecat19. Praeter intentio = Intenie depit. Praeter (adverb i prepoziie cu acuzativul); intentio, -onis (substantiv feminin de declinarea a III-a imparisilabic). Forma de vinovie ce se realizeaz prin svrirea unei fapte cu intenie i producerea unui rezultat mai grav dect cel urmrit sau acceptat de fptuitor prin svrirea faptei, rezultat ce se imput acestuia sub forma culpei, deoarece nu l-a prevzut, dei trebuia i putea s-l prevad. Testis unus, testis nullus = Un singur martor (nseamn) nici un martor. Testis, -is (substantiv masculin i feminin de declinarea a III -a parisilabic). n dreptul roman, nu era suficient un singur martor pentru a se stabili adev rul ntr-un proces; aadar, orice afirmaie, ca s fie valabil, trebuia susinut cu cel puin doi martori. Verbum regens Verbum, -i (substantiv neutru de declinarea a II-a); rego, -ere, rexi, rectum (verb de conjugarea a III-a consonantic). Se refer la cuvntul sau expresia cuprins n norma penal care desemneaz elementul material al infraciun ii, adic actul de conduit, aciunea sau inaciunea interzis (exemple: uciderea unei persoane, lovirea, lipsirea de libertate, nsuirea, inducerea n eroare). Vis = Violena fizic. Vis, vis (substantiv feminin de declinarea a III-a parisilabic). Violena fizic const n ameninarea unei persoane cu un ru de natur s o determine s ncheie un act juridic, pe care, n lipsa temerii insuflate, nu l-ar fi ncheiat. Violena fizic trebuie s fie determinat i injust. Vis maior = For major. Vis, vis (substantiv feminin de declinarea a III-a parisilabic); maior, maius (magnus, -a, -um, adjectiv cu 3 terminaii la gradul comparativ). Expresia denumete acea mprejurare de fapt, imprevizibil i de nenlturat, care 205

Elena-Veronica TEFAN

mpiedic n mod obiectiv i fr nici o culp din partea debitorului executarea obligaiei acestuia. n dreptul penal, prin for major se nelege constrngerea fizic, cauz care nltur caracterul penal al faptei20. Despre fiecare sintagm prezentat se poate discuta mult mai pe larg, cele expuse fiind doar o mic parte din terminologia necesar nelegerii principiilor care guverneaz i astzi cultura juridic i judiciar. NOTE
1

Sebastian Rduleu, Lucian Suleanu, Dicionar de expresii juridice latine, Bucureti, Editura tiinific, 1999, pp. 7-8; Teodor Smbrian, Drept roman, Craiova, Editura Helios, 2001, p. 179; coordonator Dumitru Tudor, Enciclopedia civilizaiei romane, Bucureti, Editura tiinific i Enciclopedic, 1982, p. 736. 2 Sebastian Rduleu, Lucian Suleanu, Op. cit., pp. 11-14, 19-20. 3 Ibidem, pp. 25, 27. 4 Ibidem, pp. 41-42; Eugen Munteanu, Lucia-Gabriela Munteanu, Aeterna Latinitas, Iai, Editura Polirom, 1996, p. 35. 5 Sebastian Rduleu, Lucian Suleanu, Op. cit., pp. 45, 57, 60-61; Teodor Smbrian, Op. cit., p. 52; coord. Dumitru Tudor, Op. cit., p. 229. 6 Sebastian Rduleu, Lucian Suleanu, Op. cit., pp. 71, 73, 75. 7 Ibidem, pp. 83, 92-93, 103, 106. 8 Ibidem, pp. 111, 115, 118-119. 9 Ibidem, pp. 128, 130; Teodor Smbrian, Op. cit., p. 62. 10 Sebastian Rduleu, Lucian Suleanu, Op. cit., pp. 139, 145, 152, 155, 253. 11 Ibidem, pp. 169, 173, 182, 190, 214. 12 Ibidem, pp. 217-219; Teodor Smbrian, Op. cit., pp. 65, 77-79. 13 Sebastian Rduleu, Lucian Suleanu, Op. cit., pp. 220, 236-237, 248-249, 258; Eugen Munteanu, Lucia-Gabriela Munteanu, Op. cit., p. 257. 14 Sebastian Rduleu, Lucian Suleanu, Op. cit., pp. 263, 268-269, 271, 275. 15 Ibidem, pp. 280-281, 287-288. 16 Ibidem, pp. 9, 38. 17 Ibidem, pp. 44, 60-61, 63-64; Teodor Smbrian, Op. cit., pp. 57-58. 18 Sebastian Rduleu, Lucian Suleanu, Op. cit., pp. 89-90, 109-110. 19 Ibidem, pp. 177-178, 204-205, 212. 20 Ibidem, pp. 224, 276, 287, 289-290.

BIBLIOGRAFIE ***, Dicionarul explicativ al limbii romne (DEX), coordonatori: Coteanu, Ion, Seche, Luiza, Seche, Mircea, ediia a II-a, Bucureti, Editura Univers Enciclopedic, 1996. ***, Enciclopedia civilizaiei romane, coordonator: Tudor, Dumitru, Bucureti, Editura tiinific i Enciclopedic, 1982 . Guu, Gheorghe, Dicionar latin-romn, ediia a II-a revzut i adugit, Bucureti, Editura Humanitas, 2003. Munteanu, Eugen, Munteanu, Lucia-Gabriela, Aeterna Latinitas, Iai, Editura Polirom, 1996.

206

Terminologia juridic latin mijloc de receptare a valorilor clasice n sistemul de drept romnesc

Rduleu, Sebastian, Suleanu, Lucian, Dicionar de expresii juridice latine, Bucureti, Editura tiinific, 1999. Suleanu, Lucian, Rduleu, Sebastian, Dicionar de expresii juridice latine, ediia a II-a, Bucureti, Editura C.H. Beck, 2007. Smbrian, Teodor, Drept roman, Craiova, Editura Helios, 2001. Stureanu, M., Dicionar romn-latin, Bucureti, Editura Viitorul Romnesc, 1994.

207

ADINA-MIHAELA VDUVA, MOTIVUL ZBORULUI COSMIC N POEMUL LUCEAFRUL I N POEMUL DRAMATIC CAIN
Adina-Mihaela VDUVA
Abstract This paper focuses on the literary motif of cosmogonic flight which appears in philosophical, literary and scientific thinking of the Antiquity. We have also tried to see the way this motif was used by G.G. Byron in his poem Cain and by M. Eminescu in his masterpiece Luceafrul. We have used a comparative approach of the two poets from a synchronic perspective due to the fact that we have considered that the influences of the Antiquity (Epicur and Lucretius) are not simple emanations from some dead works. They are assimilated and transformed emanations into original works by the help of the talented writers thinking. In connection with the cosmogonic flight it is presented the protagonists struggle which leads us to the well-known Romantic theme man of genius, so that it can easily be noticed a different Romantic approach on the relationship man and universe. Key-words: comparatist approach, cosmogonic flight, genius, the protagonists` struggle, absolute

Civilizaia greco-roman exercit i astzi o fascinaie aparte asupra contiinei tuturor popoarelor, ndemnnd spre echilibru, spre simplit ate, spre nelepciune. tiina modern n-ar fi fost posibil fr contribuia antic, aceea care a fixat principiile gndirii logice i a pus mai toate problemele cosmosului i ale omului. Aceste probleme au preocupat deopotriv pe filosofi i pe scriitori de la antici la renascentiti i clasici, iar pentru romantici ele au generat teme i motive de interes i de importan universal. n permanent cutare a unui ideal, scriitorul romantic reprezint el nsui o efervescen a spiritului, evadnd din timpul i spaiul su concret n acel timp i spaiu al cunoaterii exclusive, illo tempore, unde timpul ca unitate devine o abstracie. Astfel, limitrii clasice i se opune nclinaia spre nelimitat din convingerea c esena omului se mplinete n nemrgin ire, sau din ideea c infinitul spaial i temporal poate oferi ampla posibilitate a cunoaterii i, odat cu aceasta, a devenirii. De aici se nate setea de absolut, cutarea neobosit i cu orice sacrificiu a drumului spre ideal, nevoia de a depi realul, condiia dat.

Motivul zborului cosmic n poemul Luceafrul i n poemul dramatic Cain

ntre romanticii europeni Eminescu deine prin vremea, spaiul i viziunea sa despre lume un loc proeminent, un loc aparte. nscriindu -se pe linia deschis de marii romantici europeni, el va ti s preia teme romantice: titanismul (afirmat la Jean Paul, Keats i V. Hugo), condiia omului de geniu (motiv recunoscut n opera lui Vigny, Lermontov i Byron), explornd i nuannd aceste motive, modelndu-le dup propriul su sistem de gndire i mai ales mbogindu-le prin unicitatea miestriei artistice. Dac Eminescu este pentru cultura romn acel punct de referin ntre stiluri de exprimare, poezia lui Byron e o punte aruncat ntre cele mai naintate tradiii ale literaturii secolului al XVIII -lea i orientarea progresist a unor romantici din veacul urmtor. Contemporanii au simit n opera lui Byron ndemnul spre crearea unei literaturi combative, lovind n tot ceea ce era retrograd. Cei trei reprezentani ai romantismului englez de dup 1815, Shelley, Keats i Byron sunt unii prin afiniti, sunt nite exaltai lipsii de tihn. n ceea ce l privete pe George Gordon Byron nevoia unei liberti interioare, nevoia de cunoatere, nelinitea n esen l vor urmri pretutindeni i mereu. Ca i romanticul englez, Eminescu este stpnit de aceeai dorin de absolut, de aceeaiai stihie care se cheam libertate total. Aa cum Byron nfia prin poeme precum Manfred sau Cain propria concepie despre idealul de umanitate i Eminescu ii revela viziunea prin gndirea lui Toma No ur (Geniu pustiu) i prin cea a Luceafrului/Hyperion. Convenia nu este urmat nici de Byron, nici de Eminescu: nu lmurirea tainei i intereseaz, ci taina ca atare. Eroul lor, Cain i Luceafrul/Hyperion, rmne pn la sfrit nsingurat, tcut, fr putina de a-i fi citite gndurile. n aceast lucrare ne-am oprit asupra motivului zborului cosmic i asupra avatarurilor protagonitilor acestui zbor, ceea ce ne -a condus implicit ctre mult-ndrgita tem romantic a omului de geniu observnd aici distanarea romanticilor de percepia pe care anticii o aveau asupra omului n raport cu Cosmosul: pentru Antichitate omul era un element determinat al Cosmosului, putea reflecta armonia, dar nu o putea mbogi, el nu putea aduga nimic realitii, n timp ce poeii romantici atribuie omului o for creatoare n Universul infinit. La antici omul era supus fatum-ului, iar supraaprecierea forelor i a libertii individului n confruntarea cu destinul (hybris-ul) atrgea dup sine pedeapsa. Omul era creaie a zeilor i nu-i putea supra prin ncercarea de a-i schimba destinul. Credina n valoarea creatoare a destinului omenesc este semnul unor transformri profunde n concepia despre sine a omului modern. Byron este poetul romantic ce reusete s creeze un personaj care crede c destinul su nu poate fi asemenea celorlalte destine ale oamenilor, simim n el o repulsie fa de tot ceea ce nseamn tipar, fixitate. De la Byron au preluat tipologia i Musset, 209

Adina-Mihaela VDUVA

Lamartine, Vigny pn la Leopardi i Lermontov. i n creaia eminescian Luceafrul se ntlnesc puternice ecouri byroniene. Oprindu-ne asupra episodului zborului n cele doua poeme, motiv pe care ne-am propus s-l abordm comparatist, avem posibilitatea de a ptrunde nelesurile pe care Byron i Eminescu le-au dat omului de geniu, idealului acestuia de umanitate, relaiei lui cu universul i chiar asupra concepiei celor doi poei privind geneza, naterea universului motivul cosmogonic. Motivul zborului n lumile astrale n Luceafrul i va prilejiu lui Eminescu realizarea celui mai grandios tablou cosmogonic din literatura romn. Dac Byron pornete de la o naraiune biblic, reinterpretarea ei este diferit vedem un Cain nsetat de cunoatere i asumndu-i fraticidul pn la extreme, cindu-se i acceptnd oarecum blestemul matern. Mobilul zborului att n Cain ct i n Luceafrul l reprezint zbuciumul contiinei omului superior: ptrunztoarea privire n alte spaii dect cele comune lor va revela eroilor tristeea condiiei lor (dei sunt de esene diferite Cain este teluric, Luceafrul/Hyperion este celest). Aceast stare de incompatibilitate cu nimicnicia cotidianului unete conceptual pe cei doi protagoniti: i pentru cine vrei s mori?/ntoarce-te, te-ndreapt/Spre-acel pmnt rtcitor/i vezi ce te ateapt []/ Sub irul lung de mndri tei/ edeau doi tineri singuri (Luceafrul), iar n poemul byronian dialogul dintre frai, nainte de comiterea fratricidului de ctre Cain, este semnificativ: Abel: Pari chinuit i jertfa/ Te va mpca n cuget. Cain: Nu. Nimic/Nu-mai poate-aduce pacea. Niciodat/ N-a pogort n sufletu-mi. (Actul III, scena 1) Pentru Luceafr zborul cosmic este o chestiune vital. El nu decide singur acest zbor, ci i este impus de aceea a crei aspiraie onirica l-a creat; pur i simplu el nu mai poate rmne la locul lui menit din cer. Fantezia Ctlinei l transform dintr-un astru indiferent ntr-un eon silit s se autocontemple n armonia platonic pe care i-o dezvluie Demiurgul. nlarea n spaii necunoscute a Luceafrului este efectul vitezelor mari, n univers totul este n micare, timpul este abstract: ci de mii de ani treceau. n tot attea clipe. i Cain va strbate universul ntr-un timp al cunoaterii cci: Sunt dou ceasuri/ De cnd plecat -ai/ [] Dup soare doar dou ceasuri. Genunea vzduhului prin care cltoresc Cain i Lucifer nu are nici ea contur, este un nceput de lucru, un nceput ncremenit n venicie. La ambii poei se contureaz clar ideea c orice genez implic lumin: i din a chaosului vi/ Jur mprejur de sine, / Vedea, ca-n ziua cea dinti, / Cum izvorau lumine. (n Luceafrul) sau Ce stranie-i lumina. / Nici urm nu-i 210

Motivul zborului cosmic n poemul Luceafrul i n poemul dramatic Cain

de soare, lun, stele . (n Cain). Hotarele pe care le trec cei doi, Cain i Luceafrul, i introduc ntr-un univers lipsit de via, unde lupta pentru ntemeierea ei este acerb: Cci unde-ajunge nu-i hotar / Nici ochi spre a cunoate / i vremea-ncearc n zadar / Din goluri a se nate, / Nu e nimic i totui e sau n poemul byronian: Nici urm nu-i de soare, lun, stele / Ba chiar i-albastru-mpurpurat al nopii / Se schimb-ntr-un amurg posac i totui / Eu vd gigante forme-ntunecate. (Cain). Ideea de haos este clar, Luceafrul zboar ctre propria-i esen prin trmul genezelor, haosul bolborosete ca o magm, avem de-a face cu dou micri de sens contrar care se contopesc anulndu-se: cosmosul care vine spre el, nscndu-se i Luceafrul care nainteaz spre el. Astfel Luceafrul se dematerializeaz i rmne doar un gnd purtat de dor. To tul este nfiat prin negative, prin acea idee de lips, care devine absolut (nu -i hotar, nici ochi), vremea paradoxal nu exist dar ncearc a se nate din goluri. Nu exist lume i nici contiina ei. Zborul, din cauza lipsei de reper aceea ncremenire se confund i el cu nemicarea. Hyperion strbate haosul originar, asistnd pasiv la naterea lumilor pentru a se ptrunde de eternitate (M. Mincu), dar i pentru a-i mplini aspiraia fiinei superioare de esen divin i anume aceea de a cpta ntruchipare omeneasc i a accede la efemer. Vedem aici deosebirea de concepia anticilor privind creaia. Pe cnd Epicur i Lucretius afirmaser c obiectele materiale se formeaz prin agregarea ntmpltoare i mecanic a atomilor, Byron i Eminescu sunt de prere c infinita varietate a formelor se produce prin spontaneitatea materiei, separarea i dezvoltarea acesteia. Este vorba de acele micri de materie, explozii de lumini i scntei ce ne trimit la desco peririle tiinifice moderne, celebrul experiment al exploziei iniiale Big Bang. Dar, ntocmai ca anticii, i poeii romantici n discuie sunt adepi ai infinitii universului. Eroii sunt prini ntr-o ncletare cu lumile necunoscute n care ei nii par nite frme, esene ce se evapor uor c.f. Cain: Ah, cum tiem azurul: Stele mii / Rmn n urma noastr. Dar pmntul? / Pmntul unde-i? F s-l pot vedea, cci snt din el fcut (deci lutul efemer) sau n cazul Luceafrului: Un cer de stele dedesupt, / Deasupra-i cer de stele Prea un fulger nentrerupt / Rtcitor prin ele: (deci scntei, electricitate cu intensitate de fraciuni de secund). Cain este unul din cei mai tragici eroi ai lui Byron sortit s poarte povara unor ntrebri dureroare, al cror rspuns nu i se relev. Rzvrtit mpotriva divinitii atotputernice, el nzuiete s cunoasc totul, viitorul, destinul, sensurile ascunse ale lumii. Tocmai aceasta reprezint zborul prin spaii siderale sau plutonice: ntlnirea cu imaginea mistuitoarelor sale ntrebri. Sistemul eticii creia i dau ascultare toi ceilali, nfricoai, se 211

Adina-Mihaela VDUVA

dovedete a fi ubred cnd mpotriva lui se ridic o simpl ntrebare: DE CE?, care l ndeamn pe Cain la cltoria cu Lucifer prin univers. n fiina celor doi, Cain i Luceafrul, e prea puin omenesc i de aceea drama lor nu poate fi un model pentru oamenii obinuii. Ambii eroi triesc adevrate lec ii de cunoatere oferite de ctre Lucifer i de ctre Demiurg; cei doi parte neri de dialog ai eroilor sunt cei care i contientizeaz pe acetia asupra esenei i menirii lor. De aceea am considerat c prezentarea celor dou per sonaje de esen divin este demn de a lmuri motivaia zborului cosmic. n poemul eminescian pentru Demiurg naterea i moartea sunt dou valuri perpetue care trec unele n altele, confundndu-se: Cci toi se nasc spre a muri / i mor spre a se nate. Preocupat de problema cunoaterii i a descifrrii tainei morii, Cain va primi un rspuns sarcastic i incitant din partea lui Lucifer cu privire la sensul existenei umane: Cum? N-a spus, oare, cel ce v-a fcut / C moartea-i alt via? (Cain). i Lucifer crede n permanene (natere, moarte), ns ngerul czut are orientarea clar a sensului: tot ce e creat, tot ce e lut cu via, se nate mai nti i apoi moare, rmnnd ntr-o alt lume, aceea a beznei venice, dar numai dup ce va trece prin Vama Morii. (Cain, actul II, scena 2). n dialogul dintre Demiurg i Hyperion, Demiurgul l contientizeaz pe erou despre esena sa, fundamental opus celei a lumii de rnd: Iar tu, Hyperion, rmi / Oriunde ai apune ; n zborul lor prin genunea vzduhului, Lucifer i relev lui Cain efemeritatea condiiei sale: Pierit -au lucruri fr pre [] / Dar, doar pentru fpturile de lut / Schimbare-nseamn moarte. (Cain, actul II, scena 2). Cei doi protagoniti avntai n zborul cosmic i doresc exact contra riul: Cain tnjete dup nemurire, n vreme ce Hyperion dorete s devin muritor. Fiind esene diferite este firesc ca dorinele s le fie diferite, opus e chiar, ns remarcm fora, determinarea i avatarurile la care se supun pentru atingerea dorinei devenit ideal: - Cain: S-mi potolesc gndirea rscolit / De setea de-a cunoate, s dezleg / Cumplita tain-a morii i a vieii. (Cain, actul II, scena 2); Luceafrul: Reia-mi al nemuririi nimb / i focul din privire, / i pentru toate d-mi n schimb / O or de iubire (Luceafrul). Zborul cosmic ce cuprinde magistratele lecii administrate de Lucifer i de ctre Demiurg i relev scopul parenetic: Hyperion nelege de ce trebuie s rmn n lumea sa: Trind n cercul vostru strmt / Norocul v petrece, / Ci eu n lumea mea m simt / Nemuritor i rece. Tot astfel i Cain i d seama c sfatul lui Lucifer ar fi fost cel care i-ar fi conferit acceptarea strii sale existeniale: Trieti n lumea ta, n-ai cum pricepe / Vedeniile vechi. (Cain, actul II, scena 2). Singura certitudine pe care i-o ofer Lucifer lui Cain, copleitoare prin dramatismul ei, este sfritul prin 212

Motivul zborului cosmic n poemul Luceafrul i n poemul dramatic Cain

moarte: Trii i ve i muri [] / Cea mai nalt cunotin poate o vei afla prin moarte: ea fiind din toate cel mai sigur lucru, duce, / Oricum la cea mai sigur tiin. (Cain, actul II, scena 2). Zborul Luceafrului prin univers reprezint metafora plastic a dorului unei fiine superioare, pentru care universul se nate din propria -i cenus. Ca i Luceafrul la hotarul dintre nemurire = cunoatere i iubire = condiia de muritor, Cain e pus s aleag ntre iubire (pentru Adah, Abel, Adam i Eva, Zillah) i cunoatere echivalent cu nchinarea ctre Lucifer. Observm aici orphismul, lupta ntre suflet i trup, ca ntre particula divin i nchi soarea ei carnal. Dei seamn mult prin grandoarea i absolutul aspiraiilor cei doi eroi sunt deosebii structural; nsui zborul i are sorginte diferit: pentru Luceafr este un zbor n cutarea iubirii, pentru Cain este zborul pentru dobndirea cunoaterii. Pentru Luceafr, drama, nefericirea constau n impo sibilitatea de a rspunde iubirii prin iubire; pentru Cain drama se constituie din dorina de a da iubirii, dragostei un temei real, bazat pe cunoatere i nu pe ignoran. Cain nu e un uciga prin temperament, crima lui e svrit dintr-o ntmplare nenorocit, cci el nu ucide pe Abel-fratele, ci prin moartea acestuia dorete moartea umilinei, a supueniei, a jertfelor sngernde nlate pe altarul unei diviniti crude. Rzvrtirea nu este o soluie suficient nici la Lucifer i nici la Cain. Doar puterea uria de percepere a realitii datorat unei profunde inteligene i va salva pe cei doi protagoniti. n zborul cosmic al Luceafrului sau al lui Cain universul este acelai, materia este cuprins i ea de micare etern, dincolo de care, n zgomotul versului plin de mister, simim acea dulce muzic de sfere fr geometrismul lui Platon. Aici totul pare c se desfoar n eternitate. n concluzie, conexiunile i contrastele ce s-au ivit din analiza motivului cosmic la cei doi poei romantici ne-au condus ctre urmtoarea interpretare: Luceafrul eminescian e un Cain desmierdat de divinitate, la rndu-i Cain e microcosmosul luminat de macrocosm, rmas ns lipsit de nemurire. Pentru ambii eroi zborul nseamn cunoatere i acceptare a strii de fapt. BIBLIOGRAFIE Byron, George Gordon, Opere. Teatru vol. 4, studiu introductiv Dan Grigorescu, Bucureti, Editura Univers, 1985, p. 17-20, 60-64. Clin, Vera, Romantismul, Bucureti, Editura Univers, 1970, p. 120-122, p. 134. Clinescu, G., Opera lui Mihai Eminescu, vol. I.

213

Adina-Mihaela VDUVA

Mincu, Marin, Luceafrul Poem al visului romantic, Constana, Editura Pontica, 1996, p. 107-150. Todoran, Eugen, Eminescu, Bucureti, Editura Minerva, 1972, p. 476-530. Vianu, Tudor, Studiu de literatur universal i comparat, Bucureti, Editura Academiei R.P.R., 1960, p. 7-51.

214

ADRIANA VLAD (MUNTEAN), INFLUENA LIMBII ITALIENE ASUPRA TERMINOLOGIEI GRAMATICALE A LUI IENCHI VCRESCU I IORDACHE GOLESCU
Adriana VLAD (MUNTEAN)
Abstract In his book about grammatics, from 1787, Ienchi Vcrescu uses Italian and Greek loans. There is a reduced number of Slavonic grammatical terms, which represent elements from the traditional Slavonic terminology used in the educational system of the Romanian countries. A great part of its terminology based on Italian and Greek ethimology was resumed by Iordache Golescu. Under some aspects, the nomenclature of the 1840s Grammatics marks some progress comparatively to the terms used by lenchi Vcrescu. Key-words: terminology, Italian and Greek ethimology, progress.

n istoria culturii romneti de la sfritul secolului al XVIII -lea i din prima jumtate a veacului urmtor contribuia boierilor munteni Ienchi Vcrescu i Iordache Golescu rmne deosebit de important pentru procesul de deschidere i de nnoire permanent. Merit subliniate eforturile celor doi de a crea n limba romn o terminologie gramatical prin valorificarea influenelor preluate din gramaticile strine avute ca model. Vom ncerca n continuare o prezentare general a terminologiei utilizate de Ienchi Vcrescu i Iordache Golescu, marcnd ndeosebi termenii de origine italian care i fac loc n nomenclatura gramaticilor din 1787 i 1840. Aadar, n anul 1787, Ienchi Vcrescu public la Rmnic i la Viena prima gramatic scris i tiprit n limba romn, intitulat Observaii sau bgri de seam asupra regulelor i ornduielilor gramaticii romneti. Aceast lucrare era destinat att colarilor din ara Romneasc, ct i romnilor transilvneni. Doar ediia de la Rmn ic se deschide cu o prefa nchinat episcopului Filaret, n care intereseaz notele autorului referitoare la istoria romnilor, la limba romn contemporan lui. Observaiile sunt mprite n dou pri: una, mai mare, cuprinde noiuni de gramatic, iar cealalt, de dimensiuni mai mici, noiuni de poetic

Adriana VLAD (MUNTEAN)

i versificaie. Prima se deschide cu o introducere n care se definete noiunea de gramatic, apoi urmeaz o serie de cunotine de fonetic, de ortoepie i de ortografie; urmeaz prezentarea noiunilor de morfologie i mai sumar a celor de sintax. Pentru aceast parte a lucrrii sale, Ienchi Vcrescu are ca model o gramatic italian a lui Girolomo Gigli, Lezioni di lingua toscana, aprut la nceputul secolului al XVIII -lea. Chiar n prefaa lucrrii sale, Ienchi Vcrescu constat inexistena unei terminologii tiinifice n limba romn: lipsesc din limba noastr toi termenii tiinii (p. 6) i este adeptul introducerii neologismelor. Dar boierul muntean pstreaz n nomenclatura gramaticii sale unele calcuri (cdere = caz, grai = verb, njugare = conjugare), identice cu cele create de Dimitrie Eustatievici n gramatica sa din 1757, dei nu cunoscuse lucrarea anterioar a dasclului braovean. Faptul se explic prin aspectul internaional al terminologiei gramaticale, termenii romneti calchiai fiind aceiai sau aproximativ aceiai la toi crturarii epocii respective, fie c erau tradui dup termenii greceti sau latineti, fie c reprezentau simple copii ai termenilor corespunztori slavoni, la rndul lor calchiai dup cei greceti sau latineti. Cu ajutorul acestei nomenclaturi vechi gramaticale, Ienchi Vcrescu explic noua terminologie pe care o introduce: pronome, adic pronume, verbu, adic graiu, partiipie, adic prtire, propoziione adic propunere, congiunione, adic legare1. Folosind pentru prima parte a gramaticii sale un model italian, aceast limb va fi adoptat ca norm general pentru nomenclatura gramatical 2. Termenii de provenien italian abund n nomenclatura gramaticii din 1787, uneori adaptai fonetic sau morfologic la limba romn, sau, numai fonetic, dup latin: grammatica (p. 2), nome (p. 6), pronome (ib.), adverbiu (ib.), congiunione (ib.), interiecione (ib.), gheneru (p.19) sostantivu (p. 33), adiectivu (ib.), nume propriu (p. 34), nume apelativu (ib.), propoziione (= prepoziiile, pe care le mparte n: semplici i composte (p. 86)); soghet (= subiect, p. 58); cderile (= cazurile) sunt: nominativ, ghenitiv, dativ, acuzativ, vocativ, ablativ (precizm c vocala final apare din ncercarea gramaticianului de a le acorda cu substantivul feminin cdere); interesant ni se pare i clasificare pronumelui din care observm dublarea termenului neologic de origine italian cu elementul calchiat, utilizat din dorina ca aceast nou denumire s devin accesibil: perzonalu sau primitivu (p. 37), dobnditoriu sau positivu (p. 40), dimonstrativu sau arttoriu (p. 44), relativu sau aduntoriu (p. 47), d cvalit sau d felurime (p. 53), d diversit sau d dosibire (ib.) etc. Ienchi Vcrescu continu s utilizeze pe parcursul lucrii sale procedeul de a nsoi termenii neologici cu traducerea lor romneasc, cari 216

Influena limbii italiene asupra terminologiei gramaticale a lui Ienchi Vcrescu i Iordache Golescu

altfel dau nascere la formaiuni bizare i la composiiuni arbitrare 3. Apar la Vcrescu: dativ adic dttoare, nominativ adic numitoare, ghenitiv adic nemuitoare, acuzativ sau pricinuitoare, vocativ sau chemtoare, ablativ, adic aductoare (p. 20); transitive sau strmuttoare, intransitive, adic nestrmuttoare (p. 57). Aadar, termenul neologic este folosit mai ales ca titlu, fiind abandonat adeseori n cursul expunerii, preferndu-i-se echivalentul cu aspect mai romnesc. O ilustrare a atitudinii timide manifestat de Ienchi Vcrescu fa de mprumut ofer partea de descriere a verbului, care, spre deosebire de cea a numelui, totui este mai bogat n neologisme. Pentru denumirea modurilor, gramaticianul romn introduce termenii neologici, indicativ etc., pe care-i explic prin calcuri: moda indicativ adic arttoare sau hotrtoare, imperativ adic poruncitoare (p. 61). Stabilind relaia dintre moduri i timpuri, boierul muntean folosete numai neologismul: Moda indicativ are timpi ase (p. 61), pentru ca, n paginile n care descrie paradigmele, s revin la ntrebuinarea ambilor termeni: mod hotrtoare sau indicativ (p. 62) i n final, s prefere termenul calchiat: mod hotrtoare (p. 67). Analiznd terminologia lingvistic folosit de Ienchi Vcrescu, constatm predominarea termenilor de origine italian, pe planul al doilea stnd termenii de origine greceasc, pe care-i utilizeaz n partea a doua a gramaticii din 1787. Ienchi Vcrescu este, de fapt, un promotor al curentului italienizant n cultura romneasc. O bun parte din terminologia italienizant i grecizant a fost reluat de Iordache Golescu n Bgri-de-seam asupra canoanelor gramaticeti, Bucureti, 1840. Sub unele aspecte, terminologia preconizat de Iordache Golescu n gramatica sa, marcheaz un progres n comparaie cu nomenclatura utilizat de Ienchi Vcrescu. Trebuie s precizm c lucrarea normativ din 1840 se caracterizeaz, pe lng abundena de informaii i exemple i prin cteva exagerri: categorii semantice numeroase la substantiv, verb i mai ales la adverb i interjecie, fcndu-se adeseori confuzii ntre aceste dou pri de vorbire; autorul nmulete categoriile morfologice, ca n cazul modurilor i timpurilor verbale, introducnd paradigme noi: cu ajutorul auxiliarului a putea creeaz noi timpuri la moda ndoitoare i parial la cea rvnitoare, voitoare i pricinuitoare; n funcie de topica auxiliarului, ca i la Eustatievici, distinge moduri diferite: a mnca e moda rvnitoare, iar mncarea moda urtoare.

217

Adriana VLAD (MUNTEAN)

Important este capitolul formrii cuvintelor, Lazr ineanu considerndu-l cel mai complet repertoriu de sufixe diminutivale ce cunoatem: 31 de sufixe masculine, 27 feminine i 19 neutre4. Aceeai importan este acordat foneticii i ortoepiei, Iordache Golescu realiznd descrieri savuroase ale pronunrii sunetelor romneti i corespondene de acest fel cu sunete din apte limbi strine: greac, latin, italian, francez, german, turc, slav. n limba literar din prima parte a secolului al XIX -lea, scrisul lui Iordache Golescu aduce o not aparte. ,,ntr-o vreme cnd majoritatea scriitorilor tindeau spre norme ct mai unitare, mai ales sub raport fonetic, Iordache Golescu folosete numeroase fonetisme populare sau regionale, munteneti. n schimb, muntenismele din domeniul morfologiei sunt aceleai ca la contemporanii si munteni i nu prezint vreo deosebire fa de tradiie sau n raport cu dezvoltarea limbii literare din deceniile imediat urmtoare...Gramatica lui Iordache Golescu pune n circulaie numeroase derivate personale i continund pe Ienchi Vcrescu, numeroase neologisme din italian i din greac5. Se poate remarca ns adaptarea fonetic mai pronunat a unor neologisme de origine italian: ex. nume, pronume, prepoziie, precum i renunarea la numeroi termeni greceti: ex. lexis, oxie, stigmi. Golescu menine ns n ale sale Bgri de seam terminologia italian a lui Ienchi Vcrescu, n special n denumirea modurilor i timpurilor verbului, a categoriilor gramaticale specifice flexiunii verbale. Din dorina de a introduce termeni noi i de a fi neles n acelai timp, Golescu nsoete mprumuturile (creaiile neologice) cu unul sau mai multe sinonime, iar n felul acesta expunerea materialului gramatical devine greoaie. Exemplu: n domeniul foneticii: slove vocale, adic glasnice sau suntoare; slove consonante, adic neglasnice sau nesuntoare (p. 9). n domeniul morfologiei: articol sau ncheiere, ncheietur (p. 11); nominativ, adic numitoare sau de numire; dativ, adic dttoare sau d dare, vocativ, adic chemtoare sau d chemare (p. 32). Termeni de origine greac pot fi ntlnii, att n seciunea consacrat foneticii (ex.: difthongii, trifthongii (p. 84)), sintaxei (ex.: sindaxis (p. 86), frasis (p. 235)), ct mai ales n domeniul stilisticii: metaforici (p. 241), aligorie (ib.), enigm (ib.). Pe lng termenii slavoni, care sunt aceeai ca n gramatica lui Ienchi Vcrescu, Iordache Golescu i completeaz nomenclatura cu termeni creai de el nsui sau tradui. Oferim, spre exemplificare, urmtorii termeni din gramatica din 1840: singuratic sau singurit, p. 11 nmulatic sau nmulit, p. 11 (moda) ndoitoare (= modul prezumtiv), p. 32 (moda) 218

Influena limbii italiene asupra terminologiei gramaticale a lui Ienchi Vcrescu i Iordache Golescu

voitoare (= modul conjunctiv-deziderativ), p. 32 prtire (= participiu), p. 61. Golescu, dei a tiprit gramatica sa n urma gramaticei lui Eliade, totui n privina terminologiei gramaticale nu urmeaz pe Eliade, ci pe Vcrescu, dela care mprumut cu puine deosebiri nomenclatura slavon i italian, pstrnd totodat i cteva resturi din nomenclatura gramaticilor greceti din timpul fanarioilor. n privina aceasta, Golescu prezint un contrast fa cu gramatici dintre 1820 i 1840, la cari se observ terminologia gramatical latin sau cea francez, i la unii chiar i cea german, ceea ce nu se observ la Eliade care a ntrebuinat o terminologie tiinific n conformitate cu firea limbei romne6. Din descrierea modului de creare, adaptare i evoluie a termenilor de specialitate ntlnii n gramaticile din 1787 i 1840, reiese c nici o latur a acestor scrieri normative nu demonstreaz att de coerent continua elaborare i frmntare a autorilor ca terminologia. Ea d impresia unui laborator n care elementele provenite din sectoare diferite sunt supuse unei elaborri continue n vederea cristalizrii definitive. Uneori, materialele puse la contribuie sunt prelucrate numai pe jumtate, obinndu -se forme hibride care indic oprirea n drumul obinerii termenului definitiv; alteori, prefacerea este total, dnd natere unor termeni care fac parte din nomenclatura gramaticilor moderne. NOTE
1

Ienchi Vcrescu, Observaii sau bgri de seam asupra regulelor i ornduelelor gramaticeti , Viena, 1787, p. 17. 2 Lazr ineanu, Istoria filologiei romne, ediia a II-a, Bucureti, 1895, p. 95. 3 Ibidem, p. 97. 4 Ibidem, p. 105. 5 Al. Rosetti, B. Cazacu, Liviu Onu, Istoria limbii romne literare, Bucureti, Editura Minerva, 1971, p. 539. 6 Romulus Ionacu, Gramatici romni. Tractat istoric. Despre evoluiunea studiului gramaticii romne de la 1757 pn astzi, Iai, 1914, p. 144. BIBLIOGRAFIE

Hane, P.V., Gramatica lui lenchit Vcrescu, n Studii de istorie literar, Bucureti, 1970, p. 149-170. Golescu, Iordache, Bgri de seam asupra canoanelor gramaticeti, Bucureti, Tipografia lui Eliad, 1840. Ionacu, Romulus, Gramatici romni. Tractat istoric. Despre evoluiunea studiului gramaticii romne de la 1757 pn astzi, Iai, 1914. Marcu, Mihaela, Evoluia terminologiei gramaticale romneti n perioada 1757-1877, Craiova, Editura Universitaria, 2005.

219

Adriana VLAD (MUNTEAN)

Munteanu, tefan, ra, Vasile, Istoria limbii romne literare, Bucureti, Editura Didactic i Pedagogic, 1983. ineanu, Lazr, Istoria filologiei romne, ediia a II-a, Bucureti, 1895. Vcrescu, Ienchi, Observaii sau bgri de seam asupra regalelor i ornduelelor gramaticeti, Viena, 1787. *** Istoria lingvisticii romneti, Bucureti, Editura tiinific i Enciclopedic, 1978.

220

OANA-LAVINIA ZAHARIE, MIMESIS THE BASIS OF MODERN WORLD


Oana-Lavinia ZAHARIE Rezumat
Nu se poate vorbi despre motenirea culturii i civilizaiei greco -latine fr a ne referi la arta mimesisului. In art, mimesisul este considerat ca reprezentnd emoiile umane, n general,i n particular, esena motenit a acestor emoii i adevrul psihologic al operei de art care se dreseaz asculttorului sau cititorului. Astfel, au existat civa scriitori interesai de mimesis: Walter Kaufmann n Tragedy and Philosophy, Michael Taussig, Mimesis and Alterit, Erich Auerbach, Mimesis: The Representation of Reality in Western Literature, Merlin Donald, Ren Girard i alii. Fundamentul culturii occidentale se bazeaz pe trei stlpi: Grecia antic (filosofia greceasc), Imperiul Roman (n special dreptul roman) i cretinismul. Key-words: Roman, Greek, mimesis, traditions.

One can not talk about the legacy of the Roman and Greek culture and civilization without referring to the art of mimesis. In arts, mimesis is considered to be re-presenting the human emotions in new ways and thus representing to the onlooker, listener or reader the inherent nature of these emotions and the psychological truth of the work of art. There have been several writers interested in mimesis: Walter Kaufmann in Tragedy and Philosophy, Michael Taussig, Mimesis and Alterit, Erich Auerbach, Mimesis: The Representation of Reality in Western Literature, Merlin Donald, Rene Girard a.s.o.. It is also, impossible to talk about the connection between mimesis and the modern world without referring to Western culture. Often the concept of modern world becomes synonymous with Western world and the latter implies the Western culture. It is impossible to talk about the Western culture without taking into account the importance and the echoes of the ancient world, especially the Greco-Latin one. The foundations of Western culture are based on three pillars: ancient Greece (concretely Greek philosophy), the Roman Empire (specifically Roman law), and Christianity (specifically Catholicism and Protestantism). Broadly, these foundations are referred to as Greco-Roman and Christian roots. Western culture has developed many themes and traditions and here are some important ones:

Oana-Lavinia ZAHARIE
Greco-Latin classic letters, arts, architecture, philosophical and

cultural tradition, that include a large and vast influence of very important and preeminent authors such as Plato, Aristotle, Homer, Herodotus or Caesar, as well as a very long mythologic tradition (approximately synchretic to other Mediterranean ones such as Phoenician or Egyptian). Biblic and Evangelic Judaeo-Christian mythologic and cultural tradition, as well as part of Christian Theology and Philosophy, and an abundant tradition on the philosophical discipline of Ethics. Secular Humanism, Rationalism and Enlightenment thought, as opposed to traditionally preeminent Catholicism and Protestant Christianity religious and moral doctrines in lifestyle. Though such opposition hasnt fully ended, it settled the basis for a new critical attitude and open questioning of religion, favouring freethinking and questioning of the Church as an authority, what resulted in open-minded and reformist ideals inside, such as Liberation Theology, which partly adopted these currents, and secular and political tendences such as Laicism, Agnosticism, Materialism and Atheism. A tradition and idea of importance of law which has its roots in Roman law. Widespread usage of terms and specific vocabulary borrowed, based or derived from Greek and Latin roots or etymologies, for almost any field of arts, science and human knowledge, becoming easily understandable and common to almost any European language, and being a source for inventing internationalized neologisms for nearly any purposes. It is not either rare for full loan Latin phrases or expressions, such as in situ, grosso modo or tempus fugit to be in usage, many of them giving name to artistic or literatic concepts or currents. Not to forget to mention the standardized usage of such roots and phrases when giving official scientifical names for biological species (such as Homo sapiens or Tyrannosaurus rex). This shows a reverence for these languages, called classics. Generalized usage of some form of Latin or Greek alphabet. Last one includes the cases of Greece, in its standard form, and in derived forms, such as Cyrillic, the case of those Slavic Eastern countries of Christian Orthodox tradition, historically under the Byzantine and later Russian Czarist or Soviet area of influence. Other variants of it are encountered for Gothic and Coptic alphabets, that historically substituted older scripts, such as Runic, and Demotic or Hieroglyphic systems. 222

Mimesis the Basis of Modern World


Scholasticism. Renaissance arts and letters.

Western culture is not homogeneous and it has evolved and gradually changed over time. All the general characteristics about it have their exceptions at some time and place. For instance the Greek Hoplites differed in many ways from the Roman Legions in organization and tactics. The polis of the Greeks is not the same as the French, German or English city of the 21st century. The gladiatorial games of the Roman Empire are not identical to present-day sports. The art of Pompeii is not the art of Hollywood. Nevertheless, it is possible to follow the evolution and history of the West, and appreciate its similarities and differences, its borrowings and contributions to the other cultures of humanity. The ancient Greek conception of science, philosophy, democracy, architecture, literature, and art provided a foundation embraced and built upon by the Roman Empire as it swept up Greece in its conquests in the 1st century B.C. If the Roman Empire represented the political power, ancient Greece was the capital of culture, the land of philosophy, music and letters. For five hundred years, the Roman Empire spread the Greek and Latin languages and Roman law across Europe, although it rejected the democratic concepts pioneered in ancient Athens. With the rise of Christianity in the midst of the Roman world, much of Romes tradition and culture were absorbed by the new religion, and transformed into something new, which would serve as the basis for the development of Western civilization after the fall of Rome. The two cultures were the catalyze of the development of human society. Also, Roman culture mixed with the pre-existing Germanic, Slavic, and Celtic cultures, which slowly became integrated into Western culture starting, mainly, with their acceptance of Christianity. After the fall of Rome much of Greco-Roman art, literature, science and even technology were lost and thus the whole humanity lived a period full of uncertainty and anarchy to all levels of society. This period lasted a whole millennium and it is known in history as the dark millennium. Europe fell into political anarchy, with many warring kingdoms and principalities, and evolved into feudalism. However, much of the basis of the postRome world had been set before the fall of the Empire, mainly through the integrating and reshaping of Roman ideas through Christian thought. The Greek and Roman paganism had been completely replaced by Christianity around the 4th and 5th centuries, since it became the official State religion following the baptism of Emperor Constantine I. Roman Catholic Christianity served as a unifying force in Western Europe, and in some respects replaced or competed with the secular authorities. It was the Christianity which preserved most of the Greco-Latin world but in a different shape. Art 223

Oana-Lavinia ZAHARIE

and literature, law, education, and politics were preserved in the teachings of the Church, as an institution, in an environment that, otherwise, would have probably seen their loss. The Church founded many cathedrals, universities, monasteries and seminaries, some of which continue to exist today and its authority had no limits (especially when referring to the Catholic Church and to its Inquisition). In the Medieval period, the route to power for many men was in the Church, which was the biggest power, next to the king. It is known that the modern legal code is based on that of the Romans, who knew how to improve it so that without it, the modern world would have been poorer. The rediscovery of the Justinian Code in the early 10th century rekindled the West s passion for the discipline of law, which would be later taught in universities. Roman law became the foundation on which all legal concepts and systems were based, and its influence can be traced to this day in all Western legal systems (although in different manners and to different extents in the common (Anglo-American) and the civil (continental European) legal traditions). The study of canon law, the legal system of the Catholic Church, fused with that of Roman law to form the basis of the refunding of Western legal scholarship. The ideas of civil rights, equality before the law, procedural justice, and democracy as the ideal form of society were principles which formed the basis of modern Western culture and they were all inherited from the ancient Greco-Latin civilization (adapted, of course to time and space). It actively encouraged the spreading of Christianity, which was inexorably linked to the spread of Western culture. It is known that there has always been a mixture among cultures and even religions. Peoples, in general, and people, in particular, have borrowed one from the others what they havent had, so that most of the cultures with the same degree of development have many common features. For instance, owing to the influence of Islamic culture and Islamic civilization a culture that had preserved some of the knowledge of ancient Mesopotamia, Egypt, India, Persia, Greece, and Rome, and improved on them significantly in Islamic Spain and southern Italy, and in the Levant during the Crusades, Western Europeans translated many Arabic texts into Latin during the Middle Ages. Later, with the fall of Constantinople and the Ottoman conquest of the Byzantine Empire, followed by a massive exodus of Greek Christian priests to Italian towns like Venice, bringing with them as many scripts from the Byzantine archives as they could, and coming in contact with their teachings, revived scholars interest for the Greek language and classic works, topics and lost files. Both the Greek and Arabic influences eventually led to the beginnings of Renaissance. From the late 15th century to the 17th century, Western culture began to be spread to other parts the world by 224

Mimesis the Basis of Modern World

intrepid explorers and missionaries during the Age of Discovery, followed by imperialists from the 17th century to the early 20th century. Thus, history has a funny way of preserving and revealing its treasures. Maybe of all the nations in the world, the one which copied the best the Roman civilization, is the North-American society. The architecture, the institutions (the sacredness of the Senate) and even the names (The Capitol) remind us of the great ancient society and its influence all over the world. The architecture of the White House deliberately recalls ancient Roman temples. As Rome was the capital of the world two millennium ago, so is Washington D.C. nowadays. On the other hand, at the opposite pole of Western civilization even Japan has adopted some aspects of Western culture, whilst maintaining strong Japanese traditions. Elements of Western culture have had a very influential role on other cultures worldwide. People of many cultures, both Western and non-Western, equate modernisation (adoption of technological progress) with westernisation (adoption of Western culture). Some members of the non-Western world have suggested that the link between technological progress and certain harmful Western values provides a reason why much of modernity should be rejected as being incompatible with their vision and the values of their societies. The West has always been the catalyze of civilization. What is generally uncontested, is that much of the technology and social patterns which make up what is defined as modernisation were developed in the Western world. Whether these technological and social patterns are intrinsically part of Western culture, is more difficult to answer. Many would argue that the question cannot be answered by a response from positivistic science and instead is a value question which must be answered from a value system (e.g. philosophy, religion, political doctrine). Nonetheless, much of anthropology today has shown the close links between the physical environment and daily activities and the formation of a culture (the findings of cultural ecology, among others). Thus, one can easily say that time and space are important in defining a certain type of culture and people shape them according to their needs and wishes. But, to a certain extent, humanity has kept the same values and principles, so that time has not gone by, at all (for example, the ethic and esthetic values have not changed too much since the ancient times, the literary themes and motifs have been passed on from generation to generation and the examples can continue). Some cultural and artistic modalities are also characteristically Western in origin and form. While dance, music, story-telling, and architecture are human universals, they are expressed in the West in certain characteristic ways. 225

Oana-Lavinia ZAHARIE

The symphony has its origins in Italy. Many important musical instruments used by cultures all over the world were also developed in the West; among them are the violin, piano, pipe organ, saxophone, trombone, clarinet, and the theremin. The solo piano, symphony orchestra and the string quartet are also important performing musical forms. The ballet is a distinctively Western form of performance dance. The ballroom dance is an important Western variety of dance for the elite. The polka, the square dance, and the Irish step dance are very well-known Western forms of folk dance. The main forms of western music are historically European Folk, Classical, and Country are genres of music invented by westerners. While epic literary works in verse such as the Mahabarata and Homer s Iliad are ancient and occurred worldwide, the novel as a distinct form of story telling only arose in the West (with the possible exception, though isolated, of the Japanese Tale of Genji, five greats epics of Tamil and Persian Shahnama) in the period 1200 to 1750. Photography and the motion picture as a technology and as the basis for entirely new art forms were also developed first in the West. The soap opera, a popular culture dramatic form originated in the United States first on radio in the 1930s, then a couple of decades later on television. The music video was also developed in the West in the middle of the twentieth century. The arch, the dome, and the flying buttress as architectural motifs were first used by the Romans. Important western architectural motifs include the Doric, Corinthian, and Ionic columns, and the Romanesque, Gothic, Baroque, and Victorian styles are still widely recognised, and used even today, in the West. Much of Western architecture emphasises repetition of simple motifs, straight lines and expansive, undecorated planes. A modern ubiquitous architectural form emphasising this characteristic, first developed in New York and Chicago, is the skyscraper. Oil painting is said to have originated by Jan van Eyck, and perspective drawings and paintings had their earliest practitioners in Florence. In art, the Celtic knot is a very distinctive Western repeated motif. Depictions of the nude human male and female in photography, painting and sculpture are frequently considered to have special artistic merit. Realistic portraiture is especially valued. In Western dance, music, plays and other arts, the performers are only very infrequently masked. There are essentially no taboos against depicting God, or other religious figures, in a representational fashion. Many forms of popular music have been derived from AfricanAmericans folklore and music during 20th and 19th centuries, initially by themselves, but later played and further developed by Americans, British 226

Mimesis the Basis of Modern World

people, and Westerners in general. These include Jazz, Blues and Rock music (that in wide sense include Rock and roll and Heavy Metal branches), Rhythm and blues, Funk, Rap, and also Ska or Reggae in an AfricanCaribbean, Jamaican background. Several other related or derived styles were developed and introduced by western pop culture such as Pop, PopRock, Technopop, Dance, Techno or Rave, Nu metal, etc. There are many differences between the regions of the western culture, for example between Northern or Latin America or Western Europe. For instance, religion has waned considerably in Western Europe, where many are agnostic or atheist. Nearly half of the populations of the United Kingdom (44-54%), Germany (41-49%), France (43-54%) and the Netherlands (39-44%) are non-theist. However, religious belief in the United States is very strong, about 85-91% of the population,[2] as also happens in most of Latin America. Most of Western societies have traditionally been, and often keep being, to some degree, socially collective, giving a major importance to social majoritary traditions or tendencies (such as customs, protocols, beliefs or fashion), that often tend to be prescripted over minority or individual ones, especially when hardly divergent, which can at times cause intolerance, prejudices and social exclusion. In general, western cultures tend to emphasise consensus over any kind of minority or individual solution. However, liberal, romantic, socialist and democratic ideas, that have had an important, growing impact in late modern society, have caused an increasing degree of respect and tolerance toward individual differences (most noticeable on racial issue), liberties and opinions, as well as an important support or expectance of originality, that manifests in artistic criteria. Thus, such differences are usually understood as a matter of diversity, rather than as a source of threat or conflict. This sometimes even becomes respect for other cultures and interest for them to be studied and learn from, driving to new Scholastic currents, as well as subcultural and countercultural ones. Much of this respect for difference and individual liberties remain, however, still theoretical, in many ways, among mainstream society, when the individual factor encounters a strong opposition from social customs and consensus, and thus resists to be accepted or understood. This situation, anyways, has tended to change among most progressive sectors of society, as a consequence of the many social and counter-cultural movements that the last decades have come to see, what, to some extent, has influenced mainstream, who is more predisposed to live along with differences. Creativity and the expression of the individual is commonly encouraged but only if the artist does not deviate too far from societys 227

Oana-Lavinia ZAHARIE

standards. However, forms of personal expression which violate minor folkways are generally accepted.[3] New subcultures, art, and technology constantly emerge. Furthermore, capitalism which is found in almost every western country, supports an individualistic ideology. The forms of government usually adopted in western societies, as a part of a wider, nowadays ruling social-economical liberal capitalist structure, are multiparty parliamentary or presidential (also congressional) systems, frequently referred to as figurative democracy, which favors some sort of majority consensus when coming to adopt collective decisions. Humanity has evolved and developed due to the most important form of manifestation: mimesis. Without it, no one would have been able to talk nowadays about civilization. Thus, there is a strong connection between the terms mimesis civilization, in general and mimesis modern world in particular. The process of imitation is used in to promote both the particular version of reality and also the general version of it. While such a study is beneficial in tracing the usage and importance of imitation in art, literature architecture, philosophy, science, law, politics what is most apparent, perhaps, is the discovery that language itself is an imperfect imitation of meaning. BIBLIOGRAPHY Ankara, Guy, Coexisting Contemporary Civilizations: Arabo-Muslim, Bharati, Chinese, and Western, Geneva, INUPRESS, 2000. Asimov, Isaac, Asimovs Biographical Encyclopedia of Science and Technology: The Lives & Achievements of 1510 Great Scientists from Ancient Times to the Present, Revised second edition, Doubleday, 1982. Barzun, Jacques, From Dawn to Decadence: 500 Years of Western Cultural Life 1500 to the Present, HarperCollins, 2000. Merriman, John Modern Europe: From the Renaissance to the Present, W. W. Norton, 1996. Derry, T. K. and Williams, Trevor I., A Short History of Technology: From the Earliest Times to A.D. 1900, Dover, 1960. Eduardo Duran, Bonnie Dyran, Native American Postcolonial Psychology, Albany, State University of New York Press, 1995. Jones, Prudence and Pen Nick, Nigel, A History of Pagan Europe, Barnes & Noble, 1995. McClellan, James E. III and Dorn, Harold, Science and Technology in World History, Johns Hopkins University Press, 1999.

228

Mimesis the Basis of Modern World

Pastor, Ludwig von, History of the Popes from the Close of the Middle Ages; Drawn from the Secret Archives of the Vatican and other original sources, 40 vols. , St. Louis, B. Herder, 1898ff.. Stein, Ralph, The Great Inventions, Playboy Press, 1976. Walsh, James Joseph, The Popes and Science; the History of the Papal Relations to Science During the Middle Ages and Down to Our Own Time, Fordam University Press, 1908, reprinted 2003, Kessinger Publishing..

229

, (Dana Dinu) FLORIN OLTEANU, Evoluii instituional-politice n coloniile greceti de pe coasta de vest a Mrii Negre, Craiova, Editura Universitaria, 2009, 134 pagini
Cartea este destinat n principal studenilor Facultii de Istorie, aa cum rezult din modul ei de prezentare, dar este util i altor categorii de cititori iniiai n istorie, care doresc s-i extind cunotinele referitoare la coloniile greceti de pe litoralul de vest al Mrii Negre. Se prezint sub forma unei sinteze a lucrrilor de specialitate care cuprind rezultatele descoperirilor arheologice din zona de vest a Mrii Negre, precum i a concluziilor formulate pe baza acestora de ctre cercettori. Introducerea face o scurt trecere n revist a celor opt colonii greceti vest-pontice, Tyras, Istros, Tomis, Dionysopolis, Apollonia Pontica, Odessos, Kallatis i Mesembria, cu menionarea metropolelor fondatoare, fapt important n nelegerea modului specific de articulare instituional a fiecreia dintre ele. Dei se bucurau de autonomie, coloniile aplicau iniial proiectul instituional al cetii din care se desprinseser i sub a crei asisten rmneau mult vreme. O prim distincie care se impune este cea dintre tipul ionian de cetate, reprezentat de Milet i transmis coloniilor Tyras, Istros, Tomis, Dionysopolis, Apollonia Pontica i Odessos, i tipul dorian, reprezentat de Megara i preluat de Kallatis i Mesembria. n mod tradiional, ntre cele dou modele politico -sociale existau deosebiri de substan, pe care autorul le subliniaz n mod repetat. Expunerea se axeaz ndeosebi pe analiza instituiilor acestor colonii i, n cadrul ei, atenia se ndreapt cu precdere asupra magistraturilor i oficiilor publice prin care instituiile i asigurau funcionarea. O observaie preliminar pe care o face autorul este aceea c magistraturile nu erau remunerate, ci reprezentau oficii gratuite pe care le prestau unii ceteni pentru folosul comun. n anumite cazuri, acetia apelau la propria avere pentru a acoperi cheltuielile necesare ndeplinirii obligaiei asumate, de unde rezult c, cel puin n privina unor magistraturi, accesul cetenilor era restricionat de posesia unei anumite averi. Recomp ensarea meritelor deosebite avea o mare ncrctur simbolic, punea accent pe prestigiul i exemplaritatea persoanei care binemerita i era menit s stimuleze mndria i solidaritatea ceteneasc. Tipurile de oficii ceteneti sunt deduse din decretul de la Histria acordat lui Agathocles, citat de autor,

FLORIN OLTEANU, Evoluii instituional-politice n coloniile greceti de pe coasta de vest a Mrii Negre, Craiova, Editura Universitaria, 2009, 134 pagini

anume: magistraturi, nsrcinri i slujbe, fiecare cu atribuiile specifice. n contrast cu lumea greac, subliniaz autorul crii, se afl cursus honorum, cariera demnitilor la Roma, un parcurs gradual obligatoriu pentru un demnitar al statului. Istoria politic a coloniilor greceti de pe coasta de vest a Mrii Negre n perioada autonomiei reprezint nucleul central al crii i cuprinde mai multe segmente. Primul este intitulat Pontos Euxeinos i face un scurt excurs mito-istoric cu privire la relaiile grecilor cu aceast parte a lumii, fr a trece cu vederea etimologia numelui antic al Mrii Negre, foarte important pentru nelegerea percepiei celor vechi asupra mediului destul de ostil al acestei mri fa de Mediterana, spaiul predilect de manifestare a spiritului de aventur al grecilor. Subcapitolul intitulat ntemeierea contureaz dimensiunile, cronologia i etapele procesului de colonizare a bazinului Mrii Negre de ctre greci, aa cum relev din mrturiile unor autori antici, precum i consecinele pozitive ale acestui fenomen asupra mediului social i economic preexistent. Autorul se oprete asupra fiecreia dintre colonii i o trateaz monografic, reinnd informaii despre: condiiile fondrii, prima atestare, numele, sursele literare i arheologice de documentare, locuitorii iniiali i relaiile lor cu grecii colonizatori, aspecte politice, economice i religioase etc.. Evoluia istoric este un subcapitol care prezint colonizar ea vestpontic n relaie cu ntreaga lume greac. Sunt trecute n revist efectele resimite n aceste colonii datorate mai multor evenimente din lumea greac, ncepnd cu secolul al V-lea: radicalizarea relaiilor dintre oraele ioniene din Asia Mic i peri, care se va solda cu seria rzboaielor cunoscute sub numele de rzboaie medice; poziia hegemonic a Atenei n cadrul Ligii de la Delos i extinderea modelului democratic atenian asupra unor colonii vest-pontice (Histria); rzboiul peloponesiac; creterea ameninrii la adresa Greciei dinspre Macedonia lui Filip al II-lea, urmat de cucerire; epopeea lui Alexandru, care schimb fundamental raporturile de fore n Mediterana i iniiaz un nou tip de civilizaie. Intrarea decis a Romei n arena politic i seria de cuceriri din estul mediteranean a avut ecouri inevitabile i asupra acestor colonii aparent izolate. La toate aceste provocri politice i militare, coloniile greceti de la Marea Neagr au reacionat ntr-un mod specific, care adesea rmne obscur datorit lipsei documentelor. Dar este limpede c, dei se aflau la periferie, ele erau conectate la pulsul evenimentelor de la centru. n capitolele Organizarea instituional-politic specific ionian i Instituiile i magistraturile n coloniile doriene autorul analizeaz contrastiv sistemele politice i instituionale ale metropolelor Milet i Megara, ca 231

Dana DINU

reprezentante ale sistemelor ionian, respectiv doric, n mod tradiional divergente. Dar spaiul cel mai amplu este rezervat individualizrii sistemului fiecrei colonii, prin interpretarea informaiilor acumulate din surse epigrafice, n cea mai mare parte, sau prin analogie cu situaii similare din ceti mai bine documentate. Fiecare colonie beneficiaz de o prezentare amnunit a instituiilor i magistraturilor ei, precum i a altor tipuri de oficii ceteneti specifice. Un ultim capitol de coninut se refer la Raportul dintre instituii i magistraturi i relev caracterul organic, integrat i coerent al instituiilor, a cror bun funcionare era garantat de fundamentarea religioas. Concluziile puncteaz principalele aspecte pe care le-a vizat analiza crii. Unul dintre acestea este c cetile de pe litoralul vestic al Mrii Negre au conservat n foarte mare msur modelul politic i instituional al metropolei ntemeietoare. Un alt aspect important este c aceast lume ndeprtat de centru i funcionnd ntr-un mediu ostil i total diferit de cel al patriei originare a rmaso lume a valorilor eminamente greceti. Demersul interpretativ al crii se bazeaz pe consultarea atent i pertinent a bibliografiei ce conine surse antice, studii, analize i concluzii ale cercettorilor i arheologilor, material epigrafic descoperit n coloniile greceti aflate n discuie i alte cri fundamentale pentru domeniu. Prin aceasta, autorul reuete s duc la bun sfrit cu acuratee interpretativ i ntr-un mod eficient ceea ce i-a propus, anume conturarea unei imagini realiste i coerente a cetilor pe care grecii le-au ntemeiat la Marea Neagr. Studenii vor avea la ndemn o bogat, bine structurat i, nu mai puin, interesant surs informativ. Dana DINU

232

, (Dana Dinu) MARCO A. GUTIRREZ, Perfiles comunicativos en los elementos de la oracin simple. Estudios de gramtica perceptivo-intencional, Iberoamericana Vervuert, 2004, 220 pagini
Lucrarea pe care o recenzm se remarc prin abordarea complex, interdisciplinar a unor concepte care se afl la frontiera dintre lingvistica pragmatic, lingvistica cognitiv i psiholingvistic. n centrul cercetrii se afl conceptele de comunicativitate, percepie, intenionalitate. Este n acelai timp o contribuie la lingvistica limbii latine, pentru c acord un spaiu larg analizelor i aplicaiilor asupra acestei limbi. utilizeaz metode de analiz a structurilor lingvistice asociate cu principii ale psihologiei gestaltiste, interesat de natura proceselor cognitive, adoptndu -i o serie de presupoziii pentru a elabora condiiile teoretico -practice ale unei lingvistici tridimensionale: perceptiv interpretativ intenionale (p. 15). Liniile majore pe care se construiete demersul teoretic al crii pe care o supunem ateniei sunt expuse succint n Acotaciones prorogales (p. 13-16). n aceast seciune sunt enunate liniile genera le ale problematicii pe care autorul urmeaz s o trateze i care sunt lucrrile care l-au inspirat i iau oferit baza teoretic i practic la care s se raporteze. Astfel, aflm c cercetarea sa vine n continuarea unor recunoscute studii ale unor autor i, printre care sunt menionai S. C. Dik, Ch. J. Fillmore, M. A. K. Halliday i R. W. Langacker, care abordeaz unitile non-discrete n cadrul propoziiei simple, adic ceea ce reprezint domeniul su de interes, prin urmare privilegiaz teme care sunt n relaie cu acest domeniu. Marco A. Gutirrez i propune s ofere soluii la problema aparentei, n opinia sa, incompatibiliti ntre studiile recente care susin unitile non-discrete n domeniul propoziiei simple i studiile mai vechi care utilizeaz unitile discrete, dup cum menioneaz n prezentarea de pe coperta a IV-a. n acest scop, face o analiz pornind de la nivelul de baz al schimbului informaional, cel al percepiei, continund cu nivelul urmtor, al interpretrii, pentru a ajunge n cele din urm la ceea ce reprezint raiunea de a fi a limbii, la nivelul intenionalitii comunicative particulare. Analiza pe care o ntreprinde are n vedere deci elementele nivelului frazei, considerate ntr-un raport de preceden i constituie o referin pentru nivelele mai complexe (p. 14).

Dana DINU

Obiectivul lucrrii nu este acela de a respinge sau uzurpa teoriile altora, ci de a prezenta liniile de baz ale unui plan de lucru care s fie capabil de a face fa provocrii de a compatibiliza unitile discrete cu unitile non-discrete n interiorul dinamicii comunicative a discursului (p. 14). Posibilitatea acestui plan se bazeaz pe presupoziia epistemologic a necesitii de a trata unitar att unitile discrete, ct i unitile non-discrete ale tuturor elementelor care compun o limb, n virtutea faptului c ea se prezint ca ntreg coerent (p. 14). De asemenea, merit subliniat o tez a acestui demers formulat n conformitate cu principiul c fiecare act de comunicare rspunde unei intenii de comunicare, fiind vehicul al unei singure sau al mai multor idei comunicative, explicite sau implicite, lipsa inteniei de comunicare conducnd la invalidarea calitii de uniti ale discursului a ideilor comunicative (p. 15). Pentru a atinge scopul propus, autorul structureaz materia pe care o trateaz n opt capitole care se nlnuie ntr-o progresie sistematic, dar selectiv, fr a pretinde exhaustivitatea tratrii problematicii frazei simple i a elementelor ei. n primul capitol, Introducccin (p. 19-23), este subliniat complexitatea funcionrii procesului de comunicare verbal, datorit unei game ntinse de elemente care intervin, pentru c limbajul uman funcioneaz ca un interpret al realitii, el fiind la rndul lui inter pretat de un super-interpret, astfel nct orice proces cognitiv este mediat de actul de percepie indus de o anume pregnan (n sensul de calitate a unei forme vizuale de a capta atenia observatorului, conform definiiei din dicionarul academic al limbii spaniole) supra-, intra- sau interpersonal inerent oricrui proces cognitiv. Pentru a analiza cum funcioneaz acest lucru trebuie avute n vedere condiiile n care se produce actul comunicrii, lund n considerare modul n care destinatarul percepe intenionalitatea, precum i codificarea efectiv a intereselor comunicative pe care le are emitorul (p. 23). Linguistica perceptivo-cognitiva formeaz obiectul capitolului al II-lea (p. 25-32). Faptul c problema percepiei limbajului a fost valorificat n lucrri de psihologie a limbajului l determin pe autor s constate c exist o anumit incongruen a obiectivelor i metodelor specifice tiinelor psihologice cu problematica pur lingvistic. Este nevoie de o abordare interdisciplinar, iar suportul teoretic adecvat viziunii sale este oferit de obiectivele i tezele principale ale lingvisticii cognitive, interesat de psihologia formei i de analogia dintre structurile lingvistice i aspecte ale percepiei vizuale. Conform presupoziiilor lingvisticii cognitive, gndirea are proprieti gestaltice, prin care se nelege capacitatea de a discerne discontinuitile bazndu-se pe diferena fond/Figur (p. 26), ntre care 234

MARCO A. GUTIRREZ, Perfiles comunicativos en los elementos de la oracin simple. Estudios de gramtica perceptivo-intencional, Iberoamericana Vervuert, 2004, 220 pagini

exist o relaie dialectic. Cele dou concepte se realizeaz pe nivele diferite: fondul este reprezentat de nivelul morfosintactic, socotit secundar, iar Figura de nivelul comunicativ-intenional, socotit principal. ntre aceste nivele se afl frontiera, sau grania, cu caracter pragmatic -interpretativ, care permite nelegerea structurii lingvistico-discursive a fondului (p. 29). Grania, sau frontiera, reprezint un concept -cheie, ce funcioneaz ori ca delimitare a contiguitilor perceptive care modific uniformitatea continuum-lui care ajunge la simurile noastre, ori ca o condiie a existenei percepiei (p. 31). Cu alte cuvinte, aceste elemente ale percepiei corespund: frontiera - subiectului, Figura verbului i fondul complementului. Analiza percepiei mesajului lingvistic i al celui vizual, care sunt comparabile n mare msur, ofer trei tipuri principale de realizare, formalizate la pagina 32, ce vor primi o materializare lingvistic n cadrul analizelor din capitolele succedente. Capitolul III, Dialctica perceptivo-comunicativa (p. 33-61) opereaz n prim instan cu distincia ntre condiiile de perceptibilitate oferite de poziiile socotite privilegiate ale discursului, cea iniial i cea final, situaie care decurge din caracterul liniar al limbajului. n sprijinul ideii c ordinea constituenilor n fraz poate aciona decisiv asupra percepiei receptorului vin rezultatele unor cercetri din domeniul psiholingvisticii despre modul n care se formeaz structurile mentale. Astfel, adoptnd concluziile lui M. A. Gernsbacher, autorul constat c informaiile care ocup poziia iniial n fraz au avantajul primei meniuni i sunt memorate cu mai mare uurin dect cele care sunt menionate n restul frazei. Pe de alt parte, datorit persistenei primei meniuni, se creeaz expectaia care condiioneaz procesarea informaiilor care urmeaz. n continuarea capitolului sunt discutate funcii pragmatice precum: topic, focus, apendice, binomul tem / rem. Las fronteras de la frontera (p. 63-90) este titlul capitolului al IV-lea, care debuteaz cu paragraful La paradoja perceptiva del sujeto, care supune unei analize critice dualitatea frontier / Figur a interpretrii subiectului de ctre lingviti de diferite orientri. n cadrul acestui capitol, mai reine atenia paragraful intitulat La coma psicolgica (Virgula psihologic) (p. 72-80), care analizeaz un fenomen destul de frecvent n limba scris, ce const n izolarea subiectului aflat n poziie iniial de verbul principal al propoziiei, dei ntre cele dou nu se afl vreun alt element, fapt sancionat ca incorect de normele academice ale limbii spaniole, ca i ale romnei, de altfel. Totui, n opinia autorului, fenomenul are explicaii care rezid, pe de o parte, n avantajul primei meniuni, iar, pe de alt parte, ntr-un fapt de 235

Dana DINU

percepie a frontierei, prin care fore cognitiv-pragmatice contradictorii care opereaz n incontient confer o anumit valoare euristic faptului de a nu fi mediat sau amestecat cu elemente strine, implicate sau parazitare (p. 74). Dup ce analizeaz mai multe tipuri de virgul psihologic, Marco A. Gutirrez conchide c aceasta este o simplificare contra grammaticam a procesului de percepie a discursului lingvistic. (p. 80) Al cincilea capitol trateaz La focalizacin (p. 91-112) ca proces complex, n variatele lui aspecte. n congruen cu abordarea perceptivintenional a cercetrii pe care o ntreprinde, autorul analizeaz acest concept n relaie cu cele trei elemente de formalizare ale analizei percepiei, fondul, frontiera i Figura, corespunztor fiecrui nivel de percepie. (p. 91) Ca atare, primul paragraf trateaz Focalizacin en tanto que intencionalidad (p. 91-97). ncepnd cu al doilea paragraf al acestui capitol Orden y desorden de palabras: el ejemplo del latin atenia autorului se ndreapt cu precdere asupra limbii latine. Exist o veche i valoroas literatur despre ordinea constituenilor n limbile vechi, ncepnd cu lucrarea din 1844 a lui Henri Weil, De lordre des mots dans les langues anciennes compares aux langues modernes, n care se formuleaz ideea ordinii libere a constituenilor n latin, spre deosebire de limbile moderne. Acesteia i s-au adugat de-a lungul timpului multe alte lucrri importante, dintre care citez doar Lordre des mots dans la phrase latine, n trei volume (1922-1949) a lui J. Marouzeau. n ultimele decenii au aprut contribuii care valorific criteriile tipologiei propuse de J. Greenberg n articolul din 1963 Some Universals of Grammar with Particular Reference to the Order of Meaningful Elements. Ca urmare, latina a fost considerat o limb de tipul SOV, dar reexaminarea din punctul de vedere pragmatic, i nu din cel sintactic, i-a pus n eviden tipologia ambivalent. Marco A. Gutirrez analizeaz problematica focalizrii innd cont att d in perspectiva ordinii cuvintelor, ct i din cea a caracteristicilor inerente focalizrii marcate ca reflex direct al Intenionalitii Comunicative, Figura cea mai relevant a schemei perceptive (p. 99). n cadrul paragrafului Excurso final (p. 109112), ca urmare a analizrii celor 883 de versuri ale Bucolicelor vergiliene, ajunge la concluzia c discontinuitatea componentelor subiectului (n calitate de frontier perceptiv) n baza unui efect de surpriz datorat prezenei verbului (n calitate de Figur perceptiv) este evitat pentru c exist riscul unei false dedublri (p. 110). Observaiile asupra modului n care Vergiliu utilizeaz schematizarea perceptiv-intenional a frazei l conduc pe Marco A. Gutirrez spre concluzia de ordin estetic c, fr a transgresa limitele ambiguitii morfosintactice, poetul latin a reuit s poteneze ntr-un grad foarte nalt posibilitile contextului perceptiv n favoarea valorii poetice (p. 112). 236

MARCO A. GUTIRREZ, Perfiles comunicativos en los elementos de la oracin simple. Estudios de gramtica perceptivo-intencional, Iberoamericana Vervuert, 2004, 220 pagini

Sistema casual del latino e itinerario de intencionalidad (p. 113-141) trateaz n primul paragraf calitatea de frontier pe care i-a atribuit-o subiectului, fapt din care decurge relaia cu fiecare dintre celelalte elemente ale schemei perceptiv-intenionale, Figura i fondul. n ceea ce privete relaia dintre frontier i Figur, se pune problema situaiei n care frontiera poate oculta, nlocui sau chiar anula propria Figur. Dac fraza independent este definit de intenia comunicativ, ca urmare a faptului c are o form gramatical care o exprim, trebuie rspuns la ntrebarea care este statutul apoziiei n raport cu fraza nominal. Ceea ce le distinge pe acestea de fraza independent este prezena sau absena Figurii, pentru c ea condiioneaz posibilitile perceptiv-interpretative ale discursului n dublu sens: prezena ei blocheaz alt Figur, iar absena faciliteaz ca un alt element s poat aciona n locul su (p.113). ntre alte aspecte discutate, este de reinut situaia verbelor impersonale, i n mod particular a verbelor impersonale de sentiment tip paenitet me culpae meae, pentru c ilustreaz un tip de separare a frontierei de fond, n sensul c se afl n contradicie cu postulatul gramatical ca fiecare fraz s fie format din subiect i predicat (p. 114). Sunt discutate n continuare alte tipuri de nominativ i de acuzativ, precum nominativul izolat-emfatic, numit i pendens, acuzativul proleptic, dublul acuzativ, acuzativul cu infinitiv, prin prisma aceluiai concept al intenionalitii comunicative. Itinerariul intenionalitii continu cu analiza cazului dativ, n capitolul VII, La datividad como itinerario de intencionalidad (p. 143-189), o preocupare mai veche a autorului acestei lucrri concretizat n mai multe articole, care socotete c dativul este cazul cel mai marcat din punctul de vedere pragmatic (p. 143, nota 2) i l supune unei complexe analize din perspectiva perceptiv-intenional. Apoi ntreprinde o analiz a utilizrilor a dativului, urmnd o schem perceptiv-intenional care are n vedere condiia lui de frontier att intern, ct i extern. Pornind de la o observaie a lui Garca-Hernandez despre dativul complement al verbului, aflat n relaie mai strns cu subiectul, i despre dativul complement al frazei, aflat n relaie mai strns cu obiectul (p. 161), delimiteaz tipul de dativ al frazei i apoi cteva realizri ale lui: dativul etic, considerat prototipic, dativus iudicantis care reprezint o alt faet a dativitii externe, dativul interesului ca intenionalitate gramaticalizat, dativul numit simpatetic care, din punctul de vedere perceptiv, afecteaz att Figura, ct i fondul (p. 177). O chestiune important o reprezint relaiile dativului cu restul frazei, cu alte cuvinte efectul pe care l are asupra ordinii cuvintelor n fraz (p. 181-189). 237

Dana DINU

Capitolul final, al optulea, Final: La sintaxis en tanto que principio de ordenacin, ncheie lucrarea cu o privire critic ce are ca scop s pun mai limpede n eviden substana original a propriilor contribuii i s formuleze o critic n trei puncte n care arat ce anume l desparte de poziiile unor lingviti, cu care are totui n comun multe presupoziii metodologice i teoretice. Una dintre aceste chestiunile nodale n care se exprim dezacordul su o reprezint inconsecvena cu care se aplic parametri sintactici unor clasificri semantice i tentaia de a semantiza sintaxa, n spe, a cazurilor. Autorul observ c vechea accepie a sintaxei ca principiu de ordonare s-a pstrat pn n zilele noastre i chiar are o importan teoretic i practic special n lucrrile unor lingviti de orientare cognitiv, precum Langacker, sau funcionalist, precum S. C. Dik (p. 192). i, pornind chiar de la afirmaia lui Langacker c nu exist consens nici mcar privind chestiunile de baz, consider c, n anumite cazuri, excesele de clasificare au distorsionat rezultatele finale. Lucrarea Perfiles comunicativos en los elementos de la oracin simple. Estudios de Gramtica perceptivo-intencional a profesorului Marco A. Gutirrez reprezint o surs valoroas de idei, un model de cercetare i de abordare critic a conceptelor i metodelor cu care opereaz. Dana DINU

238

, (Katalin Dumitracu) DANA DINU, Horaiu n literatura romn, Craiova, Editura Universitaria, 2008, 422 pagini
Cartea recent aprut, Horaiu n literatura romn, semnat de doamna Dana Dinu, se remarc deopotriv prin aria vast a cercetrii i prin acurateea tiinific a acesteia. Scopul lucrrii este enunat de autoare la pagina 15: Cercetarea de fa i propune s identifice i s descrie, s evalueze n mod implicit, modalitile prin care poetul latin a fost atras n spaiul cultural romnesc i a nceput s-i exercite influena din interiorul limbii romne, prin medierea traducerilor, adaptrilor, imitaiilor i a altor forme. Tot aici autoarea ne d sumare informaii n privina metodologiei cercetrii efectuate. Citm din nou: Un asemenea demers uzeaz de metode comparatiste prin punerea n eviden a relaiilor de contact i a modalitilor receptrii lui Horaiu (p. 16). Lucrarea este structurat n dou pri: prima dup cuprins, Horaiu, clasicul prin excelen (p. 19-72), prezint o succint, bine documentat cercetare la adresa poetului latin. Subcapitolele acestei pri sunt rezervate, n mare parte, poeticilor lui Horaiu (p. 32-48), esenialele lui contribuii la teoria literaturii. Subcapitolele Horaiu din Antichitate pn la Renatere i Horaiu n literaturile europene moderne pot avea un epilog scris de poetul latin nsui: n orice veac la fel de tnr voi crete fr ncetare (Oda III, 30, 7-8). Deci aceste dou subcapitole prezint posteritatea operei horaiene pe terenul culturii Europei occidentale mai vechi i mai noi. Autoarea lucr rii a consultat o bun parte din ampla literatur exegetic privitoare la formele de receptare a lui Horaiu n toate literaturile. n Italia, Frana, Anglia, Germania i Spania, culturile aduse n discuie n aceast lucrare, influena lui Horaiu a cunoscut i cunoate o amploare deosebit. Dup excursia n literaturile europene, autoarea lucrrii constat desincronizarea literaturii romne fa de cele europene: n momentul n care literatura romn intr n contact direct i sigur, atestabil cu opera horaian, activitatea de restituire a textelor poetulu i latin, prin ediii critice temeinice i laborioase este n mod fundamental ncheiat (p. 72). Dureroasa desincronizare poate fi argu mentat cu anii de apariie a textelor i a traducerilor integrale a operei lui Horaiu n diverse culturi europene: ger manii deja din 1492 au textul integral, francezii din 1579 pot citi n traducere oricare dintre poeziile lui

Katalin DUMITRACU

Horaiu, iar spaniolii din 1844 pot face la fel, pe cnd cultura romn i-a ndeplinit aceeai sarcin abia n secolul al XX-lea, n 1980, cnd apare istorica ediie bilingv Horatius, Opera omnia, I-II, datorat a doi filologi clasici, Mihai Nichita i Traian Costa. Dac n prima parte a lucrrii Horaiu a fost n centrul ateniei cu note biografice, cu trstura de excelen care const n clasicismul su funciar, categorial, n a doua parte a lucrrii, personajele sunt creatorii romni n opera crora este resimit influena poetului latin, altfel spus, aici Horaiu este emitor i lungul ir al scriitorilor romni formeaz receptorii. Spun parte n loc de capitole, fiindc autoarea a aplicat n studiul influenei horaiene n literatura romn criteriul cronologic, astfel nct capitolele al III-lea, al IV-lea i al V-lea trateaz pe rnd acelai fenomen n intervalele secolul al XVI-lea i secolul al XVIII-lea, secolul al XIX-lea i secolul al XX-lea. Cele trei capitole formeaz corpul propriu-zis al lucrrii, fiindu-i acordate 300 de pagini din cele 410 pagini ale crii. Firete, nu numai cantitativ este remarcabil aceast seciune a tezei, ci ea este cea care este n absolut concordan cu titlul i cu scopul formulat ntr-un capitol preliminar. S ne fie permis s tragem deja o concluzie: pn la aceast lucrare nu a vzut lumina tiparului vreo ncercare de a studia, de a cerceta influena horaian la un numr att de mare de creatori romni din toate timpurile, toi la un loc, unii prin influena unui creator de acum 2000 de ani, un creator providenial. Firete autoarea prezentei cri a avut la dispoziie studii, analize literare, adic o bibliografie bogat referitoare la autorii romni, din care studii a putut desprinde observaii referitoare la receptarea literaturii clasice latine, inclusiv la receptarea operei horaiene. Meritul domniei sale const n tratarea fenomenului aproape n totalitatea lui, reuind s pun n eviden faptul c binefctoarea influen horaian, foarte puternic n multe culturi europene, a fost i, poate, mai este, resimit i de creatori romni de valoare i prin ei difuzat n cultura romn. n catalogul autorilor romni sunt prezeni n primul rnd traductorii. Contribuia autoarei n prezentarea acestora, de fapt a traducerilor efectuate de acetia, const n critica de text aplicat n dou moduri: face observaii bine ocazionate de compararea originalului cu traducerea sau observaii cu ocazia comparrii unor variante de traducere aparinnd unor diferii autori. Doamna Dana Dinu d dovad de excelent cunoatere a literaturii latine i de un ascuit spirit de observator n privina judecrii transpunerii n limba romn a versului latin. O alt categorie de creatori prezeni n catalog o formeaz cei care integreaz n propria oper motive predilect tratate i de Horaiu. Exemplul elocvent este Eminescu, prezent i ca traductor. 240

DANA DINU, Horaiu n literatura romn, Craiova, Editura Universitaria, 2008, 422 pagini

Vasile Alecsandri reprezint o categorie aparte printre receptorii operei horaiene, bine tiut fiind c el este autorul comediei antice, Fntna Blanduziei, al crei personaj central este Horaiu, poate alias Alecsandri. Acelai Vasile Alecsandri, n opinia lui Nicolae Manolescu, exemplific horaianismul care rezult nainte de toate din firea poetului romn descris ca tipul autohton de simire idilic i graioas, lirism senin i uor (p. 240), dup George Clinescu. Acest capitol este realizat cu mare talent. Pornind din secolul al XVI-lea, parcurgnd secolele urmtoare, autoarea lucrrii ofer posibilitatea cititorilor de a constata permanena influenei horaiene n cultura romn, aducnd n discuie autori din secolul al XX-lea: N. I. Herescu, E. Lovinescu, G. Clinescu i alii sunt prezeni n activitatea lor de traductori i ca exponeni ai spiritului horaian. Un capitol, foarte reuit realizat, este dedicat poetului Marin Sorescu n opera cruia este prezent un alt horaionism dect la Vasile Alecsandri, adic pe cei doi poei, Horaiu i Sorescu, i apropie talentul i mijloacele artistice similare; ludicul parodicul, ironicul, depoetizarea poeziei, satiricul fac parte din recuzita poetic a amndurora. La ambii se regsete generoasa ironie, ironia nelegtoare. Autoarea crii sugereaz n compararea celor doi poei mai degrab un paralelism, desigur cel modern cunoscndu-l pe cel vechi, ns caracterul puternic al poetului oltean nu avea nevoie de influena nici mcar a lui Horaiu, pentru a acoperi tematic toate cmpurile existenei, ironiznd condiia uman. Ultimul capitol al crii este rezervat Bibliografiei, prezentat evident selectiv i critic pe tot parcursul tezei, fapt ce contribuie la captivarea lectorului. Autoarea lucrrii aduce n discuie n mai multe puncte faptul real c de problemele ridicate n carte se intereseaz numai o mic parte a intelectualilor, n special filologii clasici i pentru neprimirea valorilor culturii universale de vin este sistemul colar romnesc mai de totdeauna, unde latina este o fiic vitreg. Putem replica: oare generaia colar numai de latin sau de cultur este vduvit? Considerm reuit argumentaia autoarei care propune (p. 16-17) un exerciiu de imaginaie strnit de ntrebarea ce sau ct ar pierde cultura universal dac Horaiu ar disprea din interesul de lectur al generaiilor urmtoare, dac ar pierde teren n faa altor autori care, aparent, rspund mai bine gustului contemporan. Sau ce s-ar fi ntmplat dac opera lui ar fi fost pierdut pentru totdeauna nc din Antichitate. Rspunsul nu este simplu, pentru c este imposibil de msurat ntreaga dimensiune a contribuiei lui Horaiu nu numai la literatura universal, ci i la formarea unui anumit tip uman, european. 241

Katalin DUMITRACU

Salutm apariia acestei cri, care este o contribuie real la cercetarea receptrii culturii Antichitii latine n cultura romn. Tema corespunde att ca tematic propus, ct i coninut tiinific criteriilor unei munci de cercetare i nu n ultimul rnd te incit la lectur. Este o reuit istorie a literaturii romne in nuce, decuparea aparinnd unui filolog clasic. Katalin DUMITRACU

242

, (Mdlina Strechie ) CHRIS SCARRE, Cronica mprailor romani, Traducere: Steliana Palade i Andreea Hadmbu, Bucureti, Enciclopedia RAO, 2008, 240 pagini
Cartea lui Chris Scarre, Cronica mprailor romani este o preioas apariie editorial n Romnia, fiind valoroas din punct de vedere tiinific i reuit grafic, fiind o carte de colecie i de referin pentru literatura despre Roma. Cuprinsul acestei cri este urmtorul: Prefa pe care autorul o intituleaz Viei auguste n care se dezvluie scopul i structura crii, dar i principalele influene ale civilizaiei romanilor asupra lumii: Cronica mprailor romani nglobeaz toate aceste aspecte, prezentnd n detaliu certurile dinastice, intrigile familiale i delicata problem a relaiilor cu senatul, ai cror membrii credeau nc, n ciuda ascensiunii mprailor, c ei trebuie s guverneze statul O alt tem important tratat aici este rolul complex asumat de femeile care triau la palat: mame, surori, soii i amante. Multe erau figuri importante Avei n fa, aadar, o istorie a Romei vzut din perspectiva vieilor, relaiilor i realizrilor conductorilor si. n nenumrtae feluri, de la drumuri i orae pn la legi, limb i literatur, imperiul creat a modelat, ntr-un mod fundamental, caracterul Europei, a influenat Renaterea i, n cele din urm, lumea modern. (pp. 6-7) Introducere: Naterea imperiului este o important lecie de istorie. Autorul definete noiunile de imperiu i de mprat, demonstrnd i condiiile instaurrii Imperiului Roman care a luat natere nc din perioada repu blican: La sfritul secolului al III -lea, ajunsese s controleze toat Italia i luase n stpnire Sicilia, prima provincie extra-continental. Aceast achiziie a stabilit o obinuin, iar n timpul ultimelor secole .Hr. au fost adugate noi provincii, ajungndu-se ca, n timpul lui August us, Imperiul Roman s se ntind de la Occeanul Atlantic, n vest, pn la deertul sirian, n est, i de la cascadele Nilului, pn la Marea Nordului. Era , fr ndoial, un mare imperiu, cu toate c titulatura de mprat nu a aprut dect n anii 20 .Hr., ca urmare a unei crize politice deosebite, fiind, n esen, creaia lui Augustus. (p. 8) n aceast introducere sunt relevate multe surse antice care i-au servit lui Chris Scarre pentru aceast preioas cronic imperial. La sfritul acestei introduceri este realizat o adevrat statistic a comploturilor mpotriva primilor 12 mprai ai Romei, concluzia fiind c preul pltit

Mdlina STRECHIE

pentru exercitarea acestei funcii era foarte scump, pltindu -se de cele mai multe ori cu viaa: Dintre primii 12 mprai (de la Augustus, pn la Nerva), numai patru au murit linitii, n patul lor: patru au fost asasinai, doi s-au sinucis, iar ali doi au fost probabil ucii, unul prin otrvire, cellat fiind sufocat. Dar nici cei care s-au bucurat de o moarte linitit nu au fost scutii de conspiraii. n aceast lume agitat a bogiei i intrigilor, mpraii Romei deineau puterea suprem, dar n condiii de risc suprem. (p. 9) Capitolul I, Primii mprai, cuprinde mpraii din Dinastia Iulio Claudian i din Dinastia Flavian, dar i mpraii din timpul rzboiului civil din 68-69. Fiecruia din cei 11 mprai i este dedicat un subcapitol special n care sunt tratate realizrile lui social-politice, culturale, militare i economice. Fiecare dintre ei este portretizat cu imaginea unor opere de art celebre care se gsesc n toate muzeele lumii. De asemenea, pentru o mai bun nelegere a impactului domniei fiecruia dintre mprai, autorul a selectat cele mai frumoase ilustraii ale operelor acestora. Mai mult, se face i arborele genealogic al fiecrei dinastii n parte i curriculum vitae pentru fiecare mprat. Medalioanele biografice imperiale ncep cu citate din surse antice. Hrile sunt foarte sugestive pentru demonstrarea aportului fiecrui mprat la augmentarea imperiului. Foarte impresionant este i descrierea Colosseumului prezentat ntr-o imagine tridimensional cu foarte multe explicaii. Nu lipsesc epitetele din stilul istoricului Chris Scarre. Cele mai sugestive ni se par cele la adresa lui Domiian precum: autocratul binevoitor, tiranul bnuitor, conductor monstruos etc. Capitolul II, Imperiul la apogeu se refer la alte dou dinastii imperiale, Dinastia Antonin cu apte mprai i Dinastia Severian cu ase mp rai, ntre care sunt cei din rzboiul civil din anul 193, Pertinax i Didius Iulianus. Putem vedea bustul fiecrui mprat descris. Impresionant este portretul lui Traian care ncepe cu un citat din Cassius Dio: se purta cu blndee cu cei din popor i plin de responsabil demnitate n consultrile pe care le avea cu senatul. Era iubit de toi, nimeni nu se temea de el, afar de dumani (p. 90). Columna, edificiul reprezentativ al lui Traian, este foarte frumos redat, impresionant fiind scena n care mpratul se adreseaz trupelor romane. n descrierea rzboiaelor daco -romane autorul este de prere c scopul ei (al campaniei romane n Dacia n.n.) era s previn alte posibile tulburri n acea parte a lumii i s-l pun pe Decebal la punct, odat pentru totdeauna (p. 95). n ncheiarea acestui medalion biografic autorul concluzioneaz c Traian a devenit un etalon pentru viitorii mprai romani. Hadrian este prezentat drept un conductor pragmatic, care a evitat rzboiul i i-a concentrat puterile asupra eficientizrii administraiei interne 244

Chris Scarre, Cronica mprailor romani, Traducere: Steliana Palade i Andreea Hadmbu, Bucureti, Enciclopedia RAO, 2008, 240 pagini

a imperiului. Hadrian a oferit 20 de ani de guvernare solid, n acelai timp ntrind i stabiliznd graniele imperiului (p. 98). n acest medalion sunt prezentate creaiile cele mai cunoscute ale lui Hadrian: Panteonul, Mausoleul i villa sa de lng Tivoli. La fiecare mprat se remarc cte o trstur sau un eveniment care l caracterizeaz: Antonius Pius este mpratul cel ndrgostit de soia sa, Marcus Aurelius mpratul filosof care a avut parte de o domnie plin de evenimente nefericite, iar Commodus este mpratul gladiator. Dinastia Severilor este prezentat foarte amnunit, astfel Septimius Severus este constructorul, Caracalla este cel care a construit cele mai renumite terme, Elagabal este religios, iar Alexandru Sever a murit de tnr. De asemenea, aflm din aceste cronici imperiale i detalii picante din viaa dinatilor romani. Capitolul III, Criz i Rennoire, este structurat pe urmtoarele subcapitole: Apogeul Crizei, Imperiul galic, Restauraia Imperiului. Sunt analizate 34 de domnii imperiale din vremuri nefericite pentru romani. Autorul este de prere c: mpraii secolului al II -lea fuseser alei din elita de la Roma; cei din secolul al III-lea porveneau adesea din rndurile armatei i, frecvent, erau de origine umil (p. 159). Domniile imperiale care au avut cel mai mare impact asupra societii romane din perioada analizat au fost ale lui Diocleian i cea a lui Constantin. Deosebit de interesante sunt i articolele speciale despre realizrile celor doi mprai. Constantin n viziunea lui Chris Scarre este cel care a restabilit conceptul de domnie unic dup perioada de administraie divizat a tetrarhiei era i un propagandist abil, un comandant militar nzestrat i un manipulator hotrt, lipsit de scrupule (p. 213). Capitolul IV, Ultimii mprai, conine descrierea a 25 de mprai din cele dou imperii romane: Imperiul Roman de Apus i Imperiul Roman de Rsrit. Concluzia autorului este c: Dup anul 450, mpratul din Apus nu mai deinea puterea suprem nici mcar n Italia. Ultimul dintre acetia, Romulus Augustulus, nici mcar nu i-a dat ultima suflare n plin glorie, ci a abdicat i s-a retras n Campania (p. 223), n privina domniei scurte a ultimului mprat roman din Occidentul europ ean, istoricul constat c: abdicarea lui Romulus Augustulus a constituit actul final al dispariiei unei instituii cndva mree (p. 232). Cronica mprailor romani se ncheie cu o bibliografie selectiv structurat pe: autori antici, antologii, referine moderne, Bibliografia este de un real folos tiinific tuturor cercettorilor romni, urmat de o list cu sursele ilustratiilor, sursele citate i un indice complet.

245

Mdlina STRECHIE

Recomandm cartea recenzat pentru valoarea ei deosebit tuturor celor interesai de mpraii Romei Antice, dar i iubitorilor de art pentru calitatea ilustraiilor prezentate de autor. Mdlina STRECHIE

246